Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt."

Transcriptie

1 Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland. Project Gandalf: Inkoop/logistiek/financieel met toekomstvisie Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Coverstory pag. 4-5

2 In deze editie van VCD Magazine Colofon Voorwoord Voorwoord 3 Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. 4 Met QlikView heb je elke afwijking binnen je processen direct in beeld. 6 Project Gandalf: migratie add-on Fina/Logi naar Microsoft Dynamics Navision De migratie van Fina/Logi naar Microsoft Dynamics NAV 2009 heeft onze grote belangstelling. 10 Met een gevirtualiseerde Server Based Computing oplossing werken onze artsen anytime, anywhere, anyplace. 12 Optimaliseer uw crediteurenbeheer met software van VCD. 14 Het Oracle platform waarop ons ZIS nu draait is uniek voor Nederland. 16 Perfecte dienstverlening tegen lage kosten: ik raad al mijn collega s het VCD Shared Service Center aan. 18 Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. 20 Met het Datawarehouse van VCD Business Intelligence zijn we voorbereid op alle ontwikkelingen die op ons af komen. 22 De webshop van VCD CSS bespaart ons tijd, geld en dubbel werk. 24 Aan tafel met onze klanten. Medicatieveiligheid: oplossingen ontwikkelen vanuit de gebruiker! 26 Kort & Krachtig Interessante berichten en ontwikkelingen binnen de VCD IT Groep e jaargang nummer 1 VCD Magazine is een uitgave van de VCD IT Groep. Vormgeving en realisatie DE HEEREN Reclame Marketing Fotografie Fotobureau Hoge Noorden Teksten Paul Spendel Consultancy Eindredactie Ester Dijkhuizen VCD IT Groep Oplage exemplaren VCD IT Groep Vestiging Groningen Eemsgolaan 17 Postbus AX Groningen Telefoon (050) Fax (050) Vestiging Eindhoven Esp AA Eindhoven Vestiging Delft Poortweg 4j 2612 PA Delft Het leven wint aan kwaliteit door partnerships en samenwerking. In een operatiekamer redt samenwerking zelfs levens. De operatieassistent die het verkeerde instrument aanreikt, maakt de chirurg onmachtig. In een zorginstelling verhoogt samenwerking de levenskwaliteit van uw cliënten. Ook de VCD IT Groep ziet het belang van partnerships. Wij werken met aansprekende leveranciers die wereldwijd opereren. Als eerste in een reeks laten wij daarom graag onze partner Microsoft Nederland aan het woord in dit magazine. Tijdens een interview vroegen wij naar hun visie op de ontwikkelingen in de zorgbranche. Die ontwikkelingen in de markt volgen wij als IT-leverancier op de voet. Mede daarom stapte een delegatie van de VCD IT Groep op het vliegtuig om in Amerika de jaarlijkse conferentie van de HIMMS te bezoeken. Deze Amerikaanse organisatie brengt zorginstellingen, universiteiten en leveranciers uit de hele wereld bij elkaar voor inspirerende lezingen en workshops. Een belangrijke ontwikkeling in Nederland is dat de zorg wordt geacht met minder geld meer kwaliteit te leveren. Een spagaat waarbij de oplossingen van de VCD IT Groep deze uitdaging een kans van slagen geven. Naast de kaasschaafmethode om kosten te minderen, is er nameljk nog een andere optie denkbaar: innovatieve ICT om beleid te ondersteunen en nieuwe mogelijkheden te creëren. In diverse interviews met onze zorgklanten in dit magazine kunt u hierover lezen. Wat uit een groot aantal van deze artikelen ook blijkt, is dat de inbreng van onze klanten in projecten voor ons van cruciaal belang is. En dat wij een significante bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van onze klanten. Partnerschappen en samenwerking met vendoren, klanten en toeleveranciers. Zij zijn voor ons allemaal belangrijke partners. Samen ontwikkelen we de komende jaren dóór aan ICT die de zorg een zorg minder geeft. Ik wens u veel leesplezier. Sjouke Kuindersma Algemeen directeur VCD IT Groep VCD sponsort Bike4Care VCD steunt innovatief project: de fietsambulance in Kenia

3 Als je de ontwikkelingen vanuit de mondiale zorgmarkt en die in Nederland bekijkt, zie je veel overeenkomsten. Heleen van Offenbeek, Director Microsoft Business Solutions Microsoft is wereldwijd een toonaangevende speler, in toenemende mate ook voor de zorgbranche. Een preferente positie die zich in Nederland onder andere vertaalt in een nauw en cruciaal partnership met VCD Healthcare. Speciaal voor dit magazine geven José Strijbos, Business Manager Health en Heleen van Offenbeek, Director Microsoft Business Solutions van Microsoft hun visie op de ontwikkelingen in de zorgbranche: Hét issue van de naaste toekomst is hoe ICT Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Welke ontwikkelingen ziet Microsoft in de zorgbranche, zowel mondiaal als in Nederland? José Strijbos: Als je de ontwikkelingen vanuit de mondiale zorgmarkt en die in Nederland bekijkt, zie je veel overeenkomsten. Vanuit overheidsperspectief staat een aantal zaken hoog op de agenda. In het kort gaat het om de toegankelijkheid van betaalbare zorg van een goede kwaliteit. Overheden worstelen hiermee. Die trend zien we wereldwijd als we binnen Microsoft met onze internationale teams overleggen. In Nederland is die toegankelijkheid overigens goed te noemen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten ligt dat totaal anders. Typisch Nederlands zijn weer de toenemende kosten voor zorg. Welke bijdrage kan Microsoft leveren aan een toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland? José Strijbos: Een belangrijke ontwikkeling die we zien, is dat de vraag naar zorg in Nederland toeneemt terwijl het aantal werknemers binnen de zorg afneemt. We zien een dubbele ontgroening door de vergrijzing en dus een toename van patiënten en tegelijkertijd een uitstroom van werknemers in de zorg. Dat gat tussen dit afnemende aanbod en de toenemende vraag leidt tot toegankelijkheidsproblemen. Microsoft wil en kan een concrete bijdrage leveren, ook in Nederland, aan het toegankelijk maken van betaalbare en kwalitatief goede zorg. Speelt marktwerking hierin een rol? José Strijbos: De marktwerking waarmee de zorg te maken krijgt, speelt hierin zeker een rol. Instellingen moeten zich steeds meer roeren om patiënten te krijgen. De kernvraag hier is: hoe bind je je patiënten aan je met excellente zorg? Vanwege die marktwerking zie je binnen de zorg dat de noodzaak tot een professionele bedrijfsvoering met sprongen toeneemt. Het sturen op data om te zorgen dat je naar de overheid en je cliënten en patiënten transparant opereert, is voor veel zorginstellingen een concreet en actueel issue. Wij merken een enorme gedrevenheid op dit terrein bij Nederlandse zorginstellingen, je ziet dat deze instellingen zich nu realiseren dat zij niet meer kunnen sturen zonder die business intelligence. Overigens heeft de thuiszorg en de verpleegzorg dat eerder ingezien dan de ziekenhuizen en instellingen, daartoe gedwongen door de marktwerking die eerder op hen af kwam. Hoe vertaalt die bijdrage aan een betere en meer betaalbare zorg zich concreet? José Strijbos: Microsoft kan vanuit drie gezichtspunten concrete hulp bieden. Ten eerste vinden we dat de combinatie van zorg en ICT een bijdrage kan leveren aan de steeds grotere betrokkenheid van de patiënt. Deze wordt mondiger en neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en eventuele ziekte. De kernvraag vanuit ons perspectief is: hoe ga je een patiënt meer betrokkenheid geven én hoe leg je bij die patiënt meer zorgtaken neer vanuit de zorgprofessional? Een tweede gezichtspunt waarop Microsoft ondersteuning kan bieden is een taak ten aanzien van de productiviteit. Als je de zorg in Nederland vergelijkt met productiviteitstijgingen in andere Nederlandse sectoren dan blijft de zorg ver achter. En vergelijk je Nederland vervolgens met andere landen dan is de productiviteitsstijging lager dan in deze landen om ons heen. De kernvraag die Microsoft bezighoudt is: hoe kunnen wij mensen in de zorg vanuit ICT middelen aanreiken om veel effectiever met patiënten te werken? Uiteraard prettig voor zowel de zorgverlener als de zorgontvanger. Het derde gezichtspunt heeft alles te maken met transparantie, bedrijfsvoering en inzichtelijkheid. Als je iets wilt doen aan kosten en kwaliteit in de zorg, dan moet je weten hoe je zorgbedrijf in elkaar steekt en waar je kosten zitten. Weet je dat, dan kun je vervolgens inhoudelijk op je zorg gaan sturen. Vooral bij dit laatste issue speelt uiteraard VCD Healthcare met haar oplossingen een heel grote rol. Wat doet de zorg eigenlijk met de gegenereerde data zodra zij met ERP-oplossingen werkt? Heleen van Offenbeek: ERP zagen we voorheen vooral in de commerciële wereld. Nu zie je vanuit de zorg steeds meer vraag naar dit soort geïntegreerde oplossingen. Begrijpelijk als je kijkt naar de ERP-oplossingen zoals VCD die biedt. Die hebben niet per se een commercieel belang voor ogen, maar zijn wel bedoeld om zorginstellingen inzicht te geven in hun eigen organisatie en de productiviteit van medewerkers. Alles draait in de zorg nu om een beter inzicht krijgen in je eigen bedrijfsvoering. Ziekenhuizen met ERP-applicaties komen er nu achter dat ze zelfs op het niveau van effectiviteit van een specifieke arts kunnen sturen. Kortom, men kan nu leren van wat de één anders doet dan de ander. Door dit inzicht zien we op behandelniveau initiatieven ontstaan onder artsen waarbij zij heel bereidwillig willen leren van de data die door onze business solutions worden ontsloten. Van oudsher hebben we het hier over een redelijk gesloten wereld met bepaalde werkpatronen, toch zien we nu dat business intelligence vanuit ERP-oplossingen artsen tot veel meer onderlinge transparantie en samenwerking inspireert. Een unieke ontwikkeling. Artsen willen verbeteren, als ze de informatie maar krijgen, is onze waarneming. Welke belangrijke ontwikkeling in de zorg ziet Microsoft aan de horizon? José Strijbos: Wat we overduidelijk als ontwikkeling zien is dat patiënten steeds meer rechtstreeks betrokken worden bij hun eigen gezondheid. Wat kan iemand zelf doen om gezond te blijven of weer te worden? Microsoft is aan het nadenken, samen met tal van instellingen en instituten, hoe dit nieuwe zorgen eruit gaat zien. Te denken valt aan een persoonlijk gezondheidsdossier voor burgers. Daarmee krijgen patiënten een innovatief instrument in handen om op een gelijkwaardige manier te communiceren en informatie uit te wisselen met hun behandelaren. Met tal van partijen is Microsoft aan het nadenken over dit idee, zoals de overheid, Nictiz, de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, instellingen en zorgverzekeraars. We hebben elkaar nodig om dit uit te werken tot een geïntegreerde oplossing. Van partner VCD krijgen we uit het werkveld zeer bruikbare praktische input om deze ontwikkeling om te zetten in een werkbare oplossing. 4 5 José Strijbos, Business Manager Health burgers de kans biedt tot een veel grotere betrokkenheid bij hun eigen gezondheid, zowel curatief als preventief.

4 Ons huishoudboekje is mede dankzij QlikView weer op orde. waar het geld heen gaat. Door het gecentraliseerde inzicht dat QlikView ons nu biedt in de data van de diverse bedrijfsapplicaties die we gebruiken, kunnen we de budgethouders van de Lievegoed Zorggroep binnen de bandbreedte van hun werk de verantwoordelijkheid geven die hen toekomt. Via QlikView zien we eventuele afwijkingen heel snel en kunnen we direct bijsturen. Door inzet van QlikView kunnen we makkelijker de verantwoordelijkheid dáár leggen in de zorgorganisatie waar deze ook hoort. Op divisie- en locatieniveau weten we nu heel goed welk geld waaraan wordt besteed. Iedereen in de zorg zal uit dit verhaal herkennen hoe groot het belang hiervan is. Dieper in de data Met QlikView krijg je veel inzicht in wat er aan data in de programma s aanwezig is en kun je veel dieper in de bronnen kijken. De ontsluiting gaat veel verder dan we ooit gewend waren. Je kunt bijvoorbeeld kijken tot aan de betaling van facturen én of deze op de juiste kostenplaatsen zijn geboekt. Dit bevordert weer de zelfcontrole in de organisatie omdat fouten eenvoudigweg boven komen drijven. Daardoor krijgen we ons huishoudboekje beter op orde. Dagelijks kunnen we nu zien hoeveel geld er per locatie uit gaat. VCD is inhoudelijk thuis in de zorg Je merkt in de samenwerking met VCD dat zij de zorgsector op basis van hun kennis en ervaring goed kunnen doorgronden. Zeker in de eerste fase van het beslissingstraject voor QlikView is die knowhow goed bij ons overgekomen en die voorsprong heeft de beslissing voor QlikView te kiezen bespoedigd. BOMAS en Beaufort zijn inmiddels met QlikView ontsloten. Psygis is grotendeels ontsloten. In april van dit jaar willen we alle bronnen via QlikView toegankelijk hebben gemaakt. VCD heeft een aantal mensen op sleutelposities in onze organisatie getraind in het gebruik van QlikView. Zij hebben vervolgens die kennis intern weer overgebracht. Een getrapte oplossing die goed heeft gewerkt, aldus Age van der Veer. De Lievegoed Zorggroep, gevestigd te Bilthoven, bestaat uit drie divisies voor de zorgverlening: Lievegoed Psychiatrie, Arta Verslavingszorg en Ita Wegman Gehandicaptenzorg. Hiernaast zijn centrale en ondersteunende diensten georganiseerd in de afdeling Bedrijfsvoering en staf. Aan het hoofd van elke divisie staat een directeur. De instelling kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Age van der Veer, directeur GGZ en Bedrijfsvoering Lievegoed Zorggroep De Lievegoed Zorggroep besloot in maart 2010 over te stappen naar een nieuwe BI-omgeving. Na een selectietraject waarbij een Seeing is Believing (SIB) werd uitgevoerd, besloot de Lievegoed Zorggroep te kiezen voor QlikView van VCD Business Intelligence. Age van der Veer, directeur GGZ en Bedrijfsvoering Lievegoed Zorggroep: Ons huishoudboekje is mede dankzij QlikView weer op orde. Zicht op geldstromen Age van der Veer, directeur GGZ en Bedrijfsvoering Lievegoed Zorggroep: We komen met de Lievegoed Zorggroep uit een periode van herstructurering en fusies. Nu de organisatie staat, focussen we volop op het genereren van de juiste managementinformatie om de financiële, logistieke, personele en administratieve huishouding op de nieuwe organisatie aan te sluiten. Ook de zorg moet op de kleintjes letten en we willen heel goed weten QlikView brengt afwijkingen direct in het vizier Hoewel Lievegoed Zorggroep werkt met systemen van o.a. Pink Roccade, RAET en de Heer Software, zoals BOMAS, Beaufort, Psygis en PlanCare, koos men bewust voor de tool QlikView van VCD om deze bronnen optimaal te ontsluiten. Age van der Veer: Tijdens de oriëntatiefase hebben we een QlikView SIB uitgevoerd. Dit staat voor Seeing is Believing. Een overtuigende driedaagse exercitie die ons heel snel liet zien wat er allemaal mogelijk is met QlikView. VCD biedt ons met QlikView een generieke, intelligente en flexibele oplossing die het ons mogelijk maakt tal van aanwezige bronsystemen in de organisatie te ontsluiten. Zelf ben ik gecharmeerd van de grafieken die je ermee kunt genereren. Letterlijk in één oogopslag krijg je eventuele afwijkingen in het vizier. Met QlikView heb je elke afwijking binnen je processen direct in beeld. 6 7

5 Project Gandalf: migratie add-on Fina/Logi naar Microsoft Dynamics NAV 2009 Leden Gandalf ontwikkelteam: Ad Schevers, manager Development & Support Barry Beurskens, developer (inhuur) Cristian Golea, developer Edwin Sloot, consultant/tester Pascal Vos, tester Patrick Verhoeven, software architect/developer Peter de Boer, productspecialist Peter de Vries, projectleider Pieter Veenstra, informatie-analist Remco Wilmsen, consultant/tester Richard Nieuwland, software architect/ developer Rob Liebe, consultant/tester Roel Schrijvers, developer Ronald Klaassen, developer Rombout Jeronimus, developer. De laatste maanden heeft een speciaal ontwikkelteam binnen VCD Healthcare zich volledig toegelegd op de migratie van de bestaande add-on Fina/Logi naar de nieuwste technologie van Microsoft Dynamics NAV De projectnaam van het ontwikkelteam is Gandalf Peter de Vries, projectleider Gandalf ontwikkelteam: Dit is een ultieme teamprestatie waarmee we laten zien de nieuwste technologieën innovatief toe te passen. en de projectleider is Peter de Vries, productmanager Fina/Logi: Dit is een ultieme teamprestatie waarmee we laten zien de nieuwste technologieën innovatief toe te passen, in nauw overleg met onze klanten. 8 Het Gandalf ontwikkelteam bestaat o.a. uit een productmanager, een informatie-analist, software ontwikkelaars en testers. Peter de Vries: We hebben een prachtig en professioneel team waarin alle leden heel veel commitment tonen aan het welslagen van deze cruciale nieuwbouw. Voor onze klanten uit de zorgsector is deze verandering uiterst relevant. Zij kennen, gebruiken én waarderen Fina/Logi als een volledig geïntegreerd financieel, inkoop en logistiek systeem voor de zorg. Fina/Logi is een add-on op basis van Microsoft Dynamics NAV. Het Gandalf team migreert de add-on nu naar NAV Op dit moment werken 11 ziekenhuizen met Fina/Logi en we merken veel positieve interesse bij een aantal klanten om pilot te zijn voor de nieuwe versie. Zowel op financieel als logistiek terrein zal de vernieuwde add-on Fina/Logi tal van voordelen bieden. Toekomstvaste oplossing Onze uitgangspunten binnen project Gandalf zijn helder. Met de migratie willen we minimaal dezelfde functionaliteit bieden als de huidige versie, de Summer Edition, plus een aantal aantrekkelijke nieuwe voor delen. Hierbij blijven we zo dicht mogelijk bij standaard NAV De nieuwe versie van de add-on moet bovendien zo los mogelijk en vooral ook toekomstvast zijn. Kortom, onze klanten in de zorg krijgen straks de beschikking over een moderne branchespecifieke totaaloplossing, gebaseerd op een wereldwijd platform met inmiddels tienduizenden gebruikers. Complex proces De grootste uitdaging in dit project is om alle onderdelen naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Peter de Vries: Daar gaat een grote complexiteit mee gepaard, die zien we bijvoorbeeld terug in de ondersteuning van ingewikkelde processen als zichtzendingen en consignatie. Van aanvraag tot en met facturering zal het nieuwe Fina/Logi alle processen ondersteunen. Die zekerheid kunnen we nu al garanderen. We gaan aan de zorgmarkt laten zien dat we een functioneel zeer rijke oplossing kunnen bieden. Het ontwikkelteam voor dit project is volledig dedicated en is zelfs aangevuld met specialisten van buitenaf. We passen in dit project de allerlaatste technologieën toe, waaronder bijvoorbeeld cloud computing. Onze opdrachtgevers verwachten ook niet anders. Cruciaal: de inbreng van klanten Peter de Vries benadrukt hoe intensief het ontwikkelteam de huidige klanten bij de transitie betrekt: Hun inbreng schatten we zeer hoog in, zij zijn vitaal voor ons. De ontwikkelingen binnen het projectteam plaatsen we op een forum en we vragen daarbij ook een reactie en kritiek. Ook informeren we de klanten per nieuwsbrief, toetsen hun mening in werkgroepen en betrekken wij hen bij de aanstaande pilot. Via testdagen nodigen we de klanten uit met het product aan de slag te gaan. We merken tijdens de demo s die we nu al geven dat de klanten inzien dat we heel goed nagedacht hebben over wat voor hen belangrijk is binnen deze transformatie. Ze herkennen hun eigen markt en informatiebehoeften in de blauwdruk die het ontwikkelteam neerlegt. Dat is voor ons zeer bemoedigend. Inbreng klanten daadwerkelijk gehonoreerd Een klanttip die we binnen die nauwe samenwerking kregen, was bijvoorbeeld het gegeven dat binnen traditionele logistieke systemen een artikel uit de voorraad naar een kast op de afdeling gaat en dan officieel uit de voorraad is. Maar tegelijkertijd heb je dat product dan nog in je omgeving. In je voorraadpositie op de balans is de waarde van die producten niet inzichtelijk. We hebben een oplossing bedacht waardoor dat straks wel inzichtelijk wordt. Maar die oplossing is optioneel, want andere klanten in de zorg hebben hier weer geen behoefte aan. Dit bewijst maar weer eens de flexibiliteit die Fina/Logi biedt! Het geheim van de smid Een project kun je op talloze manieren aanvliegen. Hoe doet project Gandalf dit? De projectmethodiek die we hanteren voor de migratie van Fina/Logi is wat je zou kunnen noemen een losse benadering die wordt aangeduid als Agile softwareontwikkeling. Hierbij is het omgaan met veranderingen belangrijker dan het strak volgen van het plan. We ontwerpen, bouwen en testen bijna tegelijkertijd. We beschrijven vooraf niet alles tot in het kleinste detail, maar stellen ons als team flexibel op in bijstellingen die we onderweg als belangrijk ervaren. Elke week bespreken we in het team de status en weten we precies of we op schema zitten. De harde deadline voor project Gandalf ligt op 1 april. Peter de Vries: Dan moet versie 1 klaar zijn voor de pilot. Wie VCD kent, weet dat dit gaat lukken. Dat geldt ook voor versie 2 die we in de planning hebben staan voor 1 augustus. 9

6 Kees Helmons, Hoofd Financiële Administratie van Lievensberg ziekenhuis: De migratie van Fina/Logi naar Microsoft Dynamics NAV 2009 heeft onze grote belangstelling. Kees Helmons is Hoofd Financiële Administratie van Lievensberg ziekenhuis in Bergen Nog meer stabiliteit Momenteel is VCD bezig met de migratie van Fina/Logi naar Microsoft Dynamics NAV 2009: Dit heeft onze grote belangstelling en we laten ons daarover goed informeren. Met deze nieuwbouw gaat VCD in mijn beleving terug naar de basis van Navision zoals Microsoft die oplevert en gaat de kerstboom van klantspecifieke zaken, zoals opgebouwd in de laatste jaren, er uit. De functionaliteiten worden nu door VCD daarin voor alle ziekenhuizen gestandaardiseerd ingebouwd. Een voordeel voor de eindgebruikers, zoals ik er een van ben, is dat je straks een nog stabieler pakket hebt. Voor VCD zit het voordeel erin dat het voor hen veel makkelijker te onderhouden zal zijn, concludeert Kees Helmons. Theo de Hoog, hoofd afdeling inkoop: Binnen twee weken kon ik lezen en schrijven met Fina/Logi. Met Fina/Logi werk ik al jaren naar tevredenheid. Ik beschouwde mijzelf als een digibeet, maar binnen twee weken kon ik met Fina/Logi uitstekend werken. Het prettige is dat VCD het systeem destijds heeft ingericht op basis van onze wensen, ook die van de afdeling inkoop. Met enkele muisklikken haal ik er cruciale managementinformatie uit. Zoals de omzetontwikkeling bij onze diverse leveranciers en de afnamepatronen, zowel intern als extern. Deze informatie is van wezenlijk belang in het onderhandelingstraject met mijn leveranciers. op Zoom. Een enthousiaste gebruiker van Fina/Logi van het eerste uur: Met de Microsoft add-on Fina/Logi beschikt ons ziekenhuis over de bewezen technologie van Microsoft Dynamics NAV die door VCD Healthcare volledig op maat is gemaakt voor de specifieke processen in de zorg. We profiteren feitelijk van het beste van twee een groot voordeel hebben ervaren, is dat als werelden: de standaardfunctionaliteit van je financiële mutaties inboekt, deze direct in Microsoft aangevuld met de branchekennis van je grootboek zijn verwerkt. Daardoor heb je in VCD. Fina/Logi ervaren wij als een totaaloplossing met inkoop, logistiek en financiën in paraat. Ook biedt Fina/Logi je de gelegenheid je financiële overzichten altijd de laatste cijfers één systeem. De modulaire opbouw geeft ons snel en eenvoudig te navigeren zodat je door optimale flexibiliteit, aldus Kees Helmons. kunt klikken naar de onderliggende mutaties. Constateer je bijvoorbeeld een overschrijding Het gemak van navigeren van je budget? Je klikt door en ziet direct welke Wij werken met Fina/Logi vanaf 2006 na mutaties daaronder liggen. Bij de overgang een pakketselectie waarbij we koersten op naar de Summer Edition 2008 waren wij pilot één integraal financieel, logistiek en inkoopsysteem. Fina/Logi voldeed aan ons pakket viel tegen. VCD heeft samen met Lievensberg met Lievensberg ziekenhuis. De performance van eisen. Het integrale karakter van het ziekenhuis een derde partij ingeschakeld gebruiksvriendelijke Fina/Logi gaf voor ons en het probleem opgelost op basis van een destijds de doorslag. Wat we ook direct als testverslag met verbeterpunten. Koersen op één informatiebron met behulp van Fina/Logi Elk kwartaal trekken we uit Fina/Logi alle gegevens om onze managementrapportage rond te maken op kosten-/opbrengstenniveau. We werken aan een koppeling op het datawarehouse zodat onze budgethouders à la minute de financiële stand van zaken van hun dienst kunnen zien. Zo koersen we op een datawarehouse waarbinnen het financiële gedeelte uit Navision komt, de data over productie en opbrengsten uit ons Chipsoft Ezis en salarisinformatie uit Beaufort. Al die originele bronnen bundelen we samen tot één informatiebron waaruit we kunnen putten. René van den Bergh, eerste medewerker logistiek: Fina/Logi werkt praktisch en gemakkelijk. René van den Bergh is eerste medewerker logistiek bij Lievensberg ziekenhuis en onder andere verantwoordelijk voor het magazijnbeheer: Ik werk hier al 26 jaar en heb het logistieke Stenen Tijdperk nog meegemaakt met een oud DOS-systeem voor de logistiek. Fina/Logi was een gigantische omschakeling en werd direct door mij omarmd. Het is praktisch en werkt gemakkelijk. Wel moet je eerst je primaire processen in het magazijn tot in detail uitschrijven en Fina/Logi daarop instellen. Ook is intern een goede communicatie tussen magazijn, inkoop en administratie van belang. Heb je dat voor elkaar en baken je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed af, dan is Fina/Logi voor je magazijn een enorme aanwinst. Een voorbeeld op logistiek gebied? Door Fina/Logi wordt er automatisch bevoorraad op basis van een opgebouwde bestelhistorie. Daar bespaar je dus al direct heel veel geld mee. En eventuele budgetoverschrijdingen door de budgethouders krijg ik snel in beeld en kan ik daarop bijsturen, dankzij Fina/Logi

7 Wiebrand Hoeksma, hoofd ICT Ziekenhuis De Tjongerschans: Het systeem is uiteraard volkomen beveiligd. Daartoe ontvangt elke arts een persoonlijke personeelspas waarmee hij of zij veilig inlogt. Met een gevirtualiseerde Server Based Computing oplossing werken onze artsen anytime, anywhere, anyplace. Ziekenhuis De Tjongerschans in het Friese Heerenveen, met een polikliniek in Lemmer, afficheert zichzelf duidelijk als een ziekenhuis waar gastvrijheid, gemak en dienstverlening voorop staan. Die termen gelden echter ook voor de artsen die er werken. Binnen De Tjongerschans ontrolt zich momenteel een ICT-project waarbij artsen anytime, anywhere, anyplace bij hun applicaties kunnen inclusief het ziekenhuisinformatiesysteem van leverancier Chipsoft. VCD Infra Solutions tekende voor de infrastructuur van deze oplossing. Wiebrand Hoeksma, hoofd ICT: Artsen geven we hiermee volledige vrijheid van werken. Wiebrand Hoeksma: De aanleiding om voor de gevirtualiseerde Server Based Computing (SBC) oplossing te kiezen is helder. Onze artsen willen we een oplossing geven waardoor zij niet aan één werkplek noch aan één apparaat gebonden zijn. Een arts werkt in het ziekenhuis zelf, in de onderzoekskamers, de polikliniek en ook thuis. Op al die locaties willen we dat onze artsen toegang hebben tot alle voor hen relevante applicaties binnen het ziekenhuis, waaronder het ziekenhuisinformatiesysteem en EPD. Het gebruik van verschillende soorten werkplekken mag geen belemmering opleveren. Het gebruik van ipads en soortgelijke apparaten neemt een grote vlucht en artsen moeten dus ook kunnen werken met deze oplossing. Elke sessie kan meegenomen worden Deze oplossing laat de arts automatiseringstechnisch een roaming user zijn. Anytime, anywhere, anyplace kan de arts inloggen in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Daarmee krijgt de arts veel meer bewegingsvrijheid om patiënten gerichter te behandelen. Dat kan via een vaste computer in het ziekenhuis en thuis maar ook via andere apparaten. Bijzonder aan dit systeem is dat de arts een sessie mee kan nemen naar huis of naar een andere werkplek. Het systeem is uiteraard volkomen beveiligd. Daartoe ontvangt elke arts een persoonlijke personeelspas met pincode waarmee hij of zij veilig inlogt. Hiermee krijgt de arts toegang tot zijn of haar eigen werkplek en alle bijbehorende databronnen. De authenticatie voldoet aan alle eisen, aldus Wiebrand Hoeksma. Wederzijdse kennisuitwisseling De bijdrage van VCD Infra Solutions bestond zowel uit het bedenken als implementeren van de infrastructuur die nodig is voor deze grootschalige operatie. Er is onder andere gewerkt, op advies van VCD, met een platform van Hewlett Packard blade technologie, VmWare, Citrix en RES Software. De infrastructurele oplossing is dus state-of-the-art en in feite een blauwdruk voor andere zorginstellingen die dit systeem ook zouden willen hebben. We hebben in dit project heel nauw samengewerkt met VCD. Binnen onze eigen ICT-organisatie is er ook de nodige kennis aanwezig. We hebben, voordat we de keuze hebben gemaakt voor deze oplossing, intensieve sessies gehad met de specialisten van VCD om hiermee tot de juiste invulling van deze oplossing te komen. VCD staat open en de wederzijdse kennisuitwisseling is op een zeer hoog niveau. Voortvarende doorlooptijd Inmiddels wordt het project door VCD uitgerold: We hebben nu een aantal afdelingen gemigreerd naar deze oplossing, zo n 80% van het totaal. We verwachten het complete ziekenhuis medio 2011 op dit systeem overgezet te hebben. In totaal gaat het dan om personeelspassen, dus geen gering aantal. In feite is dat aspect van de operatie het meest complex. Na het nemen van de beslissing om naar deze oplossing toe te gaan en toe te passen in ziekenhuis De Tjongerschans hebben we een doorlooptijd van dit project gezien van 4 tot 5 maanden. Je mag daaruit concluderen dat dit voort varend verlopen is. Overigens lopen we in de zorg met deze roaming user oplossing niet helemaal voorop. Andere ziekenhuizen zijn ook bezig met de implementatie van soortgelijke systemen. We zijn geen koploper maar zitten wel bij de Nederlandse top van gebruikers binnen de zorg. Positieve feedback van artsen We krijgen positieve feedback van de artsen op het systeem. Vooral de snelheid van werken én het gegeven dat zij hun sessies nu overal mee naartoe kunnen nemen hebben bijgedragen aan een snelle acceptatie van deze oplossing