PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES"

Transcriptie

1 PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede

2 1. Inleiding Het is ons een genoegen om u dit persoonlijke hypotheekadvies aan te bieden. Ons advies is gebaseerd op de gegevens die wij van u hebben gekregen en op de wensen die u heeft uitgesproken. Een hypotheek sluit u af voor een lange periode. Het is daarom belangrijk u een goed inzicht te bieden in de wijze waarop uw hypotheek is samengesteld en welke keuzes u hierbij kunt maken. Ook de invloed van de belastingwetgeving is van belang om de kosten van de financiering te kunnen bepalen. In dit rapport behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Inleiding 2. Uw huidige situatie 3. Wat is uw profiel 4. Berekening benodigde hypotheek 5. Hypotheekadvies met daarin opgenomen: 5.1 Samenvatting advies 5.2 Vermogensopbouw, aflossingsvorm en rente 5.3 Toelichting hoogte verstrekking hypotheek 5.4 Scenario bij pensioen 5.5 Scenario bij overlijden 5.6 Scenario bij arbeidsongeschiktheid 5.7 Scenario bij werkloosheid 5.8 Uw financiële toekomst 6. Maandlastenoverzicht 7. Toelichting advies 8. Ondertekening advies 9. Gedetailleerde beschrijving van de door u verstrekte gegevens Dit advies is een momentopname. Iedere verandering in uw persoonlijke situatie kan van invloed zijn op uw financiële situatie. Een aanpassing van uw hypotheek kan dan gewenst of noodzakelijk zijn. In dit rapport verwijzen wij naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze gedragscode is een afspraak tussen financiers. Het doel van de GHF is om overkreditering te voorkomen: dit is een situatie waarin een persoon een hoger krediet aangaat dan wenselijk is. Bijvoorbeeld in relatie tot uw inkomen of de waarde van uw woning. In de GHF is sprake van standaard toetsnormen. Mocht u nog vragen hebben over de Gedragscode of over uw hypotheekadvies nadat u dit rapport heeft gelezen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

3 2. Uw huidige situatie De heer Voorbeeld: Mevrouw Voorbeeld: 41 jaar 4 jaar We laten u eerst uw huidige financiële situatie zien. Er kunnen ook dingen gebeuren waar u geen invloed op heeft, maar die uw financiële situatie veranderen. Gebeurtenissen als een overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunnen er voor zorgen dat u uw leven niet meer kunt leiden zoals u dat gewend bent. Daarom is het belangrijk ook naar die situaties te kijken. We noemen dit passend adviseren. Inkomen Uw bruto inkomen: 25., Bruto inkomen van uw partner: 15., Uw bruto inkomen op 65 (pensioenleeftijd): , Bruto inkomen van uw partner op 65 (pensioenleeftijd): 1.482, Uw inkomen na overlijden van uw partner: 25.84, Het inkomen van uw partner na uw overlijden: 2.6, Uw gezamenlijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid van u: 23.75, Uw gezamenlijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid van uw partner: 3.25, Uw gezamenlijk inkomen bij werkloosheid van u: 15., Uw gezamenlijk inkomen bij werkloosheid van uw partner: 25., Huidige huurlasten: 4.944, Huidig Pensioen AO/IVA AO/IVA partner Overlijden aanvrager Overlijden partner Werkloos aanvrager Werkloos partner Bovenstaande grafiek is een weergave van uw bruto gezamenlijk inkomen bij diverse scenarios. AO/IVA is de situatie bij arbeidsongeschiktheid. Die situatie is verder uitgewerkt in paragraaf 5.5.

4 Uw levenslijn Onderstaande levenslijn geeft u een overzicht van belangrijke momenten die van invloed kunnen zijn op uw toekomstige financiële situatie. Uw adviseur kan deze levenslijn verder voor u aanvullen en/of wijzigen. Levenslijn 21: Heden 234: U gaat met pensioen 234: Uw partner gaat met pensioen Onderstaande grafiek laat zien wat uw huidige netto woonlasten zijn

5 Vermogen Uw vermogen is het verschil tussen uw bezittingen en uw schulden. Uw huidige vermogenssituatie is als volgt vastgesteld: Bezittingen Schulden Eigen woning *, Hypotheek box 1, Spaargelden 5., Hypotheek box 3, Beleggingen, Consumptieve kredieten, Overig bijvoorbeeld: (verhuurd) onroerend goed Waarde kapitaalverzekeringen,, Overige bijvoorbeeld: hypotheek verhuurd onroerend goed, Totaal bezittingen 5., Totaal schulden, Totaal vermogen 5., * Hier wordt de vrije verkoopwaarde gehanteerd Toelichting vermogensmutaties U heeft aagegeven het vermogen in hoogte van 5., te willen gebruiken voor de aankoop van de woning. Toelichting Voor wat betreft de stijging van de huurlast zijn wij uitgegaan van een stijging van 2% per jaar.

6 3. Uw profiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het belangrijk om rekening te houden met uw huidige situatie, uw wensen en doelen en uw mogelijkheden. Uw adviseur moet bij het advies rekening houden met de kennis die u heeft van financiële zaken en uw ervaring met financiële producten, maar ook met de risicos die u wilt nemen. Zo kunnen onverwachte en ongewenste situaties worden voorkomen. Uw unieke eigenschappen op deze gebieden worden samengevat in een Klantprofiel. U heeft hiervoor een aantal vragen beantwoord. Samengevat resulteren uw antwoorden in onderstaande grafieken. 5% 5% 25% 75% 25% 75% % 1% 24% % 1% 38% Kennis en ervaring Risicobereidheid De basisvragen zijn bovendien aangevuld met persoonlijke toelichtingen van uzelf en uw adviseur. U heeft in eigen bewoordingen samengevat hoe u zichzelf typeert en wat uw verwachtingen zijn. Ook de adviseur heeft zijn bevindingen over uw profiel kort samengevat. Uw toelichting: Deze aankoop betreft onze eerste woning. Wij zouden graag het eigen vermogen buiten de hypotheek willen houden. Wij kiezen graag voor zekerheid voor wat betreft de aflossing van de hypotheek en er mag een gedeelte overblijven als restantschuld na 3 jaar. De constructie dient vooral duidelijk te zijn en transparant. Toelichting van uw adviseur: Relatie heeft te kennen gegeven weinig kennis te hebben op het gebied van hypotheken en de sociale zekerheid. Belangrijk is alle facetten mee te nemen in het hypotheek advies om zo te komen tot een passend en transparant advies Uw indicatieve risicoprofiel Als u gaat sparen of beleggen (al dan niet in een verzekering) is de hoeveelheid risico die u wilt nemen mede bepalend voor de hoogte van uw spaar- of beleggingsrendement. Op basis van uw klantprofiel kan een inschatting worden gemaakt van uw risicoprofiel voor sparen en beleggen. Bij het advies wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel bij het berekenen van spaar- en beleggingsresultaten. Uw definitieve risicoprofiel wordt vastgesteld door de bank, verzekeraar of beleggingsinstelling waar u een financieel product afsluit. Deze zal bijvoorbeeld ook rekening houden met de looptijd van het product. Uw indicatieve risicoprofiel is: Defensief

7 4. Uw benodigde hypotheek Bestedingsdoel: Aankoop bestaande woning (k.k.) Koopsom nieuwe woning 165., Afkoopsom erfpacht, Overdrachtsbelasting 9.9, Kosten leveringsakte 1.372, Makelaarscourtage, Totaal verwervingskosten , Verbouwing, Onderhoud, Energiebesparende maatregelen, Totaal verbouwingskosten, NHG-kosten 1., Hypotheekakte * 973, Afsluitkosten, Advieskosten 3.27, Taxatiekosten 3, Kosten bouwkundig rapport, Overige kosten box 1, Totaal financieringskosten 5.543, Bankgarantiekosten, Aflossing consumptieve lening(en), Meegefinancierde producten, Overige (zie toelichting), Totaal overige kosten, Totale financieringsbehoefte , Eigen inbreng, Benodigde hypotheek , * De kosten van de hypotheekakte zijn gebaseerd op een hypothecaire inschrijving van , De gehanteerde kosten in dit overzicht zijn een reële inschatting. De werkelijke kosten kunnen hierdoor enigszins afwijken.

8 Maximale hypotheek in box 1 De hypotheekrente is één van de weinige aftrekposten welke uw belastbaar inkomen in positieve zin kan beïnvloeden. Als u een eigen woning aanschaft, die als hoofdverblijf gaat dienen en/of deze gaat verbouwen, dan valt deze hypotheek in principe in box 1 (eigenwoningschuld). De rente over dit leningdeel is, na verrekening met het eigenwoningforfait, aftrekbaar van uw inkomen. Hierna wordt weergegeven hoe hoog in uw situatie de maximale hypotheek in box 1 kan bedragen. Bij het hierna vermelde maximale hypotheekbedrag is dus geen rekening gehouden met het bedrag dat u op basis van uw inkomen maximaal kunt lenen. Bestedingsdoel: Aankoop bestaande woning (k.k.) Koopsom nieuwe woning 165., Afkoopsom erfpacht, Overdrachtsbelasting 9.9, Kosten leveringsakte 1.372, Makelaarscourtage, Bankgarantiekosten, Totaal verwervingskosten , Verbouwing/meerwerk, NHG-kosten 1., Hypotheekakte 973, Afsluitkosten, Advieskosten, Taxatiekosten 3, Kosten bouwkundig rapport, Overige kosten box 1, Totaal financieringskosten 2.273, Vervreemdingssaldo, Eigenwoningreserve,, -/- Hypotheek in box , De gehanteerde kosten in dit overzicht zijn een reële inschatting. De werkelijke kosten kunnen hierdoor enigszins afwijken. Toelichting hoofdsom hypotheek Het advies is om te komen de woning maximaal te financieren vanwege het fiscale voordeel van de hypotheekrente. U dient dan wel met uw eigen vermogen een rendement te maken wat hoger is dan de netto rente die u betaald, inclusief de te betalen vermogensrendementheffing van box zijnde 1,2%. U financiert meer dan de waarde van uw woning rekeninghoudend met uw netto vermogenspositie blijft er geen restantschuld over indien de woning verkocht gaat worden. Toelichting hoofdsom hypotheek Wij als kantoor ontvangen geen of een gedeeltelijke provisie of andersoortige financiële beloning van de geldverstrekker. Het bedrag dat u aan ons betaald bestaat uit een vaste vergoeding waaruit onze adviesuren worden bekostigd. Het voordeel voor u is dat: - de producten voor u goedkoper zijn omdat ze ontdaan zijn van de opslag voor provisie; - en dat u verzekerd bent van een onafhankelijk en objectief advies, aangezien wij geen enkel financieel belang hebben bij welke hypotheek dan ook.

9 Indien er toch door ons een gedeeltelijke provisie wordt ontvangen wordt dit door ons volledig aan u kenbaar gemaakt. Deze provisie kan bestaan uit een doorlopende provisie waaruit wij onze nazorg kunnen financieren zonder dat u een nota ontvangt.

10 5 Hypotheekadvies Op basis van uw financiële positie, doelstellingen, kennis en ervaring en risicobereidheid komen wij tot het volgende hypotheekadvies. 5.1 Samenvatting advies Hoofdsom , Aanbieder Allianz Geldverstrekker BNP Paribas Personal Finance BV Product Allianz & BNP Paribas Hypotheek Maandelijkse administratiekosten 1, Hypotheekdelen Omschrijving Aflossingsvrije Hypotheek-BNP (Aflossingsvrij)* Aanbieder Allianz Hypotheekbedrag 82.5, Looptijd 3 jaar Deel eigen woning (box 1) 82.5, Nog aftrekbaar (deel ew) 3 Deel consumptief (box 3), Rentepercentage 4,55% nominaal per jaar en 4,6% effectief** per jaar Soort rente Vast Rentebedenktijd Geen Rentevastperiode 1 jaar Omschrijving Aanbieder Allianz Plus Hypotheek-BNP (BankSparen)* Allianz Hypotheekbedrag , Looptijd 3 jaar Deel eigen woning (box 1) , Nog aftrekbaar (deel ew) 3 Deel consumptief (box 3) 3.339,*** Rentepercentage Soort rente Rentebedenktijd Rentevastperiode 4,55% nominaal per jaar en 4,6% effectief** per jaar Vast Geen 1 jaar * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risicos. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op ** De effectieve rente houdt rekening met de afsluitprovisie en met het feit dat de rente niet per jaar betaald wordt, maar per maand (vooraf of achteraf) *** Het is niet toegestaan om binnen het hypotheekdeel Bankspaarhypotheek voor een deel consumptief (box 3) te kiezen. Bij deze hypotheek zijn de volgende producten van toepassing: Belegging Maatschappij Status Product Looptijd Contractant Beleggingsprofiel Allianz Nieuw Allianz Plus Rekening (belegging) 3 jaar Aanvrager en partner niet bekend

11 Pakket / Portefeuille Belast in Box 3 Nee Vrijstelling 31., Saldo kapitaal , * Rendement 4,55%** Inleg Inleg vanaf jaar 1 182, per maand gedurende 3 jaar ** De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als u belegt met geleend geld kunt u de inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.let op! Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. Overige producten Daarnaast worden de volgende producten in het advies betrokken: Belegging Maatschappij Status Product Looptijd Contractant Beleggingsprofiel Pakket / Portefeuille Belast in Box 3 Allianz Nieuw Allianz Plus rekening 3 jaar Aanvrager en partner Defensief Defensief Saldo kapitaal , * Rendement 4,25%** Geruisloze inbreng 5., ** De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als u belegt met geleend geld kunt u de inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.let op! Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. Ja

12 5.2 Vermogensopbouw, aflossingsvorm en rente Hypotheekdeel 1, 2 Aflosvorm Hypotheekbedrag Aflossingsvrije Hypotheek-BNP Aflossingsvrij 82.5, Allianz Plus Hypotheek-BNP BankSparen , Toelichting aflossingsvormen U heeft aangegeven in eerste instantie geen beleggingen te wensen en de zekerheid te willen hebben dat u na 3 jaar tenminste de helft de totale hypothecaire lening wenst af te lossen. U heeft aangegeven om met het beschikbare eigen vermogen eventueel wel te willen beleggen. Daarom adviseren wij u een Beleggingshypotheek in de vorm van een zogenoemde "Beleggingsrekening eigen woning (SEW). Belangrijkst kenmerken van een BEW zijn: - U bent verplicht het opgebouwde kapitaal aan te wenden voor aflossing van de eigenwoningschuld; - Over de waarde van de BEW bent u gedurende de looptijd geen belasting verschuldigd in Box 1 of Box 3 van de Inkomstenbelasting. Er geldt een vrijstelling van 147.5,-- (geïndexeerd) per persoon indien gedurende 2 jaar jaarlijks wordt ingelegd. U investeert in een spaarfaciliteit. Dit betekend dat u over de inleg een rentevergoeding ontvangt in hoogte van 4,55% U heeft de mogelijkheid om van fonds te switchten waardoor de hypotheek flexibel blijft. Om uw maandlast laag te houden is er gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek in hoogte van 82.5,. U blijft na 3 jaar met deze restantschuld zitten. U heeft wel de mogelijkheid om met uw eigen vermogen die u wenst over te hevelen naar een beleggingsrekening de hypotheek na 3 jaar ruimschoots af te lossen. Vanzelfsprekend indien dit vermogen niet aangetast gaat worden door consumptieve onttrekkingen. Kenmerken aflossingsvrije hypotheek: De maandlasten zijn laag, omdat u tijdens de hele looptijd van de hypotheek alleen rente betaalt. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost, profiteert u zolang de hypotheek loopt van maximaal belastingvoordeel. U kan binnen de reguliere voorwaarden voor kiezen om af te lossen. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan het einde van de looptijd of na afloop van een rentevaste periode. U belegt en spaart niet met de aflossingsvrije hypotheek. U bouwt dus geen kapitaal op met deze hypotheek Toelichting hoogte aflossing De hoogte van de aflossing is gebasseerd om de minimale eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. De reden hiervan is om de maandlast zo laag mogelijk te houden. Het eigen vermogen in hoogte van 5., wordt tevens gebruikt om t.z.t. de hypotheek mee af te lossen. Dit is niet verplicht vanwege het ontbreken van de verpanding. Na 3 jaar heeft u de mogelijkheid om met de uitkering van de Allianz Plus hypotheek een gedeelte van uw hypotheek af te lossen. Het overige gedeelte kan dus afgelost worden middels het vrije vermogen. Het voordeel van deze constructie is zekerheid over de aflossing in hoogte van , en vrijheid over uw eigen vermogen in hoogte van 5.,. Rente Overzicht rente Aflosvorm Hoofdsom Rentevaste periode Rente % Einddatum renteaftrek Aflossingsvrij 82.5, 1 jaar 4,55% 24 BankSparen , 1 jaar 4,55% 24 Toelichting rentevasteperiode U heeft aangegeven duidelijkheid en vastigheid te wensen over uw rente. Uw keuze is om de rente 1 jaar vast te zetten. Eventuele rentestijgingen kunnen na 1 jaar opgevangen worden uit uw eigen vermogen wat op dit moment heeft in hoogte van 5.,. Tevens heeft u aangegeven dat u geen zogenaamde budget hypotheek wenst. De reden hiervan is dat u na 1 jaar hetzelfde rentetarief wenst te hebben als wat een nieuwe relatie op dat moment bij de desbetreffende geldverstrekker gaat betalen. (Bijvoorbeeld: verkoop versus markttarief, rentekortingen gedurende de eerste rentevaste periode etc.)

13 Toelichting duur renteaftrek In het advies is voor u de hypotheek in hoogte van , 3 jaar fiscaal aftrekbaar. Na 3 jaar resteert restantschuld van 82.5,. Deze schuld valt in Box 3 van de Inkomstenbelasting. Dat heeft als consequentie dat u de rente niet meer op uw inkomsten uit arbeid in mindering kunt brengen. Indien u er toch voor opteert om de totale hypotheekschuld op de einddatum af te lossen kunt u overwegen om vanuit uw eigen vermogen in hoogte van 5., de hypotheek af te lossen Bovenstaande grafiek is een weergave van de netto lasten gebaseerd op ons hypotheekadvies

14 5.3 Toelichting hoogte verstrekking hypotheek Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 4., Aanvrager: 25., Partner: 15., Overig inkomen:, Resultaat: Positief De lening die u vraagt is binnen de norm van de stichting Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat u de lasten van deze financiering kunt dragen.

15 5.4 Scenario bij pensioen Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: , Totaal gezamenlijk inkomen: , Aanvrager: , Partner: 15., Overig inkomen:, Aanvrager: , Partner: 1.482, Overig inkomen:, Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 36, Bruto maandlast van de overschrijding: 462, Volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire financieringen is uw pensioeninkomen niet toereikend om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Om aan deze toetsnorm te voldoen dient u uiterlijk op een bedrag van , te hebben afgelost. Beeindigde voorzieningen Productsoort Productnaam Maatschappij Saldo Rente Betaalrekening Eigen middelen 5., % 1. Eigen middelen - Dit bedrag wordt gebruikt voor een vermogensrekening die niet gekoppeld gaat worden aan de hypotheek. Toelichting scenario pensioen Rekeninghoudend met uw eigen vermogen in hoogte van 5., zal er op een dusdanig vermogen zijn opgebouwd dat daarmee een gedeelte van de hoogte van de hypotheek afgelost kan worden. Aanvullende voorzieningen op het gebied van pensioen zijn in onze beleving niet noodzakelijk.

16 5.5 Scenario bij overlijden Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Positief verschil norm Hypotheekbedrag Totaal inkomen: 2.6, Totaal inkomen: 25.84, Partner: 15., Overig inkomen:, ANW uitkering (ANW7):, Nabestaandenpensioen: 5.6, Wezenpensioen:, Aanvrager: 25., Overig inkomen:, ANW uitkering (ANW7):, Nabestaandenpensioen: 84, Wezenpensioen:, Resultaat: Positief Resultaat: Positief Als u komt te overlijden wordt het inkomen van uw partner 2.6,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen voldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner komt te overlijden wordt uw inkomen 25.84,. Dit inkomen is conform de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen voldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario overlijden Rekeninghoudend met de situatie bij overlijden adviseren wij u een overlijdensrisicoverzekering in hoogte van de bankspaarhypotheek zijnde een bedrag in hoogte van , op uw beide levens

17 5.6 Scenario bij arbeidsongeschiktheid Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 23.75, Totaal gezamenlijk inkomen: 3.25, Aanvrager:, Partner: 15., Overig inkomen:, WGA uitkering: 8.75, Aanvrager: 25., Partner:, Overig inkomen:, WGA uitkering: 5.25, Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 43, Bruto maandlast van de overschrijding: 182, Als u arbeidsongeschikt raakt, wordt het inkomen 23.75,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner arbeidsongeschikt raakt, wordt het inkomen 3.25,. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario arbeidsongeschikt U dient zich te realiseren dat bij een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering uw inkomen flink kan terugvallen. In deze berekening zijn wij uitgegaan van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 5% in combinatie met geen benutting van de restverdiencapaciteit (dat betekent dat u naast de WGAuitkering geen inkomsten uit arbeid heeft). Daarbij tekenen we aan dat uw werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte de plicht heeft u minimaal 7% (en maximaal 1%) van uw salaris door te betalen. Pas na die twee jaar heeft u recht op een WGA-uitkering. Het geschetste AO-scenario heeft betrekking op de periode ná die twee jaar. Op basis van deze uitgangspunten adviseren wij u bovengenoemde overschrijdingsbedragen te verzekeren. In ons advies hebben wij hier nog rekening mee gehouden. Het kan zo zijn dat u verzekerd bent via uw werkgever op het gebied van arbeidsongeschiktheid, u vermoed echter dat dit niet het geval is. Wij verzoeken u daarom dit na te vragen bij uw werkgever. Indien blijkt dat u toch voor arbeidsongeschikt bent verzekerd kunnen wij bekijken of er nog een aanvullende verzekering noodzakelijk is.

18 5.7 Werkloosheid scenario Aanvrager Partner Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Maximale Gedragscode Bedrag overschrijding norm Hypotheekbedrag Totaal gezamenlijk inkomen: 15., Totaal gezamenlijk inkomen: 25., Aanvrager:, Partner: 15., Overig inkomen:, Aanvrager: 25., Partner:, Overig inkomen:, De totale WW uitkering bedraagt 33.75, over een periode van 23 maanden. De totale WW uitkering bedraagt 2.25, over een periode van 23 maanden. Resultaat: Negatief Resultaat: Negatief Bruto maandlast van de overschrijding: 671, Bruto maandlast van de overschrijding: 339, Als u werkloos raakt, wordt het inkomen 15.,. Hierbij is geen rekening gehouden met het recht op tijdelijke WW uitkeringen. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Als uw partner werkloos raakt, wordt het inkomen 25.,. Hierbij is geen rekening gehouden met het recht op tijdelijke WW uitkeringen. Dit inkomen is volgens de standaard toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Toelichting scenario werkloos U dient zich te realiseren dat bij werkloosheid u een inkomen overhoudt in hoogte van 15., exclusief uw eigen WW uitkering, deze bedraagt 33.75, over een periode van 23 maanden. Indien uw partner werkloos wordt houdt u een inkomen over van 25., exclusief de WW uitkering van uw partner, deze bedraagt 2.25 over een periode van 23 maanden. U heeft aangegeven dat de daling van uw inkomen ondervangen kan worden uit uw eigen vermogen en dat u binnen de termijn van het recht op WW werk zal vinden. DIt geldt ook voor uw partner.

19 5.8 Uw financiële toekomst Op basis van ons advies wordt in onderstaande scenarios uw netto besteedbaar inkomen en/of uw netto vermogen besteedbaar getoond. Onder netto besteedbaar inkomen wordt verstaan: het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven. Onder netto vermogen wordt verstaan: het verschil tussen uw bezittingen en schulden. Alle grafieken zijn gebaseerd op de huidige fiscale en sociale wetgeving en de in de bijlage vermelde gegevens. Uw situatie bij leven Netto besteedbaar inkomen Vermogen Indien u komt te overlijden NBI na overlijden Indien u partner komt te overlijden NBI na overlijden (P) Indien u arbeidsongeschikt raakt NBI bij arbeidsongeschiktheid Indien uw partner arbeidsongeschikt raakt NBI bij arbeidsongeschiktheid (P) Indien u werkloos raakt NBI na ontslag Indien uw partner werkloos raakt NBI na ontslag partner

20 6. Maandlastenoverzicht Allianz Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen

21 ING Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen

22 HypotheekScan modeladvies Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Bruto inkomen cliënt Bruto inkomen partner Schuld ultimo Bruto lasten per maand Fiscaal voordeel Overige bruto ink./uitg. Overige netto ink./uitg. Netto lasten per maand Netto besteedbaar inkomen Vermogen

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN Uw Financiële Toekomst Inzichtelijk De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN INLEIDING Om goede beslissingen te kunnen nemen inzake uw financiën is inzicht

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Plan Bestemd voor: de heer Kootstra en mevrouw Kootstra - Lange Samengesteld door: A. Pietersen 06-10-2011 (32769) Preferred Banker... Handtekening Persoonlijk Financieel

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A. Voorbeeld en B. Voorbeeld-Voorbeeld Diemerkade 1 1111 AA Voorbeeldstad *** VERTROUWELIJK*** Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Voorbeeld

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Het lenen van een groot bedrag is een belangrijke beslissing. Neem daarom de tijd om onze vragen goed te beantwoorden. Dan kunnen wij u ook goed adviseren en dat is in uw belang.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Klantprofiel Findesk: 2014

Klantprofiel Findesk: 2014 Klantprofiel Findesk: 2014 Pensioen Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Dhr. de Vries & Mevr. de Vries Op 13-11-2014 samengesteld door: Figlo b.v. - Voorbeeldadviseur adres Tel: 010-2646666 E-mail: Wat leest u in dit adviesrapport?

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie