Marketingstrategie Zaanstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingstrategie Zaanstreek"

Transcriptie

1 Marketingstrategie Zaanstreek Strategie voor de Zaanstreek en de rol van Stichting Marketing Zaanstreek 25 april 2012 Stichting Marketing Zaanstreek

2 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding: gebiedsmarketing in het algemeen Stichting Marketing Zaanstreek: wie, wat, waarom en hoe? Missie, ambitie en doelstellingen: wat wil de Zaanstreek bereiken? Marketingstrategie: hoe gaan we dit aanpakken? Positionering: wat beloven we? Marketingmix: hoe gaan we dit bewijzen? Bezoekers: hoe richt de strategie zich op bezoekers? Bedrijven: hoe richt de strategie zich op bedrijven? Organisatie en uitvoering: hoe krijgen we dit voor elkaar? Activiteiten: welke concrete activiteiten voert SMZ uit? Monitoring: hoe meten we of de Zaanstreek sterker wordt? Tot slot: samenwerking SMZ en Zaankanters? Bijlagen: A. Bestuur en brand management SMZ B. Marketingteams SMZ C. Oprichtingsstatuten SMZ D. Samenwerkingsconvenant gemeente Zaanstad en SMZ E. Verificatieonderzoek Motivaction marketingstrategie SMZ F. Schema marketingstrategie Zaanstreek G. Schema en omschrijving marketingactiviteiten SMZ in H. Scorekaarten Zaanse participatie en pr-publicaties I. Begroting SMZ

3 Samenvatting Zaanse Marketingstrategie 1. Inleiding: gebiedsmarketing in het algemeen De marketing van gebieden - zoals de Zaanstreek - behelst het zo effectief mogelijk managen van de (merk)reputatie, om zo de ambitie en doelstellingen te realiseren. De merkreputatie is de uitkomst van productontwikkeling en promotie. 2. Stichting Marketing Zaanstreek: wie, wat, waarom en hoe? Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) is een publiek-private samenwerking tussen Zaanse overheden en Zaanse organisaties die de belangen van de Zaanstreek als sociaaleconomische entiteit willen dienen door: A. het activeren van de streek in lijn met de marketingstrategie, B. Zaanse organisaties te faciliteren in de uitvoering hiervan en C. De Zaanstreek te profileren door middel van pr en promotie. 3. Missie, ambitie en doelstellingen: wat wil de Zaanstreek bereiken? De Zaanstreek wil haar welvaart en welzijn borgen in de toekomst ( Zaans Evenwicht ). Daarom streeft de streek naar een sociaaleconomische positie die gelijk komt te liggen aan het gemiddelde van de andere MRA subregio s. Koopkracht en kopkracht (inkomen en opleiding) zijn hierbij de belangrijkste ijkpunten. In 20 jaar wil de streek op gelijke hoogte zijn als haar omgeving. 4. Marketingstrategie: hoe gaan we dit aanpakken? Focus op het vasthouden en aantrekken van modern georiënteerde hoogopgeleiden. Voor deze groep the place to be zijn. Het levensstijl van deze groep is vooruitkomen en daarvan genieten: work hard, play hard. Belangrijkste markt is Bewoners. 5. Positionering: wat beloven we? Het mooie van toen en het goede van nu, oftewel Schans en smartphone. Vertaald als: In de Zaanstreek heb je het goed voor elkaar en heb je alle zaken die het leven mooi maken vlakbij. Het is dan ook echt genieten aan de Zaan. 6. Marketingmix: hoe gaan we dit bewijzen? Benutten van het rijke Zaanse potentieel in zowel product als promotie en dan steeds afgestemd op de gekozen doelgroep. 7. Bezoekers: hoe richt de strategie zich op bezoekers? Verwennen van bezoekers met dezelfde instelling als de gewenste bewoners zorgt voor versterking van de draagkracht van die kwalitatieve Zaanse winkels, horeca en attracties waarmee we ook de bewoners willen aantrekken en vasthouden. 8. Bedrijven: hoe richt de strategie zich op bedrijven? Onze focusdoelgroep is dol op commerciële beroepen. Naast de Zaanse topsectoren wordt daarom de commerciële sector naar de Zaanstreek gelokt. 9. Organisatie en uitvoering: hoe krijgen we dit voor elkaar? Het marketing management van SMZ werkt steeds aan A. activeren, B. faciliteren en C. profileren van de Zaanstreek in samenwerking met drie marketingteams uit de markten: I. Bewoners, II. Bezoekers en III. Bedrijven. Vanuit deze teams werken we actief aan een grote, Zaansgroene olievlek. 10. Activiteiten: welke concrete activiteiten voert SMZ uit? Prioriteitsprojecten zijn voor I. Bewoners de opbouw van het internetportaal wonen in de Zaanstreek en de uitnutting hiervan in o.a. nieuwbouwdagen en de promotie hiervan. Voor II. Bezoekers de opbouw van een volledige database van Zaanse aanbieders en vervolgens de onderlinge verknoping en promotie. Voor III. Bedrijven het beschikbaar stellen van acquisitiemateriaal aan Zaanse bedrijfsdirecteuren en de benutting van hun ambassadeursrol. 11. Monitoring: hoe meten we of de Zaanstreek sterker wordt? Met behulp van standaard kosteloze CBS informatie, een eigen periodiek merkkrachtonderzoek en diverse ranglijstjes in de markt en media. 12. Tot slot: samenwerking SMZ en Zaankanters? SMZ is overtuigd van de grote potentie van de Zaanstreek. SMZ werkt graag samen met een ieder die ook een structurele bijdrage wil leveren aan deze langdurige opgave op weg naar een veelbelovende toekomst voor toekomstige generaties Zaankanters. 1

4 1. Inleiding: gebiedsmarketing in het algemeen Het actief vermarkten van steden, regio s en landen krijgt steeds meer aandacht als beleids- en managementinstrument. Van oudsher wordt het toegepast om toeristen aan te trekken, maar nu steeds meer voor het vasthouden en aantrekken van specifieke soorten bewoners, bezoekers en bedrijven. De focus op bepaalde doelgroepen is afhankelijk van het einddoel dat een gemeente of regio wil bereiken. Marketing is namelijk een middel/instrument en niet een doel op zich. Een belangrijk marketinggereedschap is het creëren van een sterke (merk)reputatie bij de focusdoelgroepen voor het gebied. Deze merkreputatie wordt bij mensen opgebouwd door hun eigen ervaringen met het gebied ( echt leuke winkels hier ), door aanbevelingen van anderen ( daar moet je zeker eens heen gaan ) en door bewijsmateriaal ( slechts 12 minuten van Amsterdam CS ). Met het instrument marketing probeert men de opbouw van de merkreputatie in de gewenste richting te regisseren. Belangrijkste middelen hierbij zijn productontwikkeling om het aanbod aantrekkelijk te maken en promotie om de doelgroep te informeren over dit aanbod. Door een effectieve combinatie van product en promotie ontstaat een aantrekkelijke reputatie voor de focusdoelgroepen. Met het behoud en het aantrekken van deze groepen bereikt het gebied de doelstelling. In dit document draait het om de Zaanstreek, niet alleen als geografisch gebied maar ook als samenleving met een veelheid aan actoren. Richard Florida (socioloog en urbane wetenschapper) legt in zijn boek The Rise of the Creative Class (2002) uit dat mensen een gebied beoordelen door zichzelf (onbewust) drie vragen te stellen: Who's there? What's there? What's going on? 2. Stichting Marketing Zaanstreek: wie, wat, waarom en hoe? De Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) is een publiekprivate samenwerking tussen de Zaanse gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de Zaanse bedrijven Albert Heijn, Rabobank Zaanstreek, Forbo, Loders Croklaan, Parteon en het Zaans Medisch Centrum (zie bijlage A). Deze partijen streven uit maatschappelijk, commercieel en personeelsbelang naar een sterkere sociaaleconomische positie van De Zaanstreek (als geografisch gebied en sociaal-economische gemeenschap). Kort gezegd: men wil meer koopkracht en kopkracht (inkomen en opleiding) in de streek. Het initiatief voor de oprichting van de stichting is genomen door de gemeente Zaanstad. In de oprichtingsstatuten (zie bijlage C) zijn de belangrijkste voorwaarden waarbinnen de stichting opereert vastgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst wordt de rol van gemeente Zaanstad binnen SMZ verder uitgelegd (zie bijlage D). De Zaanstreek (gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan) is één van de zeven subregio s van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Zaanstreek telt ongeveer inwoners en heeft een bruto regionaal product (BRP) van circa 4 miljard euro per jaar (2011). De partners van de stichting vinden dat het succesvol vermarkten van De Zaanstreek een gemeenschappelijk belang en verantwoordelijkheid is van Zaankanters en Zaanse organisaties zoals overheden, bedrijven en NGO s. Stichting Marketing Zaanstreek is opgericht om als organisatie: A. dit gemeenschappelijke belang en deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te activeren en te regisseren in de Zaanse gemeenschap door middel van een overkoepelende Zaanse marketingstrategie; B. de belanghebbenden zoveel mogelijk te faciliteren - in de implementatie van de strategie in hun werkzaamheden - met kennis, kunde en praktische middelen, zoals een beeldbank; C. zelf als stichting het algemene profileren van de streek ter hand te nemen door middel van promotie en pr. 1

5 Opmerking: Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de doelstellingen van De Zaanstreek (lees: activiteiten) van de stichting zoals die hierboven zijn beschreven en de doelstellingen zoals deze hieronder aan bod komen. 3. Missie, ambitie en doelstellingen: wat wil de Zaanstreek bereiken? SMZ heeft mede op basis van de beleidsnotitie Zaans Evenwicht van de gemeente Zaanstad de volgende missie, ambitie en doelstellingen van de Zaanstreek (als gebied c.q. maatschappij) voor de lange termijn opgesteld: Missie De missie is het waarborgen van de welvaart en het welzijn voor de huidige en toekomstige generaties Zaankanters. De achterliggende gedachte bij de missie is dat de Zaanstreek al honderden jaren een gebied is waarin zijn gebruikers kunnen floreren en dat deze omstandigheid ook voor de toekomstige Zaankanters beschikbaar dient te zijn. Een sterk welvaartsniveau zorgt voor meer evenwicht tussen sterke en minder sterke schouders om de Zaanse lasten te dragen. Ambitie Deze missie is vertaald naar de ambitie om de huidige sociaaleconomische positie van de Zaanstreek minimaal op gelijk niveau te brengen met het gemiddelde van de andere subregio s in de Metropoolregio Amsterdam (MRA): Amstelveen, Almere, t Gooi, Haarlem, Haarlemmermeer en Waterland. Vooral de eerder genoemde koopkracht en kopkracht onder de Zaanse bevolking zijn hierbij van belang. In deze ambitie komt naar voren dat de Zaanstreek niet Nederland maar zijn directe omgeving als ijkpunt dient te gebruiken omdat deze andere subregio s van de MRA een enigszins gelijke afhankelijkheidsrelatie tot Amsterdam hebben en tegelijkertijd een mogelijke alternatieve vestigingsplaats zijn voor bewoners en bedrijven die de Zaanstreek graag aan zich wil binden. Hoofddoelstellingen (ten aanzien van I. Bewoners) De ambitie is gekwantificeerd naar drie concrete hoofddoelstellingen, zoals voorgesteld voor de Zaanstreek. Deze zijn gelieerd aan jaarlijkse statistische informatie (CBS) die goed verantwoord, transparant en jaarlijks vrij beschikbaar is. 1. Stijging van het aandeel hoogopgeleiden van de Zaanse beroepsbevolking (15-65 jaar) tot een niveau dat gelijk is aan het gemiddelde van de MRA subregio s in een periode van 20 jaar. In 2010 staat de Zaanstreek op een index van 82 (22% hoogopgeleiden in de beroepsbevolking) ten opzichte van het gemiddelde van de MRA subregio s van 100 (27% hoogopgeleiden in de beroepsbevolking). Bron: CBS, jaarlijks beschikbaar. 2. Stijging van het besteedbaar inkomen van de Zaanse bevolking tot een niveau dat gelijk is aan het gemiddelde van de MRA subregio s in een periode van 20 jaar. In 2010 staat de Zaanstreek op een index van 85 (gemiddeld besteedbaar inkomen van ,-) ten opzichte van het gemiddelde van de MRA subregio s van 100 (gemiddeld besteedbaar inkomen van ,-). Bron: CBS, jaarlijks beschikbaar. 3. Stijging van de gemiddelde waardering - in de vorm van een rapportcijfer - van de Zaanstreek als gebied om te vertoeven (horeca, winkels, uitgaan, etc.) met 1,0 punt in 10 jaar onder bewoners en omwonenden. In 2011 is een nulmeting uitgevoerd waarbij de bewoners de Zaanstreek een 7,2 gaven en omwonenden (uit de MRA en Noord-Holland boven het IJ t/m Alkmaar) een 6,7. Bron: Motivaction, tweejaarlijks beschikbaar. Deze hoofddoelstellingen zijn gericht op het zorgen voor een evenwichtigere bevolkingsopbouw van bewoners. Afgeleide doelstellingen voor bezoekers en bedrijven worden behandeld bij de strategie ten aanzien van deze markten (paragraaf 8 en 9). Naast de doelstellingen zijn er andere 2

6 indicatoren die kunnen helpen om het meest effectieve beleid te bepalen, zoals de jaarlijkse Woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten, waarin de gemeente Zaanstad in 2011 op de 27 e plaats stond (van de 50 grootste Nederlandse gemeenten); en de ranglijst Beste Gemeenten van Elsevier waarin Zaanstad (237 e ), Wormerland (297 e ) en Oostzaan (40 e ) wisselend scoren (van alle 418 Nederlandse gemeenten). 4. Marketingstrategie: hoe gaan we dit aanpakken? De realisatie van de missie, ambitie en doelstellingen is alleen mogelijk als de Zaanstreek structureel een hoger aandeel hoogopgeleiden (HBO en WO) aan zich weet te verbinden als bewoner. Deze groep heeft statistisch ook het gewenste hogere besteedbaar inkomen. Om effectief te kunnen zijn in de steeds sterker concurrerende markt voor hoogopgeleide bewoners is er in samenwerking met bureau Motivaction en op basis van het door haar gehanteerde Mentality-model (zie figuur 1 hieronder) gekozen om binnen de groep hoogopgeleiden te focussen op de modern georiënteerde mentaliteitsgroep opwaarts mobielen (zie bijlage E). 1 Dit zijn mensen die hard werken aan hun sociaal-maatschappelijke status en die een intensief leven leiden waarbij ze graag gebruikmaken van moderne voorzieningen en gemak in de nabije omgeving. Ze houden ervan om te consumeren en zichzelf te verwennen. Ze gebruiken graag moderne technieken zoals draadloos internet in en rond het liefst karakteristieke huis dat ze bewonen. Het motto van deze groep is: work hard, play hard ( Ik werk er hard voor dus nu mag ik er ook van genieten ). De Zaanstreek heeft deze groep nu al veel te bieden met zijn regionaalstedelijke voorzieningen, de (water)rijke cultuurhistorische setting (voor deze groep een statusverlenende factor) en zijn ligging naast Amsterdam. Daarnaast heeft deze groep een meer dan gemiddelde ondernemingsdrift, als manier om het door hen gewenste leven te kunnen realiseren, zodat er een overlapping is met de denkers, doeners en durvers zoals die in de economische structuurvisie van gemeente Zaanstad worden benoemd. NB: De mentaliteitsgroep opwaarts mobielen heeft alle leeftijden en inkomensniveaus in zijn gelederen. De Zaanstreek richt zich op het hoogopgeleide deel van deze groep (zie cirkel in schema hieronder). Figuur 1. Mentality-model van Motivaction en de geselecteerde focusdoelgroep. Motivaction, 2011 Bron: 1 Motivaction (2011), Doelgroepbepaling bezoekers en bewoners van de Zaanstreek. 3

7 Strategie is ook kiezen wat we niet doen. De Zaanstreek focust niet op de traditioneel georiënteerde hoogopgeleiden die binnen de MRA een sterkere voorkeur hebben voor veiligekeuze -regio s als Haarlem en t Gooi. Dit geldt ook voor de progressief georiënteerde hoogopgeleiden die te zeer verknocht zijn aan de voorzieningen en atmosfeer in Amsterdam. De gekozen focus betekent overigens niet dat andere groepen met een andere mentaliteit of een lager opleidingsniveau niet welkom zijn. De focus betekent dat de gekozen doelgroep meer dan welkom is en dat de Zaanstreek voor deze groep the place to be wil zijn om te gaan wonen en bij voorkeur ook te gaan werken, ondernemen en recreëren. Om dit laatste te realiseren en om het totaalaanbod echt sterk te maken dient de Zaanstreek een bijpassend klimaat en aanbod voor werk en vrije tijd te creëren. De stichting focust op de meest effectief te behouden en aan te trekken groep hoogopgeleiden. Hierdoor worden budget en menskracht gericht ingezet. Omdat de Zaanstreek de opwaarts mobielen nu al veel te bieden heeft, kunnen we direct beginnen. Ook dat is kiezen voor effectiviteit. Opmerking 1: In de marketingstrategie voor de Zaanstreek is het vasthouden en aantrekken van de beoogde bewonersgroep leidend. De strategie richting bezoekers en bedrijven is hierbij dienend. In figuur 2 is dit grafisch verbeeld door de middelste en hoogste kolom voor Bewoners te reserveren. Opmerking 2: Geografisch is de belangrijkste markt de Zaanstreek zelf en daarnaast de MRA aangevuld met Noord-Holland boven t IJ tot en met Alkmaar. In dit marktgebied willen we in ieder geval de concurrentie met de andere subregio s binnen de MRA aangaan en niet verliezen van bijvoorbeeld Almere of IJmond. Figuur 2. Schema Marketingstrategie op hoofdlijnen (zie bijlage F voor grotere versie) 4

8 Wat weten we van de doelgroep? De opwaarts mobielen willen ondermeer graag hun status en succes tonen. Ze wonen daarom bij voorkeur liever in een karakteristiek (Zaans) huis dan in een standaardwoning. Ze leiden een intensief leven en hebben daarom een grote voorkeur voor stedelijke voorzieningen in de directe omgeving, zoals een supermarkt, kinderopvang, sportclub en horeca. Ze gaan graag naar in hun ogen spannende evenementen waar ze zien en gezien kunnen worden, zoals Dance Valley, of misschien wel Zingen op de Zaan. Ze hebben een voorkeur voor meer extraverte banen in (als meer sexy ervaren) sectoren als de zakelijke dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn een baan als accountmanager bij KPN of een marketingfunctie bij Forbo. Ook start deze groep bovengemiddeld vaak een eigen bedrijf om zo hun vooruitgang zelf in de hand te nemen. Bekende Zaankanters als Albert Heijn, de gebroeders Molenaar en Piet Boon passen heel goed in deze levensstijl maar net zo goed veel nieuwe Nederlanders, die vaak sterk gericht zijn op sociale vooruitgang. De geselecteerde groep vindt het belangrijk om te genieten van wat zij heeft bereikt en om zichzelf regelmatig te verwennen. 5. Positionering: wat beloven we? Om onze doelgroep van denkers, durvers en doeners (oftewel hoogopgeleide opwaarts mobielen ) te verleiden, is de volgende positionering (merkbelofte) bepaald: In de Zaanstreek heb je het goed voor elkaar en heb je alle zaken die het leven mooi maken vlakbij. Het is dan ook echt genieten aan de Zaan. Deze positionering maakt duidelijk dat de Zaanstreek staat voor een modern, dynamisch leven waar de zaken goed geregeld zijn en waar in alle gemakken wordt voorzien, in zowel een regionaal stedelijke omgeving (Zaandam) als een dorpse/landelijke omgeving (overige Zaanstreek). Belangrijke pijlers voor de positionering zijn de rijke cultuurhistorische setting rondom de Zaan, het regionale voorzieningenaanbod (met winkelgebied, bioscoop en uitgaansgebied) en het feit dat je in de Zaanstreek veel meer waar (lees: veel meer huis) voor je geld krijgt dan in Amsterdam, terwijl het toch direct naast de hoofdstad ligt op minder dan 15 minuten afstand. Hierbij realiseren we ons dat de Zaanstreek de focusdoelgroep nu al veel heeft te bieden, maar dat dit nu niet altijd zichtbaar en vindbaar is. Met het nieuwe stadshart van Zaandam wordt hierin een enorme inhaalslag gemaakt en ook de toekomstige Tweede Coentunnel is een enorme opsteker. Een vereenvoudigde samenvatting van de positionering is: Schans en smartphone : het mooie van toen en het aangename van nu. Aanspreekstijl: voorbeeld van de tone of voice rondom genieten Aan de Zaan gebeurt het! Dat heeft nog niet iedereen door, maar jij wel. Hier regel je een huis waar anderen alleen maar van kunnen dromen. En dat in een gezellige omgeving vol water en historie, met volop winkels en cafés vlakbij en Amsterdam om de hoek. Keihard genieten dus. Aan de Zaan zit je op goud. Voorbeeldactiviteiten van SMZ: A. Activeren: het organiseren van workshops met de ontwikkelaars die betrokken zijn bij Inverdan. B. Faciliteren: het beschikbaar stellen van een nieuwe Zaanse beeldbank met daarin veel beeldmateriaal van genietende Zaankanters (o.a. uitgaan, winkelen en sporten) C. Profileren: het actief benaderen van potentiële bewoners door de opzet en promotie van de Zaanse nieuwbouwdag (redactionele aandacht en adverteren in o.a. Spits, Metro, NHD en Parool). 6. Marketingmix: hoe gaan we dit bewijzen? Om de Zaanse merkbelofte ( genieten aan de Zaan ) waar te maken voor huidige en toekomstige bewoners uit de focusdoelgroep, moet het aanbod op orde zijn. Dit is gedeeltelijk al het geval, maar er is ook sprake van potentieel dat nog ingevuld moet worden. Met het vernieuwde stadcentrum rondom het intercitystation Zaandam is een aantrekkelijke entree gecreëerd met tal van voorzieningen. In het dorpse en landelijke gebied, zoals in Oostzaan, kan men karakteristiek wonen in het groen met Amsterdam om de hoek. Steeds meer cultuurhistorisch erfgoed krijgt een 5

9 nieuwe bestemming, zoals grand-café Batavia in de beroemde fabriekswand aan de Veerdijk te Wormer. Andere plekken hebben genoeg potentie voor een toekomstige rijke invulling. Juist de historische mix van wonen, werken en recreëren aan de Zaan maken de streek zo geschikt voor de moderne mens, die voorzieningen voor zijn intensieve leven zo veel mogelijk binnen handbereik wil hebben. Om de concurrentie aan te kunnen, zal de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie) van de Zaanstreek steeds sterker moeten zijn dan die van de andere subregio s van de MRA. Het Zaanse product is de hierboven beschreven waterrijke streek met al zijn aanbod om van het leven te genieten, zoals kenmerkende Zaanse woningen, gezellige winkelstraten, schitterende fiets- en vaarroutes en terrassen aan het water. Of zoals onderzoeksbureau Motivaction het vernieuwde Zaandam beschrijft: De enige betaalbare binnenstad in de Metropoolregio Amsterdam. Met de Zaanse prijs krijg je veel meer woning en waar voor je geld dan in Amsterdam. De Zaanse promotie is gericht op het genereren van free publicity door pr waarbij de media positief over de Zaanstreek schrijven en vertellen. De eigen inwoners en organisaties zijn daarbij belangrijk als ambassadeurs. De tactiek is om zowel hen als de media optimaal te faciliteren met aantrekkelijke beschrijvingen, sfeerbeelden, informatie en persoonlijke hulp. Een eenduidige, eenvoudige en heldere boodschap is daarbij cruciaal. Genieten van het rijke Zaanse aanbod vlak naast Amsterdam is deze boodschap. Zaandam vormt als regionaal stedelijk centrum het eerste visitekaartje voor de streek, net zoals Amsterdam dat weer is voor de gehele metropoolregio. Ook de andere subregio s van de MRA hebben elk een eigen bekende stad als middelpunt: Haarlem voor het Kennemerland, Hoofddorp voor de Haarlemmermeer, Almere voor Flevoland, et cetera. Voorbeeldactiviteiten van SMZ: A. Activeren: de organisatie van de Dam tot Damloop wordt meegenomen in de Zaanse marketingstrategie waarbij naast het sportieve karakter het recreatieve karakter (ontmoeten, winkelen, et cetera) verder wordt ontwikkeld. Idee is bij voorbeeld een programma voor de partners en de kids van de hardlopers. B. Faciliteren: SMZ faciliteert het overleg met Zaanse partijen (horeca, winkeliers en leisure) C. Profileren: SMZ neemt het voortouw in de promotie van het extra aanbod door middel van reclamemateriaal, social media en persberichten. 7. Bezoekers: hoe richt de strategie zich op bezoekers? Het realiseren van de ambitie en het vasthouden en aantrekken van de beschreven groep hoogopgeleiden, wordt enorm gestimuleerd als we deze modern georiënteerde groep ook de door hen gewilde bezoekersfaciliteiten bieden. Hierdoor ontstaat synergie tussen de markten voor bewoners en bezoekers, waardoor de strategie aan kracht wint. Door in te zetten op een kwalitatief aanbod dat aansluit bij de wensen van modern georiënteerde hoogopgeleiden wordt juist deze doelgroep ook onder de externe toeristen aangetrokken: beter opgeleid, meer dan gemiddeld geïnteresseerd in historie en cultuur, maar dan wel graag op een moderne en spannende manier gepresenteerd. Bij voorkeur gecombineerd met bijvoorbeeld winkelbezoek en na afloop graag een cappuccino op een mooi terras. Door een aanbod dat aansluit op onze eigen gewenste inwoners ontstaat er veel meer economisch draagvlak voor ondernemers - zoals de Koekfabriek in Zaandam - die hun best doen dergelijke groepen onder de Zaanse inwoners en bezoekers aan te spreken. Belangrijk voorbeeld zijn de zelfstandig reizende toeristen die met de trein naar de Zaanse Schans komen en daar een aantal uren verblijven in plaats van de touringcartoerist met een gemiddelde bezoekduur van 20 minuten. Ook de stimulering van bedrijfs- en groepsuitjes uit de regio Noord-Holland passen goed in deze aanpak waarvoor er wel een passend aanbod aanwezig moet zijn. Varen op de Zaan, mooie fietsroutes, terrassen aan het water of op pittoreske pleintjes, bijzondere boetiekjes of heel grote 6

10 winkels en goede parkeervoorzieningen, zijn daarbij zaken die onze Zaanstreek zo aantrekkelijk mogelijk (kunnen) maken. Belangrijk bij het bezoekersbeleid is om ons te realiseren dat meer dan vier op de vijf bezoekers de eigen Zaanse inwoners betreft die in hun eigen woonomgeving winkelen, uitgaan en recreëren. De concurrentie van omliggende steden zoals Haarlem en Alkmaar, maar ook Almere en Amstelveen, is hierbij een bekend gegeven. Partijen als Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam (let op welke naam dit hotel gebruikt) en het Zaans Museum richten zich al op de beschreven doelgroep, maar hebben dringend behoefte aan bijpassend aanbod en vertier in de Zaanstreek. Ten aanzien van II. Bezoekers heeft SMZ drie concrete ondersteunende doelstellingen voor de Zaanstreek: 1. Stijging van het aantal binnenlandse externe bezoekers tot het gemiddelde van Almere en Haarlem in een periode van 20 jaar. In 2010 had Zaanstad externe binnenlandse bezoekers. Het gemiddelde van Almere en Haarlem ligt in 2010 op (Almere en Haarlem 1,2 mln). Bron: CVO, jaarlijks beschikbaar. 2. Stijging van de gemiddelde besteding per binnenlandse externe bezoeker tot het gemiddelde van Almere en Haarlem in een periode van 20 jaar. In 2010 was de gemiddelde besteding per externe binnenlandse bezoeker aan Zaanstad 38. Het gemiddelde van Almere en Haarlem ligt in 2010 op 42,- (Almere 40,- en Haarlem 44,-). Bron: CVO, jaarlijks beschikbaar. 3. Stijging van de gemiddelde bezoekfrequentie per binnenlandse externe bezoeker per jaar tot het gemiddelde van Almere en Haarlem in een periode van 20 jaar. In 2010 was de gemiddelde bezoekfrequentie per externe binnenlandse bezoeker aan Zaanstad 2,0 keer. Het gemiddelde van Almere en Haarlem ligt in 2010 op 2,3 (Almere 2,3 en Haarlem 2,3). Bron: CVO, jaarlijks beschikbaar. Aanvullend wordt ook tweejaarlijks de merkkracht op het gebied van de waardering van het bezoekersaanbod in de Zaanstreek gemeten: Stijging van de gemiddelde waardering in de vorm van een rapportcijfer - van de Zaanstreek als gebied om te bezoeken met 1,0 punt in een periode van 10 jaar onder bewoners en omwonenden. In 2011 is een nulmeting uitgevoerd waarbij de bewoners de Zaanstreek een 6,0 gaven en omwonenden (uit de MRA en Noord-Holland boven het IJ t/m Alkmaar) een 5,5. Bron: Motivaction, tweejaarlijks. Voorbeeldactiviteiten van SMZ: A. Activeren: De circa 50 actieve Zaanse gidsen en rondleiders (o.a. cultureel, architectonisch en historisch) worden meegenomen in de Zaanse marketingstrategie. B. Faciliteren: op wordt een helder overzicht gepresenteerd van de gidsen, hun of haar specialiteit en welke buitenlandse talen mogelijk zijn. Een keer per jaar worden de gidsen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de nieuwste informatie, training en onderlinge kennisuitwisseling. C. Profileren: op de website van Zaanstreek maar ook die van haar toeristische partners zoals hotels en Zaanse schans krijgt het gidsenaanbod haar eigen plek/verwijzing.grote partijen buiten de Zaanstreek worden actief geïnformeerd. 8. Bedrijven: hoe richt de strategie zich op bedrijven? Net als bij de markt voor bezoekers wordt het vasthouden en aantrekken van de groep hoogopgeleiden gestimuleerd als we deze groep ook de door hen gewilde in hun ogen meer sexy banen in moderne vaak commerciële bedrijfstakken kunnen aanbieden in hun woonomgeving. Aanvullend op de versterking van de door Zaanstad benoemde topsectoren: food, creatief, toerisme en logistiek. 2 is het daarom belangrijk om de verdere groei van de commerciële 2 Gemeente Zaanstad (2011), Economische Sctructuurvisie (ESV) Zaanstad. Economische Zaken, Gemeente Zaanstad. 7

11 sector (vroeger de tertiaire sector genoemd), waaronder o.a. de zakelijke en creatieve dienstverlening vallen, optimaal te faciliteren. Deze sector die vaak vervlochten en verbonden is met de topsectoren is de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot de grootste private werkgever van de Zaanstreek. 3 Het gaat hierbij om bedrijven als administratiebureaus, advocatuur, beveiligingsbedrijven, adviesbureaus, reclamediensten, architecten, et cetera. Vaak klein tot middelgroot en sterk gebonden aan de regio door opdrachtgevers en werknemers. In het hogere segment erg kennisintensief en zonder milieubelasting, waardoor de bedrijven gemakkelijk in de bebouwde stedelijke omgeving een plaats kunnen vinden. Voorbeelden zijn ingenieursbureau DHV dat met circa 100 ingenieurs, net als het regionale kantoor van DAS Rechtsbijstand, is gevestigd naast station Zaandam, en het middelgrote architectenbureau Hooyschuur dat op het Noordeinde in Wormerveer is gevestigd. Intercitystation Zaandam is hierbij het economische zwaartepunt, omdat het met zijn uitstekende verbindingen naar zowel Amsterdam als Noord- Holland boven het IJ als noordelijk knooppunt van de MRA fungeert en tegelijkertijd een kwalitatieve, prettige stedelijke omgeving biedt voor de moderne veeleisende werknemer. Zaandam en de Zaanstreek zijn daarmee de landingsplaats voor groeiende zakelijke dienstverleners uit Noord-Holland boven het IJ. Dit gebied is daarmee een belangrijk acquisitiegebied voor de Zaanstreek. SMZ en de gemeente Zaanstad trekken zoveel mogelijk samen op bij de ontwikkeling van Zaanse promotie- en acquisitiematerialen voor de topsectoren en de hierdoor vervlochten commerciële sector. Ten aanzien van bedrijven heeft SMZ drie concrete ondersteunende doelstellingen voor de Zaanstreek: 1. Stijging van het gemiddeld Bruto Regionaal Product (BRP) per capita van van de Zaanstreek tot het gemiddelde niveau van de MRA subregio s 4 in een periode van 20 jaar. In 2008 staat de Zaanstreek op een index van 81 ( ,-) ten opzichte van het gemiddelde van de subregio s van de MRA = 100 ( ,-). Bron: CBS, jaarlijks beschikbaar. 2. Stijging van het gemiddeld aantal banen per inwoner van de Zaanstreek tot het gemiddelde niveau van de MRA subregio s in een periode van 20 jaar. In 2008 staat de Zaanstreek op een index van 71 (0,28) ten opzichte van het gemiddelde van de subregio s van de MRA = 100 (0,40). Bron: CBS, jaarlijks beschikbaar. 3. Stijging van het aandeel banen in de commerciële sector in de Zaanstreek tot het gemiddelde niveau van de MRA subregio s. In 2008 staat de Zaanstreek op een index van 90 (50%) ten opzichte van het gemiddelde van de subregio s van de MRA = 100 (56%). Bron: CBS, jaarlijks beschikbaar. Aanvullend wordt ook tweejaarlijks de merkkracht op het gebied van ondernemen in de Zaanstreek gemeten: Stijging van de gemiddelde waardering in de vorm van een rapportcijfer - van de Zaanstreek als gebied met de mogelijkheid om te ondernemen met 1,0 punt in een periode van 10 jaar onder bewoners en omwonenden. In 2011 is een nulmeting uitgevoerd waarbij de bewoners de Zaanstreek een 6,0 gaven en omwonenden (uit de MRA en Noord-Holland boven het IJ t/m Alkmaar) een 5,5. Bron: Motivaction, tweejaarlijks beschikbaar. Voorbeeld activiteiten van SMZ: A. Activeren: Zaanse bedrijven worden via Zaanse bedrijven, ZON en Zaanse netwerkorganisaties meegenomen in de Zaanse marketingstrategie. B. Faciliteren: In overleg wordt Zaans acquisitiemateriaal gemaakt waarin de verknoping met Amsterdam en de MRA duidelijk naar voren komt in tekst en vooral beeld. 3 Gemeente Zaanstad (2010) Werken langs de Zaan 2010, bijlage 1. Economische Zaken, Gemeente Zaanstad. 4 Deze gegevens zijn alleen op COROP-niveau beschikbaar, dus Groot-Amsterdam (Amsterdam, Amstel-Meerlanden en Waterland) wordt niet meegerekend 8

12 C. Profileren: SMZ verspreidt actief het Zaanse beeldmateriaal onder de media maar vooral ook onder MRA instituten zoals ATCB, I amsterdam, Amsterdam Inbusiness, SRA, et cetera. 9. Organisatie en uitvoering: hoe krijgen we dit voor elkaar? De Zaanstreek is een gebied met meer dan inwoners (Zaanstad: , Wormerland: en Oostzaan: 9.100) in en een bruto regionaal product (BRP) van meer dan 4 miljard euro 6. Stichting Marketing Zaanstreek zal relatief altijd een kleine speler zijn en streeft daarom steeds naar een optimaal hefboomeffect van haar activiteiten vanuit een basisstrategie en centrale beschikbaarheid van kennis en materiaal. Daarna is eigen initiatief van mensen en organisaties, in lijn met de gemeenschappelijke strategie, cruciaal bij de versterking van de streek. SMZ richt zich daarom continu op de harmonisatie van het publieke, het private en het door haar gekozen marketingbeleid. Alleen als dit op een effectieve manier op elkaar is afgestemd, zijn we in staat om een Zaanse vuist te maken, daadkrachtig aan de slag te gaan en succes te oogsten. SMZ zal actief haar strategie uitventen en coalities aangaan met partijen die het Zaanse aanbod voor wonen, werken, recreëren en investeren in de praktijk kunnen waarmaken ( product ) en kunnen uitdragen ( promotie ). Partijen hierin zijn onder andere de Zaanse gemeenten, projectontwikkelaars, ondernemers, organisatoren van evenementen, erfgoedstichtingen en (winkeliers)verenigingen. Ook met bovenregionale organisaties die de MRA als werkgebied hebben, zoals het ATCB, de Provincie Noord-Holland en I amsterdam, wordt samengewerkt om (buitenlandse) toeristen te stimuleren een bezoek aan de Zaanstreek te brengen. De organisatie van SMZ wordt gevormd door het bestuur en het brand management (zie bijlage II). Daarnaast zijn er drie structurele marketingteams gevormd die zich respectievelijk bezighouden met het behouden en aantrekken van bewoners, bezoekers en bedrijven. In deze teams - waarin Zaanse sleutelfiguren uit de betreffende sectoren zitting hebben genomen - wordt zowel gespard over beleid als over concrete activiteiten die in hun ogen prioriteit dienen te krijgen. De directe bijdrage van de teamleden zit voornamelijk in de aanpassing van de eigen (bedrijfs)activiteiten zodat deze beter aansluiten op de Zaanse marketingstrategie. Daarnaast wordt gevraagd of deze organisaties een ambassadeur willen zijn voor de Zaanstreek door bijvoorbeeld op hun website de weblink naar Zaanstreek.nl en foto s en videomateriaal op te nemen. Met de voorbeeldfunctie van deze partijen voor ogen kunnen andere Zaanse partijen aansluiten. Dit zwaan-kleef-aan-principe is belangrijk omdat men in de Zaanstreek graag eerst ziet en dan gelooft. Het is (nog) niet de bedoeling dat de teams een veel grotere rol spelen dan die van sparringpartner. Het gaat nu nog te ver als een team zelf evenementen, projecten of producten gaat ontwikkelen. Wel kunnen de teams projecten selecteren en deze door middel van een projectorganisatie op touw zetten waarbij in veel gevallen een van de gemeenten of SMZ het voortouw kan nemen in de eerste organisatie. De individuele teamleden kunnen wel direct een rol spelen als ambassadeur richting de Zaanse gemeenschap of als promotor bij de acquisitie van bedrijven van buiten de streek. Indien de ervaring leert dat er behoefte is aan een zwaardere opzet van de marketingteams dan die als sparringpartner, zouden de teams een verenigingsstructuur kunnen krijgen. Hiermee komen de teams echter al gauw op het grondgebied van bestaande structuren zoals die van de VVV en ZON die al een positie hebben en waar SMZ al zoveel mogelijk mee samenwerkt. SMZ neemt het voortouw in de algemene public relations en promotie van de Zaanstreek, waarbij het internetplatform als basis dient. Hiermee wil SMZ gaan fungeren als een Zaans persbureau, dat zijn expertise en capaciteit direct inzet voor de benutting van Zaanse prmogelijkheden en deze indirect beschikbaar stelt aan Zaanse organisaties. 5 CBS (2011), Regionale kerncijfers bevolking. Inwoners per gemeente. Centraal Bureau voor de Statistiek. Den Haag: Heerlen. 6 Provincie Noord-Holland (2011), Economische Atlas van Noord-Holland. Provincie Noord-Holland, Haarlem. 9

13 10. Activiteiten: welke concrete activiteiten voert SMZ uit? Zoals genoemd onder punt 2 wie, wat, waarom en hoe heeft SMZ drie uitgangspunten voor haar beleid: A. Activeren en regisseren van een overkoepelende Zaanse marketingstrategie; B. Faciliteren van de stakeholders bij het vermarkten van de Zaanstreek richting bewoners, bezoekers en bedrijven; en C. Profileren door middel van promotie en PR van de Zaanstreek. Alle werkzaamheden van SMZ zijn er steeds op gericht om vanuit deze uitgangspunten, vanuit de strategie en met activiteiten op het gebied van product en promotie de merkreputatie van de Zaanstreek zodanig te versterken dat de overkoepelende sociaaleconomische doelstellingen op het gebied van opleidingsniveau en inkomen worden gerealiseerd. De merkreputatie van de Zaanstreek wordt gevormd door wat de doelgroep ervaart en verneemt over ons gebied en SMZ probeert met de stakeholders dit zo slim mogelijk bij te sturen. Hieronder wordt eerst een beeld beschreven van de opbouw van de activiteiten door de jaren heen. Het eerste jaar van de Stichting Marketing Zaanstreek (2011) is gebruikt voor het opbouwen van een solide ondergrond. Met behulp van eigen Zaanse inzichten, bestaand en nieuw onderzoek is de marketingstrategie ontwikkeld om op een zo effectief mogelijke manier het gewilde Zaans Evenwicht te realiseren. Deze strategie is gedeeld en versterkt in samenwerking met Zaanse stakeholders. Door de opbouw van een nieuw internetplatform inclusief sociale media is men in staat managementinformatie gemakkelijker met elkaar te delen en de basale promotie van het Zaanse aanbod op een aantrekkelijke manier aan te bieden. Daarnaast zijn in 2011 de verschillende marketingteams geïnstalleerd en hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden waarin is overlegd over de meest effectieve uitvoering per markt (bewoners, bezoekers en bedrijven). In het tweede jaar (2012) richten we op ons op initiatieven waarmee de Zaanstreek actief de markt kan benaderen. Voor deze initiatieven is het van belang dat zoveel mogelijk partijen aanhaken. De tactiek is tweeledig. Ten eerste worden de Zaanse aanbieders van aanbod voor bewoners, bezoekers en bedrijven optimaal gefaciliteerd met o.a. kennis, kunde en beeldmateriaal. Bijvoorbeeld met een gratis mediabank waar iedereen het juiste beeld- en tekstmateriaal snel kan vinden. Voor NGO s is het materiaal gratis; aan commerciële partijen wordt een beperkte bijdrage gevraagd. Ten tweede zijn er voor elk marktsegment projecten geselecteerd die het Zaanse aanbod in beweging kunnen zetten. Belangrijkste projecten per deelmarkt zijn: I. Bewoners: in samenwerking met het Marketingteam Bewoners wordt het internetplatform ontwikkeld, waarop op een aantrekkelijke manier zowel het bestaande als nieuwbouw woningaanbod in de Zaanstreek wordt gepresenteerd. Als dit platform gereed is, kunnen de Zaanse woningaanbieders in gezamenlijke promotiecampagnes naar buiten treden rondom bijvoorbeeld de Landelijke Nieuwbouwdag. II. Bezoekers: in samenwerking met het Marketingteam Bezoekers wordt gezorgd dat het Zaanse bezoekersaanbod bijna volledig in de VVV-database terugkomt en wordt de uitgaansmodule online gezet. Voor de buitenlandse toerist wordt door de gemeente Zaanstad samengewerkt met I amsterdam en de provincie Noord- Holland aan de ontwikkeling van een vergaand e-tourism programma. De Zaanstreek wordt hierbij steeds geprofileerd als de plaats buiten Amsterdam om te genieten van industrieel erfgoed. III. Bedrijven: in samenwerking met het Marketingteam Bedrijven en de gemeente Zaanstad worden de digitale en papieren basismaterialen voor acquisitie ontwikkeld, waarin per sector en per geografisch gebied de sterke kanten van de Zaanstreek worden gepresenteerd. Directeuren uit het marketingteam worden gebruikt als ambassadeurs voor de Zaanstreek. Teamoverstijgend zijn de pr-activiteiten voor de Zaanstreek, waarin SMZ de leiding neemt. Grote nieuwswaardige gebeurtenissen zoals de opening van het stadhuis, het vollopen van de 10

14 (ontdempte) Gracht in Zaandam, de Tweede Coentunnel - zullen worden uitgebuit richting mediaredacties in nauwe afstemming met de betrokken overheden en organisaties. Omdat 2012 het eerste jaar van de gezamenlijke actieve marktbenadering is, is de verwachting dat veel Zaanse partijen onder het typisch Zaanse motto eerst zien, dan geloven pas later aanhaken. Het jaar 2013 is daarom het jaar waarin de Zaanse eendracht en daarmee de kracht sterker zal zijn en de ondersteunende mediacampagnes evenredig groter kunnen worden. Naast de verdere uitbouw van de activiteiten, zoals beschreven voor het jaar 2012, kunnen in dit jaar nieuwe projecten gestart worden, zoals een integraal boekingsysteem voor o.a. overnachtingen, stadsgidsen en vaartochten. 11. Monitoring: hoe meten we of de Zaanstreek sterker wordt? De kracht van de Zaanstreek en de resultaten van het hefboom-werk van SMZ worden met regelmaat gemeten. Het effect op twee hoofddoelstellingen (gemiddeld besteedbaar inkomen en het aandeel hoogopgeleiden) wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van statistische informatie (CBS). Het effect van de inspanningen op de derde hoofddoelstelling (de reputatie van het merk Zaanstreek: bekendheid, waardering, gebruik en aanbeveling) wordt elke twee jaar gemeten door een extern onderzoeksbureau (Motivaction). Het onderzoek richt zich op Zaankanters en op inwoners van de Metropoolregio Amsterdam en van Noord-Holland boven het IJ tot en met Alkmaar. Het onderzoek levert informatie op waar en hoe de marketingstrategie moet worden bijgestuurd. De nulmeting voor het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus van In 2013 wordt het onderzoek weer uitgevoerd. Voor het monitoren van de activiteiten van de stichting is een managementrapportage voor het bestuur van de stichting opgezet die bijhoudt in welke mate de beschreven activiteiten worden gerealiseerd. Vier keer per jaar vindt deze rapportage plaats en zullen issues waar het brand management voor staat in de bestuursvergadering onder leiding van de burgemeester van gemeente Zaanstad worden behandeld. De managementrapportage wordt aangevuld met de uitkomsten van een aparte scorekaart voor elke marktgroep (bewoners, bezoekers en bedrijven). Hierop is te zien hoeveel en in welke mate Zaanse organisaties (van bed & breakfast tot Forbo) passief en actief participeren in de Zaanse marketingstrategie en de Zaanse marketingactiviteiten. Hieruit dient de olievlekwerking, waarbij steeds meer organisaties elkaar aansteken, tot uiting te komen. Een soortgelijke scorekaart is gemaakt om bij te houden in hoeveel media (publicaties en uitzendingen) de Zaanstreek is doorgedringen. 12. Tot slot: samenwerking SMZ en Zaankanters? De geografische ligging naast Amsterdam en de goede verbindingen (binnenkort met de Tweede Coentunnel) geven de streek alle kans om zijn eigen krachten beter te benutten. De unieke ligging aan de rivier de Zaan, die een schilderachtige dorpse en landelijke setting combineert met een stoer panorama van afwisselend stedelijk erfgoed. Het uitgestrekte veenweide landschap, in combinatie met een steeds verder te verrijken aanbod van woningen, werk en stedelijke recreatievoorzieningen. Alles heeft de streek in huis om de harten te winnen van huidige en toekomstige generaties goed opgeleide Zaankanters. De kracht en het toekomstig succes van de Zaanstreek zijn in handen van zijn inwoners, ondernemers en investeerders en de overheden die met elkaar het gewilde rijke aanbod in handen hebben en dat verder kunnen verrijken. Stichting Marketing Zaansteek werkt graag samen met alle Zaankanters en Zaanse stakeholders die een bijdrage willen leveren om de sociaal-economische ambitie van de Zaanstreek waar te maken. Deze samenwerking zal een groot uithoudingsvermogen nodig hebben, want streek- en citymarketing is zoals veel andere gebieden en steden al hebben ervaren geen korte sprint, maar een marathon. De omstandigheden zijn gunstig en het is aan onze streek om hierin een 11

15 goede prestatie neer te zetten en vanuit een goede positie het stokje door te geven aan de volgende generatie Zaankanters. Namens Stichting Marketing Zaanstreek, Mw. Geke Faber (vz), Mw. Hankie van Baasbank, Dhr. Martin Hofstede, Dhr. Harold Sieben, Dhr. Loek Favre, Dhr. Rob Meijrink, Dhr. Albert Voogd en Dhr. Rob Dillmann 12

16 Bijlage A. Bestuur en brand management SMZ Bestuur Het bestuur van SMZ bestaat uit: Geke Faber Burgemeester gemeente Zaanstad (voorzitter) Hankie van Baasbank Kamer van Koophandel Amsterdam Martin Hofstede Rabobank Zaanstreek Harold Sieben Forbo Loek Favre Loders Croklaan Rob Meijrink Parteon Albert Voogd Albert Heijn Rob Dillmann Zaans Medisch Centrum Brand management Onder het toezicht van het bestuur van SMZ zijn de brand manager en de assistent brand manager actief. Brand manager Eduard Dirkzwager (Wormerveer, 1967) is via familie, interesses en verenigingen actief verbonden met de Zaanstreek. Na zijn studie Economie en een marketingcarrière bij Unilever is hij sinds 2002 gespecialiseerd in het marketingmanagement van steden en gebieden. Assistent brand manager Harald Wouters is sociaal geograaf en studeerde cum laude af op de vestigingsvoorkeuren van jonge hoogopgeleiden en het imago van Nederlandse steden. 13

17 Bijlage B. Marketingteams SMZ Marketingteam Bewoners (Zaans Bouwplatform) Marina Slot ZVH Bert de Graaf Parteon Erwin Hooijschuur Van der Gragt Patrick Lammers Van der Gragt Gerben Floris Floris Infra Jeroen Hooyschuur Hooyschuur Architecten bna Jan Goedhart FKG Architecten Robert de Joode Kuijs Reinder Kakes Sjoerd Hoorn Hoorn De Vos Metselaar & Sturop Jeroen Olthof Gemeente Zaanstad Cees Tip Gemeente Zaanstad Koert-Jan van Hees Gemeente Zaanstad Marketingteam Bezoekers Isabelle Salsmans Hugo Hess Christel van de Geer André Drost Maarten Voster Fokelien Renckens Isabella de Jong Piet de Koning Simone Richardson Ed Pielkenrood Mieke Pasman Tom Tulleken Piet Oudega Hildebrand de Boer Arjan Bloem Rob Vooren Hélène Pattijn Harm Jan Egberts Pieter Grandiek Yvonne Kelatow Marc Spaan Willem Kooijman Efendi Koseoglu Oscar Coesel Barbara Visser Pauline Souren Marieke Ros Ward Hilboezen Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam (General Manager) Loods 5 (Eigenaar/directeur) Forbo (Manager Bedrijfsbezoeken) Vereniging Zaanse Molen (Voorzitter) Stichting Zaanse Schans (Voorzitter) Zaans Museum (Directeur) Kunstcentrum (Directeur) Zaantheater (Directeur) Le Champion (Directeur)/ Dam tot Damloop Organisator MidZomerZaan Stichting Wormerveer heeft meer Stichting Wormerveer heeft meer Vereniging Zaans Erfgoed (Voorzitter) Stichting Holland Route (ERIH) (Directeur) Kajak Centrum Arjan Bloem (Directeur) Varen op de Zaan (Ondernemer) Cocon Vastgoed (Eigenaar Chocoladefabriek Verkade) Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (Voorzitter) De Fabriek/Stichting Oeverloos (Bestuurslid) Serah Artisan (feest-/vergadercentrum, cultuurpodium) Taets Gallery Hembrugterrein (Eigenaar) Ondernemer Zaanse Schans De Tulp Party- en Zalencentrum (Eigenaar) Twiskepoort (Ondernemer) Gemeente Zaanstad (Wethouder EZ) Gemeente Zaanstad (sector Beleidsuitvoering) Gemeente Zaanstad (sector Beleidsontwikkeling) OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) 14

18 Marketingteam Bedrijven Eric Lankhorst Roel Hart Guido Voss Timo de Regt Sjoerd de Keizer Mirjam van Dijk Steven Meester Ruud Keinemans Martin Broeders Jan Ruig Jaap Knap Marco Bleeker Machteld Bos Tom van Roon Raoul van der Struijk Maurits Zeinstra Piet Smit Koen Ruiter Martijn Jonker Barbara Visser Susanne Meyer Bea van Voorthuizen ZON (Voorzitter) ZON (Vicevoorzitter) De Maatschappij (voorzitter)/ Duijn Bloem Voss Advocaten PDZ Uitzendbureau / Junior Kamer AdK Electrotechniek / Junior Kamer Duyvis Wiener Vercom International Zaanse Ondernemersdag (Voorzitter) PBB Accountants Ruig Wild en Gevogelte Knap Transport Groep Zaanbusiness Carebo Rabobank Zaanstreek Erdi Orange Nautical Services Mobile Keys/ ICT Zaanstreek (Voorzitter) DHV Zaandam KvK Amsterdam, Regiostimulering Zaanstreek Gemeente Zaanstad, Wethouder EZ Gemeente Zaanstad, EZ Gemeente Zaanstad, EZ (Accountmanager bedrijven) 15

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Het werkt in Zaanstad

Het werkt in Zaanstad Het werkt in Zaanstad Oudste industriegebied ter wereld is klaar voor de toekomst Er heeft altijd al een frisse wind gewaaid in dit stukje Holland aan de Zaan. Het vlakke land dat zo rijk is aan sloten

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstreek: activiteiten en projecten

Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstreek: activiteiten en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstreek: activiteiten en projecten 2014 Doelen en resultaten Bevorderen bekendheid en positieve beeldvorming van de Zaanstreek, met als gevolg; - aantrekken van meer bezoekers;

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/11918 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016-2019 Gevraagd besluit 1. De Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016 2019 vast te stellen, inhoudende: a. de doelen:

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Ondernemen in de Zaanstreek

Ondernemen in de Zaanstreek Ondernemen in de Zaanstreek Industrie molens aan de Zaan Oudste industriegebied ter wereld is klaar voor de toekomst Je weet dat je er bent. Het is een streek met karakter. Koen Ruiter, Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij centrumhart Zaandam. Uniek woon-/werkobject. Karakteristieke dijkwoning. Situering in kleinschalig winkelstraat

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij centrumhart Zaandam. Uniek woon-/werkobject. Karakteristieke dijkwoning. Situering in kleinschalig winkelstraat Huizen van Hoekstra & van Eck Zuiddijk 131, 1501 CE Zaandam Uniek woon-/werkobject Karakteristieke dijkwoning Situering in kleinschalig winkelstraat Nabij centrumhart Zaandam Veel bestemming-/gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND

VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND - 1 - VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND Kaderstelling door de gemeenteraad gaat over drie elementen: 1. De inhoud van beleid. Uitspraken over de te volgen koers, c.q. visie en de

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Locatie bkz koning davidstraat 03 Wonen aan de entree van de stad Comfortabel wonen nabij het gezellige centrum van Zaandam.

Nadere informatie

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat

Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Dit is de kans om vandaag je woning van morgen te kopen. project Koning Davidstraat Locatie bkz koning davidstraat 03 Wonen aan de entree van de stad Comfortabel wonen nabij het gezellige centrum van Zaandam.

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

2Westerweegh. Volop genieten van wonen

2Westerweegh. Volop genieten van wonen 2Westerweegh Volop genieten van wonen Inhoud 3Westerweegh Over Westerweegh... Pag 4 Wonen in Westzaan... Pag 6 Vertrouwd gevoel in modern jasje... Pag 8 Waterrijke en groene locatie... Pag 10 Situatie...

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans Aanleiding

Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans Aanleiding Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans 2030 Aanleiding Gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zijn vanaf het najaar van 2015 met elkaar in gesprek over de toekomst van de Zaanse Schans,

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Jeroen Geerdink, Stimuland Okkenbroek, 13 januari 2015

Jeroen Geerdink, Stimuland Okkenbroek, 13 januari 2015 Jeroen Geerdink, Stimuland Okkenbroek, 13 januari 2015 Op weg naar een nieuw platteland Minder voorzieningen Dienstverlening/retail verandert Digitalisering communicatie en werkprocessen Sociale levenstructuren

Nadere informatie