Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV"

Transcriptie

1 Presentations session innovation grants for SMEs/Industry Province Overijssel RVO Oost NV

2 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Jolanda Vrolijk

3 Doel en thema s Doel EFRO programma: Bevorderen groei en concurrentiekracht Oost-Nederland. Thema s in Oost Nederland Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken; Met de nadruk op de slimme specialisatie strategie.

4 Wat is slimme specialisatie strategie? Een strategie om regio s op te roepen hun onderzoeks- en innovatiestrategie zo in te richten dat zij in Europees verband een onderscheidend voordeel kunnen behalen De S3 in Oost-Nederland richt zich op het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen overheden, onderwijs & onderzoeksinstellingen en bedrijven. Innovatiebevordering staat centraal (kennis, kunde, kassa) waarbij gewerkt wordt aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

5 Slimme specialisatie strategie Oost-Nederland 4 speerpunt sectoren: Agro & Food Health High Tech Systemen (HTSM) Energie en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased Crossovers: Tussen speerpuntsectoren; Tussen speerpuntsectoren en ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie

6 OP EFRO Oost-Nederland Programmagebied: Gelderland en Overijssel Management Autoriteit Oost-Nederland: Provincie Gelderland Start: begin 2015 EU bijdrage EFRO: 100 Miljoen Co financiering verplicht Fin. Tabel programma (M ) EU Publiek Privaat Totaal

7 Inhoud OP EFRO Prioriteiten 1: Innovatie 2: Koolstofarme economie

8 Inhoud OP EFRO: thema s en middelen Thema EFRO Bijdrage Onderwerp verdeling Kenmerken Prioriteit 1 Innovatie 66 mln 1A Cluster en netwerken Sectoren Agro & Food, Het stimuleren van (verdere) Sectoraal 6,6 mln Health, HTSM en clustervorming en netwerken rond MKB en crossovers crossovers daartussen waarbij samenwerking sleuteltechnologieen ook van belang is kennisinstellingen 1B Productontwikkeling Het bevorderen van experimentele productontwikkeling, inclusief ontwikkelen inclusief grootschalige praktijktesten en en testen van prototypes binnen het MKB 59,4 mln demonstraties, proeftuinen en opstellen businesscase Prioriteit 2 Koolstofarme economie Sectoren Energie- en milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy en crossovers 30 mln 2A Cluster en netwerken Het stimuleren van (verdere) clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieen 2B Productontwikkeling Het bevorderen van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, specifiek gericht op de sector EMT en crossovers met betrekking tot Koolstofarme technologieen. 6,9 mln 23,1 mln partnersearch vraagbundeling aanbodafstemming inclusief (grootschalige) praktijktesten en demonstraties (slimme uitrol), proeftuinen gericht op introductie van nieuwe milieu en energietechnologie en opstellen businesscase

9 Wie kan aanvragen voor EFRO ? Cluster en netwerkregeling Transferorganisaties S3 sectoren Samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en/of open innovatiecentra (en/of eindgebruikers) Stimuleren productontwikkeling Samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheidsorganisaties en/of kennisinstellingen Totale subsidiabele kosten minimaal ,-

10 Selectie van projecten EFRO Specifieke uitgangspunten selectie projecten Projecten worden aantoonbaar gedragen door behoeften van ondernemers, waaronder in ieder geval MKB Samenwerking is belangrijk: hoe meer hoe beter Co-financiering en/of eigen geld is noodzakelijk! (multiplier) Voor zover het gaat om onderzoek: richten projecten zich op toegepaste vormen van onderzoek, dat wil zeggen onderzoek waarbij het bedrijfsleven betrokken is. Fundamenteel onderzoek is uitgesloten. richten projecten zich op onderzoeksactiviteiten en niet met als doel de opzet of exploitatie van instituten. Voor zover het gaat om cluster en netwerkactiviteiten kan het programma steun verlenen aan specifieke additionele activiteiten, niet met als doel de opzet of exploitatie van organisaties.

11 Selectie van projecten EFRO Selectie op basis van een kwaliteitsbeoordeling van de ingediende projecten Project moet een minimale score halen Score wordt toegekend door een deskundigencommissie Uniform landelijk beoordelingssysteem met 5 criteria voor toetsing die score bepalen: Bijdrage aan doelstellingen OP Mate van innovativiteit Marktpotentie van businesscase/project Kwaliteit van project Duurzaamheid

12 Voorbeeld projecten Multitooltrac: Multifunctionele landbouwmachine gaat grondverdichting aanpakken Daisy: Oost Nederlandse sensortechnologie toegankelijk voor massatoepassing

13 Voorbeeld projecten

14 Stand van zaken programma Programma ligt nu bij EC voor goedkeuring; Begin 2015 wordt programma officieel opengesteld; Publicatie van beleidsregels met exacte voorwaarden; Aanvragen elektronisch indienen bij de Management Autoriteit Oost-Nederland.

15 Meer informatie

16 Heeft u nog vragen??

17 INTERREG V A Nederland/Duitsland Programmagebied Peter Moorman

18 INTERREG V A Nederland/Duitsland Programmagebied: Groningen t/m Midden- Limburg en Duitse tegenhangers NRW en NdS 15 programmapartners: 3 landen, 8 provincies, 4 euregio s Managementautoriteit NRW Start november 2014

19 INTERREG V A Nederland/Duitsland Samenwerking NL en D organisaties Gezamenlijke financiering NL en D Gezamenlijke opbrengst NL en D

20 INTERREG V A - Budget EU bijdrage M 222 Co financiering verplicht Financiële tabel programma (M ) EU publiek privaat

21 INTERREG V A Nederland/Duitsland Innovatie EU bijdrage strategische initiatieven (centraal budget) HTSM, Agro, Health en logistiek 75 M EMT 30 M projecten (decentraal budget) overige economische sectoren 30 M Cohesie ondersteunende activiteiten t.b.v. 74 M grensoverschrijdende samenwerking Technische bijstand 13 M

22 Inhoud INTERREG V A Thema innovatie Versterking sectoren d.m.v. productontwikkeling Internationalisering MKB Human capital agenda vanuit MKB Thema cohesie Natuurbeheer, biodiversiteit en hydrologische maatregelen Bescherming natuurlijk en cultureel erfgoed Samenwerking i.h.k.v. bv veiligheid, zorg, onderwijs Samenwerking burgers/verenigingen

23 Voorwaarden INTERREG V A project Samenwerking NL en D organisaties Eén lead partner Samenwerkingsovereenkomst projectpartners

24 Proces INTERREG V A project Programma-management Ondersteuning/facilitering Besluitvorming Regionale stuurgroep

25 Meer informatie Centraal secretariaat Regionaal programma management: Euregio gebied Eems Dollard gebied Rijn Waal gebied Rijn Maas noord gebied

26 INTERREG V B Noordzee regio (incl.noorwegen) Noord-West Europa (incl. Zwitserland)

27 INTERREG EUROPE (voorheen C) Alle lidstaten inclusief Noorwegen en Zwitserland.

28 INTERREG V B en Europa Doelgroepen: Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen) Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) Ontwikkelingsmaatschappijen Non-profit instellingen Bedrijven (subsidie alleen bij INTERREG B)

29 INTERREG V B Inhoud Europa Versterking research, technologische ontwikkeling en innovatie Ondersteuning transitie naar een koolstofarme economie Bevordering van duurzaam transport Ondersteuning Europese regio's bij ontwikkeling regionaal beleid Door uitwisseling van ervaringen, kennis en good practices.

30 Meer informatie INTERREG V B en EUROPE: RVO.nl

31 Heeft u nog vragen??

32 Nieuwe Energie Liset van Latum

33 Programma gericht op uitvoering van maatregelen Regelingen Nieuwe Energie

34 Financiering algemeen Subsidie: Financiële bijdrage om iets op gang te helpen. Zonder deze bijdrage zou deze activiteit misschien niet uitgevoerd worden. Lening, evt. via een fonds: Provincie Overijssel biedt een lager rentepercentage. Fonds: financiën worden voor langere tijd bij een onafhankelijke organisatie in beheer gegeven. Participatie: het fonds neemt aandelen in uw bedrijf

35 Financiering energiemaatregelen 1(2) Energieonderzoeken, en haalbaarheidsstudies Ondersteuning investeringen bij bedrijven: > 1.000; 25% subsidie met een max. van (energiebesparing) > ; leningen met 3% rentekorting (via SVn) > ; participaties (Energie Fonds Overijssel) > 1 mlj; leningen met 2% rentekorting (Energie Fonds Overijssel)

36 Financiering energiemaatregelen 2(2) Stimuleringsregelingen voor particulieren Tenderregeling, max Rijden op groengas en elektriciteit Asbestverwijdering daken bij agrariërs en bedrijven

37 Voorbeelden Subsidie van 25% voor energiezuinige verlichting verlaagt de terugverdientijd van 2 naar 1,5 jaar. Lening van voor een investering in WTW. Levert gasreductie van m3 (= ruim 150 huishoudens) Participatie van in bedrijf die LED verlichting plaatst bij PEC Zwolle, terugbetaling door kostenreductie 5 jaar. Lening van 1,2 milj voor verduurzaming De Scheg en het Borgelerbad in Deventer Tendersubsidie van voor nieuw klimaatsysteem bij een vleeskuikenhouderij

38 Kennis netwerk Energieloketten vanuit gemeenten Webplatform Informatie over brancheaanpakken via (kunststofindustrie, Metaal, zorginstellingen, sportverenigingen, Toerisme) Opvolging van de wettelijke maatregelen via VTH

39 Een duurzaam en concurrerend bedrijfsleven

40 Heeft u nog vragen??

41 7 tips voor het aanvragen van Europese subsidies door het Nederlands MKB in horizon 2020 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt MKB Horizon2020, Eureka project officer 4 november 2014

42 Overzicht van de Europese regelingen (MKB) Horizon 2020 (Research &) Innovation actions MKB instrument (fase 1,2,3) Fast Track to Innovation Acces to risk finance JTI s Eureka JTI (Ecsel) Clusters (Catrene) Eurostars Nationaal (MIT, WBSO, RDA), Regionaal, Stedelijk Etc etc etc 2

43 3

44 Tip 1: Weet wie wie is Martijn Lammers Nationaal Contactpunt MKB voor Horizon 2020 Lifesigned 4

45 Welke organisaties zijn al actief? 5

46 KP7 dashboard Kp7.eglwiki.nl 6

47 Tip 2: Strategische keuze Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win. Sun Tzu Reken op 2-6 maanden voorbereiding afhankelijk van Let op de cut-off dates Regel feedback >80% van de voorstellen komt op de laatste dag binnen 7

48 Tip 3: Remember the golden rule: Whoever has the gold make the rules 8

49 Tip 4: Baten en Kansen Horizon 2020: Meedraaien in een R&I project (100%) Meedraaien in een innovatieproject (70%) MKB project fase 1: 50k lump sum, 6 maanden MKB project in fase 2: 70% mln, 1-2 jaar Slagingskans: 6% Eurostars: Slagingskans 20-25% Max 500k in Nederland Dekt ongeveer 40% van de kosten Max 3 jaar 9

50 Tip 5: Kosten Zoeken, lezen, laten voorlichten Kosten van initiatief Schrijven of laten schrijven Netwerken / overleg met partners Begroten Tijd! Indienen is gratis, maar het Aanvragen zelf wordt niet vergoed Competitieve tenders: Recht om in te dienen Recht op subsidie 10

51 Horizon 2020 Horizon 2020 is een top down programma: De Europese commissie bepaald de onderwerpen Thema s > Werkprogramma s Thema s > MKB instrument MKB instrument > fase 1 en fase 2 Wat als uw innovatie daar niet in past? Fase 1: commerciële haalbaarheidsstudie -> business plan 6 maanden, 50k euro Fase 2: Uitvoering business plan 2 jaar miljoen euro 11

52 Marktgericht > Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe producten, processen en diensten > Business case Bottom-up: Het consortium beslist. > geen thematische restricties. Weinig bureaucratie > relatief snelle procedures > lage administratieve lasten MKB focus > Gemiddeld Ruim 70% MKB aandeel > MKB in the lead > Onderzoek en ontwikkelingsintensief MKB R&D intensief MKB > 10 % van omzet aan R&D of > 10 % fte in R&D of > > 5 fte in R&D bij < 100 fte > > 10 fte in R&D bij > 100 fte Internationale samenwerking 12

53 Projectcoördinator > is R&D intensief MKB (Omzet, fte, MKB verklaring) > is afkomstig uit Eurostarsland Planning > Projectduur is maximaal 36 maanden > Marktintroductie binnen 24 maanden na projecteinde Onderwerp > Project voldoet aan EUREKA criteria ( civiele toepassing) Consortium > Kent minimaal 2 autonome organisaties > Uit minimaal 2 Eurostarslanden > En is in balans: max 75% bijdrage door één land of partner > R&D intensief MKB uit Eurostarslanden draagt minimaal 50,00% van totale projectkosten (NB Subcontracting wordt niet meegenomen in berekening) 13

54 Cut offs MKB instrument in Horizon 2020: Fase 1: Haalbaarheid - 17 december 2014 (4x per jaar) Fase 2: R&I project 17 december 2014 (4x per jaar) Eurostars: 5 Maart

55 Wat wil de verstrekker? 15

56 Tip 6: Consortium 16

57 Deelnemen als MKB? Motivatie: mogelijkheid tot samenwerking internationale partners, Technologische internationale ambitie, afwezigheid financiering nationaal niveau. 17

58 Tip 7: RTFM Google Eurostars / Horizon 2020 wegwijzer Ga naar en zoek daar 18

59 Nationaal Contactpunt voor Horizon 2020 Agentschap NL Expertisecentrum Internationaal onderzoek & Innovatie (EiOI)

60 Nationale contactpunten Transport: Erik van de Burgwal ICT: Bert van Werkhoven Health: Marleen van den Berg, Tonnie Rijkers Security: Paul Kruis Milieu: John Heynen, Linda van Duivenbode NMP: Energie: Ashna Raghoebarsing Space: Frank Winters Food/Blue growth/biotech: Saske Hoving 20

61 Horizon 2020 MKB-impuls voor Oost- Nederland Enschede, Grants Week 22 oktober

62 Inhoud 1. Intro Oost NV 2. Doel en aanleiding 2. Succesfactoren 3. Aanpak 4. Concreet aanbod voor MKB-ers en UT 2

63 Introductie Oost NV Eén van de 5 ROM s (NOM, Oost, BOM, LIOF en Innovation Quarter) Missie is Bedrijven helpen innoveren en internationaliseren voor groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland Aandeelhouders zijn Gelderland, Overijssel en Nederlandse Staat Vier hoofdtaken: Innoveren Internationaliseren Infrastructuur Investeren Agrofood Vijf hoofdsectoren: Maakindustrie High Tech Systems & Materialen Life sciences & Health Clean Tech (EMT) 3

64 Doel en aanleiding H2020-MKB impuls Doel Opdracht van Gelderland en Overijssel: Bevorder t/m februari 2016 de deelname van MKB-ers in Oost-Nederland aan H2020 en andere programma s (Eurostars2 en JTI s) Focus Gelderland: HTS&M Focus Overijssel: alle sectoren Aanleiding Deelname van MKB aan voorgaande programma s viel tegen Bedrijven zijn toenemend afhankelijk van kennis, kunde en klanten over de landsgrenzen Bedrijven moeten de aansluiting bij de makers and shakers elders in de EU en daarbuiten niet missen 4

65 Succesfactoren Welke stoplichten moeten tegelijkertijd op groen? 1. Positieve match van: individuele MKB-bedrijf o o o R&D gedreven, innovatief, internationale oriëntatie specifieke oproep partners 2. Timing van oproep, wens en mogelijkheden van de MKB-er 3. Ervaring met KP7 of H2020 beschikbaar in eigen huis of bij partners 4. Voldoende kwaliteit van de aanvraag 100% match met de oproep Vernieuwend op EU-schaal Afgewogen en kwalitatief passend consortium Voldoende directe impact teweeg brengen in de markt 5

66 Succesfactoren Dus: 1. Precisiebombardement In aanmerking komende bedrijven en alle oproepen 1 voor 1 analyseren 1 op 1 bedrijven matchen met oproepen en ervaren partners 2. All hands on deck: samenwerken opdat MKB-ers aan hoogwaardige, kansrijke en complete voorstellen meedoen Kennisinstellingen en ervaren bedrijven RVO-EEN Eerste lijnsloketten Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle en de Stedendriehoek 3. Leren van onze fouten: samenleggen van evaluatierapporten van afgekeurde aanvragen 4. Alle internationale netwerken van Oost NV en kennisinstellingen inschakelen 6

67 Aanpak Acties 1 Bepalen in de bestaande databases welke bedrijven nog niet of weinig aan KP7 heeft deelgenomen, die er wél voor in aanmerking komen longlist 2 Elk halfjaar een agenda opstellen van calls relevant voor de MKBleads Wie Oost NV en innovatieloketten EIOI, EEN en Oost NV 3 Matchen van bedrijven op de longlist en de calls op de agenda Oost NV, EIOI, en EEN 4 Bedrijven individueel benaderen om willen en kunnen van deelname aan H2020 te bepalen en selectie van leads bij de MKBers te maken 5 Geselecteerde MKB-ers uitnodigen voor workshops over voor hen relevante H2020-deelprogramma s en calls. Oost NV Innovatieloketten en Oost NV 7

68 Aanpak Acties 6 Ervaren aanvragers (bedrijven én kennisinstellingen) benaderen en bezien óf en zo ja welke combinaties met MKB-ers zinvol zijn. 7 Matchen van ervaren aanvragers en geselecteerde MKB-ers voor specifieke calls 8 Indien geen combinatie met ervaren aanvragers in NL niet mogelijk is: matchen van MKB-ers aan buitenlandse partners voor specifieke calls 9 Vraagbaakfunctie tijdens aanvraagproces: ondersteunen van MKB-ers bij opstellen van projectconcepten 10 Overdracht aan RVO en indien wenselijk koppelen aan subsidieadviesbureaus Wie Oost NV en kennisinstellingen, EIOI en EEN Oost NV EEN en Oost NV Oost NV en EIOI Oost NV 8

69 Concreet aanbod voor MKB-ers 1. Oriëntatiegesprekken op H2020 en gelieerde programma s Welke deelprogramma s passen bij u? Kennen en kunnen op juiste niveau? Goede match tussen oproepen en eigen plannen? 2. Klankbord voor concepten via 1-op-1 gesprekken en workshops Welke PMC te ontwikkelen? Welk pad te volgen? Indien een groepsproject: welke trekkers en andere partners nodig? 3. Partner search over de grens in aanvulling op EEN Ons eigen EU- en internationaal netwerk Input formuleren voor EEN-database 4. Introductie bij ervaren subsidie-adviesbureaus 5. Vraagbaak tijdens het proces van indienen Feed back op concept-aanvragen Formulieren Aanvraagsysteem 9

70 Concreet aanbod voor UT 1. Warme contacten met kandidaat-partners in het MKB Verbeteren van het MKB-gehalte in de aanvragen Hogere impact in de merkt 2. Toets van kandidaat-partners uit het bedrijfsleven Betrouwbaar? Capabel om de markt te bereiken? Ervaring en samenwerking in internationale consortia? 10

71 Informatie Oost NV Arnhem Henri Janssens & Bart Heuts Enschede Diane Pluimers 11

72 Bedankt voor uw aandacht - Vragen? 12

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

EU subsidieregeling Horizon 2020 Calls Secure Societies. Enschede, 30 april 2015, Bart Heuts

EU subsidieregeling Horizon 2020 Calls Secure Societies. Enschede, 30 april 2015, Bart Heuts EU subsidieregeling Horizon 2020 Calls Secure Societies Enschede, 30 april 2015, Bart Heuts 1 Inhoud 1. Intro Oost NV 2. Horizon 2020 MKB Impuls 3. Voor wie interessant? 4. Wat bieden we voor het MKB en

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland 2014-2020 1 Inleiding Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel

Nadere informatie

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 15.30 uur: ontvangst 15.45-16.45 uur: Presentatie regelingen OP 2016 16.45-17.30 uur: Presentatie Businesscases 17.30-18.00 uur: drankje en snack

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton Hoe financier ik de vernieuwing Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton TCNN Innovatie-expert voor MKB in N-NL Begeleiding tot daadwerkelijke vernieuwde of nieuwe producten, diensten en processen

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ontwikkelfases en instrumenten subsidies leningen garanties en borgstellingen 1. subsidies 2. leningen 3.

Nadere informatie

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR 9 oktober 2015 Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie amenwerking ver de grens > Gé Huismans > Lidwien

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

Workshop Projectvoorbereiding

Workshop Projectvoorbereiding Regionale voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces Subsidieaanvraag in detail Uit welke documenten bestaat de aanvraag?

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING

FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING S\E\R Het netwerk Smart Energy Regions richt zich op het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid op het gebied van Energie in

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Subsidies Biobased Economy

Subsidies Biobased Economy Subsidies Biobased Economy Amsterdam, 23 juni 2014 Astrid Hamer Subsidies Weinig gebruikt door bedrijven (spec. BBE) Wijs ze erop. WBSO regio Overzicht regelingen BBE door RVO.nl RDA SDE+ NL EU MIT: MKB

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

2. Vragen (15.00 uur uur) 3. Pauze (15.30 uur uur) 4. Andere regelingen OP Oost (16.00 uur uur) 5. Einde (17.

2. Vragen (15.00 uur uur) 3. Pauze (15.30 uur uur) 4. Andere regelingen OP Oost (16.00 uur uur) 5. Einde (17. 1. Praktisch (14.30 uur 15.00 uur) 1. Beschikking 1. Algemeen 2.Doelstellingen 3. Begroting en financiering 4.Verplichtingen promotie 5. Verplichtingen marktconform 6.Verplichtingen bewaartermijn 7. Verplichtingen

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Kansen voor MKB ers in de EU

Kansen voor MKB ers in de EU 8-10-2015 Kansen voor MKB ers in de EU Opzet Horizon 2020 SME instrument Eurostars Arnold Meijer Coördinator Eurostars RVO.nl 7 oktober 2015, Enschede Horizon 2020 SME instrument 1 8-10-2015 MKB instrument:

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend update dd 6 mei 2015 6-5-2015

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

LIFE+: Verhalen uit de praktijk. Erik Jan Langkamp

LIFE+: Verhalen uit de praktijk. Erik Jan Langkamp LIFE+: Verhalen uit de praktijk Erik Jan Langkamp Evers + Manders subsidieadviseurs 19 adviseurs (Academisch+) Sectorspecialisatie, waaronder: o Water o Duurzame leefomgeving o Energie o Life Sciences

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling)

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) Als iets van belang is voor een positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie, dan is het wel innovatie. Dat verklaart waarom er zo sterk wordt ingezet op stimulering door middel van subsidiëring

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Joep Hoveling Inhoud presentatie OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Budget en doel van de Tender Valorisatie 2015 Subsidiebedragen en percentages

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Bouwstenen van Bedrijvenbeleid Hoofdstuk: Topsectoren In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Klik hier voor de handleiding van deze presentatie Versie maart

Nadere informatie

Innovatie op wereldschaal begint in de regio

Innovatie op wereldschaal begint in de regio Innovatie op wereldschaal begint in de regio Gouda, 4 juni 2015 Erwin Riedstra, PNO Consultants Opbouw presentatie 1. Introductie 2. Regionale innovatie 4. Uw innovatiewensen? 3. EFRO Introductie Erwin

Nadere informatie

Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure. 31 maart 2016

Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure. 31 maart 2016 Workshop Financiering Businesscases in Leisure House of Leisure 31 maart 2016 Even voorstellen Wie bent u? Wat brengt u hier? Welke ervaring heeft u met externe financiering? Wie zijn wij? Adviseurs &

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Syntens, Maart 2013 Paul d Hond pdh@syntens.nl Voorbeeld: Ambitie Innovatiecontract: Topsector High Tech Systemen en Materialen De topsector

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tweede tranche, 2013 9 september 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland Veelgestelde vragen subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland Projectaanvraag 1. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen? Aanvragen kunnen via het e-formulier van de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Financiering van innovatie

Financiering van innovatie 21 maart 2013 Financiering van innovatie PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen -

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen - Propositiedocument Business Cluster Semiconductors - aanbevelingen - Uitgevoerd in opdracht van: Business Cluster Semiconductors Nijmegen, februari 2012 Aanbevelingen A Veranker en versterk de toppen (circuits,

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC.

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 1 2 Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 3 EFRO is onderdeel van het cohesiebeleid. - Doelstelling 1: Convergentie,

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland 13 februari 2015 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West- Nederland COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Inhoud Wat zijn subsidies? Waarom subsidies? Het subsidielandschap in thema s Uitglijders & valkuilen 2 Subsidies:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland. 20 oktober 2016

Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland. 20 oktober 2016 Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland 20 oktober 2016 Programma 07:45-08:10 uur Inloop 08:10-08:15 uur Welkom 08:15-08:30 uur Algemene info over de subsidiemogelijkheden en focus

Nadere informatie