Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012 Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Commerciële Economie alumni van Hogeschool Inholland. In de afgelopen tijd heb je je aangemeld voor het masterclass traject voor alumni van de opleiding Commerciële Economie die Hogeschool Inholland aanbiedt. Met dit masterclass traject bieden we je de mogelijkheid je kennis te actualiseren en te verdiepen, als aanvulling op je Bachelor diploma. In de afgelopen tijd is er gewerkt aan het samenstellen van een Interessant, actueel en uitdagend programma. Inholland docenten, samen met mensen uit het werkveld, zullen je zowel een overview als een verdiepend gedeelte aanbieden. De masterclasses worden afgesloten met een Praktijkopdracht waarin je laat zien de aangereikte kennis te beheersen en toe te kunnen passen. Bij het succesvol doorlopen van de masterclasses Commerciële Economie, ontvang je een certificaat. We wensen je erg veel succes en plezier bij het volgen van deze masterclasses. Het college van bestuur

2 Inhoud Inleiding Masterclass Strategie, reputatiemanagement en social media Inhoud masterclass Leerdoelen Programma Studiemateriaal De docent Masterclass Branding en positionering Inhoud masterclass Leerdoelen Programma Studiemateriaal / voorbereidende opdracht De docent Masterclass Marketing 2.0, e-marketing, mobile marketing Inhoud masterclass Leerdoelen Programma Studiemateriaal De docent Masterclass onderzoek, analyse en brandstrategie Inhoud masterclass Leerdoelen Programma Studiemateriaal De docent Eindopdracht / 14

3 Inleiding Voor je ligt de studiehandleiding van de Masterclasses Commerciële Economie. Hierin staat het programma van de masterclasses beschreven en leggen we uit hoe de beoordeling plaatsvindt. Het algemene doel van de masterclasses (de specifieke leerdoelen per masterclass lees je in de hiernavolgende beschrijvingen) is om je kennis en inzicht aan te reiken van (de laatste ontwikkelingen) op het gebied van strategische marketing, reputatiemanagement, branding en positionering, e-marketing en marketingonderzoek, zodat je die geïntegreerd kunt aanwenden om snel en succesvol te functioneren in bekende en nieuwe omstandigheden binnen jouw eigen werkomgeving. Iedere masterclass, met uitzondering van de afsluitende Praktijk Masterclass, omvat een lesavond van tot uur (ontvangst uur). In iedere masterclass staan zowel theoretische / conceptuele als actuele praktijkaspecten centraal. Hiertoe wordt een masterclass ofwel door een Inholland docent met praktijkervaring verzorgd of door gastdocent uit de praktijk. Om in aanmerking te komen voor een het certificaat word je geacht actief deel te nemen aan het volledige masterclasstraject en de afsluitende praktijkopdracht met een voldoende af te ronden. Tijdens de afsluitende praktijkopdracht wordt aan de hand van een opdracht beoordeeld of jij je de aangereikte kennis en inzichten eigen hebt gemaakt en of je die geïntegreerd toe kunt passen in een praktijksituatie. Tijdens het masterclass traject Commerciële Economie wordt actief gewerkt aan het actualiseren en aantonen van de volgende competenties: - (Wetenschappelijke) toepassing Kan (recent wetenschappelijke) kennis, inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen op een voorspelbare en betrouwbare manier in verschillende beroepssituaties. Kan relevante informatie verzamelen uit diverse bronnen. - Methodisch en reflectief denken en handelen Kan in een multidisciplinaire omgeving een onderzoekstraject, ontwikkeltraject en implementatietraject inrichten en een geschikte methoden kiezen en toepassen. - Multidisciplinaire integratie Is toegerust om oplossingen te bieden voor vraagstukken gesteld vanuit verschillenden disciplines van het beroepenveld. Kan kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden van verschillende vakinhoudelijke disciplines integreren vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen. 3 / 14

4 - Oplossingsgericht werken Kan zelfstandig een probleem definiëren bij een complexe praktijksituatie. Analyseert de gestelde eisen en mogelijkheden. Pakt de problemen uit het vakgebied stelselmatig aan op basis van relevante theoretische kennis en inzichten. Ontwikkelt en past zinvolle oplossingsstrategieën toe en kan de effectiviteit hiervan beoordelen. - Creativiteit en complexiteit in handelen Kan vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn, analyseren. Komt met ideeën voor oplossingen. Is creatief, heeft zicht op (on-) mogelijkheden. - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Heeft de juiste beroepshouding en betrekt daarin relevante ethische aspecten. Is betrokken bij haar of zijn taakstelling. Is kwaliteitsgericht. Is prestatiegericht. - Brede professionalisering Werkt zelfstandig en resultaatgericht samen in een multidisciplinair team, ook in een internationale omgeving. Kan (recent wetenschappelijke) kennis en inzichten toepassen in verschillende beroepssituaties. Is ondernemend, toont initiatief en durft risico te nemen. Is toegerust met actuele kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten. Is resultaatgericht en stressbestendig in kritische beroepssituaties. Deze competenties worden vertaald in de toetsings- en beoordelingscriteria van de eindopdracht. Hieronder worden de vier masterclasses Commerciële Economie beschreven in termen van inhoud, leerdoelen, programma, studiemateriaal en docenten. En er wordt ingegaan op de Praktijk Masterclass waarin de eindopdracht centraal staat. Veel plezier en succes de komende weken! 4 / 14

5 1 Masterclass reputatiemanagement; rol social media in het marketingbeleid Docent Studielast Rob Prass 6 uur (4 uur masterclass en 2 uur leeswerk) 1.1 Inhoud masterclass SCHAARSTE,WAARDE, FILTERS, DELEN, WEGGEVEN en SERVICE Social media zijn geen hype meer, maar veel bedrijven hebben nog geen social media strategie. De omslag naar het creëren van waarde door reputatie en aandacht goed in te zetten via social media ontbreekt bij veel bedrijven. Betrokkenheid en interactie met jouw klant/publiek, niet zenden maar converseren en vooral luisteren zijn key bij het gebruik van social media. - Hoe ontwikkel je een visie en een strategie zodat social media een integraal onderdeel uitmaken van het marketing (communicatie)beleid? - Wat betekent social media voor mijn merk en mijn positionering? - Hoe kan ik social media inzetten vanuit mijn merkenbeleid? - Op welke manier vertel je het verhaal zodat anderen het doorvertellen? Kortom,welkom in de aandachtseconomie. 1.2 Leerdoelen De leerdoelen die in de masterclass Marketingstrategie: reputatiemanagement worden geactualiseerd, zijn: - De deelnemer is in staat een visie en een strategie te formuleren zodat social media een integraal onderdeel uitmaken van het marketing(communicatie)beleid van de eigen organisatie; - De deelnemer kan aangeven wat de betekenis is van social media voor het merkenbeleid; - De deelnemer kan beargumenteren hoe sociale media in het bestaande merkenbeleid in te zetten; - De deelnemers kan richtlijnen voor de implementatie van social media in het merkenbeleid formuleren. 1.3 Programma Marketing(communicatie)strategie Social media en merkenbeleid Reputatiemanagement Aandachtseconomie 5 / 14

6 1.4 Studiemateriaal Stolze, J. (2011). Uitverkocht! Welkom in de aandachtseconomie. Utrecht: A.W. Bruna LeV. EAN: De docent Rob Prass, programmamaker, trainer en spreker is directeur van Creative Campfire. Hij is daarnaast juryvoorzitter van de categorie Interactieve Video s van de Spin Awards. Rob geeft in binnen- en buitenland trainingen op het gebied van crossmediaal denken, creativiteit en awareness, platform overview en social media en serious games. Rob werkt o.a. voor BBC (Eng., UIAH )Finl. en diverse Nederlandse omroepen. Zijn uitgangspunt is Find Share Play. 6 / 14

7 2 Masterclass branding en positionering Docent Studielast Jaap van der Grinten 6 uur (4 uur masterclass en 2 uur leeswerk) 2.1 Inhoud masterclass 'Positioneren is hot. Dit geldt niet alleen voor fabrikanten van consumentengoederen, maar ook voor bedrijven, instellingen, overheden en zelfs personen. Jaap van der Ginten zal aan de hand van het boek Positioneren; Stappenplan voor een scherpe positionering, het gehele analyseen keuzeproces voor het bepalen van een scherpe positionering bespreken, toelichten en oefenen. Uitgangspunt hierbij is de keuze om positioneren te beschrijven vanuit het perspectief van de manager en van binnen naar buiten redenerend (inside out in plaats van outside in ). Deze insteek heeft als voordeel dat een externe positionering beter waargemaakt kan worden en dat intern draagvlak is verzekerd. Hierbij worden een vijftal stappen doorlopen waarbij eerst een analyse plaatsvindt van achtereenvolgens de organisatie-identiteit, de merkarchitectuur, de doelgroep en de concurrenten. Op basis van deze analyses vindt stap vijf plaats waar de positionering gekozen wordt (zie figuur). 2.2 Leerdoelen In deze masterclass actualiseert de deelnemer de volgende leerdoelen: - De deelnemer kan de merkidentiteit (organisatie-identiteit en merkarchitectuur) en een merkenportfolio analyseren en verklaren; - De deelnemer kan een merkpositioneringsanalyse maken op alle niveaus van de betekenisstructuur; - De deelnemer kan positioneringskeuze voor een organisatiemerk- en/of productmerk en de gekozen merkarchitectuur onderbouwen, beargumenteren en uitwerken; - De deelnemer kan een onderbouwde merkessentie en/of merkpositioneringsstatement formuleren, relevant voor de gekozen positionering en de doelgroep; - De deelnemers kan richtlijnen voor de implementatie van de gekozen strategie in termen van merkdesign, productontwikkeling, samenwerking, maatschappelijke activiteiten en communicatiemiddelen formuleren. 7 / 14

8 2.3 Programma Inleiding Positioneren Interne analyse: organisatie-identiteit en merkarchitectuur Externe analyse: doelgroep en concurrent Positioneringskeuze en implementatie 2.4 Studiemateriaal / voorbereidende opdracht Rik Riezebos & Jaap van der Grinten (2011) Positioneren, Stappenplan voor een scherpe positionering, Boom Lemma, Den Haag. 2.5 De docent Drs. Jaap van der Grinten (1968) is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat CBRD/Cross-media, Brand, Reputation & Design management van Inholland en is tevens docent bij de opleiding Communicatie van Hogeschool Inholland. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij later ook de postacademische leergang Merkmanagement volgde. Na zijn studie werkte hij onder meer bij Philips en L'Oreal in marketing en marketingcommunicatiefuncties. Van zijn hand verscheen het boek Mind the Gap, een stappenplan voor het managen van identiteit en imago (2004, e druk). Tevens is Jaap coauteur van Positioneren, Stappenplan voor een scherpe positionering (2008, e druk) waarvan eind 2011 een Engelse editie is verschenen bij Routledge. 8 / 14

9 3 Masterclass marketing mobile marketing Docent Studielast Peter Hesselink 6 uur (4 uur masterclass en 2 uur leeswerk) 3.1 Inhoud masterclass Bedrijven zijn door de ontwikkeling anno 2011 op het gebied van internet(technologie) volop in transformatie: nieuwe verdienmodellen, interactieve vormen van communicatie, andere manieren van waardecreatie, veranderende organisaties, nieuwe toetreders in de markt, enzovoort. Het marketingjargon is de afgelopen jaar enorm veranderd en uitgebreid onder de invloed van internettechnologie, populaire en veelgebruikte termen uit het nieuwe marketing alfabet getuige ook de toonaangevende blogs en tijdschriften zijn uit de globale internetwereld komen overwaaien en bijna uitsluitend Engelstalig, zomaar een aantal voorbeelden daaruit: accountability, activation, augmented (& virtual reality), analytics,, branding,, co-creation, cross-media, crowd-sourcing,, dialogue,, engagement, experience, insight,, promotor score, reputation, sustainability, social media, en meer. In deze Masterclass komen veel van deze zaken aan bod en krijgen deze een plaats door te integreren met of in te bedden in de in de opleiding Commerciële Economie reeds verkregen kennis en vaardigheden of als aanvulling op het aangereikte marketingrepertoire. Door middel van voorbeelden uit de praktijk wordt een en ander geïllustreerd en verder uitgediept. Concreet betekent dit dat er ingegaan wordt op het veranderende gedrag van consumenten onder invloed van het internet, (koopgedrag en communicatie). Wat betekent dit voor het verdienmodel van de onderneming? Hoe wordt hier mee omgegaan? En wat betekent dit voor de inzet van de (e- )marketing instrumenten? 3.2 Leerdoelen De masterclass marketing 2.0, e-marketing, mobile marketing richt zich op het actualiseren van de volgende leerdoelen: - De deelnemer herkent de verschillende internet verdienmodellen; - De deelnemer verkrijgt inzicht in het veranderend koopgedrag en communicatie en hoe daar als organisatie op in te spelen; - De deelnemer verkrijgt inzichten hoe internet technologie toepassen in de bestaande marketingmix. 9 / 14

10 3.3 Programma Bespreking case Presentatie marketing 2.0(11:) ontwikkelingen en concepten Interactieve werkvormen 3.4 Studiemateriaal De deelnemer krijgt voor aanvang van de Masterclass ter voorbereiding een case met opdracht en digitale reader met artikelen en bronnen toegestuurd via mail. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de basis marketingtheorie goed beheerst en paraat heeft: - Marketing Management, zoals in o.a. Principes van Marketing, Philip Kotler - Strategische Marketing, zoals in o.a. Strategische Marketingplanning, K.J. Alsem - Marketingcommunicatie, zoals in o.a. Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij 3.5 De docent Drs. Peter Hesselink is sinds 2010 docent (E-)Marketing bij de opleiding Marketing van Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij sinds 2011 ook verbonden aan de Hogeschool Windesheim Flevoland als docent E-Business & E-Commerce. Daarvoor was hij werkzaam bij Ilse media / Sanoma Digital, Nederlands grootste multimediale uitgeverij, waar hij binnen de afdeling Business Development verantwoordelijk was voor Market Research & Consumer Insights en eerder als consultant customer value management management en marketeer. Naast zijn onderwijsactiviteiten ontwikkelt hij online concepten. 10 / 14

11 4 Masterclass onderzoek, analyse en brandstrategie Docent Studielast Frank Slisser 6 uur (4 uur masterclass en 2 uur leeswerk) 4.1 Inhoud masterclass Het doel van marktonderzoek is nog steeds het reduceren van onzekerheid om betere marketingbeslissingen te nemen, marketingbeleid te formuleren en plannen op te stellen door het verzamelen en analyseren van data en informatie en het analyseren en interpreteren daarvan. Door de opkomst van het Internet, mobiele en webapplicaties/sites zoals zoekmachines, sociale netwerken, diverse communities enzovoort zijn er echter vele nieuwe mogelijkheden om dit beter, sneller en/of tegen lagere kosten te doen. In deze masterclass wordt veel aandacht besteed aan deze nieuwe ontwikkelingen. Als kader wordt het hele proces vanaf het opstellen van een onderzoeksplan, de uitvoering van het onderzoek tot en met het interpreteren van resultaten en de vertaalslag naar het marketingbeleid gebruikt. Hoe doe je dit nu goed, is waar het om draait. Binnen dit kader wordt enerzijds een aantal belangrijke oude en mogelijk bekende onderzoeksmethoden en -technieken aangehaald. Anderzijds, en daar ligt het accent van deze masterclass, wordt aandacht besteed aan nieuwe online onderzoeksmethoden, technieken en tools. Hierbij kan worden gedacht aan trenden concurrentieanalyse en kwalitatief- en kwantitatief online onderzoek via diverse tools, zoals Google trends en Insights, Alexa, etc. 4.2 Leerdoelen In de masterclass Onderzoek, analyse en (brand)strategie worden de volgende leerdoelen geactualiseerd: - De deelnemer kan een goed onderzoeksplan opstellen; - De deelnemer is in staat de echte vragen en problemen van de opdrachtgever/de organisatie te bepalen en kritisch te evalueren en deze te vertalen naar heldere, en in een samenhangende structuur gebrachte onderzoeksvragen; - De deelnemer is in staat diverse (nieuwe) onderzoeksmethoden, technieken en tools toe te passen bij diverse soorten vragen; - De deelnemer is in staat het onderzoek uit te voeren dan wel aan te sturen; - De deelnemer is in staat om uit onderzoeksresultaten de hoofd- en bijzaken te scheiden; - Deelnemer kan onderzoeksresultaten vertalen in marketingbeleid. 11 / 14

12 4.3 Programma Onderzoeksplan en planning Soorten onderzoek Oude onderzoeksmethoden en technieken Nieuwe online onderzoeksmethoden, technieken en tools. Van onderzoek naar beleid 4.4 Studiemateriaal Nader te bepalen. 4.5 De docent Drs. Frank Slisser is actief als ondernemer en adviseur voor diverse organisaties op het gebied van e- business, (offshore) outsourcing van (administratieve) dienstverlening en SaaS/Cloud services. Daarnaast is hij 20 jaar werkzaam als parttime docent en onderzoeker bij verschillende universiteiten en hbo instellingen. Gedurende deze 2 decennia heeft hij veel wetenschappelijk en praktijkonderzoek uitgevoerd, georganiseerd, geleid en begeleid. De laatste 7 jaar doet hij dat op het gebied van onderwijs, strategie, marketing en ICT in het algemeen en CRM, e-business, Sourcing en Innovatie en Entrepreneurship in het bijzonder. 12 / 14

13 5 Eindopdracht Datum Docenten Studielast Zaterdag 18 februari Alle 6 uur Als afsluiting, en tevens toetsing, van het masterclass traject Commerciële Economie participeren alle deelnemers op zaterdag 18 februari in een Praktijk Masterclass, waarin zij hetgeen ze in de voorgaande masterclasses hebben geleerd, aan de hand van een opdracht in de praktijk brengen. Een vertegenwoordiger uit de beroepspraktijk presenteert aan het begin van de dag een (actueel) probleem, dat een oplossing vraagt waarin alle vier de aangeboden masterclasses verwerkt zijn. Samen met drie andere deelnemers werk je gedurende de dag, gebruik makend van de kennis die je tijdens de masterclasses hebt opgedaan en van desk research on-the-spot, aan de oplossing van het gepresenteerde probleem. Het oplossen van het probleem zal jullie out-of-the-box denkvermogen flink op de proef stellen. Zorg er dus voor dat je een groep samenstelt met mensen die elkaar aanvullen, inspireren en die anders denken; met 100% gelijkgestemden kom je zelden tot écht creatieve en innovatieve oplossingen! Zoals je in de inleiding hebt kunnen lezen, staan de volgende competenties centraal in de toetsing van het masterclass traject: - (Wetenschappelijke) toepassing - Methodisch en reflectief denken en handelen - Multidisciplinaire integratie - Probleemgericht werken - Creativiteit en complexiteit in handelen - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid - Brede professionalisering Deze competenties zijn als volgt vertaald in beoordelingscriteria van de eindopdracht (en daarmee het masterclasstraject): Probleemanalyse Aanpak Onderzoek - heldere beschrijving van de context (probleemsituatie); - heldere en correcte uiteenzetting van de componenten van het probleem in onderzoeksvragen; - aanpak van het probleem is weloverwogen en onderbouwd o.b.v. de probleemsituatie en relevante kennis, inzichten, theorieën, concepten t.a.v. masterclass onderwerpen - relevante, betrouwbare en diverse bronnen geraadpleegd om benodigde gegevens te verzamelen - resultaten onderzoek helder en passend gepresenteerd - conclusie volgt logisch op de onderzoeksresultaten 13 / 14

14 Oplossing - in de oplossing is de inhoud van de vier masterclasses geïntegreerd toegepast - duidelijke relatie tussen de oplossing en de onderzoeksconclusie - voorgestelde oplossing is theoretisch verantwoord, gebruik makend van relevante (recent wetenschappelijke) kennis, inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten - oplossing sluit aan bij actuele ontwikkelingen op het gebied strategische marketing, reputatiemanagement, merkpositonering, e- marketing en marktetingonderzoek - oplossing is haalbaar - oplossing houdt rekening met ethische aspecten van de betreffende onderwerpen - houdt rekening met de wensen van de klant Inzet en beroepshouding - actieve deelname tijdens de masterclasses (heeft leesopdracht van tevoren uitgevoerd, stelt vragen, participeert in discussies, beantwoordt vragen van de docent) Presentatie en verdediging - rapporteren in correct Nederlands - doel- en publiekgericht rapporteren /toon en woordkeuze afstemmen op doel en publiek - kernachtig en samenhangend formuleren - functioneel gebruik van ondersteunend materiaal In totaal, inclusief korte instructie, heb je een kleine 6 uur de tijd om het gepresenteerde probleem op te lossen; we spreken hier dus over een echte pressure-cooker opdracht! Aan het einde van de dag presenteren de deelnemers hun oplossingen kort en krachtig aan alle aanwezigen en krijgen direct feedback van de docenten, de praktijkvertegenwoordiger(s) en de andere aanwezigen. De eindbeoordeling van het masterclass traject vindt plaats aan de hand van de presentaties, de ingediende schriftelijke voorstellen en de getoonde inzet. Beoordelingsschaal De beoordelingsschaal is voldoende - onvoldoende. Bij een voldoende beoordeling, krijg je het aanvullende certificaat uitgereikt. 14 / 14

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Eindverslag Project 86

Eindverslag Project 86 Eindverslag Project 86 mei 2012 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag van het Project 86. Een project dat op 1 juni 2011 is begonnen in een situatie waarin we te maken hadden met veel onzekerheid. Alumni

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Training Mindmanager Foundation

Training Mindmanager Foundation Training Mindmanager Foundation Voor het vergroten van persoonlijke- en teameffectiviteit Deze dagtraining werkt op basis van de nieuwste MindManagersoftware en is daardoor nog meer gericht op het vergroten

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Wat we doen. Interactief & online identiteit. Merk & identiteit. Marketing & communicatie. Branding en merkstrategie. Marketingstrategie

Wat we doen. Interactief & online identiteit. Merk & identiteit. Marketing & communicatie. Branding en merkstrategie. Marketingstrategie Wat we doen Merk & identiteit Marketing & communicatie Interactief & online identiteit Branding en merkstrategie Merkarchitectuur Positionering Visuele identiteiten... Marketingstrategie Campagnes Communicatie

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie