Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)"

Transcriptie

1 Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) De 4 P s zijn: product, prijs, promotie en plaats. Steden hebben een minder duidelijk omschreven product, tevens is de prijs moeilijk vast te stellen. Sociale marketing is de verkoop van een maatschappelijk idee (bijv. energiebesparing). Geografische marketing is een proces om een stedelijk of regionale omgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de geselecteerde doelgroep. Optimalisatie van het gebied. Marketing is een proces, een cyclisch proces. Aandacht schenken aan percentuele waarde van ruimtelijke maatregelen of ingrepen. De geografische marketingmix (PROF) - Promotie maatregelen - Ruimtelijk-functionele maatregelen - Organisatorische maatregelen - Financiële maatregelen Projectplan; wie doet wat, waar, wanneer en hoe?? 4 marketingstrategieën - Consolidatie of defensief beleid: huidige structuren ongewijzigd aanbieden aan de huidige gebruikers. - Kwaliteitsgericht beleid: huidige gebruikers ruimere en/of betere faciliteiten aanbieden. - Expansief beleid: Nieuwe doelgroepen het huidige aanbod aanbieden. - Diversificatie beleid: Nieuwe doelgroep ruimere en/of betere faciliteiten aanbieden. Uitgangspunten - Constante oriëntatie op de afnemers - Geïntegreerde aanpak voor alle afdelingen van de organisatie cliëntgericht werken - Het centraal stellen van de tevredenheid van de afnemers, zowel op korte als lange termijn. Marktverkenning: via onderzoek inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van een stad of regio. - Uitgangspunten: financiële, organisatorische en sociale randvoorwaarden - Auditing: onderzoek naar positie, zowel voor huidige situatie als toekomstige. 2 vormen namelijk externe en interne. Waarbij extern niet beïnvloed kan worden en andersom. - SWOT analyse: sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen - Doelgroep analyse: opstellen mogelijke doelgroepen, kenmerken van doelgroepen, wensen en behoeften en de benodigde marketingmix voor deze doelgroepen. Beleidsbepaling - Keuze doelgroep(en) - Keuze marketingmix

2 - Marketingplan Uitwerking - Projectplannen Uitvoering - Uitvoering - Monitoring Een promotioneel proces is opgebouwd uit de volgende drie elementen: projectie, overdracht en ontvangst. Artikel 2 Merkpositionering Voorkeursposities vormen gezamenlijk een soort intuïtieve gids die ons door het leven leidt en ons tijd bespaart bij het maken van keuzen en waarschuwt voor gevaar. Het belangrijkste mechanisme dat hierbij een rol speelt is het risicomechanisme. De woorden imago, merk, reputatie en beeldvorming zijn weliswaar verschillend, maar in de praktijk naar hetzelfde fenomeen in ons brein verwijzen. Categorisatietheorie. Deze theorie veronderstelt dat wij ons brein efficiënt en effectief kunnen inzetten door informatie logisch te ordenen in categorieën. Dit fenomeen doet zich in de dagelijkse praktijk ook voor als stereotypering, discriminatie en merkdenken. Van mening moeten veranderen is vervelend en maakt je onrustig, dus dat doen we liever niet. In plaats van de categoriewaarden is hercategorisatie gericht op het veranderen van de categorie. Door de positioneren proberen we het perspectief op een fenomeen te beïnvloeden. In de communicatie doen we dit door in het merkverhaal de meest relevante en onderscheidende aspecten van een product of organisatie te benadrukken. Want dingen zijn niet wat ze zijn, maar hoe ze worden waargenomen. Artikel 3 Urban Competitiveness Steden proberen een aantrekkelijke plek te worden en te blijven voor (potentiële) bewoners, bedrijven en bezoekers. Patroon in steden en dorpen - Urbanisatie: de landbouw cultuur maakt plaatst voor een industriële cultuur. De steden maken een enorme groei mee, er ontstaan interacties tussen steden, i.p.v. binnen steden. - Suburbanisatie: ruimtelijke deconcentratie, de kleinere stedelijke gebieden trekken de mensen uit de dichtbevolkte stad. Wat op dit punt erg belangrijk is, is dat er geprobeerd moeten worden om de sociale en economische activiteiten binnen het stadscentrum te houden. De grote steden, met hun stedelijke problemen hebben grote problemen om te concurreren met de middelmatig grote steden. - Counter-urbanisatie: De gehele stad verliest bewoners en werkgelegenheid, voornamelijk naar kleinere steden op enige afstand. In de laatste fase voelt de grote stad de effecten van de toegenomen aantrekkingskracht van de middelmatig grote steden op enige afstand. Het externe effect is dat lokale overheden intensiever en op een groter oppervlak aan het werk moeten. De mate van concurrentie tussen steden hangt af van de fase waarin ze zich bevinden. Als de suburbanisatie intreed wordt competitie een sleutelelement in de lokale politiek. Als counter-urbanisatie intreed slaat de competitie een andere weg in en zal veel belangrijker worden. De suburbane gebieden worden potentiële nieuwe economische centrums met hun eigen werkgelegenheid, deze evolutie wordt ook wel de proliferation of functional urban regions genoemd.

3 De intrede van de informatie sector in 1980 zorgde voor veel verandering, die wel de information era genoemd wordt. Dit is de 4 e fase binnen de stedelijke ontwikkeling, waarbij economische, politieke en sociale factoren veranderen. De drijvende kracht achter de informatie fase is de snelle en continue ontwikkeling van informatie en telecommunicatie technologie (ICT). Persoonlijke, face-to-face uitwisseling van informatie is steeds minder belangrijk geworden. ICT heeft ook gezorgd voor veranderingen in ruimtelijk gedrag. (thuiswerk) Nieuwe industrieën zijn ontwikkeld, nieuwe patronen van industriële organisatie met sterke nadruk op netwerken. Het Trans-Europese Netwerk (TENs) zorgt ervoor dat economische activiteiten, mensen en bronnen meer mobiel zijn. Om weerstand te kunnen bieden tegen zware competitie is stedelijk management erg belangrijk, die goed georganiseerd met zijn met meer efficiëntie en zakelijk inzicht. Stedelijke managers moeten meer ondernemend zijn. Stedelijk management zorgt voor betere communicatie tussen de locale overheid als leveranciers van een grote hoeveelheid van services en de marktpartijen die deze services vragen. Steden willen hun gemeente promoten, maar kan niet alleen werkgelegenheid en inkomen promoten, maar zal ook de levensomstandigheden en omgevingen moeten benadrukken. Marketing wordt vaak gebruikt als wapen tegen competitie. Commodificatie: dat plaatsen bundels van sociale en economische potentie zijn en tegen elkaar concurreren op de open markt voor een deel van de investeringen. De stad als product. Bedrijven werken met een duidelijke definitie van de producten die ze aanbieden en bij steden ontbreekt vaak een duidelijke definitie van de producten die ze aanbieden. Maar het ontbreken van een duidelijke definitie hoeft geen obstakel te vormen voor het gebruik van marketing. Vaak wordt een grote hoeveelheid en verscheidenheid aangeboden binnen een stad. Een bedrijf dat zich in een stad wil vestigen zal verschillende feiten over de stad tegen elkaar afwegen (bijv. bereikbaarheid) 3 niveaus van urban place marketing : - Individuele stedelijke goederen en diensten, marketing van een locatie, dienst of attractie. - De clusters van gerelateerde diensten, marketing van cluster van gerelateerde goederen en diensten. - De stad als een geheel, de stad als geheel kan in vele opzichten worden geïnterpreteerd. De verschillende associaties die men met de stad heeft en die ervoor zorgt dat men de stad bezoekt, creëren het imago van de stad. Dit laatste niveau is voornamelijk betrokken met de identiteit van de stad en het bouwen van het imago. Creativiteit en goede ideeën zijn belangrijk: wat is de doelgroep, hoe positioneren we de stad, welke communicatie strategieën zijn nodig, etc. Een combinatie tussen private actoren in een sector en publieke actoren is erg belangrijk, een partnership tussen bedrijven, overheid, stichtingen en lokale organisaties. Binnen city marketing is de capaciteit van de organisatie erg belangrijk en nodig voor het juiste stedelijk management. Management is een proces tussen aansturen, beïnvloeden en de balans vinden tussen deze twee activiteiten. Interactief management impliceert dat partnerschap met anderen dan de lokale en stedelijke overheid erg belangrijk is. Organiserend vermogen - De administratieve organisatie: toereikendheid van ruimtelijke schaal, bekwaamheid, volledigheid, democratische inhoud en efficiëntie/effectiviteit. Het hebben van een passende administratieve structuur is een belangrijke eerste stap. - Strategische netwerken: hoe te handelen met het dynamische dagelijkse stedelijke leven. Een partnerschap tussen publieke en private actoren zal opbloeien. Een netwerk bestaat uit een totaal aan

4 relaties tussen publieke/private organisaties, instituties en personen, deze relaties hebben een tweezijdige dynamiek. - Leiderschap: Leiderschap en ondernemendheid zijn sleutel figuren of sleutel instituties voegen succesvol dingen toe aan het stedelijke beleid. Leiderschap is nodig om gebruik te maken van nieuwe en bestaande netwerken en de inspanningen van de bijbehorende partijen aan te sturen. - Visie en Strategie: Stedelijk beleid zou integratie moeten promoten. Het idee moet overgebracht worden in een goede strategie, waarmee verschillende aspecten integreren en inconsistenties voorkomen kunnen worden. Zonder een juist beeld, efficiëntie en effectieve organisatie is het een utopia. - Ruimtelijk Economische condities: Kansen en bedreigen vormen een gezamenlijke motivering. Ruimtelijk economische condities kunnen gezien worden als belangrijk bij het creëren van organisatie vermogen. Het is erg belangrijk dat van zowel de interest-group als de targetgroup betrokken worden. - Politieke ondersteuning: Ondersteuning vanaf het hogere niveau of lokale politicus helpt het naar buiten brengen van positieve samenwerking op het lokale niveau. - Maatschappelijke ondersteuning: Het gebrek aan ondersteuning van de betrokkenen en geïnteresseerden kan de kans op succesvolle uitvoering verkleinen. Steden moeten nu concurrerend en aanvullend zijn op hetzelfde moment. De steden moeten hun eigen strategie vinden en de juiste aanpak ontwikkeling gericht op hun doelen. Strategische partnerschappen met andere steden om de regio te promoten of zelfs op een groter gebied. Dit alles roept op naar vakkundige, ondernemende managers die alle elementen kunnen combineren. Artikel 4 Towards a service-dominant place marketing logic Characteristics of the service-dominant logic and foundational premises: - Primary unit of exchange: People exchange to acquire benefits accruing from specialized competences and services. - Role of goods: Physical goods are transmitters of operant resources; they are intermediate products that are used by other operant resources as appliances in value-creation processes. - Role of customer: Customer is a co-producer of service. Marketing is the process of doing things in interaction with the customer. - Determination and meaning of value: Value is perceived and determined by the customer on the basis of value in use, resulting from the beneficial application of operant recourses. Firms can only make value propositions. - Firm-customer interaction: Customer is primarily an operant resource. Customers are active participants in relational exchanges and co-production - Source of economic growth: Wealth is obtained through the application and exchange of specialized knowledge and skills. It represents the right to the future use of operant resources. S-d logic is an emerging one, identifying various central issues that are ripe for further elaboration and ultimately provides a foundation for a general theory of marketing and/or the market. Defining an urban place as a product is difficult because they are complex and multilayered. Place fuzziness. A place could be an embodiment of tangible good, and the difficulties in altering its physical attributes in line with changing requirements of place consumers. Places are regarded as exemplars of the integration of goods and services, but tangible goods and intangible services are not mutually exclusive. If places are regarded as milieus within which various social/economic activities take place than some places may be better suited to be the venues for certain activities and processes. Place marketing means that people and organizations reside in a particular place in order to realize a variety of experiences and benefits.

5 Three possible producers of the urban place product - The assembler of various elements in the place product package intermediate role - Governments and their agencies intermediate role - Consumers themselves, who create their own unique place product This notion of the consumer as producer of his or her own unique urban experience echoes the point that value creation is only possible when a good or service is consumer. And that value is uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary. Those who are responsible for the management and marketing of places offer value propositions derived from the array of facilities and resources available therein, from which place consumers co-create their own value. The process of value co-creation and resource integration is the result of interaction and relationships. Organizing capacity: The ability to enlist all actors involved and, with their help, to generate new ideas and to develop and implement a policy designed to respond to fundamental developments and create conditions for sustainable development. The critical importance of networks in the successful planning and implementation of activities has been emphasized. The concept of service systems could serve as a means of integrating the place product and organizational mechanism factors, which embody the specific character of place marketing. The various actors responsible for its marketing, offer value propositions oriented towards the distinct needs of different types of place consumers, which can be experienced in that place through the process of co-creation of value, the nature of which will be determined by the consumers themselves. The extent and nature of the value determined by place consumers will inevitably influence their perception of the place image, which is a long-standing element in place marketing. Consider places as brands: - Place of origin branding - Nation branding - Culture/entertainment branding - Destination branding - Place/city branding The city brand should operate as some form of umbrella that can cover a multitude of stakeholders and audiences. A service brand can perform an important integrating role for the complex sets of interactions which co-create value in this context. Seeing branding as encompassing both the functional-rational aspects of a place and the mental, psychological and emotional ties of the city. Linking brands, value creation and relationships, will introduce the concept of the service brand-relationshipvalue (SBRV) triangle. Place consumers and customers may there interact with: - Those marketing actors responsible for the marketing of the holistic place product - Those responsible for the place product elements The place brand will constitute the interface between the place and the consumer, and that communication at this interface will be a two-way process. The S-D logic of marketing could potentially offer a new perspective through which to view the existing canon of (urban) place marketing literature. Foundational Premise 1 Service is the fundamental basis of exchange FP2 Indirect exchange masks the fundamental basis of exchange FP3 Goods are a distribution mechanism for service provision FP4 Operant resources are the fundamental source of competitive advantage FP5 All economies are service economies FP6 The customer is always a co-creater of value

6 FP7 The enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions FP8 A service-centred view is inherently customer-oriented and relational FP9 All social and economic actors are resource integrators FP10 Value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary Artikel 5 How can a place correct a negative image? Het imago van een stad wordt gedefinieerd als de opsomming van geloof, ideeën en indrukken die mensen hebben van een plek. Het presenteert een groot aantal associaties en gedeeltelijke informatie die samen hangen met een plek. Het imago is een product van het brein, die alle informatie probeert te verwerking tot een kleinere hoeveelheid ideeën. Een imago is anders dan een stereotype, omdat een imago een persoonlijke perceptie van een plek is die van persoon tot persoon anders kan zijn. Andere mensen kunnen een totaal ander beeld bij een plek hebben. Een stereotype bevat een imago die door een grote menigte aangehangen wordt. SIM (Strategic image management) is het voordurende onderzoek naar het imago van een plek op het gebied van verschillende gebruikers, segmenten en er wordt een doelgroep aangewezen, de stads attracties worden gepositioneerd zodat deze de gebruikers kunnen aantrekken. Doordat het imago van een stad moeilijk te identificeren is en veranderd door de tijd, is het belangrijk dat marketeers de doelgroep kunnen aantrekken en beïnvloeden. Sommige steden bezitten een grote golf aan negatieve publiciteit, voordat een stad dit imago kwijt kan raken moet hij het probleem duidelijk omschrijven. Het belangrijkste is dat het probleem onder controle gehouden kan worden. De stad moet 3 dingen ondernemen: - De bezoekers laten weten welke gebieden ze moeten vermijden en benadrukken welke gebieden ze juist wel moeten bezoeken. - Er voor zorgen dat het aantal negatieve gebeurtenissen verminderen en de voorgang laten benadrukken. - Het gebruiken van de media om te laten zien wat er gedaan is om het probleem te verminderen en wat er gedaan wordt om het zo te houden. Nu moet de stad proberen om iets positiefs uit het negatieve probleem te halen. De beste manier om dit te doen is de realiteit aan te passen en daarna er voor te zorgen dat iedereen dat weet. Een andere manier om het negatieve te corrigeren is icoon marketing. (voorbeeld Nelson Mandela) Het verbeteren van het imago van de stad, in plaats van echte verbetering van de stad, wordt vaak ook gebruikt als een snelle oplossing voor de problemen van de stad. Het is belangrijk dat je voor elke doelgroep een bepaald effectief imago kan creëren. - Het imago moet geldig zijn voor het gebied (valid) - Het imago moet geloofwaardig zijn (believable) - Het moet simpel zijn (simple) - Het moet aantrekkelijk zijn (appeal): Waarom mensen zouden bezoeken, investeren, wonen. - Het moet kenmerkend zijn (distinctive): Het moet anders zijn dan andere gelijkwaardige thema s Sommige steden hebben problemen met hun brand names : Mensen binnen en buiten het land/stad worden in de war gebracht. Nauwkeurigheid, potentiële aantrekkingskracht en verscheidenheid zijn cruciaal. Een goede marketing strategie, een verbetering van het aangeboden product en creatieve intentie met symbolen.

7 Artikel 6 Place branding: Is it marketing, or isn t it? In dit artikel wordt gezegd dat er bewijzen zijn dat marketing op het gebied van land/regio/stad gewoon weg gegooid geld zijn. Het is lastig om iets te bewijzen, omdat er vaak niets wordt bijgehouden over de invloed of effecten van citymarketing. Er is een verschil tussen het observeren van steden die al een brand image hebben en steden die claimen dat ze gebrandmerkt kunnen worden. Voordat een stad echt met marketing bezig kan, heeft de stad wel iemand nodig die er verstand van heeft. Er zijn 5 nieuwe ideeën binnen het brandmerken van een stad of de concurrerende identiteit: - Een duidelijke, gecoördineerde en communicatieve manier is nodig om de mening van het publiek te beïnvloeden. - Het denkbeeld van brand image is van kritische waarde. - Het denkbeeld van brand equity is van kritische waarde. - Het denkbeeld van brand purpose is van kritische waarde. - Innovatie op nationaal niveau is erg belangrijk bij het beïnvloeden van (internationaal) publiek. Alleen beleid is niet goed genoeg om de meningen van mensen aan te passen, hierbij het je de driepoot substance, strategy and symbolic actions. De strategie is het weten van; waar de stad is, waar het zich bevind, waar het naar toe wil en hoe het dat kan bereiken. Maar er zijn 2 problemen, het sturen van de verschillende behoefte en wensen naar 1 richting, tevens het vinden van een strategisch doel dat zowel inspirerend en uitvoerbaar is. De substantie is simpelweg de effectieve uitvoering van de strategie, die de gevraagde vooruitgang zal boeken. De symbolic actions is een bepaalde substantie die een intrinsieke communicatie kracht heeft, het maakt vaak deel uit van de nationale geschiedenis en de manier waarop het verteld wordt. Symbolische kracht. Het plannen van deze symbolische acties kan door: - Symbolische actoren moeten voortkomen uit verschillende sectoren zodat er een volledige en geloofwaardig imago kan ontstaan voor de stad. - Het mag niet leeg zijn het moet een substantie zijn die gebruikt kan worden als communicatie, niet louter communicatie. - Het moet doorgevoerd worden in een langere periode die niet onderbroken wordt. Het concept van strategie + Substatie + symbolische actoren is de klassieke 3 legged stool die alleen kan staan als alle 3 onderdelen elkaar ondersteunen. Een overwogen en gepland gebruik van symbolische actoren kan de overheid zich zelf op een andere manier profileren, deze strategie kan een impact hebben op het nationale imago. Deze manier is nog erger dan simpele propaganda. Het gaat uiteindelijk alleen nog maar om kwantiteit die een waarde geeft: als 9 van de 10 beleidsdoorvoeringen of investeringen goed zijn voor het land en 1 er voor zorgt dat het verhaal het publiek bereikt, de overheid werkt dan niet alleen met een zuiver geweten, maar ook met de kennis dat de 10 % van symbolische actoren substantiële waarde aan de reputatie van het land toevoegen, deze manier geeft het land meer waarde dan de meer gewichtige maar minder vriendelijke alternatieven. Wat overheden vaak vergeten is dat de grote, de ambitie en de kosten van initiatieven niet gelijk hoeven te staan aan hun symbolische waarde. De substantionele, strategisch gevormde symbolische actoren die het land vooruit helpen mogen niet verward worden met de symbolische gebaren uit de geschiedenis boeken. Alhoewel deze gebaren en woorden krachtige brandmerken zijn, deze behoren tot een andere soort van symbolische actoren. Vaak is de grootste uitdaging om de aandacht te trekken van een onverschillig publiek, waarna er een gevoel gecreëerd moet worden voor de mensen die denken dat er niets aan de hand is? Bill Bernbach: Good advertising can only make a bad product fail faster, and the same is most certainly true of places.

8 Artikel 7 Promoting rural municipalities Uit onderzoek is gebleken dat er wel wat te zeggen valt over het positieve effect van citymarketing in Rotterdam, maar alleen korte termijn verbeteringen. Het is nog maar de vraag of er op lange termijn ook effecten zijn en zullen leiden tot economische groei. Daarnaast zijn de effecten vaak niet bekend, het geloof dat promotie het ruimtelijke gedrag kan beïnvloeden algemeen verspreid, als we dit bepalen door middel van de campagnes. Alhoewel er geen bewijs van succes is gevonden, er zijn toch enige indicaties dat rurale dorpjes toch enig succesvol waren. In Zweden is er in kleinschalige dorpjes onderzoek gedaan, hierbij werden gezinnen aangetrokken waar het oudste kind zou beginnen op de basisschool. Eerst werd de informatie van de enquêtes binnen gehaald, waar een analyse van gemaakt is en uiteindelijk is gekozen voor een dorpje voor een case studie. Het bleek dat er eerst een positieve migratie was gelijk na de campagne, maar die viel weer in een jaar na de campagne. Het is belangrijk om een tijdframe te maken om conclusies te trekken over de gevolgen van de campagne. Daarnaast is het soms zo dat de dorpjes een campagne voeren die langere tijd in nemen, maar hierover is geen informatie beschikbaar, dus er wordt gekeken naar de informatie vlak na de campagne. Het is over het algemeen bekend dat mensen niet over grote afstand verhuizen, afstand is vaak de meest belangrijke factor die de hoeveelheid migranten kunnen verklaren. Migranten zijn sneller geneigd te verhuizen naar plekken met meer mensen, omdat er een kans is dat men al iemand kent of dat deze plek meer kansen te bieden heeft. Hierbij spelen de werkgelegenheid en het bouwen van nieuwe huizen ook een rol. Een andere factor is de lage huizenprijs in de dorpjes vergeleken met Stockholm. Er werd gekeken naar de effecten op korte en lange termijn van de campagne. Er is geen duidelijke te bewijzen effect van de campagne, behalve in 2 dorpjes. Op lange termijn is er al helemaal geen effect, alhoewel hier 2 dorpjes niet in zijn geheel uitgesloten kunnen worden. Aan de andere kant is er geen twijfel over de campagne, ze waren erg succesvol in het krijgen van positieve aandacht van de media. Aan de andere kant is er door de campagne bij de gemeente van de dorpjes een knop omgegaan, ze zijn er wel degelijk achter gekomen dat de potentiële migranten een positieve indruk moeten krijgen van het dorp. Deze campagne had een duidelijke doelgroep uitgezocht, waardoor er een duidelijke concentratie lag op de vraag van deze groep. Ze hadden een goed mediaplan uitgestippeld, waarbij het positieve karakter werd uitgedragen d.m.v. interviews met bewoners die over de kwaliteit van het leven vertelden. Tevens was deze campagne van groot belang voor de lokale overheid. Maar migratie is een keuze die er complex is en een enorme belangrijke levensbeslissing. Artikel 8 A great place to live, work and play Het behouden van een stabiele, verscheidende en adequaat ervaren populatie is vitaal voor de stabiliteit van een stad. Hierbij spelen zowel softe factoren als harde factoren een factor. Softe factoren zoals de kwaliteit van het leven worden afgewogen tegen de harde factoren zoals werkgelegenheid, infrastructuur, transport, educatie etc. Het behouden van en monitoren van de tevredenheid van de bewoners is daarom een erg belangrijke factor voor stedelijke, regionale en landelijke overheden. Een meeteenheid voor de algemene tevredenheid en waarde voor geld kan gebruikt worden om de verschillen door de tijd heen te monitoren en zich tegen andere steden af te spiegelen. Deze resultaten gezamenlijk met de kwaliteit van het leven zijn indicatoren die vaak gebruikt worden voor promotie van de stad. De meest gebruikte termen zijn: welzijn, tevredenheid over het leven, blijheid, subjectieve of gerapporteerde welzijn. Subjectieve welzijn is hoe men hun welzijn evalueert en kan opgedeeld worden in twee delen namelijk de

9 affectieve bestandsdeel, die weer opgedeeld kan worden in aangenaam en niet aangenaam en de cognitieve bestandsdeel die de tevredenheid van het leven bevat. Een persoon rapporteert een hoog niveau van levenstevredenheid als, in vergelijking met de standaard, het niveau van het samenbrengen van deze criteria relatief hoog is. Levenstevredenheid kan opgedeeld worden in impliciet en expliciet, waarbij impliciet het niet-bewuste of automatische evaluatie van iemand leven is, expliciet is de bewuste en gecontroleerde evaluatie van het leven. De omgeving speelt een belangrijke rol in het creëren van een goed leven, een harmonie tussen persoonlijke voorkeuren en omgevingskenmerken. Ruimte wordt pas een plek als een persoon, Group of cultuur er een waarde aan gegeven hebben, attachment, waarbij het mogelijk is dat er emotionele en een echte band ontstaat met de plek. De levensstijl van een bewoner heeft invloed op de waarneming van de tevredenheid van de buurt, omdat verschillende levensstijlen een andere verwachting hebben van een plek. Oudere bewoners hebben soms een hogere levenstevredenheid omdat ze meer betrokken zijn met de plek waarin ze wonen en het moeilijker vinden om naar een nieuwe plek toe te gaan. Ook in de verschillende fases in het leven wordt er op een andere manier gekeken naar de dingen waar men tevreden mee is. Hierdoor moet een plek een de voordelen maximaliseren zodat mensen in verschillende fases in hun leven hier tevreden mee zijn. De tevredenheid is gebaseerd op de verwachtingen die zij er van hebben en hoe dicht dit bij de werkelijkheid ligt. Customers Satisfaction Index (ACSI), produceerd 4 niveaus: een nationale cliënt tevredenheids score, 10 economische sector scores, industrie score en scores voor bedrijven en de overheid. Uit onderzoeken bleek dat men eigenlijk weinig mensen klagen ook al zijn ze negatief over een bepaald product, waardoor de effecten vragen doen opwekken. Het waarde voor hun geld en levenskwaliteit spelen een enorme rol, het is belangrijk wat een stad te bieden heeft. Voor een stad is niet het doel om financieel succesvol te zijn, maar dat het welzijn en tevredenheid van de bewoners goed is. De lokale bevolking zijn vaak belangrijke stakeholders voor het marketing proces. Want een niet blije bevolking kan imago van de stad schade doen, waardoor negatieve beelden bij bezoekers en potentiële bewoners kunnen ontstaan. Alhoewel er vaak wordt uit gegaan dat mensen wonen op de plek die het best voldoet aan hun eisen, is dit niet altijd de waarheid, want mensen vinden het vaak riskant of moeilijk om naar een andere plek te verhuizen. Mensen verlaten hun plek vaak voor een meer concurrerend, meer aantrekkelijke locatie of blijven op de plek maar blijven niet tevreden met hun stad. Artikel 9 City Branding and the Tourist Gaze Steden benadrukken of de materiële karakteristieken van een stad zoals gebouwen of evenementen, of hun immateriële aspecten, zoals verhalen, slogans en logos. Op deze manier proberen zich te onderscheiden van anderen. Een toerist bezoekt een plek om iets te zien wat ze normaal gesproken thuis of op het werk niet zien, gazing at signs. De toerist gaze verschilt tussen verschillende samenlevingen en is altijd sociaal geconstrueerd. Chinezen vinden Frankfurt am Main mooier dan Rome. De groei van het toerisme gaat hand in hand met de fotografie, waardoor sites in sigths werden veranderd. Het blijkt dat mensen vaak dezelfde foto s nemen van de dingen waar al de meeste foto s van bestaan. Het is belangrijk dat een stad objecten heeft die men wil fotograferen. Als een stad hier niet over beschikt is het vaak moeilijk om zich te brandmerken. De meeste toeristen volgen de menigte en bezoeken vaak de plekken die anderen ook onderzocht hebben. Het is dus belangrijk voor een stad om dit imago op te bouwen en de toeristen aan te trekken. Alles wat ook maar een beetje speciaal is kan toeristen aantrekken. Toeristen komen om te kijken naar bepaalde objecten in het bebouwde gebied, namelijk paths, edges, districts, nodes, landmarks. Het blijkt dat sommige steden beter blijven hangen in de gedachten van mensen dan anderen, vooral edges and landmarks fuctioneren als het voordragen van het imago. Ook evenementen zorgen voor toeristen, zowel terugkerende evenementen als

10 evenementen die eenmalig zijn. Toeristen kunnen een stad ook bezoeken omdat ze deze associëren met een beroemd persoon of omdat ze een reputatie hebben door de lokale economie (Eindhoven). Het Matthew effect: For to all those who have, more will be given, and they will have an abundance; but from those who have nothing, even what they have will be taken away. Artikel 10 Paradoxes of City Branding and societal Changes Het organiseren van evenementen is een belangrijke strategie voor promotie van steden. Het brandmerken van een stad met verhalen die het unieke van de stad vertellen en ook voorzien in een framewerk die er voor zorgt dat we de stad begrijpen. Een goede strategie of slogan kan daarbij helpen. City marketing is een continue proces. De relatie tussen het imago van de stad en de stad hebben vaak meerdere gezichten. Wanneer een stad veranderd, hoeft het imago van de stad niet mee te veranderen. Ook kan een nieuwe imago te snel veranderen, terwijl het imago nog niet gerealiseerd is. Of juist de perceptie van de buitenwereld is veranderd, terwijl er in de stad zelf niets veranderd is. Citybranding werkt door middel van gerelateerde parameters - Het stadsimago wil alleen de positieve aspecten van een stad benadrukken, veel aspecten van de stad worden genegeerd. Steden worden wel veel meer hetzelfde, omdat ze van elkaar leren. Er wordt vaak gebruik gemaakt van bepaalde indexen, waarmee het niveau van de stad benadrukt wordt. - Het stadsimago wil de perceptie van het publiek wijzigen, het vormen van de kijk op een locatie. Het brandmerken van een stad wordt gedaan door lokale supporters te ontwinkelen, een publiekprivate samenwerking en dit toe te passen op het internationale publiek. Citymarketing kan of de geest van de plek vernietigen of juist verandering brengen die de lokale bevolking kan waarderen. - Deze bestaat tussen de tacit link tussen het stadsimago en haar identiteit. Het imago is een samenvatting van waarheid en het unieke van de plek. - Het vermogen om de interpretatie van de mensen te beïnvloeden, door het aanbieden van een framewerk voor de bewoners als niet-bewoners om de stad te kunnen beleven. Het kan zijn dat een bepaald bericht wel aanslaat bij de lokale bevolking maar niet bij de bezoekers (of andersom). Het is het belangrijkst dat een boodschap zo simpel mogelijk is, zodat gelijk duidelijk is wat men wil overbrengen. Artikel 11 Online City Branding Door middel van het internet is wereldwijde marketing mogelijk gemaakt, hierin zijn twee duidelijke directies in online branding, namelijk de promotie en communicatie van waardes, identiteit and persoonlijkheid, en de creatie van online gemeenschappen die geassocieerd worden met het imago. Door het Web 2.0 is iedereen niet alleen meer de ontvangen maar ook degene die de berichten kan versturen. Elke individueel kan invloed uitoefenen op de perceptie of evaluatie van een stad. Een website kan voor bewustzijn zorgen, vertrouwdheid en het imago scheppen. Een stad kan zich identificeren, hun brand design aanbieden, wat de stad te bieden heeft, gedrag en kan spreken met het publiek. Blogs van steden, travel blogs erg belangrijk om toeristen te trekken. Hierdoor kunnen de bloggers zelf een doelgroep worden, het trekken van deze bloggers en hopen op een positieve reactie op het internet. Ook mensen van de gemeenten kunnen zelf gaan denken over een blog. Stadsmanagers moeten zelf bewust bezig zijn met gesprekken, chats en forums, zodat het publiek het gevoel krijgt dat ze worden betrokken en enig invloed kunnen uitoefenen. Ze moeten hier nog wel de voordelen uit kunnen halen! Artikel 12 Regional Marketing Een beleid hangt helemaal af van de bereidwilligheid van mensen om naar dat gebied te komen of hier te blijven, die vaak gebaseerd is op de aantrekkelijkheid van het gebied. Vaak is de migratie naar een gebied vaak

11 gebaseerd op onvolledige of onnauwkeurige informatie. De bedoeling van de politieke maatregelingen zijn het beïnvloeden van de keuzes van gekozen doelgroepen, waarbij promotie, activiteiten en organisatorische maatregelen worden gebruikt. Het primaire doel is het veranderen van het imago, de verandering over een langere periode is belangrijk voor geografische marketing. De case studies van Zwitserland en Nederland laten zien dat het imago vaak stabiel is en moeilijk te veranderen is. Er is per provincie een profile index gemaakt, waarbij de volgende punten van belang waren: 1. Het is gemakkelijk om een baan te vinden 2. Het is gemakkelijk om contact te vinden met anderen 3. Het bied mogelijkheden voor actieve recreatie 4. Het bied veel educatie mogelijkheden 5. Het is een mooie provincie 6. Het bied veel culturele faciliteiten Een belangrijke vraag op het gebied van verandering is: Zijn deze gerelateerd aan verandering in realiteit of aan de verandering in de manier waarop het wordt waargenomen? Het onderzoek in Groningen laat zien dat sommige aspecten van het imago van geografische gebieden zoals steden of regio s kunnen veranderen, maar dit gaat langzaam. In sommige gevallen, kleine korte termijn veranderen worden opgeteld tot medium termijn veranderingen. Sommige veranderingen van het imago kunnen toeschrijven aan de veranderingen van de realiteit, anders in de verandering van het waarnemen. De impact van de marketing campagne in Groningen kan niet worden bewezen zonder twijfel. Artikel 13 What can we learn from city marketing practice? Citymarketing is een proces dat bestaat uit een grote hoeveelheid activiteiten. Het begint met een nauwkeurige analyse van de situatie van de stad d.m.v. intensieve onderzoeken naar het stedelijk bezit, kansen en het publiek. De volgende stad is het identificeren en kiezen van een zekere visie op de stad en de doelen die gehaald moeten worden en een overeenkomst die het beste aansluit met zoveel mogelijk stakeholders. Hierna is de fase waarin specifieke projecten gepland worden die helpen om de doelen te halen en de verschillende rollen van instellingen verduidelijken. Daarna volgt de actieve uitvoering van city marketing maatregelen die ruimtelijk, financieel, organisatorisch of promotie kunnen zijn. Het proces eindigt met het monitoren en evalueren van de resultaten van de activiteiten. Amsterdam heeft als doel de strak aantrekkelijker te maken voor zowel de lokale en internationale bevolking en het internationale imago van de stad weer terug te krijgen. Ze hadden voor citymarketing 3 motieven, namelijk Amsterdams positie te verbeteren, het imago van liberale stad te veranderen waardoor andere dingen ook naar voren komen en het verbeteren van uitgestrekt imago dat alleen te bereiken is door een systematisch en gestructureerde citymarketing. De 16 meest belangrijke kenmerken van Amsterdam werden verwerkt in een Spiderweb, die door stakeholders beoordeeld konden worden. Hieruit werden de 6 meest belangrijke punten gehaald, waarvan 3 de positie van de stad sterk hielden en 3 die de positie van de stad nog konden gaan versterken. Vanuit hier werd een publiekprivate organisatie opgericht, namelijk de Amsterdam Partners. Hierdoor ontstond er een grote participatie en een goede samenwerking. De stad moest een nieuwe imago krijgen, een nieuwe slogan die makkelijk te onthouden viel. Amsterdam heeft twee algemene maar serieuze valkuilen vermeden. Ze zijn namelijk niet gestart en gestopt met alleen een advertentie campagne. Tevens hebben ze niet alleen een strategie gekozen gericht op toeristen, maar een wijdere basis van economische activiteiten en doelgroepen. De drie kritieken waren rond 3 belangrijke punten. De selectie van de 16 dimensies die de stad representeerde, waarna deze verminderd werden naar 6, en in 3 belangrijke waarden, waarna een slogan gevormd is die daar

12 niet duidelijk bij aansluit. Daarnaast is de selectie van de doelgroepen vaag en kan leiden tot moeilijkheden in berichtgeving naar de doelgroepen. Als derde, Citybranding is niet in zijn geheel gebruikt, maar meer als een promotie werktuig. Boedapest is een stad met een ongelijke en gefragmenteerd karakter, tevens mist de stad de waardering van marketing. Maar het verspreid zich nu wel meer, maar de uitvoering is nog onduidelijk. Voor grote steden, zoals Boedapest, is het vak lastig om zich te richten op 1 of 2 aspecten. Maar sinds kort kent deze stad ook een groep van specialisten die zich daar op richt. Met een nieuw logo en de slogan The City of Senses willen ze verder komen. Een probleem in Boedapest is de administratieve structuur, van wel 23 districten, waardoor samenwerking erg moeilijk is. Een nieuw initiatief is Seven Stars of Central Europe, waarbij de steden Berlijn, Dresden, Praag, Wenen, Salzburg en München worden gepromoot. Het doel hiervan is om de 7 steden gezamenlijk aan te bieden op de markt in de VS, waardoor ze alle 7 worden bezocht. Het is belangrijk om een bepaald marketing proces te volgen en niet sporadisch iets te doen of alleen met promotionele activiteiten. Een sterke samenwerking voor beslissingen en acties zijn belangrijken en de doelgroepen moeten duidelijk worden vastgesteld. Tevens kan citymarketing voor meer gebruikt worden dan alleen toerisme. Het is belangrijk dat er een stabiel, positief beeld gevormd is bij de stad. 1. Het begrijpen van en het waarderen van citymarketing is nodig voordat men wil beginnen, hierdoor kan men het proces beter steunen, een gezamenlijke perceptie en communicatie. 2. Een grote samenwerking en een duidelijke rol waardoor coördinatie effectief kan zijn bij de marketing activiteiten. 3. De uitvoering van marketing als een proces en niet sporadisch of gefragmenteerde activiteiten. 4. Citymarketing kan gebruikt worden voor meer doelgroepen dan toeristen alleen. 5. Het monitoren en evalueren van de marketing activiteiten zijn van groot belang.

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015 Best Formats In Media Sponsoring Inleiding Advertising or sponsoring TV & Web formats The audience s point of view Key learnings Best Formats in Media Sponsoring is een studie over de waardering van sponsoring

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

The New Tourist and Co-Creation. Creation

The New Tourist and Co-Creation. Creation The New Tourist and Co-Creation Creation Masterclass Sociale Innovatie Kenniscentrum Kusttoerisme 22 oktober 2009 Koert de Jager Lector NHTV The New Consumer Does this New Consumer really exist? Is Is

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015 Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie 20 mei 2015 Onderzoek - doelstelling Marketing en technologie beiden raken steeds verder verweven met elkaar. Vandaag kunnen ze niet meer

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Netwerkdynamiek. Stakeholders- en netwerkanalyse. Nanne Dodde. Doorn, 5 juni Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg

Netwerkdynamiek. Stakeholders- en netwerkanalyse. Nanne Dodde. Doorn, 5 juni Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg Netwerkdynamiek Stakeholders- en netwerkanalyse Nanne Dodde Doorn, 5 juni 2013 Strategische activiteiten voor meer waarde en resultaat in de zorg From evidence to insight: Achieving outcomes that matter.

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Verwelkoming door de voorzitter van de adviescommissie, dr. ir. Peter Wouters

Verwelkoming door de voorzitter van de adviescommissie, dr. ir. Peter Wouters 16:00 17:30 Adviescommissie Verwelkoming door de voorzitter van de adviescommissie, dr. ir. Peter Wouters Workshop thema: kansen voor innovatie in bedrijven 16:05 16:30 Operationele activiteiten om innovatie

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

Workshop Design Thinking Initiate

Workshop Design Thinking Initiate Workshop Design Thinking 07-09-2017 Initiate Wij zijn Achtergrond als Industrieel ontwerpers en bekend met onderwerpen als product ontwerp, Design thinking, prototyping, conceptueel ontwerp en crowd sourcing.

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014

Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014 Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014 Even voorstellen Marketingadvies voor softwarebedrijven Marketing strategie Product positionering Content creatie Interim marketing

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Criteria voor een goede ICT-Architectuur

Criteria voor een goede ICT-Architectuur Criteria voor een goede ICT-Architectuur Studiedag NGI Afdeling Architectuur Wat is een goede architectuur volgens NK ICT-Architectuur? A guided tour by Jan Turk through the website of the NK ICT Architectuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind Case Oak & Morrow Tom Luuring Martijn van de Zuidwind Tei Van Den Neste Terugblik Vragen hoe sluiten gemeentelijke zaken aan op de doelen belangen van de inwoner? wat mag een inwoner van een gemeente verwachten?

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011 Marketing automatisering en supply chain management Nieuwegein 20 oktober 2011 Agenda Inleiding marketing automatisering en supply chain management (Albert Noppen, Media Alliantie) Aprimo, integrated marketing

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEURT VAN RANDERAAT 12 MAART 2014 SITE urban development VRAAGSTELLING IK WIL VERANDERINGEN DOORVOEREN, IK WEET OOK WAT ER NODIG IS, MAAR MIJN ORGANISATIE

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Een oplossing voor duurzamer stedelijk toerisme? Dr. Hans Westerbeek Dr. Ko Koens Dr. ir. Frans Melissen Breda University of Applied Sciences (NHTV)

Een oplossing voor duurzamer stedelijk toerisme? Dr. Hans Westerbeek Dr. Ko Koens Dr. ir. Frans Melissen Breda University of Applied Sciences (NHTV) Een oplossing voor duurzamer stedelijk toerisme? Dr. Hans Westerbeek Dr. Ko Koens Dr. ir. Frans Melissen Breda University of Applied Sciences (NHTV) De komende 20 minuten Begin bij het begin: Understanding

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE?

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? Marketing, Big Data en privacyregels Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA - 14 november 2013 - Big data & marketing (Energieverbruik, KNMI data en bouwjaar

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie