Het kwartaal in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwartaal in een notendop"

Transcriptie

1 Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen van de hand omdat zij, al dan niet terecht, twijfels hadden over de ontwikkelingen in de opkomende markten. Vooral China en Argen nië werden met argusogen bekeken. De Chinese macrocijfers zijn echter mogelijk vertekend door de ming van het Chinese Nieuwjaar. De Verenigde Staten hadden zwaar te lijden onder de aanhoudende slechte weersomstandigheden, die uiteraard direct hun weerslag hadden op de macrocijfers. Door dit vertekende beeld was het voor economen erg moeilijk, zo niet onmogelijk om deze gegevens op een juiste manier te interpreteren en zal er pas in april, bij het verschijnen van de nieuwe cijfers, een beter inzicht kunnen worden verkregen in de werkelijke economische ontwikkelingen. In Europa ze e de opwaartse trend van de meeste cijfers door en de Europese Commissie stelde haar groeiprognose naar boven bij. Een aantal perifere landen lijkt door deze ontwikkelingen de strijd met hun schuldenproblema ek beter aan te kunnen. Europa is echter nog niet helemaal uit de zorgen. De annexa e van de Krim door Rusland deed behoorlijk wat stof opwaaien en zorgde voor een onrus ge stemming onder de beleggers. Onze visie op de nabije toekomst blij desondanks posi ef. Zo valt uit het investeringsgedrag van bedrijven op te maken, dat er een versnelling van de investeringen op komst is. Dit is goed voor de economie. De infla e is in februari wereldwijd gedaald en wij verwachten, dat deze trend zal aanhouden tot het einde van het jaar om dan, onder invloed van de aantrekkende wereldeconomie, weer toe te nemen. SEQUOIA NIEUWSBRIEF April 2014, NR. 2 Copyright 2014, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 Krimmige taferelen Kort na het vertrek van president Janoekovitsj van Oekraïne, werd er een volksstemming gehouden onder de inwoners van de Krim. Uit dit referendum zou duidelijk moeten worden of zij de voorkeur gaven voor aanslui ng bij Rusland of dat zij wilden samengaan met Oekraïne. Zoals al werd verwacht, koos een overgrote meerderheid (bijna 97%) voor aanslui ng bij Rusland, waarna president Poe n kon overgaan tot annexa e van het schiereiland. De spanningen die opliepen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie enerzijds en de Russen anderzijds, zorgden voor de nodige onrust onder beleggers. Een militair conflict, waar overigens geen van beide par jen bij gebaat zou zijn, bleef echter uit. Europa is immers a ankelijk van Russische energie, terwijl de Russen op hun beurt de opbrengsten hiervan hard nodig hebben. Wanneer naast het uitblijven van een militair conflict ook de sanc es niet al te hevig zullen zijn, zal naar verwach ng het effect op de wereldeconomie ook wel meevallen. Overigens maakt de markt zich de laatste jd minder ongerust over een mogelijk escala e in Oekraïne, getuige het herstel van de Russische Roebel. Een andere reden die de bezorgdheid onder beleggers enigszins zou kunnen wegnemen, is de ervaring die in de loop der jd is opgedaan wanneer er zich ingrijpende gebeurtenissen voordeden. Zo kan uit onderstaande tabel (The Stock Market s Reac on) worden afgelezen, dat financiële markten in dit soort situa es in eerste instan e weliswaar he ig reageren, maar dat binnen rela ef korte jd de beurzen weer een posi ef beeld laten zien. Opkomende markten Tijdens het afgelopen kwartaal was het beeld voor wat betre de opkomende markten nogal wisselend. Aanvankelijk was het behoorlijk onrus g omdat diverse factoren het sen ment rond deze markten ondermijnden. Zo waren er zorgen over de sterke groei van de kredietverlening, die de afgelopen jaren in deze landen hee plaatsgevonden. Zorgen die eveneens werden versterkt door grote poli eke en financiële onrust in deze landen.

3 De aandacht richtte zich vooral op China, vanwege haar twijfelachtige financiële stabiliteit. Achterblijvende hervormingen en onhoudbare groeimodellen lijken een serieus probleem te vormen. Toch is er vertrouwen in, dat de beleidsmakers de problemen wel kunnen beteugelen. Het land beschikt immers, in beleidsmatig en financieel opzicht, over de wil en over de middelen. Daar komt nog bij dat China geen strak uitgezet beleid volgt, maar dit al doende ontwikkelt en aanpast. Later in het kwartaal wisten de valuta s van de opkomende markten zich weer te herstellen, wat het sentiment ten goede kwam. Ondanks een aanhoudende volatiliteit, lijkt een crisis binnen de opkomende markten niet in het verschiet te liggen. Wellicht dat enkele aspecten binnen veel van deze landen hier op de achtergrond een rol in spelen, zoals een sterk verbeterde aansturing van de economie en een toegenomen mate van flexibiliteit. Financieel gezien staan veel van deze landen er beter voor, omdat ze beschikken over een flinke buffer in de vorm van omvangrijke valutareserves en omdat zij zelfs een handelsoverschot hebben. Ook worden er doorgaans geen vaste wisselkoersen meer gehanteerd. En last but not least zullen zij uiteraard hun graantje meepikken als de wereldeconomie weer aantrekt. De column van: mr. Christel Samson en mr. Noreen de Poel-te Groen Deloitte Belastingadviseurs Private Client Services Filantropie & Charity: Uw vermogen voor een betere wereld? In onze dagelijkse praktijk merken wij een toename aan vragen over mogelijkheden op het gebied van Filantropie en Charity. Men wil graag meer en meer betrokken zijn bij de maatschappij en een steentje bijdragen aan een lange termijn visie om de wereld een betere wereld te maken. Dit kan zijn op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, ontwikkelingshulp, natuur en milieu, gezondheid of..? In Nederland gaat het om ruim 4 miljard euro geefgeld per jaar. De begrippen Filantropie en Charity worden vaak door elkaar gebruikt en hoewel ze veel met elkaar gemeen hebben is er toch een belangrijk verschil. Vanuit de Filantropie probeert men meer de fundamentele oorzaken van problemen op te lossen, terwijl Charity zich meer richt op het verlichten van het praktische probleem. Bijvoorbeeld door het verstrekken van voedsel of geld terwijl de Filantropie (ook) aandacht zal geven aan structurele verbeteringen zoals opleiding en infrastructuur. Investeren in Filantropie is niet alleen het geven van geld maar kan ook bestaan uit het investeren van tijd, kennis, netwerk en/of andere vaardigheden. Dat maakt eigenlijk dat er voor een ieder een passende persoonlijke filantropische invulling bestaat. We geven u graag in hoofdlijnen een overzicht van de, in onze praktijk, meest voorkomende mogelijkheden. Rechtstreeks schenken via een gewone of periodieke gift Als u een charitatieve instelling financieel wilt steunen dan kunt u dit doen door een gift. Als een instelling over een ANBI-status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikt dan is deze schenking vrijgesteld van schenkbelasting. Of de door u beoogde instelling over de ANBI-status beschikt kunt u vinden op de website van de instelling zelf of op de website van de belastingdienst.

4 Door de rechtstreekse schenking in de vorm van een periodieke schenking te doen, kunt u er voor zorgen dat uw gift volledig aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. De periodieke gift moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De gift dient schriftelijk te zijn vast gelegd. Vanaf 1 januari jl. hoeft dit niet meer via de notaris maar mag dit ook via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet. Het moet gaan om bedragen die u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) overmaakt naar de betreffende ANBI. De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn. De bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar worden over gemaakt en de gift stopt uiterlijk bij overlijden. Tot slot, het moet gaan om bedragen waar geen tegenprestatie voor wordt geleverd door de ANBI die de gift ontvangt. Voor een periodieke gift geldt overigens geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Begunstiging in uw testament Het is natuurlijk ook mogelijk om naast of in plaats van een schenking bij leven, bij overlijden een goed doel te benoemen als begunstigde. U kunt in uw testament het goede doel benoemen als erfgenaam of ten behoeve van de instelling een legaat opnemen waardoor zij een geldbedrag ontvangen. Op het moment dat de instelling over een ANBI-status beschikt is er over deze verkrijging geen erfbelasting verschuldigd. Oprichten van een eigen Stichting Door het oprichten van een eigen (ANBI-)Stichting kunt u helemaal zelf bepalen welk doel op welke wijze wordt gesteund. Het oprichten en invulling geven aan een dergelijke Stichting kost veel tijd maar biedt u alle onafhankelijkheid in uw geefstrategie. U kunt voor uw goed doel stichting de al genoemde ANBI-status aanvragen waardoor over giften en erfenissen geen belasting is verschuldigd. Ook zien wij in onze praktijk dat waar mogelijk de volgende generatie bij de Stichting betrokken wordt. Dit is van belang voor de continuïteit van uw Stichting maar versterkt ook vaak de band binnen de familie. Fonds op naam Misschien hebt u er al wel eens van gehoord maar wat betekent dat nu eigenlijk, een fonds op naam hebben? Een voorbeeld van een bekend fonds die deze mogelijkheid biedt, is het Oranjefonds. Eigenlijk kunt u op deze wijze ervoor zorgen dat een specifiek project van een door u gekozen hoofdfonds extra aandacht krijgt. Nadere afspraken over besteding van de schenking en de mate van betrokkenheid kunt u veelal afstemmen met de organisatie. U kunt daarbij zelf bepalen welke naam het fonds krijgt vandaar fonds op naam. Administratieve en organisatorische zaken worden door het fonds voor u uit handen genomen. Het fonds op naam kan een mooi alternatief bieden voor het oprichten van een eigen stichting indien u bijvoorbeeld over minder tijd en/of een minder groot vermogen beschikt. Deloitte Belastingadviseurs Private Client Services mr. Christel Samson mr. Noreen de Poel-te Groen T T

5 Fundshare Sequoia Quantum Satis Internationale marktontwikkeling. De aandelenmarkt is het afgelopen kwartaal zeer volatiel geweest. Een deel van de onrust is ontstaan nadat de FED daadwerkelijk is begonnen met de tapering. Een rapport waarin stond te lezen, dat de Chinese industrie in januari zeer waarschijnlijk licht ging krimpen, gaf weer paniek en de daarmee samenhangende grootschalige uitverkoop van valuta s werd op gang gebracht. Later kwam het bericht in de markt, dat de centrale bank van Argentinië haar interventies ten faveure van de lokale peso had gestaakt. De internationale valutareserves waren naar een te laag niveau gedaald om nog verantwoord te kunnen interveniëren op de valutamarkten. Ook in Turkije was de markt zeer onrustig. Binnen het fonds is gekozen om in januari een deel van de aandelen te verkopen en tijdelijk liquide te gaan. Half februari is besloten om weer terug in de markt te gaan, waarbij gekozen is voor mid/smallcap bedrijven. De keuze is met name ingegeven door onze verwachting dat de economische groei zal doorzetten de komende periode. Toelichting performance: De koers van het Fundshare Sequoia Qantum Satis daalde het afgelopen kwartaal met 4,8%. De koersdalingen werden veroorzaakt door zowel dalende koersen van de aandelen van bedrijven als negatieve valuta effecten. Beheer van de portefeuille: Het afgelopen kwartaal hebben we o.a. in Inchcape en TKH Holding geïnvesteerd. BENCHMARKS Koers Y TD Indices MSCI World 1673,87 0,77% S&P ,34 1,30% DJ Euro Stoxx ,42 2,20% AEX Index 404,45 0,66% Nikkei 14791,99-9,20% DJ UBS Commodity Index 134,53 6,98% MSCI Europe 113,81 1,50% MSCI Emerging Markets 994,65-0,80% The Stoxx Europe ,62 2,24% Swiss Market Index 8474,02 3,30% IBEX 35 Index 10404,50 4,92% CAC 40 Index 4418,80 2,86% DAX Index 9599,21 0,49% Hang Seng Index 22448,54-3,68% BSE Sensex 30 Index 22378,78 5,71% Shanghai SE Composite 2047,46-3,24% V alut a EUR / USD 1,3797 0,39% EUR / JPY 142,5800 1,51% EUR / GBp 0,8288 0,17% EUR / CHF 1,2181 0,76% Grondst of f en Goud 1287,43 6,78% Zilver 19,88 2,10% Palladium 771,40 7,67% Dated Brent 108,04-1,50% WTI Crude 101,32 3,40% B ulkscheepvaart Baltic Dry Index 1362,00-40,18% R ent e EONIA 0,20-56,28% 1 M Euribor 0,23 7,87% 3 M Euribor 0,31 8,01% 6 M Euribor 0,41 6,43% 12 M Euribor 0,59 5,22% 2 YR Euro Swap 0,48-9,79% 5 YR Euro Swap 0,99-21,61% 7 YR Euro Swap 1,35-19,61% 10 YR Euro Swap 1,80-16,46% 15 YR Euro Swap 2,24-13,21% 30 YR Euro Swap 2,46-9,89% Koers update van: :55

6 Wat deed Sequoia Het afgelopen kwartaal zal de geschiedenis ingaan als het kwartaal waarin de vrees werkelijkheid werd. De tapering is daadwerkelijk ingezet door de Fed. De Amerikanen hebben de afgelopen jaren enorm veel goedkoop geld gecreëerd en de rente naar een historisch laag niveau terug gebracht. Desondanks bleef de economische groei aan de matige kant. Een groot deel van die enorme stapel liquiditeiten verhuisde in een zoektocht naar rendement naar de Opkomende Markten. Nu de Fed de geldkraan langzaam gaat dicht draaien kregen deze markten weer, na o.a. mei 2013, te maken met kapitaaluitstroom en daardoor zwakkere valuta s. Er is groeiende valutaire onrust in veel Opkomende Markten. Hoewel wij op langere termijn wel kansen zien voor de Opkomende Markten, is voor de kortere termijn ons beeld negatiever geworden. Voormalige positieve factoren boeten op dit moment aan kracht in: De groei van de BRIC-landen lijkt over het hoogtepunt heen te zijn. Het zorgde voor goede jaren. Er is laat gestart met economische hervormingen. De sterke vraag naar grondstoffen neemt af. De Chinese economie zit in een transitiefase. Die structurele verandering is vooral slecht nieuws voor de landen die sterk afhankelijk waren van de grondstoffenvraag. De balansen uit opkomende landen werden steeds sterker, maar het tij keert. Inflatie was lange tijd beperkt. Ondanks de lagere groei krijgen de opkomende landen nu meer te maken met stijgende inflatiedruk. Dalende rentes zorgden voor lage leenkosten voor de opkomende markten. De kosten voor reservevaluta lagen ook laag. Nu lopen die kosten op, als gevolg van veranderingen in het monetair beleid. De kredietcyclus van de opkomende markten steunde de groei. De goedkope kredieten gaan nu hun tol eisen. Dit is een cyclische factor, die ook weer kan omslaan. Het concurrentievoordeel van de opkomende markten neemt af.

7 Opkomende markten krijgen meer te maken met tegenwind: Reële groei zakt terug, ondanks dat het hogere groeipercentage ten opzichte van de ontwikkelde markten blij bestaan. We verwachten wel dat de opkomende markten zullen profiteren van een herstel van de wereldeconomie. Er is ook een groeiend risico van een valutacrisis omdat de lopende rekeningen snel verzwakken. Met de verdere vermindering van de tapering in het verschiet gaan vooral de landen met de zwakste fundamentals de gevolgen merken. We zijn daarom selec ef geworden en hebben in het eerste kwartaal onze zakelijke waarden en onze vastrentende waarden in de opkomende markten verkocht. Wij geven zelf de voorkeur aan Amerikaanse en Europese aandelen en wij hebben voor de opbrengst uit de verkopen van de opkomende markten beleggingen o.a. aandelen gekocht in Mid Cap bedrijven in de VS en in Mid- en Small Cap bedrijven in Europa. Maximaal beleggen in aandelen Sequoia hee er in het afgelopen kwartaal voor gekozen om het maximum van zakelijke waarden (aandelen) binnen de bandbreedte in de profielen te handhaven. Redenen hiervoor zijn: een verder aantrekkende wereld economische groei die zal leiden tot een s jgende infla e en een s jgende rente op termijn.

8 Copyright 2014, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.