Sectorupdate. De grote zeevisserij, een duurzame sector. 8 mei Economisch Bureau, Sector Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorupdate. De grote zeevisserij, een duurzame sector. 8 mei 2013. Economisch Bureau, Sector Research"

Transcriptie

1 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector Economisch Bureau, Sector Research 8 mei 2013 Gunstige ontwikkeling EU visquotering, maar weinig visserijmogelijkheden in West-Afrika en Pacific Goede afzetperspectieven hebben een positieve uitwerking op de visprijzen Veel aandacht voor duurzaamheid in de sector De grote zeevisserij wordt uitgevoerd met hektrawlers. Er wordt gevist op pelagische vissoorten. Dit zijn vissoorten die in scholen rondzwemmen en zich in de gehele waterkolom van vlak onder het wateroppervlak tot iets boven de bodem kunnen bevinden. De Nederlandse trawlervloot behoort tot de modernste vloot van Europa. De visreizen duren langere tijd, omdat de vaartuigen in principe visreizen over de gehele aardbol ondernemen; 3 à 4 weken vormen geen uitzondering. De schepen zijn uitgerust met visverwerkingsapparatuur en diepvriesinstallaties. De vis wordt na de vangst direct aan boord verwerkt en ingevroren in verpakkingen die geschikt zijn voor de verkoop (verticale integratie). De lange visreizen vereisen een grote laadcapaciteit van de schepen. Voor de Nederlandse grote zeevisserij zijn haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en sardinella de belangrijkste vissoorten. Deze vis is bestemd voor menselijke consumptie. De grote zeevisserij wordt in Nederland uitgeoefend door 4 rederijen. Dit zijn Parlevliet & Van der Plas, Cornelis Vrolijk, Jaczon (dochteronderneming van Cornelis Vrolijk) en W. van der Zwan & Zn. Naast de vangst en de verwerking op zee behoort het transport, de opslag en de marketing en verkoop van diepgevroren vis tot de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven. 1. TRAWLERVLOOT De Nederlandse trawlervloot bestaat momenteel uit 14 schepen. Deze schepen worden geëxploiteerd door de 4 rederijen. Deze bedrijven hebben naast de Nederlandse schepen ook nog circa 12 schepen die onder een buitenlandse vlag varen. Deze buitenlandse vaartuigen vissen onder de vlag van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Noorwegen. De buitenlandse vaartuigen zijn wegens het gebrek aan statistische informatie in het verdere verloop van deze notitie niet in ogenschouw genomen. De rederijen hebben gezamenlijk de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) opgericht. Deze organisatie behartigt de belangen van haar leden zowel op nationaal als op internationaal niveau. 2. VISGRONDEN De visserijactiviteiten van de rederijen kunnen in principe over de gehele aardbol plaatsvinden. De belangrijkste visserijgebieden zijn het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (nabij Ierland, Schotland, de Faeröereilanden, het Kanaal, de Noordzee en de Golf van Biskaje), de wateren voor de kust van West-Afrika (Mauretanië) en de Zuid-Pacific buiten de 200-mijlszone van Chili. Dit zijn visrijke gebieden met veel pelagische vis. Golfstromen, die invloed hebben op de verspreiding van voedsel, de temperatuur van het zeewater, het zoutgehalte van het water en de zuurstofrijkdom hebben invloed op de hoeveelheid vis die in deze gebieden voorkomt. Recent worden er initiatieven ontplooid voor de kust van Namibië,

2 2 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 in het kustgebied nabij Australië en in de wateren rondom de Falkland Eilanden. Ongeveer 80% van de vangsten van de grote zeevisserij zijn afkomstig uit de wateren van de EU. 3. EU VISSERIJBELEID EN OVERHEIDSBELEID In de EU is een Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) van kracht. Het beleid is gericht op de instandhouding van de visbestanden in de wateren van de EU en op de verdeling van de te vangen hoeveelheid vis over de lidstaten. Eén van de belangrijkste beleidsinstrumenten is de Total Allowable Catch (TAC) van een vissoort. De TAC s worden door de Raad van Visserijministers van de EU vastgesteld op basis van biologische adviezen van de International Council on the Exploration of the Sea (ICES) en op basis van een beheerplan dat is afgesproken tussen de EU, Noorwegen en de Faeröereilanden. De TAC s worden volgens een sleutel verdeeld in nationale quota. Deze quota worden in Nederland vervolgens weer verdeeld onder de rederijen. Het verloop van de Nederlandse quota van de belangrijkste vissoorten voor de grote zeevisserij is in de volgende tabel weergegeven. Nederlandse visquota, excl. ruilingen (x 1 ton) Haring Makreel Horsmakreel Blauwe wijting Jack Mackerel Bron: Visserijnieuws 12 april 2013 De ontwikkeling van de visquota laat een wisselend beeld zien. Het harinquotum is in 2012 en 2013 sterk toegenomen in afwijking van het geldende beheerplan. Deze verhoging is mogelijk doordat nader wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het Noordzeeharingbestand er veel beter voor staat dan aanvankelijk werd gedacht. Het makreelquotum is in 2013 afgenomen doordat het bestand is afgenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de eenzijdig vastgestelde vangstvoornemens van IJsland en de Faeröereilanden (zie paragraaf: 3.1. Onenigheid over het makreelquotum). Het blauwe wijtingquotum bevindt zich sinds 2011 in een sterk opgaande lijn. Het Jack Mackerel quotum in de Zuid- Pacific is voor de Nederlandse trawlervloot sinds 2010 sterk gereduceerd (zie paragraaf: 3.2. Jack Mackerel in zuidelijk deel van de Pacific). De EU heeft ook met een aantal niet-eu-lidstaten visserijakkoorden afgesloten. Hierdoor kunnen vissers uit de EU vissen in wateren buiten de EU. Er zijn 2 soorten overeenkomsten afgesloten, namelijk partnerschapsovereenkomsten en noordelijke overeenkomsten. Bij een partnerschapsovereenkomst betaalt de EU toegangsrechten voor de wateren van andere landen. Ook helpt de EU deze landen om de lokale visserijsector duurzamer te maken. Voorbeelden hiervan zijn de visserij in de kustwateren van Mauretanië en de visserij voor de kust van Marokko. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats met Marokko over een nieuwe visserijovereenkomst. Bij een noordelijke overeenkomst beheren de EU met Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden de visbestanden gezamenlijk en wisselen zij visquota onderling uit.

3 3 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 Er vinden momenteel onderhandelingen in de EU plaats over een nieuw Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) van de EU. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de belangrijkste nieuwe bepaling in het GVB de volledige discardban wordt. Met ingang van 2014 mogen er dan geen ongewenste bijvangsten meer overboord worden gezet. Naar verwachting zal er in de zomer van 2013 meer duidelijkheid ontstaan over het nieuwe GVB Onenigheid over het makreelquotum Het makreelbestand in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan wordt gezamenlijk beheerd door de EU, Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden via een noordelijke overeenkomst. De afgelopen decennia was de makreel vooral te vinden onder de kust van Noorwegen. Op basis van de aanwezigheid van de makreel zijn de makreelquota aan de verschillende landen toegekend. In 2006 en 2007 breidde het verspreidingsgebied van de makreel zich uit in westelijke richting, meer richting IJsland en de Faeröereilanden. Volgens IJsland en de Faeröereilanden is de uitbreiding van het verspreidingsgebied van permanente aard. Deze landen claimen op basis hiervan een groter aandeel in de makreel-tac voor het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan ten koste van de EU en Noorwegen. De EU en Noorwegen zijn er niet van overtuigd dat het een permanente uitbreiding van het verspreidingsgebied is en gaan niet akkoord met het grotere aandeel van IJsland en de Faeröereilanden. Onderhandelingen over de verdeling van de TAC hebben tot op heden niet tot een resultaat geleid. IJsland en de Faeröereilanden hebben zichzelf grotere quota toegeëigend. Volgens de geldende overeenkomst kunnen deze landen gezamenlijk aanspraak maken op 5% van de door de ICES geadviseerde TAC, maar ze eisen momenteel 52% van de TAC op. Door deze handelingen wordt er in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan meer op makreel gevist dan volgens de door de ICES geadviseerde TAC is toegestaan. Dit heeft tot gevolg dat het MSCcertificaat (zie paragraaf: 6. Duurzaamheid in de grote zeevisserij) voor de visserij op makreel per 30 maart 2012 is geschorst. De EU zou economische sancties in kunnen stellen tegen IJsland en de Faeröereilanden, maar tot op heden is hier te weinig draagvlak voor Jack Mackerel in zuidelijk deel van de Pacific In de Zuid-Pacific wordt door de rederijen op een bepaald soort horsmakreel, de Jack Mackerel, gevist. Voor de kust van Chili zit veel vis. Het is een voedselrijk gebied doordat een warme zeestroom en een koude zeestroom elkaar hier ontmoeten. De horsmakreel zit onder de kust van Chili en trekt omstreeks september de oceaan op om te paaien. In de periode voor het paaien zwemt de vis in scholen rond en kan gemakkelijk worden gevangen. Tijdens het paaien verspreid de vis zich en is minder gemakkelijk te vangen. Omstreeks maart keert de vis terug naar het kustgebied van Chili. Een Nederlandse rederij heeft in de Zuid-Pacific in 2005 succesvol gevist. In de volgende jaren gaan er meer Nederlandse schepen naar dit gebied. Tussen 2007 en 2010 zijn de vangsten echter sterk teruggelopen. In 2011 waren de vangsten dusdanig slecht dat er in 2012 geen Nederlandse schepen in dit gebied actief zijn geweest. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat de kleinere vangsten zijn ontstaan door overbevissing, maar nader wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de populatie is teruggelopen door klimatologische omstandigheden. Vermoedelijk is de vis door een afkoeling van het water ten gevolge van La Niña meer naar het noorden getrokken in plaats van terug naar de Chileense kust. Plotseling vond er namelijk een

4 4 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 sterke opleving van de hoeveelheid vis plaats voor de kust van Ecuador en Peru. Het is de vraag of deze vis in de paaiperiode rechtstreeks terugkeert naar de gebieden waar hij vroeger geweest is, of dat deze vis via de Chileense kust de Stille Oceaan opzwemt. In 2013 is er weer een Nederlands schip voor de kust van Chili actief, omdat de verwachting bestaat dat er in het vangstseizoen weer meer vis voor de kust zit. Tevens moeten de Nederlandse reders act de présence geven om de visrechten voor de toekomst niet te verliezen. In het zuidelijk deel van de Pacific zijn niet alleen Nederlandse rederijen actief, maar ook vissers uit andere EUlidstaten, Chili, China, Zuid-Korea en Peru. De visserij op Jack Mackerel is gereguleerd door de South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO). Er nemen 24 landen deel aan deze organisatie. Aanvankelijk heeft de SPRFMO een regulering van de visserij ingesteld op basis van het aantal schepen en de grootte van de schepen. In 2010 heeft de SPRFMO de regels omtrent de visserij in de Zuid-Pacific aangescherpt door het instellen van een visquotering Visserij in Mauretanië De kustwateren van Mauretanië zijn van belang voor de Nederlandse grote zeevissers. De EU heeft een langjarig visserijakkoord gesloten met Mauretanië waarvan het zogenaamde EU-Mauretanië protocol deel uitmaakt. In dit protocol wordt de vergoeding geregeld die de Mauretaanse overheid voor de visserij ontvangt, alsmede de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, duurzaamheidsmaatregelen en de participatie van Mauretaniërs op de buitenlandse vissersvloot. Op 1 augustus 2012 is een nieuw protocol ingegaan. In dit nieuwe protocol is de visserijzone voor pelagische vissers gewijzigd van minimaal 12 mijl uit de kust naar minimaal 20 mijl uit de kust. Verder gaan de licentiekosten voor de ondernemingen omhoog van EUR 15 mln naar EUR 37 mln, naast de EUR 70 mln die de EU aan de Mauretaanse overheid betaalt voor toegang van EU-schepen tot de Mauretaanse wateren. Andere bepalingen in het nieuwe protocol zijn dat 60% van de bemanning uit Mauretanië afkomstig moet zijn (was 37%), dat 2% van de gevangen vis aan de overheid moet worden afgestaan voor de voedselbehoefte van de lokale bevolking en dat het met de EU afgesloten protocol ook van toepassing is op de niet-eu vloot. Aanvankelijk werd het nieuwe protocol als een overwinning gezien voor de overheid, waarbij het land meer geld kreeg, terwijl de visbestanden beter beschermd zouden worden. Vanuit EU-standpunt kan de geldelijke vergoeding gezien worden als een vorm van ontwikkelingshulp. Het nieuwe protocol is echter niet aantrekkelijk voor het bedrijfsleven, omdat de meeste vis juist in de zone tussen 12 en 20 mijl uit de kust gevangen wordt. Daarnaast is het protocol economisch niet aantrekkelijk omdat de te betalen licentiekosten te hoog zijn in relatie tot de vangsten. Zowel de vissers uit de EU als uit niet-eu landen hebben zich in augustus 2012 uit Mauretaanse wateren teruggetrokken met als gevolg dat veel lokale bemanningsleden werkloos werden en de overheid geen inkomsten meer kreeg uit de visserij. In maart 2013 is het protocol aangepast, waarbij in het zeegebied ten zuiden van Nouadhibou de zone waarbuiten mag worden gevist, is teruggebracht van 20 mijl naar 15 mijl. Ten noorden van deze plaats blijft de zone gehandhaafd op 20 mijl. Een beperkt aantal trawlers uit de EU (Letland, Litouwen en Polen) keert mondjesmaat terug; zij vissen op horsmakreel die vooral ten zuiden van de hoofdstad binnen de 20-mijlszone zit. De aanpassing van het protocol is voor Nederlandse vissers niet aantrekkelijk, omdat zij voornamelijk op sardinella vissen. Deze vis bevindt zich vooral in de zone tussen 12 en 20

5 5 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 mijl uit de kust ten noorden van de hoofdstad alwaar niet gevist mag worden. Daarnaast is er nog geen wijziging opgetreden in de hoge licentiekosten. Een grote Spaanse vloot is ook actief voor de kust van Mauretanië. Deze vissers, vissen echter op andere vissoorten zoals inktvis, heek, tonijn en garnalen. Lokale vissers en vissers uit Senegal vissen met kano s vlak onder de kust binnen de 12-mijls zone in een ander gebied dan de trawlervloot. 4. AFZET VAN PELAGISCHE VIS De door de Nederlandse grote zeevisserij gevangen vis is bestemd voor menselijke consumptie. Er wordt door de rederijen geen vis gevangen voor dierlijke consumptie. Een deel van de gevangen vis wordt in Nederland aangeland. Deze vis wordt in vrieshuizen opgeslagen, waarna de vis verder wordt verhandeld. Bij de visserij voor de kust van West-Afrika wordt veel vis opgeslagen in vrieshuizen op de Canarische Eilanden. Visreizen in de Pacific zorgen voor meer problemen met betrekking tot het aanlanden van de vis. Veel vis wordt op open zee overgeslagen in reefers, die de vis verder transporteren naar vrieshuizen of direct naar de afzetmarkten. Een klein gedeelte van de vangsten wordt op de Nederlandse markt afgezet. Verreweg het grootste gedeelte (circa 90%) is bestemd voor de export. De export vindt plaats naar meer dan 70 landen over de gehele aardbol. Belangrijke exportmarkten zijn landen in West-Afrika, Egypte, China, Filippijnen, Japan en landen in Oost-Europa. Pelagische vissoorten hebben dikwijls een hoog vetpercentage en zijn relatief goedkoop; het zijn in de voedselconsumptie betaalbare dierlijke eiwitbronnen. Hierdoor is deze vis uitermate geschikt voor directe consumptie in markten met een lage koopkracht. Daarnaast wordt veel pelagische vis in China verwerkt tot visproducten, zoals visnuggets, kibbeling en visburgers. De vraag naar pelagische vis is groot door het grote aantal toepassingsmogelijkheden voor de verwerking van deze vis en doordat enkele pelagische vissoorten een gunstig imago hebben ten aanzien van gezonde voeding. Makreel is bijvoorbeeld rijk aan Omega-3 vetzuren die een goede uitwerking op de gezondheid van de mens hebben. In het algemeen ontwikkelt de vraag naar pelagische vissoorten zich goed, terwijl het aanbod wordt belemmerd door quotakortingen in enkele belangrijke visgebieden. In sommige landen wordt pelagische vis ook als grondstof gebruikt voor de productie van vismeel. Vismeel wordt vooral in de diervoederindustrie gebruikt. In Mauretanië is de productiecapaciteit van de vismeelindustrie de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Dit land tracht een graantje mee te pikken van de verwerking van de voor de kust gevangen vis tot een (helaas laagwaardig) halfproduct. In 2010 werd in dit land ton vis tot vismeel verwerkt. In 2013 heeft dit land een verwerkingscapaciteit van circa 2 à 3 miljoen ton verse vis. De vismeelindustrie in Mauretanië, die de afgelopen jaren sterk is gegroeid, wordt niet door Nederlandse reders maar door buitenlandse visserijbedrijven bevoorraad. 5. VISPRIJZEN Het jaar 2012 is een goed jaar geweest voor de Nederlandse rederijen. Er werden hoge prijzen betaald voor pelagische vis. Vooral de makreelprijzen lagen op een hoog niveau. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de vraag op de belangrijkste afzetmarkten zich goed ontwikkelde. De ontwikkeling van de dollarkoers heeft een positieve uitwerking gehad op de afzetmogelijkheden.

6 6 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei DUURZAAMHEID IN DE GROTE ZEEVISSERIJ Op een aantal gebieden neemt in de grote zeevisserij de druk toe om de visserij op een meer duurzame wijze te beoefenen. Het duurzaamheidsvraagstuk berust op de volgende pijlers: - De hoeveelheid vis in de zee moet op orde zijn zodat de vis zich kan voortplanten en in stand blijft. Dit wordt geregeld door de visquotering en de internationale beheerplannen voor haring en makreel; - De vangstmethoden moeten het milieu zoveel mogelijk ontzien, waarbij de beroering van de zeebodem zo klein mogelijk moet zijn; - Er moet zo gericht mogelijk worden gevist met zo min mogelijk ongewenste bijvangsten (discards). Visquotering is in de grote zeevisserij een belangrijk item. Er is op de aardbol nagenoeg geen gebied meer waar de visserij niet gereguleerd is via een quoteringssysteem of via andere vangstbeperkende maatregelen. De controle op de quotering kan zowel op zee als bij het aanlanden van de vis plaatsvinden. Het is nagenoeg onmogelijk om illegaal gevangen vis aan land te brengen. In de grote zeevisserij wordt veel samengewerkt met wetenschappelijke instellingen op het gebied van bestandsbeheer. Dikwijls worden onderzoekers op de trawlers meegenomen naar zee. Er worden veel data over visbestanden verzameld en deze data worden ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten gesteld. Het beroeren van de zeebodem is in de grote zeevisserij van geen enkel belang. Door de visserijmethode met behulp van een trawl wordt niet op de zeebodem maar in de waterkolom boven de zeebodem gevist. Daarnaast vindt bij het beroeren van de zeebodem grote slijtage aan de netten plaats, hetgeen vissers ten allertijden willen voorkomen. De zeebodem wordt dus niet beroerd. Het minimaliseren van de bijvangsten is in de grote zeevisserij geen belangrijk onderwerp. De bijvangsten zijn niet groot doordat er veel investeringen ter verhoging van de selectiviteit van vangsttechnieken hebben plaatsgevonden in de vorm van sonarapparatuur en andere typen visnetten. Met de sonarapparatuur kan gericht naar scholen van een bepaalde vissoort worden gezocht. In deze scholen zwemt één vissoort rond; er vindt geen vermenging van vissoorten plaats waardoor andere soorten als bijvangst gevangen zouden kunnen worden. Daarnaast wordt getracht de bijvangsten van dolfijnen, haaien en roggen te voorkomen, omdat deze vissoorten het proces tijdens de verwerking aan boord ernstig verstoren. Highgrading, waarbij kwalitatief minder goede of kleinere vissen dood overboord worden gezet ten gunste van grotere vissen van hetzelfde soort, is in de EU sinds 2009 verboden. Volgens berekeningen van IMARES, het Nederlandse instituut voor toegepast marien ecologisch onderzoek van Wageningen UR, is de discard voor haring ongeveer 1%. Er wordt in de sector veel aandacht geschonken aan duurzame vis en certificering. Pelagische vissoorten hebben een lage CO 2 -footprint. Bedrijven streven naar een certificering van de Marine Stewardship Council (MSC). Deze internationale non-profit organisatie beheert een milieucertificering- en ecolabelingprogramma voor wild gevangen vis, dat wereldwijd erkend is. Het MSC-label is een business-to-consumer label, waarbij de consument bij de aankoop van vis door middel van het label kan zien of het vis betreft die uit een duurzame en goed beheerde visserij

7 7 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 afkomstig is. Het label wordt in Europa door een aantal grote retailers omarmd. Veel consumenten op dit continent hebben een hogere prijs over voor vis met dit label. MSC-certificering is voor de bedrijven in de grote zeevisserij echter een statement naar de buitenwereld. Het MSC-certificaat biedt geen meerwaarde voor afnemers in markten met een lage koopkracht zoals in Afrika. Consumenten in deze landen willen geen hogere prijs betalen voor duurzaam gevangen vis. In 2006 hebben de bedrijven verenigd in de PFA gezamenlijk het MSC-label voor de visserij op Noordzeeharing behaald, terwijl in 2009 de makreelvisserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan MSC gecertificeerd is en in 2010 de visserij op Atlanto- Scandic haring. Een veel gehoorde aanklacht in de samenleving is dat de grote Nederlandse hektrawlers voor de kust van West Afrika zoveel vis vangen dat er geen vis meer over is voor de lokale vissers. In dit visrijke gebied jagen de hektrawlers echter op vissoorten waarop door de lokale bevolking niet wordt gevist. De Nederlandse trawlervloot vist voor de kust van West-Afrika voornamelijk op pelagische vis, zoals sardinella en horsmakreel. De lokale bevolking vist op demarsale vissoorten (vissoorten die op de bodem leven) en op inktvis. Daarnaast begeven de hektrawlers zich in andere visserijgebieden. De trawlervloot vist 12 mijl en verder uit de kust, terwijl de lokale vloot met kleine visserschepen (hoofdzakelijk kano s) binnen de 12- mijlszone vist. De Nederlandse vloot vist dus op andere vissoorten en in andere gebieden dan de lokale vissers uit Mauretanië. Een belangrijk duurzaamheidsitem in de grote zeevisserij is het gebruik van verantwoorde, milieuvriendelijke installaties aan boord van de trawlers. Op veel schepen zijn de afgelopen jaren de koel- en vriesinstallaties vervangen door andere installaties die geen gebruik maken van milieuschadelijke stoffen zoals freon. Verder hebben er investeringen plaatsgevonden in lichtere netten, hetgeen een besparing op het brandstofverbruik oplevert. 7. PUBLIEKE OPINIE In de grote zeevisserij spelen Regional Advisory Councils (RAC s), die door middel van een verordening van de Europese Commissie zijn ingesteld, een belangrijke rol bij de bepaling van het visserijbeleid. In de RAC s zitten zowel organisaties die uit de sector afkomstig zijn als Non-Governmental Organizations (NGO s). De NGO s hebben de mogelijkheid om via de RAC s invloed uit te oefenen op het visserijbeleid. NGO s zoals het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Noordzee hebben een plaats in de RAC s en hebben gekozen voor het overlegmodel. Greenpeace wil geen plaats in de RAC s innemen en heeft gekozen voor het actiemodel en gaat de confrontatie met de sector aan. De grote zeevisserij geniet de afgelopen jaren een grote belangstelling in de publieke opinie wat duurzaamheid betreft. Sommige NGO s brengen berichten onder de aandacht van het grote publiek over het leegvissen van de zeeën met erg grote schepen (Greenpeace noemt het monsterschepen). Te denken valt hierbij aan de Abel Tasman van Seafish Tasmania (joint venture met Parlevliet & Van der Plas) die in Australië op horsmakreel, makreel en redbait zou gaan vissen en aan een uitzending van Nieuwsuur waarin wordt gesteld dat highgrading heeft plaatsgevonden op één van de trawlers van Parlevliet & Van der Plas bij de visserij op haring. Het is opmerkelijk dat de grote zeevisserij zo n slecht imago heeft, want de visserij

8 8 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 in deze sector mag zeker niet gelijk geschakeld worden met de vele misstanden in de visserij elders in de wereld. Verschillende overheidsregelingen en de effectieve controle op deze overheidsregelingen waarbij soms officials van de EU op de schepen meevaren, leiden ertoe dat het argument het leegvissen van de zeeën geheel misplaatst is. De vriestrawlers vissen op de hen toebedeelde quota die zijn vastgesteld op basis van wetenschappelijke adviezen. Visueel zijn het inderdaad erg grote schepen. De schepen zijn vooral zo groot doordat de vis aan boord wordt verwerkt, wordt ingevroren en wordt opgeslagen. Een groot gedeelte van het schip is bestemd voor de opslag van vis, mede omdat de schepen ver van huis opereren. Het is erg belangrijk dat de ondernemingen deze negatieve publiciteit pareren door een goede communicatie met de pers. 8. VOORUITZICHTEN In de grote zeevisserij is de omvang van de Nederlandse hektrawlervloot afgegrendeld door de visquotering. Er staan geen plannen op stapel voor uitbreiding van de vloot onder Nederlandse vlag. De investeringen vinden voornamelijk plaats in renovatie van de schepen, nieuwe installaties aan boord van de schepen en in de aankoop van visquota. Er bestaan wel investeringsplannen voor de nieuwbouw van schepen onder buitenlandse vlag. Dit is echter niet gericht op de uitbreiding van de vangstcapaciteit, maar meer op een verbetering van de efficiency aan boord. In de EU-wateren laat de ontwikkeling van de quota een wisselend beeld zien. Het haringquotum ontwikkelt zich goed, terwijl er onzekerheid heerst over het makreelquotum. Er is immers nog geen oplossing voor het dispuut met IJsland en de Faeröereilanden over het makreelquotum. Het is momenteel onduidelijk hoe de visserij in de Zuid-Pacific zich zal ontwikkelen. Er is één Nederlands schip in dit onmetelijke visgebied actief op zoek naar horsmakreel met tot nog toe weinig resultaat. Er zit weinig beweging in een verdere aanpassing van het visserijprotocol met Mauretanië. De visserij in het kustgebied voor dit land door Nederlandse trawlers ligt momenteel stil. De visserij in de wateren van Namibië verloopt goed. In de toekomst liggen hier nog meer mogelijkheden. Om politieke redenen zijn Nederlandse rederijen niet bij de visserij in het kustgebied nabij Australië betrokken. De pelagische vloot kampt momenteel met een gebrek aan visserijmogelijkheden door de voorgaande ontwikkelingen. De rederijen zijn sterk op zoek naar nieuwe gebieden met veel vangstmogelijkheden. De afzet van pelagische vis blijft zich gunstig ontwikkelen. In Afrika, Rusland, China en Japan is de vraag naar deze vis groot. De visprijzen kunnen de komende jaren door de voorgaande ontwikkelingen op de huidige veelal hoge niveau s blijven. In de grote zeevisserij geniet duurzaamheid een grote belangstelling bij de rederijen. Bestandsbeheer zal ook de komende jaren een belangrijk onderwerp op de agenda zijn. Dit uit zich niet alleen in quoteringsregelingen, maar ook in andere reguleringen. De problematiek van bijvangsten wordt verder ter hand genomen, vooral met technische ontwikkelingen. Certificering van pelagische vis is voor de publieke opinie van belang. Het biedt echter geen meerwaarde op markten met een lage koopkracht. Tot slot kunnen we stellen dat de Nederlandse rederijen in een uiterst dynamische markt werkzaam zijn.

9 9 Sectorupdate De grote zeevisserij, een duurzame sector - 8 mei 2013 Economisch Bureau Sector Research Thijs Pons tel: Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Teksten zijn afgesloten op 8 mei ABN AMRO, mei 2013 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO.

De koers van W. van der Zwan & Zn. wvanderzwan.nl

De koers van W. van der Zwan & Zn. wvanderzwan.nl vissen voor voedsel De koers van W. van der Zwan & Zn 1 wvanderzwan.nl sinds 1888 INHOUD Samen werken aan goede vis 12 Een transparante keten 15 Ons Product ONZE KETEN ONZE KOERS Duurzame vis 07 Visgebieden

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek Visserij en Visserijcontrole De Internationale Dimensie Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 SPAANSE VISSERIJ Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 Feiten & Cijfers Beleid Prioriteiten GVB Feiten & Cijfers Spaanse visserijvloot grootste in de EU Spaanse visverwerkende industrie grootste

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart De volgende organisatie maken deel uit van het campagneteam: Wereld Natuur Fonds (WNF),

Nadere informatie

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

ID PASSEPORT POISSON

ID PASSEPORT POISSON ID VISPASPOORT ID PASSEPORT POISSON Kies bewust! Motivatie Compass duurzaamheidfiches Om u te helpen bewuste keuzes te maken aangaande uw voeding, heeft Compass, in samenwerking met zijn partners, een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Onderhandelingen met Europees Parlement en Europese Raad 1 januari 2013 Nieuw GVB van kracht

Onderhandelingen met Europees Parlement en Europese Raad 1 januari 2013 Nieuw GVB van kracht Op weg naar de Herziening Stichting de Noordzee streeft naar een rijke Noordzee, welke een bron is van verse vis en schelpdieren, die op een verantwoorde manier worden gevangen. Het Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 968 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 mei 2015 Betreft Kwartaalrapportage GVB

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 mei 2015 Betreft Kwartaalrapportage GVB > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2016

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2016 Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2016 Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika De Europese Commissie heeft in West-Afrika vooral tonijnakkoorden afgesloten met derde landen, maar

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

Datum 15 juni 2009 Betreft Leegvissen zeeën, MSC-keurmerk en visserijverdragen mbt vissen buiten Europa

Datum 15 juni 2009 Betreft Leegvissen zeeën, MSC-keurmerk en visserijverdragen mbt vissen buiten Europa > Retouradres Postbus 20401 2500 EK 's-gravenhage De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK 's-gravenhage www.minlnv.nl

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

Position paper Nederlandse visserijsector bij de Brexit onderhandelingen

Position paper Nederlandse visserijsector bij de Brexit onderhandelingen Position paper Nederlandse visserijsector bij de Brexit onderhandelingen 1. Inleiding Vrijwel alle Nederlandse economische sectoren zullen in meer of mindere mate de gevolgen ondervinden van het uittreden

Nadere informatie

IJsland leeft met vis Duurzame visserij bestaat

IJsland leeft met vis Duurzame visserij bestaat IJsland leeft met vis Duurzame visserij bestaat TEKST FOTOGRAFIE Eric Fokke Raffie Cordes, Eric Fokke, Jelger Herder en Sportvisserij Nederland IJsland, gelegen op de rand van de poolcirkel, is gezegend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

9249/06 CS/lg DG B III

9249/06 CS/lg DG B III RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (OR. en) 9249/06 PECHE 153 OC 357 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 51/2006,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 NOTA I-PUNT van: de Groep uitbreiding d.d.: 29 september 2000 aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de

Nadere informatie

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2009 (17.03) (OR. en) PUBLIC 7537/09 LIMITE PECHE 62 OTA Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in

Nadere informatie

MSC certificering: hoe werkt het?

MSC certificering: hoe werkt het? MSC certificering: hoe werkt het? Nathalie Steins Commercial manager Nederland Kenniskring flyshootvisserij, 22 november 2008 Inhoud presentatie 1. Wat is de Marine Stewardship Council? 2. De standaard

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten juni 2016

Bijlage 2: Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten juni 2016 Bijlage 2: Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten juni 2016 Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika De Europese Commissie heeft in West-Afrika vooral tonijnakkoorden afgesloten met derde landen,

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. VISSERIJ 5 6 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. VISSERIJ 5 6 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Statement voor wildgevangen duurzame vis

Statement voor wildgevangen duurzame vis Statement voor wildgevangen duurzame vis November 2012 Verantwoorde visvangst Princes hanteert hoge standaarden op het gebied van de kwaliteit, integriteit en duurzaamheid van de vis die we in- en verkopen.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de

Nadere informatie

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2015

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2015 Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten november 2015 Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika De Europese Commissie heeft in West-Afrika zowel gemengde overeenkomsten als zogenaamde tonijnakkoorden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Overbevissing. Aquacultuur

Overbevissing. Aquacultuur Overbevissing Overbevissing houdt in dat er te veel vis wordt gevangen om een vissoort in stand te houden. Wereldwijd wordt 87 procent van de mariene visbestanden volledig of overbevist. Dat blijkt uit

Nadere informatie

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten is er nog wel voldoende vis in onze zeeën? waaraan kan ik zien dat vis verantwoord gevangen is? duurzame vis? wat betekent dit? hoe zit het

Nadere informatie

Profish & Duurzaamheid

Profish & Duurzaamheid Profish & Duurzaamheid Genieten van vis ook in de toekomst! Profish Food B.V. Januari 2012 wij werken samen, adviseren en ondersteunen de volgende organisaties: Inleiding Tegenwoordig zijn de meeste consumenten

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad ten aanzien

Nadere informatie

WILD CAUGHT METHODOLOGY

WILD CAUGHT METHODOLOGY WILD CAUGHT METHODOLOGY ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de Wild Caught Methodology. Deze internationale methode werd in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46469 21 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2015, nr. WJZ/15153904,

Nadere informatie

De komende jaren ligt de prioriteit bij het aanscherpen van de huidige doelstellingen.

De komende jaren ligt de prioriteit bij het aanscherpen van de huidige doelstellingen. Ambities: De komende jaren ligt de prioriteit bij het aanscherpen van de huidige doelstellingen. Doelstelling: Topkwaliteit aanbieden tegen een scherpe prijs. Onze inkoop doen wij als Fix Fisch B.V. rechtstreeks

Nadere informatie

*PDOC01/237777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/237777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

Statement voor wildgevangen duurzame vis

Statement voor wildgevangen duurzame vis Statement voor wildgevangen duurzame vis Gepubliceerd april 2015 Verantwoorde visvangst Princes hanteert hoge standaarden op het gebied van de kwaliteit, integriteit en duurzaamheid van de vis die we in-

Nadere informatie

Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland'

Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland' > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie

Wageningen IMARES Harder en zeebaars

Wageningen IMARES Harder en zeebaars Harder en zeebaars Biologie en visserij in Nederland en Europa Tammo Bult, Floor Quirijns, Harriët van Overzee, Stijn Bierman is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR en TNO Harder en Zeebaars

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Skrei. Toonbeeld van duurzame visserij

Skrei. Toonbeeld van duurzame visserij Skrei Toonbeeld van duurzame visserij In de Barentszzee zwemt meer Noordoost-Arctische kabeljauw rond dan sinds de laatste wereldoorlog. Dat is mede te danken aan een strak visserijbeheer dat onder meer

Nadere informatie

Statement voor wildgevangen duurzame vis

Statement voor wildgevangen duurzame vis Statement voor wildgevangen duurzame vis Maart 2014 Verantwoorde visvangst Princes hanteert hoge standaarden op het gebied van de kwaliteit, integriteit en duurzaamheid van de vis die we in- en verkopen.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

LARA LANDBOUWRAPPORT Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij

LARA LANDBOUWRAPPORT Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij LARA LANDBOUWRAPPORT 2014 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij VIRA VISSERIJRAPPORT 2014 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij WELKOM Kristof Van Laere Sierteler LARA 2014 Dirk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2013/0436 (COD) 6023/15 LIMITE PECHE 48 CODEC 160 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties

Nadere informatie

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten. Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten. Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika Bijlage Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten Partnerschapovereenkomsten in West-Afrika De Europese Commissie heeft in West-Afrika zowel gemengde overeenkomsten als zogenaamde tonijnakkoorden afgesloten.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 VOORSTEL van: ingekomen: 28 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

Nederlandse visserijactiviteiten in de Noordoost Atlantische Oceaan

Nederlandse visserijactiviteiten in de Noordoost Atlantische Oceaan Nederlandse visserijactiviteiten in de Noordoost Atlantische Oceaan NILOS 14 september Gerard van Balsfoort PFA Pelagic fisheries by the PFA From traditionally Dutch North Sea herring fishery by many vessels

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie BP VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11

Nadere informatie

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur?

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur? Opdracht 1a. In de tabel hieronder staan een aantal materialen. Bedenk per type materiaal 3 soorten afval die je tegenkomt onderweg naar school of op het schoolplein. Zoek per categorie van 1 soort afval

Nadere informatie

De Noordzee HET ONTSTAAN

De Noordzee HET ONTSTAAN De Noordzee De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.dvz.be

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Genieten van vis ook in toekomst! Maart 2014. Profish Food B.V. Oude Rijksstraatweg 24 7390 AB Twello

Duurzaam ondernemen. Genieten van vis ook in toekomst! Maart 2014. Profish Food B.V. Oude Rijksstraatweg 24 7390 AB Twello Duurzaam ondernemen Genieten van vis ook in toekomst! Maart 2014 Profish Food B.V. Oude Rijksstraatweg 24 7390 AB Twello Profish Deutschland GmbH Rottweg 79 D-48683 Ahaus Inleiding Al jaren zet Profish

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

WERKDOCUMENT Deel 1. NL In verscheidenheid verenigd NL

WERKDOCUMENT Deel 1. NL In verscheidenheid verenigd NL EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2.3.2012 WERKDOCUMENT Deel 1 over een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie visserij 10.4.2015 2014/0319(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Kwartaalrapportage GVB

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Datum 16 september 2014 Betreft Kwartaalrapportage GVB > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Oceanen: zieltogende supermarkten?

Oceanen: zieltogende supermarkten? Herfst 2004 September - oktober - november Oceanen: zieltogende supermarkten? Onze zeeën worden (over)geëxploiteerd. Na de kustwateren te hebben leeggevist, gaan de grote vissersboten steeds verder de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN INTERNATIONALE BETREKKINGEN OP VISSERIJGEBIED Om juridische, ecologische, economische en sociale bestuurskaders op het gebied van duurzame visserij te bevorderen, toegang te krijgen tot belangrijke visgebieden

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Nr. 390 1 augustus 2016 Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2011

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2011 NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.5.2010 COM(2010)241 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2011 NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Raadpleging over de

Nadere informatie

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be Haring Atlantische Oceaan Haring De haring is de meest verbruikte vis, vroeger nog meer dan nu. Hij is bovendien erg voedzaam en in vergelijking met andere vissen vrij goedkoop. Een maatje is een haring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

h) Rechtsbasis: Artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

h) Rechtsbasis: Artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) Fiche 1: Verordening meerjarenplan Noordzee 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

DE ZEE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. GP/Amendolia

DE ZEE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. GP/Amendolia DE ZEE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS GP/Amendolia Wilkins/GP Deze toolkit is voor alle Greenpeace-vrijwilligers. Hij bevat tips en ideeën om met het onderwerp levende oceanen aan de

Nadere informatie

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM De allerbeste VIS VAN DE ALLERBESTE VISSERS SCHMIDT ZEEVIS EN MVO Verantwoordelijkheid Alleen het beste is goed genoeg De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Fishy Business IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Wat ga ik vertellen? IMARES De Nederlandse Visserij Duurzaamheid wat is dat? Bestandsschattingen

Nadere informatie

Een nieuw ketenmodel voor langoustines

Een nieuw ketenmodel voor langoustines Een nieuw ketenmodel voor langoustines Ab Post (GPM Seafoods) en Wim Zaalmink (LEI Wageningen UR) Urk, 6 oktober 2012 Inhoud Economische betekenis langoustine visserij Consumptie van langoustines Keten

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 30 april 2015 (OR. en) 2013/0436 (COD) PE-CONS 11/15 PECHE 67 CODEC 224 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

De voetafdruk verkleinen. Verschuiving naar low impact visserij

De voetafdruk verkleinen. Verschuiving naar low impact visserij De voetafdruk verkleinen Verschuiving naar low impact visserij e voetafdruk verkleinen Verschuiving naar low impact visserij Veelgebruikt vistuig in Europa De mariene biodiversiteit neemt snel af. Vanwege

Nadere informatie