Jaargang 16 aflevering 3 november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 16 aflevering 3 november 2007"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 2 Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Vacant (Anne Bajema a.i.) Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. ACCEPTGIRO INGESLOTEN Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft In dit nummer onder andere: In memoriam Leon Dias Nieuw bestuurslid gezocht 380 kv perikelen Voor u gesurft De BHTD heeft een nieuw adres: Internetadres: Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 3 JAARGANG 16 - AFLEVERING 3 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD november 2007 Inhoud: In memoriam Leon Dias 4 van uw voorzitter 5 gezocht nieuw bestuurslid 6 van uw penningmeester/ledenadministrateur 6 Jurrien de Knecht - nieuw bestuurslid kv perikelen: 9 reactie van Marcel Klok 9 Massale opkomst informatieavond 380 kv-leiding kv, Reactie Gemeente Delft op vergadering 12 Voor U gesurft: 14 energielabel voor woning verplicht 14 Baby Boomer bang voor de toekomst 15 Acties voor leden: 19 Pag Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 4 Begin juli bereikte ons het droevige bericht dat Leon Dias ons is ontvallen. t Laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie het aangaat is het niet erg, die heeft genoeg geleden. Wel voor hen die hij achterliet. Vaarwel. en rust in vrede. 25 januari juli 2007 In Memoriam Leon Dias. Leon is sinds begin 1998 als vice-voorzitter bestuurslid van de BHTD geweest. In die functie was hij zeer actief, toegewijd aan zijn taak en zijn wijk, altijd bereid om mee te denken met erkenning voor ieders denk- en handelwijze. Leon is vanaf het begin erg druk bezig geweest met allerlei taken binnen ons bestuur. Voor veel leden was Leon het aanspreekpunt voor onze lopende contracten en projecten. Ook was hij een groot pleitbezorger voor, al dan niet preventief, onderhoud en schreef daarover vaak in onze Info-Bulletins. Niet alleen al het werk dat hij voor de BHTD deed, maar zeker ook de manier waarop hij onze belangen behartigde hebben hem een belangrijke plaats in onze vereniging bezorgd. De manier waarop hij zijn taken volbracht dwong veel respect af. Als medebestuursleden, al voelt het meer als vrienden, zijn wij hiervoor ontzettend dankbaar. Tijdens een bestuursvergadering begin dit jaar heeft Leon aangegeven zich om gezondheidsredenen niet herverkiesbaar te stellen als bestuurslid van de BHTD. Zijn ongeneeslijke ziekte liet dit niet meer toe. Wij hebben hem met lede ogen uit ons bestuur zien vertrekken. Gedurende de laatste maanden hebben wij als bestuursleden hem uit respect en dankbaarheid voor wat hij voor ons en de BHTD heeft betekend bij toerbeurt wekelijks bezocht. Het Bestuur van de BHTD

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 5 VAN UW VOORZITTER Op 4 juli j.l. is ons oud-bestuurslid Leon Dias overleden. Ondanks zijn slechter wordende gezondheid heeft hij tot de Algemene Vergadering van 18 april van dit jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. Bij de bezoeken, die we hem ná die vergadering brachten bleek hij nog steeds erg belangstellend naar het wel en wee van de BHTD. We missen hem! Elders in dit Info-Bulletin vindt u een In Memoriam. De samenstelling en taakverdeling van ons bestuur heeft na de A.V. enige wijzigingen ondergaan. Jurrien de Knecht is toegetreden tot het bestuur met als voornaamste taak het beheer van onze website en het aanpassen van adressen; de s komen nu bij Bram Hoevenaar binnen. Anne Bajema neemt de functie van vice-voorzitter waar en behandelt de communicatie met de leden voor wat betreft de C.V.-contracten. De contacten met FBTO neem ik waar. We streven naar een bestuur met 6 leden; door de wijziging van onze statuten is dat mogelijk. Op onze vraag in het vorige Info-Bulletin naar een nieuw bestuurslid voor de contracten hebben we geen reacties ontvangen; we zoeken nog steeds naar een opvolger van Leon; we plaatsen onze oproep voor een nieuw bestuurslid nog maar een keer in de hoop dat iemand zich tot deelname aan ons bestuur aangetrokken voelt. De 380 KV verbinding wordt uitstekend gevolgd door het Actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv. De inmiddels opgestelde Planologische Kernbeslissing 4 is op 5 november besproken in de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Het actiecomité heeft een brief met indringende vragen aan de ministers van Economische Zaken en van VROM gestuurd met kopie aan de leden van de Vaste Commissie. Door de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland wordt nu ook aangedrongen op ondergrondse aanleg van de 380 KV verbinding ten zuiden en westen van Tanthof. Omtrent Rotterdam Airport heerst een diepe stilte (was het maar waar). We wachten nog steeds op een uitnodiging voor een vergadering om de MER en de daarbij horende Aanwijzing te bespreken. Als u overlast ondervindt van lawaaiige vliegtuigen of van Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 6 vliegtuigen die ná uur of vóór 7.00 uur opstijgen verdient het aanbeveling dit te melden bij de Milieudienst van Rijnmond, telefoon: Verderop in dit Info-Bulletin vindt u, zoals gebruikelijk, weer onze uitnodiging uw lidmaatschap van de BHTD voor volgend jaar te continueren. Bert Vixseboxse Gezocht: een nieuw bestuurslid Doordat Leon Dias ons bestuur helaas verlaten heeft zijn we op zoek naar iemand die zijn opengevallen plaats in kan nemen. We zoeken iemand met een technische achtergrond, in het bezit van een P.C. en , die contacten met onze C.V.-installateurs en andere firma s onderhoudt en in voorkomende gevallen projecten in een deelplan, zoals voegwerk of betonrot, coördineert. Voor het gebruik van de P.C. en Internet wordt jaarlijks een tegemoetkoming uitgekeerd. Ons bestuur vergadert s avonds zo n zeven à acht keer per jaar bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Verder gaan we één keer per jaar, vergezeld van onze partners met elkaar eten. Als u er voor voelt ons bestuur te versterken kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoon , of met een van de andere bestuursleden. Wij wachten met spanning uw reactie af! Bert Vixseboxse Van uw Penningmeester / ledenadministrateur Ingesloten in dit laatste BHTD-Info-Bulletin van 2007 ontvangt u de acceptgiro waarmee u uw contributie voor het jaar 2008 kunt voldoen. Bij een aantal van u heb ik op de acceptgiro tevens het bedrag vermeld voor het CV-contract met de firma Feenstra voor Hierbij ben ik er van uitgegaan dat u het contract voor 2007 in 2008 ongewijzigd wilt voortzetten. Als u dit niet wilt verzoek ik u contact met mij op te nemen. Ik verzoek u, in verband met het zo snel mogelijk kunnen doorgeven van een overzicht van de deelnemerslijsten aan Delgas en Feenstra,

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 7 hetgeen overigens natuurlijk in uw eigen belang is, uw betaling aan mij willen verrichten VÓÓR 15 december a.s. Verder verzoek ik u voor de betaling gebruik te maken van de ingesloten acceptgiro. Indien u dit niet wilt kunt u een eigen overschrijving doen. Wilt u in dat geval hierop vermelden voor wie (naam en adres) de betaling bestemd is. Van overig door u vermeld commentaar zal ik uiteraard nota nemen. Voor de girotellers onder u: wilt u bij de mededelingen uw adres vermelden, zodat ik kan zien wie er heeft betaald en voor welk adres dit dus geldt. Helaas ben ik genoodzaakt om betalingen, die ik om bovenvermelde redenen niet kan thuisbrengen, terug te storten. In verband met privacy is het voor mij niet meer mogelijk om bij de Postbank de adresgegevens behorende bij een gironummer op te vragen. Indien ik uw betaling niet ontvang moet ik derhalve aannemen dat u uw lidmaatschap van de BHTD niet wilt continueren, hetgeen uiteraard voor u betekent dat u b.v. geen gebruik meer kunt maken van de door de BHTD met Delgas en Feenstra afgesloten contracten voor onderhoud aan en vervanging van CV-ketels. Ook kunt u dan geen gebruik meer maken van de door ons met FBTO afgesloten contracten ten aanzien van kortingen op diverse verzekeringen. Een aantal leden heeft uit eigener beweging reeds de contributie voor 2008 voldaan. Zij krijgen in dit Info-Bulletin uiteraard geen acceptgiro ingesloten. Er zijn door uw bestuur data vastgesteld voor een viertal Info-Bulletins in Tevens zullen er in maart en in juni 2008 mailings worden verstuurd aan eigenaren/bewoners die nog geen lid zijn van de BHTD. Het ledenaantal van de BHTD bedraagt op dit moment ruim Het streven van uw bestuur is natuurlijk om het aantal leden nog verder te vergroten. Echter... ook op andere terreinen zitten wij niet stil. Een groot aantal huurwoningen is door de woningbouwcorporaties ter verkoop aangeboden aan de huidige huurders. Wij proberen continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen ten aanzien hiervan. Ook deze bewoners zullen wij middels een mailing benaderen om potentiële kopers attent te maken op het bestaan van onze vereniging en alle activiteiten die wij ontplooien. Indien u vragen hebt kunt u uiteraard altijd contact met mij of met een van uw andere bestuursleden opnemen. Betaal de contributie voor uw vereniging NU en houdt uw vereniging GROOT en dus STERK. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 8 Jurrien de Knecht: Nieuw Bestuurslid voor de BHTD Een aantal Info-Bulletins geleden deed de BHTD een oproep voor een vrijwilliger om zich bezig te houden met het onderhoud van de website Hierop heb ik, Jurrien de Knecht, aangeboden om dit op te pakken. Na een aantal maanden te hebben proefgedraaid, maak ik inmiddels deel uit van het bestuur van de BHTD. Een korte introductie is hier op zijn plaats. Alweer zo'n twintig jaar ben ik verbonden met Delft, eerst via mijn studie aan de TU Delft en vervolgens in diverse dienstverbanden. Na een kleine uitstap naar Den Haag wonen we nu zo'n acht jaar in Tanthof. Voor ons gezin, met twee kleine kinderen van twee en vier, is Tanthof een prima plek om te wonen. Lekker de ruimte met veel groen en bovendien verkeersluw. Ook alle directe benodigdheden zoals scholen en winkels zijn vlakbij, en mochten we er op uit willen dan bieden de fiets, het openbaar vervoer of de auto allemaal een goede mogelijkheid om te gaan waar we heen willen. Sinds we ons huis aan de Gaaistraat in Tanthof-Oost hebben betrokken zijn we lid van de BHTD met het oog op de collectieve kortingen die de BHTD heeft weten te bedingen. Na al die jaren lid te zijn geweest wilde ik graag wat terug doen, vandaar mijn aanbod om mee te helpen met de website. Ondertussen is aardig bijgewerkt. Zo is de afgelopen tijd een aantal zaken opgepakt: - Introductie van het nieuwe adres Graag voortaan dit adres gebruiken voor uw correspondentie. - Overgang van de domeinregistratie bhtd.nl van een bestuurslid persoonlijk naar de vereniging BHTD. - Upgrade van het hosting pakket bij de hostingprovider. - Herinrichten na website-'kraak' - Actualiseren website inhoud. - Opzetten archief van Info-Bulletins, inclusief indexering Het is de bedoeling om regelmatig te actualiseren. Zo zullen binnenkort de prijzen voor 2008 van de collectieve kortingsregelingen verschijnen. Mochten er nog suggesties, verbeteringen of aanvullingen zijn voor de website, neem dan gerust contact op met het bestuur. Jurrien de Knecht Anne Bajema

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 9 NIEUW ADRES VOOR DE BHTD De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres: 380 kv Perikelen Zoals onze voorzitter al opmerkte wordt de 380 KV verbinding uitstekend gevolgd door het Actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv. Hieronder volgen enige berichten over het onderwerp: Allereerst een ingezonden brief van de heer Marcel Klok betreffende ons artikel in het vorige Info-Bulletin geschreven door de heer Schaap. 380 KV, reactie op artikel ir. Schaap Graag wil ik een aanvulling geven op het ingekomen stuk van ir. Schaap. Wat in het stuk niet naar voren kwam is het volgende. Er is een duidelijk feitelijk voordeel, in het kader van gezondheidsrisico s, bij de aanleg van ondergrondse kabel. Dit heeft te maken met het al dan niet aanwezige elektrisch veld. Bij ondergrondse kabels worden de elektrische velden door de kabelmantel afgeschermd en zijn nagenoeg nul. (Bron: EnergieNed). Met andere woorden bij ondergrondse kabel aanleg heb je dus GEEN corona-effect en dus minder gezondheidsrisico! Marcel Klok Persbericht Massale opkomst informatieavond 380 kv-leiding Dinsdagavond 25 september luisterden 150 bewoners in het wijkcentrum De Hofstee aan de Sandinoweg naar informatie van prof. dr. Lucas Reijnders en ir. Wessel Bakker. Reijnders sprak over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de geplande Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 10 hoogspanningsleiding langs Tanthof en Buitenhof. Bakker gaf inzicht in de technische en financiële voor- en nadelen van boven- en ondergrondse leidingen. Het Delftse actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv streeft ernaar dat het proces rond de hoogspanningsleiding zorgvuldig wordt doorlopen en had daartoe het initiatief tot de informatieavond genomen. Uit de massale opkomst blijkt wel dat de 380 kv verbinding de gemoederen bezig houdt. Naast gemeenteraadsleden en bewoners uit vooral Tanthof en Buitenhof waren ook delegaties aanwezig uit Zoetermeer, Oostzaan en Maarssen. Ook de burgemeester van Oostzaan de heer P. Mohlmann was aanwezig. De voorzitter van het Delftse actiecomité ir. Lucas Meijer vertelde kort hoe het comité begon met het ophalen van duizenden handtekeningen in de wijken Tanthof en Buitenhof. Inmiddels hebben ook de gemeente Delft en Midden- Delfland zich uitgesproken voor een ondergrondse aanleg. Meijer riep de gemeenten op gezamenlijk druk uit te oefenen op kabinet en Kamer vóór een ondergronds alternatief. Op 5 november wordt de tracékeuze behandeld in de Vaste Commissie voor Economische Zaken met minister Van der Hoeven. Na behandeling in de hele Tweede Kamer stelt het kabinet het tracé vast. Tegelijkertijd loopt al het zogenaamde milieuonderzoek (MER) naar de te kiezen alternatieven binnen het tracé. Daarbij gaat het vooral om de keuze tussen ondergronds en bovengronds. Corona-effect en fijn stof Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was al bekend dat er een relatie was tussen leukemie bij kinderen en hoogspanningsleidingen. Recenter onderzoek wijst op een nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid. Lucas Reijnders legde uit dat er internationaal onderzoek is gedaan naar het zogenaamde coronaeffect. Dit houdt in dat het elektromagnetisch veld van hoogspanningsleidingen fijn stof in de lucht van een elektrische lading kan voorzien. Fijn stof wordt daardoor geïoniseerd en blijft beter plakken aan de huid en vooral in de longen. Dit geeft een verhoogde kans op huid- en longkanker. Door de overheersende zuidwestenwind gaat dit corona-effect vooral optreden in Tanthof en Buitenhof binnen een benedenwindse afstand van enkele honderden meters van de leidingen. Een voorzichtige schatting is dat in dit gebied sprake zal zijn van een toename van 20%

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 11 tot 60% van de afzetting van geïoniseerd fijn stof als gevolg van het elektromagnetisch veld. Delft en Midden-Delfland kennen toch al een hoge druk van fijn stof. De combinatie van de A4 en de bovengrondse leiding zal het coronaeffect versterken. Reijnders benadrukte dat hoe kleiner de deeltjes, des te gevaarlijker, omdat zij gemakkelijk ver in het lichaam kunnen doordringen. Verder onderzoek vindt nog plaats naar het effect op andere vormen van kanker. Reijnders vond dat hier het voorzorgsprincipe moet worden toegepast wat zou betekenen dat de hoogspanningskabels in verband met de te vermijden effecten beter onder de grond kunnen worden geplaatst Professor Reijnders vreesde dat het gezondheidsaspect onvoldoende in het milieuonderzoek (MER) van het kabinet wordt meegenomen. Ondergronds biedt veel voordelen Wessel Bakker gaf uitleg over de financiële en technische aspecten van ondergrondse en bovengrondse aanleg. Naarmate de kabel langer is wordt ondergrondse aanleg goedkoper en komt dan in de buurt van de kosten van bovengrondse aanleg. Bij grote afstanden is het zelfs goedkoper. Ondergronds biedt echter nog veel meer voordelen, zo stelde hij. In de eerste plaats is er geen sprake meer van gezondheidsbedreigende straling, dus geen corona-effect. Verhoogde kans op leukemie bij kinderen en huid- en longkankerrisico s verdwijnen. Tweede voordeel is het ruimtebeslag. Bovengronds vergt 100 tot 300 meter tegen ondergronds 4 tot 15 meter. Dit betekent dat de trajectkeuze veel flexibeler kan zijn. Tevens hoeven er minder of geen gebouwen of woningen te worden gesloopt, hetgeen minder planschade betekent. Er is geen horizonvervuiling meer, dus geen aantasting van waardevolle landschappen. De geluidshinder bij regen en mist valt weg, geen ijsafzetting en geen vogels die tegen de kabels vliegen. Als laatste wees hij op het feit dat omwonenden veel minder moeite hebben met een ondergrondse kabel. Hierdoor zullen er veel minder bezwaarschriften zijn. In een dichtbevolkt land als Nederland scheelt dat veel tijd in de procedure en dus in de kosten. Het bedrijf waarvoor hij werkt, heeft onder andere in Australië in een groot natuurgebied ondergrondse kabels over een lengte van 180 kilometer aangelegd. Hiervoor hebben ze meerdere natuur- en milieuprijzen gewonnen. Er is wel een verschil in prijs tussen twee verschillende soorten ondergrondse kabels, namelijk wisselstroom en gelijkstroom. Gelijkstroom is vooral geschikt voor de langere trajecten. In dit geval dus voor het deel tussen Zoetermeer en Beverwijk. Wisselstroom is Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 12 duurder dan gelijkstroom, maar op korte trajecten, zoals tussen Zoetermeer en Wateringen, weer goedkoper. Zijn eindconclusie was dat de techniek van de ondergrondse hoogspanningsleidingen superieur is aan die van de bovengrondse masten. Tevens worden enorm veel maatschappelijke kosten bespaard. Er blijven eigenlijk geen argumenten over voor een bovengrondse aanleg. hvth/ KV, Reactie Gemeente Delft op vergadering van 5 november De vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft op maandag 5 november 2007 ingestemd met de voorgestelde tracékeuzes uit de Planologische Kernbeslissing (PKB). De Delftse wethouder Anne Koning was aanwezig en heeft in de actietram gezeten. Daarnaast was ook de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Delft aanwezig en was er een grote delegatie van het Actiecomité "Delft zegt nee tegen de 380 kv. Alle tracévarianten uit de PKB lopen pal langs de rand van Delft. Met de vaststelling van de PKB heeft de Kamer formeel geen invloed meer op de vervolgbesluitvorming. De keuze om bovengronds of ondergronds aan te leggen, moet nog worden gemaakt. Dit besluit neemt het ministerie medio De minister heeft de Tweede Kamer wel toegezegd over de keuzes in de vervolgprocedure te informeren zodat de Kamer desgewenst de mogelijkheid van beïnvloeding heeft. Het ministerie zegt alleen in bijzondere gevallen gebruik te maken van ondergrondse kabels, bijvoorbeeld bij natuurgebieden, luchthavens of waterkruisingen. Als de hoogspanningslijn in Delft komt, loopt hij dwars door het Midden-Delflandgebied: een heel groot groen/natuurgebied. Een bovengrondse lijn heeft daarom en om redenen van volksgezondheid - onder veel Delftenaren tot protest geleid. De Delftse wethouder Koning blijft daarom van mening: 'Het signaal vanuit de Delftse bevolking is erg krachtig. Ik ga er vanuit dat wij serieus worden genomen door het ministerie. Voor Delft betekent de tracékeuze dus nog niet het einde van onze inspraak. (Met dank aan de gemeente)

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 13 Voor U gesurft Onze redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer enkele interessante artikelen gevonden op het Internet. Test wijst uit of energielabel voor woning verplicht is Gepubliceerd op 22 oktober 2007 Europese richtlijnen verplichten een energielabel bij verkoop en verhuur. Echter is het besluit 2,5 maand voor de invoering slechts bij een klein deel van de Nederlanders bekend. Bovendien blijkt het certificaat niet in alle gevallen verplicht te zijn. Onduidelijkheid alom. De organisatie achter Makelaarsland speelt hier op in. Via de nieuwe site kunnen woningeigenaren met een test direct achterhalen of en wanneer zij een energielabel nodig hebben. Vanaf 1 januari 2008 zijn eigenwoningbezitters verplicht om bij verkoop en verhuur een energielabel van hun huis te overleggen. Dit certificaat is vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto's en geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Er zijn echter een aantal uitzonderingsgevallen. Zo zijn monumenten van deze verplichting vrijgesteld. "Het is voor verkopers en verhuurders erg onduidelijk", geeft Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland aan. "De verplichting is ingevoerd, maar de Nederlanders worden hier slechts korte tijd voor de ingang van op de hoogte gesteld. Veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Het is natuurlijk zonde als je een energielabel op laat stellen en de bijbehorende kosten betaalt, terwijl achteraf blijkt dat het niet nodig was." Verder biedt de site uitgebreide informatie en antwoorden op de belangrijkste vragen die bij consumenten spelen. Bron: Blik op nieuws Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 14 ONDERZOEK TOONT AAN: BABYBOOMER BANG VOOR TOEKOMST Door de enorme stijging van de huizenprijzen hebben veel babyboomers grote overwaarde op hun woning. Maar een meerderheid weet nog niet wat ze hiermee gaat doen. En ondanks deze spaarpot zijn onze babyboomers bang dat ze na hun 65ste niet rond kunnen komen. Tekst Esther de Putter De Eigen Huis Nederlandse na-oorlogse generatie is goed geïnformeerd waar het gaat om overwaarde. Vereniging vroeg woningbezitters tussen de 50 en 65 jaar of ze overwaarde hebben, wat ze ermee gaan doen en of ze bekend zijn met de mogelijkheden die ze met die overwaarde hebben. Bijna negen op de tien zegt goed of in grote lijnen op de hoogte te zijn van wat ze op financieel en fiscaal gebied met hun overwaarde kunnen doen. Een overweldigende score. Wie zo goed belezen is, weet vast wát hij dan met die overwaarde gaat doen, zou je denken. Maar dat valt tegen. Het is voor mijn pensioen zegt ruim drie op de tien ondervraagden. Geen idee wat ik ermee ga doen zegt echter een kleine vier op de tien. En slechts een op de tien geeft aan geen overwaarde te hebben. Van degenen die het weten, zeggen dus de meesten dat het voor hun pensioen is. Hoe is het gesteld met dat pensioen? BANG VOOR GELDTEKORT Ruim een kwart is bezorgd over zijn of haar pensioen en denkt na pensionering de huidige levensstijl niet meer te kunnen voortzetten. Dit ondanks de gereserveerde overwaarde die als spaarpot gezien wordt. We moeten wel bedenken dat het hier om een gevóel gaat. Die mensen hebben niet zitten rekenen wat ze nou echt aan pensioen hebben. Ze vermoeden dat ze niet rond kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse gepensioneerden niet of nauwelijks ontsparen, dus hun geld opmaken, aldus Pieter Hooimeijer, hoogleraar demografie aan de Universiteit van Utrecht. Zou het dan niet slim zijn om die overwaarde te gebruiken voor het pensioen? Hooimeijer: Dat babyboomers hun overwaarde niet te gelde maken, is bekend. Deels komt dat omdat die generatie ervan uitgaat dat hun inkomsten- en uitgavenpatroon dicht bij elkaar moeten liggen. Die houding verklaart een hoop. Overwaarde is spaargeld en die casht de naoorlogse

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 15 generatie niet zomaar. Dat is ook de ervaring van de hypotheekadviseur, zo blijkt. OVERWAARDE WORDT NIET GECASHT Hessel Wieles, hypotheekadviseur in Zeeuws Vlaanderen, een gebied waar veel 50- en 60-plussers wonen, klinkt het bekend in de oren dat de overwaarde niet gebruikt wordt. Mensen uit die leeftijdsgroep die bij mij komen, maken zich zorgen over hun pensioen. Wij laten hen dan al hun pensioenpapieren meenemen, zodat we kunnen voorrekenen wat ze na hun aan inkomen kunnen verwachten. Hun (complete) overwaarde cashen doen ze bijna nooit. Tenminste, dat geldt voor mensen van een jaar of zestig. Bij mensen van vijftig zie ik wel vaak dat ze een aflossingsvrije hypotheek nemen om hun overwaarde te benutten. Spaarderig dus. Of ligt dat aan de regio waar Wieles werkzaam is? HUIS ALS HYPOTHEEK Niet bepaald. Want dat de onderzochte leeftijdscategorie de overwaarde niet vaak gebruikt, is ook de ervaring van Gert Eric Verhoef, hypotheekadviseur bij Eigen Huis Hypotheekservice. Deze generatie benut de overwaarde niet. Wel vragen ze vaak of ze hun kinderen kunnen helpen met de aankoop van een woning. Zelf ben ik er voor om een woning te zien als pensioenvoorziening. Je neemt dan je overwaarde pas op als je het nodig hebt na je Verhoef verwacht wel dat de generatie die nu veertig is anders zal omgaan met overwaarde tijdens hun pensioen. Die gaan wél hun hypotheek opeten. Ze hebben een andere houding ten opzichte van geld en bovendien zullen ze wel móeten. De meeste veertigers van nu hebben straks een minder goed pensioen en hebben doorgaans iets minder geprofiteerd van de stijgende huizenprijzen, aldus Verhoef. AOW-PROBLEMATIEK Veertigers hebben het straks dus slechter dan de generatie voor hen. Hoe zit het dan met de huidige twintigers en dertigers? Die komen nauwelijks aan een huis, moeten straks enorme pensioenpremies betalen voor de AOW van hun ouders en hebben zelf hoogstwaarschijnlijk lang niet zo n goede oudedagvoorziening. Er wordt wel erg veel van ons verwacht, vindt Jerry Straten, student Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij schreef onlangs zijn scriptie over de AOW en vergrijzing en voorziet Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 16 grote problemen. De verhouding gepensioneerden versus werkenden de grijze druk is in 2006 twee op tien, maar in 2040 is dat opgelopen tot maar liefst vijf op tien! Dat probleem is allang bekend, maar pas de laatste tijd wordt er serieus naar gekeken door de overheid. Den Haag moet zich vooral richten op het verdelingsvraagstuk, vindt hij. Wie betaalt pensioen voor wie? Volgens het omslagstelsel moeten voornamelijk de twintigers en dertigers de AOW voor de babyboomers betalen, maar dat is niet haalbaar als je kijkt naar de grijze druk. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, volgens Jerry Straten, waarvan het aflossen of in ieder geval het verminderen van de staatsschuld de beste is. Zo komt er ruimte op de staatsbegroting, waarmee de kosten voor de vergrijzing opgevangen kunnen worden. Professor Hooimeijer is iets minder in paniek. We hebben niet voor niets al veertig jaar bedrijfspensioenen. Hiermee laten we niet alles afhangen van het omslagstelsel van de AOW. En Nederland denkt al een tijd na over wat de vergrijzing nou betekent in maatschappelijke zin. De PvdA heeft bijvoorbeeld al oplossingen aangedragen, zoals het verder. fiscaliseren van de AOW. HELP KINDEREN AAN EEN HUIS Terug naar de overwaarde van de 50- en 60-plussers. Zij hebben overwaarde en een redelijk goed pensioen. Van wat ze met die overwaarde kunnen, zijn ze goed op de hoogte. Hoe staan ze tegenover het. financieel helpen van hun kinderen? Driekwart vindt dat kinderen zichzelf maar moeten redden. Maar wanneer we het over huizen hebben, is hun mening anders. Dat de generatie onder hen het moeilijk heeft op de huizenmarkt beseft men heel goed. Ruim zes op de tien is het eens met de stelling dat schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning fiscaal aantrekkelijker zou moeten worden. Volgens Barbara van Eeuwijk, fiscalist bij Vereniging Eigen Huis, valt er op dit gebied wel wat te winnen. Het zou helpen als het fiscaal aantrekkelijk wordt om te schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning. Vereniging Eigen Huis is voorstander van een aparte schenkingsvrijstelling hiervoor. We hebben dit eind 2005 aangekaart bij de toenmalige staatssecretaris Wijn (Financiën). Ouders kunnen zo hun overwaarde inzetten om hun kinderen te helpen. Als ouders hiervoor gaan lenen, dan moeten zij zich wel realiseren dat de rente over een dergelijke lening niet aftrekbaar is. Dit is alleen het geval als een schuld wordt aangegaan voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Gaan ouders kinderen als er zo n vrijstelling komt

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 17 daadwerkelijk vaker helpen? Volgens hypotheekadviseur Gert Eric Verhoef wel. Mensen geven bij mij vaak aan hun kinderen te willen helpen met de aankoop van een huis. Een soort generatiehypotheek is een product van de toekomst zou ik zeggen. WAT KUNT U MET UW OVERWAARDE? Met uw overwaarde kunt u grofweg twee dingen doen. U kunt uw overwaarde (gedeeltelijk) in handen krijgen door uw huis te verkopen en te gaan huren of een goedkoper huis te kopen. U kunt ook in uw huis blijven wonen en de overwaarde indirect opnemen. Voor het bedrag dat u aan overwaarde heeft, sluit u dan een hypotheek af, zodat de overwaarde besteedbaar wordt. De rente over de lening is dan echter niet fiscaal aftrekbaar. U heeft namelijk hypotheek genomen voor consumptieve doeleinden. Van deze optie zijn verschillende variaties in omloop. Krediethypotheek Dit is eigenlijk een opeethypotheek. U maakt van uw overwaarde een soort doorlopend krediet. Met uw geldverstrekker spreekt u af tot welke limiet u geld kunt opnemen. Vervolgens kunt u maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag opnemen tot de limiet bereikt is. Een nadeel van de krediethypotheek is dat de rente variabel is en uw maandlasten dus kunnen schommelen. Rente bijschrijven Bij sommige krediethypotheken kunt u rente laten bijschrijven. U kunt voor deze variant kiezen, als u een ruime overwaarde heeft. U stopt dan met a. ossen van uw resterende hypotheek. De rente die u normaal moet betalen, laat u bijschrijven op uw hypotheek. Uw schuld neemt dus toe terwijl u geen of minder maandelijkse lasten heeft. Laat u zich over deze optie wel goed inlichten. Als u geen ruimte meer heeft om de rente bij te laten schrijven, moet u de rente over de gegroeide schuld namelijk weer uit eigen middelen betalen of moet u de woning verkopen. De rente over rentebijschrijving is niet fiscaal aftrekbaar. Verzilverd wonen U kunt uw woning verkopen aan bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Na verkoop blijft u in uw huis wonen. Er zijn twee mogelijkheden. U verkoopt het huis, maar blijft er in wonen als huurder en betaalt iedere maand huur. Of u verkoopt uw woning aan de woningbouwvereniging en vestigt een woonrecht. In het laatste Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 18 geval krijgt u tussen de 30% en 60% van de vrije verkoopwaarde in handen (afhankelijk van uw leeftijd). Gaat u verkopen en huren dan krijgt u tussen de 75% en 90% uitbetaald. Er zijn bedrijven die in deze constructie gespecialiseerd zijn, zoals Torenstad Verzilverd Wonen en Amvest Home Free. De laatste heeft alleen de huurvariant. Voordeel is dat u in uw huis kunt blijven wonen, maar wel uw overwaarde kunt opmaken. Ook heeft u geen omkijken naar bijvoorbeeld onderhoud, omdat u geen eigenaar meer bent. De woonvariant is echter alleen aantrekkelijk als u er levenslang blijft wonen. Komt u vroegtijdig te overlijden, dan is het een dure constructie. Op kunt u berekenen of verzilverd wonen aantrekkelijk is voor u. PENSIOEN OPTIMAAL HYPOTHEEK Er verschijnen steeds meer producten op de markt voor mensen met een flinke overwaarde. De Pensioen Extra Hypotheek (ABN Amro) en de Pensioen Optimaal Hypotheek (BLG) zijn hier voorbeelden van. De gemene deler is dat u een (direct ingaande) lijfrenteverzekering aankoopt met uw overwaarde. Hiermee krijgt u dan een levenslange uitkering. Het voordeel is dat u zekerheid heeft: er wordt immers niet belegd. Nadeel is dat er hoge kosten in het product worden verrekend. Tussentijds stoppen kan dan ongunstig uitpakken. Bovendien betaalt u vanaf het begin volledige, niet aftrekbare rente over deze extra hypotheek. Laat u uitgebreid voorlichten en voorrekenen, en vergelijk de uitkomsten met de andere mogelijkheden, zoals de krediethypotheek. Bron: EIGEN HUIS MAGAZINE september 2007 NIEUW ADRES VOOR DE BHTD De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres:

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 19 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 20 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel kortingen op diverse verzekeringspremies Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 17 aflevering 1 verschijnt omstreeks maart 2008 Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres:

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 3 november 2008

Jaargang 17 aflevering 3 november 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.3 pag 2 Jaargang 17 aflevering 3 november 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.3 pag 2 Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Voor mensen die nog lang in hun eigen huis willen blijven wonen

Voor mensen die nog lang in hun eigen huis willen blijven wonen Voor mensen die nog lang in hun eigen huis willen blijven wonen Ons Team Wie zijn wij? Wilt u nog lang in uw eigen huis blijven wonen? Als uw antwoord hierop ja is, dan is Behouden Huis uw ideale partner.

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden)

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) (evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) [chapeau] Tien prangende vragen over de grootste aankoop van je leven [kop] Een eigen huis, een plek onder de

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Uw huis als pensioen/spaarpotje

Uw huis als pensioen/spaarpotje Uw huis als pensioen/spaarpotje Wat als u veel overwaarde in uw woning heeft? Mirjam Hoogerdijk, Financieel Adviseur Vincent Gijsbers, Financieel Adviseur Inhoudsopgave Welkom Wat als uw spaargeld vastzit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld Regelingen en voorzieningen CODE 8.3..40 Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld kamervragen bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 0-0 nr. 794 d.d. 9.3.0 en nr. 3308,

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.3 pag 2 Jaargang 18 aflevering 3 november 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl Eerlijk in Lenen maakt voorafgaand aan een advies een klantprofiel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Wij willen uw kennis op het gebied van financiële producten

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal 1 Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de spaarkas een vorm van een levens verzekering. Slechts enkele verzekeringsmaatschappijen bieden deze verzekeringsvorm

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

VACATURE BESTUUR. Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

VACATURE BESTUUR. Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 20 afl.2 pag 2 Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015)

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015) DIENSTENWIJZER Beste relatie, Mijn kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting over de dienstverlening, werkwijze en beloning. Met deze dienstenwijzer maak ik u wegwijs in mijn organisatie, vindt

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer Klantprofiel Uw gegevens Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Telefoon Telefoon mobiel Burger Service Nummer Emailadres Paspoort / rijbewijs Documentnummer Burgerlijke

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

. etc wonen rente.indd :19

. etc wonen rente.indd :19 wonenetc. 14 0 99 - - Wie actie onderneemt kan veel besparen Profiteert u van de lage rentestand? Nu de rente zo laag is, zoeken woningbezitters naar manieren om daarvan te profiteren. Hoe kies je tussen

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie