28 november onderwerp Mededelingen aan de Commissie MIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 november 2011 2009-004269 onderwerp Mededelingen aan de Commissie MIE"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten Aan de leden van de Commissie MIE datum zaaknummer 28 november onderwerp Mededelingen aan de Commissie MIE Bezoekadres Huis der Provincie Markt CG Arnhem telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) adres internetsite Postadres Postbus GX Arnhem Geachte heer/mevrouw, Hierbij sturen wij u de mededelingenbrief van november In deze brief leest u meer over actuele ontwikkelingen op het gebied van innovatie, energie transitie en milieu. Innovatie Innovatie & Investeringsfonds Gelderland Uw Staten hebben op 28 september miljoen ter beschikking gesteld voor het Innovatie- & Investeringsfonds Gelderland. Deze middelen zullen ondergebracht worden in een provinciale BV. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de oprichting van deze provinciale BV en verdere uitwerking van het fonds. Het fonds zelf richt zich enerzijds op de financiering van energie-infrastructuurprojecten. Hiervoor is ca. 3 miljoen gereserveerd. De overige 7 miljoen is bestemd voor financiering van innovatieprojecten. Bij innovatieprojecten gaat het niet alleen om projecten binnen de Gelderse topsectoren Food, Health en Energie en Milieutechnologie. Ook in de verbinding tussen de topsectoren en de maakindustrie en de creatieve industrie zien wij potentiële innovatiekansen. Als provincie zullen we deze cross-overs actief ondersteunen en het fonds richt zich hiermee uitdrukkelijk tot alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren. De scheidslijn tussen de middelen van het energie-infrastructuurdeelfonds en innovatiedeelfonds is niet hard: met uw Staten is afgesproken dat overheveling vanuit het ene deelfonds mogelijk is indien het andere deelfondsen uitgeput is. De oprichting van de provinciale BV heeft veel tijd gevraagd: zo zijn in de afgelopen periode onderhandelingen gevoerd met PPM Oost waarbij o.a. afspraken gemaakt zijn over de te volgen procedures en rapportageverplichtingen. Nu de statuten en beheerovereenkomst gereed zijn, zullen deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Verwachting is dat wij deze goedkeuring nog in december krijgen zodat het Innovatie- & Investeringsfonds Gelderland haar eerste financieringen kan verstrekken. MKB Kredietfaciliteit Gelderland inlichtingen bij dhr. A. de Roo telefoonnummer (026) adres code: SC6 tk c2 Cie MIE Mededelingenbrief november 2011.doc / BNG 's-gravenhage, rekeningnummer Rabobank, rekeningnummer ING, rekeningnummer btw-nummer NL B03 IBAN-nummer NL74BNGH SWIFT/BIC: BNGHNL2G

2 In november 2009 hebben uw Staten 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Gelderse MKB-Kredietregeling. Deze kredietfaciliteit wordt uitgevoerd door PPM Oost NV en heeft als doel bedrijven die in de kern gezond zijn maar die door de economische crisis tijdelijk problemen ervaren te voorzien van een achtergestelde lening. Bedrijven konden oorspronkelijk t/m 31 december 2011 een beroep doen op deze faciltiteit. Gezien het feit dat Gelderse MKBbedrijven nog dagelijks de gevolgen merken van de economische crisis, heeft PPM Oost gevraagd om de openstelling van de regeling met één jaar te verlengen t/m 31 december Wij zijn hiermee accoord gegaan. Met deze indieningstermijnverlenging komt de met u afgesproken einddatum van het project niet in gevaar: deze blijft onveranderd staan op Europese Commissie bezoekt EFRO-projecten Oost-Nederland Op 17 en 18 november bezocht een delegatie van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van onder andere ministeries de regio Oost-Nederland voor een excursiedag en Jaarvergadering. Het gezelschap ging naar projecten in Gelderland en Overijssel, die mede mogelijk zijn gemaakt met EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Na ontvangst door de Commissaris van de Koningin in het Gelderse Huis der Provincie vertrok het gezelschap naar Food Valley in Wageningen. Daar bezochten ze FrieslandCampina en het Restaurant van de Toekomst. In het Restaurant van de Toekomst wordt onderzoek gedaan naar eetgedrag van mensen en gekeken hoe dit beïnvloed kan worden. Daarna kwamen de Overijsselse projecten aan bod. Zelfmeetsysteem Op de campus van de TU Twente vertelde NWO-Spinozapremiewinnaar Albert van den Berg over een zelfmeetsysteem voor manisch-depressieve- en nierpatiënten. Met een minilaboratorium (lab-on-a-chip) en een druppel bloed of urine kan de patiënt zelf de concentraties van diverse waarden bepalen. In het Nanolab kon de delegatie zien hoe onderzoek gedaan wordt. High tech-bedrijven Tot slot stond VentureLab Twente op het programma. Deze organisatie ondersteunt startende en groeiende high tech-bedrijven met onder andere coaching en toegang tot netwerken. VentureLab Twente heeft twee jaar na oprichting 167 deelnemende bedrijven. Twee van deze bedrijven hielden een pitch met als thema s 3D-printen en medische toepassingen en nieuwe chiptechnologie. s Avonds sprak ik over het EFRO-programma en de toekomst daarvan. Jaarvergadering Op vrijdag 18 november werd de Jaarvergadering Structuurfondsen gehouden in Deventer. Elk jaar organiseert het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie deze vergadering in één van de regio s. De Managementautoriteit, verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van het subsidieprogramma in de betreffende regio, organiseert voorafgaand een excursiedag. Energie Transitie EMT sector in Oost Nederland groeit Uit recent onderzoek van het CBS (Economische radar duurzame energiesector, 2011, bladzijde 53) blijkt dat de stadsregio Arnhem-Nijmegen 43 bedrijven telt werkzaam in de sector duurzame energie/energiebesparing, in de Steden-Driehoek + Veluwe zijn dat er 40 en de Stadsregio Twente 35. Oost- Nederland doet het goed met ruim 100 bedrijven. De Stadsregio Arnhem- Nijmegen met 43 bedrijven moet in Nederland alleen de Rijnmond met 72 bedrijven en Zuid- Oost-Brabant met 55 bedrijven voor laten gaan. 2

3 Deze stevige positie van Gelderland op het gebied van Clean Tech (= verzamelnaam voor producten en diensten die en bijdrage leveren aan een schonere aarde) blijkt ook uit het Saxion rapport Clean Tech sector in Oost-Nederland. Een citaat uit de samenvatting van dit rapport: De Regio Arnhem-Nijmgen is verreweg de belangrijkste subregio op het vlak van werkgelegenheid in de clean tech sector. Het aandeel is relatief twee keer zo groot als verwacht kan worden op basis van het totaal aantal banen in deze regio. Uitnodiging tot spelen van het Energietransitiemodel Om de opgave van energie transitie in Gelderland beter in de vingers te krijgen heb ik samen met provinciale medewerkers het energietransitiemodel gespeeld. Dit is een digitale tool ( die je ook op het niveau van onze provincie kunt instellen. Je kunt het thuis alleen achter de computer spelen, maar ik nodig Statenleden graag uit om dit hulpmiddel uit te testen in een gezamenlijke sessie. U zult voor deze bijeenkomst in januari 2012 een uitnodiging ontvangen. Solar Park Rivierenland Initiatiefnemers in de regio Rivierenland hebben een gezamenlijk voorstel van 80 bedrijven en overheden rond zonne-energie opgesteld onder de naam Solar Pact Rivierenland. Onder deze vlag wordt hard gewerkt om een grootschalige toepassing van zonnepanelen marktconform en revolverend gefinancierd te krijgen als boegbeeldproject. Functie van dit boegbeeldproject is de economische, praktische en technische haalbaarheid in de praktijk te laten zien aan ondernemers en inwoners. Boegbeeldprojecten moeten nadrukkelijk massa hebben en letterlijk in het oog springen. Financiering gaat niet vanuit of via het Pact zelf, de revolverende financiering gaat naar verwachting via PPM Oost via het zogeheten Innovatie en Investeringsfonds Gelderland (IIG). Bijeenkomst Woonpark Gelderland: In Bomenbuurt in Ulft worden 61 energieneutrale woningen gerealiseerd. Het gaat om 39 huurwoningen en 22 twee-onder-één-kap koopwoningen die allemaal evenveel energie opleveren als verbruiken. Om dat mogelijk te maken, is in deze woningen geïnvesteerd in onder andere een optimale isolatieschil, een wintertuin, een gebalanceerd ventilatiesysteem en zonnecollectoren. De meerkosten van de woning worden op slimme manieren ondervangen. In het kader van het project Woonpark Gelderland, onderdeel van het Gelders klimaat- en energieprogramma, hebben we de gemeente Oude IJsselstreek en woningcorporatie Wonion ondersteund bij de bouw van deze energieneutrale woningen. Op 18 november organiseerden de drie partijen een minisymposium rond duurzaamheid en innovatie in nieuwbouw. Ik heb de gasten van andere gemeenten, corporaties en partijen uit de bouwwereld mogen ontvangen in de modelwoning, waarna wij een rondleiding door de woning en over de bouw kregen. De aanwezigen waren enthousiast over proces en resultaat en wisselden veel ervaringen uit. 3

4 Netwerkbijeenkomst Gelderse Gemeenten over Biomassa Gemeenten werken in toenemende mate actief met elkaar én met het bedrijfsleven samen om een duurzame Gelderse economie van de grond te krijgen. Om hen daarin te ondersteunen heeft de provincie, samen met de regio s, het Gelders netwerk Duurzame regionale energie opgezet; een netwerk voor en door gemeenten en bedrijven. Op 15 september vond in de (duurzame) Cinemec in Ede de netwerkbijeenkomst Biomassa, duurzaam ondernemen en de rol van de gemeente plaats. De opkomst was groot. Het centrale thema was de mogelijkheden die gemeenten hebben in het stimuleren van biomassa initiatieven. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van twee praktijk voorbeelden. Allereerst de oprichting van bioenergiecentrale de Vallei door het voedingsmiddelenconcern Vika en de gemeente Ede. Daarnaast konden de deelnemers een kijkje nemen in de keuken van de bio-massa stromen op het terrein van papierfabriek Norske Skog Parenco in Renkum. Stand van zaken windenergie in Gelderland per 15 november Op dit moment draaien 18 windturbines in de provincie die een gezamenlijk vermogen hebben van 36 MW. Binnenkort mogen er 10 windturbines met een gecombineerd vermogen van 20 MW gebouwd gaan worden. In vastgestelde plannen zijn er 18 windturbines opgenomen zijn met een vermogen van 40 MW en 13 windturbines met een vermogen 35 MW zijn in de ontwerp fase. Eindconclusie: 56 MW windenergie is hard en 75 MW nog onzeker. Meer details in de bijlage. Bijeenkomst lokale en regionale initiatieven voor duurzame energie In Gelderland ontstaan steeds meer initiatieven om op lokaal of regionaal niveau aan de slag te gaan met de produktie en levering van duurzame energie. Groepen enthousiaste burgers, bedrijven en gemeenten slaan de handen hiervoor ineen. Op donderdagavond 10 november 2011 organiseerden provincie Gelderland en de Gelderse Milieufederatie (GMF) daarom de bijeenkomst 'Initiatieven duurzame energiebedrijven'. De bijeenkomst was bedoeld om de verschillende Gelderse initiatieven bij elkaar te brengen, om elkaars initiatieven te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen. Voor ons als provincie en voor de GMF gaf de bijeenkomst inzicht in wat er leeft op dit vlak. Tegen welke knelpunten lopen de initiatiefnemers aan en welke ondersteuningsbehoefte hebben zij? Een aantal Gelderse initiatieven heeft zich gepresenteerd, gevolgd door een aantal landelijke organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Knelpunten werden geïnventariseerd en oplossingen besproken. Daarbij kwam ook aan de orde welke rol men hierbij voor de provincie zag. De volgende opties zijn genoemd: 4

5 Ondersteuning/knelpunten wegnemen bij vergunningverlening en ruimtelijk beleid; organiseren kennisdeling en inhoudelijke deskundigheid leveren; financiële middelen verschaffen voor opstartfase; kapitaal verrstrekken voor de ondernemingen vanuit revolverende middelen; lobby richting Rijk over knelpunten wet- en regelgeving. Ik neem dit mee bij de ontwikkeling van het nieuwe programma Energie Transitie. Er komen geen proefboringen in Gelderland Het Australische bedrijf Queensland Gas Company (QGC) heeft haar aanvraag naar proefboringen van steenkoolgas ingetrokken. In juli 2008 had QGC haar aanvraag voor proefboringen naar steenkoolgas in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg ingediend bij de Minister van Economische Zaken. In juni 2009 heeft GS een negatief advies uitgebracht. In het najaar van 2009 besluit EZ Minister van der Hoeve QGC een opsporingsvergunning te geven in 22 Gelderse en 18 Overijsselse gemeenten. Noord-Brabant en Limburg vallen af. In december 2009 gaat GS van Gelderland in beroep tegen deze beslissing. Dit leidt tot een beroep bij de bestuursrechter in Arnhem in de tweede helft van Verschillende Gelderse gemeenten, het waterschap Rijn en Ijssel, Vitens en actiegroepen hebben kritiek geuit op de voorgenomen proefboringen in Gelderland. Ondergetekende is verheugd dat de proefboringen en de winning van steenkoolgas niet doorgaan: 'Ik ben blij dat de Gelderse bevolking, het landschap en de natuur gespaard worden. Gelderland zet in op energietransitie middels het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie. Op deze manier werken we aan een beter klimaat en een sterkere Gelderse economie. De winning van onconventioneel gas zoals steenkoolgas past hier niet in.' Milieu luchtkwaliteit Pleijroute verbeterd - provinciale maatregelen lonen - Gezondheidsklachten kunnen variëren van keel- en neusirritaties tot zware astma en hart- en vaatziekten. Meer vervuilende stoffen in de lucht, betekent een grotere kans op gezondheidsklachten. Daarom neemt de provincie Gelderland maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld: de weg aanpassen, verkeersregelinstallaties (VRI) beter op elkaar afstemmen of extra op- en afritten maken zonder verkeerslichten. Andere maatregelen zijn het aanleggen van rondwegen, het weren van verkeer uit de kern, het tegengaan van files en het bedenken van alternatieve routes voor 5

6 vrachtwagens. De provincie meet concentraties fijnstof, stikstofdioxide en zwarte rook om het effect van verschillende maatregelen op de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Bij de Pleijroute zijn in 2010 een aantal maatregelen genomen: 1. Snellere doorstroming via de vrije rechtsaffer (=afslag zonder verkeerslichten) naar de A12 richting Westervoort 2. Verbetering verkeersafwikkeling Velperbroekcircuit met een grotere afvoercapaciteit voor verkeer vanaf de Pleijweg 3. Betere doorstroming op de Pleij door coördinatie van VRI s, beperking van het aantal stops voor het verkeer op de Pleij Resultaten: door de maatregelen is de uitstoot van zwarte rook (onderdeel van fijnstof en goed meetbaar) door het verkeer afgenomen. Op werkdagen is de afname circa 25-30%. Dit geldt zowel voor de spitsperioden als voor de periode tussen de ochtend- en avondspits in. Op weekenddagen is de afname circa 10-15%. Fonds nazorg stortplaatsen (afspraak 23) Bij de behandeling van de begroting 2012 van het Fonds nazorg stortplaatsen is gevraagd op welke wijze de financiële risico s die optreden bij de uitvoering van de nazorg worden afgedekt. Op de stortplaats zijn voorzieningen aangebracht en worden controles uitgevoerd om de negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. Door de exploitant van en stortplaats wordt een nazorgplan opgesteld. In dit nazorgplan worden alle activiteiten beschreven die noodzakelijk zijn om na sluiting van de stortplaats de bovengenoemde voorzieningen in stand te houden en te vervangen. Het nazorgplan behoeft onze goedkeuring. Op basis van het goedgekeurde nazorgplan wordt berekend hoeveel geld gemoeid is met de nazorg van de stortplaats. Voor het opstellen van het nazorgplan is door het IPO een checklist opgesteld die periodiek wordt herzien. In deze checklist is een post onvoorzien opgenomen van 10% over de kosten die gemoeid zijn met de nazorg. Bovendien voorziet het nazorgplan in een risicoparagraaf. Deze risicoparagraaf beschrijft mogelijke risico s en kwantificeert deze risico s naar een opslag op het geld dat de exploitanten afdragen voor het beheer van de stortplaats. De provincie Gelderland hanteert ter afdekking van de risico s een vaste opslag van eveneens 10% over alle kosten. Gelders aandeel bodemverontreiniging beperkt (afspraak 24) - reductie van ruim 50% risicovolle bodemvervuilingen - saneren daarvan. Het aantal humane spoedlocaties binnen Gelderland is geslonken van 38 tot 16 locaties. Landelijk zijn er 414 locaties geteld waarbij bodemverontreiniging tot risico s voor de mens kan leiden. Het aandeel van Gelderland is hierin beperkt. Met name omdat er de afgelopen jaren een grote inspanning is gepleegd op het onderzoeken van locaties en het 6

7 Eind december 2010 hebben Gedeputeerde Staten de lijst met Humane spoedlocaties binnen Gelderland vastgesteld. Op dat moment waren er 38 locaties waarvan was gebleken dat er sprake kon zijn van risico s veroorzaakt door de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In de afgelopen elf maanden zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd op een groot aantal locaties en zijn saneringen uitgevoerd door eigenaren. Uit deze onderzoeken blijkt dat er 23 locaties niet langer als humane spoedlocaties moeten worden aangemerkt. Er zijn ook 5 locaties die nieuw in beeld zijn gekomen. Op 4 locaties is de sanering afgerond. Verder is men op 3 locaties met de sanering bezig. Om tot een volledige aanpak van alle humane spoedlocaties te komen vinden gesprekken met eigenaren plaats om te komen tot de uitvoering van saneringen De lijst met spoedlocaties is opgesteld in het kader van het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. In dit convenant, dat ondertekend is op 10 juli 2009 door IPO, VNG, UvW en het rijk, staan o.a. de doelstellingen die tot 2015 op het gebied van de humane spoedlocaties moeten worden gerealiseerd: 1. het in beeld hebben van de humane spoedlocaties voor eind 2010; 2. Het saneren of beheersen van de locaties met humane risico s voor eind Externe veiligheid beter geborgd in ruimtelijk planproces - verbeterd Gelderse uitvoeringsprogramma externe veiligheid In samenwerking met de provincie Overijssel heeft Gelderland op 3 november 2011een praktijk en netwerkdaggeorganiseerd over RO en Externe veiligheid voor alle gemeenten. Aanleiding voor de dag was het onlangs verschenen rapport Kwaliteit: externe veiligheid in het ruimtelijk planproces. Dit rapport is in opdracht van IPO/VNG/I&M/NVBR opgesteld om na te gaan of en op welke wijze de kwaliteit van de Externe veiligheid (EV) in het ruimtelijk ordeningsproces verbeterd kan worden. Uit onderzoek is nl. gebleken dat, ondanks geld en inspanningen van alle betrokkenen EV in het ruimtelijk planproces niet het gewenste kwaliteitsniveau heeft bereikt. In het proces van ruimtelijke ordening speelt externe veiligheid een belangrijke rol. Echter, door de RO-medewerker wordt EV nog (te) vaak gezien als een milieu-ding of iets voor externe veiligheidsexperts, terwijl zij in feite de regie zouden moeten voeren. Ook ervaren zij het onderwerp als lastig, soms zelfs hinderlijk, terwijl Externe veiligheid juist kansscheppend kan werken. Die bewustwording ontbreekt nog grotendeels. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers, naast enige technische uitleg over het onderwerp externe veiligheid en nieuwe wet-en regelgeving, geinformeerd over de invloed van externe veiligheid op het ruimtelijke ordeningproces, wat de rol is van de RO-medewerker, welke kennis heeft de RO-er nodig en welke zaken gaan er op hen afkomen. Zowel in de ochtend als in de middag is er een viertal workshops gehouden met het doel te discussieren over inhoud en dilemma s op het gebied van Externe veiligheid en Ruimtelijke ordening. In de uitvoering van het het Gelders uitvoeringsprogramma externe veiligheid zullen de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek vanaf 2012 worden meegenomen. Provinciale financiering van schone voertuigen succesvol 7

8 - per 7 oktober subsidie beschikbaar voor e-scooters en duurzame brandstofvoertuigen - De Gelderse animo om schoon en zuinig te rijden is groot. Ruim één maand na de start van de provinciale Regeling subsidie e-bromfietsen en biobrandstofvoertuigen zijn er al ruim 80 aanvragen voor subsidie ontvangen, waarvan 70 voor een e-scooter. Voor de groengas/biobrandstoffen voertuigen zijn 10 aanvragen ingediend. Sinds oktober kunnen burgers en bedrijven in Gelderland subsidie krijgen voor schone en zuinige vervoersmiddelen. Het gaat om elektrische scooters en groengas/biobrandstoffen voertuigen. De elektrische scooters zorgen voor een directe verbetering van het leefklimaat in de stad. Minder geluid en minder vuile uitstoot. Met het gebruik van deze voertuigen geven vooral de Gelderse ondernemers een impuls aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gelderland is niet de enige overheid die hier op inzet. Sterker, de subsidie voor groengasvoertuigen is gemodelleerd naar de zeer succesvolle landelijke regeling die juli dit jaar is opengesteld. Ook de provincie Limburg, de gemeente Amsterdam en Zaanstad hebben een stimuleringsbeleid t.a.v. elektrische scooters. Omdat elektrische scooters duurder zijn dan gewone scooters, financiert de provincie een deel van de kosten. Voor de scooter-regeling is een budget van euro beschikbaar. Per scooter kan er 30% van de aankoopprijs met een maximumvan duizend euro worden aangevraagd. Ook groengas en biobrandstoffen voertuigen zijn duurder dan reguliere voertuigen. Hiervoor wordt per voertuig euro beschikbaar gesteld en is er maximaal euro beschikbaar. Deze regeling levert minimaal 120 schone voertuigen en ruim 250 schone en stille scooters op in de provincie. Gelderland en Wijchen krijgen milieuprijs De gemeente Wijchen en de provincie Gelderland hebben dinsdagavond 8 november 2011 de European Soundscape Award 2011 in de wacht gesleept vanwege hun aanzienlijke bijdrage in de aanpak bij het terugdringen van verkeerslawaai op de Graafseweg (N324) in Alverna. De jury noemde de oplossingen verwerkt in het project Graafseweg "briljant in hun eenvoud" en "toepasbaar in heel Europa". De Graafseweg door Alverna is dit jaar grondig gereconstrueerd. Hierbij is voor het terugdringen van geluidshinder in een interactief proces met de omwonenden gekozen voor een combinatie van maatregelen, bestaande uit: 1. Verplaatsen en verminderen van het aantal rijbanen. 2. Het verlagen van de hoogte van rijbaan met 0,5 meter. 3. Het aanbrengen van geluidswerende wallen aan beide zijden van de rijbaan. 4. Het gebruik van 'stil' asfalt. 5. Het verlagen van maximum snelheid van 80 tot 50 kilometer per uur. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het nieuwe uiterlijk van de weg. In het talud is een steenstructuur aangebracht die verwijst naar de Romeinse weg die hier eens liep. Het project leidt, naast de geluidsreductie, bovendien tot: - een betere verkeersveiligheid; - vermindering van het brandstofgebruik; 8

9 - verbetering van de luchtkwaliteit; - verbetering leefbaarheid in het dorp Alverna. Bovenstaande aspecten heeft de jury ertoe doen besluiten de European Soundscape Award in 2011 toe te kennen aan de gemeente Wijchen en de provincie Gelderland. De prijs is een initiatief van de European Environment Agency (EEA) en de Noise Abatement Society (NAS). De Graafseweg is eind dit jaar gereed. Hoogachtend, Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland Annemieke Traag Gedeputeerde voor innovatie, duurzaamheid, klimaat en milieubeleid 9

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059 Gedeputeerde Staten Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 28/12/2009 09ink11555 Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v. de heer M. Duking Postbus 42 7080AA GENDRINGEN provincie Bezoekadres Huis der Provincie

Nadere informatie

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Veluwe. Graag ontvangen wij u op:

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Veluwe. Graag ontvangen wij u op: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG Afschrift: T.a.v. de gemeenteraad 3 Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Aalten Postadres Postbus 9090 6800 GX Aalten T.a.v. het college telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Gemeenten moeten elk halfjaar een aantal verblijfsgerechtigden huisvesten, de zogenaamde taakstelling.

Gemeenten moeten elk halfjaar een aantal verblijfsgerechtigden huisvesten, de zogenaamde taakstelling. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Elburg T.a.v. het college telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656

Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656 Antwoord op Statenvragen PS2014-183 Arnhem, 25 maart 2014 zaaknr. 2014-003656 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV) over nevenfuncties en gebruik dienstauto

Nadere informatie

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art.

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art. Gedeputeerde Staten V mm ^» provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/ ink19864 Aan geadresseerde 20 december Geachte heer/mevrouw,

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/ ink19864 Aan geadresseerde 20 december Geachte heer/mevrouw, Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 21/12/2016 16ink19864 provincie Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postbus 9090 Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

telefaxnummer (026)

telefaxnummer (026) Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem 6811 HE Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-malladrespost@gelderland.nl Gemeente Elburg

Nadere informatie

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op:

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W telefoonnummer

Nadere informatie

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman,

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman, Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk 165 5306 AB BRAKEL telefoonnummer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Duurzaam benutten van warmte

Duurzaam benutten van warmte Duurzaam benutten van warmte Netwerkbijeenkomst duurzame regionale energie Gelderland 12 juni 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Provincie zet zich in op de toepassing

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De raad van de gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB BARNEVELD telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

GELDERLAND. provincie. lngv\fe«.d.d.04.feb De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus AB ELBURG ELBURG

GELDERLAND. provincie. lngv\fe«.d.d.04.feb De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus AB ELBURG ELBURG Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Elburg T.a.v. de raad Postbus 70 8080 AB ELBURG telefoonnummer (026) 359 91 11

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan.

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem belastingadviseurs telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

V a n w e g e administratieve vertragingen k u n n e n er verschillen zijn t u s s e n de cijfers v a n de g e m e e n t e n

V a n w e g e administratieve vertragingen k u n n e n er verschillen zijn t u s s e n de cijfers v a n de g e m e e n t e n G e m e e n t e Oude IJsselstreek Ontvangen: 19/02/2016 16ink02543 Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Aalten Postadres Postbus 9090 6800 GX Aalten telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december Gedeputeerde Staten Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg 262 6523 CD NIJMEGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde,

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde, AANTEKENEN Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg 21 6986 CE ANGERLO Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr op Statenvragen PS2013-588 Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr. 2013-009481 Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid M. Schriks ( VVD ) over subsidieverzoek Masterplan mode en vormgeving De leden van

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Samenwerkingsverband Regionale Vuilverwerking Ullerberg (REVU) T.a.v. de heer R. van der Weide Postbus AM ERMELO

Gedeputeerde Staten. Samenwerkingsverband Regionale Vuilverwerking Ullerberg (REVU) T.a.v. de heer R. van der Weide Postbus AM ERMELO Gedeputeerde Staten Samenwerkingsverband Regionale Vuilverwerking Ullerberg (REVU) T.a.v. de heer R. van der Weide Postbus 500 3850 AM ERMELO Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

zaaknummer 2015-013800

zaaknummer 2015-013800 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag provincie Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX 6811 HE

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen"

Uitvoering subsidieverlening Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen Openbaar Onderwerp Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen" Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

ik V r-. O E ^ ^ provincie

ik V r-. O E ^ ^ provincie ik V r-. O E ^ ^ provincie IN13.00168 Beioekadms Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Hostadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Beuningen T a v. de heer H. Vincken Hoofd afdeling Welzijn Postbus

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag hogere grenswaarden onderliggende wegennet A15/Zevenaar (ODRN zaaknummer Z )

onderwerp Aanvraag hogere grenswaarden onderliggende wegennet A15/Zevenaar (ODRN zaaknummer Z ) Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem ODRN T.a.v. mevrouw. M. Zweerman Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam dienst Ruimte, Economie en Welzijn Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail post@gelderland.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postbus GX ARNHEM. 17 april Geachte Staten,

Provinciale Staten. Postbus GX ARNHEM. 17 april Geachte Staten, Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Provinciale Staten Postbus 9090 6800 GX ARNHEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Vormgeving van producten

Vormgeving van producten Vormgeving van producten Geluidscherm Producten Graafseweg Alverna Winnaar European Soundscape Award 2011 Project: Geluidwerende voorziening voor Graafseweg Alverna, Wijchen (1,6 km lang, 1,50 m hoog).

Nadere informatie

Financiering gebiedsgericht grondwaterbeheer. Mark in t Veld

Financiering gebiedsgericht grondwaterbeheer. Mark in t Veld Financiering gebiedsgericht grondwaterbeheer Mark in t Veld Martijn Blom Tauw CE Delft 1 Onderzoek Presentatie gebaseerd op resultaten onderzoek: Praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer

Nadere informatie

Bijlage 2: Beleidsnotitie ET Samen in versnelling

Bijlage 2: Beleidsnotitie ET Samen in versnelling Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-007744 Bijlage 2: Beleidsnotitie ET Samen in versnelling Voortgang en toekomst IEG duurzame voorziening 1. Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de resultaten

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad van Geachte raad,

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad van Geachte raad, Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres 9090 6800 GX Arnhem gemeenteraad van telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Solar Highways. Zonne-geluidsschermen in Uden weren geluid én leveren groene stroom. Solar Highways. Daar krijgen wij energie van.

Solar Highways. Zonne-geluidsschermen in Uden weren geluid én leveren groene stroom. Solar Highways. Daar krijgen wij energie van. Solar Highways Zonne-geluidsschermen in Uden weren geluid én leveren groene stroom Solar Highways is een geluidsscherm dat verkeerslawaai tegenhoudt én energie opwekt. Minne de Jong SEAC Uden loopt voorop

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Najaar 2016 Waarom een vereniging voor elektrische rijders? Elektrisch rijden is in opmars. Elektrisch rijden is cool, het is

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente.

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen Postbus 41 7200 AA ZUTPHEN telefoonnummer (026) 359

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie