Innovatievoucher voor nieuwe biomassa leveringsketens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatievoucher voor nieuwe biomassa leveringsketens"

Transcriptie

1 EU Horizon 2020 no /04/ /03/2018 Innovatievoucher voor nieuwe biomassa leveringsketens Het door de EU gefinancierde project SECURECHAIN nodigt kleine en middelgrote ondernemingen (MKB's), die actief zijn in één van de zes hieronder genoemde Europese doelregio s, uit om een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een innovatievoucher voor de mobilisatie van duurzame vaste biomassa en/of energieopwekking op basis van duurzame vaste biomassa. De zes Europese doelregio s zijn: Noord-Rijnland-Westfalen (Duitsland) Overijssel & Gelderland (Nederland) Småland (Zweden) Zuid-Estland (Estland) Catalonië (Spanje) West-Macedonië (Griekenland) De innovatievoucher geeft een bedrijf, of een team van bedrijven en andere marktpartijen, de mogelijkheid deel te nemen aan dit EU-project en samen te werken met experts om nieuwe vakkennis op te doen en hun case te ontwikkelen en te laten groeien. De innovatievoucher stimuleert lokale kleine en middelgrote ondernemingen om nieuwe, uitdagende kansen te verkennen die de marktintroductie van duurzame bio-energie systemen in hun doelregio kunnen versnellen. De innovatievoucher bevordert de Postbus AV Enschede Tel.:

2 betrokkenheid van MKB bedrijven en helpt om biomassaleveringsketens te stimuleren, met als doel een echte innovatie en niet alleen een verandering in de dagelijkse praktijk. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze competitie en een innovatievoucher te bemachtigen voor uw project. De beste projectvoorstellen zullen worden geselecteerd en kunnen de komende 2,5 jaar profiteren van ondersteuning vanuit het SECURECHAIN project. Waar gaat het om, en waarom zou ik deelnemen? Het doel van de innovatievouchers is om innovatieve bio-energie leveringsketens met een inzet van vaste biomassa, waarvan de duurzaamheid op lange termijn gezekerd is en met aantoonbare gunstige milieueffecten, te versterken. Het lange termijn doel kan zowel het vergroten van de hoeveelheid biomassa aanbod zijn (push) als het vergroten van de bioenergie vraag (pull). Maximaal 3 projectvoorstellen per doelregio zullen worden gehonoreerd met een innovatievoucher en een uitgebreid ondersteuningspakket (geschatte waarde ca. 40,000), bestaande uit de volgende onderdelen: 1. Een innovatievoucher ter waarde van voor Nederland (excl. BTW) 1, die kan worden gebruikt om een deskundige externe adviseur naar eigen keuze in te schakelen voor het bieden van doelgerichte hands-on ondersteuning. 2. Technische ondersteuning, training en coaching op maat door ervaren bio-energie experts uit het SECURECHAIN consortium gedurende een periode van 30 maanden. Tijdens 3 workshops voor MKB bedrijven zal worden ingegaan op de specifieke behoeften van het project, bijv. de organisatorische opzet, technische en logistieke oplossingen, een goede planning van de biomassa leveringsketen en het waarborgen van de duurzaamheid van de in te zetten biomassa. 3. Een beperkte Levenscyclus Analyse (LCA) zal de MKB een waardevolle basis bieden om de milieuvoordelen en de milieu-impact van hun project te doorgronden. 4. Financiële mentoring, om de levensvaatbaarheid van de voorgestelde projecten te vergroten en (eventuele) financiering en/of investeerders aan te trekken. 5. Duurzaamheidscertificatie conform internationale standaarden d.m.v. onafhankelijke audits. Welke bedrijven kunnen een aanvraag indienen? 1 Vanwege EU regels wordt de BTW niet vergoed. BTG, 15 juni of 6

3 Voor deelname aan de IV-Competitie moet een MKB-bedrijf, of een team van MKB-bedrijven en andere marktpartijen, aan de volgende criteria voldoen: De hoofdaanvrager moet voldoen aan de EU-definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB s) 2. De deelnemende MKB s moeten op de deadline voor het indienen van voorstellen officieel zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, en mogen niet failliet zijn. De hoofdaanvrager moet zijn gevestigd in één van de zes Europese doelregio s, waar tevens het belangrijkste deel van de projectactiviteiten (min. 50%) moet worden uitgevoerd. Projectactiviteiten die reeds met andere EU-financiering worden ondersteund komen niet voor ondersteuning in aanmerking. Een bindende offerte van de geselecteerde externe adviseur dient te worden bijgesloten bij de aanvraag. Selectiecriteria: Op welke type bio-energie leveringsketens is deze competitie gericht? Deze oproep tot het indienen van voorstellen is niet gelimiteerd tot een specifiek type vaste biomassa, leveringsketen of technologie. De focus ligt op deelname van kleine en middelgrote ondernemingen die betrokken zijn bij bio-energielevering, d.w.z. bij één of meerdere stappen van de biomassa leveringsketen: biomassa oogst verwerking bioenergieopwekking energietoepassing, gebaseerd op vaste biomassa 3 als belangrijkste grondstof. De projectvoorstellen zullen zorgvuldig, en op basis van de volgende beoordelingscriteria, worden geëvalueerd: 1. Hoeveelheid duurzame bio-energie die wordt geproduceerd 2. Verhoogde efficiëntie, innovatieve oplossing en/of verminderde milieu-impact 3. Lokale en/of regionale sociaal-economische ontwikkelingsmogelijkheden 4. Uitstralingseffecten en replicatiepotentieel binnen de doelregio / land 5. Financiële haalbaarheid en risico's 2 Volgens de definitie van de EU hebben kleine en middelgrote ondernemingen minder dan 250 werknemers in dienst. Hun jaaromzet moet minder dan 50 miljoen euro of hun jaarbalans minder dan 43 miljoen euro bedragen. 3 OECD Solid Biomass definition 2002: Biomass is defined as any plant matter used directly as fuel or converted into other forms before combustion. Included are wood, vegetal waste (including wood waste and crops used for energy production), animal materials/wastes, sulphite lyes, also known as black liquor and other solid biomass. Charcoal produced from solid biomass is also included. Further details at: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?id=4603 BTG, 15 juni of 6

4 6. Potentieel voor synergie door regionale en internationale uitwisseling en samenwerking Twee aspecten zijn belangrijk om in overweging te nemen: Een project kan zowel een nieuwe leveringsketen als het opschalen en verbeteren van de duurzaamheid van een bestaande leveringsketen initiëren. Een project kan zowel door één enkele MKB worden uitgevoerd, als door een team van MKB-bedrijven en andere marktpartijen die betrokken zijn bij een gezamenlijke biomassaleveringsketen. De voorziene omvang en impact van uw project zijn belangrijke overwegingsfactoren tijdens de beoordeling van voorstellen. Daarom hebben projecten die al verder gevorderd zijn dan het stadium van louter ideevorming en/of betrekking hebben op meerdere ketenpartners, die verschillende of alle onderdelen van de biomassaleveringsketen verzorgen, een hogere kans om te worden geselecteerd, mits zij kunnen aantonen dat goede samenwerking tussen partners en het behalen van tastbare resultaten aannemelijk zijn. Aanvraagprocedure 1. U wordt vriendelijk verzocht om uw regionale contactpersoon vooraf te informeren (via of telefonisch) over uw voornemen om een aanvraag in te dienen. Deze informatie helpt het SECURECHAIN team om een grondige en efficiënte evaluatie procedure voor te bereiden. 2. Gebruik het bij dit document beschikbaar gestelde aanvraagformulier voor uw projectbeschrijving. Voorstellen komen alleen in aanmerking als alle onderdelen van het aanvraagformulier naar behoren zijn ingevuld. Zorg ervoor dat bij een gezamenlijk project (van een team van MKB-bedrijven en andere marktpartijen) dat zowel de hoofdaanvrager als de andere projectdeelnemers in voldoende mate worden beschreven. Het is verplicht om bij de aanvraag reeds een externe adviseur van uw eigen voorkeur voor te stellen waaraan u de innovatievoucher wilt besteden, en een bindende offerte bij te sluiten. U kunt ervoor kiezen om het aanvraagformulier in het Nederlands of in het Engels in te vullen. (Toelichting: uw taalkeuze heeft geen invloed op de uitkomst van de evaluatie, omdat de belangrijkste onderdelen van alle projectvoorstellen indien nodig- zullen worden vertaald in het Engels met het oog op de beoordeling door de internationale evaluatiecommissie). BTG, 15 juni of 6

5 3. Stuur uw aanvraagformulier (met bindende offerte van de externe adviseur per e- mail naar Vermeld in de titelbalk van uw 'SECURECHAIN Proposal for Innovation Voucher'. De zal worden doorgestuurd aan de SECURECHAIN coördinator en aan uw regionale contactpersoon (in dit geval: BTG). Van laatstgenoemde ontvangt u per een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen is 15 september Beoordelingsprocedure Een internationale evaluatiecommissie, bestaande uit 6 SECURECHAIN consortiumpartners en 4 onafhankelijke externe deskundigen, zal alle voorstellen uit de 6 doelregio s beoordelen. De voorstellen zullen kwalitatief worden gescoord op een Likert-schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) voor elk van de 6 evaluatiecriteria. Alle criteria wegen even zwaar. De maximale score is dus 6 x 5 = 30 punten. De totaalscore van een voorstel dient tenminste 12 punten te bedragen om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Per regio zullen de projectvoorstellen worden gerangschikt op basis van de totaalscore, en de drie hoogst gerangschikte voorstellen zullen worden gehonoreerd met een innovatievoucher. Uw regionale contactpersoon (in dit geval: BTG) zal u informeren over het resultaat van de internationale evaluatie. Wanneer uw projectvoorstel wordt geselecteerd, wordt u op hetzelfde moment uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste workshop in uw regio. Nietgehonoreerde projectvoorstellen, die geen innovatievoucher hebben bemachtigd, kunnen desalniettemin ook profiteren van de vrij toegankelijke trainingsessies en de SECURECHAIN projectresultaten. Indicatief tijdschema 15 juni 2015 Publicatie van de oproep in alle doelregio s 15 september 2015 Deadline voor het indienen van voorstellen oktober 2015 Evaluatie van voorstellen door internationale commissie nov jan 2016 Eerste MKB workshop 31 december 2016 Deadline voor het verzilveren van de innovatievoucher BTG, 15 juni of 6

6 Contactpersonen Voor vragen over de procedure kunt u zich richten tot de volgende regionale contactpersonen: Patrick Reumerman John Vos Voor verdere informatie over het project, de doelregio's en de SECURECHAIN projectpartners: BTG, 15 juni of 6