Een etalage voor het Graphic Design Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een etalage voor het Graphic Design Museum"

Transcriptie

1 Ellen Groenveld Studentnr: J. vd Waalsstraat 9 bv 1098 PD Amsterdam T: M: Een etalage voor het Graphic Design Museum Een museumweb shop voor het Graphic Design Museum in Breda. Online verkoop van ʻuniekeʼ producten! Afstudeerscriptie Reinwardt Academie Mei

2 2

3 Titelpagina 3

4 Geachte Heer, ik moet u danken. Voor t postpakket dat ik ontving. Maar U vergeeft mij ongetwijfeld. Een zekere teleurstelling. Toen ik de hand vroeg van uw dochter, die ik hartstochtelijk bemin, deed ik zulks niet in letterlijke, Doch overdrachtelijke zin. D. Zonderland ( ) 4

5 Dankwoord 9 Samenvatting 10 Summary 11 Inleiding 12 Context 12 Het Graphic Design Museum 12 De museumwinkel van het Graphic Design Museum 12 Waarom een onderzoek naar een webshop voor het Graphic Design Museum 13 Doel van het onderzoek 13 Hoofdvragen 13 Deelvragen 13 Afbakening van het onderzoek 14 Korte beschrijving van de inhoud van de hoofdstukken 14 Begripsafbakening 15 Een marketingplan als onderzoeksmethode 15 Interviews 15 Veldonderzoek 15 Literatuuronderzoek 16 Andere bronnen Cultuur & commercie in het museum Musea & de overheid in de 20 ste eeuw Musea & cultureel ondernemen in de 21 ste eeuw Cultuur & ondernemerschap De museumshop voor de missie Marketing Museumwinkel en consumptie goederen De online museumshop ecommerce Wat is ecommerce Het begrip ecommerce ecommerce en andere communicatie kanalen De trends in ecommerce Wat is een webwinkel? De markt voor online winkelen groeit Succes factoren ecommerce in Nederland Knelpunten in ecommerce Trends en mogelijkheden in online shopping 24 3 Het GDM in de etalage voor de webshop De missie en visie van het Graphic Design Museum Hoe bereikt het Graphic Design Museum zijn missie? Doelgroepen Graphic Design Museum Kerngegevens Een modern museum in een historisch pand Oude mannenhuis De Beyerd Van cultuurcentrum naar museum Years of Dutch Graphic Design 28 5

6 3.7 Cultureel ondernemer Museumdirecteur Mieke Gerritzen Een gezond museum Nieuwe technologieën & nieuwe media Website Graphic Design Museum wordt een platform Weblog: IPhone App Bezoekersaantallen Graphic Design Museum gaat internationaal 32 4 De museumshop versus de museum webshop De missie van de museumshop De doelstellingen van de museumshop Doelgroep museumshop Winkel of museumshop? Het assortiment in de museumshop Eigen unieke producten De Mijksenaarlijn en meer eigen producten Mijksenaar affiliated verkopen Boeken Coffee-to-go Het winkelpersoneel Openingstijden van de winkel Rentabiliteit van de museumshop Prijzen Promotie De concurrentie van de museumshop Museum webshop GDM Missie en visie van de museum webshop van het Graphic Design Museum Doelstelling Graphic Design Museum met de museum webshop Een ander product en een ander verkoopkanaal Onderzoek naar de online consument Stap 1: Marktsegmentatie op basis van demografische gegevens Stap 2: Familiecyclus Stap 3: de doelgroepbepaling naar leefstijl Wie is de Kosmopoliet SWOT-analyse Museum webshop Graphic Design Museum Sterke punten van het Graphic Design Museum De zwakke punten van het Graphic Design Museum Kansen voor het Graphic Design Museum Bedreigingen voor het Graphic Design Museum Confrontatiematrix Concurrentie analyse Concurrentie-analyse webwinkels Wie is de concurrent Positionering Strategie Inventarisatie voor de strategie Product- marktexpansiematrix van Ansoff Marktpenetratie 63 6

7 6.2.2 Productontwikkelingstrategie voor een nichemarkt Doelstellingen voor museum webshop van het Graphic Design Museum Actieplan Begroting Wat kost een webshop Wat kost onderhoud Kosten betaling Verpakking en verzending Uitbesteden van de achterkant van de onlineshop 68 7 De voorkant van de museum webshop Converteren van bezoeker naar klant Productpresentatie Facebook applicatie Productinformatie in beeld Eigen unieke producten Productassortiment Converteren van klant naar bezoeker Boeken Tentoonstellingscatalogi Niet museumartikelen Prijs 73 8 De achterkant van de webshop Automatiseren van de achterkant Betalen Afhandeling door personeel Winkelpersoneel Shopmanager Voorraad Verzenden Prijs voor verzenden Klachten & retourpakketjes Algemene voorwaarden Thuiswinkel organisatie 77 9 Promotie & Reclame Relatie met de bestaande klant onderhouden Relatie met de nieuwe klant zoeken Promoot het product en niet de shop 79 Conclusie & Randvoorwaarden 80 Een etalage in de tentoonstelling Bijlagen Concurrentieanalyse 84 Toepassingsmogelijkheden - Functionaliteiten 88 Interviews 95 Interview met Ingrid Brok shopmanager GDM 95 Interview met Mieke Gerritzen, directrice van het Graphic Design Museum in Breda 103 Interview met Lotte Jansen medewerker van de museumshop GDM 107 Interview met Klaartje de Hartog van Keecie 110 Interview met Arjen Wijker, shopmanager van shop e-nemo.nl

8 Interview met Monique Guldemond museumshop manager Tassenmuseum Hendrikje 121 Woordenlijst 124 Bronnen 126 Literatuurlijst 126 Kranten, tijdschriften en andere gedrukte bronnen 126 Geraadpleegde URL s 127 Gebruikte afbeeldingen 129 Geïnterviewde personen 129 8

9 Dankwoord Het Graphic Design Museum gaf mij de mogelijkheid om vrij onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van een museum webshop. Er waren geen restricties. Ingrid Brok, Mieke Gerritzen en Lotte Jansen waren open in het verstrekken van informatie en hebben mij een kans gegeven de onderzoeksgegevens naar eigen inzicht te interpreteren. Zij hebben mij de ultieme onderzoeksopdracht gegeven. Daarvoor dank! Er zijn een paar pioniers in Nederland die vanuit het museum een webshop runnen. Arjen Wijker van het NEMO en Monique Guldemond van het Tassenmuseum waren bereid mij in hun keuken toe te laten. Zij hebben mij veel verteld over hun missers en successen en zij zijn voor de beroepsgroep mensen die gekoesterd moeten worden vanwege hun ondernemingszin en het durven nemen van gecalculeerde risico s. Door hen is het straks mogelijk de andere musea te laten profiteren van hun opgedane kennis. Dank ook voor Klaartje de Hartog van Keecie. Een jonge ontwerpster en ondernemer die de tijd nam om mij te vertellen over het ontwikkelen van nieuwe producten en het promoten van artikelen online. Verder wil ik Gerard Challa bedanken voor het mogen gebruiken van zijn scherpe geest en analytisch vermogen en zijn vertrouwen in mijn prestaties en Frank van Aalderen voor het nemen van de tijd om de scriptie te lezen en te corrigeren. Bob Crezee was op de Reinwardt mijn scriptiebegeleider en altijd bereid om even te lezen en te luisteren. Zijn rust en vriendelijkheid waren goede vitamines voor mijn soms wat onrustige geest. Natuurlijk bedank ik de femkes van de Reinwardt; Charlotte van Dijk, Mijke de Hartog, Mirelle Nunes en Anna Tiedink voor hun trouwe support. Zonder hun humor, vrouwelijke sensitiviteit en intellect was ik niet eens aan afstuderen toegekomen. Zij waren de oppeppers met de eindeloze energie die vrouwen, moeders en minnaressen kunnen hebben om de groei van de geest door te maken en daarmee onze emancipatie vorm te geven en het motto: life long learning te bewerkstelligen. Nu de boeken worden dichtgeslagen, de papieren opgeruimd en de computer offline gaat zal ik beloven aan mijn Bos-maatjes weer op tijd de rekeningen te betalen, gezond te koken en rustig te genieten van alles wat gedaan is! Ellen Groenveld Amsterdam, mei

10 Samenvatting Deze afstudeeropdracht is de laatste opdracht voor de afronding van de vier jaar durende bacheloropleiding Cultureel erfgoed van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. De opdracht bestaat uit het maken van een marketingplan voor het Graphic Design Museum in Breda met als doel te onderzoeken wat de juiste marketingstrategie is om een Museum webshop voor dit museum te lanceren. Het onderzoek past in een cultureel en economisch klimaat waar de overheid zich langzaam terugtrekt en vraagt aan non-profit organisaties, waaronder musea, zich te gaan ontwikkelen als cultureel ondernemers die zelfstandig inkomsten kunnen genereren. Het GDM is het eerste museum in Nederland waar de geschiedenis van grafische vormgeving wordt verbonden aan nieuwe technologische en visuele mogelijkheden. In haar missie zegt het GDM een nieuw type museum te willen zijn, een open podium voor een breed publiek. Het GDM heeft sinds de verzelfstandiging in 2008 een museumshop en de weg naar cultureel ondernemerschap ingezet met het aantreden van de nieuwe directrice in De museumshop bevindt zich naast het museum en trekt zowel museumbezoekers als winkelend publiek uit Breda aan. De museumwinkel van het GDM biedt een breed assortiment van design artikelen, waaronder boeken. De kern van het assortiment bestaat uit artikelen die samen met vormgevers geproduceerd zijn en aansluiten bij de collectie van het museum. Deze eigen producten creëren de unieke mogelijkheden die museumwinkels krijgen bij de verkoop hiervan: inkomsten verwerven en een uniek duurzaam product verkopen die bijdragen aan de meerwaarde van, in dit geval, het merk GDM. Een ander deel van het assortiment van de museumshop van het GDM is aangevuld met museum gerelateerde design artikelen. In een groeimarkt, die online winkelen in Nederland is, is het een reële wens van het GDM om een webwinkel te starten. De technische ontwikkeling en functionele inrichting van een onlineshop kan gekocht worden of zelf uitgevoerd worden en is een relatief kleine investering. De voorkant van de museumwebwinkel, de kant die de klant ziet, vraagt om een aantrekkelijke presentatie van artikelen, in combinatie met de relevante functionaliteit geven dit de klant de online winkelervaring die je onderscheidt van je concurrentie. De achterkant van de winkel betreft de verwerking van de order van de klant, de betaling en de verzending. Deze ogenschijnlijk ingewikkelde logistieke processen zijn tegenwoordig ook voor kleine organisaties met de juiste automatisering goed op te lossen en geen belemmering om een webshop te beginnen. Dit explorerend onderzoek naar de juiste marketingstrategie voor een webshop voor het GDM laat zien dat er zich op de online markt veel concurrenten begeven, waarvan hun core business het verkopen van luxe design artikelen is. Het is dan ook voor het GDM van belang, zich te richten tot een specifieke doelgroep van kopers die geïnteresseerd zijn in cultuur, design en techniek, in de zogenaamde niche markt. Samen met een gericht promotiebeleid, waarbij gebruik gemaakt wordt van de inzet van nieuwe online marketing methodes, zoals affiliated marketing, moet het mogelijk worden om een succesvolle renderende museumwebwinkel te hebben, die de missie van het museum ondersteunt. 10

11 Summary This thesis is the final contract for the completion of a four years Bachelors degree in Cultural Heritage of the School of the Arts in Amsterdam. The assignment is to create a marketing plan for the Graphic Design Museum (GDM) in Breda in order to investigate the proper marketing strategy to launch a museum webshop for this museum. The study fits into a cultural and economic climate where the government is slowly withdrawing and calls to non-profit organizations, including museums, to develop as cultural entrepreneurs who bring in their own revenue. The GDM is the first museum in the Netherlands where the history of graphic design is connected with new technological and visual capabilities. In her mission the GDM says she wants to be a new type of museum with the potential to be an open stage for a broad audience. The GDM has had a museum shop since 2008, and the road to cultural enterprise started with the inauguration of the new director in The shop is located next to the museum and thereby attracts not only the museum visitors, but also shoppers from Breda. It offers a wide range of designer items, including books. The core of the range consists of items produced together with designers who connect to the museum's collection. These 'own' products create the unique opportunities in museum shops by selling them: acquire income and selling a unique sustainable product that contributes to the to the value of, in this case, the brand GDM. The range of the museum shop is also comprised of other non museum related designer items. In a growing market, that online shopping is in the Netherlands, it s a realistic desire of the GDM to start a webshop. The technical development and functional design of an online shop can be purchased or made in house and is a relatively small investment. The "front" of the museum webshop, the side the customers sees, requires an attractive presentation of items. In combination with the relevant functionality in the webshop it provides the customer the online shopping experience that differentiates you from the competition. The "back" of the shop consists the processing of the customers order, the payment and shipping. This seemingly complex logistical processes are now, with the right software solution, fairly simple even for relatively small organizations and no longer create an obstacle to opening a shop. This exploratory research into the right marketing strategy for a webshop for the GDM shows that many competitors are active on the online marketplace, with their core business of selling luxury designer goods. It is therefore important for the GDM to focus on a specific target group of buyers who are interested in culture, design and technology; the 'niche market'. Together with a targeted promotion, using "social media" and new methods of online marketing, such as affiliated marketing, will enable a successful profitable museum webshop that supports the mission of the museum. 11

12 Inleiding The internet has unleashed a new economic reality where the traditional demand curve is now dominated by the niche, rather than the blockbuster, hit. This should be fertile ground for the entrepreneurial museum. 1 Het bovenstaande citaat prikkelde mijn nieuwsgierigheid en was de start van mijn eindexamenscriptie voor de Reinwardt Academie aan de Hoge School voor de Kunsten in Amsterdam. Vier jaar studie museologie aan de Reinwardt Academie heeft een rijkdom aan kennis over erfgoed opgeleverd. Met veel inzet en plezier mag ik mij dan ook straks erfgoedspecialist noemen. Het voordeel van een deeltijdstudent is dat eerder opgedane kennis of interesses meegenomen kunnen worden in de opleiding en kunnen zorgen voor verrassende ontdekkingen, maar ook van combinaties waar profijt van getrokken kan worden. Tijdens de opleiding bleek al snel dat ik blijf houden van de consument en commercie. De combinatie van het aanbieden van commercie en cultuur geeft oneindig veel mogelijkheden. Met de tijdgeest mee is het mogelijk om een scriptie te schrijven voor de Reinwardt Academie waar museologie en commercie elkaar niet meer bijten. Het behalen van financiële doelstellingen, naast het behalen van culturele doelstellingen, is niet meer ongewoon en wordt steeds noodzakelijker vanwege een veranderd politiek- en economisch klimaat. 2 3 Context Het Graphic Design Museum Het Graphic Design Museum is in 2008 opgericht en het eerste museum ter wereld voor grafische vormgeving. Het museum staat in het centrum van Breda en presenteert het brede en dynamische gebied van grafisch ontwerpen. Het Graphic Design Museum plaatst het actuele grafisch ontwerpen in een historische en culturele context, open naar de wereld en de technologie.4 De museumwinkel van het Graphic Design Museum Het Graphic Design Museum heeft sinds de verzelfstandiging in 2008 een museumwinkel, de museumshop genoemd. De museumshop verkoopt boeken, design, textiel, servies en print. Het winkelassortiment is ontstaan uit de thema s rond de collectie. De museumshop doelstelling is: cultureel maar ook commercieel. 1 Museums are being left behind in the online shopping boom, Museums Journal (June 2009) Lien Heyting, Ik streef naar respectabel populisme; Rijksmuseum directeur over zijn expositie, NRC Handelsblad ( ). 3 Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink, Handboek Cultureel Ondernemen (Assen 2009) VII-VIII. 4 (laatst geraadpleegd ). 12

13 Waarom een onderzoek naar een webshop voor het Graphic Design Museum Het Graphic Design Museum oriënteert zich op het lanceren van een museum webshop. In een groeimarkt, die het internetwinkelen is, is het een reële wens van het Graphic Design Museum om daar van te kunnen profiteren. Musea hebben de mogelijkheid om producten te verkopen die meer betekenis hebben, verhalend of verantwoord zijn. Zij zijn op zoek naar nieuwe bronnen van inkomstenverwerving. 5 Ondanks de groeimarkt en het hebben van een verkoopbaar product, zijn er op dit moment maar weinig musea die meeprofiteren van deze groei in online winkelen. 6 7 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is een advies uit te brengen; hoe het Graphic Design Museum een winstgevende museum webshop kan lanceren. De probleemstelling van het onderzoek is dan ook: Hoe de cultuurdoelstellingen van het GDM richting kunnen geven aan de keuzes die gemaakt moeten worden om de financiële doelstelling het lanceren van een zelfstandig en winstgevende museumshop te bereiken. Om tot een gefundeerd advies te komen, waarbij het antwoord op de probleemstelling wordt gegeven, is het onderzoek een marketing plan. Hoofdvragen De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke marketingstrategie past bij het Graphic Design Museum voor het opzetten van een winstgevende museum webshop? Deelvragen Deelvragen die in het marketingplan beantwoord worden zijn: Kan het Graphic Design Museum (GDM) aan zijn missie vasthouden wanneer zij webshop gaan bedrijven? Kan het GDM aan zijn culturele doelstellingen blijven voldoen wanneer zij webshop gaan bedrijven. Zijn de financiële doelstelling van de webshop van het GDM van belang voor de culturele doelstellingen, wanneer zij webshop gaan bedrijven? Tot welke doelgroep moet de museum webshop van het GDM zich richten? Welke producten horen in het assortiment van de museum webshop van het GDM? Hoeveel producten moet het assortiment van de webshop van het GDM omvatten? Welke productpresentatie past bij de museum webwinkel van het GDM? Welke samenhang met het museum dient het assortiment in een museum webwinkel te hebben? Hoe moet de service en de logistieke afhandeling plaatsvinden? Welke logistieke afhandeling past het best bij de organisatie van het GDM? Welke promotie en/of reclame hoort bij de museum webwinkel van het GDM? 5 (bekeken op: ). 6 (bekeken op: ). 7 Peter Tullin, Museums are being left behind in the online shopping boom, Museums Journal (June 2009) p

14 Afbakening van het onderzoek Het marketingplan is het eindresultaat van het onderzoek, op maat gemaakt voor het GDM. De conclusies van het onderzoek zijn van toepassing op het GDM. Alle financiële gegevens zijn globale gegevens. De relevante gegevens met betrekking tot het financieel management van de museumshop waren niet beschikbaar ook heb ik andere bedrijfsmatige keuzes of ontwikkelingen van het GDMniet onderzocht. Ik richt mij op de functionele toepassingen van de webshop aan de voorkant en de achterkant. De technische inrichting van de webshop met al haar mogelijkheden van harden software vallen buiten de scope van mijn onderzoek. Dat is voor de specialist, die straks met de uitkomsten van dit onderzoek kan gaan bouwen aan een museum webshop voor het GDM. De keuzes aan de voor- of achterkant hebben wel consequenties hebben voor de te gebruiken soft- of hardware. Korte beschrijving van de inhoud van de hoofdstukken Hoofdstuk 1 behandelt het museologisch kader waarin het onderzoek zich afspeelt. Hoofdstuk 2 geeft uitleg over marketing en ecommerce, en is tevens een korte toelichting op de trends in marketing en ecommerce. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de huidige stand van zaken van het Graphic Design Museum, die in relatie staan tot het ontwikkelen van een museum webshop voor het Graphic Design Museum. Hoofdstuk 4 gaat in op het reilen en zeilen van de museumshop van het Graphic Design Museum en de eventuele mogelijkheden die de museumshop biedt voor de museum webshop. Hoofdstuk 5 is het hart van de scriptie en beschrijft de missie, de culturele en financiële doelstellingen en de doelgroep voor de webshop. De SWOT-analyse brengt alle gegevens te samen om verwerkt te worden in een confrontatiematrix, die leidt tot een positionering. Tevens ontmoeten we in dit hoofdstuk de concurrentie en de manier waarop zij zich presenteren. Hoofdstuk 6 beschrijft de te voeren strategie van het Graphic Design Museum voor de museum webshop. Hierop volgt een actieplan en een kleine begroting. Hoofdstuk 7 en 8 beschrijven de voorkant en de achterkant van de toekomstige webshop van het Graphic Design Museum; daarbij gebruik ik de marketingmix (Product, Prijs, Plaats en Personeel). Hoofdstuk 9 beschrijft de mogelijkheden van promotie voor het Graphic Design Museum om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. In de conclusie worden de hoofdvraag en andere onderzoeksvragen beantwoord. Uiteraard komt mijn eigen visie aan het eind van de scriptie ter sprake en de mogelijkheden die ik zie voor het werkveld in combinatie met de online museumshop. 14

15 Begripsafbakening De term ecommerce wordt in deze scriptie veelvuldig gebruikt en betekent in dit verband het zich specifiek bezig houden met de marketing, verkoop en distributie van producten en diensten via internet en andere netwerken. Andere betekenissen waarvan ik dacht dat er in dit kader meer uitleg nodig was staan achter in de scriptie vermeld onder het kopje: woordenlijst. Een marketingplan als onderzoeksmethode Om tot een goed onderbouwd advies te komen is het onderzoek in de vorm van een marketingplan gegoten. Marketing is een bedrijfsfunctie en een reeks van processen die leiden tot het creëren, communiceren en leveren van waarde aan klanten en voor het beheer van klantrelaties op een manier die er op gericht is de ruil van producten of diensten te bevorderen voor de organisatie De onderzoeksgegevens zijn onttrokken aan interviews en de literatuur, en als basis van dit onderzoek Interviews De interviews zijn op verschillende manieren afgenomen. De interviews met Klaartje de Hartog van Keecie, Arjen Wijker van het NEMO en Monique Guldemond van het Tassenmuseum Hendrikje zijn afgenomen met het idee, hun ervaringen te achterhalen; best practises en bad practises. De uitkomsten van die interviews passen dan ook bij een explorerend onderzoek, er zijn geen wetmatigheden uit te halen. Veldonderzoek Het bezoeken van museumwinkels heb ik tijdens de onderzoeksperiode zo objectief mogelijk gedaan. Dat betekende dat ik steeds vanuit de positie van retailer heb geprobeerd te kijken en niet meer als consument. De basis van het veldonderzoek is in Londen gelegd. Tijdens mijn vier dagen in Londen (met twee andere Reinwardt studenten) heb ik gezien hoe museumwinkels doeltreffend ingezet kunnen worden. Een klein deel van het onderzoek was zelf eens artikelen bestellen bij een web winkel. Zelf ervaren is toch wat anders dan lezen en beschrijven! 8 Vertaalde definitie uit 2004 van The World Marketing Association. 9 Edward Russell, The fundamentals of marketing (Zwitserland 2010) Bronis Verhage, Inleiding tot de marketing (Groningen 2005)

16 Literatuuronderzoek Het literatuuronderzoek is op te delen in vijf categorieën: Basale kennis ontwikkelen over het functioneren van een (web)winkel. Laatste ontwikkelingen op het gebied van museumwinkels. Onderbouwing van marketingstrategie. Publicaties over en van het GDM. Vakliteratuur over webshops en onlinemarketing Andere bronnen Op internet heb ik veel webshops bekeken; van musea maar ook van designwinkels. Daarbij heb ik gekeken naar alle mogelijke vormen van communicatie rondom de (museum)webshop zowel online als offline. Op LinkedIn bij de discussiegroep Erfgoed 2.0 ben ik een discussie gestart over de Cultuurverandering binnen musea door ecommerce. Deze discussie heeft een aantal zinvolle bijdrage opgeleverd voor mogelijke toepassingen in de toekomst. Opmerking voor de lezer: Alle in het lila gekaderde teksten zijn door mij aangemerkt als belangrijk, voor het onderzoek; een marketing plan voor een museum webshop voor het GDM. Ellen Groenveld Amsterdam, mei

17 1. Cultuur & commercie in het museum In welke museologisch kader valt dit onderzoek te plaatsen? Wat is de noodzaak van dit onderzoek? Wat is het maatschappelijke en politieke kader waarin dit onderzoek zich afspeelt? 1.1 Musea & de overheid in de 20 ste eeuw Het museum draagt cultuur over; omdat het overdragen van cultuur essentieel is voor een samenleving. Maar vraag je daar geld voor? Of wil je daar geld mee verdienen? De gedragscode van het International Council of Museums (ICOM), onderschreven door de Nederlandse Museum Vereniging (NMV), is daar duidelijk over Het museum staat in dienst van de gemeenschap en is niet gericht op het maken van winst! Vanuit dit perspectief is het streven naar het behalen van financiële doelstellingen ondergeschikt aan het behalen van de culturele doelstellingen van een museum. Sterker nog; wanneer je deze formulering leest zijn financiële doelstellingen helemaal niet van toepassing op musea. Deels ligt de verklaring bij de maatschappelijke rol die musea vanuit een historisch perspectief toebedeeld hebben gekregen: het verwerven en beheren van collecties. Een andere verklaring ligt in de veranderende rol van de overheid van na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de overheid meer maatschappelijke taken op zich nam en deze via subsidies ondersteunde. Vanuit de twee voorgaande perspectieven is het zeer begrijpelijk dat een museum niet gericht is op het maken van winst. Een ander kenmerk aan cultuur, maar minder goed hard te maken onder de beroepsgroep van museummedewerkers, is dat het niet bon ton is om over de combinatie van cultuur en geld te praten. Wanneer je als non-profit organisatie ondersteund wordt door subsidies vanuit de overheid, kun je niet als organisatie handelen als een profit organisatie. De functies verwerven en beheren kun je als non profit instituut naar eigen inzicht je publiek informeren en de collectie presenteren, zonder financiële rekenschap af te leggen.je organisatie wordt als het ware bepaald door de manier waarop je de inkomsten verwerft. 1.2 Musea & cultureel ondernemen in de 21 ste eeuw Sinds de start van de 21 ste eeuw is er een krachtig pleidooi voor cultureel ondernemerschap. Kunst- en cultuurinstellingen wordt gevraagd ondernemender en marktgerichter te worden, wat zich onder andere dient te vertalen in een verdere spreiding van inkomsten en een geringere afhankelijkheid van overheidssubsidie. 13 De Raad van Cultuur formuleert de taken van musea dan ook ruimer: Vanuit het perspectief van de overheid ligt de belangrijkste functie van musea in hun bijdrage aan cultuuroverdracht en hun makelaarsrol in de kennissamenleving. Maar ze kunnen ook 11 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. 12 (laatst geraadpleegd ). 13 Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink, Handboek cultureel ondernemen (Assen 2009) 5. 17

18 worden ingezet om een stad of regio vanuit een economisch en toeristisch perspectief te revitaliseren. En uiteraard dragen ze zorg voor het fysieke beheer van wat de samenleving als cultureel erfgoed beschouwt. 14 Deze formulering laat zien dat de overheid graag culturele ondernemers in het museum ziet (naar binnen toe) maar dat het zich ook bewust is van de economische rol (naar buiten toe) naar de samenleving. Cultureel ondernemen is in en in het licht van een overheid die zich langzaam terugtrekt wordt het steeds noodzakelijker. Een bijkomende, en niet te onderschatten functie van het cultureel ondernemerschap is, dat het behalen van cultuurdoelstellingen en financiële doelstellingen belangrijker wordt, en er moet rekenschap afgelegd worden over de gedane zaken. Tevens moeten instellingen goedkoper, effectiever en duurzamer functioneren Cultuur & ondernemerschap Cultuur is overdracht van het geheel van praktijken en gebruiken waarmee de leden van de samenleving betekenis verlenen aan hun historische en sociale bestaan, is er altijd en overal. 16 Het overdragen van cultuur is een belangrijk anker voor onze samenleving. Het legitimeert onze toekomstige handelingen met de wortels naar sociale en historische kaders. Het toevoegen van ondernemerschap aan die mix hoeft geen afbreuk te doen aan het geheel. Musea kunnen met een gerust hart hun missie, en daarmee de reden van hun bestaan, waarmaken en tevens een goed ondernemer zijn. De grondlegger van het cultureel ondernemerschap, oud staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rick van der Ploeg, beschrijft deze attitude als: een houding die er op gericht is zoveel mogelijk kunstzinnig, artistiek-cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen. Durf, een open en naar buiten gerichte opstelling, alertheid op het benutten van kansen en mogelijkheden en gebruik maken van instrumenten en technieken uit de commerciële sector. Het niet schromen om nieuwe en onconventionele wegen te bewandelen De museumshop voor de missie Welke mogelijkheden bestaan er om een zo groot mogelijk rendement te halen uit de culturele waarden waar jouw museum voor staat? Dat hangt af van de missie die je als museum nastreeft en zal voor elke museumsector anders zijn en per instituut verschillen. Een medium waar je als museum gebruik van kan maken om je culturele waarden, te vermarkten is je museumwinkel. De museumwinkel is een instrument waarmee je de markt kunt laten zien wat je te koop hebt en tevens waar je voor gaat en staat! De traditionele functies van een museumshop als educatie en informatie worden dan samengevoegd of verdwijnen als prioriteit van de museumwinkel. Grote musea in Nederland zoals het Rijksmuseum of het Van Gogh museum in Amsterdam gebruiken en vermarkten hun beeldrechten van enkele topstukken tot merchandising. 18 Of 14 (musea) (laatst geraadpleegd ). 15 Boris Franssen, e.a., Handboek cultureel ondernemen, Raad voor Cultuur, Innoveren, participeren! Advies agenda Cultuurbeleid en culturele basis infrastructuur (Den Haag 2007) Franssen, e.a., Handboek cultureel ondernemen, Van Genechten en Rosseau, Museumwinkels: museum of winkel?

19 gaan samenwerkingsverbanden aan met grote retailers. Bijvoorbeeld: Het Rijksmuseum met de Bijenkorf en de Hema. Meer dan vijftig producten met afbeeldingen en dessins gebaseerd op de museumcollectie. Zoals een babyrompertje met een vrolijke print ontleend aan een zeventiende eeuwse vaas. Fijne verrassende combinaties. En oud-hollandse traditie verbonden met Hema-frisheid. 19 De winkel van de middelgrote- en kleinere musea zijn algemeen genomen nog overwegend bezig met de (oude)kerntaken van het museum zoals bijdragen aan informatie overdracht, educatie of als service verlener aan het publiek. De winkel als bron van inkomsten, ten bate van het museumbudget wordt vaak pas als derde functie gezien. Marktgericht denken en doen zit nog niet in de atmosfeer van de museumwinkel Marketing Tot de helft van de 20 ste eeuw werden er meer producten (of diensten) gevraagd dan aangeboden. De verkoper bepaalde; de markt was toen een verkopersmarkt. Met de stijging van de arbeidsproductiviteit, de welvaart en de concurrentie tussen bedrijven, veranderden veel markten van een verkopersmarkt in een kopersmarkt. Door meer aanbod van producten ligt de macht nu bij de koper. Dit heeft als consequentie dat verkopen aan andere eisen moet gaan voldoen. Hier doet marketing zijn intrede. Een doeltreffend marketingbeleid bestaat namelijk uit een uitgekiende combinatie van de vier marketinginstrumenten om de markt te bewerken, namelijk de marketingmix of de vier P s. De vier P s staan voor: Product, Prijs, Plaats (of distributie) en Promotie Museumwinkel en consumptie goederen Het is belangrijk om aan te geven dat de artikelen die in musea verkocht worden, tot de consumptie- goederen (of consumentenproducten) behoren. Consumptiegoederen zijn onder te verdelen in vier categorieën: Convenience goods; dit zijn producten die de consument vaak koopt. Shopping goods; dit zijn producten die de consument al winkelend vergelijkt op punten als kwaliteit, prijs en stijl voordat hij een koopbeslissing neemt. Speciality goods; dit zijn producten waar de consument bereid is de nodige moeite voor te doen om ze aan te schaffen. Ze worden gekenmerkt door een hoge betrokkenheid. Dat kunnen producten zijn waar de koper weliswaar weinig vanaf weet, maar toch een sterke interesse heeft in een bepaald merk. Unsougth goods; dit zijn producten waarvan de consument het bestaan niet kent, dan wel producten waarmee hij wel bekend is, maar waarvoor de motivatie ontbreekt om ze op korte termijn te kopen Arjen Ribbens, Sabien Duetz; Ik ben geboren onder een kassa, NRC Weekblad ( ) Van Genechten en Rosseau, Museumwinkels: museum of winkel? Verhage, Inleiding tot de marketing (Groningen 2005) Ruurd Mulder, De kunst van cultuurmarketing (Bussum 2008) 15 16, Verhage, Inleiding tot de marketing,

20 1.6 De online museumshop Goede online museumshops vind je nu vaak alleen nog bij de grotere musea. 24 In Nederland zijn het Van Gogh Museum en Het Rijksmuseum de bekendste voorbeelden van volwaardige online shops met artikelen, die verwijzen naar de exposities en de permanente collectie Het Van Gogh Museum verkoopt zonnebloemen en korenvelden op alles wat je maar kunt bedenken. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in museumspullen, produceren deze artikelen speciaal voor het Van Gogh. De online winkels van het Van Gogh- en het Rijksmuseum zijn niet alleen gericht op de nationale markt maar hebben ook internationale klanten. Het Van Gogh Museum biedt daarbij tevens de mogelijkheid van online-shoppen in de offline-winkel. Je koopt op het internet in de museumwinkel je gewenste artikelen en je laat als koper overal ter wereld je artikelen bezorgen. 27 Het NEMO en het Tassenmuseum Hendrikje zijn voorbeelden van online museumshops met een eigen assortiment voor een specifiekere markt. Het interview met Klaartje de Hartog van Keecie is een voorbeeld van een kleine onderneming, met eigen ontwikkelde producten Van Genechten en Rosseau, Museumwinkels: museum of winkel? (laatst geraadpleegd ). 26 (laatst geraadpleegd ). 27 Ivo Weyel, Winkelen in het museum, Elsevier ( ) (laatst geraadpleegd ). 29 (laatst geraadpleegd ). 20

BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS. Amsterdam, 29 november 2013

BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS. Amsterdam, 29 november 2013 BEZOEKERS WORDEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN WORDEN BEZOEKERS Amsterdam, 29 november 2013 ONLINE RETAIL VOOR DE CULTURE SECTOR MIDDELEN VOOR CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP LID VAN SHOPPING2020 _ WEBSHOPS VOOR CULTUURINSTELLINGEN

Nadere informatie

Een etalage Geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop

Een etalage Geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop Een etalage Geen depot Basisprincipes voor een museumwebshop ONLINE RETAIL IN NEDERLAND - BRON: THUISWINKEL.ORG 9 Miljard Euro Digital shoppers In 2011 hebben 10,2 miljoen mensen een of meer online aankopen

Nadere informatie

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen MUSEUMWEBSHOPS.NL E-commerce integreert met de hele organisatie MUSEUM WINKEL MUSEUM WEBWINKEL IDENTITEIT SPIRITUALITEIT TENTOONSTELLING

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Museumwebshop.nl. De standaard museumwebshop gebaseerd op Magento. Amsterdam, mei 2012

Museumwebshop.nl. De standaard museumwebshop gebaseerd op Magento. Amsterdam, mei 2012 Museumwebshop.nl De standaard museumwebshop gebaseerd op Magento Amsterdam, mei 2012 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Basisfunctionaliteiten Magento... 5 2 1. Inleiding Wij bieden musea een standaard

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING Peter De Ranter - Prosteps OMNICHANNEL? Omnichannel is a approach to sales that seeks to provide the customer with a seamless shopping experience whether

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers START PAGINA 1/4 22 December 2011 E-commerce speerpunt van krantenuitgevers D De bestverkochte producten in de VKshop in 2011 nr.2 Romanzo Dvd-serie Italiaanse crimi 2 van 5 Lees meer (VERVOLG) PAGINA

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

DEMONSTRATIEMIDDAG MUSEUMWEBSHOPS EN EXACT. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, 2 juli 2013

DEMONSTRATIEMIDDAG MUSEUMWEBSHOPS EN EXACT. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, 2 juli 2013 DEMONSTRATIEMIDDAG MUSEUMWEBSHOPS EN EXACT Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, 2 juli 2013 AGENDA 13.45-14.00 uur Inleiding 14.00-14.45 uur E-commerce in de culturele sector 14.45-15.15 uur Demonstratie Magento

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN?

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? WAT IS KUNSTKAARTJESTUREN.NL? Kunstkaartjesturen is een webshop waar iedereen kunstkaarten kan bekijken, uitzoeken

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Haal meer omzet met nichewebshops

Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops De e-commerce strategie van Coolblue wordt regelmatig bejubeld. Niet voor niets, met honderden nichewebshops genereert Coolblue stijgende

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

Een etalage, geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop

Een etalage, geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop Een etalage, geen depot Basisprincipes voor een museumwebshop Inhoud Basisprincipes... 3 Producten met een verhaal... 4 Het online assortiment... 5 Andere zaken om over na te denken... 6 Een etalage, geen

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Merkbinding door e-commerce. Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012

Merkbinding door e-commerce. Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012 Merkbinding door e-commerce Kom Je Ook, Stadsschouwburg Amsterdam 29 maart 2012 WIE ZIJN WIJ? 1. Ellen Groenveld museologie, Reinwardt 2. Gerard Challa e-commerce www.museumwebshops.nl WAT DOEN WIJ? ONLINE

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

ecommerce praktijkervaringen

ecommerce praktijkervaringen ecommerce praktijkervaringen hoe kom je tot de optimale webwinkel? Peter van Noord Directeur De Nieuwe Zaak Webwinkel Vakdagen 27 januari 2011 De Nieuwe Zaak Experts in webwinkels Opgericht in 2005 Vestigingen

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé 1 Wie kent het merk Rituals Cosmetics? 2 en Rituals Edelstenen make-up? 3 In hoeveel landen is Rituals

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017.

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. Kennis van de producten Klantvriendelijkheid Entertainen Inspirerend interieur Totaalbeleving Lifestyle concept Innovatie Merkassortiment Online beleving Sfeer Originaliteit

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Welkom bij bol.com! 1

Welkom bij bol.com! 1 Welkom bij bol.com! 1 Wat gaan we vandaag doen.. 13.00-13.05 uur Kick-off: Gebra à Maarten Mulder 13.05-13.15 uur Welkom bij bol.com à Kevin 13.15-14.00 uur De wereld van online retailen à Rob 14.00-14.15

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari Speurders.nl 12 februari Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl Agenda! Telegraaf Media Nederland! Introductie van Speurders.nl! De werking van Speurders.nl! Resultaat! Kansen voor webwinkels Telegraaf

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Commerce or e-commerce, that s the question

Commerce or e-commerce, that s the question Commerce or e-commerce, that s the question Grote uitdagingen voor zelfstandige handelaars February 28, 2014 Unizo Bart Wallays Directeur UNIZO Nationaal HANDEL IN STEDEN EN GEMEENTEN handelaar handelsbeleid

Nadere informatie

Bel&Bo vandaag. Belgische moderetailer Kleurrijke collectie voor het hele gezin aan de juiste prijs

Bel&Bo vandaag. Belgische moderetailer Kleurrijke collectie voor het hele gezin aan de juiste prijs MOTIV - EVENT Bel&Bo vandaag Belgische moderetailer Kleurrijke collectie voor het hele gezin aan de juiste prijs DE MARKT Midden tot laag segment Grootste concurrenten ONZE KLANT Ruim publiek van 25 tot

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie