ROUTEKAART DUURZAAM OSS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROUTEKAART DUURZAAM OSS"

Transcriptie

1 ROUTEKAART DUURZAAM OSS Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer Routekaart klimaatneutrale organisatie Managementverklaring Duurzaamheid Energieneutrale nieuwbouw 2020 EPC = 0, EPC = 0,4 Industrie MKB Buitengebied Lokale duurzame economie Lokale duurzame energieproductie 1. Energie besparen 2. Efficiënt gebruik 3. Duurzaam opwekken Gemeentelijke organisatie Gemeentelijke gebouwen Woningen nieuwbouw Woningen bestaand Bedrijven Mobiliteit Grootschalige duurzame energie Routekaart Duurzaam Oss 1

2 Gemeentelijke organisatie Kostenbeheersing Voortrekkersrol Voorbeeldfunctie/imago Adaptatie Managementverklaring Duurzaamheid Duurzaam personeelsbeleid & communicatie Alle gemeentelijke gebouwen (bestaand en nieuwbouw?) energieneutraal of leverend in 2025 Duurzame bedrijfsvoering Duurzaam inkopen Alle gemeentelijke gebouwen B-label in 2020 Project 1a : Routekaart klimaatneutrale organisatie Openbare verlichting Duurzame geldstromen 20% energiebesparing in 2015 Project 1b : Energiemanagement gemeentelijke gebouwen Gemeentelijke organisatie Gemeentelijke gebouwen Routekaart Duurzaam Oss 2

3 Woningen Waarde vastgoedportefeuille Verkoopbaarheid Wooncomfort Woonlasten Toekomstbestendigheid 2020 EPC = 0, EPC = 0,4 Project 2 : - Duurzaam Bouwen Lith-Oost - Energieneutrale nieuwbouw (pilot) Huur- en koopwoningen - Prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties - Energiebesparingsprojecten en wijkgerichte aanpak - Duurzaamheidslening en Vlagheidefonds - Monitoring energieverbruik Project 3 : Energiebesparingsprojecten: - prestatieafspraken; - regionale projecten Woningen nieuwbouw Woningen bestaand Routekaart Duurzaam Oss 3

4 Bedrijven Vestigingskracht en imago Leveringszekerheid/ afhankelijkheid Afwenteling van kosten/milieuschade Werkgelegenheid / MVO Onderscheidend vermogen Industrie MKB Project 4: - Kracht van Oss (duurzaamheidverklaring en energieconvenant) - Energie-uitwisseling/ businesscase(s) Elzenburg Buitengebied Routekaart Duurzaam Oss 4

5 Mobiliteit Gezondheid Bereikbaarheid Doorstroming Veiligheid Milieuhinder Openbaar Vervoer HOV (het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer) Duurzame brandstoffen Vulpunten Het vergroten van het gebruik van voertuigen op aardgas en biogas Fiets Het vergroten van het gebruik van de fiets Auto Het vergroten van het gebruik van elektrische voertuigen. Weg van de Toekomst Regionaal PvA Groene stadsdistributie Mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer Routekaart Duurzaam Oss 5

6 Grootschalige duurzame energie Onderzoek naar duurzame energieopties Warmte Koude opslag Project 5: Onderzoek realisatie van een Lokale Duurzame Energie Coöperatie (LDEC) Zonne-energie Biomassa 1. Energie besparen 2. Efficiënt gebruik 3. Duurzaam opwekken Waterkracht Windenergie e Routekaart Duurzaam Oss 6

7 Financiën Thema's en projecten 2012* Gemeentelijke organisatie 1a. Routekaart klimaatneutrale organisatie % inkoop groene energie (gas & elekt ricit eit) Duurzaam inkopen Openbare verlicht ing energieneut raal Verduurzamen gemeent elijk wagenpark 1b. Gemeentelijke gebouwen Energiemanagement 2. Woningen nieuwbouw Duurzaam bouwen Lit h-oost Pilot energieneut rale nieuwbouw 3. Woningen bestaand Prest at ie-afspraken met woningbouwcorporat ies Energiebesparingsproject en en wijkgericht e aanpak 4. Bedrijven Energie-uit wisseling Elzenburg Energieconvenant kracht van Oss 5. Mobiliteit Groene st adsdist ribut ie Mobilit eit smanagement woon-werkverkeer 6. Grootschalige duurzame energie Onderzoek realisat ie Lokale Duurzame Energie Cooperat ie (LDEC) Totaal per jaar * = inclusief bijdrage SLOK Routekaart Duurzaam Oss 7