Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012"

Transcriptie

1 Welkom regiobijeenkomst 26 april 2012

2 PROGRAMMA Bestuurlijke terugkoppeling Korte presentatie aanpak programmamanagement Keuze regiodragende projecten Resultaten IJzers in het vuur Aanpak komende periode, ruimte voor vragen Europese programma s Ruimte voor lunch en vragen

3 WERKZAAMHEDEN 1 E RONDE Gesprekken individuele gemeenten (projecten) Gesprekken partners en supporters (geld en support) Subsidiemogelijkheden, haalbaarheid, partnersearch Prioriteiten en combinaties (van projecten en financieringsbronnen) formuleren Overige projecten in andere trajecten plaatsen Terugkoppeling

4 WERKZAAMHEDEN 2 DE RONDE Inzet op 3 majeure, regiodragende projecten: Trambrug Breda, StadHaven Steenbergen en Dongeoevers Geertruidenberg Subsidie-aanvragen kleinere direct uitvoerbare projecten: Uiterwaard Cloppenwaard Werkendam, Haven Oudenbosch, Havenplein Sint Annaland, Promotie- en Informatieplatform

5

6 BESTEMMING GEERTRUIDENBERG DONGE-OEVERS EN LUNETTEN

7 BESTEMMING BREDA TRAMBRUG/BRUISEND WATERPLEIN

8 BESTEMMING STEENBERGEN PROJECT STAD HAVEN

9 WERKZAAMHEDEN 2 DE RONDE VERVOLG 3 regiodragende projecten: Onder de aandacht gebracht bij provincie Werkbezoek met Gedeputeerde Pauli 3 concrete subsidieaanvragen bij provincie OP Zuid aanvraag voor Verhoogde Trambrug Breda Vervolggesprekken gehad/ in voorbereiding

10

11 OVERIGE WERKZAAMHEDEN Brabant aan Zee (projecten) inpassen in grotere beleidsprocessen: Waterpoort, Mark- Dintel- Vliet, ZW Delta Inventarisatie nieuwe Europese projecten (na 2013) en haalbaarheid bespreken Onderzoek subsidies specifieke projecten zoals Kleine Schans Terheijden, Oosterhout, Turfvaart

12 CONCRETE RESULTATEN Subsidie voor project Cloppenwaard Werkendam (kosten ,=; subsidie: ) Subsidie voor Jachthaven Oudenbosch (kosten ; subsidie: ) Promotie- en Informatieplatform (kosten ,=; subsidie: ) Subsidie Verhoogde Trambrug Breda (kosten 4,2 miljoen; subsidie 1,7 miljoen)

13 IJZERS IN HET VUUR Subsidie voor St. Annaland Havenplateau Revolving fund uit budget Grootschalige Cultuurhistorische projecten voor Geertruidenberg Bijdrage uit Landschappen van Allure/Brabantse Wal voor Steenbergen (vervolggesprek 26 maart)

14 GEMEENTELIJKE PROJECTEN / VOORTGANG: Bergen op Zoom geen ontwikkelingen Tholen alleen lopende zaken Gorishoek en St. Annaland Moerdijk: geen voortgang in dossiers, behalve Fort Sabina bestuurlijke keuzes (recent besluit) Steenbergen: herinrichting haven afhankelijk van constructie met exploitant / eigenaar

15 GEMEENTELIJKE PROJECTEN / VOORTGANG: Drimmelen; Cool Drimmelen Oosterhout; geen nieuwe ontwikkelingen Werkendam; lopende projecten (Noordwaard, Jannezand) Aalburg; ontwikkeling Veense plassen in versnelling, natuurprojecten op lijst Braze Woudrichem; geen nieuwe ontwikkelingen Geertruidenberg; ontwikkeling fort Lunette

16 GEMEENTELIJKE PROJECTEN / VOORTGANG: Roosendaal: geen nieuwe ontwikkelingen Halderberge: geen nieuwe ontwikkelingen Etten-Leur: in gesprek met Waterschap over mogelijke participatie in uitbreiding Jachthaven Turfvaart Breda: goedkeuring verhoging Trambrug: hier achter vandaan nieuwe kansen

17 HOE VERDER? -Verdere inzet op 2 regiodragende projecten richting provincie -Regionale biedingen reconstructie / gebiedscommissies -Waar mogelijk subsidie-aanvragen voor kleinere direct uitvoerbare projecten bijvoorbeeld uit restbudgetten OP Zuid, nieuwe regelingen -Brabant aan Zee inbrengen bij VrijetijdsAgenda Provincie Brabant (in ontwikkeling, hoogste ambitieniveau) -Voorsorteren op nieuwe Europese subsidieprogramma s ; zie volgend programma onderdeel

18 Europa Wiljan van Laarhoven en Wim van Hooff

19 Wat gaan we vertellen: Doorkijk EU mogelijkheden, thema s & kansen 1. Wat heeft EU tot 2014 (nog) te bieden? 2. Wat gebeurt er nu ( ) in de aanloop naar ? 3. Welke thema s? 4. Welke programma s? 5. Waar gaat het om en wat krijg je er voor terug? 6. Wat kunt u nu doen?

20 1. Wat heeft EU tot 2014 (nog) te bieden? - Veel programma s (nagenoeg) uitgeput - Korte uitvoeringsperiode s - Enkele programma s hebben langere doorlooptijd, zoals Life+ met nog calls in sept en (voorjaar) Voorts misschien nog calls voor restbudgetten in OP-Zuid en Leader

21 2. Wat gebeurt er in de aanloop naar : - programma s inhoudelijk voorbereiden Via provincie of ministeries invloed mogelijk Contouren OP s in juni 2012 gereed 1 november e concept programma s klaar - In de loop van 2013 goedkeuringprocedures - 1 maart 2013 definitieve vaststelling programma s - 1 juli 2013 goedkeuring - In de loop van 2014 de eerste Calls open

22 Wat zijn de EU-Thema s voor ? - Voor EU is 2020 strategie leidend: - Doelstellingen 2020 Strategie: - Innovatie: meer onderzoek en ontwikkeling - Meer werkgelegenheid, w.o. stimuleren MKB - Klimaat verandering: Groene energie, groene economische groei - Minder armoede: bevorderen sociale insluiting - Onderwijs: niveau verhogen, vaardigheden

23 Wat zijn de EU-Thema s voor ? Prioriteiten landen als NL, 80% besteding aan: - Onderzoek, ontwikkeling en innovatie - Vergroten concurrentiekracht MKB - Low carbon economy: Energie-efficientie, hernieuwbare energie en duurzaamheid: minimaal 20% van het EFRO-budget + minimaal 5% (en max 20%) aan duurzame stedelijke ontwikkeling

24 Wat zijn de Nederlandse aandachtspunten?: - 10 Top-sectoren: - Agrofood - Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - High Tech - Energie - Logistiek - Creatieve industrie - Live Sciences - Chemie - Water - Hoofdkantoren - Belangrijk voor inzet EFRO-middelen in NL, maar niet 100% leidend; er is ruimte veel regionale prioriteiten

25 Provinciale aandachtspunten voor EUprogramma s OP-Zuid en Interreg: - Brainport 2020 (visie zuid-oost Nederland ) + prio s W-Br en Zeeland: Wat wil West-Brabant? - Agenda van Brabant, bestuursakkoord + Economisch programma Brabant 2020: belangrijke thema s: - High-tech systemen en materialen - Life sciences/health - Food - Logistiek - Maintenance - Biobased economy

26 Programma s: - Doelstelling 3 programma s (bv. Interreg (A,B,C), ELFPO/POP+LEADER, LIFE+, ESF, URBACT) krijgen meer budget - Doelstelling 2 programma s (bv. OP-Zuid) waarschijnlijk hetzelfde budget - Revolving funds in opkomst: nog onduidelijk in welke mate deze gebruikt gaan worden als onderdeel binnen OP-Zuid en Interreg

27 Interreg VA, VB, VC: - VA-programma s, zoals Grensregio en 2 Zeeën zijn het meest interessant - VB-programma s zijn NWE (en Noordzee); - VC-programma is voor hele EU, vooral studie en uitwisseling;

28 Interreg VA

29 Interreg VB

30 Interreg VA, VB, VC: - Nadruk op EU 2020 doelstellingen; - Grensoverschrijdende samenwerking is eis; - Investeringsgeld (niet alleen geld voor studies maar ook voor infrastructuur); - Méér geld beschikbaar (50% subsidie);

31 LIFE+ programma: - Aandachtspunten: - Natuur: Natura2000 en biodiversiteit - Milieu (+ informatie en communicatie): demonstratieprojecten - Grotere projecten (vanaf ca. 2 milj. Euro) - Buitenlandse partners geen eis - Nu nog een call voor het najaar! + wrsch 1 in %-75% subsidie

32 ESF programma: - Sociaal fonds (vooral na- en omscholing, reintegratie, sociale innovatie, bemiddeling) - Nu aangestuurd door Min SZW, maar misschien (deels) decentralisatie naar regio s - Nu zelfstandig fonds en programma, maar na 2014 misschien ook in combinatie met OP Zuid en Interreg - 50% subsidie

33 URBACT programma: - Samenwerkingsprogramma hele EU - Planontwikkeling - 70%-80% subsidie - Lagere budgetten per project - Geschikt om ervaring op te doen met EU samenwerkingsprojecten

34 POP- plattelandsontwikkeling: Budgetten onderdeel provinciale programma s; 50% subsidie; Nieuwe doelstellingen nog niet bekend Huidige doelstellingen: Verbetering concurrentiekracht landbouw- en bosbouwsector; Verbetering kwaliteit van natuur en landschap; Verbetering van kwaliteit van leven op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie; Bottom up plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen (leader-benadering).

35 OP-Zuid - Budget blijft gelijk (ca. 186 miljoen Euro) - 50% subsidie - Aandachtspunten: Innovatie/R&D (misschien 50%) Werkgelegenheid/MKB (misschien 10%) Energie en duurzaamheid (20% of meer) Duurzame stedelijke ontwikkeling (min 5%, wrsch 20%) - Buitenlandse partners: niet van toepassing

36 EU-Projecten: Waar gaat het om? - Goede ideeën; - Europese-programmakennis ( de regels tussen de regels ); - Netwerk; - Geduld; - Creativiteit; - Respect voor elkaars cultuur.

37 Wat krijg je er voor terug! - Geld! - Internationale relaties - Nieuwe ideeën (inspiratie) - Uitdaging - Maar ook: - Regels en procedures; - Controles.

38 Ideeën BAZ partners Roept u maar!

39 Nu doen. 1. Lokale projecten inventariseren die binnen genoemde zouden kunnen thema s passen (vb. innovatie, werkgelegenheid/mkb, energie + duurzaamheid, logistiek) 2. Uitvoeringshorizon bepalen: projecten die vanaf mid 2014 of 2015 zeker uitvoerbaar zijn 3. Projecten verder uitwerken naar ideeën die passend zijn binnen relevante thema s 4. Partners zoeken 5. Voorbereiden voor 1 ste calls in 2014 (voorbereidingsperiode duurt minimaal ½ jaar maar meestal 1 jaar; goedkeuringsperiode duurt meestal ½ jaar)

40