Aansluiten op de TIOX webservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluiten op de TIOX webservice"

Transcriptie

1 Aansluiten op de TIOX webservice VNG TIOX Kenmerk: QDelft - Rap954 Datum: 27 maart 2013 Auteur(s): Maurice Vrolijk, Frank Mulder, Freek Reinders QDelft Mijnbouwplein RT Delft

2 Kader Dit rapport is geschreven in opdracht van VNG in het kader van het project TIOX. Opdrachtgever VNG: Arnold Kloeke Contactpersoon VNG: Arnold Kloeke Projectleider Q Delft: Martijn Bergkamp Contactpersoon Q Delft: Martijn Bergkamp Documentbeheersing Versie Datum Beknopte beschrijving van wijzigingen Auteur(s) Geheel herziene versie van Aansluiten op Maurice Vrolijk de TIOX-webservice (rap439v / v3.12) Enkele fouten in voorbeelden in paragraaf Maurice Vrolijk 4.1 verbeterd. Bij gebruikte eenheid en percentage gereed aangegeven dat deze vanaf 2013 worden gebruikt Toevoeging validatie van gebruikersnaam en locatie-aanduiding. Freek Reinders Het kwaliteitsmanagementsysteem van QDelft is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van QDelft QDelft kenmerk: Rap954a bladzijde: 2 van 91

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten Doelgroep Referenties Beschikbare webservices Omgevingen Logische webservices Communicatie StUF Validatie Fouten Serialisatie en null-waarden in.net Security SSL Authenticatie en autorisatie Logingegevens Verschillen tussen de webservices Verschillen tussen en webservices Uitgaand: element codeomzetbelasting is verplicht geworden Uitgaand: appartementsindex of deelperceelnummer binnen element kadastraleaanduiding is verplicht geworden Uitgaand: attribuut StUF:functie is verplicht geworden Uitgaand: attribuut StUF:entiteittype is verplicht geworden Uitgaand: attribuut StUF:verwerkingssoort is verplicht geworden Uitgaand: element object heet nu taxatie Uitgaand: er kunnen transacties meegestuurd worden Uitgaand en inkomend: nieuw element percentagegereed Uitgaand: geen element sessionid meer Inkomend: nieuw element gebruikteeenheid Inkomend: gebruikersgegevens bevatten nu ook rollen Inkomend: details-xml van foutbericht voldoet nu wel aan XSD Verschillen tussen en webservices Overzicht functionaliteit Webservice verwerksynchroonvrijbericht geefactuelekengetalsetverzoek kenmerk: Rap954a bladzijde: 3 van 91

4 5.1.2 geefbeschikbarewaardepeildataverzoek geefgebruikergegevensverzoek geefkengetalsetopidverzoek geefkengetalsetopdatumverzoek geeftaxatieinvoerverzoek geeftaxatieinvoerlijstverzoek geeftaxatieuitvoerverzoek geeftaxatieuitvoerlijstverzoek taxeerobjectverzoek hertaxeerobjectverzoek geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek Webservice verwerksynchronekennisgeving taxtioxlk02t Toepassing Taxeren WOZ-object Handmatig WOZ-object taxeren Taxatie-invoer opvragen Taxatie-uitvoer opvragen Webmethods Algemeen Zoeken naar taxatielijsten op basis van filtercriteria Identificatie archetype Dummy-archetypen Kengetallen overschrijven Berekening van deelobjecten Validatie van uitvoer Gebruik statustaxatieparameters Validatie van gebruikersnaam en locatiegegevens Webservice verwerksynchroonvrijbericht taxeerobjectverzoek hertaxeerobjectverzoek geefactuelekengetalsetverzoek geefbeschikbarewaardepeildataverzoek geefgebruikergegevensverzoek geefkengetalsetopdatumverzoek geefkengetalsetopidverzoek geeftaxatieinvoerlijstverzoek geeftaxatieinvoerverzoek geeftaxatieuitvoerlijstverzoek kenmerk: Rap954a bladzijde: 4 van 91

5 geeftaxatieuitvoerverzoek geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek Webservice verwerksynchronekennisgeving taxtioxlk02t Foutberichten Overzicht invoer en uitvoer Agrarische asbest (AAS) Invoer Uitvoer Agrarisch erf (AER) Invoer Uitvoer Agrarische gebouwen (AGB) Invoer tot en met Uitvoer tot en met Invoer vanaf Uitvoer vanaf Dummy gecorrigeerde vervangingswaarde (DGVW) Dummy geen berekening (G) Invoer Uitvoer Dummy stuksprijzen (DSP) Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) Invoer Uitvoer Stuksprijzen (SP) Invoer Uitvoer Motorbrandstofverkooppunten locatiewaarde (MBVPLW) Invoer Uitvoer Motorbrandstofverkooppunten opstal (MBVPOS) Motorbrandstofverkooppunten tanks (MBVPT) NSW Landgoederen (NSW) Invoer Uitvoer Recreatie (RECR) Invoer tot en met Uitvoer tot en met kenmerk: Rap954a bladzijde: 5 van 91

6 Invoer vanaf Uitvoer vanaf Windturbines (WTS) Tot en met Invoer vanaf Uitvoer vanaf Woonwagens (WW) Invoer tot en met Uitvoer tot en met Vanaf kenmerk: Rap954a bladzijde: 6 van 91

7 1. Inleiding Dit document beschrijft hoe een aansluitende partij gebruik kan maken van de TIOX-webservice. Dit document is een geheel herziene versie van [AODTWS]. 1.1 Uitgangspunten Bij het lezen van dit document worden een aantal uitgangspunten gehanteerd: Wanr in dit document over een WOZ-sectormodel wordt gesproken in de context van een TIOX-webservice, dan wordt hiermee altijd een specifieke versie van het WOZsectormodel bedoeld. In de communicatie met een TIOX-webservice zijn de uitgaande berichten de berichten die de aansluitende partij naar de TIOX-webservice stuurt. De inkomende berichten zijn de berichten die de TIOX-webservice naar de aansluitende partij stuurt. 1.2 Doelgroep Dit document is bedoeld voor ontwikkelaars en softwarearchitecten die een applicatie willen aansluiten op de TIOX-webservice. 1.3 Referenties Code Titel Versie ST0301 StUF XSD0310 https://www.surfgroepen.nl/sites/stuf/shared%20documents/4_s tuf_standaarden/stuf% %20(in%20gebruik)/stuf0301_ _patch05/doc/stuf pdf WOZ sectormodel XSD s XSD0312 WOZ sectormodel XSD s GG0312 WOZ sectormodel gegevenswoordenboek oek%20stuf%20woz% zip kenmerk: Rap954a bladzijde: 7 van 91

8 MSTSE Microsoft Transform Soap Extension AODTWS https://webservice0312.tiox.nl/support/microsoftservices.soapex tensions.zip Aansluiten op de TIOX-webservice https://webservice0312.tiox.nl/support/aansluiten%20op%20de% 20TIOX%20webservice(v3.12).pdf Rap439v / v3.12 kenmerk: Rap954a bladzijde: 8 van 91

9 2. Beschikbare webservices 2.1 Omgevingen Er bestaan twee omgevingen voor TIOX: Een productieomgeving. Dit is de omgeving die gebruikt wordt voor productiedoeleinden. Een acceptatieomgeving. Deze omgeving wordt ook wel de testomgeving genoemd. Deze omgeving wordt gebruikt om acceptatietesten te doen en is beschikbaar voor aansluitende partijen om te testen. De TIOX-webservice voldoet aan een versie van het WOZ-sectormodel. Per omgeving is altijd één webservice beschikbaar die voldoet aan de huidige versie van het WOZ-sectormodel, en één webservice die voldoet aan de vorige versie van het WOZ-sectormodel. Dit betekent dat er per november 2012 twee webservices beschikbaar zijn, die voldoen aan de versies en van het sectormodel. De URL s van deze webservices in de productieomgeving zijn: https://webservice0312.tiox.nl (TIOX WOZ sectormodel webservice) https://webservice2.tiox.nl (TIOX WOZ sectormodel webservice) De URL s van deze webservices in de acceptatieomgeving zijn: https://webservice0312.test.tiox.nl (TIOX WOZ sectormodel webservice) https://webservice2.test.tiox.nl (TIOX WOZ sectormodel webservice) 2.2 Logische webservices De TIOX-webservice bestaat uit twee logische webservices (SOAP addresses). De eerste webservice heet verwerksynchroonvrijbericht. Deze webservice verwerkt de StUF vrije berichten. De tweede webservice heet verwerksynchronekennisgeving. Deze webservice verwerkt de StUF kennisgevingen. Zie voor meer over vrije berichten en kennisgevingen [ST0301]. De URL s van de logische webservices bestaan uit de URL s van een omgeving met daaraan geplakt verwerksynchroonvrijbericht.asmx of verwerksynchronekennisgeving.asmx. Dus de logische webservices in de TIOX WOZ 0312 omgeving zijn: https://webservice0312.tiox.nl/verwerksynchroonvrijbericht.asmx https://webservice0312.tiox.nl/verwerksynchronekennisgeving.asmx kenmerk: Rap954a bladzijde: 9 van 91

10 3. Communicatie 3.1 StUF Communicatie met de webservice gebeurt volgens de StUF standaard. De StUF-standaard wordt uitgebreid beschreven in [ST0301]. Bovenop de StUF standaard wordt het WOZsectormodel gebruikt, voor de WOZ-specifieke entiteiten. De communicatie gebeurt door middel van SOAP 1.1 / 1.2. Binnen de body van een SOAP-bericht wordt een StUF-XML-bericht geplaatst. 3.2 Validatie Alle berichten die naar de TIOX-webservice worden gestuurd, en door de webservice worden teruggestuurd voldoen aan het WOZ-sectormodel van die webservice. Zie voor de XSD s hiervan [XSD0310] en [XSD0312]. Een bericht dat niet aan het XSD voldoet resulteert in een SOAP Fault met een foutbericht hierin verpakt (zie paragraaf 3.3). 3.3 Fouten In het geval van een opgetreden fout in de webservice wordt er een SOAP fault teruggestuurd. Van een SOAP fault zijn de volgende eigenschappen gevuld, zie Tabel 1. Eigenschap Bereik Omschrijving faultcode enumeratie: client, Geeft de plek aan die de fout veroorzaakt heeft: de client of server de server. faultstring string Geeft de stacktrace van de fout terug. detail xml Bevat het StUF-foutbericht. Tabel 1 Wanr er een SOAP fault optreedt, moet uit het element detail het StUF-foutbericht worden opgehaald. Aangezien alle webmethods synchroon zijn, is het foutbericht altijd van het type Fo02Bericht. Op basis van de informatie in het foutbericht kan verdere actie worden ondernomen. Zie verder hoofdstuk Serialisatie en null-waarden in.net De.NET-serialisatie resulteert in een null-waarde wanr een element het attribuut xsi:nil=true heeft. Dit is binnen de StUF-standaard ongewenst gedrag, omdat het element ook nog andere kenmerk: Rap954a bladzijde: 10 van 91

11 attributen kan hebben, welke in dat geval niet ge(de)serialiseert worden. Om dit te verhelpen is er een SOAP extension beschikbaar: TransformSoapExtension. Zie [MSTSE]. Een aanroepende.net-applicatie moet deze (of een equivalente) TransformSoapExtension SOAP extension gebruiken. Deze wordt gebruikt door bij elke webmethod het attribuut [TransformSoapExtension] op te nemen, of door in de config file de SOAP extension op te nemen: <webservices> <soapextensiontypes> <add type="microsoftservices.soapextensions.transformsoapextension,microsoftservices.soapextensions " priority="1" group="0"/> </soapextensiontypes> </webservices> Het zou kunnen dat andere frameworks of programmeertalen dit probleem hebben. In dat geval kan een equivalente oplossing toegepast worden. 3.5 Security SSL Communicatie met de webservice gebeurt door middel van SSL / HTTPS. Het is niet mogelijk om over een normale HTTP-verbinding te communiceren met de webservice Authenticatie en autorisatie Elke call naar de webservice moet vergezeld zijn van logingegevens. Deze logingegevens worden meegestuurd in een SOAP header. De logingegevens bestaan uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Beide worden ongecodeerd in de SOAP header geplaatst. Deze SOAP header heeft de volgende vorm: <credentials xmlns="http://www.vng.nl/tiox"> <username>piet</username> <password>wachtwoord</password> </credentials> In bovenstaand voorbeeld is de gebruikersnaam piet en het wachtwoord wachtwoord. Binnen een SOAP-bericht ziet dit er als volgt uit: <soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <soap:header> <credentials xmlns="http://www.vng.nl/tiox"> <username>piet</username> <password>wachtwoord</password> </credentials> </soap:header> <soap:body> <soap:body> kenmerk: Rap954a bladzijde: 11 van 91

12 </soap:envelope> Logingegevens De WOZ Datacenter database wordt gebruikt om gebruikers te authentiseren en te autoriseren. Dat betekent dat wanr er gebruik gemaakt wordt van TIOX, de gebruiker met de opgegeven credentials bekend moeten zijn binnen het WOZ Datacenter. Verder moet de gebruiker rechten hebben om TIOX te gebruiken. Om aansluitende systemen tegemoet te komen bij eventuele problemen met het beheer van WOZ Datacenter logingegevens, is het technisch mogelijk om een groep gebruikers met dezelfde rechten TIOX te laten gebruiken door hun allemaal dezelfde logingegevens te laten gebruiken. Voor dit doel kan in het WOZ Datacenter één account worden aangemaakt, dat door de groep gebruikers wordt gebruikt. Een aansluitende partij moet hiervoor contact opnemen met het beheer van het WOZ Datacenter. Om in dit geval toch de individuele gebruiker te identificeren moet de gebruikersnaam met de stuurgegevens meegegeven worden (stuurgegevens.zender.gebruiker). Vanaf de mei release 2014 wordt deze gebruikersnaam gevalideerd en een foutmelding (StUF055) gegeven als deze niet is ingevuld. kenmerk: Rap954a bladzijde: 12 van 91

13 4. Verschillen tussen de webservices In dit hoofdstuk staan de verschillen beschreven tussen verschillende webservices. Strikt genomen zijn dit de verschillen tussen de sectormodellen die deze webservices implementeren. 4.1 Verschillen tussen en webservices Uitgaand: element codeomzetbelasting is verplicht geworden Binnen een betrokkenwozobject element is het element codeomzetbelasting in versie verplicht geworden. Het element is verplicht aanwezig, maar hoeft volgens het sectormodel geen waarde te krijgen. Een voorbeeld van een codeomzetbelasting-element met een gevulde waarde staat hieronder. <betrokkenwozobject stuf:entiteittype="taxwozbob"> <gerelateerde stuf:entiteittype="woz"> <wozobjectnummer> </wozobjectnummer> <aanduidingwozobject> <gor.straatnaam xmlns="http://www.egem.nl/stuf/sector/bg/0310">teststraat</gor.straatnaam> </aanduidingwozobject> <verantwoordelijkegemeente> <gemeentecode xmlns="http://www.egem.nl/stuf/sector/bg/0310">0001</gemeentecode> </verantwoordelijkegemeente> <codeomzetbelasting>e</codeomzetbelasting> <soortobjectcode>3266</soortobjectcode> </gerelateerde> </betrokkenwozobject> Hieronder staat een voorbeeld waarbij het element codeomzetbelasting wel aanwezig is, maar niet gevuld. Er moet met het StUF-attribuut novalue aangegeven worden waarom de waarde afwezig is. Ook moet er een xsi-attribuut nil met de waarde true meegegeven worden. <betrokkenwozobject stuf:entiteittype="taxwozbob"> <gerelateerde stuf:entiteittype="woz"> <wozobjectnummer> </wozobjectnummer> <aanduidingwozobject> <gor.straatnaam xmlns="http://www.egem.nl/stuf/sector/bg/0310">teststraat</gor.straatnaam> </aanduidingwozobject> <verantwoordelijkegemeente> <gemeentecode xmlns="http://www.egem.nl/stuf/sector/bg/0310">0001</gemeentecode> </verantwoordelijkegemeente> <codeomzetbelasting stuf:novalue="waardeonbekend" xsi:nil="true"/> <soortobjectcode>3266</soortobjectcode> </gerelateerde> </betrokkenwozobject> Overigens geldt vanuit TIOX de regel dat bij taxeren vanaf 2010 en bij hertaxeren naar 2011 en verder dat de code omzetbelasting opgegeven moet zijn. Als dit niet het geval is dan volgt een StUF055 foutmelding (zie ook hoofdstuk 7). kenmerk: Rap954a bladzijde: 13 van 91

14 4.1.2 Uitgaand: appartementsindex of deelperceelnummer binnen element kadastraleaanduiding is verplicht geworden Binnen een kadastraleaanduiding element moet in versie een apr.appartementsindex- of een kdp.deelperceelnummer-element opgenomen zijn, eventueel met de StUF-indicatie geenwaarde. Een voorbeeld hiervan staat hieronder: <bevatkadastraleobjecten stuf:entiteittype="wozkoz"> <gerelateerde stuf:entiteittype="koz"> <bg0310:kadastraleaanduiding> <bg0310:kadastralegemeentecode>gvh00</bg0310:kadastralegemeentecode> <bg0310:kadastralesectie>x</bg0310:kadastralesectie> <bg0310:kadastraalperceelnummer>100</bg0310:kadastraalperceelnummer> <bg0310:apr.appartementsindex stuf:novalue="waardeonbekend" xsi:nil="true"/> </bg0310:kadastraleaanduiding> <bg0310:kdp.grootte>200</bg0310:kdp.grootte> </gerelateerde> <toegekendeoppervlakte>200</toegekendeoppervlakte> </bevatkadastraleobjecten> Uitgaand: attribuut StUF:functie is verplicht geworden Op een aantal berichten is het attribuut StUF:functie verplicht geworden in versie 03.12, met een vaste waarde. Zie Tabel 2 voor welke berichten dit geldt. De kolom Element geeft aan in welke element van het bericht het attribuut geplaatst moet worden. De kolom Attribuutwaarde geeft aan op welke waarde het attribuut gezet dient te worden. Uitgaand bericht Element Attribuutwaarde geefactuelekengetalsetverzoek /vraag selectie geefkengetalsetopdatumverzoek /vraag selectie geefkengetalsetopidverzoek /vraag selectie geeftaxatieinvoerverzoek /vraag selectie geeftaxatieinvoerlijstverzoek /vraag selectie geeftaxatieuitvoerverzoek /vraag selectie geeftaxatieuitvoerlijstverzoek /vraag selectie geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek /vraag selectie geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek /vraag selectie taxeerobjectverzoeksynchroon /taxatie entiteit hertaxeerobjectverzoeksynchroon /taxatie entiteit Tabel Uitgaand: attribuut StUF:entiteittype is verplicht geworden Op een aantal berichten is het attribuut StUF:entiteittype verplicht geworden in versie 03.12, met een vaste waarde. Zie Tabel 3 voor welke berichten dit geldt. De kolom Element geeft aan in welke element van het bericht het attribuut geplaatst moet worden. De kolom Attribuutwaarde geeft aan op welke waarde het attribuut gezet dient te worden. Uitgaand bericht Element Attribuutwaarde kenmerk: Rap954a bladzijde: 14 van 91

15 geefkengetalsetopdatumverzoek /vraag KPA geefkengetalsetopidverzoek /vraag KPA geeftaxatieinvoerverzoek /vraag TAX geeftaxatieinvoerlijstverzoek /vraag TAX geeftaxatieuitvoerverzoek /vraag TAX geeftaxatieuitvoerlijstverzoek /vraag TAX geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek /vraag TAX geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek /vraag TAX Tabel Uitgaand: attribuut StUF:verwerkingssoort is verplicht geworden Voor het bericht taxtioxlk02t is in versie het attribuut StUF:verwerkingssoort verplicht geworden op het element taxatie. Als waarde kan hiervoor een T worden meegestuurd. Zie ook Tabel 4. Uitgaand bericht taxtioxlk02t Element /taxatie Tabel Uitgaand: element object heet nu taxatie Voor het bericht taxtioxlk02t heet het element dat in versie object heette, in versie taxatie Uitgaand: er kunnen transacties meegestuurd worden Bij een taxatie- of hertaxatieverzoek kunnen in versie transacties meegestuurd worden. Zie [XSD0312] en [GG0312] voor het formaat hiervan Uitgaand en inkomend: nieuw element percentagegereed Bij een (her)taxatieverzoek kan in versie per deelobject worden opgegeven voor welk percentage de bouw van dit deelobject gereed is. Het bereik is [0, 100]. Het opgeven van dit element is niet verplicht. Wanr dit element niet is opgegeven dan veronderstelt de TIOX-webservice dat de bouw van het deelobject voltooid is (dus 100% gereed). Zie Tabel 5 voor de locatie van dit element. Dit element wordt voor deelobjecten vanaf waardepeildatum 2013 gebruikt. Uitgaand bericht hertaxeerobjectverzoeksynchroon taxeerobjectverzoeksynchroon Element /taxatie/beschouwddeelobject/percentagegereed /taxatie/beschouwddeelobject/percentagegereed Tabel 5 In het bericht dat het resultaat van de uitgevoerde (her)taxatie bevat, is door de TIOX-webservice het toegepaste percentage bij het deelobject geplaatst. Zie Tabel 6 voor de locatie van dit element. kenmerk: Rap954a bladzijde: 15 van 91

16 Inkomend bericht hertaxeerobjectresponssynchroon taxeerobjectresponssynchroon Element /taxatie/beschouwddeelobject/percentagegereed /taxatie/beschouwddeelobject/percentagegereed Tabel Uitgaand: geen element sessionid meer In versie konden in de credentialssoapheader de volgende elementen worden geplaatst: username, password, token en sessionid. De sessionid werd echter nooit gebruikt en is daarom niet meer opgenomen in de webservice. Voor aansluitende partijen voldoet zoals gewoonlijk het opgeven van username en password Inkomend: nieuw element gebruikteeenheid In het bericht dat het resultaat van de uitgevoerde (her)taxatie bevat, is door de TIOX-webservice (versie 03.12) de gebruikte eenheid bij het deelobject geplaatst. De gebruikte eenheid is A (aantal stuks), I (inhoud) of O (oppervlakte), en is afhankelijk van de eenheid van archetype. Voor sommige taxatiemethodieken is de gebruikte eenheid niet van toepassing en zal deze niet zijn gevuld. Dit element wordt voor deelobjecten vanaf waardepeildatum 2013 teruggegeven. Zie Tabel 7 voor de locatie van dit element. Inkomend bericht hertaxeerobjectresponssynchroon taxeerobjectresponssynchroon Element /taxatie/beschouwddeelobject/gebruikteeenheid /taxatie/beschouwddeelobject/gebruikteeenheid Tabel Inkomend: gebruikersgegevens bevatten nu ook rollen Als resultaat van het bericht geefgebruikergegevensverzoek worden nu ook de rollen van een gebruiker geretourrd Inkomend: details-xml van foutbericht voldoet nu wel aan XSD In de TIOX WOZ webservice voldeed het details element van een foutbericht in het geval van een TIOX001-fout (zie hoofdstuk 7) niet aan het bij deze fout geldende XSD. De elementen binnen het element namespacemappings zouden de naam namespacemapping moeten hebben, maar hadden de naam error. In de TIOX WOZ webservice is dit probleem verholpen en hebben de elementen binnen de namespacemappings dus de naam namespacemapping. 4.2 Verschillen tussen en webservices Deze verschillen worden niet in dit document beschreven, maar in [AODTWS] paragraaf 3.2. kenmerk: Rap954a bladzijde: 16 van 91

17 5. Overzicht functionaliteit 5.1 Webservice verwerksynchroonvrijbericht De webservice verwerksynchroonvrijbericht bevat de onderstaande webmethods geefactuelekengetalsetverzoek Met deze webmethod wordt de archetype-informatie, waaronder de kengetallen opgevraagd. Van het gevraagde archetype hoeft alleen de waardepeildatum en de archetypecodering opgegeven te worden. Wanr het archetype gevonden wordt, wordt hiervan de meest recente versie teruggestuurd geefbeschikbarewaardepeildataverzoek Met deze webmethod worden de details binnen TIOX beschikbare waardepeildata opgevraagd. Alle beschikbare waardepeildata worden teruggestuurd geefgebruikergegevensverzoek Met deze webmethod worden gegeven een token óf een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord de gegevens van een gebruiker opgehaald. Hieronder vallen ook de gemeentecodes waarvoor de gebruiker taxaties mag doen en opslaan in de database geefkengetalsetopidverzoek Met deze webmethod worden de details van een archetype inclusief de kengetallen opgevraagd. Wanr het gevraagde archetype gevonden wordt, wordt deze inclusief de bijbehorende kengetallen teruggestuurd geefkengetalsetopdatumverzoek Met deze webmethod worden voor een waardepeildatum alle beschikbare archetypen opgevraagd. Voor de gegeven waardepeildatum worden alle beschikbare archetypen teruggestuurd, exclusief de bijbehorende kengetallen geeftaxatieinvoerverzoek Met deze webmethod wordt de taxatie-invoer opgevraagd met het gegeven Id. Als de taxatie-invoer gevonden is, wordt deze teruggestuurd geeftaxatieinvoerlijstverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieinvoer voor een gegeven WOZ-objectnummer en gegeven adres. Adres en WOZ-objectnummer hoeven niet allebei gevuld te zijn. De basisgegevens van gevonden taxatie-invoer inclusief het Id worden teruggestuurd. kenmerk: Rap954a bladzijde: 17 van 91

18 5.1.8 geeftaxatieuitvoerverzoek Met deze webmethod wordt de taxatie-uitvoer opgevraagd met het gegeven Id. Als de taxatieuitvoer gevonden is, wordt deze teruggestuurd geeftaxatieuitvoerlijstverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieuitvoer voor een gegeven WOZ-objectnummer en gegeven adres. Adres en WOZ-objectnummer hoeven niet allebei gevuld te zijn. De basisgegevens van gevonden taxatie-uitvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd taxeerobjectverzoek Aan deze webmethod wordt een te taxeren WOZ-object meegegeven. Wanr dit WOZ-object correct is opgebouwd, worden alle deelobjecten van het WOZ-object getaxeerd volgens de bijbehorende taxatiemethodiek. De webmethod geeft het te taxeren WOZ-object terug, verrijkt met alle taxatie-uitvoer hertaxeerobjectverzoek Aan deze webmethod wordt een te hertaxeren WOZ-object meegegeven. Wanr dit WOZ-object correct is opgebouwd, worden alle deelobjecten van het WOZ-object getaxeerd voor de opvolgende waardepeildatum volgens de bijbehorende taxatiemethodiek. De webmethod geeft het gehertaxeerde WOZ-object terug geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieinvoer voor een gegeven gemeentecode en vanaf-datum. De basisgegevens van gevonden taxatieinvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieuitvoer voor een gegeven gemeentecode en vanaf-datum. De basisgegevens van gevonden taxatieuitvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd. 5.2 Webservice verwerksynchronekennisgeving De webservice verwerksynchronekennisgeving bevat de onderstaande webmethods taxtioxlk02t Deze webmethod dient om taxatie-invoer op te slaan. Taxatie-invoer hoeft niet compleet te zijn. Er komt een bevestigingsbericht terug als alles goed is gegaan. kenmerk: Rap954a bladzijde: 18 van 91

19 5.3 Toepassing In deze paragraaf worden de toepassingsmogelijkheden van de verschillende webmethods besproken aan de hand van een aantal scenario s Taxeren WOZ-object Verreweg de belangrijkste webmethod is taxeerobjectverzoek. Met deze webmethod is het mogelijk een WOZ-object te taxeren. Wanr een groot aantal WOZ-objecten getaxeerd moet worden, roept een aangesloten systeem voor elk te taxeren WOZ-object deze webmethod aan. Op elk taxeerverzoek krijgt het aangesloten systeem direct een respons. Deze respons kan een getaxeerd object of een foutbericht zijn. Naast het opvragen van een taxatie van een WOZ-object kan ook handmatig getaxeerd worden. Handmatig taxeren wil in dit geval zeggen dat een gebruiker interactief een te taxeren object opbouwt en uiteindelijk taxeert. Voor deze functionaliteit zijn een aantal ondersteunende webmethods nodig. Deze worden in de volgende paragrafen besproken. De scenario s volgen de workflow van de TIOX webapplicatie Handmatig WOZ-object taxeren Een taxateur wil een WOZ-object taxeren. Een taxatie is specifiek voor een bepaalde waardepeildatum. De taxateur begint dus met het aangeven voor welke waardepeildatum de taxatie is. De webmethod geefbeschikbarewaardepeildataverzoek geeft de mogelijkheid de gebruiker te laten kiezen uit een door TIOX ondersteunde waardepeildatum. Hierna begint de gebruiker met het opbouwen van het te taxeren WOZ-object. Het te taxeren WOZ-object bestaat onder meer uit een WOZ-objectnummer, adresgegevens, kadastrale gegevens, en deelobjecten. Een taxateur mag alleen WOZ-objecten taxeren die in een gemeente liggen waarvoor hij mag taxeren. De eerste vier cijfers van het WOZ-objectnummer representeren de gemeentecode. Het WOZ-objectnummer mag dus alleen met de gemeentecode beginnen waarvoor de taxateur mag taxeren. De webmethod geefgebruikergegevensverzoek wordt gebruikt om te bepalen voor welke gemeentecodes een taxateur mag taxeren. Hiermee worden ook meteen de eerste vier cijfers van het WOZ-objectnummer bepaald. Een WOZ-object bestaat uit een willekeurig aantal deelobjecten. Een deelobject is van een bepaald archetype. De taxateur voegt deelobjecten toe aan het WOZ-object, en moet van elk deelobject aangeven van welk archetype deze is. De beschikbare archetypen zijn afhankelijk van de waardepeildatum. Om te bepalen welke archetypen er voor een waardepeildatum beschikbaar zijn wordt de webmethod geefkengetalsetopdatumverzoek gebruikt. Om een deelobject te kunnen taxeren moet de vereiste invoer van het bijbehorende rekenmodel gevuld zijn. De taxateur moet van een deelobject de gegevens opgeven die nodig zijn om te kunnen kenmerk: Rap954a bladzijde: 19 van 91

20 taxeren. Voor een deel is deze invoer gebaseerd op kengetallen. De kengetallen kunnen met de webmethod geefkengetalsetopidverzoek opgehaald worden. Wanr het WOZ-object klaar is voor de taxatie dan wordt deze met behulp van de webmethod taxeerobjectverzoek getaxeerd Taxatie-invoer opvragen Het kan voorkomen dat de taxateur gegevens van een WOZ-object van een vorige waardepeildatum wil hergebruiken voor een nieuwe waardepeildatum. Hij hoeft dan niet opnieuw gegevens als de adresgegevens, kadastrale gegevens en deelobjecten in te voeren. Met behulp van de webmethod geeftaxatieinvoerlijstverzoek zoekt de taxateur naar al in de TIOX database voorkomende taxatieinvoer. Hij krijgt een lijst terug met basisgegevens van gevonden taxatie-invoer. Wanr de taxateur gevonden heeft wat hij zocht kan hij de details van de taxatie-invoer met de webmethod geeftaxatieinvoerverzoek ophalen. Uit deze taxatie-invoer kan het WOZ-object gehaald worden. Dit WOZ-object kan de taxateur eerst manipuleren voordat deze getaxeerd wordt. Zie hiervoor de vorige paragraaf Taxatie-uitvoer opvragen Op basis van de taxatie-uitvoer kan een taxatieverslag worden gegenereerd door een extern systeem. De gebruiker moet daartoe aangeven welke taxatie-uitvoer deze wil gebruiken. Het zoeken naar taxatie-uitvoer gebeurt met behulp van de webmethod geeftaxatieuitvoerlijstverzoek. Hij krijgt een lijst terug met basisgegevens van gevonden taxatie-uitvoer. Wanr de gebruiker gevonden heeft wat hij zocht kan hij de details van de taxatie-uitvoer met de webmethod geeftaxatieuitvoerverzoek ophalen. kenmerk: Rap954a bladzijde: 20 van 91

21 6. Webmethods In dit hoofdstuk worden de TIOX-webservice-methods in detail beschreven. Voor de exacte berichtdefinities wordt verwezen naar de sectormodeldefinities: [XSD0310] en [XSD0312]. Voor de betekenis van de elementen in het berichtenverkeer wordt verwezen naar het gegevenswoordenboek: [GG0312]. 6.1 Algemeen In deze paragraaf staat algemene informatie die voor meerdere webmethods geldt. Wanr een webmethod hier gebruik van maakt, wordt er vanuit de beschrijving van de webmethod hiernaar verwezen Zoeken naar taxatielijsten op basis van filtercriteria Bij het zoeken naar taxatie-invoer of uitvoer zijn de volgende filtercriteria relevant. Deze criteria worden dus gebruikt bij een zoekopdracht. Waardepeildatum WOZ-objectnummer Gemeentecode Woonplaatsnaam Postcode Openbare ruimtenaam Huisnummer Omschrijving Identificatie archetype Elk deelobject dat getaxeerd moet worden dient een binnen TIOX bekend archetype te hebben. De binnen TIOX bekende archetypen voor een waardepeildatum zijn met de webmethod geefkengetalsetopdatumverzoek op te halen. Een archetype kan op twee manieren worden gespecificeerd: Onvolledig gespecificeerd Volledig gespecificeerd (is leidend indien opgegeven) Onvolledig gespecificeerd Van een archetype is alleen de archetypecodering gespecificeerd. Op basis van de waardepeildatum van de taxatie wordt de meest recente versie van het archetype dat binnen TIOX bekend is, gebruikt voor taxeren. Het opgeven van de archetypecodering in het element gebruiktarchetypetaxatiewijzer binnen TAXWDO is voldoende Volledig gespecificeerd Van een archetype wordt de volgende informatie opgegeven: kenmerk: Rap954a bladzijde: 21 van 91

22 Archetypecodering Versie archetype Versie rekenblad Versie kengetaldefinitieset Op basis van de waardepeildatum van de taxatie zal TIOX precies dit archetype gebruiken voor taxeren. Deze gegevens moeten opgegeven worden in het element heeftkengetaldefinitieset binnen TAXWDO Dummy-archetypen Deelobjecten die men wil waarderen, maar waarvoor geen specifiek archetype is, kunnen in een aantal gevallen gewaardeerd worden met een dummy-archetype. Alle benodigde kengetallen moeten daarbij meegestuurd worden. Opmerking: Als er bij een archetype geen kengetallen worden meegestuurd dan is het standaard zo dat met de kengetallen van dat archetype gerekend zal worden. Dit gebeurt niet bij dummy-archetypen omdat hiervoor geen kengetallen beschikbaar zijn. Daarom moeten dus alle kengetallen handmatig ingevoerd worden Kengetallen overschrijven Het is mogelijk om kengetallen te overschrijven die normaal gesproken door de webservice worden bepaald aan de hand van het opgegeven archetype in het (her)taxatieverzoek. Dit kan door gebruik te maken van de statustaxatieparameter. Dit attribuut kan de waarden 0, 3 en 6 bevatten. Binnen TIOX gebruiken we 0 voor berekend en 6 voor handmatig. In het eerste geval wordt het kengetal bepaald door de webservice en in het tweede geval wordt de door het aansluitende systeem aangeleverde waarde gebruikt. De waarde 3 wordt in TIOX hetzelfde behandeld als de waarde Berekening van deelobjecten De deelobjecten worden onafhankelijk berekend tijdens het taxeren en hertaxeren. Voor bepaalde taxatiemethodieken waarmee deze deelobjecten berekend worden geldt hierop een uitzondering. Dit zijn agrarisch erf (AER) en gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW / vanaf 2009) Agrarisch erf tot en met 2009 (AER) Binnen een WOZ-object is het niet toegestaan om verschillende agrarisch erf archetypes (deelobjecten) te gebruiken. Dit zal leiden tot een foutmelding (TIOX006). Er mogen wel meerdere agrarisch erf deelobjecten met hetzelfde archetype in een WOZ-object voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de berekening van het WOZ-object correct wordt uitgevoerd is het van belang om altijd alle deelobjecten die bij een WOZ-object horen mee te sturen voor een taxatie of hertaxatie. De webservice zorgt er namelijk voor dat de oppervlaktes van de agrarisch erf deelobjecten bij elkaar opgeteld worden om vervolgens de juiste staffelprijs te kunnen selecteren. kenmerk: Rap954a bladzijde: 22 van 91

23 Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW / vanaf 2010) Vanaf waardepeildatum 2010 is het mogelijk om GVW deelobjecten van hetzelfde archetype te koppelen zodat de correctiegrootte bepaald wordt op basis van de gezamenlijke grootte van die deelobjecten. Dit koppelen gebeurt voor alle deelobjecten die: Geen element correctiefactorgrootte hebben Of een element correctiefactorgrootte hebben die is voorzien van een statustaxatieparameter met de waarde berekend In alle andere gevallen worden de deelobjecten niet gebruikt voor de gezamenlijke grootte en wordt de correctiegrootte van zo n deelobject op basis van de grootte van dat deelobject bepaald. Om ervoor te zorgen dat het koppelen correct wordt uitgevoerd is het van belang altijd alle deelobjecten die bij een WOZ-object horen mee te sturen voor een taxatie of hertaxatie Validatie van uitvoer Bij een (her)taxatieverzoek wordt van het resultaat gevalideerd of het aan [XSD0310] of [XSD0312] voldoet. Als dit niet het geval is, dan wordt een TIOX055-foutmelding gegeven, zoals beschreven in hoofdstuk 7. In het foutbericht wordt het niet-validerende XML-bericht meegestuurd. Wanr de aansluitende applicatie een.net-applicatie is, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat het foutbericht groter wordt dan de standaard maximumlengte van een HTTP error response (64 KB), waardoor het door de client wordt afgekapt en de volgende fout optreedt: System.InvalidOperationException: Response is not well-formed XML. (System.Xml.XmlException: Unexpected end of file has occurred. The following elements are not closed: details, body, Fo02Bericht, ) Het foutbericht wordt dus wel compleet verstuurd door de TIOX-webservice, maar de client verwerkt slechts de eerste 64 KB daarvan. Om dit te verhelpen moet de maximumlengte van de HTTP error response worden verhoogd. De volgende.net code verhoogt deze bijvoorbeeld naar 5000 KB: HttpWebRequest.DefaultMaximumErrorResponseLength = 5000; Gebruik statustaxatieparameters Op een aantal taxatievelden kan een statustaxatieparameter geplaatst worden. Een statustaxatieparameter kan de volgende (voor TIOX relevante) waarden bevatten: Berekend (waarde 0): de waarde van het element is door de TIOX-webservice bepaald of moet door de TIOX-webservice bepaald gaan worden. Handmatig (waarde 6): de waarde van het element wordt door de aansluitende applicatie opgegeven en mag niet door de TIOX-webservice overschreven worden. kenmerk: Rap954a bladzijde: 23 van 91

24 Een statustaxatieparameter op de invoer geeft aan hoe de TIOX-webservice met deze invoer om moet gaan. Een statustaxatieparameter op de uitvoer geeft aan hoe deze uitvoer tot stand is gekomen. De TIOX-webservice gebruikt statustaxatieparameters bij taxeren in waardepeildatum 2011 en verder en hertaxeren naar waardepeildatum 2011 en verder. Dat betekent dat in (her)taxatieresultaten vanaf waardepeildatum 2011 statustaxatieparameters op relevante elementen worden geplaatst. Als er geen statustaxatieparameter op een element is opgegeven dan zal de TIOX-webservice zelf hier een statustaxatieparameter op plaatsen. De logica die hierin gevolgd wordt, is in grote lijnen de volgende. In eerste instantie zal de TIOX-webservice de opgegeven waarde in de taxatie vergelijken met de waarde van het bijbehorende kengetal. Als deze gelijk zijn dan wordt de statustaxatieparameter op berekend gezet. Als deze niet gelijk zijn dan zal de statustaxatieparameter voor waardepeildatum 2011 op handmatig worden gezet, en voor 2012 en verder op berekend. Een voorbeeld van hoe statustaxatieparameters een taxatie beïnvloeden is het volgende. Stel dat de prijs per eenheid voor een archetype in de bandbreedte [20, 30] ligt, met als gemiddelde waarde 25. Zie dan Tabel 8 voor combinaties van meegestuurde waarde en statustaxatieparameter welke waarde en statustaxatieparameter er in de berekening gebruikt zullen worden. Waardepeildatum Meegestuurde waarde Meegestuurde STP Gebruikte waarde Gebruikte STP Geen 27 Handmatig Berekend 25 Berekend Handmatig 27 Handmatig Geen 25 Berekend Berekend 25 Berekend Handmatig 27 Handmatig Tabel 8 Belangrijk: Het gebruik of het weglaten van de statustaxatieparameters beïnvloedt met welke invoer een (her)taxatie uiteindelijk wordt uitgevoerd. Zie in hoofdstuk 8 voor welke elementen het aanbevolen wordt om een statustaxatieparameter mee te sturen. kenmerk: Rap954a bladzijde: 24 van 91

25 6.1.8 Validatie van gebruikersnaam en locatiegegevens Een aantal parameters zijn verplicht in de invoer en worden gevalideerd alvorens het verzoek uit te voeren Gebruikersnaam Vanaf 2014 is het voor de meeste verzoeken verplicht om de gebruikersnaam in de stuurgegevens mee te geven in het invoerbericht. Het gaat om het veld stuurgegevens/zender/gebruiker, deze is verplicht voor alle verzoeken behalve het verzoek geefgebruikergegevensverzoek Locatiegegevens Vanaf 2014 is het voor de taxatieverzoeken verplicht om de locatiegegevens mee te geven in het invoer bericht. Er zijn twee mogelijkheden om de locatie aan te geven: 1. Woonplaats (wpl.woonplaatsnaam) plus locatie-omschrijving (locatieomschrijving), 2. woonplaats (wpl.woonplaatsnaam) plus straatnaam (gor.straatnaam) of openbare ruimtenaam (gor.openbareruimtenaam) plus huisnummer (aoa.huisnummer). De genoemde elementen zijn te vinden binnen taxatie/betrokkenwozobject/gerelateerde/aanduidingwozobject. De locatie gegevens zijn verplicht voor de volgende verzoeken: taxtioxlk02t, taxeerobjectverzoek en hertaxeerobjectverzoek. 6.2 Webservice verwerksynchroonvrijbericht taxeerobjectverzoek Aan deze webmethod wordt een te taxeren WOZ-object meegegeven. Wanr dit WOZ-object correct is opgebouwd, worden alle deelobjecten van het WOZ-object getaxeerd volgens de bijbehorende taxatiemethodiek. De webmethod geeft het te taxeren WOZ-object terug, verrijkt met alle taxatie-uitvoer. Een taxatieverzoek moet altijd in het geheel succesvol afgerond worden om een taxatieresultaat terug te krijgen. Wanr er tijdens het taxeren van deelobjecten fouten optreden, dan zullen hier foutmeldingen van worden teruggestuurd. In dat geval wordt dus geen taxatieresultaat in welke wijze dan ook teruggestuurd. Voorbeelden van fouten zijn: Verplichte invoer voor een deelobject niet gevuld. Zie hoofdstuk 8. Invoer van een deelobject valt buiten de door de kengetallen opgegeven bandbreedtes zonder dat er een motivatie voor afwijking is opgegeven. In het sectormodel is dit het veld aantekening binnen TAXWDO. Archetype van een deelobject is bij TIOX onbekend. In het sectormodel is dit het veld gebruiktarchetypetaxatiewijzer of het veld heeftkengetaldefinitieset, die beiden in TAXWDO zitten. Een van de twee moet opgegeven worden, waarbij de laatste leidend is. kenmerk: Rap954a bladzijde: 25 van 91

26 Van een aan TIOX ter taxatie aangeboden WOZ-object moeten alle deelobjecten succesvol getaxeerd kunnen worden. Dit betekent onder meer dat van elk deelobject het opgegeven archetype bij TIOX bekend moet zijn. Een aansluitend systeem moet dus alleen die deelobjecten in een WOZ-object richting TIOX sturen waarvoor geldt dat TIOX deze kan taxeren. In feite moet een aansluitend systeem het WOZ-object dus filteren op niet door TIOX ondersteunde deelobjecten, voordat een taxatieverzoek aan TIOX wordt gedaan. Deze filtering kan geheel automatisch plaats vinden. De webmethod geefkengetalsetopdatumverzoek geeft aan welke archetypen door TIOX ondersteund worden voor een gegeven waardepeildatum. Van toepassing zijnde punten: Invoer Berichtnaam: taxeerobjectverzoeksynchroon Welke gegevens voor een deelobject in de gebruikte taxatiemethode ingevuld moeten worden staat beschreven in hoofdstuk Uitvoer Berichtnaam: taxeerobjectresponssynchroon In de uitvoer zijn de volgende elementen in elk geval gevuld: getaxeerdewaarde taxatiedatum Per deelobject: bepaaldewaardewozdeelobject Welke gegevens voor een deelobject in de gebruikte taxatiemethode na taxatie gevuld zijn staat beschreven in hoofdstuk Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 kenmerk: Rap954a bladzijde: 26 van 91

27 TIOX001 TIOX002 TIOX003 TIOX005 TIOX006 TIOX012 TIOX hertaxeerobjectverzoek Deze webmethod hertaxeert een WOZ-object en geeft het gehertaxeerde WOZ-object terug. Voor een hertaxeerobjectverzoek gelden dezelfde regels als voor een taxeerobjectverzoek, zie Bij het hertaxeren wordt een taxatie voor waardepeildatum X meegegeven, en wordt deze getaxeerd voor waardepeildatum X + 1. Het hertaxeren bestaat grofweg uit de volgende stappen: De waardepeildatum wordt 1 jaar opgehoogd. De archetypen worden vervangen door de meest recente versies hiervan in waardepeildatum X + 1. Sommige kengetallen worden aangepast door ze te indexeren of opnieuw in de bandbreedte plaatsen. Het resulterende object wordt getaxeerd zoals in een taxeerobjectverzoek (6.2.1). Van toepassing zijnde punten: Kengetallen aanpassen Indexatie Bij het indexeren wordt de waarde van een veld in de taxatie geïndexeerd met de verandering in het bijbehorende kengetal van waardepeildatum X naar X + 1. In formulevorm: waarde veld wpd x + 1 = waarde veld wpd x * (waarde kengetal wpd x + 1 / waarde kengetal wpd x). Dit betekent dus dat als een kengetal tussen twee opeenvolgende waardepeildata niet is aangepast, dat er ook geen indexatie plaatsvindt. kenmerk: Rap954a bladzijde: 27 van 91

28 Als een kengetal een bandbreedte heeft, dan wordt na de indexatie gekeken of de geïndexeerde waarde nog steeds binnen de bandbreedte valt. Als dit niet zo is, dan wordt bij het deelobject de volgende aantekening geplaatst Door hertaxatie buiten verkleinde bandbreedte. Indexatie wordt toegepast op de volgende velden bij hertaxeren naar 2011 en verder: Taxatiemethode AAS AGB AGB GVW MBVP Tanks MBVP Opstal Stuksprijzen Windturbines Woonwagens Veld PrijsPerEenheid PrijsPerEenheid PrijsPerEenheidNaCorrectie VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw PrijsPerEenheid VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw Vanaf hertaxeren naar 2012 en verder komt daar nu ook bij: Taxatiemethode AER DGVW DGVW GVW MBVP Tanks Veld PrijsPerEenheid[index] Let op! PrijsPerEenheid wordt niet geïndexeerd, alleen de PrijsPerEenheid van de staffel. VervangingskostenPerEenheidExclusiefBtw Let op! Indexatie gebeurt met de BDB-index. BouwkostenActueleBouwwijze Let op! Indexatie gebeurt met de BDB-index. VervangingskostenPerEenheidActueleBouwwijze VervangingskostenPerEenheidActueleBouwwijze kenmerk: Rap954a bladzijde: 28 van 91

29 MBVP Opstal Windturbines Woonwagens VervangingskostenPerEenheidActueleBouwwijze VervangingskostenPerEenheidActueleBouwwijze VervangingskostenPerEenheidActueleBouwwijze Opnieuw in bandbreedte plaatsen Alle velden die aan een kengetal verbonden zijn waarvoor een bandbreedte gedefinieerd is (dus een minimum en maximum), en niet al geïndexeerd zijn volgens het in beschreven stuk, worden bij hertaxatie opnieuw in de bandbreedte geplaatst. Stel dat voor een kengetal de bandbreedte van 20 tot 40 ligt, en de gekozen waarde voor het bijbehorende veld is 35. Dan zit deze waarde op 75% van de bandbreedte. Als voor de volgende waardepeildatum de bandbreedte van 20 tot 42 ligt, dan wordt als waarde voor het veld 75% van deze bandbreedte genomen, dus 36,5. Hieronder volgt een technische uitwerking: if ((oldminimumvalue == newminimumvalue) && (olddefaultvalue == newdefaultvalue) && (oldmaximumvalue == newmaximumvalue)) { // Het is niet nodig om een nieuwe waarde te berekenen. result = (decimal)currentvalue; } else { double tempvalue = currentvalue - olddefaultvalue; double percentagevalue = tempvalue / ( (tempvalue < 0)? (olddefaultvalue - oldminimumvalue) : ((tempvalue > 0)? (oldmaximumvalue - olddefaultvalue) : 0) ); double newvalue = newdefaultvalue; if (percentagevalue < 0) { newvalue += (percentagevalue * (newdefaultvalue - newminimumvalue)); } if (percentagevalue > 0) { newvalue += (percentagevalue * (newmaximumvalue - newdefaultvalue)); } result = (decimal)newvalue; result = Decimal.Round(result, 2); } Invoer Berichtnaam: hertaxeerobjectverzoeksynchroon Welke gegevens voor een deelobject in de gebruikte taxatiemethode ingevuld moeten worden staat beschreven in hoofdstuk Uitvoer Berichtnaam: hertaxeerobjectresponssynchroon kenmerk: Rap954a bladzijde: 29 van 91

30 In de uitvoer zijn de volgende elementen in elk geval gevuld: getaxeerdewaarde taxatiedatum Per deelobject: bepaaldewaardewozdeelobject Welke gegevens voor een deelobject in de gebruikte taxatiemethode na taxatie gevuld zijn staat beschreven in hoofdstuk Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 TIOX001 TIOX002 TIOX003 TIOX005 TIOX006 TIOX009 TIOX012 TIOX geefactuelekengetalsetverzoek Met deze webmethod wordt de archetype-informatie, inclusief de kengetallen opgevraagd. Van het gevraagde archetype hoeft alleen de waardepeildatum en de archetypecodering opgegeven te worden. Wanr het archetype gevonden wordt, wordt hiervan de meest recente versie teruggestuurd, inclusief de bijbehorende kengetallen Invoer Berichtnaam: geefactuelekengetalsetverzoek De eigenschappen van het archetype in het element gelijk specificeert het op te halen archetype Uitvoer Berichtnaam: geefactuelekengetalsetrespons Wanr het element kengetalset aanwezig is, dan bevat deze het gevraagde archetype inclusief de kengetallen. kenmerk: Rap954a bladzijde: 30 van 91

31 Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geefbeschikbarewaardepeildataverzoek Met deze webmethod worden de details binnen TIOX beschikbare waardepeildata opgevraagd. Alle beschikbare waardepeildata worden teruggestuurd Invoer Berichtnaam: geefbeschikbarewaardepeildataverzoek Deze webmethod vereist geen parameters. Daarom wordt er een lege body meegestuurd Uitvoer Berichtnaam: geefbeschikbarewaardepeildatarespons Het parameters element bevat alle gevonden waardepeildata Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geefgebruikergegevensverzoek Met deze webmethod worden gegeven een token óf een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord de gegevens van een gebruiker opgehaald. Hieronder vallen ook de gemeentecodes waarvoor de gebruiker taxaties mag doen en opslaan in de database Invoer Berichtnaam: geefgebruikergegevensverzoek Het gebruiker element binnen het parameters element bevat ofwel een login-element ofwel een token-element. Het login-element bevat een gebruikersnaam-element en een password-element, die samen een gebruiker uniek identificeren. Er kan ook gekozen worden door identificatie door middel van een token. Dan moet het token-element gevuld worden. kenmerk: Rap954a bladzijde: 31 van 91

32 Opmerking: Door externe partijen moet het login-element worden gebruikt. Het token-element is bedoeld om er de TIOX webapplicatie zich mee te laten identificeren, en is functiol gelijk aan het gebruik van het login-element Uitvoer Berichtnaam: geefgebruikergegevensrespons Indien de gespecificeerde gebruiker is gevonden, dan worden de gegevens hiervan in het gebruikerelement binnen het parameters-element geplaatst. Indien er geen gebruiker is gevonden, dan is het parameters-element leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geefkengetalsetopdatumverzoek Met deze webmethod worden voor een waardepeildatum alle beschikbare archetypen opgevraagd. Voor de gegeven waardepeildatum worden alle beschikbare archetypen teruggestuurd, exclusief de bijbehorende kengetallen Invoer Berichtnaam: geefkengetalsetopdatumverzoek De waardepeildatum van de objectcategorie in het element gelijk specificeert voor welke waardepeildatum de beschikbare archetypen moeten worden opgehaald Uitvoer Berichtnaam: geefkengetalsetopdatumrespons Het kengetalset-element bevat alle gevonden archetypen, exclusief de kengetallen Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 kenmerk: Rap954a bladzijde: 32 van 91

33 6.2.7 geefkengetalsetopidverzoek Met deze webmethod worden de details van een archetype inclusief de kengetallen opgevraagd. Wanr het gevraagde archetype gevonden wordt, wordt deze inclusief de bijbehorende kengetallen teruggestuurd Invoer Berichtnaam: geefkengetalsetopidverzoek Het element gelijk dient een gevuld sleutelontvangend mee te krijgen, welke het database-id van de gevraagde archetype bevat. Het database-id is te verkrijgen met behulp van de webmethod geefkengetalsetopdatumverzoek Uitvoer Berichtnaam: geefkengetalsetopidrespons Wanr het element kengetalset aanwezig is, dan bevat deze het gevraagde archetype inclusief de kengetallen Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geeftaxatieinvoerlijstverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieinvoer voor een gegeven waardepeildatum, WOZ-objectnummer en adres. De basisgegevens van gevonden taxatie-invoer inclusief het Id worden teruggestuurd. Van toepassing zijnde punten: Invoer Berichtnaam: geeftaxatieinvoerlijstverzoek Het element /vraag/gelijk bevat de elementen waarop gezocht moet kunnen worden Uitvoer Berichtnaam: geeftaxatieinvoerlijstrespons kenmerk: Rap954a bladzijde: 33 van 91

34 Indien er taxatie-invoer gevonden is op basis van de gegeven filtercriteria, dan worden deze in taxatieinvoer-elementen teruggegeven. Binnen een taxatieinvoer-element is sleutelverzendend gevuld met het database-id van de taxatie-invoer binnen TIOX. Indien er geen taxatie-invoer gevonden wordt is het taxatieinvoer-element leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geeftaxatieinvoerverzoek Met deze webmethod wordt de taxatie-invoer opgevraagd met het gegeven Id. Als de taxatie-invoer gevonden is, wordt deze teruggestuurd. Let op! MBVP-locatiewaarde- en Recreatie-deelobjecten worden uit het WOZ-object gefilterd als de gebruiker alleen leesrechten heeft voor het WOZ-object Invoer Berichtnaam: geeftaxatieinvoerverzoek Het element /vraag/gelijk dient een gevuld sleutelontvangend mee te krijgen, die het database-id van de gevraagde taxatie-invoer bevat. Het database-id is te verkrijgen met behulp van de webmethod geeftaxatieinvoerlijstverzoek Uitvoer Berichtnaam: geeftaxatieinvoerrespons Indien de taxatie-invoer met het opgegeven database-id is gevonden, wordt deze in het taxatieinvoer-element teruggestuurd. Wanr deze niet is gevonden, is het taxatieinvoer-element van het responsbericht leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 TIOX003 TIOX004 TIOX010 kenmerk: Rap954a bladzijde: 34 van 91

35 geeftaxatieuitvoerlijstverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieuitvoer voor een gegeven waardepeildatum, WOZ-objectnummer en adres. De basisgegevens van gevonden taxatie-uitvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd. Van toepassing zijnde punten: Invoer Berichtnaam: geeftaxatieuitvoerlijstverzoek Het element /vraag/gelijk bevat de elementen waarop gezocht moet kunnen worden Uitvoer Berichtnaam: geeftaxatieuitvoerlijstrespons Indien er taxatie-uitvoer gevonden is op basis van de gegeven filtercriteria, dan worden deze in taxatieuitvoer-elementen teruggegeven. Binnen een taxatieuitvoer-element is sleutelverzendend gevuld met het database-id van de taxatie-uitvoer binnen TIOX. Indien er geen taxatie-uitvoer gevonden wordt is het taxatieuitvoer-element leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF geeftaxatieuitvoerverzoek Met deze webmethod wordt de taxatie-uitvoer opgevraagd met het gegeven Id. Als de taxatieuitvoer gevonden is, wordt deze teruggestuurd. Let op! MBVP locatiewaarde- en Recreatie-deelobjecten worden uit het WOZ-object gefilterd als de gebruiker alleen leesrechten heeft voor het WOZ-object Invoer Berichtnaam: geeftaxatieuitvoerverzoek Het element /vraag/gelijk dient een gevuld sleutelontvangend mee te krijgen, welke het database-id van de gevraagde taxatie-uitvoer bevat. Het database-id is te verkrijgen met behulp van de webmethod geeftaxatieuitvoerlijstverzoek. kenmerk: Rap954a bladzijde: 35 van 91

36 Uitvoer Berichtnaam: geeftaxatieuitvoerrespons Indien de taxatie-uitvoer met het opgegeven database-id is gevonden, wordt deze in het taxatieuitvoer-element teruggestuurd. Wanr deze niet is gevonden, is het taxatieuitvoerelement van het responsbericht leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 TIOX003 TIOX004 TIOX geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieinvoer voor een gegeven gemeentecode en vanaf-datum. De basisgegevens van gevonden taxatieinvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd Invoer Berichtnaam: geeftaxinvoerlijstgemendatumverzoek De elementen /vraag/gelijk en /vraag/vanaf bevatten ieder een element waarop gezocht moet kunnen worden Uitvoer Berichtnaam: geeftaxinvoerlijstrespons Indien er taxatie-invoer gevonden is op basis van de gegeven filtercriteria, dan worden deze in taxatieinvoer-elementen teruggegeven. Binnen een taxatieinvoer element is sleutelverzendend gevuld met het database-id van de taxatie-invoer binnen TIOX. Indien er geen taxatie-invoer gevonden wordt is het taxatieinvoer-element leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF058 kenmerk: Rap954a bladzijde: 36 van 91

37 geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek Met deze webmethod wordt een overzicht opgevraagd van alle in de database aanwezige taxatieuitvoer voor een gegeven waardepeildatum, WOZ-objectnummer en adres. De basisgegevens van gevonden taxatie-uitvoer inclusief het Id wordt teruggestuurd Invoer Berichtnaam: geeftaxuitvoerlijstgemendatumverzoek De elementen /vraag/gelijk en /vraag/vanaf bevatten ieder een element waarop gezocht moet kunnen worden Uitvoer Berichtnaam: geeftaxatieuitvoerlijstrespons Indien er taxatie-uitvoer gevonden is op basis van de gegeven filtercriteria, dan worden deze in taxatieuitvoer-elementen teruggegeven. Binnen een taxatieuitvoer-element is sleutelverzendend gevuld met het database-id van de taxatie-uitvoer binnen TIOX. Indien er geen taxatie-uitvoer gevonden wordt is het taxatieuitvoer-element leeg Fouten De volgende fouten kunnen optreden: StUF052 StUF055 StUF Webservice verwerksynchronekennisgeving taxtioxlk02t Deze webmethod dient om een taxatie op te slaan. Bij het opslaan wordt de taxatie direct doorgerekend (getaxeerd). Dit betekent dus dat de taxatie aan dezelfde eisen moet voldoen als bij het taxeren. Er komt een bevestigingsbericht terug als alles goed is gegaan. Van toepassing zijnde punten: zie taxeerobjectverzoek Invoer Berichtnaam: taxtioxlk02t Het taxatie-element bevat de taxatie. Welke gegevens voor een deelobject in de gebruikte taxatiemethode ingevuld moeten worden staat beschreven in hoofdstuk 8. kenmerk: Rap954a bladzijde: 37 van 91

38 Uitvoer Berichtnaam: Bv02Bericht Dit bericht wordt geretourrd als het opslaan (en dus het taxeren) goed is gegaan Fouten De fouten die kunnen optreden zijn dezelfde als bij taxeerobjectverzoek. kenmerk: Rap954a bladzijde: 38 van 91

39 7. Foutberichten In dit hoofdstuk staan alle mogelijke foutberichten die bij een aanroep van een webmethod kunnen optreden beschreven. Het is nog niet mogelijk om de foutberichten als XML in een veld te plaatsen. Deze staat al wel beschreven in het StUF RFC document (Request For Change). Code Melding Uitleg Bijzonderheden StUF052 Het zendende systeem is niet geautoriseerd voor de gevraagde combinatie van berichtcode, entiteittype en functie. De gebruikerscredentials zijn niet meegegeven, niet op de goede manier meegegeven of zijn niet geldig. Deze melding wordt gegeven wanr een gebruiker niet geautoriseerd is voor een bepaalde actie. Dit zal over het algemeen betekenen dat de credentials van een gebruiker niet goed zijn. In de gevallen taxtioxlk02t, taxeerobjectverzoek, of hertaxeerobjectverzoek kan het ook betekenen dat de gebruiker niet geautoriseerd is om voor de gemeente een taxatie op te slaan respectievelijk uit te voeren. Met behulp van de webmethod geefgebruikergegevensverzoek kunnen de gemeenten en rollen (met WOZ 03.12) van een gebruiker opgehaald worden. Bovendien kan dit bericht betekenen dat de gebruiker niet de juiste rol heeft om de betreffende actie uit te voeren. Code Melding Uitleg Bijzonderheden StUF055 Berichtbody is niet conform schema in sectormodel. Het verzonden XML-bericht voldoet niet aan [XSD0310] of [XSD0312]. N.v.t. Code Melding Uitleg Bijzonderheden StUF058 Proces voor afhandelen bericht geeft fout. Er is een opgedefinieerde fout opgetreden. Deze situatie zou niet voor mogen komen. Neem contact op met de beheerder van TIOX om de reden te achterhalen. Code Melding Uitleg TIOX001 Niet alle velden voor de taxatie zijn gevuld met een geldige waarde. De rekenmethode die wordt toegepast voor een deelobject verwacht een aantal XML elementen gevuld met geldige waarden. Eén of meerdere van deze XML elementen zijn niet aanwezig, niet gevuld of hebben een waarde die buiten de toegestane bandbreedte valt. kenmerk: Rap954a bladzijde: 39 van 91

40 Bijzonderheden In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="namespacemappings"> <complextype> <sequence> <element name="namespacemapping" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="prefix" /> <element name="uri" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> <element name="errors"> <complextype> <sequence> <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="xpath" /> <element name="message" /> <element name="type"> <simpletype> <restriction base="string"> <!-- V = Verplicht veld niet gevuld. --> <enumeration value="v" /> <!-- B = Waarde veld valt buiten toegestane bandbreedte. --> <enumeration value="b" /> <!-- S = Staffelstap bestaat niet voor archetype. Er zijn meer staffelstappen opgegeven dan voor hety archetype gedefinieerd zijn. --> <enumeration value="s" /> </restriction> </simpletype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> Index is het nummer van het WOZ-deelobject waarop de fout betrekking kenmerk: Rap954a bladzijde: 40 van 91

41 heeft. De XPath expressie geeft aan op welk XML element de fout betrekking heeft. Type geeft aan of het een missende waarde of een waarde buiten de bandbreedte betreft. Message bevat het bericht dat de fout omschrijft. (Message is alleen beschikbaar in webservice 0312) In de namespacemappings staan de prefix naar uri mappings. De prefixen kunnen in de xpath expressies gebruikt worden. Let op! Binnen de TIOX WOZ webservice is de naam van het namespacemapping element foutief error. Binnen de TIOX WOZ webservice is dit opgelost. Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX002 Waardepeildatum niet ondersteund. De opgegeven waardepeildatum wordt niet door TIOX ondersteund. Alleen waardepeildata die expliciet in TIOX zijn ingevoerd worden ondersteund. Met behulp van de webmethod geefbeschikbarewaardepeildataverzoek kunnen deze waardepeildata worden opgevraagd. Code Melding Uitleg TIOX003 Er is geen rekenmethode gevonden voor WOZ deelobject. Voor de opgegeven combinatie van waardepeildatum, archetypecodering, archetypeversie, rekenmethodeversie, kengetaldefintiesetversie en code taxatiemethodiek van het WOZ deelobject bestaat geen rekenmethode in de TIOX database. kenmerk: Rap954a bladzijde: 41 van 91

42 Bijzonderheden In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="errors"> <complextype> <sequence> <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="message" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> Index is het nummer van het WOZ-deelobject waarvoor er geen rekenmethode kan worden gevonden. Message is het bericht dat de foutmelding beschrijft. (Message is alleen beschikbaar in webservice 0312) Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX004 SleutelOntvangend niet aanwezig of in ongeldig formaat. TIOX verwacht dat het element SleutelOntvangend gevuld is met een geldige sleutel (database-id). Dit is echter niet het geval. N.v.t. Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX005 Archetype niet ondersteund. Het opgegeven archetype wordt door TIOX niet ondersteund. In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="errors"> <complextype> <sequence> kenmerk: Rap954a bladzijde: 42 van 91

43 <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="message" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> Index is het nummer van het WOZ-deelobject waarvan het archetype niet ondersteund is. Message is het bericht dat de foutmelding beschrijft. (Message is alleen beschikbaar in webservice 0312) Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX006 Archetype van deelobjecten komen niet overeen. Tijdens het taxeren van het WOZ-object is gebleken dat er verschillende deelobjecten (archetypen) worden gebruikt voor een taxatiemethodiek. Binnen een WOZ-object mag hooguit één archetype voor deze taxatiemethodiek gebruikt worden. In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="errors"> <complextype> <sequence> <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="message" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> kenmerk: Rap954a bladzijde: 43 van 91

44 Index is het nummer van het WOZ-deelobject dat verschilt van een eerder deelobject voor dezelfde taxatiemethodiek. Message is het bericht dat de foutmelding beschrijft. (Message is alleen beschikbaar in webservice 0312) Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX009 Bij het hertaxeren is gebleken dat 1 of meerdere archetypen niet ondersteund worden voor de nieuwe waardepeildatum. Als er een hertaxatie uitgevoerd wordt kan het zijn dat archetypen voor de nieuwe waardepeildatum niet meer beschikbaar zijn. In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="errors"> <complextype> <sequence> <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="message" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> Index is het nummer van het WOZ-deelobject waarvan het archetype niet ondersteund is voor de nieuwe waardepeildatum. Message is het bericht dat de foutmelding beschrijft. (Message is alleen beschikbaar in webservice 0312) Code Melding Uitleg TIOX012 Bij 1 of meerdere openingstijden is de tijd niet afgerond op halve uren. Zorg dat het aantal minuten altijd 00 of 30 is. Het rekenblad voor Motorbrandstofverkooppunten-Locatiewaarde vereist dat de openingstijden afgerond zijn op halve uren. Als blijkt dat dit niet het geval is, wordt deze foutcode teruggegeven. kenmerk: Rap954a bladzijde: 44 van 91

45 Bijzonderheden In het details-element van het StUF-foutbericht staat een XML-element (errors) dat aan de volgende XSD voldoet: <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <element name="result"> <complextype> <sequence> <element name="errors"> <complextype> <sequence> <element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <complextype> <sequence> <element name="index" /> <element name="openingstijd" /> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </sequence> </complextype> </element> </schema> Index is het nummer van het WOZ-deelobject waarvan de openingstijd incorrect is. Openingstijd geeft aan in welke openingstijd een fout zit, bijvoorbeeld: maandag opening: 9:15. Code Melding Uitleg Bijzonderheden TIOX055 Het uitgaande bericht is niet conform het schema van het sectormodel. De (her)taxatie heeft een of meerdere waarden opgeleverd die niet voldoen aan [XSD0310] of [XSD0312]. In het details element van het StUF-foutbericht staat de foutmelding die beschrijft welke waarde niet voldoet aan de XSD s en waarom, gevolgd door het complete uitgaande XML-bericht dat niet valideert. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit foutbericht te groot kan worden voor de aansluitende applicatie; zie paragraaf kenmerk: Rap954a bladzijde: 45 van 91

46 8. Overzicht invoer en uitvoer Hieronder staat per taxatiemethodiek welke gegevens voor een deelobject aanwezig moeten zijn of mogen zijn voor de invoer, en welke gegevens gevuld zullen zijn na de (her)taxatie. De elementen zijn geïdentificeerd door middel van XPath-statements. Alle XPath-statements hebben als startpunt het beschouwddeelobject-element. Voor sommige elementen kunnen specifieke regels gelden (te zien aan het nummer in superscript bij het element): 1. Dit element is alleen beschikbaar in de TIOX WOZ webservice en zal pas vanaf waardepeildatum 2013 gebruikt worden. 2. Eén van de elementen moet gevuld zijn. 3. Dit element heeft niet beschouwddeelobject als startpunt. In het algemeen geldt dat bij de uitvoer alleen de elementen worden genoemd die gewijzigd kunnen zijn ten op opzichte van de invoer. De kolom STP geeft bij de invoer aan of het aangeraden wordt om een statustaxatieparameter te gebruiken voor dit element. kenmerk: Rap954a bladzijde: 46 van 91

47 8.1 Agrarische asbest (AAS) Invoer Element Kengetal Verplicht STP agrarischeasbestgrp/inflatie Ja Nee Ja agrarischeasbestgrp/levensduur Ja Nee Ja agrarischeasbestgrp/prijspereenheid Ja Nee Ja agrarischeasbestgrp/rente Ja Nee Ja gerelateerde/aantalstukseenheden 2 Nee Nee Nee gerelateerde/inhoud 2 Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte 2 Nee Nee Nee Uitvoer Element agrarischeasbestgrp/inflatie agrarischeasbestgrp/levensduur agrarischeasbestgrp/prijspereenheid agrarischeasbestgrp/rente bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gebruikteeenheid 1 gerelateerde/aantalstukseenheden gerelateerde/inhoud gerelateerde/oppervlakte

48 8.2 Agrarisch erf (AER) Invoer Element Kengetal Verplicht STP agrarischegrondgrp/staffel[0]/oppervlakteondergrens Ja Ja Ja agrarischegrondgrp/staffel[1-25]/oppervlakteondergrens Ja Nee Ja agrarischegrondgrp/staffel[0]/prijspereenheid Ja Ja Ja agrarischegrondgrp/staffel[1-25]/prijspereenheid Ja Nee Ja agrarischegrondgrp/prijspereenheid Nee Nee Ja gerelateerde/aantalstukseenheden 2 Nee Nee Nee gerelateerde/inhoud 2 Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte 2 Nee Nee Nee Uitvoer Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw agrarischegrondgrp/staffel[0-25]/oppervlakteondergrens agrarischegrondgrp/staffel[0-25]/prijspereenheid agrarischegrondgrp/prijspereenheid gerelateerde/gebruikteeenheid Agrarische gebouwen (AGB) Invoer tot en met 2009 Element Kengetal Verplicht STP kenmerk: Rap954a bladzijde: 48 van 91

49 agrarischegebouwengrp/correctiefactorgrootte Nee Nee N.v.t. agrarischegebouwengrp/prijspereenheid Ja Nee N.v.t. agrarischegebouwengrp/standaardgrootte Ja Nee N.v.t. gerelateerde/aantalstukseenheden Nee Ja N.v.t Uitvoer tot en met 2009 Element agrarischegebouwengrp/correctiefactorgrootte agrarischegebouwengrp/prijspereenheid agrarischegebouwengrp/prijspereenheidnacorrectie agrarischegebouwengrp/standaardgrootte bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gerelateerde/aantalstukseenheden Invoer vanaf 2010 Element Kengetal Verplicht STP agrarischegebouwengrp/prijspereenheid Nee Nee Ja agrarischegebouwengrp/prijspereenheidnacorrectie Nee Nee Ja agrarischegebouwengrp/correctiefactorgrootte Nee Nee Ja agrarischegebouwengrp/standaardgrootte Ja Nee Ja gerelateerde/aantalstukseenheden 2 Nee Nee Nee gerelateerde/bouwjaar Nee Ja Nee gerelateerde/inhoud 2 Nee Nee Nee gerelateerde/kwaliteitluxe Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte 2 Nee Nee Nee kenmerk: Rap954a bladzijde: 49 van 91

50 percentagegereed 1 Nee Nee Niet nodig Uitvoer vanaf 2010 Element agrarischegebouwengrp/correctiefactorgrootte agrarischegebouwengrp/prijspereenheid agrarischegebouwengrp/prijspereenheidnacorrectie agrarischegebouwengrp/standaardgrootte bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gebruikteeenheid 1 gerelateerde/aantalstukseenheden gerelateerde/bouwjaar gerelateerde/inhoud gerelateerde/kwaliteitluxe gerelateerde/oppervlakte percentagegereed Dummy gecorrigeerde vervangingswaarde (DGVW) Zie Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW). Voor DGVW archetypen geldt dat er geen kengetallen beschikbaar zijn. Dat betekent dat alle elementen die een kengetal zijn, verplicht opgegeven moeten worden. Geef hierbij een handmatig statustaxatieparameter mee, als een statustaxatieparameter van toepassing is. kenmerk: Rap954a bladzijde: 50 van 91

51 8.5 Dummy geen berekening (G) Invoer Element Kengetal Verplicht STP bepaaldewaardewozdeelobject Nee Ja Nee bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw Nee Nee Nee Uitvoer Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw 8.6 Dummy stuksprijzen (DSP) Zie Stuksprijzen (SP). Voor DSP archetypen geldt dat er geen kengetallen beschikbaar zijn. Dat betekent dat alle elementen die een kengetal zijn, verplicht opgegeven moeten worden. Geef hierbij een handmatig statustaxatieparameter mee, als een statustaxatieparameter van toepassing is. 8.7 Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) Invoer Element Kengetal Verplicht STP gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorgrootte Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorbereikbaarheid Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefundering Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefunderingkeuze Nee Nee Nee kenmerk: Rap954a bladzijde: 51 van 91

52 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/resterendelevensduur Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/resterendelevensduur Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedeconomischeveroudering Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloeddoelmatigheid Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedexcessievegebruikskosten Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagebtw Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/resterendelevensduur Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/standaardgrootte Ja Nee Ja kenmerk: Rap954a bladzijde: 52 van 91

53 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidexclusiefbtw Ja Nee Ja gerelateerde/aantalstukseenheden 2 Nee Nee Nee gerelateerde/bouwjaar Nee Ja Nee gerelateerde/inhoud 2 Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte 2 Nee Nee Nee percentagegereed 1 Nee Nee Niet nodig waardepeildatum 3 Nee Ja Nee Uitvoer Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorbereikbaarheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorgrootte gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefundering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/factorfunctioneleveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingswaarde kenmerk: Rap954a bladzijde: 53 van 91

54 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/verwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/factorfunctioneleveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingswaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/verwachtelevensduur kenmerk: Rap954a bladzijde: 54 van 91

55 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskostennatechnischecorrectie gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagebtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/factorfunctioneleveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingswaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/verwachtelevensduur kenmerk: Rap954a bladzijde: 55 van 91

56 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/standaardgrootte gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidexclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidinclusiefbtw gerelateerde/aantalstukseenheden gerelateerde/bouwjaar gerelateerde/gebruikteeenheid 1 gerelateerde/inhoud gerelateerde/oppervlakte percentagegereed 1 Waardepeildatum 8.8 Stuksprijzen (SP) Invoer Element Kengetal Verplicht STP gerelateerde/aantalstukseenheden 2 Nee Nee Nee gerelateerde/inhoud 2 Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte 2 Nee Nee Nee percentagegereed 1 Nee Nee Niet nodig stuksprijzengrp/prijspereenheid Ja Nee Ja stuksprijzengrp/percentagebtw Ja Ja Ja Uitvoer Element kenmerk: Rap954a bladzijde: 56 van 91

57 stuksprijzengrp/prijspereenheid stuksprijzengrp/percentagebtw gerelateerde/gebruikteeenheid 1 percentagegereed 1 bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw 8.9 Motorbrandstofverkooppunten locatiewaarde (MBVPLW) Invoer Element Kengetal Verplicht STP aantekening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/agglomeratieeffect/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/autovoorzieningen/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/codedoorzetbasistaxatie Nee Ja Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/directeconcurrentie/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/gemiddeldedaadwerkelijkedoorzet Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/maandag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/maandag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/dinsdag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/dinsdag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/woensdag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/woensdag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/donderdag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/donderdag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/vrijdag/opening Nee Nee Nee kenmerk: Rap954a bladzijde: 57 van 91

58 motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/vrijdag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zaterdag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zaterdag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zondag/opening Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zondag/sluiting Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/passantenstroom/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/rijrichting/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/shopgrootte/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/toegankelijkheid/score Nee Nee Nee motorbrandstofverkooppuntengrp/totaleconcurrentie/score Nee Nee Nee Uitvoer Element aantekening bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw motorbrandstofverkooppuntengrp/agglomeratieeffect/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/agglomeratieeffect/score motorbrandstofverkooppuntengrp/autovoorzieningen/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/autovoorzieningen/score motorbrandstofverkooppuntengrp/codedoorzetbasistaxatie motorbrandstofverkooppuntengrp/directeconcurrentie/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/directeconcurrentie/score motorbrandstofverkooppuntengrp/doorzetbasistaxatie motorbrandstofverkooppuntengrp/gecorrigeerdedaadwerkelijkedoorzet motorbrandstofverkooppuntengrp/gemiddeldedaadwerkelijkedoorzet kenmerk: Rap954a bladzijde: 58 van 91

59 motorbrandstofverkooppuntengrp/locatiewaardebrandstofverkoop motorbrandstofverkooppuntengrp/locatiewaardevoorzieningen motorbrandstofverkooppuntengrp/objectievedoorzet motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/dinsdag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/dinsdag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/donderdag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/donderdag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/maandag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/maandag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/vrijdag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/vrijdag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/woensdag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/woensdag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zaterdag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zaterdag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zondag/opening motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijden/zondag/sluiting motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijdenfactor motorbrandstofverkooppuntengrp/openingstijdenpercentage motorbrandstofverkooppuntengrp/passantenstroom/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/passantenstroom/score motorbrandstofverkooppuntengrp/percentageafwijkingdaadwerkelijkedoorzet motorbrandstofverkooppuntengrp/renpuntenbrandstofverkoop motorbrandstofverkooppuntengrp/renpuntenvoorzieningen motorbrandstofverkooppuntengrp/rijrichting/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/rijrichting/score kenmerk: Rap954a bladzijde: 59 van 91

60 motorbrandstofverkooppuntengrp/shopgrootte/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/shopgrootte/score motorbrandstofverkooppuntengrp/toegankelijkheid/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/toegankelijkheid/score motorbrandstofverkooppuntengrp/totaleconcurrentie/punten motorbrandstofverkooppuntengrp/totaleconcurrentie/score 8.10 Motorbrandstofverkooppunten opstal (MBVPOS) Zie Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) Motorbrandstofverkooppunten tanks (MBVPT) Zie Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW). De berekende waarde is inclusief toeslag leidingen NSW Landgoederen (NSW) Invoer Element Kengetal Verplicht STP nswlandgoedgrp/aandeelgebouwdopinstandhoudingskosten Nee Ja Nee nswlandgoedgrp/andersproductief/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/bosbouwlichtgroen/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/bosbouwdonkergroen/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/cultuurgrondverpacht/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/cultuurgrondoverig/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/directrondgebouwen/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/natuurterreinwater/oppervlakte Nee Nee Nee kenmerk: Rap954a bladzijde: 60 van 91

61 nswlandgoedgrp/parkvijversoudetuinen/oppervlakte Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/totaalprijs Nee Nee Nee nswlandgoedgrp/wallensloten/oppervlakte Nee Nee Nee Uitvoer Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw nswlandgoedgrp/aandeelgebouwdopinstandhoudingskosten nswlandgoedgrp/andersproductief/oppervlakte nswlandgoedgrp/bosbouwdonkergroen/oppervlakte nswlandgoedgrp/bosbouwlichtgroen/oppervlakte nswlandgoedgrp/cultuurgrondoverig/oppervlakte nswlandgoedgrp/cultuurgrondverpacht/oppervlakte nswlandgoedgrp/directrondgebouwen/oppervlakte nswlandgoedgrp/factorgebouwd nswlandgoedgrp/factorongebouwd nswlandgoedgrp/instandhoudingsfactor nswlandgoedgrp/natuurterreinwater/oppervlakte nswlandgoedgrp/parkvijversoudetuinen/oppervlakte nswlandgoedgrp/totaalprijs nswlandgoedgrp/totaleoppervlakte nswlandgoedgrp/wallensloten/oppervlakte kenmerk: Rap954a bladzijde: 61 van 91

62 8.13 Recreatie (RECR) Invoer tot en met 2009 Merk op: er zijn geen kengetallen en er worden geen statustaxatieparameters gebruikt. Element gerelateerde/verantwoordelijkegemeente recrecreatiegrp/sterren Waardepeildatum 3 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/tariefwerkelijk Verplicht Ja Ja kenmerk: Rap954a bladzijde: 62 van 91

63 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/aantalvergunning kenmerk: Rap954a bladzijde: 63 van 91

64 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/renovatiejaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/renovatiejaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/aanwezig kenmerk: Rap954a bladzijde: 64 van 91

65 recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/bouwjaar kenmerk: Rap954a bladzijde: 65 van 91

66 recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/recreatieprogramma recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/speeltuin recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/sportterrein recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/tennisbaan recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/fietsverhuur recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/wasserette recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/textielwasplaats recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/wasmachine recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/droogtrommel recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/verwarmdsanitair recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/camperservicestation recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/aantalwerknemers recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt-2 kenmerk: Rap954a bladzijde: 66 van 91

67 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt-1 kenmerk: Rap954a bladzijde: 67 van 91

68 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/eindindrukcamping kenmerk: Rap954a bladzijde: 68 van 91

69 recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/totaalkostengrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/keuzefactormodelwerkelijk Uitvoer tot en met 2009 Element gerelateerde/verantwoordelijkegemeente recrecreatiegrp/sterren waardepeildatum 3 recrecreatiegrp/cashflowgrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/cashflowgrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/cashflowgrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/cashflowgrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/detailhandelgrp/omzetopbasisaangepastelogiesopbrengsten recrecreatiegrp/detailhandelgrp/omzetopbasismodellogiesopbrengsten recrecreatiegrp/detailhandelgrp/omzetwerkelijk recrecreatiegrp/detailhandelgrp/percentagevanlogiesopbrengsten recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/supermarktgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel1grp/renovatiejaar kenmerk: Rap954a bladzijde: 69 van 91

70 recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/aanwezig recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/bouwjaar recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/oppervlakte recrecreatiegrp/detailhandelgrp/winkel2grp/renovatiejaar recrecreatiegrp/eindindrukcamping recrecreatiegrp/exploitatiegrp/beheeronderhoudslastengrp/kostenalspercentagevanopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/beheeronderhoudslastengrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/beheeronderhoudslastengrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/beheeronderhoudslastengrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostendetailhandelgrp/kostenalspercentagevanopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostendetailhandelgrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostendetailhandelgrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostendetailhandelgrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostenhorecagrp/kostenalspercentagevanopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostenhorecagrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostenhorecagrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/inkoopkostenhorecagrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/exploitatiegrp/ondernemersloongrp/kostenalspercentagevanopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/ondernemersloongrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/ondernemersloongrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/ondernemersloongrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/exploitatiegrp/overigkostengrp/kostenalspercentagevanopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/overigkostengrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/overigkostengrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/overigkostengrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/exploitatiegrp/persolskostengrp/kostenalspercentagevanopbrengsten kenmerk: Rap954a bladzijde: 70 van 91

71 recrecreatiegrp/exploitatiegrp/persolskostengrp/kostenopbasisaangepasteopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/persolskostengrp/kostenopbasismodelopbrengsten recrecreatiegrp/exploitatiegrp/persolskostengrp/kostenwerkelijk recrecreatiegrp/factoraangepast recrecreatiegrp/factorgrp/aflossingvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/aflossingvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/eigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/eigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteiteigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteiteigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteitvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteitvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/revaflossingvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/revaflossingvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/reveigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/reveigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/revvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/revvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/risicoopslagmodel recrecreatiegrp/factorgrp/risicoopslagwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/vreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/vreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/yieldmodel recrecreatiegrp/factorgrp/yieldwerkelijk recrecreatiegrp/factormodel recrecreatiegrp/factoropbasiswaarvangetaxeerd kenmerk: Rap954a bladzijde: 71 van 91

72 recrecreatiegrp/factorwerkelijk recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/bargrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/centrumvoorzieninggrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/discotheekgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/kantinegrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/omzetopbasisaangepastelogiesopbrengsten recrecreatiegrp/horecagrp/omzetopbasismodellogiesopbrengsten recrecreatiegrp/horecagrp/omzetwerkelijk recrecreatiegrp/horecagrp/percentagevanlogiesopbrengsten recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/aanwezig recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/restaurantgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/aanwezig kenmerk: Rap954a bladzijde: 72 van 91

73 recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/bouwjaar recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/oppervlakte recrecreatiegrp/horecagrp/snackbargrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/aantalwerknemers recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/cashflowgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenbeheeronderhoudgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoopdetailhandelgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kosteninkoophorecagrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt kenmerk: Rap954a bladzijde: 73 van 91

74 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenkapitaallastengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenoveriggrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostenpersolgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/kostentotaalgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstendetailhandelgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenhorecagrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenlogiesgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstennutsvoorzieningengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstenoveriggrp/bedragt-2 kenmerk: Rap954a bladzijde: 74 van 91

75 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/opbrengstentotaalgrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/keuzefactormodelwerkelijk recrecreatiegrp/kostenkopergrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/kostenkopergrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/kostenkopergrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/kostenkopergrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/kwaliteitgebied recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/tariefmodel kenmerk: Rap954a bladzijde: 75 van 91

76 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/chaletsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/groepsaccomodatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatseninexplotatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/omzetmodel kenmerk: Rap954a bladzijde: 76 van 91

77 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/jaarplaatsenopstalrechtgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierebungalowsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulierechaletsgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/bezettingsgraadwerkelijk kenmerk: Rap954a bladzijde: 77 van 91

78 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieregroepsaccomodatiegrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/particulieretrekkershuttengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/seizoensplaatsengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk kenmerk: Rap954a bladzijde: 78 van 91

79 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/stallingcaravansgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/toeristischeplaatsengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/trekkershuttengrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/aantalwerkelijk kenmerk: Rap954a bladzijde: 79 van 91

80 recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowsvierpersgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurbungalowszespersgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/aantalopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/aantalvergunning recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/aantalwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/bezettingsgraadmodelwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/bezettingsgraadwerkelijk recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/omzetmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/omzetopbasiswerkelijktarief recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/tariefmodel recrecreatiegrp/logiesvoorzieningengrp/verhuurcaravansgrp/tariefwerkelijk recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/opbrengstennutsalspercentagevanlogiesopbrengsten recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/opbrengstennutsopbasisaangepastelogiesopbrengsten kenmerk: Rap954a bladzijde: 80 van 91

81 recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/opbrengstennutswerkelijk recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/overigeopbrengstenalspercentagevanlogiesopbrengsten recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/overigeopbrengstenopbasisaangepastelogiesopbrengsten recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/overigeopbrengstenopbasismodellogiesopbrengsten recrecreatiegrp/overigeomzetgrp/overigeopbrengstenwerkelijk recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/camperservicestation recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/droogtrommel recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/fietsverhuur recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtkinderbadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/openluchtzwembadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektkinderbadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/overdektzwembadgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/recreatieprogramma recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/speeltuin kenmerk: Rap954a bladzijde: 81 van 91

82 recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/sportterrein recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/aanwezig recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/bouwjaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/oppervlakte recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/subtropischzwembadparadijsgrp/renovatiejaar recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/tennisbaan recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/textielwasplaats recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/verwarmdsanitair recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/wasmachine recrecreatiegrp/overigevoorzieningengrp/wasserette recrecreatiegrp/totaalkostengrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/totaalkostengrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/totaalkostengrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/totaalkostengrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/totaalkostengrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstengrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/totaalopbrengstengrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/totaalopbrengstengrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/totaalopbrengstengrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/totaalopbrengstenlogiesgrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/keuzemodelwerkelijk recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/totaalbedragaangepast kenmerk: Rap954a bladzijde: 82 van 91

83 recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/totaalopbrengstenoveriggrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/waardekostenkopergrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/waardekostenkopergrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/waardekostenkopergrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/waardekostenkopergrp/totaalbedragwerkelijk recrecreatiegrp/waardevongrp/totaalbedragaangepast recrecreatiegrp/waardevongrp/totaalbedragmodel recrecreatiegrp/waardevongrp/totaalbedragopbasiswaarvangetaxeerd recrecreatiegrp/waardevongrp/totaalbedragwerkelijk bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw Invoer vanaf 2010 Voor waardepeildatum 2010 is het volgende veranderd ten opzicht van 2008 en De volgende groepen zijn veranderd (spelfout correcties): jaarplaatseninexplotatiegrp is geworden: jaarplaatseninexploitatiegrp groepsaccomodatiegrp is geworden: groepsaccommodatiegrp particulieregroepsaccomodatiegrp is geworden: particulieregroepsaccommodatiegrp De volgende elementen in de invoer worden niet meer gebruikt: Element kenmerk: Rap954a bladzijde: 83 van 91

84 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanseigenvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balansvreemdvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/balanstotaalvermogengrp/bedragt-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteiteigenvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteitvreemdvermogengrp/percentaget-2 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-1 recrecreatiegrp/inventarisatieformuliergrp/rentabiliteittotaalvermogengrp/percentaget-2 De volgende elementen zijn toegevoegd als invoer element. Element recrecreatiegrp/factorgrp/risicoopslagwerkelijk Verplicht Nee Uitvoer vanaf 2010 Voor waardepeildatum 2010 is het volgende veranderd ten opzicht van 2008 en De volgende groepen zijn veranderd (spelfout correcties): kenmerk: Rap954a bladzijde: 84 van 91

85 jaarplaatseninexplotatiegrp is geworden: jaarplaatseninexploitatiegrp groepsaccomodatiegrp is geworden: groepsaccommodatiegrp particulieregroepsaccomodatiegrp is geworden: particulieregroepsaccommodatiegrp De volgende elementen in de uitvoer worden niet meer gebruikt: Element recrecreatiegrp/factorgrp/eigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/vreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteiteigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteitvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/aflossingvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/reveigenvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/revvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/revaflossingvreemdvermogenmodel recrecreatiegrp/factorgrp/eigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/vreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteiteigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/rentabiliteitvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/aflossingvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/reveigenvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/revvreemdvermogenwerkelijk recrecreatiegrp/factorgrp/revaflossingvreemdvermogenwerkelijk kenmerk: Rap954a bladzijde: 85 van 91

86 8.14 Windturbines (WTS) Tot en met 2010 Zie Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) Invoer vanaf 2011 In het veld gerelateerde/inhoud moet de masthoogte in meters worden ingevuld. Element Kengetal Verplicht STP gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorbereikbaarheid Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorgrootte Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefundering Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefunderingkeuze Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/resterendelevensduur Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/resterendelevensduur Nee Nee Ja kenmerk: Rap954a bladzijde: 86 van 91

87 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloeddoelmatigheid Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedeconomischeveroudering Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedexcessievegebruikskosten Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagebtw Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagegereed 1 Nee Nee Nee gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwjaar Nee Nee Niet nodig gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwkostenactuelebouwwijze Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedveranderingbouwwijze Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/oorspronkelijkverwachtelevensduur Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentage Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentagerestwaarde Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/resterendelevensduur Nee Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/standaardgrootte Ja Nee Ja gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidexclusiefbtw Ja Nee Ja gerelateerde/aantalstukseenheden Nee Nee Nee gerelateerde/bouwjaar Nee Ja Niet nodig gerelateerde/inhoud Nee Nee Nee gerelateerde/oppervlakte Nee Nee Nee waardepeildatum 3 Nee Ja Nee Uitvoer vanaf 2011 Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorbereikbaarheid kenmerk: Rap954a bladzijde: 87 van 91

88 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefactorgrootte gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefundering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/correctiefunderingkeuze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/gebruikteeenheid 1 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/factorfunctioneleveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingswaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/verwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/inrichting/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwkostenactuelebouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/factorfunctioneleveroudering kenmerk: Rap954a bladzijde: 88 van 91

89 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingswaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/verwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/installaties/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskostennatechnischecorrectie gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagebtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/percentagegereed 1 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bepaaldewaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwkostenactuelebouwwijze kenmerk: Rap954a bladzijde: 89 van 91

90 gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/factorfunctioneleveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/factortechnischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloeddoelmatigheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedeconomischeveroudering gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedexcessievegebruikskosten gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/invloedveranderingbouwwijze gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingswaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/ongecorrigeerdevervangingswaardeinclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentage gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/percentagerestwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/resterendelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/restwaarde gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/vervangingskostenpereenheid gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/verwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/oorspronkelijkverwachtelevensduur gecorrigeerdevervangingswaardegrp/ruwbouw/bouwjaar gecorrigeerdevervangingswaardegrp/standaardgrootte gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidexclusiefbtw gecorrigeerdevervangingswaardegrp/vervangingskostenpereenheidinclusiefbtw gerelateerde/aantalstukseenheden gerelateerde/bouwjaar Waardepeildatum kenmerk: Rap954a bladzijde: 90 van 91

91 8.15 Woonwagens (WW) Invoer tot en met 2008 Element Kengetal Verplicht STP gerelateerde/aantalstukseenheden Nee Ja N.v.t. stuksprijzengrp/keuzetegebruikeneenheid Nee Ja N.v.t. stuksprijzengrp/percentagebtw Nee Nee N.v.t. stuksprijzengrp/prijspereenheid Ja Nee N.v.t. stuksprijzengrp/totaalprijs Ja Nee N.v.t Uitvoer tot en met 2008 Element bepaaldewaardewozdeelobject bepaaldewaardewozdeelobjectinclusiefbtw gerelateerde/aantalstukseenheden stuksprijzengrp/keuzetegebruikeneenheid stuksprijzengrp/percentagebtw stuksprijzengrp/prijspereenheid stuksprijzengrp/totaalprijs Vanaf 2009 Vanaf waardepeildatum 2009 worden woonwagens berekend met de GVW methode. Zie daarom voor deze waardepeildata Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW). kenmerk: Rap954a bladzijde: 91 van 91