Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV"

Transcriptie

1 Presentations session innovation grants for SMEs/Industry Province Overijssel RVO Oost NV

2 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Jolanda Vrolijk

3 Doel en thema s Doel EFRO programma: Bevorderen groei en concurrentiekracht Oost-Nederland. Thema s in Oost Nederland Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken; Met de nadruk op de slimme specialisatie strategie.

4 Wat is slimme specialisatie strategie? Een strategie om regio s op te roepen hun onderzoeks- en innovatiestrategie zo in te richten dat zij in Europees verband een onderscheidend voordeel kunnen behalen De S3 in Oost-Nederland richt zich op het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen overheden, onderwijs & onderzoeksinstellingen en bedrijven. Innovatiebevordering staat centraal (kennis, kunde, kassa) waarbij gewerkt wordt aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

5 Slimme specialisatie strategie Oost-Nederland 4 speerpunt sectoren: Agro & Food Health High Tech Systemen (HTSM) Energie en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased Crossovers: Tussen speerpuntsectoren; Tussen speerpuntsectoren en ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie

6 OP EFRO Oost-Nederland Programmagebied: Gelderland en Overijssel Management Autoriteit Oost-Nederland: Provincie Gelderland Start: begin 2015 EU bijdrage EFRO: 100 Miljoen Co financiering verplicht Fin. Tabel programma (M ) EU Publiek Privaat Totaal

7 Inhoud OP EFRO Prioriteiten 1: Innovatie 2: Koolstofarme economie

8 Inhoud OP EFRO: thema s en middelen Thema EFRO Bijdrage Onderwerp verdeling Kenmerken Prioriteit 1 Innovatie 66 mln 1A Cluster en netwerken Sectoren Agro & Food, Het stimuleren van (verdere) Sectoraal 6,6 mln Health, HTSM en clustervorming en netwerken rond MKB en crossovers crossovers daartussen waarbij samenwerking sleuteltechnologieen ook van belang is kennisinstellingen 1B Productontwikkeling Het bevorderen van experimentele productontwikkeling, inclusief ontwikkelen inclusief grootschalige praktijktesten en en testen van prototypes binnen het MKB 59,4 mln demonstraties, proeftuinen en opstellen businesscase Prioriteit 2 Koolstofarme economie Sectoren Energie- en milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy en crossovers 30 mln 2A Cluster en netwerken Het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieen 2B Productontwikkeling Het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, specifiek gericht op de sector EMT en crossovers met betrekking tot Koolstofarme technologieen. 6,9 mln 23,1 mln partnersearch vraagbundeling aanbodafstemming inclusief (grootschalige) praktijktesten en demonstraties (slimme uitrol), proeftuinen gericht op introductie van nieuwe milieu en energietechnologie en opstellen businesscase

9 Wie kan aanvragen voor EFRO ? Cluster en netwerkregeling Transferorganisaties S3 sectoren Samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en/of open innovatiecentra (en/of eindgebruikers) Stimuleren productontwikkeling Samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheidsorganisaties en/of kennisinstellingen Totale subsidiabele kosten minimaal ,-

10 Selectie van projecten EFRO Specifieke uitgangspunten selectie projecten Projecten worden aantoonbaar gedragen door behoeften van ondernemers, waaronder in ieder geval MKB Samenwerking is belangrijk: hoe meer hoe beter Co-financiering en/of eigen geld is noodzakelijk! (multiplier) Voor zover het gaat om onderzoek: richten projecten zich op toegepaste vormen van onderzoek, dat wil zeggen onderzoek waarbij het bedrijfsleven betrokken is. Fundamenteel onderzoek is uitgesloten. richten projecten zich op onderzoeksactiviteiten en niet met als doel de opzet of exploitatie van instituten. Voor zover het gaat om cluster en netwerkactiviteiten kan het programma steun verlenen aan specifieke additionele activiteiten, niet met als doel de opzet of exploitatie van organisaties.

11 Selectie van projecten EFRO Selectie op basis van een kwaliteitsbeoordeling van de ingediende projecten Project moet een minimale score halen Score wordt toegekend door een deskundigencommissie Uniform landelijk beoordelingssysteem met 5 criteria voor toetsing die score bepalen: Bijdrage aan doelstellingen OP Mate van innovativiteit Marktpotentie van businesscase/project Kwaliteit van project Duurzaamheid

12 Voorbeeld projecten Multitooltrac: Multifunctionele landbouwmachine gaat grondverdichting aanpakken Daisy: Oost Nederlandse sensortechnologie toegankelijk voor massatoepassing

13 Voorbeeld projecten

14 Stand van zaken programma Programma ligt nu bij EC voor goedkeuring; Begin 2015 wordt programma officieel opengesteld; Publicatie van beleidsregels met exacte voorwaarden; Aanvragen elektronisch indienen bij de Management Autoriteit Oost-Nederland.

15 Meer informatie

16 Heeft u nog vragen??

17 INTERREG V A Nederland/Duitsland Programmagebied Peter Moorman

18 INTERREG V A Nederland/Duitsland Programmagebied: Groningen t/m Midden- Limburg en Duitse tegenhangers NRW en NdS 15 programmapartners: 3 landen, 8 provincies, 4 euregio s Managementautoriteit NRW Start november 2014

19 INTERREG V A Nederland/Duitsland Samenwerking NL en D organisaties Gezamenlijke financiering NL en D Gezamenlijke opbrengst NL en D

20 INTERREG V A - Budget EU bijdrage M 222 Co financiering verplicht Financiële tabel programma (M ) EU publiek privaat

21 INTERREG V A Nederland/Duitsland Innovatie EU bijdrage strategische initiatieven (centraal budget) HTSM, Agro, Health en logistiek 75 M EMT 30 M projecten (decentraal budget) overige economische sectoren 30 M Cohesie ondersteunende activiteiten t.b.v. 74 M grensoverschrijdende samenwerking Technische bijstand 13 M

22 Inhoud INTERREG V A Thema innovatie Versterking sectoren d.m.v. productontwikkeling Internationalisering MKB Human capital agenda vanuit MKB Thema cohesie Natuurbeheer, biodiversiteit en hydrologische maatregelen Bescherming natuurlijk en cultureel erfgoed Samenwerking i.h.k.v. bv veiligheid, zorg, onderwijs Samenwerking burgers/verenigingen

23 Voorwaarden INTERREG V A project Samenwerking NL en D organisaties Eén lead partner Samenwerkingsovereenkomst projectpartners

24 Proces INTERREG V A project Programma-management Ondersteuning/facilitering Besluitvorming Regionale stuurgroep

25 Meer informatie Centraal secretariaat Regionaal programma management: Euregio gebied Eems Dollard gebied Rijn Waal gebied Rijn Maas noord gebied

26 INTERREG V B Noordzee regio (incl.noorwegen) Noord-West Europa (incl. Zwitserland)

27 INTERREG EUROPE (voorheen C) Alle lidstaten inclusief Noorwegen en Zwitserland.

28 INTERREG V B en Europa Doelgroepen: Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen) Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) Ontwikkelingsmaatschappijen Non-profit instellingen Bedrijven (subsidie alleen bij INTERREG B)

29 INTERREG V B Inhoud Europa Versterking research, technologische ontwikkeling en innovatie Ondersteuning transitie naar een koolstofarme economie Bevordering van duurzaam transport Ondersteuning Europese regio's bij ontwikkeling regionaal beleid Door uitwisseling van ervaringen, kennis en good practices.

30 Meer informatie INTERREG V B en EUROPE: RVO.nl

31 Heeft u nog vragen??

32 Nieuwe Energie Liset van Latum

33 Programma gericht op uitvoering van maatregelen Regelingen Nieuwe Energie

34 Financiering algemeen Subsidie: Financiële bijdrage om iets op gang te helpen. Zonder deze bijdrage zou deze activiteit misschien niet uitgevoerd worden. Lening, evt. via een fonds: Provincie Overijssel biedt een lager rentepercentage. Fonds: financiën worden voor langere tijd bij een onafhankelijke organisatie in beheer gegeven. Participatie: het fonds neemt aandelen in uw bedrijf

35 Financiering energiemaatregelen 1(2) Energieonderzoeken, en haalbaarheidsstudies Ondersteuning investeringen bij bedrijven: > 1.000; 25% subsidie met een max. van (energiebesparing) > ; leningen met 3% rentekorting (via SVn) > ; participaties (Energie Fonds Overijssel) > 1 mlj; leningen met 2% rentekorting (Energie Fonds Overijssel)

36 Financiering energiemaatregelen 2(2) Stimuleringsregelingen voor particulieren Tenderregeling, max Rijden op groengas en elektriciteit Asbestverwijdering daken bij agrariërs en bedrijven

37 Voorbeelden Subsidie van 25% voor energiezuinige verlichting verlaagt de terugverdientijd van 2 naar 1,5 jaar. Lening van voor een investering in WTW. Levert gasreductie van m3 (= ruim 150 huishoudens) Participatie van in bedrijf die LED verlichting plaatst bij PEC Zwolle, terugbetaling door kostenreductie 5 jaar. Lening van 1,2 milj voor verduurzaming De Scheg en het Borgelerbad in Deventer Tendersubsidie van voor nieuw klimaatsysteem bij een vleeskuikenhouderij

38 Kennis netwerk Energieloketten vanuit gemeenten Webplatform Informatie over brancheaanpakken via (kunststofindustrie, Metaal, zorginstellingen, sportverenigingen, Toerisme) Opvolging van de wettelijke maatregelen via VTH

39 Een duurzaam en concurrerend bedrijfsleven

40 Heeft u nog vragen??

41 7 tips voor het aanvragen van Europese subsidies door het Nederlands MKB in horizon 2020 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt MKB Horizon2020, Eureka project officer 4 november 2014

42 Overzicht van de Europese regelingen (MKB) Horizon 2020 (Research &) Innovation actions MKB instrument (fase 1,2,3) Fast Track to Innovation Acces to risk finance JTI s Eureka JTI (Ecsel) Clusters (Catrene) Eurostars Nationaal (MIT, WBSO, RDA), Regionaal, Stedelijk Etc etc etc 2

43 3

44 Tip 1: Weet wie wie is Martijn Lammers Nationaal Contactpunt MKB voor Horizon 2020 Lifesigned 4

45 Welke organisaties zijn al actief? 5

46 KP7 dashboard Kp7.eglwiki.nl 6

47 Tip 2: Strategische keuze Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win. Sun Tzu Reken op 2-6 maanden voorbereiding afhankelijk van Let op de cut-off dates Regel feedback >80% van de voorstellen komt op de laatste dag binnen 7

48 Tip 3: Remember the golden rule: Whoever has the gold make the rules 8

49 Tip 4: Baten en Kansen Horizon 2020: Meedraaien in een R&I project (100%) Meedraaien in een innovatieproject (70%) MKB project fase 1: 50k lump sum, 6 maanden MKB project in fase 2: 70% mln, 1-2 jaar Slagingskans: 6% Eurostars: Slagingskans 20-25% Max 500k in Nederland Dekt ongeveer 40% van de kosten Max 3 jaar 9

50 Tip 5: Kosten Zoeken, lezen, laten voorlichten Kosten van initiatief Schrijven of laten schrijven Netwerken / overleg met partners Begroten Tijd! Indienen is gratis, maar het Aanvragen zelf wordt niet vergoed Competitieve tenders: Recht om in te dienen Recht op subsidie 10

51 Horizon 2020 Horizon 2020 is een top down programma: De Europese commissie bepaald de onderwerpen Thema s > Werkprogramma s Thema s > MKB instrument MKB instrument > fase 1 en fase 2 Wat als uw innovatie daar niet in past? Fase 1: commerciële haalbaarheidsstudie -> business plan 6 maanden, 50k euro Fase 2: Uitvoering business plan 2 jaar miljoen euro 11

52 Marktgericht > Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe producten, processen en diensten > Business case Bottom-up: Het consortium beslist. > geen thematische restricties. Weinig bureaucratie > relatief snelle procedures > lage administratieve lasten MKB focus > Gemiddeld Ruim 70% MKB aandeel > MKB in the lead > Onderzoek en ontwikkelingsintensief MKB R&D intensief MKB > 10 % van omzet aan R&D of > 10 % fte in R&D of > > 5 fte in R&D bij < 100 fte > > 10 fte in R&D bij > 100 fte Internationale samenwerking 12

53 Projectcoördinator > is R&D intensief MKB (Omzet, fte, MKB verklaring) > is afkomstig uit Eurostarsland Planning > Projectduur is maximaal 36 maanden > Marktintroductie binnen 24 maanden na projecteinde Onderwerp > Project voldoet aan EUREKA criteria ( civiele toepassing) Consortium > Kent minimaal 2 autonome organisaties > Uit minimaal 2 Eurostarslanden > En is in balans: max 75% bijdrage door één land of partner > R&D intensief MKB uit Eurostarslanden draagt minimaal 50,00% van totale projectkosten (NB Subcontracting wordt niet meegenomen in berekening) 13

54 Cut offs MKB instrument in Horizon 2020: Fase 1: Haalbaarheid - 17 december 2014 (4x per jaar) Fase 2: R&I project 17 december 2014 (4x per jaar) Eurostars: 5 Maart

55 Wat wil de verstrekker? 15

56 Tip 6: Consortium 16

57 Deelnemen als MKB? Motivatie: mogelijkheid tot samenwerking internationale partners, Technologische internationale ambitie, afwezigheid financiering nationaal niveau. 17

58 Tip 7: RTFM Google Eurostars / Horizon 2020 wegwijzer Ga naar en zoek daar 18

59 Nationaal Contactpunt voor Horizon 2020 Agentschap NL Expertisecentrum Internationaal onderzoek & Innovatie (EiOI)

60 Nationale contactpunten Transport: Erik van de Burgwal ICT: Bert van Werkhoven Health: Marleen van den Berg, Tonnie Rijkers Security: Paul Kruis Milieu: John Heynen, Linda van Duivenbode NMP: Energie: Ashna Raghoebarsing Space: Frank Winters Food/Blue growth/biotech: Saske Hoving 20

61 Horizon 2020 MKB-impuls voor Oost- Nederland Enschede, Grants Week 22 oktober

62 Inhoud 1. Intro Oost NV 2. Doel en aanleiding 2. Succesfactoren 3. Aanpak 4. Concreet aanbod voor MKB-ers en UT 2

63 Introductie Oost NV Eén van de 5 ROM s (NOM, Oost, BOM, LIOF en Innovation Quarter) Missie is Bedrijven helpen innoveren en internationaliseren voor groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland Aandeelhouders zijn Gelderland, Overijssel en Nederlandse Staat Vier hoofdtaken: Innoveren Internationaliseren Infrastructuur Investeren Agrofood Vijf hoofdsectoren: Maakindustrie High Tech Systems & Materialen Life sciences & Health Clean Tech (EMT) 3

64 Doel en aanleiding H2020-MKB impuls Doel Opdracht van Gelderland en Overijssel: Bevorder t/m februari 2016 de deelname van MKB-ers in Oost-Nederland aan H2020 en andere programma s (Eurostars2 en JTI s) Focus Gelderland: HTS&M Focus Overijssel: alle sectoren Aanleiding Deelname van MKB aan voorgaande programma s viel tegen Bedrijven zijn toenemend afhankelijk van kennis, kunde en klanten over de landsgrenzen Bedrijven moeten de aansluiting bij de makers and shakers elders in de EU en daarbuiten niet missen 4

65 Succesfactoren Welke stoplichten moeten tegelijkertijd op groen? 1. Positieve match van: individuele MKB-bedrijf o o o R&D gedreven, innovatief, internationale oriëntatie specifieke oproep partners 2. Timing van oproep, wens en mogelijkheden van de MKB-er 3. Ervaring met KP7 of H2020 beschikbaar in eigen huis of bij partners 4. Voldoende kwaliteit van de aanvraag 100% match met de oproep Vernieuwend op EU-schaal Afgewogen en kwalitatief passend consortium Voldoende directe impact teweeg brengen in de markt 5

66 Succesfactoren Dus: 1. Precisiebombardement In aanmerking komende bedrijven en alle oproepen 1 voor 1 analyseren 1 op 1 bedrijven matchen met oproepen en ervaren partners 2. All hands on deck: samenwerken opdat MKB-ers aan hoogwaardige, kansrijke en complete voorstellen meedoen Kennisinstellingen en ervaren bedrijven RVO-EEN Eerste lijnsloketten Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle en de Stedendriehoek 3. Leren van onze fouten: samenleggen van evaluatierapporten van afgekeurde aanvragen 4. Alle internationale netwerken van Oost NV en kennisinstellingen inschakelen 6

67 Aanpak Acties 1 Bepalen in de bestaande databases welke bedrijven nog niet of weinig aan KP7 heeft deelgenomen, die er wél voor in aanmerking komen longlist 2 Elk halfjaar een agenda opstellen van calls relevant voor de MKBleads Wie Oost NV en innovatieloketten EIOI, EEN en Oost NV 3 Matchen van bedrijven op de longlist en de calls op de agenda Oost NV, EIOI, en EEN 4 Bedrijven individueel benaderen om willen en kunnen van deelname aan H2020 te bepalen en selectie van leads bij de MKBers te maken 5 Geselecteerde MKB-ers uitnodigen voor workshops over voor hen relevante H2020-deelprogramma s en calls. Oost NV Innovatieloketten en Oost NV 7

68 Aanpak Acties 6 Ervaren aanvragers (bedrijven én kennisinstellingen) benaderen en bezien óf en zo ja welke combinaties met MKB-ers zinvol zijn. 7 Matchen van ervaren aanvragers en geselecteerde MKB-ers voor specifieke calls 8 Indien geen combinatie met ervaren aanvragers in NL niet mogelijk is: matchen van MKB-ers aan buitenlandse partners voor specifieke calls 9 Vraagbaakfunctie tijdens aanvraagproces: ondersteunen van MKB-ers bij opstellen van projectconcepten 10 Overdracht aan RVO en indien wenselijk koppelen aan subsidieadviesbureaus Wie Oost NV en kennisinstellingen, EIOI en EEN Oost NV EEN en Oost NV Oost NV en EIOI Oost NV 8

69 Concreet aanbod voor MKB-ers 1. Oriëntatiegesprekken op H2020 en gelieerde programma s Welke deelprogramma s passen bij u? Kennen en kunnen op juiste niveau? Goede match tussen oproepen en eigen plannen? 2. Klankbord voor concepten via 1-op-1 gesprekken en workshops Welke PMC te ontwikkelen? Welk pad te volgen? Indien een groepsproject: welke trekkers en andere partners nodig? 3. Partner search over de grens in aanvulling op EEN Ons eigen EU- en internationaal netwerk Input formuleren voor EEN-database 4. Introductie bij ervaren subsidie-adviesbureaus 5. Vraagbaak tijdens het proces van indienen Feed back op concept-aanvragen Formulieren Aanvraagsysteem 9

70 Concreet aanbod voor UT 1. Warme contacten met kandidaat-partners in het MKB Verbeteren van het MKB-gehalte in de aanvragen Hogere impact in de merkt 2. Toets van kandidaat-partners uit het bedrijfsleven Betrouwbaar? Capabel om de markt te bereiken? Ervaring en samenwerking in internationale consortia? 10

71 Informatie Oost NV Arnhem Henri Janssens & Bart Heuts Enschede Diane Pluimers 11

72 Bedankt voor uw aandacht - Vragen? 12