Jaarresultaat en plan van aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaat en plan van aanpak"

Transcriptie

1 Jaarresultaat en plan van aanpak Januari 2008 Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten

2 Vereniging voor de Aardappelverwerkende industrie (VAVI) Activiteiten 2007 Vanaf eind jaren negentig heeft de aardappelverwerkende industrie zich actief ingespannen om de hoeveelheid transvetzuren in onze producten te reduceren. De activiteiten van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling hebben dit proces nog eens een extra impuls gegeven met bijkomend de focus op reductie van verzadigde vetzuren. Het belangrijkste instrument van de VAVI om haar inspanningen te meten is de jaarlijkse monitoring. Bij deze monitoring gaat het om de absolute hoeveelheid vet die de VAVI bedrijven via hun producten op de Nederlandse markt afzetten. We hebben de monitoring gedaan voor 1998, 2003, 2005 & Resultaten Jaar Frituurvet totaal in metric tons Waarvan Transvet in metric tons Waarvan Verzadigd in metric tons Waarvan Onverzadigd in metric tons / samenstelling (%) van vet in voorgebakken aardappelproducten % van het totale vetgehalte 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 52,5 11,9 54,6 47,9 44,4 transvet verzadigd vet 1,5 1,3 1,3 0, jaar 1

3 geindexeerde afname/toename van vetzuursamenstelling t.o.v. absolute hoeveelheden 1998 (index 100) 200,0 180,0 verandering (%) t.o.v ,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 100,0 119,9 101,0 133,4 85,4 135, ,4 10,3 9,9 75,0 transvet verzadigd vet onverzadigd vet 0,0 jaar Plan van aanpak De initiatieven zoals opgenomen in het eerdere plan van aanpak van de VAVI opgesteld in 2005 in aansluiting op het Manifest zullen worden voorgezet. Het ligt in de lijn der verwachting dat de trend naar producten voorgebakken in meer onverzadigde vetten zich zal voortzetten. Deze producten worden inmiddels breed aangeboden en commercieel ondersteund. Aanbeveling en ondersteuning door individuele leden voor het gebruik van betere frituurvetten voor de bereiding thuis en in food service door middel van communicatie op verpakkingen, via losse brochures, via internetsites e.d. vindt plaats. Zowel VAVI als enkele individuele leden sponsoren Verantwoord Frituren in de Horeca. VAVI leden zijn actief bezig met het ontwikkelen, aanbieden en promoten van producten en/of bereidingswijzen die leiden tot verlaging inname totaal vet. Dit kunnen producten zijn die minder vet bevatten en/of producten die geen tweede frituurbereiding nodig hebben: gefrituurde producten met minder vet, oven producten zowel voor huishouden als grootverbruik, producten voor combisteamer, impinger, superheated steam ovens etc. De VAVI zal jaarlijks haar resultaten blijven monitoren. De resultaten voor 2007 zijn te verwachten in voorjaar

4 Algemene Kokswaren en Snackproducten Vereniging (AKSV) Activiteiten 2007 Zoals bekend, neemt de AKSV deel aan de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling, een platform dat in 2002 onder de naam Taskforce Transvetzuren werd opgericht door het betrokken bedrijfsleven van industrieel bewerkte vetten en oliën om gezamenlijk te werken aan het advies van de Gezondheidsraad het gehalte aan transvetzuren en verzadigde vetten in voedingsmiddelen te verlagen. De AKSV heeft hiertoe in 2003 een Plan van Aanpak opgesteld met als doelstelling het gehalte aan transvetzuren in de gebruikte vetten uiterlijk eind 2005 te halveren en de hoeveelheid verzadigde vetten uiterlijk eind 2006 te verminderen met 30%. Hiertoe zijn onder de leden diverse monitoringsonderzoeken uitgevoerd naar de realisatie van de doelstellingen. In januari 2007 is een uitgebreid monitoringonderzoek uitgevoerd, waarin toezeggingen werden gedaan die in september 2007 zijn getoetst. Op basis van de resultaten zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd. Belangrijke note: doelstellingen en monitoring betreft percentages transvet en verzadigde vetten in de gebruikte vetten, dus niet op het eindproduct. De AKSV heeft bij de nulmeting wel eindproducten geanalyseerd en zal dit voor 2010 nogmaals doen om het effect van de wijzigingen te kunnen bepalen. Assortiment AKSV De leden van de AKSV hebben een uitgebreid assortiment aan levensmiddelen zoals snacks, (kroketten, frikadellen, loempia s, hamburgers), salades, koelverse maaltijden, mayonaises, sauzen, pizza s, broodjes, enz. Salades, mayonaises en sauzen bevatten van oorsprong reeds een laag gehalte aan trans- en verzadigde vetzuren. Een belangrijke gegeven is, dat van het totaal door de branche opgegeven hoeveelheden gebruikte oliën en vetten 2/3 deel wordt gebruikt als ingrediënt olie/vet en 1/3 voor het voorfrituren van een aantal producten. De snacks welke worden voorgefrituurd nemen een klein deel van het frituurvet op. Ter informatie: zeker niet alle (vlees)snacks worden door de producent voorgefrituurd. Deze worden vaak alleen voorgegaard in water of stoom. Correcties op resultaten voorgaande jaren. Na de publicatie van Nieuwsbrief nr. 8 is de AKSV geattendeerd op een onjuist percentage verzadigd vet bij palmoleïne in de monitoringrapportage. I.p.v. 40% was 12% opgegeven. Daarnaast is het onjuist opgegeven percentage verzadigd vet bij reuzel (11%) gecorrigeerd tot 40%. (zie ook tabel 2) Verder behoefde de gegevens verwerking van voorgaande jaren een correctie, aangezien een aantal gebruikte oliën en vetten zowel was opgegeven als ingrediënt alsmede als frituurvet en waren de tonnages ingrediënt - en frituur vet als gevolg daarvan niet volledig uitgesplitst in de berekeningen meegenomen. Dit heeft geen invloed op de berekening van trans en verzadigd voor de totale hoeveelheid gebruikte oliën en vetten, maar wel op de berekening van het afzonderlijke ingrediënt en frituur olie en - vet. Verder ontbraken in 2005 en 2006 nog van twee leden de tonnages welke nu ook meegenomen zijn. 3

5 Resultaten Na de inspanningen van 2005 en 2006 heeft de AKSV februari 2007 opnieuw onder zijn leden een enquête gehouden. Respons was uitstekend, namelijk 98%. De resultaten van september 2007 heeft te maken met productieproblemen bij 1 producent, waardoor tijdelijk gehard vet moest worden gebruikt. Deze problemen zijn deels opgelost waardoor de resultaten in september er aanmerkelijk beter uitzien. Aan de hand van de verkregen informatie kunnen we een zeer nauwkeurig beeld geven van de gebruikte oliën en vetten zowel als ingrediënt alsmede als frituurvet. Uit tabel 1 is af te leiden dat op een aantal fronten een behoorlijke reductie is behaald ten opzichte van de doelstelling (vetgedrukt). Opmerking: de percentages in onderstaande tabel geven de percentages trans- respectievelijk verzadigd vet aan van de door de branche gebruikte vetten, dus niet op eindproductniveau. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar vetten die als ingrediënt worden gebruikt en vetten die als frituurvet worden gebruikt. Tabel 1: resultaten monitoring onderzoek AKSV naar vetzuursamenstelling van gebruikte oliën en vetten. % % % % feb 2007 % sept 2007 reductie t.o.v DOELSTELLING Totaal branche - gehalte aan transvetzuren 9,7 5,9 3,2 2,6 2,3 76,5% reductie 50% Totaal branche- gehalte aan verzadigde vetzuren 29,5 30,1 28,0 24,5 24,7 16,4% reductie 30% Ingrediënten - gehalte aan transvetzuren 6,4 3,4 2,8 1,9 1,9 70,6% reductie 50% Ingrediënten - gehalte aan verzadigde vetzuren 24,7 23,7 23,5 15,3 15,4 37,7% reductie 30% Frituurvet - gehalte aan transvetzuren 18,3 9,8 3,8 4,3 3,1 82,9% reductie 50% of max 5% Frituurvet - gehalte aan verzadigde vetzuren 42,2 39,7 35,5 36,4 36,4 13,7% reductie 30% of max. 40% 1 gecorrigeerd door oliën of vetten gebruikt als frituurvet en ingrediënt vet uitgesplitst te berekenen. 2 gecorrigeerd wegens onjuiste % verz. vet voor palmoleïne, (40 ipv 12%) + ontbrekende tonnage olie en vet alsnog verwerkt. Respons Totaal zijn 40 enquêtes verstuurd. De respons bedroeg 98%. Van de 40 ontvangen en ingevulde enquêtes gebruikten 2 geënquêteerden geen olie of vet, heeft 1 geënquêteerde geen tonnage opgegeven en 1 geen enquête ingevuld. Reductie transvetzuren: Duidelijk is dat ondanks de correcties zowel het percentage transvetzuren bij ingrediënt - alsmede bij frituurvetten door toenemend gebruik van plantaardig ongeharde oliën het laatste jaar enorm is afgenomen. Er kan nog steeds worden gesteld dat met name bij snacks zoals frikandellen, kroketten en loempia s, berekend op het gehele (eind)product, het transvetgehalte beneden de 1% is gekomen. Voor producten als salades is dit nooit een issue geweest, omdat altijd al vloeibare plantaardige oliën werden gebruikt. (zie verder figuren 1, 2 en 3) Voor olie of vet welke als ingrediënt wordt gebruikt, was het doel het transvetgehalte met 50% te reduceren. Dit is met de daling naar 1,9% ruimschoots behaald. Hetzelfde geldt voor het transvetzuurgehalte voor oliën en vetten welke door de producent als frituurvet worden gebruikt. Hierbij was het ook doel deze te halveren, met een reductie naar 3,1% is dit zeker ruimschoots gehaald. De lichte stijging begin 2007 bij het frituurvet is in september 2007 ruimschoots teruggedraaid naar uiteindelijk een ruim 80% reductie. 4

6 Figuur 1: gemiddeld gehalte transvet en verzadigd vet toegepast bij AKSV leden 40 transvet verzadigd vet % van het totale vetgehalte ,7 29,5 30,1 5,9 28,0 24,5 24,7 3,2 2,6 2, feb sept Figuur 2: gemiddeld gehalte transvet en verzadigd vet toegepast als ingrediënt 40 ingredient transvet verzadigd vet 35 % bij Ingredient olie/vet ,4 24,7 23,7 23,5 3,4 2,8 15,3 15,4 1,9 1, feb sept Reductie verzadigd vet: Het is evident dat de grootste reductie is behaald bij de toepassing als ingrediënt olie/vet. Bij frituurvet is alleen de doelstelling het gemiddelde gehalte verzadigd vet < 40% - behaald. De oorzaak van de toename is dezelfde als onder reductie transvetzuren is genoemd. Een van de complicerende factoren voor verdere toepassing van vloeibare oliën is een stijging van de kostprijs, in het retail kanaal nog altijd onbespreekbaar. Daarnaast spelen functionele en smaaktechnische eisen ook een rol. In Nieuwsbrief nr. 8, van januari 2007 was reeds de verwachting uitgesproken dat het verzadigd vetgehalte voor de als ingrediënt toegepaste oliën en vetten met 30% zou dalen, het is uiteindelijk zelfs bijna 38% geworden. Uitzonderlijk hoog, aangezien bij koelverse producten als salades en mayonaises verdere daling (door gebruik van met name raapolie) nagenoeg onmogelijk is. 5

7 Figuur 3: gemiddeld gehalte transvet en verzadigd vet toegepast als frituurvet % bij frituur vet/olie Frituurvet transvet verzadigd vet 42,2 39,7 35,5 36,4 36,4 18,3 9,8 3,8 4,3 3, feb sept Tabel 2: overzicht van de gebruikte oliën en vetten als ingrediënt en frituurvet (september 2007) soort ingrediënt olie/vet procentueel gebruik trans verzadigd raapolie 51,9 0,2-2,0 7-8 sojaolie 18,7 0,3-2, ,5 palmolie 11,9 0,5-2, margarine 8, geharde palmolie 2, banketmargarine 1, roomboter 1,2 4, rundvet 0,8 3,0-3, bakkersvet 0,8 1,0-2, zonnebloemolie 0,9 0,0-2,0 12 olijfolie 0,6 0,2 14 korstmargarine bulk 0,4 1,0 40 kippenvet 0,3 1,5 29 plantaardige olie 0,2 0,6-1, plantaardige vet 0,1 0,5-0, reuzel 0, arachideolie 0,1 1,0 17 sesam/sojaolie 0,0 1,2 40 sesamolie 0,0 2,0 13,5 truffelolie 0,0 0,2 14 soort frituur olie/vet procentueel gebruik trans verzadigd palmolie 37,2 0,5-2, palmoleine 22,9 1,0 40 raapolie 14,6 0,2-2,0 7-8 zonnebloemolie 11,1 0,0-2,0 12 geharde palmolie 7, rundvet 3,8 3,0-3, sojaolie 1,1 0,3-2, ,5 frituurvet 0, gedeeltelijk geharde palmolie+raapolie 0, reuzel 0, plantaardige olie 0,3 0,6-1, arachideolie 0,1 1,0 17 sojaolie gedeeltelijk gehard 0, ,0 1,9 15,4 100, ,4 Overige opmerkingen Als belangrijkste redenen voor het niet volledig vervangen van vetten zijn genoemd: prijs, smaak en niet dezelfde functionele eigenschappen. Daarnaast was de samenstelling van de gebruikte vetten voor een aantal bedrijven al zo goed, dat geen verbetering resp. vervanging meer nodig was. 6

8 Een 9-tal bedrijven heeft aangegeven behoefte te hebben aan overleg of extra informatie ten aanzien van vetzuursamenstelling. In november 2007 is daarom een bijeenkomst georganiseerd voor de leden waarop een presentatie is gegeven door een leverancier van vetten. Conclusie t.a.v. transvetzuren De resultaten van de opeenvolgende monitoringsonderzoeken wijzen uit dat het totaal gehalte aan transvetzuren in door de leden van AKSV geproduceerde (vlees)snacks t.o.v is gereduceerd met 76,5 %. Aan de doelstelling terzake van transvetzuren wordt door de AKSV dus ruimschoots voldaan. Conclusie t.a.v. verzadigde vetzuren Uit het laatste monitoringsonderzoek blijkt dat de reductie van totaal verzadigd vet ongeveer 17% is, terwijl de doelstelling 30% is; de norm is dus nog altijd niet gehaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van palmolie, palmoleïne en geharde palmvet. Deze maken nog steeds 65% van de hoeveelheid frituurvet of 30% van het totale 20,5 Mton. Wanneer de geharde palm zou worden vervangen, lost dit niet alleen het verzadigd vet probleem op maar ook daalt het transvetgehalte voor frituurvet verder. Naast de geharde palmolie is (banket)margarine nog een vet dat vervangen zou kunnen worden, waardoor het ingrediënt trans en verzadigd vet verder kan dalen. Plan van aanpak Sedert 2002 heeft de Branche veel effort gestoken in het terugdringen van het transvet en verzadigd vet. Met name op transvet gebied zijn enorme reducties behaald. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de monitoringonderzoeken die zijn uitgevoerd. Het laatste volledige onderzoek heeft in januari 2007 plaatsgevonden. In september 2007 zijn door een producent nog gegevens aangeleverd na het uitvoeren van een eerder toegezegde verbetering, welke eerder door technische problemen niet mogelijk bleek. De resultaten zijn hierdoor nog verbeterd, zoals in onderstaande tabel aangegeven. In de kolom doelstelling zijn de in het oorspronkelijke plan van aanpak genoemde doelstellingen weergegeven. Tabel 3: Resultaten gehalte aan transvetzuren en verzadigd vet % 2002 % 2005 % 2006 % jan % sept 2007 Reductie t.o.v DOELSTELLING Totaal - gehalte aan transvetzuren Totaal - gehalte aan verzadigde vetzuren 9,7 5,9 3,2 2,6 2,3 76,5% reductie 50% 29,5 30,1 28,0 24,5 24,7 16,4% reductie 30% Ingrediënten - gehalte aan transvetzuren 6,4 3,4 2,8 1,9 1,9 70,6% reductie 50% Ingrediënten - gehalte aan verzadigde vetzuren 24,7 23,7 23,5 15,3 15,4 37,7% reductie 30% Frituurvet - gehalte aan transvetzuren 18,3 9,8 3,8 4,3 3,1 82,9% reductie 50% of max 5% Frituurvet - gehalte aan verzadigde vetzuren 42,2 39,7 35,5 36,4 36,4 13,7% reductie 30% of max. 40% 7

9 Doelstellingen 2010 In november 2007 zijn nieuwe doelstellingen voor de branche geformuleerd. Voor het bereiken van de doelstellingen 2010 is primair van belang dat een ieder doorgaat op de ingeslagen weg en minimaal de behaalde resultaten consolideert. Tabel 4: doelstellingen gehalte aan transvetzuren en verzadigd vet 2010 Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging % 2005 % 2007 DOELSTELLING 2010 Totaal van alle vetten - gehalte aan transvetzuren 5,9 2,3 < 2,0 Totaal van alle vetten - gehalte aan verzadigde vetzuren 30,1 24,7 < 20 Ingrediënten - gehalte aan transvetzuren 3,4 1,9 < 1,75 Ingrediënten - gehalte aan verzadigde vetzuren 23,7 15,4 < 15 Frituurvet - gehalte aan transvetzuren 9,8 3,1 < 2,5 Frituurvet - gehalte aan verzadigde vetzuren 39,7 36,4 < 30 Opmerking: bovenstaande percentages betreffen de vetzuursamenstelling van het gebruikte vet, dus niet de percentages in het eindproduct waarvoor het vet wordt gebruikt. Met het vervangen van frituurvetten rijk aan verzadigde vetten en transvet (met name (gehard) palmvet, palmolie en palmoleïne) door vloeibare plantaardige oliën zullen de hierboven genoemde doelstellingen worden behaald. 8

10 Koninklijk Horeca Nederland Activiteiten 2007 Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten uitgevoerd. Ook in 2007 is wederom intensief samengewerkt met het Voorlichtingsbureau MVO in het kader van de gezamenlijke campagne Verantwoord Frituren. Deze campagne is in 2004 gestart door het Voorlichtingsbureau MVO en KHN om het gebruik van vloeibaar frituurvet in de horeca te stimuleren. Daarnaast heeft de sector in haar 3 gehouden regiobijeenkomsten de campagne onder haar leden onder de aandacht gebracht. Ook tijdens de, in nauwe samenwerking met de Chinese sector, gehouden Chinese cafetariadag zijn bij de aanwezige Chinese cafetariaondernemers de voordelen van het verantwoord frituren in hun eigen taal bijgebracht. Ook bij deze groep ondernemers groeit het besef voor het gebruik van vloeibare vetten en producten met een betere vetzuursamenstelling. In samenwerking met het Voedingscentrum is de snackwijzer geïntroduceerd. Ook op deze snackwijzer, die gratis verspreid is onder bijna alle cafetariaondernemers via de goede samenwerking met de groothandels en formulehuizen, is uitgebreid aandacht besteed aan het nut en het juiste gebruik van vloeibaar frituurvet. 9

11 Bovendien is er ook in 2007 een voortgang geboekt voor de ontwikkeling van de Cafetaria van de Toekomst, waarbij cafetaria s onder andere geïnformeerd zullen worden over de voordelen van het gebruik van vloeibare vetten en producten met een betere vetzuursamenstelling. Tenslotte zijn er zowel in print als via internet regelmatig artikelen verschenen over ondernemers die steeds meer de voordelen inzien van het gebruik van vloeibaar vet. Plan van Aanpak In 2003 werd de Task Force Transvetzuren opgericht om de inname van transvetzuren te verlagen. Een belangrijk initiatief vanuit deze Task Force was de campagne Verantwoord Frituren. Om ook aandacht te besteden aan het verzadigd vet is eind 2005 de Task Force Transvetzuren omgevormd tot de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Koninklijk Horeca Nederland Koninklijk Horeca Nederland is de brancheorganisatie voor de horeca in Nederland, waarbij zo n van de horecabedrijven zijn aangesloten. Hiermee zijn we één van de grootste ondernemersorganisaties in Nederland. Onze leden vertegenwoordigen meer dan 80% van de omzet in de horecabranche en meer dan 72% van de loonsom. In de horeca zijn personen werkzaam. Horeca in cijfers bedrijven 90% van de sector bestaat uit kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers in dienst horeca bestaat uit: hotels, discotheken, cafés, restaurants, toeristische bedrijven, fastservice en partycatering. 2% van de totale consumptie wordt genuttigd in de horeca. Door haar specifieke karakter staat de horeca midden in de maatschappij en vervult vaak een belangrijke functie in het sociale leven. Het is een functie die de horeca ook oppakt en waarin zij haar verantwoordelijkheid neemt. Uit EIM-onderzoek blijkt dat de horecaondernemer het beste scoort ten aanzien van verantwoord ondernemen. Uitgangspunten Koninklijk Horeca Nederland Koninklijk Horeca Nederland vindt dat de primaire verantwoordelijkheid voor gezond gedrag bij de consument ligt. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes.. Echter, Koninklijk Horeca Nederland neemt vanuit haar maatschappelijke rol wel de medeverantwoordelijkheid om mogelijk bij te dragen aan de verlaging van verzadigde vet en transvetzuren in de totale voeding via zelfregulering. Horeca is meer dan alleen het verstrekken van maaltijden. De gast komt in de horeca voor ontspanning en sfeer en om lekker te eten; het gaat om het product genieten. Gegeven het karakter van de horeca moet de gast en niet op een belerende, maar op een gastvrije wijze attent worden gemaakt op de keuzemogelijkheid voor extra gezond. Zonder daarbij concessies te doen aan de aspecten sfeer en genieten, die een belangrijk deel uitmaken van het verwachtingspatroon van die gast. Wat doet Koninklijk Horeca Nederland? Koninklijk Horeca Nederland zal aan ondernemers de mogelijkheden en kansen tonen om zich met een gezonde leefstijl positief te onderscheiden. Koninklijk Horeca Nederland ziet het als één van haar taken de horecaondernemer bewust te maken van de problematiek omtrent de vetzuursamenstelling. 10

12 Door middel van een collectieve voorlichtingscampagne én het faciliteren van de achterban streven Koninklijk Horeca Nederland, het productschap Margarine, Vetten en Oliën, de aardappelverwerkende industrie en vertegenwoordigers van frituurvetfabrikanten er naar om het aandeel verzadigd vet en transvet in frituurvetten substantieel te verlagen. Mede dankzij de campagne Verantwoord Frituren is het aantal gebruikers van vloeibaar frituurvet in de horeca gestegen tot ruim 50% in Voor 2010 hebben wij ons als doel gesteld 75%. Ook heeft Koninklijk Horeca Nederland het Convenant Overgewicht mede ondertekend. Binnen dit convenant heeft Koninklijk Horeca Nederland een plan van aanpak Horeca in beweging gelanceerd. In dit plan van aanpak geeft Koninklijk Horeca Nederland de ondernemer praktische handreikingen hoe ze hiermee om kunnen gaan binnen hun eigen bedrijfsvoering. Communicatie Koninklijk Horeca Nederland vindt communicatie erg belangrijk. De discussie moet niet gevoerd worden vanuit negatieve en ongenuanceerde uitgangspunten. Heldere, eenduidige en volledige communicatie is een absolute noodzaak om ondernemers bekend te maken met het fenomeen verzadigd vet en transvet. Alle voor- en nadelen moeten hierbij aan de orde komen, zodat de ondernemer een bewuste keus kan maken. Ook naar de consument toe is het belangrijk dat alle partijen dezelfde boodschap uitdragen, zodat de consument begrijpt waar het om gaat. Op basis van de juiste informatie, kan de consument zelf zijn keuzes maken. Stimuleren gezonde producten Activiteiten: De campagne Verantwoord Frituren ingezet om het aantal gebruikers van vloeibaar frituurvet in de fastservicesector te laten stijgen tot 75%. Samenwerking zoeken met producenten en leveranciers ten aanzien van het stimuleren van een verantwoorde vetzuursamenstelling in hun producten. Project Verantwoord Frituren in 2008 ook doortrekken naar de andere sectoren naast de fastservicesector zoals toerisme, recreatie, sport en cultuur en restaurants. Hulpmiddelen beschikbaar stellen aan onze leden en verder uitontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de snackwijzer in samenwerking met het Voedingscentrum. Horecaondernemers stimuleren gebruik te maken van gezondere producten/ingrediënten. Inventariseren en delen best practises van/met ondernemers. Stimuleren het gebruik van gezonde producten te integreren in de specifieke onderdelen binnen de fastfoodopleidingen en horecavakonderwijs en in de te organiseren vakwedstrijden. Stimuleren tot gebruik van vloeibaar vet door middel van een hogere notering in de cafetariatop 100. Communicatiemiddelen: Artikelen in het Horeca Nederland Magazine Vakbladen Website Nieuwsbrief (digitaal) 11

13 Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) Activiteiten 2007 Project Gezonde vetten in de bakkerij In opdracht van VBZ/NVB heeft TNO Kwaliteit van Leven de eerste drie fasen van het onderzoek Gezonde vetten in de bakkerij in 2007 afgerond. Het doel van dit onderzoek is de aangesloten leden te ondersteunen bij het reduceren van het gehalte aan verzadigd vet met 33% in koek en gebakproducten op basis van plantaardige oliën en vetten, met behoud van kwaliteit. Deze haalbaarheidsstudie richt zich op zeven productcategorieën. TNO heeft eind 2007 de resultaten van bovengenoemd project gecommuniceerd. Voor de productgroepen cake, zandgebak, harde wafels en (watervrije) crèmevullingen kan gezegd worden dat de doelstellingen van de haalbaarheidsstudie zijn behaald. Dit betekent dat het onder voorwaarden (goed) mogelijk lijkt het verzadigd vetgehalte in deze producten met 33% te reduceren. Bij de overige productgroepen is verder onderzoek nodig om de doelstellingen te kunnen behalen. Ondanks de complexiteit van de problemen kan TNO ook bij de laatste drie productgroepen, zachte wafels, korstdeeg en gistdeeg, goede oplossingsrichtingen aanreiken. Hoeveel reductie van verzadigd vet bij deze producten mogelijk is, verschilt per situatie (onder andere afhankelijk van product en proces). Het project is tot nu toe naar tevredenheid en volgens plan verlopen. Er was een goede samenwerking met de toeleverende industrie van oliën en vetten en de bedrijven. De voorbereidingen voor de implementatie van de resultaten in de praktijksituatie van bedrijven zijn in volle gang. Niet onopgemerkt kan blijven dat de bakkerijsector te kampen heeft met ingrijpende prijs- en marktontwikkelingen, hetgeen innovatietrajecten bemoeilijkt. Bijeenkomsten In aansluiting op bovengenoemd project heeft VBZ in 2007 twee ledenbijeenkomsten georganiseerd over vetzuursamenstelling. Tijdens een VBZ bijeenkomst begin 2007 heeft TNO de resultaten van fase 1 (literatuuronderzoek) aan de leden toegelicht. Op 1 november tijdens het succesvolle VBZ Health & Taste congres zijn de resultaten van de toepassing van de theoretische kennis bij de vastgestelde modelrecepturen gepresenteerd. Deze dag was een uitstekend moment om bedrijven onderling contacten te laten leggen en hun innovaties op het gebied van gezondere vetten aan elkaar te presenteren. Daarnaast hebben vele andere sprekers direct aanverwante ontwikkelingen toegelicht. Tijdens dit congres heeft VBZ in samenwerking met andere partijen ook beschikbare subsidiemogelijkheden gecommuniceerd om de stimulans tot innovatie te versterken. VBZ heeft gedurende 2007 bedrijven meerdere malen opgeroepen om zich aan te melden voor individuele implementatie van het onderzoek Gezonde vetten in de bakkerij. 12

14 Overige communicatie In navolging van voorgaande jaren heeft VBZ/NVB ook in 2007 regelmatig via nieuwsbrieven, ledenvergaderingen, ledencontacten, extranet, publicaties en lezingen bij externe seminars aandacht gevraagd voor het onderwerp vetzuren en zijn bedrijven gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke doelstellingen. Branchespecifiek overleg In de bakkerijbranche is in de tweede helft van 2007 een branchespecifiek vetoverleg opgestart met VBZ/NVB, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV, ambachtelijke bakkerijen), de Nebafa (bakkerijgrondstoffenleveranciers), het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en het Productschap MVO. Het doel van dit overleg is als branche gezamenlijk op te trekken in de reductie van verzadigde en transvetten, zodat de consument in alle kanalen de keuze heeft bakkerijproducten aan te schaffen met een verbeterde vetzuursamenstelling. Overige dienstverlening i.v.m. vetzuursamenstelling Ook zijn leden in 2007 expliciet gewezen op de mogelijkheid om consumenten te informeren over de voedingswaarden van producten via de nieuwe Dagelijkse Voedingsrichtlijn systematiek (GDA). Hiertoe is onder andere een FNLI handleiding verspreid. Verder is VBZ/NVB zeer intensief betrokken bij de ontwikkeling van de databank SpecsPlaza als onderdeel van BakkerijPlaza, een efficiënte manier om ingrediënteninformatie (waaronder samenstelling en voedingswaarden) binnen de bakkerijketen uit te wisselen. Tot slot is VBZ/NVB actief betrokken geweest bij de verdere uitvoering van het plan van aanpak van het Convenant Overgewicht binnen FNLI verband als convenantspartner. Resultaten In 2007 heeft VBZ/NVB wederom een monitoring bij haar leden uitgevoerd via het verspreiden van een vragenlijst. Na meerdere oproepen hebben circa 20 bedrijven de vragenlijst ingevuld. Op basis hiervan is VBZ/NVB van mening dat met enige terughoudendheid en voorzichtigheid naar de getrokken conclusies moet worden gekeken vanwege de representativiteit van het onderzoek. Er is een monitoring uitgevoerd voor de productgroepen biscuit, cakedeeg, crèmevullingen, gistdeeg, korstdeeg, wafels en zandgebak. In tabel 1 en 2 staan de gemiddelde waardes weergegeven van het gehalte vetzuren, transvetzuren en verzadigde vetzuren in 2005/2006 en Om de jaarlijkse voortgang weer te geven zijn de gegevens van 2007 afgezet tegen de gegevens van 2005/2006. Tabel 1. Vetzuursamenstelling eindproducten 2005/2006 (gemiddelden) Vetzuren (g/100g) Transvetzuren (g/100g) Verzadigde vetzuren (g/100g) Biscuit 13,9 0,4 8,2 Cakedeeg 24 1,4 11,5 Gistdeeg 13,9 0,5 6,5 Korstdeeg 29,9 1,8 16,3 Wafels 22,8 1,3 13,7 Zandgebak 21,8 0,6 11,7 13

15 Tabel 2. Vetzuursamenstelling eindproducten 2007 (gemiddelden) Vetzuren (g/100g) Transvetzuren (g/100g) Verzadigde vetzuren (g/100g) Biscuit 13,5 0,5 7,3 Cakedeeg 18,6 0,3 10,4 Gistdeeg 13 0,5 6,5 Korstdeeg 27, Wafels 20,9 0,8 10,5 Zandgebak 21,7 0,6 11,3 Biscuit Het totale vetgehalte en het verzadigde vetgehalte is in 2007 licht gedaald. Cakedeeg Het totale vetgehalte is aanzienlijk gedaald van gemiddeld 24 in 2005/2006 tot 18,6 g/100 g in Het gehalte transvetzuren en verzadigde vetzuren is gedaald naar respectievelijk 0,3 en 10,4 g/100 g in Gistdeeg In de categorie gistdeeg is de hoeveelheid vet en de vetzuursamenstelling vrijwel niet veranderd in Korstdeeg Het totale vetgehalte, het verzadigd vetgehalte en het transvetgehalte van korstdeegproducten is in 2007 gedaald ten opzichte van 2005/2006 naar respectievelijk 27,5 gram, 16 gram en 1 gram per 100 gram product. Wafels Het totale vetgehalte in wafels is gedaald van gemiddeld 22,8 gram in 2005/2006 tot gemiddeld 20,9 gram vet per 100 gram product in Het gehalte transvetzuren is gedaald naar minder dan 1 gram per 100 gram product. Het gehalte verzadigde vetzuren is in 2007 ten opzichte van 2005/2006 gedaald tot gemiddeld 10,5%. Zandgebak De hoeveelheid vet en de vetzuursamenstelling is in de categorie zandgebak vrijwel niet veranderd. Conclusie Het verzadigd vetzuurgehalte is in 2007 ten opzichte van 2005/2006 bij de productgroepen biscuit, cakedeeg, korstdeeg, wafels en zandgebak gedaald. Het gehalte transvetzuren is in 2007 bij alle productgroepen gemiddeld niet hoger dan 1 gram per 100 gram product in Met name in de categorie cakedeeg en wafels zijn goede resultaten geboekt in VBZ/NVB verwacht met de resultaten van het project Gezonde vetten in de bakkerij de hoeveelheid verzadigde vetzuren in bakkerijproducten verder te verlagen. 14

16 Plan van aanpak Onderzoek en project Gezonde vetten in de bakkerij In 2008 tot 2010 zal het onderzoek Gezonde vetzuren in de bakkerij zich richten op de praktijksituatie van de aangesloten bedrijven. Op 24 januari 2008 wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten van het onderzoek in detail gepresenteerd zullen worden. Daarnaast zal VBZ/NVB de leden verder actief stimuleren tot deelname aan het vervolgtraject. De periode tussen 2008 en 2010 zal volop in het teken staan van de toepassing van alle beschikbare kennis bij zoveel mogelijk bedrijven. Daarnaast zal VBZ/NVB analyseren welke redenen bedrijven hebben om niet deel te nemen aan het project en welke activiteiten wellicht ondernomen kunnen worden om bedrijven alsnog te stimuleren tot deelname. Niet deelnemen betekent overigens zeker niet dat er ook geen activiteiten zijn ondernomen. Uiteraard voeren bedrijven ook op individuele basis innovaties door. Een derde belangrijk aspect is het in kaart brengen van de eventuele problematiek afgezet tegen de kritische succesfactoren om daadwerkelijk producten met een verbeterde vetzuursamenstelling in het assortiment van de afnemers opgenomen te krijgen. De vervolgactiviteiten worden op dit inzicht afgestemd. Stimuleren van innovaties Om innovaties te stimuleren gaat VBZ/NVB verder met haar leden actief te informeren en zal VBZ/ NVB de leden, voor zover mogelijk, tegemoet komen in hun behoeften binnen dit kader. Daarnaast zal VBZ/NVB de leden stimuleren tot deelname aan het implementatietraject van het onderzoek Gezonde vetzuren in de bakkerij. Tevens zal VBZ/NVB subsidietrajecten faciliteren die innovaties op dit terrein zullen stimuleren. Naar aanleiding van het onderzoek naar de voorwaarden voor toetreding van gezondere producten op de markt, zal VBZ/NVB zich, binnen haar eigen mogelijkheden, inzetten om de beperkende factoren te reduceren. Informatievoorziening achterban VBZ/NVB kent diverse communicatiemiddelen die ook de komende jaren gebruikt zullen gaan worden om de leden te blijven stimuleren om de vetzuursamenstelling in hun producten te verbeteren. Informatieverstrekking via het versturen van eigen nieuwsberichten en de nieuwsbrief van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling zal worden voortgezet. Daarnaast zal er doorlopend op het VBZ/NVB extranet specifieke informatie voor de VBZ/NVB-leden worden geplaatst. Verder wordt het verbeteren van de vetzuursamenstelling onder andere besproken op de bestuursvergaderingen van VBZ/NVB en op diverse andere vergaderingen van VBZ/NVB zoals de Commissie Levensmiddelenwetgeving en Voeding en gezondheid. Daarnaast organiseert VBZ/NVB regelmatig diverse themadagen over uiteenlopende onderwerpen. Er wordt gestreefd om, net als in voorgaande jaren, themabijeenkomsten te organiseren over de voortgang en resultaten van het project om de bedrijven te stimuleren actief bij te dragen aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. De informatievoorziening zal naar verwachting in de komende jaren wellicht ook meer individueel, per bedrijf plaatsvinden. 15

17 Overige dienstverlening i.v.m. vetzuursamenstelling Ook in 2008 zal VBZ/NVB de leden in 2008 tot 2010 informeren over en stimuleren tot gebruik van de nieuwe Dagelijkse Voedingsrichtlijn systematiek. De verdere ontwikkeling van de databank SpecsPlaza zal in 2008 tot 2010 voortgezet worden. Vanuit het Convenant Overgewicht zal VBZ/ NVB bedrijven ook stimuleren tot het ontwikkelen van meer verantwoorde producten (gezien vanuit de overheidsproblematiek), bijvoorbeeld door middel van haar bijdrage in de ontwikkeling en invulling van tools om de best practices van bedrijven te communiceren. Deze best practices hebben o.a. als doel om bedrijven te stimuleren ook bij te dragen aan de bestrijding van overgewicht door initiatieven van bedrijven die hier al aan bijdragen te communiceren. Maar ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan andere actiepunten die vanuit de industrie binnen het Convenant Overgewicht zijn afgesproken. Informatievoorziening/samenwerking derden VBZ/NVB zal streven naar verdere intensivering van de samenwerking met brancheorganisaties van toeleveranciers, leveranciers van grondstoffen, CBL en/of supermarktorganisaties. Ook zal de samenwerking inzake het onderwerp vet met brancheorganisaties, kennisinstituten (NBC) en andere vertegenwoordigende partijen binnen de bakkerijbranche zelf, worden voortgezet. Monitoring Om de voortgang van de aangesloten bedrijven met betrekking tot het verbeteren van de vetzuursamenstelling te volgen, zal VBZ/NVB er zorg voor dragen jaarlijks gegevens op te (laten) vragen bij haar achterban. Hierbij zal worden overwogen op welke wijze er meer data kan worden verzameld. Aan al deze activiteiten zal VBZ/NVB haar medewerking verlenen, zodat de bedrijven maximale prestaties kunnen neerzetten bij het verbeteren van de vetzuursamenstelling in hun producten. 16

18 Productschap Margarine, Vetten en Oliën Activiteiten 2007 Het afgelopen jaar heeft Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) zich ingezet voor een verdere verbetering van de vetzuursamenstelling, conform de afspraken in het Manifest. Zo heeft MVO in 2007 twee grote consumentenactiviteiten uitgevoerd voor de campagne Verantwoord Frituren, om de consument te wijzen op het belang van vloeibaar frituurvet, en daarmee de ondernemer het benodigde zetje te geven om over te stappen op vloeibaar frituurvet. Eind juni is de eerste grote consumentenactiviteit uitgevoerd, namelijk de verspreiding van een gepersonaliseerd gevelschildje onder zo n 2000 fastfoodondernemers die deelnemer zijn van de campagne Verantwoord Frituren. Het gevelschildje is alleen geldig als ook de bijbehorende deursticker met jaartal zichtbaar is. Cafetaria s die Verantwoord Frituren zijn hierdoor beter herkenbaar voor hun klant. En hoe meer de campagne terugkomt in het straatbeeld, hoe beter het is voor de bekendheid onder consumenten. De tweede grote consumentenactiviteit was fotowedstrijd die gedurende de maanden oktober en november heeft plaatsgevonden. Consumenten werden opgeroepen een foto te maken in een cafetaria waar het groene logo van de campagne te zien is, en deze te plaatsen op de website van de campagne Op de website kon gestemd worden op de mooiste foto, en de winnaar krijgt een reis naar keuze t.w.v ,-. De prijsuitreiking vindt plaats in januari 2008 tijdens de Horecava. De wedstrijd is onder de aandacht gebracht middels een persbericht, door posters op de deur van deelnemende cafetaria s, door banners op de websites van ondersteuners en door advertenties in het dagblad Metro. De campagne wordt uitgevoerd door het Voorlichtingsbureau MVO in samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland. De campagne is ook dit jaar weer mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal trouwe ondersteuners. In een speciale editie van de campagne Nieuwsbrief die aan het einde van het jaar is verschenen zijn deze ondersteuners uitgebreid aan het woord gelaten. Nieuwe ondersteuner van de campagne in 2007 was het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de EU wordt gewerkt aan wetgeving ten behoeve van een goede informatievoorziening (herziening van de voedingswaarde-etiketteringsrichtlijn). Naar verwachting zal eind 2007 de Europese Commissie haar voorstel presenteren voor een nieuwe wetgeving. MVO is voorstander van verplichte etikettering van transvetzuren en verzadigde vetzuren omdat dit verdere innovaties op het gebied van gebruik van betere vetten zal stimuleren. Ook is heldere etikettering van producten van groot belang voor een juiste informatievoorziening richting de consument ten behoeve van een gezonder eetpatroon, en zal verplichte etikettering van trans- en verzadigd vetzuren daarin bijdragen. De verplichte procesvermelding hydrogenering van een olie of vet zoals deze momenteel is opgenomen in de Europese etiketteringswetgeving is verwarrend en kan juist innovaties op het gebied van betere vetten tegenwerken. Dit zou dan ook moeten komen te vervallen. MVO heeft zich in 2007 richting Nederlandse overheid en de Europese Commissie dan ook hard gemaakt voor dit standpunt ten behoeve van een verdere verbetering van de vetzuursamenstelling. 17

19 In navolging op de inspanningen van de Nederlandse en Europese margarinefabrikanten sinds 1995 waarin de hoeveelheid transvetzuren in margarines voor de retail verlaagd is naar 1% op productbasis (2% op vetbasis) hebben in 2007 deze bedrijven zich verder gecommitteerd aan het gezamenlijk verlagen van de hoeveelheid transvetzuren tot 2% op vetbasis in alle industriële margarines (o.a. bakkerijmargarines). E.e.a. is vastgelegd in een nieuwe IMACE Code of Practice. Op nationaal niveau is MVO in 2007 verder nauw betrokken geweest bij de opzet van de plannen van de nieuwe toetreders in de bakkerijsector, NBOV en NEBAFA. Zo heeft MVO presentaties gehouden op relevante bijeenkomsten uit de bakkerssector, en zit MVO aan bij relevante overleggen. In opdracht van het Voorlichtingsbureau MVO heeft TNO Kwaliteit van Leven in 2007 onderzoek gedaan naar de inname van trans- en verzadigde vetzuren in bakkerijproducten (Voedselconsumptiepeiling 2003). Dit onderzoek wijst uit dat bakkerijproducten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de inname van verzadigde vetzuren en transvetzuren. Op een door VBZ georganiseerd symposium voor VBZ-leden heeft MVO een lezing gehouden over o.a. deze nieuwe onderzoeksresultaten. Naar aanleiding van de brief die Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling medio mei heeft ontvangen van Minister Klink van VWS heeft MVO internsief overleg gevoerd met de Nederlandse frituurvetfabrikanten over het terugbrengen van de hoeveelheid transvetzuren in vaste frituurvetten. Dit heeft geresulteerd in een Code of Practice voor vaste frituurvetten die vanaf 1 januari 2008 in werking zal treden en waarbij alle frituurvetfabrikanten zich committeren aan het stapsgewijs terugbrengen van transvetzuren in deze frituurvetten. De afspraken zijn dekkend voor alle vaste frituurvetten verkocht op de Nederlandse markt. MVO zal het naleven van de Code of Practice monitoren en indien nodig wordt een zwarte lijst opgesteld met producten die niet aan de Code of Practice voldoen.daarnaast zal MVO bij de Nederlandse overheid aandringen op Europese wetgeving om (dergelijke) vaste vetten met een hoog transvetzuurgehalte binnen geheel Europa te verbieden. MVO voert het secretariaat van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling en heeft in 2007 namens de Task Force drie edities van de Task Force nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast heeft MVO namens de Task Force de belangen behartigd van de Task Force leden richting instanties als Stichting Ik Kies Bewust en het Britse Retail Consortium met als doel waken voor voldoende ruimte voor productinnovaties op het gebied van verbetering van de vetzuursamenstelling. MVO heeft in 2007 bij haar bedrijven specifieke marktgegevens opgevraagd voor de tweede helft van 2006 en de eerste drie kwartalen van 2007 om een beeld te krijgen van het gebruik van vaste en vloeibare consumentenproducten (margarine, halvarine, bak- en braadproducten, frituurvetten) en van vaste en vloeibare frituurvetten in de horeca. De gegevens zijn een vervolg op de eerste monitoringscijfers over 2004, 2005 en de eerste twee kwartalen van De gegevens zijn weergegeven als gemiddelde per jaar. Omdat voor de categorie vloeibare frituurvetten in de horeca in de vorige rapportage de cijfers waren weergegeven per maand is voor deze rapportage ook een nieuw jaarlijks gemiddelde berekend over de jaren2004, 2005 en Nieuw dit jaar is verder een extra check die is ingebouwd, door ook klanten van MVObedrijven te betrekken in deze monitoring. Hierdoor is de juistheid en de accuraatheid van de cijfers beter gegarandeerd. 18

20 Resultaten Uit monitoringsgegevens van het productschap blijkt dat het aandeel vloeibare frituurvetten in de Nederlandse retail en horeca ook in 2007 verder is gestegen. Het aandeel vloeibare frituurvetten in de retail steeg in 2006 en 2007 aanmerkelijk tot 85% in 2007 (zie figuur 1). Ook het aandeel vloeibare margarine en bak- en braadproducten steeg met 5 procentpunten tot 36% in 2007 (zie figuur 2). Het aandeel vloeibare frituurvetten in de horeca is mede dankzij de campagne Verantwoord Frituren de afgelopen tijd verder gestegen naar gemiddeld 66% in 2006 en gemiddeld 69% in 2007 (zie figuur 3). Figuur 1. Het aandeel vloeibare frituurvetten in de retail ten opzichte van alle frituurvetten per jaar 90% 80% 75% 77% 84% 85% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 2. Het aandeel vloeibare margarine en bak- en braadproducten ten opzichte van alle bereidingsvetten (exclusief oliën) in de retail per jaar 40% 35% 31% 36% 30% 28% 25% 24% 20% 15% 10% 5% 0%

21 Figuur 3. Het aandeel vloeibare frituurvetten ten opzichte van alle frituurvetten in de horeca per jaar 80% 70% 64% 66% 69% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Plan van aanpak Ambities MVO zal zich ook de komende jaren verder inzetten voor onderstaande doelstellingen, waarvan een aantal al eerder waren geformuleerd in het plan van aanpak behorende bij het Manifest : Een toename van het aandeel vloeibare margarine en bak- en braadproducten in de retail van 36% tot minimaal 40% in 2010 Een toename van het aantal gebruikers van vloeibaar frituurvet in de fastfoodsector van 50% in 2006 tot 75% eind 2010 Een toename van het aandeel vloeibare frituurvetten in de retail van 85% tot 90% in Het stapsgewijs verlagen van het transvetzuurgehalte in vaste frituurvetten voor de horeca conform de volgende doelstellingen: Per 1 januari 2008 worden in Nederland geen vaste frituurvetten meer verkocht met meer dan 30% transvetzuren door grossiers en fabrikanten aan eindgebruikers Per 1 januari 2009 worden in Nederland geen vaste frituurvetten meer verkocht met meer dan 20% transvetzuren door grossiers en fabrikanten aan eindgebruikers Per 1 januari 2010 worden in Nederland geen vaste frituurvetten meer verkocht met meer dan 15% transvetzuren door grossiers en fabrikanten aan eindgebruikers Aanpak Voor het bereiken van de bovengenoemde ambities zullen de volgende activiteiten worden ondernomen en/of voortgezet: MVO zal de Code of Practice voor beperking van transvetzuren in vaste frituurvetten uitdragen en handhaven. MVO zal er bij de Nederlandse overheid op aandringen dat dergelijke afspraken worden vastgelegd in Europese wetgeving. 20

22 Informatievoorziening aan de consument over producten met een gunstige vetzuursamenstelling zoals vloeibare margarine en vloeibaar frituurvet. Hiertoe zullen de voorlichtingsactiviteiten van het Voorlichtingsbureau MVO worden voortgezet, zoals de voorlichting over vloeibare margarine, de lespakketten voor basis- en voortgezet onderwijs, en de website Informatievoorziening aan de professionele gebruiker over producten met een gunstige vetzuursamenstelling. Voorbeelden hierbij zijn de campagne Verantwoord Frituren, het geven van presentaties op symposia, het schrijven van artikelen in vaktijdschriften en het ontwikkelen van factsheets met feiten over vetten voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie en retail en het geven van gastlessen op (horeca)vakopleidingen. Ook zal MVO hierin de activiteiten van de Task Force meer onder de aandacht gaan brengen. Daarnaast brengt MVO in samenwerking met de Task Force de nieuwsbrief Verantwoorde Vetzuursamenstelling uit waar ontwikkelingen in beleid, wetenschap en maatschappelijke trends uiteengezet worden en die breed wordt verspreid binnen de diverse branches. MVO pleit voor een verplichte informatievoorziening over de hoeveelheid transvetzuren en verzadigde vetzuren in voedingsmiddelen. Hierdoor kunnen consumenten en professionele gebruikers beter een keuze maken voor producten die passen in een gezonde voeding. Ook kan dit innovaties verder stimuleren. Een belangrijk instrument om de inspanningen te meten is monitoring. De jaarlijkse monitoringsactiviteiten van MVO zullen worden voortgezet. De marktcijfers van het laatste kwartaal van 2007 en de eerste twee kwartalen van 2008 zijn in het derde kwartaal van 2008 beschikbaar. 21

23 Plannen van aanpak van de toegetreden partijen: NBOV en NEBAFA 22

24 Nederlandse Brood-en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) Plan van Aanpak Inleiding De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) behartigt de belangen van de ambachtelijke brood- en banketbakkers op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, juridische zaken, communicatie, economie en voedselveiligheid. De activiteiten van de NBOV laten zich verdelen in drie kerntaken. Deze zijn: 1. collectieve belangenbehartiging 2. individuele dienstverlening 3. voorlichting en communicatie met de branche Dit betekent dat alle werkzaamheden binnen de organisatie zijn te herleiden tot één van deze drie kerntaken. De NBOV en de (banket)bakkerondernemer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vereniging heeft iedere (banket)bakkerondernemer niet alleen vanuit het collectief, maar ook vanuit de individuele dienstverlening iets te bieden. Met behulp van actieve voorlichting en communicatie vervult de NBOV een antennefunctie voor de leden, de branche en diverse andere doelgroepen (zoals b.v. de overheid). Kenmerken ambachtelijke bakkerij De samenstelling van de ambachtelijke bakkerijbranche is continu aan verandering onderhevig. Momenteel is de branche als volgt samengesteld: hoofdbedrijven ca verkooppunten ca medewerkers ca. 23% marktaandeel De bedrijven bestaan voor het merendeel uit gemengde bedrijven (brood en banket). Een kleiner deel (circa 20 %) bestaat uit banketbakkerijen/patisserieën/chocola-terieën. Ambachtelijke bakkerijen richten zich veelal in eerste instantie op de verkoop van brood- en banketproducten via hun winkel(s). Daarnaast zijn er bedrijven die ook de levering aan derden in hun pakket hebben (o.a. aan supermarkten, horecabedrijven, instellingen en collega-bedrijven). 23

25 Aan de voorziening van productinformatie aan afnemers (consumenten en bedrijven) worden steeds hogere eisen gesteld. Reeds enige jaren worden bakkers geconfronteerd met regels op het gebied van voedselveiligheid, waaraan steeds meer elementen worden toegevoegd. HACCP en etikettering staan inmiddels op het netvlies bij veel bakkers, maar daarbij blijft het helaas niet. Zo hebben de richtlijnen met betrekking tot ingrediëntendeclaraties en allergeneninformatie inmiddels hun intrede gedaan en zijn eisen rondom de voedingswaardedeclaraties aanstaande. Dit alles maakt het ondernemen voor de ambachtelijke brood- en banketbakkers er niet eenvoudiger op. Vooral omdat ook emotionele aspecten bij de productie en verkoop van ambachtelijke producten een grote rol spelen. Gezond en lekker gaan niet altijd automatisch samen, maar het streven is deze twee uitgangspunten zoveel mogelijk met elkaar te verenigen. Daarbij is het behoud van smaak en kwaliteit essentieel. Als brancheorganisatie onderkent de NBOV de noodzaak om als bakkerijbranche actief te participeren in de maatschappelijke discussie rond gezondheidstrends. Dit betekent dat ook de reductie van verzadigde en transvetten in bakkerijproducten inmiddels bij de NBOV hoog op de agenda staat en is een reden om te participeren in de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling. In de benadering van het vraagstuk zullen zowel rationele als emotionele drempels moeten worden genomen. Vooral banketbakkers hebben hun reserves bij het terugdringen van vetten in banketbakkersproducten. Zij hebben ultieme smaakbeleving hoog in het vaandel staan en in hun ogen kan deze slechts bereikt worden via het gebruik van authentieke grondstoffen waarbij niet is gesleuteld aan de samenstelling (bijvoorbeeld vet- en zoutreductie en het gebruik van suikervervangers). Het kost tijd en energie om brood- en banketbakkers ervan te overtuigen dat verzadigde en transvetten deel uitmaken van de samenstelling van hun producten en dat deze vetten in het belang van de volksgezondheid waar mogelijk moeten worden teruggebracht. Gezien de aard van het bakkersambacht zal er daarbij altijd ruimte moeten blijven bestaan om te kunnen blijven genieten van de producten die de brood- en banketbakkerij voortbrengt. Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling De NBOV wil zich graag inzetten voor een verantwoorde vetzuursamenstelling in de producten van haar achterban. Om dit mogelijk te maken, wil zij graag officieel toe-treden tot de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. De Task Force zet zich immers in voor een verbetering van de vetzuursamenstelling van de voeding ten behoeve van de bevolking en werkt daarbij samen met diverse branchepartijen. De activiteiten die de NBOV wil gaan uitvoeren om de vetzuursamenstelling te verbeteren, staan beschreven in dit plan van aanpak. Stand van zaken Sinds mei 2006 maakt de NBOV (officieus) deel uit van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. In eerste instantie en vooruitlopend op het te formuleren plan van aanpak, heeft de NBOV haar achterban op verschillende momenten in 2007 geïnformeerd over het bestaan van verzadigde en transvetten en de invloed die deze vetten hebben op de volksgezondheid. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van het NBOV-ledenblad BakkersZaken. Hieraan is ook medewerking verleend door het Voedingscentrum. Maar bij algemene informatieverschaffing alleen kan het in dit project niet blijven. Vanuit de inspanningsverplichting die de NBOV als aspirant -lid van de Task Force heeft, zullen ook concrete vormen van aanpak naar de achterban moeten worden geïnitieerd. 24

Jaarrapportage Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling 2008

Jaarrapportage Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling 2008 www.vetzuursamenstelling.nl redactieadres: info@vetzuursamenstelling.nl Postbus 3095-2280 GB Rijswijk Jaarrapportage Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling 2008 1 Jaarrapportage Task Force Verantwoorde

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Effectmeting Voedsel en Waren Autoriteit, Projectnummer: ZD05K101 September 2005 1 Samenvatting Eén van de beleidsdoelstellingen van de minister van

Nadere informatie

Betere vetzuursamenstelling in producten met plantaardige oliën en vetten

Betere vetzuursamenstelling in producten met plantaardige oliën en vetten Betere vetzuursamenstelling in producten met plantaardige oliën en vetten Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling 23-21 De Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling heeft tussen 23 en 21 door zelfregulering

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3)

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca (3) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD06D230 Thema Voeding & Gezondheid December

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

JAARVERSLAG. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) AAN : Deelnemers Netwerk HP VAN : Secretariaat Netwerk HP DATUM : 30 november 2012 ONDERWERP : Overzicht voortgang 2012 deelnemers Netwerk HP Inleiding Eind 2011 hebben diverse brancheorganisaties met

Nadere informatie

NBOV: Gebruik margarine en roomboter in de bakkerssector

NBOV: Gebruik margarine en roomboter in de bakkerssector www.vetzuursamenstelling.nl NBOV: Gebruik margarine en roomboter in de bakkerssector De NBOV heeft een enquête uitgevoerd om te onderzoeken of bakkers gebruik maken van roomboter of margarine in 6 verschillende

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot. Datum 8 april 2014

De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot. Datum 8 april 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks - groot Datum 8 april 2014 De vetzuursamenstelling van producten hartige snacks (groot) 28 augustus 2013 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Doel...

Nadere informatie

Transvetzuurgehalte in chips verlaagd

Transvetzuurgehalte in chips verlaagd Transvetzuurgehalte in chips verlaagd Projectnummer: ZD 04 K102 Datum: maart 2006 1 Samenvatting Het streven van de Minister van VWS is dat in 2010 meer mensen eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding

Nadere informatie

Actieprogramma Task Force Duurzame Palmolie 2012

Actieprogramma Task Force Duurzame Palmolie 2012 Actieprogramma Task Force Duurzame Palmolie 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding... 2 2. Olieleveranciers (Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof))... 4 3. Voedingsmiddelenindustrie

Nadere informatie

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2)

Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Nutritionele kwaliteit kant-en-klaarmaaltijden (2) Voedsel en Waren Autoriteit Thema Voeding & Gezondheid Augustus 2007 Samenvatting In 2006 heeft de VWA een rapport gepubliceerd over de nutritionele kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5 Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in cafetaria s en snackbars, nummer 5 Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD08 1622 Thema Voeding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 Inleiding In deze Gedragscode geeft de Vereniging van

Nadere informatie

Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008

Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008 Voedingsmiddelenanalyses van de Afdeling Humane Voeding Deel 15 Vetzuursamenstelling van bakkerijmargarines in Nederland in 2008 Paul JM Hulshof, Truus Kosmeyer Maart 2009 Afdeling Humane Voeding Wageningen

Nadere informatie

RESULTATEN 2013 61% 53% 30%

RESULTATEN 2013 61% 53% 30% RESULTATEN 53% 3% 61% 1% : de norm in 215 DUURZAME PALMOLIE IN Het aandeel duurzame verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelen in is 61%. Hiermee laat dit rapport opnieuw een groei in het aandeel duurzame

Nadere informatie

Geïnspireerd door de natuur. Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1

Geïnspireerd door de natuur. Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1 Geïnspireerd door de natuur Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1 Het eerste complete assortiment vriesverse aardappelspecialiteiten bereid met pure zonnebloemolie Onze

Nadere informatie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie Manifest Task Force Duurzame Palmolie Initiatief ter stimulering van het gebruik van RSPO-gecertificeerde palmolie in Nederland November 2010 Rijswijk www.taskforceduurzamepalmolie.nl 1. Ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 598 Besluit van 15 november 2012, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood inzake het maximale zoutgehalte van brood 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

no.1 in Gezond Frituren

no.1 in Gezond Frituren no.1 in Gezond Frituren A healthy story Kan een nieuw product een bewezen succes zijn? Ja. Romi introduceerde als eerste Gezond Frituren en werd daarmee voortrekker van een succesvolle trend. Een trend

Nadere informatie

Voor op brood (kuipjes 41 % totaal vet) Voor op brood (kuipjes > 41 % vet) Twenty Four Brio Light Becel pro.activ Calorie Light

Voor op brood (kuipjes 41 % totaal vet) Voor op brood (kuipjes > 41 % vet) Twenty Four Brio Light Becel pro.activ Calorie Light INFOKAART n van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten December 2016 - Het assortiment margarineproducten wordt steeds groter en sluit steeds beter aan op de wensen en eisen van de consument.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 532 Voedingsbeleid Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

natuurlijke oorsprong

natuurlijke oorsprong PALMOLIE Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld en een belangrijke bron van vetten in onze voeding. Palmolie is een ingrediënt in margarines, koekjes en ijs, maar ook in non-food

Nadere informatie

Akkoord. Verbetering Productsamenstelling

Akkoord. Verbetering Productsamenstelling Akkoord Verbetering Productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker (calorieën) Gezondere producten 1 kiezen kan en moet makkelijker worden voor consumenten. Een gezond voedingspatroon is belangrijk voor

Nadere informatie

Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen

Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen Monitoring verzadigd vetgehalte in levensmiddelen Onderzoek van 414 levensmiddelen in 2015 Aanleiding De Nederlandse overheid streeft ernaar dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken voor gezonder

Nadere informatie

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014)

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) Utrecht, 14 november 2014 (laatst gewijzigd op 12 december 2014) Inleiding

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet

Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet Vetten Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet In voeding zitten twee soorten vet: verzadigd vet en onverzadigd vet. Als je verzadigd vet vervangt door onverzadigd vet heeft dat een positief effect

Nadere informatie

Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen

Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015. NVB Wageningen Zesde Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2015 NVB Wageningen NVB Postbus 360 6700 AJ WAGENINGEN Referentie: KC-21417-ZsPr/JeSa/361010 Wageningen, 26 mei 2015 Rapport betreffende Zesde Landelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Voedingsmiddenenbedrijven hebben verschillende manieren om consumenten erop te attenderen dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de gezondheid. Sinds enkele jaren worden daar in Nederland

Nadere informatie

VEranTwoord. Voor meer informatie: Redactieadres: Postbus 3095-2280 GB Rijswijk info@vetzuursamenstelling.nl www.vetzuursamenstelling.

VEranTwoord. Voor meer informatie: Redactieadres: Postbus 3095-2280 GB Rijswijk info@vetzuursamenstelling.nl www.vetzuursamenstelling. Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten Voor meer informatie: Redactieadres: Postbus 395-228 GB Rijswijk info@vetzuursamenstelling.nl www.vetzuursamenstelling.nl VEranTwoord Betere vetzuursamenstelling

Nadere informatie

Onderwerp Reactie Consumentenbond op Nota Gezondheidsbeleid

Onderwerp Reactie Consumentenbond op Nota Gezondheidsbeleid E-mail Datum huitslag@consumentenbond.nl 13 december 2011 Doorkiesnummer 070-4454236 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk HU/71124 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste Commissie

Nadere informatie

Betreft: Gezondheidsraadadvies Gezonde Voeding: logo s onder de loep

Betreft: Gezondheidsraadadvies Gezonde Voeding: logo s onder de loep Ons kenmerk: HU/57202 Den Haag, 7 oktober 2009 Betreft: Gezondheidsraadadvies Gezonde Voeding: logo s onder de loep Geachte heer Klink, Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw reactie gericht

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering

Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering Oordeel inzake Zout en verzadigd vet in kant en klaar maaltijden (ingediend door FNLI, CBL, AKSV) Utrecht, 1 november 2016 (laatst gewijzigd op 22

Nadere informatie

Analyse innovatie van producten met het Vinkje

Analyse innovatie van producten met het Vinkje Analyse innovatie van producten met het Vinkje 28 april 216 Inleiding Stichting Ik Kies Bewust heeft twee doelstellingen: 1. producenten stimuleren gezondere producten te maken, en 2. consumenten helpen

Nadere informatie

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020)

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Aanleiding De school is een belangrijke vindplek van de jeugd en heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedings- en drankenaanbod op scholen

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca Auteurs: Erik Konings, Joke Sens, Linda van Rooij-van den Bos, Martin Kooijman. Voedsel en Waren Autoriteit / Keuringsdienst van Waren, regio Zuid

Nadere informatie

Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE. E-book

Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE. E-book Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE E-book WAT IS VET? VET IS EEN VOEDINGSSTOF DIE ZIT IN BIJVOORBEELD HALVARINE, OLIE, VLEES, KAAS EN IN KOEK, SNACKS EN SAUZEN. VET IS ALTIJD EEN MENGSEL VAN VETZUREN.

Nadere informatie

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Convenant Evenwichtige Voeding: Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Het convenant in 4 vragen 1 Wat gebeurt er reeds in België? Wat

Nadere informatie

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013

De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten. Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten Datum 7 oktober 2013 De vetzuursamenstelling van producten vleesbereiding en vleesproducten 27 februari 2013 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Oliën en vetten kies gezond en lekker

Oliën en vetten kies gezond en lekker Meer weten? Op www.vettefeiten.nl vind je nog veel meer informatie over de rol van oliën en vetten in ons dagelijks leven. Volg ons ook op twitter: @MVOvettefeiten Contact MVO - de ketenorganisatie voor

Nadere informatie

Versie 28 augustus 2015

Versie 28 augustus 2015 Format voor het indienen van voorstellen voor ketenbrede afspraken ter verlaging van het gehalte aan zout, (verzadigd) vet, suiker en/of calorieën in voedingsmiddelen Ter beoordeling door de Wetenschappelijke

Nadere informatie

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan 3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 8 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 8 februari 2016 Datum:

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

FNLI. Actieplan Zout in Levensmiddelen

FNLI. Actieplan Zout in Levensmiddelen FNLI Actieplan Zout in Levensmiddelen datum Rijswijk, 19 december 2008 Inhoudsopgave FNLI... 1 ACTIEPLAN ZOUT IN LEVENSMIDDELEN... 1 INLEIDING... 2 BRONNEN VAN ZOUT/NATRIUM... 5 DOELSTELLING... 6 AANPAK

Nadere informatie

Bachelor s Award 2014

Bachelor s Award 2014 Bachelor s Award 2014 Betreft: Opdracht en beoordelingscriteria Bachelor s Award 2014 Beste studenten, Welkom bij de speciale jubileumeditie van de Voedingscentrum Bachelor s Award. Slepen jullie straks

Nadere informatie

Samenvatting. Voedingsmiddelengebruik en maaltijdpatroon

Samenvatting. Voedingsmiddelengebruik en maaltijdpatroon Samenvatting Sinds 1987 vindt in Nederland eens in de vijf jaar een peiling van de voedselconsumptie van de bevolking plaats. In dit advies worden de belangrijkste ontwikkelingen in de voedselconsumptie

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips

Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips Vetten 1 Onderwerpen Wat zijn vetten? Soorten vetten Onverzadigde vetten Verzadigde vetten Transvetten Vetpercentages Tips 2 Wat zijn vetten? Vetten zijn naast eiwitten en koolhydraten, een van de drie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en SBIR 1 Oproep, 26 januari 2017 Plantaardige eiwitten op het bord Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei 2017 Budget : 400.000,- (fase 1) en 1.400.000,- (fase 2) De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Communicatieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 01-02-2017 F. van Doorn J. van Esch 3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1, 1/6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Convenant herformulering vleeswaren

Convenant herformulering vleeswaren - VNvVERENIGING VOO.R DE NEDERLANDSE VtEE$WARENINDUSTRIE Convenant herformulering vleeswaren 2013-2015 Partijen Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV), rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Bespaart u geld en zorgen. Gegarandeerd!

Bespaart u geld en zorgen. Gegarandeerd! Bespaart u geld en zorgen. Gegarandeerd! Presentatie voor Maandag 17 mei 2010 CaterCoach AssortimentWijzer: - Laat een organisatie/school zien hoe hun assortiment scoort op het gebied van gezonde en uitgebalanceerde

Nadere informatie

Food Innovation Bachelor s Award 2018

Food Innovation Bachelor s Award 2018 Food Innovation Bachelor s Award 2018 Beste studenten, We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de Food Innovation Bachelor s Award van het Voedingscentrum! Aan jullie de taak om een gezond en duurzaam

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Communicatieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 02 22 januari 2016 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2016 Datum:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Friet. Piet. van BETER MILIEU PUNTEN VOOR EEN. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Friet. Piet. van BETER MILIEU PUNTEN VOOR EEN. Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Folder 2012 Friet 6 PUNTEN VOOR EEN BETER MILIEU Bewuste Product keuzes Verantwoord Frituren Eko Verpakkingen Gebruik van plastic zakjes Klein bedrag? Pinnen mag! Afvalscheiding door FvP van Piet Maatschappelijk

Nadere informatie

de frituur & horeca (Foodservice) waarbij producten aangeboden worden onder eigen merknaam en de mogelijkheid gelaten wordt voor private label.

de frituur & horeca (Foodservice) waarbij producten aangeboden worden onder eigen merknaam en de mogelijkheid gelaten wordt voor private label. A. INLEIDING A.1 Missie Wouters N.V. is een dynamische, innovatieve, klant - en service gerichte onderneming met internationale ambities, die aan de bakkerij sector, de food services en de voedingsindustrie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten

Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten E-learning module vetten en gezondheid Hoofdstuk 1 - Gezond eten met aandacht voor goede vetten Hoofdstuk 1 gaat over de rol van vetten in een gezond voedingspatroon. Na bestudering van dit hoofdstuk weet

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Datum: Juli 2012 Contactpersonen: Martijn Snels Eva Kromhout Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016

Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood NVB Wageningen. December 2016 Zevende en achtste Landelijke Steekproef Zoutgehalte in Brood 2016 NVB Wageningen December 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. METHODIEK ZEVENDE EN ACHTSTE LANDELIJKE STEEKPROEF ZOUTGEHALTE IN BROOD... 3

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015

Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Meldpunt Verpakkingenmei tot en met oktober 2015 Conclusies (o.b.v. halfjaarrapportage opgesteld door Milieu Centraal) 23 november 2015 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 FUNCTIES EN DOELEN VAN HET MELDPUNT

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen

Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen Vet- en vetzuursamenstelling van industrieel bereide levensmiddelen Analyse van snacks, koek & gebak, chips & zoutjes en brood Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV Inventarisatie naleefniveau rookvrije horecaa voorjaar 211 Per 1 juli 28 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod r ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalvee werkgevers inn

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends Branche Slagerijen Omschrijving De consument is voor zijn aankopen van vlees en vleeswaren in hoge mate aangewezen op de detailhandel. Hoewel de slagerijspeciaalzaak als traditionele aanbieder geldt, vindt

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Meldpunt Verpakkingen November 2014 tot en met april 2015

Meldpunt Verpakkingen November 2014 tot en met april 2015 Meldpunt Verpakkingen November 2014 tot en met april 2015 Conclusies (o.b.v. halfjaarrapportage opgesteld door Milieu Centraal) 9 juni 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 CONCLUSIES... 5 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ongekoelde presentatie

Ongekoelde presentatie Ongekoelde presentatie Een klant die ziek wordt van een heerlijke rijstevlaai of een pizzabroodje u moet er niet aan denken. Om risico s voor de volksgezondheid te voorkomen, mogen bederfelijke producten

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën Bestuurskamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën 1. Inleiding Artikel 5 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen schrijft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 209 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten inzake het vetgehalte van gehakt en mager

Nadere informatie

Allergenen en de horeca

Allergenen en de horeca Allergenen en de horeca KHN s inzet op de Allergenenwetgeving EU: oorspronkelijk voedingswaarden, koolhydraten, vetten, natrium, allergenen.. KHN: voor niet-voorverpakte producten alleen allergenen NL:

Nadere informatie