Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen"

Transcriptie

1 Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

2

3 Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat 1D Brussel T F Auteurs: Angelo De Simone en Krist Biebauw Verantwoordelijke uitgever: Nora De Kempeneer Vormgeving en druk: EPO [ ] Brussel, september 2006 ISBN-nummer:

4 Inhoud 1. Een kookboek zonder recepten 9 2. Eethuizen in de cultuursector: op weg naar drie sterren? Wie bepaalt het menu? Wie staat er dan allemaal achter het fornuis? Hoe verdient een cultuurhuis drie sterren in de gids voor diversiteit? Diversiteitsbeleid: een menu van vijf gangen? Interpretaties van diversiteit Fasen van interculturalisering De rol(len) van de chef-kok en van de souschef De chef-kok gaat niet alleen over het menu De keuken als veilige ruimte De verzamelde chefs Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken Het restaurant De werving van (hulp)koks en hun (start)competenties Waarover gaat het niet? Waarover gaat het dan wel? Spreken we over competenties die relevant zijn voor de functie of over competenties die we zelf beheersen? Het managen van competenties Samen werken samen koken Help, de orde wordt verstoord! Conflictanalyse Soft system methodology Lékker én gezond koken: een maatschappelijke verantwoordelijkheid Betekenisgeving CATWOE De boodschappenlijst 10. Besluit 36 Noten Bronnen en aanbevolen literatuur 40

5

6 In 1997 heb ik mijn studies tijdelijk onderbroken en ging ik naar een uitzendbureau omdat ik een job wilde. Heel goed, zei de vrouw, poetsvrouwen kunnen we altijd gebruiken. Zomaar, zonder naar mijn diploma s of ervaring te vragen. Als je zwart bent, ben je een poetsvrouw, zo simpel is dat. Fijn, zei ik. Een poetsvrouw kan ik ook gebruiken. Stuur ze maar naar mij, als je er één vindt. Schrijfster Chika Unigwe - Weekend Knack, 9 augustus 2006.

7

8 1. Een kookboek zonder recepten Het (etnisch) diversifiëren van een personeelsbestand is een complex proces waarbij tal van factoren op elkaar inwerken. Acties die met de beste bedoelingen ondernomen worden, blijken soms averechts te werken. Het uiteindelijke resultaat is dan negatief, zowel voor de culturele organisatie in kwestie als voor de werknemers. Bovendien hypothekeert een negatieve ervaring elk positief veranderingsproces in de toekomst. Een verwittigde organisatie is er twee waard Deze aanhef klinkt misschien niet motiverend, maar het is nu eenmaal niet mogelijk om diversiteit op een simpele manier in een organisatie te integreren. Toch zijn er voldoende redenen om een diversiteitsbeleid te voeren. Er zijn maatschappelijke argumenten, zoals rechtvaardigheid en een correcte verdeling van verantwoordelijkheden in de samenleving (zie hoofdstuk 2). Er zijn pragmatische redenen voor organisaties, omdat die zo hun doelstellingen beter kunnen realiseren (zie hoofdstuk 7). Maar lokale culturele instellingen kunnen ook eens hun eigen bestaansreden herbekijken. Waarom zijn bibliotheken, cultuurcentra, musea, door lokale overheden opgestart? De cultuurcentra bijvoorbeeld zijn bij uitstek ontstaan als neutrale ontmoetingsplaatsen voor mensen van verschillende opvattingen en achtergronden Diversiteit en diversiteitsbeleid zouden evidente fundamenten in de missie van lokale cultuurhuizen moeten vormen. En laat dit nu net een rode draad in deze publicatie zijn: een diversiteitsbeleid heeft maar kans op succes als het een onderdeel is van de basisvisie van een organisatie Wie denkt alles met behulp van een simpel sjabloontje aan te pakken, begint er maar beter niet aan. Verwacht van deze publicatie dus geen handleiding van a tot z. Het is één van de redenen waarom deze tekst uitgebreid refereert aan beeldspraak die met koken verband houdt. Want ook in de keuken geldt het spreekwoord: oefening baart kunst. Maar koken kost eveneens geld. En voor alle cultuurinstellingen zijn de middelen beperkt. Daarom is het belangrijk om met zo weinig mogelijk verspilling te koken. Het mag duidelijk zijn dat dit geen klassiek kookboek is. Er bestaat namelijk geen exclusief recept om de complexiteit van diversiteit te integreren in een organisatie. Dit kookboek focust veeleer op de ingrediënten van een diversiteitsbeleid. Koken en experimenteren zult u zelf moeten doen, naar eigen smaak en intuïtie. Intermenselijke relaties zijn immers niet louter positiefwetenschappelijk te benaderen. De dynamiek in een organisatie is geen lineaire aangelegenheid van oorzaak en gevolg. Zoals in de keuken is het veeleer een kwestie van alchemie. Als een diversiteitsbeleid geen rekening houdt met de juiste combinatie van ingrediënten zal de mayonaise niet pakken. Nog anders gezegd: de echtheid 1 van elk ingrediënt op zich is belangrijk, maar de samenhang van de elementen is minstens even relevant. De metaforen zijn schatplichtig aan de Italiaanse keuken. Bij het koken gebruik ik zelden of nooit een kookboek. In de Italiaanse keuken maakt de combinatie van ingrediënten in essentie het gerecht uit. Elk onderdeel op zich is waarneembaar en de combinatie zorgt voor een subtiel evenwicht. Voor sommigen is dit daarom een arme keuken, voor anderen juist het beste dat er is. Toen ik vroeger aan mijn moeder vroeg: hoe maak je dat? of hoeveel doe je erin?, antwoordde ze met een

9 handgebaar en zo of zoveel. Een eenvoudig antwoord dat alleen maar een ruwe schatting aan gaf. Deze publicatie biedt u niet meer zekerheid dan dat. Consultanten die voorwenden meer houvast te kunnen geven in deze materie, laten zich vaak meer leiden door commerciële overwegingen of door politieke belangen, dan door wetenschappelijke voorspelbaarheid. Maar is het ontbreken van een precies recept zo erg? Hoe vaak bereiden we zelf de fantastische gerechten uit de tv-programma s of de boekjes? In het beste geval dienen ze als inspiratie. Hebt u bijvoorbeeld al eens in de supermarkt gezocht naar de ingrediënten die Carluccio tentoon spreidt 2? De kans is klein dat u die vindt. Er bestaan wel producten die er vaag op lijken, maar niets gemeen hebben met de geuren en smaken die Carluccio aanprijst. Belangrijker is dat de programma s goesting doen krijgen. En dat is wat deze publicatie beoogt. Dat de cultuursector goesting krijgt om zelf te koken, vanuit de eigen context, met eigen ingrediënten en een eigen stijl van koken Waar komt de mosterd vandaan? Aan de publicatie liggen literatuur maar vooral praktijkervaringen ten grondslag. Een deel van de gebruikte ervaringen vindt zijn oorsprong in het project CORDOBA. Dit is een tewerkstellingsproject van Cultuur Lokaal, waarbij een aantal jongeren met verschillende culturele achtergronden als stafmedewerker tewerkgesteld worden in cultuurcentra. Dat project is te specifiek om alleen maar van die ervaringen gebruik te maken. Daarom wordt geregeld gerefereerd aan ervaringen in andere sectoren. Wie meer over CORDOBA wil lezen, kan terecht op waar ook achtergrondliteratuur terug te vinden is. Een interessant werkstuk is de eindverhandeling van Gerardo Salinas, één van de Cordobezen. CORDOBA is een experiment, zowel voor de deelnemers als voor de deelnemende cultuurcentra. Met vallen en opstaan heeft iedereen daarbij een leerproces afgelegd, in de beschutte omgeving van dat menselijke laboratorium. Iedereen heeft zich daarbij zonder voorbehoud blootgegeven. Het is niet de bedoeling om iemand of een organisatie ook publiek in het blootje te zetten. Elk leerproces kent successen en mislukkingen. En vaak zijn de mislukkingen het leerrijkst. Uit respect voor al onze partners wordt hier zelden expliciet naar CORDOBA verwezen. Wanneer dat wel het geval is, werd de context anoniem gemaakt en soms zelfs lichtjes gewijzigd om speculaties te vermijden. Wanneer het niet mogelijk was om die anonimiteit te garanderen, werd vaak gekozen voor een ander praktijkvoorbeeld, eventueel uit een andere sector. Deze voorbeelden komen overwegend uit de praktijk van bvba Angelo De Simone. Ook deze voorbeelden werden anoniem gemaakt, vanuit evidente deontologische overwegingen. De menselijke nieuwsgierigheid ten spijt zal de lezer zich tevreden moeten stellen met omschrijvingen als een KMO uit de textielsector, een multinational in Parijs, een aantal bedrijven in Italië, Ook de gebruikte literatuur gaat hoofdzakelijk op praktijkonderzoek terug. Basiswerken als die van Monica Armour of van KULeuven-onderzoekers Maddy Janssens en Patrizia Zanoni zijn gebaseerd op intensieve studie van de praktijk van diversiteit in een veelheid aan organisaties. 10

10 2. Eethuizen in de cultuursector: op weg naar drie sterren? Het is duidelijk dat de etnische diversiteit van onze samenleving nauwelijks weerspiegeld wordt in de openbare cultuursector. Minder zelfs dan in de politiek of in de economie... Natuurlijk zijn er heel wat culturele organisaties die al jaren inspanningen doen om die culturele diversiteit te bevorderen. Maar als geheel heeft de cultuursector nog een lange weg af te leggen. Dit betekent dat de instellingen en de activiteiten slechts een gedeelte van de bevolking betrekken. Dat is ook voor veel andere sectoren in onze samenleving het geval. Een perfecte spiegel is een illusie. Maar er is toch wél een probleem wanneer het spiegelbeeld onherkenbaar afwijkt van de demografische en sociologische realiteit. Dit is bijna overal duidelijk in het personeelsbeleid, maar op vele plaatsen ook in het cultuuraanbod en het publiek. Deze publicatie beperkt zich grotendeels tot het eerste punt, al worden er linken gelegd met de andere twee elementen. Het zijn immers de mensen in een organisatie die de werking ervan bepalen. Ook tussen de ontwikkeling van de cultuursector en de gastronomische wereld zien we overeenkomsten. Nog maar een kwarteeuw geleden was uit eten niet voor iedereen weggelegd. Vandaag is er een grotere diversiteit aan etablissementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Er zijn weinig regio s in de wereld waar er zo veel eetgelegenheden zijn, tot in de kleinste dorpen. Die diversiteit is op alle niveaus terug te vinden: prijs, stijl, interieurs, ligging, menu s, ingrediënten, vermenging van klassieke Franse keuken met Oosterse keukens, koosjer, halal, 2.1. Wie bepaalt het menu? Zowel in de cultuursector als in andere sectoren zijn de schaarse middelen in handen van een minderheid. Die middelen worden aangewend vanuit een dominante logica, vaak zonder dat de beslissers zich daar zelf bewust van zijn. Dankzij de democratiseringsprocessen is die minderheid minder homogeen dan pakweg veertig jaar geleden, maar toch blijven heel wat mensen uitgesloten van een besluitvormingsproces terwijl zij als belastingbetaler, als inwoner, als burger mee de middelen genereren. De minderheid die de aanwending van de schaarse middelen kan beïnvloeden, heeft dus een machtspositie. Dit is geen aanklacht maar een vaststelling, die zelfs niet noodzakelijk negatief is. Want macht kan ook aangewend worden om goed werk te verrichten. Daarvan zijn in de cultuursector veel goede voorbeelden te vinden. Heel wat cultuurfunctionarissen, bibliothecarissen en museumconservator wenden de beschikbare middelen aan om een mooi en relevant cultuuraanbod mee uit te werken. Maar er kan méér gebeuren. De macht kan ook gebruikt worden om positieve veranderingen te bewerkstelligen in de organisaties en bijgevolg ook in de samenleving. Deze publicatie vertrekt niet enkel vanuit het rechtvaardigheidsprincipe. Aan de basis staat de overtuiging dat het bundelen van de krachten en het potentieel van uiteenlopende mensen en perspectieven tot betere oplossingen leidt voor de complexe problemen van onze samenleving 3. Positieve veranderingen impliceren daarom niet alleen een meer evenredige verdeling van middelen, maar ook een meer evenredige verdeling van verantwoorde- 11

11 lijkheid over de leden van een samenleving. Dit is het fundamentele uitgangspunt achter het streven naar interculturalisatie. Zonder dat is het bepalen en uitvoeren van het beleid zeer moeilijk Wie staat er dan allemaal achter het fornuis? In een complexe samenleving met complexe problemen zijn oplossingen zelden of nooit eenduidig. Veranderingsprocessen kunnen niet enkel vanuit één niveau aangepakt worden. Alleen een samenwerking tussen alle betrokken partijen leidt tot een duurzame en voor iedereen bevredigende oplossing. Idealisme en een opgeklopte hoerastemming helpen ons niet vooruit. Samenwerking vanuit verschillende logica s verloopt per definitie moeizaam. De uitdaging is om vanuit die verschillende logica s tot bredere interpretatiekaders te komen. Op die manier kunnen problemen een bredere waaier van oplossingen krijgen 4. Deze tekst bekijkt etnisch diversiteitsbeleid daarom vanuit de dynamiek van een multipartijensamenwerking. Deze benadering relativeert enigszins de zogenaamde interculturele tegenstellingen. Ze biedt een kijk op intermenselijke relaties en dus op de aanpak ervan bij veranderingsprocessen. Samenwerking wordt dan een middel om verandering te bevorderen. Het is daarbij van cruciaal belang om inzicht te verwerven in de dynamiek van intermenselijke relaties die (altijd en overal) gekenmerkt worden door diversiteit. Dat inzicht helpt om het potentieel van die relaties te gebruiken in functie van een hoger en gemeenschappelijk doel. Het is geen kwestie van culturele antropologie, die vaak alleen maar verschillen accentueert. Het gaat over het verwerven van vaardigheden van de groepsdynamica. Op die manier is het mogelijk om veranderingsprocessen van zogenaamde interculturele aard op een goede manier te laten verlopen. Interculturele veranderingsprocessen zijn dus niet alleen een kwestie van personeelsbeleid, maar ook van de basisfilosofie van een organisatie Hoe verdient een cultuurhuis drie sterren in de gids voor diversiteit? Om te interculturaliseren moet er gewerkt worden op drie niveaus tegelijk: - leiding en inzicht geven vanuit een breed concept van diversiteit; - tegelijk meerdere vormen van diversiteit bevorderen; - focussen op bijzondere vormen van diversiteit indien een maatschappelijke correctie nodig is. In de keuken Isoleer diversiteit niet tot een onderdeel van de organisatie. Diversiteitsbeleid veranker je in de visie van een cultuurhuis. 12

12 3. Diversiteitsbeleid: een menu van vijf gangen? Vooraleer een restaurant te (her)openen moeten fundamentele keuzes worden gemaakt: welk soort keuken en voor welk publiek? Het antwoord op deze vragen is nooit eenduidig. Afhankelijk van het perspectief van de betrokkenen zal het een andere invulling krijgen. Het risico bestaat dat niemand over hetzelfde praat. Fransen beschouwen aardappelen als groenten, voor Italianen zijn het contorno (iets dat je voor, na of bij een hoofdingrediënt eet), voor de Belg zijn aardappelen de patatten bij vlees en groenten! Deze publicatie pleit juist voor een gedifferentieerde interpretatie die onder andere aansluit bij het symposium Glokale Kunst (1998) 5. Toen al werd gepleit voor een evolutie in het denken van oppositionele naar differentiële termen. Dit betekent dat alle mogelijke invullingen van begrippen tegelijk gehanteerd worden. Eén van de essentiële vaardigheden van de diversiteitsmanager bestaat uit het kunnen omgaan met de dubbelzinnigheid dat niet alles precies te omschrijven en te vatten is 6. We krijgen vaak te maken met tegenstrijdigheden die we soms (tijdelijk) moeten aanvaarden. Dat is zeker het geval wanneer we over diversiteit spreken. Verschillende theoretici hebben vanuit de praktijk interpretatieniveaus en fasen gedetecteerd. Ze vormen een illustratie van die dubbelzinnigheid Interpretaties van diversiteit In de praktijk zijn verschillende interpretatieniveaus van diversiteit terug te vinden. 1. Voor velen is het gewoon een ander woord voor intercultureel. Het gaat dan over verschillen in etnisch-culturele achtergrond (vaak geassocieerd met nationaliteit, godsdienst, taal,...). 2. In de ontwikkeling van het denken over deze thematiek is de term zowel om strategische als inhoudelijke redenen steeds meer geassocieerd met andere intermenselijke verschillen zoals geslacht, leeftijd, fysieke mogelijkheden, seksuele geaardheid, sociaal-economische verschillen, enz. 3. De meest ruime interpretatie vertrekt vanuit het idee dat elk individu uniek is. Alle menselijke contacten worden dus zowel op individueel niveau als op het niveau van groepen en organisaties gekenmerkt door diversiteit. De eerste interpretatie vloeide vooral voort uit culturele confrontaties als gevolg van kolonisatie, migratie, internationale handel en andere transnationale contacten. Het zijn voornamelijk cultuurantropologen die deze interpretatie in hun studies hanteren. In de praktijk is ze dikwijls terug te vinden bij sociaal-culturele werkers, vormingswerkers, interculturele werkers en - onder invloed van het maatschappelijke middenveld - ook bij politici. Zelden komt deze interpretatie expliciet aan bod in de cultuursector, meestal uit angst om één bepaalde groep in de samenleving te stigmatiseren. De tweede interpretatie is eerder sociologisch van inslag en vindt veel weerklank bij bewegingen die actief zijn rond racisme en discriminatie. Vakbonden en overheidsinitiatieven nemen ze graag over, vooral vanuit strategische overwegingen. Er zijn namelijk meer maatschappelijke groepen die zich aangesproken voelen wat politiek makkelijker hanteerbaar is dan wanneer één enkele groep onder- 13

13 werp is van een bepaald beleid. Op die manier kreeg ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een bevoegdheidsuitbreiding van racisme naar andere vormen van discriminatie. Ook binnen de cultuursector wordt deze benadering door heel wat mensen omarmd. Beide benaderingen hebben als voordeel dat ze op een expliciete manier bepaalde tegenstellingen en achterstellingen benoemen. Ze zijn vaak aanleiding voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het grote nadeel is dat ze de individuele verschillen en de principes van algemene groepsdynamica miskennen. Op die manier dragen ze onrechtstreeks bij tot wat ze willen tegengaan: veralgemeningen en stereotiep denken. Door zich te exclusief en te specifiek te focussen hebben ze vaak het averechtse 7 effect op het te bereiken doel (zie ook hoger). De derde benadering is al langer het studiedomein van (sociaal-)psychologen en arbeidspsychologen. Deze interpretatie legt de nadruk op het feit dat de individuele diversiteit en de manier waarop het individu in groepen en organisaties functioneert voldoende stof biedt om intermenselijke relaties te bestuderen. Een individu wordt nu eenmaal niet alleen door zijn culturele context bepaald, maar ook door het persoonlijk erfelijk materiaal, de opvoeding en familiale context, opleidingen, ervaringen, karakter en persoonlijkheid. Daar komt bij dat groepen van individuen zowel intern als in relatie tot andere groepen een dynamiek ontwikkelen, en dat niet alleen op basis van etniciteit. Bovendien is gedrag de resultante van persoon én situatie 8. Daarom is het erg belangrijk om te werken aan de situatie, aan de organisatiecontext. Het is haalbaarder en ressorteert bovendien een groter effect dan door training en teambuilding te werken aan de intermenselijke relaties. Als de keuken veel te klein is en de koks over elkaars voeten vallen, zullen zelfs honderd communicatietrainingen geen soelaas brengen. Natuurlijk is het ook hier niet of/of. Om oplossingen te vinden voor die situationele factoren moet de diversiteit van het personeel gebruikt worden. Om die verschillen op een positieve manier in te zetten, moeten leidinggevenden hiermee op een bepaalde manier kunnen omgaan. Het is een benadering die om uiteenlopende redenen nauwelijks terug te vinden is in de cultuursector. Zeker in de publieke instellingen hebben de leidinggevenden vaak, soms onterecht, de indruk nauwelijks iets aan de context te kunnen veranderen. Tegelijk is het zo dat veel culturele organisaties zich voornamelijk spiegelen aan gelijkaardige initiatieven. Voor een cultuurcentrum zijn andere cultuurcentra de referentie, een bibliotheek functioneert zoals andere bibliotheken, Heel wat leidinggevende cultuurwerkers zijn in de eerste plaats inhoudelijk sterk, maar voelen zich een stuk minder beslagen om de organisatie in een andere richting te sturen. Het voordeel van de derde benadering is dat verschillende problemen tegelijk aangepakt kunnen worden (interindividueel, intergroep, op het terrein van de organisatie, maar ook maatschappelijk). De nadelen van de vorige twee benaderingen vallen hier weg. Er is echter één groot ander nadeel: voor wie, bewust of onbewust, geen verandering wil, kan het een legitimatie zijn om niets te doen. Alles is dan immers diversiteit. Deze houding miskent dan de reële ongelijkheid in de samenleving waarover eerder sprake, namelijk de onevenwichtige toegang tot schaarse middelen. Rekening houdend met de voor- en nadelen van alle benaderingen, vertrekt deze tekst van een gedifferentieerde benadering. Alleen de combinatie van de drie genoemde keukens kan tot een interessant en breed banket leiden. 14

14 3.2. Fasen van interculturalisering Monica Armour, die onder andere de interculturalisering van de politie in Canada en in Amsterdam begeleidde, ziet deze drie benaderingen van diversiteit vaak ook in die volgorde chronologisch optreden 9. Zij toont aan hoe deze verschillende benaderingen gepaard gaan met vijf fasen in de ontwikkeling van monoculturele organisaties naar organisaties gekenmerkt door diversiteit. Deze fasering is terug te vinden in andere landen, in andere sectoren en in een veelheid aan organisaties 10. In die optiek is ze zeker ook leerzaam voor de Vlaamse cultuursector. Na een eerste fase van weerstand, de uitsluitende fase, volgt de tweede reactieve fase, die meestal samenvalt met de interculturele interpretatie van diversiteit. Die tweede, symbolische fase wordt gekenmerkt door een hele reeks van interventies op het uitvoerende niveau van de organisatie en is vaak zeer functioneel. Dat wil zeggen dat het geen onderdeel is van een visie, maar ingevoerd wordt om een concreet probleem op te lossen. Deze fase bevat een hele waaier van initiatieven zoals positieve discriminatie, cursussen interculturele communicatie voor eerstelijnspersoneel (maar vaak zonder inzicht en betrokkenheid van de leiding van de organisatie), aanwerving van mensen met bepaalde kenmerken voor het bedienen van een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld een allochtoon om allochtonen te bedienen aan het loket), Het zijn initiatieven die ook in de (publieke) cultuursector voorkomen. Recent namen een aantal steden en gemeenten allochtoon baliepersoneel of diversiteitswerkers in dienst. De meeste culturele organisaties die stappen zetten op dit terrein, bevinden zich in die fase. Soms heeft dit een positief effect op de organisatie, vaak door een toevallig gunstige samenloop van omstandigheden. Als bijvoorbeeld de aangeworven allochtoon over bijzondere kwaliteiten beschikt, is het gemakkelijker om anderen ook toe te laten of ze te laten doorstromen naar een hoger niveau. Er zijn ook heel wat risico s verbonden aan deze interventies. In het geval de aangeworven allochtonen niet beantwoorden aan de verwachtingen wordt een stap teruggezet en worden vooroordelen bevestigd. Bij een positief effect gaat de organisatie over naar een pro-actieve fase. Deze wordt gekenmerkt door een zekere ontvankelijkheid voor het principe van diversiteit, óók vanuit de leiding. Diversiteit wordt dan soms ook ruimer geïnterpreteerd (het tweede niveau). De interventies vinden hier niet alleen plaats voor het personeel op de eerste lijn, maar ook op het niveau van het hoger en middenkader. Het gaat niet enkel over trainingen interculturele communicatie, maar ook over aandacht voor diversiteit en voor competentiemanagement. Het resultaat is dat er dus ook meer aandacht is bij aanwerving en selectie, bij de stijl(en) van leidinggeven, enz. Door de positieve effecten van deze interventies begint de organisatie te leren. De organisatie neemt een zekere synergie waar die het gevolg is van een andere benadering van het potentieel van alle personeelsleden. Meer participatieve processen hebben dan invloed op de kwaliteit van de werking (zie ook analyse van conflicten). Deze fase wordt gekenmerkt door de bredere benadering van diversiteit (het derde niveau). Training en andere interventies zijn meer gericht op het groepsdynamische en op het ontwikkelen van een andere visie of missie, andere procedures, rollen en intermenselijke relaties. Daarom wordt dit de herdefiniërende of veranderende fase genoemd. 15

15 De volgende en voorlopig laatste fase ( there is no happy end, zegt Robert Hayles 11 ) noemt men de synergetische of inclusieve fase. Ze wordt gekenmerkt door een cultuur die gebruik maakt van diversiteit in al zijn facetten. Monica Armour stelt dat de hele ontwikkeling gepaard gaat met training en procesbegeleiding. Maar ook daarover bestaan veel verschillende opvattingen. Armour stelt zelf ook dat training en andere interventies averechtse effecten kunnen hebben wanneer ze niet in een ruimere strategie passen. De acties moeten minstens verbonden zijn met de algemene werking van de organisatie. Het is een algemeen probleem dat bij trainingen waarvan inhoud en proces niet bij elkaar aansluiten, ook tijdelijk gunstige effecten verdwijnen. Dat is ook het geval wanneer de leiding de interventies niet van nabij opvolgt en zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor structurele veranderingen. Daardoor blijven heel veel organisaties jarenlang in de reactieve fase steken of ze keren zelfs terug naar de weerstandsfase. Daarom is een goede analyse van mislukkingen en experimenten van het grootste belang 12. Anders is de kans groot dat de organisatie afhaakt. Als je in de keuken iets probeert dat mislukt, is de kans groot dat je geen tweede poging waagt. De reactieve fase, maar gedeeltelijk ook de pro-actieve fase, gaat gepaard met veel turbulentie en negatieve gevoelens. Dit heeft te maken met de aard van de interventies, maar ook met het gebrek aan inzicht in deze veranderingsprocessen van zowel leidinggevenden, medewerkers als consultanten. De studies van zowel Janssens en Zanoni 13 als van Glastra 14 tonen aan dat, om structurele veranderingen en diversiteit op een positieve manier ingang te doen vinden, best tegelijk op verschillende facetten gewerkt wordt. Dit betekent zowel het introduceren van interculturele verschillen als het rekening houden met de bredere interpretatie van diversiteit. Dit moet gebeuren vanuit een visie van de leidinggevenden en rekening houden met de context (zie hoofdstuk 4). Daaruit volgen dan de doelstellingen die op hun beurt de procedures en rollen van de betrokkenen bepalen. Wat als de organisatie al lang bestaat en niet iedereen aan de top zich voldoende bewust is van de nood aan een differentiële benadering van diversiteit? Hoewel het beter zou zijn dat de leiding van de cultuurinstelling (directie, raad van bestuur, lokale overheid, ) diversiteit meteen als een ruim begrip implementeert, zal in zo n context vaak toch een periode van reactieve/pro-actieve ervaringsruimte nodig zijn. Het is dan wel belangrijk dat die periode niet te lang duurt en vooral dat een goede analyse gemaakt wordt, waaruit de organisatie kan leren. Een andere voorwaarde is dat leidinggevenden hun competenties om dit soort veranderingsprocessen te begeleiden verder ontwikkelen. Deze competenties zijn niet enkel van intellectuele, maar ook van relationele aard. In de keuken 1. Weet dat je doorheen verschillende stadia moet. Niemand is onmiddellijk een meesterkok. Neem de tijd om te leren. 2. Om een omelet te maken, moet je eieren breken. Mislukkingen zijn niet erg, zolang je nadien een goede analyse maakt. 3. Blijf echter niet te lang in de reactieve fase steken, het is pas vanuit de herdefiniërende fase dat diversiteit belonend en aantrekkelijk wordt. 16

16 4. De rol(len) van de chef-kok en van de souschef In sterrenrestaurants is een gesmeerde samenwerking van het hele team noodzakelijk. Maar het is de chef-kok, die nauwelijks nog aan het fornuis staat, die het etablissement begeestert en de bindende factor vormt. In veel organisaties wordt de diversiteitskwestie echter overgelaten aan de diversiteitsmanager, de human resources manager of een ad hoc werkgroep. De initiatieven ontwikkelen zich ver van de chef-kok. Alsof het bij diversiteit gaat over het schillen van aardappelen... Het is vaak een discussiepunt: moet diversiteit van boven naar beneden of van beneden naar boven worden ingevoerd? Ook hier geldt dat men beide perspectieven tegelijk moet hanteren. Opnieuw gelijktijdigheid in plaats van oppositioneel denken dus. Een Franse multinational in Parijs vroeg onlangs een voorstel voor een diversiteitsproject. Het bedrijf had een groot budget vrijgemaakt voor een project met duizenden mensen dat impact moest hebben op verschillende aspecten van de organisatie. Toch was niemand van het directiecomité aanwezig, met uitzondering van de personeelsverantwoordelijken. Deze afwezigheid maakt onmiddellijk duidelijk in welke fase deze organisatie zich bevindt. Om succesvol te zijn, moet diversiteit onderdeel zijn van een visie waarvan heel de organisatie doordrongen is. Dit kan alleen wanneer diversiteit ook belangrijk is in de ogen van wie de organisatie leidt. En niet alleen voor wie de klus moet klaren De chef-kok gaat niet alleen over het menu Wanneer diversiteit niet betekenisvol is voor de leiding, heeft een initiatief maar een symbolische betekenis. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen leidinggevenden op een lager niveau de nodige verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeldfunctie zijn voor andere afdelingen en niveaus. Meestal echter lopen ze zich te pletter op een organisatiecultuur die de essentie van diversiteit niet draagt in zijn missie, strategie, personeelsbeleid, stijl van leidinggeven, sociale waarden, competenties, enz. Er zijn een aantal cultuurhuizen die diversiteit een belangrijke plaats geven in hun beleidsplannen, maar vergeten dat de organisatie daarvoor als geheel herdacht moet worden. Een diversiteitswerker moet er als enige uiting geven aan die diversiteitsgedachte, zonder eigenlijke steun van de organisatie. Als er dan al eens een project wordt uitgewerkt, is het zonder veel diepgang, zonder structurele verankering, zonder gedragen te zijn door het bestuur en/of het personeel Leiding geven is een actief, dynamisch gebeuren. Het is geen technisch gegeven van do s en do not s, al dan niet aangeleerd op de markt van de bijscholingen. Leiding geven is begaan zijn met wat er zich in de organisatie afspeelt. Het veronderstelt ook betrokkenheid bij wat er gebeurt op intermenselijk vlak in het hier-en-nu. In veel cultuurhuizen is dit een zwakte. De leidinggevende bibliothecaris, cultuurfunctionaris of conservator is vaak iemand met een sterke inhoudelijke visie, maar niet noodzakelijk iemand die de intermenselijke aspecten van de organisatie kan beheersen. Leiding geven is dan vaak gelijk aan niet leiden. Dat heeft te maken met de rekruteringsmechanismen van lokale besturen die zeker in het verleden voornamelijk de inhoudelijke sterkte lieten primeren. Bij een aantal lokale besturen doet zich een kentering voor. Leidinggevende capaciteiten krijgen een prominente(re) plaats in de selectieprocedures. 17

17 De confrontatie met diversiteit is een confrontatie met zichzelf 15. De leidinggevende die zijn (emotionele, morele, intellectuele) interpretatiekaders niet kan onderkennen en hierdoor niet in relatie kan treden met de andere, zal snel terugvallen in routine en standaardprocedures die meer veiligheid bieden. Dit gebeurt meestal ten koste van de andere, met als gevolg uitsluiting of marginalisering. Niet in relatie kunnen treden, betekent hier het niet ter sprake durven brengen van wat zich in groepen afspeelt. Het niet bespreekbaar maken van de zaken die de samenwerking belemmeren. Het niet durven exploreren waar mensen zich bevinden in hun denken. Niet spreken over wat een bepaalde situatie met de leidinggevende zelf en met de andere doet. Niet de moed hebben om zichzelf in vraag te stellen, om een kader te scheppen om dat op een veilige manier te doen Nochtans kan men dit leren, maar meestal niet in traditionele managementcursussen. Eens de leidinggevende door een dergelijk leerproces is gegaan, zijn cursussen interculturele communicatie trouwens voor een groot stuk overbodig De keuken als veilige ruimte De transitional approach in action vormt een tegengewicht voor organisatieverandering die vooral gericht is op prestatie, efficiëntie en productiviteit 16. Deze transitionele benadering kijkt niet alleen naar positieve aspecten (groei, hoop, actie), maar biedt ook een verhelderende kijk op de negatieve kanten van veranderingsprocessen (regressief gedrag, angst). Een veranderingsproces wordt transitioneel wanneer er voldoende veiligheid, tijd en ruimte is voor de emotionele consequenties van verandering. Mensen krijgen dan de gelegenheid om het oude los te laten en nieuwe manieren van zijn en werken te exploreren of te ontwikkelen. Het doel is het innerlijke van de betrokkenen af te stemmen op de nieuwe uiterlijke realiteit. De basis van deze benadering is het streven naar een hoger democratische gehalte in organisaties en naar respect voor de subjectieve ervaringen van mensen tijdens veranderingsprocessen. Maar dit veronderstelt van de leidinggevenden dat ze ook inzicht hebben in zichzelf. Het gaat hier dus niet over beheersingstechnieken die de spanningen moeten kanaliseren, maar wel over het in alle openheid durven ingaan op spanningen. Over exploreren wat er leeft in het hier en nu, tussen de leden van de groep. Wie dat durft, kan onuitgesproken elementen uit de weg ruimen, terwijl dat anders vaak aanleiding is voor allerlei misverstanden. Link dit nu even aan wat hoger vermeld stond over de multipartijensamenwerking en aan het vijfgangenmenu: de rol van de leidinggevende kan onmogelijk worden onderschat. De leidinggevende die dit beheerst, kan die competenties trouwens gebruiken op verschillende niveaus. Het helpt om interculturele relaties (eerst interpretatie) te begrijpen. Maar ook om zowel individuele personeelsleden onderling als teams en afdelingen constructief te laten samenwerken. Om op de hogere niveaus (raad van beheer, lokale overheid en andere partners) samenwerking te bevorderen of er minstens zelf goed in te functioneren en constructieve bijdragen te leveren met niet enkel de eigen belangen - die uiteraard mee spelen - voor ogen, maar het doel en bestaansrecht van de organisatie. 18

18 Zonder deze competenties zijn initiatieven voor meer diversiteit gedoemd om marginaal te blijven of uiteindelijk te verdwijnen. Een anekdote: op de radiovertelde een schrijfster over een boek dat zich afspeelt in een restaurant 17. Haar stelling was dat chef-koks vaak communicatiegestoord zijn. Ze hebben een ongelooflijk inzicht in koken, textuur van voedsel en smaken maar kunnen dit niet altijd omzetten in woorden. Hoewel dit een veralgemening is, confronteert het ons met het feit dat ook erg getalenteerde mensen beperkingen hebben. Het onderkennen daarvan biedt juist de mogelijkheid die beperkingen te ondervangen. Dat dit niet altijd wordt onderkend, heeft te maken met allerlei factoren van groepsdynamische aard en een gebrek aan transitionele ruimte. Een praktijkvoorbeeld: een cultuurhuis met weinig onderlinge communicatie werft een nieuwe medewerker aan. Goede communicatie is noodzakelijk, anders loopt de medewerker verloren en is de kans groot dat er fouten worden gemaakt. Niemand voelt zich echter geroepen om de nieuweling goed op te vangen. Daarna wordt de nieuweling daar zelf voor verantwoordelijk gesteld omdat de organisatie de consequenties van haar eigen gebrekkige communicatie niet in ziet. In dat geval krijgt de nieuwe medewerker - die evident niet meteen zijn plaats vindt het naderhand heel moeilijk om zich te bewijzen. Er is een negatief beeld ontstaan dat nog moeilijk te corrigeren valt. Wanneer het hier gaat om iemand die ook nog nadrukkelijk als anders ervaren wordt, bijvoorbeeld vanwege de etnische afkomst, is de neiging om de schuld bij de andere te leggen nog groter. Het is dan de taal of de cultuur of de mentaliteit 4.3. De verzamelde chefs Inspelen op de organisatorische context is uiterst belangrijk, maar praktijkervaringen leren dat veel staat of valt met de wijze waarop de leiding het principe van diversiteit uitdraagt en consequent op alle beleidsterreinen toepast. Robert Hayles stelt dat dit best aangepakt wordt door de hoogst geplaatste in de organisatie. Alleen wanneer dit niet kan zou deze verantwoordelijkheid bijvoorbeeld aan de souschef gedelegeerd kunnen worden 18. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het om een organisatieprioriteit gaat waar structureel aan gewerkt moet worden. Het verband met de context moet dus worden gelegd door iemand met voldoende verantwoordelijkheid en voldoende competenties om dat proces te dragen. Wanneer die persoon onvoldoende legitimiteit heeft om de rol van procesbegeleider te vervullen, wordt de vertaalslag naar de werking zelf niet gemaakt. Veel cultuurhuizen zijn kleine organisaties met vaak maar één leidinggevende. Het spreekt voor zich dat het in dit geval de directeur zelf is die de verantwoordelijkheid draagt. Vaak worden er diversiteitwerkgroepen opgericht om na te denken over de invoering van diversiteit. Dit mislukt bijna gegarandeerd als het beperkt blijft tot wat off-line nadenken zonder rechtstreekse impact op de werking. Omdat de leiding er niet bij betrokken is, zullen de discussies met argumentatie, gedachtewisselingen en spanningen nadien toch opnieuw moeten worden gevoerd op de geijkte niveaus. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de implicaties voor de dagelijkse werking. Een leidinggevende kan deze verantwoordelijkheid dus niet aan een ad hoc werkgroep doorschuiven. Leidinggevenden moeten zich eerst bewust worden van hun rol, hun verantwoordelijkheid én van hun talenten en beperkingen om een dergelijk proces te leiden. In de ideale situatie werkt het volledige leidinggevende team in een culturele organisatie volgens het principe van diversiteit. Niet enkel 19

19 vanuit een theoretisch uitgangspunt over diversiteit, maar toegepast in de dagelijkse praktijk. Dit blijkt niet altijd mogelijk te zijn. Praktijkervaringen in de sociale sector en in de sector van geestelijke gezondheidszorg illustreren dat. In deze sectoren werken maatschappelijke werkers en psychologen met veel competenties, voornamelijk op het gebied van cliëntrelaties en dienstverlening. Wanneer dezelfde mensen echter intern samenwerken, hebben ze het vaak moeilijk om op een collegiale en constructieve manier met elkaar om te gaan. Niet alles heeft dus met competenties te maken. Ook andere factoren spelen een rol. Denk maar aan de opgelegde werkdruk, de manier waarop de leiding - zelf onder druk - hiermee omgaat, Dit voorbeeld illustreert waarom het geen overbodige luxe is om na te denken over het soort bijen nascholingen van cultuurwerkers. Naast technische en inhoudelijke vormingen moeten er ook opleidingen voorzien worden die helpen om de complexe intermenselijke dynamiek te begrijpen en daar doelmatig mee om te gaan. Het ontbreekt zeker niet aan opleidingsmogelijkheden, maar de vraag is of het aanbod beantwoordt aan de behoeften Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken 19 In de oorspronkelijke betekenis verwijst de titel van deze publicatie naar een spreekwoord dat aanspoort om de talenten te gebruiken die je gekregen hebt. Maar deze tekst wil aansporen om dat ook op macht en verantwoordelijkheid toe te passen. Wie macht en verantwoordelijkheid gekregen heeft, kan zich niet van de plicht ontslaan om daarmee te leren omgaan en er gebruik van te maken om positieve veranderingen te realiseren. In de keuken 1. Besteed het werken aan diversiteit niet uit aan werkgroepen of uitvoerende medewerkers. Het is de taak van elke leidinggevende om hier verantwoordelijkheid op te nemen. Een diversiteitsbeleid maakt geen kans indien de top van de organisatie dit idee niet draagt. Als het leven je citroenen gegeven heeft, moet je nu eenmaal limonade maken 2. Vermijd bedrijfsblindheid. Niet alles in een organisatie is perfect. Zorg daarom ook voor een veilige open ruimte, waarbinnen er oog is voor negatieve aspecten en waar de mogelijkheid bestaat om kritische bedenkingen positief aan te wenden. Nieuwe medewerkers kunnen op dat vlak een perfecte toetssteen zijn om oude gewoonten in vraag te stellen. Regelmatige (team)begeleiding door een kritische buitenstaander kan ook heilzaam werken. 20

20 5. Het restaurant Veel culturele organisaties zijn begonnen als kleine restaurantjes met niet meer dan wat tafels en stoelen en een paar gerechten, De kwaliteit van de werking liep vaak samen met de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden, met hun startcompetenties en interesses. Een aantal groeide uit tot ware instituten, met een gestructureerde en hiërarchische werking. Andere worden nog steeds gerund door kleine teams. Er bestaat dus niet zoiets als een prototype van cultuurcentrum, bibliotheek, museum, Het kunnen sterk verschillende entiteiten zijn. Ze verschillen op het gebied van grootte, ligging, demografische context, statuten van personeel, aard van gebouwen, structuur, systemen, organisatiecultuur, stijl van leidinggeven (mensgericht, taakgericht), afhankelijkheid van gemeentelijk of stedelijk niveau, samenstelling van beheer - of cultuurraad, accenten van werking, Toch zijn er gelijkenissen. Het team van een cultuurhuis is dikwijls een bundeling van individuen met een eigen eindverantwoordelijkheid en een minimale onderlinge interactie. Van personeelsbeleid zoals in de vorige hoofdstukjes omschreven is vaak geen sprake, al was het maar omdat een stuk van de eindverantwoordelijkheid (aanwerving, ontslag, statuut, ) op het gemeentelijke niveau ligt. In zo n context wordt van nieuwe medewerkers verwacht dat ze snel hun plan trekken, zoals men dat meestal zelf heeft moeten doen. Van nieuwkomers worden maturiteit en bepaalde startcompetenties verwacht die vele pioniers van de organisatie zelf niet hadden toen ze begonnen. Het matchen of niet matchen wordt dan voor het gemak toegeschreven aan de beperkingen van de nieuwkomer. Het mangelt aan een meer actieve betrokkenheid van leidinggevenden als coach of mentor wat de organisatie nochtans alleen maar ten goede kan komen. Ook de cultuursector is voortdurend in ontwikkeling en kan nieuwe competenties gebruiken. Een coachende rol zorgt ervoor dat het menselijke potentieel voldoende gebruikt wordt. Dit is niet alleen belangrijk voor mensen die een paar extra drempels moeten overwinnen, maar voor elke nieuwkomer. En de organisatie zelf zal er nog het meest haar voordeel mee doen. De leidinggevende kan niet zomaar veronderstellen dat het onderwijs personeelsleden aflevert met alle nodige competenties en vaardigheden. Het onderwijs loopt niet vooruit op maatschappelijke ontwikkelingen, het volgt veeleer de economische en maatschappelijke wetmatigheden. Het is dus zelf een beetje generaliserend gesteld veeleer bevestigend dan vernieuwend. Het onderwijs verschilt niet van andere sectoren. De dominante logica die sociale ontwikkelingen beïnvloedt, wordt er niet meer of minder in vraag gesteld 20. Hoewel van nieuwkomers in de beste restaurants wordt verwacht dat zij naar de koksschool zijn geweest, is er altijd een lange inloopperiode voorzien onder begeleiding van de leermeester. 21

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit WOORD VOORAF Onze samenleving, en dus ook de zorgverlening, wordt almaar diverser en kleurrijker. De vraag naar goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Nadere informatie

Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap.

Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap. Diversiteit is de norm. Leren omgaan met diversiteit de boodschap. Steunpunt Diversiteit & Leren januari 2008 (Redactie: Erik D haveloose) Diversiteit: wat, hoe, waarom? Diversiteit is in de mode De doelstelling

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie