HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE"

Transcriptie

1 HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke onderwerpen wordt behandeld. In deze wegwijzer gaan wij bijvoorbeeld dieper in op enkele fiscale aspecten van uw hypotheek. En omdat u waarschijnlijk veel nieuwe begrippen tegenkomt, hebben wij voor u een handige woordenlijst samengesteld. Hebt u straks nog vragen over uw ING Bank-hypotheek, dan kunt u deze natuurlijk stellen aan uw hypotheekadviseur. Hij of zij is u graag van dienst. INHOUD + Inleiding 1 + Voordelen en kenmerken van een ING Bank-hypotheek 2 + Risico s van hypotheken 7 + Uw hypotheek en de fiscus 9 + Verzekeringen 14 + Hoe nu verder tot de notaris? 15 De Hypotheken wegwijzer is van toepassing op woonhuizen, woonschepen en pleziervaartuigen. Wanneer woning of huis is vermeld, kan veelal ook woonschip of pleziervaartuig worden gelezen. + Productkenmerken 18 + Verklarende woordenlijst 26 + Bijlage ING Bank Spaarhypotheek 30

2 VOORDELEN EN KENMERKEN VAN EEN ING BANK-HYPOTHEEK Een ING Bank-hypotheek biedt u een groot aantal voordelen. DAGRENTE: DE LAAGSTE RENTE GELDT In de bijgaande offerte vindt u het afgesproken rentetarief, na aftrek van eventuele actiekortingen. Is dit uw eerste overeengekomen rente voor deze ING Bank-hypotheek en is de rente voor soortgelijke ING Bank-hypotheken op de tweede werkdag voor de passeerdatum bij de notaris lager dan de rente in uw offerte, dan betaalt u die lagere rente (Dagrente). De rente voor soortgelijke ING Bank-hypotheken op de tweede werkdag voor de passeerdatum bij de notaris kunt u opvragen bij uw kantoor van de ING Bank of uw hypotheek adviseur. Speciale kortingsacties worden niet meegenomen om het rentepercentage op de tweede werkdag voor de ingangsdatum vast te stellen. Dagrente is niet van toepassing bij tussentijdse renteaanpassingen en productomzettingen. Indien u afziet van Dagrente dan geldt bij passeren het rentepercentage uit de offerte. RENTEVORMEN U heeft de keuze uit zowel lange als korte rentevaste perioden. Maar u kunt bijvoorbeeld ook door middel van een renteknip zowel een korte als lange rentevaste periode combineren. Hierbij verdeelt u uw hypotheekbedrag en heeft u voor ieder deel een aparte rentelooptijd met bijbehorend rentepercentage. Dit kan u over een langere periode een aantrekkelijk tarief opleveren. Daarnaast kunt u kiezen voor de ING Bank Variabele rente. Deze heeft een tarief dat is afgeleid van het Euribor tarief (geldmarktrente), met een vaste opslag. Deze Variabele rente is over het algemeen een aantrekkelijke, lage rente. U kunt kiezen voor een 1, 3 of 6 maands periode. Dit biedt u flexibiliteit, want u mag immers aan het einde van uw 1, 3 of 6 maands periode de rente ook kosteloos lang vast zetten. Deze rentevorm sluit zeer goed aan bij het financieren van dat deel van de hypotheek waarvan de rente niet aftrekbaar is (box 3). ANNULEREN Indien u afziet van Dagrente worden, indien na het accepteren van de offerte de geoffreerde hypotheek niet binnen de geldigheidsduur van de offerte passeert, annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 1% van de hoofdsom. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien het koopcontract met betrekking tot het onderpand ontbonden of vernietigd is en ook geen ander koopcontract voor dit onderpand door of namens u tot stand is gekomen. ACTUELE RENTEPERCENTAGES Informatie over de actuele rentepercentages kunt u opvragen bij uw adviseur op kantoor, uw tussenpersoon of de ING Bank Servicelijn ( ). RENTEGARANTIE IN RENTEBEDENKTIJD Hebt u gekozen voor een rentevaste periode met rentebedenktijd, dan kunt u in de rentebedenktijd een rentestijging rustig afwachten. U hebt dan namelijk gedurende twee weken de tijd om gebruik te maken van de lagere rente en een nieuwe rentevaste periode vast te stellen. 2

3 AFLOOP RENTEVASTE PERIODE U ontvangt in de offerte het rentetarief voor de eerste rentevaste periode. Vijf weken voor verstrijken van de eerste rentevaste periode biedt de ING Bank u het dan geldende tarief voor dezelfde rentevaste periode aan. Indien u de rente voor een andere periode vast zou willen zetten, vernemen wij dat dan graag binnen de genoemde periode van vijf weken. Bij uitblijven van andersluidend bericht wordt uw lening voor de aangeboden zelfde rentevaste periode tegen het daarvoor geldende tarief vastgezet. HYPOTHEEKVORM GEMAKKELIJK WIJZIGEN Bij het kiezen van de juiste hypotheekvorm wordt uiteraard rekening gehouden met uw toekomstverwachtingen. Maar in de loop van de jaren kan er veel gebeuren. Een hypotheek van de ING Bank groeit daarom altijd met u mee. Als uw omstandigheden er aanleiding toe geven, kunt u overstappen naar een andere hypotheekvorm. De lopende rente wordt dan verwerkt in het nieuwe rentepercentage. Voor het omzetten van de hypotheek worden kosten in rekening gebracht. EXTRA GELD NODIG Uw hypotheek is, onafhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, een bankhypotheek. Dit heeft als voordeel dat u in veel gevallen eenmaal afgeloste bedragen later opnieuw kunt opnemen, zonder dat u naar de notaris hoeft. Uiteraard moeten de waarde van uw woning en uw inkomen hiervoor wel toereikend zijn. U kunt wel direct al rekening houden met eventuele opnamen door een hogere hypothecaire inschrijving te nemen dan de hoofdsom van uw lening. HYPOTHEEKRESERVE De ING Bank biedt u de mogelijkheid bij het passeren van uw hypotheekakte een hypothecaire inschrijving te doen van bijvoorbeeld anderhalf maal de vrije verkoopwaarde van uw woning; wij noemen dit de Hypotheekreserve. Daardoor heeft u direct al een hogere hypotheekinschrijving dan de hypotheek die u nu nodig heeft. U betaalt hiervoor nu wel iets hogere inschrijvingskosten, maar dat is uiteindelijk goedkoper dan wanneer u twee keer een bezoek aan de notaris brengt. U kunt dan in de toekomst de overwaarde die u in uw woning heeft, gebruiken voor een hypotheekverhoging of tweede hypotheek, zonder dat u dan nogmaals naar de notaris hoeft. Het opnemen van de overwaarde in uw woning houdt dus de verstrekking van een nieuwe hypothecaire geldlening in, waaraan de gebruikelijke voorwaarden zijn verbonden. Op dat moment wordt dan ook bekeken of uw inkomen toereikend is voor de hogere hypothecaire geldlening en of er voldoende overwaarde in uw woning zit. Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan is het opnemen van de overwaarde niet mogelijk. Overigens bent u altijd vrij om uw Hypotheekreserve te laten verlagen tot het restantbedrag van de lening(en) die u onder uw hypotheekinschrijving bij de ING Bank heeft afgesloten. De daaraan verbonden kosten worden door de ING Bank vergoed. VERHUIZING Verkoopt u uw huidige woning en koopt u een andere woning waarvoor u een nieuwe ING Bank-hypotheek afsluit dan kunt u gebruik maken van de voor u gereserveerde Hypotheekbonus. Deze Hypotheekbonus groeit jaarlijks met 0,2% over de restschuld van uw hypotheek per 31 december van het 3

4 voorgaande jaar. U kunt dit opgebouwde bedrag uitsluitend gebruiken als korting op de afsluitprovisie van uw nieuwe ING Bank-hypotheek (met uitzondering van een ING Bank Buitenland Hypotheek en Overbruggingshypotheek). De Hypotheekbonus blijft, indien u niet direct naar een nieuwe koopwoning verhuist, nog 2 jaar na aflossing van de hypotheek geldig. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de opgebouwde gereserveerde Hypotheekbonus. Een andere mogelijkheid is om uw Hypotheekbonus, tot een maximum van 1.200,-, over te dragen aan uw kinderen, als zij voor het eerst een ING Bank-hypotheek afsluiten. Uw Hypotheekbonus kan ook dan als korting op de afsluitprovisie van deze nieuwe ING Bank-hypotheek van uw kind in mindering worden gebracht. RENTECONDITIES Bovendien kunt u bij verhuizing de geldende rentecondities meenemen. Dit is voordelig als de rente voor uw oude hypotheek lager is dan de geldende hypotheekrente op het moment dat u de financiering voor uw nieuwe woning afsluit. Indien u de rentecondities wilt meenemen en tevens uw hypotheekbedrag wilt verhogen, wordt een nieuwe rente op basis van een gewogen rentemiddeling aangeboden. Bij de berekening van deze rente zal de bank rekening houden met de rentecondities van de oude hypotheek voor de restant rentevaste periode, de resterende hoofdsom van de oude hypotheek, de gewenste verhoging van het hypotheekbedrag en de rentecondities die op de verhoging van toepassing zijn. VERGOEDINGSVRIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFLOSSEN U kunt zonder kosten elk kalenderjaar 20% van de oorspronkelijke hoofdsom (per leningdeel) vergoedingsvrij extra aflossen. Onbeperkt aflossen zonder kosten kunt u bovendien in de volgende situaties: + na verkoop van de woning gevolgd door verhuizing* + bij tenietgaan van het onderpand (bijvoorbeeld brand) + bij het overlijden van de geldlener of de partner. Als deze situatie zich mocht voordoen, dient de hypotheek binnen zes maanden na overlijden te worden afgelost + na afloop van de rentevaste periode + als de rente van een soortgelijke hypothecaire geldlening van de ING Bank op het moment van aflossen hoger is dan de rente die wordt betaald voor de lopende hypotheek + bij het op een eenmalige vaste einddatum tot uitkering komen van een meeverbonden kapitaal-, overlijdensrisico-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zoals hiervoor weergegeven kunt u na verkoop van de woning gevolgd door verhuizing onbeperkt aflossen zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht*. Indien u dat wenst kunt u bij het aangaan van de hypotheek ervoor kiezen om in ruil voor een korting op uw rentetarief geen gebruik te maken van de hiervoor omschreven mogelijkheid om (het restant van) de hoofdsom zonder vergoeding af te lossen na verkoop van de woning gevolgd door verhuizing. In dat geval geldt een vergoeding volgens de netto contante waardemethode (met een maximum van 3% over het af te lossen bedrag). De vergoeding is van toepassing voor de rentevaste periode waarin de rentekorting geldt. De korting 4 * Dit is niet het geval als een van beide partners in de woning blijft wonen, bijvoorbeeld na echtscheiding.

5 en vergoeding bij verhuizen vervallen na afloop van uw rentevaste periode. Bij een aanpassing van uw hypotheek waarbij de rentevaste periode tussentijds wijzigt blijven de korting en vergoeding bij verhuizen ook voor de gewijzigde rentevaste periode van toepassing. Indien echter binnen zes maanden na aflossing van de hypotheek als gevolg van verkoop van het onderpand, een nieuwe hypotheek wordt aangegaan bij ING Bank wordt de vergoeding geretourneerd. In alle andere gevallen bent u bij extra aflossing van meer dan 20% over het meerdere een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld volgens de zogenaamde contantewaardemethode. Een uitleg over de contantewaardemethode vindt u in het hoofdstuk Productkenmerken onder Vergoedingen. In de Algemene Bepalingen van Geldlening vindt u de exacte regeling voor vergoedingsvrij aflossen. INCASSO HYPOTHEEKNOTA Indien u de verschuldigde hypotheeknota s laat incasseren ten laste van uw ING Bank rekening, dient u over voldoende saldo of voldoende bestedingsruimte op deze ING Bank rekening te beschikken om aan uw financiele verplichtingen jegens de ING Bank te voldoen op het moment dat deze verplichtingen verschuldigd zijn en door de ING Bank ten laste van uw ING Bank rekening worden gebracht. De ING Bank is bevoegd, ongeacht het saldo of de bestedingsruimte op de ING Bank rekening, de kosten, rente, aflossingen, provisies en overige tarieven (die u op basis van dit product aan ING Bank bent verschuldigd) aan u ten laste van uw ING Bank rekening te brengen. Als hierdoor een negatief saldo ontstaat dat niet is overeengekomen of de overeengekomen limiet wordt overschreden, geldt het rentetarief dat voor een ongeoorloofde debetstand is vastgesteld. GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN De ING Bank onderschrijft de zogenaamde Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze Gedragscode die in overleg met de overheid, consumentenorganisaties en bemiddelaars is opgesteld, omvat gedragsregels voor het verstrekken van hypothecaire financieringen. Een exemplaar van de Gedragscode is verkrijgbaar bij uw kantoor van de ING Bank. Tevens bestaat de voorlichtingsbrochure Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Deze voorlichtingsbrochure is ontwikkeld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Beide teksten staan ook op de website (hypotheken). FINANCIËLE BIJSLUITER Voor de Vermogensplanning Hypotheek, de Flexibel Groei Hypotheek en de Spaarhypotheek is een financiële bijsluiter opgesteld. In een financiële bijsluiter is informatie opgenomen over het product, de kosten en de risico s. Vraag om de financiële bijsluiter en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op BUREAU KREDIET REGISTRATIE (BKR) De ING Bank is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De ING Bank heeft de verplichting 5

6 op zich genomen een achterstand van meer dan 90 dagen in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. BKR verwerkt de gegevens in het centrale kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. te houden dan wel uit te breiden. U kunt hiervoor contact opnemen met de ING Bank Servicelijn: Raadpleeg voor nadere informatie (Privacycode). WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de centrale cliëntenadministratie van ING Cliëntenadministratie Nederland B.V. Deze vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten van ING Bank, Postbank, RVS en enkele andere dochtermaatschappijen van ING Groep. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt (dat houdt mede in: uitgewisseld) overeenkomstig de bestaande privacywetgeving en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode is op aanvraag beschikbaar. In de gedragscode wordt nader uiteengezet voor welke doelen de persoonsgegevens mogen worden verwerkt. U heeft het recht verzet aan te tekenen tegen opname in de centrale cliëntenadministratie met het oog op bovenvermelde uitwisseling en het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde de relatie met de cliënt in stand 6

7 RISICO S VAN HYPOTHEKEN Elke financiële verplichting brengt risico s met zich mee, een hypotheek vormt daarop geen uitzondering. Voor de meeste mensen is hun hypotheek de grootste schuld die ze in hun leven aangaan. Juist daarom is het extra belangrijk u goed te informeren over enige risico s die met een hypotheek samen kunnen gaan. RENTERISICO Bij uw hypotheek kunt u kiezen uit een variabele rente, een rente die voor een bepaalde periode vast staat, of een combinatie hiervan. Over het algemeen geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe lager de maandlasten, maar ook hoe groter het risico. Want is de rente na afloop van uw rentevaste periode in de tussentijd gestegen, dan worden ook uw maandlasten hoger. Het tarief voor een langere rentevaste periode ligt meestal iets hoger, maar biedt wel langere tijd zekerheid over de hoogte van uw rentelasten. INKOMSTENRISICO Soms kan het betalen van de maandlasten onverhoopt in het geding komen door een daling in de inkomsten. Denkt u daarbij aan arbeidsongeschiktheid, pensionering, loopbaanwisseling, gezinsuitbreiding, werkloosheid, scheiden of overlijden van uw partner. Bij het aangaan van uw hypotheek dient u daarom altijd stil te staan bij deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen. U kunt sommige van deze risico s eenvoudig beperken met een verzekering, de zogenaamde Hypotheeklasten Bescherming, waarmee u zich kunt verzekeren tegen bepaalde inkomstendalingen. Deze Hypotheeklasten Bescherming is een vorm van inkomensbescherming die de betaling van (een deel) van de maandelijkse hypotheeklasten overneemt. Informatie over de Hypotheeklasten Bescherming vindt u in de afzonderlijke folder Hypotheeklasten Bescherming. RESTSCHULDRISICO S Als u voor het aflossen van uw hypotheek de verkoopopbrengst van een onderpand (uw woning en/of een extra voorziening) wilt gebruiken, dan moet u er rekening mee houden dat deze verkoopopbrengst onvoldoende kan zijn om de gehele lening mee af te betalen. Het restant dat overblijft, noemen we de restschuld. WONING ALS ONDERPAND Als u voor het aflossen van uw hypotheek de verkoopopbrengst van uw woning wilt gebruiken, dan moet u er rekening mee houden dat een restschuld kan ontstaan wanneer de waarde van uw huis is gedaald of onvoldoende is gestegen om uw hypotheek mee af te lossen. Dit risico is met name groot bij relatief hoge hypotheken. U kunt dit ondervangen door geen top-hypotheek af te sluiten, dat wil zeggen, niet hoger dan 100% van de executiewaarde van de woning. Ook kunt u aan het einde van de looptijd te maken krijgen met een restschuld als uw hypotheek voor een belangrijk deel aflossingsvrij is. Dit risico zou u kunnen 7

8 beperken door naast uw maandelijkse rentebetalingen ook af te lossen óf vermogen op te bouwen. In beide gevallen zou geadviseerd kunnen worden om een kapitaalverzekering met overlijdensdekking af te sluiten voor minimaal het bedrag boven de 100% executiewaarde. Voor leningen tot een bepaald bedrag kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekken op uw lening, waarmee u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van de schuld die resteert na verkoop van de woning. Raadpleeg uw hypotheekadviseur voor de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor NHG in aanmerking te komen. FISCAAL RISICO Op dit moment biedt het hebben van een eigen eerste woning een aantal fiscale voordelen: zo mag u de hypotheekrente en de kosten van de lening voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eerste eigen woning van uw inkomen aftrekken. Houdt u er echter rekening mee dat deze fiscale regels wellicht in de komende jaren kunnen veranderen, waardoor uw netto maandlasten kunnen stijgen. EXTRA VOORZIENING ALS ONDERPAND Als u voor een hypotheekvorm kiest waarin u voor het aflossen van de hypotheek de waarde van een verzekerings-, spaar- en/of beleggingsproduct wilt gebruiken, eventueel in combinatie met de verkoopopbrengst van uw huis, dan moet u er rekening mee houden dat de waarde van dit product kan zijn gedaald, of onvoldoende is gestegen om uw hypotheek mee af te lossen. Een overzicht van het aanbod van dergelijke hypotheekvormen vindt u in deze folder onder Productkenmerken. Voor deze producten zijn specifieke Financiële Bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. 8

9 UW HYPOTHEEK EN DE FISCUS Het bezit van een eigen woning met hypotheek levert u vrijwel zeker een aanzienlijke vermindering van inkomstenbelasting op. U krijgt weliswaar te maken met enkele posten die uw inkomen kunnen verhogen, maar daar wegen de aftrekposten meestal ruimschoots tegen op. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht van betaalde rente en kosten met een toelichting, die u kunt gebruiken voor uw aangifte. BOXENSTELSEL Uw inkomen wordt belast volgens een boxenstelsel. Er zijn drie boxen: + box 1: inkomen uit werk en woning + box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang + box 3: inkomen uit sparen en beleggen. Voor uw hypotheek hebt u voornamelijk te maken met de boxen 1 en 3. BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING Het belastbare inkomen uit eigen woning in de inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van inkomen uit de eigen woning minus aftrekbare kosten. Het belangrijkste inkomen uit eigen woning is het eigenwoningforfait, de belangrijkste aftrekpost is de aftrekbare hypotheekrente voor de eigen woning die als hoofdverblijf dient. Op 1 januari 2005 is de Wet Hillen ingevoerd. Volgens de Wet Hillen krijgt u een extra aftrekpost als het bedrag van uw aftrekbare hypotheekrente lager is dan uw eigenwoningforfait. Er zijn nog meer eenmalige en jaarlijks terugkerende aftrekposten. In dit hoofdstuk vindt u onder meer een opsomming van veel voorkomende aftrekposten voor de eigen woning (hoofdverblijf). Wij geven u de algemene uitgangspunten. Indien u in individuele gevallen niet zeker bent van de fiscale behandeling, adviseren wij u vooraf de belastingdienst of een financieel adviseur te raadplegen. BOX 3: INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN Sinds 1 januari 2004 zijn de rente en kosten van de lening voor de aanschaf van een eigen woning die als hoofdverblijf dient, niet meer onbeperkt aftrekbaar (zie ook de bijleenregeling). Het niet aftrekbare deel van de hypotheek valt in box 3. Dat betekent dat u dit hypotheekbedrag mag salderen met uw vermogen in box 3, waardoor de grondslag voor de vermogensrendementsheffing wordt verlaagd en u mogelijk minder inkomstenbelasting betaalt. Ook als de hypotheek niet voor aanschaf, onderhoud of verbetering van een eigen woning (hoofdverblijf) is aangewend, valt de hypotheek in box 3. BOX 1 Posten die uw belastbaar inkomen in box 1 verlagen Bepaalde kosten mogen bij de aangifte inkomstenbelasting in mindering worden gebracht op het inkomen in box 1. Het gaat hierbij om kosten die samenhangen met de hypotheek voor aanschaf, onderhoud en verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf). 9

10 In dit hoofdstuk is de mogelijke invloed van de bijleenregeling niet steeds afzonderlijk behandeld. Is deze regeling op uw situatie van toepassing? Houdt u dan rekening met de gevolgen van de bijleenregeling. 1. HYPOTHEEKRENTE A. Aanschaf van een eigen woning (hoofdverblijf) Starter op de woningmarkt: de eerste eigen woning Koopt u een eigen woning (hoofdverblijf) en is dit uw eerste eigen woning? Dan is de rente van de hypotheek voor de aanschaf van die woning volledig aftrekbaar. Doorstromer op de woningmarkt: de oude woning verkocht of een nieuwe woning gekocht voor 1 januari 2004 Had u uw huidige woning nog verkocht voor 1 januari 2004? Of een nieuwe woning gekocht voor die datum? En kunt u dat bewijzen met een door de koper en verkoper getekende verkoopovereenkomst? Dan is de zogenaamde bijleenregeling, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, voor u nog niet van toepassing. Dit betekent dat de rente van de hypotheek voor de aanschaf van die eigen woning nog volledig aftrekbaar is. Doorstromer op de woningmarkt: verkoop van de huidige woning en aanschaf van een nieuwe woning na 1 januari 2004 Gaat u een nieuwe eigen woning kopen en heeft u bij de verkoop van uw huidige woning overwaarde gerealiseerd? Dan mag u de rente en kosten van de hypotheek voor de aanschaf van die eigen woning niet meer volledig aftrekken. De zogenaamde bijleenregeling, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, is dan voor u van toepassing. Uw hypotheek voor de aanschaf van een eigen woning wordt dan verdeeld in een deel in box 1 (rente en kosten aftrekbaar) en een deel in box 3 (rente en kosten niet aftrekbaar, hypotheekbedrag salderen met vermogen in box 3). Het deel van uw hypotheek dat in box 1valt, wordt als volgt berekend: Verkoopbedrag huidige woning Af: kosten verkoop Af: huidige hypotheek box 1 +/- Gerealiseerde overwaarde Koopsom nieuwe woning Bij: kosten aankoop Af: gerealiseerde overwaarde +/- Maximale hypotheek box 1 Drie uitzonderingen: + Is de uitkomst van de maximale hypotheek in box 1 lager dan uw huidige hypotheek in box 1, dan kunt u rente aftrekken over het bedrag van uw huidige hypotheek in box 1. Het verschil tussen de koopsom (incl. kosten) van uw nieuwe woning en het bedrag van uw huidige hypotheek wordt gedurende vijf jaar bijgehouden als eigenwoningreserve + Is de koopsom (incl. kosten) van uw nieuwe woning lager dan uw huidige hypotheek in box 1, dan is uw maximale hypotheek in box 1 gelijk aan de koopsom (incl. kosten) Ook dan heeft u een eigenwoningreserve. 10

11 + Als u uw eerste eigen woning meer dan vijf jaar geleden heeft verkocht, vervalt de eigenwoningreserve. B. Onderhoud en verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) De financiering van onderhoud of verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) met een hypotheek blijft fiscaal aantrekkelijk, aangezien de rente in de meeste gevallen gewoon aftrekbaar blijft. Heeft u een eigenwoningreserve? Die kan door de hypotheek voor onderhoud of verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) worden verminderd wanneer de investering meer dan 5000 bedraagt. Woningverbetering en/of onderhoud moet u met schriftelijke bewijzen kunnen staven. Sommige kosten kunnen afgetrokken worden bij aankoop, sommige zolang uw hypotheek loopt, en andere in incidentele gevallen. De hypotheekrente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Een duurzaam aan een plaats gebonden schip wordt door de fiscus ook als eigen huis beschouwd. 2. EENMALIG AFTREKBARE KOSTEN In het jaar van aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf) kunt u de volgende kosten pro rato als aftrekpost opvoeren: + de taxatiekosten voor de gekochte woning, als de taxatie nodig was voor het verkrijgen van een hypotheek + de kosten voor een bouwkundig onderzoek, als dit onderzoek nodig was voor het verkrijgen van een hypotheek + de kosten voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie + de notariskosten voor de kadastrale inschrijving en de hypotheekakte + de afsluitprovisie voor uw hypotheek; maximaal 3.630,- afsluitprovisie is aftrekbaar in het jaar van betaling, het meerdere kan als vooruitbetaalde rente in de komende jaren worden afgetrokken + vooruitbetaalde hypotheekrente kan (onbeperkt) aftrekbaar zijn in het jaar van betaling voor zover de rente betrekking heeft op een periode tot 1 juli van het daaropvolgende belastingjaar. Is de periode langer, dan is de vooruitbetaalde rente in gelijke delen over de resterende jaren aftrekbaar + de bereidstellingsprovisie in verband met een eventuele verlenging van de geldigheidsduur van de hypotheekofferte + de bouwrente bij nieuwbouw; deze is aftrekbaar mits sprake is van een reële betalingsverplichting en de rente verschuldigd is over een periode die ligt na het sluiten van het voorlopige koop-/aannemingscontract. 3. JAARLIJKS TERUGKERENDE KOSTEN Ieder jaar kunt u als aftrekpost opvoeren: + betaalde hypotheekrente (voor zover aftrekbaar en maximaal dertig jaar) + jaarlijkse erfpachtcanon + andere periodieke betalingen, zoals een vergoeding voor het recht van opstal. 4. INCIDENTEEL AFTREKBARE KOSTEN Incidenteel zijn aftrekbaar: + de kosten van een overbruggingskrediet + de kosten van oversluiting als u de hypotheekvorm wijzigt + de boete bij vervroegde aflossing of bij tussentijdse renteaanpassing 11

12 + de boetes bij te late betaling + de royementskosten + bepaalde kosten die u maakt zolang uw woning leeg te koop staat. POSTEN DIE UW BELASTBAAR INKOMEN IN BOX 1 VERHOGEN + Eigenwoningforfait. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de door uw gemeente vastgestelde waarde van uw huis. Bij uw aangiftebiljet vindt u een toelichting, aan de hand waarvan u het eigenwoningforfait kunt vaststellen. Als het bedrag van uw aftrekbare hypotheekrente lager is dan uw eigenwoningforfait, levert het verschil u een aftrekpost op, zodat u per saldo geen bijtelling ter zake van de eigen woning heeft + Subsidie. Als de subsidie op uw woning niet eenmalig is, dient u deze als inkomen aan te geven + Saldo bouw- en premiedepot. Het saldo van beide depots wordt betrokken in de heffing van inkomstenbelasting in box 3. SPLITSING HYPOTHEEK IN LENING BOX 1 EN BOX 3 De ING Bank biedt u de mogelijkheid om uw hypotheek zo in te delen dat uw aftrekbare deel in box 1 zoveel mogelijk is afgescheiden van het niet aftrekbare deel in box 3. Dit heeft voor u de volgende voordelen: + In uw belastingaangifte kunt u de rente voor het aftrekbare hypotheekdeel in box 1 opgeven als van uw inkomen aftrekbare rente in box 1. Dit bespaart u lastig rekenwerk. De rente wordt per leningdeel opgegeven in het Jaaroverzicht hypotheken, dat u in het begin van elk jaar van de ING Bank ontvangt + Heeft u een gemengde lening (een deel van de lening valt in box 1, een deel van de lening valt in box 3)? Sinds november 2006 is het mogelijk om extra aflossingen van uw hypotheek naar keuze toe te rekenen aan het box 1 of box 3 deel. De keuze kunt u maken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de extra aflossing heeft gedaan. + Voor het gedeelte van de hypotheek dat in box 3 valt kunt u kiezen voor een andere rentevaste periode dan voor het deel in box 1. Hierdoor kunt u uw hypotheeklasten beïnvloeden. Valt u onder de bijleenregeling? En heeft u uw huidige woning nog niet verkocht? Dan staat de eventueel door u te realiseren overwaarde nog niet vast en is het aftrekbare deel van uw hypotheek ook niet met zekerheid vast te stellen. FISCALE ASPECTEN VAN DE VERMOGENSOPBOUW BIJ UW HYPOTHEEK U kunt natuurlijk uw hypotheek afbetalen door maandelijks af te lossen. Maar u kunt ook vermogen opbouwen om de hypotheek aan het einde van de looptijd (of bij eerdere verkoop) in één keer af te lossen. Dit kan fiscaal gezien aantrekkelijk zijn indien u maximaal gebruik kunt maken van de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Er zijn verschillende manieren om vermogen op te bouwen voor aflossing van de hypotheek. De kapitaalverzekering eigen woning U kunt vermogen opbouwen in een kapitaalverzekering eigen woning. Dit is een kapitaalverzekering waarmee u de verplichting aangaat om met de uitkering de hypotheek af te lossen. U betaalt tijdens de looptijd hiervoor jaarlijkse premies. De vermogensopbouw én de uitkering zijn binnen bepaalde grenzen belastingvrij. De kapitaalverzekering eigen 12

13 woning is wel aan bepaalde regels gebonden, zowel qua verzekeringsvorm als qua tussentijdse wijziging van premies en looptijd. Andere vormen van vermogensopbouw binnen de hypotheek U kunt ook vermogen opbouwen ten behoeve van de aflossing van uw hypotheek in de vorm van beleggen, naar keuze gecombineerd met sparen. Daartoe verricht u een eenmalige en/of maandelijkse inleg in een of meer beleggingspakketten van de ING Bank. Meer hierover vindt u in het hoofdstuk Productkenmerken bij de beschrijving van de drie varianten van de Vermogensplanning Hypotheek. De waarde van de effectenportefeuille en het eventuele spaarsaldo worden belast in box 3. De belasting, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, van per saldo 1,2% wordt geheven over het gemiddeld nettovermogen op 1 januari en 31 december voorzover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrijvermogen. Het nettovermogen bestaat uit bezittingen (met uitzondering van de waarde van de eerste eigen woning) minus schulden (met uitzondering van de hypotheek voor de eerste eigen woning) voor zover deze schulden gezamenlijk meer bedragen dan het drempelbedrag. Sommige bezittingen worden vrijgesteld. In box 3 gelden geen voorwaarden, zoals die wel gelden voor de kapitaalverzekering eigen woning in box 1. U kunt dus wel tussentijds extra geld storten. DIRECT PROFITEREN VAN UW BELASTINGVOORDEEL Uw inkomstenbelasting (IB) wordt jaarlijks achteraf vastgesteld aan de hand van uw definitieve jaarinkomen en de op uw aangiftebiljet gemelde aftrek- en bijtelposten. Op belastingvermindering in verband met aftrekposten hoeft u echter niet zo lang te wachten. U kunt maandelijks van de Belastingdienst een Voorlopige Teruggaaf van Inkomstenbelasting en Premies ontvangen. Dit bedrag wordt rond de 15e van elke maand rechtstreeks aan u uitbetaald door de Belastingdienst. U ontvangt de Voorlopige Teruggaaf automatisch als u ook in het voorgaande jaar al een Voorlopige Teruggaaf ontving en u niet een belastingplichtige ondernemer bent. WIJZIGING REGELGEVING De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld als voorlichting en is gebaseerd op de huidige fiscale regelgeving ( ). Omdat de fiscale regelgeving voortdurend wijzigt en voor meerdere uitleg vatbaar is kan de actualiteit en juistheid van deze informatie niet worden gegarandeerd. U wordt aangeraden contact op te nemen met uw adviseur om te bepalen welke kosten en rentebedragen in uw specifieke geval al dan niet aftrekbaar zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor uw fiscale positie. Het gebruik van deze informatie is voor eigen rekening en risico. SOFI-NUMMER De ING Bank is verplicht om uw sofi-nummer te administreren. De gegevens die wij verplicht moeten verstrekken zoals ontvangen rente, dividend en de waarde van spaargeld en beleggingen aan het begin en einde van elk jaar worden samen met het sofi-nummer aan de Belastingdienst doorgegeven. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst, 13

14 VERZEKERINGEN Als u een eigen huis gaat kopen of uw huidige hypotheek verhoogt ten behoeve van een verbouwing of consumptieve besteding, is het belangrijk aandacht te schenken aan een aantal verzekeringen. Hieronder geven wij een algemeen beeld van enkele verzekeringen die voor u interessant, dan wel onontbeerlijk kunnen zijn. WOONHUIS-/OPSTALVERZEKERING Ook al staat uw woning als een huis, er kan toch van alles mee gebeuren. Zo kunnen brand, storm, water en bliksem grote gevolgen hebben. De woonhuisverzekering kan een zeer uitgebreide dekking bieden tot en met de vergoeding van huur of koop als uw huis een tijd niet bewoonbaar is. Voor woonschepen en pleziervaartuigen is deze verzekering niet van toepassing. Hiervoor zijn speciale verzekeringen voorhanden. INBOEDELVERZEKERING U hebt vaak meer in huis dan u denkt. Het kan dan ook geen kwaad de waarde van de inboedel nog eens goed na te gaan. Met de inboedelverzekering zijn uw eigendommen verzekerd tegen de meest uiteenlopende risico s, zoals brandschade, ontploffing, diefstal en inbraakschade, maar ook stormen waterschade. GLASVERZEKERING Zowel bij de inboedelverzekering als bij de woonhuisverzekering kunt u glas voor een klein bedrag meeverzekeren. Glasschade wordt gedekt inclusief eventuele noodoplossingen, zoals het dichttimmeren van ramen of voorlopig glas. HYPOTHEEKLASTENBESCHERMING Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid leidt in de meeste gevallen tot een daling van uw inkomen. Uw hypotheeklasten blijven echter ongewijzigd. De Hypotheeklastenbescherming van de ING Bank neemt de betaling van die lasten van u over. Daarmee voorkomt u dat u in zo n situatie ook nog eens zou moeten verhuizen. Hypotheeklastenbescherming kan worden afgesloten bij alle hypotheekvormen van de ING Bank. U kunt de hoogte van de uitkering precies afstemmen op de hoogte van uw hypotheeklasten. Maar lager of zelfs hoger kan ook. Vraag uw hypotheekadviseur om meer informatie. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Bij de Spaar-, de Levenhypotheek en de Flexibel Groei Hypotheek kunt u vaak voor een aanvullende dekking bij arbeidsongeschiktheid kiezen. Het gaat dan om vrijstelling van premiebetaling en/of een periodieke uitkering. OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Vaak is er, naast persoonlijk verdriet, groot financieel leed wanneer de partner komt te overlijden. Bij diverse hypotheekvormen is overlijdensdekking dan ook onderdeel van de hypotheek. Wanneer dit niet het geval is, kunt u overwegen alsnog een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. 14

15 HOE NU VERDER TOT DE NOTARIS? Voordat u naar de notaris gaat, dient een aantal zaken te worden geregeld. Onderstaand een overzicht van wat er eventueel nog moet gebeuren voordat de lening ter beschikking wordt gesteld. VOORBEHOUDEN EN DAARBIJ BEHORENDE INFORMATIE Mede afhankelijk van de door u gekozen hypotheekvorm moeten behalve de offerte nog andere bescheiden bij de bank worden ingeleverd. Deze zijn als bijlage toegevoegd (zie het offerteblad) en/of worden gevraagd in de offerte onder het kopje Voorbehouden en benodigde informatie. Voorbehouden zijn voorwaarden waaraan u dient te voldoen, voordat de bank u de lening ter beschikking stelt. Een belangrijk voorbehoud is bijvoorbeeld dat uw inkomen volgens de normen van de bank toereikend is om de financieringslasten te voldoen. Dit wordt geverifieerd aan de hand van de verplichte BKR-toets en aan de hand van uw inkomensbescheiden. Indien u in loondienst werkt, vraagt de bank in elk geval van u een recent salarisoverzicht en een actuele originele werkgeversverklaring. Verwerft u inkomen uit een (eigen) onderneming of uit een zelfstandig beroep, dan moet u in elk geval de fiscale jaarverslagen van de afgelopen drie jaar, opgesteld door een externe accountant (RA of AA) overleggen. De bank kan daarnaast altijd aanvullende informatie vragen. Een ander voorbehoud dat wij maken, is dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Hieronder wordt een geldig paspoort verstaan. Bent u in het bezit van een ander identiteitsbewijs, dan kunt u hierover contact opnemen met uw adviseur. Vergeet u overigens ook niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de notaris. REGISTERTAXATEURS ING Bank accepteert alleen taxatierapporten van Registertaxateurs, deze zijn ingeschreven in een van de volgende registers: + Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB (titel: RMT/Register Makelaar Taxateur), zie of betreft leden Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), leden Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) + Stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT), zie of betreft leden Ver. van Register Vastgoed Taxateur (RVT), opgegaan in St. VastgoedCert + Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM), zie betreft leden Ver. Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) Taxatierapport model november 2002 verplicht Het is verplicht gebruik te maken van het Taxatierapport financiering woonruimte, model november 2002 (of recenter) vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO, inclusief het daarbij behorende Normblad Taxatierapport (zie E.3.) 15

16 Eisen aan het taxatierapport: + het rapport moet volledig en compleet zijn ingevuld; + het origineel moet aan ING Bank worden verstrekt; + het rapport is niet ouder dan 12 maanden. bank om de kosten van de bankgarantie van uw rekening af te schrijven. Zodra wij de geaccepteerde hypotheekofferte, het koopcontract en de getekende bijlage hebben ontvangen, maken wij de bankgarantie in orde. Daarnaast is extra aandacht vereist voor: + Met betrekking tot het getaxeerde object verklaart de taxateur dat hij, noch een kantoor of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, betrokken is bij een financieringsaanvraag of transactie (zie Normblad, Inleiding). + De informatie wordt gegeven op basis van visuele waarneming en plaatselijke bekendheid van de taxateur (zie Normblad, Omschrijving object en omgeving). + Het rapport bevat een onderbouwing van de waardering. In de regel gebeurt dit door middel van objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de vergelijking een rol hebben gespeeld (zie L.1. en Normblad, Onderbouwing waarde-oordeel). + Het taxatierapport bevat ten minste één afbeelding van het object, waarbij bij voorkeur ook de omgeving in beeld wordt gebracht (zie P. en Normblad, Visuele objectpresentatie). BANKGARANTIE Als de verkoper van de woning in het koopcontract om een waarborgsom heeft gevraagd, is het aan te raden aan dit verzoek te voldoen door middel van het stellen van een bankgarantie. Met een bankgarantie hoeft u het gevraagde bedrag niet vooruit te betalen. U ondertekent hiertoe de bijlage Bankgarantie (gehuwden/partners tekenen beiden) en machtigt de NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Als de koopsom van de woning inclusief kosten niet hoger is dan ,- (2007) kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Voor leningen met Nationale Hypotheek Garantie gelden lagere rentetarieven. Uw adviseur kan u hierover alle informatie geven. Er is ook een uitgebreide brochure beschikbaar. Nationale Hypotheek Garantie is niet mogelijk bij woonschepen of pleziervaartuigen. Voor meer informatie zie MEDISCHE ACCEPTATIE (O.A. BIJ SPAAR-, LEVENHYPOTHEEK EN FLEXIBEL GROEI HYPOTHEEK). Als bij uw hypotheek een levensverzekering wordt afgesloten, zal de verzekeraar zich een oordeel willen vormen over de gezondheidstoestand van de verzekerde. Daartoe dient de verzekerde een gezondheidsverklaring in te vullen. Zijn er meer verzekerden, dan moeten zij allen een gezondheidsverklaring invullen. Als het verzekerde bedrag ,-* of meer bedraagt, vraagt de verzekeraar om een medische keuring. In dat geval hoeft de gezondheidsverklaring niet te worden ingevuld, maar zal de verzekeraar u na ontvangst van het aanvraagformulier hierover verder informeren. Een bloedonderzoek maakt deel uit van de keuring. U moet er rekening mee houden dat dit keuringstraject enige tijd kan vergen. 16 * Bij verzekeraar Nationale Nederlanden is het grensbedrag voor een medische keuring ,-.

17 PARTNERVERKLARING Bij het afsluiten van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering die wordt verpand aan ING Bank, is het mogelijk om een partnerverklaring (of weduweverklaring) op te nemen. In een partnerverklaring geeft de begunstigde een volmacht aan de verzekeringsmaatschappij om de uitkering bij overlijden te gebruiken om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. De uitkering wordt daardoor bij overlijden dus niet rechtstreeks aan de bank uitgekeerd, maar via de begunstigde. Een partnerverklaring kan onder het huidige erfrecht en successierecht gevolgen hebben voor de te betalen successierechten bij overlijden. Deze gevolgen zijn afhankelijk van uw specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld de grootte van de nalatenschap, en of er wel of geen kinderen zijn. Omdat deze omstandigheden voor iedereen verschillend zijn, kan ING Bank niet adviseren over een partnerverklaring. Wij raden u aan om advies in te winnen bij een notaris of belastingadviseur. Op uw verzoek kan een partnerverklaring worden opgenomen. Heeft u in het verleden een partnerverklaring laten opnemen of er juist vanaf gezien, dan raden wij u aan om opnieuw advies in te winnen. VERZEKERINGEN Voordat u naar de notaris gaat, is het verstandig aandacht te schenken aan uw verzekeringen. In deze wegwijzer vindt u een overzicht van de belangrijkste verzekeringen. Uw hypotheekadviseur kan u hierover nader informeren. WOONVERGUNNING/LIGPLAATSVERGUNNING In sommige gemeenten is een woonvergunning nodig om een huis te kunnen kopen waarvan de koopsom beneden een bepaald bedrag ligt. Er kunnen ook nog andere beperkingen gelden, bijvoorbeeld dat u economisch aan de gemeente of de regio gebonden moet zijn. Bij een woonschip is een ligplaatsvergunning vereist. Uit deze vergunning moet blijken dat de betreffende instantie u toestemming geeft om voor onbepaalde tijd uw schip op die plek te laten liggen en dat u permanent op het schip mag wonen. DE NOTARIS Het passeren van de hypotheekakte vindt plaats bij de notaris. Wanneer alle bescheiden bij de bank zijn ingeleverd, stuurt de ING Bank een opdracht tot opmaak van de hypotheekakte aan de notaris. De notaris zal vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. In geval van verkoop en koop van de woning zal in de meeste gevallen tegelijkertijd de leveringsakte worden ondertekend. Het kan overigens ook een goed moment zijn om eens met de notaris over een testament of samenlevingsovereenkomst te spreken. De notaristarieven zijn vrij, dit heeft tot gevolg dat de kosten tussen notarissen onderling kunnen verschillen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten voor het royeren (doorhalen) van het hypotheekrecht bij algehele aflossing. 17

18 PRODUCTKENMERKEN Hieronder worden voor u de belangrijkste kenmerken van de verschillende ING Bank-hypotheken nog eens op een rijtje gezet. VERMOGENSPLANNING HYPOTHEEK MET BELEGGEN* Bij de Vermogensplanning Hypotheek met beleggen bouwt u vermogen op om op de einddatum uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Daarvoor belegt u met een eenmalige en/of maandelijkse inleg in een of meer beleggingspakketten. De hoogte van de inleg wordt bepaald door de looptijd en de hoogte van het gewenste eindbedrag. Is het rendement lager dan beoogd, dan hoeft u niet tussentijds bij te storten. VERMOGENSPLANNING HYPOTHEEK MET EXTRA LENEN OM TE BELEGGEN* Bij de Vermogensplanning Hypotheek met extra lenen om te beleggen bestaat uw hypotheek uit een woonlening en een beleggingslening. Deze leningen lost u pas aan het einde van de looptijd af. Met de woonlening financiert u de aanschaf van uw woning, met de beleggingslening leent u een extra bedrag voor de aanschaf van een beleggingsportefeuille. Daarmee doet u een eenmalige inleg om het gewenste vermogen op te bouwen voor gehele of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek. De rente over de beleggingslening is niet fiscaal aftrekbaar. Mocht het rendement lager uitvallen dan beoogd, dan hoeft u niet tussentijds bij te storten. VERMOGENSPLANNING HYPOTHEEK MET SPAREN EN BELEGGEN* Bij de Vermogensplanning Hypotheek met sparen en beleggen bouwt u het vermogen voor de aflossing op door middel van een eenmalige en/of maandelijkse inleg in een beleggingspakket. Daarbij belegt u in een van de ING Bank Dynamic Mix Funds, desgewenst in combinatie met sparen. In mindere beurstijden kunt u het opgebouwde vermogen kosteloos omzetten naar een veilige spaarrekening. De rente op het spaarsaldo is zeer aantrekkelijk. Nemen de rendementskansen met beleggen weer toe, dan switcht u zonder kosten weer naar het Dynamic Mix Fund. Is het rendement lager dan beoogd, dan hoeft u niet tussentijds bij te storten. FLEXIBEL GROEI HYPOTHEEK* De Flexibel Groei Hypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een aan de bank verpande kapitaalverzekering. Voor de vermogensopbouw in de kapitaalverzekering betaalt u maandelijks een premie. Deze premie kunt u beleggen, u kiest uit een van de beschikbaar gestelde fondsen of u kiest voor sparen in het Hypotheekrente Fonds. Over het Hypotheekrente Fonds ontvangt u een vaste rente, gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Hierdoor heeft u een gegarandeerd eindkapitaal. U kunt tussentijds switchen tussen sparen en beleggen. U kunt daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn. U heeft geen gegarandeerd eindkapitaal als u (een deel van) de premie belegt. Binnen de fiscale mogelijkheden kunt u tijdens de looptijd kiezen voor een premievakantie of een extra storting; hierdoor verlaagt u uw maandelijkse lasten. 18 * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op en op

19 SPAARHYPOTHEEK* De Spaarhypotheek bestaat uit twee componenten: een lening waarover u rente betaalt, maar waarop u tijdens de looptijd niets aflost en een levensverzekering waarvoor u premie betaalt en waarmee u aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden de schuld in één keer geheel of gedeeltelijk aflost. Met die premie spaart u voor een kapitaal waarover u, belastingvrij, rente op rente ontvangt. De rente is gelijk aan de hypotheekrente. Stijgt nu de rente voor uw lening, dan stijgt automatisch ook de rente over uw kapitaal. Daardoor kan uw premie worden verlaagd. Bij een Spaarhypotheek hebt u de mogelijkheid extra premiestortingen te doen. Hierdoor kunt u de looptijd van de Spaarhypotheek verkorten of de maandelijkse premie verlagen. Beschikt u over eigen geld, dan kunt u ook een premiedepot openen. Van het bedrag in depot kunnen de premies worden betaald. LEVENHYPOTHEEK De Levenhypotheek bestaat uit een lening waarover u rente betaalt, maar waarop u tijdens de looptijd niets aflost. Daarnaast betaalt u premie voor een levensverzekering waarmee u aan het eind van de looptijd of bij eerder overlijden de schuld geheel of gedeeltelijk aflost. U kunt daarbij kiezen voor een levensverzekering met een grote mate van zekerheid of voor een polis waarbij in beleggingsfondsen wordt belegd. AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK Aangezien op de Aflossingsvrije Hypotheek tot aan het einde van de looptijd niet wordt afgelost of anderszins een kapitaal wordt opgebouwd, bestaat de enige last uit rente. Houdt u er wel rekening mee dat het door u opgenomen bedrag in een keer moet worden terugbetaald als uw hypotheek wordt afgewikkeld. Als de opbrengst van uw woning onvoldoende is om uw lening(en) en krediet(en) terug te betalen houdt u een restschuld over. COMBI HYPOTHEEK De ING Bank Combi Hypotheek is een hypotheek die bestaat uit een combinatie van verschillende hypotheekvormen. LINEAIRE HYPOTHEEK Bij een Lineaire Hypotheek lost u elke maand een gelijk bedrag af. En dat is dan het hypotheekbedrag gedeeld door het aantal maanden van de looptijd. Op die manier neemt uw schuld langs een rechte lijn af, net als het rentebedrag. ANNUÏTEITENHYPOTHEEK Bij deze hypotheekvorm betaalt u elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. De brutomaandlasten blijven bij een gelijkblijvend rentepercentage de hele looptijd gelijk. In het begin is het aflossingsdeel daarvan klein en het rentedeel groot. Maar tijdens de looptijd verschuift dit geleidelijk. Dan wordt het aflossingsdeel steeds groter en het rentedeel steeds kleiner. De aflossing van de schuld wordt naar de toekomst verschoven. * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op en op 19

20 GROENE HYPOTHEEK De Groene Hypotheek van de ING Bank is bedoeld als stimulans voor de aankoop van een milieuvriendelijke woning. U kunt een Groene Hypotheek afsluiten als u een nieuwbouwwoning koopt waarvoor het ministerie van VROM een groenverklaring heeft afgegeven. Ook komen bepaalde vormen van utiliteitsbouw in aanmerking, bijvoorbeeld de verbouwing van een kantoor-gebouw tot woningen. De groenverklaring moet uiterlijk binnen zes maanden na het passeren van de akte worden overlegd. Bovendien mogen de stichtingskosten niet meer dan ,- bedragen en moet het huis als hoofdverblijf dienen. Het belangrijkste kenmerk van de Groene Hypotheek is zonder twijfel de rente. Die ligt namelijk aanzienlijk lager dan de normaal geldende tarieven. U hoeft bovendien niet af te lossen, zodat u gedurende de looptijd optimaal profiteert van de lage rente en het fiscale voordeel. De overheid heeft bepaald dat de Groene Hypotheek niet hoger mag zijn dan ,52 en de speciale rente niet langer dan maximaal tien jaar mag worden aangeboden. De Groene Hypotheek is niet toe te passen als Watervillahypotheek of Jachthypotheek. CONSUMPTIEF KREDIETHYPOTHEEK De Consumptief Krediethypotheek is een flexibele kredietvorm met de woning als onderpand. Deze kredietvorm is specifiek bedoeld voor consumptieve bestedingen, zoals een auto, caravan, kunst of de inrichting van een huis. Ook kan de Hypotheekrente tijdens de bouw gefinancierd worden met de Consumptief Krediethypotheek. U kunt de Consumptief Krediethypotheek alleen in combinatie met een ING Bank-woninghypotheek afsluiten. Het leningbedrag wordt in mindering gebracht op het vermogen in box 3, waardoor de grondslag voor de vermogensrendementsheffing van 1,2% verlaagd wordt. Met de Consumptief Krediethypotheek vindt er geen vermenging plaats met de woninghypotheek; dit is duidelijk en overzichtelijk als u uw belastingaangifte invult. De Consumptief Krediethypotheek heeft een variabel rentetarief dat maandelijks door de ING Bank wordt vastgesteld. Wijziging van de rente wordt meegedeeld op het maandoverzicht. Doordat de woning als onderpand dient, kan de ING Bank u een gunstiger rentetarief bieden dan bij gewone leningsvormen (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet). Deze kredietvorm is erg flexibel, u kunt op elk moment opnemen en zonder kosten extra aflossen. U betaalt slechts rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. De rente wordt maandelijks bij de hoofdsom geschreven. Afgeloste bedragen kunnen ook weer worden opgenomen. Houdt u er wel rekening mee dat het door u opgenomen bedrag in een keer moet worden terugbetaald als uw hypotheek wordt afgewikkeld. Als de opbrengst van uw woning onvoldoende is om uw lening(en) en krediet(en) terug te betalen houdt u een restschuld over. 20

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen.

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. LANGE DAM 96 URK Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. Begane grond: Hal met meterkast, bergruimte/hobbyruimte

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper.

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper. A Aflossingsvrije hypotheek U leent geld waarbij u, in principe, geen aflossingsverplichting heeft. U betaalt rente over de lening gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van wat u maximaal kunt

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 20 december 2010 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 20 december 2010 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek Welkom bij Florius Het huis is er. Nu nog de hypotheek. We kunnen ons voorstellen dat u die het liefst zo snel mogelijk rond krijgt. Zodat u uw hoofd vrij

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Basis Hypotheken. voorwaarden

Basis Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Basis Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. november

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Woning Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit

Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit sisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit PB codenr. 2256980808 Kleurgebr. fc+165 Datum 09-09-2008 Bureau sowieso Ordernr 03515 Versie 04 Re Ex Fi Ri sisinformatie ING Hypotheken U heeft

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie