MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont""

Transcriptie

1 M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam ondernemen Geïllustreerd met voorbeelden bij handelsbedrijven WAAROM? Omdat u op structurele kosten kunt besparen door milieumaatregelen te nemen. Ook in uw bedrijf is dat mogelijk. WAT VINDT U HIER? Praktische tips die u ondersteunen als u milieumaatregelen wilt nemen en wilt werken aan duurzaam ondernemen. De tips zijn geïllustreerd met voorbeelden bij handelsbedrijven en bevatten talrijke verwijzingen naar aanvullende informatie.

2 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T WAT WEET U VAN MILIEU IN UW BEDRIJF? DOE DE TEST! Door onderstaande vragenlijst in te vullen, krijgt u inzicht in de stand van zaken op milieugebied in uw bedrijf. De vragen gaan over de organisatie van milieuzorg en over de belangrijkste milieu-aspecten. De antwoorden verwijzen naar tips die voor u interessant zijn. WET- EN REGELGEVING Voldoet u aan de milieuwet- en regelgeving? MAATREGELEN Hebt u alle relevante energiebesparende maatregelen uitgevoerd? Wordt het bedrijfsafval optimaal gescheiden? Probeert u afval zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door verpakkingen te minimaliseren? Onderneemt u actie om het brandstofverbruik door vervoer te verminderen? Gaat u verhuizen of verbouwen? Zo ja, neemt u daarbij alle relevante milieu-aspecten mee? MANAGEMENT Hebt u doelen en een actieplan op milieugebied? Registreert u periodiek milieugegevens en de kosten daarvan? PRODUCTZORG Let u op milieu-aspecten van diensten en producten die u inkoopt? Heeft u de milieubelasting van uw producten of diensten verminderd? KLANTZORG Profileert u zich als milieuvriendelijk ondernemer? Biedt u uw klanten milieuvriendelijke alternatieven? JA/N.V.T. JA/N.V.T. JA/N.V.T. JA/N.V.T. JA/N.V.T. DEELS/NEE/WEET NIET zie tip 1 DEELS/NEE/WEET NIET zie tip 2 zie tip 3 zie tip 4 zie tip 5 zie tip 6 DEELS/NEE/WEET NIET zie tip 7 zie tip 8 DEELS/NEE/WEET NIET zie tip 9 zie tip 9 DEELS/NEE/WEET NIET zie tip 10 zie tip 10

3 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N VIA MILIEUZORG NAAR DUURZAAM ONDERNEMEN De vragenlijst op de vorige pagina verwijst u naar praktische tips om structureel te besparen op uw milieukosten en uw milieubelasting te verminderen. Met de antwoorden kunt u inschatten op welke trede van de milieuladder uw bedrijf staat en hoe u milieuzorg binnen uw bedrijf gestructureerder kunt aanpakken. Bij elke stap naar een volgend trede is het mogelijk om winst te realiseren. Winst op milieugebied, maar zeker ook op economisch gebied. Kijk op welke trede u staat en zie welke volgende stap u met uw bedrijf kunt maken!

4 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T WERKEN AAN DUURZAAM ONDERNEMEN LOONT! Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement (winst) nastreven, maar ook de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de samenleving (mensen). Duurzaam ondernemen heet ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo). Het gaat bij duurzaam ondernemen om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht: vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Veel bedrijven ondernemen onbewust al activiteiten die als duurzaam ondernemen aangemerkt kunnen worden. Bewust werken aan duurzaam ondernemen leidt tot extra winst. Veel ondernemers weten niet dat duurzaam ondernemen loont. Maatregelen verdienen zich snel terug, bijvoorbeeld het voorkomen van afval en zuiniger omgaan met energie en grondstoffen. Een prettig werkklimaat resulteert in een afname van het ziekteverzuim en een verhoging van de productiviteit van uw medewerkers, minder verloop onder het personeel en meer interesse om bij uw bedrijf te komen werken. Op langere termijn behaalt u financieel voordeel uit de verbeterde efficiency en reputatie van uw bedrijf. Duurzaam ondernemen draagt bij aan versterking van de concurrentiekracht. De wereld wordt er beter van en u draagt bij aan een goede toekomst voor uw (klein)kinderen. Duurzaam ondernemen geeft een goed gevoel en meer plezier in uw werk. (inspirerende voorbeelden en praktische instrumenten)

5 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N TIPS

6 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 1: VOLDOE AAN MILIEUWET- EN REGELGEVING De wetgever stelt eisen aan veiligheid, bodembescherming en geluidshinder. Daarnaast kan de wetgever aan uw bedrijf eisen stellen op het gebied van energiebesparing, afvalscheiding en vervoerspreventie. ENERGIE Ieder bedrijf is verplicht om energie doelmatig te gebruiken. Elektriciteitsverbruik meer dan kwh per jaar? Gasverbruik meer dan m 3 per jaar? Uw bedrijf is verplicht om rendabele energiebesparingsmaatregelen uit te voeren. Een maatregel is rendabel als deze zich binnen vijf jaar terugverdient. Elektriciteitsverbruik meer dan kwh per jaar? Gasverbruik meer dan m 3 per jaar? De wetgever kan vragen om een energiebesparingsplan. Hierin wordt het energieverbruik op procesniveau geanalyseerd, nagegaan welke maatregelen al zijn genomen om het betreffende verbruik te verminderen en welke aanvullende maatregelen rendabel zijn om te nemen. AFVAL Gevaarlijk afval (zoals tl-buizen, batterijen, verfafval en olieresten) moet altijd gescheiden worden van het bedrijfsafval. Bedrijfsafval moet gescheiden worden. Alleen als afvalscheiding uw bedrijf meer dan 45 per ton afval extra kost hoeft u afval niet te scheiden. Gescheiden afvoeren is in veel gevallen echter goedkoper dan de afvoer van (ongesorteerd) restafval. Richtlijn voor rendabele scheiding van bedrijfsafval Afvalcomponent Minimale hoeveelheid per week Gevaarlijk afval Altijd scheiden! Elektrische apparatuur Altijd scheiden! GFT 200 kg Glas 1/2 rolcontainer van 240 liter (±30 kg) Papier & karton Altijd scheiden! Verpakkingsfolies Altijd scheiden! EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (±3 kg) Overige kunststoffen 25 kg Houten pallets 2 pallets (±40 kg) Overig houtafval 40 kg Metalen 40 kg Textiel 40 kg Puin 1 m 3 (±1.000 kg)

7 VERVOLG TIP 1: G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N Volgens het Besluit Verpakkingen bent u verplicht verpakkingen die u importeert of produceert én in Nederland op de markt zet, te registreren. U moet dit jaarlijks aan de overheid melden en hiervoor betalen. Met de opbrengst wordt de verwerking van het afval betaald. WATER Ieder bedrijf is verplicht om het ontstaan van afvalwater te voorkomen. Dat kan door waterbesparingsmaatregelen uit te voeren. VERVOER Meer dan 50 werknemers? Uw bedrijf is verplicht om informatie te verstrekken over de bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets. Ook moet uw bedrijf een minimum aantal punten op een checklist scoren. Dit aantal hangt af van de vestigingslocatie en het aantal medewerkers. Meer dan 500 werknemers? De wetgever kan u vragen om een vervoersplan. Dit bestaat uit een onderzoeksrapport en een plan van aanpak. Bij het transport van gevaarlijke stoffen gelden de regels uit de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. Voor kleine hoeveelheden zijn er uitzonderingsregels. Bekijk het digitale omgevingsloket van uw gemeente. Dit geeft u snel en gemakkelijk inzicht in de regels die voor u gelden. (checklijsten voor energie en vervoer) (Besluit Verpakkingen) "VAN WETGEVING NAAR PRAKTISCHE MAAT- REGELEN" Rien van Beek van Van Beek Constructie ontving een oorkonde uit handen van Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland vanwege de milieu-inspanningen van het bedrijf. Van Beek in zijn dankwoord: "Wij zijn ons - als MKB-ondernemers - ervan bewust dat de weten regelgeving ons in prachtige en allesomvattende volzinnen worden aangereikt en opgelegd. Alleen ontbreekt het ons veelal aan tijd en kennis om dit om te zetten in werkbare voorschriften. Dit geldt zeker voor de milieuwetgeving. Ons bedrijf voerde in het kader van een project van MKB-Zeeland en de provincie Zeeland een milieudoorlichting uit. Vervolgens konden we gerichte maatregelen nemen om de milieubelasting en de milieukosten te verminderen. Hiermee was de vertaalslag van wetgeving naar praktische maatregelen gemaakt."

8 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 2: VOER ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN UIT METEN IS WETEN! Is er nog veel winst te behalen met energiebesparende maatregelen of scoort uw bedrijf of gebouw al goed? Om daarachter te komen, is het belangrijk dat u de volgende gegevens over energieverbruik op een rijtje hebt: het verbruik van elektriciteit (per m 3 verlicht vloeroppervlak) en de kosten per jaar; het percentage nachtverbruik (energieverbruik in daluren / totale energieverbruik); het verbruik van gas (per m 3 verwarmde gebouwinhoud) en de kosten per jaar; de verdeling van het energieverbruik over de diverse verbruiksgroepen (verlichting, kantoorapparatuur, compressor, koelinstallatie etc.). Het kost u (afhankelijk van de grootte van uw bedrijf) één à drie dagen tijd om deze gegevens uit te zoeken. Daarmee krijgt u inzicht in de besparingsmogelijkheden! KENGETALLEN GEBRUIKEN Met kengetallen kunt u uw energieverbruik direct vergelijken, onafhankelijk van bijvoorbeeld het aantal medewerkers of de omzet. Zo kunt u uw prestatie door de jaren heen vergelijken en uw bedrijf met anderen meten. Zie voor kengetallen Cijfers en tabellen Energie, een uitgave van Novem (te downloaden op Gemiddeld energieverbruik voor groothandels (gegevens van SenterNovem, Stimular en VNG) Elektriciteitsverbruik in kwh per m 2 verlicht vloeroppervlak 40 kwh/m 2 Percentage nachtverbruik elektriciteit (m.u.v. bedrijven met weekendproductie, 24-uursdiensten, koelruimtes of elektrische verwarming) 10-15% Gasverbruik in m 3 per m 3 verwarmde gebouwinhoud 2 m 3 /m 3 Hebt u alle relevante energiebesparende maatregelen uitgevoerd? Dit zijn alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd kleiner dan vijf jaar. Zie voor tips op het gebied van isolatie en tochtwering, koeling en ventilatie, perslucht, ruimteverwarming, vacuümsystemen en verlichting. GEDRAG Besteed aandacht aan gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het uitdoen van verlichting en beeldschermen tijdens pauzes. Dit bespaart al snel 5% op het energieverbruik van deze apparaten.

9 VERVOLG TIP 2: G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N ENERGIEBESPARING IN HANDELSBEDRIJVEN Handelsbedrijven kunnen relatief eenvoudig op elektriciteitsverbruik besparen. Verlichting is voor hen meestal de grootste verbruiker. Zorg dat lichten (maar ook andere apparaten!) buiten werktijd uit zijn. Overweeg het gebruik van aanwezigheidsdetectie, tijdschakelaars of daglichtafhankelijke regelingen. Verlicht energiezuinig en alleen als het nodig is. Maak gebruik van daglicht en gebruik 'hoogfrequente' verlichting en goede (spiegeloptiek) armaturen. Zorg dat de verlichting in uw bedrijfshal op de juiste plaats zit: lichtbakken moeten boven het gangpad hangen en niet boven de stellingen of boven luchtbehandelingsbuizen. Bespreek de verlichting in uw bedrijf met uw installateur en vraag om energiezuinige opties in de offerte. Andere aandachtspunten zijn verwarming en koeling. Gebruik een optimaliserende verwarmingsregeling. Daarmee bespaart u 5 tot 15% op het aardgasverbruik voor verwarming. U kunt ook een tijdschakelaar aanbrengen om efficiënt te verwarmen. Stel de airconditioning zo in dat deze maximaal 5 C onder de buitentemperatuur koelt. Meer koelen kost veel meer energie en is onaangenaam wanneer men naar een andere ruimte gaat. Zorg voor regelmatig onderhoud. SALTRANS VERMINDERT ENERGIEKOSTEN MET 30%! Saltrans is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van interne transportmiddelen, zoals pallet-, vorkhef- en handpallettrucks. Daarnaast verricht het bedrijf reparaties en onderhoud aan deze middelen. Saltrans heeft de energiekosten afgelopen jaar met 30% verminderd, zo'n Een deel van de kosten is bespaard door het elektriciteitsverbruik te verminderen. Saltrans realiseerde dit door spaarlampen en hoogfrequente verlichting toe te passen en door bewegingssensoren te plaatsen in gangen en hallen. De genomen maatregelen hebben een terugverdientijd van zo'n zes jaar. Tevens zijn lichtdoorlatende platen in het plafond geplaatst, zodat daglicht nu (via reeds aanwezige lichtkoepels) de hal bereikt. Tot slot heeft Saltrans delen van het bedrijfsgebouw apart bemeterd. Daardoor kan het elektriciteitsverbruik beter doorberekend worden aan de medegebruikers van het pand, een flinke kostenbesparing! (tips en praktische instrumenten) (energiezorg voor het MKB) (subsidies en fiscale maatregelen)

10 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 3: ZAMEL AFVAL GESCHEIDEN IN Het scheiden van bedrijfsafval is op grond van wettelijke regelingen vergaand verplicht (zie tip 1). Door de afvalstromen in uw bedrijf te registreren krijgt u inzicht in besparingsmogelijkheden. Op vindt u hiervoor een spreadsheet. Verklein de container voor restafval en verlaag de ledigingfrequentie als meer afval gescheiden wordt opgehaald. Het kan voordelig zijn om uw containers op afroep te laten legen. PAPIER EN KARTON Gescheiden inzameling van oud papier en karton is voor iedereen wettelijk verplicht. Bovendien loont het voor vrijwel elk bedrijf, omdat de inzamelkosten van papier veel lager (soms zelfs gratis) zijn dan die van bedrijfsafval. Informeer bij uw afvalinzamelaar naar de mogelijkheden. KUNSTSTOFFEN Bespreek met uw afvalinzamelaar of deze - gelijktijdig met het papier - ook het kunststofafval kan meenemen. Veel bedrijven voeren kunststoffen gratis af. Scheid: verpakkingsfolies (zakken, hoezen, stretch- en krimpfolie), met uitzondering van folies die niet recyclebaar zijn; bakken en emmers van HDPE en PP als er meer vrijkomt dan ca. 20 kg per week; EPS-verpakkingen (piepschuim) als er meer vrijkomt dan ca. 3 kg per week. (overzicht van afvalinzamelaars) (tips en praktische instrumenten) SCHEIDEN VAN PAPIER EN FOLIE SCHEELT 35% IN AFVALKOSTEN! Gebroeders Peters, een groothandel in meubel- en woningfournituren, is papier en verpakkingsfolie gaan scheiden van het restafval. De hoeveelheid restafval is gedaald van tot 240 liter per week. De folie wordt verzameld in oude (kunststof) zakken. De afvalinzamelaar voert dit samen met het oud papier gratis af. Het bedrijf bespaart hiermee zo'n 540 per jaar op de die men eerst per jaar betaalde!

11 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N TIP 4: VOORKOM AFVAL AFVAL KOST DUBBEL GELD Al het afval dat uw bedrijf verlaat, is eens ingekocht als nuttige grondstof. Wat u weggooit, kost u daarom vaak vijf à tien keer meer dan de afvoerkosten. De werkelijke kosten bestaan uit: inkoopkosten van verloren grondstoffen; bewerkingskosten als producten worden afgedankt en afval worden; arbeidskosten voor het inzamelen van afval en schoonmaken; afvoerkosten (inzamel- en verwerkingskosten) van afval. Kijk eens in uw afvalcontainer en schat de werkelijke kosten. Welke kosten kunt u voorkomen? VERPAKKINGSAFVAL Bij veel handelsbedrijven vormen verpakkingen een groot deel van het afval. Maak een overzicht van alle verpakkingen die u inkoopt of afvoert als afval. Stel voor elk product de volgende vragen: 1. Zijn er alternatieven die het milieu minder belasten? 2. Kan de hoeveelheid verminderd worden? 3. Kan de verpakking gemaakt worden van één materiaal? (Zo niet, zijn de materialen goed te scheiden?) 4. Kunnen verpakkingen hergebruikt worden? (In eigen bedrijf of bij leveranciers, klanten, buren?) U kunt verpakkingsafval voorkomen door pallets te repareren, door gebruik te maken van meermalige dozen, big bags, (inklapbare) kratten, tweedehands verpakkingen, door folie voor te rekken of door retoursystemen te gebruiken. (tips en praktische instrumenten) (Besluit Verpakkingen) KLEINER EN MINDER VERPAKKEN Een groothandel in drogisterijartikelen kreeg van zijn leveranciers producten vaak in grote eenheden in krimpverpakkingen. In het bedrijf werden deze producten omverpakt in kleinere eenheden. Door van de leverancier te eisen dat de producten niet verpakt worden of direct in de juiste hoeveelheid verpakt worden, heeft het bedrijf nu veel minder folieafval. Het bedrijf levert artikelen aan zijn klanten bovendien in kratten. Dit bespaart het bedrijf zelf de verpakkingskosten en het scheelt de klant in afvalkosten.

12 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 5: VERMINDER BRANDSTOFVERBRUIK VERVOER Vervoer is een grote kostenpost en veroorzaakt ook een flink deel van de milieubelasting van een bedrijf. Onderstaande besparingen zijn al door veel bedrijven gerealiseerd. Schaf voertuigen aan die niet groter en sterker zijn dan nodig en die een laag brandstofverbruik hebben. Onderhoud de voertuigen tijdig en goed. Dit kan ± 10% brandstof besparen. Controleer regelmatig uw bandenspanning. Dit kan ± 3% brandstof besparen. Installeer een cruise control. Dit bespaart gemiddeld 5% brandstof. Installeer een boordcomputer. Dit bespaart gemiddeld 5% brandstof. Registreer het brandstofverbruik (en het aantal gereden kilometers als u geen boordcomputers gebruikt). U hebt dan een goed middel om de kosten te bewaken. Bespreek de resultaten met de chauffeurs en geef tips over zuinig en veilig rijden. (tips en praktische instrumenten) (inspiratie) (zuinig rijgedrag) (milieuvriendelijke voertuigen) (factsheet Besparen op voertuigbrandstoffen) (Basispakket Vervoermanagement) 30% MINDER KOSTEN EN VERVUILING! Zo'n 70% van de milieubelasting van Van Helvert Metalen, een groothandel in non-ferro metalen, werd veroorzaakt door de vrachtwagens en de bestelwagens. Daarom heeft het bedrijf een energiezuinige vrachtwagen aangeschaft en krijgt het energieverbruik grote aandacht. Vervuiling door en kosten van vervoer zijn in vijf jaar met zo'n 30% afgenomen. BIJDRAGEN AAN EEN BETERE BEREIKBAARHEID Als ondernemer kunt u, alleen of samen met andere ondernemers, ook het nodige doen aan bereikbaarheid. MKB-Nederland en VNO- NCW hebben samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Novem een Basispakket Vervoersmanagement ontwikkeld. De handleiding geeft ondernemers praktische en effectieve tips voor carpoolen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer.

13 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N TIP 6: NEEM HET MILIEU MEE BIJ VERHUIZINGEN EN VERBOUWINGEN Verhuizen is dé kans om duurzamer en efficiënter te gaan ondernemen. Door de juiste investeringsbeslissingen te nemen, slaat uw bedrijf twee vliegen in één klap: én een goede milieu-investering én economisch voordeel door lagere exploitatiekosten. Bekijk bij verhuis- of verbouwplannen zo vroeg mogelijk alle opties. Zo kunt u de juiste vragen stellen aan aannemer, installateur, verhuurder, verhuizer of interieurinrichter. In de publicatie Kansen bij verkassen, Milieuwijzer voor verhuizende bedrijven vindt u informatie over aandachtspunten bij verbouwen en verhuizen. De milieuwijzer bevat 13 checklists, onder andere over: huren en het huurcontract; ontwerpen en (ver)bouwen van een pand; meubilering en stoffering; servicecontracten; financiering en subsidies. (Kansen bij verkassen, milieuwijzer voor verhuizende bedrijven) Informeer ook bij het ondernemersloket van uw gemeente. KANSEN BIJ VERKASSEN GEGREPEN Een verhuizing is natuurlijk de beste gelegenheid om onze eigen publicatie Kansen bij verkassen te testen. Dat had onder andere de volgende consequenties bij de verhuizing van Stimular: Goed bereikbaar met het openbaar vervoer, en ruimte in de garage voor de fietsen. Eigen elektriciteitsmeter en warmtemeters per radiator. Dit om het energieverbruik te kunnen monitoren. De eigenaar 'hoogfrequente' verlichting in laten bouwen. Deze verlichting is energiezuinig en prettig voor computerwerkzaamheden. Linoleum in de keuken en vergaderkamer, waar we ook zullen lunchen. Linoleum is beter schoon te houden dan vloerbedekking. Ramen in tussenmuren, zodat daglicht in het hele pand doordringt. In voorjaar en zomer hebben we de daardoor de verlichting slechts af en toe nodig.

14 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 7: MAAK MILIEUBELASTING EN -KOSTEN ZICHTBAAR MKB-MILIEUBAROMETER Wilt u structureel besparen op uw milieukosten en uw milieubelasting verminderen? De MKB-Milieubarometer geeft u snel en eenvoudig inzicht in uw milieubelasting en milieukosten. De MKB- Milieubarometer is een computerprogramma, waarin u gegevens invoert over onder andere energie, afval en emissies. Het programma geeft in een grafiek weer hoe deze aspecten bijdragen aan de milieubelasting en de milieukosten van uw bedrijf. Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van de MKB-Milieubarometer van een handelsbedrijf. Met de MKB-Milieubarometer kunt u prioriteiten stellen en vooraf milieumaatregelen beoordelen. De barometer helpt u ook bij communicatie met medewerkers, klanten, gemeente of milieudienst. Tot slot kunt u uw eigen resultaten vergelijken met die van andere bedrijven. "AANZIENLIJKE KOSTENBESPARING MOGELIJK" "Om zinvolle milieumaatregelen te nemen, moet je eerst de situatie in beeld brengen. De MKB-Milieubarometer is hiervoor een goed instrument. Het is prettig een kant-en-klaar instrument te gebruiken dat toegesneden is op het MKB", aldus kwaliteitsmanager Rick Sabiran van Van Bon Koel- en Vriesveem Vlissingen. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in de opslag, overslag en verwerking van diverse producten, waaronder vruchtensappen. Een van de aantrekkelijke kanten van de MKB-Milieubarometer is volgens Sabiran dat het de innovatiekracht van bedrijven versterkt. "Een deel van onze koel- en vrieshuizen moet worden vervangen. De informatie die we verzamelen met de MKB- Milieubarometer heeft invloed op toekomstige investeringsbeslissingen. Wellicht is een windmolen interessant. Ons bedrijventerrein in Vlissingen ligt direct aan de Westerschelde. De ligging is ideaal voor windmolens."

15 VERVOLG TIP 7: G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N In de onderstaande grafieken zijn de milieubelasting en de milieukosten van een MKB-bedrijf gedurende vier jaar in grafieken weergegeven. Energie, afval en vervoer zijn belangrijke milieuthema's voor handelsbedrijven. Dit handelsbedrijf heeft in de afgelopen jaren eenvoudige maatregelen genomen. De bedrijfsmilieukosten zijn zo'n 15% gedaald, de milieubelasting is met een kwart verminderd. In 2004 ging het bedrijf papier en folie (kunststof) scheiden van het restafval. De afvalkosten daalden daardoor met zo'n 30%. Het elektriciteitverbruik verminderde dat jaar met zo'n 10%. Het jaar daarna werkte het bedrijf aan afvalpreventie. Tevens werd vanaf dat jaar zo'n 30% groene stroom ingekocht. Vanaf 2005 werd ook veel aandacht besteed aan vervoer. Door goed onderhoud en het gebruik van een boordcomputer verminderde het brandstofgebruik in twee jaar met zo'n 20%.

16 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 8: ORGANISEER UW MILIEU-ACTIVITEITEN Om de milieu-activiteiten op een structurele manier in te passen in uw bedrijf, kunt u met een milieuzorgsysteem werken. Het structureren van milieu-activiteiten bespaart u tijd en kosten! Het is belangrijk dat u zoekt naar een manier van werken die past bij uw bedrijf. Voor grotere bedrijven kan dat een milieuzorgsysteem volgens ISO of EMAS zijn. Voor kleinere bedrijven voldoet een eenvoudiger systeem. Zorg dat u inzicht hebt in de milieuprestatie en -kosten (zie tip 7). Stel (jaarlijks) milieudoelen. Zorg dat de doelstellingen realistisch zijn. Vertaal de doelen in acties. Maak een actielijst. Bespreek deze regelmatig, bijvoorbeeld op een werkoverleg. Maak instructies waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd worden. Wie doet wat? Op welke manier wordt dat gedaan? Overleg met uw medewerkers over milieu- (en ook arbo-)aspecten. INTEGRALE KAM-ZORG BIJ MOURIK SERVICES Mourik Services is - met ruim 700 medewerkers - werkzaam in de technische dienstverlening. Activiteiten zijn onder andere hogedruk- en vacuümreinigingstechnieken, katalysatorbehandeling en asbestsanering. De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) heeft een belangrijke plaats in het ondernemingsbeleid. "Een goed werkend milieuzorgsysteem, gecertificeerd op basis van de ISO norm, zorgt ervoor dat we de naleving van milieuvoorschriften beter kunnen beheersen." legt KAM-functionaris Sjoerd van den Berg uit. "Deze beheersing komt ten goede aan de relatie met de vergunningverlener, het bevoegd gezag, de opdrachtgevers, maar zeker ook alle mensen daarbuiten." (milieu en arbo certificatie, incl. een lijst van certificatie instellingen)

17 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N TIP 9: INNOVEER UW PRODUCTEN Denk na over de diensten of producten die u levert. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het product van wieg tot graf zo weinig mogelijk milieuschade veroorzaakt? DUURZAAM INKOPEN EN UITBESTEDEN Een belangrijk aandachtspunt is het kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven voor producten of diensten: Stel inkoopeisen op voor producten. Let op milieuschadelijkheid, energieverbruik, mogelijkheid tot hergebruik en hoeveelheid afval. Kijk niet alleen naar grondstoffen, maar ook naar meubilair en apparatuur. Denk aan het inkopen van hernieuwbare grondstoffen, groene stroom of producten met milieukeur. Stel milieu-eisen als u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld cateraars, drukkers, aannemers of schoonmakers. Voeg in offerteaanvragen een paragraaf in over uw wensen op het gebied van milieu (zie voorbeeld). Kunt u geen eisen stellen, vraag dan expliciet om een milieuvriendelijk alternatief als optie (zie voorbeeld). ECODESIGN Geef milieu een plaats tussen de andere eisen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Kijk naar alle mogelijke milieueffecten in de gehele levensketen van het product, van het winnen van de grondstoffen tot en met het afdanken van het product. (ecodesign, ketenbeheer, productgerichte milieuzorg) VOORBEELDTEKST VOOR AANVRAGEN OFFERTE Onderstaande tekst kunt u meesturen als u een offerte aanvraagt om aan te geven dat u open staat voor suggesties die bijdragen aan minder milieubelasting en betere sociale omstandigheden. "<Bedrijfsnaam> wil werken aan duurzaamheid. Wij stellen het op prijs als u op onze aanvragen reageert met uw aanbod, inclusief het aanbod van alternatieve voorstellen of extra opties die aan duurzaamheid inhoud geven (door bijvoorbeeld besparing op afval, energie of water of betere werkomstandigheden). Wij zullen deze dan serieus overwegen, waarbij de uiteindelijke exploitatiekosten voor ons natuurlijk heel belangrijk blijven."

18 D U U R Z A A M O N D E R N E M E N L O O N T TIP 10: PROFILEER U BIJ UW KLANTEN EEN DUURZAME MISSIE ALS VISITEKAART Laat uw duurzame gezicht zien in uw bedrijfsmissie. Geef kort aan dat milieu (en ook sociale aspecten) belangrijk zijn voor uw bedrijf en laat zien op welke manier uw medewerkers daar uiting aan geven. VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE Klanten vragen allereerst om een lage prijs. Daar kunt u niet omheen. Wat u wel kunt doen, is uw klanten een milieuvriendelijk alternatief aanbieden en aan hen de keuze laten. U zult zien dat het werkt. Bied uw producten aan met als optie bijvoorbeeld: een alternatief (milieuvriendelijk) product. Klanten vragen vaak om bekende producten. Een milieuvriendelijk alternatief kan hen op nieuwe ideeën brengen. het weglaten van verpakkingen. Dat scheelt u verpakkingskosten en inpakwerk en de klant uitpakwerk en afvalkosten. het terugnemen van verpakkingen. De meer- of minderkosten van de opties offreert u apart. De klant kan kiezen en zo maakt u de klant bewust van zijn eigen keuzes. Zo profileert u als innovatief, kostenbewust en duurzaam ondernemer. DE OVERHEID KOOPT DUURZAAM IN U hebt daarmee te maken, als u aan de overheid levert. Zorg dat uw producten voldoen aan de criteria. (inkoopcriteria voor producten en diensten) "AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU IN BESLUITVORMING VANZELFSPREKEND" Cok Verkleij, directeur van Buitendijk, leverancier van dagverse voedingsproducten heeft aandacht voor mens en milieu vastgelegd in haar missie. "Buitendijk streeft naar een voortrekkersrol in het ontwikkelen en leveren van gemaksvoeding 'op maat' van hoge kwaliteit voor de institutionele en bedrijfsmatige markt. Gebruiksgemak en het bieden van complete oplossingen voor de klant staan voorop. Bij het werk nemen we de hoogste milieu-eisen in acht en letten we op plezier ('rust') op de werkvloer. Zo maken we een duurzame voortzetting van ons bedrijf mogelijk."

19 G E E N W O O R D E N M A A R D A D E N VERDER MET DUURZAAM ONDERNEMEN MAATSCHAPPIJGERICHT ONDERNEMEN Bij duurzaam ondernemen spelen naast milieu ook sociale aspecten van uw bedrijfsvoering een rol. Denk aan: het bieden van kansen aan minderheden in het arbeidsproces; het stimuleren van medewerkers in hun eigen ontwikkeling, ook buiten hun directe functiegebied; normen en waarden op de werkvloer; het opknappen van uw bedrijfspand, om ook de uitstraling en veiligheid van de omgeving te verbeteren; het ondersteunen van buurtactiviteiten; het kiezen voor producten en grondstoffen die onder goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Wanneer u bij alle beslissingen in uw bedrijf ook rekening houdt met sociale aspecten bent u goed op weg met duurzaam ondernemen. TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMEN Om uw concurrentiepositie te behouden, moet u blijven innoveren. Dit betekent toekomstgericht denken en handelen. Duurzaam ondernemen is toekomstgericht ondernemen! (inspirerende voorbeelden, tips en praktische instrumenten) "EIGENLIJK WAREN WIJ AL BEZIG MET ELEMENTEN VAN DUURZAAM ONDERNEMEN" Een groothandel en producent van thermisch, akoestisch en brandwerend isolatiemateriaal heeft samen met Stimular gewerkt aan duurzaam ondernemen. Een van de directieleden: "In het traject hebben we alles op een rij gezet. Daardoor hebben we meer overzicht gekregen. Het traject heeft de functie van katalysator gehad en heeft geleid tot 'bewustwording'. Een aantal nieuwe projecten past goed in het verhaal van duurzaam ondernemen. Bijvoorbeeld onze nieuwe 'hot melt machine' die oplosmiddelrijke lijm overbodig maakt. Goed voor de gezondheid en goed voor het milieu. Ons streven is in de toekomst de aandacht vast te houden en een nog betere invulling te geven aan duurzaam ondernemen."

20 Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Ons doel is dat ondernemers en directies bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers, branches en overheden. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Deze publicatie is door Stimular ontwikkeld met steun van Gemeentewerken Rotterdam, Port of Rotterdam, Scoron en SenterNovem. De volgende bedrijven hebben meegewerkt: Asbipro Prefab, Van Beek Constructie, installatie- en loodgietersbedrijf BEK, Van Bon Koel- en Vriesveem Vlissingen, Buitendijk, Datema Hellmann, Dynadro, Van Helvert Metalen, Mourik Services, Gebroeders Peters, Saltrans, Schenker International, Vitesse Warehousing & Distribution en Wijnmaalen Pallets. Bij het samenstellen van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Stichting Stimular, de gemeente Rotterdam en SenterNovem aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Iedere gebruiker blijft hiervoor zelf verantwoordelijk. Stichting Stimular, herziene druk, augustus 2007 COLOFON Stichting Stimular Rotterdam t e i

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Boom+Verweij Milieubarometer - 2016 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2015 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Workshop minder afval en meer circulaire economie

Workshop minder afval en meer circulaire economie Workshop minder afval en meer circulaire economie 27 oktober 2016 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 ONDERZOEK CO2 Stimular Websites DuurzaamMKB.nl DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Stimular Milieubarometer - 2012 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016)

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Koninklijke Woudenberg Milieubarometer - 2013 Koninklijke Woudenberg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Milieubarometer - 2015 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport

Milieubarometerrapport Milieubarometerrapport 2015 Gemeente Eindhoven Milieubarometer - 2015 Gemeente Eindhoven Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar graieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport 2011 Jac. Barendregt Milieubarometer - 2011 Jac. Barendregt Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont M I L I E U Z O R G V O O R Z O R G I N S T E L L I N G E N VOOR WIE? Voor directies en hoofden facilitaire dienst van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Vergelijken van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 BVR Groep B.V. Milieubarometer - 2013 BVR Groep B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Milieubarometer - 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2015 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Milieubarometer - 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Stimular Milieubarometer - 2014 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2016 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2015 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Milieubarometer - 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. Milieubarometer - 2015 Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2016 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2016 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Stimular Milieubarometer - 2015 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB. De MKB-Milieubarometer. Duurzaam ondernemen. Sociale aspecten in beeld.

Provincie Zeeland. Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB. De MKB-Milieubarometer. Duurzaam ondernemen. Sociale aspecten in beeld. Provincie Zeeland Duurzaam ondernemen Sociale aspecten in beeld Partnership Integrale milieuzorg De MKB-Milieubarometer Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB Productzorg/productketens Milieumanagementsysteem/openbaar

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Zorgsector

Duurzaamheid in de Zorgsector Duurzaamheid in de Zorgsector MPZ: Vereniging van intramurale zorginstellingen voor het stimuleren van een duurzame bedrijfsvoering Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector www.milieuplatform.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Klimaatneutrale organisatie

Klimaatneutrale organisatie Klimaatneutrale organisatie U heeft het voornemen om uw organisatie klimaatneutraal in te richten en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 HvA Milieubarometer - 2015 HvA Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Schriek & Hol. BV Milieubarometer - 2015 Schriek & Hol. BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Besparingsplan voor het Milieubarometer Certificaat

Besparingsplan voor het Milieubarometer Certificaat Besparingsplan voor het Milieubarometer Certificaat Bedrijf X, 2014-2017 [vestigingsplaats, datum] Bedrijf: Bedrijf X I www.bedrijf X.nl Bezoekadres vestiging: Straat PC Plaats Postadres Straat /postbus

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Maatregelen voor "IVVU Zorginstelling"

Maatregelen voor IVVU Zorginstelling voor "IVVU Zorginstelling" Toelichting Maatregelen De Milieubarometer bevat een maatregelenmodule met de maatregelen die gangbaar zijn in de branche. De lijst hiernaast geeft weer welke van de maatregelen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Vedotec Milieubarometer - 2015 Vedotec Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan?

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan? Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval. Het gaat juist ook om de vermindering van afval en verlaging van afvalkosten. Dat doen we door betere scheiding aan de bron, door optimalisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2016 Revisie: 003 Opgesteld

Nadere informatie

Slim en schoon vervoer

Slim en schoon vervoer Slim vervoer Sneller rendabel dan u denkt! Koos van Etten, QHSE manager bij Quaron NV in Zwijndrecht Uit onze Milieubarometer blijkt dat vervoer vanuit milieu-oogpunt voor ons een belangrijk aandachtspunt

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

3B.2 Reductieplan 2017

3B.2 Reductieplan 2017 3B.2 Reductieplan 2017 1.1 Aanleiding In 2014 is bij Gebr. De Jongh BV een energie efficiency onderzoek (4GDJ-CO2.EEI.R) uitgevoerd. Dit energie efficiency onderzoek is geactualiseerd in het eerste kwartaal

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Onze missie Wij willen particulieren en bedrijven maximaal ontzorgen met hun verhuizing. Wij bieden onze klanten een vast contactpersoon, die vanaf het begin meedenkt en proactief adviseert. Tijdens de

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend!

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! De gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! Over het eerste half jaar van 2015 is er een nieuwe CO 2-Footprint opgesteld. Omdat de CO 2-Footprint slechts het eerste half jaar omvat is het moeilijk

Nadere informatie

RH en duurzaam ondernemen

RH en duurzaam ondernemen RH en duurzaam ondernemen Milieubeleid Zoals het een Scandinavisch bedrijf betaamt, werkt RH volgens een strikt milieubeleid. Onze vooruitstrevende mening is dat bedrijven behalve winst maken nog een andere

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie