nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders."

Transcriptie

1 nfo nummer 8 ThemA AuTisme AAn de lezer, Voor u ligt alweer de achtste uitgave van de PSW Junior Info, het informatieblad van PSW Junior, de Kinder- en jeugdzorg van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg). Dit achtste nummer is een themanummer over het onderwerp autisme. PSW Junior biedt zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren met een achterstand in de ontwikkeling, een verstandelijke handicap, een bijkomende handicap en/of een psychische/psychiatrische problematiek. Veel van de kinderen en jongeren in de kinderdagcentra van PSW Junior en de woonvoorziening hebben, naast een verstandelijke handicap, een vorm van autisme, ofwel een autisme spectrum stoornis (ASS). Bij PSW Junior Ambulant, waar niet alleen kinderen/jongeren met een verstandelijke handicap, maar ook normaal begaafde kinderen/jongeren worden begeleid, gaat het zelfs om meer dan de helft. Bij PSW Junior START komen bovendien veel ouders van jonge kinderen van wie het vermoeden bestaat dat er sprake is van een vorm van autisme. PSW Junior biedt zorg en begeleiding op maat. We kijken naar de eigen mogelijkheden en beperkingen en de persoonlijke situatie en stemmen daar de zorg en begeleiding op af. Voor kinderen en jongeren met autisme is dat niet anders. Maar autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis en stelt specifieke, professionele eisen aan de medewerkers van PSW Junior en vaak ook aan de omgeving. PSW Junior heeft de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van diagnose, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Onze manier van werken is breed. Bij de zorg en begeleiding die we bieden, thuis of elders, bijvoorbeeld in het KDC of op school of kinderopvang, zijn we, naast andere ontwikkelingsgebieden, altijd gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen/ jongeren met autisme. Omdat juist zij op dat gebied vaak een achterstand oplopen, die de manier waarop zij in het leven staan, nu en later, negatief kan beïnvloeden. In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders. PSW Junior Info wordt uitgegeven voor een brede groep lezers: ouders, medewerkers en mogelijke verwijzers. Ons doel is om u allen zo goed mogelijk te informeren. Immers: hoe beter ouders en andere betrokkenen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die PSW Junior biedt; des te eenvoudiger is het om samen een passend antwoord te vinden op individuele vragen. Ik wens u veel leesplezier. Trees van Heeswijk, manager PSW Junior. PSW Junior biedt zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en/of een ontwikkelingsstoornis in Midden- en Noord-Limburg.

2 Nadruk op sociaal- emotionele ontwikkeling Begeleiden van kinderen en jongeren met AuTisme Autisme is een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen, en later volwassenen, kunnen daardoor compleet vastlopen. PSW Junior richt de begeleiding steeds nadrukkelijker op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Eveline Drijkoningen is gedragskundige bij PSW Junior en moeder van een kind met autisme. Ze legt uit wat de rol moet zijn van ouders en professionals. Kinderen met autisme begrijpen de wereld om hen heen niet en kunnen zichzelf niet begrijpelijk maken. Dat moeten wij doen, door de omgeving op maat te maken en vooral onszelf op maat te maken. Stel: Je stapt in een vreemd land uit het vliegtuig. Het is daar snikheet, terwijl je dikke kleren aan hebt. Op de luchthaven is het een intens kabaal; van alle kanten komen geluiden die je niet kunt plaatsen. De taal die de mensen om je heen spreken, versta je niet. De letters op de borden en wegwijzers kun je niet lezen. Ondanks de chaos om je heen en in je hoofd, moet je jezelf proberen te redden en de weg naar de uitgang zien te vinden. Dat is een beeld van hoe de wereld eruit kan zien door de ogen van een autist. Hij of zij heeft in zo n situatie iemand nodig die uitlegt wat de verschillende tekens, beelden en geluiden betekenen en die helpt de uitgang te vinden. Betekenisverlening Autisme is een verzamelbegrip voor verschillende stoornissen. We spreken meestal van autisme spectrum stoornis (ASS). Eveline Drijkoningen: Kernprobleem bij autisme zit in de betekenisverlening: begrijpen hoe en wat alles met elkaar te maken heeft. Ook hebben kinderen met autisme bijna altijd een onderprikkeling of bovenprikkeling van de zintuigen. Zij voelen, zien, ruiken of beleven iets bijna niet of veel intensiever. Daarbij hebben zij problemen met het verwerken van informatie uit de wereld om hen heen: bij binnenkomst van informatie; bij de verwerking van informatie en bij de uitvoer van activiteiten als reactie op de informatie. Het kind geeft de informatie niet de betekenis die de omgeving verwacht en komt daardoor niet tot de juiste handelingen of reacties. Zij begrijpen minder dan andere kinderen als vanzelf hoe alles in de wereld met elkaar samenhangt. Een voorbeeld. Als mijn dochter vroeger in bad ging, zat ik er altijd bij. Ze spetterde flink met water en ik genoot ervan dat ze zo speelde. Maar de badkamer werd iedere dag natter en ik moest die schoonmaken. Op een dag was ik dat een beetje zat, stond ik op waar ik zat en begon te mopperen. En zij raakte in paniek. De volgende dag zat ze rustig in bad en zat ik ernaast. Toen ik opstond, zonder te mopperen, raakte zij toch in paniek. Ze had niet begrepen dat mijn gemopper met het water spatten te maken had! Ze begrijp de sociale context meestal niet en dat moet ik haar duidelijk uitleggen. Nog een voorbeeld: Ik neem s nachts kruiken mee naar bed. Zij wil ook een kruik mee, maar daar hoeft geen warm water in. Want dat ik de kruik meeneem voor de warmte is haar ontgaan. En nog een mooi voorbeeld: Op oudejaarsavond blijft ze tot uur op. Maar ze is doodop. Dus besluiten we om uur, om een drama te voorkomen, dat het tijdstip daar is. We tellen terug 10,9,8 en het vuurwerk op You tube maakt de jaarwisseling voor haar een feit. dan andere kinderen. Dat vergt het nodige van ouders en professionals. Voor professionals is dat gemakkelijker, als ze de juiste kennis en expertise hebben. Zij doen de dingen beroepsmatig, hebben gekozen voor dat werk en doen dat maar een paar uur per dag. Ouders hebben er 24 uur per dag mee te maken. Zij kennen hun kind door en door, maar moeten toch hun eigen manier van denken en communiceren loslaten. Zij moeten de wereld en vooral zichzelf op maat maken voor hun kind, alles visualiseren of heel duidelijk verwoorden of uitleggen. Dat wordt op den duur een tweede natuur, maar blijft wel veel energie vragen. Oorzaken Vroeger werd aangenomen dat het gedrag van autisten te maken had met omgevingsfactoren. In de jaren 50 en 60 werd wel gesproken van ijskastmoeders, moeders die niet de goede band met hun kinderen opbouwden, waardoor het kind hechtingsproblemen kreeg. Anno 2011 is er een breed scala aan oorzaken benoemd, die bijna allemaal aangeven dat autisme is aangeboren. Het probleem zit in ieder geval in de persoon van het kind. Ouders kunnen er niks aan doen! Eveline Drijkoningen: Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaak, maar duidelijk is dat die heel complex is. Het zit m niet in één gen of Tweede natuur Kinderen met autisme hebben vaak moeite met zelfregulatie. De prikkelverwerking voert zo de boventoon en vergt zo veel van hen, dat zij nauwelijks in staat zijn om op andere dingen uit de wereld om hen heen te letten. Daardoor kan de sociaal-emotionele ontwikkeling al in een vroeg stadium stokken. Het kind kan zich moeilijk veilig en vertrouwd voelen, zit letterlijk en figuurlijk niet goed in z n vel, en kan moeilijk zelf op ontdekkingsreis gaan in die wereld. Hun verdere ontwikkeling verloopt verstoord en daardoor staan zij anders in de wereld 2

3 chromosoom. Vermoedelijk zijn er verschillende oorzaken. Vanuit de wetenschap klinkt echter steeds vaker de oproep om niet alle energie te stoppen in het zoeken naar de oorzaak, maar vooral aandacht te besteden aan hoe om te gaan met autisme. Het is van belang zo vroeg mogelijk in te grijpen. Hoe jonger het kind; hoe beter het brein nog in staat is zich te ontwikkelen onder invloed van omgevingsfactoren. Diagnose Wanneer ouders en kind bij PSW komen, is de diagnose vaak nog niet helemaal duidelijk. De diagnose autisme is voor ouders wel belangrijk. In de eerste plaats om gericht te kunnen begeleiden en behandelen. Maar ook voor de ouders zelf. Eveline Drijkoningen: Kinderen met autisme zijn niet in balans. Het zijn vaak kinderen van uitersten, met aanvallen van bijvoorbeeld paniek of woede. De buitenwereld begrijpt dat gedrag vaak verkeerd. Na de diagnose autisme heeft het probleem een naam en kan iedereen begrijpen dat het gaat om een kind met een aangeboren, serieuze stoornis. In het verleden werd bij het stellen van de diagnose in het algemeen gekeken naar het gedrag van het kind. Dat kan gemakkelijk leiden tot misdiagnoses. Hechtingsproblematiek en taalproblemen bijvoorbeeld kunnen eenzelfde gedrag veroorzaken als autisme. Het is zaak om naar de achterliggende problemen te zoeken. Bij de start gaan we heel zorgvuldig en uitgebreid, heel breed naar het kind kijken. Daarbij worden verschillende disciplines ingeschakeld, zoals logopedie, fysiotherapie, sensomotorische integratie, alles wat nodig is om een goed beeld te krijgen van het kind. De bevindingen worden vertaald naar een behandeling/begeleiding. Met altijd de vraag als uitgangspunt: hoe helpen we dit kind vooruit? Behandeling/begeleiding Na de diagnose volgt de behandeling en/of specifieke begeleiding. Er zijn verschillende professionele, specifieke behandelingsmethodieken (zie kader elders in dit nummer). Bij de keuze van het behandel- en begeleidingstraject kijkt PSW Junior zo goed mogelijk naar het kind, de ouders en de omgeving. De diagnose is leidend. Daarnaast is van belang dat de gekozen behandeling/begeleiding past bij dat specifieke kind en de omgeving. De behandelingsstrategieën zijn veelal gericht op ontwikkeling. Autisme gaat nooit over! Maar professionele, op maat gesneden behandeling/begeleiding kan wel veel verschil uitmaken, voor het kind en voor de omgeving! En kan ervoor zorgen dat het kind toch, en met plezier, op ontdekkingsreis kan gaan in de wereld, samen met anderen. Dé basisaanpak bij kinderen met autisme is Teacch, een aanpak die erop gericht is het kind tot interactie, tot wederkerigheid te krijgen, met name door zaken te verduidelijken, te visualiseren. Die aanpak werkt bij de professionals, maar ook thuis. Een voorbeeld, uit het dagelijks leven van een andere moeder: altijd als de betreffende moeder boodschappen met haar dochter ging doen, raakte haar dochter in paniek of werd kwaad. Totdat de moeder leerde het kind, dat bijvoorbeeld zat te spelen, eerst op de schouder te tikken en de jas, de fietssleutel en de boodschappentas te laten zien. Vanaf toen begreep ze wat er ging gebeuren en ging ze vrolijk mee op de fiets. Wij steken vaak in vanuit het praten; maken het daarmee veel te moeilijk. Dat moeten we eerst loslaten, onszelf op een andere manier verduidelijken. Kennisontwikkeling De medewerkers van PSW Junior beschikken over de nodige specifieke kennis en expertise. Er is blijvende aandacht voor scholing en waar nodig, worden ook externe deskundigen of disciplines betrokken. Eveline Drijkoningen: We zijn binnen PSW Junior bezig om de rode draad in de problematiek te definiëren, zeg maar de hoofdweg die geldt voor álle kinderen met ASS. Die willen we op papier krijgen. Daarnaast kunnen we dan specifieke begeleiding/behandeling inzetten, vanuit de vraag: wat heeft dit ene kind nou nodig? Er zit heel veel in de hoofden van de verschillende begeleiders en gedragskundigen. Die kennis en expertise willen we niet alleen steeds meer uitbreiden, maar ook verbreden, verdiepen en borgen. Zodat we voor alle kinderen die bij PSW Junior worden aangemeld een goede, passende aanpak kunnen inzetten, om bij te kunnen dragen aan de basale voorwaarden die het nodig heeft om de wereld in te gaan. Uít: Sluispost, Informatiebulletin Activiteitencentrum Maasbracht moeders van kinderen met AuTisme Toen God de moeders van kinderen met autisme schiep, was hij al 6 dagen aan het overwerken. Een engel verscheen en zei: U steekt wel heel veel tijd en werk in deze exemplaren. Heb je de specificaties van deze bestelling al eens gelezen? vroeg God vermoeid. De moeder van zo n kind moet buitengewone ogen hebben om te zien hoe bijzonder haar kind is wanneer alle anderen verblind zijn door het syndroom. Ze heeft ook veel meer energie dan normaal nodig zodat ze het nooit opgeeft, ook niet wanneer alle anderen dat wel doen. Haar huid moet extra dik zijn om alle onrecht te kunnen verdragen en alle kritiek op haar opvoedingscapaciteiten. Ik heb haar zelfs een sterker hart gegeven met een groter vermogen om lief te hebben en te begrijpen. God, zei de engel terwijl ze zijn mouw aanraakte, U kunt beter wat uitrusten en er morgen aan verder werken. Dat kan ik niet, sprak God, er zijn meer kinderen met autisme dan de wereld weet. De engel vloog langzaam rond het schepsel en bestudeerde het nauwkeurig, opeens stopte ze en boog zich voorover. Haar vinger gleed over de wang van de vrouw. Ze lekt, zei de engel. ik denk dat u er te lang aan hebt doorgewerkt. Dat is geen lek, zei God, dat is een traan. Waar is die voor? vroeg de engel. Ik neem aan voor opgekropte emoties, voor teveel onrechtvaardigheid, voor gebrek aan begrip, zei God. U bent werkelijk geniaal, zei de engel. God keek somber en leunde achterover in zijn stoel. Die traan heb ik niet gemaakt, zei Hij. 3

4 PsW BiedT Voor alle kinderen/jongeren met autisme (normaal begaafde kinderen/jongeren én kinderen/jongeren met een verstandelijke handicap) diagnose Pedagogische Gezinsbegeleiding Gespecialiseerde Thuisbegeleiding OSK (ondersteuning op school en kinderopvang) ergotherapie, gericht op sensorische integratie (informatieverwerking via de zintuigen) logopedie fysiotherapie communicatietraining spelbegeleiding behandeling op basis van professionele methodieken Voor kinderen/jongeren met een verstandelijke handicap én autisme ontwikkelingsgerichte dagbesteding in specifieke autigroepen ontwikkelingsgerichte dagbesteding in groep met andere kinderen met een verstandelijke handicap wonen in de kinderwoonvoorziening logeren in het logeerhuis Woensdagmiddagclub Junior Zaterdagclub Junior Boerderijclub Junior Verlengde Dagopvang (VDO) Vakantie-opvang Speel/leergroepje AuTisme spectrum stoornissen Autisme spectrum stoornis (ASS) is een verzamelbegrip voor verschillende vormen van autisme en aanverwante stoornissen. Hieronder een kort overzicht: 1 klassiek autisme Klassiek autisme is de meest bekende vorm. Iemand krijgt de diagnose autisme als hij of zij op de volgende 3 gebieden serieuze problemen ondervindt: communicatie, sociaal functioneren, verbeelding/fantasie (stereotype gedragingen). Volgens de diagnosemethodiek is sprake van klassiek autisme als de betreffende persoon bij de test op alle drie de gebieden minstens driemaal scoort. 2 PDD-NOS De afkorting staat voor pervasive developement disorder-not otherwise specified. Deze diagnose betekent dat de betreffende persoon niet voldoet aan de definitie klassiek autisme (minstens 3 scores op de 3 hoofdgebieden: communicatie, sociaal functioneren, verbeelding/fantasie), maar wel serieuze problemen heeft op die 3 gebieden. 3 Syndroom van Asperger Asperger heeft betrekking op personen die normaal tot hoogbegaafd zijn en serieuze problemen hebben op met name het sociale vlak en de verbeelding. Syndroom van Asperger komt vooral voor bij jongens en mannen. 4 aanverwante stoornissen ofwel NLD NLD staat voor: nonverbal learning disorder. Strikt genomen gaat het bij NLD niet om autisme. NLD heeft betrekking op normaal begaafde personen die problemen hebben met de visuele perceptie (de ruimtelijke oriëntatie). Deze personen zijn vaak verbaal heel sterk. 5 MCDD De term staat voor: Multi complex development disorder. Ook bij MCDD gaat het strikt genomen niet om autisme. De betreffende personen denken heel sterk associatief. Door hun sterke verbeelding zijn ze vaak extreem angstig. 4

5 Muziektherapeut Monique Suntjens muziektherapie in het kinderdagcentrum PSW Junior biedt in de kinderdagcentra de Heisterkes in Haelen en t Brombemke in St. Odiliënberg muziektherapie. De voornaamste doelen van deze therapie zijn om kinderen met een verstandelijke handicap en/of een ontwikkelingsstoornis te helpen met het uiten van emoties, reacties uit te lokken en om contact te maken. Muziektherapeute Monique Suntjens vertelt over haar werk. Muziek is basaal en daardoor geschikt om de aandacht van de kinderen te vangen en contact te maken. Monique Suntjens werkt bij PSW Junior als muziektherapeute; vier uur per week in KDC de Heisterkes en vier uur per week in KDC t Brombemke. Monique Suntjens: Ik werk met een vast stramien. Ik begin met een vast liedje waarin ik mijn naam zing en een rondje langs de kinderen maak en hun naam zing. Dit om hun aandacht op zichzelf te richten en daarmee hun identiteit te bevestigen. Vervolgens maak ik gebruik van verschillende instrumenten. Ook bij het bespelen van een instrument maak ik een rondje langs alle kinderen. Ik sluit af met een afsluitversje, waarin ik weer de namen van de kinderen noem. Hoewel de manier van werken nagenoeg hetzelfde is in alle groepen, speel ik in op wat er gebeurt en kijk ik hoe de kinderen reageren. Ieder kind is anders en reageert anders. Improvisatie is dus belangrijk. Reactie uitlokken Deze dag is Monique in de oranje groep in KDC de Heisterkes, een groep voor kinderen met autisme of kinderen die gebaat zijn bij een autiaanpak, waarbij het kernbegrip verduidelijking ofwel visualisatie is. Monique Suntjens: De kinderen in de oranje groep hebben een grote bewegingsdrang en zijn zich meestal niet bewust van elkaars aanwezigheid. Ze hebben weinig interesse in dingen en kunnen moeilijk hun aandacht ergens bij houden. Hun aandacht is voornamelijk op zichzelf gericht. Dat maakt mijn werk intensief, maar uitdagend. Ik probeer een reactie uit te lokken, hun aandacht even te vangen en speel vervolgens in op wat er ontstaat. Omdat muziek heel basaal is, is het een geschikt middel om te gebruiken; je hoeft niet muzikaal te zijn om door muziek geraakt te worden. Het gaat er in deze therapie niet om dat er prachtig muziek gemaakt wordt, maar om reacties uit te lokken en indien mogelijk, veranderingen te bewerkstelligen. Een kleine reactie is voor deze kinderen een grote stap. Dat zijn de mooie momenten, daar doe je het voor. Aandacht Twee kinderen in de oranje groep zitten aan de tafel, de andere twee lopen rond. Monique pakt, na het openingslied, eerst een klokkenspel en daarna een trommel erbij. Een voor een gaat ze met het instrument bij de kinderen zitten of loopt ze even naar hen toe terwijl ze intussen liedjes zingt. Het valt op dat de kinderen rustig worden als Monique bij hen staat. Steeds weer krijgt ze even de aandacht van het kind. Soms maken de kinderen zelf duidelijk dat ze op het instrument willen slaan. Monique Suntjens: Het is zo mooi om te zien dat ze ergens aandacht voor hebben en zichzelf ook duidelijk kunnen maken. Soms krijg ik zelfs oogcontact. Af en toe maakt een kind ook duidelijk dat ik een bepaald instrument niet mag pakken. Het is belangrijk niet te forceren. Ik probeer de kinderen regelmatig uit te dagen in hun mogelijkheden, dat stimuleert hun ontwikkeling. Uiteraard blijft het gegeven dat de kinderen zich te allen tijde veilig moeten voelen tijdens de therapie. Het is belangrijk om de juiste balans te zoeken tussen nabij zijn en afstand houden. Ook hierin geldt weer: inspelen op wat er gebeurt. Ik vind het geweldig om op deze manier met de kinderen te werken en te bekijken welke reacties ze laten zien. 5

6 BehAndel/ BegeleidingsmeThodieken Voor de behandeling/begeleiding van kinderen en jongeren met autisme zijn verschillende professionele methodieken ontwikkeld. De medewerkers van PSW Junior zijn geschoold in en hebben ervaring opgedaan in met het werken met: Communicatietraining Communicatietraining kan worden ingezet bij kinderen/jongeren die een specifieke zorgvraag hebben op het gebied van communicatie. De training wordt gegeven door pedagogisch begeleiders, onder supervisie van logopedisten en gedragskundigen, in het KDC, maar ook daarbuiten. Communicatietraining gaat uit van alle mogelijkheden tot communicatie die een kind in zich heeft. Naast gesproken taal zijn andere vormen van communicatie belangrijk, zoals gebaren, klanken, pictogrammen, foto s, voorwerpen, houding, mimiek en computers. Een veel gebruikt hulpmiddel bij de communicatie is PECS (picture exchange communication system), waarbij plaatjes van allerlei voorwerpen, begrippen of handelingen worden gebruikt om een boodschap te formuleren en over te brengen. DDT (ABA) DTT staat voor: Discrete Trial Teaching. DTT is een leermethode die is gebaseerd op de zogeheten ABA-principes (Applied Behavioral Analysis). De methodiek is een manier om kinderen met een autistische (of andere) stoornis allerlei vaardigheden in kleine stapjes aan te leren volgens een gestructureerde methode, ontwikkeld door de Amerikaan Lovaas. DDT gaat uit van de principes van gedragsconditionering. De methode is in de loop van de tijd aangepast en verfijnd tot een bruikbare en prettige therapie die thuis en op school gebruikt kan worden. Er worden goede resultaten mee geboekt. Het aanleren van gedrag gebeurt bij DDT/ABA vanuit een positieve benadering: elke goed uitgevoerde handeling wordt beloond, bijvoorbeeld met een compliment of een snoepje. Een 'verkeerd' uitgevoerde handeling of ongewenst gedrag wordt genegeerd en opnieuw gedaan. Naarmate het kind leert, gaat de handeling meer en meer vanzelf, zodat de beloning na verloop van tijd achterwege kan blijven. Uiteindelijk wordt het gedrag zelfstandig uitgevoerd. DTT is toepasbaar bij allerlei vaardigheden en alle mogelijke ontwikkelingsgebieden - van heel concreet (zoals aankleden) tot meer abstract (zoals het interpreteren van emoties). Leeftijd is niet belangrijk, want de training wordt afgestemd op de capaciteiten en ontwikkelingsfase van elk individu. Geef me de 5 De methode Geef me de 5 is erop gericht de wereld voor mensen met ASS te structureren met behulp van 'kettingen' van taken en roosters en door een bepaalde manier van communiceren. Er wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen (pictogrammen). Met het structureren moet er duidelijkheid gegeven worden aan de vijf aspecten: wat (er moet gebeuren); wanneer; hoe; waar; wie? Uiteindelijk werkt de methode ernaartoe dat mensen met autisme zich kunnen ontwikkelen van persoonsafhankelijk, waarbij een vaste persoon voortdurend aansturing moet geven, via structuurafhankelijk, afhankelijkheid van opgestelde structuren, naar zelfstandigheid. Greenspan Greenspan is een behandelmethodiek die werkt vanuit het ontwikkelingsperspectief. Van het betreffende kind wordt de emotionele ontwikkeling in kaart gebracht en daar steekt de behandeling op in. Het accent ligt op de interactie tussen het kind en de omgeving. Er wordt gewerkt aan zogeheten communicatiecirkels, waarbij het kind reageert op de begeleider of ouder en die weer op het kind. De behandelaar (begeleider of ouder) probeert het kind te begrijpen te lezen- en daarop voort te gaan. Greenspan werkt met Floortime, een individueel programma ofwel speelkwartiertje, waarbij specifieke, op het kind afgestemde oefeningen op de vloer worden gedaan. Het gaat daarbij om het spelen, de interactie, het volgen van het kind en uiteindelijk de stimulering van de emotionele ontwikkeling. De Greenspan methode is 24 uur per dag toepasbaar. Handleiding voor jezelf Handleiding voor jezelf is een methode van werken voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het is een specifieke werkwijze met visuele ondersteuning middels werkbladen. Er is ook een handleiding voor begeleiders. De specifieke, individuele begeleiding is gericht op het ontwikkelen van het zelfbeeld, het leren herkennen van en leren omgaan met gevoelens, het inzicht geven in de dagelijkse gebeurtenissen, het leren zien van het eigen aandeel hierin, het zoeken naar oplossingen voor het probleem, het aanleren van nieuwe denkstrategieën en het geven van hulp bij het concreet uitvoeren van de gekozen oplossing. Er zijn twee delen: voor jonge kinderen en voor pubers. Ik ben speciaal Ik ben speciaal is een werkboek voor individueel én groepsgebruik. Het werkboek bevat twee delen. Het eerste deel is een theoretische inleiding over hoe kinderen met autisme of Asperger geïnformeerd kunnen worden over hun handicap, met een gebruiksaanwijzing van de werkbladen, individueel of in groep. Het tweede deel bevat werkbladen die het kind samen met een volwassene kan doorlopen. Zo ontstaat telkens een uniek en creatief persoonlijk boek. In dit deel staat ook een serie oefeningen waarin het autisme positief wordt benaderd. Algemene factoren, informatie over autisme en persoonlijke informatie vinden op die manier een evenwicht. Ik ben speciaal kan worden gebruikt bij jonge kinderen vanaf 10 jaar. Het is niet alleen een uitstekende bron van informatie voor het kind met autisme zelf, maar ook een eerste stap in een ruimer proces van psychologische of psychotherapeutische begeleiding. Ik ben speciaal is interactief. Het werkboek krijgt zijn definitieve vorm en inhoud door ermee te werken. Logopedie Logopedie wordt bij kinderen met autisme met name ingezet om de communicatiemogelijkheden van het kind te vergroten. De logopedist neemt vaak een zogeheten Comvoor-test af, om te kijken op welk niveau een kind communiceert. Daarna kan bijvoorbeeld een individueel communicatiesysteem worden aangeleerd, dat wil zeggen communiceren met behulp van bijvoorbeeld foto s of picto s. Scripts Scripts is een methode om al tekenend samen met een kind een situatie in beeld te brengen en te analyseren. Scripts wordt met name gebruikt bij normaal- of hoog begaafde kinderen. 6

7 Sensorische (ofwel sensomotorische) integratie (SI) Via de zintuigen komen prikkels binnen. Die worden doorgestuurd naar de hersenen en van daaruit wordt bijvoorbeeld de motoriek aangestuurd. Bij kinderen met autisme verloopt de integratie, zeg maar de verwerking, van de prikkels in de hersenen anders. Bij SI wordt eerst SI-onderzoek bij het individuele kind gedaan, om te kijken hoe de prikkelverwerking verloopt. Is er sprake van over- of onderprikkeling? Op basis van dat onderzoek wordt een behandeling/begeleiding toegepast, om te stimuleren dat het kind zich prettig voelt. Voorbeelden zijn: demping van geluid, dimmen van licht, een verzwaringshesje om het eigen lichaam beter te voelen en een gevoel van rust te bewerkstelligen. Sensorische integratie wordt begeleid door een ergotherapeut en uitgevoerd door begeleiders. Spelbegeleiding Spelbegeleiding kan thuis, op school en in het kinderdagcentrum worden ingezet bij kinderen die zelf niet goed kunnen spelen. Spelbegeleiding wordt ook toegepast om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te stimuleren. Spelbegeleiding kan verder worden ingezet om emotionele problemen van kinderen op te sporen of te helpen verminderen. Spelbegeleiding werkt met verschillende werkwijzen, afhankelijk van de zorgvraag: het spelplan, een individueel plan om het spelen op een hoger plan te tillen het ODC-programma (orthopedagogisch kinderdagcentrum), om de ontwikkeling van een kind op het gebied van spelen methodisch te stimuleren en te volgen het speltrainingsprogramma van Berckelaer-Onnes, speciaal geschikt voor kinderen met autisme het programma Spelen kun jij ook, om het spelrepertoire uit te breiden, vrije situaties in te vullen en te leren om anderen aan de beurt te laten komen. Floortime (zie onder Greenspan) Teacch Teacch staat voor: Treatment and education of autistic and related communication handicaped children. Teacch is een methodiek voor het begeleiden en begrijpen van kinderen met autisme. Kernbegrippen zijn individuele benadering en verduidelijking, met name door visualisatie. Veel aandacht gaat uit naar aanpassing van de omgeving aan het kind. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met aparte werkhoekjes voor de kinderen; ontwikkelingswerkjes die zijn aangepast aan het betreffende kind; en een duidelijke dagindeling en structuur. VIB VIB (video interactie begeleiding) is een methode die werkt op basis van video-opnamen uit de dagelijks praktijk. VIB wordt bij kinderen met autisme ingezet om goed zicht te krijgen op de manier van communiceren van het kind, om zicht te krijgen op wat het autisme voor dat betreffende kind betekent of om meer zicht te krijgen op het gedrag van het kind. Door terug te kijken naar de video-opnamen kunnen positieve elementen naar voren worden gehaald, die als basis kunnen dienen voor verdere begeleiding en communicatie. 7

8 Pedagogische Gezinsbegeleiding thuis Fijn dat het herkend WordT Gijs Looijen is een jongen van 8 jaar. Hij zit in groep 5 van de basisschool in Nederweert Eind. Ruim drie jaar geleden is bij hem de diagnose autisme gesteld. Sinds ruim een jaar krijgt het gezin Pedagogische Gezinsbegeleiding (PG), gegeven door Francy Aarts. Onlangs is bij zijn zusje, Femke van 6, de diagnose PDD NOS gesteld, ook een stoornis in het autistisch spectrum. Miranda en Leon Looijen: Gijs en Femke zijn geweldige kinderen waar we ontzettend van genieten en waar we heel trots op zijn, juist omdat de wereld voor hen zo verwarrend kan zijn. Maar het kost soms wel veel energie om zaken in het gezin goed te laten verlopen. We zijn blij met de inzet van de PG. Gijs was van meet af aan anders; erg verlegen en voor veel dingen bang. Toen hij naar school ging, zagen ze dat ook en via school zijn we met hem bij de RIAGG terecht gekomen. Thuis liep het toen ook al een tijd niet meer zo lekker. Uit onmacht werd hij vaak boos en dat uitte zich in strijd, lichamelijke strijd die vaak gericht was tegen ons. Miranda en Leon Looijen kwamen terecht bij het Focaal, een onderdeel van de RIAGG (regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg) dat zich bezighoudt met autisme. Daar werd de diagnose gesteld en kreeg het gezin thuisbegeleiding aangeboden. Toch kwam het er in eerste instantie niet van de thuisbegeleiding in te roepen. We waren er nog niet aan toe; wilden eerst proberen om het zelf op te lossen. Tijdens een vakantieperiode stapten de ouders andermaal naar 8 de RIAGG. De energie was helemaal op en ze hadden behoefte aan ondersteuning. Eind 2009 kwam Francy Aarts, pedagogisch gezinsbegeleider (PG-ster) van PSW Junior Ambulant voor het eerst in het gezin. Onhoorbaar en onzichtbaar Miranda Looijen vond de komst van Francy Aarts in het begin wel eng. We hebben er nooit moeite mee gehad als professionals iets aan onze kinderen zien. Maar dit was anders. Zo iemand komt bij je thuis en het voelt toch alsof je op je vingers wordt gekeken, alsof je wordt beoordeeld. Maar dat gevoel ging snel over. We waren blij ons verhaal kwijt te kunnen bij iemand die er verstand van heeft. Ook voor pedagogisch begeleider Francy Aarts zelf is een eerste bezoek aan een gezin altijd weer spannend. Hoe je het ook draait of keert, je komt toch als vreemde in andermans huis en je weet dat iedereen zich anders gedraagt, omdat jij toekijkt. Als ik een situatie observeer, die volgens de ouders geregeld uit de hand loopt, probeer ik zo onhoorbaar en onzichtbaar mogelijk te zijn. En meestal krijg ik snel een beeld van het gezin. Stapelen PG start met de observatie van het kind in het gezin. Daarvoor zijn meestal twee, drie of vier sessies nodig. Miranda Looijen: Voor de eerste keer had ik een situatie uitgezocht waarvan ik zeker wist dat die fout zou lopen: woordjes oefenen. Francy Aarts: Ouders denken vaak dat het mis moet lopen, om een goed beeld te krijgen, maar dat is niet zo. Als ik observeer, zie ik toch wel de patronen, wat er gebeurt tussen de gezinsleden.