Eerste resultaten verduurzaming bedrijfsterreinen Regio Hart van Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste resultaten verduurzaming bedrijfsterreinen Regio Hart van Brabant"

Transcriptie

1 Eerste resultaten verduurzaming bedrijfsterreinen Regio Hart van Brabant Op het terrein van energietransitie 17 september 2014

2 Inhoud 1. Inleiding Doel Resultaten Update resultaten MOED II Knelpunten bij het uitvoeren van maatregelen MOED II Nieuwe energiescans Geagglomereerde resultaten van de 30 energiescans Het generiek oplossen van knelpunten Samenwerking tussen bedrijven initiëren Communicatie over het project Conclusies en aanbevelingen... 7 Pagina 2 van 11

3 1. Inleiding In 2012 heeft MOED Green Deals getekend met MKB Nederland (MOED I en MOED II). Doel van deze deals was het inzichtelijk maken van eenvoudige energiebesparingsmogelijkheden binnen MKB bedrijven in Tilburg (MOED I) en buiten Tilburg in Midden Brabant (MOED II). Een bijkomende doelstelling was het inzichtelijk maken van barrières bij de implementatie van de gevonden energieefficiencymaatregelen. In 2013 zijn MOED I en MOED II afgerond. Belangrijkste conclusie was dat er 10 tallen procenten kon worden bespaard op de energierekening door relatief eenvoudige maatregelen, waaronder: aanpassing van verlichting, verbeterde inregeling van energieapparatuur en invoeren van energiemanagement en isolatie. Investeringen in deze maatregelen konden vaak in korte tijd, vaak minder dan een jaar worden terugverdiend. Werkelijke implementatie van deze maatregelen lieten nog wel eens op zich wachten. Barrières bij het uitvoeren van maatregelen waren: Gebrek aan prioriteit, deskundigheid en financiële ruimte bij ondernemers en het gegeven dat bedrijven waren gevestigd in gehuurd vastgoed. Op dit moment wordt er gewerkt aan mogelijkheden om deze barrières op te beslechten. Onder andere door invoering van een MKB-ESCO-fonds en het opleiden van energiearchitecten, die later bij een onafhankelijke ESCO in dienst zouden kunnen komen. Ondertussen blijft het thema verduurzaming bedrijfsterreinen een belangrijk aandachtsveld voor MOED met energietransitie als hoofdthema. Daarbij is het belangrijk om de energiehuishouding op bedrijfsniveau aan de orde te stellen, zoals ook bij MOED I en MOED II het geval was. Dit jaar zijn wij met name in Waalwijk en andere Midden-Brabantse gemeenten wederom gestart met het uitvoeren van energiescans bij MKB bedrijven op bedrijfsterreinen. In samenhang met de reeds afgeronde en lopende activiteiten gelden voor dit project de volgende doelstellingen. 2. Doel Als algemeen doel geldt het bevorderen van de energietransitie (energie-efficiencyverbetering en invoeren duurzame energie) op bedrijfsterreinen in Midden-Brabant. Deze doelstelling hebben we vertaald naar de volgende acties: 1. Het updaten van de output van de vorig jaar onder de MKB Green Deal (MOED II), verrichte 31 energie scans (in de regio HvB buiten Tilburg); 2. Het nader in kaart brengen van knelpunten bij het uitvoeren van de eerder voorgestelde maatregelen onder MOED II; 3. Het uitvoeren van 30 nieuwe scans met schriftelijke (vertrouwelijke) terugkoppeling van de resultaten naar het bedrijf; 4. Verzorgen van rapportage over de geagglomereerde resultaten naar de opdrachtgever: inzake te bereiken energie-efficiency, besparing en CO2 reductie in termen van gepland, uitgevoerd en niet uitgevoerd. 5. Knelpunten uit punt 2 en punt 3 inbrengen in twee mogelijk nieuw op te starten projecten: MKB ESCO fonds en Split Incentive aanpak; 6. Waar mogelijk samenwerking tussen bedrijven initiëren en uitwerken rond restwarmteuitwisseling en windturbines; 7. Communicatie over het project via het regionale Klimaatplein Duurzaam MOED Pagina 3 van 11

4 3. Resultaten 3.1. Update resultaten MOED II 50 % van de geadviseerde maatregelen in MOED 2 zijn uitgevoerd. 40% zit nog in de planning. 10% van de geadviseerde maatregelen wordt niet uitgevoerd Knelpunten bij het uitvoeren van maatregelen MOED II 40% van de bedrijven heeft de voorgestelde energie-efficiëntiemaatregelen nog steeds in de planning staan. Het feit dat ze nog niet uitgevoerd zijn heeft te maken met de volgende knelpunten: geen financiële ruimte vanwege de recessie en de technische levensduur van de oude apparatuur is nog niet verstreken. De knelpunten die ten grondslag liggen aan het niet uitvoeren en dus ook niet plannen van de maatregelen (10%) liggen in het feit dat bedrijven failliet zijn gegaan of verhuisd zijn Nieuwe energiescans Solaris Parkmanagement voert het parkmanagement voor een aantal midden-brabantse gemeenten. Zij hebben via hun relatiebeheer de contacten gelegd met bedrijven op de bedrijfsterreinen in Midden- Brabant. Bij de volgende 30 bedrijven in de regio HvB heeft MOED energiescans uitgevoerd: volgnr Bedrijf Gemeente volgnr Bedrijf Gemeente 1 VMG Heusden 16 DMG Waalwijk 2 VMC Nieuwkuijk 17 Mega Ceramics Waalwijk 3 Van Wees Waalwijk 18 Van der Valk de Waalwijk Groot 4 Merkx Vleeswaren Kaatsheuvel 19 Vendinova Nieuwkuijk 5 DHL Waalwijk 20 De Rooy Waalwijk 6 Van Den Noort Dongen 21 Keukenfabrikant Kaatsheuvel 7 Axon Gilze 22 Metaal Zetterij Waalwijk Zuid Nederland 8 Reclamebureau IVC Waalwijk 23 Naber Plastics Waalwijk 9 RECAIR Waalwijk 24 De Gouw Groep Drunen 10 Dutch Bakery Waalwijk 25 Van Delft Groep Nieuwkuijk 11 Van den Born Waalwijk 26 Thermaflex Waalwijk 12 Lightronics Waalwijk 27 MAC ZNL Nieuwkuijk 13 Euromanchetten & Waalwijk 28 ESPERO Waalwijk Compensatoren 14 Sentech Technologie Nieuwkuijk 29 Dingemans Kaatsheuvel Elementenbouw 15 Foldy Pack Waalwijk 30 Arly Nieuwkuijk Van elk der onderzochte bedrijven is een uitvoerige rapportage gemaakt. Tijdens de scan is ten behoeve van de praktische uitvoerbaarheid vooral ingezoomd op zogenaamd laaghangend fruit, ofwel energiemaatregelen, die gezien kosten, investeringen en praktische uitvoerbaarheid snel (binnen 5 jaar) terugverdiend kunnen worden. Het advies beperkt zich tot gebouw gebonden maatregelen en is conform de eisen, die de overheid stelt in de algemene maatregel van bestuur. Deze zegt: In het kader Pagina 4 van 11

5 van de Kyoto-afspraken zijn bedrijven met een jaargebruik van meer dan kwh elektra en meer dan m3 gas, verplicht een energiescan uit te (laten) voeren en een energiebesparingsplan op te zetten, waarbij de richtlijn is dat energie besparingsmaatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend ook uitgevoerd moeten worden. De rapportage van MOED naar de bedrijven bevat maatregelen, die in dit energiebesparingsplan kunnen worden opgenomen: Inhoud Onderwerp 1 Inleiding 1.1 Opdracht en Doelstelling 1.2 Leeswijzer 2 Beschrijving van het gebouw 2.1 Inleiding 2.2 Algemene gegevens 2.3 Energieverbruik huidige situatie 2.4 Klimaatinstallaties Overzicht Klimaatinstallaties Ventilatievoorzieningen Ruimteverwarming en Koeling 2.5 Bouwkundige constructies 2.6 Verlichting en andere apparatuur van het gebouw Verlichting Opgestelde apparatuur 3 Energiebesparingsadvies 3.4. Geagglomereerde resultaten van de 30 energiescans Onderstaand een overzicht van de totaalverbruiken gas en elektra en de totaal mogelijke gebouwgebonden besparingen. Uiteraard is dit percentage hoger als ook andere (procesgebonden maatregelen worden meegenomen en de mogelijke maatregelen met een langere terugverdientijd. Het onderstaande overzicht betreft de quick wins. Totaal elektra verbruik in kwh Totaal gasverbruik in m Totaal besparingen kwh In procenten: 25,16% Waarvan zonne-energie in kwh Totaal besparingen gas m In procenten: 22,33% Besparing CO 2 uitstoot in tonnen 4686,51 Aantal huishoudensequivalenten 1038,68 Voor zowel elektriciteit als gas in een besparing te realiseren van 20 25% met maatregelen. Voor de besparingsmaatregelen op gas geldt een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Voor de te realiseren besparing op elektriciteit zijn daarin ook zonnepanelen betrokken met een langere terugverdientijd nodig. Echter met een SDE subsidie kan deze aanmerkelijk verkort worden. Pagina 5 van 11

6 Moed heeft besloten om de onderzochte bedrijven van MOED 1, 2 en 3 te ontzorgen, die daadwerkelijk met zonnepanelen aan de slag willen. 36% van de onderzochte bedrijven is geïnteresseerd in het zonneconcept van MOED. Deze interesse komt overeen met ongeveer m2 dakoppervlak en kwh. Zie de propositie van MOED in Bijlage 1. Van de 30 energie onderzoeken uit MOED3 heeft 10 % van de bedrijven de maatregelen uitgevoerd. 83% zit in de planningsfase en 7 % wordt niet uitgevoerd. De argumenten van de laatste 7% niet uitgevoerde maatregelen wordt veroorzaakt door een verhuizing en door geen financiële ruimte in combinatie met desinteresse Het generiek oplossen van knelpunten Voor het generiek oplossen van knelpunten bij het uitvoeren van energiemaatregelen bij bedrijven heeft MOED de volgende acties geïnitieerd en in voorbereiding: Actie Inrichten MKB- Escofonds Pilotaanpak split incentive Energiearchitect Operationeel revolverend fonds voor energiemaatregelen in het MKB Gezamenlijke aanpak split incentive probleem, in Green Deal met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen Goed opgeleide energiearchitecten geven onafhankelijk advies aan MKB over gebouwgebonden energiemaatregelen Energiearchitecten in dienst van MKB ESCO fonds Potentiele oplossing voor knelpunt MKB heeft geen kennis, geen geld MKB bedrijven in gehuurde panden nemen geen gebouwgebonden energiemaatregelen Er is nauwelijks onafhankelijke kennis om intergrale energieconcepten voor gebouwen te ontwikkelen MKB ondernemers hebben geen prioriteit, geld en onafhankelijke kennis op het terrein van energietransitie MOED In Samenwerking met: MKB Nederland, met eventuele samenwerking Brabants Energiefonds MKB Nederland en Kontek/Brink Groep Een 6-tal Tilburgse ondernemers op het terrein van energieadvies en installatietechniek Met mogelijke bijdragen van EZ, EFRO, EZ, BZK of EFRO Provincie NB (via REAP), gemeente Tilburg: onderwijsinnovatieen arbeidsparticipatie-fonds Verwachte output SPK (Turnhout) Intereg MKB ondernemers hebben geen reden meer om energietransitie voor zich uit te schuiven 3.6. Samenwerking tussen bedrijven initiëren Met name in de gemeente Waalwijk liggen er mogelijkheden tot samenwerking inzake ontwikkeling en exploitatie van windenergie. Koppeling tussen dit project de windenergie-initiatieven zullen nader moeten worden onderzocht. De uitgezonden proposities voor zonne-energie (Bijlage 1) kunnen ook tot gemeenschappelijke initiatieven leiden, een en ander zal afhangen van de respons op de proposities. Pagina 6 van 11

7 Tot slot zijn er beperkte mogelijkheden tot het uitwisselen van restwarmte tussen bedrijven: 1. Er is restwarmte beschikbaar op twee locaties 2. de afstand waar restwarmte benodigd is te groot om een financiële rendabele business case rond te krijgen, 3. Een nabij gelegen bedrijf met warmtebehoefte heeft desondanks een nieuwe eigen installatie aangeschaft omdat het voor haar warmtebehoefte niet afhankelijk wil zijn van derden 3.7. Communicatie over het project De communicatie over het project zal plaatsvinden via de eigen website van MOED, twitter, blogs van deelnemende bedrijven aan dit project op de MOED website, MKB Nederland, (website van) regio Hart van Brabant, Poho Milieu & Afval en Radendagen. 4. Conclusies en aanbevelingen Besparingspotentieel Uit het energieonderzoek bij 30 Midden-Brabantse bedrijven is een besparingspotentieel in beeld gebracht van ca % op zowel gas als elektriciteitsverbruik. Dit komt overeen met ton CO 2 emissie reductie, equivalent met de uitstoot van ruim 800 huishoudens. Zonnestroom Samen met de eerder onderzochte bedrijven in Midden-Brabant (een kleine 90) wil ruim 1/3 met samen met MOED aan de slag voor zonnepanelen op hun daken. Dit komt overeen met m2 dak, goed voor een stroomproductie, die overeenkomt met het stroomverbruik van huishoudens. Knelpunten De uitvoering bij het uitvoeren van energiemaatregelen laat nog op zicht wachten vanwege de volgende feiten: 1. De tijd tussen de uitgebrachte energiebesparingsrapporten (juli 2014 t/m september) en de opstelling van deze rapportage is tekort om de uitvoering goed in beeld te brengen. De meeste besparingsmaatregelen zitten nog in de planningsfase (83%). 10% is reeds uitgevoerd. 2. Sommige bedrijven zullen vanuit de planningsfase niet tot implementatie overgaan vanwege het feit dat er geen financiële ruimte is vanwege de huidige crisis. Tezamen met de bedrijven uit MOED I en MOED 2 (Green Deals met MKB Nederland) is er inmiddels een portfolio van 86 bedrijven in Midden Brabant, waarvan de gebouwgebonden energiehuishouding bekend is, het besparingspotentieel, de noodzakelijke investeringen, alsmede de knelpunten, die opgelost moeten worden, voordat de maatregelen geeffectueerd kunnen worden. Deze knelpunten zijn kort samengevat: gebrek aan onafhankelijke kennis, geld en menskracht bij de verantwoordelijke MKB bedrijven. MOED heeft een aantal projectvoorstellen geformuleerd, die oplossingen bieden aan deze knelpunten. Deze projectvoorstellen voorzien in externe (co) financiering. MOED zal echter binnen haar eigen begroting (2014 en 2015) ruimte moeten vinden om de voorstellen op te stellen en te fine tunen met externe geldschieters. Pagina 7 van 11

8 Handhaving Vooralsnog zijn deze knelpunten oorzaak van slechts zeer beperkte uitvoering van de in kaart gebrachte besparingsmaatregelen. Naarmate MOED haar ontzorgingsconcepten voor de bedrijven beter op orde heeft en bedrijven blijven aarzelen om maatregelen uit te voeren zal er een moment komen dat er geen andere manier is dan handhaving via het eerder genoemde Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Met andere woorden: Bedrijven die samenwerken met MOED of andere relevante partijen om tot inzicht in en uitvoering van mogelijke energiemaatregelen te komen zouden bij eventuele handhavingsacties geen prioritiet behoeven te krijgen. Echter handhavingsorganisaties, zoals de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Afstemming is te zijner tijd evenwel wenselijk. Het moet voor bedrijven duidelijk worden dat zij op allerlei terreinen van energietransitie ontzorgd kunnen worden. Mochten de bedrijven ondanks dat toch passief blijven dan blijft slechts handhaving over om tot resultaten te komen. Dit regime zou zelfs stringenter moeten gelden voor maatschappelijk vastgoed, waarin (lokale) overheden een belangrijke rol spelen. Immers zij voeren beheer met (ons) belastinggeld en hebben daarnaast een voorbeeldfunctie. Gezamenlijke initiatieven op bedrijfsterreinen Op bedrijfsterreinen is parkmanagement vaak een verbindende factor als het gaat om het werven van bedrijven voor de energie-aanpak. Nog weinig ervaring is opgedaan met samenwerkingsinitiatieven rond het thema energietransitie. Dit zou bijvoorbeeld in een vervolgfase opgepakt kunnen worden rond het thema windenergie en zonne-energie. Voor dit laatste gaat MOED een propositie rondsturen naar bedrijven, die deelnamen aan MOED I, MOED II en het huidige project. Zie bijlage 1. Voor de toekomst kan ook gedacht worden aan informatieavonden rond bepaalde thema s, benchmarking, gezamenlijke energie-inkoop etc. In overleg meet lokale ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Pagina 8 van 11

9 Bijlage 1. Zonnepanelen op uw dak aantrekkelijk? MOED ontzorgt! MOED is een onafhankelijke stichting met in het bestuur vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid. Doel van MOED is om ideeën en initiatieven op het terrein van energietransitie in Midden Brabant zodanig te faciliteren dat het concrete projecten worden. De stichting heeft geen commercieel belang anders dan dat de klimaatambities in de regio gerealiseerd worden. Eén van de manieren om dat te doen is om daken van uw bedrijf en maatschappelijk vastgoed te voorzien van zonnepanelen voor eigen stroomopwekking. Hoe gaat dat in zijn werk? 1. Op basis van uw vraag of als onderdeel van een bij u uitgevoerde energiescan nemen wij contact met u op en stellen wij daarna vast of en voor hoeveel m 2 uw dak geschikt is voor zonnepanelen; 2. Ook rekenen wij globaal uit hoeveel besparing dat op zou leveren als wij SDE+ subsidie voor de installatie op uw dak kunnen verkrijgen 3. Op basis daarvan verzoeken wij u om MOED exclusief te machtigen voor: a. Het aanvragen van de SDE+ subsidie b. Het uitrekenen van een gedetailleerde business case op basis waarvan u kan beslissen of u zelf wilt investeren in een zonnestroominstallatie of dat u dat wilt overlaten aan een door MOED in te richten investerende ESCO, met wie u een stroomafname overeenkomt, die een gegarandeerd lagere prijs heeft dan uw huidige stroomkosten c. Het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de bouwkundige geschiktheid van uw dak d. het organiseren van een collectieve inkoop van zonnestroom-installaties met bijbehorende garanties en voorwaarden e. het opstellen van een voor beide partijen acceptabele overeenkomst tussen u en de door MOED op te richten ESCO voor: i. een langdurige zonnestroomlevering tegen een gegarandeerd lagere prijs ofwel ii. een overeenkomst, waarbij de gehele installatie tegen betaling wordt overgedragen aan u als ondernemer, waarbij het moment door u als ondernemer zelf kan worden gekozen f. het voeren van overleg met de gebouw-eigenaar, als u dat zelf niet bent, over een voor alle partijen acceptabele oplossing. 4. Parallel kunnen wij u diensten leveren over energiegerelateerde zaken, zoals energiemonitoring, -levering en conceptontwikkeling 5. Deze dienstverlening is gratis voor zover wij de kosten daarvoor in rekening kunnen brengen bij de ESCO. Als dat niet zo is komen wij vooraf met u een prijs overeen over de te bieden dienstverlening Pagina 9 van 11

10 Pagina 10 van 11

11 Pagina 11 van 11