Regionaal ziekenhuis Sint-Maria Halle. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal ziekenhuis Sint-Maria Halle. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Regionaal ziekenhuis Sint-Maria Halle 2010 Jaarverslag

2 INHOUD Disclaimer verantwoordelijke uitgever: Jozef Jonckheere Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle T F algemene coördinatie: Annemie Van Beeck Directiesecretariaat compositie en lay-out: smart Print+Doc solutions Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van informatie is het mogelijk dat de informatie in deze brochure onvolledig of incorrect is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria vzw geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit deze brochure. De informatie in deze brochure heeft geen contractuele waarde. Alle eventuele aangeboden medische informatie of advies is louter algemeen. Zij is niet gericht op individuele personen en kan geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie of advies kan enkel door een arts worden verschaft. BEHEER & ALGEMENE DIRECTIE 3-7 MEDISCH DEPARTEMENT 9-13 VERPLEEGKUNDIG & PARAMEDISCH DEPARTEMENT ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL DEPARTEMENT DIENST HUMAN RESOURCES TECHNISCH & HUISHOUDELIJK DEPARTEMENT

3 BEHEER & ALGEMENE DIRECTIE Wat betekende 2010 voor ons ziekenhuis? Met mijn nieuwjaarsbegroeting ter attentie van onze ziekenhuisgemeenschap had ik het over ons ziekenhuis en onze snel evoluerende wereld. Het jaar 2010 werd door de wereldmedia en dito leiders bestempeld als een uitzonderlijk jaar van beproeving en verdriet omwille van catastrofale natuurrampen, van niet aflatende menselijke conflicten allerlei en van de socio-economische en financiële crisis in de ons, weliswaar, welvarende Westerse wereld. Zonder het te willen, treffen vermelde gebeurtenissen ons persoonlijk emotioneel leven, en wie durft zeggen ook niet ons professioneel leven. Inderdaad, het overschouwen van de wereldgebeurtenissen brengt ons reflecties omtrent onze eigen omgeving, ons land waarin we leven, ons arbeidsmidden, onze thuis, onze vrienden. Het buikgevoel laat aanvoelen dat het evenwel in onze contreien nogal meeviel. Meer zelfs, we bleven ons kunnen concentreren op optimalisaties van levenskwaliteit, alsook van deze rond zorg en welzijn. Toch nog positieve gegevens dus die ons hart en geest met dankbaarheid vervullen! In referentie naar het leven en werk van het voorbije jaar van ons ziekenhuis mogen wij godzijdank opnieuw stellen dat ons ziekenhuis, en meer bepaald dat onze ziekenhuisgemeenschap het in 2010 het wederom goed heeft gesteld. Vanzelfsprekend zijn er ook grote en kleine zorgen geweest, vanzelfsprekend was er pijn en droefenis bij het heengaan van dierbaren en van dichte medewerkers. Daarenboven is een ziekenhuis op zich een centrum van leed en pijn, maar ook van hoop en vertrouwen. Ik wens in deze context dan ook alle artsen, alle medewerkers, alle vrijwilligers namens het beheer en directie onze gevoelens van erkentelijkheid uit te drukken voor de zovele dagelijkse inspanning en toewijding voor de ons toevertrouwde patiënt, voor de zovele personen en families die betrouwvol op onze instelling, op onze inzet, op onze deskundigheid beroep doen! 2 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

4 Ons ziekenhuis mag zich inderdaad verheugen over blijvende positieve getuigenissen omtrent geleverde kwaliteit. Kwaliteit is veelzijdig en betreft in wezen alle facetten van het ziekenhuisgebeuren. Kwaliteit verwijst naar een zekere cultuur. Het spreekt voor zich dat we deze cultuur boven alles moeten blijven koesteren omdat cultuur ook een concurrentieel aspect is dat quasi niet geïmiteerd kan worden. Kijkend naar de verdere toekomst gaan we ons dus graag blijven kwalificeren. Ondanks de wereldwijde financiële crisis waaraan het land waar we leven en werken ook niet ontsnapte, was 2010 voor ons ziekenhuis toch opnieuw een jaar met nuttige schaalverruimingen en dankbare nieuwe diensten en dienstverleningen. Een paar voorbeelden hieromtrent : Infrastructureel werden er nieuwe realisaties verwezenlijkt in het kader van ons zorgaanbod met enerzijds een bijkomende geriatriedienst van 24 bedden, met anderzijds de architectonische realisatie van een vernieuwde en uitgebreide SP-dienst voor locomotorische revalidatie met 29 bedden. De totale werkingscapaciteit van ons ziekenhuis werd hierdoor op 417 bedden gebracht. In het najaar van 2010 werd een diagnostisch slaaplabo ingericht. Polysomnografieën kunnen voortaan worden uitgevoerd voor de betrokken patiënten. anderzijds het in ons ziekenhuis onder de doopvont houden door Minister Vandeurzen, met grote mediabelangstelling, van ons primeurboek over eigen zorggetuigenissen en zorgbelevenissen getiteld uit liefde voor de mensen. Het boek wordt met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en via onze beroepsvereniging Zorgnet Vlaanderen aan alle Vlaamse ziekenhuizen overgemaakt. Een PR-feit voor onze verpleegkundige zorg en voor ons ziekenhuis om fier over te zijn! In het kader van de algehele werking, meer bepaald van de werksfeer in onze instelling, werd opnieuw een stijgende arbeidstevredenheid vanwege onze medewerkers geregistreerd. Uiteraard een heel dankbaar gegeven, mede in het perspectief van de attractiviteit die ons ziekenhuis intra en extra muros kan uitstralen voor artsen en personeelsleden die in ons ziekenhuis hun toekomst wensen uit te bouwen. Voor het ganse jaar 2010 was er opnieuw een verder stijgend aantal medische specialisaties en een verder stijgend aantal personeelseffectieven. Wij gaan vrij vlug in de richting van 100 artsen specialisten in ons ziekenhuis en ruim 800 personeelsleden waarbij we zeker ook een 70-tal vrijwillige medewerkers niet mogen vergeten. Sinds enkele jaren kan elke arts en elk personeelslid in ons midden zijn/haar professionele activiteit gestalte geven in een totaal nieuw ziekenhuis. Het is evident dat een eigentijdse infrastructuur en een moderne uitrusting de professionele zorg en alles dat er mee gepaard gaat bijzonder faciliteert. De hedendaagse verwachtingen van de patiënten rond eigentijdse ziekenhuisvoorzieningen zijn ook hoog. Vandaar dat ons ziekenhuis zich zal blijven kwalitatief bekwamen, eveneens met vereiste investeringen en innovaties voor en vanuit alle departementen. Inderdaad, we schreven reeds eerder dat ziekenhuizen snel evoluerende instellingen zijn. Wat ons ziekenhuis betreft werd deze duiding in 2010 opnieuw bekrachtigd. Het is eveneens de bedoeling van deze brochure om vermelde constatatie verder meer in detail te illustreren. Voor 2011 staan er inmiddels ook reeds heel wat voorzieningen op stapel voor verdere kwalitatieve performanties en optimalisaties betreffende alle geledingen van ons ziekenhuis. Aan u allen van onze ziekenhuisgemeenschap die deze verdere dynamiek blijft ondersteunen, onze welgemeende DANK bij voorbaat! Alhoewel ondergebracht in een aparte vzw, genaamd De Kapoentjes bracht 2010 de formele toelating en formele subsidiebelofte van Kind en Gezin en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de oprichting en bouw op onze helihaven van een nieuw kinderdagverblijf voor 25 plaatsen, met een latere uitbreidingsmogelijkheid tot 42 plaatsen. De crèche zal openstaan voor kindjes van eigen medewerkers maar ook van extra muros ouders. Het jaar 2011 zal dan het lang verwachte openingsmoment met zich brengen van het nieuwe gebouw. Naar het publiek forum toe werd het jaar afgesloten met enerzijds een geslaagd symposium over Palliatieve Zorg waarvoor niemand minder dan Kardinaal Danneels zelf voortijdig de kardinalenconferentie te Rome verliet om ons alhier toe te spreken en met 4 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

5 ALGEMENE VERGADERING de heer Armand Biesemans de heer Jan Boon Samenstelling bestuursorganen eerwaarde zuster Bernadette Boon dr. Georges Casteur mevrouw Marie-Paule Claes-Dubois DIRECTIETEAM de heer Manu Berghmans dr. Patrick Itterbeek de heer Jozef Jonckheere de heer Axel Kerkhofs MEDISCHE RAAD dr. Mieke Bosquet dr. Robert De Loecker dr. Jean Delbecq dr. Geert Deneef dr. Filip Geurs dr. Benoni Van Butsele dr. Hilde Van Hauthem dr. Martine Vandenberghe dr. Nadia Vandersteen RAAD VAN BESTUUR professor Paul Broos dr. Georges Casteur mevrouw Marie-Paule Claes-Dubois dr. Petrus Debusscher eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Jozef Jonckheere notaris Jos Muyshondt eerwaarde zuster Stephanie Neetens dr. Jozef Valkeniers mevrouw Danielle Van Zegbroeck de heer Jean-Pierre Vandervondelen de heer Jan Boon Technisch directeur Hoofdgeneesheer Gedelegeerd bestuurder - algemeen directeur Financieel en Administratief directeur Secretaris Voorzitter Penningmeester Ondervoorzitter Ondervoorzitter Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Secretaris Erebestuurder de heer Guido Deblaere eerwaarde heer deken Raymond Decoster eerwaarde zuster Julia Detroyer eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Jozef Jonckheere Gedelegeerd Bestuurder notaris Jos Muyshondt Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens eerwaarde zuster Denise Tresignie eerwaarde zuster Marie-Louise Van Nuffel mevrouw Danielle Van Zegbroeck Secretaris eerwaarde zuster Marie-Louise Vandebotermet de heer Jean-Pierre Vandervondelen MEDISCH FINANCIELE COMMISSIE namens de raad van bestuur de heer Jozef Jonckheere Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens mevrouw Danielle Van Zegbroeck de heer Jean-Pierre Vandervondelen namens de medische raad dr. Mieke Bosquet dr. Robert De Loecker Secretaris dr. Jean Delbecq dr. Geert Deneef dr. Filip Geurs dr. Benoni Van Butsele dr. Hilde Van Hauthem dr. Martine Vandenberghe dr. Nadia Vandersteen namens de directie dokter Patrick Itterbeek de heer Axel Kerkhofs Secretaris de heer Koen Van Mierlo Medische raad Finaciële commissie Ethische commissie Directiesecretariaat Pastorale dienst Ombudsdienst Patiëntenveiligheidcoördinator Preventieadviseur Sociale dienst Apotheek Medisch Departement o.l.v. Hoofdgeneesheer Verpleegkundig & Paramedisch Departement o.l.v. Verpleegkundig en Paramedisch Directeur Algemene Vergadering o.l.v. Voorzitter Raad van Bestuur o.l.v. Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder de heer Jozef Jonckheere Algemene Directie de heer Jozef Jonckheere (a.i.) Directiecomité o.l.v. Algemeen Directeur Directiedepartementen Administratief Departement o.l.v. Financieel en Administratief Directeur Logistieke & Hotel Diensten o.l.v. Technisch Directeur Patiëntencommissie Ondernemingsraad Kwaliteitscommissie Comité voor preventie en bescherming op het werk Comité ziekenhuishygiëne Commissie informatica Farmaceutische commissie Diverse werk- en stuurgroepen Departement Personeelszaken o.l.v. Directeur HRM 6 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag 2010 mevrouw Nicole Vanderlinden 7

6 MEDISCH DEPARTEMENT Debuutjaar van de MUG-dienst 1 januari 2010, klokslag middernacht, was het zover: onze MUG-dienst meldt zich paraat bij de 100-centrale. Het nieuwe diensthoofd, Dr. Nick Vermeersch, zelf nog maar een maand in dienst, maar vanaf het najaar zeer actief betrokken bij de voorbereiding, neemt de eerste dienst voor zijn rekening en rukt op de eerste dag van het jaar en onze MUG-dienst 3 keer uit. Over het ganse jaar rukt de MUG 700 keer uit. Jammer genoeg wordt het PIT project van overheidswege stopgezet voor ons ziekenhuis: geen middelen voor een dubbele functie in deze opstartfase; groeien is de boodschap. Reorganisatie van de dienst spoedgevallen in 2010 op kruissnelheid Het ambitieuze spoedplan dat in de herfst van 2009 in de steigers werd gezet, vindt zijn verdere inplementatie in 2010 en Terwijl in de herfst van 2009 alle aandacht nog uitging naar een verdubbeling van het urgentieteam en de opstart van de MUG met veel aandacht voor opleiding van verpleegkundigen en uitschrijven van procedures, werd de focus in 2010 verlegd naar de interne reorganisatie van de dienst spoedgevallen. De interne dienstwerking kreeg een serieuze face-lift: artsen en verpleegkundigen kregen persoonlijke verantwoordelijkheid voor een vlotte doorstroming van patienten; triage en orientatie van patiënten in zorgstraten zien het levenslicht. De urgentieartsen realiseren ook een sluitende administratieve werking met als kroon op het werk een 100% sluitende medische verslaggeving naar interne diensten en naar huisartsen. Aan het einde van 2010 werd het ambitieuze spoedplan geëvalueerd en een 2e elan aan het plan gegeven voor de nog openstaande opdrachten. Het overleg omtrent de service level agreements tussen de spoeddienst en de verschillende medische diensten werd weer in de aandacht gebracht en daar waar nog niet afgerond nieuw leven ingeblazen. Finaal zou dit overleg verder gestalte moeten geven aan een ziekenhuisbreed spoedreglement. 8 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

7 Comité Medisch Materiaal krijgt een Huishoudelijk Reglement Sedert het KB van 5 juni 2007 dient elk ziekenhuis een Comité Medisch Materiaal te hebben, waarvan de hoofdgeneesheer bij wet de functie van voorzitter krijgt toebedeeld. Nieuwe meesters, nieuwe wetten. Zo luidt althans het spreekwoord. Onder impuls van de nieuwe en sedert 1 januari 2010 voltijdse hoofdgeneesheer besluiten de leden van het comité samen een huishoudelijk reglement uit te werken. Vooreerst wordt er één uniforme en sluitende procedure voor de ingebruikname van nieuwe of te vernieuwen materialen uitgewerkt. Voorheen waren er drie parallelle procedures: een procedure voor verpleegkundig verbruiksmateriaal, medisch verbruiksmateriaal en een spoedprocedure voor dringende bestellingen zoals in geval van stockbreuk. De verschillende procedures worden tot 1 procedure herleid, waarbij het uitgangspunt is dat alle materiaal dat beantwoordt aan de definitie van geneeskundig materiaal zoals gedefinieerd in het KB het voorwerp wordt van de procedure. Het onderscheid tussen verpleegkundig en medisch materiaal komt te vervallen. Dringende ingebruikname wordt aan criteria gekoppeld en een a posteriori behandeling op het Comité. Het Comité legt in haar reglement vast dat nieuw of te vernieuwen materiaal telkens vanuit veschillende invalshoeken dient te worden beoordeeld: een financiele (prijs/kwaliteit/dienstverlening) en een kwalitatieve invalshoek, en vanuit veiligheids- en en ziekenhuishygienistisch oogpunt. Een samenstelling van het Comité wordt verder afgestemd om deze evenwichtige beoordeling te waarborgen. Verder wordt veel belang gehecht aan een grondige analyse en objectieve beoordeling. Zo wordt de mogelijkheid voorzien van een materiaaltest voor ingebruikname, waarvan het Comité de beoordelingscriteria voorafgaandelijk aan de test vastlegt. Het efficiënt verloop en het afstemmen met gebruikers wordt verder begeleid door een proceseigenaar, desgevallend nog bijgestaan door een testbegeleider. Aanvragen worden zo mogelijk op voorhand reeds geanalyseerd en worden ten laatste 6 weken later op het Comité behandeld, want het Comité komt 6-wekelijks bij elkaar. Een beleidsplan en jaarverslag moeten de werking verder onderbouwen. Tot slot worden afspraken gemaakt ivm communcatie vanuit het comité aan betrokkenen: aanvragers, gebruikers, betrokken leveranciers, Reorganisatie van de MZG-cel In februari 2010 werd Ellen Rossel aangesteld als nieuwe mg-mzg coördinator. Bij haar opstart werd een nieuw organigram gelanceerd voor de MZG-cel, aangepast aan de nieuwe logica van de overheid: MKG (minimale klinische gegevens) en MVG (minimale verpleegkundige gegevens) werden in 2010 onder 1 noemer gebracht: MZG (minimale ziekenhuisgegevens). De hoofdgeneesheer is zoals bij wet voorzien eindverantwoordelijk voor de MZG gegevens. In de nieuwe structuur werden pijlers voorzien: een verpleegkundige pijler met in lijn de vg-mzg codeercel, bijgestaan door referentieverpleegkundigen op de afdelingen, een vg-mzg coördinator en de verpleegkundig directeur; een medische peiler met in lijn de mg-mzg codeercel, een diensthoofd, een mg-coördinator en de hoofdgeneesheer. De beide MZG-coördinatoren werden verantwoordelijk gesteld voor het databeheer van MZG en het (tijdig) en correct verzenden van de data. Aan de verpleegkundige pijler werd in de loop van het jaar 2010 ondersteuning van de personeelsdienst toegevoegd, gezien bij de data heel wat personeelsgegevens dienen meegeleverd te worden. De nieuwe mg-mzg coördinator krijgt meteen als opdracht mee een beleidsplan te schrijven met aandacht voor optimalisatie van de data, behalen van deadlines voor benchmarkinstanties en overheid en een inhaalprocedure voor verwerking van de data met als ultieme doel in nearly real-time coderen. In weinig tijd diende de MZG cel te worden aangerijkt met nieuwe krachten. Opleidingsprogramma s werden opgestart en afgewerkt. Als toemaatje werden vanaf 1/1/2011 nog een project opgestart voor opvolging van hospitalisatieverslagen. Een hospitalisatieverslag is immers niet alleen een wettelijke vereiste, maar vormt als onderdeel van het medisch dossier de basis van de MZG-verantwoording. De pathologiefinanciering voor de komende jaren hangt immers nagenoeg uitsluitend af van de inhoud van de medische dossiervoering. Samen met deze opvolging worden initiatieven van medische diensthoofden en artsen ondersteund om meer gestructureerd en elektronisch gevens over te maken. Het hectische jaar 2010 werd bekroond met een tijdige én gelukte verzending via de nieuwe portaalsite van de overheid: een mooi kerstcadeau. Deze deadline werd door menig ziekenhuis niet gehaald, niet in het minst door de zeer laattijdige openstelling van de portaalsite van de overheid. 10 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

8 De dienst geriatrie breidt uit Medisch Organogram In juli 2010 werden 24 bijkomende bedden geriatrie in gebruik genomen. Geen eenvoudige klus! Het werd een wedren tegen de tijd om de nieuwe SP-revalidatiedienst, die moest plaatsruimen voor de nieuwe G-dienst verbouwd en verhuist te krijgen. De twee G-diensten konden zo in hetzelfde gebouw worden ondergebracht en aansluiten op het geriatrisch dagziekenhuis. Het aanwerven van bijkomende verpleging voor de geriatrie bleek ook geen sinecure. Voor het medisch kader was er aanvankelijk ook geen perspectief op een bijkomende geriater. Een tijdelijk scenario diende te worden uitgewerkt tot er een nieuwe bijkomende geriater het geriatrisch zorgprogramma kon komen ondersteunen. In dit tijdelijk kader werd met behoud van de eigenheid van een G-dienst mogelijkheid geboden voor andere artsen om te hospitaliseren op de bijkomende G-dienst. Deelname aan de wekelijkse teamvergadering en actieve participatie in het ontslagmanagement waren aan de orde. Een opportuniteit dient zich aan vanaf 1/8/2011: vanaf 1/8/2011 krijgt het ziekenhuis het perspectief van een uitbreiding van de medische staf met twee ervaren geriaters. Met directie, medische raad en medische staf wordt voor deze start een nieuw beleidskader uitgetekend dat de organisatie van het geriatrische zorgprogramma verder gestalte moet geven vanaf 1/8/2011. Mee opgenomen in dit beleidskader wordt een reorganisatie van opnamebeleid op de SP-diensten in de steigers gezet als aanzet om bijkomende ruimte te creëren in het acute beddenhuis. Dit alles moet gestalte krijgen onder de vorm van een SP-reglement dat in 2011 dat wordt uitgeschreven met de betrokken diensthoofden, medisch en verpleegkundig. Ook mee opgenomen in dit beleidskader is de verdieping en uitbreiding van het oncologisch zorgprogramma en een verdere uitbouw van een geheugenkliniek. Een mooie illustratie hoe verweven de verschillende zorgprogramma s met elkaar kunnen zijn onder hetzelfde dak 12 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag 2010 Hoofdgeneesheer Dr. Patrick ITTERBEEK Algemene Heelkunde + Abdominale Heelkunde Dr. Ivo KEMPENEERS Dr. Susanne KNAPE Anatomo-Pathologie Dr. Josse VANDENHOVE Anesthesie Dr. Mieke BOSQUET Dr. Sofie CARDOEN Dr. Bieke DECALUWE Dr. Sigrid DUERINCKX Dr. Joris GRYSEELS Dr. David LEROUGE Dr. Luk RUYSSINCK Dr. Marc KRIER (per 31/12/2010 met pensioen) Cardiologie Dr. Emmanuel CALLENS Dr. Stephane CARLIER Dr. Edwin CREETEN Dr. Alfons LEMMENS Dr. Dirk TEMMERMAN Endocrinologie Dr. Dany MASSAAD (in dienst per 01/01/2011) Dr.Nikolas MORTZOS (uit dienst per 31/12/2010) Fysische Geneeskunde Dr. Antoon DEROULEZ Dr. Emanuel KOOLE Dr. Peter WIEME Gastro-Enterologie Dr. Katrien BULTE Dr. Johan PONETTE Dr. Siegfried PONETTE Geriatrie Dr. Filip GEURS (tot 31/12/2010) Dr. Sophie LAMBRECHT (in dienst per 01/08/2011) Dr. Ilse VANHAEVERBEKE (in dienst per 01/08/2011) Gynaecologie Dr. Patrick DE BRUCKER Dr. Ingrid DE GREEF Dr. Philippe DE SUTTER Dr. Dina HERTENS Dr. Mieke LAUWERS Dr. Nadia VANDERSTEEN Dr. Ann VERLEYEN Klinische Biologie Dr. Robert DE LOECKER Apr. Biol. Yves DE PREST Apr. Biol. Marjan VAN GYSEL Medische beeldvorming Dr. Dirk CROMBÉ Dr. Patrice FORTON Prof. Dr. Erwin KINT Dr. Martine DEKEYZER Dr. Bart VAN DEN BOSSCHE Dr. Olivier LESCEU Dr. Frank DEPUYDT Urgentiegeneeskunde Dr. Adeline HIGUET (in dienst per 02/04/2011) Dr. Wim HOSTE Dr. Agna MEERT Dr. Jean THYS Dr. Wim RAEYMAEKERS Dr.Jos VANSTIPTHOUT Dr. André VAN TICHELEN Dr. Nick VERMEERSCH Urologie Dr. Ilse DE DOBBELEER Dr. Steven VANHAEVRE Neurologie Dr. Guy LAUREYS Dr. Sylvie ANTOINE Dr. Jean DELBECQ Neus-, Keel- en Oorziekten Dr. Carlos BONDEWEL Dr. Birgit RENARD Dr. Eva SZÜCS Nucleaire Geneeskunde Dr. Nicolas DUMAREY Dr. Ilse MERTENS Oogheelkunde Dr. Genevieve WENDRIX Dr. Miranda GOETHALS Orthopedie Dr. Filip DANEELS Dr. Kristof de GEETER Dr. Geert DENEEF Dr. Mike VAN HOECKE Oncologie Dr. Filip GEURS Pediatrie Dr. Sophie BRAVO Dr. Stefanie BUYSE Dr. William LAUREYS Dr. Hilde VAN HAUTHEM Dr. Kristien VAN LAER Pediatrie: Jeugd-en Kinderpsychiatrie Dr. Vanessa LEMAIRE Pediatrie : Kindercardiologie Dr. Fabienne MARCHAU Pediatrie : Neuropediatrie Dr. Jurn HAAN Dr. Serge VOETS Plastische heelkunde Dr. Koen DEPUYDT Pneumologie Dr. Katrien DE BRAEKELEER Dr. Luc DERVEAUX Dr. Tine VANDENBERGHE Psychiatrie Dr. Aad BOSMANS Dr. Kim DE RYCKER Dr. Bernard RAVESCHOT Radiotherapie Dr. Marina DEBECKER Stomatologie Dr. Benoni VAN BUTSELE Thoracale en Vasculaire Heelkunde Dr. Olivier LESCEU Dr. Frank DEPUYDT Urgentiegeneeskunde Dr. Adeline HIGUET (in dienst per 02/04/2011) Dr. Wim HOSTE Dr. Agna MEERT Dr. Jean THYS Dr. Wim RAEYMAEKERS Dr.Jos VANSTIPTHOUT Dr. André VAN TICHELEN Dr. Nick VERMEERSCH Urologie Dr. Ilse DE DOBBELEER Dr. Steven VANHAEVRE 13

9 VERPLEEGKUNDIG & PARAMEDISCH DEPARTEMENT Verhuis van de afdeling Sp-Locomotorische revalidatie naar een nieuwe locatie Aangezien de afdeling Geriatrie 2 gehuisvest werd op de derde verdieping in blok C, teneinde de twee afdelingen Geriatrie mooi op elkaar te laten aansluiten, diende voor de afdeling Sp-Locomotorische revalidatie een andere locatie gezocht te worden. Al gauw kwam de optie te verhuizen naar niveau 01 van de D-blok. Dankzij de vlotte samenwerking met alle betrokkenen, werd de locatie omgetoverd tot een aangename revalidatiedienst. met gebruik van aangepaste kleuren, meubels, vloeren, decoratie, e.a. Deze nieuwe locatie biedt het voordeel dat we nu over 140m² kiné-ruimte beschikken, met een geïntegreerde ergoruimte. Het pareltje van deze revalidatie-afdeling is uiteraard het geïntegreerd tilsysteem, uniek in België. Het tilsysteem komt er op neer dat we elke patiënt, via een uitgekiend systeem via een plafondlift en de dubbele badkamerschuifdeuren uit bed naar zetel, voor de lavabo en op het toilet kunnen tillen. Verplaatsen van bedlegerige mensen naar de fysio of naar de afdelingsbadkamer vormt dankzij dit tilsysteem dan ook geen probleem meer. Dankzij de nieuwste technieken en gedragen door een gemotiveerd team van sterke verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesiste, diëtiste, psycholoog en sociaal assistente, bieden we elke patiënt de revalidatie aan waar ze recht op hebben, en dit gesteund door een jong en gedreven medisch team. Bijkomende ondersteuning van de afdelingen Ook in 2010 werd geïnvesteerd in bijkomende ondersteuning van de afdelingen. Zo werd voor een aantal afdelingen, in het kader van de continuïteit van leidinggeven, een adjunct-hoofdverpleegkundige gerecruteerd. Deze adjunct-hoofdverpleegkundige heeft een reeks specifieke opdrachten die leiden tot een ondersteuning aan zowel de hoofdverpleegkundige, de afdelingsmedewerkers en de afdeling zelf. Daarnaast werd nog een met een andere functie opgestart ; de afdelingsgebonden medisch secretaresse is verantwoordelijk voor een reeks specifieke administratieve opdrachten welke een meerwaarde inhouden voor zowel de hoofdverpleegkundige als het afdelingsteam. 14 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

10 Opvang van nieuwe medewerkers. Jaarlijks starten heel wat nieuwe medewerkers binnen het ziekenhuis, over de verschillende departementen heen. Omdat een goede inscholing rechtstreeks leidt tot betere zorg, snelle inzetbaarheid en persoonlijke tevredenheid van de medewerker worden 2 introductiedagen en 2 opvolgdagen georganiseerd. Na een rondleiding bij de start van de tewerkstelling, komen verschillende thema s aan bod. Met onderwerpen zoals patiëntveiligheid, medewerkerveiligheid, competentiemanagement en personeelsbeleid wordt de eerste dag afgesloten. De tweede (opvolg)dag krijgt een zeer praktische aanpak: verpleegdossier, wondzorgbeleid, intervisie tussen nieuwe starters en wordt afgerond met een workshopnamiddag waarbij alle werkgroepen binnen het ziekenhuis zichzelf kunnen voorstellen. In 2010 werden 84 mensen uitgenodigd over de verschillende dagen, waarvan er 61 aanwezig waren. Iedere dag krijgt naast een evaluatie een terugblik op de voorbije periode. Het blijkt dat de opvang van de nieuwe medewerker binnen het team van zeer groot belang is voor de slaagkansen van deze nieuwe starter. Voor het team is het dan ook fijn te weten dat deze opvang goed tot zeer goed verloopt. Geen enkele nieuwe medewerker voelde zich niet welkom op de nieuwe dienst. Nieuwe medewerkers en teamleden hechten veel belang aan het doorgeven van praktische informatie, kennis m.b.t. pathologie,werkwijzen en de wijze waarop het ziekenhuis gestructureerd is. Sociale Dienst Coaching in het zorgtraject, de Sociale Dienst Een ziekenhuisopname confronteert de cliënt en zijn omgeving van de ene dag op de andere met een nieuwe levenssituatie. Deze verandering in iemands leven brengt vaak een aantal kopzorgen met zich mee. De sociale dienst biedt in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving het hoofd aan deze problemen zodat de sociale rechten van de cliënt en de continuïteit aan zorg gewaarborgd blijven. In 2010 deed de sociale dienst 3075 begeleidingen en bereikte daarmee 23% van het totaal aantal opgenomen cliënten. (zie figuur 1) Het aantal mensen waarvoor de sociale dienst van betekenis was, is echter veel ruimer dan dit cijfer aangezien de begeleiding niet alleen de cliënt verder helpt maar ook het volledige netwerk rond de cliënt, zijnde: mantelzorgers en externe professionele zorgverleners. figuur 1 77% 23% Aandeel behandelde cliënten door de sociale dienst op een totaal aantal opnames van totaal aantal cliënten behandeld door sociale dienst: 3075; 23% totaal aantal cliënten niet behandeld door sociale dienst: 10045; 77% Samen op zoek naar een oplossing Samen met de cliënt en zijn omgeving wordt er gezocht naar een duurzame en kwalitatief hoogstaande oplossing op maat van de cliënt en zijn omgeving. Een antwoord op de problemen die tot uiting komen tijdens het verblijf in het ziekenhuis of door de wijziging in de gezondheidstoestand. Het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening impliceert voor de medewerkers van de sociale dienst een grondige kennis van de sociale kaart, de sociale wetgeving en een waaier aan communicatieve vaardigheden. De begeleiding kan grosso modo onderverdeeld worden onder 2 noemers en betreft: (zie figuur 2) 1) Voor 13 % van de bereikte cliënten, het waarborgen van de sociale rechten van de cliënt tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Hieronder ressorteert de volgende begeleiding: informatie en doorverwijzing administratieve hulp financiële begeleiding figuur 2 juridische doorverwijzing Type taken uitgevoerd door sociale dienst 13% 2) Voor 87 % van de bereikte cliënten, het waarborgen van de continuïteit aan zorg. Hieronder ressorteert de volgende begeleiding: een interne transfer binnen het ziekenhuis de terugkeer naar de thuissituatie al dan niet met verdere thuishulp de terugkeer naar de instelling waar de betrokkene reeds verbleef een externe plaatsing in een woonzorgcentrum of een tijdelijke verblijfplaats ENKELE CIJFERS IN 2010 Permanente vorming: Aantal gevolgde uren intern bijscholing in 2010: uren Aantal gevolgde uren externe bijscholing in 2010: uren 87% ontslagmanagement 3015; 87% sociale dienstverlening tijdens verblijf 435; 13% 16 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

11 Inzoomen op de continuïteit aan zorg: Mobiele equipe Toekomstperspectieven Visie Verpleegkundig & Paramedisch Departement De sociale dienst coachte 3015 cliënten bij het vinden naar de gepaste nazorg. 11% woonde reeds in een woonzorgcentrum en keerde na zijn verblijf terug 45% keerde terug naar huis al dan niet met de gepaste zorg aan huis. Voor 856 cliënten werd thuiszorg geregeld. Het merendeel gaat over het regelen van thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp en warme maaltijden. (zie figuur 3) 44 % ging over naar een residentiële setting. Volgende verblijven zijn mogelijk: - een interne transfer binnen het ziekenhuis. Goed voor 853 cliënten. - een verblijf in een tijdelijke verblijfplaats zoals een hersteloord of een kortverblijf. Goed voor 180 cliënten. - een definitieve verhuis naar een woonzorgcentrum. Goed voor 228 cliënten. figuur 3 1% 6% 10% 18% 7% 1% 14% 29% 11% Ontslagmanagement thuiszorgvoorzieningen thuisverpleging: 29% warme maaltijden: 11% gezinszorg: 14% poetshulp: 18% personen alarm systeem: 6% uitleen materiaal: 10% omega: 1% vervoer: 1% nachtzorg: 1% kine: 7% andere: 1% multidisciplinair overleg: 1% In 2010 heeft de mobiele equipe 1868 aanvragen van tekorten op diensten verwerkt. De grafieken hieronder geven aan welke diensten vooral beroep gedaan heeft op MTZ, de reden van de aanvraag, de gevraagde kwalificatie en de invullende dienst. Reden van de aanvraag 3% 4% 4% 27% ziekte: 62% werkdruk: 4% inhaalrust: 3% structureel tekort: 27% niet aangegeven: 4% 62% Gevraagde kwalificatie 36% 4% verpleegkundige: 60% zorgkundige: 36% vroedvrouw: 4% 60% Om ons meerjarenplan uit te schrijven, baseerde de werkgroep Visie zich op de 14 magneetkrachten van de Magneet-Ziekenhuizen ( magnet hospitals ); deze 14 magneetkrachten zitten uiteindelijk vervat in de ge-update Visie (zie hieronder). De doelstelling voor 2010 was een bevraging te doen bij al onze verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen. Hiertoe werd een gevalideerde vragenlijst (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) aangewend, dewelke inmiddels naar voren geschoven wordt door het Amerikaanse National Quality Forum als de standaardvragenlijst in dit type onderzoek. Uit de internationale literatuur blijkt dat de hierdoor bevraagde factoren significant geassosieerd zijn aan gevolgen voor het welzijn voor verpleegkundigen. Specifiek voor onze instelling, werd deze vragenlijst voor de zorgkundigen aangepast in samenspraak met zorgkundigen van de desbetreffende afdelingen. De nulmeting vond plaats in de periode november-december Terugkoppeling van de bekomen resultaten is voorzien in maart Hieraan zal in 2011 een plan van aanpak gekoppeld worden; een plan dat uitgewerkt zal worden in de hiernavolgende jaren met als doel onze Visie concreet gestalte te geven. Als medewerkers van het Verpleegkundig & Paramedisch Departement van het Regionaal ziekenhuis Sint-Maria vzw te Halle, gaan wij prioritair uit van een cliëntgestuurde benadering, met hierbij de nodige aandacht voor de individuele noden van de cliënt. Het bieden van verpleegkundige, vroedkundige en paramedische basiszorg binnen een regionale setting is onze prioriteit, met aandacht voor emotionele en spirituele aspecten. Informatieverstrekking aan en privacy ten aanzien van de cliënt behoort tot deze basiszorg, en wordt waar mogelijk aangevuld met hoogtechnologische expertzorg. Kwaliteit van zorg wordt verleend in een veilige omgeving en dit volgens de huidige stand van de wetenschap. Dit geheel realiseren wij op de afdeling via een geïntegreerd zorgmodel waarbij we geholpen worden door ondersteunende diensten. Intern overleg op de afdeling en afdelingsoverschrijdend, alsook interdisciplinair en transmuraal overleg staan borg voor continuïteit van zorg en inspraak van onze medewerkers. Wij bieden onze medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving aan waar ruimte is voor vernieuwing en ontwikkeling. Voor studenten vormen wij een up-to-date opleidingscentrum, waarbij ook hun ontwikkeling wordt aangemoedigd. Beroepservaring, permanente vorming, continue opvolging en evaluatie middels krachtig leiderschap, met hierbij aandacht voor individuele ontwikkeling en ontplooiing van de medewerkers, vormen de basis voor competente medewerkers. Autonoom werken als professional is hierbij ons streefdoel. Onze basishouding in dit geheel is respect voor de andere als persoon en professional. Deze Visie is getoetst aan de 14 magneetkrachten. 18 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

12 ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL DEPARTEMENT DIENST ADMINISTRATIE BeLAnGRIJKe ReALISATIeS VAn 2010 Carenet-facturatie Inzake de Carenet-facturatie werd een analyse van de facturatiebestanden uitgevoerd teneinde systematische fouten op te sporen en maatregelen te nemen om deze in de toekomst te vermijden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat ook de correcties, die soms moeilijk vermijdbaar zijn doordat de gegevens van de SIS-kaart niet altijd juist blijken te zijn, tot aanvaardbare niveaus worden beperkt. Er werd eveneens een inhaalbeweging gerealiseerd inzake de verwerkingstermijn van de correcties. REFAC-project De Christelijke Mutualiteiten schakelden in 2010 om naar een ander facturatiesysteem, REFAC (Reorganisatie van de Facturatie, Administratie en Controle). De bedoeling is dat het geheel efficiënter en meer geautomatiseerd werkt waardoor de ziekenhuizen sneller over de nodige informatie beschikken en spoediger vergoed kunnen worden. Ondanks het feit dat de controles veel strenger zijn, is de gefaseerde invoering van het systeem voor ons ziekenhuis goed verlopen. Uitbesteding van het drukwerk van de patiëntenfacturen In 2009 werd het studiewerk verricht betreffende de verdere behandeling van het facturatiedrukwerk naar onze patiënten. De mogelijkheden van vervanging van de bestaande machine dan wel uitbesteding werden grondig bestudeerd. In 2010 werd deze studie afgerond en werd ervoor geopteerd om tot uitbesteding van deze activiteit over te gaan bij de firma COMS-mail. 20 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

13 Debiteurenbeheer De aanmaanprocedure voor facturen werd onder de loupe genomen wat betreft de herinneringstermijnen. De dienst organiseerde zich om over te schakelen naar maandelijkse herinneringen (i.p.v. tweemaandelijkse). Daarnaast werd ervoor gezorgd dat de dagvaardingsprocedure dichter aansloot bij de tweede aanmaning. Tenslotte werd informaticatechnisch de uitwisseling van informatie naar de gerechtsdeurwaarder gereorganiseerd. Procedures Het aanpassen van de bestaande procedures en het toevoegen van nieuwe is een continue opdracht. Hieraan is ook in 2010 in samenwerking met de medewerkers aandacht besteed. Wetswijzigingen - facturatietermijn Zoals vele diensten is ook de dienst administratie steeds in beweging. De wetswijzigingen volgen elkaar in sneltempo op en dienen opgevolgd te worden binnen de dienst. Hierover is het uiteraard moeilijk uitgebreid te rapporteren in het bestek van een jaarrapport. Het mag niettemin vermeld worden als een belangrijke en continu gerealiseerde opdracht. Hetzelfde geldt voor de facturatieplanning, waarbij de dienst steeds efficiënter en sneller tracht te factureren. Daarbij dient ook gesteld dat de dienst afhangt van de medewerking van tal van andere diensten en medewerkers binnen het ziekenhuis. Boordtabellen Nadat het concept van de balanced score card enige tijd geleden was ingevoerd en de nulmeting uitgevoerd, werd in het 4de kwartaal van 2010 een eerste meting doorgevoerd, die in 2011 zijn verdere analyse zal kennen. Stagiairs Naar jaarlijkse gewoonte werden stagiairs begeleid bij hun opdracht binnen het schooljaar VOORUITZICHTen VOOR 2011 Carenet De ziekenhuis-vzw zal de procedure opstarten om voor haar facturatie over te gaan tot de afschaffing papieren factuur (APF) naar de ziekenfondsen. Conventie langdurige zuurstoftherapie thuis Het ziekenhuis is reeds in 2010 in samenwerking met de pneumologen gestart met deze uitwerking. In 2011 is het de bedoeling, indien de conventie aan het ziekenhuis wordt toegekend, de facturatie-aangelegenheden in deze waar te nemen. Administratieve items MZG-spoedregistratie Het is de bedoeling in 2011 te komen tot een meer permanente tijdige controle en correctie van deze registraties. Debiteuren De verdere verkorting van de aanmaningsprocedure zal worden uitgewerkt met inbegrip van verdere verbeteringen naar de communicatie en uitwisseling van rapporteringen met de gerechtsdeurwaarder. De momenteel openstaande gevallen per aandachtscode zullen systematisch worden onderzocht. Facturatie correcties De analyses van de ontvangen foutbestanden zullen worden verdergezet en de termijnen voor correcties zullen verder worden verkort. Boordtabellen De laatste meting zal worden geanalyseerd en de nieuwe doelen en acties zullen worden vastgelegd. DIENST BOEKHOUDING BeLAnGRIJKSTe ReALISATIeS VAn 2010 Draaiboek jaarafsluiting Het draaiboek werd op basis van de eerste bevindingen verder verfijnd en aangepast in samenspraak met de betrokkenen. Polivalentie van de medewerkers Een overzicht van de taken die momenteel per medewerker worden uitgevoerd werd opgesteld teneinde na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn zodat zoveel mogelijk medewerkers de kerntaken kunnen vervullen. Inventaris De betrokken diensten werd gevraagd hun tellingen elektronisch te vervolledigen, wat tijdsbesparend werkt. Crediteurenadministratie Teneinde tot een reductie te komen van het aantal leveranciersfacturen werden dit voor enkele belangrijke leveranciers dienaangaande besproken met de betrokken diensten. Dit resulteert uiteraard in tijdswinst. Een totaaloverzicht werd opgemaakt en ook bezorgd aan de aankoop. Finhosta Opnieuw heeft ons ziekenhuis voor het ministerie gefungeerd als pilootdienst om de vele wijzigingen te testen. Investeringsopvolging Ter ondersteuning van de besprekingen van de directie met de bevoegde inspectie rond de al dan niet goedkeuring van investeringen ter opname in het budget van financiële midddelen, wordt de nodige opvolging gerealiseerd zowel in SAP als in Excel. VOORUITZICHTen VOOR 2011 Draaiboek jaarafsluiting Om het volle effect te bekomen van het draaiboek vereist dit dat elkeen zich houdt aan de afgesproken timings. Hieraan zal via feedback meer aandacht worden besteed. De lay-out van de documenten gebruikt bij de jaarafsluiting zal onder de loupe worden genomen. Polivalentie medewerkers Het is de bedoeling om via het opgestelde overzicht (cfr. 2010) in 2011 te komen tot de realisatie van de grotere polivalentie conform de geformuleerde doelstellingen. Inventaris In het kader van de optimalisatie en volledigheid van de tellingen zullen specifieke maatregelen verder worden uitgewerkt met de betrokken diensten. Finhosta Door de reorganisatie bij de betrokken overheid van de programma s dienen de gegevens van nog vele jaren uit het verleden te worden aangeleverd. Dit betekent een inhaalbeweging die tijd zal kosten. Bevraging ziekenfondsen De mogelijkheden tot een verbeterde informatie-uitwisseling zullen onderzocht worden. 22 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

14 DIENST ONTHAAL BeLAnGRIJKSTe ReALISATIeS VAn 2010 Afscheid van het vorige en introductie van het nieuwe diensthoofd Eind 2010 heeft Mevr. Lobke Stroobants besloten haar carrière een nieuwe wending te geven. Zij heeft de dienst zeker uitgebouwd tot een efficiënte, samenwerkende ploeg. Wij wensen haar hierbij te danken voor haar inspanningen. Na een assessment werd Mevr. Sofie Devroede, voormalig adjunct van de dienst, en dus ook uitermate vertrouwd met de dienst en de equipe, aangesteld als nieuw diensthoofd. Gecoördineerde versie van opname- en ontslagprotocol Het in voege zijnde protocol bevatte een basistekst met vele aanvullingen die in de loop der jaren noodzakelijk waren geworden. Dienaangaande werd een volledig gecoördineerde versie in voege gebracht en ter kennisname ook continu beschikbaar gesteld via intranet. In de marge dient bij de opname- en ontslagplanning ook de participatie aan de ingebruikstelling van de nieuwe G-dienst te worden vermeld. Telefooncentrale De nieuwe softwareversie van de telefooncentrale (ACP) werd in gebruik genomen. Het is de bedoeling hierdoor een verdere optimalisering van de dienstverlening te bereiken. Ook is het de bedoeling de automatische meting van de tijden van telefoonbeantwoording te realiseren, wat kadert binnen het systeem van de balanced score cards. Infrastructuur De nodige verdere studie werd gemaakt teneinde voor de patiënten meer privacy te bieden bij de inschrijving. Daarnaast is het de bedoeling dat de lokalen beter worden ingedeeld teneinde efficiënter te werken en ook de medewerkers een aparte personeelsruimte te bieden. VOORUITZICHTen VOOR 2011 Balanced Score Cards Met de ingebruikname van de nieuwe software voor de centrale kan dit project ook verder worden doorgevoerd. Aldus zal de dienst kunnen beschikken over een nieuwe objectieve meting van haar activiteiten. Telefooncentrale De nieuwe software zal verder worden geëvalueerd en waar nodig zullen bijsturingen plaatsvinden. Adjunct-diensthoofd Gezien de verschuiving van Mevr. Devroede wordt een nieuw adjunct-diensthoofd in dienst te worden genomen en opgeleid. Infrastructuur De verbouwingen waarvan hierboven sprake zijn ingepland voor uitvoering in Parkingkaarten Het beleid dienaangaande zal in zijn totaliteit worden herbeschouwd. Uniform Naar analogie met vernieuwing van de beroepskledij in het ziekenhuis, zal deze ook voor het onthaal in gebruik worden genomen. DIENST INFORMATICA BeLAnGRIJKSTe ReALISATIeS VAn 2010 Studie naar nieuw elektronisch zorgdossier Nadat in het najaar van 2009 de ruimere scope voor dit dossier werd vastgelegd, werden de analyses verdergezet. In de eerste helft van 2010 kwam met medewerking van alle betrokkenen een rapport tot stand waarbij de verschillende mogelijke leveranciers werden geëvalueerd op basis van de uitgevoerde studies. In de tweede jaarhelft werden de workflows verder uitgeschreven vnl. via het verpleegkundig middenkader, zijnde de naar de toekomst gewenste processen. Ook vonden gesprekken met de medische raad en de medische diensthoofdenvergadering plaats, geïnitieerd via de hoofdgeneesheer. Elektronisch medisch dossier C2M Medi-import - Postbus De meest recente versie van C2M werd geïnstalleerd met de nodige begeleiding naar de gebruikers. Daarbij konden dan ook de modules van de Postbus en Medi-import in gebruik worden genomen. De module Medi-import betekent een belangrijke vooruitgang in de communicatie tussen de huisartsen en het ziekenhuis. Elektronische documenten kunnen zo worden uitgewisseld met rechtstreekse verwerking in de betrokken medische dossiers. PACS (Picture Archiving and Communication System) De PACS werd ziekenhuisbreed in gebruik genomen. Aldus is veralgemeende elektronische raadpleging van de betrokken beelden een feit. Er werd ook een archiveringssysteem in voege gebracht teneinde de beelden naar de toekomst veilig te stellen en om ruimte te maken in de centrale systemen. Klinisch laboratorium - Labogids Archivering stalen In samenwerking met de klinisch biologen werd een lastenboek voor een elektronische labogids ontwikkeld. De dienst IT maakte een evaluatie van de betrokken firma s. Daarnaast werd een software in het labo in gebruik genomen voor de archivering van stalen. Incidentmeldingssysteem De commissie patiëntveiligheid analyseerde een aantal pakketten en stelde het pakket van Adheco/TCPS voor als keuze. Deze software werd geïnstalleerd en in gebruik genomen. Hiermee komt het ziekenhuis ook tegemoet aan de vereisten van de overheid rond de introductie van zulk meldsysteem. Telefooncentrale De ACP-software werd geïnstalleeerd. Daarnaast werd een adresboek geprogrammeerd voor de telefooncentrale. Wachtdienstregelingen Er werd reeds in 2009 het nodige werk verricht teneinde te voorzien in één gecentraliseerde toepassing voor alle wachtsystemen. In het voorjaar van 2010 werd dit finaal in gebruik genomen. Infrastructuur De verdere optimalisatie van AD (Active Directory) werd doorgevoerd alsmede de finalisatie van de migratie van de ziekenhuispc s dienaangaande. Er vond een verdere uitwerking plaats van het wireless-project (fase 2) dat in 2011 zal worden afgerond. Het in voege stellen van polsbandjes met barcode betekent naar de toekomst een belangrijke stap naar geïntegreerde werking en vastlegging van de betrokken patiënt. De bestaande ADSL-lijn werd vervangen om sneller en efficiënter te kunnen werken. Beveiliging: verdere fysieke beveiliging van de betrokken datacenters werd goedgekeurd en is in uitwerking bij het technisch departement. 24 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

15 VOORUITZICHTen VOOR 2011 Elektronisch zorgdossier In functie van de verdere ontwikkeling zal de dienst informatica participeren aan de verdere studie, beslissing en implementatie. In functie van de evolutie van dit dossier zullen ook pakketten voor OK- en spoedmanagement worden bekeken. PACS Het ter beschikking stellen van de beelden van de dienst nucleaire geneeeskunde via de PACS zal worden voorzien. Klinisch laboratorium - labogids Nadat een beslissing zal zijn genomen rond de uitvoerende firma zal dit mee verder worden behartigd. POCT-glucometrie De studie rond dit project zal worden verdergezet en normalerwijze in 2011 worden ingevoerd. Informatiedeling Business Intelligence Tool: doordat de huidige toepassing end-of-life is eind 2011 dient dringend werk gemaakt van een nieuwe, performante tool. Deze is immers wezenlijk in kader van de beleidsdocumentering naar de toekomst. De studie, beslissing en start van implementatie zal plaatsvinden in Incidentmeldingsssysteem: een bijkomende module improve zal worden geïmplementeerd. Centrale medewerkersdatabank: er wordt nagedacht over een globale medewerkersdatabank teneinde deze gegevens makkelijk voor verschillende applicaties ter beschikking te brengen, uiteraard voorzien van de nodige beveiligingen. Maaltijdregistratie De huidige tool is aan vervanging toe. Daartoe zullen, in samenwerking met de gebruikers, de nodige initiatieven tot studie en beslissingname worden voorzien. Infrastructuur High availability project: dit project dat voorheen al werd uitgewerkt met een ontdubbeling van de SAN zal nu op serverniveau verder worden behartigd. Het doel is de uptime van de servers zo goed mogelijk te garanderen. Daartoe zal ook van virtualisatie worden gebruikt gemaakt (vmware). PKI-infrastructuur: mede in voorbereiding tot de ingebruikname van de toepassingen op de verpleegafdelingen is het noodzakelijk elkeen te kunnen identificeren bij het gebruik van de toepassingen. Systeem van Application Delivery: dit project dat reeds eerder werd voorzien zal toelaten om op een gecontroleerde manier toepassingen aan de werkposten te verdelen en dit zowel voor interne als voor externe gebruikers. Terminal server, Citrix en VDI zijn enige mogelijkheden in dat verband. AOI Next Gen De toepassing om de communicatie tussen de verschillende pakketten te laten verlopen, AOI (Azis Open Interface), is aan vernieuwing toe. Nieuw helpdesksysteem Een nieuw systeem wordt door de dienst IT geconcipieerd teneinde te resulteren in een vlottere behandeling van de vragen en een geoptimaliseerde inzet van mensen en middelen. AANKOOPFUNCTIE BeLAnGRIJKSTe ReALISATIeS VAn 2010 Contracten leveranciers Vooraleer de aankoopfunctie werd gecreëerd werd weinig of niet gewerkt met aankoopovereenkomsten. Deze werden nu ingevoerd en gestandaardiseerd toegepast in de verschillende dossiers. Aldus worden wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk. Procedures De aankoper heeft haar uitvoerige medewerking verleend aan de opmaak van de procedure voor beslissingsname m.b.t. de materialen waarover het comité medisch materiaal zich buigt. Tevens werd de procedure voor organisatie en opvolging van het testen van materiaal aangepast. Communicatie Om de wijzigingen in producten naar de betrokkenen beter te verduidelijken werd een elektronische Flash Aankoop ingevoerd. Was- en linnendossier De finale ingebruikname van huurlinnen werd voorzien in het voorjaar van Hierbij heeft de aankoper haar uitgebreide medewerking verleend. Een statistiek met het verbruik van het linnen op de dienst werd gekoppeld aan de gerealiseerde ligdagen per dienst en overgemaakt aan de verpleegkundige en paramedische directie. Op deze wijze kan worden bijgestuurd en kan standaardisatie plaatsvinden waar mogelijk. Wat betreft de arbeidskledij heeft de aankoper een voorstel uitgewerkt rond de opdeling van de kledij in een aantal hoofdgroepen om zo efficiënt mogelijk te werken. Tevens werden de nodige werkbezoeken voorzien, werd een voorstel naar de directie opgemaakt, een modeshow voorbereid en een enquête bij het personeel geïnitieerd en verwerkt. Op basis van de analyse werd ook het contract met de geselecteerde firma onderhandeld en opgesteld. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis geopteerd voor een frisse vernieuwing van de arbeidskledij waarvan de aankoop in eigen beheer blijft. CPT s operatiekwartier De voorbereide steriele trays voor het operatiekwartier met linnen en klein materiaal werden grondig onderzocht. De samenstelling werd geoptimaliseerd, tevens inspelend op een vraag van de medische raad, en de verschillende firma s op de markt werden bevraagd. Er vond een uitvoerige testfase plaats en finaal werd eind 2010 geopteerd voor de omschakeling naar een nieuwe firma. In deze werd een zeer aanzienlijke jaarlijkse besparing gerealiseerd. Drukwerk In 2010 werd een uitgebreide analyse doorgevoerd van het aanwezig drukwerk teneinde zo optimaal mogelijk in te kopen naar de toekomst. Andere dossiers Er werden nog heel wat andere dossiers naar aankoop bestudeerd met besparingen tot gevolg zoals b.v. inzake de aanschaf van een nieuwe duplicator, hechtingssets voor spoed, papierwaren waaronder wegwerpmateriaal, handschoenen voor de keuken, zuigflesjes en afkolfflesjes materniteit, mondmaskers voor de verpleging, sterilisatievellen, laminaatzakken, plastiek hoezen voor toestellen in het operatiekwartier, folies voor wonddrainage en negatieve druktherapie, katheterverbanden, 26 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

16 VOORUITZICHTen VOOR 2011 CPT s operatiekwartier In het voorjaar van 2011 vindt de omschakeling plaats naar de nieuwe firma. De aankoper zal samen met het diensthoofd operatiekwartier en sterilisatie dit overgangsproces begeleiden. Drukwerk De beslissing rond drukwerkleveranciers zal leiden tot een reorganisatie wat betreft de werkwijze. Hierbij zal de aankoper haar medewerking verlenen. Infuussystemen troussen Dit zal grondig worden onderzocht teneinde tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding te komen. Daarbij zal ook worden gekeken welke de standaardisatiemogelijkheden zijn. Wetgeving overheidsopdrachten In functie van de beslissingen van het directiecomité naar organisatie zal de aankoper hierbij haar medewerking verlenen. Andere dossiers In functie van de nakende afloop van contracten zullen nieuwe onderhandelingen worden gevoerd. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan nieuwe dossiers. Stafmedewerker Algemene werkzaamheden De stafmedewerker staat onder meer in voor een meer uitgebouwde ondersteuning van de kwartaalrapportering en de jaarafsluiting, voor de coördinatie van de jaarlijkse statistieken van het ziekenhuis voor de overheid, voor de thesaurieplanning en verrichting en specifieke verzekeringsdossiers. Talrijke zowel interne als externe (overheids)bevragingen waarvan vaak snel resultaat wordt verwacht, maken een belangrijk onderdeel van de taak uit. Controles van binnenkomende informatie van de overheid met reactietermijnen worden waargenomen door de stafmedewerker in samenspraak waar nodig met de betrokken departementen en diensten. Daarnaast kunnen ook bestaande werkwijzen verder worden geanalyseerd en bijgestuurd met de betrokken diensthoofden waar nodig. Projecten In 2010 was er daarnaast o.m. specifieke aandacht voor volgende projecten: Rugrevalidatie: verdere financiële berekening teneinde tot een win-winsituatie met de betrokken geneesheren te komen. Studie inzake uitbesteding drukwerk patiënten (cfr. dienst administratie) Coördinatie RIZIV-bevraging oncologisch dagziekenhuis Diabetesconventie: berekeningen in functie van contractvoorstellen Dossier coördinatie voor gegevens voor de overheid inzake budget op 1 juli 2011 Materiaalaanrekening bij specifieke ingrepen teneinde een optimale facturatie te bekomen In 2011 zal de stafmedewerker verder worden ingeschakeld bij de hierboven voormelde algemene werkzaamheden en bij de projecten die binnen het administratief departement worden voorzien. ENKELE BIJKOMENDE ALGEMENE PROJECTEN VANUIT HET ADMINISTRATIEF DEPARTEMENT Centrale inning Op initiatief van de directie van het administratief departement werd op intensieve wijze met de artsen een SWOT-analyse doorgevoerd omtrent de huidige werking van de centrale inning, gebaseerd op 2 vzw s (2 facturen en 2 rekeningen). Er werd wederzijds op open wijze van gedachten gewisseld. Finaal heeft de directie een voorstel gelanceerd naar de artsen die niet innen via de ziekenhuis-vzw om te komen tot een andere structuur. Jammer genoeg zijn de artsen momenteel niet ingegaan op dit voorstel. De directie wenst zeker in de toekomst de mogelijkheden verder te overwegen en te bespreken met de artsen. Erkenning G-dienst Vanuit de directie van het administratief departement werd het nodige gecoördineerd wat de aanvraag betreft van de voorlopige en definitieve erkenning van de nieuwe G-dienst. Competentieprofielen met gedragsindicatoren In opvolging van de studietweedaagse eind 2010 rond dit thema zal voor alle medewerkers van het departement in 2011 het competentieprofiel met gedragsindicatoren worden geconcipieerd. 28 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

17 DIENST HUMAN RESOURCES Human Resourcesbeleid Achter de dynamische werking van het ziekenhuis, met een aantal medewerkers dat in 2010 de 800 heeft overschreden, schuilt een doelgericht en duidelijk human resourcesbeleid. De dienst human resources tracht een goede gepersonaliseerde dienstverlening aan elke medewerker aan te bieden gecombineerd met een doelgerichte ondersteuning van de verschillende diensten. De doelstelling bestaat erin zowel voor de diensten én voor elke medewerker een partnerrol te vervullen. Om de gekoesterde ambities waar te kunnen maken, is een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting essen tieel. Hieraan werken is voor het management en HR een belangrijke opgave voor de komende jaren. Dit betekent dat dé grote uitdaging voor de komende jaren het verder uitbouwen van zowel een recruterings- als een retentiebeleid is. Het is immers niet alleen noodzakelijk voor de verdere uitbouw van onze activiteiten gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Het is minstens even belangrijk om het huidig personeelsbestand te behouden en het verloop tot een minimum te beperken. 30 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

18 De verschillende soorten functies die tewerkgesteld zijn binnen het ziekenhuis zijn heel divers. Bijna 70 % van onze medewerkers is rechtstreeks betrokken bij onze kernactiviteit, het verpleegkundig departement. De ove rige medewerkers zorgen voor een degelijke omkadering en ondersteuning, zodat iedereen zijn of haar werk op een profes sionele manier kan uitvoeren. Het technisch departement stelt 18 % van onze werknemers te werk, het administratief depar tement 13 %. De woonplaats van de medewerkers toont aan dat we hoofdzakelijk uit eigen regio selecteren. De stelling dat de gezondheidszorg hoofdzakelijk vrouwen tewerkstelt, wordt ook binnen het ziekenhuis duidelijk bevestigd. 85 % van het personeelsbestand bestaat uit vrouwen en deze trend vinden we terug in alle leeftijdscategorieën. Het profiel van onze medewerkers toont duidelijk aan dat de structurele vergrijzing in de maatschappij zich ook vertaalt in ons personeelsbestand. Uit de grafiek leiden we duidelijk af dat we een ervaren personeelsbestand hebben. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar. Meer dan 35 % van de personeelsleden is Personeelsplanning, mobiliteit en behoud Waardering voor het beroep in de zorgsector Talent is echter schaars en het beroep van verpleegkundige is en blijft een knelpuntberoep. Employer Branding was in 2010 zeer belangrijk voor de dienst HR. In navolging van 2009 hebben we ook in 2010 op een professionele manier verder vorm willen geven aan onze identiteit in de regio. Door een doordachte en creatieve recruteringsaanpak willen we het ziekenhuis verder positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Via aangepaste wervings- en selectieprocedures is het onze doelstelling geëngageerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Er werd vanuit de dienst HR in 2010 heel wat energie gestopt in jobbeurzen georganiseerd door de scholen voor 3de jaars verpleegkundigen die afstudeerden. Een volledig nieuw concept werd in het leven geroepen, met name Start de reis van je leven in Sint- Maria. Dit concept werd ook vertaald naar interne medewerkers die een verpleegkundige als nieuwe medewerker kunnen aanbrengen Het succes was navenant. voor de mensen. Met een veertigtal getuigenissen brengt dit boek hulde aan de verpleegkundige. De korte verhalen-vaak ontroerend, soms ook grappig- zijn allen verhalen van onze eigen verpleegkundigen, geïllustreerd met prachtige foto s. Dit eerbetoon aan de verpleegkundige kreeg spontaan de steun van Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, en Eleonora Holzer, Ambassadeur Zorgberoepen. Zij ontvingen de eerste exemplaren van het boek. Vorming De stijgende trend in het aantal vormingsuren zette zich ook in 2010 verder. Deze globale stijging is het gevolg van een meer doorgedreven registratie, een algemene stijging in het aantal vormingsaanvragen en in het aantal langlopende opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof. Om medewerkers te houden en ontwikkelingskansen te bieden, werd in 2010 de basis ingevoerd voor een vernieuwde evaluatie- en feedbackcyclus en werden tal van initiatieven genomen inzake ziekenhuisbrede opleiding en vorming. Het Regionaal Ziekenhuis Sint Maria is tevens een stageplaats voor verschillende opleidingen. In ons ziekenhuis is een belangrijke groep stagementoren aanwezig. Zij begeleiden de studenten, potentieel hun toekomstige collega s, op het werkveld. De schriftelijke procedures voor opvang en begeleiding van studenten op de vernieuwde evaluatie- en feedbackcyclus en werden tal van initiatieven genomen inzake ziekenhuisbrede opleiding en vorming. Het Regionaal Ziekenhuis Sint Maria is tevens een stageplaats voor verschillende opleidingen. In ons ziekenhuis is een belangrijke groep stagementoren aanwezig. Zij begeleiden de studenten, potentieel hun toekomstige collega s, op het werkveld. Om medewerkers te houden en ontwikkelingskansen te bieden, werd in 2010 de basis ingevoerd voor een vernieuwde evaluatie- en feedbackcyclus en werden tal van initiatieven genomen inzake ziekenhuisbrede opleiding en vorming. Toekomsperspectieven In 2011 zullen de bestaande interne en externe communicatiedragers verder worden geoptimaliseerd. Het accent moet meer komen te liggen op een doeltreffende communicatie van beleidsondersteunende boodschappen en informatie. In de snel veranderende werkomgeving van het ziekenhuis is het immer zeer belangrijk de eigen ziekenhuiscultuur te onderhouden en te bewaren en anderzijds aan de medewerkers uit te leggen waar het ziekenhuis met alle veranderingen naar toe wil. Een andere spraakmakende actie was het rondsturen van brieven naar de inwoners van Halle en wijde omgeving. Daarin werd gevraagd ons te helpen in onze zoektocht naar verplegend personeel. Ook via deze actie hebben we de nodige aanwervingen kunnen realiseren. In december 2010 lanceerde de directie een belangrijk initiatief om blijk te geven van haar waardering voor het beroep van verpleegkundige en de toegewijde inzet van alle medewerkers. Om dat duidelijk te maken, publiceerde het ziekenhuis het boek Uit liefde Binnen de dienst HR werken we in nauwe samenwerking met de begeleider van studenten verpleegkunde en staan we oa. mede in voor : De opvang en begeleiding van de nieuw aangeworven verpleegkundigen binnen het ziekenhuis Het aanspreekpunt voor de begeleiding door stagemeesters 32 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

19 TECHNISCH & HUISHOUDELIJK DEPARTEMENT Realisaties in 2010: TeCHnISCHe DIenST Opfrissing van de verpleegafdelingen in het gebouw dat sinds 1998 in gebruik is : een fris kleurenpallet werd samengesteld en de schilderwerken werden gestart aan een tempo van 5 kamers per week. Met de steun van de opnameplanning en de verpleegdiensthoofden konden er steeds voldoende kamers vrijgehouden worden. Ook de resterende elektronische kluizen werden geplaatst, de muurbescherming achter de bedden vernieuwd, de nachtverlichting vervangen door zuinige LED-armatuurtjes en de bekabeling aangepast voor de vernieuwing van het verpleegoproepsysteem in Tevens zullen in de 2-persoonskamers 2 TV s kunnen geplaatst worden met een afzonderlijke bediening via dit verpleegoproepsysteem. Toen bekend werd dat het ziekenhuis zou uitbreiden met een geriatrieafdeling, werd onmiddellijk een gepaste inplanting gezocht rekening houdend met de functionele binding die deze afdeling moet hebben met de bestaande geriatrieafdeling en het geriatrisch dagziekenhuis. De keuze viel op de derde verdieping van gebouw C waar de Sp-locomotorisch zich bevond. Een ontwerp gemaakt voor een nieuwe afdeling Sp-loco in gebouw D. Gedurende slechts 4 maanden werd 2/3e van de eerste verdieping van gebouw D omgetoverd in een prachtige, ruime en kleurrijke verpleegafdeling. De sanitaire ruimtes zijn goed toegankelijk gemaakt voor minder-mobiele patiënten dmv een railsysteem dat vanuit de kamer via een schuifdeur naar het sanitair loopt. De patiënt kan in een draagdoek verplaatst en/of ondersteund worden. Tengevolge de uitbreiding van het ziekenhuis moest er een verzwaring plaatsvinden van de hoogspanningscabine met een 400 kva. Er werd geopteerd de 2 bestaande transformatoren te vervangen door 2 grotere. Gedurende de werken werd een groot dieselaggregaat geplaatst om stroom te leveren, zodat tijdens deze aanpassing veilig kon worden verder gewerkt in het ziekenhuis. Enkel bij het overschakelen en het testen deden zich beperkte voorafgemelde onderbrekingen voor. Tijdens deze werken werden ook voorzieningen getroffen voor het plaatsen van photo-voltaïsche cellen in de eerste helft van Plaatsing van drinkfonteinen voor het personeel op de afdelingen : toestellen werden aangeschaft die van leidingwater lekker, fris, zuiver en al dan niet sprankelend drinkwater maken. Zij zijn uitgerust met een koeling, CO2-tank, filtering, een zilvercoating en een UV- lamp. Het transport van zware bakken met flessen wordt met 1/3 verminderd. De gevelreiniging eind 2010 : het gebouw dat in gebruik werd genomen sinds 1998 was dermate vervuild dat een reiniging d.m.v. zandstralen en een gepaste nabehandeling zich opdrong. 34 regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag

20 Uitbreiding spoedgevallendienst noodzakelijk ten gevolge van de steeds groter wordende activiteit van deze afdeling en de opstart van een eigen MUG-dienst. Het concept voor deze verbouwing werd bedacht door de verpleging en artsen van de spoedgevallendienst. De eerste fase omvat een nieuwe reanimatiebox, een isolatiekamer voor psychiatrische pathologie en burelen. Zo wordt voldaan aan de bemerkingen die de visitatiecommissie heeft geformuleerd in Momenteel wordt er gewerkt aan ontwerpplannen voor de volgende fasen. Uitbreiding van de bezoekersparking. : In samenspraak met de Halse stedebouwkundige dienst werd geopteerd voor een waterdoorlatende afwerking van grasdallen gevuld met fijn grind. In totaal worden er 79 parkeerstroken aangelegd. de ingebruikname van de nieuwe geriatrieafdeling, aanpassingen aan de burelen van de personeelsdienst, inrichting van de nieuwe logistieke dienst ENKELE CIJFERS IN 2010 Aantal interventies: 000 Waarvan het aantal dringende interventies: 000 Aantal onderhoudscontracten: 000 Aantal bestellingen: 000 Aantal techniekers: regionaal ziekenhuis sint-maria halle jaarverslag 2010 Realisaties in 2010: HUISHOUDeLIJKe en LOGISTIeKe DIenSTen jaarlijks wordt er zowat kg aan plat gewassen door een externe wasserij - lakens : stuks/ jaar - steeklakens : stuks/jaar - hoeslakens :9.000 stuks/jaar - donsdeken : stuks/jaar - fluwijnen (groot): stuks/jaar - fluwijnen (gewoon) : stuks/jaar - bedspreien : stuks/jaar - badhanddoek (spons) : stuks/jaar - washandje : stuks/jaar - laken kinderen : stuks/jaar door een grondige studie door de werkgroep wasserij werd er besloten om over te schakelen naar huurlinnenvoor wat betreft het plat linnen en dit in samenwerking met een nieuwe wasserij. de arbeidskledij werd onder de loep genomen en er werd gekozen voor nieuwe arbeidskledij met frisse look en dit in eigen beheer. Er wordt gewerkt met een linnenautomaat waar het personeel dagelijks zijn werkkledij kan ophalen en deponeren. de medewerkers van de logistieke dienst scannen zelf de voorraden op de diensten om zo min mogelijk fouten te maken. Een eerste evaluatie van dit nieuwe systeem zal gebeuren in de maand mei In mei 2010 werden de voorbereiding getroffen voor de verhuis van de dienst SPlocomotorische In juni 2010 werden de voorbereidingen getroffen voor de verhuis van G2 In november 2010 vond de verhuis plaats van de burelen en magazijnen van de logistieke diensten. Realisatie 2010: CenTRALe KeUKen Samenstelling van de dienst: 1 FT diensthoofd (Sandra Grégoir) 0.96 FT assistente (Agnes Matton) 3.76 FT koks FT keukenhulpen voor keuken, portionering, afwas en schoonmaak Dienstverlening: Dagelijks verzorgen van +/ maaltijden voor patiënten (ontbijt, middagmaal, avondmaal en tussenmaaltijden) Dagelijks verzorgen van +/- 195 maaltijden voor de personeelscafetaria Winkelbedeling voor de verschillende verpleegafdelingen Organisatie van de verschillende vergaderzalen en aula Verzorgen van evenementen zoals medische symposia, herdenkingsvieringen, Mariahulde, recepties en ontvangst van prominente bezoekers Maaltijdenverbruik Patiënten: Gemiddeld aantal patiëntenmaaltijden per dag MAAND TOTAAL stijging 2,14% 1,04% 2.73% 37

BALANS

BALANS 1 Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle tel. +32 (0)2 363 12 11 fax +32 (0)2 363 12 10 www.sintmaria.be AZ Sint-Maria 2016 Cijfergegevens Financiën Jaarrekening in duizenden

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle tel. 02 363 12 11 fax 02 363 12 10 www.sintmaria.be Ond.nr. 0467.967.491 Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle tel. 02 363 12 11 fax 02 363 12 10 www.sintmaria.be Ond.nr. 0467.967.491 Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan Halle tel fax Ond.nr Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle tel. 02 363 12 11 fax 02 363 12 10 www.sintmaria.be Ond.nr. 0467.967.491 Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst Werkwijze en Missie De inschakeling van de sociaal werker kan ofwel gebeuren op eigen initiatief ofwel op vraag van een andere hulpverlener, de patiënt en/of zijn omgeving.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Patiënteninformatie Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 3 Voorstelling van het multidisciplinair team... 3 Afspraak en openingsuren...

Nadere informatie

Beleidsorganen. 5 juli 2017 SFZ organigram. Algemene vergadering Raad van Bestuur Medische Raad POC. Financieel Comité Renumeratiecomité

Beleidsorganen. 5 juli 2017 SFZ organigram. Algemene vergadering Raad van Bestuur Medische Raad POC. Financieel Comité Renumeratiecomité Beleidsorganen Financieel Comité Renumeratiecomité Algemene vergadering --------- Raad van Bestuur Medische Raad POC Directie Ondernemingsraad CPBW Verpleegkundig en Paramedisch departement Medisch departement

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis RevArte de kunde en kunst van het

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Jaarverslag AZ Sint-Lucas

Jaarverslag AZ Sint-Lucas Jaarverslag 2016 AZ Sint-Lucas 2016 IN CIJFERS AZ Sint-Lucas is een modern, sociaal en toegankelijk ziekenhuis in het hart van Gent. Het medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen.

Nadere informatie

Commissie Medische Ethiek

Commissie Medische Ethiek Commissie Medische Ethiek 1.Algemeen Zoals vereist door artikel 70 van de Wet op de ziekenhuizen beschikt het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis Waregem over een Commissie Medische Ethiek. De werking en de

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

jaarverslag Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria

jaarverslag Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria jaarverslag 2012 Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Geachte lezer, In voorliggend jaarverslag wordt naslag gegeven over alle activiteiten die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd of die werden opgestart

Nadere informatie

Informatiebrochure. Palliatief Support Team. I Autonome verzorgingsinstelling

Informatiebrochure. Palliatief Support Team. I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Palliatief Support Team I Autonome verzorgingsinstelling IIInhoudsopgave Voorwoord 5 Leden van het palliatief supportteam 6 Bij wie kan je terecht? Coördinerend palliatief arts 7 Zorgcoördinator

Nadere informatie

datum nieuwsbrief /01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel

datum nieuwsbrief /01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel «aanspreek» «voornaam» «naam» «adres» «postcode» «gemeente» ons kenmerk datum nieuwsbrief 200901 27/01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel Geachte arts, 1. Inleiding: Op 19 december

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Verpleegafdelingen Regionaal ziekenhuis met 295 bedden Vier chirurgische verpleegdiensten Vier interne verpleegdiensten Verloskamer

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

Evolutie van de samenwerking TD IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur ICT

Evolutie van de samenwerking TD IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur ICT Als grenzen vervagen Evolutie van de samenwerking IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur AZ Maria Middelares Verhuis naar de nieuwbouw: 10 april 2015 169 VTE 24 VTE 17,4

Nadere informatie

Evaluatie van de stageplaatsen

Evaluatie van de stageplaatsen Titelpagina Evaluatie van de stageplaatsen. In deze demo wordt naast de executive summary en demografische kenmerken enkel dieper ingegaan op het thema: Waarden en normen. Ziekenhuis X Aantal Respondenten

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

Hij wordt verder in het directiecomité omringd door de directeurs van de verschillende departementen.

Hij wordt verder in het directiecomité omringd door de directeurs van de verschillende departementen. 3. Departementen 3.1 Algemene directie De algemene leiding van het ziekenhuis berust bij de algemeen directeur Peter Verhulst. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid van het ziekenhuis. Hij

Nadere informatie

oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling

oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Met deze brochure willen wij u kort informeren over

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 juni 2015 Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen.

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014 De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Dokter Jos Vandekerkhof Voorzitter Medische raad Jessaziekenhuis Hasselt Demografie

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

LEGENDE ORGANOGRAM ALGEMENE VERGADERING. Namens Ziekenhuis Oost-Limburg:

LEGENDE ORGANOGRAM ALGEMENE VERGADERING. Namens Ziekenhuis Oost-Limburg: LEGENDE ORGANOGRAM ALGEMENE VERGADERING Namens Ziekenhuis Oost-Limburg: - Koen Torfs, ondervoorzitter ZOL en voorzitter ZMK - Tom Arts, voorzitter ZOL - Havvahanim Duman, bestuurder ZOL - Johan Gaethofs,

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure Geriatrie (A2) 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling geriatrie (A2)... 4 2. Praktische info over onze afdeling...

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ZORGHOTELS ALS TOEKOMST INNOVATIEVE VISIE OP BETAALBARE ZORG OP MAAT

ZORGHOTELS ALS TOEKOMST INNOVATIEVE VISIE OP BETAALBARE ZORG OP MAAT ZORGHOTELS ALS TOEKOMST INNOVATIEVE VISIE OP BETAALBARE ZORG OP MAAT CURAEDIS GROUP Voorstelling Peter Smolders Erik Leijssen Carol Riské CURAEDIS GROUP Voorstelling CURAEDIS GROUP Voorstelling ZORGHOTELS

Nadere informatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Praktische info over onze afdeling... 4 3. Ons team... 5 4. Dagschema op de afdeling... 6 5. Enkele weetjes

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v)

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v) bachelor verpleegkunde (m/v) Graad Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Functietitel Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Doelstelling van de functie De optimale

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Een nuttige tool om diensten en mentoren te ondersteunen in de opvang van hun stagiairs Paul Ceulemans Inhoud van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie