Leerplan. Graduaat Informatica. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Graduaat Informatica. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en de lessentabel (document 8) 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 Eerste jaar Programmeren met C++ Practicum C++ Computersystemen Bedrijfsmanagement Practicum informatietechnologie Practicum informatiemanagement Tweede jaar Besturingssystemen Computernetwerken Programmeren met JAVA Practicum JAVA Database systemen Practicum database systemen Systeemanalyse en -ontwerp Derde jaar Object georiënteerde informatiesystemen Practicum object georiënteerde informatiesystemen Practicum internettechnologie Management van informatiesystemen Ondernemingsproject 5. Evaluatie 54 Leerplan graduaat Informatica 2

3 Structuur van de afdeling en de lessentabel Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Informatica Economisch 40 weken 50 minuten Aantal studiejaren: 3 Aantal lestijden: Eerste jaar: Tweede jaar: Derde jaar: 320 Lessentabel: Zie bijlage. Leerplan graduaat Informatica 3

4 Beginsituatie Houders van een diploma of gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van een hogere secundaire technische leergang (HSTL) worden toegelaten tot het eerste jaar. Cursisten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Cursisten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Informatica 4

5 Doelstellingen De ingrijpende overgang naar een informatiesamenleving is zich aan het voltrekken. Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, een moderne onderneming te beheren zonder gebruik te maken van informatietechnologie en informatiesystemen. Informatiesystemen zijn de laatste jaren immers geëvolueerd van louter administratieve systemen naar mission critical systemen die een grote impact hebben op de organisatie en competitiviteit van ondernemingen. Ook het profiel van de informaticus heeft in het laatste deccenium een grondige accentverschuiving ondergaan. De informaticus van vandaag staat in veel nauwer contact met de gebruikers van informatiesystemen. Hun rol wordt ook steeds belangrijker en veelzijdiger en is totaal niet meer te vergelijken met de technici van vroeger welke meer oog hadden voor de machines dan voor de onderneming. De opleiding probeert zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderende rol met een programma dat voortdurend up-to-date wordt gehouden. Het is opgebouwd rond drie thema s. In Informatietechnologie worden naast de klassieke technologieën eveneens de meer recente evoluties besproken zoals object georiënteerde databases en client-server systemen. Besturingssystemen en netwerken worden uitvoerig behandeld met uiteraard veel aandacht voor het internet. Ontwikkelen van Informatiesystemen geeft de studenten theoretische inzichten en praktische ervaring in het programmeren waarbij het klassieke methodische programmeren definitief vervangen werd door object based en object georiënteerd programmeren. Zo wordt er ruime aandacht besteed aan zowel C++ als Java. Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan de analyse- en systeemontwikkelingsmethoden. Ook het ontwikkelen van internet- en intranetapplicaties komt uitvoerig aan bod. In Informatiemanagement wordt aangegeven op welke manier informatiesystemen passen in het geheel van de bedrijfsdoelstellingen en wordt de huidige kijk op het management van de informatica-afdeling en de controle, auditing en beveiliging van informatiesystemen behandeld. In de opleiding wordt een evenwicht nagestreefd tussen de theoretische benadering van de informatietechnologie en de praktische toepassing ervan. Leerplan graduaat Informatica 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Eerste jaar Programmeren met C++ Practicum C++ Computersystemen Bedrijfsmanagement Practicum informatietechnologie Practicum informatiemanagement Leerplan graduaat Informatica 6

7 Programmeren met C++ (inclusief practicum) 1/4 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 160 lestijden Doel In deze module wordt geleerd om op gestructureerde wijze programma's te ontwerpen en te schrijven. Dit gebeurt met de populaire hybride programmeertaal C++ die toelaat om zowel gestructureerd modulair als object georiënteerd te werken. In eerste instantie worden de belangrijkste programma- en gegevensstructuren behandeld. Gaandeweg leren de studenten meer omvangrijke problemen aan te pakken en komen speciale programmeringstechnieken aan bod. De cursus wordt opgebouwd aan de hand van programmavoorbeelden in C++. Deze basistechnieken worden in het tweede gedeelte uitgebreid met een inleiding tot object georiënteerd programmeren. De cursus bestaat voor de helft uit practica, waarbij de theorie letterlijk aan de praktijk wordt getoetst door de studenten zelf programma's te laten ontwikkelen, coderen en testen. Inhoud 1. Inleiding 1.1. Concrete informatie over de cursus en het gebruikte handboek 1.2. Componenten van een computersysteem 1.3. Programmaontwikkeling 1.4. Taak van de programmeur 1.5. Verloop van het creëren van programma s 1.6. Generaties programmeertalen 2. Variabelen en constanten 2.1. Pseudocode Commando s Variabelen Constanten Uitdrukkingen 2.2. C Voorbeeldprogramma Eerste C++ syntax Standaardtypes in C++ 3. Waar, niet waar en for-loops 3.1. Operatoren 3.2. Iteratie 4. Beslissingen en while-loops 4.1. Voorwaardelijke instructie 4.2. Iteratie 4.3. Break, continue, go to Leerplan graduaat Informatica 7

8 Programmeren met C++ (inclusief practicum) 2/4 5. Functies 5.1. Eigenschappen van functies: prototype en definitie 5.2. Functies in pseudocode 5.3. Default argumenten 5.4. Scope van variabelen bij functies 5.5. Wijzigen van variabelen via de parameters Call by reference Call by value 5.6. Function overloading 6. Structures 6.1. Specificatie en declaratie 6.2. Initialisatie van structures 6.3. Eigenschappen 6.4. Voorbeelden 7. Arrays en pointers 7.1. Geïndiceerde variabelen 7.2. Arrays 7.3. Pointers 7.4. Pointers bij functies: wijzigen van variabelen via de parameters 7.5. Link tussen arrays en pointers 7.6. Array als functie-argument 8. Strings 8.1. Definitie 8.2. Stringconstante 8.3. Invoeren van strings 8.4. Invoerbuffer 9. Klassen 9.1. Kenmerken van een klasse 9.2. Voorbeelden van klassen 9.3. Klassen en functies 9.4. Lidfuncties 9.5. De eerste lidfunctie: de constructor 10. Uitbreiding: objecten Definities Data hiding: private en public Lidfuncties Constructoren Constructoren zonder formele parameters Enkele voorbeelden op constructoren Constructoren met parameters Object als argument van een lidfunctie Object als functiewaarde Object als reference argument Voorbeelden Leerplan graduaat Informatica 8

9 Programmeren met C++ (inclusief practicum) 3/4 11. Conversie, klassen en operatoren Constructor als hulp bij initialisatie Constructoren en conversie Operator overloading 12. Uitbreiding: strings en meervoudige arrays Strings Adres van een string String als functiewaarde Functies op strings Const bij pointers gebruikt Meervoudige arrays Initialisatie Inlezen Meervoudige arrays als argument Enumeratietypes Array van strings 13. Dynamisch geheugenbeheer Dynamische arrays Destructoren Copy constructor en assignment operator Strings en dynamisch geheugen 14. Arrays, containers en lijsten Een array van objecten Pointers naar objecten Container klasse Een lijst van objecten Static leden 15. Templates Functie-templates Klasse-templates Template voor een lineaire lijst 16. Streams Standaard stream-objecten Een bestand maken en lezen m.b.v. een stream Strings en bestanden Testen van een stream Tegelijk lezen en schrijven naar een bestand Kopiëren van een bestand Leerplan graduaat Informatica 9

10 Programmeren met C++ (inclusief practicum) 4/4 Handboek-Cursustekst Aan de slag met C++ Gertjan Laan Uitgeverij: Academic Service Transparanten Practicumtekst en opgavebundel Bibliografie Fundamenten van object georïenteerd programmeren in pseudocode en C++ Luc Janssens Uitgeverij: Sybex 1999 Leerplan graduaat Informatica 10

11 Computersystemen 1/7 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel Het doel van dit vak is een gedegen kennis op het gebied van computersystemen bij te brengen. Deze gedegen kennis omvat ondermeer volgende zaken: - de studenten moeten een zo actueel mogelijk beeld hebben van wat er vandaag bestaat en omgaat in de wereld van de computersystemen (met een nadruk op de personal computer wereld); - de studenten moeten een aantal termen/begrippen/schema s begrijpen en met eigen woorden kunnen verklaren; - de studenten moeten een aantal blijvende concepten en technieken (vaak vakoverschrijdende concepten en technieken) kunnen toelichten; - de studenten moeten ook een aantal verbanden kunnen leggen (vb. waarom hier het gebruik van deze technologie, waarom kan je dit beter anders aansluiten, ); - bedoeling van dit vak is ook praktisch (naar wat ben ik op zoek, wat is nu een goede koop voor mij of voor het bedrijf waarvoor ik werk, ); - dit vak geeft ook ondersteuning aan andere vakken (zoals het methodisch programmeren, computernetwerken, ); - bedoeling is ook om te laten proeven van verschillende domeinen om zodanig interesse en motivatie op te wekken bij de studenten, waarbij deze interesse of motivering zich daarom niet hoeft te beperken tot computersystemen (vb. interesse voor software, netwerken, elektronica, ). Inhoud 1. Basis 1.1. Wat is een computer? 1.2. Hardware / Software 1.3. Analoge / Digitale data 1.4. Gegevensvoorstelling Eenheid van informatie Logische operaties Hexadecimale representatie Voorstelling van natuurlijke getallen Voorstelling van gehele getallen Voorstelling van reële getallen Voorstelling van lettertekens Voorbeelden 1.5. Serieel / Parallel 1.6. Bestandssystemen Leerplan graduaat Informatica 11

12 Computersystemen 2/ Evolutie Mainframe architectuur Minicomputers Personal Computers Netwerken Distributed Systems 1.8. Wat is een Netwerk? 2. Geschiedenis 2.1. De prehistorie 2.2. De pioniers 2.3. De eerste generatie 2.4. De tweede generatie 2.5. De derde generatie 2.6. De vierde generatie 2.7. De vijfde generatie 3. Inleiding 3.1. Moore s law 3.2. Abstractieniveaus (Toepassingsprogramma s, Hoog-niveauprogrammeertalen, Machinetaal, Controlesignalen, Functionele blokken, Poortnetwerken, Transistors en verbindingen) Architectuur vs Organisatie Binaire compatibiliteit Broncodecompatibiliteit Platform Porteren Emuleren Java Virtuele Machine 3.3. Soorten computers 3.4. PC Types (Notebook, Desktop, Server, Legacy-free, All-in-one,Workstation, Thin clients, PDA, Ingebedde systemen) 3.5. File server versus application server 3.6. Richtlijnen voor PC s (ACPI, PC99, PC2001) 3.7. Belangrijkste subsystemen 3.8. Marketing IT products 3.9. Maten en gewichten Bussen Bussnelheid t.o.v. data transfer rate 4. Processor subsysteem 4.1. Inleiding processoren 4.2. Bespreking van de Pentium II (DIB, pipelining, ) 4.3. Bespreking van de program counter en van de stack pointer 4.4. Adresbus, controlebus en databus 4.5. CISC versus RISC 4.6. Positionering van de processoren 4.7. MMX, SSE, SSE2, 3DNow : principe van SIMD 4.8. Multiprocessing 4.9. Hyperthreading Clustering Packaging Trends Leerplan graduaat Informatica 12

13 Computersystemen 3/7 5. Memory subsysteem 5.1. Soorten geheugens en geheugenhiërarchie 5.2. Registers 5.3. Cache (taak, delen, werking, soorten) 5.4. Hoofdgeheugen (taak, samenwerking met de processor, situering) 5.5. Soorten geheugen Soorten ROM (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash) Soorten RAM (DRAM, SRAM) Opbouw en werking van DRAM Soorten DRAM (SDRAM, DDR-SDRAM, Direct RDRAM) 5.6. Geheugen en performantie 5.7. Error detectie en correctie 5.8. Geheugenkaartjes 5.9. Trends Secundair geheugen (hoofdstuk 7 Disk subsysteem en opslagmedia) Off-line geheugen (hoofdstuk 7 Disk subsysteem en opslagmedia) 6. Moederborden en bus subsysteem 6.1. Wat is een moederbord? 6.2. Moederbord vormfactoren 6.3. Moederbordonderdelen Processor socket/slot Chipset Super I/O BIOS SIMM/DIMM sockets Bus slots: ISA-bus, PCI-bus, PCI-X, PCI Express, Hypertransport, PC-cards Plug and play VRM Batterij 7. Standaardpoorten voor invoer en uitvoer In- en uitvoerapparaten 7.1. Wat is een I/O poort? 7.2. karakteristieken I/O 7.3. Speciale I/O t.o.v. Memory Mapped I/O 7.4. I/O poortadressen 7.5. Soorten I/O Geprogrammeerde overdracht Actieve synchronisatie (polled I/O) Onderbrekingen (interrupts) Directe geheugentoegang (DMA) 7.6. I/O poorten Seriële poort Infrarood poort Bluetooth Parallelle poorten USB IEEE 1394 FireWire PS/2 en spelpoort Leerplan graduaat Informatica 13

14 Computersystemen 4/ Overzicht poorten / connectors 7.7. Invoerapparaten Keyboard Muis TrackPoint Joystick, gamepad, stuurwiel Scanner Lichtpen, aanraakscherm, barcodelezers Digitale camera s 7.8. Uitvoerapparaten Beeldscherm (hoofdstuk 8 grafisch subsysteem) Printers Impactprinters Non-Impactprinters 8. Disk subsysteem en opslagmedia 8.1. Principe van magnetische gegevensopslag 8.2. Floppy 8.3. Harde schijf Onderdelen Indeling Snelheden en tijden Formatteren Low-level High-level Partinionering Overbijvende disktermen 8.4. Interfaces voor opslagapparaten ATA-interface Serial ATA SCSI Vergelijking SCSI versus EIDE 8.5. Factoren bij diskperformantie 8.6. RAID 8.7. Soorten Storage (Bus attached storage, NAS, SAN) 8.8. CD-ROM drive 8.9. DVD ZIP LS-120 en HiFD MO-drives Tape backup 9. Grafisch subsysteem 9.1. Grafisch subsysteem: overzicht 9.2. Grafisch subsysteem: werking 9.3. Het beeldscherm Werking van de CRT-monitor Refresh rate Interlacing Leerplan graduaat Informatica 14

15 Computersystemen 5/ Resolutie Soorten maskers Soorten beeldbuizen Flat panels Vergelijking tussen TFT s en CRT s Analoge versus digitale interface Relatie pixel/karakter Waarop toezien bij de aankoop van een scherm (Dot Pitch, OSD, Moiré, Straling,...) 9.4. Videokaarten: componenten Videoprocessor Videogeheugen Videobusbreedte DAC Busconnector: AGP Videostuurprogramma D grafische acceleratoren 9.6. Integrated graphics and memory controller 10. Multimedia Analoge en Digitale signalen Omzetting van analoog naar digitaal Compressie van digitale signalen Afbeeldingen Bitmapafbeeldingen vectorafbeeldingen Geluid: een overzicht Waveform: analoge en digitale golfvorm MIDI MP D Sound Video : overzicht en termen Video : Compressie / decompressie Internet Streaming Media Virtual Reality Handboek-Cursustekst Cursustekst : Computersystemen Tom Sluys Installatie hardware 3/4 B. Pinkster Uitgeverij: Academic Service 2004 Leerplan graduaat Informatica 15

16 Computersystemen 6/7 Bibliografie Upgrading en Repairing PC s S. Mueller Uitgeverij: Que Corporation How Computers Work R. White Uitgeverij: Ziff-Davis Press Millenium edition Leer u zelf werken met computers G. Courter, A. Marquis Uitgeverij : Sybex 1998 Computersystemen en netwerken L. van Moergestel Uitgeverij : Academic Service 1999 USB explained S. MacDowell, M.D. Seyer Uitgeverij: Prentice Hall 1999 Computers: Tools for an Information Age H.L. Capron Uitgeverij: Prentice Hall 2000 A Computer Graphics Industry Reference T. Masson Uitgeverij: New Riders 1999 Cursus Beginselen van Computerarchitectuur Prof. Koen De Bosschere Vakgroep ELIS Windows XP Grand Cru John Levine Margaret Levine Young Uigeverij: Easy Computing Modern Operating Systems (second Edition) Andrew S. Tanenbaum Uitgeverij : Prentice Hall Tijdschriften Computer Magazine: VNU Business Publications Computer Totaal: IDG Communications Nederland Leerplan graduaat Informatica 16

17 Computersystemen 7/7 C t (Computer en Techniek): F&L Technical Publications PC World: Best of Publishing Elektuur (elektronica en computertechniek): Segment PC Magazine: Minoc Business Press (Ziff-Davis Media) Netwerk: NV Sparta (persgroep) Websites Leerplan graduaat Informatica 17

18 Bedrijfsmanagement 1/3 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel Hoofddoelstelling van de module Bedrijfsmanagement is de student(e) een basisinzicht te verschaffen in de voornaamste topics van het financieel management zodat hij/zij enerzijds in staat is financiële informatie te begrijpen en te interpreteren en anderzijds de financiële impact van beslissingen in zijn functie als informaticus kan inschatten en kan rapporteren aan het management. Meer specifiek wordt beoogd dat hij/zij in staat is de jaarrekening te lezen en te analyseren, de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen en vertrouwd is met de financieringsproblematiek van de onderneming. Als inleiding op de cursus wordt de student(e) vertrouwd gemaakt met de voornaamste managementtaken van het moderne management, zodat hij/zij zich beter kan integreren en beter kan functioneren in een onderneming. Inhoud 1. Doelstellingen van de onderneming 1.1. Doelstellingen 1.2. Bedrijf als samenwerkingsverband van belanghebbenden 1.3. Belanghebbenden en doelstellingen 2. Managementfuncties 2.1. Planning 2.2. Organizing 2.3. Leading 2.4. Controlling 3. Kostprijsberekening 3.1. Directe en indirecte kosten Begripsomschrijvingen Verbijzonderingsmethoden 3.2. Vaste en variabele kosten Definities en grafische voorstelling De winst-volumegrafiek en berekeningen Oefening HES 4. Het evalueren van een investering 4.1. Inleiding 4.2. Evaluatie van de rendabiliteit van een investering De terugwinningstermijn De netto-actuele waarde De interne rendabiliteitsvoet Leerplan graduaat Informatica 18

19 Bedrijfsmanagement 2/3 5. Informatie t.b.v. de financiële besturing 5.1. De informatiebehoefte 5.2. De informatievoorziening 5.3. De registratie van bezit en vermogen 5.4. De registratie van opbrengsten en kosten 5.5. Algemene beginselen t.a.v. balanswaardering en winstbepaling 6. Vermogensvormen 6.1. Inleiding 6.2. Voorziening in de vermogensbehoefte 6.3. Eigen vermogen 6.4. Vormen van vreemd vermogen 6.5. Speciale financieringsvormen 7. Keuze van de ondernemingsvorm 7.1. Inleiding 7.2. De eenmanszaak 7.3. De vennootschap 7.4. De EVBA Handboek-Cursustekst De cursustekst bestaat uit hoofdstukken genomen uit volgende handboeken: Financieel management: analyse, planning en beheer Drs. Th.A. Van Beek, ea. Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen 1992 tweede herziene druk Elementaire bedrijfseconomie Prof.Dr. R. Slot Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen Organiseren en leidinggeven Prof.Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen Kostprijscalculatie in management Prof. Werner Bruggeman Uitgeverij Garant Leerplan graduaat Informatica 19

20 Bedrijfsmanagement 3/3 Bibliografie Handboek Financieel beheer E. Laveren Standaard Uitgeverij 2002 Financieel management : concepten en technieken A.B. Dorsman, L. Vanthienen Standaard Uitgeverij 2000 Gids voor het financieel beleid R Frederix, F. Vanaken, J.P. Van Kerkhoven Uitgeverij : MIM 1995 Fundamentals of corporate finance S. Ross, R. Westerfield, J. Jappe Uitgeverij: Mc. Graw-Hill 1998 Fundamentals of corporate finance R. Brealy, S. Myers Uitgeverij: R. Irwin Leerplan graduaat Informatica 20

21 Practicum informatietechnologie 1/7 Practicum informatiemanagement Situering in het studieprogramma Eerste jaar 80 lestijden Doel In de eerste plaats worden de studenten vertrouwd gemaakt met de Windows NT-omgeving, leren ze werken met het internet en het intranet, en met de services die op campus Vesalius ter beschikking staan. Elke student krijgt namelijk bij inschrijving een NT-login en een -adres. De voornaamste doelstelling van dit practicum is de studenten op een gevorderd niveau te leren werken met de MS Office 2000-omgeving (Word, Excel, Access) waarbij de interactie tussen de verschillende onderdelen centraal staat. De studenten moeten, na het volgen van deze module, in staat zijn een helpdeskfunctie in dit domein uit te voeren. In het tweede gedeelte is het tevens de bedoeling om theoretische begrippen van het vak Bedrijfsmanagement praktisch in te oefenen m.b.v. cases die met excel worden uitgewerkt. Inhoud Deel 1: Windows NT 1. Windows NT 1.1. Inzicht verwerven in de NT-architectuur en de principes van een NT-netwerk 1.2. Resources (disks, printers, servers, ) kunnen selecteren en gebruiken 1.3. Verschillende aspecten van NT-beveiliging kunnen toepassen 1.4. Elementaire problemen opsporen en oplossen Deel 2: Het internet 1. Navigeren 1.1. Navigeren via links 1.2. Navigeren via bookmarks 1.3. Navigeren via de afgelegde weg 2. Opvragen van documenten 2.1. Een verzoek onderbreken 2.2. Pictures niet mee laten sturen 2.3. Een pagina opnieuw opvragen 2.4. Een pagina bewaren of printen 3. Het begrip homepage Leerplan graduaat Informatica 21

22 Practicum informatietechnologie 2/7 Practicum informatiemanagement 4. Adressen op het Internet 4.1. De vindplaatsen: URL s 4.2. Navigeren via een URL 4.3. Opbouw van een URL 5. Informatie zoeken op het Internet: zoekmachines 6. Gebruik van de server 7. Nieuwsgroepen Deel 3: Microsoft Word Office Afdrukken 2. Autocorrectie 3. Bewaren en oproepen van documenten 4. Liniaal 5. Rand en arcering 6. Zoeken en vervangen 7. Plakken en plakken speciaal 8. Spelling- en grammaticacontrole 9. Autotekst 10. Opmaak van tekens Vet Onderstrepen Centreren Speciale tekens 11. Opmaak van een alinea Marges wijzigen Tabinstellingen Uitvullen Harde en zachte return Arceren en omkaderen Opmaakprofielen Lijsten met opsommingstekens of nummering (meerdere niveaus) Leerplan graduaat Informatica 22

23 Practicum informatietechnologie 3/7 Practicum informatiemanagement 12. Werken in overzichtsweergave (outline) 13. Tabellen Tabellen invoegen, tekenen en opmaken Berekeningen maken in een tabel 14. Opmaak van secties Kolommen Kop- en voettekst 15. Invoegen van afbeeldingen en van Excel-grafieken 16. Voetnoten en indexen 17. Het automatisch aanmaken van een inhoudstabel 18. Mailmerge 19. Sjablonen aanmaken 20. Formulieren Deel 4: Microsoft Excel Office Gegevensinvoer 1.1. Meerdere cellen selecteren 1.2. Gegevens invoeren en bewerken 1.3. Gegevens in een cel bewerken 1.4. Celverwijdering 1.5. Ongedaan maken 2. Gegevens opmaken 2.1. Automatisch gegevens opmaken 2.2. De opmaak van andere cellen kopiëren 2.3. Gegevens opmaken m.b.v. de werkbalk 2.4. De getalnotatie wijzigen 2.5. Lettertype wijzigen 2.6. Rijhoogte en kolombreedte veranderen 2.7. De celuitlijning wijzigen 2.8. Randen en kleuren toevoegen 3. Formules samenstellen 3.1. Rijen en kolommen automatisch optellen 3.2. Eenvoudige formules maken 3.3. Formules m.b.v. de Wizard Functies 3.4. Een bereik 3.5. Formules maken met relatieve en absolute celverwijzingen Leerplan graduaat Informatica 23

24 Practicum informatietechnologie 4/7 Practicum informatiemanagement 4. Grafieken maken van uw gegevens 4.1. Grafieken maken in een werkblad 4.2. Grafiektypen 4.3. Grafiekgegevens wijzigen 4.4. Grafiektype wijzigen 4.5. Rasterlijnen en legenda 4.6. Naar specifieke gegevens wijzen 4.7. De grafiek toelichten 5. Werkbladen en grafieken afdrukken 5.1. Afdrukvoorbeeld 5.2. Pagina instellingen 5.3. Kop- en voetteksten 5.4. Een werkblad afdrukken 5.5. Een grafiekblad afdrukken 6. Lijsten sorteren en beheren 6.1. Gegevens filteren 6.2. Automatische filter 6.3. Uitgebreide filters 6.4. Gegevens sorteren 6.5. Databasefuncties 7. Draaitabellen 7.1. Een draaitabel maken 7.2. Een draaitabel wijzigen 8. Doel zoeken 8.1. Alternatieven bekijken met gegevenstabellen 8.2. Gegevens analyseren 9. Gegevensuitwisseling met andere softwarepaketten 9.1. Gegevens uitwisselen 9.2. Afbeeldingen in Excel plaatsen 9.3. Koppeling met andere toepassingen 9.4. Uitwisseling met Word 10. Cases in het kader van de cursus Bedrijfsmanagement Case 1: toepassing op het hoofdstuk Kostprijsberekening Break-even analyse Case 2: toepassing op het hoofdstuk Kostprijsberekening Kostenplaatsenmethode Case 3: toepassing op het hoofdstuk Vermogensvormen Liquiditeitenplanning (thesaurieplan) Case 4: toepassing op het hoofdstuk Investeringsanalyse Investeringsanalyse met omzet Case 5: toepassing op het hoofdstuk Investeringsanalyse Investeringsanalyse zonder omzet Leerplan graduaat Informatica 24

25 Practicum informatietechnologie 5/7 Practicum informatiemanagement Deel 5: Microsoft Access Office Gegevens toevoegen aan een database 1.1. Definitie van een database 1.2. Een database openen 1.3. Een formulier openen 1.4. Gegevens invoeren 1.5. Naar een ander record gaan 1.6. Een tabel openen 1.7. Microsoft Access afsluiten 2. Tabellen 3. Definitie van een tabel 3.1. Een tabel maken met een TabelWizard 3.2. Records toevoegen in een gegevensblad van een tabel 3.3. Een nieuwe tabel ontwerpen 3.4. Een tabel ontwerpen in de ontwerpweergave 3.5. Veldeigenschappen 4. Gegevens koppelen en importeren 4.1. Gegevens uit verschillende bronnen 4.2. Een externe tabel koppelen 4.3. Met gegevens in de gekoppelde tabel werken 4.4. Een tabel importeren 4.5. Een Excel werkblad koppelen 5. Relaties 5.1. Relaties tussen tabellen 5.2. Definitie van referentiële integriteit 5.3. Een opzoekveld maken 5.4. Een relatie maken in het venster relaties 5.5. Veel-op-veel relaties herkennen 6. Query s 6.1. Definitie van een query 6.2. Het maken en wijzigen van een query 6.3. Een query maken en opslaan 6.4. Instellen van de criteria voor de gewenste records 6.5. Sorteren in een query 6.6. Een veld verbergen 6.7. Een query gebaseerd op gerelateerde tabellen 6.8. Gegevens samenvatten 6.9. Het maken van een berekening Leerplan graduaat Informatica 25

26 Practicum informatietechnologie 6/7 Practicum informatiemanagement 7. Qeury s: uitbreiding 7.1. Definitie van een parameterquery 7.2. Een parameterquery maken 7.3. Parameters gebruiken om een reeks records te vinden 7.4. Een kruistabelquery maken 8. Actiequeries 8.1. Tabelmaakquery 8.2. Bijwerkquery 8.3. Toevoegquery 8.4. Verwijderquery 9. Formulieren 9.1. Defintie van een besturingselement 9.2. Het ontwerp van een formulier wijzigen 9.3. Een label toevoegen 9.4. Het formaat van de tekst en kleuren instellen 9.5. Een afhankelijk besturingselement 9.6. Een selectievakje maken 9.7. Eigenschappen instellen 9.8. Uitlijnen 10. Formulieren: uitbreiding Definitie van het begrip OLE Een figuur toevoegen Een object uit een tabel inpassen in een kader Een subformulier Opdrachtknop maken Een keuzelijst met invoervak maken 11. Rapporten Een detailrapport maken Het afdrukvoorbeeld bekijken Het ontwerp van een rapport Een groepsrapport 12. Macro s Definitie van een macro Macro s maken Macro s uitvoeren Autoexec macro Groepsmacro s Leerplan graduaat Informatica 26

27 Practicum informatietechnologie 7/7 Practicum informatiemanagement 13. Modules Basisstructuren Iteratie met aanvangvoorwaarde Iteratie met afbreekvoorwaarde Begrensde iteratie Toekenningsopdracht in een procedure Invoeropdracht langs klavier Messagebox Functieprocedure Gebeurtenisprocedure Arrays Cursustekst-Handboek Practicumtekst en opgavebundel MS AccessXP Eric Cuypers, Eddy Van den Broeck Uitgeverij: De Boeck Leerplan graduaat Informatica 27

28 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Tweede jaar Besturingssystemen Computernetwerken Programmeren met JAVA Practicum JAVA Database systemen Practicum database systemen Systeemanalyse en -ontwerp Leerplan graduaat Informatica 28

29 Besturingssystemen 1/2 Situering in het studieprogramma Tweede jaar 40 lestijden Doel Elke computergebruiker maakt rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van een besturingssysteem (Windows 2003, Linux of een ander besturingssysteem). Vraag je evenwel aan een computergebruiker wat een besturingssysteem doet, dan komt hij/zij vaak niet verder dan een beschrijving van de taken van Internet/Windows Explorer. De taken van een besturingssysteem zijn evenwel veel ruimer. De cursus reikt ideeën en concepten aan die in besturingsystemen worden gebruikt. De nadruk ligt op het begrijpen en kunnen redeneren met deze concepten zodoende dat de student inzicht verwerft om besturingssystemen vanuit verschillende standpunten te bekijken, vanuit het oogpunt van applicatie-ontwikkeling of systeembeheer. De toepassing van deze concepten in hedendaagse (netwerk)besturingssystemen worden besproken ter illustratie en ondersteuning van de concepten. Op deze manier passeren de besturingssystemen: Unix, Sun Solaris, Linux en Windows 2000, de revue. In onze informatiemaatschappij vormt de verwerking en beschikbaarheid van data een kritische rol. De onbeschikbaarheid van computerservers en netwerk leidt vaak tot grote kosten/verliezen voor de bedrijfswereld. De laatste jaren is beveiliging van computersystemen en netwerken cruciaal geworden. Tijdens het hoorcollege besturingssystemen wordt ingegaan op de verschillende aspecten van beveiliging en oplossingen om beveiligingsrisico s te beperken. Daarnaast heeft beschikbaarheid ook een hardware en besturingssysteem dimensie. Individuele compterservers geven vandaag nog steeds geen garantie voor hoge beschikbaarheid. Een goed ontwerp van computersservers in een netwerk is de enige mogelijkheid om aan de strenge beschikbaarheid eisen te voldoen. Aanvullend op het hoorcollege worden praktijksessies voorzien waar de student via een hands-on training leert te werken met Linux respectievelijk een Windows 2000 netwerk. Inhoud 1. Beheren van processen 1.1. Procesmodel en procestoestanden 1.2. Creëren en wisselen van processen 1.3. Procesbeheer in Unix 2. Multithreading 2.1. User versus kernel threads 2.2. Monoprocessor versus symmetrische multiprocessor 2.3. Threadbeheer in Windows en Solaris Leerplan graduaat Informatica 29

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.:

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: Cursus Inhoud 15 Modules - 15 Vragen Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: * Praktijkopdrachten met real-time feedback bij gemaakte fouten * Rijke interactieve multimedia

Nadere informatie

Programmeren in C++ (deel 1)

Programmeren in C++ (deel 1) FHT&L MODULE BESCHRIJVING Programmeren in C++ (deel 1) PRO4 Samenstelling: Cees van Tilborg, Thijs Dorssers Datum: september 2011 Versie: 1h Titel: Programmeren in C++ Identificatie Progresscode: PRO4

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL 1 Een relationele databank opstellen...

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces Operating System Overview (Hfst 2) Wat is een OS? Wat was een OS? Evolutie van OS. OS als virtuele machine OS als beheerder van hulpbronnen (resources) Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Web building basis: HTML. Karel Nijs 2008/09

Web building basis: HTML. Karel Nijs 2008/09 Web building basis: HTML Karel Nijs 2008/09 Web building basis eerste les HTML intro Browsers HTML elementen HTML basis tags HTML attributen HTML kleuren HTML formattering Extra: HTML entities Web building

Nadere informatie

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 Inhoud HOOFDSTUK ACC-1.1: TERMINOLOGIE - (0:20) Wat is een database? Onderdelen van een database Tabellen en relaties Schematisch overzicht van de structuur van een database

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren Inhoudsopgave Module 2 Geavanceerde formulieren Hoofdstuk 1 Hoofd en subformulieren... 2-3 1.1 Hoofd-Subformulieren maken... 2-3 1.2 Navigatieformulier maken... 2-7 1.3 Subformulier aanpassen... 2-11 1.5

Nadere informatie

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL Module 1 Inleiding Module 2 Ontwerpen van tabellen Module 3 Relationele databases en queries Module 4 Formulieren en rapporten Module 5 Geav. formulieren en rapporten Module 6 Macro s en menu s Module

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Automatisering

Opleidingscatalogus: Automatisering Opleidingscatalogus: Automatisering t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528-280888 Fax: 0528-280889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Opleidingen

Nadere informatie

1.7 Ontleding van het eerste programma... 14

1.7 Ontleding van het eerste programma... 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Wat kan je met Java doen?..................... 1 1.2 Over Java............................... 3 1.3 Gebruik van dit boek......................... 5 1.4 Installatie...............................

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Inventarisatie Microsoft Office

Inventarisatie Microsoft Office Om te bepalen welke modules voor u wenselijk zijn verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Voornaam + achternaam: E-mail: Telefoon (Optioneel): Werkgever: Wat is de aard

Nadere informatie

Module I - Informatica

Module I - Informatica Module I - Informatica 1) Iemand wilt een nieuwe auto aanschaffen. Gezien de gestegen brandstofprijzen wil de persoon een auto, die zuinig in brandstofgebruik is. Maak duidelijk hoe de persoon een weloverwogen

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Cursus toegepaste informatica 6 TSO

Cursus toegepaste informatica 6 TSO Cursus toegepaste informatica 6 TSO T. Willekens Leerkracht Technisch Atheneum Mol 2010 WOORD VOORAF Deze bundel is samengesteld voor leerlingen van de 3 graad 2 leerjaar (TSO-niveau). Het vak Toegepaste

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren Module 2 Documenten standaardiseren Hoofdstuk 1 Stijlen... 2-3 Stijl maken... 2-3 Stijl baseren op bestaande opmaak... 2-4 Nieuwe stijl... 2-5 Stijlen wijzigen... 2-8 Stijl baseren op een andere stijl...

Nadere informatie

Eindtermen. Opleiding Grensbewaking (OGB)

Eindtermen. Opleiding Grensbewaking (OGB) Eindtermen Opleiding Grensbewaking (OGB) Deelkwalificatie 5 Digitale middelen Onderwijseenheden Deelkwalificatie 5 28. ICT - Windows...02 ICT - Word ICT - Excel ICT - Power Point 03 04 05 29. ACTPOL 08

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14 3 Opdrachten geven... 16 3.1

Nadere informatie

Zelftest Internet concepten en technieken

Zelftest Internet concepten en technieken Zelftest Internet concepten en technieken Document: n0832test.fm 10/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE ZELFTEST INTERNET CONCEPTEN EN

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A8 Databanken (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Netwerkbeheer 2' de

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN:

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: Europees Computer Rijbewijs module 4 Excel 2003 2004 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: 90 460 0102 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding. Hoofdstuk 2: Klassen en objecten Datahiding: afschermen van implementatiedetails. Naar de buitenwereld toe enkel interfaces.

Hoofdstuk 1: Inleiding. Hoofdstuk 2: Klassen en objecten Datahiding: afschermen van implementatiedetails. Naar de buitenwereld toe enkel interfaces. Hoofdstuk 1: Inleiding Objectoriëntatie: 1. Objecten & klassen: samenwerking van componenten om bepaald doel te bereiken; herbruikbaarheid. 2. Encapsulation: afschermen gedragingen en kenmerken van de

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

FrontPage 2000. Websites voor iedereen

FrontPage 2000. Websites voor iedereen FrontPage 2000 Websites voor iedereen Andy Camps, 2001 Inhoud 2 Inhoud Inhoud...2 Woord vooraf...7 Hoe met deze cursus werken?...8 1. Proloog webtechno, rauwkost...9 1.1. Internetadres...9 1.1.1. Domein

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Computer Basis boek Microsoft Office 2003 Word, Excel en PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 15 Deel 1 Werken in Office 2003 17 Deel 2 Word 2003 43 Deel 3 Excel 2003 117 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 W. Oele 17 november 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Studiehouding 3 3 Voorkennis 4 4 Inhoud van deze module 5 5 Leermiddelen 5 6 Theorie en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Inhoudsopgave Ms Access 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL

Nadere informatie

Java. Basissyllabus. Egon Pas

Java. Basissyllabus. Egon Pas Java Basissyllabus Egon Pas 2011 BeanPole bvba Gasmeterlaan 92-9000 Gent BTW BE 472.902.516 Tel: + 32 9 224 42 17 Fax: + 32 9 223 62 88 www.beanpole.be info@beanpole.be 1 Programmeren 1.1 Hoe werkt een

Nadere informatie

MS Access. Module 0. MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company

MS Access. Module 0. MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company MS Access Module 0 MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave - 3

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave - 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stations, mappen en bestanden 9 1.1 Naar de verkenner 9 1.1.1 Beeld 9 1.1.2 Het actieve station 10 1.2 Structuur van een station 11 1.2.1 Mappen en bestanden 11 1.2.2 Bestanden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 0-7 1.1 Lint... 0-7 1.2 Lint minimaliseren... 0-9 1.3 Backstage... 0-10 1.4 Knopafbeeldingen in het lint... 0-12 1.5 Werkbalk

Nadere informatie

Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren

Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren Overzicht modulefiches opleiding graduaat informatica optie programmeren Inhoud Analyse TV... 2 Basiskennis TV... 3 Besturingssystemen TV... 4 Communicatie- en organisatietech. TV... 5 Databanken TV...

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Opdracht 1 De werking van Excel starten... 1 Opdracht 2 Weergave op het scherm (statusbalk)... 2 Opdracht 3 Weergave op het scherm (statusbalk wijzigen)...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webontwikkelaar BO GR 503 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Virtuele machines Motivatie Interfaces Virtualisatie: inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-12 Knopafbeeldingen in het lint... 1-15 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk... 1-16

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3 2.1 WORD BASISVAARDIGHEDEN... 3 2.2 WERKEN MET GROTE DOCUMENTEN... 3 2.3 VERZENDLIJSTEN... 3

INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3 2.1 WORD BASISVAARDIGHEDEN... 3 2.2 WERKEN MET GROTE DOCUMENTEN... 3 2.3 VERZENDLIJSTEN... 3 Office Modules MS OFFICE MODULES Haarweg 20 3953 BH Maarsbergen Tel: 0343-444919 E-mail: info@bakkercomputeropleidingen.nl Website: www.bakkercomputeropleidingen.nl INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3

Nadere informatie

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 4 MODULECODE B3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

Wat is JAVA? Peter van Rijn

Wat is JAVA? Peter van Rijn Wat is JAVA? Peter van Rijn Wat is JAVA? een concept een platform een ontwikkelomgeving een mentaliteit 2 Het ontstaan van JAVA Patrick Naughton ergernis over de verschillende programma bibliotheken schrijft

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Les 1 Kennismaken met Ecel 2013 (1) - Wat is Ecel? - Het Startscherm - Het Startscherm uitschakelen - De gebruikersinterface - Backstage weergave (1) Les 2 Kennismaken

Nadere informatie

i ll take off to the cloud

i ll take off to the cloud i ll take off to the cloud Webbased applicaties gebouwd door ILE programmeurs Gepresenteerd door: Drs. Martijn van Breden Lead software architect Pantheon Automatisering 26-4-2017 1 Historie Pantheon Ontstaan

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Cursus Excel 2016 Basis

Cursus Excel 2016 Basis Cursus Excel 2016 Basis Lesvormen: In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale cursus), Individueel, Werkplekbegeleiding, Kosten: 299,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Nederlands, Engels,

Nadere informatie

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd.

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd. Inleiding Access 2013 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen opgeslagen. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C1 Beheer van Databanken (6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Beheer van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica modulenaam Datacommunicatie en netwerken code module A9 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Wat zien we in deze cursus

Wat zien we in deze cursus Algemeen patrick.dujardin@hetcvo.be Educatief verlof Opleidingscheques Pauze tussen 19h45 en 20h15 Elke week van 18h tot 21h20 (uitgezonderd schoolvakanties) op dinsdagavond 4 tussen evaluaties en 1 eindevaluatie

Nadere informatie

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company MS Excel Module 0 MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Microsoft Excel Trainingsprogramma s

Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel basis Microsoft Excel gevorderd 1 Microsoft Excel gevorderd 2 Microsoft Excel expert Microsoft Excel voor Human Resources Microsoft Excel voor Managers

Nadere informatie

Kalenderaanbod Light-versie 2015

Kalenderaanbod Light-versie 2015 Kalenderaanbod Light-versie 2015 1. BUREAUTICA Word Intro 2007/2010 De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Functionaliteiten 4orange Connect

Functionaliteiten 4orange Connect Functionaliteiten 4orange Connect 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 4orange Connect: de nieuwste release van FileFrame 4orange Connect is de nieuwste release van FileFrame.

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Office 2010 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2010 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2010 47 Deel 3 Aan de slag met Excel 2010

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Inleiding 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Webbased 15 1.3 Alle voordelen op een rij 15 1.4 En nu? 16 1.5 Een Google Apps-account aanmaken 16 1.6 Inloggen 19 1.7 Test jezelf 21 2 Chrome-browser

Nadere informatie

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131 Computer Basis boek Office 2007 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2007 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45 Deel 3 Aan de slag met Excel 2007

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Nummer: 011 (11062002) The Courseware Company

Nummer: 011 (11062002) The Courseware Company Access Module 0 Access voor Windows, versie 97 (UK) Nummer: 011 (11062002) Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Expertcursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave en lijsten... 6-45 Inhoudsopgave genereren... 6-45 Inhoudsopgave bijwerken... 6-48 Inhoudsopgave opmaken... 6-49 Lijst van figuren en autorisaties...

Nadere informatie

Microsoft. Roger Frans

Microsoft. Roger Frans Microsoft Roger Frans Frans, Roger Access 2003 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2004; 261 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1188.8; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2004/3941/12

Nadere informatie

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 Europees Computer Rijbewijs module 5 ACCESS 2007 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 ISBN: 978 90 460 0493 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

NVU-Workshop. Websites bouwen met Nvu. Henk Stoop - Docent Website design - HkeyDesigns - HCC WG Website design - KBO WG ICT-Adviseur

NVU-Workshop. Websites bouwen met Nvu. Henk Stoop - Docent Website design - HkeyDesigns - HCC WG Website design - KBO WG ICT-Adviseur Websites bouwen met Nvu Voorbeeld websites Hkey-Designs Manders mondhygieniste Slaapadvies Sterrenburg Werkplan Henk Stoop - Docent Website design - - HCC WG Website design - KBO WG ICT-Adviseur Workshop:

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Microsoft Excel Trainingsprogramma s

Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel basis Microsoft Excel gevorderd 1 Microsoft Excel gevorderd 2 Microsoft Excel expert Microsoft Excel voor Human Resources 3 4 5 6 7 Microsoft Excel

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie