Het Heeft De Koning Behaagd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Heeft De Koning Behaagd"

Transcriptie

1 Het Heeft De Koning Behaagd Vorstelijk genieten van gewone mensen die Koninklijk onderscheiden zijn. Ons Oranje gevoel! Gerne: Human interest Het heeft De Koning behaagd zo klinkt het zo n kleine vijfduizend keer per jaar in ons land uit de monden van burgemeesters. Ze reiken met die woorden een Koninklijke Onderscheiding uit aan verdienstelijke burgers. Formathouse heeft het nieuwe televisieprogramma Het Heeft De Koning Behaagd ontwikkeld. Een intrigerend programma met korte portretten van gewone mensen die gedecoreerd zijn. Vol passie en trots vertellen zij over hun maatschappelijke betrokkenheid, hun drijfveren en hun leven. Bijzondere portretten van unieke mensen, die vaak nog meer doen dan waarvoor ze zijn onderscheiden!

2 De feiten - Koninklijke onderscheidingen, ook wel lintjes genoemd, worden elk jaar vóór Koninginnedag toegekend bij de traditionele lintjesregen. - De toekenning van de onderscheidingen wordt bekend gemaakt in een speciale editie van de Staatscourant. - Nederland kent drie verschillende ridderorden: de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Binnen die orden bestaan weer diverse onderscheidingen, zoals bijvoorbeeld Ridder, Officier of Ridder Grootkruis. - In 2012 werden er 3429 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De lintjesregen 2012 laat de volgende ontwikkelingen zien: Er zijn 1194 vrouwen die bij de lintjesregen 2012 gedecoreerd worden, dat komt neer op 34,82 %. Het aantal mannen bedraagt 2235 (65,18 %). Van alle gedecoreerden zijn er 3008 (87,72 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1895 mannen en 1113 vrouwen. Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen, komt naar voren dat in provincie Drenthe het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de 75 personen zijn er 32 vrouw (42,67 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit provincie Zuid-Holland, dat zijn 252 vrouwen (37,72 %). In provincie Zuid-Holland zijn de meeste decoraties verleend, 668 decoraties. In Noord-Brabant zijn er 658 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 505 personen. Op Aruba (22), Curaçao (15), St. Maarten (6) en op Bonaire is aan 3 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 3359 personen, 1174 vrouwen en 2185 mannen. Er zijn 245 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie. Zowel de oudst gedecoreerde man, de 94-jarige heer L.C. Bovens en de jongst gedecoreerde man,de 24-jarige heer D.R.A. Kemp zijn beiden woonachtig te Rotterdam. De heer Bovens is vanaf 1971 administrateur t.b.v. de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam (300 leden) en de heer Kemp is honkballer van het Nederlandse honkbalteam (zie bijlage). De oudst gedecoreerde dame is de 92-jarige mevrouw S. Beukema-de Vries. Zij is vanaf 1974 gastdame t.b.v. het buurtcentrum Het Floreshuis te Groningen. De jongste vrouw is de 30-jarige mevrouw F. Diallo. Zij zet zich vanaf 1997 in tegen vrouwenbesnijdenis en de bevordering van vrouwenemancipatie. Beide dames zijn woonachtig in de gemeente Groningen. Bron: persbericht Lintjesregen 2012 // lintjes.nl // Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

3 Impressie van het programma Het heeft De Koning behaagd portretteert gewone bijzondere Nederlanders, met Koninklijke allure. We krijgen niet alleen een kijkje in hun manier van leven, maar ook in hun bijzondere zienswijze op het leven. De televisiekijker maakt op persoonlijk vlak kennis met hen en ook met het vrijwilligerswerk dat zij uitvoeren inclusief het belang ervan. Wat ziet de kijker? Een uniek human interest televisieprogramma van gewone bijzondere mensen. Met bijzondere merkwaardige karakters, vol passie, zéér verschillend, maar met één ding gemeen, het hebben van een Koninklijke onderscheiding! In een Showroom achting setting worden deze unieke mensen geportretteerd. Daardoor leer je de mensen kennen achter het lintje, maar ook waarvoor ze het lintje precies hebben gekregen. We maken kennis met diverse vormen van maatschappelijke betrokkenheid en het belang hiervan, waardoor het programma ook [on]bewust een informatief karakter krijgt. Dankzij deze unieke combinatie onderscheidt dit programma zich in vorm en inhoud van een informatief human interest genre. Een chronologische beschrijving van de programma onderdelen: Item 1: Leader van het programma Het heeft de Koning Behaagd Item 2: Preview: korte presentatie wat er in het programma komt. Dit kan doormiddel van een voice-over of door een presentator. Het is mogelijk om hier wat actuele feiteninformatie te verstrekken richting de kijkers. Kort en bondig. Item 3: Krachtig portret van een onbekende bijzondere Nederlander (die al eerder een Lintje heeft mogen ontvangen). Item 4: Krachtig portret van een bekende Nederlander die een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Item 5: Junior lintje, een jong iemand (tot 18 jaar) krijgt een Junior Lintje uitgereikt voor zijn/ haar vrijwilligerswerk. Het kan jongeren stimuleren (meer) vrijwilligerswerk te doen, en het bedankje voor de getoonde inzet, kan een voorbeeld zijn voor andere jongeren. Bovendien brengen we op deze manier de Koninklijke onderscheidingen onder de aandacht van en bij jongeren! Het geeft hen een positief zelfbeeld, omdat ze zich zo bewust worden van het feit dat hun inspanning ertoe doet en dat ze veel kunnen betekenen voor anderen. De doelgroep is jarigen. Deze doelgroep is vaak ook actief en valt absoluut buiten de Koninklijke onderscheidingen, maar dankzij dit programma worden ze wel geportretteerd en onderscheiden. Item 6: Krachtig portret van een onbekende bijzondere Nederlander (die al eerder een Lintje heeft mogen ontvangen). Item 7: Afsluiting // programma aftiteling/ Cliff-hanger In het laatste item blikken we alvast vooruit op de volgende uitzending. We prikkelen kijkers om naar de volgende uitzending van Het Heeft De Koning Behaagd te gaan kijken. Na de vooraankondigingen van de volgende uitzending zal het programma daadwerkelijk eindigen met de titelrol. Flowchart 1. Leader, 30 seconden 2. Preview, 1,5 minuut 3. Portret van een onbekende bijzondere Nederlander, 6,5 min. 4. Bekende Nederlander met onderscheiding, 6 minuten 5. Uitreiking Junior Lintje, 6 minuten 6. Portret van een onbekende bijzondere Nederlander, 6,5 min. 7: Afsluiting // programma aftiteling, 1 minuut Totaal: 28 minuten

4 Het Heeft De Koning Behaagd verkort programma impressie Nederlanders zijn trots op hun land en dat blijkt op verschillende manieren. Neem bijvoorbeeld de oranjegekte tijdens het voetbal! Ook het Koninklijk Huis is onder de Nederlandse bevolking zeer geliefd. Het Koninklijk Huis heeft een traditie die sterk wordt gewaardeerd, namelijk de Koninklijke onderscheidingen. Het wordt beschouwd als de bekroning op goed werk van diegene die de onderscheiding krijgt. [Slechts een enkeling weigert de onderscheiding ] Het heeft De Koning behaagd... is een eigentijds Human interest TV programma. De kijker wordt op ongecompliceerde en persoonlijke wijze wegwijs gemaakt in de wereld van de Koninklijke Onderscheidingen. Kan iedereen een lintje krijgen? Wie bepaalt wie er een lintje krijgt? Wie maakt de lintjes en kun je ze kopen? Wat gebeurt er allemaal voordat iemand een lintje krijgt opgespeld? Het Onbekende Verhaal achter de Koninklijke Onderscheidingen. Mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvangen zijn vaak bijzondere meensen vol passie en maatschappelijke betrokkenheid. We lezen vaak vluchtig over hen in regionale bladen; vier regels tekst over het waarom met sóms een klein fotootje van de uitreiking. Juist déze mensen die niet dagelijks in de spotlight staan worden geportretteerd in dit televisieprogramma. De portretten van deze unieke mensen leveren vorstelijke televisie op! Achtergrond informatie over de Lintjes in Nederland Mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt in onze Nederlandse samenleving, komen in aanmerking voor de Koninklijke lintjes. De standaardprocedure van voorstel tot decoratie is een traject met in totaal zeven stappen. Hiernaast de standaardprocedure: 1. Voorstel 2. Advies burgemeester 3. Advies commissaris van de Koningin 4. Advies Kapittel voor de Civiele Orden 5. Voordracht en ontwerpkoninklijk besluit door minister die het aangaat 6. Ondertekening koninklijk besluit door H.M. de Koningin 7. Uitreiking

5 Uitreiking De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de Algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koninginnedag. Maar ook kan de uitreiking plaatsvinden tijdens een andere Bijzondere gelegenheid. Die gelegenheid moet dan wel aansluiten bij het zwaartepunt van de verdiensten van de gedecoreerde. Wie de onderscheiding uitreikt, wordt bepaald door de minister. De officiële handeling kan zeker niet door een particulier gedaan worden; zij zijn uitgesloten van het uitreiken van onderscheidingen. In aanmerking komen wel de burgemeester, de commissaris van de Koningin, de minister zelf, een ambtenaar, een persoon van een ander bestuursorgaan die onder de directe verantwoordelijkheid van een minister valt of een bestuurder van een ander overheidslichaam, zoals van een waterschap. Bij de uitreikingen in Nederland treden burgemeesters en commissarissen van de Koningin op als vertegenwoordiger van de Kroon. Bij de burgemeester komt dit tot uiting doordat hij zijn ambtsketen draagt met het rijkswapen in plaats van het gemeentewapen aan de voorzijde. De uitreiking aan een persoon die in de Nederlandse Antillen of in Aruba woont, wordt verzorgd door de Gouverneur van de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba. Ook deze kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar of een vertegenwoordiger van een bestuursorgaan. Bij de Koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje, ook een oorkonde. Hierin staat vermeld dat de koning bij koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de civiele orden heeft verleend. De oorkonde wordt ondertekend door de Kanselier der Nederlandse Orden. Samenvatting Koninklijke Lintjes De historie van het Nederlandse decoratiestelsel valt uiteen in drie periodes: De periode tot 1815, met daarin onder meer de middeleeuwse ridderordes en de voorlopers van de huidige verdienst-orden; De periode , waarin de drie huidige orden werden ingesteld en de herziening van het decoratiestelsel werd voorbereid; De periode vanaf 1994, die begint met de herziening van het decoratiestelsel. In het huidige decoratiestelsel van Nederland zijn er twee kapittels waarin onderscheidingen worden verleend, namelijk het kapittel voor de Civiele Orden en het kapittel der Militaire Willems-Orde.

6 Koninklijke Lintjes Militaire Willems-Orde De Militaire Willems-Orde wordt uitgereikt aan militairen of burgers die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden. Civiele Orden De Civiele Orden zijn in het leven geroepen om verdienstelijke personen te decoreren. Nederland kent twee Civiele Orden: het zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Beide Orden hebben een eigen geschiedenis en karakter. Orde van de Nederlandse Leeuw De Orde van de Nederlandse Leeuw is in 1815 ingesteld. Er zijn drie graden: Ridder Grootkruis Commandeur Ridder Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Het gaat hier om een puur individuele genialiteit die ook voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken. Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij zich bijvoorbeeld zeer verdienstelijk heeft gemaakt inzake de werkgelegenheid of op het gebied van exceptioneel innovatief ondernemen of exceptioneel baanbrekend (wetenschappelijk) onderzoek heeft gedaan óf een unieke sportprestatie heeft geleverd. Orde van Oranje-Nassau De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis Grootofficier Commandeur Officier Ridder Lid Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. Zulke bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Voor het programma Het heeft De Koning Behaagd zal vooral gebruik gemaakt gaan worden van kandidaten die een onderscheiding zullen krijgen in de Civiele Orden.

7 Koninklijke Lintjes Overige onderscheidingen De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft nog een aantal andere onderscheidingen die in unieke situaties verstrekt kunnen worden. Het gaat om een aantal dapperheidsonderscheidingen. Deze onderscheidingen staan in het teken van een vrijwillige moedige daad gericht op menslievendheid. Dit zijn: De Bronzen Leeuw Het Bronzen Kruis Het Kruis van Verdienste Het Vliegerkruis De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon De Bronzen Leeuw De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld en is bedoeld voor militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen Leeuw ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Het Bronzen Kruis Het Bronzen Kruis, ingesteld in 1940, wordt toegekend aan Nederlandse militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat door moedig of beleidvol optreden tegen de vijand hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan het Bronzen Kruis ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Het Kruis van Verdienste Het in 1941 ingestelde Kruis van Verdienste wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders, die zich in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden. Directe confrontatie met de vijand is voor dit Kruis dus geen vereiste. Het Vliegerskruis Het Vliegerkruis is in 1941 ingesteld en is bedoeld voor Nederlandse militairen die - gedurende één of meerdere vluchten ten behoeve van de Nederlandse Staat in een vliegtuig - zich door daden van initiatief, moed en volharding, tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden. Ook niet-militairen en buitenlanders kunnen, onder dezelfde voorwaarden, in aanmerking komen voor decoratie met het Vliegerkruis. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon Bij deze Erepenning gaat het om een vrijwillige moedige daad, die is gericht op menslievendheid. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon beloont hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering. De Erepenning geldt voor volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden Bovenstaande achtergrondinformatie over Lintjes in Nederland is samengesteld door informatie van de Kanselier der Nederlandse Orden te Den Haag.

8 Specificaties Programma: Het Heeft De Koning Behaagd Categorie: informatief Human interest Frequentie afleveringen: wekelijks Lengte: +/- 25 minuten Format-uitwerking Jeroen Bakker Formathouse.nl Domeinnaam: hetheeftdekoningbehaagd.nl Met dank aan Jos Brink Bij de uitwerking van dit TV-format hebben wij ondersteuning gehad van de helaas overleden Jos Brink. Wij willen Jos nogmaals danken voor zijn waardevolle inhoudelijke bijdrage aan dit TV format. Wij hadden graag gezien dat jij dit programma had gepresenteerd. Jeroen Bakker Een TV-Format met internationale potentie Niet alleen in Nederland kent men de Koninklijke onderscheidingen. Ook in Engeland kent men dit gebruik. Daarnaast zijn er presidentiële onderscheidingen in Amerika en Duitsland en Frankrijk, die op het zelfde niveau en emotionele waarden zitten als de Nederlands Koninklijke onderscheidingen. Wij hebben het Koninklijke huis van Engeland benaderd en krijgen volledige medewerking tot het maken van een soort gelijk TV programma in Engeland. Formatrechten / auteursrechten van het format Het Heeft De Koning Behaagd zijn gedeponeerd en geregistreerd bij de Merkplaats te Amsterdam Contactgegevens TV-format Het Heeft De Koning Behaagd Formathouse - Jeroen Bakker Korte Noodgodsstraat RJ Gouda Telefoonnummer:

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Ere wie ere toekomt Op de voorkant van deze brochure is afgebeeld: Martin Tobä Lid in de Orde van Oranje-Nassau Martin Tobä werkt sinds zijn pensionering

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Niet voor persoonlijk gebruik!

Niet voor persoonlijk gebruik! Niet voor persoonlijk gebruik! Omkoping van ambtenaren in de civiele openbare sector Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel I het onderzoek 6 1. De Rijksrecherche stelt onderzoek in 6 2. Benutten van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Auteur(s): Annette van den Bosch en Else-Marije Boss Fotografie omslag: Redmar Kruithof Vormgeving: Suggestie & illusie Drukwerk: True

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie