SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing. DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik"

Transcriptie

1 SER Energieakkoord: prestatieafspraken en EPK handhaving Wet milieubeheer energiebesparing DGMI/KLG Afdeling Klimaat: Stef Strik

2 Energiebesparing = winst voor de lokale groene economie beperking van woon- en bedrijfsvoeringlasten winst voor het klimaat: CO 2 besparing en schonere lucht het stimuleren van werkgelegenheid concurrentiekracht van bedrijven

3 Winst voor lokale groene economie Casus Venlo, berekening door Ecofys inwoners ( huishoudens) 5000 bedrijven 4 mld voor energie Actief energiebeleid bespaart 2 miljard aan energielasten met 1 miljard aan investeringen = een gezond klimaat én netto 1 miljard kostenbesparing 800 miljoen komt terecht bij lokale bedrijven!

4 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer 1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag verplichten om onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. 3. Indien uit het onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen. 4. energiegebruik in de inrichting > kilowatt uur aan elektriciteit of > kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen. 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

5 Bevoegd gezag 2.15 Activiteitenbesluit provincies gemeenten UITVOERING HANDHAVING ACTIVITEITEN BESLUIT Regionale Uitvoerings Diensten (RUD s) opdracht 5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

6 Huidige handhavingspraktijk Enkele goed lopende projecten Knelpunten: - geen prioriteit - moeilijk - geen tijd - geen geld Hobbysfeer individuele handhaver 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7 SER energieakkoord voor duurzame groei Partijen zetten zich in voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Rijk en gemeenten gaan over de prioriteitstelling concrete afspraken maken. Ook: Maatregellijsten Expertisecentrum EPK 36 PJ 7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

8 Doorrekening SER akkoord (ECN/PBL) 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 Prestatieafspraken Inzet: meer prioriteit Bestuurlijk borgen (collegeprogramma s, beleidsdocumenten) In dienstverleningsovereenkomsten/werkplannen opnemen Adequaat uitvoeringsniveau: - kwantiteit (aantal controles) - kwaliteit (niveau toezichthouder) 9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

10 Prestatieafspraken Doel: meer prioriteit aan handhaving Wm energie geven Middelen: maatregelenlijsten expertisecentra EPK-systeem (pilots) Green Deals 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 Maatregelenlijsten Motie van Veldhoven november 2012 SER akkoord september 2013 Vierde tranche van wijziging Activiteitenbesluit: o Oktober 2013 interne deadline Besluit en Regeling o Maart 2014 deadline eerste lichting maatregelen o Zomer 2014 voorhang Tweede Kamer o Zomer 2015 inwerkingtreding Erkende maatregelenlijsten per branche Samenspel bevoegd gezag bedrijfsbranches Handhaafbaarheid vergroot 11 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

12 Expertisecentra Landelijk (Infomil) Provinciaal/Regionaal Lokaal Loketfunctie - overheid - bedrijfsleven 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 Milieuinspecteur als e-ambassadeur Subsidies Wet milieubeheer Energiescans Green deal MKB NL stimulering handhaving Erkende maatregellijsten Handhaving en stimulering versterken en overlappen elkaar

14 Planning SER akkoord: start januari 2014 Roadshow 1 (bestuurlijk/beleidsmatig): zomer 2014 Inbrengen in jaarprogramma s 2015 en afsluiten Green Deals Roadshow 2: (uitvoering) najaar 2014 begin 2015 Uitvoering: 2015 e.v. Eerste evaluatie eind Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 EPK Bijdrage aan de realisatie en handhaving van alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, conform Wet milieubeheer. EPK-pilot wordt ingericht ter ondersteuning van bedrijven en heeft tevens een toetsende rol in de vorm van een periodieke keuring (naar analogie met de APK-keuring) door erkende dienstverleners. Vrijwillige pilots Bij een positief resultaat wordt het EPK-systeem in 2016 ingevoerd in de sectoren waarvoor uit de pilot blijkt dat de EPK werkt. 15 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

16 Aanpak Projectgroep, BZK/EZ/I&M, Rijksdienst voor Ondernemend NL 1 mei 2014 pilots in de markt gezet 14 en 22 mei 2014 landelijke voorlichtingsbijeenkomsten Utrecht Pilots in uitvoering van 1 september juli 2015 Evaluatie augustus Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 EINDE 17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu