Watervoetafdruk van kleding/textiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watervoetafdruk van kleding/textiel"

Transcriptie

1 Watervoetafdruk van kleding/textiel Victor de Lange Victor de Lange

2 Inhoud 1. CREM in vogelvlucht 2. Water: waarom een duurzaamheidsissue? 3. Waarom een business case voor de textiel/kleding branche? 4. Het project watervoetafdruk 5. De methodiek in hoofdlijnen 6. De katoen case 7. Wat kunnen kleding/textielbedrijven doen? 8. Stellingen voor discussie

3 CREM in vogelvlucht (1) Specialisten in duurzaamheid sinds 1989 (32 werknemers) Onderzoek, advies, methodiekontwikkeling, projectmanagement, communicatie, training Sterke focus op internationale dimensies van duurzaamheid (people, planet, profit) en identificatie van economische kansen Opdrachtgevers: internationale organisaties, bedrijfsleven, overheid, NGO s en certificeringsinstellingen Business Units: MVO, Biodiversiteit, Markttoegang, Duurzame leefomgeving, Afvalmanagement

4 CREM in vogelvlucht (2) Veel ervaring met katoen/textiel/kleding: Ketenprojecten, criteria-ontwikkeling, strategieontwikkeling, training, knelpuntenanalyses, haalbaarheidstudies, marktonderzoek, monitoring wet- en regelgeving, verduurzaming productielocaties Opdrachtgevers: Hema, de Bijenkorf, C&A, Nike, Reebok, H&M, GAP, Adidas, Levi s, Robeco, Modint, VGT, BSCI, SenterNovem, EVD, VROM, DGIS, CBI, EU, Better Cotton Initiative, Solidaridad, ICCO, OxfamNovib, SMK, WUR

5 Water, het volgende mondiale duurzaamsheidsprobleem (1) Schaarste aan schoon zoet water: Slechts 2,5 % van het water op aarde is zoet. Bijna 2% van het zoete water is sneeuw en ijs en onbereikbaar < 1% is beschikbaar voor landbouw, industrie, drinkwater, huishoudens en recreatie Door klimaatverandering worden de problemen nog snel groter!

6 Mondiale waterschaarste Bron: Smakhtin

7 Water, het volgende mondiale duurzaamheidsprobleem (2) Sociaal economische issues: In 2025 leven 1,8 mld mensen in gebieden met ernstige waterschaarste 46% van de huishoudens heeft geen aansluiting op het drinkwaternet Jaarlijks sterven 3,3 mln mensen aan watergerelateerde ziektes.

8 Water, het volgende mondiale duurzaamheidsprobleem (3) Vrouwen in ontwikkelingslanden lopen gemiddeld 6 km voor vers drinkwater Continuïteit landbouw en industrie in veel gebieden onder druk Strijd om water alom bestempeld als toekomstige bron van conflicten

9 Water, het volgende mondiale duurzaamheidsprobleem (4) Verdroging, verzilting en waterverontreiniging bedreigen in veel gebieden de biodiversiteit; in rivieren, meren, moerassen, oceanen en op het land. Een verdroogde Aralzee Droogte door katoenirrigatie Sterfte onder zoetwater dolfijnen Gebruik van pesticiden bij katoen

10 Waarom een business case voor de kledingbranche? (1)

11 Waarom een business case voor de kledingbranche? (2) Reputatiemanagement: watergebruik bij katoenproducaltie en wet processing zijn dominante duurzaamheidsissues in de keten, zowel vanwege hoeveelheden ook de consequenties Veilig stellen sourcing, zowel beschikbaarheid als lokaal draagvlak Marketingkansen: water als bron van al het leven is een sexy onderwerp. Inspelen op MDG s (Bono) en jaar van de biodiversiteit? Aandacht voor water is innovatief!

12 Waarom een business case voor de kledingbranche? (3) Financiering: Robeco bombardeert water in de kledingbranche als prioritair duurzaamheidsthema, MVO-criteria bij overheidsubsidies Bedrijfswaarde en -overname: MVO steeds belangrijker bij bepalen goodwill Personeelsbeleid: meer loyaliteit bij een duurzaam bedrijf

13 Het project watervoetafdruk (1) Doelstellingen: Opstellen van een praktisch toepasbare watervoetafdruk Toetsen van het instrument voor katoen (theoretische casus) Creëren van bewustwording omtrent het watergebruik en waterschaarste

14 Het project watervoetafdruk (2) Initiatiefnemers Uitvoering Begeleidingscommissie

15 De methodiek in hoofdlijnen (1) Algemeen: Het volume zoetwater dat nodig is voor de productie van een product in de gehele keten Waar en wanneer het water gebruikt wordt is van cruciaal belang Water is geen stand-alone duurzaamheidsissue!

16 De methodiek in hoofdlijnen (2) Stap 1: Vaststellen doelen en afbakening Stap 2: Identificatie productielocaties in de keten en identificatie van lokale waterstress STEP 1 STEP 2 Determination of goals and system boundaries Identification of production locations High stress area Medium stress area Stap 3: Vaststellen watervoetafdruk m3/kg product, eventueel gespecificeerd naar soort watergebruik STEP 3 Water Footprint Accounting m H2O/tonne of product 3 Low stress area Stap 4: Analyse impacts watervoetafdruk via rapid assessment of SEIA STEP 4 Impact assessment Red impact Orange impact Green impact Stap 5: Identificatie maatregelen verkleining voetafdruk STEP 5 Identification of Water Response Measures

17 De methodiek in hoofdlijnen (3) Wat kun je ermee? Inzicht in eigen keten, zoals: - Waar komt mijn katoen vandaan (welke gebieden)? - Wie zijn mijn leveranciers? Inzicht impact van waterschaarste eigen keten: - Wat is mijn watervoetafdruk (product/leveranciers)? - Vaststellen van de impact. Identificatie van maatregelen

18 De katoen case: production chain cotton Cotton seed oil Cotton seed oil, refined Cotton seed Hulling/ extraction Cotton seed cake Cotton plant Harvesting Seed-cotton Ginning Cotton linters Garnetted stock Cotton lint Cotton, not carded or combed Carding/ Spinning Cotton, carded or combed (yarn) Knitting/ weaving Grey fabric Yarn waste Wet processing Legend Product fraction Value fraction Fabric Finishing Final textile

19 Katoenproductie en waterstress Bron: Twente Water Centre

20 Wat kunnen kleding / textielbedrijven doen? (1) Allereerst meten is weten, dan preventie en reductie: Stimuleren technische en organisatorische maatregelen ketenpartners Toepassing katoen uit gebieden met relatief lage water impact Selectie leveranciers met kleine waterfootprint Toepassing gecertificeerde katoen (bijvoorbeeld BCI)

21 Wat kunnen kleding / textielbedrijven doen? (2) Productie gecertificeerd(e) kleding /textiel Recycling niet verkochte kleding Ecodesign: - toepassing andere materialen dan katoen - minimalisering katoengebruik - toepassing recyclede katoenvezels (van l/kg naar 110 l/ kg) Pas op: geen single issue maatregelen!

22 Wat kunnen kleding / textielbedrijven doen? (3) Na preventie en reductie wellicht compensatie door ondersteuning van: Waterbesparende maatregelen in ontwikkelingslanden en (landbouw, industrie, huishoudens) Verbeterde toegang schoon drinkwater lokale bevolking Water voor natuur projecten Compensatiemechanisme voor water bestaat nog niet, maar NGO s hebben belangstelling

23 Wat kunnen kleding / textielbedrijven doen? (4) Algemeen: participatie in vervolgproject Toepassing en uittesten van methodiek voor een bestaand product Ondersteuning compensatiemechanisme

24 Stelling 1 Vermindering van de watervoetafdruk van textiel/kleding is een sexy onderwerp met in potentie grote kansen om zich in de markt te profileren/te onderscheiden!

25 Stelling 2 Nederlandse bedrijven in de kleding/ textielbranche hebben diverse praktisch haalbare mogelijkheden om de watervoetafdruk te verminderen

26 Stelling 3 De handelingsperspectieven voor Nederlandse bedrijven in de kleding / textielbranche om de watervoetafdruk te verminderen zijn beperkt en daarom is compensatie een interessante optie.

27