2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK ORGANISATIE 2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF

2 DRAAIBOEK ORGANISATIE 2 E BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF Documenten: a. Besluit B & W b. Overeenkomst / sponsors b. Verslagen stuurgroep c. Toolkit Kaarten: a. Inrichtingsplan Hofzaal b. Plattegrond (deel) Markiezenhof 1. ALGEMEEN: a. Op organiseert de Gemeente Bergen op Zoom, samen met de Ondernemingen en de Maatschappelijke organisaties uit de gemeente een 2 e BEURSVLOER in Bergen op Zoom. De gemeente heeft daarvoor een projectleider aangewezen en gelden gereserveerd. De Fortisbank en KPMG zullen de weer financieel ondersteunen. Voor de organisatie van de wordt een stuurgroep opgericht, onder voorzitterschap van de Wethouder Mw. A. Veraart die, naast de vertegenwoordigers van genoemde partijen, bestaat uit een lid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), een lid van de Jonge Bergse Ondernemers (JBO) en een vertegenwoordiger, vrijwilliger, uit het verenigingleven/ maatschappelijke veld. In de stuurgroep is besloten voorafgaande aan de, bij voldoende deelname, een Workshop te organiseren voor de Maatschappelijke organisaties. De organisatie van die Workshop is reeds in dit draaiboek opgenomen. b. Bemensing voor de beursvloer 1) Leden van de stuurgroep 2) Hoekmensen 3) Speaker 4) Notaris 5) IT functionaris/ bedienaar laptop en beamer 6) Communicatietrainer voor de Workshop 7) Personeel catering 8) Ondersteunend personeel Markiezenhof 2

3 2. DOELSTELLING c.q. OPRACHT: De stuurgroep organiseert, binnen de financieel afgesproken ruimte, een die tot doel heeft in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen de contacten en samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te bevorderen. De stuurgroep draagt er zorg voor dat aan de ene kant de Bergse Ondernemers als aanbieders en aan de andere kant de verenigingen en maatschappelijke organisaties als vragers zich kunnen treffen in een passende omgeving. Door de stuurgroep worden de volgende thema s vastgesteld voor de : Vrijwilligers/ materialen en faciliteiten/ publiciteit en vormgevingopleidingen/ cursussen en trainingen/ financiële en administratieve dienstverlening/ ITC middelen en dienstverlening. Als datum voor de 2 e is vastgesteld. Om de beurs laagdrempelig te maken voor de maatschappelijke organisaties zal één week daarvoor, bij voldoende deelname, op 15 mei 2007, een Workshop worden gehouden die door de stuurgroep wordt verzorgd. 3. PLAN: Besloten is dat alle leden van de stuurgroep zelf, zonder externen, de organiseren. Alleen de hoekmensen zullen buiten de stuurgroep worden geworven; de communicatietraining voor de eventueel te houden workshop op 15 mei zal door een lid van de stuurgroep worden verzorgd. Ter realisatie van de opdracht wordt in de voorbereidingsfase van de volgende middelen en onderdelen gebruik gemaakt. a. Er worden, tussen 10 januari 2008 en c.a. 5 stuurgroep vergaderingen gehouden; b. Er wordt een communicatieplan opgesteld waarbij op 6 maart een persbijeenkomst wordt gehouden en vanaf die tijd (bijna) wekelijks, tot 22 mei, publicaties volgen in dag- en weekbladen; c. Vanaf 6 maart wordt een speciale site geopend waar alle informatie op de vinden over de 2 e Bergen op Zoom; d. Er wordt een begroting opgesteld; (Buiten beschouwing gelaten in het draaiboek) e. Er wordt een plan opgesteld voor faciliteiten, benodigde materialen en bemensing; Bij het opstellen van de plannen is uitgegaan van aannames (z.g. veronderstelde gegevens) voor een beurs met 50 ondernemers en 50 maatschappelijke organisaties die tussen de 125 en 150 personen naar de Beurs brengen. Bemensing, organisatie en genodigden ongeveer 25 personen. Totaal 175 personen. 4. UITVOERING: A. WORKSHOP a. De Workshop wordt gehouden in het Mollerlyceum. De ingang van de school is op het adres Bolwerk Zuid 168 te Bergen op Zoom. (Tel ) b. De aanvang van de Workshop is om uur; einde uur. c. Er kan gebruik worden gemaakt van een drietal locaties binnen de school. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van maatschappelijke organisaties zal vóór 15 mei een besluit worden genomen of de workshop door gaat. Alsdanzal ook een keuze worden gemaakt van welke ruimten in de school gebruik wordt gemaakt. d. De school is vanaf uur geopend. e. Brief met Uitnodiging en programma zie BIJLAGE I 1) binnenkomst organisatie en deelnemers; 2) Opening door stuurgroep en organisatie voorstellen, tevens uitleg werking ; 3

4 3) Communicatie training olv Arn van der Vorst 4) Pauze 5) Vervolg training 6) Rondvraag en sluiting De werkzaamheden en materialen: Voorbereidingen van de workshop t/m 14 mei Namen Tijd Locatie vastleggen en afspraken maken met de school over opening en sluiting, te gebruiken ruimte en de verzorging van koffie/ thee en frisdrank. Eduard en Peter Winters Zie mailto Powerpoint presentatie maken voor de Workshop; deel uur. Lydia Week 19/20 Voorbereidende bespreking houden over inhoud Lydia Week programma Workshop met Arn van der Vorst 19/20 Uitnodigingen aan de Maatschappelijke organisaties die zich hebben aangemeld voor de Workshop. (Per mail) Uitnodigingen aan de hoekmensen e.a. die de ondersteunen (Indien gewenst) Lydia t/m Lydia/ Romano/ Eduard en Arjan Week 19/20 Workshop op 15 mei Organisatoren Workshop aanwezig in het Mollerlyceum Lydia e.a. leden u stuurgroep Gereed (laten) zetten koffie/ thee voor de organisatie Lydia e.a. leden u en deelnemers. stuurgroep/ conciërge Lijsten van opgegeven organisaties om in te checken Lydia u Ontvangst deelnemers Stuurgroep u Opening en uitleg Stuurgroep u Workshop door Arn van der Vorst Arn u Regelen frisdrank in de pauze Lydia u Rondvraag en sluiting Stuurgroep/ Arn u Voor vertrek invullen en inleveren van formulier met o.a. gegevens wie de bezoekt/ welke maatschappelijke organisatie (Gegevens voor badges) en de geformuleerde vraag(en) Lydia/ leden stuurgroep u Opruimen en vertrek Allen u Ná de Workshop op 16 mei Terugkoppelen met het Lyceum. Eventueel kosten opvragen c.q. verrekenen. Denken aan een presentje voor de conciërge Lydia/Eduard/ Peter Winters Lydia/ Eduard Materiaallijst Workshop op 15 mei Tafel en twee stoelen nabij de Workshopruimte voor Stuurgroep iom u aanmelden deelnemers. conciërge Lijsten deelnemende Maatschappelijke organisaties Lydia u Tafel nabij de workshopruimte voor de verstrekking van Stuurgroep iom u koffie en thee. conciërge Scherm en beamer Aanwezig u Laptop met Powerpoint presentatie stuurgroep Lydia/ Peter u Winters Laptop voor trainer Workshop voor presentaties Arn u 4

5 Voorziening voor verstrekking frisdrank tijdens de pauze Stuurgroep iom conciërge u B. BEURSVLOER a. De wordt gehouden op 22 mei in de Hof zaal van het Markiezenhof. Het Markiezenhof is gelegen aan de Steenbergsestraat 8 te Bergen op Zoom. ( ) De gelden voor de huur van het Markiezenhof worden in de begroting opgenomen. b. Benodigde materialen voor de, welke niet beschikbaar zijn in het Markiezenhof, kunnen al op 21 mei worden aangevoerd; e.e.a. in overleg met de locatiemanager. Een tijdelijke opslagruimte is besproken. c. Voor het inrichten van de ruimtes die voor de nodig zijn kunnen de organisatoren vanaf 22 mei te uur starten met de werkzaamheden. (Juiste tijdstip van aanwezigheid stuurgroepleden nader afstemmen) d. Als onderkomen/ tijdelijk kantoor, kan de stuurgroep (e.a.) gebruik maken van een kamer, rechts achterin, naast de Hofzaal. e. Om toegang tot de te krijgen dient gebruik te worden gemaakt van de ingang van het Museum aan de binnenplaats van het Markiezenhof. f. De vindt plaats in de Hofzaal. g. (Zie BIJLAGE II inrichtingsplan Hofzaal) 1) In de Hofzaal wordt bij de schoorsteen een podium opgesteld van 3 x 4 m/ 6 elementen; 2) Rechts bij het podium wordt een tafel geplaatst van 1 x 2 m voor de notaris en de bedienaar van de laptop en beamer; 3) In de Hofzaal is een beamerscherm aanwezig boven het beoogde podium, voldoende stopcontacten, verlichting voor het podium en een geluidsinstallatie met microfoon; de locatiemanager c.q. dienstdoende suppoost geeft uitleg over de bediening; 4) In de overige ruimte van de Hofzaal worden 6 beurshoeken ingericht elk met een tafel, enkele stoelen en partytafels; h. De catering voor de vindt plaats in de eerste tuinzaal, direct gelegen naast de Hofzaal. Voor de catering zijn 2 verrijdbare tafels beschikbaar. i. De twee overige tuinzalen, 2 en 3, dienen als overloop om eventuele drukte in de Hofzaal te voorkomen. De werkzaamheden en materialen: (Zoveel mogelijk chronologisch weergegeven) Voorbereidingen van de t/m 20 mei Namen Tijd Bijhouden en registreren van de aanmeldingen van de bedrijven en ondernemers; de aanbieders. Lydia April/mei tot Bijhouden en registreren van de aanmeldingen van de verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties; de vragers. Stimuleren, motiveren en activeren van aanbieders en vragers om deel te nemen aan de middels brieven, - berichten en mondelinge reclame. Plaatsen van berichten in dag- en weekbladen volgens het opgestelde communicatieplan en wekelijks actualiseren van de z.g. Beursthermometer op de gemeentepagina het het weekklad de Bergen op Zoomse Bode. Inventariseren/reserveren van het benodigde materiaal dat niet aanwezig is in het Markiezenhof en afspraken maken hoe en wanneer het daar komt. Voorbereiden powerpoint presentatie voor gebruik tijdens gedurende de beurs/ uur Lydia Allen Mariëtte / Lydia Lydia/ Eduard Arjan April/mei tot April/mei Vanaf begin april April/ mei April/ mei 5

6 Samenstellen van een draaiboek voor de, inclusief de Workshop. Eduard 1 e concept 14 feb Origineel Ex 15 mei Voorbereidingen van de op 21 mei Namen Tijd Op- date van alle lijsten met de aanmeldingen van de Lydia/ Jan v.m. aanbieders en de vragers. Vermenigvuldigen voor de gebruikers. Maken/ checken van de medewerkers- en deelnemers- Lydia/ Jan v.m. Lijsten alsmede maken van de badges en bonnen. Maken van een lijst van overige personen zoals VIP s, pers, genodigden, toegelaten bezoekers en overigen Laatste afstemming met het Markiezenhof. Lydia/ Eduard v.m. Ophalen van de benodigde materialen die niet aanwezig Lydia/ Eduard n.m. zijn in het Markiezenhof c.q. aanwezig zijn bij het lossen en opbergen in het Markiezenhof;.e.e.a. in overleg met de locatiemanager van het Markiezenhof. met Robbert Nijssen Checken van de catering afspraken en middelen. Lydia/ Eduard n.m. op 22 mei Inrichting van de volgens opgesteld inrichtingsplan: - In de gang, die volgt ná de museumbalie, tafel en 2 stoelen plaatsen. - Badges uitstallen. - Lijsten gereed leggen - Bonnen aftellen - In de Hofzaal podium opbouwen en aankleden. - Plaatsen van de gong. - Tafel 1 x 2 m plaatsen voor de notaris en de bedienaar van de laptop/ beamer + gereedleggen van match formulieren. - Inrichten van 6 beurshoeken en plaatsen van de borden met de thema s. Per beurshoek tafel, enkele stoelen en 2 partytafels. - Opstellen en testen van de beamer - Testen van het geluid en de verlichting. - In de tuinzaal catering gereedmaken i.s.m. de cateraar van het Markiezenhof Laatste instructies en verstrekking van de kleding aan de hoekmensen - Ze krijgen lijst van de aangemelde vragers en lijst van de aanbieders van de beurshoek die zij bemensen. - Ze nemen tijdig voordat de aanvangt plaats in hun beurshoek. - Ze checken of de juiste aanbieders in de juiste beurshoeken staan. - Sonderen wat de aanbieders in portefeuille hebben. - Ze zijn in het bezit van match formulieren. - Ze brengen vragers in contact met aanbieders. - Ze zijn in bezit van matchformulieren en bewaken of Allen Stuurgroep/volgt 1.Arn v.d. Vorst 2.Martien Franken 3.Gerard van Hees 4.Kim Lammertink 5.Jeroen v. Maurik 6.Coleta Cranenburg Vanaf u u u u u 6

7 van de matches matchformulieren worden opgemaakt. - Ze verwijzen de partijen na een match naar de notaris. - Ze hebben een stimulerende en activerende taak. Toegang: Via de binnenplaats van het Markiezenhof door gebruikmaking van de deur naar het Museum. In de hal bij de museumbalie vindt de eerste opvang plaats en een verwijzing zich te melden in de gang naar de Hofzaal; a) Controle via de opgemaakte lijsten; b) Uitgifte van de badges; c) Uitgifte van de bonnen; d) Verwijzen naar de garderobe en verwijzen naar de cateringruimte in de tuinzaal; e) Attenderen op de aanvang van de om u. Catering: Uitgifte/ serveren van koffie en thee tegen inlevering van bonnen Kennismaking en verblijf in de tuinzaal. (Netwerken) Uitgifte/ serveren van frisdranken tegen inlevering van bonnen Uitgifte van belegde broodjes (zonder bon) Uitgifte/ serveren van alcoholische dranken voor eigen rekening Binnen het gebouw van het Markiezenhof is het verboden te roken. (Romano beheert de (extra) bonnen voor stuurgroep en representatie) : De bedienaar van de laptop/ beamer start met het automatisch transporteren van de powerpoint beelden. In beeld brengen: Gemeente- sponsors- deelnemende partijen- stuurgroep- hoekmensen en beelden en foto s van de gehouden workshop. De aanbieders zoeken de beurshoeken en thema s op waarvoor ze zaken in portefeuille hebben en stallen eventueel meegebrachte informatie uit. De hoekmensen zorgen dat ze naar de beurshoeken gaan. De speaker start met de nodige aankondigingen De speaker activeert de deelnemers naar de Hofzaal te gaan. De speaker houdt rekening met de volgende mededelingen: - Huishoudelijke mededelingen; - Badges en bonnen afgehaald...; - Verwijzen naar de beurshoeken en de thema's; Micha/ Romano Lydia/ Eduard/ Romano Arjan Hoekmensen Peter Winters Vanaf ur Vanaf u u u u u u u tot u 7

8 - Aankondigen wie de hoekmannen/- vrouwen zijn. - Het regisseren van de opening om 17.30; - Aankondigen en voorstellen wie de opening doet; - Aftellen naar de stipte aanvang van de beurs en inleiden van de gong; - Wijzen op het scorebord voor de matches; - Hoeveel Ondernemers presenteren zich??? - Hoeveel Maatschappelijk organisaties doen er mee; - Wijzen naar de "Hoekmensen die helpen de weg te wijzen naar de ondernemers. (6 stuks..) - Tussentijdse standen van de matches (Deals) die op een scherm met een beamer worden bijgehouden. - Wanneer is de 1e match... Wat houdt die in. - Volgende mijpalen/ matches/ 10e./ 25e...; - Interviewtjes over succesvolle matches en wat ze specifiek inhouden. - Tussentijds herinneren dat de matches dienen te worden bekrachtigd bij de notaris. - Melden dat de beurs nu een half uur bezig is/ tijdverloop; - Melden dat de beurs gaat sluiten over... - Aftellen naar de gong/ sluiting - Om uur einde beurs. - Nog wel langs de notaris met de laatste marches... - Naar hoogtepunt toewerken... - Tegen uur: behaalde aantal matches. De opening start vijf minuten voor aanvang van de. De functionaris die de beurs opent wordt voorgesteld en ingeleid door de speaker en doet zijn/haar opening speech. (Tekst volgt) De opening van de beursvloer volgt met een slag op de gong die op het podium staat opgesteld. De is geopend en er kan gehandeld worden. Functionaris die opening verricht u u u De notaris en de bedienaar van de laptop en Beamer hebben permanent plaatsgenomen achter de tafel, rechts vóór bij het podium. De notaris bekrachtigd de matches en houdt een kopie van elke tot stand gekomen match. De notaris heeft matchformulieren (Arjan) in voorraad om de vertrekken. De notaris geeft de info over de matches direct over aan de bedienaar van de laptop/ beamer. De bedienaar van de laptop/ beamer draagt er zorg voor alle informatie over het verloop van de beurs, met name de matches, zichtbaar worden gemaakt op het scherm boven het podium. De assistent van de bedienaar laptop/ beamer draagt zorg voor het nodige kopieerwerk en is de tussenpersoon voor de informatie naar de speaker. Notaris de Lepper en functionaris KPMG Arjan en functionaris KPMG Arjan en functionaris KPMG u Tot einde Einde Door middel van de gong. Functionaris die sluiting verricht u 8

9 Resultaten van de Sluiting en opruimen Functionaris die sluiting verricht. Volgt Allen u u Materiaallijst van de tot en met 21 mei Middels huur/bestellen planten en bloemen Eduard Badges en bonnen maken Lydia Podium (laten) bezorgen 6 elementen van 1 x 2m Eduard (met afrokking) 6 partytafels (laten) bezorgen met afrokking Eduard tafels voor beurshoeken?? (laten) bezorgen Eduard Checken c.q. (laten) bezorgen van een kopieerapparaat Arjan Materiaallijst op 22 mei 1. kamer t.b.v. stuurgroep en organisatie (Naast Hofzaal/+ plaatsen kopieer app.) Arjan Ontvangst deelnemers en genodigden; gang Micha/ Romano Markiezenhof na de museumbalie Tafel 1 x 2 m en 2 stoelen Markiezenhof u Lijsten met deelnemers / aanbieders en vragers/ Lydia u genodigden e.a. Badges met de namen c.q. namen organisaties Lydia u Bonnen voor de frisdrank en broodjes Lydia u Toilet en garderobe Markiezenhof u 3. Catering; tuinzaal en terras Markiezenhof) 2 verrijdbare tafels voor uitserveren van de koffie/ thee en frisdrank. Tafel voor de broodjes 3 partytafels in de tuinzaal/ catering en 1 partytafel buiten op het tarras voor de rokers. (Derhalve daar 4 partytafels met afrokking) Markiezenhof/ Cateraar Markiezenhof u u 4. ; Hofzaal van het Markiezenhof Podium 3 x 4 m. (eventueel afrokken ) Facilitair bedrijf u Aankleding podium met planten en/of bloemen??? Rekwisieten u Gong op het podium Micha u Belichting is aanwezig; controleren en instellen Markiezenhof u Geluid is aanwezig; controleren en instellen Markiezenhof u Beamer is aanwezig; opstellen en afstemmen op het Markiezenhof u scherm boven het podium Kopieer apparaat Arjan u Tafel 1 x 2 m voor notaris (Rechts vóór) Markiezenhof u Laptop voor bedienaar laptop en beamer Arjan u 6 tafels voor de beurshoeken Markiezenhof u 24 stoelen ( 4 per tafel voor 6 hoeken) Markiezenhof u 12 partytafels (2 per hoek) Markiezenhof (6) u Facilitair bedrijf (6) 6 borden met de opschriften van de thema s Lydia/ Eduard u Kleding hoekmensen Micha u 9

10 Ná de op 23 mei Opruimen in het Markiezenhof en controle of alle Lydia/ Eduard u materialen weer bij de juiste personen (stuurgroep) terug zijn. Terugkoppelen met het Markiezenhof en de cateraar. Lydia/ Eduard Eventueel kosten opvragen c.q. verrekenen. Terug (laten) brengen van podium en partytafels Lydia/ Eduard u Retour gehuurde planten en bloemen Lydia/ Eduard u 5. COÖRDINERENDE BEPALINGEN EN VERZORGING 1. Voor de leden van de stuurgroep en medewerkers (Zie BIJLAGE IV) aan de beurs is een ruimte beschikbaar naast de Hofzaal; via een deur rechts voorin de zaal. 2. Afhankelijk of zij aanwezig kunnen zijn op de Workshop dienen de hoekmensen zonodig van instructies te worden voorzien vóór de aanvang van de. Ze krijgen dan ook de actuele lijsten met daarop de namen van de ondernemers die in hun beurshoek komen te staan. Kleding Micha; instructies voor de hoekmensen Eduard en Lydia 3. Functionaris belast met de opening en Ad, Micha, Arjan en Romano, van de stuurgroep, zorgen tijdens de voor de contacten met VIP s en genodigden. 4. Arjan (met functionaris KPMG), ondersteunen de verwerking van de matches, zijn voor kopieerwerkzaamheden beschikbaar en zijn de verbinding >> Peter Winters. 5. Lydia, Eduard en Romano van de stuurgroep, onderhouden contacten en toezicht op de catering/ verzorging en beheren de bonnenlogie. Ze houden tevens toezicht op het rookverbod. Verkoop van alcoholhoudende drank is toegestaan vanaf u. 6. Eduard is de contact persoon met de suppoost van het Markiezenhof voor storingen van geluid en licht. 7. Zaken die de orde of veiligheid aantasten dienen direct te worden gemeld aan Lydia en Eduard; zie punt 6 hieronder. 8. Na de wordt een evaluatie vergadering ingepland. 6. LEIDING EN VERBINDINGEN Op de dag van de berust de leiding en coördinatie bij Lydia en Eduard. Voor calamiteiten is het ontruimingsplan van het Markiezenhof van toepassing en zullen Lydia en Eduard de contacten onderhouden met de locatiemanager van het Markiezenhof c.q. de dienstdoende suppoost. Nooduitgangen en vluchtroutes zijn aangegeven op de muren in het gebouw en boven de deuren. Telefoonverbindingen: Markiezenhof Eduard GSM Lydia GSM Voor noodgevallen 112 Ambulance of 112 Brandweer of 112 Politie of 112 Lievensberg Huisartsenpost Bergen op Zoom, 15 mei 2008, Namens de stuurgroep, Eduard Knopjes (Bij het verstrekken van een nieuwere versie (Zie datum) dient de oude te worden vernietigd.) 10

11 LIJST VAN DE BIJLAGEN: 1. BIJLAGE I Programma Workshop 2. BIJLAGE II Plattegrond Hofzaal 3. BIJLAGE III Plattegrond Markiezenhof 4. BIJLAGE IV Naamlijst stuurgroep en medewerkers (Volgt!) Aan: Geadresseerde Bergen op Zoom, 15 mei Onderwerp: Uitnodiging Workshop Geachte heer, mevrouw, BIJLAGE I Programma Workshop U of uw vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie heeft zich opgegeven voor deelname aan de 2 e die in Bergen op Zoom wordt gehouden op 22 mei a.s. om uur in de Hofzaal van het Markiezenhof. Om niet als leek op de beurs te staan en om al wat ervaring op te doen, heeft de organisatie van de een workshop ingepland. De deelname is niet verplicht om te worden toegelaten tot de, maar biedt wel een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen hoe de beurs werkt en hoe u die voor uw organisatie succesvol kunt maken. Ook ná de kunt u nog profiteren van de opgedane kennis en ervaring in het werven van fondsen en middelen, kortom een investering naar de toekomst! De workshop wordt gehouden op donderavond 15 mei a.s. Plaats en tijd: Mollerlyceum, ingang Bolwerk Zuid 168 te Bergen op Zoom uur tot uur. Programma: De school is vanaf uur geopend. 7) Binnenkomst organisatie en deelnemers; 8) Opening van de Workshop door de stuurgroep; Presentatie over de organisatie; Uitleg over de werking van de ; 9) Communicatietraining; 10) Pauze; 11) Vervolg training; 12) Rondvraag en sluiting Aan de workshop zijn voor u geen kosten verbonden. Tot ziens op 15 en/of 22 mei a.s. Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep Bergen op Zoom, Projectleider. Lydia van Oudenaarde 11