Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG VIVANCE GV 3100 VPS/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG VIVANCE GV 3100 VPS/1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918473"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: waarden liggen onder 3 watt. NTSC-weergave Met de videorecorder kunt u opnamen in NTSC-standaard weergeven. 4 INSTALLATIE EN VEILIGHEID Deze videorecorder is bestemd voor het ontvangen, het opnemen en het weergeven van beeld- en geluidssignalen. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Als u de videorecorder heeft blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door het toestel van een koud in een warm vertrek te brengen, dient u de videorecorder op het stroomnet aan te sluiten en ten minste twee uren zonder cassette erin te laten staan. De videorecorder is bestemd voor gebruik in droge ruimtes. Als u het toestel toch buiten wilt gebruiken, moet u er in ieder geval voor zorgen dat het toestel beschut is tegen vocht (regen, waterdruppels). Stel de videorecorder en de cassette niet bloot aan vocht. Zet de videorecorder op een vlakke en harde ondergrond. Leg geen voorwerpen (bijvoorbeeld kranten) op de videorecorder en geen kleedjes of iets dergelijks onder de videorecorder. Zet de videorecorder niet vlakbij de verwarming of in de volle zon. Dit kan de koeling verstoren. Houd de videorecorder uit de buurt van magnetische velden (bijvoorbeeld luidsprekerboxen). Steek geen vreemde voorwerpen in de cassetteschacht van de videorecorder; hierdoor zou de hoogwaardige mechaniek kunnen worden beschadigd. Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen (vazen of iets dergelijks) op de videorecorder. Deze kunnen omvallen en de vloeistof kan voor gevaarlijke situaties wat betreft de elektriciteit zorgen. Onweer vormt een bedreiging voor alle elektrische apparatuur. Ook als de videorecorder uitgeschakeld is, kunnen door blikseminslag in het stroomnet en/of de antenneleiding beschadigingen optreden. Trek daarom altijd de net- en de antennestekker uit het stopcontact als het onweert. Maak de videorecorder in geen geval open. Schade die is ontstaan door het ondeskundig omgaan met de installatie, valt niet onder de garantie. C C 2h P P Krieg im Balkan P P P NEDERLANDS 5 IN EEN OOGOPSLAG De voorkant van de videorecorder P A Schakelt de videorecorder in standby en uit (low-power en standby). Beëindigt alle functies van de bandaandrijving; schuift de cassette uit. Start de weergave. IN II G *P PÜ Pauze bij opname, stilstandbeeld bij weergave. Start de opname. Kiest een lagere zender. Kiest een hogere zender. Bij weergave: beeldzoekfunctie vooruit; Na stop: band vooruitspoelen. Bij weergave: beeldzoekfunctie achteruit; Na stop: band terugspoelen. 6 IN EEN OOGOPSLAG De achterkant van de videorecorder AV1 (EURO AV) Ä Antenne-aansluiting (van de huisantenne). Antenne-aansluiting (naar het televisietoestel). Euro/AV-aansluiting (naar het televisietoestel). Netkabel naar het stopcontact. Ö AV 1 (EURO AV) Ü NEDERLANDS 7 IN EEN OOGOPSLAG De afstandsbediening Hier vindt u de belangrijkste functies van de afstandsbediening. Hoe u de toetsen moet bedienen, is beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing. Richt de afstandsbediening op de videorecorder. Schakelt de videorecorder in standby en uit (low-power en standby) Schakelt de videorecorder vanuit standby in; cijfertoetsen voor het invoeren van verschillende gegevens,» 0 «kiest programmaplaats»a I «. Toets zonder functie. Hiermee verschijnt informatie over functie en speelduur op het beeldscherm van het televisietoestel. Wist gegevens, activeert ingevoerde gegevens, zet de weergave van de speelduur op»0 : 0 0 : 0 0 «. Hiermee schakelt u de luidsprekers van het televisietoestel uit en weer in. Schakelt naar het hoofdmenu en weer terug naar het televisiebeeld. Toets zonder functie. Kiezen zenders,» + «omhoog,» «omlaag; kiezen in de menu's verschillende functies. Roept gegevens op, bevestigt gegevens en legt deze vast. Hiermee kunt u in de menu's diverse functies selecteren. Toets zonder functie. Door deze toets kort in te drukken, wordt de TIMER-opname geactiveerd; door langer indrukken wordt de TIMER-opname gedeactiveerd. Digital FX OSD Clear Digital FX Timer/SV OSD SP/LP Timer on Clear Dub d Index Monitor Audio i Timer/SV + OK Tele Pilot 92 V SP/ LP Timer on 8 IN EEN OOGOPSLAG G II Start de opname. Pauze bij opname, stilstandbeeld bij weergave. Beëindigt alle functies van de bandaandrijving en schakelt de videorecorder op "Stop". Start de weergave. Beeldzoekfunctie achteruit bij weergave; band terugspoelen in "stop". Beeldzoekfunctie vooruit bij weergave; Band vooruitspoelen in "stop". Timer/SV I Digital FX OSD Clear Monitor TV SP/LP Timer on Toets zonder functie. Schakelt de afstandsbediening van de bediening van uw videorecorder om op de bediening van een televisietoestel, de mogelijkheden zijn vanaf pagina 38 beschreven. Schakelt een blauwe achtergrond bij de menu's. Activeert de INDEX-zoekfunctie. Toets zonder functie. Dub Dub Index Index Monitor Audio Audio Tele Pilot 92 V NEDERLANDS 9 AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN Antenne, televisietoestel en netkabel aansluiten TV R L R AV1 AV2 3 1 AV1 (EURO AV) Steek de antennekabel van de huisantenne in de antenneaansluiting»ä«van de videorecorder. AV1 (EURO AV) 2 Steek de meegeleverde antennekabel in de aansluiting»ö«van de videorecorder en in de antenne-aansluiting van het televisietoestel. 3 Steek een standaard EURO-AVkabel in de aansluiting AV1 (EURO AV)»AV 1 (EURO AV)«van de videorecorder en in de aansluiting AV 1 van het televisietoestel. 4 Steek de stekker van de netkabel in het stopcontact. De videorecorder is nu klaar voor gebruik (stand-by). Voorzichtig: De videorecorder is alleen volledig van het stroomnet afgesloten als u de netstekker uit het stopcontact hebt gehaald. 10 AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN Batterijen in de afstandsbediening plaatsen 1 Druk op de markering op het klepje van het batterijvak om het klepje eraf te halen. 2 Let bij het plaatsen van de batterijen (type Mignon, b.v. LR 6 of AA, 2 x 1,5 V) op de polen, die onderin het vakje aangegeven zijn. Aanwijzing: Als de videorecorder niet meer goed op de afstandsbediening reageert, kunnen de batterijen leeg zijn. Lege batterijen moet u onmiddellijk verwijderen. Voor schade die ontstaat door uitgelopen batterijen, stelt GRUNDIG zich niet aansprakelijk. Milieutip Indien bij het door u in gebruik genomen apparaat batterijen of batterijpacks zijn geleverd, geldt het volgende: Om te voorkomen dat er mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen, dienen batterijen en batterijpacks, na het beëindigen van de levenscyclus niet te worden weggegooid, maar te worden ingeleverd als klein chemisch afval.

3 Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Videorecorder inschakelen en uitschakelen (energiezuinige modus) 1 Schakel de videorecorder met» «in. 2 Schakel de videorecorder in gereedheid (stand-by) met» «. De videorecorder is nu klaar voor gebruik (stand-by), op de display is de tijd zichtbaar. De videorecorder is nu uitgeschakeld, de tijd wordt niet meer op de display aangegeven en de LED» «brandt. De videorecorder verbruikt nu minder dan 3 watt. Aanwijzing: De videorecorder kan niet worden uitgeschakeld, als er TIMER-opnamen geprogrammeerd zijn. 11 NEDERLANDS 3 Schakel de videorecorder uit met» «. INSTELLINGEN Videorecorder en televisietoestel aanpassen Deze instelling is niet noodzakelijk, als de videorecorder en het televisietoestel door middel van een EURO-AV-kabel met elkaar verbonden zijn. 1 Schakel het televisietoestel in. 2 Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave via de antennekabel. 3 Zoek op het televisietoestel op de UHF-band, tussen kanaal 21 en kanaal 69, een "vrij" kanaal, waarop geen televisiezender uitzendt (alleen sneeuw op het beeldscherm en ruis). Bij veel televisietoestellen wordt het kanaalnummer weergegeven. 4 Sla het kanaalnummer van het "vrije" kanaal op uw televisietoestel op. 5 Schakel de videorecorder met» «stand-by (de indicatie» «aan de videorecorder brandt, houdt vervolgens»i«lang ingedrukt. Aanduiding op de videorecorder bijv.» C H 2 7 «. 6 Stel het kanaal (in het voorbeeld kanaal 29) in met» * P Ü «op de videorecorder tot op het beeldscherm van het televisietoestel het "testbeeld" van de videorecorder verschijnt. 7 Als de beeldkwaliteit van het "testbeeld" goed is, beëindigt u de instelling met»i«. De videorecorder schakelt naar stand-by. Aanwijzingen: Stelt de kwaliteit van het "testbeeld" u niet helemaal tevreden of is de kwaliteit van één of meerdere zenders verslechterd, dan moet u op het televisietoestel een ander "vrij" kanaal zoeken. Daartoe herhaalt u de instellingen van de punten 1 tot en met 5. De zender van de videorecorder kan uitgeschakeld worden, zie paragraaf "Zender van de videorecorder uit-/inschakelen" op pagina INSTELLINGEN Zenders instellen automatisch (met ATS euro plus) De videorecorder heeft een eigen ontvangelement. Dankzij dit element kan de videorecorder onafhankelijk van het televisietoestel zenders ontvangen en registreren. Daarom moet u de kanalen van de zenders op de videindig de weergave met» I «. Tele Pilot 92 V 5 Schuif de cassette uit met» I «op de videorecorder. * Stilstandbeeld met stoorpatroon 15 NEDERLANDS WEERGAVE Extra weergavefuncties Informatie oproepen OSD 1 Roep informatie op met»osd«. Weergave op het beeldscherm van het televisietoestel: de zender;»used«de verstreken speeltijd van de band;»rem«de resterende speeltijd;»0:00:00«de bandaanduiding in uren, minuten en seconden; de datum en de tijd. Op het display van de videorecorder kan de informatie na elkaar met»ok«weergegeven worden; De bandaanduiding kan met»clear«op» 0 : 0 0 : 0 0 «worden gezet. OSD 2 Schakel de informatie uit met»osd«. Cassette vooruit-/terugspoelen 1 Zet de videorecorder stop met» I «. 2 Spoel de cassette terug met» «, vooruit met» «. Slow motion 1 Druk tijdens het stilstandbeeld (weergave/pauze) langere tijd op»ii «. 2 Verander de snelheid van de slow motion met» «of»«. 3 Druk op» «om terug te keren naar weergave. Stilstaande beelden stap voor stap doorlopen 1 Druk tijdens het stilstandbeeld (weergave/pauze) herhaaldelijk op»ii «. 2 Druk op» «om terug te keren naar weergave. 16 WEERGAVE Kwaliteit van stilstaand beeld verbeteren P 1 Tijdens het stilstaande beeld (weergave/pauze) kunt u met» * P Ü «aan de videorecorder of met»+«of» «op de afstandsbediening het beeld zodanig instellen dat het er volgens u het beste uitziet. 2 Druk op» «om terug te keren naar weergave. Aanwijzing: De functie stilstaand beeld wordt na een tijdje automatisch door de videorecorder uitgeschakeld. Beeldstoringen verhelpen (instelling van de spoorpositie) 1 Stel tijdens de weergave met» + «of» «het beeld zodanig in dat het er volgens u het beste uitziet. Deze instelling blijft behouden tot u de cassette uit de videorecorder haalt. 2 Door de toetsen» * P Ü «op de videorecorder gelijktijdig P in te drukken, schakelt u naar "middelste" spoorpositie. Automatische beeldverbetering (ACC Plus) Sommige cassettes die op een andere videorecorder zijn bespeeld, zijn wat betreft beeld en geluid van een slechte kwaliteit. Dat ligt niet aan uw videorecorder! 1 Stel tijdens de weergave het beeld in met» «(zachter) of»«(scherper). Clear 2 Druk op»clear«zolang het menu op het scherm verschijnt, om terug te keren naar de middenpositie. Weergave van NTSC-opnamen Bij de weergave van NTSC-opnamen schakelt de videorecorder automatisch over op dit systeem. Aanwijzingen: Bij NTSC-weergave is geen perfect stilstaand beeld mogelijk. 17 NEDERLANDS WEERGAVE Continuweergave Bij deze functie wordt de bandinhoud vanaf het begin van de band tot aan de bandpositie»0:00:00 «weergegeven. Daar spoelt de videorecorder de cassette automatisch terug naar het begin en begint hij opnieuw met de weergave. Continuweergave activeren 1 Start de weergave met» weer met» OSD«. «en geef de bandaanduiding 2 Zet de bandaanduiding op de gewenste bandpositie met de toets» Clear «op» 0 : 0 0 : 0 0 «. 3 Roep het hoofdmenu op met»i«. Het hoofdmenu verschijnt. 4 Kies de regel» SERVICE«met» + «of» «en activeer deze SERVICE PIN8-CONTROL KINDERSLOT BANDLENGTE I CONTINUE-PLAY RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT C 21 UIT ---- met» OK «. Het menu» SERVICE«verschijnt.

4 5 Kies de regel» CONTINUE-PLAY«met» + «of» «. 6 Activeer de continuweergave met» «of»«(weergave» AAN«) en bevestig met» OK «. De band wordt tot het begin gespoeld. Daar begint de weergave. De toetsen aan het toestel en aan de afstandsbediening (uitzondering: toets»i«) hebben tijdens de continuweergave geen functie. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT Continuweergave uitschakelen 1 Roep het menu» SERVICE«op met»i«. 2 Schakel de continuweergave uit met» «of»«(weergave» UIT«) en bevestig met» OK «. 18 ZOEKFUNCTIES Doelloop Met dit zoeksysteem kunt u de cassette automatisch terugspoelen tot bandpositie» 0 : 0 0 : 0 0 «. 1 Start de weergave met» «. 2 Kies de bandaanduiding met de toets» OSD«. 3 Zet de bandaanduiding op de gewenste bandpositie met de toets» Clear«op» 0 : 0 0 : 0 0 «. 4 Druk tijdens de weergave achtereenvolgens op» Index«en» 0«om terug te spoelen naar de markering op de band. De band wordt tot de markering teruggespoeld, de weergave wordt voortgezet. Opnamen vinden met het Video Index Search System (VISS) Dit zoeksysteem maakt het mogelijk om het begin van al uw eigen opnamen precies en snel terug te vinden. De daartoe benodigde "markeringen" worden automatisch bij het begin van elke eigen opname op de band gezet. 1» Index«indrukken. 2 Kies met» «of» «de gewenste "markering" (bandpositie). Display:» INDEX SEARCH«, de band wordt tot het begin van de gekozen bandpositie gespoeld. Daar begint de weergave; of een keer» «of» «indrukken. Display:» INTRO-SCAN«. De band wordt naar de volgende "markering" gespoeld, de videorecorder schakelt voor korte tijd op weergave, daarna wordt de band naar de volgende "markering" gespoeld. 19 NEDERLANDS OPNAME Twee opnamemogelijkheden: Uw videorecorder beschikt over twee verschillende mogelijkheden om programma's op te nemen: 1 Direct, d.w.z. u stemt de videorecorder af op de gewenste zender en start direct met opnemen. 2 Op een later tijdstip door invoeren van de gegevens voor het gewenste televisieprogramma. Bij mogelijkheid 2 kunt u de opnamegegevens voor zes programma's binnen een jaar invoeren, of programma's dagelijks of wekelijks op dezelfde tijd opnemen. Het Video-Programmeer-Systeem (VPS/PDC) De besturing door middel van dit systeem garandeert bij opname op een later tijdstip dan gepland, dat het programma altijd volledig wordt opgenomen. Veel omroepen zenden een extra signaal (VPS/PDC-signaal) uit, dat het begin en de duur van elk televisieprogramma markeert. Het is daarom belangrijk, dat bij het programmeren van de videorecorder de in- en uitschakeltijden tot op de minuut nauwkeurig worden ingevoerd. Als televisieprogramma's worden gewijzigd of verschoven, worden er in de programma-overzichten aparte VPS/PDCtijden aangegeven, die in plaats van de normale begintijden moeten worden ingevoerd. Bij omroepen die geen VPS/PDC-signaal uitzenden, wordt de opname alleen door de inschakeltijd gestart en alleen door de uitschakeltijd beëindigd. Het is hiervoor niet van belang of het VPS/PDC-signaal wordt bevestigd of gewist. Als u op één dag meerdere televisieprogramma's wilt voorprogrammeren, moet u beslissen welk programma u volledig wilt opnemen als u denkt dat de uitzendtijden zouden kunnen worden verschoven. 20 OPNAME Direct opnemen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Digital FX Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. Schuif een cassette met voldoende speelduur en intact plaatje (cassette is niet geblokkeerd) zover in het cassettevak tot deze er automatisch wordt ingetrokken. Aanduiding op de recorder:» ß «(cassettesymbool). OSD Clear Timer/SV Bediening 1 Kies» + «of»* P Ü «of» «voor het opnemen van het gewenste programma. SP/LP Timer on 2 Start de opname, houd de toets»g«daartoe langer ingedrukt. 3 Kies de opnamepauze met de toets» I I «. Dub Index Audio Monitor Aanwijzing: Tijdens opnamepauze kunt u naar een andere televisiezender schakelen. 4 Beëindig de opname met» I «. 5 Band terugspoelen met»» Tele Pilot 92 V «, band vooruitspoelen met «. «op de videorecorder. 6 Schuif de cassette uit met» I 21 NEDERLANDS OPNAME Uitschakeltijd invoeren 1 Tijdens de opname voert u de gewenste uitschakeltijd in met»g«in stappen van 30 minuten; of met» + «of» «kunt u de uitschakeltijd invoeren in stappen van 1 minuut. De uitschakeltijd is enkel op het beeldscherm van het televisietoestel te zien. Op de videorecorder brandt de TIMER-weergave» «, de videorecorder schakelt bij het bereiken van deze tijd automatisch uit. Opnamen naadloos achter elkaar zetten (Assemble) Door deze functie verkrijgt u naadloze overgangen tussen de opnamen zonder stoorzones. 1 Zoek tijdens de weergave het eind van de scène, waaraan de nieuwe opname moet worden toegevoegd. Druk op deze positie op»ii «. 2 Schakel de videorecorder met»g«op opname-pauze. 3 Voer de gewenste televisiezender in met» + «of»* P Ü «of» 0...9«en start de nieuwe opname met»g«. 22 OPNAME Later opnemen door invoeren van de gegevens van het gewenste televisieprogramma Aanwijzingen: De tijd en de datum van de videorecorder moeten correct ingesteld zijn. Als alle TIMER-posities bezet zijn, moet u een TIMER-positie wissen, zie hoofdstuk "Opnamegegevens wissen", op pagina 26. De bediening kan op elk moment met»i«worden afgebroken. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. Schuif een cassette met voldoende speelduur en intact plaatje (cassette is niet geblokkeerd) zover in het cassettevak tot deze er automatisch wordt ingetrokken. Is de videorecorder klaar voor gebruik, dan dient u»timer on«langer in te drukken. Voorbeeld Aanwijzing: De gegevens voor datum, programmaplaats, in- en uitschakeltijd kunt u ook invoeren met» + «of» «, met»«schakelt u naar de volgende invoerregel.

5 In het voorbeeld vindt u een beschrijving van het invoeren van gegevens met de cijfertoetsen» «. DATUM --/----/----/----/----/----/--- PR START --:---:---:---:---:---:-- STOP --:---:---:---:---:---:-- * - 1 Begin de instelling met» i«. Het hoofdmenu verschijnt. OK :DRUK IN INFO :EXIT 2 Activeer regel» TIMER«met» OK«. Het menu»timer«verschijnt. * - De huidige datum wordt aangegeven. 4 Bevestig de datum (DATUM) met»«, of voer de gewenste datum met» «in vier cijfers in. <> :KIES 0-9 :DATA :WISSEL INFO :EXIT 23 NEDERLANDS DATUM PR START STOP 01/ : : - --/ :-- --:---/ :-- --:---/ :-- --:---/ :-- --:---/ :-- --:-DATUM: DAG/MAAND 3 Begin de invoer van gegevens met» OK«. OPNAME 5 Als u wilt dat een programma "dagelijks" of "wekelijks" op dezelfde tijd wordt opgenomen, dient u met» + «of» «de aanduiding»d«(dagelijks) of» W «(wekelijks) te kiezen. De indicatie» «betekent dat de opname één keer wordt uitgevoerd. Invoer met»«bevestigen. Aanwijzing: De functie "dagelijks" is voor opnamen op zaterdag en zondag niet mogelijk. DATUM PR 01 / / / / / /--- -PR :NED2 START --:---:---:---:---:---:-0-9 STOP --:---:---:---:---:---:-- * - <> :KIES :DATA :WISSEL INFO :EXIT 6 Voer de zender (PR) in met twee cijfers van» «. 7 Voer de inschakeltijd (START) in met vier cijfers van DATUM 01 / 02 --/----/----/----/----/--- PR START 19: ---:---:---:---:---:-0-9 STOP --:---:---:---:---:---:-- * -» «. 8 Voer de uitschakeltijd (STOP) in met vier cijfers van» «. <> :KIES :DATA :WISSEL INFO :EXIT 9 Schakel de VPS/PDC-besturing uit (indien niet gewenst), hiervoor met»«de aanduiding» «markeren en met» + «of» «VPS uitschakelen. De aanduiding» «betekent opname met VPS. * DATUM 01/02--/----/----/----/----/--- PR START 19:30 --:---:---:---:---:-- STOP 20:15 --:---:---:---:---:-- * * * - 10 Bewaar de opnamegegevens met» OK «. Op het beeldscherm verschijnt weer het menu»timer«. 11 Voor volgende opnamen herhaalt u de bediening vanaf punt 3, of beëindig de bediening met» i«. :KIES OK :DRUK IN INFO :EXIT 12 Maak de videorecorder met» Timer on«klaar voor opname. videorecorder is nu klaar voor opname. 24 OPNAME Opnamegegevens controleren, wijzigen, wissen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Maak de videorecorder met»timer on«klaar voor opname. 4 Bewaar de opnamegegevens met» OK «. 5 Schakel het menu»timer«uit met» i«. Het menu»sorteren KANALEN«verschijnt. de achtergrond van het menu verschijnt de actuele zender. Het menu» VERWIJDEREN«verschijnt. 2 Kies de zender die u wenst te wissen met behulp van» + «en markeer deze met» OK«. :KIES OK :DRUK IN INFO:EXIT 3 Wis de zender met» Clear«. 4 Beëindig de instelling met» i«. Namen van de zenders invoeren SORTEREN KANALEN VERPLAATSEN VERWIJDEREN NAAM 1 Kies de regel» NAAM«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. Het menu»naam«verschijnt. 2 Kies de programmaplaats waarvoor u een naam wenst in :KIES OK :DRUK IN te voeren met behulp van» + «en bevestig uw keuze met» OK «. INFO:EXIT 3 Voer tekens in met» + «of» «, markeer de volgende positie met» «of»«en herhaal de invoer voor de resterende posities (max. 5 posities). 4 Bewaar de instelling met» OK «. 5 Beëindig de instelling met» i«. Zenders opnieuw instellen De ATS-zoekloop kan opnieuw uitgevoerd worden. Dit kan handig zijn bij het veranderen van woonplaats. Houd er rekening mee dat alle opgeslagen zenders gewist worden. 1 Roep het hoofdmenu op met»i«. SERVICE PIN8-CONTROL KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY RF-CHANNEL I ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT C 21 START Kies de regel» SERVICE«met» + «of» «en activeer met 3 Kies de regel» ATS-RESTART«met» + «of» «. 4 Kies de weergave» START«met» «of»«en bevestig uw keuze met» OK «. De verdere bediening gebeurt op een gelijkaardige manier zoals beschreven in het hoofdstuk "Automatische instelling", pagina 13, vanaf pt. 2. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 29 NEDERLANDS» OK «. SPECIALE INSTELLINGEN Zenders "overslaan" Deze functie activeert u, als u bij het stapsgewijs verderschakelen van de programmaplaatsen met» + «of» «één of meer programmaplaatsen wilt overslaan. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. MENU TIMER MODE INSTALLATIE SERVICE Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i«. INFO:EXIT : KIES OK :DRUK IN 2 Kies de regel»installatie«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. I VOORK.KAN. NED1 01 KANAAL C06 FYNAFSTEMMING SKIP UIT COLOR AUTO 3 Activeer de regel»kanaalvoorkeuze«met» OK «. 4 Activeer de regel»kanaalvoorkeuze«met» OK «. Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de zenderinstelling, de regel»voork.kan.«is gemarkeerd. <> 0-9 :DATA :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 5 Kies met» «of»«de programmaplaats die moet worden "overgeslagen". 6 Kies de regel»skip«met» + «of» «. VOORK.KAN. NED1 01 KANAAL C06 FYNAFSTEMMING AAN AAN I SKIP COLOR AUTO 7 Kies» AAN«met» «. 8 Sla de instelling voor deze programmaplaats op met» OK «. <> :KIES OK :DRUK IN <> 9 Beëindig de instelling met» i«.

6 Aanwijzing: Om ervoor te zorgen dat de programmaplaatsen weer kunnen worden gekozen, dient u de instelling te herhalen en bij punt 7»UIT«te kiezen met»«. :WISSEL INFO:EXIT 30 SPECIALE INSTELLINGEN Nieuwe zenders instellen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i«. IVOORK.KAN. KANAAL FYNAFSTEMMING SKIP COLOR SKY 20 C 46 UIT AUTO <> 2 Kies de regel»installatie«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. 3 Activeer de regel»kanaalvoorkeuze«met» OK «. 4 Activeer de regel»kanaalvoorkeuze«met» OK «. Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de zenderinstelling, de regel»voork.kan.«is gemarkeerd. Aanwijzing: Als de actuele zender de instelling stoort, drukt u op» Dub«. Het menu krijgt nu een blauwe achtergrond. :DATA :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 0-9 IVOORK.KAN. KANAAL FYNAFSTEMMING SKIP COLOR C 00 5 Kies met» «of»«of» «de gewenste programmaplaats, waarop de nieuwe zender moet worden opgeslagen. UIT AUTO <> 6 Kies de regel»color«met» + «of» «en kies de beno:data :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 0-9 digde televisiesysteem (»PAL«,»AUTO«of»MESECAM«) met» «of»«. 7 Kies de regel» KANAAL«met» + «of» «. Omschakelen van normale kanalen (aanduiding:»c«) naar speciale of hyperbandkanalen (aanduiding:»s«) of naar speciale kanalen (aanduiding:»e«) en weer terug met»monitor«. IVOORK. KAN. KANAAL FYNAFSTEMMING SKIP COLOR C 49 UIT AUTO <> 8 Voer het kanaalnummer van de zender in met twee cijfers van» «; of start de zoekloop met» «of»«. 9 Stel de zender (indien nodig) fijn af. Kies daarvoor met MON. : C/S/E 0-9 : DATA :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT» + «of» «de regel» FYNAFSTEMMING«en wijzig de instelling met» «of»«. 10 Kies met» + «of» «de regel»skip«en kies met»uit«. 31 NEDERLANDS SPECIALE INSTELLINGEN 11 Sla de instelling voor deze programmaplaats op met» OK «. De cursor springt naar de regel»voork.kan.«, de volgende programmaplaats verschijnt op het beeldscherm. Aanwijzing: Wilt u nog meer zenders instellen, herhaal dan de punten 5 t/m 11. IVOORK. KAN. KANAAL FYNAFSTEMMING SKIP COLOR C 00 UIT AUTO <> :DATA :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT Sluit de instelling af met» i«. Zender van de videorecorder uit-/inschakelen Als er veel televisiezenders worden aangeboden, die uw videorecorder in het UHF-gebied tussen kanaal 21 en 69 ontvangt, kunnen er beeldstoringen optreden tijdens het gebruik van de recorder. Als de zender van de videorecorder wordt uitgeschakeld, dienen de recorder en het televisietoestel met een EURO-AV-kabel op elkaar aangesloten te zijn (zie paragraaf "Aansluiten en voorbereiden" op pagina 10). Zender van de videorecorder uitschakelen 1 Roep het hoofdmenu op met»i«. SERVICE PIN8-CONTROL KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY I RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT UIT UIT Kies de regel» SERVICE«met» + «of» «en activeer met» OK «. Het menu» SERVICE«verschijnt. 3 Kies de regel» RF-CHANNEL«met» + «of» «. 4 Schakel de zender van de videorecorder uit met» «of»«(aanduiding:» UIT«) en bevestig met» OK «. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT Zender van de videorecorder inschakelen 1 Roep het hoofdmenu op met»i«. SERVICE PIN8-CONTROL KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY I RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT C21 UIT Kies de regel» SERVICE«met» + «of» «en activeer met» OK «. Het menu» SERVICE«verschijnt. 3 Kies de regel» RF-CHANNEL«met» + «of» «. 4 Schakel de zender van de videorecorder in met» «of»«(aanduiding bijvoorbeeld:» C 21«) en bevestig met» OK «. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 32 TIJD EN DATUM INSTELLEN Tijd en datum automatisch actualiseren Als op programmaplaats 1 van de videorecorder een zender met teletekst is ingesteld, actualiseert de videorecorder hiermee de "interne" klok. Dit actualiseren vindt dagelijks plaats tussen 3 uur en 6 uur. Daardoor herkent de videorecorder ook zomer- en wintertijd. Tijd en datum handmatig instellen 1 Zet het televisietoestel aan en kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. 2 Roep het hoofdmenu op met» i«. KLOK TIJD DATUM JAAR 12: / * 3 Kies de regel»installatie«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. 4 Kies de regel»klok«met» + «of» «en activeer deze <> 0-9 :DATA :WISSEL INFO :EXIT :KIES met» OK «. Het menu»klok«verschijnt, de aanduiding»tijd«is gemarkeerd. 5 Voer de tijd in met» «met vier cijfers. KLOK TIJD DATUM JAAR 12:00 10/5 00 * 6 Voer de datum in met» «met vier cijfers. 7 Voer het jaar in met» «met twee cijfers. Aanwijzing: De indicatie» «duidt op de automatische actualisering van de tijd. Om deze functie uit te schakelen, kiest u met»«de aanduiding» «. Met» + «of» «schakelt u de functie uit (aanduiding» «). <> 0-9 :DATA :KIES :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT * * 8 Beëindig de instelling met» OK «. 33 NEDERLANDS BIJZONDERHEDEN Bijzonderheden in het menu»mode«kiezen 1 Zet het televisietoestel aan en kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder.

7 2 Schakel de videorecorder met» «in. I OSD-MODE VCR NO. NTSC PB AUTO POWER OFF COLOR AUTO 1 PAL TV UIT AUTO 3 Roep het hoofdmenu op met» i«. 4 Kies de regel» MODE«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. Het menu»mode«verschijnt. :KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 5 Kies uit het menu»mode«de gewenste functie. Voor de verdere bediening verwijzen wij u naar de volgende hoofdstukken, telkens vanaf punt 1. I OSD-MODE VCR NO. NTSC PB AUTO POWER OFF COLOR UIT 1 PAL TV UIT AUTO Beeldscherminformatie activeren of deactiveren (OSD On Screen Display) 1 Kies de regel» OSD-MODE«met» + «of» «. 2 Kies» UIT«,» AUTO«of» AAN«met» «of»«en bevestig uw keuze met» OK «. :KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 3 Beëindig de instelling met» i«. Automatische uitschakeling activeren OSD-MODE VCR NO. NTSC PB I AUTO POWER OFF COLOR UIT 1 PAL TV UIT AUTO Als de automatische uitschakeling is geactiveerd, schakelt de videorecorder na 3 uren automatisch uit. 1 Kies de regel»auto POWER OFF«met» + «of» «. 2 Kies»3 HR«of»UIT«met» «of»«en bevestig de keuze met» OK «. :KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 34 BIJZONDERHEDEN NTSC-weergave Met deze instelling kiest u de kleurennorm van de cassetteweergave voor het aangesloten televisietoestel op aansluiting»av 1 (EURO AV)«. Kies de instelling PAL-TV voor een PALtelevisietoestel of de instelling NTSC voor een multinorm-televisietoestel. OSD-MODE VCR NO. I NTSC PB AUTO POWER OFF COLOR UIT 1 PAL TV UIT AUTO 1 Kies de regel» NTSC PB«met» + «of» «. :KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 2 Kies» PAL-TV«met» «of» NTSC«(= Multinorm) met»«en bevestig de keuze met» OK «. Bedieningsniveau van de videorecorder kiezen Met deze afstandsbediening kunnen verschillende GRUNDIG videorecorders onafhankelijk van elkaar worden bediend. Vraag in de speciaalzaak, welke GRUNDIG videorecorders hiervoor geschikt zijn. Om ervoor te zorgen dat beide videorecorders elkaar niet onderling storen, moet het bedieningsniveau van de GV 3100 worden omgeschakeld. 1 Kies de regel» VCR NO.«met» + «of» «. OSD-MODE I VCR NO. NTSC PB AUTO POWER OFF COLOR UIT 1 PAL TV UIT AUTO 2» 2«(of» 1«) met» «of»«kiezen en met» OK «bevestigen. 3 Beëindig de instelling met»i«. :KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT De GV 3100 is op bedieningsniveau 2 ingesteld. Voor de bediening van de GV 3100 moet nu de afstandsbediening van de oudere videorecorder van GRUNDIG op bedieningsniveau 2 ingesteld worden. Aanwijzing: Druk voor het instellen van de GV 3100 op bedieningsniveau 1 op»i«en kies in het menu»mode«, regel» VCR NO.«met» «of»«het bedieningsniveau» 1«. 35 NEDERLANDS BIJZONDERHEDEN Bijzonderheden in het menu»service«kiezen 1 Zet het televisietoestel aan en kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor de videorecorder. 2 Schakel de videorecorder met» «in. I PIN8-CONTROL SERVICE UIT ----E180 UIT UIT UIT Roep het hoofdmenu op met»i«. 4 Kies de regel» SERVICE«met» + «of» «en activeer deze met» OK «. Het menu» SERVICE«verschijnt. KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE- PLAY RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 5 Kies uit het menu» SERVICE«de gewenste functie. Voor de verdere bediening verwijzen wij u naar de volgende hoofdstukken, telkens vanaf punt 1. Afstandsbediening van de televisie van GRUNDIG voor de videorecorder activeren Als uw videorecorder in een gesloten kastwand opgesteld wordt en de afstandsbediening hierdoor niet functioneert, dan kan met de afstandsbediening van het televisietoestel de videorecorder bediend worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat uw televisietoestel en videorecorder via de aansluiting»av1 (EURO AV)«met elkaar verbonden zijn. I PIN8-CONTROL SERVICE AAN ----E180 UIT UIT UIT ---- KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER 1 Kies de regel» PIN 8-CONTROL«met» + «of» «. 2» EIN«Kies met» «of»«en bevestig met» OK «. 3 Beëindig de instelling met»i«. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT Speeltijd van de cassette invoeren De videorecorder meet na het inschuiven van de cassette de bandtijd en geeft bij uur-cassettes (E 60, E120) de totale speeltijd en de afgelopen speeltijd weer. Voor alle andere cassettes moet de speeltijd manueel ingevoerd worden (E180, E240, E 260, E300). SERVICE PIN8-CONTROL KINDERSLOT I BANDLENGTE CONTINUE-PLAY RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT UIT UIT Kies de regel» BANDLENGTE«met» + «of» «. 2 Kies de benodigde speeltijd van de cassette met» «of»«en bevestig met» OK «. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT 3 Beëindig de instelling met»i«. 36 KINDERSLOT Met het kinderslot kunt u alle functies van de videorecorder vergrendelen. Kinderslot activeren 1 Roep het hoofdmenu op met»i«. Het hoofdmenu verschijnt. SERVICE PIN8-CONTROL I KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY RF-CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER UIT ----E180 UIT UIT UIT Kies de regel»service«met» + «of» «en activeer met» OK «. Het menu»service«verschijnt. 3 Kies de regel» KINDERSLOT«met» + «of» «. 4 Voer de vijfcijferige geheime code in met» «en bevestig deze met» OK «. Aanduiding beeldscherm van het televisietoestel» LOCKED«, alle functies van de videorecorder zijn vergrendeld. :KIES < > :WISSEL OK :DRUK IN INFO :EXIT Kinderslot uitschakelen SERVICE PIN8-CONTROL I KINDERSLOT BANDLENGTE CONTINUE-PLAY RF- CHANNEL ATS-RESTART MENU FOR DEALER 1 Roep het menu»service«op met»i«.