Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven"

Transcriptie

1 Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële administratie doorlopen. Dit maakt dat Marco heel breed inzetbaar is, zowel op operationeel vlak alsook op leidinggevend, analytisch en adviserend gebied. Marco is binnen verschillende soorten organisaties werkzaam geweest: van grote internationals tot kleinere organisaties, zowel bij profit als bij non-profit organisaties. Zijn klantgerichte benadering gecombineerd met zijn analytische vaardigheden en communicatief, proactief handelen maken van Marco een ware Professional. Zijn pragmatisch handelen en zijn manier van samenwerken zorgen ervoor dat resultaten bereikt worden. Wat kan Marco Werkervaring januari heden Experis Nederland BV Functie: Experis Expert Finance Werkzaamheden: De Experis Expert kan worden ingehuurd voor de duur van een project of voor een periode van vervanging in financieel-administratieve en financieel-economische functies. Dit gebeurt in verschillende branches en organisaties. De Experis Expert is in vaste dienst bij Experis. september februari 2014 Opdrachtgever: Maas International Functie: Financieel Adviseur Werkzaamheden: Overnemen van de administraties van België en Luxemburg binnen een tijdsbestek van 2 weken en deze overdragen aan de nieuwe inmiddels aangenomen medewerker. Beheersen van de processen binnen deze bedrijven. Stroomlijnen van de processen binnen de organisatie van Maas NL. Aanreiken van tips ter verbetering. Ondersteunen van het eindejaarsproces en voorbereiden van de jaarrekening voor Maas International Luxemburg. Experis Nederland B.V. gevestigd te Amsterdam (KvK ) Experis bemiddelt in vaste en tijdelijke functies binnen Finance, Engineering, IT, Professional Management Assistance. Op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van Experis zijn de algemene voorwaarden van Experis van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Bovenstaande informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Niet toegestaan is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud aan derden.

2 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 2 van 7 november juli 2013 Functie: Interim-Accountmanager Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de financiële bewaking en verantwoording van de doelgroepen 12- en 12+ inclusief de maandelijkse, kwartaal- en jaarrapportages alsmede de begroting. Zorgdragen voor de beoordeling, begeleiding en verantwoording van de beschikbare subsidies waarbij intensief contact met de verschillende partijen is geweest om het bepaalde beleid te bewaken en uit te voeren. Specifieke projecten: - Marap coördinator: Ontwikkelen van managementinformatie om het "marap" proces te verbeteren. Inhoudelijk realiseren van verbeteringen in de managementrapportage waardoor meer inzicht verkregen word in het proces en waardoor sturing op informatie efficiënter kan. Koppelen van bestaande gegevens binnen een report model waardoor het proces om tot de rapportage te komen versneld en betrouwbaarder geworden is. - Project Voortijdige Vroegschoolse Educatie (VVE): Verantwoordelijk voor alle financiële aspecten rondom het ontwikkelen. Monitoren en uitrollen van dit project. Komen tot een vooruitstrevend product waarbij binnen Eindhoven het peuterwerk en kinderopvang volledig geïntegreerd is in samenspraak met alle partners (beleidsmedewerker gemeente, alle kinderopvangorganisaties en het onderwijs). Succesvol afronden van dit complexe project mede door de toegevoegde kwaliteit van het "out of the box" kunnen denken, hierdoor realiseren van een innovatief product dat Eindhoven tot een toonaangevend landelijk voorbeeld heeft gemaakt. mei oktober 2011 Opdrachtgever: Maes Staudt Functie: Hoofd Financiële Administratie Werkzaamheden: Zorgen dat de administratie in huis plaats gaat vinden in plaats van uit te besteden en starten met de herinrichting. Ontwikkelen van een managementrapportage en een budget. Maken van een forecast. Bekijken van de inrichting van de administratie en verstrekken van bevindingen hierover. Opstellen van een functieprofiel voor de functie van hoofd Financiële Administratie en begeleiden van de selectieprocedure hiervoor. januari maart 2011 Opdrachtgever: Sint Anna Klooster, Eindhoven Functie: Interim-Controller Werkzaamheden: Opzetten, uitvoeren en analyseren van de interne controle inzake de verantwoorde productie van de geleverde zorg (deze verplichting wordt door de AWBZ opgelegd). Verantwoorden van deze bevindingen in de vorm van aanbevelingen en verbetervoorstellen aan het management. oktober januari 2010 Opdrachtgever: Dexcom, Den Bosch Functie: Interim-Controller Werkzaamheden: Begeleiden van het sluitingstraject van een 22-tal franchisewinkels welke voor eind 2010 gesloten dienen te worden. Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van deze winkels en de handhaving van de aangegeven deadlines. maart september 2010 Opdrachtgever: Quaron, Zwijndrecht Functie: Interim Financieel Manager Werkzaamheden: Leidinggeven en sturen van de afdeling Finance (5 fte). Zorgdragen voor een volledige en juiste administratie en een tijdige verslaglegging daarvan. Inwerken van de nieuwe financial manager en de assistent financial manager. Verantwoordelijk voor een optimaal cash-, werkkapitaal- en risicomanagement. Begeleiden van de budgetcyclus. Zorgdragen voor de budgetten en de (jaar)verslaglegging. Leggen van de nadruk vooral op het analyseren van de goederenbeweging en de daarbij behorende processen. Opzetten van een risicoanalyse. Doen van aanbevelingen en daar waar noodzakelijk aanpassen van processen.

3 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 3 van 7 februari april 2010 Functie: Medewerker Planning en Control Werkzaamheden: Ondersteunen van de afdelingen binnen de gemeente met het opstellen van de jaarrekening. juni januari 2010 Functie: Interim-Accountmanager Brainport Werkzaamheden: Zorgdragen voor het financieel beheer van de Brainport-projecten binnen de afdeling Strategie (de activiteiten van Brainport zijn gericht op de verdere uitbouw van Brainport Eindhoven/Zuidoost- Brabant/Nederland als toptechnologie regio). Informeren en adviseren van het management over de opzet van de regeling. Verschaffen van inzicht in de financiële situatie van het programma. Maken van een aanvullende analyse voor dit meerjarig programma ( ) en doen van aanbevelingen welke, samen met de financiële samenvatting, dienen ter voorbereiding van de eindevaluatie van het programma. november juni 2009 Functie: Interim-Accountmanager Subsidies Werkzaamheden: Uitvoeren en toetsen van het subsidiebeleid binnen de sector gebiedsgericht werken. Informeren en adviseren van het management over het gevoerde beleid en kritisch volgen van de toepassing van de verordening. Evalueren van de werkzaamheden. Verstrekken van adviezen en aanbevelingen ten aanzien van het gevoerde beleid. Bewaken van de budgetten van de diverse subsidies uitoefenen van een spilfunctie voor alle aan subsidie verbonden partijen. Geven van een workshop ter evaluatie van de subsidieregeling. juni november 2008 Opdrachtgever: Reinier van Arkel Groep, Vught Functie: Interim Financieel Consulent Werkzaamheden: Ondersteunen en adviseren van het management van het servicebedrijf op het gebied van financiële en economische vraagstukken. Opstellen van begrotingen. Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de begroting en interne budgettering. Ontwikkelen, verzorgen en analyseren van financiële managementrapportages voor het servicebedrijf. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en beschrijving van de administratieve organisatie van het servicebedrijf. Berekenen van tarieven van producten en diensten in samenwerking met de clustermanagers. Ondersteunen van het management van het servicebedrijf op diverse bedrijfseconomische terreinen. Uitvoeren van interne analyses en controles. Opstellen van financiële verantwoordingen. Neerleggen van verbetervoorstellen. Participeren in diverse overleggen en projecten op het financieel en economisch vakgebied januari mei 2008 Eurochem Holding, Zwijndrecht Functie: Interim Corporate Controller Werkzaamheden: Primair verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdig geconsolideerde financiële verslaglegging van de Quaron Groep. Maken van een analyse hierop. Signaleren van afwijkingen ten opzichte van het budget en de forecast. Verantwoordelijk voor het voeren van een juiste, volledige, tijdige financiële administratie van de holdingmaatschappijen Nederland, België en Frankrijk alsmede voor de administratieve ondersteuning van de group CFO in de uitvoering van de holding functies centrale treasury, fiscaliteit, juridisch en verzekeringen. Rapporteren aan de group CFO. Overdragen van de werkzaamheden aan de nieuwe corporate controller. Opleveren van de jaarrekening van Quaron Nederland.

4 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 4 van 7 april december 2007 Opdrachtgever: Quaron, Zwijndrecht Functie: Interim Financial Manager Werkzaamheden: Leidinggeven en sturen van de afdeling Finance (5 fte). Zorgdragen voor een volledige en juiste administratie en een tijdige verslaglegging daarvan. Verantwoordelijk voor een optimaal cash- en werkkapitaalmanagement en risicomanagement. Inwerken van de nieuwe financial manager en de assistent financial manager. Begeleiden van de budgetcyclus. Zorgdragen voor de budgetten en (jaar-) verslaglegging voor Quaron NV en haar onroerend goed maatschappijen. januari april 2007 Opdrachtgever: De Rooy Logistics, Geldrop Functie: Interim-Hoofd Financiële Administratie/Coördinator IT Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de jaarrekening van Inwerken van het nieuwe hoofd Financiële Administratie augustus januari 2007 De Rooy Logistics, Geldrop Functie: Hoofd Financiële Administratie/IT-Coördinator Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Verzorgen van de financiële rapportages en deze rapporteren aan de directie. Fungeren als vraagbaak voor de organisatie waaronder budgetteringsvraagstukken. Detailanalyses en het maken van ad hoc rapportages. Voorbereiden van de jaarrekening. Opleveren van het balansdossier. Optreden als gesprekspartner bij de accountantscontrole. Verzorgen van alle voorkomende aangiftes zoals LB, BTW en CBS, factureren. Voeren van de salaris-, debiteuren- en crediteurenadministratie. Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot kas, bank, giro, liquiditeiten en de activa-administratie. mei augustus 2004 Chita International Trading, Schijndel Functie: Controller Werkzaamheden: Adviseren van de directie in de te nemen beslissingen. Optreden als initiator van het nieuw op te zetten MT-overleg. Geven van invulling aan het beleid alsmede richting geven aan dit beleid. Ontwikkelen van managementinformatie. Controleren van de voorraadadministratie. Verzorgen van de periodieke rapportage en de aangifte BTW. Mede opstellen van de begroting. Beheren van de vaste activa. Leidinggeven aan afdeling Administratie welke uit 2 personen bestaat. januari januari 2003 Janssen Aannemersbedrijf, Eindhoven Functie: Hoofd Financiële Administratie Werkzaamheden: Adviseren van de directie bij het nemen van beslissingen. Mede geven van invulling aan het beleid. Geven van richting aan het beleid, verstrekken van managementinformatie aan de directie. Verzorgen van de complete administratie tot en met de jaarrekening. Onderhouden van contacten met accountants. Verzorgen van de financiële rapportage voor de directie en de holding. Implementeren van een nieuw administratief systeem. Coördineren van de invoering van de euro. Fungeren als auditor bij de ISO-certificering. Verder automatiseren van de financiële informatie en de administratie. Beheren van de verzekeringsportefeuille. Implementeren van een nieuwe kostenbewakingsstructuur. Fungeren als lid van het MT.

5 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 5 van 7 januari januari 2000 Lekkerland Nederland, Son Functie: Hoofd Financiële Administratie Werkzaamheden: Voeren van de complete administratie van debiteuren, crediteuren, bankverwerking en intercompany afstemmingen in samenwerking met 2 medewerkers. Financieel verslagleggen aan de controller en de financieel directeur. Verzorgen van de aangifte LB, BTW en de sociale verzekeringspremies. Waarnemen van de salarisadministratie. Centraliseren van 7 naar 3 distributiecentra waarbij in de administratie van het hoofdkantoor de administraties van de 3 overgebleven distributiecentra zijn geïntegreerd. Uniform overzetten van alle administraties naar hetzelfde financiële pakket SAP Fico. Optreden als lid van de projectgroep die SAP bij Lekkerland Nederland heeft geïmplementeerd. Zitting nemen in de werkgroep die toezicht houdt op het kostenverloop voor de complete organisatie en voorstellen doet om besparing te realiseren. januari januari 1997 CHV/Agrorama, Veghel Functie: Administrateur Werkzaamheden: Voeren van de administratie van de eigen winkels die onder een franchiseformule worden opgezet onder de paraplu van Agrorama. Onderhouden van diverse contacten met franchisers met betrekking tot betalingsachterstanden. Uitvoeren van kascontroles. Opzetten van procedures van bestellingen van goederen tot inventarisaties. Maandelijks financieel rapporteren aan directie en de interne accountantsdienst (pakket FINPAK). januari januari 1996 CHV/Agrorama, Veghel Functie: Teamleider Financiële Administratie Werkzaamheden: leidinggeven aan een 3-tal medewerkers die de totale verwerking van de kosten- en verkoopfacturen. Het betalingsverkeer naar de crediteuren en de bewaking van de debiteuren verzorgen. Maandelijks controleren van het grootboek en de intercompany afstemmingen leidend tot een financiële rapportage naar de directie en de interne accountantsdienst. januari januari 1994 CHV/Agrorama, Veghel Functie: Teamleider Verkoopadministratie Werkzaamheden: Leidinggeven aan een 3-tal medewerkers die werkopdrachten van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van landbouwmachines en -installaties verwerken. Omzetten van rapporten aan de directie. Bewaken van de voortgang van de projecten. januari januari 1991 CAV De Dommel, Oirschot Functie: Administratief Medewerker Werkzaamheden: Aannemen en verwerken van bestellingen van mengvoeders van beren. Verwerken en controleren van de voorraden. Afstemmen van rekening-courantverhoudingen. Verzorgen van de debiteurenen crediteurenadministratie. Opleiding HEAO-Bedrijfseconomie (2007) SPD (diverse certificaten behaald, 2001) MBA (1990) MEAO (1986) MAVO (1983) Trainingen & Cursussen Communicatietraining Nieuwe Professional Proof (2010) Access voor Gevorderden (2010) SAP Fico Training (2009) Communicatietraining (2007) Effectief Leiderschap (2007)

6 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 6 van 7 Softwarekennis SAP; Exact; Navision; Excel; Kraan Bouwcomputing; Word; PowerPoint; Axi Finance; Axi Discoverer; Sagem; Deccade; Cognos; Access Talenkennis Nederlands: Goed in woord en geschrift Engels: Voldoende in woord en geschrift Wat wil Marco Marco is op zoek naar een opdracht waar hij zelfstandig taken kan uitvoeren en hij een spil kan zijn voor de organisatie. Hij wil graag zijn kennis zoveel mogelijk verbreden om een nog betere gesprekspartner te kunnen zijn. Onze opdrachtgevers zijn erg te spreken over Marco. Hij is een zeer harde werker en wordt snel in het team opgenomen. Op het oog is Marco rustig, maar hij weet heel goed zijn mannetje te staan. Ook kan hij goed omgaan met weerstand en wederzijdse belangen. Als Experis Expert is Marco inzetbaar op een zo breed mogelijke functie binnen de financiële wereld. Marco heeft een voorkeur voor een informele organisatie. Qua branches heeft hij een brede interesse. Marco is per direct beschikbaar voor 40 uur per week. De drijfveren van Marco Experis streeft ernaar om de persoonlijke koers van de professional en de organisatiekoers met elkaar te verbinden. Daarom gaan we in een persoonlijk gesprek op zoek naar de drijfveren van de kandidaat. Hieronder vind je de belangrijkste drijfveren van Marco: zelfrealisatie gelijkwaardigheid netwerkomgeving De mate waarin je in staat bent om in je werk het beste uit jezelf te halen en voor persoonlijke groei zorgt De mate waarin je je bewust bent van je waarde en betekenis voor de organisatie waarvoor je werkt en synergie zoekt tussen organisatiedoelstellingen en je individuele doelen De mate waarin je actief kennis en informatie deelt met en verbinding creëert tussen, mensen en organisaties met als doel de groei van de eigen organisatie Aanvullende informatie op:

7 Professionalschets Marco van de Donk Pagina 7 van 7 Voorwaarden Experis Wat betreft de financiële vergoeding voor onze diensten geldt het volgende: No cure, no pay: Pas wanneer u besluit om een door Experis aangedragen kandidaat in te zetten, bent u aan Experis een vergoeding verschuldigd, eerder niet. Op dit voorstel zijn de Algemene Voorwaarden van Experis van toepassing. Contactpersoon Experis Muriel Keuning