Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen"

Transcriptie

1 Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet drs. A.M. Jansen Zoetermeer, januari 2000

2 ISBN: Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9917 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer telefoon: telefax: Website: Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoud 1 Inleiding Zaken doen op Internet Wie zit op Internet? E-commerce: wat is de stand van zaken? Voorspellingen Meer dan 200 miljoen mensen on line Elk bedrijf een Internet Strategie Elektronische handelingen Pre-sales activiteiten Sales-activiteiten After-sales activiteiten Een koploper op Internet Meest voorkomende handelingen op Internet Samenwerken in geïntegreerde waardeketens en netwerken Relaties tussen bedrijven veranderen De ontwikkeling van geïntegreerde waardeketens Internet is flexibeler dan EDI De opkomst van netwerken Complexiteit dwingt tot team- en netwerkvorming Netwerken is een leerproces Voorbeelden van samenwerking Nieuwe intermediairs: informatiemakelaars en informatiebeurzen Ontwikkelingen in de VS en Japan Ontwikkelingen in Europa Ontwikkelingen in Nederland Het managen van netwerken Samenwerken op Internet Public Relations Advocatuur Organisatieadviseurs en interimmanagers Specialisten in spellen Geïntegreerde dienstverlening voor scholen Artiesten op Internet Papiergroothandel maakt elektronisch bestellen mogelijk Tien Scheepswerven Een netwerk van 60 toeleveranciers met denkkracht Een knooppunt van vraag en aanbod

4 6 De voordelen van samenwerking op Internet Welke elektronische handelingen voeren de samenwerkende bedrijven uit? Voordelen van samenwerking Voordelen van samenwerkingsverbanden op Internet Afsluiting Literatuur

5 Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet 1 Inleiding De aanleiding voor het schrijven van deze publicatie was de veronderstelling dat het voor bedrijven voordelen zou kunnen opleveren als zij samenwerken op Internet. Zo zouden bedrijven meer bezoekers (traffic) kunnen trekken wanneer zij zich samen onder één domeinnaam op Internet presenteren. Een andere gedachte was dat er meer geld beschikbaar is om een goed werkende en een meertalige website te kunnen maken. Dit laatste zou met name de exportpositie van de bedrijven ten goede kunnen komen. Al snel na de start van de Internetsearch naar voorbeelden voor samenwerking werd duidelijk dat er al Nederlandse bedrijven zijn die samenwerken op Internet. Bovendien zijn er samenwerkingsverbanden op Internet te vinden die met Engelstalige websites gericht zijn op de wereldeconomie. Grote uitbesteders als General Electric, Ford, General Motors, Shell en KLM kopen al elektronisch in. Voor een autonoom opererend bedrijf wordt het steeds moeilijker om de gevraagde toegevoegde waarde te leveren. Omdat kennis, vaardigheden en ervaringen meestal verspreid zijn over een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen en de vraag naar innovatieve oplossingen toeneemt, zijn nieuwe organisatievormen nodig om de benodigde kwalificaties bij elkaar te brengen. Samenwerking in netwerken is zo n nieuwe organisatievorm. Nieuw is ook dat samenwerkende bedrijven zich met een website op Internet kunnen presenteren, waardoor zij hun marktpositie kunnen versterken. Het is verheugend te constateren dat Nederlandse bedrijven samenwerkingsverbanden hebben opgezet en deze promoten via Internet. Deze publicatie levert daarvan voorbeelden, of zoals we het hebben genoemd signalen uit de (Nederlandse) netwerkeconomie. De voorbeelden kunnen andere bedrijven aanzetten om deze ontwikkeling te volgen. Het doel van de publicatie is het beschrijven van de ontwikkelingen op het gebied van Internet, electronic commerce, netwerken en samenwerking. MKB-ondernemers kunnen de publicatie als achtergrondinformatie gebruiken bij hun denk- en besluitvormingsproces. Want veel ondernemers worstelen met het dilemma meedoen met Internet of de kat uit de boom kijken. 5

6 Inleiding De publicatie is ook bedoeld om een gevoel van urgentie over te brengen. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen zullen ondernemers snel besluiten moeten nemen. Is direct meedoen noodzakelijk of kan beter even worden afgewacht? Worden kansen gemist als het besluit mee te doen wordt uitgesteld? Moeten we daarnaast ook gaan samenwerken met andere bedrijven? Deze publicatie kan MKBondernemers helpen bij het beantwoorden van deze vraagstukken. De indeling van de publicatie ziet er als volgt uit. Eerst wordt beschreven wat elektronisch zakendoen is en wat de stand van zaken is. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de elektronische handelingen op een rij worden gezet. Vervolgens wordt betoogd dat elk bedrijf een Internet Strategie behoort te hebben. Daarna volgt een hoofdstuk waar samenwerken en de veranderende relaties tussen bedrijven centraal staan. In het voorlaatste hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van samenwerkingsverbanden op Internet. Ter afronding van de publicatie wordt beschreven wat MKB-ondernemers hiervan kunnen leren en op welke wijze Internet en samenwerking elkaar kunnen versterken. 6

7 Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet 2 Zaken doen op Internet Internet gaat steeds meer functioneren als handelskanaal. Veel bedrijven hebben een website en steeds meer individuen hebben toegang tot Internet. Een grote variatie aan producten en diensten kan elektronisch worden aangeschaft. Dit zijn niet alleen boeken en cd s, maar ook industriële componenten zoals chips, en computers, software, routers etc. General Electric is in 1996 begonnen met het elektronisch inkopen van onderdelen. Hiermee zijn enorme verbeteringen bereikt. De doorlooptijd van een bestelling is gereduceerd van 7 dagen naar 1 dag. Bovendien kan gemakkelijker wereldwijd worden ingekocht, waarmee aan de globalisering een nieuwe impuls is gegeven. Ook de toeleveranciers profiteren, doordat het inkoopproces efficiënter plaatsvindt. Er komt nauwelijks nog papier aan te pas en de verzendkosten van de papieren documenten zijn gereduceerd tot praktisch nul. Electronic Commerce of elektronisch zakendoen staat dus niet voor niets in het middelpunt van de belangstelling. Electronic commerce is geen technologie. Het wordt door het Ministerie van Economische Zaken omschreven als het geheel van handelingen door bedrijven, individuen en overheden dat elektronisch wordt uitgevoerd ter verbetering van de efficiency en effectiviteit van markt- en bedrijfsprocessen (Nationaal Actieplan 1998). Het gaat vooral om een communicatierevolutie, omdat de communicatie tussen bedrijven onderling en tussen bijvoorbeeld bedrijven en consumenten op een veel snellere en gemakkelijker manier kan plaatsvinden. Bovendien spelen tijd en locatie geen rol meer. Interne bedrijfsprocessen worden gekoppeld aan de activiteiten in de front offices van andere bedrijven. Bedrijven zullen anders gaan functioneren en vooral de inkopers, de verkopers en de mensen op de service-afdelingen zullen geconfronteerd worden met grote veranderingen in hun werk. 2.1 Wie zit op Internet? Producenten, leveranciers, groothandel, detailhandel, afnemers en consumenten zijn in de afgelopen jaren actieve deelnemers geworden op de elektronische snelweg. Hoewel veel aandacht gaat naar het verkopen van boeken, cd s, reizen en aandelen via Internet, voltrekt zich in de business-to-business een stille revolutie. De digitale omzetten tussen bedrijven zijn enorm toegenomen en grote multinationals hebben hun inkoopafdelingen in hoog tempo gemoderni- 7

8 Zaken doen op Internet seerd. Ook de overheid maakt gebruik van Internet en verschaft on line informatie aan burgers en bedrijven via websites. Sommige gemeenten verkopen al paspoorten on line en de Belastingdienst wil het belastingformulier graag digitaal ontvangen. Bij electronic commerce zijn meerdere partijen betrokken die baat hebben bij een open, toegankelijke en breedbandige infrastructuur (zie figuur 1). Een aansluiting op de elektronische snelweg wordt door met name banken, ICT- en multimediabedrijven als een belangrijke vestigingsplaatsfactor gezien. Enkele Amerikaanse multinationals hebben voor Amsterdam gekozen omdat de hoofdstad een belangrijk Internetknooppunt in Europa is. figuur 1 partijen in electronic commerce BUSINESS aanbieders open infrastructuur intermediairs GOVERNMENT INDIVIDUALS (de)regulering Bron: EIM, De betekenis van Electronic Commerce voor partijen in ketens van consumptiegoederen, Om elektronisch te kunnen handelen is een aansluiting op Internet een eerste vereiste om toegang te hebben tot de elektronische snelweg. Daarnaast is het van belang goed te formuleren wat men met het nieuwe kanaal wil bereiken. Alle handelende partijen streven namelijk specifieke doelen na. Voor een producent zou kunnen gelden dat het lucratief is om rechtstreeks aan consumenten te verkopen als een deel van de marge bij de groothandel en detailhandel blijft hangen. Een handige consument zoekt de goedkoopste cd en gebruikt daarvoor een zoekmachine. Overheden verschaffen informatie op websites en kunnen zo bedrijven en burgers efficiënter informeren. Dataverkeer via Internet kan er verder voor zorgen dat de administratieve lasten voor bedrijven afnemen. Verder maken overheden zoals de Europese Unie gebruik van Internet om bedrijven een betere kans te geven in te schrijven op nog uit te voeren projecten. 8

9 Zaken doen op Internet 2.2 E-commerce: wat is de stand van zaken? 1 Wanneer sprake is van een nieuwe ontwikkeling, is het van belang te weten wat de betekenis daarvan is en vooral ook wat er aan wordt verdiend. Voor ondernemers is dit laatste aspect de belangrijkste indicator. Een probleem is echter dat e-commerce omzetten moeilijk te meten zijn, enerzijds omdat bedrijven vanwege de concurrentie niet graag inzage willen geven in wat zij via Internet verkopen en anderzijds omdat fysieke en digitale handelskanalen naast elkaar worden gebruikt. Een website kan weliswaar partijen bij elkaar brengen, de verkoop vindt vaak nog face-to-face plaats. Is dit ook e-commerce? Dit soort ingewikkelde zaken maakt het zeer moeilijk om een waterdichte definitie van e-commerce te formuleren en uiteraard ook om omzetten toe te schrijven aan de oude of aan de nieuwe economie. De kans is groot dat we over een paar jaar helemaal geen onderscheid meer maken. Maakt het uit of je verkoopt via de telefoon of via Internet? Dell, wereldwijd koploper op het gebied van electronic commerce, gebruikt Internet, telefoon en fax naast elkaar. Weliswaar zijn de omzetten via Internet hoog, maar Dell behaalt zijn concurrentievoordeel waarschijnlijk meer uit zijn samenwerking met toeleveranciers in geïntegreerde waardeketens waarbij alle communicatie via Intranetten verloopt. Aangezien iedereen natuurlijk nieuwsgierig is naar de prestaties van bedrijven op de elektronische snelweg, kunnen de marktonderzoeksbureaus, die voorspellingen doen, daarvan voorlopig nog profiteren Voorspellingen Marktstudies presenteren hoge groeiverwachtingen als het gaat om de ontwikkeling van de markt voor e-commerce. Maar de groeiverwachtingen per marktbureau lopen sterk uiteen. Zo voorspelt Forrester een omzet in de VS van 181,1 miljard dollar in 2000 tegen 377 miljard dollar door ActivMedia. Het Amerikaanse bureau emarketer dat al deze bronnen vergelijkt, ziet de omzet van e-commerce wereldwijd groeien naar ruim 300 miljard in het jaar Niet onaardig om daarvan ook een graantje mee te pikken. In het volgende overzicht, waarin de Business-to-Business en de Business-to- Consumers apart zijn weergegeven, valt op dat de groei tussen Voor electronic commerce zijn verschillende definities in omloop. Het Ministerie van Economische Zaken hanteert de volgende definitie: EC is het geheel van zakelijke handelingen die op elektronische wijze worden uitgevoerd ter verbetering van de efficiency en de effectiviteit van bedrijfsprocessen. 9

10 Zaken doen op Internet en 2002 enorm is. Het is duidelijk dat we in een experimentele overgangsfase zitten op weg naar een (digitale) netwerkeconomie. Veel bedrijven willen niet bekendmaken hoeveel of hoe weinig e- omzet zij genereren. Dit zou wel eens te veel inzicht kunnen geven in de risico s van het Internetavontuur. Op kop lopende bedrijven willen daarentegen wel graag laten zien dat zij goed verkopen via Internet. In figuur 2 staan de omzetten van een aantal bekende Amerikaanse bedrijven. figuur 2 Internethandel als percentage van de totale omzet % America Online Charles Schab Cisco Dell Systems Computers ebay IBM Intel MCI WorldCom Yahoo Bewerkt door EIM, Bron: Management Team

11 Zaken doen op Internet Van een drietal bedrijven loopt 100% van de omzet via Internet. Dit is niet verwonderlijk: America Online is een provider, ebay een elektronisch veilinghuis en Yahoo een Internetportal. Een porta(a)l heeft als functie dat mensen daar hun zoektocht op het net beginnen en in verbinding worden gebracht met aanbieders. Verder levert Yahoo nog allerlei elektronische diensten. Schwab verkoopt al voor 750 miljoen dollar aan aandelen via Internet en Cisco Systems, ook wel de loodgieter van Internet genoemd, voert de ranglijst aan met de verkoop van ruim 6 miljard dollar aan systemen die ervoor zorgen dat computers met elkaar kunnen praten. Intel volgt Cisco op de voet met 5,5 miljard dollar. Dell en IBM zijn beiden goed voor ruim 3 miljard dollar Meer dan 200 miljoen mensen on line Nu steeds meer ondernemers van mening zijn dat e-commerce een grote invloed heeft op de wijze van handelen, gaan steeds meer bedrijven Internet gebruiken als een communicatie- en handelskanaal. De Automatiseringsstatistieken van het CBS geven het volgende beeld van de stand van zaken in Nederland. figuur 3 automatiseringsgraad, gebruik van Internet en het aanbieden van producten en diensten op Internet in Nederland, naar grootteklasse w w w w w w >500 w Noten: 1. w = werkzame personen. 2. Het onderste deel van de kolom is de automatiseringsgraad. 3. Middelste deel is het gebruik van Internet. 4. Bovenste deel is het aanbieden van producten en diensten via Internet als percentage van de bedrijven die Internet gebruiken. Bron: CBS, Automatiseringsstatistieken particuliere sector

12 Zaken doen op Internet Wat opvalt in figuur 3 is dat het aanbieden van producten en diensten via Internet in alle bedrijfsgrootten rond de 53% zit. Bedrijven met werknemers scoren met 57% het hoogst. Internet is dus niet alleen interessant voor de kleine of voor de heel grote bedrijven. Iedereen doet mee! Het zijn niet alleen bedrijven die de elektronische snelweg gebruiken, maar vooral individuen. Al die bedrijven en individuen zijn allemaal potentiële klanten. Figuur 4 laat zien hoeveel mensen per werelddeel toegang hebben tot Internet. Hoe meer bedrijven en mensen toegang hebben des te sneller gaat de ontwikkeling. figuur 4 aantal mensen met toegang tot Internet, per werelddeel (x 1 miljoen) 5,29 3% 1,72 1% 33,61 17% Africa Asia/Pacific 112,4 56% 47,15 23% Europe Middle East Canada & USA 0,88 0% Latin America Bron: Nua; bewerkt door EIM. 12

13 Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet 3 Elk bedrijf een Internet Strategie Gaan verzekeringsmaatschappijen on line hun verzekeringen aanbieden en de tussenpersonen overslaan? Zullen clusters van toeleveranciers uit Nederland General Electric zelf benaderen om leverancier te worden van GE s werkmaatschappijen in de VS? Worden reisbureaus overbodig omdat klanten direct boeken bij vliegtuigmaatschappijen? Elk bedrijf moet nadenken wat de mogelijkheden en bedreigingen van Internet zijn. Elk bedrijf zal een Internet Strategie moeten hebben om te kunnen bepalen op welke wijze Internet kan bijdragen aan het verkrijgen van concurrentievoordeel. Daar kan heel goed uitkomen dat Internet daaraan slechts in beperkte mate zal bijdragen. Andere bedrijven zullen tot de conclusie komen dat overleven zonder Internet niet mogelijk is. In ieder geval zullen bedrijven meer moeten beschikken over innovatieve denkkracht om overeind te kunnen blijven. Verder zal kennis met andere bedrijven gedeeld moeten worden om de snelle veranderingen te kunnen volgen of voor te blijven. Dit kan met behulp van tijdelijke en vaste samenwerkingsverbanden. Innovatieve denkkracht, het delen van kennis en vaardigheden en samenwerken zullen de succesfactoren zijn voor ondernemingen in de komende decennia. Bedrijven gaan steeds meer gebruikmaken van extranet en Internet. Handelingen die nu vaak nog mondeling, per telefoon of brief worden uitgevoerd zullen steeds meer via Internet gaan lopen. Projecten kunnen in teamverband plaatsvinden zonder dat de deelnemers zich hoeven te verplaatsen. Hierna volgt een overzicht gegeven van allerlei handelingen die bedrijven via Internet uitvoeren. Deze elektronische handelingen kunnen worden gebruikt door bedrijven die incidenteel met elkaar zaken doen. Maar ze kunnen ook worden gebruikt door bedrijven die samenwerken. 3.1 Elektronische handelingen De handelingen tussen business-to-business en business-to-consumers zijn onderverdeeld in drie groepen interacties: pre-sales, sales en after-sales. Dit onderscheid is nuttig omdat bijvoorbeeld elektronische handelingen in de pre-sales voor bepaalde bedrijven van groter belang kunnen zijn dan handelingen in de sales fase. Schema 1 kan bedrijven helpen bij het uitzetten van een strategisch beleid voor electronic commerce. 13

14 Elk bedrijf een Internet Strategie schema 1 handelingen die elektronisch kunnen worden uitgevoerd Pre-Sales Sales After-Sales verschaffen van informatie verschaffen van informatie over tracking and tracing over de onderneming producten en diensten (elektronische catalogus) aantrekken van nieuwe personalized websites (bijv. verkrijgen van softwarelicenties klanten (spelletjes) Amazon.com) oplossen van problemen (FAQ s) on line marketing (meestal het selecteren (zoeken/ vergelijken) upgrading van software complementeren van off line m.b.v. agents marketingcampagnes) adverteren (banners) het inkopen en verkopen raadplegen van gebruiksaanwijzing op Internet werven van personeel betalen evalueren versterken van bestaande klanten- distribueren relaties (bijvoorbeeld elektronische nieuwsbrieven) Waarden Product Consumptie/gebruik/ervaring Concept Dienst Behoeften & Context Context Relatie Individuele klant & Netwerk Bewerking EIM, Bron: A.M. Jansen, De betekenis van Electronic Commerce voor partijen in ketens van consumptiegoederen, EIM In de volgende paragrafen worden de handelingen die elektronisch kunnen worden uitgevoerd of elektronisch kunnen worden ondersteund nader toegelicht Pre-sales activiteiten In de pre-sales fase gaat het met name om het ontwikkelen van concepten die uiteindelijk in de vorm van een product of dienst tegemoet zullen moeten komen aan de vraag van een klant. De waarden op basis waarvan een product wordt ontwikkeld en het gedrag van een onderneming ten opzichte van de omgeving spelen een steeds grotere rol 1. Bedrijven als Shell, Philips en Levi s communiceren dan ook hun visies op hun websites 2. Ook de context waar het product uiteindelijk terechtkomt wordt van groter belang. Er wordt steeds meer op maat geproduceerd en de interacties met klanten in de pre-sales fase kunnen bedrijven een eerste inzicht geven in de individuele klantenwensen. Vandaar dat in deze pre-sales fase de handelingen zijn gekoppeld aan concept, waarden en context. Bedrijven die een website ontwerpen moeten goed nadenken welke informatie zij gaan communiceren. 1 A.M. Jansen, Organisaties op ontdekkingstocht. Een besturingsmodel voor omgevingsgericht ondernemen. Bedrijfskunde Kluwer Zie bijvoorbeeld met informatie over de mission, vision, aspirations and ethical management practices van deze onderneming. 14

15 Elk bedrijf een Internet Strategie Sales-activiteiten Elektronische sales-activiteiten trekken de meeste aandacht omdat met name het verkopen van boeken en cd s spectaculair is gegroeid. Maar in het verkoopproces, met name in de business-to-business, kunnen meer handelingen nodig zijn, zoals offreren, onderhandelen over de specificaties en de leveringscondities, en de wijze van betalen. De handelingen in de middelste (sales-)kolom van het schema resulteren in het leveren van de gevraagde producten en diensten. Bij deze transacties is meestal sprake van een directe relatie tussen leverancier en afnemer. In de traditionele verkoopprocessen gaat het vooral om face-to-face relaties, terwijl de telefoon en de fax in het vervolgtraject veel worden gebruikt. Door Internet verlopen veel contacten via de en kunnen bedrijven ook al elektronisch bestellen. Over een jaar of vijf kan de communicatie tussen mensen weer een nieuwe dimensie krijgen als het gebruik van webcams en beeldtelefonie ook in het zakelijk verkeer wijdverspreid is. Internet en electronic commerce zullen als een aanvulling in plaats van een vervanging van de traditionele communicatiekanalen gezien moeten worden. Voor de meeste bedrijven is het een extra kanaal, dat flexibel moet worden gecombineerd met bijvoorbeeld de telefoon After-sales activiteiten De after-sales fase wordt steeds belangrijker, omdat service als onderdeel van het leveren van een product steeds belangrijker wordt. Via elektronische handelingen in deze fase kunnen bedrijven er achter komen of klanten tevreden zijn. Dit kan door evaluatieformulieren te laten invullen die bedrijven een schat aan informatie kunnen opleveren. Klanten kunnen sneller worden geholpen bij storingen wanneer op de website antwoorden gegeven kunnen worden op de meest gestelde vragen. Het aan de telefoon proberen te krijgen van een medewerker van een serviceafdeling kost vaak veel meer moeite en tijd. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat klanten tevreden zijn als zij zelf oplossingen voor problemen kunnen vinden met behulp van Frequent Asked Questions databases. De druk op de serviceafdeling neemt af, waardoor de medewerkers zich beter kunnen richten op de zware problemen Een koploper op Internet Jack Welch, de topman van General Electric, ziet Internet als de belangrijkste ontwikkeling die hij in zijn zakelijk leven heeft meegemaakt. GE heeft een Handelsprocesnetwerk ontwikkeld (Trading Process Network) met Internetverbindingen naar zijn toeleveranciers die snel met aanbiedingen kunnen inspelen op uitstaande contracten 15

16 Elk bedrijf een Internet Strategie voor het leveren van componenten. Het netwerk maakt gebruik van een elektronische catalogus, een mogelijkheid om elektronisch in te kopen en een optie om on line met een creditcard te betalen. Het systeem heeft de toeleverantiecyclus de helft korter gemaakt, de administratiekosten met een derde verlaagd en de kosten van de ingekochte goederen met 5-50% teruggedrongen. In 1999 bedroeg de Internethandel van GE al meer dan 1 miljard, terwijl het aantal toeleveranciers verminderde en de rest efficiënter was geworden. Een voordeel van zo n netwerk is dat toeleveranciers ongeacht hun vestigingsplaats mee kunnen bieden. Elektronisch inkopen zal mogelijk aanzetten tot een verdere globalisering van de economie Meest voorkomende handelingen op Internet In figuur 5 staan de meest voorkomende handelingen die op websites worden uitgevoerd. Een koploper als Amazon.com heeft al een grote variatie aan elektronische handelingen operationeel gemaakt. De meeste bedrijven hebben echter niet meer dan hun bedrijfs- en productinformatie op de website gezet. Vervolgens kunnen daaraan nieuwe handelingen worden toegevoegd. Dit moet dan wel zijn gebaseerd op de visie van het management inzake het nieuwe handelskanaal. Gezien het experimentele stadium waarin de Internethandel verkeert, staan de meeste websites slechts enkele handelingen toe, zoals bijvoorbeeld order entry (zie figuur 5). figuur 5 meest uitgevoerde handelingen met klanten en handelspartners in Europa via Internet Provide service Inventory management Provide customers with product data Process payments Collaborate on schedules Share customer/market data Order status tracking Order entry Noot: In het betreffende verkennende onderzoek van Forrester Research hebben de respondenten meerdere antwoorden kunnen geven. 16

17 Elk bedrijf een Internet Strategie Order entry en order status tracking zijn favoriet. Het gaat nog om relatief eenvoudige handelsactiviteiten. De door Forrester verkende bedrijven verwachten dat vooral de order entry zich verder zal ontwikkelen in komende jaren. Daarnaast en dat is van belang voor het thema van dit boek hebben bedrijven tijdens het onderzoek ook aangegeven dat samenwerking met toeleveranciers de belangrijkste vaardigheid zal worden in de verdere ontwikkeling van e-commerce. Bedrijven die ketenintegratie 1 nastreven gaan in samenwerkingsverbanden opereren. Net zoals het besluit om elektronisch zaken te gaan doen brengt dit een grote verandering teweeg in de wijze waarop bedrijfsprocessen functioneren. Bovendien zullen ondernemers hun economische bedrijvigheid minder sterk moeten benaderen vanuit het individuele bedrijfsbelang, maar meer vanuit het belang van het netwerk waarin zij deelnemen. Een netwerk zal vaak beter in staat zijn in te spelen om optimale waardevermeerdering te creëren. Daarbij zal veel aandacht besteed dienen te worden aan het managen van de relaties met de andere partijen in het netwerk. 1 Met behulp van ketenintegratie wordt aan toeleveranciers de mogelijkheid gegeven te kijken in de orderportefeuille van de uitbesteder. Zo zijn de toeleveranciers steeds op de hoogte van de behoeften van de klanten van hun afnemer. Zij kunnen dan op hun beurt weer sneller of zelfs proactief reageren. Voortbrengingsprocessen veranderen van aanbod- naar vraaggestuurde processen. In situaties waarin de klant gaat aansturen wordt dit ook wel omschreven met de term ketenomkering. 17

18

19 Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet 4 Samenwerken in geïntegreerde waardeketens en netwerken In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom bedrijven gaan samenwerken in geïntegreerde waardeketens en in netwerken. 4.1 Relaties tussen bedrijven veranderen Eind jaren tachtig gaan grote zelfscheppende ondernemingen onder invloed van Japanse successen in de auto-industrie hun relaties met de toeleveranciers drastisch reorganiseren. Het aantal toeleveranciers wordt gereduceerd en zogenaamde main-suppliers krijgen de opdracht om deelassemblages te verzorgen. Bekende termen als main-supplier en co-makership worden bedacht om uitbesteders- en toeleveranciersrelaties te kunnen beschrijven. De uitbesteder bepaalt de specificaties en zet de toeleveranciers vaak onder druk om elk jaar goedkoper te leveren. Toch zitten er ook positieve kanten aan de samenwerking. Bedrijven als Rank Xerox en DafTrucks hebben toeleveranciers, veelal grote MKB-bedrijven, geholpen bij het verbeteren van hun processen en het invoeren van IT. Ook zijn er uitbesteders, zoals Benetton, die toeleveranciers stimuleren om te exporteren. Het resultaat kan zijn dat een leverancier z n marktpositie versterkt. Deze deal is ook gunstig voor Benetton omdat die meestal in staat is om een hogere kwaliteit te leveren. Door deze ontwikkelingsspiraal worden bedrijven steeds meer van elkaar afhankelijk De ontwikkeling van geïntegreerde waardeketens 1 Dell levert computer vanuit zijn Ierse fabriek aan afnemers in heel Europa. Nadat de orders via de website of callcenters de fabriek inkomen, worden de bestellingen voor moederborden, hard disk drives en modems doorgegeven aan de toeleveranciers. Via het extranet van Dell hebben de toeleveranciers direct toegang tot de klantendatabase, waardoor ze op de hoogte blijven van veranderingen in de vraag. Door ook de klanten via Dell s website te koppelen aan zijn supply chain stelt Dell de klanten in staat om te controleren hoe het staat met hun bestelling. Op deze wijze heeft Dell een information partnership gecreëerd met zijn toeleveranciers en klanten. Door deze samenwerking worden effiencyvoordelen in de hele keten behaald en 1 Het voorbeeld van Dell komt uit You ll never walk alone. Bron: 19

20 Samenwerken in geïntegreerde waardeketens en netwerken wordt de winst gedeeld. Michael Dell, oprichter en eigenaar, geeft toe dat klanten veel meer mogelijkheden hebben gekregen om de laagste prijs te vinden, maar stelt dat Internet ook kan worden gebruikt om de relatie met de klant te verdiepen. Het is nu mogelijk om een veel grotere loyaliteit te creëren dan vroeger. Een bedrijf dat geen geïntegreerde waardeketen creëert moet volgens Dell niet verwachten dat het zal overleven. Het gaat om het op gang brengen van een samenwerkingsproces dat een optimale afstemming moet realiseren tussen alle interne en externe activiteiten, zodat de uiteindelijke klant meer toegevoegde waarde krijgt Internet is flexibeler dan EDI EDI is een efficiënte vorm van data-uitwisseling in ketens, maar het heeft een aantal nadelen. Het kost organisaties veel geld om het te implementeren en het is niet geschikt voor producten die continu moeten worden aangepast als de marktcondities snel veranderen. Bovendien is het niet mogelijk om de klant te koppelen aan de waardeketen. Daarentegen staat Internet open voor alle partijen, ongeacht tijd en locatie, en kan de uitwisseling van data snel worden georganiseerd tegen veel lagere kosten. EDI wordt vooral toegepast in de auto- en voedselindustrie, waar het in de regel gaat om hoge volumes en producten die elke dag weer worden besteld. Wanneer de veranderingen op de markt snel gaan en er bovendien allerlei soorten bedrijven samenwerken om producten en diensten in combinaties aan individuele klanten te kunnen leveren, biedt Internet grote voordelen vanwege de mogelijkheid om razendsnel veranderingen in het dataverkeer door te voeren. 4.2 De opkomst van netwerken Bedrijven merken dat de relatie met klanten en toeleveranciers verandert. Klanten weten steeds duidelijk te maken wat hun wensen zijn. Toeleveranciers moeten mee gaan denken met de klant om aan de individuele wensen tegemoet te kunnen komen. Aangezien daarnaast ook de levensduur van producten enorm is verkort, moeten bedrijven wel in netwerken gaan werken om te kunnen voldoen aan het hoge veranderingstempo van de economie. Samenwerken leidt tot de volgende voordelen: Kennis, ervaringen en kwalificaties, die zijn verspreid over een groot aantal bedrijven, kunnen worden samengevoegd waardoor ingewikkelde opdrachten kunnen worden uitgevoerd. De capaciteiten worden beter benut, evenals de aanwezige productietechnologie. Individuele bedrijven kunnen zich focussen en zich concentreren op die activiteiten waar zij goed in zijn. 20

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2015/0187 Zoetermeer, 29 januari

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Voor de S@les in de Bouw dag, september 2013 Jan Paul Schop, managing partner September 2013 USP Marketing Consultancy:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwe kansen in roerige tijden!

Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe klanten? Omzet vergroten? Winstgevendheid vergroten? Samen de regio en het MKB versterken? Banken verstrekken steeds moeilijker werkkapitaal. Het risico van ondernemers

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie