Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten ECI Cultuurfabriek, dinsdag 7 juli 2015

2 Theo Bovens Gouverneur / Commissaris van de Koning Verantwoordelijk voor: Algemene en juridische aangelegenheden Openbare orde en veiligheid Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Coördinatie Internationalisering Communicatie, Public Affairs, Branding Strategie Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: We zetten ons in om Limburg als internationale grensprovincie ( Limburg crossing borders ) tot boodschap van alle Limburgers te maken.

3 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Werken aan onze internationale reputatiestrategie Meer grensoverschrijdend denken, handelen en reizen Grensoverschrijdende samenwerking Betere benutting van de Europese fondsen Versterken van de lobby (Den Haag, Brussel, buurlanden) De kracht van lokaal ambassadeurschap

4 M.b.t. de Limburgse gemeenten Rijkstaken: veiligheid, benoemingen Integriteit Bundelen van lobbykrachten (CdK/5B) Samen benutten van Europese fondsen

5 Ger Koopmans Portefeuille Financiën, Sport, Cultuur Verantwoordelijk voor: Financiën Cultuur, erfgoed, bibliotheekwerk Sport IBA Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie Personeel en organisatie, bedrijfsvoering Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: De ontwikkeling van IBA is een belangrijk onderdeel en voorbeeld van een proces van culturele en stedelijke transformatie.

6 Hoofdaccenten in het coalitieakkoord Vier leidende uitgangspunten: 1. Economische structuurversterking kan niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd. 2. Denken én handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief. 3. Ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken. 4. Een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.

7 Nieuwe financiële verdeling Stedelijke ontwikkeling, toerisme 52 mln. Cultuur, sport, IBA 48 mln. Monumenten, agro 30 mln. Sociale agenda, leefbaarheid, zorg, participatie 28 mln. MKB, acquisitie, LIOF 24 mln. Energie en asbestplan 13 mln. Onderwijs 10 mln. Economische structuurversterking 70 mln. (I.R.) Overige projecten in lijn met coalitieakkoord 20 mln. (I.R.)

8 M.b.t. de Limburgse gemeenten Geen bezuinigingen op cultuur lobby voor culturele basisinfrastructuur IBA als bottom up proces (transformatie) Bestuurskracht als organisch proces

9 Twan Beurskens Portefeuille Economie & Kennisinfrastructuur Verantwoordelijk voor: Economie Maakindustrie, logistiek en distributie Werklocaties LIOF, MKB (fonds), acquisitie Campussen, Kennis As, Brightlands Grondbedrijf, Maastricht Aachen Airport Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: De verbinding tussen de traditionele en nieuwe economie is cruciaal, evenals de werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden.

10 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Doorontwikkeling campussen en verbinden aan het (eu)regionale MKB Kennis as Limburg MKB ondersteuning (o.a. export, financiering, innovatie) Economische speerpuntlanden China, Duitsland en België Intensievere relatie met LIOF, acquisitie beter stroomlijnen VDL/NedCar, Maastricht Aachen Airport

11 M.b.t. de Limburgse gemeenten Flankerend beleid campussen Goede afstemming acquisitie Aantal belangrijke stedelijk economische ontwikkelingen (distributie, VDL/Nedcar) Regionale afspraken werklocaties en detailhandel

12 Daan Prevoo Portefeuille Energie, Duurzaamheid & Wonen Verantwoordelijk voor: Energie en asbestsanering Duurzaamheid, milieu Mijnschade en mijnwater Volkshuisvesting / wonen Demografie Waterveiligheid, waterketen Handhaving WABO, Ontgrondingen Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: Limburg wil koploper zijn in Nederland wat betreft verplichte asbestsanering in combinatie met energiebesparing en opwekking van duurzame energie..

13 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Uitvoeringsplan Energie en Asbestsanering Meer samenhang tussen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt, Energiefonds en MKB fonds Mijn(water)schade: rijk aanspreken op verantwoordelijkheid

14 M.b.t. de Limburgse gemeenten Urgentie asbestsanering (brand Roermond) Samen optrekken in mijnschade Goede projecten energie en participatie in fondsen

15 Hans Teunissen Portefeuille Ruimte en Onderwijs Verantwoordelijk voor: Onderwijs Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/WABO Mediabeleid Archeologie Subsidies, aanbestedingsbeleid Euregiobestuur (EMR / RMN) Ontgrondingen, Handhaving/RUD s Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: De ambitie is ervoor te zorgen dat de bevolking in Limburg optimaal is opgeleid en goede baankansen heeft door uitstekend, toekomstgericht onderwijs.

16 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Techniekplan en Buurtalenonderwijs meer zichtbaar Verbinden MBO aan economische speerpunten Vroegtijdig schoolverlaten met partners terugdringen Regionale afspraken voor ruimtelijke kwaliteit (POL) Archeologie tonen, voorbereiding Europees Congres in 2017 Voortzetten regionaal mediabeleid

17 M.b.t. de Limburgse gemeenten Per regionale afspraken POL Met onderwijs en gemeenten aanpak vroegtijdig schoolverlaten

18 Eric Geurts Portefeuille Mobiliteit, Stedelijke ontwikkeling, Toerisme Verantwoordelijk voor: Toerisme & recreatie, Maasplassen, Nature Wonder World Binnenstedelijke ontwikkeling en herstructurering Buitengoed Geul en Maas Provinciale wegen (incl. Buitenring, N280, PVVP) Fietsinfrastructuur, Verkeersveiligheid IPO Bestuur Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: Om de effectiviteit van deze stedelijke agglomeraties optimaal te benutten is samenwerking tussen en specialisering van steden nodig.

19 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Ontwikkeling palet aan richtlijnen voor ondersteuning van stedelijke ontwikkelingen Toerisme als buitenkans, Limburg als één markt zien vanuit onze grensoverschrijdende agglomeratie Extra impuls voor de fietsinfrastructuur

20 M.b.t. de Limburgse gemeenten Binnenstedelijke ontwikkeling en herstructurering Toeristisch product veel meer in samenhang neerzetten Mobiliteitsprojecten met gemeenten

21 Patrick van der Broeck Portefeuille Groen, Landbouw, Infra, Rail Verantwoordelijk voor: Rijksinfrastructuur (incl. MIRT) Openbaar vervoer Landbouw, plattelandsontwikkeling Natuurbeleid / NB wet, Nationaal Landschap Ooijen Wanssum Monumenten Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: Bijzondere aandacht gaat uit naar de internationale railagenda, waarin wij vier missing links uitwerken, zodat binnen twee jaar een besteksgereed voorstel ligt.

22 Accenten in de Voorjaarsnota 2015 Internationale Railagenda Nieuwe OV consessie en betere overstappunten voor reiziger Doorontwikkeling Limburgse Landbouw Loont Platteland in ontwikkeling: integraliteit

23 M.b.t. de Limburgse gemeenten Lobby rijk/buurlanden voor railagenda Aanpak overstappunten met oa. gemeenten Plattelandsontwikkeling: doorontwikkeling Monumenten als lokale en regionale iconen

24 Marleen van Rijnsbergen Portefeuille Werk en Welzijn Verantwoordelijk voor: Sociale agenda en zorg Arbeidsmarkt Burgerparticipatie Maatschappelijke Organisaties Leefbaarheid & Sociale veiligheid Monitoring 3 decentralisaties Financieel toezicht gemeenten Citaat uit de Voorjaarsnota 2015: Wij willen met gemeenten, burgers, instellingen en kennisinstituten zorgen voor een trendbreuk in gezondheid en werk en leefomgeving van Limburgers!

25 Accenten in de Voorjaarsnota xB aanpak: Burgers, Bestuur en vooral Beweging! Ondersteunen van de transformatie Uitdagen van partners om samen te komen met innovatieve en duurzame initiatieven binnen sociale agenda Werk als drijvende kracht voor vitaliteit: een inclusieve arbeidsmarkt Werken aan een grensoverschrijdende arbeidsmarkt Kennis As als partner in de sociale agenda

26 M.b.t. de Limburgse gemeenten Beter is de vraag: op welke onderdelen zijn de gemeenten geen cruciale partner?

27 Tot slot Nadere kennismaking