Het Heeft De Koning Behaagd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Heeft De Koning Behaagd"

Transcriptie

1 Het Heeft De Koning Behaagd Vorstelijk genieten van gewone mensen die Koninklijk onderscheiden zijn. Ons Oranje gevoel! Gerne: Human interest Het heeft De Koning behaagd zo klinkt het zo n kleine vijfduizend keer per jaar in ons land uit de monden van burgemeesters. Ze reiken met die woorden een Koninklijke Onderscheiding uit aan verdienstelijke burgers. Formathouse heeft het nieuwe televisieprogramma Het Heeft De Koning Behaagd ontwikkeld. Een intrigerend programma met korte portretten van gewone mensen die gedecoreerd zijn. Vol passie en trots vertellen zij over hun maatschappelijke betrokkenheid, hun drijfveren en hun leven. Bijzondere portretten van unieke mensen, die vaak nog meer doen dan waarvoor ze zijn onderscheiden!

2 De feiten - Koninklijke onderscheidingen, ook wel lintjes genoemd, worden elk jaar vóór Koninginnedag toegekend bij de traditionele lintjesregen. - De toekenning van de onderscheidingen wordt bekend gemaakt in een speciale editie van de Staatscourant. - Nederland kent drie verschillende ridderorden: de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Binnen die orden bestaan weer diverse onderscheidingen, zoals bijvoorbeeld Ridder, Officier of Ridder Grootkruis. - In 2012 werden er 3429 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De lintjesregen 2012 laat de volgende ontwikkelingen zien: Er zijn 1194 vrouwen die bij de lintjesregen 2012 gedecoreerd worden, dat komt neer op 34,82 %. Het aantal mannen bedraagt 2235 (65,18 %). Van alle gedecoreerden zijn er 3008 (87,72 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1895 mannen en 1113 vrouwen. Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen, komt naar voren dat in provincie Drenthe het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de 75 personen zijn er 32 vrouw (42,67 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit provincie Zuid-Holland, dat zijn 252 vrouwen (37,72 %). In provincie Zuid-Holland zijn de meeste decoraties verleend, 668 decoraties. In Noord-Brabant zijn er 658 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 505 personen. Op Aruba (22), Curaçao (15), St. Maarten (6) en op Bonaire is aan 3 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 3359 personen, 1174 vrouwen en 2185 mannen. Er zijn 245 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie. Zowel de oudst gedecoreerde man, de 94-jarige heer L.C. Bovens en de jongst gedecoreerde man,de 24-jarige heer D.R.A. Kemp zijn beiden woonachtig te Rotterdam. De heer Bovens is vanaf 1971 administrateur t.b.v. de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam (300 leden) en de heer Kemp is honkballer van het Nederlandse honkbalteam (zie bijlage). De oudst gedecoreerde dame is de 92-jarige mevrouw S. Beukema-de Vries. Zij is vanaf 1974 gastdame t.b.v. het buurtcentrum Het Floreshuis te Groningen. De jongste vrouw is de 30-jarige mevrouw F. Diallo. Zij zet zich vanaf 1997 in tegen vrouwenbesnijdenis en de bevordering van vrouwenemancipatie. Beide dames zijn woonachtig in de gemeente Groningen. Bron: persbericht Lintjesregen 2012 // lintjes.nl // Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

3 Impressie van het programma Het heeft De Koning behaagd portretteert gewone bijzondere Nederlanders, met Koninklijke allure. We krijgen niet alleen een kijkje in hun manier van leven, maar ook in hun bijzondere zienswijze op het leven. De televisiekijker maakt op persoonlijk vlak kennis met hen en ook met het vrijwilligerswerk dat zij uitvoeren inclusief het belang ervan. Wat ziet de kijker? Een uniek human interest televisieprogramma van gewone bijzondere mensen. Met bijzondere merkwaardige karakters, vol passie, zéér verschillend, maar met één ding gemeen, het hebben van een Koninklijke onderscheiding! In een Showroom achting setting worden deze unieke mensen geportretteerd. Daardoor leer je de mensen kennen achter het lintje, maar ook waarvoor ze het lintje precies hebben gekregen. We maken kennis met diverse vormen van maatschappelijke betrokkenheid en het belang hiervan, waardoor het programma ook [on]bewust een informatief karakter krijgt. Dankzij deze unieke combinatie onderscheidt dit programma zich in vorm en inhoud van een informatief human interest genre. Een chronologische beschrijving van de programma onderdelen: Item 1: Leader van het programma Het heeft de Koning Behaagd Item 2: Preview: korte presentatie wat er in het programma komt. Dit kan doormiddel van een voice-over of door een presentator. Het is mogelijk om hier wat actuele feiteninformatie te verstrekken richting de kijkers. Kort en bondig. Item 3: Krachtig portret van een onbekende bijzondere Nederlander (die al eerder een Lintje heeft mogen ontvangen). Item 4: Krachtig portret van een bekende Nederlander die een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Item 5: Junior lintje, een jong iemand (tot 18 jaar) krijgt een Junior Lintje uitgereikt voor zijn/ haar vrijwilligerswerk. Het kan jongeren stimuleren (meer) vrijwilligerswerk te doen, en het bedankje voor de getoonde inzet, kan een voorbeeld zijn voor andere jongeren. Bovendien brengen we op deze manier de Koninklijke onderscheidingen onder de aandacht van en bij jongeren! Het geeft hen een positief zelfbeeld, omdat ze zich zo bewust worden van het feit dat hun inspanning ertoe doet en dat ze veel kunnen betekenen voor anderen. De doelgroep is jarigen. Deze doelgroep is vaak ook actief en valt absoluut buiten de Koninklijke onderscheidingen, maar dankzij dit programma worden ze wel geportretteerd en onderscheiden. Item 6: Krachtig portret van een onbekende bijzondere Nederlander (die al eerder een Lintje heeft mogen ontvangen). Item 7: Afsluiting // programma aftiteling/ Cliff-hanger In het laatste item blikken we alvast vooruit op de volgende uitzending. We prikkelen kijkers om naar de volgende uitzending van Het Heeft De Koning Behaagd te gaan kijken. Na de vooraankondigingen van de volgende uitzending zal het programma daadwerkelijk eindigen met de titelrol. Flowchart 1. Leader, 30 seconden 2. Preview, 1,5 minuut 3. Portret van een onbekende bijzondere Nederlander, 6,5 min. 4. Bekende Nederlander met onderscheiding, 6 minuten 5. Uitreiking Junior Lintje, 6 minuten 6. Portret van een onbekende bijzondere Nederlander, 6,5 min. 7: Afsluiting // programma aftiteling, 1 minuut Totaal: 28 minuten

4 Het Heeft De Koning Behaagd verkort programma impressie Nederlanders zijn trots op hun land en dat blijkt op verschillende manieren. Neem bijvoorbeeld de oranjegekte tijdens het voetbal! Ook het Koninklijk Huis is onder de Nederlandse bevolking zeer geliefd. Het Koninklijk Huis heeft een traditie die sterk wordt gewaardeerd, namelijk de Koninklijke onderscheidingen. Het wordt beschouwd als de bekroning op goed werk van diegene die de onderscheiding krijgt. [Slechts een enkeling weigert de onderscheiding ] Het heeft De Koning behaagd... is een eigentijds Human interest TV programma. De kijker wordt op ongecompliceerde en persoonlijke wijze wegwijs gemaakt in de wereld van de Koninklijke Onderscheidingen. Kan iedereen een lintje krijgen? Wie bepaalt wie er een lintje krijgt? Wie maakt de lintjes en kun je ze kopen? Wat gebeurt er allemaal voordat iemand een lintje krijgt opgespeld? Het Onbekende Verhaal achter de Koninklijke Onderscheidingen. Mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvangen zijn vaak bijzondere meensen vol passie en maatschappelijke betrokkenheid. We lezen vaak vluchtig over hen in regionale bladen; vier regels tekst over het waarom met sóms een klein fotootje van de uitreiking. Juist déze mensen die niet dagelijks in de spotlight staan worden geportretteerd in dit televisieprogramma. De portretten van deze unieke mensen leveren vorstelijke televisie op! Achtergrond informatie over de Lintjes in Nederland Mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt in onze Nederlandse samenleving, komen in aanmerking voor de Koninklijke lintjes. De standaardprocedure van voorstel tot decoratie is een traject met in totaal zeven stappen. Hiernaast de standaardprocedure: 1. Voorstel 2. Advies burgemeester 3. Advies commissaris van de Koningin 4. Advies Kapittel voor de Civiele Orden 5. Voordracht en ontwerpkoninklijk besluit door minister die het aangaat 6. Ondertekening koninklijk besluit door H.M. de Koningin 7. Uitreiking

5 Uitreiking De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de Algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koninginnedag. Maar ook kan de uitreiking plaatsvinden tijdens een andere Bijzondere gelegenheid. Die gelegenheid moet dan wel aansluiten bij het zwaartepunt van de verdiensten van de gedecoreerde. Wie de onderscheiding uitreikt, wordt bepaald door de minister. De officiële handeling kan zeker niet door een particulier gedaan worden; zij zijn uitgesloten van het uitreiken van onderscheidingen. In aanmerking komen wel de burgemeester, de commissaris van de Koningin, de minister zelf, een ambtenaar, een persoon van een ander bestuursorgaan die onder de directe verantwoordelijkheid van een minister valt of een bestuurder van een ander overheidslichaam, zoals van een waterschap. Bij de uitreikingen in Nederland treden burgemeesters en commissarissen van de Koningin op als vertegenwoordiger van de Kroon. Bij de burgemeester komt dit tot uiting doordat hij zijn ambtsketen draagt met het rijkswapen in plaats van het gemeentewapen aan de voorzijde. De uitreiking aan een persoon die in de Nederlandse Antillen of in Aruba woont, wordt verzorgd door de Gouverneur van de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba. Ook deze kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar of een vertegenwoordiger van een bestuursorgaan. Bij de Koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje, ook een oorkonde. Hierin staat vermeld dat de koning bij koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de civiele orden heeft verleend. De oorkonde wordt ondertekend door de Kanselier der Nederlandse Orden. Samenvatting Koninklijke Lintjes De historie van het Nederlandse decoratiestelsel valt uiteen in drie periodes: De periode tot 1815, met daarin onder meer de middeleeuwse ridderordes en de voorlopers van de huidige verdienst-orden; De periode , waarin de drie huidige orden werden ingesteld en de herziening van het decoratiestelsel werd voorbereid; De periode vanaf 1994, die begint met de herziening van het decoratiestelsel. In het huidige decoratiestelsel van Nederland zijn er twee kapittels waarin onderscheidingen worden verleend, namelijk het kapittel voor de Civiele Orden en het kapittel der Militaire Willems-Orde.

6 Koninklijke Lintjes Militaire Willems-Orde De Militaire Willems-Orde wordt uitgereikt aan militairen of burgers die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden. Civiele Orden De Civiele Orden zijn in het leven geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Nederland kent twee Civiele Orden: het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter. Orde van de Nederlandse Leeuw De Orde van de Nederlandse Leeuw is in 1815 ingesteld. Er zijn drie graden: Ridder Grootkruis Commandeur Ridder Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Het gaat hier om een puur individuele genialiteit die ook voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken. Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij zich bijvoorbeeld zeer verdienstelijk heeft gemaakt inzake de werkgelegenheid of op het gebied van exceptioneel innovatief ondernemen of exceptioneel baanbrekend (wetenschappelijk) onderzoek heeft gedaan óf een unieke sportprestatie heeft geleverd. Orde van Oranje-Nassau De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis Grootofficier Commandeur Officier Ridder Lid Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. Zulke bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Voor het programma Het heeft De Koning Behaagd zal vooral gebruik gemaakt gaan worden van kandidaten die een onderscheiding zullen krijgen in de Civiele Orden.

7 Koninklijke Lintjes Overige onderscheidingen De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft nog een aantal andere onderscheidingen die in unieke situaties verstrekt kunnen worden. Het gaat om een aantal dapperheidsonderscheidingen. Deze onderscheidingen staan in het teken van een vrijwillige moedige daad gericht op menslievendheid. Dit zijn: De Bronzen Leeuw Het Bronzen Kruis Het Kruis van Verdienste Het Vliegerkruis De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon De Bronzen Leeuw De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld en is bedoeld voor militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen Leeuw ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Het Bronzen Kruis Het Bronzen Kruis, ingesteld in 1940, wordt toegekend aan Nederlandse militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat door moedig of beleidvol optreden tegen de vijand hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan het Bronzen Kruis ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Het Kruis van Verdienste Het in 1941 ingestelde Kruis van Verdienste wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders, die zich in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden. Directe confrontatie met de vijand is voor dit Kruis dus geen vereiste. Het Vliegerskruis Het Vliegerkruis is in 1941 ingesteld en is bedoeld voor Nederlandse militairen die - gedurende één of meerdere vluchten ten behoeve van de Nederlandse Staat in een vliegtuig - zich door daden van initiatief, moed en volharding, tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden. Ook niet-militairen en buitenlanders kunnen, onder dezelfde voorwaarden, in aanmerking komen voor decoratie met het Vliegerkruis. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon Bij deze Erepenning gaat het om een vrijwillige moedige daad, die is gericht op menslievendheid. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon beloont hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering. De Erepenning geldt voor volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden Bovenstaande achtergrondinformatie over Lintjes in Nederland is samengesteld door informatie van de Kanselier der Nederlandse Orden te Den Haag.

8 Specificaties Programma: Het Heeft De Koning Behaagd Categorie: informatief Human interest Frequentie afleveringen: wekelijks Lengte: +/- 25 minuten Format-uitwerking Jeroen Bakker Formathouse.nl Domeinnaam: hetheeftdekoningbehaagd.nl Met dank aan Jos Brink Bij de uitwerking van dit TV-format hebben wij ondersteuning gehad van de helaas overleden Jos Brink. Wij willen Jos nogmaals danken voor zijn waardevolle inhoudelijke bijdrage aan dit TV format. Wij hadden graag gezien dat jij dit programma had gepresenteerd. Jeroen Bakker Een TV-Format met internationale potentie Niet alleen in Nederland kent men de Koninklijke onderscheidingen. Ook in Engeland kent men dit gebruik. Daarnaast zijn er presidentiële onderscheidingen in Amerika en Duitsland en Frankrijk, die op het zelfde niveau en emotionele waarden zitten als de Nederlands Koninklijke onderscheidingen. Wij hebben het Koninklijke huis van Engeland benaderd en krijgen volledige medewerking tot het maken van een soort gelijk TV programma in Engeland. Formatrechten / auteursrechten van het format Het Heeft De Koning Behaagd zijn gedeponeerd en geregistreerd bij de Merkplaats te Amsterdam Contactgegevens TV-format Het Heeft De Koning Behaagd Formathouse - Jeroen Bakker Korte Noodgodsstraat RJ Gouda Telefoonnummer:

ONDERSCHEIDING VERDIENT? Ere wie ere toekomt

ONDERSCHEIDING VERDIENT? Ere wie ere toekomt KENT U IEMAND DIE EEN ONDERSCHEIDING VERDIENT? Ere wie ere toekomt H.M. de Koningin GROOTMEESTER VAN DE NEDERLANDSE RIDDERORDEN ERE WIE ERE TOEKOMT Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Overal

Nadere informatie

Vrouwen voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding

Vrouwen voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding Vrouwen voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding AANLEIDING Veel vrouwen verrichten belangrijk werk voor de maatschappij, zowel via hun betaald werk als voor vrijwilligerswerk. Het aantal vrouwen

Nadere informatie

Voorouders en onderscheidingen. Hoe kunnen gedragen onderscheidingen helpen bij het onderzoek naar voorouders?

Voorouders en onderscheidingen. Hoe kunnen gedragen onderscheidingen helpen bij het onderzoek naar voorouders? Voorouders en onderscheidingen Hoe kunnen gedragen onderscheidingen helpen bij het onderzoek naar voorouders? Programma Inleiding in de faleristiek Genealogie en faleristiek Vragen - Definitievraagstuk

Nadere informatie

Draagwijzer. Hoe worden onderscheidingen gedragen?

Draagwijzer. Hoe worden onderscheidingen gedragen? Draagwijzer Hoe worden onderscheidingen gedragen? Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ziet de onderscheiding eruit? 3. Wanneer mag u uw onderscheiding dragen? 4. Kledingvoorschrift heer (een onderscheiding) 5.

Nadere informatie

Vrouwelijke professionals eren met een Koninklijke onderscheiding in de Noordelijke Provincies

Vrouwelijke professionals eren met een Koninklijke onderscheiding in de Noordelijke Provincies Kapittel voor de Civiele Orden Vrouwelijke professionals eren met een Koninklijke onderscheiding in de Noordelijke Provincies AANLEIDING Veel vrouwen verrichten belangrijk werk voor de maatschappij, zowel

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

AANVRAGEN VAN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING AANVRAGEN VAN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Beste lezer, Onderstaande informatie is voor u van belang als u voor een inwoner van de gemeente Reusel-De Mierden een Koninklijke Onderscheiding wilt aanvragen.

Nadere informatie

Kroon op het werk. Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Kroon op het werk. Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Kroon op het werk Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Inleiding Mensen en organisaties onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestaties, betrokkenheid of uitstraling.

Nadere informatie

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen Koninklijke en Nieuwegeinse onderscheidingen Nieuwegein kent vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, mensen die veel betekenen voor de samenleving. Deze mensen

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Goedemorgen dames en heren,

Goedemorgen dames en heren, Goedemorgen dames en heren, Van harte welkom in het gemeentehuis van Waterland! Welkom op deze bijzondere dag in de geschiedenis van Waterland, maar ook in die van Nederland. Vandaag worden namelijk voor

Nadere informatie

Onderscheidingen bij de Brandweer

Onderscheidingen bij de Brandweer Onderscheidingen bij de Brandweer DRAAGVOORSCHRIFT Onderscheidingstekens, eretekens en de (baton van de) medaille voor trouwe brandweerdienst worden op het nieuwe brandweeruniform gedragen op de linkerborst,

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

Handig Happie? Wie bedenkt het nieuwe en gemakkelijke goodfood product voor Albert Heijn?

Handig Happie? Wie bedenkt het nieuwe en gemakkelijke goodfood product voor Albert Heijn? Handig Happie? Wie bedenkt het nieuwe en gemakkelijke goodfood product voor Albert Heijn? Consumenten zijn steeds meer op zoek naar gezonde en eenvoudige food producten. Die zijn niet meer weg te denken

Nadere informatie

- de verordening betreffende het instellen en toekennen van. - de nieuwe Verordening betreffende het instellen en toekennen OPLEGNOTITIE

- de verordening betreffende het instellen en toekennen van. - de nieuwe Verordening betreffende het instellen en toekennen OPLEGNOTITIE 1 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Evaluatie en aanpassing verordening Ereblijken Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder P Beslispunten voor de raad Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

KAPITTEL DER MILITAIRE WILLEMS-ORDE KAPITTEL VOOR DE CIVIELE ORDEN KANSELIER DER NEDERLANDSE ORDEN

KAPITTEL DER MILITAIRE WILLEMS-ORDE KAPITTEL VOOR DE CIVIELE ORDEN KANSELIER DER NEDERLANDSE ORDEN KAPITTEL DER MILITAIRE WILLEMS-ORDE KAPITTEL VOOR DE CIVIELE ORDEN KANSELIER DER NEDERLANDSE ORDEN JAARVERSLAGEN 2012 Voorwoord Geachte lezer, Deze bundel bevat de jaarverslagen van het Kapittel der Militaire

Nadere informatie

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws Uit de bodem van de Contreie Prehistorische graven Het archeologisch onderzoek in de Contreie is nog in volle gang. Ten oosten van de Herweg zijn de afgelopen weken vooral sporen gevonden van het prehistorisch

Nadere informatie

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Ere wie ere toekomt Op de voorkant van deze brochure is afgebeeld: Martin Tobä Lid in de Orde van Oranje-Nassau Martin Tobä werkt sinds zijn pensionering

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Wie wilt u voordragen voor een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt voordragen. Persoonsgegevens Voornamen (voluit): Tussenvoegsel(s):

Nadere informatie

Onder de tattoos. TV-format. Gerne: Human interest

Onder de tattoos. TV-format. Gerne: Human interest TV-format Onder de tattoos Gerne: Human interest Tatoeages zijn voor de aso s en criminelen binnen de maatschappij Onder de tattoos, laat anders zien! Bij Onder de tattoos gaat het niet over tatoeages

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994

Inventaris van het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994 Nummer archiefinventaris: 2.02.32 Inventaris van het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte lezer,

Voorwoord. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Deze bundel bevat de jaarverslagen van het Kapittel der Militaire Willems-Orde (KMWO), het Kapittel voor de Civiele Orden (KCO) en de Kanselier der Nederlandse Orden. De jaarverslagen

Nadere informatie

Introductie. 200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken

Introductie. 200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken Introductie Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde 200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken In kalenderjaar 2015 is het 200-jarig

Nadere informatie

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde Introductie Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde 200 jaar: terugblikken, stilstaan en vooruitkijken In kalenderjaar 2015 is het 200-jarig

Nadere informatie

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5 Naam: Groep: Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Artikel 1. Begripsbepaling a. De vrijwilligersprijs: De Vrijwilligersprijs Twenterand voor personen van 23 jaar of ouder. b. De jongerenprijs: De Vrijwilligersprijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 68 Besluit van 2 februari 1998, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een medaille aan vrijwilligers die in repressieve dienst

Nadere informatie

houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap stuk ingediend op 2441 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Koen Van den Heuvel, Matthias Diependaele en Bart Van Malderen houdende instelling van het Ereteken

Nadere informatie

Verordening op de toekenning van eretekenen en prijzen van de gemeente Oosterhout

Verordening op de toekenning van eretekenen en prijzen van de gemeente Oosterhout Verordening op de toekenning van eretekenen en prijzen van de gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren,

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren, Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari 2012 Dames en heren, Filmpremières vinden niet zo heel vaak plaats in Limburg. De kans over een rode loper een bioscoop binnen te schrijden liet ik me dus

Nadere informatie

Naam: IK WOON IN NEDERLAND

Naam: IK WOON IN NEDERLAND Naam: IK WOON IN NEDERLAND Nederland is een land in Europa. Het land ligt aan de Noordzee, naast Duitsland en België. Nederland is niet erg groot. Toch wonen er ruim 16 miljoen mensen, waardoor Nederland

Nadere informatie

B&W-aanbiedingsformulier

B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0137 d.d. 15 februari 2011 B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp jeugdlintjes BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. Een jeugdonderscheiding in te stellen in de vorm van een jeugdlintje.

Nadere informatie

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA BESLUIT van 3 oktober 2013, (Stb. 2013, 375), houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligersonderscheiding

Vrijwilligersonderscheiding Vrijwilligersonderscheiding Introductie Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

Goedemorgen dames en heren,

Goedemorgen dames en heren, Goedemorgen dames en heren, Van harte welkom in het gemeentehuis van Waterland! Welkom op deze bijzondere dag in de geschiedenis van Waterland, maar ook in die van Nederland. Vandaag worden namelijk voor

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

LCA. LIEMERSCOLLEGEAWARD Special : the Medal Run. de weg ernaar toe. de medaille. de kleur. november 2015

LCA. LIEMERSCOLLEGEAWARD Special : the Medal Run. de weg ernaar toe. de medaille. de kleur. november 2015 LCA LIEMERSCOLLEGEAWARD Special : the Medal Run november 2015 de medaille de weg ernaar toe de kleur LCA Inhoud de medailles LIEMERSCOLLEGEAWARD Special : the Medal Run de weg naar de medailles de kleur

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel waardering vrijwilligers

Initiatiefvoorstel waardering vrijwilligers Initiatiefvoorstel waardering vrijwilligers Inleiding 2012 is een belangrijk jaar voor het Eindhovense vrijwilligerswerk. Met alle veranderingen binnen het sociaal beleid van onze stad zal de vraag naar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Regels voor het toekennen van het Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk

Regels voor het toekennen van het Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk Regels voor het toekennen van het Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen/ jeugd in de gemeente Oisterwijk, het Oisterwijkse kinder- / jeugdlintje:

Nadere informatie

Luxemburgse orden verbonden aan onze koning-groothertog. 11 juni 2011

Luxemburgse orden verbonden aan onze koning-groothertog. 11 juni 2011 Luxemburgse orden verbonden aan onze koning-groothertog. 11 juni 2011 Inhoudsopgave Theorie Orde van de Eikenkroon Orde van de Gouden Leeuw van Nassau Aantallen Tentoonstelling Theorie, staatkundig Ontstaansgeschiedenis

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen inzake onredelijke en omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening te brengen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. ONTDEK RADIO 509 Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 RUIM 25.000 LUISTERAARS.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1182 MONITEUR BELGE 14.01.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Programmaboekje Dapperheidsonderscheidingen. 7 december 2016

Programmaboekje Dapperheidsonderscheidingen. 7 december 2016 Programmaboekje Dapperheidsonderscheidingen 7 december 2016 Zeer geëerde gasten, Van harte welkom op deze bijzondere dag. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd in te stemmen met zeven voordrachten

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger

Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger Reglement Cultuurprijs, prijs Cultuurverdienstelijke en prijs Cultuurvrijwilliger ALGEMEENHEDEN Artikel 1. Doel Met het uitreiken van de culturele prijzen wordt gestreefd naar de bevordering van het culturele

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Rouwcirculaire. 1. Indeling rouwcirculaire. 2. Algemene voorbeeldteksten. 3. Kerkelijke voorbeeldteksten. 4. Toevoegingen

Rouwcirculaire. 1. Indeling rouwcirculaire. 2. Algemene voorbeeldteksten. 3. Kerkelijke voorbeeldteksten. 4. Toevoegingen Rouwcirculaire 1. Indeling rouwcirculaire 2. Algemene voorbeeldteksten 3. Kerkelijke voorbeeldteksten 4. Toevoegingen 5. Aanduiding plechtigheid / dienst 6. Onderscheidingen 7. Adviezen bij het opstellen

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 994 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2010-2011 32 414 Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 813 (R 1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke

Nadere informatie

JuZa-004982-ibo blad 2

JuZa-004982-ibo blad 2 AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 4 november 2002 periodieke controle 2002 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004982-ibo

Nadere informatie

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. In Europa zijn nog zes andere koninkrijken.

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. In Europa zijn nog zes andere koninkrijken. Wat doet de koning? 2 Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. In Europa zijn nog zes andere koninkrijken. De meeste landen in Europa zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Voorstel tot de verlening van een. Koninklijke Onderscheiding

Voorstel tot de verlening van een. Koninklijke Onderscheiding Voorstel tot de verlening van een Koninklijke Onderscheiding Bestuurssecretariaat Mirella Borst - Bakker Telefoon (0229) 54 83 95 E-mail bestuurssecretariaat@koggenland.nl Vóór 1 augustus inleveren voor

Nadere informatie

11R4663. Initiatiefvoorstel waardering jonge vrijwilligers. Inleiding

11R4663. Initiatiefvoorstel waardering jonge vrijwilligers. Inleiding Initiatiefvoorstel waardering jonge vrijwilligers Inleiding Het jaar 2011 is het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. Het doel van het jaar is om aan de vrijwilligers te laten blijken dat hun werk

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 21603 13 maart 2015 De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 4 maart 2015; BESLUIT: vast te stellen het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 946 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie