Jaarverslag VVV Ameland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. VVV Ameland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 VVV Ameland

2 Voorwoord Na een slecht voorjaar maakte een fantastische zomer toeristisch veel goed. Ondanks de economische crisis bleef het aantal bezoekers aan Ameland en het aantal overnachtingen stabiel. Wel staan de toeristische bestedingen onder druk. De toerist hecht steeds meer waarde aan kwaliteit. Het is een misverstand om kwaliteit te associëren met duur. Bij kwaliteit gaat het vooral om een redelijke prijs voor het gebodene. De prijs-kwaliteit verhouding blijkt steeds belangrijker. Een tevreden toerist is de goedkoopste vorm van promotie. Mond tot mond reclame is immers gratis. We kunnen daar allemaal aan meewerken door te zorgen voor goede voorzieningen, accommodaties, dienstverlening en het bieden van gastvrijheid. Iedereen die in direct contact komt met onze gasten geeft inhoud aan gastvrijheid. Gastvrijheid kan in het geding komen bij het omgaan met klachten. Als er klachten zijn, moet de intentie van elke ondernemer zijn begrip te tonen en blijk te geven van bereidheid om tot een oplossing met de gast te komen. Gastvrijheid krijgt ook inhoud bij één van de kerntaken van de VVV Ameland: gastheerschap, het verstrekken van informatie aan de toerist. Ondanks het grote aanbod aan digitale informatie neemt het aantal bezoekers aan onze vestigingen in Nes en Hollum toe. Uitbreiding van de openstelling van beide VVV vestigingen is financieel helaas niet mogelijk. Door de afbouw van de exploitatiebijdrage van de gemeente en het beëindigen van de franchiseovereenkomst met de ANWB moet de VVV Ameland financieel alle zeilen bijzetten om het gastheerschap vanaf 2014 op peil te kunnen houden. 2 Joost Lottgering Voorzitter VVV Ameland

3 2013 het jaar van uitdagingen In 2013 hebben zich een flink aantal mutaties voorgedaan in het ledenaantal van onze vereniging. In 2013 meldden 35 nieuwe leden zich aan, maar meldden ook 41 leden zich af. De afmeldingen veelal doordat verhuurders hun onroerend goed op Ameland verkochten, vaak aan eigenaren die al lid zijn van VVV Ameland. Een natuurlijk of rechtspersoon is lid ongeacht het aantal accommodaties of bedrijven dat men bezit. Daardoor zien we per 31 december 2013 dat het absolute aantal leden iets is gedaald van 564 naar 558, terwijl de promotiebijdragen zijn gestegen. Dat is een goede zaak voor het beschikbare promotiebudget, maar geen goede ontwikkeling voor de contributie opbrengst. Ondanks de in 2013 voortdurende economische recessie werden bijna net zoveel gasten ontvangen als in het recordjaar De niet-eilander veerbootoverzettingen bedroegen in 2013 circa was het laatste jaar van onze Meerjaren Marketing & Promotie Strategie 2010 t/m 2013 (MPS). Ook liep eind 2013 de gezamenlijke toeristische visie met de gemeente Ameland af, evenals de daarbij behorende dienstenovereenkomst. Er is een nieuwe MPS voor de jaren 2014 t/m 2017 ontwikkeld en met de gemeente is voor dezelfde periode de gezamenlijke toeristische visie geactualiseerd en is een nieuwe dienstenovereenkomst gesloten die onderdeel uitmaakt van die gezamenlijke toeristische visie. De gemeente draagt tot en met 2017 jaarlijks een bedrag van ,- bij aan het promotiebudget dat door VVV Ameland wordt ingezet voor de marketing en promotie van Ameland. De bijdrage in de kosten voor gastheerschap, PostNL in Hollum en de 2 bibliotheken wordt door de gemeente jaarlijks met 5.000,- teruggebracht tot ,- in De financiering van het gastheerschap gebeurt grotendeels vanuit de exploitatie van VVV Ameland zelf. Daarom exploiteert de vereniging een reserveringscentrale en heeft zij een winkel. Helaas heeft de ANWB besloten om de franchise overeenkomsten met ANWB-VVV s te beëindigen per 31 december De verhuur via VVV Ameland van accommodaties groeide in 2013 fors met 11,2% tot ruim 2 miljoen euro. VVV Ameland heeft omzetgroei hard nodig om de dienstverlening aan gasten en inwoners op niveau te houden nu de bijdrage van de gemeente in de financiering van die diensten jaarlijks afneemt. 3

4 1. Promotie Waddenstand Vakantiebeurs Utrecht, Ameland i.s.m. 2 bedrijven en Werelderfgoed Advertentie met coupon Kijk thuis, Kies thuis in regionale dagbladen Koppeling website Overnachten met reserveringscentrale TOR Ondersteuning SPA evenement MTB Maandblad Penny vervolgt in 2013 de strip Shadow op Ameland Advertentie Waddenbulletin (4 advertenties verspreid over het jaar) Advertenties voor Klassieker weekend Ameland Ameland Guide 2013 Ameland Guide wordt behalve op Holwerd nu ook door Cosy-Tax verspreid TV fiets programma Go Cycling, 2 afleveringen op Ameland Klassieker weekend 2013 Sticker ontwikkeld met vuurtoren en ameland.nl Advertentie PLUS-Magazine (+ website), 1 miljoen Advertentie Te Voet met speciale aandacht voor Waddeneilanden/Waddenproducten Advertentie Friesch Dagblad (achterpagina) met aandacht voor Dagje Ameland Dagje Ameland wordt door ANWB lezers gekozen tot één van de 3 Leukste uitjes van Friesland. Evenementenkalender Ameland in Leeuwarder Courant en huis aan huis bladen Libelle speciale bijlage Er op Uit gids met 7 pagina s Ameland met 4 arrangementen Billboard op de Dam in Amsterdam voor het Paleis (beachvolleyball) Advertentie Nood-Hollands Dagblad Zweedse persreis blad Landliv Beach Volleyball Ameland + nieuwsbrieven en boarding gehele jaar Belgische persreis BFTP Gehele jaar uitgebreide AdWords campagnes Duitsland Advertentie Leeuwarder Courant Filmopnames NDR Livegang vernieuwde Waddensite wadden.nl (beheer door VVV Ameland) Advertentie Dagblad van het Noorden Website VVV Ameland in het Engels vertaald Advertentie Friesch Dagblad Advertenties evenementen (Bootwateren, Roggefeest, etc.) Aftrap Waddencampagne Wad heb je nodig Replica vuurtoren in Rotterdam bij aftrap Waddencampagne Hotelactie met gratis bootkaartje Advertentie Vriendin Kidspagina s Amelander met prijsvraag 4

5 9 weken achterpagina Reformatorisch Dagblad (belevenissen op Ameland + strip + filmpjes) Amelands Produkt fietsroute met redactioneel artikel Leeuwarder Courant TV programma Tracks&Trails met diverse thema s waaronder Wadwandelen Replica vuurtoren in Leer tijdens promotiedagen Lauwersland, Schiermonnikoog en Ameland Wadden Donald Duck (nummer 33) Replica vuurtoren in Katwijk met demo paardenreddingsboot op SAR dag Opnames Go Cycling Ameland verslag in Porsche-Diesel (Du) 3 pagina s Replica vuurtoren op Nationale Haringparty Advertentie Friesland Post met onderwerp hotelactie 50+ beurs Utrecht met Waddenstand Waddenpagina s (2 per eiland) in Landleven Jubileumprogramma Huisje, boompje, beestje op Ameland Medewerking aan Omrôp Friesland live Last minutes campagne Waddensite Advertentie Voordelig op Stap uitgave bij Libelle en Margriet met thema Kunstmaand MAX magazine redactioneel artikel Kunstmaand Advertentie Friesland Post hotelactie Prijsactie in Telegraaf met weekendje Ameland Verspreiding VVV gidsen via Leesportefeuille in openbare ruimten (wachtruimten artsen, tandartsen, kappers, sportscholen, etc.) Advertentie en artikel in De 50Plus krant Zuidwest Fryslân Happy Day Combi advertenties (Du) diverse tijdschriften Replica vuurtoren op Heit en Mem beurs in stand Boomhiemke + VVV Ameland brochures Start AdWords campagne Nederland najaar Evenement arrangementen Media event Travel Pressentation voor reisjournalisten in Amsterdam Diverse gasten en leden nieuwsbrieven verzonden Actie met Friesland Zorgverzekering Prijsactie samen met IENS met speciale landingspage Advertentie Volkskrant Overwinteren met speciale landingspage Advertentie in Elsevier Advertentie in Burda Kombi (Du) Rabobank actie Dagje Ameland genomineerd door leden van ANWB Leukste Uitje Friesland 2014 VVV Ameland is gestart met de ontwikkeling van een vernieuwde versie van de digitale App Ameland Guide. De website ranking eind 2013 steeg t.o.v wereldwijd met 36% en in NL met 33%. 5

6 2. Het gastheerschap en de productontwikkeling Ondanks verwachtingen dat fysieke informatie verstrekking door de ontwikkeling van online kanalen sterk zou afnemen, is op Ameland daarvan nog niets te merken. We zien dat online heel veel informatie beschikbaar is, maar dat de consument hulp zoekt om zijn definitieve keuze te bepalen of om elkaar tegensprekende digitale informatie te checken bij een betrouwbare bron zoals VVV Ameland. Daardoor nam het aantal klantencontacten fysiek, telefonisch en per in 2013 nog steeds toe. Er is dus geen sprake van de verwachte transitie van fysiek contact naar online informatie. Dat betekent dat in 2013 de kosten van informatievoorziening door VVV Ameland opnieuw zijn gestegen. Samen met ondernemers worden diverse producten, arrangementen en package deals in de markt gezet. We zien dat de consument daar in toenemende mate om vraagt. VVV Ameland constateert dat de bereidheid van ondernemers op Ameland om deel te nemen aan het ontwikkelen van dergelijke producten groot is. 3. Organisatie 6 De organisatie is stabiel en de medewerkers zijn in staat gebleken om de kwaliteit van het gastheerschap, de dienstverlening, de vermarkting van Ameland en de omzet verder uit te bouwen. In 2013 waren 11,7 werkzame personen (fte) in dienst. Het bestuur van de VVV Ameland is per 31 december 2013 als volgt samengesteld: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Algemeen lid: Algemeen lid: Algemeen lid: Algemeen lid: Directeur: de heer J.J. Lottgering de heer G. Braakman de heer M. A. van Diggele de heer D. Kooiker de heer H.T.W. van Workum mevrouw P. Pera Kwaliteitszetel Gemeente Ameland, vertegenwoordigd door de heer A. de Hoop (burgemeester) de heer G. Prosperi

7 3. Financiën 7

8 8

9 9 3.1 Omzet ontwikkeling TOR De bemiddelingsomzet van VVV Ameland is in 2013 gestegen van ,- in 2012 naar ,- in Een stijging dus van 11,2%. Net als in 2012 constateren wij opnieuw dat ongeveer 5% van de gerealiseerde boekingen die op aanvraag worden gedaan en waarbij de accommodatie vrij staat in ons reserveringssysteem, toch door de verhuurder worden afgewezen. Niet alleen is de potentiële huurder teleurgesteld, maar het is ook niet zeker dat een alternatieve accommodatie wordt geboekt op Ameland. Het betekent in de exploitatie van VVV Ameland dat wel de kosten om tot een boeking te komen worden gemaakt, maar dat daar geen opbrengsten tegenover staan. Wel stelden wij in 2013 vast dat in populaire perioden (vakanties, Kunstmaand, etc.) minder accommodaties in TOR op bezet worden gezet, waardoor deze door VVV Ameland verhuurd konden worden. Dit verklaart ongetwijfeld een deel van de omzetgroei in 2013.

10 3.2 Verhuur kantoorruimte Gedurende 2013 is de voor verhuur bestemde ruimte in het VVV kantoor te Nes vrijwel volledig verhuurd geweest. Alleen de flexibele kantoorruimte van 20 vierkante meter is niet verhuurd geweest op de woensdagen. De huuropbrengst bedroeg ,- in 2013 tegenover ,- in Ook de verhuur van kantoorruimten wordt door VVV Ameland grotendeels aangewend om de kosten van het gastheerschap te dekken. 3.3 Bibliotheken, Postkantoren en ING De bibliotheken op Ameland ontwikkelen zich tegen de landelijk trend in. Het aantal eilander leden bleef in 2013 stabiel. De groei in 2013 is bereikt door toeristen abonnementen. Wij merken dat de groei in aantallen toeristenabonnementen nog groter had kunnen zijn als de centrale bibliotheek in Dokkum, waaronder de bibliotheken op Ameland vallen, de prijs van een dergelijk abonnement niet telkens had verhoogd. Inmiddels bedraagt de prijs 5,- tegen 3,- in De speciale online bestelservice, ingericht om boeken te bestellen die op Ameland klaarliggen als een gast arriveert, steeg in populariteit. Het postkantoor in Nes is per april 2013 overgenomen door de Primera in Buren. Het postagentschap in Hollum is gebleven en wordt door VVV Ameland geëxploiteerd. Met de ING bank is een nieuwe overeenkomst gesloten tot het exploiteren van een Service Punt in het VVV kantoor te Nes. In mei 2013 is dit ING Servicepunt in bedrijf gesteld Online Marketing 2013 De online marketing en promotie van Ameland door VVV Ameland heeft zich in 2013 doorontwikkeld, waardoor met name de online zichtbaarheid opnieuw flink is toegenomen. Het aantal bezoekers aan de website vvvameland.nl is in 2013 gegroeid tot meer dan 1 miljoen unieke bezoekers. De site is de meest geraadpleegde website over en van Ameland. Daarnaast is VVV Ameland zeer actief op Twitter en Facebook. In het kader van onze promotie taken beheert VVV Ameland de websites van de Stichting Sportpromotie Ameland en de vernieuwde website wadden.nl. Ook stelt VVV Ameland voor deze partijen de nieuwsbrieven samen en verstuurt die. In 2013 is gestart met de ontwikkeling van sites voor de groepsverblijven Ameland en Amelands Produkt. Deze websites zullen ook worden beheerd door VVV Ameland in nauwe samenwerking met de groepsverblijven respectievelijk de producenten en gebruikers van het Amelands Produkt.

11 Het zwaaien naar de webcam om het thuisfront te begroeten vanaf Ameland bleef in 2013 ongekend populair. De consument maakt zijn keuze op basis van internet en dan vooral via zoekmachines en reviews. Ook worden berichten op social media en met name berichten met foto s/filmpjes op Facebook steeds belangrijker. Aanbevelingen van bekenden worden veel meer vertrouwd dan advertenties. VVV Ameland besteedt dus veel aandacht aan het gericht verspreiden van meningen over Ameland van social media gebruikers. Twitter is inmiddels een normaal kanaal geworden om vragen aan ons te stellen en is daarmee een waardevol communicatiemiddel. Ook zijn in 2013 weer nieuwe boekingswebsites en Ameland informatiesites gestart, waardoor de informatievoorziening telkens meer versnippert. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. In 2013 hebben de Wadden VVV s samengewerkt met Beleef Friesland, de tijdelijke marketingorganisatie van de provincie Fryslân. De provincie is druk doende met het ontwikkelen van een nieuwe brede marketing organisatie die naast toerisme ook wonen, werken en studeren moet promoten. In 2013 is een plan ontwikkeld voor deze nieuwe promotie organisatie. In 2014 zal deze nieuwe organisatie operationeel worden. 4. Verwachtingen voor In 2013 is sprake geweest van een positieve toeristische ontwikkeling, zeker als in aanmerking wordt genomen dat het voorjaar van 2013 uitermate slecht was en veel te lang duurde. De zomerperiode maakte veel goed. Voor 2014 verwacht VVV Ameland tenminste de positieve ontwikkeling vast te houden. Het eerste kwartaal van 2014 duidt in deze richting. De verhuuractiviteiten van VVV in het 1 e kwartaal zijn opnieuw toegenomen. Echter de winkelomzet is door het wegvallen van de ANWB en het voorzichtig inkopen van eigen artikelen nog lang niet op het niveau van Daarnaast zullen we het in 2014 en de jaren tot en met 2017 moeten doen met een telkens lagere bijdrage van de gemeente Ameland in de diensten die VVV Ameland levert aan gasten en inwoners. Dit betekent dat de exploitatie onder druk staat. VVV Ameland werkt in 2014 met een zeer krappe begroting die weinig ruimte laat om zich voordoende kansen goed te kunnen benutten. De budgettaire krapte zal mogelijk gevolgen hebben voor de openstelling van de twee VVV vestigingen in 2014.

12 In 2014 zal intensief worden samengewerkt met VVV Schiermonnikoog. VVV Ameland is ingehuurd om de VVV van ons buureiland te assisteren bij het ontwikkelen van een moderne website en VVV Schiermonnikoog zal gebruik gaan maken van het TOR reserveringssysteem van VVV Ameland. Deze ontwikkelingen zijn eind 2013 opgestart en de resultaten zullen begin 2014 zichtbaar worden. 12