VERBINDING VAN NBB-SSS MET TARGET2: PROCEDURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDING VAN NBB-SSS MET TARGET2: PROCEDURES"

Transcriptie

1 VERBINDING VAN MET TARGET2: PROCEDURES 1. VEREFFINGSMODEL EN GEBRUIKTE GELDREKENINGEN 1.1 VEREFFENINGSMODEL Het effectenvereffeningsstelsel van de NBB ( of National Bank of Belgium Securities Settlement System) werkt volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel: zowel de effecten- als geldrekeningen worden binnen de NBB beheerd. Het volledige DVP-proces (Delivery Versus Payment) gebeurt m.a.w. in real-time op het IT-platform van de NBB tijdens eenzelfde vereffeningscyclus. Op 8 december 2008 werd gekoppeld aan het SSP (Single Shared Platform) van TARGET2 via de ASI (Ancillary System Interface) van TARGET GELDREKENING Elke deelnemer aan het moet voor de vereffening van zijn effectentransacties een rekening-courant (geldrekening) bij NBB opgeven die voor alle betalingen binnen zal gebruikt worden. Technisch worden deze geldrekeningen bijgehouden in de rekeningen-couranttoepassing van de NBB. De -deelnemer beschikt over twee alternatieven: Hij gebruikt zijn eigen rekening-courant en treedt dus op als Settlement Bank (hierna SB genoemd); Hij doet een beroep op een andere SB en is dus een Settlement Bank Client (hierna SBC genoemd) van een SB. Verschillende -deelnemers kunnen eenzelfde SB gebruiken. Door de verbinding van met TARGET2 is het voor de SB niet langer mogelijk om de volledige betalingscapaciteit 1 van zijn rekening-courant te gebruiken voor de vereffening van de verrichtingen. De SB moet voor de vereffening van de verrichtingen een specifieke betalingscapaciteit voorzien. Deze wordt aangeduid als «Dedicated Liquidity for» (DLNS). Het andere deel is onbeschikbaar voor gebruik in het kader van de activiteiten van. DLNS kan enkel gevormd worden vanuit een geldrekening in de Payment Module (hierna PM genoemd) van TARGET2. Enkel rechtstreekse deelnemers aan TARGET2 beschikken over een geldrekening in PM. 1.3 GELDREKENING TARGET2 Elke rekening-courant die DLNS wil gebruiken moet hiertoe gekoppeld worden aan een «RTGS-rekening» die beheerd wordt in de Payment Module van TARGET2. 1 Het zogenaamde beschikbaar fonds: het actuele saldo - de blokkeringen + de kredietopening. Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

2 De SB heeft 2 mogelijkheden: Indien de SB een rechtstreekse TARGET2-deelnemer is kan hij zelf zijn rekening-courant bevoorraden met DLNS; Indien de SB geen rechtstreekse TARGET2-deelnemer is, moet de SB voor de transfers van DLNS een beroep doen op een andere TARGET2-deelnemer. Deze laatste treedt dan op als Settlement Bank Agent (hierna SBA genoemd). 1.4 FORMALITEITEN De SB deelt de TARGET2-geldrekening mee aan de beheerder van met formulier SB04 "TARGET2 RTGS account to use in " opgenomen in bijlage De SB (indien de SB zelf over een geldrekening in de PM van TARGET2 beschikt) of zijn Agent bezorgt aan de beheerder van ook het formulier 2002 "Debit Mandate for Ancillary System Settlement" opgenomen in bijlage Dit formulier dient om de TARGET2 deelnemer ( SB of SBA) te registreren in de static data van TARGET2. Op basis hiervan wordt immers in de static data van het Ancillary System "" op het TARGET2 platform, de TARGET2 deelnemer geregistreerd als " Settlement Bank of the Ancillary System " (hierna AS genoemd). Samengevat zijn volgende gevallen mogelijk: EIGENAAR VAN DE TARGET2 REKENINGEN effectenrekening rekening-courant/dlns RTGS-rekening geval 1 deelnemer A SB A SBA A geval 2 deelnemer A SB A SBA B geval 3 deelnemer A SB B SBA B geval 4 deelnemer A SB B SBA C In geval 3 is A een Settlement Bank Client (SBC) van SB B, die dus voor deelnemer A optreedt als SB in en die zelf rechtstreekse deelnemer is van TARGET2 (SBA B). In geval 4 is deelnemer A een SBC van SB B, maar SB B is zelf geen rechtstreekse TARGET2 deelnemer en doet op zijn beurt een beroep op SBA C. In de static data van TARGET2 wordt als SB van AS geregistreerd: geval 1 deelnemer A geval 2 deelnemer B geval 3 deelnemer B geval 4 deelnemer C Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

3 2. DLNS, GERELATEERDE LIQUIDITEITENTRANSFERS EN HUN TIMING 2.1 DLNS Dedicated Liquidity for (DLNS) is het deel van de liquiditeiten op de rekeningen-courant van NBB- SSS SB dat exclusief kan gebruikt worden voor de vereffening van DVP-operaties en de "corporate actions"-operaties. Afgezien van de geldbewegingen veroorzaakt door de vereffening van transacties, wordt de DLNS uitsluitend gevoed vanuit een TARGET2-rekening. Op het einde van de dag wordt de DLNS automatisch naar de hieraan verbonden TARGET2-rekening teruggeboekt. Voor alle transfers tussen en TARGET2, maakt gebruik van de Ancillary System Interface van TARGET2 (hierna ASI genoemd). ASI is de specifieke interface van TARGET 2 bestemd voor Ancillary Systems en voorziet zes gestandaardiseerde vereffingsprocedures. gebruikt hiervan 3 procedures: Procedure 1: "Liquidity Transfers". Deze wordt gebruikt voor individuele liquiditeitentransfers tussen TARGET2 en in beide richtingen, via MT202's; Procedure 6: "Dedicated Liquidity Settlement". Deze wordt gebruikt voor individuele liquiditeitentransfers van TARGET2 naar via een invoer in de "Information Control Module" (hierna ICM genoemd); Procedure 3: "Bilateral Settlement". Deze wordt gebruikt voor automatische en gezamenlijke liquiditeitentransfers van naar TARGET2 na afloop van de eindvereffeningscyclus van LIQUIDITEITENTRANSFERS BEGIN VAN DE DAG Om verrichtingen in te vereffenen is het noodzakelijk om over DLNS te beschikken. Aan het begin van elke Targetdag bedraagt de DLNS nul. Daarom is het noodzakelijk om eventueel DLNS van TARGET2 naar over te schrijven. Het vormen van DNLS kan vanaf de opening van TARGET2, om 07u00. Tussen 07u00 en 08u00 kunnen de SB, hetzij zelf hetzij via hun SBA, in TARGET2 geld overschrijven van de RTGS-rekening op TARGET2 naar hun geldrekening van voor het voeden van hun DLNS. Dit verloopt in de volgende stappen: 1. Initiatie door SB(A) via een bericht MT202 «General Financial Institution Transfer» of via de «Information Control Module» (ICM) van TARGET2; 2. Debitering van de RTGS-rekening van SB(A) en creditering van de «Mirror Account» (MA) van NBB- SSS in TARGET2; 3. TARGET2 stuurt via ASI een bericht «ASTransferNotice» naar ; 4. Na ontvangst van dit bericht debiteert NBB de overgeschreven sommen op een «Technical Account» (TA) binnen met gelijktijdige creditering van de DLNS op de geldrekening van de SB; 5. notificeert de SB via een MT910. Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

4 GEDURENDE DE DAG In de loop van de dag kan de SB(A) nog verdere liquiditeitentransfers in beide richtingen doen, en dit tot de eindvereffeningscyclus van. De DLNS kan nooit negatief worden. Verhogingen gebeuren analoog aan de procedure bij het begin van de dag. Verlagingen van de DLNS worden altijd door de SB geïnitieerd. Dit verloopt in de volgende stappen: 1. SB stuurt een bericht MT202 naar ; 2. debiteert de DLNS op de geldrekening van de SB en crediteert de TA van ; 3. notificeert de SB via een MT900; 4. stuurt een bericht «ASTransferInitiation» naar TARGET2; 5. In TARGET2 wordt de MA van gedebiteerd en de RTGS-rekening van SB of zijn SBA gecrediteerd; 6. TARGET2 stuurt een bericht MT202 naar SB(A). Het is niet mogelijk rechtstreeks overschrijvingen te doen tussen de DLNS van twee verschillende SB's EINDE VAN DE DAG Tussen ongeveer 16u30 en 16u45, na de eindvereffeningscyclus van het, wordt de DLNS van alle SB's automatisch op nul gezet via een terugboeking naar TARGET2. Dit verloopt in de volgende stappen: 1. Na de eindvereffingscyclus start automatisch ASI procedure 6: "Bilateral Settlement"; 2. debiteert de DLNS op de geldrekening van de SB's en crediteert de TA van ; 3. notificeert de SB via een MT900; 4. stuurt een bericht «ASTransferInitiation» naar TARGET2; 5. In TARGET2 wordt de MA van gedebiteerd en de RTGS-rekeningen van SB's of hun SBA gecrediteerd; 6. TARGET2 notificeert de SB(A) via een MT910. In de bijlagen 20.4a en 20.4b worden de betalingberichten beschreven die gebruikt worden voor de liquiditeitentransfers (DLNS) en de opdrachten van debitering en creditering van DLNS. Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

5 2.3. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE TIMING VAN LIQUIDITEITENTRANSFERS Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

6 2.4. VOORBEELD VAN EEN LIQUIDITEITENTRANSFER EN EEN DVP-VEREFFENING Beschrijving: 1. De Settlement Bank Agent in TARGET2 van Deelnemer 1 in schrijft 100 over naar de Mirror account van in TARGET2. 2. De Ancillary System Interface van TARGET2 informeert van de transfer. 3. debiteert haar Technical account en crediteert de DLNS op de geldrekening van de Settlement Bank (SB1) van Deelnemer In een vereffeningscyclus van wordt een DVP-transactie tussen de Deelnemers 1 en 2 uitgevoerd: de geld- en effectenrekeningen worden tegelijkertijd aangepast. De DLNS van SB1 wordt gedebiteerd voor 50 en de DLNS van SB2 wordt voor eenzelfde bedrag gecrediteerd. De effecten bewegen in omgekeerde zin van Deelnemer 2 naar Deelnemer TESTS EN CERTIFICATIE Voorafgaand aan de productiefase moeten de SB een aantal verplichte testen doorlopen. Het succesvol afwerken van deze testen en de certificatie hiervan door de NBB, is een voorwaarde voor de toegang tot. De betrokken instellingen kunnen op vrijwillige basis en op aanvraag de goede verwerking van de geldtransfers testen. Meer documentatie hierover is beschikbaar op 4. WIROW SB kunnen via de module "Current Accounts" van Wirow fin'markets, de inkomende en uitgaande liquiditeitentransfers opvolgen, alsook de evolutie van DLNS als gevolg van DVP-verrichtingen en liquiditeitentransfers. 5. NOODPROCEDURES De noodprocedures voor de verwerking van de liquiditeitentransfers van DLNS zijn beschreven in bijlage Bijlage 20.0 Verbinding met Target2 - v /6

7 Financial Markets Department Securities Securities Settlement Unit Boulevard de Berlaimontlaan 14 - BE Brussels Phone Fax VAT BE RPM Brussel/Bruxelles Account number: FORM SB04 Target2 RTGS account for use with Please fax this document to or send it to Should you need more information on this form, you can contact or Production Data Create Update Settlement Bank's NBB cash account BIC 11 linked to the Settlement Bank's NBB cash account Project manager name phone fax Valid from (dd/mm/yyyy) BIC 11 linked to the PM cash account (yours or your agent's if you are not a T2 direct participant) Test Data Create Update BIC linked to the Settlement Bank's NBB cash account BIC linked to the PM cash account (yours or your agent's if you are not a T2 direct participant) (dd/mm/yyyy) Date, name and signature Bijlage 20.1 Form SB04 - Target2 RTGS account for use with - v

8

9

10

11 CONTINGENCY PROCEDURES FOR LIQUIDITY TRANSFERS DLNS 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model both the cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to these cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by for the settlement of the cash leg of the DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the NBB- SSS settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account will no longer be available for the settlement of transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for (DLNS). During the business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease). As some SB are not direct TARGET2 participant, these SB are not able to create or increase DLNS on their current account by themselves. For this, these SB has to appoint a direct TARGET2 participant as an agent. This SB Agent (SBA) has to send Swift messages MT202 (or ICM messages in one case) to. In case SBA, either acting for its own account or acting for another SB, is not able to create or increase DLNS, the SBA has to use the contingency measures described in point 2. At the end of the business day the remaining DLNS is automatically retransferred to the SB Agent's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. The intra-day decrease of DLNS can only be performed by the SB itself. In case SB is not able to decrease DLNS using the normal automated channel through SWIFT (MT202) and doesn't want to wait for the automated retransfer of DLNS at the end of the NBB- SSS business day, the SB has to use the contingency measures described in point 3. 1 Dit document is alleen in het Engels beschikbaar 2 settlement bank = participant settling on its own NBB current account Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

12 2. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING RTGS IN PM AND CREDITING DLNS IN IN CONTINGENCY MODE 2.1. SB IS A TARGET2 DIRECT PARITICIPANT NORMAL MODE A. Liquidity transfer crediting DLNS in TARGET2 / PM Step 2. XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 1: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 3: MT910 to SB T2 Direct Participant / SB (= SB) Settlement bank Step 1: MT202 sent by the settlement bank to the SSP Step 2: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to (transparent for the settlement bank) Step 3: MT910 sent by the to the settlement bank CONTINGENCY MODE Case 1: SB is not able to send MT202 but is still able to use ICM Step 1 is mandatorily done through ICM STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS of the SB ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account Indicating the SB in field 58 Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

13 Case 2: NBB-SB is not able to send MT202 and can not use ICM Step 1 is done using a contingency channel STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Liquidity SBA/TARGET2 for non-be SBA/TARGET2 domestic procedures transfer debiting RTGS account and crediting DLNS in contingency mode direct participant direct participants for BE SBA/TARGET2 direct participants Fax using form T01 (appendix 1) Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

14 2.2. SB IS A NOT A TARGET2 DIRECT PARITICIPANT NORMAL MODE A. Liquidity transfer crediting DLNS in TARGET2 / PM Step 3: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 2: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 4: MT910 to SB in case the SB is a SWIFT user T2 Direct Participant / SBA Step 1: SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: Message sent by the SB to its SBA (depends on bilateral agreements) Step 2: MT202 sent by SBA to the SSP Step 3: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to (transparent for the DB and its Agent) Step 4: MT910 sent by the to the SB CONTINGENCY MODE Case 1: NBB-SBA is not able to send MT202 but is still able to use ICM Step 2 is mandatorily done through ICM by the SBA for the account of the SB STEP Description Who Message /Tool Content / Path Step 1-AR Step 2-AR Instruction sent to SBA Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS of the SB SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA SBA ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account Indicating the SB in field 58 Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

15 Case 2: NBB-SBA is not able to send MT202 and can not use ICM Step 2 is done using a contingency channel STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Instruction sent to SBA SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA Step 2-AR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS in contingency mode SBA/TARGET2 direct participant For non-be SBA/TARGET2 direct participants For BE SBA/TARGET2 direct participants domestic procedures Fax using form T02 (appendix 2) Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

16 3. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN AND CREDITING RTGS IN PM IN CONTINGENCY MODE 3.1. NORMAL MODE B. Liquidity transfer debiting DLNS in TARGET2 / PM Step 3: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 4: MT202 to SB Step 2: MT900 to SB Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 T2 Direct Participant / SB Settlement bank Step 1: MT202 sent by the settlement bank to the Step 2: MT900 sent by the to the settlement bank Step 3: XML ASTransferInitiation sent by through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 4: MT202 sent by the SSP to the settlement bank 3.2. CONTINGENCY MODE Step 1 can not be performed using SWIFT MT202. An alternative channel has to be used. STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account in contingency mode SB fax see form T03 (appendix 3) Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

17 Appendix 1 FORM T01 DEBITING RTGS ACCOUNT AND CREDITING DLNS TO BE SENT TO THE NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR SB/TARGET2-BE PARTICIPANT ACTING FOR THEIR OWN ACCOUNT) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of SB/TARGET2 -BE participant Receiver tag 103 tag 113 field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount field 52A BIC 11 of SB/TARGET2 -BE participant as ordering institution field 57A field 58A BIC 11 of the SB/TARGET2 -BE participant field 72 (optional) TRGTXEPMASI TGT HNNN EUR NBBEBEBBMAC (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

18 Appendix 2 FORM T02 DEBITING RTGS ACCOUNT AND CREDITING DLNS TO BE SENT TO NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR SBA/TARGET2-BE PARTICIPANT NBBEBEBB ACTING FOR THE ACCOUNT OF AN ANOTHER SB) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of SBA/TARGET2-BE participant Receiver BIC 11 tag 103 tag 113 field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount field 52A BIC 11 of SB as ordering institution field 57A field 58A BIC 11 of SB as beneficiary institution field 72 (optional) TRGTXEPMASI TGT HNNN EUR NBBEBEBBMAC (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

19 Appendix 3 FORM T03 DEBITING DLNS AND CREDITING RTGS ACCOUNT TO BE SENT TO NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR ALL SB) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of the SB Receiver BIC 11 NBBEBEBB216 tag tag field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount EUR field 52A BIC 11 of SB as ordering institution field 57A NBBEBEBBMAC field 58A BIC 11 of the SB as beneficiary institution field 72 (optional) (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Bijlage 20.3 Noodprocedures - v /9

20

21 PAYMENT AND NOTIFICATION FORMATS TO BE USED BY SETTLEMENT BANKS THAT ARE TARGET2 DIRECT PARTICIPANT 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model both the cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to these cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by the for the settlement of the cash leg of the DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account will no longer be available for the settlement of transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for (DLNS). During the business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease) by sending Swift messages MT202 (or ICM messages in one case). At the end of the business day the remaining DLNS is automatically retransferred to the SB's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. 2. FORMATS OF PAYMENTS AND NOTIFICATIONS A Swift message MT202 (or in one case, the input of payment in ICM) initiates a transfer of liquidity crediting or debiting DLNS. Only this action is performed by the SB. These first steps are followed by some automatic exchanges of instructions and messages involving the SSP and the. The role of the settlement bank - active or passive - is indicated in the tables by the suffix AR (active role) or PR (passive role). 1 Dit document is enkel in het Engels beschikbaar 2 settlement bank = participant settling on its own NBB current account Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - v / 4

22 A. LIQUIDITY TRANSFER CREDITING DLNS IN : A. Liquidity transfer crediting DLNS in TARGET2 / PM Step 2. XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 1: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 3: MT910 to SB T2 Direct Participant / SB (= SB) Settlement bank Step 1: MT202 sent by the settlement bank to the SSP Step 2: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 3: MT910 3 sent by the to the settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR MT202 Alternative 1 Step 1-AR Alternative 2 Step 3-PR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Notification of credit DLNS ICM MT910 B. B. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN : - sender : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - receiver : TRGTXEPMASI - tag 103 : TGT - tag 113 : HNNN or HYNN - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC settlement bank (optional) - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC settlement bank menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : NBBEBEBB : /REC/NLIC 3 The settlement bank receives always notifications MT900/MT910 from the. Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - v / 4

23 B. Liquidity transfer debiting DLNS in TARGET2 / PM Step 3: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 4: MT202 to SB Step 2: MT900 to SB Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 T2 Direct Participant / SB Settlement bank Step 1: MT202 sent by the settlement bank to the Step 2: MT900 sent by the to the settlement bank Step 3: XML ASTransferInitiation sent by through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 4: MT202 sent by the SSP to the settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account MT202 - sender : BIC settlement bank - receiver : NBBEBEBB216 - tag 103 and tag 113 : empty - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC settlement bank or empty - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC settlement bank Step 2-PR Notification of debit DLNS MT900 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC as settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC settlement bank 72 : /REC/NLIC Step 4-PR Notification of credit RTGS MT202 - sender : TRGTXEPMASI - receiver : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - tag 103 : TGT - tag 113 : : "AS..." (SSP reference) - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC settlement bank or empty - 58A : BIC settlement bank Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - v / 4

24 C. END-OF-DAY LIQUIDITY TRANSFER SQUARING DLNS IN This process is fully automated and no active intervention of the SB is needed. C. End-of-day liquidity transfer squaring DLNS in TARGET2 / PM Step 2: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 3: MT910 to SB Step 1: MT900 to SB T2 Direct Participant / SB Settlement bank Step 1: MT900 sent by the to the settlement bank Step 2: XML ASTransferInitiation sent by through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 3: Optional 4 : MT910 sent by the SSP to the settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-PR Notification of debit DLNS MT900 - sender : NBBEBEBB16 - receiver : BIC as settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC settlement bank 72 : /REC/NLIC Step 3-PR MT910 Notification of credit RTGS account after EOD sender : TRGTXEPMASI - receiver : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - 20 : "AS..." (ref created by SSP - 21 : BIC 11 of settlement bank followed by "+EOD" - 52A : NBBEBEBB216 4 The settlement bank opts to receive or not the notifications MT900/MT910 from the SSP on basis of a general flag in the Static Data Module of the SSP. Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - v / 4

25 PAYMENT AND NOTIFICATION FORMATS TO BE USED BY SETTLEMENT BANKS THAT ARE NON TARGET2 DIRECT PARTICIPANT 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model both the cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to these cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by the for the settlement of the cash leg of the DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account will no longer be available for the settlement of transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for (DLNS). During the business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease). As some SB are not a direct TARGET2 participant, these SB are not able to create or increase DLNS on their current account by themselves. For this reason, these SBs have to appoint a direct TARGET2 participant as an agent. This SB Agent (SBA) will provide DLNS for the NBB-SS SB by sending Swift messages MT202 (or ICM messages in one case) to. At the end of the business day the remaining DLNS is automatically retransferred to the SB Agent's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. The intra-day decrease of DNLS can only be performed by the SB himself. The NBB- SSS SBA is not involved in this process. 2. FORMATS OF PAYMENTS AND NOTIFICATIONS This chapter contains information about the messages exchanged between - the SB Agent and TARGET2 - the SB and. There is no further information concerning the messages exchanged between your institution and its SBA. These messages fall outside the scope of this document. A Swift message MT202 (or in one case, the input of payment in ICM) initiates a transfer of liquidity crediting or debiting DLNS. This action is performed by the SBA (for creating/crediting DLNS) or by the SB itself (for decreasing/debiting DLNS). These first step are followed by some automatic exchanges of instructions and messages involving the SSP and the. The role of the settlement bank or its Agent - active or passive - is indicated in the tables by the suffix AR (active role) or PR (passive role). 1 Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. 2 settlement bank = participant settling on its own NBB current account. Bijlage 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - v /6

26 A. LIQUIDITY TRANSFER CREDITING DLNS IN : A. Liquidity transfer crediting DLNS in TARGET2 / PM Step 3: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 2: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 4: MT910 to SB in case the SB is a SWIFT user T2 Direct Participant / SBA Step 1: SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: Message sent by the SB to its SBA (depends on bilateral agreements) Step 2: MT202 sent by SBA to the SSP Step 3: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to (transparent for the NBB- SSS DB and its Agent) Step 4: MT910 3 sent by the to the SB STEP Description Who Message /Tool Content / Path Step 1-AR Instruction sent SB fax, , to be decided between SB and SBA to SBA Swift... Step 2-AR Altern. 1 Step 2-AR Altern. 2 Step 4-PR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Notification of credit DLNS SBA MT202 - sender : BIC addressee of the SBA from the Target2 directory - receiver : TRGTXEPMASI - tag 103 : TGT - tag 113 : HNNN or HYNN - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC settlement bank - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC settlement bank SBA ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account SB if it uses SWIFT MT910 Indicating the SB in field 58 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : NBBEBEBB : /REC/NLIC 3 The SB receives always notifications MT900/MT910 from the if it uses SWIFT. Bijlage 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - v /6

27 B. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN : B. Liquidity transfer debiting DLNS in TARGET2 / PM Step 2: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 3: MT202 to SBA Step 2: MT900 to SB if SWIFT user Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 or fax T2 Direct Participant / SBA Step 4: only if SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: MT202 sent by the SB to the Step 2: MT900 sent by the to the SB Step 3: XML ASTransferInitiation sent by through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS SB and its Agent) Step 4: MT202 sent by the SSP to SBA Step 5: Message sent by SBA to SB STEP Description Who Message / Tool Step 1-AR Altern. 1 Step 1-AR Altern. 2 Step 2-PR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account Notification of debit DLNS SB if it uses SWIFT SB if it does not use SWIFT SB if it uses SWIFT MT202 Content / Path - sender : BIC settlement bank - receiver : NBBEBEBB216 - tag 103 and tag 113 : empty - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC settlement bank or empty - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC settlement bank fax see form T04 (appendix 1) MT900 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC as settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC settlement bank - 72 : /REC/NLIC Bijlage 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - v /6

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING

HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING HAKRINBANK INTERNET BANKING GEBRUIKERS HANDLEIDING Het programma is toegankelijk via onze Website hakrinbank.com Als u dit hebt aangeklikt ziet U het inlog scherm. Bij Username : Typ de naam die U heeft

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Wat moet ik aanpassen? 2 Waar moet ik op letten? 3 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 4 Bij

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties meldportaal.fiu-nederland.nl

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 274/38 Publicatieblad van de Europese Unie 20.10.2009 EUROPESE CENTRALE BANK BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 oktober 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van

Nadere informatie

Factuurstatus Service NL 1 Invoice Status Service EN 11. Rapport Ingediende Facturen NL 21 Report Invoices Submitted EN 29

Factuurstatus Service NL 1 Invoice Status Service EN 11. Rapport Ingediende Facturen NL 21 Report Invoices Submitted EN 29 QUICK GUIDE A Factuurstatus Service NL 1 Invoice Status Service EN 11 Rapport Ingediende Facturen NL 21 Report Invoices Submitted EN 29 Version 2.2 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS De Hakrinbank stelt hoge eisen aan de veiligheid en past daarom diverse beveiligingsmethoden en technieken toe om uw transacties en gegevens

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter Documentatie Handleiding Spamfilter 1 Voorwoord Deze handleiding is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

H A K R I N B A N K I N T E R N E T B A N K I N G G E B R U I K E R S H A N D L E I D ING

H A K R I N B A N K I N T E R N E T B A N K I N G G E B R U I K E R S H A N D L E I D ING H A K R I N B A N K I N T E R N E T B A N K I N G G E B R U I K E R S H A N D L E I D ING Het programma is toegankelijk via onze Website https: www.hakrinbank.com Als u op de login knop klikt ziet u het

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

How to process the order data of myshop.com into Exact#

How to process the order data of myshop.com into Exact# How to process the order data of myshop.com into Exact# Below you will find information how to process the data of myshop.com within Exact. Furthermore you will see some points which you have to keep in

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees Online request frm fr requesting articles, bks and / r theses: Erasmus MC - emplyees New accunt : Register Medical Library website: On the right handed side, chse Quicklink 6. Online requestfrm articles

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

ZorgMail Address Book SE Documentation

ZorgMail Address Book SE Documentation ZorgMail Address Book SE Documentation File ID: addressbook_zorgmail_a15_se 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNETBANKIEREN (IB)-PASS

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNETBANKIEREN (IB)-PASS 1 HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNETBANKIEREN (IB)-PASS De Hakrinbank stelt hoge eisen aan de veiligheid en past daarom diverse beveiligingsmethoden en technieken toe om uw transacties en gegevens

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Country recognition. Assignment

Country recognition. Assignment Country recognition You are given a text file containing a list of countries, together with a description of their borders. Each line of the file contains the name of a country, followed by a tab and a

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie