Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014"

Transcriptie

1 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van der Heijden Den Haag, 18 november 2013, per aan: Geachte heer/mevrouw, In de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 vragen wij (Rover afdeling Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) graag uw aandacht voor onze wensen met betrekking tot het openbaar vervoer in uw gemeente voor de raadsperiode Daarbij is de doelstelling van de Wet personenvervoer 2000 voor ons leidend. Daarin is het volgende bepaald: Het openbaar vervoer moet een belangrijke rol spelen in de vergroting van de bereikbaarheid in Nederland. Door een groter gebruik van middelen van collectief vervoer in plaats van de particuliere auto kan de congestie op de wegen worden verminderd, hetgeen van belang is voor de mainport-functie, de bereikbaarheid van de economische centra, de stadsgewesten en daarmee voor de economische groei in ons land. Tegelijkertijd kan op deze wijze beter in de sociale functie van het openbaar vervoer worden voorzien. Einde citaat. Reeds een aantal jaren worden wij geconfronteerd met bezuinigingen op het openbaar vervoer (hierna afgekort als OV). De economische crisis is helaas nog niet voorbij zodat er, van het stadsgewest Haaglanden helaas nieuwe bezuinigingen op het OV te verwachten zijn. Wij denken (vooralsnog) graag mee hoe besparingen op het OV kunnen worden bereikt door middel van meer efficiency. Echter, op een gegeven moment kan de grens van de bezuinigingen op het OV Pagina 1 van 5

2 zijn bereikt. Deze situatie doet zich voor zodra de kwaliteit van de dienstverlening in casu het primaire vervoersproces wordt aangetast. In het meedenken hanteren wij de volgende uitgangspunten: Algemeen (1) Het OV moet voor alle buurten in Leidschendam en Voorburg in stand blijven. Daarbij moet worden uitgegaan van een zo groot mogelijke dekking van frequent en betrouwbaar OV. De maximale loopafstand naar een halte van het OV mag de norm van 500 meter niet te boven gaan. Deze norm moet in ieder geval van toepassing blijven in dichtbevolkte wijken en hangt samen met de sociale functie van het OV. In incidenteel geval zijn wij bereid om afwijking van deze norm te accepteren, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden, mits de loopafstand naar een OV-halte de 700 meter niet te boven gaat. (2) In Leidschendam en Voorburg moet er sprake zijn van frequent hoogwaardig OV. Overdag moet de frequentie voor de tramlijnen op 10 minuten blijven, in de avonduren op 15 minuten. Voor de buslijnen moet de frequentie overdag op 10 tot 15 minuten blijven en in de avonduren op 30 minuten tot einde dienst. Voor buslijn 23 geldt een 15 minuten frequentie tot uur. In de avonduren dienen buslijnen in ieder geval op tijd te rijden en moet er een overstapgarantie zijn op de belangrijkste overstappunten, zoals op het NS station Voorburg. Ook moeten de eerste en laatste ritten worden gegarandeerd. (3) Het RandstadRail - en tramnet vormt de ruggengraat van het OV in Haaglanden. De buslijnen zijn veelal aanvullend, maar niet van minder betekenis. Bij bezuinigingen op het lijnennet moet zoveel mogelijk worden gekeken naar lijnen die (enigszins) parallel lopen met andere OV-lijnen en naar buslijnen die kunnen worden aangetakt op frequente raillijnen. Ook moet het strekken van buslijnen daarin worden meegenomen. Wij stellen het ook op prijs dat er wordt gekeken naar mogelijke bezuinigingen op de overhead van OV-bedrijven. Verhoging van het basistarief en de km-prijs van de OV-chipkaart is voor ons aanvaardbaar voor zover de landelijke prijsindexering wordt gevolgd. (4) De dienstregeling wordt jaarlijks vastgesteld. Daarmee wordt deze als het ware in beton gegoten. Wij zijn van oordeel dat er meer flexibiliteit moeten worden ingebouwd in de dienstregeling. Als er op bepaalde uren van de dag of dagen (bijv. zondagochtend) minder vraag is naar OV dan ligt het in de rede dat in overeenstemming te brengen met de frequentie. (5) Er moet voor mindervaliden en ouderen een toegankelijk OV zijn. De lage vloerbussen en RandstadRail trams voldoen aan deze eis; de GTL-trams met hoge vloer niet. In geval van bezuinigingen moet hiermee rekening worden gehouden. Dat betekent dat er niet met de botte bijl gehakt kan/mag worden in buslijnen. Pagina 2 van 5

3 (6) De bezuinigingen op OV-lijnen zullen in belangrijke mate moeten worden gebaseerd op de daadwerkelijke vervoerscijfers van de betrokken lijnen. Deze cijfers dienen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur beschikbaar te zijn voor onder meer de gemeenteraad en betrokken reizigersorganisaties. Bij de bezuinigingen hanteren wij als uitgangspunt: wat sterk is moet sterk blijven, met dien verstande dat er aandacht blijft bestaan voor de sociale functie van het OV. Bij zwakke lijnen moet worden afgewogen welke lijndelen kunnen vervallen, dan wel overgenomen kunnen worden door een andere lijn. Wij zijn er geen voorstander van om stelselmatig de kaasschaafmethode te gebruiken, op enig moment zal bij verdergaande bezuinigingen herstructurering van het lijnennet moeten worden overwogen. Specifiek Groei van het openbaar vervoer Begin dit jaar heeft u uw Verkeers- en vervoersplan herijkt. In uw herijkte plan gaat u uit van groei van het openbaar vervoer nà 2020 wanneer wij allen hopelijk in betere economische tijden verkeren. Wij onderschrijven deze zienswijze van harte. Ook gaat u in uw herijkte plan uit van het stimuleren van het openbaar vervoer als alternatief voor het autoverkeer, waarbij met name ingezet moet worden op het beter benutten van de bestaande openbaar vervoer voorzieningen. Het inzetten op sterke openbaar vervoer lijnen past volgens u in deze visie, maar u wilt ook dat er aandacht blijft bestaan voor het sociale belang van de zwakkere lijnen. Wij zijn met u van mening dat er ook aandacht moet blijven bestaan voor de sociale functie van het openbaar vervoer, ook in deze tijd van bezuinigingen. Leidschendam Zuid is na de opheffing van bus 47 niet meer met OV bereikbaar. Een beperkte lijndienst wordt momenteel onderhouden door een busje van Woej, om op enigerlei wijze in de vervoersbehoefte te voorzien. De sociale functie van het OV in Leidschendam Zuid zou naar onze visie in de nabije toekomst moeten worden hersteld. In uw herijkte verkeers- en vervoersplan heeft u ook aangegeven om het openbaar vervoer meer te zullen relateren aan ruimtelijke ontwikkelingen. Uw beschouwt dit zelfs als een opgave. Wij stellen het op prijs indien u daarbij ook naar grensoverschrijdende ontwikkelingen zou willen kijken die van invloed kunnen zijn op het openbaar vervoer in uw gemeente. Een voorbeeld daarvan is de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van De Binckhorst en de geplande railverbinding die mogelijk een terugkeer van tram 10 naar Voorburg station zal betekenen. RR-lijn 2 terug naar Leidschendam Noord Tot dit najaar voorzag RR-lijn 2 onder meer in de vervoersrelatie Leidschendam Noord station Laan van NOI v.v. Pagina 3 van 5

4 Als gevolg van een aantal factoren: de opheffing van de keerlus en aanleg van de tailtrack bij MCH Antoniushove; de inzet van tweerichting RandstadRail trams op lijn 2; en de bezuinigingen op het OV; is de route van RR-lijn 2 in Leidschendam-Voorburg (Dillenburgsingel) ingekort tot de tailtrack MCH Antoniushove en is tram 6 verlengd naar Leidschendam Noord. Daardoor is de rechtstreekse verbinding van Leidschendam Noord met station Laan van NOI komen te vervallen. Reizigers met bestemming station Laan van NOI zullen bij de halte Leidsenhage over moeten stappen op RR-lijn 2. Het herstellen van de vervoersrelatie van RR-lijn 2 met station Laan van NOI is afhankelijk van de inzet van nieuwe tweerichting trams op tram 6. Nadien kan tram 6 worden ingekort tot de tailtrack bij MCH Antoniushove en kan tegelijkertijd RR-lijn 2 opnieuw worden verlengd naar het begin-/eindpunt Leidschendam Noord. In de raadsperiode zou dit moeten worden gerealiseerd, in ieder geval voor In het kader van de herijking van uw Verkeers- en vervoersplan hebben wij u geadviseerd in de nabije toekomst uit te gaan van het herstellen van de vervoersrelatie Leidschendam Noord station Laan van NOI via de hoogwaardige RR-lijn 2. Dit advies is nog steeds van kracht. Bus 46 via de Noordsingel Bus 46 heeft een belangrijke vervoersfunctie in Leidschendam-Voorburg. De buslijn verzorgt een verbinding met belangrijke locaties als het Beatrixkwartier, NS station Voorburg, centrumgebied Herenstraat, RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg, winkelgebied Damlaan, Raadhuis, Leidsenhage en MCH Antoniushove. Bus 46 rijdt parallel aan het traject van tram 6 vanaf het MCH Antoniushove over de Heuvelweg en de Graaf Willem de Rijkelaan naar de Dillenburgsingel. Hierdoor heeft bus 46 geen eigen verzorgingsgebied en concurreert deze buslijn op dit traject met tram 6. Door een kleine routewijziging via de Burgemeester Kolfschotenlaan en de Noordsingel v.v. krijgt bus 46 een eigen verzorgingsgebied. Bovendien wordt ook 't Lien en omgeving beter bereikbaar met OV. Verder heeft deze routewijziging een positieve invloed op de loopafstand naar een halte van het OV in dit gebied. Daarom is ons voorstel om deze routewijziging van bus 46 in overweging te nemen. Na de halte MCH Antoniushove op de Heuvelweg zou de route van bus 46 in beide richtingen moeten worden: Burgemeester Kolfschotenlaan Noordsingel Veursestraatweg e.v. v.v. Netwerk RandstadRail Momenteel is de eerste fase van Netwerk RandstadRail in uitvoering. De komende jaren zullen er in het kader van deze fase 40 nieuwe Avenio trams instromen die ingezet zullen worden op de tramlijnen 9, 11, 15 en 17 Zuid. In de raadsperiode zal naar wij verwachten de Pagina 4 van 5

5 volgende fase van Netwerk RandstadRail zich aandienen en de instroom van meer nieuwe Avenio trams. De railinfrastructuur in uw gemeente van de tramlijnen 2, 6 en 19 is de afgelopen jaren aangepast voor de exploitatie van de nieuwe brede trams. Dit jaar zijn de RandstadRail trams ingezet op RR2. Sedert 7 oktober jl. worden tijdelijk RandstadRail trams ingezet op het korte traject van tram 19. Er zijn echter niet voldoende van deze trams voor de exploitatie beschikbaar als tram 19 in Delft wordt verlengd naar de TU Wijk in Delft. Volgens de planning gaat deze verlenging in m.i.v. de dienstregeling Voor de tramlijnen 6 en 19 zullen nog nieuwe Avenio trams nodig zijn, in eerste instantie voor tram 19 (m.i.v. dienstregeling 2016) en later voor tram 6. In ieder geval zal in de raadsperiode ook nieuwe trams voor lijn 6 in bestelling moeten zijn genomen. Eerste en laatste rit bus en RR Onverlet bezuinigingen op het OV zal er naar onze opvatting blijvend moeten worden geïnvesteerd in het OV, in het bijzonder in de bereikbaarheid in deze regio. Cruciaal zijn daarbij de de eerste en laatste ritten vanaf en tot de NS stations Voorburg en Laan van NOI. De eerste trein dient op werkdagen bereikbaar te zijn met de bus, in ieder geval om uur. Op zaterdagen en zondagen kan respectievelijk en uur worden aangehouden als aankomsttijd van de eerste bus op het NS station Voorburg. Wanneer de laatste trein aankomt dient er een overstapgarantie te zijn op de laatste bus. In ieder geval om uur. In afgeleide zin geldt dit ook voor de aankomsttijden van RR2 en bus 23 bij station Laan van NOI. Momenteel is dat niet de situatie. In het kader van de bezuinigingen zijn veelal de eerste en laatste ritten vervallen. Dit is niet in overeenstemming met het (inter)nationale karakter van deze regio. Wij vinden dat niet op de eerste en laatste ritten van bus en RR mag worden bezuinigd. Er mag wel naar de frequentie in de vroege ochtenduren en late avonduren worden gekeken. Deze mag lager zijn (bijv. om de 30 minuten) dan overdag. Gaarne verzoeken wij u het bovenstaande bij het samenstellen van uw verkiezingsprogramma voor de raadsperiode te betrekken. Uiteraard zijn wij bereid om met u over onze brief in gesprek te gaan. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Rover afdeling Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, M.G. Schram A. van der Heijden F. Kwakkel Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris/penningmeester Adres: Albert Termotestraat WD Den Haag website: adres: Pagina 5 van 5