Informatiepakketje groep 8. schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepakketje groep 8. schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Informatiepakketje groep 8 schooljaar

2 Dagindeling uur. In de bovenbouw van onze school wordt niet gewerkt met een open inloop. Mocht u de leerkracht s morgens of s middags toch even aan willen spreken, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt hem of haar dan in de teamkamer vinden of op het plein, want vanaf 8.20 uur is er een pleinwacht aanwezig. Vanaf dat moment is de school verantwoordelijk voor wat er op school of het plein gebeurt uur. Begin van de dag. Als alle jassen en tassen zijn opgeruimd en de hapjes in de speciale bak zijn gelegd, beginnen we met goedemorgen. Eventjes heel kort je laatste verhalen vertellen en elkaar begroeten. Daarna wordt er een start gemaakt met het ochtendprogramma. Tijdens dit programma wordt er met gevarieerde werkvormen gewerkt. Veelal eerst centrale instructie (waarbij de leerlingen die dat onderdeel voldoende of goed beheersen, zelf aan de slag gaan) gevolgd door zelfstandige verwerking (soms ook in duo s). We sluiten altijd af met een bespreking waarbij de leerlingen hun resultaten nakijken. Bij wat complexere lessen kunnen tussenevaluaties plaatsvinden. De rol van de leerkracht blijft, naast het geven van heldere instructies, het geven van sturing. Het komt voor dat na de centrale instructies stof voor enkele zo complex blijft, dat zelfstandige verwerking niet mogelijk is. In dat geval vindt er een verlengde instructie plaats. De leerkracht werkt de stof samen met de leerlingen in een kleinere setting uit. - Ongeveer uur. Even bijkomen van het harde werken. We eten een snack en gaan daarna een kwartier naar buiten uur. Meteen na de pauze leest de leerkracht 5 à 10 minuten voor. Vervolgens gaan we verder met het ochtendprogramma uur. Middagpauze. - Vanaf uur is er een pleinwacht aanwezig en vanaf dat moment is de school weer verantwoordelijk voor wat er op school of op het plein gebeurt uur. Begin van de middag. s Middags is er vooral aandacht voor de zaakvakken (geschiedenis & aardrijkskunde) en de creatieve vakken. We werken in circuitvorm aan een groot aantal creatieve vakken, waaronder tekenen, handvaardigheid en drama. Aanvullende vakken zijn ICT en natuuronderwijs. De groepen 5 t/m 8 krijgen hierbij les van een leerkracht die een extra grote affiniteit heeft met juist dat vak.

3 Vakinhoudelijk - Rekenen We werken op De Tuimelaar met de rekenmethode Pluspunt. Hierin worden de verschillende bewerkingen in thematische blokken aangeboden. Dit jaar worden er wel de nodige aparte leerlijnen aangeboden (o.a. breuken, metriek stelsel, hoofdrekenen, procenten en verhoudingen). Het is in groep 7 en 8 verstandig om naast verdere verdieping veelvuldig te herhalen om goed gepantserd aan de EindCito of Cito-Entree deel te kunnen nemen. Deze aparte leerlijnen worden gevolgd via huiswerk maar ook regelmatig in de klas. Instructie, zelf verwerken en bespreken / reflecteren. Een volgorde die telkens terugkomt. Het is hier van groot belang dat de leerlingen op tijd signaleren waar en wat voor problemen er nog zijn met de leerstof. De meeste oefeningen worden dan ook in de regel direct na verwerking besproken. - Taal Voor taal werken wij met een nieuwe methode: Taal in beeld. Deze bestaat uit twee delen. Een deel taal en een deel spelling. Voor beide delen geldt, dat er gewerkt wordt met acht blokken die steeds vier weken duren en worden afgesloten met een toets. Bij taal wordt gewerkt aan de volgende onderdelen: woordenschatontwikkeling, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Bij spelling wordt gewerkt aan woorden en werkwoorden. De vorderingen worden gecheckt middels een dictee. Naast de lessen uit het boek, zijn er ook lessen op de computer, internet en losse kaarten. - Coöperatief leren Net als andere jaren wordt er dit jaar opnieuw gewerkt volgens de principes van het coöperatief leren. Uitgangspunt is dat kinderen die samen werken, van en met elkaar leren. Dit samenwerken krijgt gestalte in een steeds verder groeiend aantal werkvormen en vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn het werken in duo s, waarbij de kinderen in tweetallen werken en denken, delen, uitwisselen, waarbij kinderen eerst individueel, vervolgens in kleine groep en tenslotte klassikaal over een probleemstelling nadenken. Het is steeds de bedoeling dat elke leerling zeer intensief met de leerstof bezig is en dat het werk later klassikaal teruggekoppeld wordt. - Aardrijkskunde De methode Leefwereld biedt in groep 8 de wereld aan. Dit geldt zowel voor de lesstof als voor de topografie. De bedoeling is dat de kinderen een groot deel thuis leren. Belangrijk is om er op te letten dat de kinderen niet de landen koppelen aan een letter of cijfer. Bij de toets zullen deze namelijk verwisseld worden. Ook de samenvattingen van de in de klas behandelde lesstof gaan mee naar huis en worden getoetst. Bij het goed leren hiervan kan ondersteuning door en controle van ouders vooralsnog van belang zijn. - Engels We gebruiken de methode Junior. Het is een methode die aandacht besteedt aan zowel het schriftelijke als het gesproken gedeelte van deze taal. Bij de methode horen CD s waarop hoorspelen in het Engels te horen zijn. Ook zijn er oefeningen waarbij de kinderen mee kunnen spreken met voorgesproken teksten. Dit jaar wordt er een nieuwe methode gekozen. Waarschijnlijk al voor de herfstvakantie.

4 - Correctiewerk Het is voor de leerkracht onmogelijk om alles wat kinderen maken, na te kijken. 5 vakken per dag, 33 kinderen, maakt al snel 165 schriften per dag. We geven de kinderen langzaamaan de verantwoordelijkheid om zelf hun werk na te kijken, al dan niet in klassikale setting waarbij de leerkracht de antwoorden bespreekt. Daarnaast houden we regelmatig een steekproef, zodat de kinderen toch weten dat er naar hun werk gekeken wordt. Bovendien geven we de voorkeur aan het benadrukken wat goed is, i.p.v. de fouten zomaar door te strepen. We geven een tip of plaatsen een opmerking om de leerling gemotiveerd te houden. Werk dat we tussendoor controleren, beoordelen we direct op netheid. Werk dat te slordig is moet opnieuw gemaakt worden. Toetsen die worden afgenomen, worden wel allemaal nagekeken. Ook worden de resultaten hiervan bijgehouden. Op deze manier houden we toch overzicht. Ook via het leerlingvolgsysteem worden de niveaus van de leerlingen gevolgd. - Gymnastiek De kinderen dragen tijdens de gymlessen, sportkleding en sportschoenen die alleen binnen worden gedragen. De schoolafspraak is dat kinderen vanaf groep 5 douchen na de gymles. Gezondheidseducatie is één van de kerndoelen die binnen het basisonderwijs worden nagestreefd. Wij vinden dat we als school daarin het goede voorbeeld moeten geven. Voor het douchen moeten de kinderen natuurlijk een handdoek meebrengen. Ouders die hier zeer gegronde bezwaren tegen hebben kunnen persoonlijk contact met de leerkracht opnemen. We zoeken dan eerst naar een manier waarop het kind toch op school kan douchen.

5 Huiswerk Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 8 regelmatig huiswerk meekrijgen. Dat kan zowel leer- als maakwerk zijn. Op deze manier kunnen ze vast wennen aan het middelbaar onderwijs. De hoeveelheden zullen wisselend zijn, maar steeds wordt het werk op donderdag uitgedeeld of opgegeven en is de toets of de inleverdag de eerstvolgende donderdag. Natuurlijk worden de leerlingen niet meteen in het diepe gegooid. De leerkracht zal dit langzaamaan opbouwen, begeleiden en bespreken met de klas. Daarnaast moeten de kinderen het voorbereidend werk voor de aardrijkskunde-, topografie-, geschiedenis- en natuuronderwijstoetsen thuis doen. Op school behandelen we de stof. Het leren gebeurt thuis, waarna de toetsing op school volgt. Ook voor deze opdrachten kan een beroep op de leerkracht gedaan worden. Het is immers de bedoeling dat de kinderen leren leren, dus fouten en vergissingen mogen gemaakt worden. Dit geldt ook voor de spreekbeurten of presentaties. De leerlingen krijgen steeds meer tools van de leerkracht. Hoe pak je een onderwerp aan? Hoe maak ik er een logisch verhaal van en presenteer ik boeiend? Hier gaan we op school flink mee aan de slag.een groot deel zal dus ook op school komen te liggen omdat we vinden dat deze hoge vaardigheden aangeleerd moeten worden. Daarnaast kan het zijn dat wanneer een kind goed op weg is geholpen, het thuis verder aan de slag gaat Daar waar nodig nog met wat hulp van thuis. Mede op verzoek van ouders en het voortgezet onderwijs werken we in groep 8 met de kinderen aan agendabeheer. Hiervoor is het de bedoeling dat kinderen een eigen agenda aanschaffen. In die agenda komen zaken als het huiswerk en de planning van werkstukken of presentaties.

6 Blog Op vindt u dit jaar een blog waarop het te maken huiswerk wekelijks wordt vermeld. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders bijhouden welke bijlessen er wekelijks op woensdagmiddag (van tot uur) gegeven worden. Ook handig om te weten: regelmatig worden er berichten gepost m.b.t. belangrijke zaken. Dit kan gaan over brieven die zijn uitgedeeld, toetsen die binnenkort plaatsvinden, uitstapjes die we maken, kortom: houd ons in de gaten! Hulp en begeleiding In de loop van het schooljaar zijn er tal van activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Te denken valt aan excursies en projecten, EHBO, kamp en de musical. U kunt nu al aangeven wanneer u ons bij deze activiteiten kunt helpen. Dank!

7 Bijzondere activiteiten in groep 8 Kinderpostzegels In de maand september doet de Tuimelaar mee aan de Kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7 en 8 gaan in september met de bestel-enveloppe langs de deuren en in november leveren ze hun bestelling af. Omdat de Stichting Kinderpostzegels tegenwoordig werkt met machtigingen of acceptgiro s hoeven de leerlingen gelukkig niet meer met geld over straat. Spoorpad/ t Bundertje Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om naar het Spoorpad te gaan. Elke week gaat er een groepje van ongeveer vijf leerlingen onder begeleiding van een hulpouder naar het Bundertje. Die groepjes rouleren door de hele school. Daar gaan de kinderen allerlei dingen doen die met de natuur te maken hebben. Dit gebeurt onder leiding van twee vrijwilligers, zij weten precies wat er elke week gedaan moet worden. De hulpouder hoeft alleen maar met de kinderen heen en weer te lopen en kan eventueel de kinderen helpen. EHBO Tussen april en juni (is mede afhankelijk van de cursusleider) gaat groep 8 deelnemen aan een cursus Jeugd EHBO. In deze cursus leren de kinderen de theorie die hoort bij EHBO en gaan ze de aangeleerde regels toepassen. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Kamp Ook dit jaar gaan we op kamp, naar Boxtel. Op de fiets gaan we naar een kampeerboerderij. We doen daar allerlei veld- en bosspelen en enkele excursies om groep 8 een waardig afscheid van de Tuimelaar te geven. Musical Aan het eind van het jaar zal er veel tijd besteed worden aan het instuderen van de afscheidsmusical. Het zou fijn zijn als zich voldoende mensen aanmelden om ons te hierbij te helpen (onder andere bij het instuderen van de scènes).

8 Schooladvies Een (voorlopig) schooladvies wordt niet zomaar gegeven. We vinden het belangrijk dat het kind op de voor hem of haar meest gunstige plek terecht komt. Het belang van het kind staat in alle gevallen voorop. Daarom kijken we ook heel breed naar het kind op het moment dat er een (voorlopig) advies gegeven wordt. In november vinden de eerste gesprekken plaats rondom het voorlopig schooladvies. Hierbij kijken wij naar een aantal punten die te maken hebben met resultaten: - entreetoets (afgenomen in groep 7) - resultaten groep 8 tot nu toe - ontwikkeling van het kind in de loop der jaren bij ons op school Daarnaast kijken we zeker ook naar de volgende punten: - zelfstandigheid - werkhouding en attitude - huiswerk Deze laatste drie punten zijn vooral van belang in het voortgezet onderwijs. Een kind kan prachtige resultaten halen, maar met een minder goede werkhouding en weinig aandacht voor het huiswerk wordt het toch moeilijk om het hoge niveau van bijv. het VWO te kunnen bijbenen. Als laatste spelen zeker ook het niveau van de algemene basiskennis en de sociale vaardigheden van het kind mee.

9 Aanmelding en aanname op een school Er zijn twee positieve adviezen nodig om op een school te worden aangenomen. Deze positieve adviezen kunnen gehaald worden uit: - Schooladvies - Cito-score - A.O.B.-advies (onafhankelijke toets die intelligentie en schoolse vaardigheden meet; afname vindt plaats op school) - NIO (het zogenaamde inventarisatieonderzoek, afname buiten school) Het schooladvies weegt voor de meeste scholen het zwaarst. Na aanmelding op een school vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een vertegenwoordiger van de school waarop het kind is aangemeld. Zo kunnen wij als school het advies nog eens mondeling toelichten. Een Cito-score zegt veel maar niet alles. Een score kan bijvoorbeeld altijd tegenvallen door zenuwen, ziekte of andere factoren. Doordat wij als school veel breder kijken, kunnen we toch een bepaalde inschatting maken van het leervermogen van een kind. Nogmaals, wij gaan uit van het belang van het kind, ook wij willen het kind op de voor hem of haar meest geschikte plaats krijgen. VMBO Binnen het voortgezet onderwijs hebben de laatste jaren nogal wat veranderingen plaatsgevonden. Het LBO en het MAVO zijn verdwenen en samengegaan in het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs). Het VMBO bereidt de leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen dit beroepsonderwijs is er de keuzemogelijkheid voor verschillende sectoren en niveaus. Landelijk gezien bestaan er binnen het VMBO vier niveaus: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Bij onze informatieverstrekking gaan we voor het gemak uit van het Fioretti College, omdat het merendeel van onze VMBO leerlingen naar het Fioretti College gaat. In de praktijk onderscheidde het Fioretti College aanvankelijk drie leerwegen (basisberoeps, kaderberoeps en gemengd/theoretisch), maar sinds twee jaar is de gemengd/theoretisch leerweg vervallen en is het MAVO opnieuw geïntroduceerd. Hoewel deze keuze op meer plaatsen in Nederland is gemaakt, is er geen sprake van een landelijke trend. Alle leerlingen starten in de brugklas met de basisvorming, deze loopt door tot in het tweede leerjaar. Daarna moeten de kinderen een keuze maken in welke sector ze verder willen. Er kan worden gekozen voor de volgende sectoren: - Zorg en welzijn - Techniek - Economie - Landbouw

10 Na afronding van het VMBO (of MAVO) kunnen de leerlingen doorstromen naar het MBO. Je kunt vanuit het MAVO onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar het HAVO. Voor leerlingen die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken, is er binnen het VMBO/MAVO het leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO). Deze ondersteuning is mogelijk binnen alle niveaus van het VMBO/MAVO, en kan zowel vakinhoudelijk als sociaal-emotioneel gericht zijn. Om te kijken ofkinderen in aanmerking komen voor LWOO, neemt het Fioretti College een inventarisatieonderzoek af. Sinds vorig schooljaar doen al onze leerlingen mee aan dit onderzoek, omdat Zwijsen College en Fioretti College deze mogelijkheid aanbieden en er daarmee nog een extra toetsgegeven (o.a. een intelligentiescore) ligt, die richting kan geven bij de schoolkeuze. HAVO en VWO Op het Zwijsen College kan gekozen worden voor HAVO of VWO. Kinderen die naar het Zwijsen College gaan, kunnen terecht in een aantal verschillende brugklassen: - een HAVO MAVO klas (bij twijfel tussen MAVO en HAVO; er wordt les gegeven op HAVO niveau en de leerlingen worden extra begeleid door leraren van zowel Zwijsen College als Fioretti College) - een HAVO klas - een VWO klas Het VWO is opgesplitst in twee leerwegen: VWO en VWO met Latijn. Het niveau van beide leerwegen is gelijk, met dien verstande dat de ene leerweg is aangevuld met Grieks en Latijn. Over het algemeen wordt er door leeringen van de Tuimelaar gekozen voor het Fioretti College met de VMBO/MAVO- opleiding of voor het Zwijsen College met de HAVO en VWO - opleiding. Kinderen die Gymnasium (Atheneum met Grieks en Latijn) willen doen, kunnen ook nog kiezen voor Bernrode. Van deze scholen wordt u door ons voorzien van informatie (open dagen, informatieavonden). Voor andere scholen in de regio, bent u op uzelf aangewezen voor wat betreft de informatievoorziening Wel zullen wij indien wij door scholen worden geïnformeerd (bijvoorbeeld het Udens College), de informatie in de klas vermelden, informatiemateriaal ophangen en de info ook op de weblog aangeven. Voor leerlingen voor wie alle leerwegen van het VMBO te hoog gegrepen zijn, is er het praktijkonderwijs (PRO), het vroegere SVO. Zij worden daar rechtstreeks opgeleid voor de arbeidsmarkt.

11 Routeplanner Groep 8 en de stap naar het V.O. Datum groep 8 Periode oktober-april 2013/14 Afname Inventarisatieonderzoek NIO. Periode November 2013 Aob onderzoek voor aangemelde leerlingen. november 2013 november 2012 Voorlichting aan ouders groep 8 over Zwijsen en Fioretti. Voorlopig Advies Voortgezet Onderwijs. december 2013 Voorlichtingsavond Bernrode ouders en leerlingen groep 8 januari 2014 Kennismaking met Fioretti voor leerlingen groep 8. januari 2014 Open Dag Voortgezet Onderwijs Veghel (Zwijsen en Fioretti). februari 2014 Cito Eindtoets 2012 februari 2014 maart 2014 (van 19:00 tot 21:00 uur) maart 2014 (van 16:00 tot 17:00 uur) april 2014 april 2014 april 2014 april 2014 Definitieve Adviesgesprekken Persoonlijk aanmelden bij Zwijsen, Fioretti en Bernrode. Persoonlijk aanmelden bij Zwijsen en Fioretti. Toelatingscommissie Fioretti. Toelatingscommissie Zwijsen (Havo-Mavo). Toelatingscommissie Zwijsen (Havo-VWO). Toelatingsbericht van Zwijsen en Fioretti naar ouders van aangemelde leerlingen en naar basisscholen. juni 2014 Kennismakingsmiddag klas 1 Fioretti en Zwijsen. juni 2014 Kennismakingsmiddag klas 1 Bernrode. (Exacte data volgen binnenkort!)

12 AOB De AOB-toets vindt op onze eigen school plaats. Omdat er minstens 15 kinderen aan mee moeten doen, kan het zijn dat kinderen van een andere school zich bij onze kinderen aansluiten. Toelatingsindicaties CITO Praktijkonderwijs HAVO/MAVO 537 VMBO basisberoeps HAVO 538 VMBO kaderberoeps VWO 544 MAVO vanaf 531 VWO met Latijn 546 Bernrode: toelaatbaar met een score van een HAVO/VWO advies of een score van een VWO advies; i.p.v. de Cito score kan ook de score op de AOB toets of NIO toets als positief advies worden ingebracht. Dat moet dan wel een VWO advies zijn. Met vriendelijke groet, Bart Vermeulen

Informatiepakketje groep 8. schooljaar

Informatiepakketje groep 8. schooljaar Informatiepakketje groep 8 schooljaar 2014-2015 Dagindeling - In de bovenbouw van onze school wordt niet gewerkt met een open inloop. Mocht u de leerkracht s morgens of s middags toch even aan willen spreken,

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8)

Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8) Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8) Schooljaar 2013-1014 Marijke Verhulst Annet Krebbekx Schooladvies rapportengroep 7 en 8 werkhouding aanpak huiswerk proefwerken zaakvakken

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Informatieavond groep /2017. Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte

Informatieavond groep /2017. Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte Informatieavond groep 8 2016/2017 Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte Informatieavond groep 8 2016/2017 Algemeen Voortgezet onderwijs Procedure Soorten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets

Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets PROGRAMMA Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets Informatie over het voortgezet onderwijs Bezoek leerlingen v.o. scholen Vragenrondje

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016 Informatie-avond groep 8 Schooljaar 2015-2016 Afspraken Klassenouder/Luizenouder Social Media Huiswerk Gip-model/planner Pilot Wereldoriëntatie Nieuwe methodes Excursies Musical Schoolkamp Cito-toetsen

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

Informatie groep / 2018

Informatie groep / 2018 Informatie groep 8 2017 / 2018 Afgelopen dinsdag kwamen meneer Spetter en meneer Beene van het voortgezet onderwijs vertellen over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Informatie-avond. groep 7 Schooljaar 2015-2016

Informatie-avond. groep 7 Schooljaar 2015-2016 Informatie-avond groep 7 Schooljaar 2015-2016 Inhoud powerpointpresentatie Afspraken Social Media Huiswerk Gip-model/planner Pilot Wereldoriëntatie Nieuwe methodes Cito-toetsen LOVS Advisering Voortgezet

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt! Informatieavond Voortgezet Onderwijs De school waar je samen leert en je thuis voelt! schoolverlaterprocedure okt./nov. oktober november maart informatie over de procedure voorlichtingsavond over - opbouw

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2012-2013

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2012-2013 Informatieboekje groep 7 schooljaar 2012-2013 1 2 Inhoudsopgave Dagindeling 4 Groepssite groep 7 4 Didactiek 5 Weektaak 5 Vakinhoudelijk 6 Bijzondere Activiteiten in groep 7 10 Het pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting Hoe komt het schooladvies tot stand? Leerlingvolgsysteem (M6, E6, M7, E7, B8, M8) Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8

Welkom op de informatieavond van groep 7-8 Welkom op de informatieavond van groep 7-8 13 september 2016 Inhoud Even voorstellen Verwachtingen van de avond Algemene doelen voor de groep Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling, Topografie Een blik in

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets Waarom deze folder? De stap van groep 8 naar de middelbare school is een grote. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Zeker als u voor het eerst te maken heeft met die overstap, komt er veel op

Nadere informatie

Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets

Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets OKR Het onderwijskundig rapport Belangrijk Komt van basisschool Geen momentopname Advies van verschillende leerkrachten Voortgezet onderwijs kijkt naar

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Informatieavond groep 8. 2013-2014 Jochem Steenbakkers

Informatieavond groep 8. 2013-2014 Jochem Steenbakkers Informatieavond groep 8 2013-2014 Jochem Steenbakkers Schoolregels Schoolregels Creativiteit Creatieve ontwikkeling Crea-doemiddagen Creatief uur Open podium Musical/film Taal Methode Taal Actief (www.taalactief.nl)

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Presentatie van de info-avond. op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs

Presentatie van de info-avond. op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs Presentatie van de info-avond op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Welkom De vakken Het digibord Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Typisch groep 8

Welkom De vakken Het digibord Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Typisch groep 8 Welkom Welkom De vakken Het digibord Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Typisch groep 8 Vragen? GVO/HVO/filosofie Geschiedenis Natuur

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO?

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Checklist Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Voorbereiding op onderwijs VO Huiswerk in groep 8 Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren. Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt moet

Nadere informatie