ARTIKEL 2 - GEBRUIK MYBUDDY APP ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 2 - GEBRUIK MYBUDDY APP ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET vaardigh. Als Buddy er ev niet GEBRUIK VAN DE MY APP VAN uitkomt, dan is Helpsk van Villa Pinedo er om te overlegg. VILLA PINEDO ARTIKEL 2 - GEBRUIK MY APP Villa Pinedo verbindt voorwaarn aan het gebruik van MyBuddy App. In Villa Pinedo heeft e mobiele app, MyBuddy App, die dist doet bij het volg artikel zijn ze voorwaarn te communicer tuss het kind Buddy. lez. Lees ze goed door. Stuur gerust e naar als ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN vrag hebt. Villa Pinedo), gevestigd MyBuddy voorwaarn te App hebb Daarnaast verklar gebruikers van MyBuddy App zich uitsluitd te hebb van kinr van geschein ours. voorwaarn te houn. te Amsterdam, richt zich op op het welbevinn van begrep belov om zich aan ze * De (ANBI ) Stichting Villa Pinedo (hierna te noem gebruikers verklar ARTIKEL 1 - VILLA PINEDO De aangemeld voor het krijg of bi van Villa Pinedo heeft als doel levs van onrsteuning binn het doel dat Villa kinr van geschein ours positief te Pinedo met dit programma nastreeft. beïnvlo. Dat doet zij op verschill manier. Eén van die manier is dat kinr van geschein ours e Online Buddy kunn aanvrag op website van Villa Pinedo. E kind wordt vervolgs gekoppeld aan e jongere (tuss jaar oud) met geschein ours, Tslotte verklar gebruikers van MyBuddy App het aanmeldformulier naar waarheid te hebb ingevuld te voldo aan voorwaarn om el te nem aan het Buddyprogramma, zoals ook omschrev in artikel 4 9. Buddy. E anre mogelijkheid is dat het kind e vraag kan stell aan Buddy s op het Forum. De Buddy s zijn getraind door Villa Pinedo om onrsteuning te bi worn doorlopd gecoacht in hun In Hoofdstuk 1 (H I) zijn specifieke bepaling opgom voor kinr die e Buddy aanvrag. In Hoofdstuk 2 (H II) zijn specifieke bepaling opgom voor Buddy. In Hoofdstuk 3 (H III) zijn algeme * ANBI: Algeme Nut Beog Instelling. Stichting Villa Pinedo heeft ze ANBI status, wat betekt dat stichting voor minsts 90% het maatschappelijk belang dit. bepaling opgom die geln voor alle gebruikers van MyBuddy App. Pagina 1 van 6

2 kunt chatt met jouw Buddy. H I. VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAGER ARTIKEL 7 - OMGANG MET JOUW (HET KIND) Na het eerste contact met jouw Buddy, span in voor e positieve relatie met jouw ARTIKEL 4 - VOORWAARDEN VOOR DE Buddy. Ook zal Buddy altijd met respect AANVRAGER VAN EEN behanl. Je kunt e Buddy aanvrag via MyBuddy App als : minimaal 10 maximaal 23 jaar oud bt; geschein ours hebt of als ours e mobiele Pinedo telefoon of tablet tot dat in De mewerkers van Villa hebb e geheimhoudings- Je begrijpt dat jouw Buddy er is om jou te hij/zij zelf ge hulpverler is. Je blijft Je kunt e vraag op het Forum via daarom zelf verantwoorlijk voor keuzes of via MyBuddy App die stell als : maakt stapp die onrneemt naar aanleiding van gegev geschein ours hebt of ours gaan beschikking hebt. meeleest (voor steun, door naar jou te luister, maar dat VRAAGSTELLER OP HET FORUM e mobiele telefoon, computer of tablet tot Pinedo Buddy niets hoeft te vertell wat niet wilt. schein; Villa verklaring getekd. Je weet dat jouw ARTIKEL 5 - VOORWAARDEN VOOR DE weet gesprekk. beschikking hebt. kwaliteitsdoeleinn) gaan schein; Je mag jouw Buddy alles vertell wat wilt adviez. d) Je zult alle met jouw Buddy communicer via MyBuddy App. Je zult jouw Buddy niet vrag naar anre contactgegevs of om contact te zoek via ARTIKEL 6 - TOEWIJZEN sociale media zoals Facebook, Instagram, Na het aanvrag van e Buddy zal Villa Snapchat Twitter. Je zult jouw Buddy ook Pinedo jou, zo snel mogelijk, e Buddy niet ontmoet. Wel ga ermee akkoord dat toewijz. We strev ernaar om e Buddy jouw Buddy jou mogelijk e keer wil bell. aan jou te koppel die zo veel mogelijk Dat gebeurt alle in overleg met jou. Jouw geel ervaring heeft. Buddy heeft jouw telefoonnummer niet. Na aanmelding zal Villa Pinedo jou toegang gev tot MyBuddy App, waar Pagina 2 van 6

3 ARTIKEL 8 - ONTEVREDEN OVER JOUW zelf geschein ours hebt; e Omtrt Gedrag) kunt overlegg (hieraan Buddy dan laat dat aan Villa Pinedo wet zijn ge kost verbonn); onrsteuning wilt Villa Pinedo zal dan sam met jou e anre oplossing zoek. geschein ours; ( jongere ) jonger met wilt bi aan kinr met geschein ours Als ge contact meer wilt met jouw evtueel aan geschein ours. Buddy omdat voldo bt gesteund of Als Buddy b verplicht om training te volg zoals beschrev in Artikel 12. stopp, dan kan dat altijd. Je laat dat dan aan jouw Buddy wet via MyBuddy App aan bereid bt om twee verplichte onrsteuning juist omdat ontevr bt wilt bi Buddytraining te volg; ARTIKEL 9 - CONTACT STOPPEN MET JOUW Als Buddy zul na boeming t minste e jaar beschikbaar zijn. Je begrijpt klikt dan op knop Stopp met dat e kind zich aan jou kan hecht dat App. (Verklaring Als niet (langer) tevr bt met jouw via het adres VOG het daarom van belang is dat het contact Het contact met Buddy kan ook door Villa dat hebt met e kind afmaakt. Pinedo worn beëindigd, wanneer jij niet d) houdt aan ze algeme voorwaarn. Als Buddy op het Forum beantwoord tminste 4 bericht per maand op het Forum. Indi hier niet aan kunt voldo, H II. VOORWAARDEN OM TE b niet langer geschikt als Buddy op WORDEN BIJ VILLA PINEDO Forum. e) Als na e jaar niet langer Buddy wilt zijn, ARTIKEL 10 - VOORWAARDEN VOOR EEN of wanneer anr vrijwilligerswerk wil do voor Villa Pinedo, dan laat dat aan jouw via Forumcoördinator of Helpsk van Villa of via MyBuddy App Pinedo wet. In samspraak wordt dan aanmeln als : beslot jouw Buddyschap wordt afgerond. Om Buddy te worn kun minimaal 18 maximaal 25 jaar oud bt; f) Villa Pinedo kan te all tij besliss dat niet langer geschikt bt als Buddy. Je bt niet (meer) geschikt als Buddy Pagina 3 van 6

4 wanneer : niet houdt aan ze algeme uitleg te gev over e chat, of wanneer voorwaarn; twijfelt of het kind is wie hij zegt dat hij is. Dit niet reageert op bericht die via telefonisch contact is altijd in overleg met het MyBuddy App ontvangt; kind. Je belooft adviez van Villa Pinedo feedback vanuit Villa Pinedo niet hierover op te volg. serieus neemt; of g) altijd vooropstell. Als Buddy streef niet opvolgt. zoveel als mogelijk naar e positief contact. Als Buddy weet dat gesprekk in Je zult best do om het contact te MyBuddy App worn gemonitord door Villa onrhoun om duilijk te zijn over wat Pinedo. Je begrijpt dat dit is voor het kind van jou kan verwacht. d) rol van ervaringsskundige niet in Het is aan Villa Pinedo of al dan niet in rol van hulpverler. Je onrsteunt, geeft aanmerking komt om Buddy in chat of op adviez tips biedt e luisterd oor. e) De communicatie zal (afgezi van mogelijk door voorwaarn formaliteit emalig bell) uitsluitd via MyBuddy hiervan. Je zal voor het kind van grote App verlop of via het Forum op waar zijn. Echter zal begrijp dat Villa website. Je zult als Buddy nooit met e kind Pinedo het belang van dit (kwetsbare) kind afsprek. Je begrijpt achtergrond van dit vooropstelt. verbod belooft daaraan te houn. f) initiatief neemt, dan vertel dat dit niet EN KIND bedoeling is. Contact vindt dus uitsluitd Nadat door Villa Pinedo bt boemd tot plaats via MyBuddy App of via het Forum Buddy kinr mag gaan help, beloof op website. dat voortvard te do. Na koppeling aan e kind door Villa Pinedo, leg via MyBuddy App het eerste contact. Het kan voorkom dat Villa Pinedo jou vraagt om telefonisch contact te legg met Je zal het kind ook niet bar via social media. Wanneer het kind hiertoe zelf het ARTIKEL 11 COMMUNICATIE TUSSEN Je weet dat als Buddy e kind steunt in kwaliteitsdoeleinn. het Forum te worn. Laat niet afschrikk Je zult als Buddy het belang van het kind tips adviez vanuit Villa Pinedo veiligheid van jou het kind voor h) e kind, om meer verduilijking te vrag, g) Als twijfelt over welk advies kunt gev of twijfelt over hoe kunt reager, neem contact op met Helpsk via MyBuddy App of jouw forumcoördinator. Als zorg maakt over e kind, neem Pagina 4 van 6

5 direct contact op met Helpsk van Villa wijz op mogelijkh wat betreft Pinedo. hulpverl instanties. Villa Pinedo heeft hierin ARTIKEL 12 - TRAININGEN uitsluitd e informer adviser functie. Na jouw aanmelding als vrijwilliger bij Villa H III. OVERIGE VOORWAARDEN Pinedo zorg dat dat aanwezig bt op door jou gekoz datum. Je volgt e Buddy Basistraining binn e halfjaar ARTIKEL 15 - PRIVACYBEWAKING e Buddy Verdiepingstraining, zodat Villa Pinedo vindt bescherming van voldo bt toegerust om ervaring privacy van betrokk veiligheid van in te zett om anr te onrsteun. persoonsgegevs belangrijk. De gegevs Tijns Buddy Basistraining komt zull dan ook, in overestemming met motivatie aan or zal worn beooreld of aan ze algeme voorwaarn voldoet. Algeme Verorning bescherming (AVG), Gegevs- uitsluitd worn verwerkt verigbaar met het doel waarvoor zij zijn verkreg. De gegevs worn ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING zonr uitdrukkelijke toestemming van Als vrijwilliger van Villa Pinedo zul betrokke niet verstrekt aan anr, tzij vertrouwelijk zorgvuldig omgaan met alle Villa Pinedo daartoe verplicht is op basis van verkreg informatie over het kind over wet of e rechterlijke uitspraak. Villa ( werkwijze van) Villa Pinedo. Pinedo treft pass technische organisatorische maatregel ter beveiliging ARTIKEL 14 - DOORVERWIJZING van persoonsgegevs. Wanneer er sprake is van (vermo van) huiselijk geweld, kinrmishanling of e ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID misdrijf, dan neem als Buddy te all tij In ge geval is Villa Pinedo aansprakelijk direct contact op met Helpsk van Villa voor ige directe /of indirecte scha van Pinedo. Villa Pinedo heeft e Meldco gebruikers van MyBuddy App. Kinrmishanling Huiselijk geweld zal ze volg. Villa Pinedo zal daarbij altijd het kind motiver om iemand in zijn/haar omgeving in vertrouw te nem kan ARTIKEL 17 - RECHT(BANK) Op rechtsverhouding tuss Villa Pinedo erzijds gebruikers van MyBuddy Pagina 5 van 6

6 App anrzijds, is het Nerlands recht van toepassing. Evtuele geschill worn voorgelegd aan bevoeg rechter te Amsterdam. ARTIKEL 18 - KLACHTENREGELING Wanneer als gebruiker van MyBuddy App e klacht hebt, kun wn tot ARTIKEL 19 - SLOTBEPALING De gebruiksvoorwaarn kun ook vinn op De nieuwste versie van voorwaarn is van toepassing. Pagina 6 van 6