ARTIKEL 2 - GEBRUIK MYBUDDY APP ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 2 - GEBRUIK MYBUDDY APP ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET vaardigh. Als Buddy er ev niet GEBRUIK VAN DE MY APP VAN uitkomt, dan is Helpsk van Villa Pinedo er om te overlegg. VILLA PINEDO ARTIKEL 2 - GEBRUIK MY APP Villa Pinedo verbindt voorwaarn aan het gebruik van MyBuddy App. In Villa Pinedo heeft e mobiele app, MyBuddy App, die dist doet bij het volg artikel zijn ze voorwaarn te communicer tuss het kind Buddy. lez. Lees ze goed door. Stuur gerust e naar als ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN vrag hebt. Villa Pinedo), gevestigd MyBuddy voorwaarn te App hebb Daarnaast verklar gebruikers van MyBuddy App zich uitsluitd te hebb van kinr van geschein ours. voorwaarn te houn. te Amsterdam, richt zich op op het welbevinn van begrep belov om zich aan ze * De (ANBI ) Stichting Villa Pinedo (hierna te noem gebruikers verklar ARTIKEL 1 - VILLA PINEDO De aangemeld voor het krijg of bi van Villa Pinedo heeft als doel levs van onrsteuning binn het doel dat Villa kinr van geschein ours positief te Pinedo met dit programma nastreeft. beïnvlo. Dat doet zij op verschill manier. Eén van die manier is dat kinr van geschein ours e Online Buddy kunn aanvrag op website van Villa Pinedo. E kind wordt vervolgs gekoppeld aan e jongere (tuss jaar oud) met geschein ours, Tslotte verklar gebruikers van MyBuddy App het aanmeldformulier naar waarheid te hebb ingevuld te voldo aan voorwaarn om el te nem aan het Buddyprogramma, zoals ook omschrev in artikel 4 9. Buddy. E anre mogelijkheid is dat het kind e vraag kan stell aan Buddy s op het Forum. De Buddy s zijn getraind door Villa Pinedo om onrsteuning te bi worn doorlopd gecoacht in hun In Hoofdstuk 1 (H I) zijn specifieke bepaling opgom voor kinr die e Buddy aanvrag. In Hoofdstuk 2 (H II) zijn specifieke bepaling opgom voor Buddy. In Hoofdstuk 3 (H III) zijn algeme * ANBI: Algeme Nut Beog Instelling. Stichting Villa Pinedo heeft ze ANBI status, wat betekt dat stichting voor minsts 90% het maatschappelijk belang dit. bepaling opgom die geln voor alle gebruikers van MyBuddy App. Pagina 1 van 6

2 kunt chatt met jouw Buddy. H I. VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAGER ARTIKEL 7 - OMGANG MET JOUW (HET KIND) Na het eerste contact met jouw Buddy, span in voor e positieve relatie met jouw ARTIKEL 4 - VOORWAARDEN VOOR DE Buddy. Ook zal Buddy altijd met respect AANVRAGER VAN EEN behanl. Je kunt e Buddy aanvrag via MyBuddy App als : minimaal 10 maximaal 23 jaar oud bt; geschein ours hebt of als ours e mobiele Pinedo telefoon of tablet tot dat in De mewerkers van Villa hebb e geheimhoudings- Je begrijpt dat jouw Buddy er is om jou te hij/zij zelf ge hulpverler is. Je blijft Je kunt e vraag op het Forum via daarom zelf verantwoorlijk voor keuzes of via MyBuddy App die stell als : maakt stapp die onrneemt naar aanleiding van gegev geschein ours hebt of ours gaan beschikking hebt. meeleest (voor steun, door naar jou te luister, maar dat VRAAGSTELLER OP HET FORUM e mobiele telefoon, computer of tablet tot Pinedo Buddy niets hoeft te vertell wat niet wilt. schein; Villa verklaring getekd. Je weet dat jouw ARTIKEL 5 - VOORWAARDEN VOOR DE weet gesprekk. beschikking hebt. kwaliteitsdoeleinn) gaan schein; Je mag jouw Buddy alles vertell wat wilt adviez. d) Je zult alle met jouw Buddy communicer via MyBuddy App. Je zult jouw Buddy niet vrag naar anre contactgegevs of om contact te zoek via ARTIKEL 6 - TOEWIJZEN sociale media zoals Facebook, Instagram, Na het aanvrag van e Buddy zal Villa Snapchat Twitter. Je zult jouw Buddy ook Pinedo jou, zo snel mogelijk, e Buddy niet ontmoet. Wel ga ermee akkoord dat toewijz. We strev ernaar om e Buddy jouw Buddy jou mogelijk e keer wil bell. aan jou te koppel die zo veel mogelijk Dat gebeurt alle in overleg met jou. Jouw geel ervaring heeft. Buddy heeft jouw telefoonnummer niet. Na aanmelding zal Villa Pinedo jou toegang gev tot MyBuddy App, waar Pagina 2 van 6

3 ARTIKEL 8 - ONTEVREDEN OVER JOUW zelf geschein ours hebt; e Omtrt Gedrag) kunt overlegg (hieraan Buddy dan laat dat aan Villa Pinedo wet zijn ge kost verbonn); onrsteuning wilt Villa Pinedo zal dan sam met jou e anre oplossing zoek. geschein ours; ( jongere ) jonger met wilt bi aan kinr met geschein ours Als ge contact meer wilt met jouw evtueel aan geschein ours. Buddy omdat voldo bt gesteund of Als Buddy b verplicht om training te volg zoals beschrev in Artikel 12. stopp, dan kan dat altijd. Je laat dat dan aan jouw Buddy wet via MyBuddy App aan bereid bt om twee verplichte onrsteuning juist omdat ontevr bt wilt bi Buddytraining te volg; ARTIKEL 9 - CONTACT STOPPEN MET JOUW Als Buddy zul na boeming t minste e jaar beschikbaar zijn. Je begrijpt klikt dan op knop Stopp met dat e kind zich aan jou kan hecht dat App. (Verklaring Als niet (langer) tevr bt met jouw via het adres VOG het daarom van belang is dat het contact Het contact met Buddy kan ook door Villa dat hebt met e kind afmaakt. Pinedo worn beëindigd, wanneer jij niet d) houdt aan ze algeme voorwaarn. Als Buddy op het Forum beantwoord tminste 4 bericht per maand op het Forum. Indi hier niet aan kunt voldo, H II. VOORWAARDEN OM TE b niet langer geschikt als Buddy op WORDEN BIJ VILLA PINEDO Forum. e) Als na e jaar niet langer Buddy wilt zijn, ARTIKEL 10 - VOORWAARDEN VOOR EEN of wanneer anr vrijwilligerswerk wil do voor Villa Pinedo, dan laat dat aan jouw via Forumcoördinator of Helpsk van Villa of via MyBuddy App Pinedo wet. In samspraak wordt dan aanmeln als : beslot jouw Buddyschap wordt afgerond. Om Buddy te worn kun minimaal 18 maximaal 25 jaar oud bt; f) Villa Pinedo kan te all tij besliss dat niet langer geschikt bt als Buddy. Je bt niet (meer) geschikt als Buddy Pagina 3 van 6

4 wanneer : niet houdt aan ze algeme uitleg te gev over e chat, of wanneer voorwaarn; twijfelt of het kind is wie hij zegt dat hij is. Dit niet reageert op bericht die via telefonisch contact is altijd in overleg met het MyBuddy App ontvangt; kind. Je belooft adviez van Villa Pinedo feedback vanuit Villa Pinedo niet hierover op te volg. serieus neemt; of g) altijd vooropstell. Als Buddy streef niet opvolgt. zoveel als mogelijk naar e positief contact. Als Buddy weet dat gesprekk in Je zult best do om het contact te MyBuddy App worn gemonitord door Villa onrhoun om duilijk te zijn over wat Pinedo. Je begrijpt dat dit is voor het kind van jou kan verwacht. d) rol van ervaringsskundige niet in Het is aan Villa Pinedo of al dan niet in rol van hulpverler. Je onrsteunt, geeft aanmerking komt om Buddy in chat of op adviez tips biedt e luisterd oor. e) De communicatie zal (afgezi van mogelijk door voorwaarn formaliteit emalig bell) uitsluitd via MyBuddy hiervan. Je zal voor het kind van grote App verlop of via het Forum op waar zijn. Echter zal begrijp dat Villa website. Je zult als Buddy nooit met e kind Pinedo het belang van dit (kwetsbare) kind afsprek. Je begrijpt achtergrond van dit vooropstelt. verbod belooft daaraan te houn. f) initiatief neemt, dan vertel dat dit niet EN KIND bedoeling is. Contact vindt dus uitsluitd Nadat door Villa Pinedo bt boemd tot plaats via MyBuddy App of via het Forum Buddy kinr mag gaan help, beloof op website. dat voortvard te do. Na koppeling aan e kind door Villa Pinedo, leg via MyBuddy App het eerste contact. Het kan voorkom dat Villa Pinedo jou vraagt om telefonisch contact te legg met Je zal het kind ook niet bar via social media. Wanneer het kind hiertoe zelf het ARTIKEL 11 COMMUNICATIE TUSSEN Je weet dat als Buddy e kind steunt in kwaliteitsdoeleinn. het Forum te worn. Laat niet afschrikk Je zult als Buddy het belang van het kind tips adviez vanuit Villa Pinedo veiligheid van jou het kind voor h) e kind, om meer verduilijking te vrag, g) Als twijfelt over welk advies kunt gev of twijfelt over hoe kunt reager, neem contact op met Helpsk via MyBuddy App of jouw forumcoördinator. Als zorg maakt over e kind, neem Pagina 4 van 6

5 direct contact op met Helpsk van Villa wijz op mogelijkh wat betreft Pinedo. hulpverl instanties. Villa Pinedo heeft hierin ARTIKEL 12 - TRAININGEN uitsluitd e informer adviser functie. Na jouw aanmelding als vrijwilliger bij Villa H III. OVERIGE VOORWAARDEN Pinedo zorg dat dat aanwezig bt op door jou gekoz datum. Je volgt e Buddy Basistraining binn e halfjaar ARTIKEL 15 - PRIVACYBEWAKING e Buddy Verdiepingstraining, zodat Villa Pinedo vindt bescherming van voldo bt toegerust om ervaring privacy van betrokk veiligheid van in te zett om anr te onrsteun. persoonsgegevs belangrijk. De gegevs Tijns Buddy Basistraining komt zull dan ook, in overestemming met motivatie aan or zal worn beooreld of aan ze algeme voorwaarn voldoet. Algeme Verorning bescherming (AVG), Gegevs- uitsluitd worn verwerkt verigbaar met het doel waarvoor zij zijn verkreg. De gegevs worn ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING zonr uitdrukkelijke toestemming van Als vrijwilliger van Villa Pinedo zul betrokke niet verstrekt aan anr, tzij vertrouwelijk zorgvuldig omgaan met alle Villa Pinedo daartoe verplicht is op basis van verkreg informatie over het kind over wet of e rechterlijke uitspraak. Villa ( werkwijze van) Villa Pinedo. Pinedo treft pass technische organisatorische maatregel ter beveiliging ARTIKEL 14 - DOORVERWIJZING van persoonsgegevs. Wanneer er sprake is van (vermo van) huiselijk geweld, kinrmishanling of e ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID misdrijf, dan neem als Buddy te all tij In ge geval is Villa Pinedo aansprakelijk direct contact op met Helpsk van Villa voor ige directe /of indirecte scha van Pinedo. Villa Pinedo heeft e Meldco gebruikers van MyBuddy App. Kinrmishanling Huiselijk geweld zal ze volg. Villa Pinedo zal daarbij altijd het kind motiver om iemand in zijn/haar omgeving in vertrouw te nem kan ARTIKEL 17 - RECHT(BANK) Op rechtsverhouding tuss Villa Pinedo erzijds gebruikers van MyBuddy Pagina 5 van 6

6 App anrzijds, is het Nerlands recht van toepassing. Evtuele geschill worn voorgelegd aan bevoeg rechter te Amsterdam. ARTIKEL 18 - KLACHTENREGELING Wanneer als gebruiker van MyBuddy App e klacht hebt, kun wn tot ARTIKEL 19 - SLOTBEPALING De gebruiksvoorwaarn kun ook vinn op De nieuwste versie van voorwaarn is van toepassing. Pagina 6 van 6

Wij hechten grote waarde aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Hier informeren wij u hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wij hechten grote waarde aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Hier informeren wij u hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn. Privacybeleid Wij hecht grote waarde aan het omgaan met uw persoonsgegevs. Hier informer wij u hoe wij daarmee omgaan wat uw recht zijn. Wie wij zijn De Geschillcommissie faciliteert de klacht- geschiloplossing

Nadere informatie

Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF

Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF UNICEF Nederland (Stichting Nederlands comité UNICEF), is als onafhankelijke stichting met een samenwerkingsovereenkomst verbonden met het wereldwijd

Nadere informatie

Privacy & Cookie statement Qlinx

Privacy & Cookie statement Qlinx Privacy & Cookie statement Qlinx Laatst gewijzigd: 22 mei 2018 De applicatie Qlinx ( App ) en de website qlinx.nl ( Website ) en de daarbij horende diensten worden aangeboden door Media IP B.V. die veel

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING ZVL-1886

PRIVACYVERKLARING ZVL-1886 PRIVACYVERKLARING ZVL-1886 Dit is privacyverklaring van zwemvereniging ZVL-1886. Bewust of onbewust elt u persoonsgegevens met ons. Wij vinn het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STICHTING WEISSENSEE4KIDS

PRIVACY STATEMENT STICHTING WEISSENSEE4KIDS PRIVACY STATEMENT STICHTING WEISSENSEE4KIDS Informeren over verwerking van persoonsgegevens De Stichting Weissensee4Kids is voor het verwezenlijken van ons doel: Het werven van fondsen met behulp van schaats-,

Nadere informatie

Privacyverklaring Loon en Verhuurbedrijf van der Heiden

Privacyverklaring Loon en Verhuurbedrijf van der Heiden Privacyverklaring Loon en Verhuurbedrijf van der Heiden Datum verklaring:24-05-2018 Loonbedrijf van der Heiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nadere informatie

Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF

Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF Privacy statement Stichting Nederlands Comité UNICEF UNICEF Nederland (Stichting Nederlands comité UNICEF), is als onafhankelijke stichting met een samenwerkingsovereenkomst verbonden met het wereldwijd

Nadere informatie

Privacy Statement. Verwerking van persoonsgegevens algemeen

Privacy Statement. Verwerking van persoonsgegevens algemeen Privacy Statement Voetbalvereniging U.V.S. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

Privacy Policy. G.S.V.V. Veracles

Privacy Policy. G.S.V.V. Veracles Privacy Policy G.S.V.V. Veracles Best lid of aankomend lid, Dit is de privacyverklaring van G.S.V.V. Veracles, gevestigd te Blauborgje 16, Groningen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV Privacyverklaring Elsloo Elsloo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf: Noord

Nadere informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Privacy statement Cre8yourday Algemeen Cre8yourday respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk

Nadere informatie

Stichting De Herberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy

Stichting De Herberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Privacy Verklaring Stichting De Herberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

AVG Beleid HCEL PRIVACY POLICY

AVG Beleid HCEL PRIVACY POLICY AVG Beleid HCEL PRIVACY POLICY Hockeyclub Etten-Leur (HCEL) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

Nadere informatie

Privacy Statement MENS De Bilt

Privacy Statement MENS De Bilt Privacy Statement MENS De Bilt Dit is het Privacystatement van MENS De Bilt. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt MENS De Bilt uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Persoonsgegevens van leden worden door WVF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Persoonsgegevens van leden worden door WVF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Privacy Policy v.v. WVF Voetbalvereniging Westenholte Voorst Frankhuis (WVF) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Privacy verklaring HV Zwolle

Privacy verklaring HV Zwolle Privacy verklaring HV Zwolle Handbalvereniging Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe

Nadere informatie

Privacy Policy Van Winkel Fashion B.V.

Privacy Policy Van Winkel Fashion B.V. Privacy Policy Van Winkel Fashion B.V. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van Winkel Fashion B.V. hecht veel waarde aan

Nadere informatie

GuidoFox. Treslonglaan RR Den Haag. GuidoFox [PRIVACYVERKLARING]

GuidoFox. Treslonglaan RR Den Haag. GuidoFox [PRIVACYVERKLARING] 2017 GuidoFox Treslonglaan 214 2548 RR Den Haag GuidoFox@GuidoFox.nl 0031 6 45920196 GuidoFox [PRIVACYVERKLARING] GuidoFox Privacyverklaring 10 december 2017 GuidoFox gevestigd en kantoorhoudende te Den

Nadere informatie

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT? PRIVACY VERKLARING WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? Als je komt voor een onderzoek, gaat trainen en gebruik maakt van onze app dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van

Nadere informatie

Privacyverklaring. Advocatenkantoor Claase verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Privacyverklaring. Advocatenkantoor Claase verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: Privacyverklaring Algemeen Advocatenkantoor Claase respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk

Nadere informatie

PRIVACY POLICY van FITNESSCENTRUM AALSMEER B.V. per

PRIVACY POLICY van FITNESSCENTRUM AALSMEER B.V. per PRIVACY POLICY van FITNESSCENTRUM AALSMEER B.V. per 15-05-2018 Fitnesscentrum Aalsmeer B.V. (hierna te noemen: Fitness Aalsmeer) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze

Nadere informatie

Privacybeleid BPF Céramique

Privacybeleid BPF Céramique Privacybeleid BPF Céramique De Stichting Buurtplatform Céramique (hierna genoemd BPF Céramique ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Privacy Policy Stichting Adidam Nederland

Privacy Policy Stichting Adidam Nederland Privacy Policy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen

Nadere informatie

Privacy Verklaring Valken 68

Privacy Verklaring Valken 68 Privacy Verklaring Valken 68 Aan de bescherming van uw persoonsgegevens hecht v.v. Valken 68 veel waarde. In deze Privacy policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Privacy Policy IJsvereniging Zoetermeer

Privacy Policy IJsvereniging Zoetermeer Privacy Policy IJsvereniging Zoetermeer IJsvereniging Zoetermeer (hierna YVZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy Reham Makelaars en Taxateurs

Privacy en Cookie Policy Reham Makelaars en Taxateurs Privacy en Cookie Policy Reham Makelaars en Taxateurs Reham Makelaars en Taxateurs (hierna te noemen: Reham) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy

Nadere informatie

Privacy Statement. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Privacy Statement. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Privacy Statement Dit is het privacy statement van FysiekHerstel, gevestigd te 7902 NX Hoogeveen aan de Sportveldenweg 2 (hierna: FysiekHerstel), www.fysiekherstel.nl Toepasselijkheid Dit privacy statement

Nadere informatie

Adres: Tel: +31 (0) Lindehof Zuid EE Eersel PRIVACYREGLEMENT

Adres: Tel: +31 (0) Lindehof Zuid EE Eersel PRIVACYREGLEMENT PRIVACYREGLEMENT Nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vanaf d.d. 25 mei 2018 van Jolanda Verdegaal Coaching Eersel. Bij Jolanda Verdegaal coaching is uw privacy

Nadere informatie

Katholieke Oudervereniging van KBS de Golfslag Narcisstraat BS Swifterbant Privacy Policy

Katholieke Oudervereniging van KBS de Golfslag Narcisstraat BS Swifterbant Privacy Policy Privacy Policy Katholieke Oudervereniging van KBS De Golfslag (lees verder: Oudervereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante

Nadere informatie

Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2018.

Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2018. Privacy Beleid De Stichting Fietsvierdaagse Hoeven (F4D), verzamelt en verwerkt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van haar website www.fietsvierdaagsehoeven.nl en de uitvoering van haar dienstverlening.

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Versie 1.1 - Nederlands Verwerkersovereenkomst Als je gebruikmaakt van een Crivex app, geef je ons toegang tot diverse gegevens van je klanten. Daarbij zitten ook persoonsgegevens, zoals namen, (e-mail)adressen,

Nadere informatie

Privacy statement and AVG

Privacy statement and AVG Privacy statement and AVG Oppas Madelief / Nanny Nina Oppas Madelief / Nanny Nina Geregistreerd sinds 2010 www.oppasmadelief.nl Havenstraat 37B 3024SG Rotterdam Lyla: 06-12030247 Jasmijn: 06-38502234 Facebook

Nadere informatie

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? Webdesign-bb kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? Webdesign-bb kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen: PRIVACY POLICY Waarom dit privacy statement? Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig

Nadere informatie

Toepasselijkheid privacy statement

Toepasselijkheid privacy statement Make Marketing Magic Privacy Statement Waarom dit privacy statement? Voor onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk

Nadere informatie

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Lelystad: 15 mei 2018 Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Dit is de privacyverklaring van Batavia Swim, gevestigd Jol 3318, 8243HZ in Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Privacyverklaring Brainwash kappers

Privacyverklaring Brainwash kappers Privacyverklaring Brainwash kappers Cookieverklaring Via de website www.brainwash-kappers.nl (win)acties en andere diensten van Eazy Hair BV, gevestigd aan de Schiedamsedijk 49 (hierna: Brainwash ) verzamelt

Nadere informatie

Samen mediawijs. Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media

Samen mediawijs. Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media Met elkaar in gesprek over (social) media 1 Inleiding De wereld verandert. Je kunt steeds meer dingen doen op je computer, laptop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en cookiebeleid

Algemene voorwaarden en cookiebeleid Algemene voorwaarden en cookiebeleid Laatste update 01/04/2018 1. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie 2018 Privacyverklaring LIMM Recycling Versie1.0 1-5-2018 Inleiding Dit is de privacyverklaring van LIMM Recycling. In deze verklaring verschaft LIMM Recycling informatie over de persoonsgegevens die worden

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING. Telefonisch: Adres: Otterweg BC - Beek en Donk

PRIVACYVERKLARING. Telefonisch: Adres: Otterweg BC - Beek en Donk PRIVACYVERKLARING Wij bij de Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u dan ook hoe we bij Omroep Kontakt

Nadere informatie

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens De algemene gegevens van Touchflow: Naam Touchflow Adres Voorstraat 21a Plaats Asperen KVK nr. 30260181 BTW nr. NL 2228 30 396 B01 E-mailadres info@boostyourfood.nl Toelichting Middels deze privacyverklaring

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING SWOA

PRIVACYVERKLARING SWOA PRIVACYVERKLARING SWOA 190327 Privacyverklaring SWOA at kb jvda HK Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verwerking van persoonsgegevens... 2 3. Beveiliging en geheimhouding... 3 4. Contact met SWOA... 4

Nadere informatie

Drijvende Kracht gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Drijvende Kracht gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Privacy- en cookieverklaring De algemene gegevens van Drijvende Kracht: Naam Drijvende Kracht Adres Zuidveld 19, 9755 TK Plaats Onnen KVK nr. 01129559 BTW nr. NL169298826B01 Telefoonnummer +31(0)6 19 07

Nadere informatie

Privacy Policy F4B (Finance 4 Business b.v.)

Privacy Policy F4B (Finance 4 Business b.v.) Privacy Policy F4B (Finance 4 Business b.v.) F4B (Finance 4 Business b.v.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie Privacy Verklaring Excellent v.o.f. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ann & John Bruidsmode Group B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ann & John Bruidsmode Group B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Policy Ann & John Bruidsmode Group B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Privacy Policy SV Borger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Studio Luce Tao Lessen Eva van der Plas femmelune.training psoasbekkenbodem.training

Studio Luce Tao Lessen Eva van der Plas   femmelune.training psoasbekkenbodem.training Privacy Policy (SLTL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij

Nadere informatie

De stichting loopcircuit respecteert jouw privacy. Gegevens die je aan ons verstrekt, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk.

De stichting loopcircuit respecteert jouw privacy. Gegevens die je aan ons verstrekt, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk. PRIVACYBELEID (Stichting Ommelander Loopcircuit) De stichting Ommelander Loopcircuit is een overkoepelende stichting waaronder het Huis en Hypotheek Loopcircuit valt (hierna loopcircuit). Binnen het loopcircuit

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen De diagnose is het begin van een stabieler leven.. Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Een uitgave plusminus van plusminus leven met bipolariteit leven met bipolariteit Tweede regel optie

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. 1. Algemeen

PRIVACY STATEMENT. 1. Algemeen PRIVACY STATEMENT Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Zvv Bristol Team (gevestigd aan Moerasberg 18 4708 NK Roosendaal) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen,

Nadere informatie

Colour Your Cloud gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Colour Your Cloud gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Privacy- en cookieverklaring De algemene gegevens van Colour Your Cloud: Naam Colour Your Cloud Adres Wagemakerspark 98, 4818 TV Plaats Breda KVK nr. 65991265 BTW nr. BTW 856347048B01 Telefoonnummer 06-55140084

Nadere informatie

Privacyverklaring Eilers & Danieli financieel adviseurs B.V.

Privacyverklaring Eilers & Danieli financieel adviseurs B.V. Privacyverklaring Eilers & Danieli financieel adviseurs B.V. Eilers & Danieli financieel adviseurs B.V. (hierna: Eilers & Danieli), gevestigd aan Kuipersdijk 221, is verantwoorlijk voor verwerking van

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie Privacy Verklaring Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins

Nadere informatie

Privacy Policy Upstairs Dance & Fit.

Privacy Policy Upstairs Dance & Fit. Privacy Policy Upstairs Dance & Fit. Upstairs Dance & Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe

Nadere informatie

Privacyverklaring. Algemeen. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Privacyverklaring. Algemeen. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie Privacyverklaring Algemeen BIJ Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Nadere informatie

Succesvol ondernemen als creatief / Maaike van Steenis Robert Fruinstraat 7C, 3021 XA

Succesvol ondernemen als creatief / Maaike van Steenis Robert Fruinstraat 7C, 3021 XA Privacy- en cookieverklaring De algemene gegevens van Succesvol ondernemen als creatief: Naam Succesvol ondernemen als creatief / Maaike van Steenis Adres Robert Fruinstraat 7C, 3021 XA Plaats Rotterdam

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Privacy Policy Valkenswaard Falcons

Privacy Policy Valkenswaard Falcons Privacy Policy Valkenswaard Falcons Basketbalvereniging Valkenswaard Falcons hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING. Bovenstaande persoonsgegevens krijgen we aangeleverd van uzelf via de website, of sociale media.

PRIVACYVERKLARING. Bovenstaande persoonsgegevens krijgen we aangeleverd van uzelf via de website,  of sociale media. PRIVACYVERKLARING Kea Boumanstraat 66 6833 LL ARNHEM KVK: 73522791 www.dianeklimstra.nl helpt individuen, teams en organisaties bij het omgaan met verschillen op de werkvloer en het verhogen van werkgeluk.

Nadere informatie

Uw privacy, Onze verantwoordelijkheid. Privacyverklaring: Inleiding

Uw privacy, Onze verantwoordelijkheid. Privacyverklaring: Inleiding Uw privacy, Onze verantwoordelijkheid Privacyverklaring: Inleiding Bundled biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Statement Harmonie en Malletkorps Oranje

Privacy Statement Harmonie en Malletkorps Oranje Privacy Statement Harmonie en Malletkorps Oranje Harmonie en Malletkorps Oranje heeft de bescherming van de persoonsgegevens van al haar leden hoog in het vaandel. In deze Privacy Statement geven we heldere

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Privacy Policy Bob Mijling, Bewust Open Betrokken, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Privacy Policy Hoogeveense Hockeyclub

Privacy Policy Hoogeveense Hockeyclub Privacy Policy Hoogeveense Hockeyclub De Hoogeveense Hockeyclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

Nadere informatie

Sheila van Loon PRIVACY STATEMENT Laatste update 10 december 2018

Sheila van Loon PRIVACY STATEMENT Laatste update 10 december 2018 Sheila van Loon PRIVACY STATEMENT Laatste update 10 december 2018 Sheila van Loon ( Brein en Hoofdzaken ) vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Deze pagina is aangepast op 27/4/2018. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle hulpverleners en bedrijven. Dat betekent dat, vanaf die datum, dezelfde

Nadere informatie

KvK : Privacyverklaring Wet privacy OVER MIJ

KvK : Privacyverklaring Wet privacy OVER MIJ Privacyverklaring Wet privacy OVER MIJ De website www.geavermeer.nl wordt beheerd door G. (Gea) Vermeer-Konterman. Gea Vermeer Coaching, In lijn met jezelf, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking

Nadere informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Privacyverklaring Studio Maestro Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan natuurlijk erg zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord

Nadere informatie

Privacy verklaring. Waarom deze privacyverklaring? Welke gegevens worden door ons verwerkt? Gegevens van onze leden

Privacy verklaring. Waarom deze privacyverklaring? Welke gegevens worden door ons verwerkt? Gegevens van onze leden Privacy verklaring Waarom deze privacyverklaring? Als je bij By Annemieke wilt komen sporten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van de apps waarmee wij werken of reageert op onze social

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Privacy Policy AVG DRIE-D hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy Policy Stichting Cultura Venray

Privacy Policy Stichting Cultura Venray Privacy Policy Stichting Cultura Venray Stichting Cultura Venray hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven

Nadere informatie

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Privacyverklaring Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wetgeving die voor de aangesloten

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West

PRIVACY STATEMENT. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West PRIVACY STATEMENT Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West Woerden, September 2018 1 Inleiding Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beleef Groen/Groencentrum Berlicum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beleef Groen/Groencentrum Berlicum de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Policy Beleef Groen/Groencentrum Berlicum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Privacy Policy Drogisterij Oosterink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring voor sollicitanten

Privacyverklaring voor sollicitanten Privacyverklaring voor sollicitanten Ga snel naar: 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 2 DE AVG, WAT IS DAT? 2 3 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? 2 4 WAT HOUDT VERWERKEN IN? 2 5 WAAROM WIJ GEGEVENS OVER JOU VERWERKEN 2

Nadere informatie

Privacy Policy. Waarvoor verwerkt Stichting Oude Salviuskerk Limbricht persoonsgegevens?

Privacy Policy. Waarvoor verwerkt Stichting Oude Salviuskerk Limbricht persoonsgegevens? Privacy Policy Stichting Oude Salviuskerk Limbricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie Privacy Verklaring Hotel Duinzicht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Online Privacyverklaring

Online Privacyverklaring Online Privacyverklaring Bij Caleidoscoop hechten wij veel waarde aan het waarborgen van de privacy en het beschermen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen wij meer over hoe Caleidoscoop

Nadere informatie

Privacy Policy. PRIVACY POLICY -STAL T KABEL, opgesteld

Privacy Policy. PRIVACY POLICY -STAL T KABEL, opgesteld Privacy Policy Stal t Kabel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Carina Sampers Coaching vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene

Nadere informatie

PRIVACY POLICY PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY PRIVACY POLICY Christelijke Muziekvereniging De Eendracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

Privacy Statement. Toepasselijkheid. Overzicht persoonsgegevens

Privacy Statement. Toepasselijkheid. Overzicht persoonsgegevens Privacy Statement Dit is het privacy statement van Nu Theorie B.V., gevestigd te 2291 PA Wateringen aan de Naaldwijkseweg 22 (hierna: Nu Theorie, www.nutheorie.nl Toepasselijkheid Dit privacy statement

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Policy Stichting Kennedymars Haaksbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Disclaimer Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud. Alle afbeeldingen, films en teksten op de website van A2Z Consulting & Training zijn auteursrechtelijk

Nadere informatie

De algemene gegevens van VECOO, Vereniging Commercieel Onroerend Goed Oosterhout:

De algemene gegevens van VECOO, Vereniging Commercieel Onroerend Goed Oosterhout: Privacy- en cookieverklaring De algemene gegevens van VECOO, Vereniging Commercieel Onroerend Goed Oosterhout: Naam VECOO Adres p/a Heuvelstraat 10, 4901 KD Plaats Oosterhout KVK nr. 20132816 Telefoonnummer

Nadere informatie

Privacyverklaring van de Ajax Business Associates

Privacyverklaring van de Ajax Business Associates Privacyverklaring van de Ajax Business Associates 1. Wie zijn wij en waarom deze verklaring? Wie zijn wij? De Vereniging Ajax Business Associates, hierna ABA is een netwerk vereniging die samenwerkt met

Nadere informatie

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bronsvast is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bronsvast is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen. Gegevens op onze website Bronsvast besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Bronsvast niet verantwoordelijk worden gehouden voor

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Privacy Verklaring. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie Privacy Verklaring Restaurant Onze Kerk respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk

Nadere informatie

Privacyreglement en databeveiliging

Privacyreglement en databeveiliging Privacyreglement en databeveiliging Wie is ForenZo? ForenZo is een dienst van Patch Marketing die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fietskilometers voordelen te koppelen. Patch Marketing is

Nadere informatie

Privacyverklaring. Telefoon: Voorbeelddocument privacyverklaring I-Pulse

Privacyverklaring. Telefoon: Voorbeelddocument privacyverklaring I-Pulse PRIVACYVERKLARING Als je een website draait, dan is de kans groot dat je een privacyverklaring nodig hebt. Het is een belangrijk juridisch document dat voor veel mensen moeilijk zelf op te stellen is.

Nadere informatie