OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN"

Transcriptie

1 OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN OTO Waterwolftunnel

2 Introductie NedMobiel is ondernemer in Tol, Tunnels en Exploitatie. Wij doen dit o.a. als adviseur en projectmanager bij overheden, bedrijven en belangenverenigingen. Ingrid den Ouden Rol bij de Waterwolftunnel: VBP, OTO plan, Inrichting bediening, Werving &selectie van de TOP en TIS, opleiding hulpdiensten, voorbereiden en uitvoering OTO programma

3 Spelregels Iedereen heeft een A4 met een rode en groene zijde Gedurende de presentatie 6 toetsvragen Heb je een verkeerd antwoord gegeven, dan mag je niet meer deelnemen aan de quiz. Heb je het juist antwoord gegeven, dan mag je meedoen met het beantwoorden van de volgende vraag. GROEN = WAAR ROOD= NIET WAAR 1 winnaar en de prijs is

4 Vraag 1 In de WWT kan het spookrijdersregime ingesteld worden. Indien deze geactiveerd wordt, wordt rijstrook 1 afgekruist en de tunnel versneld afgesloten. GROEN = WAAR ROOD = NIET WAAR WAAR

5 Vraag 2 De TOP kan een SOS melding krijgen in het bedieningssysteem. SOS staan voor Systeem Onderhoud Status. GROEN = WAAR ROOD = NIET WAAR NIET WAAR

6 Vraag 3 De politie bepaalt wanneer de Waterwolftunnel weer wordt opengesteld nadat er een calamiteit met brand in de tunnel heeft plaatsgevonden. GROEN = WAAR ROOD = NIET WAAR NIET WAAR

7 Werving & Selectie personeel B&B Europese aanbesteding; Marktpartij gekozen op basis van EMVI; Trigion is Werving en Selectie intern en extern gestart; Geselecteerde kandidaten: Competentietest; Selectiegesprek met trainer en toekomstige leidinggevende. Op 2 januari 2013 is het OTO traject gestart met 25 deelnemers (19 TOP en 6 TIS)

8 Doelgroepen Beheerorganisatie: Formeel tunnelbeheerder, programmamanager tunnels, operationeel tunnelbeheerder, coördinator tunnelveiligheid, clusterhoofd B&B, clusterhoofd TB, medewerkers TB, calamiteiten coördinatoren, tunneloperators, tunnelinspecteurs. Hulpdiensten: Veiligheidsregio Kennemerland, Brandweer, politie en GHOR AA, brandweer AAS en brandweer Kennemerland. Overige betrokken partijen en functionarissen: B&U organisatie PNH, weginspecteurs PNH, RWS (VCNWN), gecontracteerde bergingsbedrijven

9 Modules Het OTO traject is beschreven in het OTO plan voor openstelling. Het traject bestond primair uit de volgende modules: Wetgeving, P&P, tunnel technische installaties, bedieningssysteem, omgevingskennis, CoPI training, levensreddende handelingen, communicatietraining, maquette oefeningen, Virtual reality oefeningen, verkeersmanagement, Incidentmanagement, verkeersregelaar

10 Opleidingsmateriaal Vooraf aan opleiding is documentatiemateriaal ontwikkeld. VBP vormde de basis voor het zelfstudiehandboek CBP, P&P en systeembeschrijving Bedienhandleiding van besturing en andere installaties Daarnaast is er ook ander opleidingsmateriaal gebruikt: Simulator van het bedieningssysteem Virtual Reality systeem 3D animatie voor OHD

11 Virtual Reality systeem XVR systeem met model van de WWT Simulator van het bedieningssysteem Mono trainingen met TOP, TIS en CC Diverse scenario s opbouwend in complexiteit Effectief oefenmiddel (veel kunnen oefenen in weinig tijd) Toetsmiddel wat de realiteit benaderd 1 VR specialist en 2 trainers

12 Toetsing Toetsing: Theorietoets (inhoudelijke kennis) Praktijktoets (competenties) Gedurende het OTO traject een leerlingvolgsysteem bijgehouden met daarin de ontwikkeling van de leerling per opleidingsdag. Samen met de toetsing vormde dit de input voor de beoordeling of de deelnemer geslaagd was of niet. Beoordelingscommissie bestond uit alle trainers. Uiteindelijk 4 deelnemers niet geslaagd op basis van toets uitslagen

13 OTO hulpdiensten De opleidingsperiode voor de hulpdiensten heeft plaatsgevonden in de periode oktober 2012 tot maart D animatie van de WWT Sessie over de TTI en P&P (40x brandweer) Rondleiding door de WWT (20x brandweer) Oefenweek (5 dagen 4x op een dag)

14 3D Animatie Belangrijkste informatie delen in 9 minuten tijd Laagdrempelig Praktijkgericht en sluit aan op de doelgroep Scenario is ontwikkeld in samenspraak met de hulpdiensten Actief gedeeld bij de betrokken hulpdiensten Animatie bestaat uit: Ligging en organisatie TTI Procedures ten tijde van een incident/calamiteit

15

16 Wat was er uniek aan dit OTO traject? Naast dat de WWT de eerste tunnel is die door de PNH werd gebouwd, opengesteld en nu wordt beheert was het OTO traject ook uniek door: Deelnemers zonder relevante werkervaring als TOP 3 maanden lang de potentiele TOP en TIS beschikbaar voor opleiding PNH verzorgde opleiding voor de hulpdiensten Oefenweek met de hulpdiensten Open dag voor omgeving/omwonenden met presentaties en rondleidingen door tunnel voor de officiële openstelling van de tunnel

17 Niet alles ging van een leien dakje Werving & selectie traject in een zeer kort tijdsbestek Aannemer die in de afrondende fase zit qua werkzaamheden in en om de tunnel 3 maanden OTO traject betekent ook veel zelfstudie voor de deelnemers Potentiele tunneloperator krijgt hartinfarct Maatwerkopleiding vraagt veel flexibiliteit van de trainer(s) Techniek werkte niet altijd mee, waardoor trainingsdagen op de dag zelf gecanceld en verzet moesten worden Planning was een enorme uitdaging!!

18 Vraag 4 Dit is de volgorde van het 8-stappenplan (de procedure conform er gewerkt wordt ten tijde van een incident) GROEN= WAAR ROOD =NIET WAAR NIET WAAR

19 Vraag 5 Het gesloten deel van de Waterwolftunnel is 660 meter GROEN = WAAR ROOD = NIET WAAR NIET WAAR

20 Vraag 6 Benedenwinds het incident is gelijk aan voorbij het incident. GROEN= WAAR ROOD = NIET WAAR WAAR Voorstellen Doel presentatie Corporate Story Markt Visie missie Organisatie Diensten Referenties Samenvatting

21 En de winnaar is.. Hoeveel m2 wandtegels in Waterwolftunnel? Hoeveel camera's hangen er in de Waterwolftunnel? Hoeveel RWS schroeven zijn er gebruikt in de tunnel? Hoeveel kilometer kabel is er gebruikt in de tunnel? Rondleiding door de Waterwolftunnel!!!

22 Vragen? Bedankt voor uw interesse en aandacht