Strategisch Marketingplan 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Marketingplan 2007/2008"

Transcriptie

1 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello, Jim Perk, Mourad Ben Saddik, Soufiane Benhammou. Navigator: Mevr. Nuria Arbones Aran Consultant: De heer Hans Steensma Asessor: De heer Hans Posthumus Copyright 2007 de Hogeschool van Amsterdam: HES Hogeschool voor Economische Studies Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is verboden. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit document kunt u deze richten aan de de Hogeschool van Amsterdam: HES Hogeschool voor Economische Studies, afdeling Commerciële Economie voltijd Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 1

2 Voorwoord Dit eindrapport van de proftaak strategische en operationele planning, voor Stayokay, hebben wij gemaakt als studenten in het kader van onze opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Wij bedanken namens het hele team alle mensen die ons geholpen hebben met het samenstellen van dit eindrapport van harte, met name de inhoudsdeskundige dhr. Steensma die ons uitstekend heeft geadviseerd om het project tot een goed einde te laten lopen en onze navigator mw. Arbones die ons goed heeft weten bij te sturen. Het projectteam: Soufianne Benhammou, Mourad Ben Saddik, Jim Perk, Giovanni Scarabello, Jeroen van Walsem en Rens Zwiers Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 2

3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Probleemstelling. 5 Managementsamenvatting 6 1. Externe analyse Bedrijfstakanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse Distributieanalyse Macro-omgeving (DESTEP) Interne analyse Evaluatie huidige strategie Organisatie Portfolioanalyse Financiële positie SWOT-analyse Confrontatiematrix Strategie Strategische opties Doelstellingen Strategiebeschrijving Voorstel marktonderzoek Uitgebreide informatie Beschrijving kwalitatieve onderzoek Beschrijving kwantitatieve onderzoek Exportplan Elevator pitch Interne analyse exportland Externe analyse exportland SWOT-analyse Objectives Entree Strategy Marketingplan Bijlagen 55 Plan van aanpak 55 Landenanalyse (international market selection ). 64 Procesverslag 77 BA-lijst pagina.. 79 Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 3

4 Inleiding Voor u ligt het strategisch marketingplan 2007/2008 van Stayokay. Op verzoek van de Hogeschool van Amsterdam: HES Hogeschool voor Economische Studies is dit project geschreven door het Junior Marketing Managersteam CE2A6 volgend de opleiding Commerciële Economie. Ten behoeve van de algemeen directeur van Stayokay is ons de opdracht gegeven binnen een tijdsbestek van acht weken een strategisch marketingplan te maken. Strategische marketingplanning houdt zich enerzijds bezig met de toekomstige trends in de markt: de kansen en bedreigingen uit de omgeving van de organisaties anderzijds met de competenties van een organisatie: de sterkten en zwakten. Aan ons de taak om deze te koppelen waaruit uiteindelijk een advies uitvloeit over de toekomstige strategie van Stayokay. In de loop van dit strategisch marketingplan worden de volgende twee essentiële vragen beantwoordt: Waar gaat Stayokay concurreren Hoe gaat Stayokay zich onderscheiden t.o.v. de concurrent Dit strategische marketingplanning is geschreven aan de hand van boeken, zelfkennis, internet en bestaande rapporten van onder andere het Centraat Bureau voor de Statistiek. In dit strategische marketingplannning komt een duidelijke structurele opbouw naar voren. Als eerste wordt de interne- en externe omgeving geanalyseerd, hier vloeit een strategische analyse uit, vervolgens worden er meerdere strategische opties uitgewerkt. Dan zal er doelstellingen worden bepaald waarna de gekozen strategische opties verder worden uitgewerkt. Als laatste wordt het exportplan toegelicht. Wij hopen dat u aan de hand van het door ons opgestelde strategische marketingplanning een beslissing kunt maken over de toekomstplannen van Stayokay. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 4

5 Probleemstelling Het huidige concept loopt niet naar behoren volgens de algemene directeur van Stayokay en wil hier graag een verandering in brengen door een andere richting op te varen naar aanleiding van het strategisch marketing plan. Met betrekking tot de toenemende vraag van consumenten naar buitenshuis overnachtingen, wilt Stayokay door middel van dit strategisch plan hierop zo goed mogelijk inspelen. De doelstelling van dit strategische planning valt samen te vatten in het beantwoorden van twee essentiële vragen: - WAAR gaan we concurreren, dat wil zeggen welke markten kiezen we; - HOE gaan we concurreren ofwel hoe gaan we ons onderscheiden van de concurrent. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 5

6 Managementsamenvatting Stayokay, een hostelketen met 30 hostels verspreid over heel Nederland. Hiervoor was de bedoeling een strategisch marketingplan te schrijven voor de komende 3 jaar om de organisatie, in dit geval Stayokay, klaar te maken voor de toekomst. Aan ons de taak om een koppeling te maken tussen enerzijds de toekomstige trends op de markt en anderzijds de competenties van Stayokay. Uiteindelijk vloeit er een advies uit over de toekomstige strategische planning van Stayokay. Het ging hierbij om 2 essentiële vragen: Waar gaat Stayokay concurreren Hoe gaat Stayokay zich onderscheiden van de concurrent We hebben als eerste de interne analyse uitgevoerd om zo de organisatie in kaart te brengen. Ondanks de forse investeringen die Stayokay heeft gedaan, staat Stayokay sterk in de markt. Het jaar 2006 behoorde dan ook tot één van de beste jaren van Stayokay. We verwachten in de toekomst dat Stayokay deze stijgende lijn zal doortrekken, en zo een groter marktaandeel zal veroveren. Vervolgens is de externe analyse uitgevoerd, dit om de omgeving van Stayokay in kaart te brengen. Wat ons opvalt is dat de aantrekkelijkheid van de markt de laatste jaren is gestegen, met een aantal overnachtingen van 83,9 miljoen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Stayokay waar ze dankbaar gebruik van kunnen maken. De grootste directe concurrent is Bed en Breakfast Nederland (BBN). Het grootste verschil is dat de afnemer bij Stayokay een emotionele waarde overhoudt. Het betreft hier de volgende elementen: Sfeer, acceptatie, plezier en gezinsverbondenheid. Uit de SWOT-analyse is gebleken dat Stayokay as organisatie sterk in haar schoenen staat. De sterktes wegen zwaarder op dan de zwaktes. Het zwakste punt is naamsbekendheid, dit kan echter opgeschroefd worden door te investeren in betere en duidelijkere communicatieuitingen. De toekomstige strategie in het gekozen exportland: Frankrijk is een voor borduring op de strategie die in Nederland wordt uitgevoerd. Het enige verschil is dit dat er nog 2 punten zijn in staan die verder geanalyseerd en uitgevoerd dienen te worden. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 6

7 1. Externe analyse 1.1 Bedrijfstakanalyse Het doel van de bedrijfstakanalyse is om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de markt, de grootte van de marktomvang en de trends die in de markt opereren. Hieronder is een tabel van het aantal overnachtingen dat de toeristen doorbrengen in Nederland verdeeld over een aantal verschillende soorten accommodaties. Er is een duidelijke groei te zien in de overnachtingbranche. Het aantal overnachtingen steeg in 2006 met 4,7% tot een recordhoogte van 83,9 miljoen ten opzichte van Wat verder opvalt is dat het aantal Nederlanders vaker in eigen land op vakantie ging. Het aantal binnenlandse overnachtingen steeg ten opzichte van 2005 in 2006 met 3,8 procent. Gezien de statistieken is de grote trend dat het aantal overnachtingen binnen deze bedrijfstak jaarlijks alsmaar stijgt. Voor StayOkay is dit een kans die niet over het hoofd gezien mag worden en dus hierop ingespeeld moet worden. Natuurlijk wel rekening houdende met de concurrentie. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 7

8 1.2 Afnemersanalyse Het gaat goed met de logiesaccommodaties in Nederland. Vergeleken met het voorgaande jaren zijn de percentages gestegen in 2006 op alle fronten. Het aantal gasten in logiesaccommodaties steeg met 8,8 procent tot 28,5 miljoen, en het aantal overnachtingen met 4,7 procent tot 83,9 miljoen. Het aantal buitenlandse gasten steeg met 7 procent tot 10,7 miljoen; en het aantal buitenlandse overnachtingen met 5,9 procent tot 26,9 miljoen. Ook Nederlanders verbleven in 2006 vaker in eigen land. Het aantal Nederlandse gasten steeg met 9,8 procent. Zoals in figuur 1 goed te zien is: De grootste gedeelte van de gasten (62%) komt voornamelijk in de zomermaanden (aprilseptember). In het eerste kwartaal zijn er de minste gasten. Dit is ook wel logisch omdat in de warme maanden iedereen op vakantie wil. Het verschilt uiteraard per logievorm. In figuur 2 kun je goed zien in welke maanden er veel gasten ververblijven Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 8

9 Overnachting van de gasten Van alle gasten overnachten er 63% in een hotel,pension of jeugdaccomodatie. Dit is dus de grootste groep, en tevens ook de enige overnachtingsvorm die steeds meer groeit. De kampeerterreinen en huisjescomplexen hebben een kleine terugval gekend. in dit figuur is dat duidelijk te zien. Er zijn een aantal segmenten te vinden als het gaat om overnachtingen bij accommodaties, namelijk: Jongeren Gezinnen Toeristen Backpackers vriendengroepen Sportclubs Bedrijven Het is vanzelfsprekend dat elke segment voor eigen doelen naar een bepaald accommodatie gaan. Zo is het voor jongeren vaak om plezier te maken en te ontspannen. Toeristen en backpackers zijn er om de stad te verkennen en erop uit te trekken. Sportclubs en bedrijven gaan er heen om de teamwork te verbeteren door interactieve activiteiten te doen. En vriendengroepen gaan er vooral heen om het samen gezellig te hebben. Conclusie Wat we kunnen concluderen van de marktomvang uit de overnachtingbranche is dat deze stijgende is ten opzicht van Zo steeg het aantal overnachtingen bijvoorbeeld in 2006 met 4,7% tot een hoogte van 83,9 miljoen. We constateren ook een stijgende lijn in de logiesaccommodaties, en met name in die van de hostelbranche. De meeste mensen (63%) maken gebruik van deze accommodatie. Een positief effect voor Stayokay zijn de bijzondere locaties met verschillende Thema s. Zo hebben zij drie soorten thema s die onder te verdelen zijn in: City, Kust en water en Groene omgeving, met de daarbij behorende activiteiten. Stayokay is telefonisch, per en via de twee sites van Stayokay makkelijk te bereiken. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/2008 9

10 1.3 Concurrentenanalyse Na enige analyse betreft de directe concurrenten van StayOkay blijkt dat Bed & Breakfast verruit de grootste is. Vandaar over deze organisatie wat meer uitgebreide informatie. Daarna volgt een analyse van concurrentievormen die zich als het ware in hetzelfde bedrijfstak begeven als Stayokay, hierbij te denken aan van der Valk hotels en campings. Achtergrond Bed & Breakfast Nederland (BBN) is een organisatie voor bed & breakfast eigenaren in Nederland, waarbij 2066 bed & breakfast eigenaren zijn aangesloten. De organisatie is opgericht in 1999 met het doel een compleet overzicht te bieden van bed & breakfast accommodaties in Nederland. BBN heeft hiermee aan de vraag beantwoord van bed & breakfast eigenaren om beter vindbaar te zijn op internet. Online marketing vormt een belangrijke spil tussen bed & breakfast eigenaar en bed & breakfast bezoeker en BBN vervult hiermee een belangrijke promotionele rol voor bed & breakfast eigenaren in Nederland. BBN biedt naast de portal andere marketingmiddelen om bed & breakfast in Nederland te promoten, waaronder het boek 'Bed & Breakfast in Nederland'. BBN heeft met haar promotionele activiteiten een wereldwijd bereik en onderhoudt contacten met diverse marktpartijen in binnen- en buitenland, zoals de overheid, bed & breakfast organisaties uit andere landen en de (internationale) media. Wat is bed & breakfast? Bed & Breakfast betekent letterlijk 'bed en ontbijt'. In Nederland noemt men het ook wel logies met ontbijt, gastenkamer of pension. Bed & breakfast is een kleinschalige accommodatievorm die voor korte verhuur wordt aangeboden. Bijna alle bed & breakfasts zijn gevestigd in een woonhuis en worden gerund door de eigenaren van het betreffende huis. Een bed & breakfast onderscheidt zich van andere accommodatievormen door een persoonlijk en gastvrij ontvangst in een bijzonder verblijf. In Nederland zijn ongeveer 3450 B&B's, verspreid over steden, dorpen en het platteland. Bed & breakfast bezoeker BBN biedt de bed & breakfast bezoeker een compleet aanbod van kleinschalige accommodaties in alle categorieën van eenvoudig tot zeer luxe: een grote online aanbod van informatie over bed & breakfast in Nederland. De website heeft een uitgebreide zoekmodule, waardoor de bezoekers eenvoudig kunnen zoeken op plaatsnaam, op trefwoord, op wensen en eisen of met behulp van een kaart. De website bevat gedetailleerde informatie over de bed & breakfasts met ruim 5000 foto's. Visie en missie van BBN Na een aantal jaren van sterke groei in aangesloten bed & breakfast eigenaren ligt de nadruk de komende jaren op professionalisering en kwaliteit. Daarnaast wil BBN de marketingcommunicatie en dienstverlening uitbreiden. BBN wil een servicegerichte, vooruitstrevende en kostenefficiënte dienstverlener zijn voor zowel bed & breakfast eigenaren in Nederland als bed & breakfast bezoekers uit binnen- en buitenland Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/

11 Doelstellingen van BBN Het intensiveren van de internationale marketing en promotie; Het optimaliseren van vindbaarheid; Meer nadruk op professionalisering en kwaliteit. Accommodatiegroei Het aantal bed & breakfast accommodaties is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Van de huidige bed & breakfasts is 45% in de afgelopen 3 jaar opgericht. Doelgroep BBN De belangrijkste doelgroep voor bed & breakfast zijn koppels zonder kinderen in de leeftijd van 35 tot 50jaar, gevolgd door senioren in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. De gasten komen voornamelijk voor de ontspanning of om te fietsen en wandelen in de omgeving van het bed & breakfast. Ontspanning is het belangrijkste motief voor gasten in de leeftijdcategorie van 35 tot 50 jaar, terwijl fietsen en wandelen de belangrijkste motieven zijn voor gasten in de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar. Bij 57% van de bed & breakfast eigenaren komen de gasten voornamelijk uit Nederland; bij 14% voornamelijk uit het buitenland en voor 29% is de verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse gasten gelijk verdeeld. De meeste buitenlandse gasten komen uit onze buurlanden Duitsland en België, gevolgd door Engeland en de Verenigde Staten. De gemiddelde verblijfsduur is 2 nachten. Buitenlandse gasten blijven doorgaans langer dan Nederlandse gasten. Maar liefst 76% van de bed & breakfast eigenaren ontvangen regelmatig terugkerende gasten. Gasten reserveren gemiddeld twee weken van te voren. De reserveringen worden door 80% van de bed & breakfast eigenaren per post of per bevestigd. Ruim 75% van de eigenaren heeft een gastenboek en 69% houdt een (nacht)register bij. Aanbod en rendement Het gemiddeld aantal gastenkamers per bed & breakfast ligt op 2,9 kamers; het gemiddeld aantal slaapplaatsen op 6,7. Bij 77% van de bed & breakfasts kunnen gasten beschikken over sanitair voor eigen gebruik; bij 23% delen de gasten het sanitair met andere gasten of met de eigenaren. In 9 van de 10 bed & breakfasts zijn voorzieningen getroffen voor brandveiligheid. De gemiddelde bezettingsgraad op jaarbasis is naar schatting 26%. Bed & breakfasts worden het hele jaar door bezocht. De zomer en het voorjaar genieten bed & breakfasts de hoogste bezettingsgraad, gevolgd door het najaar en de winter. De drukst bezette dag is de zaterdag, gevolgd door de vrijdag en de zondag. De dinsdag is de minst bezette dag. De bed & breakfasts ontvangen gemiddeld 7 gasten per week in het hoogseizoen. De gemiddeldeprijs voor een overnachting bedraagt 33,50 Euro per persoon. De prijsrange is groot (15 tot 150 Euro), echter bij 70% van de bed & breakfasts ligt de prijs tussen de 20 en 35 Euro per persoon. Strategisch MarketingPlan Stayokay 2007/

12 Promotie Een bed & breakfast eigenaar besteedt gemiddeld 500 Euro per jaar aan promotie (afhankelijk van het kameraanbod van de eigenaar). Het belangrijkste promotiemiddel is internet, gevolgd door mond-tot-oor reclame en accommodatiegidsen. De meeste bed & breakfast eigenaren zijn bij Bed & Breakfast Nederland aangesloten en ontvangen de meeste gasten via deze organisatie, gevolgd door de VVV, de Stichting Vrienden op de Fiets en Weekendhotel. Van de B&B's die aangesloten zijn bij Bed & Breakfast Nederland geeft 94% als reden, de vindbaarheid op internet 2. Kerncijfers B&B 2005 Consument Aantal gasten, in mln. 0,5 Aantal overnachtingen, in mln. 1,1 Arbeid Aantal personen werkzaam Gemiddeld aantal personen per B&B 1,6 Aanbod B&B's, totaal Kamers, totaal Bedden, totaal Rendement Gemiddelde bezetting 26% Omzet, in mln. 35 Indirecte concurrentievormen Hieronder een paar concurrentievormen die indirect, ten opzichte van Stayokay, een rol spelen binnen de markt van logiesaccommodaties. De campings kunnen wij als indirecte concurrenten rekenen, omdat backpackers, de voornaamste doelgroep van Stayokay, hier vaak één nacht overnachten om daarna weer verder te gaan naar een ander gebied of deel van de stad. Stayokay biedt dezelfde mogelijkheid, enkel dan op een andere manier. Bij een camping denken wij al gauw aan een caravan of een tent. In dit geval moet de afnemer (gast) zijn of haar, eigen caravan of tent meenemen. Backpackers in de meest extreme vorm zijn vaak bepakt met een tent dus die kunnen een overweging maken om op een camping te overnachten. Dit is goedkoper dan een overnachting bij een verblijfaccommodatie als Stayokay. 2 Publicatie 2006 van BBN 12

13 Het onderscheidt dat gemaakt moet worden is dat deze campings alleen in de zomerperiodes worden bezocht en over het algemeen aan het strand gelegen zijn. Het verschilt dus per hostel van Stayokay of de campings als concurrent gezien moeten worden of niet, omdat Stayokay over het hele land vestigingen beschikt. Waaronder de meeste vestigingen eigen unieke kenmerken hebben betreft de daaromheen liggende omgeving. Van Der Valk hotels is ook een indirecte concurrent voor Stayokay als het gaat om overnachtingen. Van Der Valk is in 1939 begonnen als een restaurant. Dit restaurant was een succes en de kinderen van de oprichters zijn het concept gaan uitbreiden naar hotel inclusief restaurant. Op dit moment is Van Der Valk het grootste horeca concern van Nederland met 56 vestigingen in Nederland en 25 hotels verspreid over de hele wereld. De visie gastvrijheid staat al sinds de oprichting centraal. Met Van Der Valk moet overigens wel rekening gehouden worden omdat nu de trend in de markt vooral overnachtingen zijn van korte duur. Van Der Valk is een ideaal hotel om een enkele overnachting te boeken. De hotels zijn over het algemeen aan de snelweg geplaatst waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn voor de klanten. Zij bieden ook arrangementen aan die bovendien op de verschillende seizoenen zijn aangepast. Van Der Valk heeft goed nagedacht over de rol van reisbureaus als het gaat om de verkoop van hun diensten. Van Der Valk heeft namelijk haar eigen reisbureau opgericht. Zij hebben een aparte site waarop je al hun hotels en arrangementen kan terugvinden en eventueel een boeking maken. Ook bied Van Der Valk de mogelijkheid om een last-minute reis te boeken waardoor de prijs van een overnachting een stuk lager komt te liggen. De hotels hebben over het algemeen een ligging in de buurt van de snelweg en de drukke steden. Bij Stayokay zie je zo n 40% van de filialen terug aan de kust en in de natuurgebieden. Conclusie Wat uit de analyse van de grootste directe concurrent (BBN) geconcludeerd kan worden is dat deze concurrent Online Marketing als belangrijkste marketinginstrument heeft. BBN is hierdoor op internet goed bereikbaar en daarnaast hebben zij een wereldwijd bereik met promotionele activiteiten. Wat verder opmerkelijk is bij deze organisatie is dat ze in zeer korte tijd een grote groei in aanbod hebben. BBN heeft inzake service een ruime achterstand op StayOkay. Dit resulteert erin dat de klanten van B&B weinig tot geen emotionele eindwaarden aan hun verblijf overhouden. Vandaar dat BBN zich hierin wil verbeteren. Maar dat zal niet zo snel gebeuren aangezien bij BBN de nadruk vooral gelegd wordt op kwaliteit, waarover StayOkay zich niet al te veel zorgen om behoeft te maken. Het grote verschil tussen Stayokay en Van Der Valk is de ligging en de luxe van een overnachting. De hotels van Van Der Valk staan gekenmerkt als luxe, waardoor de doelgroep, waar Stayokay zich op richt, snel afhaakt omdat het overbodig en te prijzig is. 13

14 1.4 Distributieanalyse Belangrijkste distributiekanalen: Internet Reisbureaus VVV s Nederland Nederlandse Verkeersbureaus in het buitenland Beurzen Media Internet Het aantal reizen en trips die via internet geboekt worden blijft stijgen. In het afgelopen halfjaar groeide de Nederlandse internetmarkt voor reizen of vakanties met 35 procent naar 830 miljoen euro. Vooral mensen in de leeftijd van 16 tot 45 jaar boeken hun vakanties via internet. De Stayokay formule is uitermate geschikt voor dynamic packaging (een reis die is samengesteld uit diverse losse onderdelen). Klanten boeken op internet een hostel bij Stayokay, en ergens anders een excursie, huurauto enz. Stayokay heeft 2 internetsites waarmee ze kun klanten bereiken te weten en De Stayokay sites zijn via de populaire zoekmachine Google goed te vinden. De sites zijn op dit moment in 3 talen (Nederlands, Engels en Duits) beschikbaar, en de klant kan direct boeken en betalen. De site ook in het Frans en Spaans aan te bieden is aan te raden. Het is nog niet mogelijk een reis- en annuleringsverzekering te kopen, en ook andere vormen van dynamic packaging zoals b.v. theatertickets, huurauto, excursies e.d. worden niet aangeboden. Reisbureaus In Nederland zijn de reisbureaus nog steeds HET distributiekanaal. Hun rol staat door de toenemende populariteit van internet erg onder druk. De grootste reisburo ketens in Nederland zijn OAD (Globe, Hotelplan e.d.), D-Reizen, Thomas Cook (Neckermann e.d.) en TUI. Van deze ketens zijn Thomas Cook en TUI de grootste internationale ketens, hetgeen voor Stayokay de mogelijkheid zou bieden haar brochures ook in België, Duitsland, U.K. e.d. aan te kunnen bieden. Voor Stayokay is het van groot belang haar producten ook via de reisbureaus aan te bieden. 14

15 VVV in Nederland De Nederlandse VVV kantoren en hun sites zijn voor Nederlandse en buitenlandse gasten de belangrijkste bron voor het boeken van een activiteit of accommodatie in Nederland. Onderzoek leerde ons dat de Stayokay hostels op de sites van de VVV s worden aangeboden. Nederlandse verkeersbureaus in het buitenland In het buitenland promoten de Verkeersbureaus ons land. Ook zij kunnen het Stayokay product in het buitenland promoten. Beurzen Zowel in Nederland (Vakantiebeurs, 50+ beurs, Huishoudbeurs e.d.) als in het buitenland vinden regelmatig beurzen plaats waar Stayokay haar product kan promoten. Met een leuke stand en eventuele actiekortingen kan de klant verleidt worden te boeken. Media De media is een prima vorm om het product te distribueren. Steeds meer dag- en weekbladen bieden haar lezers de mogelijkheid om reisjes en trips te boeken. Voorbeelden zijn o.m. Margriet, Flair, De Telegraaf e.d. Grote spelers als de Wegener Groep gaan zich naast het aanbieden van hun kranten meer en meer richten op het aanbieden van reizen. Conclusie Stayokay maakt nog onvoldoende gebruik van de diverse distributiekanalen. Verbeterde internet voorzieningen, uitbreiding van de producten (dynamic packaging), samenwerking met de grote reisbureau ketens enz. zullen een hogere bezettingsgraad en verdere verbetering van het financiële resultaat tot gevolg hebben. 15

16 1.5 Macro-omgeving (DESTEP) Er zijn een aantal factoren waar bedrijven op moeten letten als het gaat om bepaalde gevaren die niet beheerst kunnen worden door het bedrijf zelf. De factoren waar het hier om gaat zijn: Demografische factoren Economische factoren Sociaal-culturele factoren Technologische factoren Ecologische factoren Politiek- juridische factoren Demografische factoren Demografische factoren hebben betrekking op het volk. De focus wordt hier gelegd op de trends op het gebied van het aantal huishoudens en het aantal binnenlandse en buitenlandse toeristen. In het onderstaande figuur ziet u een overzicht van het aantal (toekomstige) huishoudens in Nederland. Perioden Onderwerpen Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Personen absoluut Alleenstaande personen Samenwonende personen Thuiswonende kinderen Eénouders Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen Wat opvalt is de groei in het aantal samenwonende personen. Dit zou voor Stayokay als een kans gezien kunnen worden, gezien het feit dat Stayokay inspeelt op de saamhorigheid van het gezin (koppels). In het eerstvolgende tabel op de volgende pagina ziet u het aantal Nederlanders tijdens binnenen buitenlandse vakanties en de verblijfsduur. 16

17 Hier is sprake van een kans voor Stayokay, ten eerste neemt het aantal korte vakanties en toe en ten tweede is er een toename te zien in het aantal binnenlandse vakanties. Ten opzichte van 2005 is er in 2006 een toename van 1.10% in het aantal korte vakanties te zien. Het aantal lange vakanties vertoont een lichte daling van 0.6%. Verder is het aantel binnenlandse vakanties toegenomen en het aantal buitenlandse afgenomen. Respectievelijk met 2.89% (in 2006 t.o.v. 2005) en 1.75% (in 2006 t.o.v. 2005). Deze trends zijn voor Stayokay een kans om op in te spelen. Stayokay zou meer de focus kunnen leggen op het weekendje weg met het gezin. Een derde en laatste factor die voor Stayokay van belang zou kunnen zijn, is het aantal buitenlandse gasten in Nederland per provincie. 17

18 Uit het laatste tabel (buitenlandse gasten) kan geconcludeerd worden dat Noord- en Zuid- Holland de bovenrang aanvoeren qua toeristische bestemming. In de afgelopen jaren is dit alleen maar gestegen. Voor Stayokay is dit een aangenaam gegeven, zeker gezien het feit dat 10 vestigingen van Stayokay zich in Noord- of Zuid-Holland bevindt. Economische factoren Bij de economische factoren gaat het om allerlei financiële factoren die van invloed zijn op Stayokay. Hierbij kunt u denken aan de conjunctuur van een bevolking bijvoorbeeld het bruto binnenlands product van Nederland, of de index van het consumentenvertrouwen. Het gaat hier ook om de koopkracht van consumenten, hier kunt u denken aan punten zoals de hoogte van de salarissen of het aantal werklozen in Nederland of de gezinsconsumptie. Met deze gegevens kun je goed inschatten hoeveel geldstroom er in Nederland is in het kader van overnachtingen. Het Bruto Binnenlands Product van Nederland geeft weer hoe de welvaart van het land is. Nederland is terug te vinden op de zestiende plaats van de wereldlijst met 630 miljard dollar. Dit geeft aan dat Nederlanders over het algemeen kapitaal krachtig zijn. Wat je terug ziet in het aantal bezoekers uit eigen land. (bron: wikipedia.nl) 18

19 Werkloosheid in de EU-27, mei 2007 Voor Stayokay is het goed om te weten wat de percentages zijn van werkloosheid in de Europese landen. Als er veel werkloosheid heerst zullen er minder mensen vakanties boeken om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. En dat kan als een bedreiging gezien worden voor Stayokay. Vakantie-uitgaven Europese toeristen 19

20 In de hierboven staande twee grafieken is te zien dat de koopkracht toeneemt, hiermee hangt samen dat de consumptie toeneemt en het vertrouwen toeneemt. Dit geldt ook voor het vertrouwen van de consument in Stayokay. Vertrouwen leidt tot vaste terugkerende klanten, kans voor Stayokay is hier leden van te maken. Leden zijn goedkoper te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het blad Toer dat twee keer per jaar toegezonden wordt. Dit kan leiden tot een vergroting van de omzet. Sociaal- culturele factoren Bij deze factor gaat het onder andere om de zaken als leefgewoonten van de mensen en de opvattingen en normen binnen de maatschappij. Bijvoorbeeld de sociale veranderingen binnen het gezinshuishouden. Ook hoe de mensen in een land hun vrije tijd besteden en hoeveel vrije tijd de mensen hebben wordt onder de sociaal-culturele factoren gerekend. Wat in statistieken te zien is, is dat mensen meer vrije tijd krijgen. Uit voorgaande alinea was al te zien dat men meer kapitaalkrachtig wordt. Een andere trend is dat er een groeiende aandacht voor gezondheid en milieubewustzijn is. Bij elkaar genomen zijn dit kansen voor Stayokay om hier op in te spelen. Dit doet men door milieubewustzijn door te laten schijnen in het beeld dat men naar buiten uitstraalt, maar bijvoorbeeld ook door zich te richten op groene locaties, arrangementen samen te stellen die reflecteren op deze punten. Technologische factoren De technologische factoren kunnen veel ingrijpende gevolgen hebben. Bij de technologische factoren moet men denken aan de ontwikkeling van internet, mobiele telefoons en pc s. Deze ontwikkelingen zijn de laatste jaren alleen maar sneller gegaan en verbeterd. Bij technologische ontwikkelingen voor Stayokay moeten we vooral denken aan de mogelijkheid om te boeken via Internet en doordat het reizen tegenwoordig veel makkelijker, sneller en goedkoper wordt. Toerisme neemt hierdoor steeds meer toe en vooral de korte reizen zoals een weekendje weg worden steeds populairder. Dit is een goede kans voor Stayokay om zo de korte weekenden weg extra te promoten. En dit kan door middel van het gebruik van Internet en mobiele telefoons. In de toekomst zal er veel gebruik gemaakt gaan worden van marketing via het mobiele netwerk. Dit zal mogelijk in de toekomst leidden tot betere klantcontacten. 20

21 Ecologische factoren Bij de ecologische factoren wordt er voornamelijk gekeken naar het weer en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Zo zullen er bijvoorbeeld in de winter minder overnachtingen geboekt worden dan in de zomer. Omdat de klanten in de zomer beter weer hebben en dan zijn er meer dingen te doen dan in de winter. De tabel hieronder maakt duidelijk dat er meer toeristen in de zomer zijn dan in de winter. Een kans voor Stayokay in de winter is dat de concurrenten van de campings zullen afvallen, omdat de campings in de winter gesloten zijn in Nederland. Ook zullen er in de zomer meer toeristen rond de kust aanwezig zijn, en het aantal toeristen in de steden tijdens de zomer zal niet afnemen door het weer dat er in Nederland is. En in de winter kom je vooral toeristen in de steden tegen. De beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen kan ook van invloed zijn op StayOkay in twee opzichten. Enerzijds als de belastingen op benzine en diesel worden verhoogd. Dan wordt het reizen voor mensen duurder en zullen ze langer twijfelen om op vakantie te gaan. Anderzijds kunnen natuurlijke hulpbronnen in de toekomst opraken waardoor men wordt beperkt in het reizen. Politieke factoren Bij de politieke factoren moet men denken aan regels en wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de ISO norm. In ISO norm 9001/2000 staan een aantal eisen van het kwaliteitssysteem van een organisatie en hoe ze om moeten gaan met het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid moet bijvoorbeeld op papier staan en worden doorgegeven aan alle medewerkers. De organisatie moet ervoor zorgen dat de eisen en wensen van de klanten worden vervuld door de geldende wettelijke voorschriften te hanteren. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet er ook daadwerkelijk volgens deze stappen gewerkt worden. 21

22 2. Interne analyse 2.1 Evaluatie huidige strategie Productvariëteiten Stayokay heeft verschillende activiteiten: men verhuurt bedden/kamers aan individuen, maar ook aan groepen. Men richt zich tot de volgende doelgroepen: 1. Jongeren 2. Gezinnen 3. Backpackers 4. Verenigingen 5. Bedrijven 6. Toeristen 7. Vriendengroepen 8. Individuen Prijs t.o.v. de concurrent De prijs voor een overnachting bij Stayokay is relatief laag in vergelijking met de concurrentie in de overnachtingbranche. Zo betaal je voor een overnachting in een hotel gemiddeld 45 euro per nacht. (bron: Stayokay rekent gemiddeld 17,50 euro per nacht, inclusief ontbijt. Factoren die van invloed zijn op de prijs zijn o.a. de ligging, de bereikbaarheid, de seizoenen en de communicatiekosten. Prijspromoties Prijspromoties zijn altijd aanwezig in de hotelbranche. Stayokay doet dit op verschillende manieren: Er is de ledenpas; de Stayokay-card, die bij aanschaf ( 15) de eerste nacht gratis geeft, en daarna elke volgende nacht 2,50 korting geeft. Deze pas geeft ook 15% korting op de reisverzekering die Stayokay verkoopt (in samenwerking met Elvia) en 10% korting op overnachtingen in een van de andere hostels die aangesloten zijn bij het wereldwijde Hostellingen International. Daarnaast biedt de kaart tal van andere voordelen op. Met Hertz is men ook een samenwerking gestart. Op vertoon van de pas krijgt men 10% korting op de huur van een auto bij het bedrijf. Tevens verkoopt Stayokay nog een pas in samenwerking met de Cultureel Jongeren Pas (CJP). Ook hier draait het om kortingen, gericht op culturele activiteiten en in 38 landen een geaccepteerd kortingsmiddel. De kaart is voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar gratis verkrijgbaar. Stayokay probeert de concurrentie buiten te sluiten door leden te werven en mensen aan zich te binden d.m.v. een kortingspas waar vooraf 15 betaald is. Pas na meer dan 6 overnachtingen heeft de klant voordeel van de kortingspas. Stayokay maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Hostelling International (HI) wat een keurmerk met zich mee brengt. 22

23 Margebeleid richting distribuanten De organisatie Stayokay laat per hostel apart ruimte om te differentiëren in prijs per persoon per nacht. Voorbeelden hiervan zijn Den Haag 28,40, ten opzichte van Bakkum 24,40, Valkenswaard 22,80 en Haarlem 18,-. We spreken hier van een franchise organisatie, omdat elke vestiging deels vrij is om zijn eigen prijzen te hanteren. Dit heeft o.a. te maken met de ligging van de vestigingen. In de categorie City zal de prijs laag liggen, omdat er in steden relatief veel aanbieders zijn op het gebied van overnachtingaccommodaties. Communicatie van Stayokay richting doelgroep Sociale acceptatie Plezier Gezinsverbondenheid Vriendschap Netwerken/connecties leggen De website communiceert een fris, vernieuwend, uitdagend, sportief, plezierig en sociaal beeld aan haar bezoekers. De hostels worden als volgt omschreven: verblijfsaccommodatie met een informele ongedwongen sfeer, waar volop gelegenheid is er actief op uit te gaan en mensen te ontmoeten. Je slaapt in een comfortabel stapelbed op een kleine of grote kamer. De meeste kamers hebben eigen douche en toilet. In het restaurant kun je prima eten en bij een overnachting is het ontbijt altijd inbegrepen. Dit alles voor een leuke prijs. Ieder hostel heeft een gezellige bar, vaak met zitjes en meestal diverse speelmogelijkheden voor kinderen. Een hostel is geschikt voor gezinnen, individuele gasten en groepen. Tevens is er ruim keuze uit verschillende arrangementen. Communicatie richting de doelgroepen heeft via meerdere wegen plaats. Als eerste via een nieuwsbrief aan leden en ingeschrevenen, ten tweede via het eigen blad van Stayokay Toer. Ten derde vindt er business-to-business communicatie plaats. Verder wordt er via het internet informatie verspreid en als laatste is de mond-tot-mond informatie-uitwisseling niet te onderschatten. Stayokay staat garant voor een plezierig verblijf. Met of zonder gezin, man of vrouw, jong of oud. De gasten van Stayokay komen volledig aan hun trekken. Stayokay biedt verscheidene arrangementen aan variërend van een sportief tot een relax lounge verblijf. Zo is er de mogelijkheid om erop uit te aan in de natuur, sportief bezig te zijn (kanoën, fietsen), lekker te luieren, etc. Kortom, Stayokay stelt de gast centraal en er zijn genoeg mogelijkheden die aan de verschillende doelgroepen worden geboden. Er wordt getracht de maatschappelijk verantwoorde rol meer kenbaar te maken. Dit doet men door milieubewust te werken. Voorbeelden zijn onder meer afvalscheiding en het gebruik van groene stroom. 23

24 Verder staat Stayokay bekend om het aanbieden van een slaapplaats in combinatie met een ontmoetingsplaats. Zo kunnen gasten bedrijfsfeestjes, vergaderingen, etc. organiseren. In de verschillende communicatie-uitingen komt dit onderdeel erg duidelijk naar voren. 2.2 Organisatie Missie De huidige missie van Stayokay luidt: structureel en met volle overtuiging een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit vertaalt zich in de constant vernieuwde en innoverende concepten van Stayokay. Van oudsher is Stayokay een jeugdherbergketen die inmiddels is omgedoopt tot een hostelorganisatie. Een hostel is een mix van een jeugdherberg en een hotel. Het brengt deze twee werelden bij elkaar. Voorheen heette de organisatie de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. Echter, om een bredere doelgroep aan te spreken is er gekozen voor een naamswijziging. De naam Stayokay straalt ook meer allure uit. Stayokay heeft een hoge bezettingsgraad in Nederland. Geen enkel hostel heeft zoveel overnachtingsmogelijkheden verspreid over Nederland (incl. Waddeneilanden). In totaal bezit StayOkay 30 Nederlandse hostels. De missie van Stayokay heeft zich vertaald naar het imago dat Stayokay nu heeft. Het beeld dat Stayokay heeft is berust op integriteit, innovatief, klantgericht en maatschappelijk verantwoord. Stayokay is dan ook constant bezig om met nieuwe ideeën en vernieuwende concepten de bezoekers te behagen. Zo wordt er gebruik gemaakt van een innovatief tweepersoonsbed en worden gezinnen die een moeilijke tijd doormaken (in het laatste weekend van november) gratis en voor niets ontvangen. Resultaten Het jaar 2006 was een topjaar voor Stayokay. Met overnachtingen behoorde 2006 tot één van de beste jaren ooit. De doelstelling een overnachtinggroei te realiseren van 5% is met vlag en wimpel behaald. Het aantal overnachtingen is in 2006 met ruim toegenomen. Dit is een groei van 6%. Vooral het aandeel van Nederlandse gasten is gestegen: 8% tegen 2,5% van de totale markt. De omzet is met 1,2 miljoen euro gestegen t.o.v. het jaar ervoor. Met een jaaromzet van 20 miljoen bezet Stayokay de 32 ste plaats op de lijst van organisaties in de overnachtingbranche, die gerangschikt is naar omzet per jaar. In 2008 wil men in de hostels een verdere overnachtinggroei realiseren van tot 1 miljoen overnachtingen. Verder dient er ook bespaard te worden op het energie- en waterverbruik. Stayokay richt zich dan ook op duurzame energie volgens de voorschriften van het Europees Ecolabel. Stayokay heeft tijd en geld geïnvesteerd om te voldoen aan het kwaliteitssysteem. Hierbij moet gedacht worden aan veiligheidsaspecten in de hostel zoals: invoering van camera beveiliging, bedrijfsnoodplannen, legionella preventie en de brandveiligheid. 24

25 De verschillende ontwikkelingen hebben hun vruchten afgeworpen. Dit uit zich in een klanttevredenheid score van 79.6%. Verder staan er meer medewerkers volledig achter de visie en missie van Stayokay. De medewerkertevredenheid vertoonde een lichte stijging, van 71.5% naar 72,8%. Met name het plezier waarmee ze naar hun werk gaan en de bedrijfscultuur speelt hier een grote rol in. Het ziekteverzuim is dan ook laag met 2%. Stayokay hecht veel waarde aan de klant, zo ook aan de service die aan de klant wordt geboden. Om de professionaliteit van het personeel te verhogen en te garanderen worden trainingen gegeven en vinden er strenge selectieronden bij vacatures plaats. Forse investeringsplannen voor Stayokay Stayokay investeert telkens in nieuwere accommodaties om het de gast zo comfortabel mogelijk te maken. Zo zijn de kamers vernieuwd en hebben nieuwe hostels het licht gezien (Amsterdam, Texel en Maastricht). De investeringen bedragen ruim 14 miljoen euro. Aanbod aan de gemiddelde Stayokay klant Stayokay staat garant voor een gezellig verblijf tegen aantrekkelijke tarieven. Of het nu gaat om een paar dagen weg met het gezin, collega s of familie. De klanten van Stayokay zijn vooral vakantiegangers. De 5 belangrijkste klantengroepen zijn buitenlanders, verenigingen, gezinnen, jongeren en ouderen. Van het totaal aan gasten komt 50% uit het buitenland (50% in groepsverband en 50% individueel), de overige 50% van het totaal aantal gasten komt uit het binnenland (ook hier 50% in groepsverband en 50% individueel). (bron: Stayokay presentatie Studio-K, 5-November) De gemiddelde Stayokay klant is: sportief, sociaal, een liefhebber van cultuur en natuur en een liefhebber van lekker eten. De volgende activiteiten die StayOkay aanbiedt sluiten hier perfect op aan: overnachtingen, evenementen organiseren, sociaal contact, maaltijden, stedentrips, creatieve workshops, sportieve groepsactiviteiten, ludieke teambuilding programma s, cultuur proeven in de stad en actief de natuur verkennen. Stayokay is echter voor meerdere doeleinden aantrekkelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergadering, personeelsuitje, motivatiebijeenkomst, schoolreis, bruiloft, etc. De gast moet niets tekortkomen bij zijn verblijf in een Stayokay hostel. Het begint al bij de eerste benadering/bezoek van de gast op de website van Stayokay genaamd Op de website is het mogelijk om een overnachting, lunch, diner en arrangement online te boeken. Ook kan er via de website online worden betaald. De website is erg toegankelijk en overzichtelijk. Het boeken en betalen verloopt in zes eenvoudige stappen. De website te lezen in 3 talen t.w. Nederlands, Engels en Duits. Hieronder ziet u een de kopjes waaronder de website is ingedeeld. Verder is er ook de mogelijkheid om Stayokay te contacteren via een vraag&antwoord formulier, een overzicht van de vacatures, etc. 25

26 Om extra leden te werven en klanten te binden hebben Stayokay en CJP hun krachten gebundeld. Voortaan is er één kaart waarmee de klant (tussen de 16 en26 jaar) kan profiteren van de kortingen die Stayokay en CJP samen aanbieden. Zo kan er tegen een korting bij alle 30 hostels van Stayokay in Nederland en bij hostels wereldwijd worden overnacht. Totaal zijn er culturele kortingen waarvan de klant met deze kaart kan profiteren. Als laatste richt Stayokay zich op de evenementbranche. In samenwerking met de Events Company Group is er een nieuw evenementbureau gestart genaamd Stayokay Events. Met de evenementen wil Stayokay een nieuwe markt aanboren. Er zijn in totaal 30 Stayokay hostels in Nederlands vanwaar ze distribueren, verspreid over heel Nederland De hieronder geplaatste afbeelding geeft dit overzichtelijk weer De hostels staan op de mooiste plekken in Nederland en zijn gevestigd in bijzondere gebouwen zoals kastelen, moderne nieuwbouw of landhuizen. Vanuit de hostels kun je uitwaaien op het strand, actief de natuur verkennen of kunst en cultuur proeven in de stad. Ze hebben dus 3 Thema s, wat tevens ook de verschillen aanduidt tussen de Stayokay hostels: City Kust Groene omgeving. In het westen van het land is het voornamelijk kust en water. Midden Nederland is voornamelijk de thema City. En het oosten voornamelijk groene omgeving. 26

27 Stayokay heeft 2 internetsite waar ze kun klanten bereiken: en Stayokay is telefonisch, per en via de site bereikbaar om te boeken. ook op verschillende andere sites, ook Engelse, wordt informatie gegeven over Stayokay. Maar dan is het voornamelijk als je wilt boeken voor een hostel. Sterktes van Stayokay Samenwerking met CJP, dus maken gebruik van CJP- kortingsacties Aangesloten bij International Youth Hostel Federation Hebben keurmerk van Hostelling International De diversiteit aan doelgroepen De unieke locaties van de gebouwen Het flexbed De sfeer die Stayokay uitstraalt Samenwerking met de Events Company Group Zwaktes van Stayokay 1. Weinig groei in het ledenbestand 2. Slechte naamsbekendheid 3. Hostels hebben een slecht imago 4. Weinig groei in het aanbod (ten opzichte van zijn grootste concurrent Bed & Breakfast Nederland) 27

28 2.3 Portfolioanalyse Cash Cow Verhuur van bedden Overnachtingen zijn het grootste inkomen van Stayokay, ze heeft nog veel groeipotentieel in het zich, mede door samenwerking met 4. (de Events Company Group). Doel is haar te laten groeien naar overnachtingen per jaar. Het streven van 2007 is overnachtingen. Verkoop van de StayOkay en CJP kaart in één Er is een redelijk groot marktaandeel in deze verkoop doch het ledenbestand groeit nauwelijks; groeipotentieel is er weinig. D.m.v. marketinginstrumenten als bijv. het blad Toer (6.) en adverteren kan dit fors verbeterd worden. Star Arrangementen voor individuen, groepen, gezinnen, sportgroepen, uitlopende van aapjes kijken in de Apenheul tot een Heineken-tour en Kerst in de Achterhoek. Heeft een gemiddeld marktaandeel bij Stayokay, in samenwerking met de Events Company Group(4.) kan deze Star zich uitbreiden. Is nog in ontwikkeling. Samenwerking met de Events Company Group. Is nog in ontwikkeling, veel groeipotentieel voor Stayokay, zie ook samenwerking met 3. Arrangementen tot een kans. Adverteren is het keyword. 28

29 Dog Verkoop van de I Amsterdam-card Niet sterk genoeg, weinig groeipotentieel, weinig marktaandeel binnen Stayokay, (wel goed voor de stad Amsterdam), afweging tot afstoten. blad Toer. Veel mogelijkheden, momenteel niet sterk, komt slecht 2x per jaar, terwijl dit toch het goedkoopste instrument is om de vaste klanten te trekken meer overnachtingen te boeken. Kan de Cash Cow Overnachtingen (1.) sterk laten groeien. Webwinkel. Relatief weinig investering nodig, kan makkelijk uitgebreid worden in diversiteit van aanbod, prijzen zijn laag. In samenwerking met advertenties kan deze dog een groter aandeel krijgen binnen Stayokay. Question Mark ELVIA Reisverzekeringen. Is op de website niet goed terug te vinden, dit maakt het tot een kans, op de website meer naar voren laten komen in samenwerking met de Webwinkel (7.), en het blad Toer (hiermee bereik je vaste klanten/leden) heeft zij zeker groeipotentieel en kan ze uitgroeien tot een marktaandeel van belang voor Stayokay. 29

30 2.4 Financiële positie Kengetallen van het jaar 2006 Liquiditeit ,00 Current Ratio ,00 = 0, ,00 Quick ratio ,00 = 0, ,00 Nettowerkkapitaal , ,00 Solvabiliteit ,00 Solvabiliteitsratio ,00 = 0, ,00 Debt ratio ,00 = 0, Zoals hierboven te zien is de current ratio 0,54. Dit betekent dat StayOkay niet in staat is om het kort vreemd vermogen terug te betalen met de vlottende activa. Een gezonde waarde voor dit kengetal had tussen de 1,5 en 2 moeten liggen. Bij quick ratio komt 0,44 naar voren. Deze kengetal lijkt heel veel op de current ratio, alleen het verschil hierin is dat de voorraad niet wordt meegerekend. Met solvabiliteit wordt gekeken of de onderneming aan hun financiële verplichtingen kan voldoen. Het minimum ligt tussen 0,25 en 0,50. De solvabiliteitsratio is tegen de 0,20. Dit betekent dat StayOkay niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Alhoewel dit wel te danken is aan de grote investeringen die Stayokay voor de lange termijn heeft gedaan, wat uiteindelijk in de nabije toekomst wel rendement zal opleveren. Dus in dat opzicht is er uiteraard niets te vrezen voor de aandeelhouders. Met de debt ratio wordt gegeven hoeveel van het totale activa is gefinancierd met het vreemd vermogen. 30

31 3. SWOT-analyse De SWOT-analyse van Stayokay Een SWOT-analyse is een analyse waarbij er zowel intern als extern wordt gekeken naar het bedrijf en de markt waarin het bedrijf actief is. In een SWOT-analyse gaat het om de Strengths (de sterke punten), om de Weaknesses (de zwakke punten), om de Oppurtunities (de mogelijkheden) en tot slot om de Threats (de bedreigingen). Het interne gedeelde van de SWOT-analyse van Stayokay bestaat uit de Strengths en de Weaknesses. Hierbij wordt er intern gekeken naar de sterke en zwakke punten van Stayokay. Om te weten te komen welke dit zijn moet er zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar de activiteiten en strategieën van Stayokay, waar Stayokay de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Hieronder volgen de sterke punten van Stayokay: Samenwerking met CJP, dus maken gebruik van CJP-kortingsacties Aangesloten bij International Youth Hostel Federation Hebben keurmerk van Hostelling International De diversiteit aan doelgroepen De unieke locaties van de gebouwen Het flexbed De sfeer die Stayokay uitstraalt Samenwerking met de Events Company Group Hieronder volgen de zwakke punten van Stayokay: Weinig groei in het ledenbestand Naamsbekendheid Naam jeugdherberg/ hostel heeft slechte naam Weinig groei in aanbod t.o.v. BBN Hieronder volgt een verslag van het interne deel van de SWOT-analyse. Sterktes CJP is een organisatie die vooral voor jongeren is opgericht. Alle jongeren die op de middelbare school het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) krijgen, krijgen een gratis CJP-pas. Met de CJP-pas kunnen leden gebruik maken van vele kortingen op: cd s, kleding, boeken, tijdschriften, bioscoopbezoek, reizen en musea. Bovendien krijg je kortingen op hostels, vervoer en ziektekostenverzekeringen. Door deze samenwerking is het voor Stayokay makkelijker om aan leden en naamsbekendheid te komen omdat CJP aangesloten is met Stayokay. Als iemand dus lid is van CJP, kan deze persoon automatisch profiteren van de aanbiedingen van Stayokay. Aan de andere kant kan een Stayokay lid ook profiteren van de acties van CJP. Dit is dan automatisch een soort reclame voor Stayokay, want ze krijgen meer naamsbekendheid onder de jongeren. Een ander sterk punt van Stayokay is dat ze zijn aangesloten bij de International Youth Hostel Federation (IYHF). Door deze samenwerking kan een Stayokay lid altijd met korting overnachten in een van de hostels die eveneens zijn aangesloten bij deze organisatie. Deze hostels zijn te herkennen aan de merknaam Hostelling International. Dit is tevens een keurmerk waar een hostel mee te herkennen is. De gast kan in een 31

32 hostel die dit keurmerk voert, rekenen op kwalitatief goede accommodatie voor een betaalbare prijs, maaltijden, service en gastvrijheid. Via de website van Stayokay kan je heel makkelijk een reis boeken naar een van de Stayokay hostels, maar je kan ook een van de uitstapjes boeken. Dit is een van de sterke punten omdat iemand die wil boeken geen contact hoeft te zoeken met Stayokay via de telefoon of langs een van de hostels te gaan, maar direct via de website kan boeken. Het externe gedeelte van de SWOT-analyse van Stayokay bestaat uit de Oppurtunities en de Threats. Bij deze analyse wordt veel onderzoek verwacht. Het is een flinke opdracht om alle zaken op extern gebied te analyseren en te verwerken in een overzichtelijk rapport. Bij deze externe analyse kan er gekeken worden naar de groei van de markt en de positie van Stayokay in deze markt. Ook kan er gekeken worden naar de activiteiten en het marktaandeel van de concurrentie. Hieronder volgen de kansen voor Stayokay op de markt: Overnachtingen organiseren op evenementen die langer dan 1 dag duren, zoals lowlands. Een ontbijt organiseren voor leden. Game dag organiseren Website aanpassen Kamertekort Samenwerken met goede doelen voor maatschappelijke verantwoording Pokertoernooi Voetbaltoernooi Hieronder volgen de bedreigingen voor Stayokay op de markt: Slecht weer in Nederland De concurrent Bed&Breakfast is over het hele land verspreid en internationaal bekend. Verplichtte kwaliteitswaarborging om van Hostelling International keurmerk te behouden. Nu volgt er een verslag van het externe deel van de SWOT-analyse en advies voor Stayokay voor de toekomst. Kansen Na ons onderzoek hebben wij enkele kansen kunnen vinden voor Stayokay in de markt waar zij weinig of niet actief zijn. Een voorbeeld hiervan is een overnachting op een evenement als Lowlands. Lowlands is een feest voor jongeren dat meerdere dagen duurt. De jongeren moeten dan hun eigen tent meenemen en kunnen op het terrein overnachten. Ons idee is dat Stayokay een groep tenten neerzet zodat jongeren bij Stayokay kunnen overnachten en elkaar kunnen ontmoeten, en de volgende dag samen kunnen feesten. Dan hoeven de jongeren niet hun eigen tent mee te nemen en op te zetten. Bovendien kunnen ze dan met grotere groepen in een tent slapen. Dit soort feesten worden ook in het buitenland vaak georganiseerd. Als Stayokay met de organisatie van deze feesten kan gaan samenwerken liggen hier grote kansen om meer omzet te behalen. Bovendien kan Stayokay dit ook als een soort reclame zien. 32

33 Waar Stayokay ook nog aandacht aan kan besteden is een toernooi te organiseren voor bijvoorbeeld enkele voetbalclubs. Dit toernooi zou gesponsord kunnen worden door bijvoorbeeld de Johan Cruijf Foundation. Hierdoor krijgt Stayokay meer naamsbekendheid en een interessant imago, dit komt omdat de JCF een goed doel is. Hieruit kunnen mensen dan afleiden dat Stayokay zich inzet voor een goede samenleving waardoor mensen meer vertrouwen krijgen in de hostelketen. Ook kan een pokertoernooi grote kansen creëren voor Stayokay. Poker is op dit moment een grote rage wereldwijd en heeft nu ook Nederland veroverd. Op verschillende commerciële zenders is poker s avonds op de televisie te zien. Poker is vooral populair onder de jongeren; onze grootste doelgroep. De mogelijkheid is er dan voor Stayokay om s avonds een pokertoernooi te organiseren met overnachting. De grote finale volgt dan de dag erop. Stayokay kan de jongeren bereiken door met een van de vele online pokersites samen te werken om dit toernooi te organiseren. Als Stayokay dit op lokaal gebied wil organiseren kunnen zij gebruik maken van een advertentieplaats in het regionale openbaar vervoer. Dit is namelijk doeltreffend en redelijk goedkoop. Nog een optie voor Stayokay is om een onderdak te verzorgen voor mensen die geen kamer kunnen krijgen in Nederland aangezien er een kamertekort is in Nederland. Stayokay zou dan een regeling kunnen verzinnen zodat deze mensen dichtbij school/ werk kunnen overnachten in een Stayokay hostel voor een maandelijkse huurprijs. Wanneer Stayokay meer reclame maakt op haar website kan er meer geld verdient worden. Dit kan ook bijvoorbeeld door bij de reis die zij organiseren een verzekering aan te bieden. Dit kan dan worden gedaan in samenwerking met een van de reisverzekering aanbieders in Nederland. Stayokay kan dan door middel van een promissie geld verdienen op het aanbieden van een reisverzekering. Bedreigingen Een van de bedreigingen van Stayokay is haar concurrent Bed&Breakfast. Een van de voornaamste redenen dat deze concurrent een bedreiging vormt voor Stayokay is omdat deze een groot aanbod van slaapverblijven heeft en tegelijkertijd sterk concurreert wat betreft de prijzen van de slaapverblijven. Ook is het slechte weer in Nederland is een bedreiging voor Stayokay omdat dit altijd wisselt. Doordat het weer zo onvoorspelbaar is kunnen toeristen moeilijk hun activiteiten plannen. Als de toeristen bijvoorbeeld een uitstapje willen doen, maar ze weten niet wat voor weer het wordt, zullen ze eerder twijfelen om deze uitstap niet te doen. Wanneer een toerist twijfeld tussen enkele landen om naar toe te gaan, zal hij dit als een nadeel zien die misschien wel de doorslag kan geven om niet voor Nederland als vakantiebestemming te kiezen. Op basis van deze analyse kunnen we concluderen dat Stayokay nog veel mogelijkheden heeft om uit te breiden. Er zijn vele grote kansen die nog benut kunnen worden door Stayokay. De bedreigingen zijn beperkt. Aan de bedreiging: het slechte weer, is weinig te doen maar tegen de bedreiging van de concurrent BBN kan worden geconcurreerd door met name de kansen goed te benutten en door onderscheidend vermogen te leveren op het gebied van aanbod van verschillende activiteiten en door de prijs. 33

34 4. Confrontatiematrix In de confrontatiematrix worden elementen uit de externe omgeving (kansen enbedreigingen) 'geconfronteerd' met de interne competenties (sterkten en zwakten) binnende organisatie. Hierbij wordt van 'buiten naar binnen' gekeken. De gedachte daarbij is dat we geen invloed kunnen uitoefenen op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving. De keuze voor de belangrijkste combinaties komt tot stand door per kolom aan te geven welke relatie het belangrijkste is. Dit kan bijvoorbeeld door punten te verdelen over de zes mogelijke combinaties (per kolom; van buiten naar binnen). HoofdAandachtsPunten (HAP's) De uitwerking van de confrontatiematrix zal leiden tot een keuze voor drie tot maximaal vijf HoofdAandachtsPunten (HAP's). Dit zijn de meest cruciale vragen waarop binnen het marketingplan een antwoord gegeven moet worden. De HoofdAandachtsPunten worden 'van binnen naar buiten' geformuleerd. Om de actiegerichtheid te operationaliseren starten we met de woorden 'hoe kan ik' of 'hoe kunnen we'. In de HAP's komt tot uitdrukking welke specifieke elementen uit de interne omgeving worden gekoppeld aan specifieke kansen of bedreigingen uit de buitenwereld. In figuur 8 is een confrontatiematrix geschetst met in de verschillende kwadranten de termen 'aanvallen', 'verdedigen', 'versterken' en 'terugtrekken/turn-around'. Deze termen hebben te maken met de specifieke formulering van de HAP. 34

35 S1 t.o.v. K3: In het kwadrant 'aanvallen' gaat het om de vraag hoe we met behulp van een specifiek sterk punt in onze organisatie kunnen inspelen op een specifieke kans in onze omgeving. De formulering luidt: 'hoe kunnen we de toegankelijkheid van de website (sterkte S1) benutten om in te spelen op de grote rol die internet tegenwoordig speelt (kans K3)?'. Strategische opties: 1. Website uitbreiden met geplaatste advertenties 2. Reis- en annuleringsverzekeringen in boekingsproces opnemen. S2 t.o.v. B1: In het kwadrant 'verdedigen' gaat het om de vraag hoe we met behulp van een specifiek sterk punt in onze organisatie een specifieke bedreiging in onze omgeving kunnen afwenden. De formulering luidt: 'hoe kunnen we het keurmerk van Hostelling International (sterkte S2) benutten om te voorkomen dat niet wordt voldaan aan de vereiste richtlijnen (bedreiging B1) af te weren?'. Strategische opties: 1. Regelmatige interne controle op het gebied van kwaliteit. 2. Kwaliteit en service actief verbeteren. Z2 t.o.v. K1 In het kwadrant 'versterken' gaat het om de vraag hoe we specifieke zwakke punten zodanig kunnen versterken of neutraliseren dat we in staat zijn op een specifieke kans in onze omgeving in te spelen. De formulering luidt: 'hoe kunnen wij de naamsbekendheid (zwakte Z2) versterken voordat we kunnen inspelen op doelgroepuitbreiding (kans K1)? Strategische opties: 1. Samenwerken met event-organisaties 2. Partnerships met zowel fiets- en wandelorganisaties, als met milieu- en natuurorganisaties. Z1 t.o.v. B3: In het kwadrant 'terugtrekken/turn-around' gaat het om de vraag hoe we specifieke zwakke punten zodanig kunnen neutraliseren dat we in staat zijn een specifieke bedreiging uit onze omgeving af te wenden. Soms betekent dit het terugtrekken uit de bijbehorende activiteiten. De formulering luidt: 'hoe kunnen we de matige groei in het ledenbestand (zwakte Z1) versterken om de grootste concurrent BBN (bedreiging B3) af te weren?'. Strategische opties: 1. Meer vestigingen openen, dus meer aanbod creëren. 2. Het product exporteren naar het buitenland. 35

36 5. Strategie 5.1 Strategische opties Hieronder een overzicht van de mogelijke strategische opties waaruit gekozen kan worden aan de hand van de volgende criteria: 1. Groei 2. Marktaandeel 3. Naamsbekendheid 4. Kwaliteit 5. Maatschappelijke verantwoording Criteria Strategische opties A Met name ook richten op de zakelijke markt B Focussen op steden waar filialen al gevestigd zijn C Activiteiten voor de hele omgeving i.p.v. alleen voor de afnemers (gasten) D Doelgroepbenadering binnenland én buitenland E Maatschappelijk verantwoorde rol kenbaar maken F Optimalisatie van service en dienstverlening Doelstellingen Stijging van het aantal overnachtingen van afnemers ( ofwel gasten); Marktaandeel vergroten, met name door middel van marktontwikkeling; Imagoverbetering en meer naamsbekendheid creëren; Het aanzienlijk vergroten van klanttevredenheid. 36

37 5.3 Strategiebeschrijving van gekozen opties Naar aanleiding van de uitgewerkte strategische opties hebben wij als advies aan de hand van de bijbehorende criteria het volgende: Om het marktaandeel te vergroten zal Stayokay naast het verwerven van meer afnemers d.m.v. promotionele activiteiten, ook nieuwe markten aanboren, ook wel genoemd marktontwikkeling. Hierbij zal Stayokay zich voornamelijk ook richten op de zakelijke markt. Doordat Stayokay zich in deze markt gaat begeven zal de groei van overnachtingen en het bezit van het marktaandeel aanzienlijk stijgen. Niet te vergeten zal de naamsbekendheid in de zakelijke markt zich ook vergroten waardoor er tegelijkertijd kans is op een imagoverbetering. De naamsbekendheid en imagoverbetering van Stayokay zal méér bagage hebben zodra Stayokay zich gaat bemoeien met de events. Met het organiseren van events zal niet alleen naamsbekendheid en imagoverbetering optreden, maar ook de benadering van een potentiële doelgroep zal hierbij toebehoren. Hiermee zal er tegelijkertijd ook een kans voordoen om buitenlandse toeristen aan te trekken. Dit zal Stayokay doen in samenwerking met een professionele eventorganisatie die uiteraard de nodige ervaring op dit gebied met zich mee brengt. Met deze strategische optie zal Stayokay dus activiteiten voor de hele omgeving organiseren i.p.v. alleen voor de afnemers ( ofwel gasten). Betreft de doelgroepbenadering in zowel binnenland als het buitenland zal Stayokay qua promotie goed aanwezig zijn. Hierbij zal Stayokay de vindbaarheid op internet centraal stellen. Door de vindbaarheid en de toegankelijkheid op internet te optimaliseren zal Stayokay in staat zijn om haar doelgroep in het buitenland vanuit daar hiernaartoe te trekken. Voor de doelgroep in het binnenland geldt in principe hetzelfde, alleen verleid je diezelfde doelgroep dan om binnen Nederland je plezier en ontspanning te vinden d.m.v. het overnachten in een Stayokay hostel. Het komt er dus op neer dat Stayokay haar promotionele marketingactiviteiten richt op zowel binnenland als buitenland. Stayokay zal de service en dienstverlening optimaliseren, wat vooral effect zal hebben op de klanttevredenheid. Stayokay zal de klanttevredenheid vergroten door dit eerst te toetsen, waarna dan duidelijk is waar Stayokay goed is op het gebied van kwaliteit en waar zij achterlopen. Vervolgens zal Stayokay zich inzetten om de kwaliteitsbewaking voort te zetten om zodoende de kwaliteit op peil te houden. Door een verhoogde klanttevredenheid is het vanzelfsprekend dat er mond-tot-mond reclame optreed bij de gasten, waardoor het aantal van de overnachtingen nog eens stijgt en automatisch ook het marktaandeel zich vergroot. Met betrekking tot deze optie zal dus vooral de nadruk worden gelegd op het Customer Relationship Management. Stayokay zal zich tevens méér kenbaar maken in maatschappelijke verantwoorde rol. Dit om goede publiciteit te creëren waardoor weer tegelijkertijd naamsbekendheid en imagoverbetering optreed. Als advies is hierbij het tot stand laten komen van een samenwerking met een ideële organisatie. 37

38 6. Voorstel Marktonderzoek 6.1 Uitgebreide informatie Voordat we beginnen met een voorstel voor het marktonderzoek willen wij eerst een korte beschrijving geven over Stayokay. Stayokay is een keten van 30 hostels op de mooiste plekjes in Nederland. De hostels zijn gevestigd in bijzondere gebouwen en beschikken over een grote variëteit aan kamers. Overal vind je een gemoedelijke sfeer en goede zorgen van de Stayokay medewerkers. Het biedt evenementen en slaapplaatsen voor de volgende doelgroeppen: jongeren, gezinnen, toeristen, backpakkers, sportclubs, individuen, bedrijven en vriendengroepen. In een hostel vind je geen overbodige luxe, maar precies wat je nodig hebt. Zo houdt Stayokay de prijzen aantrekkelijk voor iedereen. Er is een duidelijke groei te zien in de overnachtingbranche. Het aantal overnachtingen steeg in 2006 met 4,7% tot een recordhoogte van 83,9 miljoen ten opzichte van Wat verder opvalt, is dat het aantal Nederlanders vaker in eigen land op vakantie ging. Het aantal binnenlandse overnachtingen steeg ten opzichte van 2005 in 2006 met 3,8 procent. Hier kan uit geconcludeerd worden dat de aantrekkelijkheid van de markt zeer groot is met een gemiddeld aantal overnachtingen van maar liefst 83,9 miljoen per jaar. De grote trend hierin is dat het aantal overnachtingen binnen deze bedrijfstak jaarlijks alsmaar stijgt. De voornaamste directe concurrent van Stayokay is Bed en Breakfast. Bed & Breakfast Nederland (BBN) is een organisatie voor Bed & Breakfast eigenaren in Nederland, waarbij 2066 Bed & Breakfast eigenaren zijn aangesloten. De organisatie is opgericht in 1999 met het doel een compleet overzicht te bieden van Bed & Breakfast accommodaties in Nederland. Door middel van dit onderzoek willen wij meer informatie vergaren over de afnemers. En natuurlijk willen we weten hoe de overnachtingbranche in elkaar zit. Er zal op 2 manieren onderzoek worden gedaan naar de wensen van de klant en de aandachtpunten ten behoeve van StayOkay. De eerste onderzoeksvorm is een in de vorm van een enquête. Er zullen minimaal 300 respondenten geënquêteerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van de straatenquête. De verkregen antwoorden en gegevens van de enquête (kwantitatieve onderzoek) zullen verwerkt worden in het statistische programma SSPS. De tweede onderzoeksvorm is bedoeld om erachter te komen wat de wensen van de Stayokay klant zijn en wat de tekortkomingen van Stayokay zijn. Dit kan het beste worden achterhaald door middel van verschillende diepte-interviews. Per lid zal er minimaal 2 diepte-interviews worden afgenomen. Handtekening voor akkoord Datum

39 6.2 Beschrijving kwalitatief marktonderzoek Interview Stayokay Naam geïnterviewde:. Datum: Naam interviewer:.. Introductie: Voor een project van onze opleiding, Commerciële Economie Jaar 2, hebben wij ( 6-tal studenten van het HVA) de opdracht gekregen van Stayokay om uit te zoeken wat de verbeterpunten zijn met betrekking tot promotie en de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Dit interview is bedoeld om een beeld te krijgen van de punten waar Stayokay zich in kan verbeteren. De gegevens van dit interview zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking, Naam:. Geslacht:.. Leeftijd: Burgerlijke staat:.. Vragenlijst: 1. Hoe weet u van het bestaan van Stayokay 2. Hoe vond u de overnachting bij Stayokay? 3. Hoe heeft u uw reis naar Stayokay geboekt? 4. Wat verwacht u van een overnachting? 5. Wat vindt u van de kwaliteit van Stayokay? 6. Wat vind u van de prijs? 39

40 7. Heeft u naast Stayokay, ook naar andere verblijfplaatsen gezocht/gekeken? 8. Wat is een belangrijke factor geweest voor u keuze voor Stayokay? 9. Wat is uw mening over de andere faciliteiten van Stayokay? 10. Hoe vindt u de activiteiten die bij Stayokay georganiseerd worden? 11. Welk advies zou u Stayokay geven voor de toekomst? Afsluiting Wij willen u hierbij hartelijk danken voor u medewerking aan dit interview. Deze gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt ( het verslag voor Stayokay). Mocht u het gemaakte verslag willen inzien, dan zou dit uiteraard geen probleem zijn. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 40

41 6.3 Beschrijving kwantitatief marktonderzoek Enquête Datum Introductie Voor een project van onze opleiding, Commerciële Economie Jaar 2, hebben wij ( 6-tal studenten van het HVA) de opdracht gekregen van StayOkay ( een hostelketen) om onderzoek te doen naar de structuur en ontwikkeling in de hostelbranche. Het is vooral gericht op het afnemersgedrag, zo gaan we onderzoeken wat men belangrijk vind bij een overnachting zoals prijs, verwachtingspatroon etc. Dit is tevens het doel van ons onderzoek. De tijd om dit enquêteformulier in te vullen bedraagt ongeveer 10 minuten. De gegeven informatie wordt enkel voor interne doeleinden gebruikt.. Persoonlijke gegevens Geslacht: Leeftijd: Afkomst: Burgerlijke staat: Inkomen:.. (beneden modaal/modaal/boven modaal): Vraag 1: Welk soort overnachtingaccommodatie heeft uw voorkeur? Vul in de tweede Kolom u tweede keuze in. 1. Hotel, Motel, Botel 1. Hotel, Motel, Botel 2. Kampeerterreinen 2. Kampeerterreinen 3. Bungalowpark (Centre parcs etc.) 3. Bungalowpark (Centre parcs etc.) 4. Hostels 4. Hostels 5. Anders;. 5. Anders; Vraag 2: hoevaak bezoekt u een overnachtingaccommodatie per jaar? 1. 1 keer 2. 2 tot tot of meer 41

42 Vraag 3: Hoelang blijft u dan overnachten per keer? 1. 1 a 2 dagen 2. 3 a 5 dagen 3. 6 a 12 dagen 4. meer dan 12 Vraag 4: Met hoeveel personen overnacht u? 1. alleen 2. 2 tot 4 personen 3. 4 tot 6 personen 4. meer dan 6 personen Vraag 5: Hoeveel bent u bereid uit te geven voor een overnachting? 1. < 20, ,- / 40, ,- / 80, ,- / 120,- 5. > 120,- Vraag 6: Wat vind u belangrijk tijdens een overnachting? Vul in de tweede kolom U tweede keuze in. 1. Ontbijt/lunch/avond eten 1. Ontbijt/lunch/avond eten 2. Hygiëne 2. Hygiëne 3. De aanwezige faciliteiten 3. De aanwezige faciliteiten 4. De locatie 4. De locatie 5. Anders; 4. Anders;.. Vraag 7: heeft u weleens overnacht in een Hostel? 1. ja ( ga verder met de volgende vraag) 2. nee ( ga verder met vraag 11 ) Vraag 8: hoe is u overnachting bevallen? 1. Zeer goed 2. Goed 3 Gemiddeld 4. Slecht 5. Zeer slecht Vraag 9 Wat kon er volgens u beter? 1. Ontbijt/ lunch/ avond eten 2. Hygiëne 3. De aanwezige faciliteiten 4. De locatie 5. Anders; 42

43 Vraag 10 Wat vond u van de prijs? 1. Duur 2. Normaal 3. Goedkoop Vraag 11 Wat is de reden dat u nooit heeft overnacht in een hostel? vraag 12 Heeft u weleens gehoord van StayOkay? 1. ja ( ga verder met vraag 14) 2. nee (ga verder met vraag 13) Vraag 13: Hoe komt het dat u er nooit over gehoord hebt? 1. Geen interesse 2. Weinig reclame 3. Anders; Vraag 14. Hoe bent u bekend geworden met StayOkay? 1. Reclame 2. Mond op mond reclame 3. Internet 4. Folders, flyers 5. Anders; Vraag 15. Heeft u wel eens overnacht in een hostel van StayOkay? 1. Ja (ga verder met de volgende vraag) 2. Nee (ga verder met vraag 18) Vraag 16. Hoe is deze overnachting u bevallen? 1. Zeer goed 2. Goed 3. Gemiddeld 4. Slecht 5. Zeer slecht vraag 17: Wat kon er beter volgens u? Wat vind u belangrijk bij een overnachting? Ontbijt en avondeten: 1. Zeer belangrijk 2. Belangrijk 3. Gemiddeld 4. Onbelangrijk 5. Zeer belangrijk 43

44 Hygiene: 1. Zeer belangrijk 2. Belangrijk 3. Gemiddeld 4. Onbelangrijk 5. Zeer belangrijk Faciliteiten: 1. Zeer belangrijk 2. Belangrijk 3. Gemiddeld 4. Onbelangrijk 5. Zeer belangrijk Lokatie: 1. Zeer belangrijk 2. Belangrijk 3. Gemiddeld 4. Onbelangrijk 5. Zeer belangrijk 44

45 7. Exportplan 7.1 Elevator Pitch For the project of Stayokay we have to choose a country for Stayokay as an export country. This country would be chosen throughout the International Market Selection. First of all we need to take a look at the internal analysis of Stayokay. When we take a look at this part we will see that Stayokay concentrates on young people, students and family s with young children so they are the Stayokay target group. These people don t have a lot of money to spend, so Stayokay offers them a cheap accommodation for the night. Stayokay also concentrates on small workouts for their target group. There are lots of countries in the world so we have to take a good look at the differences between them. The country we will choose need to be attractive for the customers of Stayokay, so there has to be something to do for the youth members of Stayokay. The youth members are the largest group of members of Stayokay, so we have to concentrate on this group. Then we will find some advantages and disadvantages for each country. For example, countries where there is war are not very attractive for people to visit for a holiday. Young people also don t want to go to places where they need to travel hours before they find a city or village. We will start with the first part of the International Market Selection the pre filter: In this part of the International Market Selection we will have to eliminate some countries in cause of main problems. The criteria for the chosen country are: 1. Political stability 2. Nice weather conditions 3. Country with a comparable western culture. When we take a look at this part of choosing a country for export, we will automatically find some countries where Stayokay wouldn t make lots of profit. These countries are countries like Afghanistan and Iraq because the political situation in these countries is critical. There is also a war in these countries. Besides, these countries aren t comparable with the western culture we live in. Other things we look at in the pre filter are countries/cities where Stayokay wouldn t make any profit because the weather conditions in these countries are not attractive for people. We want to choose a country where Stayokay can maximize their sales through the whole year. In this case lots of countries in Africa is not very attractive during the summer period because it s to hot for people from Europe and countries like Alaska and the North and South Pole are too cold. 45

46 We will continue with the second part of the International Market Selection the general filter: In this filter we will take a look at the different factors like demographic, economic and social differences. We thought about a continent in the world to place a hostel of Stayokay. We considered about the different continents. North America and Europe were the best continents we could think of for placing a hostel. This because there are lots of things to do there and because almost everybody in these continents speak English. Europe was the first one we thought about because we live in Europe and most of the countries are comparable with the Netherlands. In Europe, there are lots of things to do for young people and students. In all countries in Europe you can find large city s with lots of activities for the youth. North America was also an option for us to choose a country, but we thought that the trip to this continent, for most of the youth, is just too expensive. There are lots of countries where youngster and students can do all kind of things in Europe. For example; Italy and Germany with great history, Monaco with his rich people, France with the beautiful language and Spain with the beach and the disco s. All of these countries could be attractive for Stayokay to open a hostel because they are attractive for the members of Stayokay. All the countries have lots of things to offer for the customers and members of Stayokay. There are lots of things to do for them like going to the beach, discover the country and visit some amusement parks etcetera. We will continue with the third part of the International Market Selection the market filter: In this part of the International Market Selection we have to take a look at the market in these countries. An important criteria is the currency. Most countries in Europe use the same currency, the Euro. This is an advantage for the exporter, because he doesn t have to count anymore how much the costs are. It is also an advantage because the tourists in Europe don t have to change their money anymore. Beside that, there is also the agreement of Schengen. They are agreements between a few of countries in Europe who make it possible to travel free in these countries. The 46

47 advantage of this is that the tourists can travel easier to other countries. Together with the Euro, the tourism in Europe increased. Remaining countries, with Euro as currency (13), Euro as currency Germany Ireland Greece Finland Luxembourg Austria France Belgium Italy Portugal The Netherlands Spain Slovenia Criteria Tourism This is mainly your head group for your export plan, it is important to know how much tourism is in each country for this reason Economical growth (bop) How the economy stands, in a country with a good economy people have more to spend than a country with a low economy Climate What kind of climate has the country, a sunny country draws more tourists than a country with a lot of rain Unattractive countries Germany Austria Ireland Belgium Slovenia The Netherlands Finland Luxembourg Moderate west winds, regularly rain To windy and in the north rain Moderate see climate, much rain Moderate see climate, regularly rain Warm temperatures, but not many tourism Moderate seeclimate,regulary rain Much rain, low temperatures Moderate see climate, not a lot of tourism Remaining countries France Italy Spain Portugal Greece Economical growth (BnP) France 33, 918 Euro Italy 30,200 Euro Spain 27,226 Euro Portugal 20,327 Euro Greece 17,456 Euro 47

48 Three remaining countries with the best BnP France Italy Spain Tourism There are 3 different tourists. Tourist who go to: - Curiosities, like amussement parks, musea etc. - camping - go out/party holidays I will couple them to each target group, what do they do mainly? curiosities camping Go out/party holidays Young people Young-adults/adults Families For what kind of a holiday do the tourists go to these countries? curiosities camping Go out/party holidays Spain France Italy Our choice for placing a Stayokay hostel is France. We chose this country because a lot of Dutch people like it and because it s still the favorite country for the Dutch to go on vacation. 48

49 7.2 Interne analyse exportland De huidige missie van Stayokay luidt: structureel en met volle overtuiging een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit vertaalt zich in de constant vernieuwde en innoverende concepten van Stayokay. Stayokay wilt zich internationaal uitbreiden, dit past bij het karakter van Stayokay. Het plan is bepaald niet zonder risico s, maar door zijn vernieuwende en innoverende karakter is er zeker een kans van slagen. Nederland is in de nabije toekomst niet de enige afzetmarkt voor Stayokay. Stayokay is groot en dient buiten de Nederlandse grenzen te denken. Om de Stayokay formule in het buitenland van kracht te laten zij, is gekozen voor Frankrijk als exportland. Deze keuze hebben we unaniem besloten. Stayokay wil zich uitbreiden door zich te gaan richten op de internationale markt voor hostels en jeugdherbergen. De voornaamste redenen hiervoor is om meer omzet te behalen en om meer klanten te werven. Door naar het buitenland te gaan kan Stayokay meer omzet behalen omdat er dan reizen voor Nederlandse leden kunnen worden georganiseerd naar dit exportland. Omgekeerd kan Stayokay ook klanten die in het exportland gebruik maken van Stayokay, reizen naar Nederland aanbieden. Door de Stayokay formule naar het buitenland te exporteren wordt Stayokay bekender in de reisbranche. Stayokay wil graag meer omzet behalen en wil ook meer naamsbekendheid verkrijgen. De internationale route is voor Stayokay dan een heel goede optie. Stayokay is klaar voor deze stap want ze hebben genoeg ervaring opgedaan met haar 30 hostels in Nederland en haar formule is zodanig afgestemd dat deze in het buitenland goede resultaten kan behalen. Stayokay is een groeiende onderneming. Er wordt meer winst behaald dan ooit, er zijn meer overnachtingen, de investeringen die gedaan worden komen direct ten goede van de klant, kortom de toekomst van Stayokay ziet men met een brede glimlach tegemoet. De branche is groeiende en verwacht wordt dat Stayokay hierop mee gaat liften en kan profiteren van de groei. Het exporteren van het Stayokay formule zal leiden tot een groei in de omzet, de bekendheid zal groeien en het imago zal verbeteren. Gegeven het feit dat Stayokay is aangesloten bij Hostelling International zal dit voor enige te zekerheid/vertrouwen zorgen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de Stayokay-card waardoor de korting van 10% ook in Frankrijk zal gelden. Het aantal Fransen bezoekers aan de Nederlandse Stayokay hostels maakt een opvallende groei mee. In 2006 is het aantal Franse gasten met maar liefst procent gestegen. Stayokay beschikt over bekwame en uiterst professionele personeelsleden. Echter er zal wel geïnvesteerd moeten worden in personeelsleden die kennis van de Franse taal en van export hebben. Er kan gebruik worden gemaakt van de kennis van mensen met een Nederlandse achtergrond, een Franse achtergrond of een combinatie van beiden waarbij de kennis en expertise kan worden overgedragen. Verder zal gedacht moeten worden aan de internationalisering van de website. Gezien de vele investeringen in Nederland en de toekomstige buitenlandse investeringen kan dit misschien voor enige verwarring zorgen. Om dit te omzeilen kan er gedacht worden aan de opzet van een speciaal team dat zich richt op de juridische aspecten en de export van Stayokay. De besluitvorming kan soms wat vertraging oplopen door de noodzakelijke terugkoppeling van de verschillende niveau s. Er zal een nieuw maandelijks overleg moeten komen waarin het 49

50 hostelbezoek per maand, de vooruitgang resultatenplannen, exploitatie en locale (op frans schaalniveua) marketingacties worden besproken. 7.3 Externe analyse exportland Afnemersanalyse Frankrijk is het grootste land in West-Europa en heeft een centrale ligging. Het is makkelijk vanaf Frankrijk naar het mediterrane gebied te reizen evenals naar Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. De Franse cultuur is te vergelijken met die wij kennen in Nederland. De Fransen zijn erg nationalistisch en zeer betrokken met hun land. Frankrijk heeft zeer veel te maken met verstedelijking, wat betekent dat de mensen naar de steden toe trekken. Dit is ook in de landelijke verdeling van inwoners terug te zien. Ruim drie kwart van de Fransen wonen in de stad. In Frankrijk zijn alle culturen terug te vinden, maar toch zijn er wat immigranten betreft voornamelijk Afrikanen naar Frankrijk gegaan. Dit komt omdat Frankrijk enkele koloniën in Afrika heeft gehad waardoor deze landen ook voornamelijk Frans spreken. Doordat de inwoners van deze landen Frans spreken is het voor hen makkelijk om zich in Frankrijk te redden. \ Toch is de integratie van deze immigranten slecht in de Franse samenleving en wonen de immigranten voornamelijk in slechte omstandigheden in de banlieus, de voorsteden. De Franse cultuur staat over de hele wereld bekend om bijvoorbeeld haar: Roquefort kaas, truffels en de zeer uitgebreide keuze aan wijn. Ook staat de Franse taal wereldwijd bekend als de taal van de liefde. Frankrijk heeft zeer veel bezienswaardigheden over het hele land. Zo is er aan de kust veel te zien met betrekking tot de WO II, en in de stad Parijs enkele mooie musea en natuurlijk de Eiffeltoren. Toerisme is ook een groot onderdeel van Frankrijk. Dit komt omdat Frankrijk gedurende de zomer en gedurende de winter een goed klimaat heeft, voor Europeanen, om op vakantie te gaan. Bovendien heeft Frankrijk in het noorden en in het zuiden van het land gebergte waar in de winter aan wintersport gedaan kan worden. Voor Nederlanders is Frankrijk nog steeds nummer 1 om op vakantie te gaan. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom wij voor Frankrijk hebben gekozen. Doelgroepen Stayokay kent verschillende soorten gasten die gebruik maken van een overnachting of van de overige activiteiten van Stayokay. Denk hierbij aan Jongeren Gezinnen Backpackers Verenigingen Bedrijven Toeristen Vriendengroepen Individuen In principe is Stayokay voor iedereen aantrekkelijk. Ieder persoon zou in Stayokay kunnen overnachten, mits er geen sprake is van een overboeking. De Stayokay hostel zal op een toeristische plek gevestigd worden, dit voor de beschikbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid. 50

51 Verbinden we de doelgroepen en de producteigenschappen dan komen verschillende waarden naar boven. Denk hierbij aan: Goedkoop overnachten Verzorgd hostel Brede keuze aan arrangement (mogelijkheden) Ligging Netwerken Concurrentenanalyse Na enig onderzoek is gebleken dat er veel hostels te vinden zijn in Frankrijk. Vrijwel al deze hostels zijn onderdeel van Federation Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ). Het FUAJ is opgericht in 1956 als non-profit organisatie. Het FUAJ is onderdeel is van het International Youth Hostelling netwerk (IYHF). Stayokay is ook onderdeel van het IYHF. Sinds het bestaan van het FUAJ zijn zij zeer sterk gegroeid. Op de dag van vandaag hebben zij meer dan bedden in bijna 160 hostels over het hele land. Het FUAJ richt zich niet op bepaalde leeftijdsgroepen. Bovendien organiseren zij verschillende activiteiten. Deze activiteiten hebben voornamelijk te maken met sporten zoals skiën, kanoen en nordic walking. De verschillende hostels organiseren ook veel culturele en toeristische activiteiten, maar dit verschilt natuurlijk per regio waar het hostel zich bevind. Hieronder is te zien waar de FUAJ hostels in Frankrijk geplaatst zijn: Volgends de site: is de gemiddelde hostelbezoeker in Frankrijk zeer tevreden met zijn of haar bezoek. 51

52 Distributieanalyse Stayokay is gespecialeerd in het aanbieden van een verblijf aangepast aan de klant. Wilt de gast gebruik maken van één van de activiiteiten naast het slapen dan heeft de gast vele keuzen uit het ruime aanbod. Stayokay levert de dienst direct aan de klant, er wordt geen gebruik gemaakt van reisbureaus of andere intermediars. Reserveringen kunnen worden gedaan via het Internet of aan de balie zelf (oplocatie). In Frankrijk zal er naar overige reserveringsmogelijkheden gezocht moeten worden, hierbij kan gedacht worden aan reisbureaus en Maison de la France (de Franse VVV). Naamsbekendheid moet gegenereerd worden, internet zal hier een grote rol bij spelen. Verder zullen er verschillende reclamebureaus benadert worden, dit om naamsbekendheid te generen en alvast een imago neer te zetten. Het reserveren aan de balie en via het Internet zal blijven bestaan. De internetsite zal geinternationaliseerd moeten worden en toegankelijker moeten zijn voor de Fransen. 7.4 SWOT- analyse Dit onderdeel kan op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij het traditionele marketingplan. Op basis van de gevonden sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden strategische exportopties geformuleerd voor Stayokay. Sterkten Aangesloten bij het IYHF. Stayokay richt zich op een specifiek marktsegment. Aangesloten bij Hostelling International Stayokay als organisatie is groeiende Personeel is professioneel en bekwaam Zwakten Weinig ervaring met de Franse markt en taal. Website dient geïnternationaliseerd te worden Verwarring Nederlandse en internationale investeringen Kansen Veel toerisme in Frankrijk gedurende het hele jaar. Voornamelijk in de stad Parijs wordt toerisme gepromoot door de gemeente. Bedreigingen Redelijk groot aantal jeugdherbergen/ hostels aanwezig. Kans op terroristische aanslagen. 52

53 7.5 Objectives Doelstellingen De doelstellingen van Stayokay hebben natuurlijk te maken met zoveel mogelijk winst te behalen in het gekozen exportland; Frankrijk. Dit valt dan onder te verdelen in de volgende acties. Zoveel mogelijk naamsbekendheid werven. Een goede samenwerking met verschillende reisorganisaties zoals reisbureaus in Nederland maar ook in de rest van Europa. Onderscheidend vermogen bieden ten opzichte van de al bestaande jeugdherbergen/ hostels in Frankrijk. Een goede prijs voor een overnachting bieden zodat er geconcurreerd kan worden met de bestaande jeugdherbergen/ hostels in Frankrijk. 7.6 Entree strategy Nadat je hebt vastgesteld wat de doelstellingen en strategie is van Stayokay voor de exportmarkt, wordt het tijd de entreemode te bepalen: hoe betreedt je de betreffende markt. Aan de hand van diverse criteria wordt een beslissing genomen over de volgende entree methodes: Export mode Intermediate mode Hierarchical mode. Stayokay kan op verschillende manieren op de markt starten. Stayokay kan bijvoorbeeld een gebouw laten neerzetten of een leegstaand gebouw kopen. Ook kan Stayokay bijvoorbeeld een bestaand bedrijf/hostel overnemen. Wij denken dat het voor Stayokay het beste is als zij een bestaand pand huren gedurende een bepaalde periode. Er zal een huurovereenkomst afgesloten moeten worden met de optie om na een bepaalde periode de volledige volmacht van het pand te verkrijgen. Mede hierdoor heeft Stayokay ook de mogelijkheid om na de tijdelijke huurovereenkomst te evalueren of de zaken naar behoren zijn verlopen. Een geheel nieuw hostel bouwen zou niet logisch zijn gezien het feit dat dit het eerste internationale avontuur van Stayokay is, het risico is simpel weg te groot. Stayokay zal zich introduceren door vooraf actief te promoten. Stayokay zal moeten beginnen door eerst in Nederland reclame te maken voor dit hostel in het buitenland. Dit kan op verschillende manieren; door te adverteren op Internet, in metro, tram en bus en op de televisie, maar ook in scholen. Ook moet worden onderhandeld met verschillende reisbureaus om de Stayokay hostel in hun reismagazines te plaatsen. De mogelijkheden om in Frankrijk te promoten lijken veel op de Nederlandse mogelijkheden. Als Stayokay eenmaal de nodige klanten heeft geworven en winst begint te maken kunnen zij kijken of zij kleine uitstapjes kunnen organiseren in Frankrijk om nog meer bekendheid te werven en meer winst te kunnen behalen. 53

54 7.7 Marketingplan Nadat de entreestrategie is bepaald kunnen de diverse marketing instrumenten nader worden ingevuld. Consistentie is hierbij zeer belangrijk: keuzes die zijn gemaakt tijdens de voorgaande fasen, dienen hier te worden gerespecteerd Het product van Stayokay blijft natuurlijk de overnachtingen maar ze kunnen dit ook uitbreiden naar verschillende uitstapjes in Frankrijk, zoals in Nederland ook al wordt gedaan. Hierdoor zijn ze op meerdere markten actief, net als in Nederland, waardoor ze meer naamsbekendheid en leden kunnen werven. De prijs van Stayokay is geheel afhankelijk van de locatie van het hostel. Als Stayokay een hostel bijvoorbeeld in de binnenstad van Parijs zou plaatsen zullen er meer voor een overnachting moeten worden gevraagd dan wanneer Stayokay een hostel in een minder druk gebied zou plaatsen. Dit komt natuurlijk doordat de huurprijs per m2 in Parijs over het algemeen erg duur is. De plaats is, net als de prijs, afhankelijk van Stayokay. Naar onze verwachtingen zal dit hostel aan de west-kant aan de kust, aan de oost-kant bij de Alpen, bij het mediterrane gebied of in Parijs geplaatst worden. Dit komt omdat dit de meest aantrekkelijke gebieden zijn voor jongeren. De promotie zal, zoals al eerder genoemd werd in de SWOT-analyse, het beste via het internet gedaan kunnen worden, in bussen en trams of in reismagazines. Dit komt omdat zo de doelgroep het beste bereikt kan worden. Internet is voornamelijk belangrijk omdat je dan ook toeristen uit het buitenland kan bereiken door een internationale website te creëren. 54

55 8. Bijlagen Een plan van aanpak bestemd voor: Stayokay Door: Kwartaalteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello, Jim Perk, Mourad Ben Saddik, Soufiane Benhammou. Navigator: Mevr. Nuria Arbones Aran Consultant: De heer Hans Steensma 55

56 Inhoudsopgave Achtergrond pag 3 Projectopdracht pag 4 Projectactiviteiten pag 5 Projectgrenzen pag 5 Producten pag 6 Kwaliteit pag 6 Projectorganisatie pag 7 Planning pag 8 Risico s pag 9 Bronnenlijst pag

57 Achtergronden De organisatie: Stayokay maakt deel uit van Hostelling International, de grootste hostelketen ter wereld met meer dan 4000 hostels in zo n 60 landen. De hostels zijn voordelig, de kamers comfortabel en in de relaxte sfeer die de hostels bieden, is er genoeg gelegenheid om medereizigers te ontmoeten. Project: De opdrachtgever is algemeen directeur. ten name van Stayokay. Stayokay heeft ons, 6 junior marketing managers, benadert omwille van haar toekomstige strategische weg die Stayokay zou moeten inslaan. Het project zal worden uitgevoerd door 6 bachelors bestaande uit de volgende personen heren: J. van Walsem, M. Ben Saddik, R. Zwiers, G. Scarabello, J. Perk en S. Benhammou. De tijdsspanning om het volledig marketing plan kant-en-klaar te leveren is een half jaar. Aanleiding tot dit project: Het huidige concept loopt niet naar behoren volgens de algemene directeur van Stayokay en wil hier graag een verandering in brengen door een andere richting op te varen naar aanleiding van het strategisch marketing plan. Goedkeuring en opbouw van dit plan van aanpak: Het plan van aanpak zal worden goedgekeurd indien deze is voldaan aan alle criteria, de feedback zal aan de hand van verschillende vergaderingen ten gehore worden gebracht door de assessor mevr Nuria Arbones Aran en consultant de heer Hans Staansma Voor de opbouw van het plan van aanpak is het boek projectmanagement van R. Grit geraadpleegd en is gekozen voor de opbouw zoals gegeven is in dat boek. Projectopdracht Doelstelling (SMART) Het doel van het project is een strategisch marketingplan te maken voor Stayokay binnen een tijdsbestek van een half jaar. Wat zich uiteindelijk moet resulteren tot een rendement van 2% van de omzet op jaarlijjkse basis voor de komende 3 jaar. Door een strategisch marketingplan voor Stayokay op te stellen wilt men voornamelijk een stijging in het aantal overnachtingen van klanten, hun imago beter op de markt neer zetten en de exploitatie van nieuwe hostels in het buitenland verbeteren. 57

58 De opdracht is gegeven door Stayokay (en in naam van de Hoge School van Amsterdam) en is bedoelt voor de voortgang van onze studie. Het resultaat wordt gecontroleerd door de assessor en consultant. Er zal 12 oktober om uur een strategisch marketingplan voor Stayokay opgeleverd moeten worden en deze dient ingeleverd te worden bij de assessor mevr Nuria Arbones Aran en consultant de heer Hans Staansma In het verslag zal minimaal het volgende terug te vinden zijn: de interne analyse de strategische analyse de formulering van doelstellingen en strategieën het exportplan, het marketingcommunicatieplan Projectactiviteiten Activiteiten die dit project naar voren komen zijn; 1. Verzamelen, bestuderen/analyseren en toepassen van informatie 2. Een kwantitatief en een kwalitatief (diepte-interviews (2pp)) onderzoek houden wat zal resulteren in een onderzoeksrapport 3. Gesprekken voeren met de opleiders en andere deskundigen 4. Marktonderzoek verrichten 5. Vergaderingen houden met alle betrokkenen 6. Maken concept van strategisch plan, voorstel voor marktonderzoek, onderzoeksrapport en exportadvies inclusief international Market Selection.. 7. Het bespreken van strategisch plan, voorstel voor marktonderzoek, onderzoeksrapport en exportadvies international Market Selection en het definitief maken hiervan. Projectgrenzen: Wij gaan ons richten op het klaarstomen van de organisatie voor de toekomst. Daarbij analyseren we de bestaande markt, kijken we naar de laatste trends en houden we de omgeving (concurrenten) in de gaten. Het project op 26 augustus 2007 en eindigt op 13 oktober De deadline voor het strategische marketingplan is 12 oktober 14:00 uur, echter door niet in tijdsnood te komen hebben wij als projectgroep de deadline gesteld op 10 oktober Er mag gebruik gemaakt worden van de volgende informatiebronnen: Internet Literatuur Televisie Radio Krant Tijdschriften Consultancy Bijbehorende colleges Veldonderzoek 58

59 De producten De producten die dit project zal opleveren zijn: 1. Het strategische plan (uiteindelijke en tussentijdse) 2. Voorstel marktonderzoek (uiteindelijke en tussentijdse) 3. Marktonderzoeksrapport (uiteindelijke en tussentijdse) 4. Exportadvies (uiteindelijke en tussentijdse) 5. Plan van aanpak marketingplan en communicatiepan 6. Marketingplan (uiteindelijke en tussentijdse) 7. Communicatieplan (uiteindelijke en tussentijdse) 8. Het tussenrapport 9. Het eindrapport 10. Interviewverslagen 11. Een managementsamenvatting 12. Presenteren van het rapport Kwaliteitsbewaking Er zijn afspraken gemaakt conforme de kwaliteit van dit project. Van ieder teamlid wordt een 100% inzet, actieve bijdrage en participatie verwacht om dit project succesvol af te ronden. Het project is afgerond als er aan de wens van algemeen directeur is voldaan. Er zullen tussentijdse rapporten worden geleverd aan de opdrachtgever, dit ter evaluatie en geruststelling van de kwaliteit. Er zullen colleges worden gevolgd m.b.t. het rapport, hierdoor zal onze kennis toenemen. Er zal gebruik worden gemaakt van statistische gegevens en grafieken om de gegeven informatie verduidelijken. Tevens zal er beroep worden gedaan op de expertise en kennis van de opleiders (navigator en consultant). Het rapport zal geschreven worden in de lettergrootte 11 en lettertype Arial. 59

60 Projectorganisatie. De organisatie: De organisatie bestaat uit de volgende personen zie onderstaande figuur: Naam privé HvA Tel Jim Perk Giovanni Scarabello om Rens Zwier Mourad Ben Saddik Jeroen van Walsem m Soufiane Benhammo u hva.nl Beschikbaarheid: Ieder groepslid is gedurende de colleges en minimaal 1 uur per dag in zijn vrije tijd beschikbaar. Tijdens vakanties is er geen verplichte beschikbaarheid, tenzij er belangrijke beslissingen moeten genomen. Bevoegdheden: Ieder teamlid heeft het recht om: 1. Zijn ongenoegen over een ander teamlid te betogen 2. Een rechtmatige discussie aan te gaan 3. Kritiek te geven en te ontvangen Ieder teamlid heeft de volgend verantwoordelijkheden: 1. Tussentijdse rapporten met de projectleider bespreken 2. Het bewaken van de kwaliteit 3. Het houden aan de deadlines en afspraken onderling 4. Elkaar met respect behandelen 60

61 Planning StayOkay Taak Contract Plan van Aanpak Deadline Teamlid 7-sep Hele team 7-sep Hele team Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 W 7 Evaluatie huidige strategie financiële kerngetallen/ financiële positie bepalen interne analyse externe analyse DESTEP concurrentie analyse SWOT analyse en confrontatiematrix diepte-interviews portfolio-analyse formulering van mogelijke opties/ optie keuze strategisch plan afronden interne analyse (international handel) international marketing selection in het engels externe analyse voor doeland SWOT analyse export opties objective en strategy (voor export markt) entree strategy exportplan beschrijving kwatitatief marktonderzoek beschrijving kwalitatief marktonderzoek Hele team Jim Mourad Soufiane/ Giovanni Soufiane Giovanni/Jeroen Hele team Rens Jeroen Hele team 26-sep Individueel Rens Jeroen Mourad Giovanni Soufiane Individueel Individueel voorstel voor marktonderzoek 26-sep conseptrapport Lay out eindrapport strategischplan Assesment 26-sep Hele team Soufiane/ Rens 12-okt Hele team Individueel 61

62 Risico s Interne risico s: Alle teamleden kennen elkaar niet tot nauwelijks, wat het projectonderzoek alleen maar kan bemoeilijken; Onduidelijkheid onder de teamleden betreft de taakverdeling, agendapunten en de planning van het verloop van het project; Het is mogelijk dat de teamleden over te weinig individuele kwaliteiten beschikken; Het is mogelijk dat er onvoldoende kennis aanwezig is bij de teamleden over de verschillende onderdelen van het projectonderzoek; Het is mogelijk dat de teamleden onvoldoende gemotiveerd zijn; Geen overeenstemming kunnen bereiken over strategische/tactische keuzes; Indien een teamlid zich in de loop van het proces terugtrekt van het onderzoek, dan gaat dit resulteren in een te grote werkdruk voor de overgebleven leden; Externe risico s: Eventuele maatregelen: Wijziging in samenstelling van de projectgroep; Een andere doelstelling dan die welke is geformuleerd in het plan van aanpak; Onduidelijke projectgrenzen; Onvoldoende medewerking van derden (bijv. de consument, concurrent, etc.) die essentieel zijn voor het projectonderzoek; Het ontbreken van middelen die van essentieel belang zijn om het projectonderzoek met succes af te ronden; De gestelde deadline voor de realisatie van het eindrapport kan leiden tot tijd/organisatorische problemen. Om de individuele kwaliteiten en kennis te verbeteren zou men informatie kunnen opzoeken m.b.v. literatuur, Internet, etc.. Om gemotiveerd te blijven is het belangrijk om een leuke sfeer te creëren door met elkaar leuk en fatsoenlijk om te gaan. Als er geen overeenstemming bereikt kan worden, kan iedereen de eigen punten beschrijven zodat er vergeleken kan worden. Duidelijk beschrijven in het plan van aanpak wat er onderzocht moet worden betreft projectgrenzen. 62

63 Bronnen Boeken Projectmanagement, Roel Grit Principes of marketing, Kotler Handleiding op GO 63

64 International market selection Giovanni: Croatia Mourad: Spain Soufiane: Belgium Rens: Austria Jim: Kenia Jeroen: France Croatia For the project of Stayokay we need to make a country analysis of a country for Stayokay. Stayokay is a hostel that is placed all over the Netherlands. For this exportplan we need to choose a country where Stayokay can place a new youth hostel. To do this I first need to make a selection of the areas where Stayokay want to locate their new hostel. From this selection I need to choose a few countries. The next step is to compare those countries that I have selected, and to look which country has the best factors, such as economic statistics, political environment and cultural activities. The areas where Stayokay could locate must have a few items that are important to build a youth hostel. For example the place must be a touristic place because the young tourists are the main target group of Stayokay. It has to be a touristic place but also a place where there isn t too much competition of other hotels, camping s etcetera.. The place also need to have all kind of activities to do for the tourists, you can think of a city where the people can go out. Or other things like going to the beach or mountain biking in the mountains or cultural things in the city. The economic situation in the country of the youth hostel is also very important. The areas where I have searched and where I haven t selected countries from because of the disadvantages were in Africa and the Middle-East. Africa didn t seem the right place because of the poverty and the number of customers aren t that huge. The Middle-East isn t also a good area because of all the disturbances that are going on over their. I think that the best place to build a youth hostel in is somewhere in Europe, because most of the countries in Europe are in a good economic situation and teh people speak English in almost every country. The countries that I have selected are: -Austria -Belgium -Bulgaria -Croatia -Cyprus -Czech Republic -Denmark -Finland -France -Germany -Greece -Hungary -Ireland -Italy -Luxembourg -Malta -Monaco -Montenegro -Netherlands -Norway -Poland -Portugal -Romania -Serbia -Slovakia -Slovenia -Spain -Sweden -Switzerland -Ukraine -United Kingdom 64

65 I think that the best place to build a youth hostel is in Europe in the East or the South of Europe. Because facts prove that the tourism is increasing in those countries. They also have a beautiful culture and nice places to go to like beautiful beaches and nice cities. So from all the countries here above there will be 16 countries left to choose the perfect place from. Portugal Spain Romania Serbia Slovakia Slovenia Ukraine Bulgaria Cyprus Czech Republic Greece Hungary Italy Montenegro Poland Stayokay wants to locate a youth hostel in a place where there is a growing number of tourists and economy. The best country of these countries here above to build a youth hostel is in Croatia. Croatia is a country that lies in the East and in the South of Europe. The country has a growing number of tourists with a number of 8.9 million foreign tourists in the year The country has also a lot of beautiful places to go to. For example you have a beautiful beach and a deep blue Adriatic Sea, all kind of natural parks and a rich culture and you can go out there as well. Croatia has a mixture of climates, in the North and east the climate is continental and along the coast the climate is Mediterranean. The country is divided into 21 counties and the capital city of the country is Zagreb, and it has over more than inhabitants. Croatia is inhabitant mostly by Croats with a percentage of 89,9% and there are around the 20 minorities in Croatia. The economics of Croatia is also doing quite well in the first quarter of 2007 the economics has raised with 7,1%. I chose for Croatia because I think that it is a nice country to built a hostel in, and it is a country with a lot of potential because of all the growing numbers in the economics and the tourists. There are also a lot of things to do so the tourists will not be bored. I think also that the countries in East and some of South Europe are not that well known by people a few years ago. But nowadays it is different because a lot of people already have seen countries like Spain, Italy, France etcetera that they think it is time to change. Also the competition is not as high as in countries like Spain, France Italy etcetera. Sources

66 Spain International market selection Introduction: For English we had to make an export plan for Stayokay s formula., to another country, what is also a part of the proftaak. You must follow the criteria of the landenselectiemodel to choose the right destination county. What is a landenselectiemodel? That is a model who follows a few criteria where the destination country must be satisfied. The model exists of three successive filters. Next the factor scoringsmethode Is used. It begins with: Pre filter filter 1: rough research filter 2: fine research I wish you much pleasure with reading this country-analysis. 1. prefilter. The prefilter has been meant to let down a few countries quickly. Criteria of the prefilter are. - countries of the EU - currency (euro) I had chosen the continent Europe, this comes particularly for a number of reasons. In first place because many countries in Europe are members of the European Union (EU). That means that nearly everywhere rules and legislations are the same. As a result of which you as exporter have a choice the number of selected countries for your export plan. Another important criteria is the currency. Most countries in Europe use the same currency, the Euro. This is an advantage for the exporter, because he doesn t have to count anymore how much the costs are. It is also an advantage because the tourist in Europe don t have to change their money anymore. Beside that, there is also the agreement of Schengen. They are agreements between a few of countries in Europe who make it possible to travel free in this countries. The advantage of this is that the tourists can travel easier to another countries. Together with the Euro, the tourism in Europe increased. 66

67 The countries in Europe: Albania Andorra Azerbeidzjan Belgium - Bosnia and Herzegovina Bulgaria Cyprus Denmark Germany Estonia Finland France Georgia Greece Hungary Iceland Ireland Italy Croatia Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macedonia Malta Moldavia Monaco Montenegro - The Netherlands Norway Ukraine Austria Poland Portugal Romania Russia - San Marino Serbia Slovenia Slovakia Spain Czechia Turkey Vatican - United Kingdom Belarus Sweden - Switzerland After the first filter I can already cross out a lot of countries, because they are not a member of the EU Remaining countries, members of the EU (27): Denmark Belgium Germany Finland France Greece Ierland Italy Romania Luxembourg Estonia Hungary The Austria Portugal Netherlands Sweden Latvia Spain Bulgaria Cyprus lithuania Malta Poland Slovenia Slovakia Czechia United kingdom Members with EURO as currency: After these filter there are also a few countries to let down, because they don t have the Euro as currency. Remaining countries, with Euro as currency (13), Euro as currency germany Ierland Greece Finland Luxembourg 67

68 Austria France Belgium Italy Portugal The Spain Slovenia Netherlands 2 rough research These are the remaining countries: Germany Ierland Greece Finland Luxembourg Austria France Belgium Italy Portugal The Netherlands Spain Slovenia The remaining countries would be analysed widely. The aim is here to filter the unattractive countries out of the selection. Criteria: Tourism: This is mainly your head group for your export plan, it is important to know how much tourism is in each country for this reason Economical growth(bnp) how the economy stands, in a country with a good economy people have more to spend than a country with a low economy Climate: What kind of climate has the country, a sunny country draws more tourists than a country with a lot of rain Unattractive countries: Germany Austria Ierland Belgium Slovenia The Netherlands Finland Luxembourg Moderate west winds, regulary rain To windy and in the north rain Moderate seeclimate, much rain Moderate seeclimate, regulary rain Warm temperatures,but not many tourism Moderate seeclimate,regulary rain Much rain, low temperatures Moderate seeclimate, not a lott of tourism Remaining countries: France Italy Spain Portugal Greece Economical growth(bnp) France 33, 918 Euro 68

69 Italy 30,200 Euro Spain 27,226 Euro Portugal 20,327 Euro Greece 17,456 Euro Three remaining countries with the best BnP: France Italy Spain Tourism: There are 3 different tourists. Tourist who go to: - curiosities, like amussementparks,musea s etc. - camping - go out/party holidays I will couple them to each target group, what do they do mainly? curiosities camping Go out/party holidays Young people Jong-adults/adults Families For what kind of a holiday do the tourists go to these countries? curiosities camping Go out/party holidays Spain France Greece If we couple the results to the previous table, we can conclude that Spain provides the most in the needs of the target group, the young people. Think of the Costa's, ibiza, salou etc. that draws a lot of tourists yearly. For this reason Spain remains concerning as best country where you can export your plan Remained country: Spain 69

70 Belgium StayOkay in The Ardennes The Ardennes (Dutch: Ardennen) is a volcanic region of extensive forests and rolling hill country, primarily in Belgium and Luxembourg, but stretching into France (lending its name to the Ardennes département and the Champagne-Ardenne région). The rugged terrain of the Ardennes severely limits the scope for agriculture, with arable and dairy farming in cleared areas the mainstay of the agricultural economy. The region is rich in timber and minerals, and Liège and Namur are both major industrial centres. The extensive forests have an abundant population of wild game. The scenic beauty of the region and its wide variety of outdoor activities, including hunting, cycling, walking and canoeing, make it an important tourist destination. There are several youth hostels in the Ardennes to compete with. The largest competitor of StayOkay named Bed & Breakfast also has youth hostels there. The bigger the challenge for StayOkay to export their product hostel into the Ardennes in Belgium. A map with youth hostels allover the Belgium country 70

71 Hostels in the Ardennes are essentially a form of accommodation cater to those travelling on a budget, but many also have facilities for groups, families and those with special needs. In the past they have been forms of accommodation unlike any other, with dormitories sleeping up to 20 people and one shower/bathroom to accommodate all these guests. This is no longer the case. Dormitories range in size from hostel to hostel. They range from those with 4 beds to larger dorms which can accommodate up to 20 guests and can be either mixed or single-sex dorms. They usually have bunk-beds, but can sometimes contain both bunk beds and single beds. Smaller dorms normally have single beds only. Many hostels have private single, twin and double rooms. Often these will have private bathrooms which are located inside the room and comprise of a toilet, washbasin and shower. These rooms are known as 'ensuite' rooms which is derived from a French word meaning 'in the suite'. The majority of hostels have fully equipped kitchens where you can prepare your food, while in more recent times some hostels even have their own cafés, restaurants and bars. Other facilities many hostels offer include free breakfasts, internet access, common rooms which usually have TVs along with laundry facilities and free linen. The offer of all the youth hostels in the Ardennes fits also in the concept of StayOkay. But, StayOkay has a lot more to offer, so opening a hostel in the Ardennes is a big opportunity for StayOkay. SWOT analysis of StayOkay in the Ardennes Strengths Weaknesses Experience in hostelling Familiarity of the hostel name International contacts (network) Active on the Internet Opportunities Many activities to organize Threats Different languages Environment is more appealing and desirable A large scale of foreign consumers (positive word-ofmouth marketing at international level) 71

72 The Belgian economy Open and competitive With a surface area of 30,500 km² and a population of 10,446,000, Belgium is one of the smallest Member States in the European Union. However, it has a GDP of EUR billion (in 2004) and is one of the ten largest trading nations in the world. It primarily owes its comparably large economic might to its central location and the high productivity of its work force. Economic change Belgium initially owed a major part of its industrialisation and fast economic growth to the minerals present in the ground in the south of the country. The impetus for the country's strong industrial development had already been provided before independence. So, as early as during the era of the United Kingdom of the Netherlands ( ), when the countries currently known as Belgium and the Netherlands together formed one single country, the Société générale was established, which gradually developed into a powerful holding company that controlled a large part of the Belgian economy. The perfect 'open economy' A densely populated but small country which is centrally located in one of the most economically active regions in the world has to have an open economy. In the early Middle Ages, products from what can now be referred to as 'Belgian soil' were already being sold throughout what was then considered to be the whole world. Bruges, followed by Antwerp were places where traders and products from all over the world came together. It was Bruges that gave the world the 'stock market' and in the 16th century, Antwerp started new financial techniques and loaned its capital the world's major powers. At the end of the 19th and beginning of the 20th century, Belgian industrialists, equipped with their machines, railways and large infrastructures, played an important role in developing and opening up large and small countries across the globe. The age-old openness of the Belgian economy has increased in recent decades. As a result of the significant proportion of international trade in GDP and the substantial income from foreign investment, the country has been called 'the perfect example of an open economy'. The average value of export and import of goods as a percentage of GDP equates to almost 83%, which is the highest percentage out of all the 25 countries in the European Union. Belgium also holds first place for the percentage of GDP accounted for by foreign direct investment. Tourism But Belgium is also well-known for its impressive natural tourism areas: to the north, the Belgian coast has a dozen seaside resorts and 67 km of sandy beaches, while to the south the Ardennes region, with its vast wooded areas cut through with rivers, offers winter sports enthusiasts a chance to do some downhill and cross-country skiing, and of course a lot more. Sources

73 KENYA: the place where you can expect the unexpected. The country that needs to be picked has to be an African country The country is chose is Kenya. The Republic of Kenya is a country in Eastern Africa. It lies between Ethiopia, Somalia, Tanzania, Uganda and Sudan. The Indian Ocean is running along the South-East border. The reason I chose Kenya was because of the fact I wanted to choose a country in Africa with political stability, economic growth, the riches of nature, the riches of history, warm and nice climate with a minimum of 18 C. Kenya has a rich history, so the people who are interested in culture will not be disappointed. Kenya has the Colonial history, Pre-colonial history, the prehistoric animals and much more. The people in Kenya are well known by the tourist. More and more tourist find their way to the beautiful Kenya. The Kenyans are known as one the most friendly people, not only in Africa but all over the world. Racism and discrimination plays no big role in Kenya, people are very acceptive and appreciative. In Kenya you can still find people who live in the traditional way. With no television, they still hunt for their food, etc. they have a rich culture and again are very accustomed to tourism. So why not organize a trip to a traditional group like the Maasai. You can see how they live, what hey do on a daily basis and experience that way of life. Kenya is well known for it s animals and it s safari. It s one of the main attraction for foreign people to visit Kenya. With the hostel in Kenya we can organize different field trips, see the wild life op close. The political situation in Kenya is stable. No cultural fights have occurred in the last decade. It s safe Kenya has maintained remarkable stability despite changes in its political system and crises in neighboring countries. Particularly since the re-emergence of multiparty democracy, Kenyans have enjoyed an increased degree of freedom The people are very well educated by African standards. Almost 90 per cent of the population can speak English, so communicating with them should be no obstacle. Economic growth continued to improve slightly in 2002 and reached 1.4% in 2003; it was 4.3% in 2004 and 5.8% in In every aspect the future of Kenya is looking better and better by the minute. So why not build a hostel in Kenya in the nearby future? Sources

74 France For the project of Stayokay we have to choose a country for Stayokay as an export country. This country would be chosen throughout the International Market Selection. First of all we need to take a look at the internal analysis of Stayokay. When we take a look at this part we will see that Stayokay concentrates on young people, students and family s with young children so they are Stayokay s target group. These people don t have a lot of money to spend, so Stayokay offers them a cheap accommodation for the night. Stayokay also concentrates on small workouts for their target group. There are lots of countries in the world so we have to take a good look at the differences between them. The country we will choose need to be attractive for the customers of Stayokay, so there has to be something to do for the youth members of Stayokay. The youth members are the largest group of members of Stayokay, so we have to concentrate on this group. Then we will find some advantages and disadvantages for each country. For example, countries where there is war are not very attractive for people to visit for a holiday. Young people also don t want to go to places where they need to travel hours before they find a city or village. We will start with the first part of the International Market Selection the pre filter: In this part of the International Market Selection we will have to eliminate some countries in cause of main problems. When we take a look at this part of choosing a country for export, we will automatically find some countries where Stayokay wouldn t make lots of profit. These countries are countries like Afghanistan and Iraq because the political situation in these countries is critical. There is also a war in these countries. Besides, these countries aren t comparable with the western culture we live in. Other things we look at in the pre filter are countries/cities where Stayokay wouldn t make any profit because the weather conditions in these countries are not attractive for people. We want to choose a country where Stayokay can maximize their sales through the whole year. In this case lots of countries in Africa is not very attractive during the summer period because it s to hot for people from Europe and countries like Alaska and the North and South Pole are too cold. 74

75 We will continue with the second part of the International Market Selection the general filter: In this filter I will take a look at the different factors like demographic, economic and social differences. I thought about a continent in the world to place a hostel of Stayokay. I considered about the different continents. North America and Europe were the best continents I could think of for placing a hostel. This because there are lots of things to do there and because almost everybody in these continents speak English. Europe was the first one I thought about because we live in Europe and most of the countries are comparable with the Netherlands. In Europe, there are lots of things to do for young people and students. In all countries in Europe you can find large city s with lots of activities for the youth. North America was also an option for me to choose a country, but I thought that the trip to this continent, for most of the youth, is just too expensive. There are lots of countries where youngster and students can do all kind of things in Europe. For example; Italy and Germany with great history, Monaco with his rich people, France with the beautiful language and Spain with the beach and the disco s. All of these countries could be attractive for Stayokay to open a hostel because they are attractive for the members of Stayokay. All the countries have lots of things to offer for the customers and members of Stayokay. There are lots of things to do for them like going to the beach, discover the country and visit some amusement parks etcetera. We will continue with the third part of the International Market Selection the market filter: In this part of the International Market Selection we have to take a look at the market in these countries. Spain is a country where are lots of things to do, but there are also lots of hotels and comparable hostels like Stayokay. Italy and Germany are countries especially for people interested in the history of the country, but not so much for other things young people and students are interested in. My choice for placing a Stayokay hostel is France. I chose this country because a lot of Dutch people like it and because it s still the #1 favorite countries for the Dutch to go on vacation. 75

76 I chose Paris (the capital of France) as location for the Stayokay hostel because the target group of Stayokay are young people, and Paris is a big city with lots of things to see and to do. In Paris you can taste the nice culture of France, but is recognized as an expensive city. This is an opportunity for Stayokay if they can keep their prices at a low level. Also important for this choice is that Paris is easy and cheap to travel to. By train (TGV), a low cost carrier (Easyjet and Raynair), coach (Eurolines) or hitchhiking it s easy to travel to Paris. The best location for the hostel would be in or near the centre of Paris, so the people could go everywhere they want to by underground, bus, train or walking. If Stayokay is able to make a business cooperation with a coach company they could be able to organize city tours to The Notre Dame, Louvre, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Montmartre, Euro Disney and the Eiffel Tower. Also to the Quartier Latin, which is very famous among young people and students because there are lots of cheap restaurants and bars, is an interesting spot. Maybe it s possible for them to make commission deals with these musea etc. so Stayokay can make more money with selling entrance tickets. An other opportunity is to make contracts with the most important places of interest, hotels and the Paris Tourist Board, and start selling discount vouchers. Of course Stayokay will receive a percentage of it! Paris also known as The City of Lights is THE place to be! 76

77 Procesverslag We hebben ons de eerste weken goed aan de PvA gehouden. De tussentijdse opdrachten werden op tijd opgeleverd en iedereen hield zich aan de afspraken. Daarna zakte de motivatie van het team waardoor de tussentijdse opdrachten niet tijdig werden opgeleverd, maar bijv de dag erna. Ook omdat de delen die een aantal projectleden meer tijd vergde, heeft de rest van de team daarbij geholpen en hier en daar wat taken overgenomen. We hebben elkaars werk gecontroleerd en verbeterd en hier en daar feedback aan elkaar gegeven. We hebben tijdens de consultatie ook feedback gekregen, het was meer algemene feedback omdat hij het niet helemaal doorgelezen had maar meer globaal. Daarna hebben wij een mail gestuurd naar de consultant met de vraag of wij schriftelijke feedback konden krijgen over onze proftaak zodat wij weten waar we aan toe zijn. De dag erna hebben wij feedback erop gekregen met een aantal punten waar we nog naar moesten kijken. oorsponkelijke taakverdeling 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% Jim Mourad Rens Souffian Giovanni Jeroen 77

78 oorsponkelijke taakverdeling 18% 16% 13% 18% 18% 17% Jim Mourad Rens Souffian Giovanni Jeroen Toelichting op de taakverdeling: Jim: heeft zich voornamelijk bezig gehouden met interne analyse en met de landenanalyse. Jeroen: heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de SWOT en de confrontatiematrix. Ook een groot aandeel in de Landenanalyse. Mourad: heeft zich bezig gehouden met de externe analyse. En met het marktonderzoek. Rens: heeft zich bezig gehouden met portfolio-analyse en evaluatie huidige strategie Giovanni: heeft zich bezig gehouden met de DESTEP en met het marktonderzoek. Soufiane: Voorwoord, inhoudsopgave, Concurrentenanalyse, Financiële positie, Probleemstelling, Confrontatiematrix, Strategische opties, Doelstellingen, Strategiebeschrijving en Lay-out. 78

79 BA lijst Vergadering: Werkoverleg projectgroep Plaats: Kamer A12.10 Datum: dinsdag Tijd:09:30 09:55 uur Aanwezig: J. van Walsem, R. Zwiers, G. Scarabello, J. Perk en S. Benhammou M. Ben saddik Afwezig: - Voorzitter: J. van Walsem Notulist: J.Perk Besproken punten: Actielijst& Besluitenlijst Interviewvragen dienen nog gecontroleerd te worden Slectielandenmodel op portofolio plaatsen. De beste keuze moet nog worden gemaakt. De voortgang van de proftaak verloopt volgens planning. Wel zijn er enige obstakels/onduidelijkheden, deze worden bij de bijbehorende colleges opgelost. Enquêtes zijn verplicht, in totaal dienen er 300 enquêtes te worden gehouden Kickoff van de VCF is vrijdag. De benodigde informatie staat donderdag op Er dient wat vaker op BSCW gekeken te worden, bij voorkeur elke dag zodat elk groepslid op de hoogte is. 79

80 80

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Stayokay Wereldweekend

Stayokay Wereldweekend Stayokay Wereldweekend 2009 1. Wat is het Stayokay Wereldweekend? Het Wereldweekend voor gezinnen die wel een opkikker kunnen gebruiken Samen met Humanitas en het Rode Kruis nodigt Stayokay 200 gezinnen

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 1

CSPE GL minitoets bij opdracht 1 SPE GL 2009 consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed minitoets bij opdracht 1 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). -

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Rabobank Noordoost Friesland

Rabobank Noordoost Friesland Algemene Ledenvergadering VVV Ameland 2012 Dinsdag 8 mei 2012 Agenda: De Bank (op Ameland) Ontwikkelingen binnen banken Maatschappelijke ontwikkelingen Kunnen bedrijven nog geld lenen? Ameland Economische

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

CSPE GL 2009. minitoets bij opdracht 1

CSPE GL 2009. minitoets bij opdracht 1 SPE GL 2009 consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed minitoets bij opdracht 1 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). -

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Onderzoek vindbaarheid online travel 2009. Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend

Onderzoek vindbaarheid online travel 2009. Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend Onderzoek vindbaarheid online travel 2009 Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend Datum: 27-04-2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.2 Samenvatting 3 1.3 RankInspector 4 2. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Chambres d hôtes in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. Chambres d hôtes in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel Chambres d hôtes in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 In dit profiel: Frankrijk en Engeland- - - - - - 2 Ontwikkeling en kenmerken - 3 Ligging en doelgroepen - -

Nadere informatie

Nederland MarketScan 2011

Nederland MarketScan 2011 Nederland MarketScan 2011 NBTC Research Leidschendam Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketing- en promotieorganisatie van Nederland.

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/hotels-2/ Laatste update:: 23 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/hotels-2/ Laatste update:: 23 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 23 mei 2016 Page 2 of 6 Hotels Hotels bieden toeristen en zakenreizigers logies en ontbijt aan. Grotere partijen hebben vaak ook een restaurant voor lunch en diner. Binnen

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A Reflectieverslag Vakantiebeurs Inhoudsopgave INLEIDING 3 BEDRIJVEN 4 VRAGEN 6 CONCLUSIE 9 REFLECTIE 9 Inleiding Vorige week zijn wij met alle Travel & Hospitality klassen

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France Bunnik, 23 april 2015 (x1,000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Franse bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 1

CSPE GL minitoets bij opdracht 1 SPE GL 2009 consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed minitoets bij opdracht 1 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). -

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa;

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa; Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project 3 066 enquêtes 27% van de vakantiegangers is < 18 jaar Kinderen tot 6 jaar Kinderen 6 tot 11

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2015

Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Evolutie van het internationaal toerisme 1980-2014 (in miljoen aankomsten) Toerisme is en blijft een groeiende sector, met enkele periodes van vertraagde groei: 1200

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria:

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria: 0 Wie is Dutchen? Dutchen is een professionele verhuurorganisatie gespecialiseerd in de verhuur van bijzondere accommodaties in binnen- en buitenland aan veeleisende consumenten. Dit doen wij op basis

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

REISOVERZICHT ZOMER 2016

REISOVERZICHT ZOMER 2016 REISOVERZICHT ZOMER 2016 Europa Wat kost een nacht in..? Mediaanprijzen vakantieverblijven in Europa Zomer 2016 De duurste bestemming is Zwitserland Een overnachting in Zwitserland kost gemiddeld 141.

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1

6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1 6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1 AMSTERDAM - Bij jongerenreizen wordt vaak het beeld opgeroepen van funvakanties op massabestemmingen zoals Chersonissos of Lloret de Mar. Natuurlijk zijn

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni

LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni LOGBOEK Werkweek 24 t/m 28 juni Leerlingen: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Coach: Groepsnaam: 1 LOGBOEK WERKWEEK Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Planning... 3 De opdrachten... 4 Reisplan... 5 Stap

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

groott e kenmerken koopproces

groott e kenmerken koopproces ONDERZOEKSVOORSTEL Doel? Opvolgen van de grootte van de Belgische reismarkt, in aantal reizen en bestedingen (vakanties, korte vakanties en diverse marktsegmenten zoals citytrips, wintersport,...) Opvolgen

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus Case startup Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus 1 Contents 1 Interne analyse...3 1.1 Wanneer opgericht?...3 1.2 Door wie opgericht?...3 1.3 Wat doet het bedrijf?...3 1.4 In hoeveel landen

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

MarketScan Spanje 2011

MarketScan Spanje 2011 MarketScan Spanje 2011 NBTC Onderzoek NBTC Madrid Leidschendam 3-2-2012 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het NBTC is de leidende destinatiemarketingorganisatie

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Foto Avontuur Thailand

Foto Avontuur Thailand Foto Avontuur Thailand 2 Thailand You don't take a photograph, you make it. Ansel Adams Inhoud 3. Programma 4. Foto Avonturen 5. Locaties 7. Groepen 10. Workshops 12. Thema s 13. Vaardigheden 14. Onze

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 Reactienota zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 1. Inleiding Deze nota behandelt de ingekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11. 2.

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Inhoud vanavond 1. Doel onderzoek & rapportage 2. Gebiedsanalyse toeristisch

Nadere informatie