voorlichting voor verenigingen. Januari Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening."

Transcriptie

1 B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit nummer: Wat mag en niet mag. Eigen woning, vermogen en lijfrente Tabel voor toepassing van aftrek dieetkosten. Aftrek van ziektekosten. Een beetje reclame. Kinderopvang, giften en studiekosten. Extra controle Belastingdienst bij aangifte over en 4 5 t/ m Was er in deze nieuwsbrief voor de aangifte 2012 sprake van een sombere stemming ten aanzien van wat er in de toekomst zou gebeuren met de aftrek van zorgkosten kan nu gesteld worden dat feitelijk nauwelijks nog aftrekposten op zorggebied worden afgeschaft. Het herfstakkoord heeft er voor gezorgd dat er aftrek van zorgkosten via de aangifte IB ook in de toekomst mogelijk blijft. Bij de infopagina s ziektekosten volgen wij de indeling die de belastingdienst hanteert in de aangifte. De berekening van het drempelbedrag is voor 2013 aangepast. Optimalisatie is en blijft het moeilijkste onderwerp. Juist op dit onderdeel wordt veel geld - door onjuiste optimalisatie kan tot 800 voordeel worden verspeeld - verloren, wat tot ergernis leidt bij veel belastingplichtigen. Wat mag en niet mag. De wet IB 2001 heeft flink gesneden in het woud van aftrekbare kosten. De belangrijkste wijzigingen zijn: Reiskostenaftrek woon - werk alleen nog voor openbaar vervoer. Aftrekpost voor zorgkosten wordt steeds meer beperkt. Goede doelen zijn vervangen door ANBI, SBBI of culturele ANBI; geen ANBI, SNBI of culturele ANBI geen giftenaftrek. Deze themabijeenkomst is bedoeld om u de helpende hand te bieden bij het zelf invullen van uw aangiftebiljet. Mocht u toch besluiten om van zelf invullen af te zien dan is deze nieuwsbrief een leidraad voor u bij het verzamelen van uw gegevens voor het laten invullen door een professionele adviseur. Themadagen voorlichting inzake belastingaangifte 2013 Bij box III wordt gerekend met een vast fictief rendement over de saldo s op Studiekostenaftrek is gewijzigd. Levensonderhoud kinderen t/m 21 jaar is in 2013 nog aftrekbaar. U mag optimaliseren bij alle aftrekposten en bezittingen tussen uw inkomen en dat van uw eventuele fiscale partner.

2 De eigen woning. Let scherp op de WOZ waarde. Deze wordt steeds meer toegepast. De erfbelasting gaat ook al uit van de WOZ waarde. De bijtelling voor de eigen woning(eigen woning forfait) is gebaseerd op de W.O.Z. waarde van uw woning. Als W.O.Z. waarde moet u gebruiken de waardebepaling zoals u die in 2013 van de gemeente heeft ontvangen. Sinds 2007 wordt de WOZ jaarlijks aangepast. De hypotheekrente die u betaald is alleen aftrekbaar als u de hypotheek uitsluitend heeft gebruikt voor de aankoop van de woning of voor woningverbetering. De kosten van een hypotheekakte, afsluit provisie en taxatiekosten zijn als kosten aftrekbaar. Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht dan is mogelijk de bouwrente ook aftrekbaar, hiervoor gelden aparte regels. Heeft u de hypotheek verhoogd en heeft u met dit bedrag een nieuwe auto gekocht, nieuwe meubels, nieuwe caravan of wat dan ook dan is voor dit deel de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Hypotheekrente 2e woning is niet aftrekbaar in box I. De waarde 2e woning is een vermogensbestanddeel box III, de hypotheek 2e woning is een schuld box III. Ook in 2013 is bij de aankoop van een andere woning de bijleenregeling van toepassing. Via deze regeling wordt bepaald hoeveel hypotheekrente aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Het eigen woning forfait kan niet meer leiden tot een bijtelling voor de inkomstenbelasting. Dus een woning vrij van hypotheek kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De werkelijke inkomsten uit het vermogen zijn niet meer van belang, een fictief percentage van 4 % wordt als het belastbaar rendement genomen voor Uw rente inkomsten, dividend, uw 2e woning e.d. in box III. Sinds 2001 heeft u te maken met een fictief rendement over uw banktegoeden, uw aandelen, uw obligaties, uw 2e woning, uw levensverzekering e.d. De hypotheek van uw 2e woning, de geldlening voor consumptief krediet, de financiering op uw aandelen en uw krediet bij de postorderbedrijven vormen voor box III een aftrekpost. De vermogensrendementsheffing wordt ge- heven over het saldo per 1 januari. Over het vermogen minus de schulden van box III betaald u de vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 30 % over het fictieve rendement van 4 %. Op het verkregen vermogen heeft u recht op vrijstellingen, deze zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en uw leeftijd. Lijfrenteaftrek blijft aan banden gelegd. Lijfrentepremie is in 2013 nog steeds - ten dele - aftrekbaar. De aftrek van de lijfrentepremie is volledig individueel, wie de premie betaald heeft de aftrek op de eigen aangifte en niet de andere partner met een hoger inkomen. De basisaftrek is sinds 2005 komen te vervallen. Bovenop deze - vervallen - basisaftrek is er de mogelijkheid om uw pensioengat te repareren, hiervoor geldt de zgn. maximale jaarruimte. Het is ook mogelijk om de onbenutte ruimte van de 7 voorafgaande kalenderjaren aan te wenden. Voor de toepassing van de maximale jaarruimte en de onbenutte ruimte van de voorgaande jaren is het noodzakelijk om een aparte berekening te laten maken. De basisaftrek moet wel betaald zijn in het jaar waarin men de ruimte wil benutten. Het voordeel om de maximale jaaraftrek achteraf te bepalen en toe te rekenen aan het voorgaande jaar is vervallen. Alle aftrekbare premies moeten voor van het jaar van de aftrek zijn betaald. Pagina 2

3 TABEL VOOR AFTREKBARE DIEETKOSTEN 2013: VOOR HET DIEET BIJ WELK DIEET GETYPEERD BEDRAGEN ZIEKTEBEELD EN DE AANDOENING WORDT ALS DE EXTRA UITGAVEN Algemeen Groeiachterstand energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 bij kinderen energieverrijkt 600 vloeibaar energieverrijkt 0 ondervoeding energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 energieverrijkt 600 vloeibaar energieverrijkt 0 decubitus energieverrijk en eiwitverrijkt 850 Hypertensie en hypertensie natriumbeperkt 100 hartziekten decompensatio cordis matig natriumbeperkt 100 Ziekte van de chronische obstructieve Energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 luchtwegen longziekten(copd) energieverrijkt 600 Maag- dumping syndroom Lactosebeperkt / lactose vrij 200 Darm- en chronische pancreatitis energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Leverziekten Coeliaki en ziekte glutenvrij van Dühring glutenvrij en lactosebeperkt/-vrij cistic fibrosis energieverrijkt 600 energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 short bowel energieverrijkt 600 energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Energieverrijkt + MCT leverziekten energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 Energieverrijkt + MCT energieverrijkt en eiwitverrijkt Alsmede lactosebeperkt/-vrij overige energieverrijkt en eiwitverrijkt 850 energieverrijkt en eiwitverrijkt en ook lactosebeperkt/-vrij matig vetbeperkt + MCT of ander 850 prepaat en energieverrijkt Oncologie energieverrijkt + eiwitverrijkt 850 Infectieziekten Metabole ziekte AIDS Lymfelekkage Epilepsie energieverrijkt + eiwitverrijkt energieverrijkt Eiwitverr.+LCT beperkt+mctrijk Sterk eiwitbeperkt, koolhydraatbeperkt, vetverr.+mct vet verr Pagina 3

4 TABEL VOOR AFTREKBARE DIEETKOSTEN 2013: VOOR HET DIEET BIJ WELK DIEET GETYPEERD BEDRAGEN ZIEKTEBEELD EN DE AANDOENING WORDT ALS DE EXTRA UITGAVEN Metabole hypercholestrolemie verzadigd vetbeperkt + choleste- 0 ziekten rolbeperkt en visverrijkt, groenteverrijkt en fruitverrijkt verzadigd vetbeperkt + fyto/ 100 fitosterolenverrijkt Cholesterolverlagend en natriumbeperkt 0 vetstofwisselings- Vetbeperkt + MCT vet verrijkt stoornissen preparaat frutose intolerantie sterk fructosebeperkt 100 galactosemie galactosevrij 100 sacharase isomaltase polysacharidenverrijkt + meervou deficiëntie dig onverzadigde vetzurenverrijkt + sacharosebeperkt, fructosebeperkt, matig vetbeperkt, matig natriumbeperkt en calciumbeperkt eiwitstofwisselingsstoornis Sterk (natuurlijk-)eiwitbeperkt (PKU + hyperlysinemie) Ziekten van de nierziekten Natriumbeperkt 100 nieren en de Eiwitverrijkt + natriumbeperkt 250 urinewegen chronische nierinsuffi- eiwitaangewezen + matig 250 ciëntie met hemodialyse natriumbeperkt nefrotisch syndroom Natriumbeperkt 100 Overig voedselovergevoeligheid koemelkeiwitvrij 200 soja-eiwitvrij of kippenei eiwit vrij 50 lactosebeperkt / lactosevrij 200 tarwevrij en kippenei eiwit vrij 1000 tarwevrij 900 koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij 250 koemelkeiwitvrij + soja-eiwitvrij 400 koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij 450 en soja-eiwitvrij koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij en tarwevrij koemelkeiwitvrij + kip.ei-eiwitvrij en glutenvrij Pagina 4 brandwonden energieverrijkt + eiwitverrijkt 850

5 Aftrek specifieke zorgkosten (ziektekosten). U heeft alleen recht op aftrek van ziektekosten als de uitgaven hiervoor meer bedragen dan het drempelbedrag dat in uw situatie van toepassing is. Algemene uitgaven: Premies voor zorgverzekeringen of aanvullende pakketten hierop zijn NIET meer aftrekbaar, dit geldt ook voor forfaitaire bedragen voor leeftijd, arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte. Specifieke uitgaven: Aftrek Huisapotheek is afgeschaft. De kosten van de door een arts voorgeschreven medicijnen (die niet door uw zorgverzekering) worden vergoed en als geneesmiddel worden beschouwd komen voor aftrek in aanmerking. Dit kan ook gelden voor homeopathische geneesmiddelen. De kosten van opname in een verpleeg- of bejaardenhuis, GGZ-instelling of instelling voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten dat onder de AWBZ valt zijn niet meer aftrekbaar. Bij thuisverpleging is de eigen AWBZ bijdrage niet meer aftrekbaar. Voor PGB houders geldt dat de eigen betalingen als aftrekpost niet meer in aanmerking komen. De kosten van hulpmiddelen, inclusief onderhoud en eventuele verzekering zoals, steunzolen, gehoorapparaten, onderhoud van gehoorapparaten, aanschaf van een kunstgebit, breukbanden, elastieken kousen, koortsthermometer, bloedprikker, bloeddrukmeter,prothesen, pacemakers, blindengeleidehond, kosten van verzorging van de blindengeleidehond, stokken voor blinden en slechtzienden, een rolstoel en andere hulpmiddelen zijn als kosten voor hulpmiddelen aftrekbaar. Brillen, lenzen, onderhoudsvloeistoffen voor lenzen, ooglasering e.d. komen niet meer voor aftrek in aanmerking omdat de belastingdienst deze kosten aanmerkt als ondersteunende hulpmiddelen. Jurisprudentie is op dit gebied nog niet aanwezig. Ook een elektrisch bedienbaar bed of stoel of ander meubilair komen voor aftrek in aanmerking waarbij er wel sprake moet zijn dat het gebruik hiervan voor de zieke betekend dat zonder het hulpmiddel de zieke niet tot het bedienen van het hulpmiddel in staat is. Kosten voor aanpassing van uw woning - mits op medisch voorschrift aangebracht - zijn in beginsel aftrekbaar voor het gedeelte dat u niet vergoed hebt gekregen. Uitgaven voor een balanslift, traplift, plateaulift, verbreding van deurkozijnen voor rolstoelgebruik, kosten voor een extra steriele ruimte in huis voor dialyse, aanpassing toilet en badkamer i.v.m. handicap, lucht- zuiveringsapparaat, i.v.m. allergie voor vuile lucht komen in principe hierdoor voor aftrek in aanmerking. Ook de kosten voor aanpassing van uw auto komen voor aftrek in aanmerking. Indien door de aanpassing de waarde van de woning met meer dan 10% is toegenomen vervalt het recht op aftrek geheel of gedeeltelijk. De kosten van openbaar vervoer of gebruik eigen auto voor bezoek aan huisarts, apotheek, specialist en ander medici of para medici komen in aanmerking voor aftrek, hiervoor kunt u per kilometer een tarief hanteren van 0,34. Als u weet via ANWB of NIBUD wat uw auto u werkelijk per kilometer kost hanteer dan die prijs per kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer gelden de prijzen zoals u die heeft betaald, bewaar dus alle kaarten en taxi nota s. Als u door uw handicap of ziekte voor het onderhouden van uw sociale contacten meer gebruik moet maken van uw auto dan een gezond iemand waarmee u bent te vergelijken kunt u die kosten ook in mindering brengen. Voor dieetkosten geldt de tabel op pagina 3 en 4. Heeft u slechts een deel van het jaar een dieet gevolgd dan heeft u ook maar voor een deel recht op aftrek dieetkosten. Regeling kleding en beddengoed is per persoon Euro 310,00 aftrek, indien de uitgaven meer bedragen dan Euro 620,00 en u deze uitgaven kunt aantonen is het bedrag van aftrek te stellen op Euro 775,00. Bij ziektekostenaftrek blijft het een kwestie van goed opletten. Pagina 5

6 Aftrek specifieke zorgkosten (vervolg). Medische kostenaftrek bestaat ook bij opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis of andere AWBZ instelling. voor specifieke zorgkosten is vanaf 2011 De vermenigvuldigingsfactor leeftijdsafhankelijk geworden. 113 % voor 65 jaar of ouder. 40% voor jonger dan 65 jaar. De uitgaven voor gezinshulp zijn aftrekbaar, voor deze post geldt echter dat deze meer moet bedragen dan een bepaald drempelbedrag, dit drempelbedrag is afhankelijk van uw drempelinkomen en ligt tussen de 0 % en 3 %. Overige ziektekosten of buitengewone uitgaven; De vaste aftrek voor chronische ziekte is komen te vervallen. De uitgaven voor huisarts, tandarts of specialist zijn aftrekbaar voor het bedrag van uw eigen bijdrage. De kosten voor paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie komen voor aftrek in aanmerking mits dit geschied door een arts of begeleid wordt door een arts. Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar indien u en de zieke aan het begin van de ziekte een gezamenlijk huishouden voerde, u in 2013, de zieke regelmatig heeft bezocht, de verpleging langer dan een maand heeft geduurd en de afstand tussen woning en verpleegadres meer is dan 10 km. Meerdere verpleegperioden kunnen als doorlopend worden beschouwd als de periode tussen twee verpleegperiodes minder bedraagt dan 4 weken. Hiervoor geldt een vaste aftrek bij gebruik eigen auto van 0,19 per km. Maakt u gebruik van openbaar vervoer of taxi dan dient u de bonnen hiervan te bewaren. Kosten rondom de bevalling, zwangerschapsgymnastiek en postnatale gymnastiek komen voor het deel dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar niet in aanmerking voor aftrek als zorgkosten in de aangifte IB. Uitgaven voor adoptie komen niet meer voor aftrek in aanmerking. Kosten van kunstmatige inseminatie,uitgaven voor een buitenlandse IVF/ICSI behandeling of een eiceldonatie(besluit V-N 2000/32.3) komen voor aftrek in aanmerking mits hiervoor een medische reden aanwezig is. Dit geldt ook indien de donor een ander is dan de eigen partner. De kosten van een kuurreis zijn volledig aftrekbaar;wel moet de kuur plaatsvinden onder medisch toezicht of begeleiding, waarbij het verblijf dient plaats te vinden in een inrichting waar daadwerkelijk zorg wordt verleend. Een hotel, appartement of dergelijk gebouw voldoet niet aan de voorwaarden en hiervoor bestaat geen recht op aftrek. In een dergelijk geval kunnen de reiskosten wel voor aftrek in aanmerking komen als ook de kosten voor het kuren. Ziektekosten zijn aftrekbaar voor: Jezelf, je partner, je inwonende kinderen jonger dan 27 jaar en die niet zelf in staat zijn om dit betalen. Ook kun je aftrek claimen voor ernstig gehandicapten ouder dan 27 jaar, met wie je in gezinsverband woont. Vermenigvuldigingsfactor: Drempelinkomen van u en uw partner mag niet hoger zijn dan Kosten voor genees en heelkundige kosten komen niet voor vermenigvuldiging in aanmerking. Reiskosten voor ziekenbezoek komen niet voor vermenigvuldiging in aanmerking. Is vermenigvuldigingsfactor voor u van toepassing dan is die 113%(65 jaar of ouder) of 40%(jonger dan 65) over het bedrag dat voor vermenigvuldiging in aanmerking komt. Het bedrag van de aftrek is het bedrag dat overblijft na aftrek van de drempel. Pagina 6

7 Aftrek specifieke zorgkosten (vervolg). Kosten van overlijden - indien deze zijn gemaakt voor een partner of kind waarmee u samenwoonde en een fiscale eenheid vormde - vormen vanaf 2009 géén onderdeel meer van de aftrekbare zorgkosten Dit is het gevolg van het feit dat de Staat der Nederlanden heel anders is gaan denken over het fenomeen overlijden. Volgens de regelgeving kun je in het jaar waarin je partner overlijdt -ongeacht wanneer - geen fiscale eenheid meer vormen met die partner. Naast alle emotionele en relationele gevolgen rond het overlijden wordt je ook nog op financiële wijze door de overheid gestraft. Gelukkig is dit herzien en kun je weer opteren voor fiscaal partnerschap ongeacht het moment van overlijden. Jurisprudentie is gewenst De huidige regelgeving is dusdanig ingewikkeld geworden dat dit in strijd lijkt te zijn met betrouwbaar overheidsbestuur. Teveel moet een individu bezien of hij/zij in aanmerking komt voor vervangende toeslagen. De vraag is dan ook nog in hoeverre of je kwaal of gebrek aangemerkt kan worden als chronisch. Als dat zo is, is het ook erg arbitrair in hoeverre of het bedrag waarvoor je in aanmerking komt wel voldoende is gelet op je kwaal of gebrek. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De WTCG - zoals deze wet in de afkorting wordt genoemd - regelt sinds 2009 de financiële voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet kent een aantal regelingen die deels leiden tot financiële compensatie en deels leiden tot fiscale aftrek. In zoverre die aftrek in fiscale zin van toepassing is, is dit al opgenomen in deze nieuwsbrief. Artikel 2 van de WTCG regelt hoe je voor vergoeding in aanmerking komt. De belangrijkste criteria voor de toepassing van de Wtcg zijn: Langdurige AWBZ-zorg, langdurige huishoudelijke WMO-zorg, langdurige opname in een ziekenhuis. Langdurige fysio of oefentherapie. Revalidatiezorg. Intensief gebruik van bepaalde medicijnen. Vergoeding i.v.m. gebruik bepaalde hulpmiddelen. Regelingen in andere wetten en toeslagen. In de navolgende wetten en toeslagen zijn er ook compensatieregelingen opgenomen: Korting op de eigen bijdrage AWBZ voor personen die in een instelling wonen. Verhoging van de AOW tegemoetkoming. Compensentatie voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Verhoging van de inkomensgrens voor 65-plussers die in aanmerking komen voor de huurtoeslag. Wtcg compensatie wanneer beschikbaar? De uitbetaling van de compensatie op grond van de Wtcg - bedragen die variëren van worden voor het jaar 2012 pas uitbetaald in november Uitbetaling zal plaatsvinden via CAK. Let wel deze beslissing is voor beroep vatbaar, bent u het niet eens met deze beslissing overweeg dan om in beroep te gaan. Belastingdienst vertraagt ontstaan jurisprudentie inzake specifieke zorgkosten. Krijgt u een aangiftebiljet toegezonden van de Belastingdienst let dan goed op de termijnen. Zorg dat retour zenden gebeurd binnen de gestelde termijn op de aangifte of voor het verstrijken van de uitsteltermijn. De boetes voor te laat inzenden zijn fors verhoogd. Pagina 7

8 Een beetje reclame. Hoe is het met uw appeltje voor de dorst? Als uw financiële zaken beter geregeld moeten worden is het voor u de hoogste tijd om de specialisten uit Soest te raadplegen. Wij bieden u ondersteuning op vele gebieden van zakelijke en particuliere dienstverlening. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van: Belastingzaken Verzorging van de boekhouding Verzorging van de loonadministratie Opstellen van de jaarrekening Opstellen van testamenten Opstellen van schenkingsakte Opstellen van successie aangifte Advisering op hypotheekgebied Advisering op pensioengebied Advisering over levensverzekering Belasting Adviesbureau Soest Telefoon: Website: Drempelbedragen. U had gedeeltelijk of géén fiscale partner in 2013: Meer dan niet meer dan drempel ,65 % van het drempelinkomen ,75% Van het bedrag boven de Minimum drempelbedrag is 125. U had in heel 2013 een fiscale partner: Meer dan niet meer dan drempel ,65 % van het Drempelinkomen ,75% Van het bedrag boven de Minimum drempelbedrag is tenminste 250. Pagina 8

9 Kinderopvang. De kosten van kinderopvang zijn alleen aftrekbaar als gebruik is gemaakt van beroepsmatige kinderopvang door een persoon of bedrijf die over een gemeentelijke vergunning beschikt en dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. De kinderen moeten gedurende de periode van opvang jonger dan 13 jaar zijn. U en uw fiscale partner moeten beide inkomen uit arbeid, winst uit onderneming of andere inkomsten hebben. De kosten voor kinderopvang zijn in 2013 aftrekbaar, de overheid vergoed over een maximum uurbedrag, dit uurtarief is afhankelijk van de soort opvang. Van de kosten van de kinderopvang is een gedeelte niet aftrekbaar het zgn. drempelbedrag, dit drempelbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw fiscale partner, ook wordt het drempelbedrag bepaald door het aantal uren van de opvang per dag en het soort opvang. Voor de kinderopvang is een apart biljet van toepassing. Voor de KOV geldt een eigen betalingsregime. KOV is niet meer gebonden aan de IB. Via kunt u wijzigingen invoeren in de toeslagen die u ontvangt. Voor kinderopvang gelden regels voor de soort hulp en de eigen bijdrage. Giften. Ook voor 2013 geldt dat de aftrek van gewone giften meer dan 1% van uw drempelinkomen moet bedragen en maximaal 10 % mag zijn. De giften moeten zijn gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele of wetenschappelijke instellingen of aan instellingen die in Nederland door het ministerie van financiën als ANBI, SBBI of culturele ANBI zijn erkend. Of uw goede doel een ANBI erkenning heeft kunt u controleren via: anbi_zoeken/. De periodieke giften - vastgelegd via een notaris - kunnen ook worden gedaan aan verenigingen die géén ANBI erkenning hebben. De voorwaarden zijn: Gift voor een termijn van tenminste 5 jaar. Vereniging heeft géén tegenprestatie. Gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkering welke eindigt bij uw overlijden. De vereniging heeft tenminste 25 leden, is volledig rechtsbevoegd, betaald géén vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld. De vereniging is gevestigd in de E.U. de Ned. Antillen of Aruba of in een aangewezen mogendheid. De minimum en de maximumaftrek voor giften wordt berekend over het gezamenlijke inkomen van u en uw fiscale partner. Studiekosten/scholingsuitgaven. Deze kosten zijn in eerste instantie kosten die drukken op het inkomen van diegene die de kosten heeft. Uiteindelijk mag u deze aftrekpost wel optimaliseren. Ook nu geldt dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als deze een drempel overschrijden. Aftrekbaar zijn uitsluitend de kosten die rechtstreeks met de studie verband houden. Reiskosten voor de studie zijn niet meer aftrekbaar, dit geldt ook voor de studeerkamer, excursie en studiereizen. De kosten voor een proefschrift of promotie zijn ook scholingskosten en dus aftrekbaar. Een computer die u nodig hebt voor de studie is ook aftrekbaar, afschrijving in 3 jaar met een restwaarde van 10 % en rekening houden met overig privé gebruik. Voor ondernemers en freelancers zijn studiekosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Pagina 9

10 BEREKENING VERZAMELINKOMEN: Verzamelinkomen: Voor de (aanvullende)kinderkorting en de (aanvullende) ouderenkorting geldt als één van de voorwaarden dat uw zogenoemd verzamelinkomen en - indien van toepassing - het verzamelinkomen van uw partner niet meer mag zijn dan een bepaald bedrag. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de drie boxen, hierbij mag géén rekening worden gehouden met eventuele verrekenbare verliezen over de voorgaande jaren. Berekening van het verzamel inkomen: Omschrijving Zelf Partner Drempelinkomen voor ziektekosten, giften en andere buitengewone uitgaven Af: voordeel uit aanmerkelijk belang - - Af: voordeel uit sparen en beleggen - - Af: Alimentatie en dergelijke - - Af: Kosten levensonderhoud kinderen - - Af: Ziektekosten - - Af: Buitengewone uitgaven - - Af: Uitgaven weekendbezoek gehandicapte kinderen - - Af: Studiekosten/Scholingsuitgaven - - Af: Kosten monumentenpanden - - Af: Kwijtgescholden durfkapitaal - - Af: Giften - - Af: Restant persoongebonden aftrek - - Inkomen uit werk en woning A Af: Verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren - - Belastbaar Inkomen uit werk en woning Bij: Voordeel uit sparen en beleggen + + Af: Persoonsgebonden aftrek niet verrekenbaar in Box Belastbaar Inkomen uit sparen en beleggen B Bij: Voordelen uit aanmerkelijk belang + + Af: Persoonsgebonden aftrek niet verrekenbaar in Box Inkomen uit aanmerkelijk belang C Af: te verrekenen verlies uit aanmerkelijk belang - - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit werk en Woning neem over van A Belastb. Ink. uit sparen en beleggen neem over van B Inkomen uit aanmerkelijk belang neem over van C + + Verzamel inkomen Pagina 10

11 BEREKENING DREMPELINKOMEN ZIEKTEKOSTEN, GIFTEN OF ANDERE BUITENGEWONE UITGAVEN: Drempelinkomen: Als u in 2013 uitgaven hebt gedaan voor kinderopvang, ziektekosten, giften of andere buitengewone uitgaven moet u een drempelbedrag berekenen. Dit drempelbedrag is het deel van de uitgaven dat niet aftrekbaar is. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van uw drempelinkomen en - indien van toepassing - het drempelinkomen van uw partner. Berekening van het drempelinkomen: Omschrijving Zelf Partner Inkomsten uit werk en woning(box 1): Loon Fooien en andere inkomsten Pensioenen en andere uitkeringen Buitenlandse inkomsten Winst uit onderneming Privé-gebruik auto van de werkgever Inkomsten uit overige werkzaamheden Inkomsten ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen Periodieke uitkeringen Overige inkomsten Negatieve persoonsgebonden aftrek Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen + + Totale Inkomsten Aftrekposten(box1): Reisaftrek openbaar vervoer - - Zeedagenaftrek - - Uitgaven voor inkomensvoorzieningen - - Eigen woning die hoofdverblijf is - - Voordeel uit aanmerkelijk belang Voordeel uit sparen en beleggen + + Drempelinkomen kinderopvang Uitgaven voor kinderopvang - - Drempelinkomen voor ziektekosten, giften en andere buitengewone uitgaven Pagina 11

12 Belasting Adviesbureau Soest De Akkeren AN Soest Telefoon: (035) Website: Voor balans in uw financieel-, fiscaal en assurantiebeleid. Belasting Adviesbureau Soest is als organisatie werkzaam op het terrein van de financiële en fiscale advisering. Tot dit werkterrein behoort ook de verzorging van boekhoudingen, het opstellen van jaarrekeningen, het voeren van de loonadministratie e.d. Tot de B.A.S. groep behoren verder ook nog: Veerman Assurantiën, een bedrijf dat optreedt als makelaar in assurantiën. Veerman Assurantiën is gespecialiseerd in verzekeringen op het gebied van lijfrente, directiepensioen, hypotheken. Incasso Bureau Amersfoort, is werkzaam op het gebied van klantvriendelijke incassodiensten en is voornamelijk werkzaam voor cliënten van Belasting Adviesbureau Soest en voor cliënten van Veerman Assurantiën. BAS - Administratie, gespecialiseerd in het voeren van boekhoudingen en het opstellen van jaarrekeningen voor ANBI instellingen. En dan nog even dit. Vrijwilligers en bestuursleden bespreek of het verstandig is om uw onkosten voor uw werkzaamheden te kunnen declareren en dit vervolgens aan de vereniging terug te geven als een gift. Opmerking: Hoewel de redactie van B.A.S. Nieuws bij het samenstellen van de informatie in deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk heeft gehandeld is het evenwel mogelijk dat ondertussen door wetswijzigingen of uitspraken van Rechtbanken de in deze B.A.S. Nieuws weergegeven informatie is achterhaald. Op basis hiervan kan B.A.S. derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke onjuistheden in de informatie welke is weergegeven in B.A.S. Nieuws. EXTRA CONTROLE DOOR BELAS- TINGDIENST VOOR 2013 OP: De belastingdienst heeft voor 2013 nog niet aangekondigd waar extra aandacht aan wordt besteed. De verwachting is dat er extra aandacht zal zijn voor: Ziektekostenaftrek. Of de giften wel zijn verstrekt aan instellingen die voldoen aan de ANBI regels. Tijdig inzenden van de aangifte. Controle op banktegoeden en bezittingen in het buitenland(met name EU-landen). Gouden stelregel is bewaar gewoon het hele jaar door alle bonnen en gooi pas iets weg nadat uw aangifte definitief is afgehandeld door de Belastingdienst.