Verzekeringen en financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen en financiën"

Transcriptie

1 3 19e jaargang september 2008 Verzekeringen en financiën

2 Financiële expertise vind je bij veel banken. Het AIOS-pakket niet. Als arts in opleiding tot medisch specialist verkeer je financieel gezien in een bij zondere positie. Het inkomen stijgt nauwelijks terwijl relatief hoge kosten worden gemaakt. CenE Bankiers beseft dat als geen ander. Daarom is er het AIOS-pakket: een breed pakket met bancaire diensten en verzekeringen, speciaal voor AIOS. Aantrekkelijke voordelen van het pakket zijn o.a. een kosteloze rekening-courant met ruime kredietmogelijkheden en gunstige op de toekomst afgestemde hypotheekvoorwaarden. Tijdens je periode als AIOS is deze hypotheek volledig aflossingsvrij, zodat je kosten zo laag mogelijk blijven. Wil je meer weten, bel dan Susanne Versteege, via telefoon (030) of kijk op CenE Bankiers is onderdeel van Van Lanschot Bankiers. VOOR PROFESSIONALS IN DE MEDISCHE SECTOR

3 Colofon Redactie Erna Beers, hoofdredacteur Daniëlle Jansen, eindredacteur Saskia Bulk Nanda Glimmerveen Lisette Kunz Jocea Michels Robert Minnee Janine Nuver Ralph Hartman, adviseur Redactieadres Bureau LAD public relations Postbus LB Utrecht T (030) F (030) E Dagelijks bestuur LVAG Ronne Mairuhu, voorzitter Bram Jacobs, vicevoorzitter Ingrid Desar, secretaris Floris Ferenschild, penningmeester Miraude Adriaensen, lid Babette van Hees, lid Renske Scheenstra, lid Ilja de Vreede, lid Secretariaat LVAG Postbus LB Utrecht T (030) F (030) E I Uitgever LVAG, Utrecht Pre-press en drukwerk Drukkerij Het Centrum Utrecht BV Fotografie omslag Jeroen van den Boer Ontwerp Advertentie-exploitatie Toverspreuk Creatieve Communicatie Sabine Kaim Marieke Stegenga Hooghiemstraplein AZ Utrecht T (030) F (030) M E I Een themanummer over financiën en verzekeringen. Taaie kost, een noodzakelijk kwaad, bergen papierwerk. Allerlei negatieve associaties roept het bij mij op. Het is niet bepaald mijn hobby om me ermee bezig te houden. En daarin sta ik vast niet alleen. De redactie heeft diverse adviseurs het hemd van het lijf gevraagd, zodat je in korte tijd heel veel informatie bij elkaar hebt. Je weet straks wat je moet en kan regelen als je in opleiding bent, maar ook als je bijna klaar bent. Verder bespreken we het onderwerp arbeidsongeschiktheid. Wanneer moet je nu iets regelen en waarom? De geïnterviewden zijn adviesbureaus, banken en verzekeraars die zich speciaal richten op aios en medisch specialisten. Allemaal hebben ze een advertentie in deze aios geplaatst, waar je hun contactgegevens kunt vinden. Voor alle duidelijkheid: de artikelen zijn door de redacteurs geschreven en door de hoofd- en eindredactie goedgekeurd. Dan weet je dat er wel degelijk door onafhankelijke personen naar een objectief beeld is gestreefd. Dat staat bij het bestuur en de redactie namelijk hoog in het vaandel! Het LVAG-bestuur heeft evenmin stilgezeten. Het verenigingsnieuws brengt je weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op opleidingsgebied. In het PWG-verslag vind je een belangrijk stuk over de Europese Arbeidstijdenregeling. Daarnaast lees je er meer over de ontwikkelingen rondom Europese examens en wat drie jaar voorzitterschap van Portugal heeft opgeleverd. Natuurlijk kun je ook nog even achterover hangen en genieten van een ontspannend stukje over Ernst Moro, in de vaste rubriek Geneesheer. Alle potentiële Meesters en Leerlingen waren op vakantie, dus deze rubriek hebben we deze keer helaas moeten laten vervallen. Veel plezier met deze leerzame AIOS! Erna Beers Inhoud VOORWOORD pag. Vernieuwing opleidingsplannen 2 Overgang van perifeer naar academisch en vice versa: 4 de consequenties Wat moet je allemaal regelen als aios? 6 Waar moet je op letten bij het regelen van een stage? 10 Verzekeringen en financiën: aandachtspunten voor 14 de startend specialist Arbeidsongeschiktheid overkomt alleen anderen of toch niet? PWG-vergadering in Bergen, Noorwegen 18 Nieuwe voorzitter van De Jonge Orde: Wouter Bóza 21 Geneesheer: Ernst Moro 22 Column: Niets te klagen? 24 AIOS 3-19e jaargang september

4 VERENIGINGSNIEUWS Aan het vernieuwen van de opleidingsplannen is het afgelopen jaar hard gewerkt. Het accent zal de komende tijd komen te liggen op de implementatie ervan. Meer gestructureerde feedback en aandacht voor andere competenties dan alleen maar de medisch inhoudelijke competentie zijn onder andere terug te vinden in de nieuwe opleidingsplannen. Vernieuwing opleidingsplannen De vernieuwingen zullen meer tijd vragen van opleiders en gepaard gaan met de nodige kosten. Deze aspecten kwamen uitgebreid aan bod tijdens de openbare jaarvergadering van de LVAG die op 18 juni 2008 in het UMC Utrecht werd gehouden. Tijdens deze algemene ledenvergadering lichtte het dagelijks bestuur het algemeen jaarverslag 2007 toe en werd het beleidsplan gepresenteerd (zie hiervoor het overzicht op de volgende pagina). Daarnaast werd een uitgebreid overzicht gegeven van de meest actuele onderwerpen, waaronder de kwaliteitsindicatoren, het Opleidingsfonds, de LVAG-website en de onderzoeken naar de arbeidstijden en de werkdruk en de opleidingskosten. Kwaliteitsindicatoren en Opleidingsfonds Een CBOG-werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor de medisch specialistische vervolgopleidingen. De werkgroep had veel tijd nodig om met een goed kwaliteitssysteem te komen. Het ziet er naar uit dat de eerste set van kwaliteitsindicatoren binnenkort klaar zal zijn. Een onderdeel van dit systeem gaat over het opleidingsklimaat, zoals gemeten door de inmiddels veelbesproken Dutch - Residents Educational Climate Test (D-RECT). In juni van dit jaar zijn alle aios aangeschreven met de vraag of zij mee wilden werken aan de validatie van de D-RECT-vragenlijst. De LVAG vindt dat dit een uitermate goede ontwikkeling is omdat aan aios, buiten de vijfjaarlijkse visitaties van de MSRC om hun mening wordt gevraagd. Al eerder hebben wij je bericht over de koppeling die gemaakt gaat worden tussen de kwaliteit van opleidingen en het toewijzen van opleidingsplaatsen. Goede opleidingsinrichtingen krijgen meer aios; slechte opleidingsinrichtingen zullen het met minder aios moeten doen. Deze koppeling leidde tot vragen onder opleiders, bestuurders en aios. Dat merkten we binnen de verschillende commissies, het aantal s dat we ontvingen en tijdens de openbare jaarvergadering. Het CBOG heeft inmiddels besloten, het verzoek van het ministerie van VWS om 20 procent van de instroomplaatsen heelkunde (n=11) en interne geneeskunde (n=34) voor 2009 toe te wijzen op basis van kwaliteitscriteria, niet te kunnen honoreren. Deze geoormerkte plaatsen worden doorgeschoven naar de toewijzing voor Bram Jacobs heeft de FAQ met betrekking tot het Opleidingsfonds op een rij gezet. De vragen en antwoorden kun je op onze website en verderop in deze uitgave lezen. Onderzoek arbeidstijden en kosten vervolgopleiding De Arbeidsinspectie heeft samen met de Inspectie Gezondheidszorg in dertig ziekenhuizen onderzoek gedaan naar de werktijden, werkdruk, psychosociale arbeidsbelasting et cetera onder aios. De analyse is afgerond en het wachten is op de onderzoeksresultaten. Wij gingen ervan uit dat er eind juli een rapport zou liggen, maar zowel de Arbeidsinspectie als de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaven aan meer tijd nodig te hebben om een volwaardig rapport te kunnen schrijven. De LVAG wordt vóór de openbaarmaking ingelicht en zal haar standpunten vroegtijdig formuleren, zodat we de media op een heldere en duidelijke wijze te woord kunnen staan. In de vorige twee nummers kon je lezen dat organisatieadviesbureau Berenschot door het ministerie van VWS is gevraagd de kosten van de medisch specialistische vervolgopleidingen in kaart te brengen. De inmiddels afgeronde pilots laten zien dat de resultaten van een dergelijk onderzoek niet eenduidig zijn te interpreteren. Het is twijfelachtig of het onderzoek nu landelijk wordt uitgezet. 2 AIOS 3-19e jaargang september 2008

5 VERENIGINGSNIEUWS Beleidspunten LVAG Adequaat afronden van de enquête Bevlogenheid onder aios (inhoudelijk, publicitair en financieel) Opzetten en uitvoeren van een nieuwe enquête Jonge Klaren Onderzoek naar haalbaarheid en eventueel opzet van een enquête Anios - eerstejaars aios Blijvende activiteit rondom de Arbeidstijdenwet en bewaken Europese ontwikkelingen Voortzetten van de inbreng van de LVAG op Europees niveau via de PWG Uitdragen visie op actuele ontwikkelingen: kostprijsonderzoek opleidingen (onderzoek Berenschot), kwaliteitsindicatoren, common trunk, het CBOG, het Opleidingsfonds, SEH-geneeskunde en nieuwe beroepen in de gezondheidszorg Uitdragen visie op en kritische houding ten aanzien van de modernisering van de medische vervolgopleidingen via (werkgroep) CCMS en BBOV Blijvend informeren van aios over de modernisering van de opleidingen, mede door een blijvende bijdrage, ook financieel, aan inhoud en organisatie van het terugkerende symposium Teach the aios Uitbreiden van de informatievoorziening aan aios over de mogelijkheden om problemen in het kader van arbeidsomstandigheden en opleiding aanhangig te maken Inzetten op het recht van aios om de medisch specialistische vervolgopleidingen parttime te kunnen volgen Vertegenwoordiging juniorverenigingen en aios in CCMS, MSRC, LAD, BBOV, projectgroep Kwaliteitsindicatoren, Capaciteitsorgaan en Orde van Medisch Specialisten en bij het ministerie van VWS Onderhouden en optimaliseren contacten met de LAD, de Jonge Orde en de Orde van Medisch Specialisten Aangaan van nieuwe contacten met de KNMG en het CBOG Verzending tijdschrift AIOS aan de leden van alle juniorverenigingen Bijdrage aan inhoud, organisatie en pr, van de twee Aios-dagen per jaar samen met de Orde en de Jonge Orde Continueren rondgang juniorverenigingen en aios-verenigingen academische centra om ze over verschillende zaken te informeren Modernisering en vervolgens blijvend onderhoud van website en verhogen pr t.b.v. LVAG en AIOS Continueren beleidsweekend dagelijks bestuur Europese werktijden Op Europees niveau wordt gewerkt aan een aantal aanpassingen van de European Working Time Directive (Europese werktijdenregeling). Deze wijzigingen betreffen onder andere het onderscheid tussen actieve en inactieve on-call time. Daarnaast wil men de zogeheten opt-out introduceren. Zorgelijke ontwikkelingen waar de KNMG, LAD en LVAG gezamenlijk schriftelijk bezwaar tegen hebben gemaakt. De brief staat op onze website en een uitgebreid verslag van de PWGvergadering waarin dit onderwerp is besproken kunt u verderop in deze editie van AIOS terugvinden. Website Onze website blijkt steeds meer een belangrijke bron voor informatie; niet alleen voor aios, maar ook voor officiële instanties en de media. Nadat vorig jaar dit tijdschrift een gedaantewisseling onderging, was het nu de beurt aan de website. Zoals gebruikelijk staan op de vernieuwde site (achtergrond)informatie over vergaderschema s, digitale exemplaren van ons verenigingsblad, verslagen over Europese ontwikkelingen en informatie over de arbeidstijden. Met de nieuwe site wil het bestuur ontwikkelingen op het gebied van het Opleidingsfonds, regelgeving, parttime werken en zwangerschap toegankelijker en meer up-to-date voor je maken. De nieuwe website gaat in oktober online. Bestuurswisseling De openbare jaarvergadering betekende zowel het einde van het voorzitterschap van Bram Jacobs als de webactiviteiten van Ben Swinkels. Bram Jacobs heeft de voorzittershamer overgedragen aan ondergetekende, maar blijft (gelukkig) als vicevoorzitter voor de LVAG actief. Ben Swinkels heeft recent zijn opleiding tot cardioloog in Nieuwegein afgerond en moest daarom zijn functie als webmaster neerleggen. Hij heeft zich jarenlang ingespannen om de website van de juiste informatie te voorzien. Onze bescheiden collega heeft dit met een enorme stille gedrevenheid gedaan. Mede door zijn inbreng is de website uitgegroeid tot een veelbezochte bron van informatie. Wij wensen Ben veel succes met zijn werk als medisch specialist. Ronne Mairuhu, voorzitter AIOS 3-19e jaargang september

6 THEMA Overgang van perifeer naar acad de consequenties Opgeleid worden tot medisch specialist in één opleidingsinstituut: voor de meeste opleidingen is dit een zeldzaamheid. De opleiding valt uiteen in delen die in een aantal opleidingsinstituten gevolgd worden. Dit zijn doorgaans universitair medische centra (academische ziekenhuizen) en perifere (algemene) ziekenhuizen. Wat betekent het concreet als je tijdens je opleiding verhuist van een perifere naar een academische kliniek of andersom? Een kort overzicht. In de perifere opleidingsinstellingen is afgesproken dat de arbeidsduur voor artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) gemiddeld 38 uur per week is. In het kader van de opleiding mag de werkweek gemiddeld maximaal 48 uur per week bedragen. In de umc s bedraagt de volledige arbeidsduur voor aios gemiddeld maximaal 46 uur per week. Een minimaal verschil met dien verstande dat onze ervaring leert dat het aantal avond- en nachtdiensten in de perifere ziekenhuizen beduidend hoger ligt dan in de umc s. Tabel 1. Salaris aios Verdient een aios in een algemeen ziekenhuis meer dan in een umc? Ervaring als arts-onderzoeker en werkzaamheden uitgevoerd als anios of basisarts tellen zowel in de perifere als in de academische ziekenhuizen volledig mee in de inschaling. Dit betekent echter dat aios in de periferie sneller tegen hun plafond aanlopen (zie tabel 1). Dat heeft weer te maken met het aantal periodieken binnen de Cao Ziekenhuizen. Met het verhuizen naar een ander opleidingsinstituut zal je moeten onderhandelen over je inschaling. Neem daarbij je ervaringsjaren als onderzoeker, anios maar ook als aios mee. Hier heb je recht op! Tot voor kort waren er financiële verschillen die in het nadeel werkten van aios werkzaam in umc s (soms substantieel). Dit had veelal te maken met de toelage voor onregelmatige diensten (onregelmatigheidstoeslag: Cao UMC* Cao Ziekenhuizen Schaal Salaris Schaal Salaris * Cao UMC Bedragen gelden vanaf 1 maart Cao Ziekenhuizen Door het verhuizen kun je het recht verliezen op parttimewerk en ouderschapsverlof. ORT). In de academische ziekenhuizen werden de onregelmatige diensten namelijk tot 1 januari 2008 niet vergoed. Met de nieuwe cao is dit rechtgetrokken. Bij de berekening van de vergoedingen voor onregelmatige diensten wordt uitgegaan van het uurloon. De percentages ORT vind je terug in tabel 2 (zie hiervoor de volgende pagina). Heb je altijd recht op ouderschapsverlof? Nee! Je hebt recht op (onbetaald) ouderschapsverlof indien je minimaal één jaar in dienst bent bij je huidige 4 AIOS 3-19e jaargang september 2008

7 THEMA emisch en vice versa: Tabel 2. Toelage onregelmatige diensten Cao UMC* Maandag t/m vrijdag tussen uur en uur en na uur, alsmede voor de uren op zaterdag tussen uur en uur en na uur Cao Ziekenhuizenº 47% Maandag t/m vrijdag tussen uur en uur en tussen uur en uur Zon- en feestdagen 72% Zaterdag tussen uur en uur en tussen uur en uur Maandag t/m vrijdag tussen uur en uur en tussen en uur Zaterdag tussen uur en uur en tussen en uur Zon- en feestdagen tussen uur en uur en op 24 en 31 december tussen uur en uur 22% 38% 47% 52% 60% * Cao UMC Bedragen gelden vanaf 1 maart Cao Ziekenhuizen werkgever (Wet arbeid en zorg). Bij verandering van werkgever verlies je automatisch dit recht. Ouderschapsverlof kun je voor ieder kind tot acht jaar eenmalig aanvragen. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt dertien keer de arbeidsduur per week. In de Cao UMC is er een ouderschapsverlof mogelijk waarbij je het minimumloon betaald krijgt tijdens het verlof. Deze optie is niet voorhanden in de algemene ziekenhuizen. Hoe zit het met parttimewerk? Je hebt recht op parttimewerk volgens de Wet aanpassing arbeidsduur wanneer je minimaal één jaar in dienst bent van een werkgever. Wissel je van werkgever, dan verlies je het recht op deeltijdwerk voor minimaal één jaar. Iets dus om tijdig te bespreken! Daarnaast staat in het Kaderbesluit CCMS dat er vanuit opleidingsperspectief geen reden is voor de werkgever/opleider om aan een verzoek tot deeltijdwerk niet tegemoet te komen. Verzekering Wanneer aios gedurende hun opleiding bij een academisch ziekenhuis uit dienst gaan en bij een algemeen ziekenhuis in dienst treden dan kunnen zij de UMC Zorgverzekering voor zichzelf en familieleden voortzetten als ware zij in dienst gebleven bij het umc. Zij behouden dus gedurende hun opleiding de collectiviteitskorting. Navraag bij zorgverzekeraar IZZ leert dat het vice versa niet het geval is. Pensioenen De pensioenen van werknemers van de academische ziekenhuizen worden beheerd door pensioenfonds ABP; in de algemene ziekenhuizen door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW; voorheen: PGGM). Wisselen van werkgever betekent in principe dus ook veranderen van pensioenfonds. Dit kan eventueel leiden tot pensioenbreuk. Het is raadzaam om tijdig met je eigen pensioenfonds of financieel adviseur contact op te nemen om te bezien of en hoe dit is op te vangen. Aios werkzaam in umc s hebben financieel gezien geen slechtere positie. Conclusie Het mag duidelijk zijn dat het overstappen van opleidingsinstelling de nodige consequenties kan hebben. Wees je hiervan bewust! Indien je voor kortere tijd naar een andere instelling gaat (minder dan zes maanden) dan is een detacheringsovereenkomst een goede optie. Ook met de introductie van het Opleidingsfonds is dit nog altijd mogelijk. De voorheen achtergestelde financiële positie van aios werkzaam in umc s lijkt met de huidige cao-afspraken weggewerkt te zijn. Ronne Mairuhu, voorzitter Bram Jacobs, vicevoorzitter AIOS 3-19e jaargang september

8 THEMA Wat moet je allemaal regelen als Eindelijk, je bent in opleiding! Maar welke financiële zaken moet je dan eigenlijk allemaal regelen? Vier experts scheppen helderheid. Aan het woord komen P. Fruytier, regiospecialist voor medici van de ABN Amro Bank, F. Luijben, VVAA assurantieadviseur voor medici, S. Versteege, healthcare banker bij CenE Bankiers en D. de Vries, van Kuijkhoven Adviesgroep. Waartegen moet ik me in het algemeen verzekeren? VVAA: Er zijn diverse verzekeringen. Een inboedelverzekering, voor de zaken die zich in de woning bevinden. Een opstalverzekering, nodig bij een eigen woning, dekt schade aan de woning zelf. Bij een autoverzekering heb je de verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheid), beperkt casco (dekt tegen diefstal en ruitbreuk) of volledig casco. Wanneer je regelmatig naar het buitenland gaat, is een doorlopende reisverzekering zinvol. Bij VVAA vallen zakelijke reizen, zoals congressen, ook onder de particuliere reisverzekering. Kuijkhoven: Je kunt je voor bijna alles verzekeren: van je dierbare huisdier tot je eigen huis, een verzekerd kapitaal op het leven van jezelf of je partner bij overlijden, voor ziektekosten, voor gebeurtenissen tijdens je vakantiereis. CenE Bankiers: Sinds circa 2,5 jaar hebben we een AIOS-pakket, speciaal afgestemd op de specifieke omstandigheden van de doelgroep. In dit pakket is een scala aan algemene verzekeringen opgenomen op het gebied van ongevallen, motorrijtuigen, wonen, personen, reizen en recreatie. Alle verzekeringen worden ondergebracht bij Van Lanschot Chabot, onze partner in verzekeringen. ABN Amro: Medische klanten hebben bij ABN AMRO een preferred banker, als contactpersoon voor alle financiële zaken, zowel zakelijk als privé. Hij of zij beschikt over adequate kennis van de medische sector. Daarnaast zijn er regiospecialisten voor medici, die opgeleid zijn voor complexe financieel-medische vraagstukken. Waartegen moet ik me verder verzekeren als medicus? De rechtsbijstand-, aansprakelijkheids- en de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden door alle adviseurs genoemd. Deze verzekeringen zijn in een aantal gevallen specifiek afgestemd op de medicus. Zo moet je als arts eerste hulp verlenen als iemand op straat onwel wordt. Als die persoon jou aanklaagt omdat er iets is misgegaan, dan heb je namelijk niks aan een gewone aansprakelijkheidsverzekering. ABN Amro: Voor het adviseren van aios gaan we uit van de behoefte van de klant. We inventariseren welke risico s de klant loopt en welke risico s verzekerd moeten worden. De rechtsbijstand- en de aansprakelijkheidsverzekering zijn de meest gangbare verzekeringen. Daarnaast is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een belangrijke verzekering. Je kunt je tijdens de opleiding al voor een basisbedrag verzekeren. Zodra je klaar bent met de opleiding wordt het te verzekeren bedrag afgestemd op je persoonlijke situatie. Voor snijdende specialismen zijn er mogelijkheden om je handen extra te verzekeren. CenE Bankiers: We hebben ook rekening gehouden met de speciale wensen van de medicus. Zoals de aansprakelijkheidsverzekering, die is aangevuld met de zorgplichtdekking, voor de hulpverlening op straat. In het pakket zit ook een rechtsbijstandverzekering met BIGdekking. En er is een speciale arbeidsongeschiktheidverzekering voor aios ontwikkeld die los van kredietfaciliteiten staat. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bedrag uit bovenop de uitkering die vanuit de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) wordt verstrekt. VVAA: Een aansprakelijkheid particulier met EHBOdekking is noodzakelijk voor hulpverlening bij een ongeval. Verricht je namelijk buiten je werk nog andere werkzaamheden voor eigen risico, zoals keuringen, dan dien je ook beroepsaansprakelijkheid mee te verzekeren. De rechtsbijstandverzekering kun je uitbreiden met dekking voor het regionaal tuchtcollege. Een ongeval- 6 AIOS 3-19e jaargang september 2008

9 THEMA aios? lenverzekering kun je afsluiten als je sterk afhankelijk bent van een aantal ledematen bij de uitoefening van je beroep, zoals bij snijdende specialisten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvulling op de WIA is noodzakelijk. De dekking die we adviseren is beroepsdekking, dit betekent dat op het moment dat je geen aios meer kan zijn, vanwege je gezondheid, er al een uitkering gaat plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de WIA, waar de algemene verdiencapaciteit van de persoon vastgesteld gaat worden. Kuijkhoven: Enkele verzekeringen zijn van belang. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onontbeerlijk. Tijdens je opleiding geeft het invaliditeitspensioen van ABP en PGGM in combinatie met de WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte) normaliter voldoende dekking. Rechtsbijstand is een noodzakelijke verzekering. Als je als gevolg van medisch handelen, zowel binnen als buiten het opleidingsbestek aansprakelijk gesteld wordt, is de beroepsaansprakelijkheid een noodzakelijke verzekering. Wat zijn de beste spaarmogelijkheden? CenE Bankiers: Er zijn diverse mogelijkheden, zoals spaarrekeningen, spaardeposito s of beleggingsproducten. Speciaal voor medici (in opleiding) is er Online Sparen Medici. Met deze flexibele spaarrekening beschik je over een extra aantrekkelijk rentetarief. Maar kredietverlening is voor aios ook heel interessant. Het inkomen van een aios blijft namelijk achter op de inkomsten van een academicus van dezelfde leeftijd. Om in dit verschil tegemoet te komen, kun je bij ons een rekening openen met een krediet tot maximaal negentigduizend euro. Het krediet wordt individueel bepaald en bestaat uit een eventueel bestaand krediet dat we overnemen, plus voor ieder opleidingsjaar tienduizend euro. ABN Amro: In het algemeen zijn aios nog niet toe aan geld overhouden. Mocht hiervoor wel ruimte zijn, dan kun je dat opzijzetten op een spaarrekening of gaan beleggen. Het is wel belangrijk om naar de nabije toekomst te kijken en welk risico je wilt en kunt lopen. Leg je nog niet teveel vast, aangezien er na de opleiding ook op financieel gebied veel gaat veranderen. VVAA: Dit is zeer persoonsgebonden. Hierbij is een aantal aspecten van belang, zoals de termijn waarover je het geld kan missen; wel of niet willen beleggen; de bestemming voor het geld. Wil de klant zekerheid, kies dan voor internetsparen of deposito s. Kuijkhoven: Het wordt momenteel steeds aantrekkelijker om geld op een spaarrekening te zetten. Percentages kunnen oplopen tot 5,6 procent, als je geld voor langer dan een half jaar kunt vastzetten. Het is verstandig om niet meer in te zetten dan het bedrag dat door de Nederlandse Bank wordt gegarandeerd (ca euro). In gevallen waar geen garantie wordt gegeven voor de inleg is de potentiële opbrengst hoger, maar het risico navenant. In dat geval moet je kunnen incasseren als het tijdelijk tegenzit. Waar kan ik mijn hypotheek afsluiten? Je kunt een hypotheek natuurlijk bij heel veel instellingen afsluiten. Kuijkhoven: In alle gevallen zal een advies worden uitgebracht met een zo scherp mogelijke rente en zo weinig mogelijk aflossing. Dikwijls worden scherpe rentes aangeboden met boetebepalingen bij verkoop. Meestal ben je dan achteraf duurder uit. Kies daarom altijd voor een vorm met integrale boetevrije aflossing bij verkoop. Een belangrijk onderwerp is de verdienste van de bemiddelaar op een hypotheek. Het meeste heb je aan adviseurs, die een langdurige relatie met je willen opbouwen en er ook voor jou zijn. Dit zijn de gespecialiseerde banken en adviesbureaus. AIOS 3-19e jaargang september

10 THEMA VVAA: Laat je vooral goed voorlichten en je niet verleiden tot hoge hypotheken. VVAA kan je adviseren en voor je bemiddelen over hypotheken. We geven veel service bij de aankoop van een woonhuis. ABN Amro: Tijdens de opleidingsperiode wordt vaak een huis gekocht. Ook hier spelen de persoonlijke situatie en behoeften een rol. We kijken naar het inkomen op langere termijn; dit geeft wat meer ruimte dan wat op basis van het huidige inkomen mogelijk is. Onze ervaring is dat er behoefte is aan een lage maandlast. Dat kan bijvoorbeeld door minder af te lossen, daarmee ben je flexibeler. Maar je kunt natuurlijk ook vanaf het begin aflossen. CenE Bankiers: Een hypotheek moet goed bij jouw situatie passen, waarbij maximaal woongenot niet mag uitmonden in te hoge maandlasten. Het AIOS-pakket omvat een gunstige hypotheek, is volledig aflossingsvrij en is zonder afsluitprovisie. Dit is uniek in de markt. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld na afronding van de opleiding of als gevolg van een belangrijke carrièrestap, wordt de hypotheekconstructie herzien. je werkgever aanbiedt, maar je kunt ook zelf een regeling afsluiten. ABN Amro: De overheid heeft de levensloopregeling fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Op het moment dat je het bedrag wilt opnemen, moet er wel een werkgever/ werknemer-verhouding zijn. Mocht een aios later in een maatschap gaan werken en zelfstandig ondernemer worden, is dit niet aan te raden. Als je in loondienst blijft werken is het een goede regeling. CenE Bankiers: Er zitten aan deze regeling toch wel beperkingen. Het opbouwen van vrije tijd in de levensloop geeft namelijk geen garanties dat je deze tijd ook van je werkgever mag opnemen. Daarnaast is er later in een maatschap geen vervolg meer op deze regeling. Wij raden daarom ook eerder de spaarloonregeling aan. VVAA: Wij adviseren aios meestal om nog niet aan de levensloopregeling mee te doen, zolang ze niet weten of ze na hun opleiding in loondienst of als zelfstandige gaan werken. Daarnaast blijf je als je in loondienst werkt afhankelijk van de goedkeuring van de werkgever of je je gespaarde tijd kan opnemen. Wat doe ik met de levensloopregeling? Kuijkhoven: Er zijn situaties waarin je even wil stoppen met werken. Bijvoorbeeld om voor je kind te zorgen, om een studie op te pakken of om een grote reis te maken. Je kunt dan deelnemen aan een levensloopregeling die Robert Minnee Erna Beers Voor meer informatie zie de advertenties elders in het blad. Illustratie: Jeroen van den Boer Ontwerp Problemen op of vragen over je werk en/of opleiding? De LVAG vertegenwoordigt aios en anios in verschillende gremia. Hierdoor zijn wij in staat problemen waar je op je werk en/of tijdens je opleiding tegenaan loopt, bij de juiste personen aan te kaarten. Heb je vragen over of problemen op één of meerdere van onderstaande gebieden? Werktijden en regelgeving (bijvoorbeeld: parttime werken en zwangerschapsverlof) Opleidingsfonds en toewijzing van opleidingsplaatsen Problemen tijdens de opleiding en/of met de opleider Regelgeving van medisch specialistische vervolgopleidingen De vernieuwde opleidingsplannen en kwaliteitsindicatoren van opleidingen Neem dan contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur of ons secretariaat: per telefoon (030) of per 8 AIOS 3-19e jaargang september 2008

11 Een gezonde financiële toekomst Als medicus komt u op verschillende momenten in uw carrière in aanraking met de financieel-juridische kanten van uw beroep. Raadgevers Medische Beroepen geeft al ruim 35 jaar persoonlijk advies op maat aan beoefenaars van (para)medische beroepen. Wij begeleiden u bij uw financiële planning, verzekeringen, financieringen, hypotheken en pensioenen. Ook zorgeloos uw beroep uitoefenen? Neem voor meer informatie contact op met adviseurs W. van der Meer, J. van den Biggelaar, R. Meijer, N. ter Kuile of C.M.J.M. Hoek of kijk op Dorpsstraat HL De Bilt Telefoon Telefax lid NVA-sectie medische beroepen Erkend Hypotheekadviseur Buro Merks in s-hertogenbosch is een adviesburo voor praktijkbemiddeling, financieel advies en planning, hypotheken en verzekeringen voor vrije beroepen, zelfstandigen en directeuren (dga). Buro Merks is gespecialiseerd in medici. - Contracten - Financieringen - Aov - Beroepsverzekeringen - Pensioen - Persoonlijke coaching Buro Merks, al 35 jaar betrouwbaar in zakelijk advies en begeleiding van medici

12 VERENIGINGSNIEUWS Het bestuur van de LVAG krijgt veel vragen en meldingen over problemen die aios ondervinden bij hun pogingen om een deel van de opleiding te volgen buiten de eigen kliniek of opleidingsregio om. Hieruit blijkt vaak dat aios, maar zeker ook opleiders, niet (altijd) van de regelgeving en de (on)mogelijkheden op de hoogte zijn. We hebben de meestgestelde vragen (FAQ: frequently asked questions) verzameld en op onze website gezet. Hier een korte bloemlezing van de meestgestelde vragen en mogelijke oplossingen. Waar moet je op letten bij het regelen van een stage? Het grootste probleem waar aios tegenaan lopen, is dat de opleider niet akkoord gaat met zijn/haar stagevoorstel. Veelgehoorde argumenten bij zo n afwijzing hebben overigens vaak meer betrekking op financiering en bedrijfsvoering dan op de daadwerkelijke inhoud, maar daarover later meer. Hoe kun je jouw opleider overtuigen? Een goed doordacht en doortimmerd voorstel is een goed begin, want zonder goedkeuring van je opleider zal het je helaas niet lukken. Goede voorbereiding Allereerst is een goede voorbereiding van belang: waarom kies je juist voor díe stage en díe kliniek? Dat kan zijn vanwege de bijzondere expertise, de hoge kwaliteit etc. Verder is het essentieel dat wanneer je, laten we voor het gemak zeggen, een niet-reguliere stage wilt volgen - weer eens wat anders dan die eenheidsworst die je voorgeschoteld krijgt - het opleidingsplan van jouw specialisme erop na te slaan. Welke ruimte biedt dit plan om een keuzestage te volgen? Is er ruimte voor een (vrij) keuzeonderdeel en biedt je eigen kliniek geen mogelijkheden om de stage van jouw voorkeur te volgen, dan heb je sterke argumenten om je heil tijdelijk elders te zoeken. Je zult begrijpen dat het lastiger wordt een (niet-)regulier stageonderdeel, dat jouw eigen kliniek wel aanbiedt, in een andere opleidingskliniek te gaan volgen. Een andere belangrijke vraag is of er precedenten zijn, en dan vooral met een goede afloop voor alle partijen. Beperk je hierbij niet tot je eigen afdeling of kliniek, maar kijk ook eens naar het landelijke aanbod: wat zijn de mogelijkheden in andere opleidingsklinieken? De juniorvereniging van jouw specialisme kan je hierbij helpen. Vergoeding Opleidingsfonds: wanneer wel/ niet? Dan is er nog de regelgeving en de daaraan gekoppelde financiering. De regelgeving met betrekking tot de opleiding tot specialist - dus ook met betrekking tot stages - staat in het Kaderbesluit CCMS. Dit is terug te vinden op de website van de KNMG ( onder Opleiding & Registratie). Een stage kan in principe alleen worden gevolgd aan een MSRCerkende instelling. Daarnaast wordt een stage in het kader van de medische specialistische opleiding alleen door het Opleidingsfonds vergoed, indien de instelling door de MSRC is erkend en wordt gevisiteerd. Iets dus om na te gaan als je een instelling hebt uitgekozen. Stages in het buitenland komen hierdoor eigenlijk nooit in aanmerking voor financiering vanuit het Opleidingsfonds. Geef verder wijzigingen in je opleidingsschema tijdig door aan het MSRC (tenminste twee maanden voordat je de stage gaat volgen). Dit is vanuit de MSRC een verplichting, maar ook van belang voor de financiering vanuit het Opleidingsfonds. Bedrijfsvoering gewaarborgd Veel keuzestages worden door opleiders afgewezen met als argument dat er geen geld is om de aios tijdelijk te vervangen. Hiermee zou de dagelijkse gang van zaken - lees de bedrijfsvoering- in het gedrang kunnen komen. Voor de LVAG is dit een oneigenlijk argument. Aios zijn productieneutraal, zo wordt landelijk onder andere door de Orde gepropageerd; dit is ook terug te vinden in diverse 10 AIOS 3-19e jaargang september 2008

13 VERENIGINGSNIEUWS officiële documenten. Productieneutraal houdt in dat de productie die een aios levert - door bijvoorbeeld patiënten op een polikliniek te zien - het verlies aan productie van superviserende medisch specialisten compenseert. Met andere woorden: als een aios tijdelijk naar een andere opleidingsinstelling vertrekt voor een stage, kan de productie die de aios leverde door de leden van het opleidingsteam worden opgevangen. De aios hoeft immers niet meer te worden opgeleid. Daarmee is de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd. Kortdurende stage via detacheringsovereenkomst Tot slot nog een belangrijke tip. Overweeg in geval van een kortdurende stage buiten je opleidingskliniek een detacheringsovereenkomst. Dit kan bij stages met een duur van minder dan zes maanden. Hierdoor blijf je officieel nog in dienst van je eigen kliniek en dit voorkomt een hoop geregel en je behoudt je opgebouwde rechten voor bijvoorbeeld deeltijdwerk en zwangerschapsverlof. Fellowships: een ander chapiter Geheel buiten de bovengenoemde problematiek staan de fellowships. Deze vinden pas plaats na de medisch specialistische vervolgopleiding en hierop is andere regelgeving van toepassing. Ook de financiering loopt (nog) niet via het Opleidingsfonds, maar via de ziekenhuisbudgetten. Een heel ander chapiter dus. Aios-dag Zaterdag 15 november, Domus Medica te Utrecht Twee keer per jaar organiseren de LVAG, De Jonge Orde en de Orde de Aios-dag. Tijdens deze dag worden aios voorbereid op hun toekomst als medisch specialist. Een schat aan informatie vind je op de informatiemarkt en tijdens de plenaire bijeenkomst. Daarnaast zijn er workshops waarin medisch specialisten en deskundigen van de Orde een inleiding geven op het werken als medisch specialist in vrij beroep en in dienstverband en als universitair medisch specialist. Voor meer informatie zie BijVVAA valt altijd iets te beleven Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering en ontvang een gratis belevenis* t.w.v. 35,- Bel voor een advies of offerte (030) Heb je nog (meer) vragen na het lezen van dit artikel, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het secretariaat: Bram Jacobs, vicevoorzitter * Zie Actie geldig tot 15 oktober AIOS 3-19e jaargang september

14 EEN GEZONDE PRAKTIJK START U MET HET MEDISCH PRAKTIJK PLAN EEN FINANCIEEL PLAN VOOR ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ Een eigen praktijk. U hebt er jaren naartoe gewerkt. Maar als medisch specialist bent u niet automatisch ook gespecialiseerd in de financiële zaken die daarbij komen kijken. De juiste keuze kan al snel veel geld opleveren. En daarom heeft ABN AMRO, al dertig jaar de bank voor medici, het Medisch Praktijk Plan ontwikkeld. Samen met een preferred banker voor medici en een regiospecialist voor medici stelt u een persoonlijk plan op waarmee u verzekerd bent van een gezonde start van uw eigen praktijk. Bovendien is het Medisch Praktijk Plan in een latere fase ook geschikt voor bijvoorbeeld de groei van uw praktijk of de financiering van een pand. Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op MAAK NU EEN AFSPRAAK:

15 Mijn pensioen? Dát laat ik over aan een specialist! Ik wil graag een goed inzicht in mijn financiële situatie. Dat geldt ook voor mijn pensioen. Uit welke bronnen mag ik later pensioen verwachten? Welke gevolgen heeft deeltijd werken voor mijn pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik vanaf 65 jaar? Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd? Wat moet ik zelf nog regelen? Op al deze vragen kan SPMS antwoord geven. SPMS is het pensioenfonds van, voor en door medisch specialisten. Dankzij SPMS zijn medisch specialisten al ruim 30 jaar verzekerd van een goed pensioen. Wilt u meer inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie? Vraag dan nu kosteloos een pensioenscan bij ons aan. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze financieel planners. Zij zijn telefonisch te bereiken op (030) Mailen kan ook naar Of kijk op onze website Glimmen Rijksstraatweg 81 Glimmen T Capelle a/d IJssel Kanaalweg 3-7 Capelle a/d IJssel T Kema Financieel adviseurs bv is een landelijk werkend financieel adviesbureau specifiek voor de medische beroepsgroep. Kenmerkend voor onze dienstverlening is het persoonlijke contact, kennis van zaken en op maat gesneden adviezen. Kema Financieel adviseurs

16 THEMA Verzekeringen en financiën: aand specialist Stefan is sinds kort internist en werkt fulltime in loondienst van een umc. Hij heeft een partner zonder betaalde baan en drie kinderen. Hij heeft financieel en qua verzekeringen het een en ander geregeld. Buro Merks, Kema Financieel adviseurs, Sibbing en Wateler en Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) geven commentaar en advies. Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico Stefan is als specialist in loondienst via de werkgever collectief verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). SPMS: Deze verzekering heeft geen ruime dekking en keert niet snel uit; het gehanteerde arbeidsongeschiktheidscriterium is dat van de zogenaamde gangbare arbeid, waarbij opleiding en ervaring niet of nauwelijks een rol spelen. Het kan dus zinvol zijn een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Kema: Belangrijk is te kijken naar een verzekering die uitkeert op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, dus wanneer je als specialist je vak niet meer kunt uitoefenen. Buro Merks: Door de tariefsopbouw zijn er relatief lage premies bij jonge leeftijd. Red.: Startende artsen zijn vaak relatief jong; het risico op arbeidsproblemen en overlijden is bij hen kleiner dan bij oudere werknemers en daarom betalen ze minder premie. Of het verstandig is om een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering (die uitkeert bij het in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden) af te sluiten, Stefans situatie Stefan: Omdat ik enig kostwinner ben, heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een levensverzekering afgesloten. Mocht ik gehandicapt raken of komen te overlijden, dan is er voor mijn partner en kinderen geld om het leven voort te zetten zoals dat nu gaat. Sinds ik als basisarts aan het werk ging, heb ik via de LAD een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten; dit is voor particuliere aansprakelijkheid en voor strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en arbeidsrechtelijke bijstand. Als je academisch werkt, bouw je je pensioen automatisch via ABP op. Ik heb geen extra zaken geregeld om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Er verandert politiek nog ontzettend veel. Ik denk ook niet dat ik veel vroeger met pensioen zou willen. Als je academisch gaat werken zijn veel zaken goed geregeld door je werkgever. Voor mijn arbeidscontract heb ik niet onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden, maar wel over de reiskosten. Ik heb geregeld dat ik na drie maanden al een periodiek omhoogga en dat scheelt aanmerkelijk. Over het arbeidscontract heb ik met oudere collega s gesproken. Voor de arbeids- en overlijdensrisicoverzekering heb ik een niet-medisch financieel adviseur geraadpleegd. Ik heb wel dingen anders gedaan dan hij adviseerde; ik wilde bijvoorbeeld niet het beleggingsproduct dat hij voorstelde. Over welke zaken ik fiscaal af kan trekken als internist in loondienst weet ik waarschijnlijk onvoldoende. 14 AIOS 3-19e jaargang september 2008

17 achtspunten voor de startend is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Redenen om zo n verzekering af te sluiten zijn bijvoorbeeld het hebben van kinderen en een eigen huis of het ontbreken van een inkomen bij de partner, zoals bij Stefan. Sibbing en Wateler: Bij overlijden zal, indien de partner is aangemeld bij het pensioenfonds, een nabestaanden- of partnerpensioen worden uitgekeerd. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het reeds opgebouwde pensioen en het aantal jaren dat nog te gaan is tot 65 jaar. Daarnaast bestaat er soms recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw), waarbij de hoogte van de uitkering ook afhangt van een eventueel inkomen van de nabestaande. Hiernaast kan het dus nuttig zijn een overlijdensrisicoof levensverzekering af te sluiten. Aansprakelijkheid en rechtsbijstand Stefan, specialist in loondienst, is via het ziekenhuis verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Hij is dus verzekerd tegen financiële gevolgen (tot een maximumbedrag), maar kan nog wel tuchtrechtelijk vervolgd worden. Daarom wordt geadviseerd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Kema: Het is bovendien belangrijk om een zogenaamde secundaire beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het geval de specialist privé aansprakelijk wordt gesteld. SPMS: Een medisch specialist die in de vrije vestiging gaat werken, dient zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Buro Merks: In maatschappen dient de specialist zijn rechtsbijstandverzekering zo aan te passen, dat hij ook verzekerd is tegen geschillen met de maten. Een vrijgevestigde specialist kan echter diverse kosten als ondernemingskosten aftrekken, zoals personeelskosten, abonnementen/lidmaatschappen, congreskosten, auto, rente over voor de praktijk opgenomen leningen, huisvestingskosten, automatiseringskosten, et cetera. Sibbing en Wateler: Voor persoonlijke aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente en premie voor aanvullend pensioen) is er geen verschil tussen de vrijgevestigde specialist en de specialist in loondienst. Maatschapsovereenkomst Er zijn mogelijkheden om te onderhandelen binnen de maatschapsovereenkomst. SPMS: In veel gevallen geldt dat er goodwill voldaan dient te worden. De normen voor een goodwillberekening zijn opgesteld door de Orde van Medisch Specialisten, maar door verschil in aanbod van en vraag naar jouw specialisme kan de hoogte van de te betalen goodwill hiervan afwijken. Overigens kan schaarste in het aanbod in je specialisme (of in je regio) ook bij werken in loondienst leiden tot wat meer onderhandelingsruimte. Mogelijk van belang voor de vrouwelijke collega s van Stefan is de regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. In loondienst geldt een totaalverlof van zestien weken, waarin het inkomen volledig wordt doorbetaald. Sibbing en Wateler: Vrouwelijke vrijgevestigde specialisten hebben doorgaans via hun arbeidsongeschiktheidsverzekering recht op een zwangerschapsuitkering gedurende zestien weken, mits zij twee jaar vóór de bevallingsdatum verzekerd zijn geweest. Daarnaast kan een vrouwelijke specialist proberen in de maatschapsovereenkomst afspraken over financiën en waarneming in geval van zwangerschap vast te leggen; dit is niet standaard en kan op weerstand stuiten. Waarom een financieel adviesbureau? Als belangrijk voordeel van een financieel adviseur noemen de bureaus eensgezind hun kennis van de markt voor medisch specialisten en bijbehorende financiën en producten. Daarnaast krijgt de cliënt advies over het gehele terrein van financiën en verzekeringen. Fiscale aspecten Voor Stefan zijn weinig beroepskosten fiscaal aftrekbaar, omdat hij in loondienst is. Buro Merks: Uitzondering is de premie voor uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met beroepsdekking. Janine Nuver Voor meer informatie zie de advertenties elders in het blad. Illustraties: Jeroen van den Boer Ontwerp AIOS 3-19e jaargang september

18 THEMA Arbeidsongeschiktheid overkomt Natuurlijk sta je er als aios aan het begin van je carrière liever niet bij stil dat je tijdens de opleiding arbeidsongeschikt kunt raken. Feit is wel dat het iedereen kan overkomen. De hoogste tijd om hierover informatie in te winnen bij deskundigen. Aan Piet Terpstra, adviseur bij MedFinD en Ybella Dijkstra, productmanager arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & zorgverzekeringen bij VVAA, vroeg ik hoe je arbeidsongeschiktheid kunt voorkomen; hoe je er het beste tegen kunt verzekeren en wat de kosten daarvan zijn. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet arbeidsongeschikt raak? Voorkomen is beter dan genezen, luidt een bekend gezegde, maar hoe zorg ik als aios ervoor dat ik niet arbeidsongeschikt raak? VVAA: Arbeidsongeschiktheid is niet helemaal te voorkomen, maar de kans hierop kun je wel verkleinen. Naast een uitstekende arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je bij VVAA persoonlijke begeleiding bij eventuele klachten of onenigheid met de verzekeraar én praktische en persoonlijke hulp in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschikheid sta je er dus niet alleen voor. MedFinD: Arbeidsongeschiktheid voorkom je door gezond te eten, genoeg te bewegen en een gezonde werkbelasting. Als het toch uit de klauwen dreigt te lopen, kun je, als je via de AIOSpolis bij ons bent verzekerd, gebruikmaken van de services van Health Protection. Healt Protection biedt verschillende voorzieningen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat gaat van coaching tot zeer praktische hulp. VVAA en MedFinD noemen psychische problemen, bijvoorbeeld burn-out, en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat als meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Waarom is het belangrijk je tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren? VVAA: Als aios ben je bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van een uitkering volgens de sociale wetgeving. Het verschil met je huidige inkomen en deze uitkering kan groot zijn. Soms wordt dit verschil door de werkgever opgevangen, maar vaak is het nodig om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Een beroepsopleidingsverzekering verzekert het verschil tussen 100 procent van je loon en 70 procent van het gemaximeerde loon. MedFinD: Het is onwaarschijnlijk dat je dat gat kunt dichten met je spaargeld of dat familie de klap voor je kan of wil opvangen. Zowel VVAA als MedFinD geven aan dat in principe iedereen een dergelijke verzekering kan afsluiten. VVAA voegt hieraan toe dat acceptatie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk is van een medische keuring. 16 AIOS 3-19e jaargang september 2008

19 alleen anderen... of toch niet? THEMA MedFinD: Bovendien geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van een verzekerbaar belang (in dit geval het geldelijk inkomensbelang dat ten gevolge van arbeidsongeschiktheid kan worden aangetast). Mocht je arbeidsongeschikt raken door privéactiviteiten, zoals sportbeoefening en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan keert de verzekeraar ook uit. Bij MedFinD wordt wel rekening gehouden met het type sport. Als het erg gevaarlijk is (verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid), dan kan het zijn dat ze dit specifieke risico zullen uitsluiten. ervaring. Voor jonge mensen is de premie laag, doordat deze fiscaal aftrekbaar is en door de hoge retourprevisie (dit laatste is het systeem waarbij MedFinD als intermediair een groot gedeelte van zijn beloning teruggeeft aan de premiebetaler). VVAA houdt ook een slag om de arm: De kosten worden met name bepaald door het te verzekeren bedrag in combinatie met de leeftijd. De kosten bedragen voor aios enkele honderden euro s per jaar. Nanda Glimmerveen Voor meer informatie zie de advertenties elders in dit blad. Illustraties: Jeroen van den Boer Ontwerp Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Beide partijen geven aan dat je het beste aan het begin van je opleiding een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Uiteraard wilde ik weten wat het kostenplaatje hiervan is. Helaas kan MedFinD geen getallen noemen. Wij verzorgen een offerte op maat. Daarbij weegt een groot aantal factoren mee, zoals inkomen, leeftijd, beroep, eigen risico, eindleeftijd (de leeftijd waarop de verzekering eindigt), soort uitkering, soort verzekerde arbeidsongeschiktheid. Er zijn drie soorten arbeidsongeschiktheid waartegen je je kunt verzekeren. Ten eerste heb je beroepsarbeidsongeschiktheid. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre verzekerde zijn verzekerde beroep niet meer kan uitoefenen. Ten tweede heb je passende arbeid. Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid passend bij zijn opleiding en vroegere werkzaamheden. Als laatste wordt het begrip gangbare arbeid gehanteerd: er wordt beoordeeld in hoeverre verzekerde ongeschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid, niet gerelateerd aan zijn arbeid of BOUW IK ALS WAARNEMER OOK PENSIOEN OP?! Adviseurs voor het medische beroep: financiering, verzekeringen, pensioen, financiële planning, fiscaal advies. Meer weten? Bel en vraag naar Geert Richter of Rob Nuberg of kijk op T E. I. AIOS 3-19e jaargang september

20 VERENIGINGSNIEUWS De voorjaarsvergadering van de Permanent Working Group of European Junior Doctors, afgekort PWG, werd in mei 2008 gehouden in Bergen, Noorwegen. De aanwezigen werden welkom geheten door de burgemeester van Bergen, de president van de Norwegian Medical Association en de president van de Norwegian Junior Doctors Association. Opmerkelijk was dat alle drie de functies door een vrouw werden bekleed. PWG-vergadering in Bergen, Noorwegen Europese Arbeidstijdenrichtlijn De Europese Arbeidstijdenrichtlijn (93/104/EC) is sinds 1993 van toepassing op werknemers van EUlidstaten. Het primaire doel van deze EU-richtlijn is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook beoogt de wet het werknemers gemakkelijker te maken arbeid te combineren met zorgtaken en/of andere verantwoordelijkheden buiten hun baan. Aios en een aantal andere beroepsgroepen werden in 1993 uitgesloten van deze richtlijn. Per 1 augustus 2003 is de werkingssfeer van richtlijn 93/104/EC uitgebreid met richtlijn 2000/34/EC. Hierdoor vallen, sinds 1 augustus 2004, aios in de EU-lidstaten alsnog onder de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Sinds 2003 is men al bezig met de herziening van de European Working Time Directive (EWTD). Tijdens de vergadering van de European Council (i.e. bijeenkomst van de verantwoordelijke ministers/staatssecretarissen van de EU-lidstaten en de betrokken eurocommissaris) op 9 juni 2008 bereikten de ministers van Werkgelegenheid consensus over de herziening van de EWTD. De grootste struikelblokken hierbij waren: Het wel of niet verbieden van de opt-out clausule. De optout clausule biedt werknemers op vrijwillige basis de mogelijkheid om niet onder de bescherming van de maximale gemiddelde werkweek van 48 uur te vallen. De vraag of alle uren tijdens aanwezigheid op de werkvloer in de toekomst ook onder de werktijd moet worden begrepen. Het standpunt van het Europese Hof van Justitie over de definitie van arbeidstijd is duidelijk. Het SiMAP-arrest van het Europese Hof van Justitie (3 oktober 2000) stelt dat aanwezigheid op de werkvloer tijdens diensten als werktijd moet worden aangemerkt. Het Jaegerarrest (3 september 2003) stelt o.a. dat alle tijd die in aanwezigheidsdienst op de werkvloer wordt doorgebracht als werktijd moet worden aangemerkt, of men nu rust of arbeid verricht. Het gaf daarmee verdere invulling aan de definitie arbeidstijd. Het Pfeiffer-arrest (5 oktober 2004) bestendigde het SiMAP- en Jaeger-arrest. De nu door de European Council bereikte overeenstemming doet afbreuk aan de beoogde bescherming van werknemers. De belangrijkste aanpassingen zijn: 18 AIOS 3-19e jaargang september 2008

DETACHERING IN EEN ANDERE OPLEIDINGSINSTELLING: ARBEIDSRECHTELIJKE CONSEQUENTIES VOOR AIOS

DETACHERING IN EEN ANDERE OPLEIDINGSINSTELLING: ARBEIDSRECHTELIJKE CONSEQUENTIES VOOR AIOS DETACHERING IN EEN ANDERE OPLEIDINGSINSTELLING: ARBEIDSRECHTELIJKE CONSEQUENTIES VOOR AIOS 2 3 De opleiding tot medisch specialist vindt plaats in verschillende opleidingsinstellingen. Het is verplicht

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Uw start als zorgprofessional

Uw start als zorgprofessional Uw start als zorgprofessional Begin uw carrière met een voorsprong. Drie pijlers voor een goede start Als je voor het eerst aan de slag gaat als zorgprofessional wil je graag weten welke risico s je allemaal

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist Aios en Zwangerschap 3 4 Aios en Zwangerschap Vooraf 5 Wanneer meld je dat

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Voor wie is deze informatie?

Voor wie is deze informatie? Productwijzer lening voor opleiding tot verkeersvlieger Voor wie is deze informatie? In deze Productwijzer vind je informatie als je meer wilt weten over de lening voor opleiding tot verkeersvlieger. Wil

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap 2 Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2017 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wetgeving en CAO s 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2014 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wat is uw als u niet meer kunt werken? Verkouden of grieperig is iedereen weleens. Als ondernemer

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie