FAQ RoPlan. RoPlan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ RoPlan. RoPlan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening"

Transcriptie

1 FAQ RoPlan V RoPlan Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

2 Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant ) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze; hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid De informatie in deze publicatie is door Crotec BV met constante zorg en naar eer en geweten samengesteld. Crotec BV sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie, producten en diensten welke worden beschreven in deze publicatie. Merknamenrecht Alle geregistreerde merknamen welke in deze publicatie worden genoemd zijn gebruikt ten gunste van de merknaamhouder, zonder inbreuk te plegen op het merknamenrecht. Ondersteuning, service en contact Crotec BV Parallelweg 21, s-hertogenbosch Postbus CK s-hertogenbosch Nederland Telefoon: (073) Fax: (073) Internet: Crotec Helpdesk Tel: FAQ RoPlan ( )

3 Inhoudsopgave RoPlan FAQ Hoofdstuk 1 Algemene vragen 6 1. Wat is het verschil tussen RoPlan 2003, RoPlan 2006 en RoPlan 2008? 6 2. Wat zijn de voordelen van RoPlan 2008 op Bentley Map v8i t.o.v. RoPlan XM? 6 3. Wat is de laatste versie van RoPlan? 6 4. Hoe kan ik zien welke versie van RoPlan ik heb? 6 5. Is het installeren van de nieuwste update van RoPlan belangrijk? 7 6. Wordt RoPlan 2008 XM nog verder ontwikkeld? 7 7. Kan je RoPlan voor XM en voor V8i naast elkaar installeren? 7 8. Bij het opstarten van RoPlan krijg ik de volgende melding: wat is er mis? 7 9. Wat is er nodig om binnen RoPlan met Oracle spatial te werken? Is er extra info over het gebruik van RoPlan in combinatie met Oracle? Licentie Bentley Map/ MicroStation controleren Waar kan ik de handleiding van RoPlan 2008 vinden? Hoe kan ik mijn Imro gml bekijken? 10 Hoofdstuk 2 Vragen RoPlan Administratief Kan je de initiële CBS waarde waar RoPlan mee komt bij het maken van een nieuw plan aanpassen? Bij een import van een IMRO 2006 gml in RoPlan 2008, wordt er niets geïmporteerd, de dgn blijft leeg Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan? Bij plan info lukt het niet om meer dan vier tekstverwijzingen te plaatsen Waar gebruik ik het classificatie bestand IMRO2008_PCP.rxt voor? Hoe stel ik RP_DOCDIR van Smartinfo in? Hoe kan ik een RoPlan configuratie bestand gebruiken? ProjectWise Integratie RoPlan werkt niet RoPlan 2008 kan niet overweg met bijzondere tekens bijvoorbeeld het & teken in de naam van een functieaanduiding Het plannenbestand kan alleen als read-only geopend worden 15 Hoofdstuk 3 Vragen RoPlan Grafisch Het lukt niet om nieuw een bestemmingsplangebied te tekenen, terwijl er geen aanwezig is De presentatie van de tekening komt niet overeen met de ingestelde classificatieset Hoe plaats je een tweede bestemmingsplangebied? Ik wil mijn plannen verplaatsen kan dat? Ja, dat kan, maar dan moeten de paden in het rxp, het plannenbestand wel worden aangepast aan de nieuwe situatie De tekst en/ of de matrixsymbolen zijn in RoPlan Grafisch te groot of te klein De lijnstijlen worden in RoPlan Grafisch, versie v8i in een verkeerde schaal, veel te klein weergegeven, dit ging in XM wel goed. 19 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 3

4 30. Ik kan in RoPlan Grafisch geen ruimtelijke relaties meer leggen, wat is hier mogelijk de oorzaak van? Bij het starten van RoPlan Grafisch komt foutmelding 429 op: In RoPlan Grafisch missen in de Command Manager de RoPlan knoppen en menu's Geplaatste tekst valt in de GML buiten het bijbehorende vlak terwijl de tekst goed geplaatst lijkt Een groot aantal ruimtelijke relaties wordt niet automatisch gelegd terwijl dit niet te verklaren valt door tekenfouten MicroStation Geographics, samen met Bentley Map op 1 computer geeft problemen De matrix symbolen draaien standaard mee bij het draaien van de view, hoe kan je er voor zorgen dat ze rechtop blijven staan? MicroStation/ Bentley Map/ RoPlan grafisch loopt vast, crasht In een print zitten de bolletjes van de plangrens niet overal op een regelmatige afstand uit elkaar "Controleer overlappende vlakken" signaleert overlappingen die niet fout zijn RoPlan grafisch opent met het scherm "Connect to Database" en de RoPlan menu's missen Het venster van de Property Navigator is niet te openen Arcering/ patterns/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen Exporteren RoPlan tekening naar Oracle De geplaatste tekst in RoPlan is niet cursief/ schuin Het plaatsen van een nieuwe plangrens lukt niet er kan alleen gekozen worden voor "Voeg toe aan bestaand object" De validator geeft aan dat er een self intersection in de gml, zit hoe los ik dit op? Als ik een RoPlan dgn exporteer naar een AutoCAD dwg of dxf dan worden alle vlakken zwart getoond Bij het synchroniseren in Microstation XM dupliceert RoPlan elementen, hoe komt dit? De lijnstijl van de plangrens ziet er in MicroStation V8i niet goed uit Bij het openen van RoPlan grafisch krijg ik een Microsoft.NET framework fout Bij een functie aanduiding/ maatvoering/ bouwaanduiding gekoppeld aan een enkelbestemming kan ik geen enkelbestemming selecteren De RoPlan arceer patterns zijn traag Ik krijg de volgende fout in de GML export log. FOUT Het volgende verplichte attribuut is niet ingevuld: 33 Hieronder een stappenplan hoe dit probleem opgelost kan worden Als ik probeer te printen krijg ik de melding: out of memory swap device may be full en lukt het niet om te printen Hoe zoek ik met de property navigator? Compile error in hidden module: clseditnamecomboboxdiop in RoPlan De volgende error melding komt op: Fout: Licentie kan niet worden gecontroleerd! Is het bestand bentley.license.library.com.dll op de computer aanwezig en geregistreerd in de registry? Dubbele coördinaten verwijderen in tekening Dekkingspercentage plangebeid controleren geeft een waarde groter dan 100 procent 36 4 FAQ RoPlan ( )

5 60. Bij het plaatsen van een functie aanduiding kan je niet kan kiezen uit het type enkelbestemmingen Error meldingen bij bij het starten van RoPlan Grafisch Het plaatsen van een matrixsymbool lukt niet Alle lijnen in RoPlan grafisch zijn hetzelfde, ze hebben allemaal de default lijnstijl 0. Dit terwijl ik in RoPlan classificatie verschillende lijnstijlen gebruikt zijn Ik krijg de volgende fout er vaak in de export log FOUT Het volgende verplichte attribuut is niet ingevuld: Bij het plaatsen van een element in RoPlan komt de foutmelding Method VBA procedure failed en kan ik het element vervolgens niet plaatsen Het lukt niet om een vlak te plaatsen via vlakvorming. In het message centre komt een rood kruis en de melding to many elements. Wat is hier aan te doen? Bij het genereren van een legenda krijg ik de volgende foutmelding: Ongeldig reference file (of model) aangetroffen,... en kan ik geen legenda plaatsen Na GML import moeten kleuren, lijnstijlen en cellpaterns e.d. handmatig worden ingesteld. Hoe kan dit voorkomen worden? Het publiceren van een RoPlan DGN in GWP of GWS levert een niet 100% correcte conversie op. 39 Hoofdstuk 4 Vragen omtrent IMRO, SVBP en wetgeving Hoe maak ik een "Beheersverordening?" Is het mogelijk twee plannen/ GML samen te voegen tot 1 plan? Hoe maak je onderscheid binnen tussen meerdere Wro-zone's die elk naar een andere bestemming gewijzigd moeten kunnen worden De online validator geeft de volgende melding: cvc-datatype-valid : 'veenkoloniaal' is not a valid value of list type 'GebiedsaanduidingenType' SVBP2008 tekenen van een Parcellering SVBP2008 tekenen monumenten (vroeger bij verklaringen in de legenda, punt) Boom/Bomen op de plankaart Enkelbestemmingen kruisen elkaar: bijvoorbeeld verkeer en railverkeer Hoe kan je een specifieke enkelbestemming noemen? Wat te doen als een dubbelbestemming Leiding gespecificeerd is en toch een hartlijn nodig heeft? Welke manieren zijn er om structuurvisies te tekenen? PRCP2008; alles wat je moet weten Hoe ziet een raadsbesluit eruit die na vaststelling van plannen of besluiten moeten worden toegevoegd aan de IMRO-bestanden Wat zijn de veranderingen met het Crisis- en herstelwet (32 maart 2010 tm 1 januari 2014)? Wabo - informatie Wat als een 3-tal maatvoeringvlakken allen gekoppeld zijn aan 1 bouwvlak? Informatie over partiële herziening analoge bestemmingsplannen 46 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 5

6 RoPlan FAQ In de FAQ komen veel voorkomende vragen met betrekking tot RoPlan voor. De meeste vragen gaan over RoPlan 2008, maar ook RoPlan 2006 en RoPlan 2003 kunnen aan bod komen. Hoofdstuk 1 Algemene vragen 1. Wat is het verschil tussen RoPlan 2003, RoPlan 2006 en RoPlan 2008? Het belangrijkste verschil is de ondersteunde IMRO standaard, de jaarnummers corresponderen met de ondersteunde IMRO standaard. 2. Wat zijn de voordelen van RoPlan 2008 op Bentley Map v8i t.o.v. RoPlan XM? De belangrijkste voordelen zijn: een significantie performance verbetering. Dit uit zich onder andere in het printen van grote bestanden en bij het tonen van patterns die in de view aan staan. 3. Wat is de laatste versie van RoPlan? Op 25-oktober-2010: RoPlan 2003: versie 3.14 voor MicroStation J en V RoPlan 2006: versie Voor MicroStation Geographics V en Bentley Map XM RoPlan 2008: versie v (r10) voor Bentley Map XM en v (r10) voor Bentley Map V8i 4. Hoe kan ik zien welke versie van RoPlan ik heb? RoPlan Grafisch: na opstarten RoPlan kun je in het Message Center van MicroStation de versie details bekijken: 6 FAQ RoPlan ( )

7 5. Is het installeren van de nieuwste update van RoPlan belangrijk? Over het algemeen is het sterk aan te bevelen altijd zo snel mogelijk gebruik te maken van de nieuwste versie van RoPlan. Welke voordelen de nieuwste versie biedt kunt u lezen in de release notes, die bij de installatie bestanden van de update zit. 6. Wordt RoPlan 2008 XM nog verder ontwikkeld? Nu nog wel, maar op termijn zal alleen verder gegaan worden met RoPlan 2008 v8i. Dit omdat er duidelijke voordelen zijn ten opzichte van de XM versie. Het advies is om als het mogelijk is nu al over te stappen van RoPlan XM naar RoPlan v8i. 7. Kan je RoPlan voor XM en voor V8i naast elkaar installeren? Ja, dit kan 8. Bij het opstarten van RoPlan krijg ik de volgende melding: wat is er mis? Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 7

8 Het punt is dat dotnet assemblies standaard niet op een netwerk share kunnen draaien (vanwege rechten). In RoPlan zijn er bepaalde onderdelen in dotnet geschreven, namelijke de administratieve tool en SmartInfo. SmartInfo is altijd in een subdirectory van RoPlan grafisch aanwezig. De klant heeft RoPlan grafisch op de u: schijf staan, en dit is blijkbaar een netwerk schijf. Als RoPlan Grafisch wordt gestart dan wordt automatisch SmartInfo geladen en in een standaard omgeving zal er inderdaad een fout optreden als SmartInfo op een netwerk schijf staat. Dit probleem kan opgelost worden door RoPlan Grafisch op een lokale schijf (C: bijvoorbeeld) te plaatsen of door de rechten instellingen aan te (laten) passen. Dit is iets wat systeembeheer waarschijnlijk moet doen, het kan bijvoorbeeld met het caspol commando: In bovenstaand voorbeeld heb ik rechten toebedeeld aan de bestanden op mijn h: (netwerk) schijf. Ik heb SmartInfo namelijk in h:\addins geplaatst. Nadat dit commando is uitgevoerd kan SmartInfo wel succesvol van een netwerk schijf worden gedraaid. Nogmaals: dit is wel een taak voor systeembeheer! 9. Wat is er nodig om binnen RoPlan met Oracle spatial te werken? 1. Er is geen speciale configuratie benodigd, het XFm schema is al voorbereid op gebruik met Oracle Spatial. 2. RoPlan heeft geen speciale functionaliteit aan boord om met Oracle Spatial te werken, de gebruiker dient de standaard Bentley Map tools te gebruiken om te bevragen en te posten. 3. Voorwaarden: als je bestemmingsplannen in Oracle wil opslaan dan moet je een Oracle user met de naam BP gebruiken (verplicht BP dus). 4. Globaal werkproces: Open Oracle Spatail connectie, teken nieuwe features, post deze nieuwe features of: Open Oracle Spatial connectie, lock bestaande features, edit deze features en post deze features (alleen de gewijzigde features zullen worden gepost) 8 FAQ RoPlan ( )

9 10. Is er extra info over het gebruik van RoPlan in combinatie met Oracle? Ja, er is een speciaal document hiervoor: RoPlan2008 Oracle.doc Dit document is op te vragen bij de Crotec helpdesk. 11. Licentie Bentley Map/ MicroStation controleren Zonder geldige licentie zullen Bentley Map en MicroStation XM/V8i in 30 dagen mode werken. Dit betekent dat er vanaf de installatie dag 30 dagen met het programma gewerkt kan worden. Voor zijn licentie moet Bentley Map/ MicroStation XM/ V8i gebruik maken van een Select Server XM/ i. Dit kan een hosted Select Server zijn, dan wordt de server gehost door Bentley of deployed, dan staat de licentie server lokaal. De licentie kan goed ingesteld worden door de activatie wizard te doorlopen. Die bij het voor het eerst starten van RoPlan Grafisch te voorschijn komt, ingegeven moet worden de licentie key en in geval van een deployed select server de naam van de licentie server. Bij licentie problemen dient het volgende gecontroleerd te worden: 1. Staat de verwijzing naar de licentie server goed "C:\Program Files\Bentley\MicroStation\licensetool.exe > Tools > Options > klopt server verwijzingen en activation key > Test connection. 2. Staan MicroStation en Bentley Map in de lijst met producten van de license tool. 3. Zijn de gebruik loggings verzonden. MicroStation en Bentley Map moeten gebruikslogging naar de licentie server kunnen sturen, lukt dit niet dan gaat RoPlan in de 30 dagen mode draaien en de dagen aftellen die resteren. Met de license tool > options > send log now kunnen de loggings geforceerd gezonden worden. Als stap 1 tot drie goed is doorlopen zijn de licenties van, MicroStation en Bentley Map geactiveerd. Dit kan je als volgt checken: License tool > Tools > Activation status. 12. Waar kan ik de handleiding van RoPlan 2008 vinden? Deze kunt u vinden in de installatie directory van RoPlan. Bijvoorbeeld: RoPlan2008\RoPlanAdmin2008\RoPlan2008 Handleiding Administratief.pdf. Hiernaartoe staat ook een link in het start menu. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 9

10 13. Hoe kan ik mijn Imro gml bekijken? Dit kan door de GML viewer Snowflake VM.exe Om te kijken of er een nieuwere versie is kunt u gaan naar: en dan naar Download Generic GML Viewer. Het openen van een GML gaat als volgt: Snowflake > File > Open > Imro 2008 > browse naar gml bestand. De opmaak van de GML wordt bepaald door het gekozen schema in snowflake, bijvoorbeeld Imro2008 en hoeft dus niet overeen te komen met de opmaak zoals bepaald in het classificatie-bestand. In de GML zelf zit geen opmaak. 10 FAQ RoPlan ( )

11 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 11

12 Hoofdstuk 2 Vragen RoPlan Administratief 14. Kan je de initiële CBS waarde waar RoPlan mee komt bij het maken van een nieuw plan aanpassen? Nee, dit kan niet, de initiële waarde zal altijd 0000 zijn en moet dus bij elk nieuw plan naar wens worden aangepast. 15. Kan ik mijn oude Classificatie Structuurvisie(GSV.rxt) gebruiken in de meest recente versie(r10) van RoPlan? Nee, Dit kan niet. Als u een Structuurvisie opgebouwd met een oud classificatiebestand opent in RoPlan Grafisch, krijgy u de volgende melding: Reguired property is blank: IDEALISATIE Dit heeft te maken dat in de classificatie van de structuurvisie (GSV.rxt) onderstaande regel ontbreekt: <XfmProperty name="idealisatie" xfmcolumn="col6" /> Gebruik daarom de meegeleverde GSV.rxt uit de voorbeelddata van de RoPlan R10 versie. Bij reeds gemaakte plannen dient in het gebruikte classificatiebestand bovenstaande regel drie maal handmatig toegevoegd te worden. in de oude: <XfmProperties> 12 FAQ RoPlan ( )

13 <XfmProperty name="naam" xfmcolumn="col1" /> <XfmProperty name="classid" xfmcolumn="col2" /> </XfmProperties> In de nieuwe: <XfmProperties> <XfmProperty name="naam" xfmcolumn="col1" /> <XfmProperty name="classid" xfmcolumn="col2" /> <XfmProperty name="idealisatie" xfmcolumn="col6" /> </XfmProperties> Dit kunt u toevoegen in bv.tekstpad. 16. Bij een import van een IMRO 2006 gml in RoPlan 2008, wordt er niets geïmporteerd, de dgn blijft leeg Het probleem kan zijn dat er in de GML geen elementen zijn die voldoen aan de IMRO 2008 standaard, want alleen deze kunnen worden geïmporteerd. Een ander probleem kan zijn dat de RoPlan seedfile niet gevonden kan worden. Als dit zo is wordt dit als volgt gemeld in de import log (de logfile van de import staat in de log directory van het aangemaakte plan.): "*** FOUT Het volgende bestand kan niet gevonden worden: seedfile Deels is dit een bugje van RoPlan omdat alleen gezocht word in de MicroStation seedfile locaties en niet in de in de applicatie instellingen ingegeven seedfile locatie. Het probleem kan dus opgelost worden door de RoPlan seedfile in een default seedfile locatie te zetten van MicroStation. De hiervoor geschikte locatie kan als volgt gevonden worden: MicroStation > Workspace > Configuration > Seedfiles > Seedfile location > zet in 1 van de genoemde locaties het bestand met de naam: RoPlanSeed.dgn Bijvoorbeeld: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bentley\WorkSpace\System\Seed\RoPlanSeed.dgn 17. Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan? Open het classificatie bestand in RoPlan admin en pas hier de tekst naar wens aan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 13

14 18. Bij plan info lukt het niet om meer dan vier tekstverwijzingen te plaatsen Deze beperking komt doordat volgens IMRO 2008 er niet meer dan vier tekstverwijzingen per plan gebruikt mogen worden (volgens het xsd: element name="verwijzingnaartekstinfo" type="imro:tekstreferentiepg_bppropertytype" minoccurs="2" maxoccurs="4"). 19. Waar gebruik ik het classificatie bestand IMRO2008_PCP.rxt voor? Het thema Plancontour en PDF is in het leven geroepen om louter oude' plannen (2006 en 2003) alsnog conform STRI2006 te kunnen publiceren op Ro Online. Per aangemaakt RoPlan-project kan slecht 1 plancontour getekend worden. Dit plancontour kan voorzien worden van drie tekstverwijzingen: - Pdf naar plankaart - Pdf naar voorschriften - Pdf naar toelichting 20. Hoe stel ik RP_DOCDIR van Smartinfo in? De environment var RP_DOCDIR kan maar een directory bevatten. Het is meestal handiger om deze variabele NIET te zetten. Als je dan in SmartInfo een document dubbelklikt dan zal SmartInfo de gebruiker vragen een doc directory te selecteren. En deze geselecteerde directory wordt in de actieve DGN opgeslagen, zodat je in het vervolg niet elke keer een directory te selecteren. Als de RP_DOCDIR toch gezet moet worden kan dat het makkelijkst in RoPlan admin bij de applicatie instellingen. 14 FAQ RoPlan ( )

15 21. Hoe kan ik een RoPlan configuratie bestand gebruiken? Een speciaal configuratie bestand voor RoPlan kan handig zijn omdat u hier variabelen in kunt zetten die alleen nodig zijn binnen RoPlan, denk bijvoorbeeld een de verwijzing naar de RoPlan cellen bibliotheek Een goede basis is de meegeleverde RoPlan2008.cfg Welke default staat in: C:\Program Files\Bentley\RoPlan2008\VoorbeeldData\PlanData\GemeenteA\MStationStandaards\RoPl an2008.cfg en zet deze in de appl directory van MicroStation. Open dit bestand in een teksteditor pas de inhoud naar wens aan. Een hekje voor een regel betekent dat hij niet wordt meegenomen. Verwijs naar RoPlan2008.cfg in RoPlan admin > applicatie instellingen > Extra MicroStation opstart parameter > typ in: -wsroplan ProjectWise Integratie RoPlan werkt niet Dit kan komen doordat er een.dll mist, controleer of Bentley.interop.microstationdgn.dll in de directory staat van RoPlanAdmin2008.exe, deze.dll hoef niet geregistreerd te worden. 23. RoPlan 2008 kan niet overweg met bijzondere tekens bijvoorbeeld het & teken in de naam van een functieaanduiding. Het gebruik van bijzondere tekens moet vermeden worden in de naam van de verschillende bestemmingen en functieaanduidingen. 24. Het plannenbestand kan alleen als read-only geopend worden Als een plannenbestand wordt geopend door een gebruiker wordt het bestand gelocked voor andere gebruikers. Dit gebeurt door het aanmaken van een lock bestand deze heeft de naam van het plannen bestand met als extensie lck. Als een bestand is gelocked kunnen andere gebruikers het plannenbestand wel openen, maar ze kunnen het bestand niet wijzigen. Deze beveiliging zorgt ervoor dat wijzigingen aangebracht Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 15

16 door de ene gebruiker niet per ongeluk overschreven kunnen worden door een andere. Als een bestand ten onrechte nog gelocked is dit op te lossen door het bestand te openen en te sluiten en daarna weer te openen. Een andere mogelijkheid is het weggooien van het ".lck" bestand. Deze staat in dezelfde directory als het plannenbestand. Deze situatie kan ontstaan als RoPlan niet goed is afgesloten. 16 FAQ RoPlan ( )

17 Hoofdstuk 3 Vragen RoPlan Grafisch 25. Het lukt niet om nieuw een bestemmingsplangebied te tekenen, terwijl er geen aanwezig is. Dit probleem kan opgelost worden door de functie: "Tools controleren/ beheren > Verwijder foutieve elementen" uit te voeren. Als dit het probleem niet oplost is er al een bestemmingsplangebied aanwezig. 26. De presentatie van de tekening komt niet overeen met de ingestelde classificatieset Dit heeft maken met de volgorde van het afwerken van de functies synchroniseren met planstandaarden en herpresenteer tekening. Met de laatste optie worden de kleur, lijndikte en lijnstijl van arceringen (zoals ingesteld in de Admistratieve module) correct verwerkt voor de analoge plot voor het plan. Zorg dus dat u deze stap als laatste doet voor het plotten van het plan. 27. Hoe plaats je een tweede bestemmingsplangebied? Ga naar: Plangebied > Bestemmingsplangebied > Wijs met een linker muisklik het al bestaande bestemmingsplangebied aan > teken het nieuwe bestemmingsplangebied. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 17

18 28. Ik wil mijn plannen verplaatsen kan dat? Ja, dat kan, maar dan moeten de paden in het rxp, het plannenbestand wel worden aangepast aan de nieuwe situatie. Maak een back-up van het rxp bestand en open het.rxp bestand in een teksteditor, bijvoorbeeld notepad. Pas vervolgens met slim zoeken en vervangen alle paden aan de nieuwe situatie. Als de paden niet kloppen krijg je bij het openen van het rxp bestand in RoPlan admin bij het plan te zien dat deze is verwijderd. Van elk plan dat verplaatst is moet vervolgens de "XFMSchemaExport" directory leeg worden gemaakt, anders komen bij het openen van het plan in RoPlan Grafisch niet de RoPlan knoppen op, maar een melding over een ODBC koppeling. 29. De tekst en/ of de matrixsymbolen zijn in RoPlan Grafisch te groot of te klein. Er zijn twee plaatsen waar de grootte ingesteld kan worden. De eerste, RoPlan Grafisch > Plotscale > stel de gewenste waarde in > ga naar de command manager > Tools info presenteren > Herpresenteer tekening 18 FAQ RoPlan ( )

19 De tweede manier, in het classificatie bestand > open classificatie bestand in RoPlan admin > verander plotscale naar wens, zie afbeelding hieronder. Open vervolgens de tekening in RoPlan grafisch > command manager > Tools controleren beheren > Synchroniseer met plan en daarna > Tools info presenteren > Her presenteer tekening. 30. De lijnstijlen worden in RoPlan Grafisch, versie v8i in een verkeerde schaal, veel te klein weergegeven, dit ging in XM wel goed. Om de lijnstijlen goed te verbeelden moet in het classificatie bestand, in RoPlan 2008 v8i de scale op 1 worden gezet, in RoPlan 2008 XM was dit 0.001, dit verschil zorgt voor het probleem. De oplossing is het classificatiebestand aan te passen en de waarde te veranderen van naar 1. Dit kan per groep in 1 keer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 19

20 Open het classificatie bestand in RoPlan admin > ga naar de symbology van de lijnstijl > pas de lijnstijl schaal aan > geef een rechter muisklik op de symbology > en kies voor de optie om de wijziging in de hele groep door te voeren, zie onderstaande afbeelding. 31. Ik kan in RoPlan Grafisch geen ruimtelijke relaties meer leggen, wat is hier mogelijk de oorzaak van? het probleem (het niet kunnen leggen van ruimtelijke relaties) wordt veroorzaakt door "solid-hole" eigenschappen. Voorbeeld: neem het eerste foutieve bouwvlak (BP ). Is hieronder in met donkerblauwe rand weergegeven: 20 FAQ RoPlan ( )

21 Dit vlak valt binnen de enkelbestemming met het label R-RW: Toch wordt de relatie NIET gelegd! De reden: de associative region (of correcter: de bij deze region bijbehorende Shape) van de enkelbestemming heeft de eigenschap "Hole"! Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 21

22 De oplossing: 1) Zet in MicroStation de active area op "Solid": 2) voer de RoPlan functie "Synchroniseer met planstandaards bestand" uit: 3) Voer "Aanbrengen relaties automatisch" uit 4) Voer "Controleer relaties" uit - zal nu veel beter zijn! 22 FAQ RoPlan ( )

23 32. Bij het starten van RoPlan Grafisch komt foutmelding 429 op: RoPlan fout: Fout: Bron [ReadGlobalXMLFiles] Omschrijving [ActiveX component can't create object] Nummer [429] Dit probleem komt doordat er een RoPlan dependentie mist. Deze dependentie wordt meegeleverd met de installatiebestanden van RoPlan, maar niet standaard geïnstalleerd. Het gaat om het volgende bestand: RoPlan2008_v8_11_7_88\Losse Onderdelen\Dependencies\MSXML4\msxml.msi 33. In RoPlan Grafisch missen in de Command Manager de RoPlan knoppen en menu's Het leeg maken van de XFMSchemaExport directoy en het opnieuw opstarten van RoPlan grafisch lost in de meeste gevallen dit probleem op. Dit probleem kan ontstaan als de bestanden van het plan van locatie zijn veranderd. 34. Geplaatste tekst valt in de GML buiten het bijbehorende vlak terwijl de tekst goed geplaatst lijkt Standaard wordt conform de IMRO standaarden de linker onderhoek van een tekstelement in de GML weggeschreven. Dit kan problemen geven bij zeer kleine vlakken, waarin de tekst met het middenpunt van het tekstelement in het bijbehorende vlak is geplaatst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 23

24 Het is mogelijk om te bepalen welk aangrijpingspunt van tekstelementen moet worden gebruikt (bijvoorbeeld lower-left of center-center). Standaard zal RoPlan de linker onderhoek van een tekstelement gebruiken. De coördinaat van dit punt wordt in het GML bestand geplaatst. Als de variabele RP_EXPORT_USE_USER_ORIGIN de waarde "J" of "Y" heeft dan zal RoPlan het coördinaat van het gebruikte aangrijpingspunt (vaak center-center) in het GML bestand schrijven. Dit kan bijvoorbeeld in de applicatie instellingen. 35. Een groot aantal ruimtelijke relaties wordt niet automatisch gelegd terwijl dit niet te verklaren valt door tekenfouten. Dit kan komen doordat het element Area op hole staat. Het probleem is op te lossen door deze op solid te zetten en het plan opnieuw te presenteren m.b.v. een presentatieset. Hierna zal het leggen van de relaties goed gaan. 36. MicroStation Geographics, samen met Bentley Map op 1 computer geeft problemen Het is bekend dat MicroStation Geographics en Bentley Map op 1 computer problemen kunnen geven. Dit speelt alleen de eerste keer dat je opstart nadat je het andere programma gebruikt hebt, bij een tweede keer starten gaat het wel goed. Om dit 24 FAQ RoPlan ( )

25 probleem te omzeilen kan je gebruik kunnen maken van RoPlan 2006 op Bentley Map i.p.v. op MicroStation Geographics. 37. De matrix symbolen draaien standaard mee bij het draaien van de view, hoe kan je er voor zorgen dat ze rechtop blijven staan? In het bestand XfmSchema2008_init_BP.xml (in de directory waar RoPlanadmin2008.exe staat) kan bij feature BP_MS' de setting OverrideCellSymbology' worden aangepast: Open hiervoor dit bestand in de Bentley Map administrator: Bentley Geospatial Administrator > File > Open > XfmSchema2008_init_BP.xml (elk classificatiebestand type heeft zijn eigen XML) > BP_MS > zet het vinkje uit bij OverrideCellSymbology,zoals op het voorbeeld hieronder te zien is. Voor de al geplaatste matrixsymbolen wordt deze instelling pas actief als presenteren met presentatieset opnieuw is uitgevoerd. In sommige gevallen moet ook de RoPlan cellenbibliotheek opnieuw geopend worden. Teksten in de tekening kan ook view independent gemaakt worden, door deze te selecteren en naar element info te gaan en de optie view independent te selecteren, dit kan voor meerdere tekstelementen tegelijk, zolang er alleen tekst in de selectie zit. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 25

26 38. MicroStation/ Bentley Map/ RoPlan grafisch loopt vast, crasht. Als dit RoPlan 2008 op Bentley Map XM betreft kan het best overgegaan worden op RoPlan 2008 op Bentley Map v8i. 39. In een print zitten de bolletjes van de plangrens niet overal op een regelmatige afstand uit elkaar. Dit probleem is op de volgende manier op te lossen: - Zet bij "Modify Element" een vinkje bij "Minimize number of linear elements" - Pak dan een willekeurig punt op met "Modify Element" en zet dit punt op dezelfde plek weer terug. Een ander oplossing is het gebruik van RoPlan 2008 op v8i in deze versie is dit probleem opgelost. Een voorbeeld van het probleem. 26 FAQ RoPlan ( )

27 De oplossing van het probleem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 27

28 40. "Controleer overlappende vlakken" signaleert overlappingen die niet fout zijn Dit klopt, de functie" Controleer overlappende vlakken" geeft niet zozeer fouten als wel overlap als eindresultaat. In sommige gevallen zijn dit fouten in de tekening, maar dus niet in alle. Het moet gezien worden als een hulp tool, niet zozeer als een validatie tool. 41. RoPlan grafisch opent met het scherm "Connect to Database" en de RoPlan menu's missen. Dit is op te lossen door de XFM schema export directory van het plan leeg te maken. In RoPlan admin zien kunt u zien waar de rootfolder van het plan staat. 42. Het venster van de Property Navigator is niet te openen Dit komt waarschijnlijk doordat de Property Navigator al op een niet zichtbare locatie open staat. Dit kan gecontroleerd worden door in het MicroStation menu naar Windows te gaan. Als de Property Navigator al open staat zal hij hier in de lijst staan en is hij te voorschijn te roepen door in de lijst erop te klikken. Als in MicroStation wordt gewerkt met twee venster dan moet deze even naar 1 worden gezet, dit gaat als volgt: Workspace > Preferences > Operation > haal het vinkje weg bij: Open two application window). Herhaal hierna de eerste stappen. 28 FAQ RoPlan ( )

29 43. Arcering/ patterns/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen Dit komt doordat Active Area op Hole staat. Door de op solid te zetten is dit probleem te verhelpen. 44. Exporteren RoPlan tekening naar Oracle Alle data (grafisch en administratief) uit de dgn kan met behulp van Bentley Map functionaliteit geëxporteerd worden naar Oracle. Hiervoor is een Oracle 11g cliënt nodig. - Maak een back-up van de RoPlan dgn en open RoPlan Grafisch -Ga naar: File > Open Oracle Spatial - Rechter muisklik op Oracle en kies open Graphical Source: BP Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 29

30 In dit scherm kan een graphical source worden geopend. In een RoPlan bestemmingsplannen omgeving zal dit de BP connectie zijn. Nu de username en het wachtwoord opgeven (zoals in Oracle gedefinieerd) en hierna is de connectie geopend en kunnen de Spatial tools worden gebruikt: Menu: Tools - Geospatial - Spatial Hiermee kan b.v. worden gepost (XFM data in Oracle wegschrijven). 45. De geplaatste tekst in RoPlan is niet cursief/ schuin. Dit komt doordat de tekststyle: "RoPlan cursief" niet in de tekening zit. Door naar Element > Textstyles te gaan kunt u dit controleren en de goede textstyle importeren: Style > Import > browse naar de originele RoPlan seedfile. Dit moet ook gebeuren in de gebruikte RoPlan seedfile zodat het probleem niet nogmaals kan gaan spelen. Let op!, voer compress file niet op de RoPlan seedfile uit. Dit omdat compress niet gebruikte lijnstijlen kan verwijderen (afhankelijk van de instellingen) en dat is in dit geval niet wenselijk. Als de style "RoPlan" al aanwezig is, moet deze worden verwijderd voordat u de import doet. Tot slot moet de functie: "Tools info/presenteren > Presenteer mbv presentatieset" worden uitgevoerd. Dan wordt de reeds geplaatste tekst cursief gemaakt. 46. Het plaatsen van een nieuwe plangrens lukt niet er kan alleen gekozen worden voor "Voeg toe aan bestaand object" Dit komt doordat er al een plangrens in de dgn zitten als deze allemaal verwijderd zijn en er nog niet gekozen kan worden voor: "Plaats nieuw object" Dan moet de volgende 30 FAQ RoPlan ( )

31 functie uitgevoerd worden: Tools controleren beheren > Verwijder foutieve elementen/ controle vlakken. Hierna moet het wel mogelijk zijn een nieuwe plangrens te plaatsen. 47. De validator geeft aan dat er een self intersection in de gml, zit hoe los ik dit op? Het probleem is dat een lijn met zichzelf snijdt en dat mag niet. Hieronder een voorbeeld van de exacte foutmelding zoals de validator geeft. 14:01: Fout Element Surface op positie 1 binnen element Enkelbestemming (gmlid: localidep138176): Self-intersection. Begin: ( ), eind: ( ), probleem: ( ) Open de tekening in RoPlan grafisch en zoom-in op het probleem, met bijvoorbeeld de functie Lokaliseer object. Het kan ook met de volgende key-in: zoom in;xy= , door het commando vaker uit te voeren wordt steeds verder op het element ingezoomd. Soms is de fout direct al te zien en dus op te lossen. Maar soms ook niet. Wat je dan kan doen is het element verwijderen met behoud van geometrie (RoPlan Functie bewerken, Verwijder feature in selectieset met behoud van geometrie). Drop hierna het element met de MicroStation functionaliteit. drop element. Verwijder nu de lijnen van het vlak op de locatie van de fouten en teken ze opnieuw. Vorm nu het RoPlan element opnieuw met behulp van het aangepaste lijnenwerk. 48. Als ik een RoPlan dgn exporteer naar een AutoCAD dwg of dxf dan worden alle vlakken zwart getoond. Dit komt doordat de vlakken getekend zijn met associative Regions door de elementen te droppen worden deze verwijderd en gaat de export wel goed. Natuurlijk moet dit met een kopie van de oorspronkelijke RoPlan dgn gebeuren omdat de gedropte dgn niet Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 31

32 meer gebruikt kan worden binnen RoPlan. 49. Bij het synchroniseren in Microstation XM dupliceert RoPlan elementen, hoe komt dit? Aals je in de XM versie van RoPlan / Bentley Map bemerkt dat het synchroniseer proces (van RoPlan) alle elementen dupliceert dan heeft u waarschijnlijk een verkeerde seed file. Er worden dan bij elke keer dat je het synchroniseer proces draait meer en meer associative regions aan de DGN toegevoegd. Om precies te zijn: het probleem treedt op als er een niet-standaard global origin in de seed file gebruikt wordt. Bentley Map XM kan NIET goed overweg met afwijkende global origins. De met RoPlan meegeleverde seed file heeft een standaard global origin en levert dus geen problemen op. In V8i lijkt het probleem met de afwijkende global origin niet te spelen. 50. De lijnstijl van de plangrens ziet er in MicroStation V8i niet goed uit Dit komt doordat een verouderende lijnstijlen bibliotheek wordt gebruikt, het probleem is op te lossen door de default lijnstijlen bibliotheek te gebruiken die te vinden is in de voorbeeldbestanden. Ga in MicroStation v8i naar: Element > Line styles > Edit > File > Import > MicroStation Resource File > browse naar: C:\Program files\crotec\roplan2008_v8i\voorbeelddata\plandata\gemeentea\mstationstandaards\s ymb\roplanv8_ rsc (het goede bestand is van 8 april 2009) selecteer nu alle lijnen en klik op import en vervolgens op Yes to all. Als het goed is ziet de plangrens er nu goed uit. 51. Bij het openen van RoPlan grafisch krijg ik een Microsoft.NET framework fout. 32 FAQ RoPlan ( )

33 Dit komt door een licentie probleem met MicroStation of Bentley Map. Controleer uw licentie(server). 52. Bij een functie aanduiding/ maatvoering/ bouwaanduiding gekoppeld aan een enkelbestemming kan ik geen enkelbestemming selecteren. Dit klopt omdat er nooit twee enkelbestemmingen over elkaar kunnen liggen is altijd duidelijk bij welke enkel bestemming de functie aanduiding/ maatvoering/ bouwaanduiding hoort. Er moet daarom gekozen worden voor n.v.t. Dat dit moet lijkt misschien raar, maar komt doordat Bentley Map, waar RoPlan op draait dit vereist. 53. De RoPlan arceer patterns zijn traag. De oplossing voor dit probleem is het gebruik maken van RoPlan 2008 op Bentley Map V8i 54. Ik krijg de volgende fout in de GML export log. FOUT Het volgende verplichte attribuut is niet ingevuld: Hieronder een stappenplan hoe dit probleem opgelost kan worden. 1. Zoek in de log op om welk element het gaat. Dit is de code achter xfm:attribute name="idn" bijvoorbeeld: MP Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 33

34 2. Zoek dit element op in RoPlan Grafisch met de functie: Tools- info/presenteren > Lokaliseer feature m.b.v. IDN 3. Zoom in op het element en kijk wat er aan de hand kan zijn met o.a. de edit tool en het brilletje. 55. Als ik probeer te printen krijg ik de melding: out of memory swap device may be full en lukt het niet om te printen. Dit probleem speelt bij grotere plannen onder Bentley Map 2008 XM, de oplossing over te gaan naar RoPlan 2008 v8i. Als dit niet mogelijk is dan kan je het best MicroStation v8i installeren en de dgn direct daarin te openen en vandaar uit te printen. 56. Hoe zoek ik met de property navigator? Bijvoorbeeld je zoekt: GP Open de property navigator icoontje rechts van het brilletje. 2. Laat alle elementen van de tekening in de property navigator. Fit de tekening in view en klik op het tweede icoontje van de property navigator. En geef daarna een bevestigingsklik in de view. 3. Selecteer de juiste hoofdgroep in de linkerkolom van de property navigator. 4. Klik in de rechter kolom op IDN zodat de elementen daarop gesorteerd worden. 5. Zoek het juiste element op en geef een rechter muis klik daarop en selecteer auto-locate selected item. 34 FAQ RoPlan ( )

35 6. Wijs het te zoeken element aan. 57. Compile error in hidden module: clseditnamecomboboxdiop in RoPlan Waarschijnlijk is het XFM schema van het plan corrupt is geraakt. Dit kan hersteld worden door de bestanden in de planfolder XFMSchemaExport te verwijderen. Deze worden opnieuw aangemaakt bij het opnieuw openen van het plan in RoPlan Grafisch. In RoPlan admin kan u zien waar de rootfolder van het plan staat. 58. De volgende error melding komt op: Fout: Licentie kan niet worden gecontroleerd! Is het bestand bentley.license.library.com.dll op de computer aanwezig en geregistreerd in de registry? Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 35

36 Deze foutmelding komt doordat Bentley.License.Library.COM.dll niet aanwezig is of doordat 1 van de bijbehorende dll s mist, MSVCP71.dll en/of MSVCR71.dll. Contoleer of het bestand Bentley.License.Library.COM.dll aanwezig is in de rootfolder van RoPlan Grafisch en of MSVCP71.dll en MSVCR71.dll staan in de directory C:\WINDOWS\system32. Als ze er niet staan haal ze dan uit de installatie bestanden van RoPlan (RoPlan2008_v8_11_7_88\Losse Onderdelen\Dependencies\Windows). Als deze er eenmaal staan is het mogelijk "Bentley.License.Library.COM.dll" te registreren. Doe dit als volgt: Windows Start button > Run (uitvoeren) > regsvr32 "C:\Program Files\Bentley\RoPlan2008\RoPlanGrafisch\Bentley.License.Library.COM.dll" (wijzig het pad indien nodig) > ok. Als alles goed is gegaan krijg je nu de volgende melding en is het probleem opgelost. 59. Dubbele coördinaten verwijderen in tekening Dubbele coördinaten in de export GML kunnen voor problemen zorgen in de uitwisseling met andere applicaties. Daarom is het nuttig ze te verwijderen in de dgn. Dit kan met de volgende key-in: Utilities > Key-in > thin linear. In de nieuwste versie van RoPlan 2008 doet RoPlan dit zelf ook al. 60. Dekkingspercentage plangebeid controleren geeft een waarde groter dan 100 procent Dit betekent dat er bestemmingen buiten het plangebied vallen. De tool dekkingspercentage zoek niet naar gaps, onbestemde gaten, maar vergelijkt de oppervlakte van het plangebied met oppervlakte van het totaal aan enkelbestemmingen. Het probleem is op te lossen door de bestaande plangrens te verwijderen en een nieuwe te maken op basis van de getekende enkelbestemmingen. Dit kan met de functie: Tools - Bewerken > Genereer grens plangebied. Let op dat eventuele eilanden in het plan, lege gebieden die niet tot het plangebied behoren ook moeten worden voorzien van een plangrens. 61. Bij het plaatsen van een functie aanduiding kan je niet kan kiezen uit het type enkelbestemmingen. Dit klopt, er moet gekozen worden voor n.v.t. 36 FAQ RoPlan ( )

37 62. Error meldingen bij bij het starten van RoPlan Grafisch Zoals: C:\Program Files\Bentley\GeospatialExtension\coördinaten\parm\defsRef.g66 Some errors in parameters loaded Wat betekent dit en kan het kwaad? Deze foutmeldingen zijn volstrekt onschuldig. Het zijn Bentley Map meldingen m.b.t. een coördinaatsysteem definitie. Deze kun je gewoon negeren. 63. Het plaatsen van een matrixsymbool lukt niet Bij het plaatsen van een matrixsymbool krijg ik een foutmelding dat er geen cell-library is gekoppeld. Bij het plaatsen van een matrixsymbool komt er alleen een rondje te staan op de plek van het matrixsymbool. Dit komt doordat er geen cellenbibliotheek aan de RoPlan dgn is gekoppeld. Deze koppel je door in Bentley Map naar Element > Cells te gaan > File > Attatch File > open nu de RoPlan cellen bibliotheek. (C:\Program Files\Crotec\RoPlan2008_v8i\VoorbeeldData\PlanData\GemeenteA\MStationStandaards\C ell\roplanv8_ cel) Het handigst is nog om deze cellen bibliotheek te koppelen aan de in RoPlan administratief gebruikte RoPlanseed.dgn, als dit gedaan is de cellenbibliotheek gekoppeld aan elk nieuw plan dat wordt gemaakt. Er is ook nog een andere methode. Zet een verwijzing in RoPlan2008.cfg, zie voor meer info de vraag Hoe kan ik een RoPlan configuratie bestand gebruiken. Voorbeeld van de regel. MS_CELL = $(WS_RP08)cell/RoPlanV8_ cel 64. Alle lijnen in RoPlan grafisch zijn hetzelfde, ze hebben allemaal de default lijnstijl 0. Dit terwijl ik in RoPlan classificatie verschillende lijnstijlen gebruikt zijn. De RoPlan lijnenbibliotheek moet nog aan het plan gekoppeld worden. Dit gaat als volgt in Bentley Map > Element > Line styles > Edit > File > Open > bijvoorbeeld: (C:\Program Files\Crotec\RoPlan2008_v8i\VoorbeeldData\PlanData\GemeenteA\MStationStandaards\r Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 37

38 esources\roplanv8_ rsc) Het handigst is nog om deze lijnenbibliotheek te koppelen aan de in RoPlan administratief gebruikte RoPlanseed.dgn, als dit gedaan is, is de cellenbibliotheek gekoppeld aan elk nieuw plan dat wordt gemaakt. 65. Ik krijg de volgende fout er vaak in de export log FOUT Het volgende verplichte attribuut is niet ingevuld: Deze fout kan komen door het feit dat de bestemmingsvlakken 'DWG Hatch' zijn, en geen gewone shapes. De oplossing is ze ontkoppelen en droppen en opnieuw koppelen. 66. Bij het plaatsen van een element in RoPlan komt de foutmelding Method VBA procedure failed en kan ik het element vervolgens niet plaatsen. Dit komt waarschijnlijk doordat de verwijzingen naar de directory's met de RoPlan VBA niet goed doorkomt. Controleer of de RoPlan VBA directory's goed gezet zijn: MicroStation > Workspace > Configuration Het pad dat in de tooltip verschijnt, is niet een vast pad, maar een pad naar een 38 FAQ RoPlan ( )