Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d"

Transcriptie

1 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo ortblind Stationsstraat 79G 3811 MH Amersfoort Telefoon

2 Inhoudsopgave 3 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? 4 Wat is dyslexie? 7 De diagnose, behandeling en erkenning 8 Hulpmiddelen en het herkennen van dyslexie 10 Woortblind helpt u op weg, Dylsexielijn 11 Woortblind lid, sponsor of donateur worden?

3 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? 3 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? Uw zoon zit in groep drie en het schooljaar is halverwege. De juf heeft een paar keer aangegeven dat het met lezen niet zo goed gaat. Hij raadt of spelt te veel woorden en hij begint achter te lopen bij zijn klasgenootjes. Dat maakt hem onzeker. Hij heeft niet veel zin meer om nog te oefenen met lezen. Daardoor raakt hij nog verder achter. Voor alle vakken op school moet straks veel gelezen worden, zelfs voor rekenen. Uw kind moet snel geholpen worden, want hij kan hierdoor ook emotionele of gedragsproblemen krijgen. Uw dochter zit op de basisschool en doet enorm haar best. Toch lijkt het soms allemaal niet goed te lukken. Uw kind blijft achter met lezen, maar ook met de andere vakken. Als zij thuis komt is zij vaak erg moe of misschien juist heel druk. U vermoedt dat er iets aan de hand is met uw kind. In de familie komt dyslexie voor. Maar op school nemen ze uw twijfels en klachten niet serieus. De school wil pas iets voor uw dochter doen als er een dyslexieverklaring is. Informatie Over dyslexie bij kinderen is veel informatie beschikbaar. Helaas zijn er ook nog heel veel misvattingen. Als bij uw kind dyslexie wordt vastgesteld, kunt u terecht bij verschillende instanties, bij uw school en bij de psycholoog of orthopedagoog die uw kind heeft onderzocht.

4 4 Dyslexie Dyslexie Is er ook een instantie die u bijstaat wanneer u bij de school geen gehoor krijgt? Die ervaring heeft met de klachtenprocedures? Of als uw kind al ouder is, op de middelbare school zit, studeert of zelfs al werkt, en er wordt dyslexie geconstateerd, wat dan? Of misschien herkent u bepaalde patronen bij uw kind, bij uzelf of bij uw partner, waardoor u zich afvraagt of daar ook dyslexie in het spel is? Woortblind Woortblind is een vereniging waar u terecht kunt met uw vragen over dyslexie, die u de weg wijst naar een goede diagnose of behandeling. Woortblind is zeer actief naar de politiek om goede regelingen voor mensen met dyslexie voor elkaar te krijgen. Wat de vereniging Woortblind voor u als ouders kan betekenen leest u in deze folder. Wat is dyslexie Dyslexie is een hardnekkig, meestal erfelijk probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. *1 De mate van dyslexie en het samengaan met andere hardnekkige problemen is voor iedereen weer anders. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie of een gebrek daaraan. *1 naar Stichting Dyslexie Nederland 2004

5 Maar een kind met dyslexie voelt zich al gauw minder slim dan zijn klasgenootjes. Dat heeft iedereen wel eens Dyslexie is geen zichtbaar probleem en ook niet zomaar vast te stellen. Daar is een specialistische diagnose voor nodig. Mensen met dyslexie kunnen niet altijd goed uitleggen wat nu precies het probleem is zonder dat anderen denken o, dat heb ik ook wel eens. Dat maakt het lastig. Het grote verschil is dat bij dyslexie de oorzaak voor het probleem in de structuur van de hersenen ligt en dat dit niet zal veranderen. Dyslexie is een blijvend probleem. Dyslexie komt niet alleen Kinderen met dyslexie gaan anders om met informatie. Ze zijn anders en voelen zich vaak ook anders. Wanneer dat niet onderkend wordt, en het kind wordt voortdurend gecorrigeerd en bestraft, kunnen er sociaalemotionele problemen ontstaan. Dyslexie komt vaak samen met andere stoornissen zoals spraaken taalstoornissen, ADHD (aandachtstoornis met hyperactiviteit), ADD (aandachtstoornis zonder hyperactiviteit), NLD (Non-verbal Learning Disabilities of niet-verbale leerstoornis) of andere leerstoornissen zoals dyscalculie (moeite met cijfers, 5

6 6 met rekenen). Er zijn ook mensen met dyslexie die weliswaar langzaam lezen maar verder vrijwel geen hinder ondervinden. Lezen in groep drie In groep drie blijft ongeveer 10 procent van de kinderen achter bij het normale tempo van leren lezen. Dat hoeft niet te duiden op dyslexie. De achterstand kan tijdelijk zijn en vanzelf weer bijtrekken of er kunnen andere oorzaken zijn. Iedere school heeft een speciaal dyslexieprotocol waarin staat hoe kinderen met lees- en spellingproblemen gesignaleerd en begeleid moeten worden.

7 De diagnose Als dit protocol juist wordt toegepast en er is na 6 maanden onvoldoende vooruitgang, dan moet het kind worden doorverwezen voor diagnostisch onderzoek. Blijkt er sprake van dyslexie, dan krijgt het kind een dyslexieverklaring en een behandelplan waarmee de school de begeleiding weer kan oppakken. Voor kinderen met ernstige dyslexie, zo n 3,5 % van alle leerlingen, is specialistische hulp nodig. De kosten hiervan kunnen vanaf 2009 vergoed worden door de zorgverzekering mits de school de protocollen goed heeft gevolgd. Vroegtijdige herkenning is heel belangrijk, om een achterstand te kunnen inhalen of niet verder te laten oplopen, en om talentfrustraties bij uw kind te voorkomen. Behandeling en erkenning Er is geen enkele behandeling of therapie die dyslexie kan genezen. Behandeling is gericht op een andere leesstrategie en op de zelfredzaamheid van het kind. Een gespecialiseerde behandelwijze bestaat uit het trainen van letter-klankcombinaties, van woordherkenning en van het gebruiken van bepaalde strategieën voor lezen en spellen. Soms is het goed om extra te letten op de fysieke en emotionele balans van het kind. Bij minder ernstige gevallen kunnen alleen al erkenning, en het samen zoeken naar een oplossing veel helpen (met een van onze ervaringsdeskundigen). Vooral bij oudere kinderen of studenten kan erkenning en extra proefwerk- of examentijd wonderen doen. 7

8 8 Hulpmiddelen Ondersteunende hulpmiddelen ICT-hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken bij de hulp aan kinderen met dyslexie. Vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs is voorleesapparatuur van grote waarde om teksten en boeken te kunnen luisterlezen. In het voortgezet onderwijs of tijdens de studie hebben kinderen met een dyslexieverklaring recht op meer tijd bij proefwerken, examens of tentamens of op teksten met een vergroot lettertype. Ook mondelinge overhoringen, spellingshulpmiddelen en dergelijke kunnen per kind apart worden geregeld. Kenmerken Het is niet mogelijk zelf dyslexie vast te stellen. Daar is een specialistische diagnose voor nodig. Het achterblijven met lezen, hardnekkige problemen met spellen én het vóórkomen van dyslexie in de familie, zijn sterke aanwijzingen. Daarnaast is er vaak sprake van andere problemen die zich uiten in concentratieproblemen, taken niet goed organiseren, ongeïnteresseerd overkomen, namen vergeten, de tijd niet in de gaten hebben of dat de dingen niet vanzelf gaan. Als normale begeleiding niet leidt tot verbetering maar slechts tot oplopende frustratie, kan dit een sterke indicatie zijn voor dyslexie. Bij kinderen met dyslexie is vaker dan normaal sprake van andere stoornissen die net zo hardnekkig kunnen zijn. Die worden niet altijd opgemerkt omdat de aandacht is gefocust op de dyslexie. Faalangst, terugtrekken, gepest worden en andere gedragsproblemen kunnen gemakkelijk

9 het gevolg zijn wanneer erkenning uitblijft. Het zijn geen kenmerken van dyslexie maar van een kind dat niet erkend wordt in zijn actuele problemen. Herkennen van lichte vormen van dyslexie Helaas komt het voor dat dyslexie niet wordt opgemerkt op de basisschool. Uw kind kan door intelligentie en creativiteit in staat zijn de leesproblemen lange tijd te omzeilen of te camoufleren. Dan kan het in het vervolgonderwijs in de problemen komen. Bijvoorbeeld bij het leren van vreemde talen met andere regels, het leren van veel vreemde woorden en het presteren onder tijdsdruk. Niet zelden vertellen deze kinderen over de pijn en moeite en eenzaamheid waarin het leren altijd plaats vindt. Als u de volgende zaken herkent bij uw kind, kunt u denken aan dyslexie: problemen met schrijven, moeilijk leesbaar handschrift niet uit hun verhaal komen, niet op het goede woord komen een minder goed werkgeheugen, chaotisch organiseren van taken algemeen beeld: Er komt niet uit wat er in zit een negatief zelfbeeld, faalangst bij lees- en spreekbeurten, bij repetities kinderen met dyslexie komen soms niet meer toe aan vriendjes of computerspelletjes. Leven met dyslexie is 9 Woortblind Nederlandse Vereniging voor Dyslexie Antwoordnummer VB AMERSFOORT

10 10 al vermoeiend genoeg. Ook kan uw kind teruggetrokken gedrag vertonen. Woortblind helpt u op weg Als u dyslexie vermoedt bij uw kind of bij uzelf, of er is sprake van dyslexie bij uw kind, bij uzelf of uw partner, dan komen er veel vragen op u af. Woortblind is een vereniging die al sinds 1987 actief is voor mensen met dyslexie en hun kinderen. Sluit u aan en versterk de vereniging en de positie van mensen met dyslexie. Meer informatie vindt u op onze website: Dyslexielijn Voor alle vragen en ondersteuning kunt u de Dyslexielijn bellen: (25 cpm), maandag t/m vrijdag van tot uur. Woortblind beschikt over kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk. De vereniging bereidt de weg voor mensen met dyslexie, hun kinderen, in relaties en in werksituaties. Ja, Woortblind spreekt me aan, daarom wil ik: 0 lid worden van Woortblind voor 25,- per jaar. Ik ontvang het tijdschrift, een toegangscode voor de ledenpagina s van en kan deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten. 0 donateur worden voor... (min. 25,- per jaar) om het werk van Woortblind mogelijk te maken. Als ik het blad wil ontvangen geef ik dat hieronder aan. 0 sponsor worden. Neem contact met mij op voor de advertentiemogelijkheden. 0 het Woortblind blad 4 keer per jaar ontvangen, voor 20,- per jaar. Naam:... Voorletters:... Geboortedatum:... Adres:... M / V Postcode:... Plaats:... * ... Datum:... Handtekening: * adres is nodig voor nieuws van Woortblind dat niet kan wachten op het verschijnen van het blad. Aparte toezending per post is niet haalbaar. Brieven en dergelijke worden met het blad meegezonden.

11 Woortblind: Vecht in Den Haag en Brussel voor de belangen van alle dyslectici. Geeft voorlichting via de website via het blad Woortblind en via voorlichtingsbijeenkomsten. Organiseert bijeenkomsten van het Netwerk Arbeid en Dyslexie: het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis met andere volwassenen over werk en dyslexie onder leiding van deskundigen. Ondersteunt en adviseert ouders die problemen ondervinden bij de school van hun kind (vraagbaak, adviseren en begeleiden klachtenprocedure). Organiseert het Netwerk Jongeren met dyslexie tussen 18 en 25 jaar. Heeft een klachtenbureau voor iedereen: over opleiding, integratiebureau s, hulpverlener of verzekeraar en een juridisch steunpunt voor de leden. Geeft persoonlijke hulp: via Heeft een dyslexielijn: (25 cpm) Maandag t/m vrijdag van tot uur. 11 Lid, sponsor of donateur worden? U kunt zich aanmelden als nieuw lid of donateur op onze website of door de antwoordkaart (links) in te vullen en op te sturen (het adres staat op de kaart). Leden nemen deel aan verenigingsactiviteiten en kunnen kandidaat zijn voor het bestuur. Donateurs maken het werk van de vereniging mogelijk door een financiële bijdrage. Sponsoren adverteren in ons blad. Stuur een brief of en wij nemen contact met u op. U kunt ook alleen een abonnement op het blad nemen. Vermeld uw keuze bij uw aanmelding. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij een bevestiging van uw lidmaatschap en een informatiepakket.

12

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom.

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom. -Inhoud Inleiding Wat is het NLD-syndroom? Wat zijn de kenmerken van het NLD-syndroom? - Sociale omgang Problemen op school - Leervermogen - Wiskundige problemen - Het voortgezet onderwijs - * Verhaal

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Nederlandse Vereniging voor Autisme ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met mijn partner. Maar in onze relatie loop ik elke keer tegen dezelfde problemen op: alles

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Alles wat je wilt weten over dyslexie!

Alles wat je wilt weten over dyslexie! Alles wat je wilt weten over dyslexie! Is het lastig om dyslexie te hebben? Ja. Betekent dit dat je nooit kunt leren lezen en schrijven? Nee. Dyslexie heb je voor altijd. Er zijn geen medicijnen of operaties

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie