2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK ORGANISATIE 2e BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF

2 DRAAIBOEK ORGANISATIE 2 E BEURSVLOER BERGEN OP ZOOM 22 MEI 2008 IN HET MARKIEZENHOF Documenten: a. Besluit B & W b. Overeenkomst / sponsors b. Verslagen stuurgroep c. Toolkit Kaarten: a. Inrichtingsplan Hofzaal b. Plattegrond (deel) Markiezenhof 1. ALGEMEEN: a. Op organiseert de Gemeente Bergen op Zoom, samen met de Ondernemingen en de Maatschappelijke organisaties uit de gemeente een 2 e BEURSVLOER in Bergen op Zoom. De gemeente heeft daarvoor een projectleider aangewezen en gelden gereserveerd. De Fortisbank en KPMG zullen de weer financieel ondersteunen. Voor de organisatie van de wordt een stuurgroep opgericht, onder voorzitterschap van de Wethouder Mw. A. Veraart die, naast de vertegenwoordigers van genoemde partijen, bestaat uit een lid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), een lid van de Jonge Bergse Ondernemers (JBO) en een vertegenwoordiger, vrijwilliger, uit het verenigingleven/ maatschappelijke veld. In de stuurgroep is besloten voorafgaande aan de, bij voldoende deelname, een Workshop te organiseren voor de Maatschappelijke organisaties. De organisatie van die Workshop is reeds in dit draaiboek opgenomen. b. Bemensing voor de beursvloer 1) Leden van de stuurgroep 2) Hoekmensen 3) Speaker 4) Notaris 5) IT functionaris/ bedienaar laptop en beamer 6) Communicatietrainer voor de Workshop 7) Personeel catering 8) Ondersteunend personeel Markiezenhof 2

3 2. DOELSTELLING c.q. OPRACHT: De stuurgroep organiseert, binnen de financieel afgesproken ruimte, een die tot doel heeft in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen de contacten en samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te bevorderen. De stuurgroep draagt er zorg voor dat aan de ene kant de Bergse Ondernemers als aanbieders en aan de andere kant de verenigingen en maatschappelijke organisaties als vragers zich kunnen treffen in een passende omgeving. Door de stuurgroep worden de volgende thema s vastgesteld voor de : Vrijwilligers/ materialen en faciliteiten/ publiciteit en vormgevingopleidingen/ cursussen en trainingen/ financiële en administratieve dienstverlening/ ITC middelen en dienstverlening. Als datum voor de 2 e is vastgesteld. Om de beurs laagdrempelig te maken voor de maatschappelijke organisaties zal één week daarvoor, bij voldoende deelname, op 15 mei 2007, een Workshop worden gehouden die door de stuurgroep wordt verzorgd. 3. PLAN: Besloten is dat alle leden van de stuurgroep zelf, zonder externen, de organiseren. Alleen de hoekmensen zullen buiten de stuurgroep worden geworven; de communicatietraining voor de eventueel te houden workshop op 15 mei zal door een lid van de stuurgroep worden verzorgd. Ter realisatie van de opdracht wordt in de voorbereidingsfase van de volgende middelen en onderdelen gebruik gemaakt. a. Er worden, tussen 10 januari 2008 en c.a. 5 stuurgroep vergaderingen gehouden; b. Er wordt een communicatieplan opgesteld waarbij op 6 maart een persbijeenkomst wordt gehouden en vanaf die tijd (bijna) wekelijks, tot 22 mei, publicaties volgen in dag- en weekbladen; c. Vanaf 6 maart wordt een speciale site geopend waar alle informatie op de vinden over de 2 e Bergen op Zoom; d. Er wordt een begroting opgesteld; (Buiten beschouwing gelaten in het draaiboek) e. Er wordt een plan opgesteld voor faciliteiten, benodigde materialen en bemensing; Bij het opstellen van de plannen is uitgegaan van aannames (z.g. veronderstelde gegevens) voor een beurs met 50 ondernemers en 50 maatschappelijke organisaties die tussen de 125 en 150 personen naar de Beurs brengen. Bemensing, organisatie en genodigden ongeveer 25 personen. Totaal 175 personen. 4. UITVOERING: A. WORKSHOP a. De Workshop wordt gehouden in het Mollerlyceum. De ingang van de school is op het adres Bolwerk Zuid 168 te Bergen op Zoom. (Tel ) b. De aanvang van de Workshop is om uur; einde uur. c. Er kan gebruik worden gemaakt van een drietal locaties binnen de school. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van maatschappelijke organisaties zal vóór 15 mei een besluit worden genomen of de workshop door gaat. Alsdanzal ook een keuze worden gemaakt van welke ruimten in de school gebruik wordt gemaakt. d. De school is vanaf uur geopend. e. Brief met Uitnodiging en programma zie BIJLAGE I 1) binnenkomst organisatie en deelnemers; 2) Opening door stuurgroep en organisatie voorstellen, tevens uitleg werking ; 3

4 3) Communicatie training olv Arn van der Vorst 4) Pauze 5) Vervolg training 6) Rondvraag en sluiting De werkzaamheden en materialen: Voorbereidingen van de workshop t/m 14 mei Namen Tijd Locatie vastleggen en afspraken maken met de school over opening en sluiting, te gebruiken ruimte en de verzorging van koffie/ thee en frisdrank. Eduard en Peter Winters Zie mailto Powerpoint presentatie maken voor de Workshop; deel uur. Lydia Week 19/20 Voorbereidende bespreking houden over inhoud Lydia Week programma Workshop met Arn van der Vorst 19/20 Uitnodigingen aan de Maatschappelijke organisaties die zich hebben aangemeld voor de Workshop. (Per mail) Uitnodigingen aan de hoekmensen e.a. die de ondersteunen (Indien gewenst) Lydia t/m Lydia/ Romano/ Eduard en Arjan Week 19/20 Workshop op 15 mei Organisatoren Workshop aanwezig in het Mollerlyceum Lydia e.a. leden u stuurgroep Gereed (laten) zetten koffie/ thee voor de organisatie Lydia e.a. leden u en deelnemers. stuurgroep/ conciërge Lijsten van opgegeven organisaties om in te checken Lydia u Ontvangst deelnemers Stuurgroep u Opening en uitleg Stuurgroep u Workshop door Arn van der Vorst Arn u Regelen frisdrank in de pauze Lydia u Rondvraag en sluiting Stuurgroep/ Arn u Voor vertrek invullen en inleveren van formulier met o.a. gegevens wie de bezoekt/ welke maatschappelijke organisatie (Gegevens voor badges) en de geformuleerde vraag(en) Lydia/ leden stuurgroep u Opruimen en vertrek Allen u Ná de Workshop op 16 mei Terugkoppelen met het Lyceum. Eventueel kosten opvragen c.q. verrekenen. Denken aan een presentje voor de conciërge Lydia/Eduard/ Peter Winters Lydia/ Eduard Materiaallijst Workshop op 15 mei Tafel en twee stoelen nabij de Workshopruimte voor Stuurgroep iom u aanmelden deelnemers. conciërge Lijsten deelnemende Maatschappelijke organisaties Lydia u Tafel nabij de workshopruimte voor de verstrekking van Stuurgroep iom u koffie en thee. conciërge Scherm en beamer Aanwezig u Laptop met Powerpoint presentatie stuurgroep Lydia/ Peter u Winters Laptop voor trainer Workshop voor presentaties Arn u 4

5 Voorziening voor verstrekking frisdrank tijdens de pauze Stuurgroep iom conciërge u B. BEURSVLOER a. De wordt gehouden op 22 mei in de Hof zaal van het Markiezenhof. Het Markiezenhof is gelegen aan de Steenbergsestraat 8 te Bergen op Zoom. ( ) De gelden voor de huur van het Markiezenhof worden in de begroting opgenomen. b. Benodigde materialen voor de, welke niet beschikbaar zijn in het Markiezenhof, kunnen al op 21 mei worden aangevoerd; e.e.a. in overleg met de locatiemanager. Een tijdelijke opslagruimte is besproken. c. Voor het inrichten van de ruimtes die voor de nodig zijn kunnen de organisatoren vanaf 22 mei te uur starten met de werkzaamheden. (Juiste tijdstip van aanwezigheid stuurgroepleden nader afstemmen) d. Als onderkomen/ tijdelijk kantoor, kan de stuurgroep (e.a.) gebruik maken van een kamer, rechts achterin, naast de Hofzaal. e. Om toegang tot de te krijgen dient gebruik te worden gemaakt van de ingang van het Museum aan de binnenplaats van het Markiezenhof. f. De vindt plaats in de Hofzaal. g. (Zie BIJLAGE II inrichtingsplan Hofzaal) 1) In de Hofzaal wordt bij de schoorsteen een podium opgesteld van 3 x 4 m/ 6 elementen; 2) Rechts bij het podium wordt een tafel geplaatst van 1 x 2 m voor de notaris en de bedienaar van de laptop en beamer; 3) In de Hofzaal is een beamerscherm aanwezig boven het beoogde podium, voldoende stopcontacten, verlichting voor het podium en een geluidsinstallatie met microfoon; de locatiemanager c.q. dienstdoende suppoost geeft uitleg over de bediening; 4) In de overige ruimte van de Hofzaal worden 6 beurshoeken ingericht elk met een tafel, enkele stoelen en partytafels; h. De catering voor de vindt plaats in de eerste tuinzaal, direct gelegen naast de Hofzaal. Voor de catering zijn 2 verrijdbare tafels beschikbaar. i. De twee overige tuinzalen, 2 en 3, dienen als overloop om eventuele drukte in de Hofzaal te voorkomen. De werkzaamheden en materialen: (Zoveel mogelijk chronologisch weergegeven) Voorbereidingen van de t/m 20 mei Namen Tijd Bijhouden en registreren van de aanmeldingen van de bedrijven en ondernemers; de aanbieders. Lydia April/mei tot Bijhouden en registreren van de aanmeldingen van de verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties; de vragers. Stimuleren, motiveren en activeren van aanbieders en vragers om deel te nemen aan de middels brieven, - berichten en mondelinge reclame. Plaatsen van berichten in dag- en weekbladen volgens het opgestelde communicatieplan en wekelijks actualiseren van de z.g. Beursthermometer op de gemeentepagina het het weekklad de Bergen op Zoomse Bode. Inventariseren/reserveren van het benodigde materiaal dat niet aanwezig is in het Markiezenhof en afspraken maken hoe en wanneer het daar komt. Voorbereiden powerpoint presentatie voor gebruik tijdens gedurende de beurs/ uur Lydia Allen Mariëtte / Lydia Lydia/ Eduard Arjan April/mei tot April/mei Vanaf begin april April/ mei April/ mei 5

6 Samenstellen van een draaiboek voor de, inclusief de Workshop. Eduard 1 e concept 14 feb Origineel Ex 15 mei Voorbereidingen van de op 21 mei Namen Tijd Op- date van alle lijsten met de aanmeldingen van de Lydia/ Jan v.m. aanbieders en de vragers. Vermenigvuldigen voor de gebruikers. Maken/ checken van de medewerkers- en deelnemers- Lydia/ Jan v.m. Lijsten alsmede maken van de badges en bonnen. Maken van een lijst van overige personen zoals VIP s, pers, genodigden, toegelaten bezoekers en overigen Laatste afstemming met het Markiezenhof. Lydia/ Eduard v.m. Ophalen van de benodigde materialen die niet aanwezig Lydia/ Eduard n.m. zijn in het Markiezenhof c.q. aanwezig zijn bij het lossen en opbergen in het Markiezenhof;.e.e.a. in overleg met de locatiemanager van het Markiezenhof. met Robbert Nijssen Checken van de catering afspraken en middelen. Lydia/ Eduard n.m. op 22 mei Inrichting van de volgens opgesteld inrichtingsplan: - In de gang, die volgt ná de museumbalie, tafel en 2 stoelen plaatsen. - Badges uitstallen. - Lijsten gereed leggen - Bonnen aftellen - In de Hofzaal podium opbouwen en aankleden. - Plaatsen van de gong. - Tafel 1 x 2 m plaatsen voor de notaris en de bedienaar van de laptop/ beamer + gereedleggen van match formulieren. - Inrichten van 6 beurshoeken en plaatsen van de borden met de thema s. Per beurshoek tafel, enkele stoelen en 2 partytafels. - Opstellen en testen van de beamer - Testen van het geluid en de verlichting. - In de tuinzaal catering gereedmaken i.s.m. de cateraar van het Markiezenhof Laatste instructies en verstrekking van de kleding aan de hoekmensen - Ze krijgen lijst van de aangemelde vragers en lijst van de aanbieders van de beurshoek die zij bemensen. - Ze nemen tijdig voordat de aanvangt plaats in hun beurshoek. - Ze checken of de juiste aanbieders in de juiste beurshoeken staan. - Sonderen wat de aanbieders in portefeuille hebben. - Ze zijn in het bezit van match formulieren. - Ze brengen vragers in contact met aanbieders. - Ze zijn in bezit van matchformulieren en bewaken of Allen Stuurgroep/volgt 1.Arn v.d. Vorst 2.Martien Franken 3.Gerard van Hees 4.Kim Lammertink 5.Jeroen v. Maurik 6.Coleta Cranenburg Vanaf u u u u u 6

7 van de matches matchformulieren worden opgemaakt. - Ze verwijzen de partijen na een match naar de notaris. - Ze hebben een stimulerende en activerende taak. Toegang: Via de binnenplaats van het Markiezenhof door gebruikmaking van de deur naar het Museum. In de hal bij de museumbalie vindt de eerste opvang plaats en een verwijzing zich te melden in de gang naar de Hofzaal; a) Controle via de opgemaakte lijsten; b) Uitgifte van de badges; c) Uitgifte van de bonnen; d) Verwijzen naar de garderobe en verwijzen naar de cateringruimte in de tuinzaal; e) Attenderen op de aanvang van de om u. Catering: Uitgifte/ serveren van koffie en thee tegen inlevering van bonnen Kennismaking en verblijf in de tuinzaal. (Netwerken) Uitgifte/ serveren van frisdranken tegen inlevering van bonnen Uitgifte van belegde broodjes (zonder bon) Uitgifte/ serveren van alcoholische dranken voor eigen rekening Binnen het gebouw van het Markiezenhof is het verboden te roken. (Romano beheert de (extra) bonnen voor stuurgroep en representatie) : De bedienaar van de laptop/ beamer start met het automatisch transporteren van de powerpoint beelden. In beeld brengen: Gemeente- sponsors- deelnemende partijen- stuurgroep- hoekmensen en beelden en foto s van de gehouden workshop. De aanbieders zoeken de beurshoeken en thema s op waarvoor ze zaken in portefeuille hebben en stallen eventueel meegebrachte informatie uit. De hoekmensen zorgen dat ze naar de beurshoeken gaan. De speaker start met de nodige aankondigingen De speaker activeert de deelnemers naar de Hofzaal te gaan. De speaker houdt rekening met de volgende mededelingen: - Huishoudelijke mededelingen; - Badges en bonnen afgehaald...; - Verwijzen naar de beurshoeken en de thema's; Micha/ Romano Lydia/ Eduard/ Romano Arjan Hoekmensen Peter Winters Vanaf ur Vanaf u u u u u u u tot u 7

8 - Aankondigen wie de hoekmannen/- vrouwen zijn. - Het regisseren van de opening om 17.30; - Aankondigen en voorstellen wie de opening doet; - Aftellen naar de stipte aanvang van de beurs en inleiden van de gong; - Wijzen op het scorebord voor de matches; - Hoeveel Ondernemers presenteren zich??? - Hoeveel Maatschappelijk organisaties doen er mee; - Wijzen naar de "Hoekmensen die helpen de weg te wijzen naar de ondernemers. (6 stuks..) - Tussentijdse standen van de matches (Deals) die op een scherm met een beamer worden bijgehouden. - Wanneer is de 1e match... Wat houdt die in. - Volgende mijpalen/ matches/ 10e./ 25e...; - Interviewtjes over succesvolle matches en wat ze specifiek inhouden. - Tussentijds herinneren dat de matches dienen te worden bekrachtigd bij de notaris. - Melden dat de beurs nu een half uur bezig is/ tijdverloop; - Melden dat de beurs gaat sluiten over... - Aftellen naar de gong/ sluiting - Om uur einde beurs. - Nog wel langs de notaris met de laatste marches... - Naar hoogtepunt toewerken... - Tegen uur: behaalde aantal matches. De opening start vijf minuten voor aanvang van de. De functionaris die de beurs opent wordt voorgesteld en ingeleid door de speaker en doet zijn/haar opening speech. (Tekst volgt) De opening van de beursvloer volgt met een slag op de gong die op het podium staat opgesteld. De is geopend en er kan gehandeld worden. Functionaris die opening verricht u u u De notaris en de bedienaar van de laptop en Beamer hebben permanent plaatsgenomen achter de tafel, rechts vóór bij het podium. De notaris bekrachtigd de matches en houdt een kopie van elke tot stand gekomen match. De notaris heeft matchformulieren (Arjan) in voorraad om de vertrekken. De notaris geeft de info over de matches direct over aan de bedienaar van de laptop/ beamer. De bedienaar van de laptop/ beamer draagt er zorg voor alle informatie over het verloop van de beurs, met name de matches, zichtbaar worden gemaakt op het scherm boven het podium. De assistent van de bedienaar laptop/ beamer draagt zorg voor het nodige kopieerwerk en is de tussenpersoon voor de informatie naar de speaker. Notaris de Lepper en functionaris KPMG Arjan en functionaris KPMG Arjan en functionaris KPMG u Tot einde Einde Door middel van de gong. Functionaris die sluiting verricht u 8

9 Resultaten van de Sluiting en opruimen Functionaris die sluiting verricht. Volgt Allen u u Materiaallijst van de tot en met 21 mei Middels huur/bestellen planten en bloemen Eduard Badges en bonnen maken Lydia Podium (laten) bezorgen 6 elementen van 1 x 2m Eduard (met afrokking) 6 partytafels (laten) bezorgen met afrokking Eduard tafels voor beurshoeken?? (laten) bezorgen Eduard Checken c.q. (laten) bezorgen van een kopieerapparaat Arjan Materiaallijst op 22 mei 1. kamer t.b.v. stuurgroep en organisatie (Naast Hofzaal/+ plaatsen kopieer app.) Arjan Ontvangst deelnemers en genodigden; gang Micha/ Romano Markiezenhof na de museumbalie Tafel 1 x 2 m en 2 stoelen Markiezenhof u Lijsten met deelnemers / aanbieders en vragers/ Lydia u genodigden e.a. Badges met de namen c.q. namen organisaties Lydia u Bonnen voor de frisdrank en broodjes Lydia u Toilet en garderobe Markiezenhof u 3. Catering; tuinzaal en terras Markiezenhof) 2 verrijdbare tafels voor uitserveren van de koffie/ thee en frisdrank. Tafel voor de broodjes 3 partytafels in de tuinzaal/ catering en 1 partytafel buiten op het tarras voor de rokers. (Derhalve daar 4 partytafels met afrokking) Markiezenhof/ Cateraar Markiezenhof u u 4. ; Hofzaal van het Markiezenhof Podium 3 x 4 m. (eventueel afrokken ) Facilitair bedrijf u Aankleding podium met planten en/of bloemen??? Rekwisieten u Gong op het podium Micha u Belichting is aanwezig; controleren en instellen Markiezenhof u Geluid is aanwezig; controleren en instellen Markiezenhof u Beamer is aanwezig; opstellen en afstemmen op het Markiezenhof u scherm boven het podium Kopieer apparaat Arjan u Tafel 1 x 2 m voor notaris (Rechts vóór) Markiezenhof u Laptop voor bedienaar laptop en beamer Arjan u 6 tafels voor de beurshoeken Markiezenhof u 24 stoelen ( 4 per tafel voor 6 hoeken) Markiezenhof u 12 partytafels (2 per hoek) Markiezenhof (6) u Facilitair bedrijf (6) 6 borden met de opschriften van de thema s Lydia/ Eduard u Kleding hoekmensen Micha u 9

10 Ná de op 23 mei Opruimen in het Markiezenhof en controle of alle Lydia/ Eduard u materialen weer bij de juiste personen (stuurgroep) terug zijn. Terugkoppelen met het Markiezenhof en de cateraar. Lydia/ Eduard Eventueel kosten opvragen c.q. verrekenen. Terug (laten) brengen van podium en partytafels Lydia/ Eduard u Retour gehuurde planten en bloemen Lydia/ Eduard u 5. COÖRDINERENDE BEPALINGEN EN VERZORGING 1. Voor de leden van de stuurgroep en medewerkers (Zie BIJLAGE IV) aan de beurs is een ruimte beschikbaar naast de Hofzaal; via een deur rechts voorin de zaal. 2. Afhankelijk of zij aanwezig kunnen zijn op de Workshop dienen de hoekmensen zonodig van instructies te worden voorzien vóór de aanvang van de. Ze krijgen dan ook de actuele lijsten met daarop de namen van de ondernemers die in hun beurshoek komen te staan. Kleding Micha; instructies voor de hoekmensen Eduard en Lydia 3. Functionaris belast met de opening en Ad, Micha, Arjan en Romano, van de stuurgroep, zorgen tijdens de voor de contacten met VIP s en genodigden. 4. Arjan (met functionaris KPMG), ondersteunen de verwerking van de matches, zijn voor kopieerwerkzaamheden beschikbaar en zijn de verbinding >> Peter Winters. 5. Lydia, Eduard en Romano van de stuurgroep, onderhouden contacten en toezicht op de catering/ verzorging en beheren de bonnenlogie. Ze houden tevens toezicht op het rookverbod. Verkoop van alcoholhoudende drank is toegestaan vanaf u. 6. Eduard is de contact persoon met de suppoost van het Markiezenhof voor storingen van geluid en licht. 7. Zaken die de orde of veiligheid aantasten dienen direct te worden gemeld aan Lydia en Eduard; zie punt 6 hieronder. 8. Na de wordt een evaluatie vergadering ingepland. 6. LEIDING EN VERBINDINGEN Op de dag van de berust de leiding en coördinatie bij Lydia en Eduard. Voor calamiteiten is het ontruimingsplan van het Markiezenhof van toepassing en zullen Lydia en Eduard de contacten onderhouden met de locatiemanager van het Markiezenhof c.q. de dienstdoende suppoost. Nooduitgangen en vluchtroutes zijn aangegeven op de muren in het gebouw en boven de deuren. Telefoonverbindingen: Markiezenhof Eduard GSM Lydia GSM Voor noodgevallen 112 Ambulance of 112 Brandweer of 112 Politie of 112 Lievensberg Huisartsenpost Bergen op Zoom, 15 mei 2008, Namens de stuurgroep, Eduard Knopjes (Bij het verstrekken van een nieuwere versie (Zie datum) dient de oude te worden vernietigd.) 10

11 LIJST VAN DE BIJLAGEN: 1. BIJLAGE I Programma Workshop 2. BIJLAGE II Plattegrond Hofzaal 3. BIJLAGE III Plattegrond Markiezenhof 4. BIJLAGE IV Naamlijst stuurgroep en medewerkers (Volgt!) Aan: Geadresseerde Bergen op Zoom, 15 mei Onderwerp: Uitnodiging Workshop Geachte heer, mevrouw, BIJLAGE I Programma Workshop U of uw vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie heeft zich opgegeven voor deelname aan de 2 e die in Bergen op Zoom wordt gehouden op 22 mei a.s. om uur in de Hofzaal van het Markiezenhof. Om niet als leek op de beurs te staan en om al wat ervaring op te doen, heeft de organisatie van de een workshop ingepland. De deelname is niet verplicht om te worden toegelaten tot de, maar biedt wel een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen hoe de beurs werkt en hoe u die voor uw organisatie succesvol kunt maken. Ook ná de kunt u nog profiteren van de opgedane kennis en ervaring in het werven van fondsen en middelen, kortom een investering naar de toekomst! De workshop wordt gehouden op donderavond 15 mei a.s. Plaats en tijd: Mollerlyceum, ingang Bolwerk Zuid 168 te Bergen op Zoom uur tot uur. Programma: De school is vanaf uur geopend. 7) Binnenkomst organisatie en deelnemers; 8) Opening van de Workshop door de stuurgroep; Presentatie over de organisatie; Uitleg over de werking van de ; 9) Communicatietraining; 10) Pauze; 11) Vervolg training; 12) Rondvraag en sluiting Aan de workshop zijn voor u geen kosten verbonden. Tot ziens op 15 en/of 22 mei a.s. Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep Bergen op Zoom, Projectleider. Lydia van Oudenaarde 11

VOORBEELD DRAAIBOEK BEURSVLOER

VOORBEELD DRAAIBOEK BEURSVLOER VOORBEELD DRAAIBOEK BEURSVLOER INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. ORGANISATIE... 3 A. X 6M... 3 B. X 4M... 3 C. X 2M... 3 D. X 2W... 4 E. X 2D... 4 F. BV DAG (vóór 18:00 uur)... 4 G. BEURSVLOER (17:30 20

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 1 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 2 november Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 19 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Routbeschrijving aanwezig ja / nee Aantal zalen nodig Zaalgrootte Zaal 1 personen Naam zaal

Routbeschrijving aanwezig ja / nee Aantal zalen nodig Zaalgrootte Zaal 1 personen Naam zaal Checklist organisatie workshops / bijeenkomsten / congressen bijeenkomst Datum Verantwoordelijke persoon Doelgroep Tijdstip aanvang Tijdstip einde Tijdstip organisatie aanwezig Locatiegegevens Adres Postcode,

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

Draaiboek evenement. Tip: maak 1 draaiboek en verdeel dit onder alle betrokkenen, maak geen meerdere draaiboeken.

Draaiboek evenement. Tip: maak 1 draaiboek en verdeel dit onder alle betrokkenen, maak geen meerdere draaiboeken. Draaiboek evenement Een draaiboek voor een evenement zorgt ervoor dat uw evenement op de dag zelf voorspoedig verloopt. Een draaiboek is een planning voor uw evenement, met nauwkeurige tijdstippen waarop

Nadere informatie

Draaiboek Wmo Event Weert en Stramproy

Draaiboek Wmo Event Weert en Stramproy Dit draaiboek heeft betrekking op het te organiseren WMO event op zaterdag 25 oktober van 14:00 17:00 in de Poort van Limburg te Weert en op dinsdag 4 november van 16:30 19:00 in gemeenschapscentrum de

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Een checklist voor toernooien helpt leiders/trainers van BSVV om een ieder van jullie je eigen georganiseerde voetbaltoernooi succesvol te plannen, te organiseren

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen Volgende pagina s tonen een voorbeeld van een draaiboek zoals gebruikt kan worden voor de organisatie van een baanwedstrijd. Dit

Nadere informatie

Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV

Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV Een draaiboek voor een voetbaltoernooi bij BSVV zorgt ervoor dat het toernooi op de dag zelf voorspoedig zal verlopen. Een draaiboek is een planning voor het senioren

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

Bedankt voor jullie interesse in Het Ruiterhuys. Frank, Nikki, Angelique & Team Ruiterhuys

Bedankt voor jullie interesse in Het Ruiterhuys. Frank, Nikki, Angelique & Team Ruiterhuys Bruidspaar Bedankt Bedankt voor jullie interesse in Het Ruiterhuys. Wat onze locatie u te bieden heeft is een verzorging van de gehele dag. Vanaf het eerste gesprek tot en met de huwelijksnacht. Het is

Nadere informatie

Concept draaiboek spelregels scheidsrechters. COVS District Zuid II

Concept draaiboek spelregels scheidsrechters. COVS District Zuid II 1 Versie december 2014 Concept draaiboek spelregels scheidsrechters COVS District Zuid II 2 Draaiboek spelregelwedstrijd voor COVS-teams COVS Zuid II Algemeen: De organisatie berust bij een van de aangesloten

Nadere informatie

Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013

Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013 Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013 Locatie De wedstrijd wordt gehouden in het wedstrijdbad, gelegen naast het Golfbad in Oss Eigen

Nadere informatie

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi Draaiboek Dunker Draaiboek voor, tijdens en na het 1. Contact gegevens organisatie Organiserende Vereniging Email gegevens Locatie Datum locatie Rayonbureau Email gegevens Deelnemende Scholen Draaiboek

Nadere informatie

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Aanvraag evenementenvergunning A Een goede voorbereiding Aan de hand van dit formulier beoordelen we wat er geregeld moet worden. Zoals het afsluiten van wegen, inzet van politie en brandweer. We kijken

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Communicatie. Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234

Communicatie. Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234 Communicatie Aan Geadresseerde Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234 Onderwerp DUURZAAMHEIDSBEURS 22 SEPTEMBER 2012 Geachte heer, mevrouw, De gemeente

Nadere informatie

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl Checklist evenementen Een checklist voor evenementen helpt u om uw evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Om u te helpen uw evenement tot een succes te maken, bieden we u graag

Nadere informatie

Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio.

Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio. Draaiboek kennisuitwisselingsdag Versie 2.0 Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio. Doel: In dit draaiboek staat beschreven welke stappen nodig zijn om

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

Checklist Beursdeelname

Checklist Beursdeelname Checklist Beursdeelname Waarom deelnemen aan een beurs? Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een beurs. Het is belangrijk om voor jezelf op een rijtje te hebben wat je precies wilt bereiken

Nadere informatie

Draaiboek vrijwilligers verzorging & catering voor de 24e Triathlon van Noordwijkerhout op 6 juli 2014

Draaiboek vrijwilligers verzorging & catering voor de 24e Triathlon van Noordwijkerhout op 6 juli 2014 Draaiboek vrijwilligers verzorging & catering voor de 24e Triathlon van Noordwijkerhout op 6 juli 2014 Beste Hartelijk dank dat u ook dit jaar weer bereid bent om de Triathlon van Noordwijkerhout mogelijk

Nadere informatie

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3 N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 VERHUURINFORMATIE Pop- en Cultuurpodium P3 is buiten de reguliere

Nadere informatie

Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015

Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015 Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015 Kempisch Bedrijvenpark te Hapert - - Bankrekening NL04RABO.0302.0666.16 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE DEELNAMEMOGELIJKHEDEN PRAKTISCHE INFORMATIE

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

EVENEMENT/VOORSTELLING:..

EVENEMENT/VOORSTELLING:.. PRAKTISCHE INFORMATIEFICHE Gelieve deze formulieren zo volledig mogelijk ingevuld ten laatste één maand vóór de eerste huurdag persoonlijk te bezorgen aan de (hoofd)technieker van de cultuurdienst, na

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht en Heuvelland

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht en Heuvelland Wat is een beursvloer? De Maatschappelijke is hét lokale moment voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Banqueting map 2014. Bibliotheken Midden-Fryslân

Banqueting map 2014. Bibliotheken Midden-Fryslân Banqueting map 2014 Bibliotheken Midden-Fryslân Banqueting faciliteiten Bibliotheken Midden-Fryslân In het centrum van Leeuwarden staat het oude beursgebouw. In dit Rijksmonument is de Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Uitvaarten in Hoogthij

Uitvaarten in Hoogthij Uitvaarten in Hoogthij Opbaring In Hoogthij bestaat de mogelijkheid om een overledene op te baren. Een ruime gekoelde opbaar ruimte is beschikbaar om overledenen op de baren tot de dag van de begrafenis/crematie.

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist #iedereenflyer FLYER.BE Drukwerk voor iedereen! Evenementen doe je zo! Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat

Nadere informatie

AGENDA ONTBIJTBIJEENKOMSTEN BUSINESS CLUB MOERDIJK

AGENDA ONTBIJTBIJEENKOMSTEN BUSINESS CLUB MOERDIJK AGENDA ONTBIJTBIJEENKOMSTEN BUSINESS CLUB MOERDIJK 06:00 uur 07:00 uur VRIJ NETWERKEN De bijeenkomst begint stipt op tijd met 1 uur vrij netwerken voorafgaand aan de bijeenkomst. Na de bijeenkomst is er

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Draaiboek bewonersactiviteit

Draaiboek bewonersactiviteit Draaiboek bewonersactiviteit Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit. Hierin vindt

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer? De beursvloer is hét lokale ( Maastricht en Heuvelland) moment voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO, waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag dehaagsehogeschool.nl/evenementen De Haagse Hogeschool de locatie voor uw evenement Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN Den Haag > De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr & Verheijen mei 2009 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Inleiding... 3 1. Namens welk soort organisatie bent u

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Veld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Veld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Veld Volgende pagina s tonen een voorbeeld van een draaiboek zoals gebruikt kan worden voor de organisatie van een veldrijwedstrijd. Dit draaiboek

Nadere informatie

EVENEMENT/VOORSTELLING:..

EVENEMENT/VOORSTELLING:.. PRAKTISCHE INFORMATIEFICHE Gelieve deze formulieren zo volledig mogelijk ingevuld ten laatste één maand voor de eerste huurdag te bezorgen aan de cultuurdienst. UURSCHEMA Het is belangrijk dat de centrumverantwoordelijke

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A Den Haag, 5 december 2012 Betreft: Bijlage: Informatie lokale veteranendagen en uitnodiging Toolkit gemeentelijke ondersteuning Geachte burgemeester, Nederland telt ongeveer 130.000 veteranen die ingezet

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

Windesheim zet kennis in werking. Dé locatie voor uw evenement

Windesheim zet kennis in werking. Dé locatie voor uw evenement Windesheim zet kennis in werking Dé locatie voor uw evenement Van harte welkom op Windesheim, dé locatie voor uw evenement 3 Bent u op zoek naar een prettige ruimte voor een groot of klein gezelschap?

Nadere informatie

Het theater beschikt over een capaciteit van plaatsen. Er zijn tal van mogelijkheden om het theater te verkleinen.

Het theater beschikt over een capaciteit van plaatsen. Er zijn tal van mogelijkheden om het theater te verkleinen. Openluchttheater Eibergen stelt tegen een kleine vergoeding de accommodatie beschikbaar aan verenigingen, instellingen en andere non-profit organisaties. Zij profiteren bovendien mee van de expertise die

Nadere informatie

Synthetisch ijs bij natuurijsclubs Wondermiddel voor ijsclubs?

Synthetisch ijs bij natuurijsclubs Wondermiddel voor ijsclubs? Synthetisch ijs bij natuurijsclubs Wondermiddel voor ijsclubs? John Post Bestuurslid IJsclub Baambrugge Coördinator Jeugdschaatsen (50 kinderen) We hadden synthetisch ijs van 29/10 t/m 1/11 Opzet 20 minuten

Nadere informatie

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Op een goed bereikbare en mooi in het zicht liggende locatie staat deze luxe praktijken kantoorruimte met twee etages. De inrichting is makkelijk te

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi

Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi Inhoudsopgave Deel 2: programma Eendenkooi 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

KMSK Deinze. Hierbij vindt u een aanbod van mogelijkheden tot sponsoring bij KMSK Deinze.

KMSK Deinze. Hierbij vindt u een aanbod van mogelijkheden tot sponsoring bij KMSK Deinze. Geachte heer/mevrouw, Beste sportliefhebber, Hierbij vindt u een aanbod van mogelijkheden tot sponsoring bij KMSK Deinze. Alvast bedankt voor uw steun en medewerking. Voor KMSK DEINZE P. De Maertelaere

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Zaalverhuur Campus Den Haag

Zaalverhuur Campus Den Haag Campus Den Haag 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2 Campus Den Haag Campus Den Haag is in 1999 als nevenvestiging van de Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente Den Haag

Nadere informatie

VERGADEREN. Bovenkerkerweg 81 Amstelveen (+31)(0)20-645 55 57 sales@dekegel.nl www.dekegel.nl www.grandhotelamstelveen.nl www.tgeregt.

VERGADEREN. Bovenkerkerweg 81 Amstelveen (+31)(0)20-645 55 57 sales@dekegel.nl www.dekegel.nl www.grandhotelamstelveen.nl www.tgeregt. VERGADEREN Zalen: Op het terrein van de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen vindt u Grand Hotel Amstelveen, Sport- en Partycentrum De Kegel en Restaurant 'TgeregT. Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor

Nadere informatie

Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis.

Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis. Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis. Trouwen buiten het gemeentehuis Sinds kort biedt de gemeente Sint Anthonis aan partners die hun huwelijk of partnerschapsregistratie willen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden multifunctionele ruimten Kulturhus Lienden, versie augustus 2013 1 Inhoudsopgave A:

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Draaiboek Congres Sport in Beweging 2015. 21 januari 2015

Draaiboek Congres Sport in Beweging 2015. 21 januari 2015 Draaiboek Congres Sport in Beweging 2015 21 januari 2015 Opdrachtgever : Edwin Eekhof Organisator : Studenten projectgroep 2 Minor : Strategisch Sport Beleid Datum opgesteld : 19-01-2015 Opgesteld door

Nadere informatie

graag deze unieke kans om de clubkas van je vereniging een extra impuls te geven!

graag deze unieke kans om de clubkas van je vereniging een extra impuls te geven! Vrijwilligersdiensten Ledenontmoeting Rabobank Peel Noord 9 november 2015, Sporthal de Dreef Aarle-Rixte Vrijwilligers bijeenkomst woensdag 14 oktober om 19.30 uur Rabobank Gemert voor uitleg en invulling

Nadere informatie

Banqueting map Bibliotheken Midden-Fryslân

Banqueting map Bibliotheken Midden-Fryslân Banqueting map 2016 Bibliotheken Midden-Fryslân Banqueting faciliteiten Bibliotheken Midden-Fryslân In het centrum van Leeuwarden staat het oude beursgebouw. In dit Rijksmonument is de Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Informatie voor exposanten

Informatie voor exposanten Informatie voor exposanten LOCATIE Adres: Expo Houten Meidoornkade 24 3992 AE Houten TIJDEN Opbouw Woensdag 8 maart 10.00 20.00 Donderdag 9 maart 08.00 09.30 alleen voor kleine spullen en promotiemateriaal

Nadere informatie

BAJK gereedschapskist. Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag.

BAJK gereedschapskist. Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag. BAJK gereedschapskist Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag. Inhoud 1. Algemene gegevens bedrijf... 3 2. Gegevens organisatie... 3 3. Checklist... 4 3.1 Acht weken voor de opendag...

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2016 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

Cabrio, Soesterbergsestraat MD Soest Toegangsprijs 27,50

Cabrio, Soesterbergsestraat MD Soest Toegangsprijs 27,50 DRAAIBOEK Douwe Bob op 20 mei 2017 Locatie + adres Cabrio, Soesterbergsestraat 140 3768 MD Soest Toegangsprijs 27,50 Theater open 19.30 uur Pre party 19.30 uur Aanvang optreden 21.00 uur Pauze Geen After

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2015 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

6. Draaiboeken activiteiten

6. Draaiboeken activiteiten 6. Draaiboeken activiteiten Vanuit de gekozen en vastgestelde structuur van functies, taakgebieden en taken binnen de kaatsvereniging moeten voor de uitvoering van de activiteiten vervolgens draaiboeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen vergunning

Aanvraagformulier evenementen vergunning Aanvraagformulier evenementen vergunning Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel Aan

Nadere informatie

OVERSTIJGENDE CHECKLIST T.B.V. BIJEENKOMSTEN IT ACADEMY

OVERSTIJGENDE CHECKLIST T.B.V. BIJEENKOMSTEN IT ACADEMY OVERSTIJGENDE CHECKLIST T.B.V. BIJEENKOMSTEN IT ACADEMY CHECKLIST VOOR TRAINERS Meer informatie op www.technologie- onderwijs.nl Inhoudsopgave Organisatie en voorbereiding Benodigdheden locatie Materialen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Thuishaven Events B.V. 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Thuishaven Events BV. 1.2 Huurovereenkomst:

Nadere informatie

1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie 3. Communicatie 4. Verdiepingsprogramma 5. Evaluatie 6. Een draaiboek

1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie 3. Communicatie 4. Verdiepingsprogramma 5. Evaluatie 6. Een draaiboek Movies that Matter ontwikkelde een handleiding voor de organisatie van een filmvertoning met verdiepingsprogramma. Deze handleiding biedt informatie over: 1. De selectie van films 2. De keuze van een locatie

Nadere informatie

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur).

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur). Opzet startbijeenkomst DVG Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van 19.30 uur - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Kapel. Programmaonderdelen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN TUSSEN GEZELSCHAPPEN EN THEATER DE MAASPOORT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN TUSSEN GEZELSCHAPPEN EN THEATER DE MAASPOORT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN TUSSEN GEZELSCHAPPEN EN THEATER DE MAASPOORT THEATER DE MAASPOORT Telefoon reserveerlijn 077-3 207 207 OUDE MARKT 30 Telefoon algemeen 077-3 207 222 5911 HH VENLO Fax 077-3 544 220

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

FACILITEITEN & VASTGOED. Informatie voor gasten van de logeerkamers

FACILITEITEN & VASTGOED. Informatie voor gasten van de logeerkamers FACILITEITEN & VASTGOED Informatie voor gasten van de logeerkamers Informatie voor gasten van de logeerkamers Als een naast familielid van u is opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis, kan het zijn dat

Nadere informatie

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN

HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Verantwoordelijke: HET OPMAKEN VAN EEN LIJST VAN DE VERGADERLEDEN Maak een word-document volgens het voorbeeld hieronder. Vraag de gegevens van de vergaderleden op. Zorg ervoor dat het document beschikbaar

Nadere informatie

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht VEILIGHEID & BEVEILIGING REGLEMENT CAMERATOEZICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van de Universiteit Maastricht. Met behulp van camera

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Informatiebrief voor gastdocenten Versie 1.0

Informatiebrief voor gastdocenten Versie 1.0 Informatiebrief voor gastdocenten Versie 1.0 Geachte gastdocent, Allereerst willen we u van harte bedanken voor uw inzet om les te komen geven tijdens onze adstructieweek op het Stedelijk Gymnasium te

Nadere informatie

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief.

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief. Evenementen Omschrijving van de diverse activiteiten en de taken. De evenementencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar en vertegenwoordigt de vereniging met betrekking tot evenementen van

Nadere informatie

profielvak dienstverlening en producten CSPE GL onderdeel A

profielvak dienstverlening en producten CSPE GL onderdeel A Examen VMBO-GL 2016 gedurende 80 minuten ( ( profielvak dienstverlening en producten CSPE GL onderdeel A Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen een bijlage en digitale bestanden. Dit onderdeel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Bundel van de College van 20 september 2016

Bundel van de College van 20 september 2016 Bundel van de College 2014-2018 van 20 september 2016 11.p.* Financiële eindafrekening Koningsdag 2016 160919 Informatienota afrekening Koningsdag_def 160919.eindafrekening Koningsdag 2016 11.p.* Financiële

Nadere informatie

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk Regels Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk In deze regels heeft het Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB) van de CGK Ichthus-Urk voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke

Nadere informatie

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten Evenementen en festival organisatie Voor een middelgroot evenement in de braderie, oude ambachten, dorp en wijkfestiviteiten, straattheater, muziekfestival sfeer. Algemeen In de voorbereidingfase dient

Nadere informatie