Resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.deutschland-nederland.eu Resultaten"

Transcriptie

1 Resultaten van de stakeholderconferenties op in Lingen en op in Cuijk

2 Stakeholderconferenties INTERREG Deutschland-Nederland In april organiseerde het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat op verzoek van de voorbereidingsgroep voor het toekomstige INTERREG V- programma twee stakeholderconferenties. Tijdens deze evenementen hadden relevante actoren uit de grensregio - afkomstig uit economie, wetenschap, overheid en maatschappij de mogelijkheid om hun ervaringen, wensen en kritiek met betrekking tot de inhoudelijke focus van het toekomstige INTERREG-programma langs de Duits-Nederlandse grens in te brengen. In totaal telden de twee conferenties meer dan 350 deelnemers. De basis voor discussie vormde de Programmaschets INTERREG V A Deutschland- Nederland, een samenvatting van de stand van zaken betreffende de inhoudelijke focus, opgesteld door de voorbereidingsgroep. Dit document is voorafgaand aan de conferenties beschikbaar gesteld aan alle deelnemers. Tijdens de thematische workshops ( economie, wetenschap en MKB / energie en CO 2 - reductie / natuur en milieu / arbeidsmarkt, onderwijs en ontmoetingen ) werd intensief en contructief gediscussiërd. Opvallend is, dat sommige aspecten kennelijk onafhankelijk zijn van specifieke thema s en daarom in de meeste workshops aan de orde kwamen. Het gaat hierbij om de volgende punten: Taal / taalverwerving / begrip voor cultuur(verschillen) zijn essentieel voor de succesvolle grensoverschrijdende samenwerking en hiermee moet ook in het toekomstige INTERREG-programma rekening worden gehouden Voor een succesvol subsidieprogramma is het belangrijk om over thema s, sectoren of branches heen te kijken en te denken ( Cross-overs ). Er bestaat in het grensgebied een grote hoeveelheid aan thema s (demografische veranderingen, waterbeheer, elektrische voertuigen, ) die een bijdrage kunnen leveren aan meerdere programmaprioriteiten en doeleinden. Reeds bestaande grensoverschrijdende netwerken/ clusters moeten benut en zinvol uitgebreid worden Open projectvormen (kaderprogramma s, strategische projecten) dienen te worden ontwikkeld, waarbij inhoud en doelen vooraf vastgelegd worden, maar pas in de loop van het project met concrete (innovatie)projecten gevuld worden. Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de bijdragen en resultaten van de verschillende workshops, op basis van de documentatie die door de workshopleiders is opgesteld. 1.

3 Workshop 1.1 Economie, wetenschap en MKB Thema s/prioriteiten in de grensregio: Health and Life Science, Healthy Ageing Mobiliteit Taal Demografische veranderingen CO 2 -reductie / energie-efficiëntie in MKB / CO 2 -arme vrijetijdsbesteding / klimaatveranderingen Elektrische voertuigen Smart homes Opslagtechnologieën Water / weersgegevens / rioolwater Landbouw en voeding / agrofood Creëren van spin-offs Logistiek / scheepvaart Nanotechnologie Oppervlakkentechnologie Biobased economy Concrete bijdragen/ kritiek /aanvullingen (op de programmaschets): Watertechnologie niet als zelfstandige sector genoemd; kan ook sector-overkoepelend gebruikt worden Maritieme economie niet genoemd ICT (infrastructuur, verbindingen, aanbod) wordt steeds belangrijker op het platteland Transport en logistiek in de periferie/ randgebieden; verbindingen tussen DE en NL creëren 2.

4 Toerisme heeft veel potentieel voor innovaties (verband tussen energie, innovatie, toerisme) Overige suggesties voor de vormgeving van het toekomstige programma: Goede banden en communicatie met bedrijven noodzakelijk Beschikbare competenties in wetenschap en onderzoek optimaal benutten Rekening houden met en benutten van reeds bestaande clusters/ netwerken; succesvolle projecten voortzetten Zoeken naar horizontale technologieën, die op verschillende vakgebieden kunnen worden ingezet innovatie niet te nauw definiëren (sociale innovatie is eveneens belangrijk voor grensoverschrijdende samenwerking) Op de thema s / uitdagingen / vraagstukken van het MKB aansluiten ( regelmatige en intensieve dialoog met MKBers en wetenschap noodzakelijk) Deelname moet voor het MKB eenvoudig en zonder hoge administratieve lasten mogelijk zijn Brede deelname van actoren waarborgen (mogelijk d.m.v. tenders / aanbestedingen / calls) Open projectvorm (inhouden en doelen vaststellen, actieve deelname aan concrete innovatieprojecten in een beperkte periode) 3.

5 Workshop 1.2 Economie, wetenschap en MKB Thema s/prioriteiten in de grensregio: High Tech Systems ICT Sensortechnologie Biobased economy IT-veiligheid / cyber safety Rapid prototyping Agrobusiness Health and life science Medische technologie / e-health Creatieve industrie Productie en logistiek Personeel/arbeidsmarkt/bijscholing (human capital) Concrete bijdragen/ kritiek /aanvullingen (op de programmaschets): Ontbrekende sectoren: Creatieve industrie, maritieme economie, chemische sector, toerisme, nanotechnologie, nieuwe grondstoffen, waterbeheer (cross-over-thema), technologieën voor oppervlakken Overige suggesties voor de vormgeving van het toekomstige programma: Goede manieren van samenwerking vinden, die ook rekening houden met de beperkte middelen en de terughoudendheid wat betreft O&O en innovatie binnen het MKB Niet obstakels als uitgangspunten, maar actuele vraagstukken/ uitdagingen in de regio oppakken Horizontale samenwerking over clusters en thema s heen Maatregelen voor de omgang met cultuurverschillen / ontmoetingen van onderne- 4.

6 mers Ontwikkeling van kaderprogramma s op verschillende gebieden; bijv. technologie, healthy ageing, energie, gemeenschappelijk verzorgingsgebied (breedband, food, ) Meer / betere synergie tussen EU-programma s D.m.v. subsidie de afhankelijkheid van het MKB van grote bedrijven verminderen (toeleveringsindustrie) 5.

7 Workshop 2 Energie en CO 2 -reductie Thema s/prioriteiten in de grensregio: Duurzame mobiliteit / Electromobiliteit Duurzaam transport / logistiek (LNG in de scheepvaart, optimalisatie van aandrijving en planning) Biogas Gebruik van restenergie Geothermie Decentrale energieproductie Energie-opslag Smart grids Energie-efficiëntie in bedrijven (bijv. d.m.v. gebruik CO 2 -reducerende technieken) Energetische sanering van gebouwen CO 2 -neutraal toerisme Integratie van regionale meteorologische gegevens Biobased economy Overige suggesties voor de vormgeving van het toekomstige programma: Er zijn dwarsverbanden met de agrarische sector, water en sensortechnologie Bewustzijnsvorming bij burgers Netwerken over de grens versterken Opzetten van clusterprojecten Maatregelen om taal- en cultuurbarrières aan beide zijden van de grens te verminderen Samenwerking tussen instanties (bijv. bij de ontwikkeling van restwarmtenetten) 6.

8 Workshop 3 Natuur en milieu Thema s/prioriteiten in de grensregio: Bescherming van de grensoverschrijdende natuurlijke leefomgeving (heide, bos, veen) Grensoverschrijdende biotoop-verbindingsassen Bescherming van grensoverschrijdende wateren Beschermingsconcepten voor weidevogels Stikstofbelasting van grond en water Reduceren van emissies Klimaat-adaptatie Risicopreventie (bescherming tegen overstromingen) Concrete bijdrages/ kritiek /aanvullingen (op de programmaschets): Deelnemers aan de workshop missen het thema water, vooral oppervlaktewater (zee, plassen, rivieren, beken, vaarten en kanalen) en afvalwater (riolering, zuivering) Er ontbreekt een herkenbare en concrete ontwikkelingsdoelstelling bij de thema s klimaatbescherming, natuur en milieu De workshopdeelnemers wensen dat er rekening wordt gehouden met het thema toerisme (met het oog op het economische belang van deze sector voor de grensregio); aan het verband tussen toerisme en cultuur- en natuurerfgoed wordt niet voldoende aandacht gehecht Een verband tussen de subthema s in deze prioriteit en de subthema s in de andere prioriteiten ontbreekt hoewel deze prioriteit mogelijkheden tot combinaties met andere prioriteiten biedt; cross-over-projecten zouden een toegevoegde waarde voor het programma kunnen zijn Overige suggesties voor de vormgeving van het toekomstige programma: Ervaren projectpartners bij de selectie en definitie van resultaatindicatoren betrekken Mogelijkheid tot uitvoering van kleine projecten, waarbij de daadwerkelijke samen- 7.

9 werking centraal staat; dit aspect ontbreekt vaak bij grote projecten (majeure projecten INTERREG A, maar ook INTERREG B- en C-projecten) Het thema waterbeheer is geschikt als cross-over-thema richting prioriteit 1 en 2 Selectie van het thematische doel 5 uit het menu van de Europese Commissie (bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer) In het kader van de workshops werden ook een position paper van de gezamenlijke waterorganistaties over de toekomstige samenwerking langs de Nederlands-Duitse grens en een gezamenlijk standpunt van Natuurmonumenten en het NABU-Landesverband Nordrhein-Westfalen in de discussies ingebracht. 8.

10 Workshop 4 Arbeidsmarkt, onderwijs en ontmoetingen Thema s/prioriteiten in de grensregio: Kennis van taal en cultuur Taalverwerving (in het hele onderwijssysteem) Tekort aan vakmensen/ experts Opheffen van mobiliteitshindernissen (bijv. Erkenning van kwalificaties) Advies voor grenspendelaars Demografische veranderingen / vergrijzing Grensoverschrijdende gezondheidszorg Kunst / cultuur / sport Inclusie Overige suggesties voor de vormgeving van het toekomstige programma: Lange traditie van de samenwerking; wederzijds vertrouwen en begrip ( hier moeten ook toekomstige projecten op gebaseerd zijn) Kleine projecten kunnen makkelijker en sneller gerealiseerd worden; uit deze projecten kunnen dan stabiele netwerken ontstaan Op het gebied van arbeidsmarkt zijn er veel aanknopingspunten met de andere prioriteiten Werkgelegenheid en het verminderen van jeugdwerkloosheid zijn centrale doelstellingen van de EU 2020-strategie; daarom dient er bij het beoordelen van projecten op het gebied innovatie, technologie en MKB ook altijd rekening te worden gehouden met het aspect werkgelegenheid Behoud van people-to-people-projecten ( eenvoudige administratieve uitvoering; vrijwilligerswerk bevorderen); people-to-people is de oorspronkelijke kerngedachte van de grensoverschrijdende samenwerking Het thema taal is van groot belang en daarmee moet in het toekomstige programma rekening worden gehouden 9.

11 Deelnemers Stakeholderconferentie Lingen (Ems), Piet Alberts (TechnologieCentrum Noord Nederland) Frans Alting (Kamer van Koophandel Noord- Nederland) Wolfgang Arens-Fischer (Hochschule Osnabrück) Gerda Baarsma (Provincie Fryslan) Karl Heinz Bakenhus (Landkreis Aurich) Katja Baumann (MARIKO GmbH) Peter Beck (ECOS Consult) Anke Beensen (Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) Marijke Bergink (Waterschap Degge en Dinkel) Reinhard Bernshausen (Bezirksregierung Münster) Linda Blom (EUREGIO) Herman Blom (Stenden Hogeschool) Vincent Bökkerink (Gemeente Enschede) Toon Bom (Gemeente Enschede) Kathrin Bonhoff (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken in Ahaus) Johannes Boshuizen (Provincie Groningen) Sarah Bössow (Euregio Rhein-Waal) Bert Bouwmeester (Gemeente Coevorden) Anita Brinks (Indes) Jenny Brockötter - Modderman (Gemeente Stadskanaal) Matthias Brucke (Automotive Nordwest) Paul Brugman (EUREGIO) Ludger Bruns (Handwerkskammer Münster) Manfred Buers (Gemeinde Salzbergen) Anita Buijs (Eems Dollard Regio) Anna Butzin (Institut Arbeit und Technik) Herrie Caspers (Provincie Drenthe) Patrick Cnubben (Energy Valley Foundation) Andreas Conrads (Landkreis Grafschaft Bentheim) Floor de Jong (Gemeente Groningen) Henk de Jong (Gemeente Emmen) Jeanine de Regt (Universiteit Twente, MIRA) Michael Deitmer (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Dr. Gerd Eckstein (Kreis Borken) Karin Eden (Ems Dollart Region) Udo Eggert (TBR Technische Betriebe Rheine AöR) Henk Everts (Gemeente Coevorden) Bettina Fabich (DENIES) Horst Feddermann (Stadt Aurich) Dr. Fabian Feil (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration) Mareike Fischer (MCON Dieter Meyer Consulting) Helge Franzisky (VitaAkademie GmbH) Alex W. Friedrich (UMCG) Uwe Fritsch (Steinbeis-Transferzentrum Grafschaft Bentheim) Armin Gallinat (Ems Dollart Region) Isabelle Gawenat (Oldenburger Energiecluster OLEC e.v.) Freek Goeree (Ems Dollart Region) Josef Grave (Emsländische Landschaft) Karel Groen (Eems Dollard Regio) Hans Hartog (Recreatieschap Drenthe) Carolin Hartwig (KreisSportBund Emsland) Riekus Hazelaar (Gemeente Coevorden) Ilona Heijen (Ems Dollart Region) Leo Hellinga (Gemeente Groningen) Wubbo Heres (RPM der EDR) Dr. Dirk Heuwinkel (Landkreis Osnabrück) Dr. Gerold Holtkamp (Gemeinsame Technologie- Kontaktstelle der Osnabrücker Hochschulen) Birgit Honé (Staatssekretärin, Niedersächsische Staatskanzlei) Annet Horstman (Gemeente Hengelo) Gert-Jan Hospers (Universiteit Twente/ RU Nijmegen) Ido Iurgel (Hochschule Rhein Waal) 10.

12 Alexander Jaegers (EUREGIO) Jan Jager (Stenden Hogeschool/API Institute) Nikolaus Jansen (Regierungsvertretung Oldenburg) Angelica Kaus (Rijksuniversiteit Groningen) Wolfgang Kellner (Stadt Leer) Gerhard Kemmerling (Deutsche Rentenversicherung Westfalen (Auskunfts- und Beratungsdienst)) Patrick Kettler (MKULNV NRW) Franz-Josef Kettmann (VitaAkademie GmbH) Ludger Kewe (Samtgemeinde Werlte) Rainer Kinzel (Stadt Emden) Günter Klemm (Wirtschaftsförderung Münster GmbH) Günter Klene (KreisSportBund Emsland e.v.) Ingrid Klinge-van Rooij (Stichting Energy Valley) Marc Klinke (Die Nordsee GmbH) Minke Kloppenburg (Noorderpoort) Peter Paul Knol (Gemeenschappelijk INTERREG- Secretariaat) Meike Knop (Stadt Varel Stabsstelle Wirtschaftsförderung) Stephanie Koch (Transferagentur FH Münster) Andreas Kochs (Euregio Rhein-Waal) Martina Kramer (Int. Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen) Harald Krebs (Landkreis Leer) Elke Kunen (HAS Hogeschool) Wolfgang Ladwig (VitaAkademie GmbH) Alex Lanz (Lanz organisatie & advies bv) Jürgen Lenzing (Stadt Haren (Ems)) Siep Littooij (Saxion FHS) Gregor Lonnemann (Samtgemeinde Freren) Sandra Ludden (Emsland Touristik GmbH) Eisse Luitjens (NV NOM) Roland Marechal (Recreatieschap Drenthe) Oliver Melchert (Die Nordsee GmbH) Thomas Melchert (Handwerkskammer Münster) Dieter Meyer (MCON Dieter Meyer Consulting) Peter Moorman (Provincie Overijssel) Roland Naul (Willibald Gebhardt Institut e.v.) Hartmut Neumann (Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg) Willem Niessink (Provinz Groningen) Hans Nowak (Samtgemeinde Sögel) Moira Numan (Gemeente Coevorden) Heiko Ockenga (IG-Zeitreise, Netzwerk Geschichte er-leben) Jan Oostenbrink (EUREGIO) Bernd Ostermann (Stadt Meppen) Bernhard Parisius (Staatsarchiv Aurich) Jan Peters (Imotec) Melanie Philip (VitaAkademie GmbH) Andreas Polle (Ostfriesland Tourismus GmbH) Hermann-Josef Raatgering (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken in Ahaus) Jendrik Rah (Stadt Emden) Mario Rauch (Ems Dollart Region) Johannes Reef (DNL-contact) Jeanine de Regt (Universiteit Twente) Tobias Renner (Deutsch-niederländisches Koordinierungsbüro Deltarhein-Ost) Heidi Ricke (Emsland GmbH) Wytze Rijke (TCNN) Katrin Rodrian (Ostfriesische Landschaft) Herbert Rolfes (Landkreis Emsland) Christa Rölver (Deutsche Rentenversicherung Westfalen) Heike Rothkegel (Kamer van Koophandel Noord- Nederland) Sophie Rotter (Landkreis Osnabrück) Albert Ruiter (Provincie Fryslan) Ralf Runde (EUREGIO) Gerard Salemink (Saxion Hogescholen) Jacques Scheres (azm/mumc Maastricht) Paul Schilderink (Ministerie van Economische Zaken) Maik Schmeltzpfenning (Emsland GmbH / MEMA- Netzwerk) Jan-Hendrik Schmitz (DNL-contact.de) Jan Scholten (Syntens Innovatiecentrum) 11.

13 Peter Schouwstra (Provincie Groningen) Dieter Schröer (MARIKO GmbH) Frank Schumacher (Hanze Hochschule Groningen) Carsten Schüer (Stadt Lingen) Esther Seidel (Bescheinigungsbehörde INTERREG IV A) Franz-Josef Sickelmann (Regierungsvertretung Oldenburg) Heleen Sombekke (Wetsus) Martijn Spaargaren (Gemeinsames INTERREG- Sekretariat) Anko Spoelstra (Atlas) Jens Stagnet (Wachstumsregion Ems-Achse e.v.) Dr. Ing. Helmut Steinkamp (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.v.) Ludger Tallen Tim Terhorst (Gemeinsames INTERREG- Sekretariat) Melanie ten Asbroek (Universiteit Twente) Frederik Terporten (Euregio Rhein-Waal) Gudrun Többe (Landkreis Osnabrück) Werna Udding (Provincie Groningen) Henk v.d. Graven (Gemeente Emmen (NL)) Wimjan van der Heijden (Waterschap Groot Salland) Angelika van der Kooi (EUREGIO) Ard van der Tuuk (Gedeputeerde Provincie Drenthe) Bernd van Ellen (Stadt Emden - Wirtschaftsförderung) Piet van Erp (Waterschap Regge en Dinkel) Vanessa van Hest (Hezelburcht Consultancy BV) Josine van t Klooster (University Medical Center Groningen) Norbert Verst (Wirtschaftsverband Emsland) Rien Vervoort (NutraVit Technology) Corina Vogt (INCAS3) Tineke Vonk (Eems Dollard Regio) Jessica Vrielmann (Regionalmanagerin LAG Südliches Emsland) Jan Waalhuis (Gemeente Stenden) Frederik Wanink (DNL-contact) Imke Wemken (Ostfriesland Tourismus GmbH) Julia Wengert (Gemeinsames INTERREG- Sekretariat) Hermann Wessels (Ems Dollart Region) Dr. Paul Weßels (Ostfriesische Landschaft) Jan Albert Westenbrink (Marketing Drenthe) Frauke Wiedermann (Hanse Institut Oldenburg - Bildung und Gesundheit GmbH) Marcel Wiggers (ROC van Twente) Thomas Windmulder (Regio Twente) Frank Wissink (Enrichment Technology Company) Drs. Jochem Wolthuis (NL-D communicatie) Heinrich J. Wörtche (INCAS3) Sjoerd Zoete (Euregio Rijn-Waal) 12.

14 Deelnemers stakeholderconferentie Cuijk, Harry Ankoné (Mecon Engineering) Svenja Arntz (Euregio Rhein-Waal) Heike Au (AOK Rheinland) Dr. Andreas Baar (Innos Sperlich GmbH) Stephanie Bahr (Hochschule Niederrhein) Martina Baumgärtner (Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen mbh/tourismus) Rolf Becker (Hochschule Rhein-Waal) Sebastiaan Berendse (Stichting kiemt) Twan Beurskens (Provincie Limburg - Gedeputeerde voor Economie en Grondbedrijf) Henk Blaauw (HBCB) Gert-Jan Bles (Candea College) Ralf Block (BIGATEC Ingenieurbüro für Bioenergie) Angelika Blumberg-Osthoff (Bezirksregierung Düsseldorf) Charlotte Bol (Provincie Noord-Brabant) Will Bongaerts (HAN) Hildegard Bongert-Boekhout (Kreishandwerkerschaft Borken) Piet Boomsma (Euregio Rhein-Waal) Sarah Bössow (Euregio Rhein-Waal) Oliver Breuer (GIQs e.v.) Emiel Brouwer (Onderzoekcentrum B-ware) Dr.-Ing. Tobias Bruckmann (Universität Duisburg- Essen) Paul Brugman (EUREGIO) Gertie Brummans (H&G Group) Frank Butenhoff (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Marvin Chirino (Trias Subsidie) Ronald Cieraad (Kamer van Koophandel Centraal Gelderland) Frits Clappers (gemeente Nijmegen) Bart Coppes (Fontys Hogescholen) Tom Cornelissen (Oost NV) Pieter de Boer (Provincie Noord-Brabant) Gerrit de Goeijen (de Goeijen Management Consultancy) Wies de Jong (Bureau Buiten) Margot de Jong-Jennen (euregio rijn-maasnoord) Joyce de Laat (Brainport Development N.V.) Diederik de Loë (Océ-Technologies B.V.) Marcel de Pender (Brainport Development) Heidi de Ruiter (Euregio Rijn-Waal) Bert de Wit (NV Industriebank LIOF) Michael Deitmer (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Jan Derks (Climeco Engineering & Consultancy) Jaap Deutekom (Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg/Teunesen Zand en Grint bv) Ellen Dörr (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Petra Eimers (Gemeente Gennep) Jessica Eisenmann (Bezirksregierung Düsseldorf) Mariëlle Feenstra (Gemeente s-hertogenbosch, directie Stadsbedrijven) Jan Finkenflugel (Lokaal Belang, gemeente Oude IJsselstreek) Ulrich Francken (Gemeinde Weeze) Gerda Franken (Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg/Teunesen Zand en Grint bv) Sally Friedrich (Euregio Rhein-Waal) Christian Fritz (Radboud Universiteit Nijmegen // B-Ware research center) Armin Gallinat (Ems Dollart Region) Leo Giesbers (Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck) Gerhard Gizler (Nieders. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ref. 35)) Lothar Goetz (Ministerium für Arbeit,Integration und Soziales NRW) Koen Grob (HaskoningDHV Nederland B.V.) Hans Hanssen (Noviotech BV) 13.

15 Ton Hermanussen (RMB, adviesdienst Noord Oostbrabant) Gerhard Heusipp (Hochschule Rhein-Waal) Trudy Hoenselaar (Kamer van Koophandel Centraal Gelderland) Bastian Hoffmann (Hochschule Rhein-Waal) Karina Holtkamp (Kreishandwerkerschaft Borken) Ilona Hübers-Buchmann (Stadt Hamminkeln) Arno Ingenbath (Geba-mbH) Alexander Jaegers (EUREGIO) Michiel Jannink (Demcon Advanced Mechatronics BV) Nick Jansen (Gemeente Peel en Maas) Nikolaus Jansen (Regierungsvertretung Oldenburg) Jaap Jongeneel (Waterschap Rijn en IJssel) Jeroen Joon (Gemeente Cuijk) Ronald Jousma (Ministerie van Economische Zaken) Sjaak Kamps (Euregio Rhein-Waal) Joachim Kaufmann (Euregio Rhein-Waal) Evert Kloosterboer (Dienst Landelijk Gebied) Peter Paul Knol (Gemeenschappelijk INTERREG- Secretariaat) Andreas Kochs (Euregio Rijn-Waal) Wilfrie Koekkoek (ROC Nijmegen / Rijn IJssel) Annette Kranz (Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf) Saskia Kuiper (Grontmij) Michael Kuklinski (Euregioratsmitglied ERW) Irmgard Kulka (Stadt Emmerich) Anne Landstra (Brainport Development N.V.) Peter Leerkamp (Ft Innovations bv) Sandra Linssen (Gemeente Oss) Ilse Lüngen (Landschaftsverband Rheinland) Maurice Maessen (Gemeente Roermond) Linette Mak (Landwaard) Christianne Marcelis-van Acker (Wageningen UR) Pieter Meijboom (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Ilka Meisel (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW, INTERREG IV C) Dipl.-Ök. Markus Menkhaus-Grübnau (Hochschule Niederrhein) Armin Moeller (euregio rhein-maas-nord) Marnix Muller (Ministerie van Economische Zaken) Norbert Müller (Innos Sperlich GmbH) Hans Nijboer (Gemeente Lingewaard) Henk Nijhuis (Gemeente Nijmegen) Ton Nilsen (Provincie Limburg) Ruud Nissen (MORE Projectbegeleiding) Dr. Heinz-Georg Nothofer (Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW) Petar Opic (Provincie Gelderland) Bas Ouwehand (ERAC) Gerard Peeters (5*regio Noordoost Brabant) Herman Pieper (Fractievoorzitter VVD Statenfractie Overijssel) Dirk Plees (Provincie Limburg) Eric Poot (Head of team Crop and Farm Systems - Wageningen UR Glastuinbouw) Jesse Poppema (Grontmij) Marloes Pril (Gemeente Roermond) Angelika Raasch (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Michael Reichartz (euregio rhein-maas-nord) Eva Remke (Stichting Bargerveen (Tierökologie, Radboud Universität Nijmegen)) Tobias Renner (Grensoverschrijdend platform voor Regionaal Waterbeheer) Martina Reuber (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) Leo Reyrink (Grenspark Maas-Swalm-Nette) Herbert Rolfes (Landkreis Emsland) Roger Rossmeisl (Waterschap De Dommel) Vicky Rous (Gemeente Venlo) Martin Ruiter (Wepro Special Projects) Ralf Runde (EUREGIO) Els Rutting (Waterschap Rijn en IJssel) Dietmar Sagel (Stadt Nettetal) Bruno Sagurna (Stadt Duisburg) Hans-Willi Schemken (AOK Rheinland) 14.

16 Paul Schilderink (Ministerie van Economische Zaken) Huub Schoenaker (Tarmo) Hedwig Schomacher (Berufskolleg Vera Beckers Krefeld) Prof. Dr. Johan Schot (TU Eindhoven) Rob Schrauwen (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)) Martin Schreurs (PNO) Ivo Schrijer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Carola Schroer (Euregio Rhein-Waal) Anne-Hendrike Schuurman (Waterschap Aa en Maas) Elisabeth Schwenzow (EUREGIO) Franz-Josef Sickelmann (Regierungsvertretung Oldenburg) Henk Siroen (Gemeente Cuijk) Piet Sonneveld (HAN Universty of Applied Sciences) Jan Stoffelen (Gemeente Boxmeer) Dr. Barbara Stoschek (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW) Wilma Strijbos (Waterschap Peel en Maasvallei) Annelies Swarts (TRIAS) Sandie te Pas (Candea College) Reinhardt te Uhle (Europ. Akademie des Sports) Dieuwertje ten Brinke (Radboud Universiteit) Tim Terhorst (Gemeinsames INTERREG- Sekretariat) Frederik Terporten (Euregio Rhein-Waal) Robert Tonks (Stadt Duisburg) Piet van t Wout (50plus fractie Overijssel) Jos van den Boogaart (Gemeente Mill & St. Hubert) Angelika van der Kooi (EUREGIO) Wilko van der Meer (BAS Research & Technology) Rob van der Vem (Rob van der Vem Consultancy) Margaret van Diermen (Gemeente Oude IJsselstreek) Harry van Diessen (H&G Group) Jan van Hees (Regio Venlo/Greenport Venlo) Tim van Hees (Stadt Geldern) Rob van Herwijnen (Gemeente Arnhem) Peter van Heyst (Kamer van Koophandel Limburg) Wim van Hooff (Adviesbureau Wim van Hooff) Janine van Hulsteijn (Gemeente Gennep) Wiljan van Laarhoven (Promint Projectmanagement) Frank van Lamoen (Provincie Noord-Brabant) Ton van Lier (Gemeente Helmond) John van Sambeek (UMC St Radboud) Karel W.Th. van Soest (Gemeente Boxmeer) Jacques van Steenbergen (Provincie Overijssel) Hans van Tillo (Fontys Hogeschool Kind & Educatie) Peggy van Vliet (Gemeente Oss) Kees Veelenturf (NXP Semiconductors) Peter Velter (Regio Limburg Noord) Jos Verbeeten (Euregio-ambassadeur) Anne Verhaag (Brainport Development) Leon Verhoeven (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Yvonne Vermonden (PNO Consultants) Hein Vosman (Radboud Universiteit) Peter Wassink (Gemeente Millingen aan de Rijn) Dorien Wellen (Radboud Universiteit Nijmegen) Julia Wengert (Gemeinsames INTERREG- Sekretariat) Hermann Wessels (Ems Dollart Region) Rob Wientjens (Climeco Engineering & Consultancy) René Wijlens (Sports & Technology) Paul Wilbers (Gemeente Ubbergen) Hein Willems (Solliance) David Willemsen (Gemeente Arnhem) Mark Wintjes (Gemeente Wijchen) Jacky Wolf (Greenport Venlo) Carolien Zijlstra (Wageningen UR) Sjoerd Zoete (Euregio Rhein-Waal) 15.

17 Partners in het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland: Uitgever: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat, c/o Euregio Rijn-Waal, Emmericher Straße 24, Kleve

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio

Nadere informatie

Strategisch Initiatief Health & LifeSciences

Strategisch Initiatief Health & LifeSciences Strategisch Initiatief Health & LifeSciences Europäische Union Europese Unie Partners in het INTERREG-programma Deutschland-Nederland: Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Energie & Co2-arme economie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Energie & Co2-arme economie Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Energie & Co2-arme economie INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Geo Promotion Congres, Programma Workshop Eems Dollard Regio INTERREG IV A 2007-2013 Netzwerk TOEKOMST project Discussie en vragen

Nadere informatie

Strategisch Initiatief. Energie & CO 2. -arme economie. Europäische Union Europese Unie. www.deutschland-nederland.eu

Strategisch Initiatief. Energie & CO 2. -arme economie. Europäische Union Europese Unie. www.deutschland-nederland.eu Strategisch Initiatief Energie & CO 2 -arme economie Europäische Union Europese Unie Partners in het INTERREG-programma Deutschland-Nederland: Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Logistiek

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Logistiek Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Logistiek INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio Rhein-Waal

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Groningen, 13 mei 2011 Huis De Beurs, Groningen Donderdag 27 juni 2013 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden

Nadere informatie

High Tech Systems & Materials

High Tech Systems & Materials Strategisch Initiatief High Tech Systems & Materials Europäische Union Europese Unie Partners in het INTERREG-programma Deutschland-Nederland: Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Strategisch Initiatief. Logistiek. Europäische Union Europese Unie. www.deutschland-nederland.eu

Strategisch Initiatief. Logistiek. Europäische Union Europese Unie. www.deutschland-nederland.eu Strategisch Initiatief Logistiek Europäische Union Europese Unie Partners in het INTERREG-programma Deutschland-Nederland: Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan het Project FOOD FUTURE in de EDR, Euregio, Euregio Rhein-Waal en de Euregio Rhein Maas Noord 2010-2014

Voorwaarden voor deelname aan het Project FOOD FUTURE in de EDR, Euregio, Euregio Rhein-Waal en de Euregio Rhein Maas Noord 2010-2014 Voorwaarden voor deelname aan het Project FOOD FUTURE in de EDR, Euregio, Euregio Rhein-Waal en de Euregio Rhein Maas Noord 2010-2014 Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: DIL Deutsches Institut

Nadere informatie

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung

Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Euregionalisering van de beroepskwalificatie en de volwasseneneducatie Eindrapportage Euregionalisierung der beruflichen Qualifizierung und der Erwachsenenbildung Dit project is tot stand gekomen in het

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region

Inhalt / Inhoud. Nederland - Deutschland. INTERREG IV A programma Belang voor de regio. INTERREG IV A-Programm - Bedeutung für die Region Nederland Deutschland INTERREG IV A programma Belang voor de regio INTERREG IV AProgramm Bedeutung für die Region Inhalt / Inhoud Grenzübergreifende Programme / Grensoverschrijdende programma s Schwerpunkte

Nadere informatie

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken Grensoverschrijdende samenwerking Leefbaarheid Bron: Irene van Kamp, Kees Leidelmeijer, Gooitske Marsman en

Nadere informatie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief Agribusiness & food INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio Rhein-Waal

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Matrix Innovation Center Programma 13.30 14.10 uur Welkom, voorstelronde aanwezigen 14.10 14.30 uur Matrix Innovation Center: Wat verwacht de beheerder/

Nadere informatie

Campusontwikkeling in Nederland

Campusontwikkeling in Nederland Henk-Jan Kooij in Nederland Consortiumpartners: Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Nijmegen Gemeente Rotterdam ING Real Estate Oost N.V. Promotor: Prof. Dr. F. Boekema Begeleider: Dr. A. Lagendijk Inhoud

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN ARNHEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN ARNHEM SAMENWERKINGSVERBANDEN ARNHEM 04.11.2014 WUHAN NL D Wageningen Nijmegen #CASA #WAN Nijmegen of Wuhan, waar moeten we Weezen? SCHAALNIVEAUS ZUSTERSTAD RANDSTAD VALLEY STAD STADSREGIO ARNHEM - NIJMEGEN STADSREGIO

Nadere informatie

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RAAS RFID NU! Peter van Heyst, KvK Limburg Folie Nr. 1 RAAS RFID Nu!: EU (Interreg IV-A) Project met doel de toepassing van RFID door MKB s te vergroten Feiten:

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

LNG aan Rijn en Waal. Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag. Supported by

LNG aan Rijn en Waal. Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag. Supported by LNG aan Rijn en Waal Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag Supported by LNG aan Rijn en Waal Project binnen Interreg IVa programma van Euregio Rijn-Waal Projectduur: Februari

Nadere informatie

AJT 2016 TDV - Senioren

AJT 2016 TDV - Senioren AJT 6 TDV - Senioren 4--6 7:7:5 Last 56 - Best of 5 legs Erwin Borman Xander Senger Lincy Gloudemans Wim van der Valk Max Colle Pascal Kaldenberg Jeffrey Teurentjes Thom Heuvens Alwin Huber Marco van Vliet

Nadere informatie

Actuele informatie over het project APRIL 2016

Actuele informatie over het project APRIL 2016 Actuele informatie over het project APRIL 2016 Politiek en scholieren te gast in het Bio-economie project Stenden Hogeschool in Emmen en het Kompetenzzentrum 3N in Werlte openen hun deuren tijdens de dag

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

EUREGIO RIJN-WAAL EUREGIO RHEIN-WAAL

EUREGIO RIJN-WAAL EUREGIO RHEIN-WAAL EUREGIO RIJN-WAAL IN CIJFERS EUREGIO RHEIN-WAAL IN ZAHLEN 1 BASISINFORMATIE / KERNDATEN i WERKGEBIED EUREGIO RIJN-WAAL ARBEITSGEBIET EUREGIO RHEIN-WAAL Veluwe IJssel Neder-Rijn Oppervlakte werkgebied Fläche

Nadere informatie

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 ALGEMEEN O.V.C 85 BBKS72G Clubgebouw Sportpark De Bilderberg Sportlaan 1,6861 AG Oosterbeek 026 3332284 Postadres OVC 85 Postbus 76,6860 AB Oosterbeek Webside www.ovc85.nl

Nadere informatie

Printed april 12, 2015 at 22:55

Printed april 12, 2015 at 22:55 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 1 1 148 27,52 5,3779 160,0000 100,00 3850 Wagenaars, Dennis 2 155 29,76 5,2083 154,9550 96,85 479 Drummen, Maurice 3 150 29,00 5,1724 153,8863 96,18 412 Rooijendijk,

Nadere informatie

Zondag 4 September. Dinsdag 6 September. Woensdag 7 September. Donderdag 8 September. Vrijdag 9 September

Zondag 4 September. Dinsdag 6 September. Woensdag 7 September. Donderdag 8 September. Vrijdag 9 September Activiteiten week 35 3 September Clubkampioenschappen 4 September Clubkampioenschappen Zaterdag 3 September 13.00-16.00 Bianca Anker 16.00-19.00 Andre van der Bent 13.00-16.00 Fleur Fok 16.00-19.00 Kees

Nadere informatie

Eindstand WK Six Pack Heren

Eindstand WK Six Pack Heren Eindstand WK Six Pack Heren Pl Naam Land 1 Dick Eylers Nederland 2 Johan Mosterd Nederland 3 Tim van Sommeren Nederland 4 Ronald Polman Nederland 5 Jan Oostenbrink Nederland 6 Moritz Tschörtner Duitsland

Nadere informatie

Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september

Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september maandag 8 september: delegaties uit Noord- en Midden Limburg voor programma 13.00 17.00 uur voor programma zie

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Welkom bij break-out sessie MariGreen: Innovatiekansen in de maritieme industrie

Welkom bij break-out sessie MariGreen: Innovatiekansen in de maritieme industrie Welkom bij break-out sessie MariGreen: Innovatiekansen in de maritieme industrie MariGreen: innovatiekansen in de maritieme industrie Mijn gasten zijn: * Katja Baumann van MARIKO * Bram Kruyt van Wärtsilä

Nadere informatie

VAKUITSLAG VAK A. Ex 10Cm

VAKUITSLAG VAK A. Ex 10Cm VAKUITSLAG De groen gearceerde personen zijn door naar het NK via het korps. Er waren 16 korpsen, 30% daarvan is 5 korpsen. De grijs gearceerde personen zijn individueel door Dat zijn 5 personen per vak.

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

CLUBRECORDS ATLETIEK HELDEN PER 1 maart 2015

CLUBRECORDS ATLETIEK HELDEN PER 1 maart 2015 Jongens pupillen C 40 m 7,40 Edwin Heuvelmans Venlo 10-09-95 7,40 Frank Lenders Venlo 05-04-98 600 m 2:15,5 Rik Heijnen Roermond 05-09-98 1000 m 4:00,10 Edwin Heuvelmans Venlo 10-09-95 Verspringen 3,22

Nadere informatie

Printed juli 8, 2015 at 21:37

Printed juli 8, 2015 at 21:37 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Van links 1 43 7,48 5,7487 45,0000 100,00 1587 Kirsch, Saul 2 44 7,85 5,6051 43,8762 97,50 3850 Wagenaars, Dennis 3 43 9,70 4,4330 34,7010 77,11 411 Kleerebezem,

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Verslag Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 18 april 2016 Euregio-Forum, Kleve

Verslag Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 18 april 2016 Euregio-Forum, Kleve Verslag Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 18 april 2016 Euregio-Forum, Kleve Aanwezig: zie aanwezigheidslijst Verontschuldigd: dhr. Berensmeier (Kreis Wesel) dhr. Görtz (Stadt Xanten),

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Gilde Sint Antonius Flobert per klasse: Levensmiddelen Gilde Sint Antonius

Gilde Sint Antonius Flobert per klasse: Levensmiddelen Gilde Sint Antonius Gilde Sint - 2016 Klasse: H 6 BEN VERHOEVEN 15 15 16 16 16 16 94 6 BEN VERHOEVEN 15 15 16 16 16 16 94 6 BEN VERHOEVEN 15 15 15 16 16 16 93 6 BEN VERHOEVEN 15 15 15 16 16 16 93 43 ALFONS DAMEN 16 16 16

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Baanrecords heren. HSen :17:21 Mitchel Steenman David Kuiper. HAll2x :16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR)

Baanrecords heren. HSen :17:21 Mitchel Steenman David Kuiper. HAll2x :16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR) Baanrecords heren BRcatg HAll1x 13-11-2004 0:19:17 Joost Jongerius HAll2-7-3-2009 0:17:21 Mitchel Steenman David Kuiper(Sk) HAll2x 10-12-2011 0:16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR) HAll4+ 5-11-2006 0:17:52

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Deutschland-Nederland Het magazine van het INTERREG programma

Deutschland-Nederland Het magazine van het INTERREG programma Deutschland-Nederland Het magazine van het INTERREG programma www.deutschland-nederland.eu december 2009 03 In deze uitgave Pagina 1 Check INTERREG was een groot succes Pagina 2 SafeGuard: Q-koorts vergt

Nadere informatie

Herinnering leven en verantwoordelijkheid

Herinnering leven en verantwoordelijkheid Herinnering leven en verantwoordelijkheid dragen 70STE VERJAARDAG VAN DE OPRICHTING VAN HET CONCENTRATIEKAMP BUCHENWALD 70STE VERJAARDAG VAN DE OPRICHTING VAN HET CONCENTRATIEKAMP BUCHENWALD I. De voormalige

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Euregioraad op 24 november 2016 om 14:00 uur in het Bürgerhaus te Weeze

Verslag van de vergadering van de Euregioraad op 24 november 2016 om 14:00 uur in het Bürgerhaus te Weeze Verslag van de vergadering van de Euregioraad op 24 november 2016 om 14:00 uur in het Bürgerhaus te Weeze Punt 1 Opening en verwelkoming De voorzitter, de heer Bruls, heet de leden van de raad van harte

Nadere informatie

Copyright Frans Boekema

Copyright Frans Boekema Copyright Frans Boekema Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze presentatie is niet toegestaan, tenzij

Nadere informatie

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten Weekdienst 13 Yvonne Doensen 06-28252344 maandag 28-Mar kantine gesloten dinsdag 29-Mar kantine gesloten woensdag 30-Mar kantine gesloten donderdag 31-Mar kantine gesloten Jaarvergadering 19.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Baanrecords heren. HSen :17:21 Mitchel Steenman David Kuiper. HAll2x :16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR)

Baanrecords heren. HSen :17:21 Mitchel Steenman David Kuiper. HAll2x :16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR) Baanrecords heren BRcatg HAll1x 13-11-2004 0:19:17 Joost Jongerius HAll2-7-3-2009 0:17:21 Mitchel Steenman David Kuiper(Sk) HAll2x 10-12-2011 0:16:57 Jort van Gennep Daan Klomp (TOR) HAll4+ 5-11-2006 0:17:52

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Oprichting openbaar lichaam. 3 Personeel, huisvesting en opbouw kantoor. 4 Gemeenschappelijke regeling en reglementen van orde

1 Inleiding. 2 Oprichting openbaar lichaam. 3 Personeel, huisvesting en opbouw kantoor. 4 Gemeenschappelijke regeling en reglementen van orde Jaarverslag 2002 van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Oprichting openbaar lichaam 3 Personeel, huisvesting en opbouw kantoor 4 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012

Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012 Welkom regiobijeenkomst 26 april 2012 PROGRAMMA Bestuurlijke terugkoppeling Korte presentatie aanpak programmamanagement Keuze regiodragende projecten Resultaten IJzers in het vuur Aanpak komende periode,

Nadere informatie

Deutschland-Nederland

Deutschland-Nederland w Ma w ga w. zi de ne ut ko sc ste hl lo an os d- ab ne on de ne rla re nd n:.e u Deutschland-Nederland Het magazine van het INTERREG programma w w w. d e u t s c h l a n d - n e d e r l a n d. e u april

Nadere informatie

Informatie en communicatie

Informatie en communicatie Informatie voor projecten Informatie en communicatie in het INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 04-03-2016 Introductie Bij een succesvol INTERREG-project horen ook doelgerichte pers- en media-activiteiten.

Nadere informatie

23e Koning Willem II toernooi 2010

23e Koning Willem II toernooi 2010 23e Koning Willem II toernooi 2010 Degen Heren Senioren KNAS-Cup 2010-2011 Tilburg / 19-09-2010 19-09-2010 16:51 page 1/1 Classement du tableau (ordre des rangs) rg nom prénom nation club 1 in NED ZAAL

Nadere informatie

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton

Hoe financier ik de vernieuwing. Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton Hoe financier ik de vernieuwing Subsidies landschap & regelingen TCNN Dennis Carton TCNN Innovatie-expert voor MKB in N-NL Begeleiding tot daadwerkelijke vernieuwde of nieuwe producten, diensten en processen

Nadere informatie

Weekendplanning Week augustus

Weekendplanning Week augustus Weekendplanning Week 31 4-5-6 augustus Geen VALYS 85 Peters, Eric 1 1300 67 Hoogelander, Robbin 173 1500 31 Machielse, Mike 1 1230 58 Nelemans, Dirk 1 1500 63 Regt, Maaike de 173 1500 17 Wijs, Bert de

Nadere informatie

Deutschland-Nederland

Deutschland-Nederland Deutschland-Nederland Het magazine van het INTERREG programma www.deutschland-nederland.eu april 2012 11 In deze uitgave Robots in actie voor mensen Pagina 1 Majeur project Smartbot brengt robots in actie

Nadere informatie

Open NK Pool 7 oktober 2012 te Eindhoven

Open NK Pool 7 oktober 2012 te Eindhoven Results A women / A dames 22 Team / Total 1 V027 Leone Kelleners Echt 2.728,00 0,00 0,00 0,00 867,93 951,81 908,26 2 V021 Rianne Golsteijn Echt 2.584,50 0,00 670,27 0,00 595,16 599,33 719,75 3 V029 Sharon

Nadere informatie

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow 1 Brett Sutcliffe 09-12-15 255 8,50 2 Jan de Goede 23-03-14 239 7,97 3 Edmee Boerrigter 24-10-15 223 7,43 4 Jan van der Meulen 22-04-12 216 7,20 5 Roy Faas

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

UITNODIGING. Geachte heer, mevrouw,

UITNODIGING. Geachte heer, mevrouw, UITNODIGING EMT-Debat Vitale regionale economie: Gelderland Energieland Dinsdag 5 april van 17.00 20.30 uur Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 april vindt

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k Dat. ontv.: 1 g MRT 2015 EUREGIO EUREGIO, ENSCHEDER STRASSE ^62, 48sqq GRONAU (In)Formateur Provincie Overijssel POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Startdocument GROS Impuls A&O

Startdocument GROS Impuls A&O Startdocument GROS Impuls A&O 07-03-2014 De vier / vijf Euregio s aan de Duits-Nederlandse grens hebben te maken met regionaal sterk verschillende arbeidsmarkten. Ter versterking van de economie in de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

HOGE SCHUTS SCHIETCOMPETITIE 2017.

HOGE SCHUTS SCHIETCOMPETITIE 2017. Puntentelling 1e - 23 punten. A Klasse Totaal is dit 3e is dit 2e is dit 1e Totaal maart april april mei Juni Juni Juli Juli Sept 8-okt Laagste wed. Laagste Laagste sering NAAM SCHUTTER GILDE wedstr. punt

Nadere informatie

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX

Projektgebiet. Programm VIKING. Veiligheid bevorderen door: Projectpartners. Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING en project VIKING X-regioX Programma VIKING Verbesserung der Informationseinrichtung Katastrophenschutz bei Hochwasser In Nordrhein-Westfalen und Gelderland Commissie voor Grensoverschrijdende

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND Verkiezings- en IJmuiden, 1 december 2016 Reglementencommissie Nadere inlichtingen: 93674 MEDEDELING AAN HET PERSONEEL (VOORLOPIGE) UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan

Nadere informatie

Waal en Linge Cup 2017

Waal en Linge Cup 2017 Finale Enkelspan Paard 2123 Bernie Damen 110,65 110,65 1 4020 Eric Eijpelaer 115,30 115,30 2 11 Charissa den Ridder 116,95 116,95 3 1 Arno v.d. Brand 119,21 119,21 4 1863 John Hol 119,27 119,27 5 3 Bert

Nadere informatie

Duurzame Stad Nijmegen klimaatbestendig in 2050

Duurzame Stad Nijmegen klimaatbestendig in 2050 Duurzame Stad Nijmegen klimaatbestendig in 2050 Ton Verhoeven Adviseur Klimaatadaptatie Gemeente Nijmegen 1 Amsterdam Nijmegen Presentatie Nijmegen Klimaatbestendig in 2050 Eerste Waterplan in Nijmegen-Zuid

Nadere informatie

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 23-01-17 Coördinator: Huib Heldens 1. Rob de Boer robdeboer1991@hotmail.com 0611412903 0228563049 2. Roy Lakeman roy_laak@hotmail.com 0655938928 0228561743 3. Maarten

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten.

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. LET OP: Dit gepubliceerde rooster is een concept rooster. Zaterdag 1 april

Nadere informatie

Cumulatief overzicht snelste 10 Eemsrobbenleden t/m 10 jaar bijgewerkt

Cumulatief overzicht snelste 10 Eemsrobbenleden t/m 10 jaar bijgewerkt Cumulatief overzicht snelste 10 Eemsrobbenleden t/m 10 jaar bijgewerkt 1-7-2012 50 METER SCHOOLSLAG t/m 10 jaar 2005 Sofie Salimbeni 1995 42.48 1971 Frans Plat 1961 43.1 1995 Gerlinde Bolt 1985 43.7 2003

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Natuurlijk Grenswater

Natuurlijk Grenswater Projectconcept voor een project in het kader van het programma INTERREG IV A Deutschland-Nederland Projectconcept aangepast op: 07.07.2009 Projectnaam (max. 20 tekens) Natuurlijk Grenswater Projectaanduiding

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie