Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische handleiding echtscheiding en scheiding"

Transcriptie

1 Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave mag echter zonder voorafgaande toestemming gepubliceerd worden.

2 Inleiding Een echtscheiding of een scheiding betekent een enorme verandering in het leven van iedere betrokken individu. Het heeft impact op alle financiële, juridische en fiscale vermogens, schuld- en inkomensbestanddelen. Essentiële zaken zoals (de waarde van) het huis, de hypotheek, persoonlijke bezittingen, verzekeringen en pensioenen zullen op zijn minst bekeken en uiteindelijk wel of niet verdeeld moeten worden. Daarnaast heeft een echtscheiding of scheiding een enorme impact op uw inkomenspositie door de betaling of ontvangst van alimentatie. Om u als betrokkene voldoende en laagdrempelig overzicht en inzicht te geven in de toch al complexe materie, hebben we deze handleiding voor u opgesteld. In dit document treft u zo summier mogelijk een objectieve beschrijving aan van alle onderwerpen die direct gerelateerd zijn, betrekking hebben op of verwant zijn aan het onderwerp echtscheiding en scheiding. Om er zeker van te zijn dat u de meest actuele versie van onze handleiding hebt, adviseren wij u om deze te vergelijken met de versie op onze website: Meer informatie Naast deze handleiding kunt u voor nog meer gratis informatie bij ons terecht. Zo kunt u direct op onze site ook de Begrippenlijst echtscheiding en scheiding downloaden. Heeft u verdergaande interesse in ook onze dienstverlening dan krijgt u bij opvraag via de site, gratis ook de volgende documenten toegezonden per het document Veelgestelde vragen & antwoorden echtscheiding en scheiding het document Begrippenlijst Martens Scheidingsadvies en het document Begrippenlijst verzekeringstermen. Ondanks de moeilijke tijd wensen u veel sterkte toe met het nemen van de juiste beslissingen omtrent uw echtscheiding of scheiding. Voorbehoud Dit document is met de grootst mogelijke zorg en op basis van de huidige actualiteit, inzake wet- en regelgeving, samengesteld. Martens Management BV, noch een betrokken en/of gelieerde onderneming, kan aansprakelijk worden gesteld bij eventuele onvolledigheid, onjuistheid en/of onnauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie. Alle informatie in dit document is bestemd voor algemene voorlichting en dient op geen enkele wijze als (vervanging voor) advies. De gebruiker of verstrekker erkent dat de inhoud ervan het intellectuele eigendom is en blijft van de website Martens Scheidingsadvies en daardoor ook Martens Management BV. Voor het gebruik en (re)productie van deze informatie ten behoeve van (deel)advisering, voorlichting of andere doeleinden is voorafgaande schriftelijke toestemming van Martens Management BV vereist. Overtreding van deze of andere gebruiksregels leidt tot schadeplicht van de overtreder en eventuele bij de overtreding betrokken derden. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 1

3 Inhoud Werkwijze Martens Scheidingsadvies Over Martens Scheidingsadvies en de werkwijze Documenten en/of berekeningen die nodig of adviseerbaar zijn voor een goede afwikkeling van de (echt)scheiding Algemene tips vooraf Cijfers Samenlevingsvormen Juridische partnerrelatie Samenwoners: slechts gezamenlijk juridisch eigenaar Het beëindigen van een relatie Beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap Beëindiging van een samenwoning De echtscheidingsprocedure op gezamenlijk verzoek (samenspraak) De scheidingsprocedure voor geregistreerd partners De echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek (tegenspraak) Algemene zaken Betrokkenen bij een echtscheiding en scheiding Scheidingskosten Eventuele (gesubsidieerde) rechtsbijstand Voor verdeling in aanmerking komende zaken Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 2

4 Onjuiste verdeling, voorspiegeling of verspilling bij scheiding Toewijzing en feitelijke overdracht van goederen Sancties Kinderen Omgangsrecht kind(eren) Ouderschapsplan Alimentatie Algemeen Alimentatiehoogte Kinderalimentatie specifiek Partneralimentatie specifiek Rangorde van alimentatie Afdwinging inning alimentatie Vervallen van de alimentatieverplichting Tussentijdse wijziging van alimentatie Welke zaken te regelen Documenten bij een echtscheiding en scheiding Overige diensten Martens Scheidingsadvies Algemene informatie Onafhankelijke websites Doorverwijzingsformulier Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 3

5 Over Martens Scheidingsadvies en werkwijze Onze klantenkring Kort samengevat bedient Martens Scheidingsadvies cliënten uit het hogere segment. Dat wil zeggen dat wij met name ondernemers, mensen met een hoog inkomen en/of vermogen, expats en topfunctionarissen rekenen tot onze klantenkring. Wij kunnen u van dienst zijn als: het gezamenlijk bruto-inkomen van u en uw (ex-)partner hoger is dan ,- en/of het gezamenlijk netto-vermogen u en uw (ex-)partner meer is dan ,-. Mocht uw gezamenlijk inkomen en/of vermogen lager zijn dan zoals bovengenoemd dan kunnen wij u tegen een lager tarief van dienst zijn via BudgetScheiding.NL. Kijk voor meer informatie op: Niet vergelijkbaar met andere scheidingskantoren Martens Scheidingsadvies is een kantoor voor persoonlijk scheidingsadvies en mediation bij (echt)scheidingkwesties. Via Martens Management/PensioenManager.NL zijn wij in 2000 begonnen met het op uurtarief fiscaal, financieel en rekentechnisch adviseren van intermediairs, notarissen, advocaten en mediators op het gebied van pensioen en levensverzekeringen. Sinds 2006 zijn we actief op het gebied van echtscheidingen en scheidingen en bedienen wij cliënten door persoonlijk advies, via , internet of per telefoon. Wij hebben fysiek contact met cliënten op ons kantoor of bij de gespecialiseerd intermediair, de accountant, notaris, advocaat om de scheidingsafwikkeling te behandelen. De verkoopadvisering laten we bewust over aan intermediairs. Wij geven alleen advies op uurtarief op verrichten een afgebakende dienst tegen een vaste prijs. Martens Scheidingsadvies bemiddelt niet, verkoopt geen financiële producten of heeft een provisiebelang met samenwerkende partijen. Martens Scheidingsadvies is een 100% activiteit van Martens Management BV waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de oprichter/eigenaar P.S. Martens. Onafhankelijk Als één van de weinige scheidingsorganisaties in Nederland kunnen wij onafhankelijke documenten of berekeningen opstellen en vooral: analyses doen voor cliënten en/of hun adviseurs. Desgewenst kunnen wij voor cliënten, zonder tussenkomst van een intermediair, een alimentatieberekening, een ouderschapsplan, inboedelverdeling of een scheidingsconvenant opmaken. Deskundig, betrouwbaar en ervaren Deskundigheid is bij Martens Scheidingsadvies geen vereiste maar een vanzelfsprekendheid. Alle aangesloten adviseurs zijn register scheidingsadviseur, trainer/opleider op hun deelgebied en/of hebben ruime ervaring in het afwikkelen van (echt)scheidingen. Cliënten kunnen ons hun complexe financiële of fiscale situaties zonder twijfel toevertrouwen. Dienstverlening Zie voor een uitgebreid overzicht van onze diensten en de bijbehorende prijzen, onze toelichting verderop in deze handleiding of kijk op onze site Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 4

6 Algemene tips vooraf Er zijn talloze tips die in algemeenheid gehanteerd worden zoals door scheidingsadviseurs, mediators, financieel adviseurs, advocaten en notarissen. Niet allemaal zijn deze even bruikbaar. Om toch een indicatie te geven van welke tips het meest voorkomen hebben we een zo kort mogelijke lijst opgesteld van de meest voorkomende. De volgende algemene tips kunnen wij u geven: Leg zoveel mogelijk met de partner de zaken vast waar u samen uit bent gekomen. Bespreek de zaken waar u samen niet uitkomt en schakel zo nodig hulp in. Laat uzelf als ouder niet negatief uit over de andere ouder in het bijzijn van het kind of de kinderen. Laat de partner- en/of kinderalimentatie berekenen en maak als minder draagkrachtige ouder meteen duidelijk aan de andere partner dat financiële ondersteuning voorlopig nodig blijft. Verzamel alle financiële documenten en bespreek hoe u grofweg alles wilt verdelen of laat de documenten door een specialist verzamelen. Laat vervolgens Martens Scheidingsadvies alle nodige ontwerp-documenten opstellen. Probeer gedurende het hele proces om vooral de inhoudelijke afwikkeling goed te doorlopen. Wees eerlijk naar het kind of de kinderen en probeer ze niet te laten geloven dat de andere ouder weg is voor het werk of dat er niets aan de hand is. Kinderen zijn scherpzinniger dan men denkt en voelen dit vaak feilloos aan. Spaar als ouder geen opgekropte gevoelens op maar maak zo neutraal mogelijk duidelijk dat de situatie een enorme impact op u heeft. Vraag ook aan het kind of de kinderen niet hun gevoelens te sparen of hun vragen achterweg te laten. Praat met de kinderen ook genoeg over dingen die niet alleen met de echtscheiding of scheiding te maken hebben en bespreek met hen de toekomst, de ervaringen en de wensen. Betrek, indien mogelijk, het kind of de kinderen zoveel mogelijk bij het opstellen ouderschapsplan. Laat het kind, indien mogelijk, het ouderschapsplan meetekenen. Bij een scheiding verandert er veel voor een kind, alles wat vertrouwd was, lijkt plotseling verdwenen. Vaak moeten kinderen noodgedwongen verhuizen en missen ze de ouder die niet meer thuis woont. Voorafgaand, tussentijds en na een echtscheiding of scheiding voelt het kind of de kinderen snel de spanning tussen de ouders. Probeer dit als ouder te herkennen en maak dit zoveel mogelijk ook bespreekbaar met het kind of de kinderen. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 5

7 Cijfers Echtscheiding In 2008 zijn er echtscheidingen geregistreerd door het CBS waarbij alleen 2008 al in mensen zelf direct betrokken waren bij een echtscheiding. Dit cijfer is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Het CBS heeft het aantal geregistreerd partnerschappen (scheidingen) hier ook bij inbegrepen. Echtscheidingsverwachting Sinds de jaren 70 en 80 is een echtscheiding en scheiding een bijna regulier voorkomend fenomeen. Kort samengevat kan geconcludeerd worden dat één op de drie huwelijken de eindstreep, door bijvoorbeeld overlijden van één van de partners, niet haalt. Scheiding na samenwoning Het aantal samenwonenden en dus ook het aantal scheidende samenwonenden wordt niet centraal geregistreerd. Ingeschat wordt dat deze populaire vorm van samenleven uiteindelijk leidt tot minstens en wellicht relatiebreuken per jaar waarbij een belangrijk deel van deze samenwoners gezamenlijk(e) vermogen en/of schulden heeft. Belang van deskundige (echt)scheidingsafwikkeling Het totaal aantal relatiebreuken (zowel echtscheidingen als beëindiging samenwoningen) komt naar inschatting op ruim stuks per jaar, waarbij een aanzienlijk deel gezamenlijk vermogen en/of inkomen heeft. Om een juridische verdeling, een juiste fiscale behandeling en een juiste (economische) waardering van alle zaken, te kunnen adviseren en garanderen krijgt het vak van (financieel) scheidingsadviseur een steeds belangrijkere positie bij (echt) scheidingsafwikkeling. Ook bij vermogende en/of schuldhebbende (ex-)samenwoners. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 6

8 Samenlevingsvormen Juridische partnerrelatie Slechts bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er sprake van een juridische partnerrelatie. Bij deze twee basisvormen ziet de wet, een buitenstaander of instantie, in eerste instantie, een tweetal juridisch vertegenwoordigers van die relatie. Zonder nadere, voorafgaande en specifieke vastlegging bij het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is men in Nederland standaard gezamenlijk eigenaar voor alle vermogens- en schuldbestanddelen. Dit is de zogenoemde algehele gemeenschap van goederen. Circa 70% van de Nederlandse huwelijken en geregistreerde partnerschappen is op deze basis gesloten. De overige 30% van de Nederlandse huwelijken en geregistreerde partnerschappen is gesloten onder de volgende voorwaarden: Koude uitsluiting Er is een totale uitsluiting van ieders vermogens en/of schulden. Periodiek verrekenbeding Het overgespaard inkomen en vermogen wordt tijdens de relatie periodiek verdeeld. Finaal verrekenbeding Het overgespaard inkomen en vermogen wordt alleen bij echtscheiding en scheiding of overlijden verdeeld. Beperkte gemeenschap De slechts aangewezen vermogens en/of de schulden zijn gemeenschappelijk. Samenwoners: slechts gezamenlijk juridisch eigenaar Samenwoners hebben geen juridische partnerstatus. Fiscaal (voor de Belastingdienst) kunnen ze wel elkaar verzoeken om een zogenoemde partnerbehandeling, maar strikt genomen zijn samenwonende partners in beginsel niet juridisch aansprakelijk voor elkaars vermogen en/of schulden. Wel kunnen samenwoners een gemeenschap aangaan voor het vermogen en/of de schulden. Denk hier bijvoorbeeld aan de gezamenlijke aankoop van een huis of een auto. Dit noemen we een eenvoudige gemeenschap. Slechts de doelbewust gezamenlijk aangeschafte zaken worden dan gezien als gemeenschappelijk. Bij het scheiden van samenwoners dienen hierover afspraken gemaakt te worden of beter nog: zaken vastgelegd te worden in een (notariële) samenlevingsovereenkomst of onderhandse overeenkomst. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 7

9 Het beëindigen van een relatie Beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap Voor zowel gehuwden, geregistreerd partners als samenwoners kan men door bepaalde formele handelingen een einde maken aan de partnerrelatie. Dat kan onder de juridische noemer van een duurzame ontwrichting. Men heeft tijdens de relatie geen zicht op normale (echtelijke) verhoudingen waardoor men vanaf een bepaald punt zonder elkaar verder wilt. Dit kan door: echtelijk te gaan scheiden oftewel een echtscheiding aan te gaan. beëindiging van het geregistreerd partnerschap. beëindiging van de samenwoning. Huwelijk Een huwelijk wordt, bij een ingediend echtscheidingsverzoek, altijd door een rechter ontbonden. Dit is ongeacht of er wel of geen kinderen, vermogen, schulden of gemeenschappelijke zaken zijn. Om een echtscheidingsverzoek in te dienen is altijd een advocaat nodig. Bij een huwelijk zijn twee echtscheidingsvormen mogelijk, namelijk: definitieve echtelijke scheiding. scheiding van tafel en bed (dit is nog geen definitieve echtscheiding). Geregistreerd partnerschap Een partnerschap wordt, bij een ingediend scheidingsverzoek, door een rechter ontbonden als er minderjarige en gezamenlijke kinderen zijn. Als er geen minderjarige gezamenlijke kinderen zijn, kan een notaris het partnerschap ontbinden. Beëindiging van een samenwoning Bij de beëindiging van een samenwoon-relatie komt geen rechter te pas. Samenwoners zijn vrij om een relatie aan te gaan en die op ieder zelf gewenst moment te verbreken. Slechts bij civiel-juridische aangelegenheden kan men naar de rechter stappen over de verdeling van een aantal zaken maar wettelijk gezien is hier geen procedure voor. Het beëindigen van een samenwoning kan men specifiek realiseren door: een aangetekende brief te sturen aan de andere samenwonende partner. een onderhandse overeenkomst op te stellen met elkaar. feitelijk bij elkaar te vertrekken of door uitschrijving op het woonadres. via notariële overeenkomst of een overeenkomst advocaat de samenwoning vast te leggen. Als één van de partners wil (echt)scheiden, is dat bijna altijd mogelijk. Slechts bij zeer bijzondere omstandigheden kan een rechter beslissen dat nader onderzoek noodzakelijk is om de echtscheiding en scheiding goed af te kunnen ronden. Hierna volgen de stappen om eenzijdig of op gezamenlijk verzoek te kunnen scheiden. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 8

10 De echtscheidingsprocedure op gezamenlijk verzoek (samenspraak) Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 9

11 De scheidingsprocedure voor geregistreerd partners Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 10

12 De echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek (tegenspraak) Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 11

13 Algemene zaken Betrokkenen bij een echtscheiding en scheiding Men dient er rekening mee te houden dat vele partijen betrokken kunnen zijn of juist moeten zijn bij een echtscheiding en scheiding. Denk aan een advocaat, (NMI-)mediator, rechtbank, notaris, intermediair, de eigen onderneming, de accountant en/of een (echt)scheidingsadviseur. Scheidingskosten De kosten van een echtscheiding of scheiding lopen behoorlijk uiteen in de dienstenmarkt voor (echt)scheidingen. Waar op internet gesproken wordt van de volledige behandeling van een echtscheiding en scheiding voor maar 675,- moet men rekenen op alleen de indiening van het scheidingsverzoek, zonder enig nader onderzoek op een juiste juridische, fiscale of financiële verdeling. Een goed scheidingsadviseur kijkt op zijn minst naar de rechtvaardige of misschien contractuele verdeling van zaken, de fiscale consequenties en de waarde van alle (on)roerende zaken. Tegenspraak De kosten zullen bij een eenzijdige echtscheiding en scheiding in zijn algemeenheid hoger zijn dan een echtscheiding en scheiding op gezamenlijk verzoek. Een scheidingsverzoek met verweer van de andere (ex-)partner zullen de kosten van met name een advocaat doen toenemen waardoor de afwikkelingsduur ook toeneemt. Samenspraak Martens Scheidingsadvies kan met name partners tegemoetkomen die de afwikkeling van hun echtscheiding en scheiding willen laten uitvoeren op basis van samenspraak. Onderstaand overzicht geeft aan wat de kosten minstens zijn bij een dergelijke afwikkeling van de echtscheiding en scheiding. Handeling Advocaat Mediator Martens Scheidingsadvies Administratie inventariseren, berekenen en opmaken documenten: Bespreken en opmaken (echt-) scheidingsconvenant 2.000, ,- maximaal 897, , , ,- Bemiddeling of juridische bijstand 3.250, ,- Indiening scheidingsverzoek, leges rechtbank en aktekosten: 800,- 800,- 890,- Totaal 8.300, ,- Maximaal 3.486,- Besparing in verhouding tot mediation of inschakeling van één of twee advocaten minstens 2.814,- tot 4.814,- Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW. De genoemde rangeprijzen van een advocaat en mediator zijn verkregen van circa 30 advocatenkantoren en mediators. Omdat sommige advocatenkantorenen en mediators geen onderscheid maken tussen cliënten met of zonder een onderneming, hoog inkomen en/of vermogen of functie in het buitenland, is gekozen voor het bij hun geldende laagste tarief. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 12

14 Eventuele (gesubsidieerde) rechtsbijstand Als men niet genoeg geld heeft om een echtscheiding of scheiding te betalen, kan men in aanmerking komen voor (gesubsidieerde) rechtsbijstand, ook wel toevoeging geheten. De Raad voor de Rechtsbijstand neemt dan een deel van de kosten voor haar rekening. Er is echter wel sprake van een eigen bijdrage. Of men hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van de inkomsten, vermogens en schulden van beide partners. Zie voor meer informatie de website: Voor verdeling in aanmerking komende zaken Gehuwden en geregistreerd partners Bij gemeenschap van goederen wordt alles aan vermogen en/of schulden gedeeld op het moment van echtscheiding en scheiding. Als men tijdens de (echt)scheidingsprocedure zaken verzwijgt en dit blijkt na de echtscheiding en scheiding nog steeds niet genoemd en verdeeld te zijn dan heeft de andere partner recht op de gehele waarde ervan. Bepaalde zaken worden echter niet standaard verdeeld. Dat zijn: Verknochte goederen. Dit zijn strikt persoonlijke spullen die alleen zinvol gebruikt kunnen worden door de bezittende partner. Tijdens huwelijk of partnerschap opgebouwd pensioen. Pensioen valt standaard buiten de verdeling van het huwelijkse vermogen. De Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is daarop namelijk van toepassing. Kort samengevat heeft ieder van de ex-partners recht op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen. Als er een opgebouwd (niet op risicobasis verzekerd) partnerpensioen is, wordt dit ook toegekend aan de andere expartner. Dit vereveningsrecht kan men eenzijdig uitoefenen binnen twee jaar na de scheiding of men kan hier bewust vanaf zien in het scheidingsconvenant. Datgene wat verkregen is als vruchtgebruik zoals bedoeld in het erfrecht. In sommige gevallen heeft een (ex-)partner bijvoorbeeld een woning of goed dat men op eigen naam verhuurt. Alle inkomsten hieruit worden standaard niet verdeeld bij de scheiding. Alles wat verkregen is onder schriftelijke uitsluiting. Dit kunnen erfenissen of schenkingen zijn waarbij schriftelijk is vastgelegd dat bij scheiding en/of overlijden niets toekomt aan de andere (ex-)partner. Samenwonenden Voor samenwoners is er geen wet- en regelgeving voor de verdeling bij beëindiging van een relatie. Zaken die gemeenschappelijk zaak zijn vastgelegd, dienen verdeeld te worden volgens een (notariële) overeenkomst. Alle overige zaken moeten in onderling overleg en, bij voorkeur, na schriftelijke vastlegging verdeeld worden. Tenaamstelling en betaling van zaken zijn bij de civiel-juridische vaststelling van de eigenaar, doorslaggevend. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 13

15 Onjuiste verdeling, voorspiegeling of verspilling bij scheiding Toewijzing en feitelijke overdracht van goederen Rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid Het opstellen van een juiste en goede inboedellijst is belangrijk om onduidelijkheden bij de daadwerkelijke verdeling te voorkomen. Door de opmaak van het Inboedelverdeling Rapport verkrijgt men een totaaloverzicht. Als men een zelf inboedellijst opstelt of een Inboedelverdeling Rapport laat opmaken en dit document in tweevoud ondertekent, is het rechtsgeldig en kan men een eventuele overdracht wettelijk afdwingen via de civiele rechter op grond van artikel 296, boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (vordering tot nakoming). De inroep van zo n vordering dient binnen 5 jaar na de overeenkomst te zijn gedaan na de ondertekening van deze inboedelverdeling. Eerlijke verdeling: verdeling bij helfte De wet gaat ervan uit dat, indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de gemeenschap van de goederen en het vermogen, al het vermogen en dus ook de inboedel bij helfte verdeeld wordt. Dit houdt in dat ieder recht heeft op de helft van waarde van de inboedel of de helft van de inboedel zelf. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek onder artikel 135, lid 1, Boek 1. Als u niet getrouwd bent of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen of u woont samen dan kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. In een bijzondere situatie kunt u ons vragen hoe hiermee om te gaan. Sancties Verzwijging De wet gaat ervan uit dat, indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de gemeenschap van de goederen en het vermogen, niets over het vermogen (dus ook spaargeld) is verzwegen. Als dit wel het geval is en dit tevens bewezen wordt geacht, wordt volgens het Burgerlijk Wetboek (onder artikel 135, lid 3, Boek 1) het vermogen geheel toebedeeld aan de andere ex-partner. Wees daarom zo open en eerlijk mogelijk naar elkaar als het gaat om de waarde en de toebedeling van de spullen. Aantoonbare benadeling Als één van de (ex-)partners van een huwelijk of geregistreerd partnerschap tijdens de scheiding onnodig schulden maakt, geld of zaken verspilt dan heeft de andere (ex-)partner de plicht om deze te vergoeden volgens artikel 164, boek 1 Burgerlijk Wetboek. Ook als de (ex-) partner handelingen verricht zonder toestemming van de andere (ex-)partner heeft hij of zij de plicht om dit te vergoeden. Dit geldt ook voor samenwonenden voor zaken waarvan zij samen eigenaar zijn. De ingangstermijn van benadeling gaat in tot 6 maanden vóór het verzoekschrift tot scheiding bij een scheiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Duur Men kan bij een rechtbank tot 3 jaar na de scheidingsverdeling in beroep gaan als men een vermoeden of bewijs heeft van aantoonbare benadeling. Dat is bepaald in artikel 200, boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt ook voor samenwoners met gezamenlijke op naam staande zaken. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 14

16 Kinderen Omgangsrecht kind(eren) Iedere gezaghebbende ouder heeft recht op omgang met zijn of haar kind(eren), informatie en consultatie over gewichtige kindzaken van het kind. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ziet hierop toe. Deze wet is een aanzienlijke uitbreiding op de vroegere omgangsregeling en is op 1 maart 2009 ingegaan. Zie voor meer informatie: Ouderschapsplan Een ouderschapsplan is, tegelijk met de invoering van de bovengenoemde wet, een door de wet vereist document als u gaat (echt)scheiden en kinderen heeft uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zelfs samenwonende ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen als zij niet meer samenleven. Zonder een ouderschapsplan kunt u de echtscheiding en scheiding dus niet laten uitspreken door de rechter. Het is de bedoeling dat beide ouders, met eventuele ondersteuning van een scheidingsadviseur, mediator of advocaat, een ouderschapsplan opstellen en het met elkaar eens zijn met betrekking tot de omgang met en de verzorging van het kind of de kinderen. Vervolgens is het de bedoeling dat het kind of de kinderen zoveel en zo goed als mogelijk geïnformeerd en geraadpleegd worden over de inhoud van het ouderschapsplan. De wetgever beseft goed dat een jong kind met diens beperkte bewustzijn, maar op beperkte wijze geïnformeerd kan worden. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 15

17 Alimentatie Algemeen Alimentatie is een periodieke bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de ex-partner (partneralimentatie) en/of het kind of kinderen (kinderalimentatie). Slechts één van de ex-partners betaalt partneralimentatie aan de andere ex-partner. Als er kinderalimentatie betaald wordt dan kan één van de ouders dit betalen of beide ouders. Dit is afhankelijk van de netto-inkomens van beide ouders. Alimentatie kan men onderling afspreken maar kan ook door een rechter vastgesteld worden. Een alimentatieberekening stelt men veelal op voor een officiële vaststelling van partner- en/of kinderalimentatie. Betalingsverplichting partneralimentatie Alleen ex-partner gehuwden en geregistreerd partners kunnen elkaar verplichten tot het betalen van partneralimentatie. Voor ex-samenwonenden geldt dus geen verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Betalingsverplichting kinderalimentatie Alle ouders die samen één of meerdere kinderen hebben kunnen elkaar na de scheiding verplichten tot het (gezamenlijk) betalen van kinderalimentatie. Dit geldt dus ook voor ex-samenwonenden of ouders die een LAT-relatie hebben. Alimentatiehoogte Men bepaalt vóór de scheiding de hoogte van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie op basis van drie rekenelementen. Dat is op basis van: de zogenoemde behoeftigheid van de alimentatie-ontvangende. Welke noodzakelijk basislasten zijn er? Denk aan voedsel, kleding, onderdak etcetera. de zogenoemde behoefte alimentatie-ontvangende partner en/of kinderen. Deze wordt gebaseerd op de zogenoemde welstand van de alimentatie-ontvangers. Als blijkt dat men tijdens de relatie een bepaalde welstand hanteerde, wordt hier ook bij de berekening van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie rekening mee gehouden. de draagkracht van de alimentatiebetalende partner en/of ouder(s). De draagkracht wordt gevormd door zowel inkomen als eventueel vermogen van de alimentatiebetalende expartner en/of ouder(s). Als slechts één ex-partner inkomen en/of vermogen heeft, is er slechts één alimentatiebetaler. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 16

18 Kinderalimentatie specifiek Kinderkosten en Tremanormen Onder de kinderkosten van de kinderen wordt verstaan alle kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die de ouders zelf betalen, exclusief de kinderbijslag. Dus exclusief de eventueel te ontvangen kinderbijslag. De kosten/alimentatie voor het kind of de kinderen wordt vastgesteld volgens de richtlijnen van het Tremarapport Kinderkosten, in samenwerking met het Nibud. Dit zijn de zogenoemde Tremanormen. Eén van de uitgangspunten van deze normen is het netto-gezinsinkomen, direct voor het beëindigen van de relatie, dus tijdens het huwelijk. Het beëindigen van de relatie mag zo min mogelijk invloed hebben op het budget voor de kinderkosten. De Tremanormen worden dus gebruikt als richtlijn om de behoeftigheid en de behoefte van de kinderen vast te stellen en dienen als uitgangspunt voor de berekening van de bijdrage van de beide ouders in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen. Aan de hand van een bepaalde puntentoekenning die gebaseerd is op de leeftijd van de kinderen, het aantal en het gezinsinkomen, wordt de bijdrage per ouder in de kosten van de kinderen bepaald. Het ontvangen van eventuele kinderbijslag wordt niet betrokken in de berekening van de kinderkosten. Kinderkosten versus kinderalimentatie Kinderkosten zijn vanaf een bepaald bedrag tót een bepaalde hoogte belastingstechnisch aftrekbaar voor ouders die het desbetreffende kind niet inwonend heeft. Kinderkosten zijn dus, in bepaalde mate, aftrekbaar. Hiervoor dient men wel alle rekeningen, bonnetjes en/of overzichten te bewaren. Zie voor de De kinderalimentatie zèlf is niet aftrekbaar omdat voor de Belastingdienst niet gegarandeerd is dat deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn voor het niet-inwonend kind. Bovendien zou men anders door het zelf (hoog) vaststellen van de kinderalimentatie de belastingaftrek kunnen beïnvloeden. Belastingaftrek specifiek Voor de verzorgende ouder, die de kinderalimentatie ontvangt, is de ontvangen kinderalimentatie onbelast. Voor de ouder die kinderalimentatie verstrekt aan een niet-inwonend kind is een het bedrag van de inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek levensonderhoud kinderen. Zie voor de uitzonderingen: De alimentatieplichtige die meer dan 136,00 (2010) per maand per kind betaalt aan levensonderhoud voor een kind dat niet bij hem/haar in huis woont, heeft recht op belastingaftrek. Om tot het fiscale voordeel te komen mogen opgevoerd worden: het betaalde bedrag aan kinderkosten; de kosten in verband met de omgangsregeling ( 5,- per kind, per dag); de kosten in verband met halen en brengen van de kinderen; ( 0,0125 per km) eventuele aantoonbare ander kosten in verband met het levensonderhoud van de kinderen. Voorrang op partneralimentatie Bij een echtscheiding en scheiding gaat de berekening en toekenning van de kinderkosten/kinderalimentatie vóór op de berekening, vaststelling en toekenning van partneralimentatie. Als men een kind of kinderen heeft, dient men met de betaling van kinderkosten/kinderalimentatie rekening te houden bij de vaststelling en berekening van partneralimentatie. Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 17

19 Ingangsdatum alimentatie De ingangsdatum van de periode van betaling van kinderalimentatie is altijd de definitieve datum van de echtscheiding of de einddatum van het partnerschap. Voor beide vormen is dat de inschrijvingsdatum in het Register van de Burgerlijke Stand bij de gemeente. Tot die datum gaat de wetgever ervan uit dat alle kosten voor het kind of de kinderen door beide partners gezamenlijk opgebracht worden. Het draagkrachtloos inkomen Het draagkrachtloos inkomen is het deel van het inkomen dat nodig is voor het betalen van de normale lasten van de alimentatiebetaler. Dit gedeelte wordt niet betrokken in de berekening van kinderalimentatie. Dit gebeurt op basis van de berekende lasten en normbedragen behorende bij de persoonlijke situatie van de alimentatiebetaler. De draagkrachtberekening Of de alimentatieplichtige ouders na de echtscheiding en scheiding de kosten van het kind of de kinderen kunnen opbrengen wordt bepaald aan de hand van een zogenoemde draagkrachtberekening. Voor aanvullende en gedetailleerde informatie met betrekking tot de draagkrachtberekening, inclusief uitzonderingsgevallen, kunt terecht op de websites en Daadwerkelijke betaling van kinderkosten/kinderalimentatie Met betrekking tot de betaling van de kinderkosten zijn er drie mogelijkheden om de betaling van kinderkosten/kinderalimentatie te dragen: Volgens de verhouding van de draagkracht per iedere ouder. Als één van de ouders geen draagkracht heeft zal de andere ouder, zoals tijdens de relatie het geval was, algeheel kostendrager zijn. Ieder exact voor de helft van de kinderkosten. Dit is slechts een reële optie als de exacte helft van de kinderkosten ligt op of onder de grens van de draagkracht van beide ouders. Volgens het principe van de verhouding van het aantal verzorgingsdagen. In dat geval wordt bijvoorbeeld bij een verhouding van 12:18 ervan uitgegaan dat één ouder letterlijk een bijdrage in de kosten levert van (12/30) x het bedrag aan kinderkosten en de andere ouder: 18/30. Het bedrag is voor de verstrekkende ouder dan forfaitair aftrekbaar als ook tenminste één kind bij de andere ouder ingeschreven staat. De verkrijgende ouder mag dit bedrag ook alléén gebruiken voor de dekking van de kinderkosten. Wettelijke verhoging Omdat de kosten van levensonderhoud van kinderen, maar ook het inkomen in principe jaarlijks stijgt, wordt de alimentatie jaarlijks wettelijk verhoogd. Het indexeringpercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt in november van ieder jaar gepubliceerd. De alimentatieplichtige is verplicht om de kinderalimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering. De verhoging van de kinderalimentatie met de wettelijke indexering, dient door de partners onderling geregeld te worden. Indien de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering alsnog gevorderd worden. Zie voor de indexeringspercentages: Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 18

20 Partneralimentatie specifiek (Ex-)partners van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben de wettelijke plicht om elkaar financieel te onderhouden. Deze onderhoudsplicht blijft dus ook na de echtscheiding of scheiding bestaan. De onderhoudsplicht voor de ex-partner eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, duurzaam gaat samenwonen of volledig in eigen financieel onderhoud kan voorzien. Voor voormalig samenwoners geldt deze onderhoudsplicht niet. De vaststelling/berekening van partneralimentatie wordt gebaseerd op de behoeftigheid, de behoefte en de draagkracht van beide partners, nà de scheiding. Daarbij wordt het berekende netto maandinkomen na het toepassen van fiscale (heffings)kortingen en toeslagen in acht genomen. Behoeftigheid en behoefte Men kan recht hebben op alimentatie als men niet in eigen levensonderhoud kan voorzien of onvoldoende inkomsten heeft om de levensstandaard die men tijdens het huwelijk of partnerschap had, te houden. Men heeft dan recht op partneralimentatie. Wanneer de behoeftigheid en de behoefte kan worden vastgesteld, wordt gekeken of de andere partner voldoende draagkracht heeft om de benodigde alimentatie te betalen. Voor echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels. Belastingaftrek specifiek Voor de partner, die de partneralimentatie ontvangt, is de ontvangen partneralimentatie progressief belast. Voor de partner die partneralimentatie verstrekt is het bedrag ineens (bij een afkoopsom partneralimentatie) of in termijnen (bij periodieke betalingen) van de Inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek levensonderhoud expartner. Let er dus op dat de uitkeringen van partneralimentatie dus bijna altijd bruto zijn als die direct ontvangen zijn van de alimentatiebetaler zelf. De alimentatieontvanger dient aan het einde van ieder jaar hierover belasting en sociale premies te betalen. Zie voor de uitzonderingen: Ingangsdatum alimentatie De ingangsdatum van de alimentatieperiode is, net zoals kinderalimentatie, altijd de definitieve datum van de echtscheiding of de einddatum van het partnerschap. Voor beide partnervormen is dat de inschrijvingsdatum in het Register van de Burgerlijke Stand. Tot die datum gaat de wetgever ervan uit dat alle kosten van de echtscheiding en scheiding door beide partners gezamenlijk opgebracht worden of dat de partner met meer inkomen de andere partner daarin compenseert. Het draagkrachtloos inkomen Net zoals bij de vaststelling van kinderalimentatie wordt ook bij de berekening van de partneralimentatie rekening gehouden met het deel van het inkomen dat nodig is voor het betalen de normale lasten van de alimentatiebetaler. De draagkrachtberekening Of de alimentatieplichtige partner na de echtscheiding en scheiding de financiële behoefte van de alimentatiegerechtigde partner kan opbrengen wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekening. Wettelijke verhoging Omdat de kosten van levensonderhoud van de ex-partner, maar ook diens inkomen in principe jaarlijks stijgt, wordt ook de partneralimentatie jaarlijks wettelijk verhoogd. Het indexeringpercentage is gelijk aan de hoogte van de kinderalimentatie. De alimentatieplichtige is verplicht om de partneralimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering, behalve als daarvoor een aparte clausule is opgenomen dat expliciet van indexatie wordt afgezien. Indien de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering alsnog gevorderd worden. Zie voor de indexeringspercentages: Martens Scheidingsadvies is een geaccrediteerd en onafhankelijk adviesbureau voor (echt)scheidingen en mediation 19

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

"DE SCHEIDINGSPROCEDURE"

DE SCHEIDINGSPROCEDURE GRATIS EBOOK ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING "DE SCHEIDINGSPROCEDURE" Auteur: Scott Martens Versie: Augustus 2016 Dit ebook is gratis en mag vrij, doch alleen als integraal document, verspreid worden. Niets

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens Versie: April 2016 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave mag echter

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Alimentatie. Ministerie van Justitie

Alimentatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Alimentatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 17 Levensonderhoud Artikel 392 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: a. de

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie Nieuwe richtlijn kinderalimentatie maart 2013 mr T.G. Gijtenbeek De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING GRATIS EBOOK ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING "DE SCHEIDINGSPROCEDURE" Auteur: Scott Martens Versie: Oktober 2016 Dit ebook is gratis en mag vrij, doch alleen als integraal document, verspreid worden. Niets

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Handleiding bij scheiding

Handleiding bij scheiding Handleiding bij scheiding door mr. J.A.M.P. Keijser Derde, herziene druk Kluwer-Deventer-1995 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De fase vöör de scheiding 1 1.1. Scheiden of niet 1 1.2. Inschakeling van een advocaat

Nadere informatie

De Boorder Schoots.

De Boorder Schoots. De Boorder Schoots Amsterdam Naarden Arnhem Koningslaan 35 Peperstraat 9a Jansbuitensingel 29 1075 AB Amsterdam 1411 PX Naarden 6811 AD Arnhem Tel: (020) 573 37 30 Tel: (035) 623 59 78 Tel: (026) 760 01

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie?

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? december 2012 mr D.H.P. Cornelese De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Alimentatiekantoor.nl

Alimentatiekantoor.nl Fax naar: 084-729 59 38 Pag. 1/5 Alimentatie Alimentatie berekenen? Wij kunnen dit voor u berekenen a.d.h.v. de inkomensgegevens of indien u variable inkomens (ondernemer) heeft op basis van trends en

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed U gaat scheiden Inhoud Deze brochure 2 Duurzaam ontwricht 3 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed 3 Samen of alleen 3 Nationaliteit 4 Op

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding Begrippenlijst echtscheiding en scheiding (Echt)scheidingbegrippen van A tot Z Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze begrippenlijst is gratis en mag vrij als integraal document verspreid

Nadere informatie

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding

Begrippenlijst echtscheiding en scheiding Begrippenlijst echtscheiding en scheiding (Echt)scheidingbegrippen van A tot Z Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze begrippenlijst is gratis en mag vrij als integraal document verspreid

Nadere informatie

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Door: Rik Smit FFP RFEA Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Stellingen Alimentatie advies is allesomvattend, behalve juridisch van aard Alimentatie advies is allesomvattend,

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners. Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan voordeel opleveren. Fiscale partners mogen elkaars aftrekposten verdelen. Vaak kan de algemene heffingskorting aan de minst verdienende

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie

Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie Copyright 2017 Mediation Company www.mediationcompany.nl Jacco de Graaf & Mark Grissen Met dit e-book Je scheiding goed regelen hopen we je een goed

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting U wilt uw kinderen verdriet door de scheiding zoveel mogelijk besparen, u gunt hen immers een veilige,

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Hoe zien de inkomens eruit na de scheiding? Is er vermogen, een huis of auto? Of een eigen zaak.

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

Justitie maakt rechten en plichten duidelijk

Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Hoofdstuk 1 - Algemeen Beleidsregels verhaal WWB 2014 Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink Artikelen Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 7 Arno Sprangers en Nic Steenbrink In 7 werden 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Dit is vrijwel gelijk aan het

Nadere informatie

Bedankt dat u de moeite heeft genomen onze site te bezoeken en deze brochure op te vragen. Welkom bij ScheidingsSupport

Bedankt dat u de moeite heeft genomen onze site te bezoeken en deze brochure op te vragen. Welkom bij ScheidingsSupport Januari 2015 Geachte heer, mevrouw, Bedankt dat u de moeite heeft genomen onze site te bezoeken en deze brochure op te vragen. Welkom bij ScheidingsSupport Een scheiding vraagt veel van uzelf, uw partner

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN

Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN Scheiden Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN 4 e geheel herziene druk, april 2015 Copyright 2015 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed

De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed De 7 belangrijkste vragen over scheiding van tafel en bed Inhoudsopgave 1. Voordelen van scheiding van tafel en bed... 3 2. Wat kost een scheiding van tafel en bed?... 4 3. Wat zijn de consequenties van

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Kinderalimentatie Kinderalimentatie - kosten Om de kinderkosten vast te stellen gebruiken wij de tabellen die zijn opgesteld door de Nibud Werkgroep Alimentatienormen.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo weet u welke rechten en plichten gelden voor

Nadere informatie

In dit hoofdstuk lees je bijzondere aandachtspunten waar een scheidend

In dit hoofdstuk lees je bijzondere aandachtspunten waar een scheidend Hoofdstuk De internationale scheiding In dit hoofdstuk: ddjuridisch scheidingsproces in geval van internationale aspecten ddaandachtspunten ten aanzien van de verdeling van bezittingen en pensioen ddalimentatie

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 1 Scheiden, de financiële zaken op orde brengen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst komt er veel

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. Alimentatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. Alimentatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Alimentatie Alimentatie Het LBIO is de specialist in het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk

Nadere informatie

Persoons- en familiegegevens

Persoons- en familiegegevens Persoons- en familiegegevens U start de regie over eigen leven met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. In dit hoofdstuk kunt u alle informatie kwijt betreffende uw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Samen levings. contract.

Samen levings. contract. Samen levings contract www.notarishilgen.nl Veel partners die ongetrouwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingscontract bij de notaris moeten sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Samenwonen of trouwen

Samenwonen of trouwen Ciska Sikkel-Spierenburg Samenwonen of trouwen Financiële en juridische aspecten 3 e, herziene druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst en tabellen voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Initiatiefnota Partneralimentatie

Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen 1. Het plan in het kort Indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. Zij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie