voorlichting voor verenigingen. Januari Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening."

Transcriptie

1 B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit nummer: Wat mag en niet mag. Eigen woning, vermogen en lijfrente Tabel voor toepassing van aftrek dieetkosten. Aftrek van ziektekosten. Een beetje reclame. Kinderopvang, giften en studiekosten. Extra controle Belastingdienst bij aangifte over en 4 5 t/ m Was er in deze nieuwsbrief voor de aangifte 2012 sprake van een sombere stemming ten aanzien van wat er in de toekomst zou gebeuren met de aftrek van zorgkosten kan nu gesteld worden dat feitelijk nauwelijks nog aftrekposten op zorggebied worden afgeschaft. Het herfstakkoord heeft er voor gezorgd dat er aftrek van zorgkosten via de aangifte IB ook in de toekomst mogelijk blijft. Bij de infopagina s ziektekosten volgen wij de indeling die de belastingdienst hanteert in de aangifte. De berekening van het drempelbedrag is voor 2013 aangepast. Optimalisatie is en blijft het moeilijkste onderwerp. Juist op dit onderdeel wordt veel geld - door onjuiste optimalisatie kan tot 800 voordeel worden verspeeld - verloren, wat tot ergernis leidt bij veel belastingplichtigen. Wat mag en niet mag. De wet IB 2001 heeft flink gesneden in het woud van aftrekbare kosten. De belangrijkste wijzigingen zijn: Reiskostenaftrek woon - werk alleen nog voor openbaar vervoer. Aftrekpost voor zorgkosten wordt steeds meer beperkt. Goede doelen zijn vervangen door ANBI, SBBI of culturele ANBI; geen ANBI, SNBI of culturele ANBI geen giftenaftrek. Deze themabijeenkomst is bedoeld om u de helpende hand te bieden bij het zelf invullen van uw aangiftebiljet. Mocht u toch besluiten om van zelf invullen af te zien dan is deze nieuwsbrief een leidraad voor u bij het verzamelen van uw gegevens voor het laten invullen door een professionele adviseur. Themadagen voorlichting inzake belastingaangifte 2013 Bij box III wordt gerekend met een vast fictief rendement over de saldo s op Studiekostenaftrek is gewijzigd. Levensonderhoud kinderen t/m 21 jaar is in 2013 nog aftrekbaar. U mag optimaliseren bij alle aftrekposten en bezittingen tussen uw inkomen en dat van uw eventuele fiscale partner.

2 De eigen woning. Let scherp op de WOZ waarde. Deze wordt steeds meer toegepast. De erfbelasting gaat ook al uit van de WOZ waarde. De bijtelling voor de eigen woning(eigen woning forfait) is gebaseerd op de W.O.Z. waarde van uw woning. Als W.O.Z. waarde moet u gebruiken de waardebepaling zoals u die in 2013 van de gemeente heeft ontvangen. Sinds 2007 wordt de WOZ jaarlijks aangepast. De hypotheekrente die u betaald is alleen aftrekbaar als u de hypotheek uitsluitend heeft gebruikt voor de aankoop van de woning of voor woningverbetering. De kosten van een hypotheekakte, afsluit provisie en taxatiekosten zijn als kosten aftrekbaar. Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht dan is mogelijk de bouwrente ook aftrekbaar, hiervoor gelden aparte regels. Heeft u de hypotheek verhoogd en heeft u met dit bedrag een nieuwe auto gekocht, nieuwe meubels, nieuwe caravan of wat dan ook dan is voor dit deel de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Hypotheekrente 2e woning is niet aftrekbaar in box I. De waarde 2e woning is een vermogensbestanddeel box III, de hypotheek 2e woning is een schuld box III. Ook in 2013 is bij de aankoop van een andere woning de bijleenregeling van toepassing. Via deze regeling wordt bepaald hoeveel hypotheekrente aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Het eigen woning forfait kan niet meer leiden tot een bijtelling voor de inkomstenbelasting. Dus een woning vrij van hypotheek kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De werkelijke inkomsten uit het vermogen zijn niet meer van belang, een fictief percentage van 4 % wordt als het belastbaar rendement genomen voor Uw rente inkomsten, dividend, uw 2e woning e.d. in box III. Sinds 2001 heeft u te maken met een fictief rendement over uw banktegoeden, uw aandelen, uw obligaties, uw 2e woning, uw levensverzekering e.d. De hypotheek van uw 2e woning, de geldlening voor consumptief krediet, de financiering op uw aandelen en uw krediet bij de postorderbedrijven vormen voor box III een aftrekpost. De vermogensrendementsheffing wordt ge- heven over het saldo per 1 januari. Over het vermogen minus de schulden van box III betaald u de vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 30 % over het fictieve rendement van 4 %. Op het verkregen vermogen heeft u recht op vrijstellingen, deze zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en uw leeftijd. Lijfrenteaftrek blijft aan banden gelegd. Lijfrentepremie is in 2013 nog steeds - ten dele - aftrekbaar. De aftrek van de lijfrentepremie is volledig individueel, wie de premie betaald heeft de aftrek op de eigen aangifte en niet de andere partner met een hoger inkomen. De basisaftrek is sinds 2005 komen te vervallen. Bovenop deze - vervallen - basisaftrek is er de mogelijkheid om uw pensioengat te repareren, hiervoor geldt de zgn. maximale jaarruimte. Het is ook mogelijk om de onbenutte ruimte van de 7 voorafgaande kalenderjaren aan te wenden. Voor de toepassing van de maximale jaarruimte en de onbenutte ruimte van de voorgaande jaren is het noodzakelijk om een aparte berekening te laten maken. De basisaftrek moet wel betaald zijn in het jaar waarin men de ruimte wil benutten. Het voordeel om de maximale jaaraftrek achteraf te bepalen en toe te rekenen aan het voorgaande jaar is vervallen. Alle aftrekbare premies moeten voor van het jaar van de aftrek zijn betaald. Pagina 2

3 TABEL VOOR AFTREKBARE DIEETKOSTEN 2013: VOOR HET DIEET BIJ WELK DIEET GETYPEERD BEDRAGEN ZIEKTEBEELD EN DE AANDOENING WORDT ALS DE EXTRA UITGAVEN Algemeen Groeiachterstand energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 bij kinderen energieverrijkt 600 vloeibaar energieverrijkt 0 ondervoeding energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 energieverrijkt 600 vloeibaar energieverrijkt 0 decubitus energieverrijk en eiwitverrijkt 850 Hypertensie en hypertensie natriumbeperkt 100 hartziekten decompensatio cordis matig natriumbeperkt 100 Ziekte van de chronische obstructieve Energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 luchtwegen longziekten(copd) energieverrijkt 600 Maag- dumping syndroom Lactosebeperkt / lactose vrij 200 Darm- en chronische pancreatitis energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Leverziekten Coeliaki en ziekte glutenvrij van Dühring glutenvrij en lactosebeperkt/-vrij cistic fibrosis energieverrijkt 600 energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 short bowel energieverrijkt 600 energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Energieverrijkt + MCT leverziekten energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Energieverrijkt + MCT energieverrijkt en eiwitverrijkt Alsmede lactosebeperkt/-vrij overige energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 energieverrijkt en eiwitverrijkt en ook lactosebeperkt/-vrij matig vetbeperkt + MCT of ander 850 prepaat en energieverrijkt Oncologie energieverrijkt + eiwitverrijkt 850 Infectieziekten Metabole ziekte AIDS Lymfelekkage Epilepsie energieverrijkt + eiwitverrijkt energieverrijkt Eiwitverr.+LCT beperkt+mctrijk Sterk eiwitbeperkt, koolhydraatbeperkt, vetverr.+mct vet verr Pagina 3

4 TABEL VOOR AFTREKBARE DIEETKOSTEN 2013: VOOR HET DIEET BIJ WELK DIEET GETYPEERD BEDRAGEN ZIEKTEBEELD EN DE AANDOENING WORDT ALS DE EXTRA UITGAVEN Metabole hypercholestrolemie verzadigd vetbeperkt + choleste- 0 ziekten rolbeperkt en visverrijkt, groenteverrijkt en fruitverrijkt verzadigd vetbeperkt + fyto/ 100 fitosterolenverrijkt Cholesterolverlagend en natriumbeperkt 0 vetstofwisselings- Vetbeperkt + MCT vet verrijkt stoornissen preparaat frutose intolerantie sterk fructosebeperkt 100 galactosemie galactosevrij 100 sacharase isomaltase polysacharidenverrijkt + meervou deficiëntie dig onverzadigde vetzurenverrijkt + sacharosebeperkt, fructosebeperkt, matig vetbeperkt, matig natriumbeperkt en calciumbeperkt eiwitstofwisselingsstoornis Sterk (natuurlijk-)eiwitbeperkt (PKU + hyperlysinemie) Ziekten van de nierziekten Natriumbeperkt 100 nieren en de Eiwitverrijkt + natriumbeperkt 250 urinewegen chronische nierinsuffi- eiwitaangewezen + matig 250 ciëntie met hemodialyse natriumbeperkt nefrotisch syndroom Natriumbeperkt 100 Overig voedselovergevoeligheid koemelkeiwitvrij 200 soja-eiwitvrij of kippenei eiwit vrij 50 lactosebeperkt / lactosevrij 200 tarwevrij en kippenei eiwit vrij 1000 tarwevrij 900 koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij 250 koemelkeiwitvrij + soja-eiwitvrij 400 koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij 450 en soja-eiwitvrij koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij en tarwevrij koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij en glutenvrij Pagina 4 brandwonden energieverrijkt + eiwitverrijkt 850

5 Aftrek specifieke zorgkosten (ziektekosten). U heeft alleen recht op aftrek van ziektekosten als de uitgaven hiervoor meer bedragen dan het drempelbedrag dat in uw situatie van toepassing is. Algemene uitgaven: Premies voor zorgverzekeringen of aanvullende pakketten hierop zijn NIET meer aftrekbaar, dit geldt ook voor forfaitaire bedragen voor leeftijd, arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte. Specifieke uitgaven: Aftrek Huisapotheek is afgeschaft. De kosten van de door een arts voorgeschreven medicijnen (die niet door uw zorgverzekering) worden vergoed en als geneesmiddel worden beschouwd komen voor aftrek in aanmerking. Dit kan ook gelden voor homeopathische geneesmiddelen. De kosten van opname in een verpleeg- of bejaardenhuis, GGZ-instelling of instelling voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten dat onder de AWBZ valt zijn niet meer aftrekbaar. Bij thuisverpleging is de eigen AWBZ bijdrage niet meer aftrekbaar. Voor PGB houders geldt dat de eigen betalingen als aftrekpost niet meer in aanmerking komen. De kosten van hulpmiddelen, inclusief onderhoud en eventuele verzekering zoals, steunzolen, gehoorapparaten, onderhoud van gehoorapparaten, aanschaf van een kunstgebit, breukbanden, elastieken kousen, koortsthermometer, bloedprikker, bloeddrukmeter,prothesen, pacemakers, blindengeleidehond, kosten van verzorging van de blindengeleidehond, stokken voor blinden en slechtzienden, een rolstoel en andere hulpmiddelen zijn als kosten voor hulpmiddelen aftrekbaar. Brillen, lenzen, onderhoudsvloeistoffen voor lenzen, ooglasering e.d. komen niet meer voor aftrek in aanmerking omdat de belastingdienst deze kosten aanmerkt als ondersteunende hulpmiddelen. Jurisprudentie is op dit gebied nog niet aanwezig. Ook een elektrisch bedienbaar bed of stoel of ander meubilair komen voor aftrek in aanmerking waarbij er wel sprake moet zijn dat het gebruik hiervan voor de zieke betekend dat zonder het hulpmiddel de zieke niet tot het bedienen van het hulpmiddel in staat is. Kosten voor aanpassing van uw woning - mits op medisch voorschrift aangebracht - zijn in beginsel aftrekbaar voor het gedeelte dat u niet vergoed hebt gekregen. Uitgaven voor een balanslift, traplift, plateaulift, verbreding van deurkozijnen voor rolstoelgebruik, kosten voor een extra steriele ruimte in huis voor dialyse, aanpassing toilet en badkamer i.v.m. handicap, lucht- zuiveringsapparaat, i.v.m. allergie voor vuile lucht komen in principe hierdoor voor aftrek in aanmerking. Ook de kosten voor aanpassing van uw auto komen voor aftrek in aanmerking. Indien door de aanpassing de waarde van de woning met meer dan 10% is toegenomen vervalt het recht op aftrek geheel of gedeeltelijk. De kosten van openbaar vervoer of gebruik eigen auto voor bezoek aan huisarts, apotheek, specialist en ander medici of para medici komen in aanmerking voor aftrek, hiervoor kunt u per kilometer een tarief hanteren van 0,34. Als u weet via ANWB of NIBUD wat uw auto u werkelijk per kilometer kost hanteer dan die prijs per kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer gelden de prijzen zoals u die heeft betaald, bewaar dus alle kaarten en taxi nota s. Als u door uw handicap of ziekte voor het onderhouden van uw sociale contacten meer gebruik moet maken van uw auto dan een gezond iemand waarmee u bent te vergelijken kunt u die kosten ook in mindering brengen. Voor dieetkosten geldt de tabel op pagina 3 en 4. Heeft u slechts een deel van het jaar een dieet gevolgd dan heeft u ook maar voor een deel recht op aftrek dieetkosten. Regeling kleding en beddengoed is per persoon Euro 310,00 aftrek, indien de uitgaven meer bedragen dan Euro 620,00 en u deze uitgaven kunt aantonen is het bedrag van aftrek te stellen op Euro 775,00. Bij ziektekostenaftrek blijft het een kwestie van goed opletten. Pagina 5

6 Aftrek specifieke zorgkosten (vervolg). Medische kostenaftrek bestaat ook bij opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis of andere AWBZ instelling. voor specifieke zorgkosten is vanaf 2011 De vermenigvuldigingsfactor leeftijdsafhankelijk geworden. 113 % voor 65 jaar of ouder. 40% voor jonger dan 65 jaar. De uitgaven voor gezinshulp zijn aftrekbaar, voor deze post geldt echter dat deze meer moet bedragen dan een bepaald drempelbedrag, dit drempelbedrag is afhankelijk van uw drempelinkomen en ligt tussen de 0 % en 3 %. Overige ziektekosten of buitengewone uitgaven; De vaste aftrek voor chronische ziekte is komen te vervallen. De uitgaven voor huisarts, tandarts of specialist zijn aftrekbaar voor het bedrag van uw eigen bijdrage. De kosten voor paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie komen voor aftrek in aanmerking mits dit geschied door een arts of begeleid wordt door een arts. Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar indien u en de zieke aan het begin van de ziekte een gezamenlijk huishouden voerde, u in 2013, de zieke regelmatig heeft bezocht, de verpleging langer dan een maand heeft geduurd en de afstand tussen woning en verpleegadres meer is dan 10 km. Meerdere verpleegperioden kunnen als doorlopend worden beschouwd als de periode tussen twee verpleegperiodes minder bedraagt dan 4 weken. Hiervoor geldt een vaste aftrek bij gebruik eigen auto van 0,19 per km. Maakt u gebruik van openbaar vervoer of taxi dan dient u de bonnen hiervan te bewaren. Kosten rondom de bevalling, zwangerschapsgymnastiek en postnatale gymnastiek komen voor het deel dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar niet in aanmerking voor aftrek als zorgkosten in de aangifte IB. Uitgaven voor adoptie komen niet meer voor aftrek in aanmerking. Kosten van kunstmatige inseminatie,uitgaven voor een buitenlandse IVF/ICSI behandeling of een eiceldonatie(besluit V-N 2000/32.3) komen voor aftrek in aanmerking mits hiervoor een medische reden aanwezig is. Dit geldt ook indien de donor een ander is dan de eigen partner. De kosten van een kuurreis zijn volledig aftrekbaar;wel moet de kuur plaatsvinden onder medisch toezicht of begeleiding, waarbij het verblijf dient plaats te vinden in een inrichting waar daadwerkelijk zorg wordt verleend. Een hotel, appartement of dergelijk gebouw voldoet niet aan de voorwaarden en hiervoor bestaat geen recht op aftrek. In een dergelijk geval kunnen de reiskosten wel voor aftrek in aanmerking komen als ook de kosten voor het kuren. Ziektekosten zijn aftrekbaar voor: Jezelf, je partner, je inwonende kinderen jonger dan 27 jaar en die niet zelf in staat zijn om dit betalen. Ook kun je aftrek claimen voor ernstig gehandicapten ouder dan 27 jaar, met wie je in gezinsverband woont. Vermenigvuldigingsfactor: Drempelinkomen van u en uw partner mag niet hoger zijn dan Kosten voor genees en heelkundige kosten komen niet voor vermenigvuldiging in aanmerking. Reiskosten voor ziekenbezoek komen niet voor vermenigvuldiging in aanmerking. Is vermenigvuldigingsfactor voor u van toepassing dan is die 113%(65 jaar of ouder) of 40%(jonger dan 65) over het bedrag dat voor vermenigvuldiging in aanmerking komt. Het bedrag van de aftrek is het bedrag dat overblijft na aftrek van de drempel. Pagina 6

7 Aftrek specifieke zorgkosten (vervolg). Kosten van overlijden - indien deze zijn gemaakt voor een partner of kind waarmee u samenwoonde en een fiscale eenheid vormde - vormen vanaf 2009 géén onderdeel meer van de aftrekbare zorgkosten Dit is het gevolg van het feit dat de Staat der Nederlanden heel anders is gaan denken over het fenomeen overlijden. Volgens de regelgeving kun je in het jaar waarin je partner overlijdt -ongeacht wanneer - geen fiscale eenheid meer vormen met die partner. Naast alle emotionele en relationele gevolgen rond het overlijden wordt je ook nog op financiële wijze door de overheid gestraft. Gelukkig is dit herzien en kun je weer opteren voor fiscaal partnerschap ongeacht het moment van overlijden. Jurisprudentie is gewenst De huidige regelgeving is dusdanig ingewikkeld geworden dat dit in strijd lijkt te zijn met betrouwbaar overheidsbestuur. Teveel moet een individu bezien of hij/zij in aanmerking komt voor vervangende toeslagen. De vraag is dan ook nog in hoeverre of je kwaal of gebrek aangemerkt kan worden als chronisch. Als dat zo is, is het ook erg arbitrair in hoeverre of het bedrag waarvoor je in aanmerking komt wel voldoende is gelet op je kwaal of gebrek. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De WTCG - zoals deze wet in de afkorting wordt genoemd - regelt sinds 2009 de financiële voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet kent een aantal regelingen die deels leiden tot financiële compensatie en deels leiden tot fiscale aftrek. In zoverre die aftrek in fiscale zin van toepassing is, is dit al opgenomen in deze nieuwsbrief. Artikel 2 van de WTCG regelt hoe je voor vergoeding in aanmerking komt. De belangrijkste criteria voor de toepassing van de Wtcg zijn: Langdurige AWBZ-zorg, langdurige huishoudelijke WMO-zorg, langdurige opname in een ziekenhuis. Langdurige fysio of oefentherapie. Revalidatiezorg. Intensief gebruik van bepaalde medicijnen. Vergoeding i.v.m. gebruik bepaalde hulpmiddelen. Regelingen in andere wetten en toeslagen. In de navolgende wetten en toeslagen zijn er ook compensatieregelingen opgenomen: Korting op de eigen bijdrage AWBZ voor personen die in een instelling wonen. Verhoging van de AOW tegemoetkoming. Compensentatie voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Verhoging van de inkomensgrens voor 65-plussers die in aanmerking komen voor de huurtoeslag. Wtcg compensatie wanneer beschikbaar? De uitbetaling van de compensatie op grond van de Wtcg - bedragen die variëren van worden voor het jaar 2012 pas uitbetaald in november Uitbetaling zal plaatsvinden via CAK. Let wel deze beslissing is voor beroep vatbaar, bent u het niet eens met deze beslissing overweeg dan om in beroep te gaan. Belastingdienst vertraagt ontstaan jurisprudentie inzake specifieke zorgkosten. Krijgt u een aangiftebiljet toegezonden van de Belastingdienst let dan goed op de termijnen. Zorg dat retour zenden gebeurd binnen de gestelde termijn op de aangifte of voor het verstrijken van de uitsteltermijn. De boetes voor te laat inzenden zijn fors verhoogd. Pagina 7

8 Een beetje reclame. Hoe is het met uw appeltje voor de dorst? Als uw financiële zaken beter geregeld moeten worden is het voor u de hoogste tijd om de specialisten uit Soest te raadplegen. Wij bieden u ondersteuning op vele gebieden van zakelijke en particuliere dienstverlening. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van: Belastingzaken Verzorging van de boekhouding Verzorging van de loonadministratie Opstellen van de jaarrekening Opstellen van testamenten Opstellen van schenkingsakte Opstellen van successie aangifte Advisering op hypotheekgebied Advisering op pensioengebied Advisering over levensverzekering Belasting Adviesbureau Soest Telefoon: Website: Drempelbedragen. U had gedeeltelijk of géén fiscale partner in 2013: Meer dan niet meer dan drempel ,65 % van het drempelinkomen ,75% Van het bedrag boven de Minimum drempelbedrag is 125. U had in heel 2013 een fiscale partner: Meer dan niet meer dan drempel ,65 % van het Drempelinkomen ,75% Van het bedrag boven de Minimum drempelbedrag is tenminste 250. Pagina 8

9 Kinderopvang. De kosten van kinderopvang zijn alleen aftrekbaar als gebruik is gemaakt van beroepsmatige kinderopvang door een persoon of bedrijf die over een gemeentelijke vergunning beschikt en dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. De kinderen moeten gedurende de periode van opvang jonger dan 13 jaar zijn. U en uw fiscale partner moeten beide inkomen uit arbeid, winst uit onderneming of andere inkomsten hebben. De kosten voor kinderopvang zijn in 2013 aftrekbaar, de overheid vergoed over een maximum uurbedrag, dit uurtarief is afhankelijk van de soort opvang. Van de kosten van de kinderopvang is een gedeelte niet aftrekbaar het zgn. drempelbedrag, dit drempelbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw fiscale partner, ook wordt het drempelbedrag bepaald door het aantal uren van de opvang per dag en het soort opvang. Voor de kinderopvang is een apart biljet van toepassing. Voor de KOV geldt een eigen betalingsregime. KOV is niet meer gebonden aan de IB. Via kunt u wijzigingen invoeren in de toeslagen die u ontvangt. Voor kinderopvang gelden regels voor de soort hulp en de eigen bijdrage. Giften. Ook voor 2013 geldt dat de aftrek van gewone giften meer dan 1% van uw drempelinkomen moet bedragen en maximaal 10 % mag zijn. De giften moeten zijn gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele of wetenschappelijke instellingen of aan instellingen die in Nederland door het ministerie van financiën als ANBI, SBBI of culturele ANBI zijn erkend. Of uw goede doel een ANBI erkenning heeft kunt u controleren via: anbi_zoeken/. De periodieke giften - vastgelegd via een notaris - kunnen ook worden gedaan aan verenigingen die géén ANBI erkenning hebben. De voorwaarden zijn: Gift voor een termijn van tenminste 5 jaar. Vereniging heeft géén tegenprestatie. Gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkering welke eindigt bij uw overlijden. De vereniging heeft tenminste 25 leden, is volledig rechtsbevoegd, betaald géén vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld. De vereniging is gevestigd in de E.U. de Ned. Antillen of Aruba of in een aangewezen mogendheid. De minimum en de maximumaftrek voor giften wordt berekend over het gezamenlijke inkomen van u en uw fiscale partner. Studiekosten/scholingsuitgaven. Deze kosten zijn in eerste instantie kosten die drukken op het inkomen van diegene die de kosten heeft. Uiteindelijk mag u deze aftrekpost wel optimaliseren. Ook nu geldt dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als deze een drempel overschrijden. Aftrekbaar zijn uitsluitend de kosten die rechtstreeks met de studie verband houden. Reiskosten voor de studie zijn niet meer aftrekbaar, dit geldt ook voor de studeerkamer, excursie en studiereizen. De kosten voor een proefschrift of promotie zijn ook scholingskosten en dus aftrekbaar. Een computer die u nodig hebt voor de studie is ook aftrekbaar, afschrijving in 3 jaar met een restwaarde van 10 % en rekening houden met overig privé gebruik. Voor ondernemers en freelancers zijn studiekosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Pagina 9

10 BEREKENING VERZAMELINKOMEN: Verzamelinkomen: Voor de (aanvullende)kinderkorting en de (aanvullende) ouderenkorting geldt als één van de voorwaarden dat uw zogenoemd verzamelinkomen en - indien van toepassing - het verzamelinkomen van uw partner niet meer mag zijn dan een bepaald bedrag. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de drie boxen, hierbij mag géén rekening worden gehouden met eventuele verrekenbare verliezen over de voorgaande jaren. Berekening van het verzamel inkomen: Omschrijving Zelf Partner Drempelinkomen voor ziektekosten, giften en andere buitengewone uitgaven Af: voordeel uit aanmerkelijk belang - - Af: voordeel uit sparen en beleggen - - Af: Alimentatie en dergelijke - - Af: Kosten levensonderhoud kinderen - - Af: Ziektekosten - - Af: Buitengewone uitgaven - - Af: Uitgaven weekendbezoek gehandicapte kinderen - - Af: Studiekosten/Scholingsuitgaven - - Af: Kosten monumentenpanden - - Af: Kwijtgescholden durfkapitaal - - Af: Giften - - Af: Restant persoongebonden aftrek - - Inkomen uit werk en woning A Af: Verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren - - Belastbaar Inkomen uit werk en woning Bij: Voordeel uit sparen en beleggen + + Af: Persoonsgebonden aftrek niet verrekenbaar in Box Belastbaar Inkomen uit sparen en beleggen B Bij: Voordelen uit aanmerkelijk belang + + Af: Persoonsgebonden aftrek niet verrekenbaar in Box Inkomen uit aanmerkelijk belang C Af: te verrekenen verlies uit aanmerkelijk belang - - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit werk en Woning neem over van A Belastb. Ink. uit sparen en beleggen neem over van B Inkomen uit aanmerkelijk belang neem over van C + + Verzamel inkomen Pagina 10

11 BEREKENING DREMPELINKOMEN ZIEKTEKOSTEN, GIFTEN OF ANDERE BUITENGEWONE UITGAVEN: Drempelinkomen: Als u in 2013 uitgaven hebt gedaan voor kinderopvang, ziektekosten, giften of andere buitengewone uitgaven moet u een drempelbedrag berekenen. Dit drempelbedrag is het deel van de uitgaven dat niet aftrekbaar is. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van uw drempelinkomen en - indien van toepassing - het drempelinkomen van uw partner. Berekening van het drempelinkomen: Omschrijving Zelf Partner Inkomsten uit werk en woning(box 1): Loon Fooien en andere inkomsten Pensioenen en andere uitkeringen Buitenlandse inkomsten Winst uit onderneming Privé-gebruik auto van de werkgever Inkomsten uit overige werkzaamheden Inkomsten ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen Periodieke uitkeringen Overige inkomsten Negatieve persoonsgebonden aftrek Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen + + Totale Inkomsten Aftrekposten(box1): Reisaftrek openbaar vervoer - - Zeedagenaftrek - - Uitgaven voor inkomensvoorzieningen - - Eigen woning die hoofdverblijf is - - Voordeel uit aanmerkelijk belang Voordeel uit sparen en beleggen + + Drempelinkomen kinderopvang Uitgaven voor kinderopvang - - Drempelinkomen voor ziektekosten, giften en andere buitengewone uitgaven Pagina 11

12 Belasting Adviesbureau Soest De Akkeren AN Soest Telefoon: (035) Website: Voor balans in uw financieel-, fiscaal en assurantiebeleid. Belasting Adviesbureau Soest is als organisatie werkzaam op het terrein van de financiële en fiscale advisering. Tot dit werkterrein behoort ook de verzorging van boekhoudingen, het opstellen van jaarrekeningen, het voeren van de loonadministratie e.d. Tot de B.A.S. groep behoren verder ook nog: Veerman Assurantiën, een bedrijf dat optreedt als makelaar in assurantiën. Veerman Assurantiën is gespecialiseerd in verzekeringen op het gebied van lijfrente, directiepensioen, hypotheken. Incasso Bureau Amersfoort, is werkzaam op het gebied van klantvriendelijke incassodiensten en is voornamelijk werkzaam voor cliënten van Belasting Adviesbureau Soest en voor cliënten van Veerman Assurantiën. BAS - Administratie, gespecialiseerd in het voeren van boekhoudingen en het opstellen van jaarrekeningen voor ANBI instellingen. En dan nog even dit. Vrijwilligers en bestuursleden bespreek of het verstandig is om uw onkosten voor uw werkzaamheden te kunnen declareren en dit vervolgens aan de vereniging terug te geven als een gift. Opmerking: Hoewel de redactie van B.A.S. Nieuws bij het samenstellen van de informatie in deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk heeft gehandeld is het evenwel mogelijk dat ondertussen door wetswijzigingen of uitspraken van Rechtbanken de in deze B.A.S. Nieuws weergegeven informatie is achterhaald. Op basis hiervan kan B.A.S. derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke onjuistheden in de informatie welke is weergegeven in B.A.S. Nieuws. EXTRA CONTROLE DOOR BELAS- TINGDIENST VOOR 2013 OP: De belastingdienst heeft voor 2013 nog niet aangekondigd waar extra aandacht aan wordt besteed. De verwachting is dat er extra aandacht zal zijn voor: Ziektekostenaftrek. Of de giften wel zijn verstrekt aan instellingen die voldoen aan de ANBI regels. Tijdig inzenden van de aangifte. Controle op banktegoeden en bezittingen in het buitenland(met name EU-landen). Gouden stelregel is bewaar gewoon het hele jaar door alle bonnen en gooi pas iets weg nadat uw aangifte definitief is afgehandeld door de Belastingdienst.

Specifieke zorgkosten 2010

Specifieke zorgkosten 2010 Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T01FD (2380) Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2013

Aftrek zorgkosten 2013 Aftrek zorgkosten 2013 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2013 nog aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten Als u in 2010 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de kosten die u niet vergoed krijgt, mag u aftrekken. Aftrekbare specifieke

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T12FD (2500) Specifieke zorgkosten Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2012

Aftrek zorgkosten 2012 Aftrek zorgkosten 2012 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2012 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2014

Aftrek zorgkosten 2014 Aftrek zorgkosten 2014 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2014 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten 2009 Uitgaven voor De belastingaftrek van ziektekosten is sinds 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar sommige kosten voor ziekte en invaliditeit

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 292-1T22FD BUI (2613) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten 13 2013 Aanvullende toelichting Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 IB 292-1T31FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2013 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2015

Aftrek zorgkosten 2015 Aftrek zorgkosten 2015 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2015 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten IB 184-1T41FD Als u in 2014 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten U mag alleen het deel

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2017

Aftrek zorgkosten 2017 Aftrek zorgkosten 2017 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2017 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten IB 184-1T21FD Als u in 2012 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten U mag alleen het deel

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2016

Aftrek zorgkosten 2016 Aftrek zorgkosten 2016 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2016 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten IB 184-1T32FD Als u in 2013 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten U mag alleen het deel

Nadere informatie

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven Bij Opgaaf wereldinkomen 20 IB 184-1T81FD Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven Deed u in 20 uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of overlijden? Dan hebt u misschien

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Informatieavond aangifte 2016

Informatieavond aangifte 2016 Informatieavond aangifte 2016 Introductie belastingaangifte 2016 Henk Kosterink RB Jesse Olde Monnikhof KosterinkZweerink accountants & adviseurs Even voorstellen Henk Kosterink RB - Partner KosterinkZweerink

Nadere informatie

Dieetbevestiging. Naam. Praktijkadres. Telefoonnummer. Bevestigt hiermee dat (naam + adres patiënt) Burgerservicenummer

Dieetbevestiging. Naam. Praktijkadres. Telefoonnummer. Bevestigt hiermee dat (naam + adres patiënt) Burgerservicenummer 2016 Dieetbevestiging Naam Kruis aan wat toepassing is... bevoegd arts... bevoegd diëtist Praktijkadres Telefoonnummer Bevestigt hiermee dat (naam + adres patiënt) Burgerservicenummer Zich moet houden

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA 1 programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 6 Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft Als u uitgaven heeft als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt 2008 Als u ziektekosten of Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht hebt op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 7 Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag u aftrekken, zoals uitgaven

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

DIEETVERKLARING BELASTINGDIENST / BIJZONDERE BIJSTAND*

DIEETVERKLARING BELASTINGDIENST / BIJZONDERE BIJSTAND* DIEETVERKLARING Ten behoeve van BELASTINGDIENST / BIJZONDERE BIJSTAND* Hierbij verklaar ik dat Naam Geboortedatum BSN een dieet gebruikt dat volgens de onderhavige regelgeving bekend is onder de naam:

Nadere informatie

PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART. Witlox Van den Boomen VDB

PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART. Witlox Van den Boomen VDB PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART 2017 Witlox Van den Boomen VDB ONZE ADVISEURS Belastingadviseur mr. W.H. (William) Grant Belastingadviseur S. (Sander) Jongerius Belastingadviseur J. (Joris)

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10768 7 juli 2010 Wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting Introductie Taak bewindvoerder tegenover budgetbeheer Vooringevulde aangifte Persoonsgebonden aftrek en dan

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016 Met deze lijst krijgt u inzicht in de gegevens die van belang (kunnen) zijn bij het invullen van uw belastingaangifte 2016. De meest voorkomende

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014. Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014. Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014 Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft

Nadere informatie

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: -------------

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: ------------- Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Burgerservice nr: Naam: Geb. datum: Burgerservice

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Aftrekposten voor de aangifte 2008

Aftrekposten voor de aangifte 2008 Aftrekposten voor de aangifte 2008 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan. De teruggave kan oplopen tot honderden euro's, alleen al door de standaard aftrekposten die u verder niet hoeft te verantwoorden.

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Belastingservice Venray

Belastingservice Venray Belastingservice Venray Postbus 13 5825 ZG Overloon Honingklaver 10 5803 DD Venray Rabobank 1332.05.517 BTW-nr. NL 094175561B01 K.v.K. nr. 12037456 Telefoon 0478 569600 www.belastingservicevenray.nl info@belastingservicevenray.nl

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN AFTREK 2014

PERSOONSGEBONDEN AFTREK 2014 PERSOONSGEBONDEN AFTREK 2014 A Inleiding... 2 1. Categorieën persoonsgebonden aftrek... 2 2. Hoe gaat dat in zijn werk?... 2 3. Boxen en tarieven in 2014... 2 4. Wie mag de uitgaven aftrekken?... 3 5.

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

1. Gehuwd: Betreft: Verzamellijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012.

1. Gehuwd: Betreft: Verzamellijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Postbus 13 5825 ZG Overloon Honingklaver 10 5803 DD Venray Rabobank 1332.05.517 BTW-nr. NL 094175561B01 K.v.K. nr. 12037456 Telefoon 0478 569600 www.belastingservicevenray.nl info@belastingservicevenray.nl

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Onderwerpen Op welke punten komen kinderen voor in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Niet vergeten

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C04-0006/HtK.

Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C04-0006/HtK. Minder vergoedingen. Dalende koopkracht. Bezuinigingen op zorg, voorzieningen en uitkeringen. Het jaar 2004 wordt een moeilijk jaar voor gehandicapten en chronisch zieken. Eén van de maatregelen om u financieel

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 2008 Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 Hebt u cliënten die giften doen aan goede doelen of instellingen? Dan kunnen zij deze giften misschien via hun aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Witlox Van den Boomen VDB

Witlox Van den Boomen VDB Witlox Van den Boomen VDB HOE EERLIJK MAG ADVIES ZIJN? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. 25 februari en 3 maart 2015 mr. W.H. (William) Grant mr. J. (Judith) Antonissen Waterman RB Witlox Van den

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2016 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2016 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2014

Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2014. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst door te nemen en de op u van toepassing zijnde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen Informatie voor nierpatiënten Belastingjaar 2011 Aangifte in het voorjaar van 2012 De informatie in deze folder gaat over het belastingjaar 2011,

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie