Olympic Moves Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015"
  • Leo Vos
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves: partijen die een regionale finale organiseren, de afdeling schoolsport van de KVLO en SportVibes; 3) Deelnemer: de scholen en leerlingen die deelnemen aan de regionale finale en The School Final van Olympic Moves; Artikel 2 Algemeen 1) Door middel van inschrijving (of deelname) verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het toernooi. a. De deelnemer is gehouden aan instructies en richtlijnen gegeven vanuit de organisatie van het toernooi. 2) De deelnemende school betaalt bij inschrijving een borg van 100,- en krijgt deze borg niet teruggestort; a. Bij afmelding of wijziging van de opgegeven teams, door de school die zich heeft ingeschreven als bedoeld in lid 1 van dit artikel, minder dan 14 dagen voor aanvang van het toernooi als dit voor 1 maart plaats vindt en minder dan 21 dagen voor aanvang als dit na 1 maart plaats vindt. b. Bij het niet komen opdagen (no show) van de school, die zich heeft ingeschreven als bedoeld in lid 1 van dit artikel, op het toernooi. 3) Alle foto s en video s die op het toernooi worden gemaakt, kunnen door Olympic Moves voor promotionele doeleinden worden gebruikt. Bij een portretfoto zullen wij de betreffende persoon, voor zover mogelijk, van tevoren op de hoogte stellen. Artikel 3 Aansprakelijkheid 1) Docenten LO of andere begeleiders die namens de deelnemende school een team begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijke voor (het gedrag van) de leerlingen. 2) Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende leerling of een team, kan (de organisatie van) Olympic Moves besluiten hem of haar of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname aan Olympic Moves. 3) Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie van Olympic Moves aansprakelijk worden gesteld. De organisatie c.q. schadelijdende partij zal de schade verhalen op de aansprakelijke persoon. 4) Wanneer niet te achterhalen valt welke leerling(en) er schade heeft toegebracht, dan kan eventueel de deelnemende school, onder wiens verantwoordelijkheid de leerling of de groep op dat moment valt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 5) Het zich bevinden op de sportaccommodatie gedurende het toernooi, geschiedt op eigen risico. De organisatie van Olympic Moves kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Gevonden voorwerpen zullen tot drie maanden na het evenement bewaard worden. 6) Olympic Moves is niet aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens de regionale finales of The School Final.

2 Deelname: Vóór de 1 e vrijdag van november(!) opgave van de programmaonderdelen waaraan men meedoet. Het inschrijfformulier moet volledig online ingevuld en verzonden worden via U ontvangt een bevestiging per mail waarin een overzicht van uw inschrijving staat.! Bij twijfel even mailen of het formulier is binnengekomen. De algemene correspondentie over Olympic Moves gaat direct naar de hoofdcontactpersoon van de school. Alle sport specifieke informatie gaat naar de contactpersoon per sport. Wijzigingen in inschrijving kunnen ingediend worden door eerst te mailen met en te melden om welke sport het gaat. Vervolgens ontvangt u een link van het formulier voor de desbetreffende sport om dat opnieuw in te vullen. Vergeet niet aan te vinken dat het een wijziging betreft!. De deelnemers zijn leerlingen van één school of één scholengemeenschap met hetzelfde BRIN nummer. Dus niet van meerdere scholen, behorend tot een gemeenschap van scholen. Olympic Moves wil een competitie zijn waarin de breedtesport een belangrijke plek inneemt! Derhalve worden enkele beperkingen gesteld aan de deelnemende leerlingen. De volgende groepen leerlingen mogen alleen deelnemen in de categorie schoolteam: LOOT leerlingen, BVO voetballers zowel jongens als meisjes, leerlingen die op grond van hun sport zijn ingedeeld in een 'academie of high-school schooltype'(bv handbal, basketbal, voetbal). Hiermee willen we deze leerlingen wel een plek bieden en kunnen ze fungeren als voortrekker voor de andere deelnemers. In de overige categorieën zien wij graag de breedtesporters, de 'inactieven' en de leerlingen die deelnemen op hun 'tweede keus sport'. Dit om de competitie eerlijker te laten verlopen voor de andere deelnemers! Daar waar omschreven mag een school slechts met 1 team inschrijven per categorie! Daar waar niet omschreven is het mogelijk met meerdere teams in te schrijven in een categorie. Bij onvoldoende deelname aan programmaonderdelen of aan een bepaalde categorie, gaat het onderdeel of de bepaalde categorie niet door. Dit na overleg met de beleidsmedewerker van de afdeling schoolsport van de KVLO. Voor deelname aan het KVLO schoolsportprogramma geldt als voorwaarde dat men zich via het inschrijfformulier tijdig aanmeldt en de jaarlijks terugkerende schoolsportbijdrage van 50,- betaalt, ongeacht(!) het aantal onderdelen waaraan men meedoet. Daar bovenop komt een (opkomst)borg van 100,- ( zie verderop in dit reglement ). Alle ingeschreven scholen ontvangen een factuur m.b.t. het te innen bedrag van 150,- Alle sportreglementen zijn te vinden op de site. Bij inschrijving gaan wij er van uit dat u deze kent! Vervolgens bent u aansprakelijk op de juiste hantering van deze reglementen! Zowel vooraf als achteraf! Eerlijk verliezen is beter dan oneerlijk winnen! Voor enkele van de regionale finales kan inschrijfgeld gevraagd worden. Het betreft hier regionale finales voor badminton/veldlopen/handbal georganiseerd door een ROC of bondsafdeling! Dit zal een zo laag mogelijk bedrag zijn dat met de borg verrekend wordt (zo lang deze voldoende is)! Voor de finale Minitrampoline springen, die niet tijdens 'The School Final' in Amsterdam wordt gehouden, wordt vanwege de hoge organisatiekosten 50,- per team gevraagd. Dit wordt met de borg verrekend.

3 Het toernooi: Regionale finales: Na sluiting van de inschrijftermijn worden alle sporten, behalve het minitrampoline springen, verdeeld in regionale finales. Het maximale aantal regionale finales is gerelateerd aan het maximale aantal plekken dat er voor finalisten in Amsterdam is. De indeling van de regionale finales gebeurt door de afdeling schoolsport van de KVLO. Over vermeende fouten of overige opmerkingen kan gecorrespondeerd worden met de afdeling, echter de afdeling schoolsport heeft de finale beslissing. De scholen die samen zijn ingedeeld in een regionale finale dienen samen tot de organisatie van die regionale finale te komen. Dit houdt in dat u hierover communiceert voor de kerstvakantie, of uiterlijk zo vroeg mogelijk in januari, om af te spreken wanneer en waar de regionale finale wordt gespeeld en wie de organisatie op zich neemt. Van sommige regionale finales is bij inschrijving reeds bekend wanneer ze worden gehouden! Begeleiding: De deelnemende scholen moeten zorgen voor voldoende begeleiding. Per school dient minimaal één begeleidende docent ( bij voorkeur een docent LO ) de hele dag aanwezig te zijn. Zonder begeleidende docent kan deelname geweigerd worden. Het geniet de voorkeur dat elk team een eigen begeleider heeft. In de regionale finale is de toernooileiding in handen van de organiserende school/roc/sportbond. Op meerdere plaatsen gaat Olympic Moves werken met OMLOCs. Dit Olympic Moves Lokaal Organisatie Comité bestaand uit 2 e of 3e jaars HBO studenten van verschillende opleidingen zoals bv SBM, SM&O, SGM, gaan in het kader van een stage opdracht een regionale finale in meerdere sporten tegelijk, op 1 dag in dezelfde plaats en liefst op dezelfde locatie organiseren. Hier zal ook Olympic Moves aan bijdragen. Het wedstrijdgedeelte zal hierbij geregeld worden door docenten van deelnemende scholen, ROC's, verenigingen of ALO studenten. Dit zal per regio verschillend zijn. Nadat afgelopen jaar op vier plaatsen reeds een OMLOC heeft gefunctioneerd bouwen we dat dit jaar uit naar 9! Uiteindelijk willen we tussen de 10 en 15 OMLOCs actief hebben in De wedstrijden worden bij voorkeur geleid door officiële scheidsrechters. In de jongste categorie kan een competente bovenbouw leerling of docent de wedstrijd leiden. In de hogere categorieën heeft het de voorkeur, en in hoogste categorie moeten, de wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters. Categorieën: Er wordt voor zowel de jongens als de meisjes gespeeld in verschillende categorieën. De categorieën kunnen variëren per sport! Klassenteam: Als er gesproken wordt over een klassenteam dan is het verplicht dat alle spelers/deelnemers uit het team in dezelfde klas al hun lessen volgen. Dit dient gecheckt te kunnen worden middels een vooraf ingeleverde lijst met namen en foto s waaruit dit blijkt. Tevens moeten de leerlingen zich kunnen identificeren met een schoolpas(indien gebruikelijk op school) waaruit blijkt in welke klas zij zitten! Jaarlaagteams: Als er gesproken wordt van een jaarlaagteam dan dienen alle spelers/deelnemers uit de genoemde jaarlaag ( bv. Klas 1) of jaarlagen ( bv. Klas 1-2 ) te komen. Dit dient gecheckt te kunnen worden middels een vooraf ingeleverde lijst met namen waaruit dit blijkt. Tevens moeten de leerlingen zich kunnen identificeren met een schoolpas waaruit blijkt in welke jaarlaag zij zitten!

4 Schoolteams: Als er gesproken wordt over schoolteams dan dienen de spelers/deelnemers zich te kunnen identificeren als leerling van de school. Ook hier dient dit gecheckt te kunnen worden middels een vooraf ingeleverde lijst met namen waaruit dit blijkt. Tevens moeten de leerlingen zich kunnen identificeren met een schoolpas waaruit blijkt dat zij op de school zitten waarvoor ze uitkomen! Een deelnemer mag maar voor één team uitkomen. Er mogen geen meisjes bij jongens meedoen of vv, tenzij anders aangegeven ( bv. frisbee/korfbal/softbal/minitrampoline ). Bij uitzondering en pas na overleg met de afdeling Schoolsport van de KVLO kan besloten worden dat een jongensteam waarin ook meisjes zitten deelneemt, maar dan uitsluitend in de jongenscompetitie. Een speler/speelster kan nooit in een andere klas of jaarlaag uitkomen dan waar hij / zij zit, uitgezonderd de schoolteams. U kunt alleen in noodgevallen (bv door een blessure opgelopen tijdens het toernooi heeft een team een speler te weinig) hiervan afwijken, op voorwaarde dat dit eerst besproken is met alle begeleiders van alle andere teams/scholen die deelnemen aan de regionale finale. Pas na unanieme goedkeuring kunt u volgens de dan gemaakte afspraken afwijken van deze regel. Tijdens The School Final kan dit niet! Bij constatering van een overtreding in de categorieën volgt diskwalificatie van het desbetreffende team. Het team waarin de betreffende leerling als eerste meegespeeld heeft tijdens het evenement speelt normaal verder inclusief betreffende leerling. Het team waarin betreffende leerling onreglementair heeft meegespeeld vervolgt deelname aan het toernooi buiten mededinging en wordt met nul punten laatste in de categorie. Betreffende leerling mag niet meer meespelen in dit team. De begeleidende docent dient tijdens de wedstrijddag ter controle de deelnemerslijst van de deelnemende teams te kunnen overhandigen aan de organisatie. Lijsten zijn te vinden op bij de desbetreffende sport! Bij twijfel dient elke speler zich te kunnen legitimeren via een officieel legitimatiebewijs, een kopie van een officieel legitimatiebewijs of met een schoolpas. Kleding en materiaal: De teams dienen een uniform sporttenue te dragen, bij voorkeur het schooltenue. Bij de spelsporten worden de scholen geadviseerd twee verschillend gekleurde tenues mee te nemen. Indien er gespeeld wordt in een zaal dan zijn schoenen met zwarte afgevende zolen verboden. Elke school mag haar eigen materiaal meebrengen en gebruiken, mits deze voldoen aan de eisen. Bij softbal geldt dat een knuppel alleen gebruikt mag worden indien de tegenstander deze knuppel ook mag gebruiken tijdens die wedstrijd. Het meenemen van eigen materialen is wel op eigen risico. Aanwezigheid: De begeleiders en de teams dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Voor het te laat aanwezig zijn voor een wedstrijd gelden de volgende sancties: Bij aanvang van de eerste wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding bepaald of er een sanctie opgelegd wordt, nadat de teamleiders gehoord zijn. De sancties zullen niet anders zijn dan de sancties voor het te laat zijn bij de overige wedstrijden namelijk en staan beschreven in het betreffende spelreglement. Tot uiterlijk twee weken voor een toernooi kunnen teams nog afgemeld worden. Bij latere afmelding volgt inhouding van de borg!(zie algemene voorwaarden) Bij afmelding voor de finale wordt altijd de borg ingehouden! (zie algemene voorwaarden)

5 Puntentelling: Het behaalde aantal wedstrijdpunten bepaalt de rangvolgorde per poule. Bij winst scoort het team drie punten, bij gelijk één punt en bij verlies nul punten (tenzij anders aangegeven). Sporten die een andere puntentelling hanteren zijn: trampolinespringen, atletiek, badminton, veldloop, tennis en volleybal. Overige zaken: Vanuit de organisatie dient er bij de spelsporten naar gestreefd te worden dat de teams minimaal drie keer en tenminste 45 minuten tot één uur spelen. (uitzondering; als een categorie maar twee teams heeft kan een andere creatieve oplossing gekozen worden!) In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van de organiserende school. Indien een probleem onoplosbaar is dan beslist, na het horen van alle partijen, de afdeling schoolsport van de KVLO. De verkoop en het nuttigen van alcoholische drank of drugs is tijdens het toernooi verboden!! Bij overtreding vindt overleg met de wedstrijdleider plaats. De organisatie van het toernooi, evenals de hierbij betrokken scholen, gemeente en sportverenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of aangebracht letsel. Financiën: Aan de onderdelen van het KVLO schoolsportprogramma kunnen kosten verbonden zijn zoals inschrijfgeld, organisatiekosten of reiskosten. Als een programmaonderdeel als regionale finale door een school wordt georganiseerd dan zal dit in principe op selfsupporting basis moeten gebeuren. De organiserende school neemt de organisatiekosten voor haar rekening en de andere deelnemende scholen hebben hun reiskosten. Mochten door omstandigheden de organisatiekosten extra hoog zijn dan mag een hoofdelijke omslag toegepast worden. Dit alleen na overleg met en met toestemming van de beleidsmedewerker van de afdeling schoolsport van de KVLO. Bij een verrekening dient wel rekening gehouden te worden met de reeds gemaakte reiskosten van iedere deelnemende school! Voor enkele regionale finales dient deelnamegeld betaald te worden. Het gaat hier om regionale finales georganiseerd door een bond ( handbal ) of ROC ( dat niet deelneemt ). Ook bij de veldloop kan dit voorkomen omdat dit vaak onevenredig duur is om te organiseren. Wanbetalers worden het jaar daarop uitgesloten van deelname. Bij deelname aan schoolsportprogramma s wordt per school een (opkomst)borg van 100,- gevraagd. Voor deelname aan regionale finales geldt dat geen restitutie plaatsvindt bij afmelding binnen 2 weken voor het betreffende evenement. Voor afmelding voor de finale vindt geen restitutie plaats. De borg zal tevens gebruikt worden om inschrijfgelden voor de regionale finales badminton, veldlopen alsmede deelname een NK Minitrampoline springen, dat niet in Amsterdam wordt gehouden, te verrekenen, zolang het bedrag toereikend is. Dit alles ter beoordeling van de afdeling Schoolsport van de KVLO. Resumerend: kosten vooraf 50 ( inschrijfgeld) ( opkomstborg ) bij inschrijving ongeacht het aantal sporten en het aantal teams waarmee men meedoet!