PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES"

Transcriptie

1 PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede

2 1. Inleiding Het is ons een genoegen om u dit persoonlijke hypotheekadvies aan te bieden. Ons advies is gebaseerd op de gegevens die wij van u hebben gekregen en op de wensen die u heeft uitgesproken. Een hypotheek sluit u af voor een lange periode. Het is daarom belangrijk u een goed inzicht te bieden in de wijze waarop uw hypotheek is samengesteld en welke keuzes u hierbij kunt maken. Ook de invloed van de belastingwetgeving is van belang om de kosten van de financiering te kunnen bepalen. In dit rapport behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Inleiding 2. Uw huidige situatie 3. Wat is uw profiel 4. Berekening benodigde hypotheek 5. Hypotheekadvies met daarin opgenomen: 5.1 Samenvatting advies 5.2 Vermogensopbouw, aflossingsvorm en rente 5.3 Toelichting hoogte verstrekking hypotheek 5.4 Scenario bij pensioen 5.5 Scenario bij overlijden 5.6 Scenario bij arbeidsongeschiktheid 5.7 Scenario bij werkloosheid 5.8 Uw financiële toekomst 6. Maandlastenoverzicht 7. Toelichting advies 8. Ondertekening advies 9. Gedetailleerde beschrijving van de door u verstrekte gegevens Dit advies is een momentopname. Iedere verandering in uw persoonlijke situatie kan van invloed zijn op uw financiële situatie. Een aanpassing van uw hypotheek kan dan gewenst of noodzakelijk zijn. In dit rapport verwijzen wij naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze gedragscode is een afspraak tussen financiers. Het doel van de GHF is om overkreditering te voorkomen: dit is een situatie waarin een persoon een hoger krediet aangaat dan wenselijk is. Bijvoorbeeld in relatie tot uw inkomen of de waarde van uw woning. In de GHF is sprake van standaard toetsnormen. Mocht u nog vragen hebben over de Gedragscode of over uw hypotheekadvies nadat u dit rapport heeft gelezen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

3 2. Uw huidige situatie De heer Voorbeeld: Mevrouw Voorbeeld: 41 jaar 4 jaar We laten u eerst uw huidige financiële situatie zien. Er kunnen ook dingen gebeuren waar u geen invloed op heeft, maar die uw financiële situatie veranderen. Gebeurtenissen als een overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunnen er voor zorgen dat u uw leven niet meer kunt leiden zoals u dat gewend bent. Daarom is het belangrijk ook naar die situaties te kijken. We noemen dit passend adviseren. Inkomen Uw bruto inkomen: 25., Bruto inkomen van uw partner: 15., Uw bruto inkomen op 65 (pensioenleeftijd): , Bruto inkomen van uw partner op 65 (pensioenleeftijd): 1.482, Uw inkomen na overlijden van uw partner: 25.84, Het inkomen van uw partner na uw overlijden: 2.6, Uw gezamenlijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid van u: 23.75, Uw gezamenlijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid van uw partner: 3.25, Uw gezamenlijk inkomen bij werkloosheid van u: 15., Uw gezamenlijk inkomen bij werkloosheid van uw partner: 25., Huidige huurlasten: 4.944, Huidig Pensioen AO/IVA AO/IVA partner Overlijden aanvrager Overlijden partner Werkloos aanvrager Werkloos partner Bovenstaande grafiek is een weergave van uw bruto gezamenlijk inkomen bij diverse scenarios. AO/IVA is de situatie bij arbeidsongeschiktheid. Die situatie is verder uitgewerkt in paragraaf 5.5.

4 Uw levenslijn Onderstaande levenslijn geeft u een overzicht van belangrijke momenten die van invloed kunnen zijn op uw toekomstige financiële situatie. Uw adviseur kan deze levenslijn verder voor u aanvullen en/of wijzigen. Levenslijn 21: Heden 234: U gaat met pensioen 234: Uw partner gaat met pensioen Onderstaande grafiek laat zien wat uw huidige netto woonlasten zijn

5 Vermogen Uw vermogen is het verschil tussen uw bezittingen en uw schulden. Uw huidige vermogenssituatie is als volgt vastgesteld: Bezittingen Schulden Eigen woning *, Hypotheek box 1, Spaargelden 5., Hypotheek box 3, Beleggingen, Consumptieve kredieten, Overig bijvoorbeeld: (verhuurd) onroerend goed Waarde kapitaalverzekeringen,, Overige bijvoorbeeld: hypotheek verhuurd onroerend goed, Totaal bezittingen 5., Totaal schulden, Totaal vermogen 5., * Hier wordt de vrije verkoopwaarde gehanteerd Toelichting vermogensmutaties U heeft aagegeven het vermogen in hoogte van 5., te willen gebruiken voor de aankoop van de woning. Toelichting Voor wat betreft de stijging van de huurlast zijn wij uitgegaan van een stijging van 2% per jaar.

6 3. Uw profiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het belangrijk om rekening te houden met uw huidige situatie, uw wensen en doelen en uw mogelijkheden. Uw adviseur moet bij het advies rekening houden met de kennis die u heeft van financiële zaken en uw ervaring met financiële producten, maar ook met de risicos die u wilt nemen. Zo kunnen onverwachte en ongewenste situaties worden voorkomen. Uw unieke eigenschappen op deze gebieden worden samengevat in een Klantprofiel. U heeft hiervoor een aantal vragen beantwoord. Samengevat resulteren uw antwoorden in onderstaande grafieken. 5% 5% 25% 75% 25% 75% % 1% 24% % 1% 38% Kennis en ervaring Risicobereidheid De basisvragen zijn bovendien aangevuld met persoonlijke toelichtingen van uzelf en uw adviseur. U heeft in eigen bewoordingen samengevat hoe u zichzelf typeert en wat uw verwachtingen zijn. Ook de adviseur heeft zijn bevindingen over uw profiel kort samengevat. Uw toelichting: Deze aankoop betreft onze eerste woning. Wij zouden graag het eigen vermogen buiten de hypotheek willen houden. Wij kiezen graag voor zekerheid voor wat betreft de aflossing van de hypotheek en er mag een gedeelte overblijven als restantschuld na 3 jaar. De constructie dient vooral duidelijk te zijn en transparant. Toelichting van uw adviseur: Relatie heeft te kennen gegeven weinig kennis te hebben op het gebied van hypotheken en de sociale zekerheid. Belangrijk is alle facetten mee te nemen in het hypotheek advies om zo te komen tot een passend en transparant advies Uw indicatieve risicoprofiel Als u gaat sparen of beleggen (al dan niet in een verzekering) is de hoeveelheid risico die u wilt nemen mede bepalend voor de hoogte van uw spaar- of beleggingsrendement. Op basis van uw klantprofiel kan een inschatting worden gemaakt van uw risicoprofiel voor sparen en beleggen. Bij het advies wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel bij het berekenen van spaar- en beleggingsresultaten. Uw definitieve risicoprofiel wordt vastgesteld door de bank, verzekeraar of beleggingsinstelling waar u een financieel product afsluit. Deze zal bijvoorbeeld ook rekening houden met de looptijd van het product. Uw indicatieve risicoprofiel is: Defensief

7 4. Uw benodigde hypotheek Bestedingsdoel: Aankoop bestaande woning (k.k.) Koopsom nieuwe woning 165., Afkoopsom erfpacht, Overdrachtsbelasting 9.9, Kosten leveringsakte 1.372, Makelaarscourtage, Totaal verwervingskosten , Verbouwing, Onderhoud, Energiebesparende maatregelen, Totaal verbouwingskosten, NHG-kosten 1., Hypotheekakte * 973, Afsluitkosten, Advieskosten 3.27, Taxatiekosten 3, Kosten bouwkundig rapport, Overige kosten box 1, Totaal financieringskosten 5.543, Bankgarantiekosten, Aflossing consumptieve lening(en), Meegefinancierde producten, Overige (zie toelichting), Totaal overige kosten, Totale financieringsbehoefte , Eigen inbreng, Benodigde hypotheek , * De kosten van de hypotheekakte zijn gebaseerd op een hypothecaire inschrijving van , De gehanteerde kosten in dit overzicht zijn een reële inschatting. De werkelijke kosten kunnen hierdoor enigszins afwijken.

8 Maximale hypotheek in box 1 De hypotheekrente is één van de weinige aftrekposten welke uw belastbaar inkomen in positieve zin kan beïnvloeden. Als u een eigen woning aanschaft, die als hoofdverblijf gaat dienen en/of deze gaat verbouwen, dan valt deze hypotheek in principe in box 1 (eigenwoningschuld). De rente over dit leningdeel is, na verrekening met het eigenwoningforfait, aftrekbaar van uw inkomen. Hierna wordt weergegeven hoe hoog in uw situatie de maximale hypotheek in box 1 kan bedragen. Bij het hierna vermelde maximale hypotheekbedrag is dus geen rekening gehouden met het bedrag dat u op basis van uw inkomen maximaal kunt lenen. Bestedingsdoel: Aankoop bestaande woning (k.k.) Koopsom nieuwe woning 165., Afkoopsom erfpacht, Overdrachtsbelasting 9.9, Kosten leveringsakte 1.372, Makelaarscourtage, Bankgarantiekosten, Totaal verwervingskosten , Verbouwing/meerwerk, NHG-kosten 1., Hypotheekakte 973, Afsluitkosten, Advieskosten, Taxatiekosten 3, Kosten bouwkundig rapport, Overige kosten box 1, Totaal financieringskosten 2.273, Vervreemdingssaldo, Eigenwoningreserve,, -/- Hypotheek in box , De gehanteerde kosten in dit overzicht zijn een reële inschatting. De werkelijke kosten kunnen hierdoor enigszins afwijken. Toelichting hoofdsom hypotheek Het advies is om te komen de woning maximaal te financieren vanwege het fiscale voordeel van de hypotheekrente. U dient dan wel met uw eigen vermogen een rendement te maken wat hoger is dan de netto rente die u betaald, inclusief de te betalen vermogensrendementheffing van box zijnde 1,2%. U financiert meer dan de waarde van uw woning rekeninghoudend met uw netto vermogenspositie blijft er geen restantschuld over indien de woning verkocht gaat worden. Toelichting hoofdsom hypotheek Wij als kantoor ontvangen geen of een gedeeltelijke provisie of andersoortige financiële beloning van de geldverstrekker. Het bedrag dat u aan ons betaald bestaat uit een vaste vergoeding waaruit onze adviesuren worden bekostigd. Het voordeel voor u is dat: - de producten voor u goedkoper zijn omdat ze ontdaan zijn van de opslag voor provisie; - en dat u verzekerd bent van een onafhankelijk en objectief advies, aangezien wij geen enkel financieel belang hebben bij welke hypotheek dan ook.

9 Indien er toch door ons een gedeeltelijke provisie wordt ontvangen wordt dit door ons volledig aan u kenbaar gemaakt. Deze provisie kan bestaan uit een doorlopende provisie waaruit wij onze nazorg kunnen financieren zonder dat u een nota ontvangt.

10 5 Hypotheekadvies Op basis van uw financiële positie, doelstellingen, kennis en ervaring en risicobereidheid komen wij tot het volgende hypotheekadvies. 5.1 Samenvatting advies Hoofdsom , Aanbieder Allianz Geldverstrekker BNP Paribas Personal Finance BV Product Allianz & BNP Paribas Hypotheek Maandelijkse administratiekosten 1, Hypotheekdelen Omschrijving Aflossingsvrije Hypotheek-BNP (Aflossingsvrij)* Aanbieder Allianz Hypotheekbedrag 82.5, Looptijd 3 jaar Deel eigen woning (box 1) 82.5, Nog aftrekbaar (deel ew) 3 Deel consumptief (box 3), Rentepercentage 4,55% nominaal per jaar en 4,6% effectief** per jaar Soort rente Vast Rentebedenktijd Geen Rentevastperiode 1 jaar Omschrijving Aanbieder Allianz Plus Hypotheek-BNP (BankSparen)* Allianz Hypotheekbedrag , Looptijd 3 jaar Deel eigen woning (box 1) , Nog aftrekbaar (deel ew) 3 Deel consumptief (box 3) 3.339,*** Rentepercentage Soort rente Rentebedenktijd Rentevastperiode 4,55% nominaal per jaar en 4,6% effectief** per jaar Vast Geen 1 jaar * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risicos. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op ** De effectieve rente houdt rekening met de afsluitprovisie en met het feit dat de rente niet per jaar betaald wordt, maar per maand (vooraf of achteraf) *** Het is niet toegestaan om binnen het hypotheekdeel Bankspaarhypotheek voor een deel consumptief (box 3) te kiezen. Bij deze hypotheek zijn de volgende producten van toepassing: Belegging Maatschappij Status Product Looptijd Contractant Beleggingsprofiel Allianz Nieuw Allianz Plus Rekening (belegging) 3 jaar Aanvrager en partner niet bekend

11 Pakket / Portefeuille Belast in Box 3 Nee Vrijstelling 31., Saldo kapitaal , * Rendement 4,55%** Inleg Inleg vanaf jaar 1 182, per maand gedurende 3 jaar ** De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als u belegt met geleend geld kunt u de inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.let op! Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. Overige producten Daarnaast worden de volgende producten in het advies betrokken: Belegging Maatschappij Status Product Looptijd Contractant Beleggingsprofiel Pakket / Portefeuille Belast in Box 3 Allianz Nieuw Allianz Plus rekening 3 jaar Aanvrager en partner Defensief Defensief Saldo kapitaal , * Rendement 4,25%** Geruisloze inbreng 5., ** De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als u belegt met geleend geld kunt u de inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.let op! Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. Ja

12 5.2 Vermogensopbouw, aflossingsvorm en rente Hypotheekdeel 1, 2 Aflosvorm Hypotheekbedrag Aflossingsvrije Hypotheek-BNP Aflossingsvrij 82.5, Allianz Plus Hypotheek-BNP BankSparen , Toelichting aflossingsvormen U heeft aangegeven in eerste instantie geen beleggingen te wensen en de zekerheid te willen hebben dat u na 3 jaar tenminste de helft de totale hypothecaire lening wenst af te lossen. U heeft aangegeven om met het beschikbare eigen vermogen eventueel wel te willen beleggen. Daarom adviseren wij u een Beleggingshypotheek in de vorm van een zogenoemde "Beleggingsrekening eigen woning (SEW). Belangrijkst kenmerken van een BEW zijn: - U bent verplicht het opgebouwde kapitaal aan te wenden voor aflossing van de eigenwoningschuld; - Over de waarde van de BEW bent u gedurende de looptijd geen belasting verschuldigd in Box 1 of Box 3 van de Inkomstenbelasting. Er geldt een vrijstelling van 147.5,-- (geïndexeerd) per persoon indien gedurende 2 jaar jaarlijks wordt ingelegd. U investeert in een spaarfaciliteit. Dit betekend dat u over de inleg een rentevergoeding ontvangt in hoogte van 4,55% U heeft de mogelijkheid om van fonds te switchten waardoor de hypotheek flexibel blijft. Om uw maandlast laag te houden is er gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek in hoogte van 82.5,. U blijft na 3 jaar met deze restantschuld zitten. U heeft wel de mogelijkheid om met uw eigen vermogen die u wenst over te hevelen naar een beleggingsrekening de hypotheek na 3 jaar ruimschoots af te lossen. Vanzelfsprekend indien dit vermogen niet aangetast gaat worden door consumptieve onttrekkingen. Kenmerken aflossingsvrije hypotheek: De maandlasten zijn laag, omdat u tijdens de hele looptijd van de hypotheek alleen rente betaalt. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost, profiteert u zolang de hypotheek loopt van maximaal belastingvoordeel. U kan binnen de reguliere voorwaarden voor kiezen om af te lossen. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan het einde van de looptijd of na afloop van een rentevaste periode. U belegt en spaart niet met de aflossingsvrije hypotheek. U bouwt dus geen kapitaal op met deze hypotheek Toelichting hoogte aflossing De hoogte van de aflossing is gebasseerd om de minimale eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. De reden hiervan is om de maandlast zo laag mogelijk te houden. Het eigen vermogen in hoogte van 5., wordt tevens gebruikt om t.z.t. de hypotheek mee af te lossen. Dit is niet verplicht vanwege het ontbreken van de verpanding. Na 3 jaar heeft u de mogelijkheid om met de uitkering van de Allianz Plus hypotheek een gedeelte van uw hypotheek af te lossen. Het overige gedeelte kan dus afgelost worden middels het vrije vermogen. Het voordeel van deze constructie is zekerheid over de aflossing in hoogte van , en vrijheid over uw eigen vermogen in hoogte van 5.,. Rente Overzicht rente Aflosvorm Hoofdsom Rentevaste periode Rente % Einddatum renteaftrek Aflossingsvrij 82.5, 1 jaar 4,55% 24 BankSparen , 1 jaar 4,55% 24 Toelichting rentevasteperiode U heeft aangegeven duidelijkheid en vastigheid te wensen over uw rente. Uw keuze is om de rente 1 jaar vast te zetten. Eventuele rentestijgingen kunnen na 1 jaar opgevangen worden uit uw eigen vermogen wat op dit moment heeft in hoogte van 5.,. Tevens heeft u aangegeven dat u geen zogenaamde budget hypotheek wenst. De reden hiervan is dat u na 1 jaar hetzelfde rentetarief wenst te hebben als wat een nieuwe relatie op dat moment bij de desbetreffende geldverstrekker gaat betalen. (Bijvoorbeeld: verkoop versus markttarief, rentekortingen gedurende de eerste rentevaste periode etc.)

13 Toelichting duur renteaftrek In het advies is voor u de hypotheek in hoogte van , 3 jaar fiscaal aftrekbaar. Na 3 jaar resteert restantschuld van 82.5,. Deze schuld valt in Box 3 van de Inkomstenbelasting. Dat heeft als consequentie dat u de rente niet meer op uw inkomsten uit arbeid in mindering kunt brengen. Indien u er toch voor opteert om de totale hypotheekschuld op de einddatum af te lossen kunt u overwegen om vanuit uw eigen vermogen in hoogte van 5., de hypotheek af te lossen Bovenstaande grafiek is een weergave van de netto lasten gebaseerd op ons hypotheekadvies

14 5.3 Toelichting hoogte verstrekking hypotheek Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 4., Aanvrager: 25., Partner: 15., Overig inkomen:, Resultaat: Positief De lening die u vraagt is binnen de norm van de stichting Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat u de lasten van deze financiering kunt dragen.

15 5.4 Scenario bij pensioen Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: , Totaal gezamenlijk inkomen: , Aanvrager: , Partner: 15., Overig inkomen:, Aanvrager: , Partner: 1.482, Overig inkomen:, Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 36, Bruto maandlast van de overschrijding: 462, Volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire financieringen is uw pensioeninkomen niet toereikend om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Om aan deze toetsnorm te voldoen dient u uiterlijk op een bedrag van , te hebben afgelost. Beeindigde voorzieningen Productsoort Productnaam Maatschappij Saldo Rente Betaalrekening Eigen middelen 5., % 1. Eigen middelen - Dit bedrag wordt gebruikt voor een vermogensrekening die niet gekoppeld gaat worden aan de hypotheek. Toelichting scenario pensioen Rekeninghoudend met uw eigen vermogen in hoogte van 5., zal er op een dusdanig vermogen zijn opgebouwd dat daarmee een gedeelte van de hoogte van de hypotheek afgelost kan worden. Aanvullende voorzieningen op het gebied van pensioen zijn in onze beleving niet noodzakelijk.

16 5.5 Scenario bij overlijden Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Totaal inkomen: 2.6, Totaal inkomen: 25.84, Partner: 15., Overig inkomen:, ANW uitkering (ANW7):, Nabestaandenpensioen: 5.6, Wezenpensioen:, Aanvrager: 25., Overig inkomen:, ANW uitkering (ANW7):, Nabestaandenpensioen: 84, Wezenpensioen:, Resultaat: Positief Resultaat: Positief Als u komt te overlijden wordt het inkomen van uw partner 2.6,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen voldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner komt te overlijden wordt uw inkomen 25.84,. Dit inkomen is conform de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen voldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario overlijden Rekeninghoudend met de situatie bij overlijden adviseren wij u een overlijdensrisicoverzekering in hoogte van de bankspaarhypotheek zijnde een bedrag in hoogte van , op uw beide levens

17 5.6 Scenario bij arbeidsongeschiktheid Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 23.75, Totaal gezamenlijk inkomen: 3.25, Aanvrager:, Partner: 15., Overig inkomen:, WGA uitkering: 8.75, Aanvrager: 25., Partner:, Overig inkomen:, WGA uitkering: 5.25, Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 43, Bruto maandlast van de overschrijding: 182, Als u arbeidsongeschikt raakt, wordt het inkomen 23.75,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner arbeidsongeschikt raakt, wordt het inkomen 3.25,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario arbeidsongeschikt U dient zich te realiseren dat bij een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering uw inkomen flink kan terugvallen. In deze berekening zijn wij uitgegaan van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 5% in combinatie met geen benutting van de restverdiencapaciteit (dat betekent dat u naast de WGAuitkering geen inkomsten uit arbeid heeft). Daarbij tekenen we aan dat uw werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte de plicht heeft u minimaal 7% (en maximaal 1%) van uw salaris door te betalen. Pas na die twee jaar heeft u recht op een WGA-uitkering. Het geschetste AO-scenario heeft betrekking op de periode ná die twee jaar. Op basis van deze uitgangspunten adviseren wij u bovengenoemde overschrijdingsbedragen te verzekeren. In ons advies hebben wij hier nog rekening mee gehouden. Het kan zo zijn dat u verzekerd bent via uw werkgever op het gebied van arbeidsongeschiktheid, u vermoed echter dat dit niet het geval is. Wij verzoeken u daarom dit na te vragen bij uw werkgever. Indien blijkt dat u toch voor arbeidsongeschikt bent verzekerd kunnen wij bekijken of er nog een aanvullende verzekering noodzakelijk is.

18 5.7 Werkloosheid scenario Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 15., Totaal gezamenlijk inkomen: 25., Aanvrager:, Partner: 15., Overig inkomen:, Aanvrager: 25., Partner:, Overig inkomen:, De totale WW uitkering bedraagt 33.75, over een periode van 23 maanden. De totale WW uitkering bedraagt 2.25, over een periode van 23 maanden. Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 671, Bruto maandlast van de overschrijding: 339, Als u werkloos raakt, wordt het inkomen 15.,. Hierbij is geen rekening gehouden met het recht op tijdelijke WW uitkeringen. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner werkloos raakt, wordt het inkomen 25.,. Hierbij is geen rekening gehouden met het recht op tijdelijke WW uitkeringen. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario werkloos U dient zich te realiseren dat bij werkloosheid u een inkomen overhoudt in hoogte van 15., exclusief uw eigen WW uitkering, deze bedraagt 33.75, over een periode van 23 maanden. Indien uw partner werkloos wordt houdt u een inkomen over van 25., exclusief de WW uitkering van uw partner, deze bedraagt 2.25 over een periode van 23 maanden. U heeft aangegeven dat de daling van uw inkomen ondervangen kan worden uit uw eigen vermogen en dat u binnen de termijn van het recht op WW werk zal vinden. DIt geldt ook voor uw partner.

19 5.8 Uw financiële toekomst Op basis van ons advies wordt in onderstaande scenarios uw netto besteedbaar inkomen en/of uw netto vermogen besteedbaar getoond. Onder netto besteedbaar inkomen wordt verstaan: het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven. Onder netto vermogen wordt verstaan: het verschil tussen uw bezittingen en schulden. Alle grafieken zijn gebaseerd op de huidige fiscale en sociale wetgeving en de in de bijlage vermelde gegevens. Uw situatie bij leven Netto besteedbaar inkomen Vermogen Indien u komt te overlijden NBI na overlijden Indien u partner komt te overlijden NBI na overlijden (P) Indien u arbeidsongeschikt raakt NBI bij arbeidsongeschiktheid Indien uw partner arbeidsongeschikt raakt NBI bij arbeidsongeschiktheid (P) Indien u werkloos raakt NBI na ontslag Indien uw partner werkloos raakt NBI na ontslag partner

20 6. Maandlastenoverzicht Allianz Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen

21 ING Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen

22 HypotheekScan modeladvies Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen