NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding"

Transcriptie

1 NASCHOLING w w w. d o n c h e. b e BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding donchecentrum Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar tel , fax

2

3 Vorselaar, mei 2007 Geachte directeur Geachte collega s Op de campus Vorselaar leiden we jaarlijks ruim 700 studenten op voor het beroep van leerkracht. De laatste 10 jaar is onze campus echter ook uitgegroeid tot een trefpunt van leraren-in-dienst. Van eind september tot april ontvangen we meer dan 2000 leraren en directeuren om zich bij te scholen. Systematische evaluaties door de deelnemers wijzen aan dat onze cursussen aansluiten op behoeften van het werkveld en de huidige ontwikkelingen in het basisonderwijs. Het Donchecentrum, de nascholingsdienst van het Departement Lerarenopleiding, heeft voor het schooljaar een aanbod uitgewerkt dat de dynamiek in de basisscholen verder zal ondersteunen. In deze infobrochure vindt u eerst 70 voorstellen voor individugerichte nascholing. In het tweede deel is het aanbod voor schoolteams samengebracht. U kan dit volledige pakket ook raadplegen op Deze site is het uitgelezen kanaal om alle collega s optimaal te informeren. We willen u dan ook aanbevelen om in te schrijven via de website. Bij vragen of problemen kan u altijd contact opnemen met het Donchecentrum. Wij kijken ernaar uit om u in de loop van het volgende schooljaar te mogen begroeten tijdens één of meerdere van onze nascholingen. Met vriendelijke groet Odette Van Mellaerts Coördinator Donchecentrum John Maes Departementshoofd

4 Inhoud individugerichte nascholing Praktische informatie ICT-nascholingen Module 1: Foto s digitaal bewerken Module 2: Gebruik van digitaal beeldmateriaal in de klas NIEUW Module 3: Lesideeën bij de ontwikkelingsdoelen ICT - Kleuterschool NIEUW Module 4: Lesideeën bij de eindtermen ICT - klas 1, 2 en 3 NIEUW Module 5: Lesideeën bij de eindtermen ICT - klas 4, 5 en 6 NIEUW Module 6: Webquest in de bovenbouw Module 7: Hot potatoes - Hoe eigen leerinhouden eenvoudig in software verwerken? Module 8: MS Publisher - Ontwerpen van een wenskaart, klaskrant, werkblad, affiche Module 9: Mindmapping - Brainstormen en webschema s maken met kinderen Module 10: Websites bouwen (en onderhouden) met behulp van een content management systeem NIEUW Module 11: ICT-kansen in de lessen muziek Module 12: Veilig internet- en computergebruik bij kinderen NIEUW Module 13: Concreet ICT-beleid op onze school Module 14: Installatie en onderhoud van klascomputers Module 15: Opzetten van een - servergestuurd netwerk NIEUW Voor kinderverzorgsters Module 16: Kinderverzorgsters in de kleuterklas Voor leraren kleuteronderwijs Module 17: Omgaan met moeilijk gedrag van mijn kleuters Module 18: Werken rond socio-emotionele vorming bij kinderen met autisme en/of minder mentale mogelijkheden NIEUW Module 19: Snoezelen in de kleuterklas NIEUW Module 20: Werken met ontdekdozen binnen zelfstandig werk Module 21: Techniek in de kleuterschool NIEUW Module 22: Rituelen in de kleuterklas NIEUW Module 23: Een bekpop maken NIEUW Module 24: Sensomotoriek stimuleren bij kleuters Module 25: Bewegen met alternatief materiaal Module 26: Muziek en verhalen

5 Voor leraren kleuter- en lager onderwijs Zorg / Gelijke onderwijskansen Module 27: Leren communiceren met een kind in emotionele pijn een training Module 28: Een leerling met dyslexie Een vroege en preventieve aanpak Module 29: Mijn kind is onhandig Omgaan met visuomotorische problemen NIEUW Module 30: Kinderen leren conflicten hanteren NIEUW Module 31: Kinderen en echtscheiding Module 32: Kinderen en rouw Module 33: Omgaan met neerslachtige gevoelens van kinderen NIEUW Pedagogisch / didactisch handelen Module 34: De taalstraat: oefenen van deelvaardigheden taal NIEUW Module 35: De reken(snel)weg: rekenvaardigheden nader bekeken NIEUW Module 36: Schrijfdans deel 1 NIEUW Module 37: Technologie in het basisonderwijs Hoe pak je dat aan? NIEUW Module 38: Workshops techniek 1 NIEUW Module 39: Integratie muzische vorming (media) en ICT INgeBEELD 1 NIEUW Module 40: Musiceren met kinderen van 3 tot 8 jaar Voor leraren lager onderwijs Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden Module 41: Binnenklasdifferentiatie in de eerste graad Module 42: Binnenklasdifferentiatie in de derde graad Module 43: Schrijfdans deel 2 NIEUW Module 44: Leesbevordering bij moeilijke lezers NIEUW Module 45: Dyslexie Na remediëren komt compenseren Module 46: De computer, mijn surfplank bij het leren ICT leerondersteunend inzetten bij leerlingen met een zorgvraag NIEUW Module 47: Kinderen met autisme in het gewoon onderwijs Module 48: Omgaan met (hoog)begaafdheid in de basisschool Socio-emotionele ontwikkeling en relationele vorming Module 49: Werken aan een positief klasklimaat met kansen voor elk kind Module 50: Opvang van kinderen met faalangst NIEUW Module 51: Reageren op agressie-incidenten Module 52: Pesten concrete handvatten voor preventie en aanpak Module 53: Moeilijk leerlingengedrag aanpakken en voorkomen NIEUW Module 54: Begeleiden van stressreducerende activiteiten bij kinderen NIEUW Module 55: Ombuigen van storende klasdynamieken NIEUW

6 Wereldoriëntatie en muzische vorming Module 56: WO Met 5 en 6 op stap door Europa Module 57: Workshops techniek 2 NIEUW Module 58: Workshops techniek 3 NIEUW Module 59: Integratie WO muzische vorming: Hoe voelen wij ons vandaag? Werken rond gevoelens NIEUW Module 60: Integratie WO muzische vorming: Laat je niet vangen Werken rond reclame NIEUW Module 61 Integratie WO muzische vorming: Kunst, wat kan je er mee doen? NIEUW Module 62: Integratie muzische vorming (media) en ICT INgeBEELD 2 NIEUW Module 63: Drama in de klas NIEUW Module 64: Musiceren met nieuw lied- en luistermateriaal voor de lagere school Module 65: Dingen doen dansen NIEUW Voor leraren basisonderwijs, directeuren, zorgbeleiders en CLB-medewerkers Module 66: Communicatie binnen het team NIEUW Module 67: Wie zijn mijn kleuters Module 68: Begeleiden van innovaties Een evenwicht tussen beheersing en flexibiliteit Module 69: Ethisch leiderschap Module 70: De directeur en de zorgbegeleider als counselor Mentorenopleidingen van de lerarenopleidingen van de KH Kempen (campus Vorselaar en campus Turnhout)

7 Inhoud nascholing voor schoolteams Specifiek voor kleuterschoolteams Thema 1: Omgaan met kleuters met sociaal-emotionele problemen Thema 2: Omgaan met moeilijk gedrag van onze kleuters Thema 3: Werken met ontdekdozen binnen zelfstandig leren Thema 4: Werken met het klasboek bij het ontwikkelingsplan (schrijfversie) Thema 5: Rituelen in de kleuterschool Thema 6: Een bekpop maken Specifiek voor kleuter- of lagere schoolteams of voor beide samen Socio-emotionele ontwikkeling Thema 7: Kinderen en echtscheiding Thema 8: Kinderen en rouw Thema 9: Leren communiceren met een kind in emotionele pijn: een training Thema 10: Begeleiden van kinderen met faalangst Thema 11: Omgaan met neerslachtige gevoelens bij kinderen Thema 12: Vrije expressie: Hoe vrije teksten en vrije tekeningen een hulpmiddel kunnen zijn als kinderen het emotioneel moeilijk hebben Thema 13: In gesprek met kinderen (4 tot 12 jaar) Thema 14: Kinderen leren conflicten hanteren Thema 15: Reageren op agressie-incidenten Thema 16: Pesten hoe ga je ermee om? Thema 17: Moeilijk leerlingengedrag aanpakken en voorkomen Thema 18: Ombuigen van storende klasdynamieken Thema 19: Samenwerken met ouders: een vak apart Klasklimaat en sociale vaardigheden Thema 20: Omgaan met regels: Met contactsleutels werken aan bevestigen en begrenzen - belonen en straffen Thema 21: Sociale vaardigheden: leven in de klas! Werken met de pakketten Het gat in de haag en Contactsleutels Thema 22: Preventief werken met Contactsleutels. Kennismaking met korte modules van 10 lessen voor 3de, 4de, 5de en 6de klas Thema 23: Energizers: introductie. Opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten voor de klas

8 Muzische vorming (beeld, muziek, drama, dans, media) Thema 24: Drama in de klas Thema 25: Dansen met kinderen Thema 26: Zingen, en dan? Spelen met de stem en met een liedje Thema 27: Daar zit ritme in Thema 28: Muziek maken en improviseren. Bouwstenen muziek hoe begin ik eraan met kinderen Thema 29: Liederen maken en zingen. Bouwstenen muziek meer mogelijkheden met zingen Thema 30: Van verhaal naar beeld naar verhaal naar beeld. Bouwstenen Beeld Thema 31: Afrikaanse dans. Bouwstenen dans Thema 32: Bouwstenen van drama: het ABC van drama. Bouwstenen drama Thema 33: Media: Weblogging. Bouwstenen en werkvormen media Thema 34: Musical maken. Muzisch proces met Muziek Thema 35: Ontdekken van het materiaal: de basis van beeld. Muzisch proces met Beeld Thema 36: Dansen met Happy Feet. Muzisch proces met Dans Thema 37: Poëzie in de basisschool. Muzisch proces met taal Specifiek gericht op het ontwikkelingsproces van het team Thema 38: Positieve communicatie Thema 39: Creatieve leider Thema 40: Stilstaan bij het team Thema 41: Begeleiding van de zorgcoördinator (en het zorgteam) Wegwijs

9 INDIVIDUGERICHTE NASCHOLING Praktische informatie Plaats van nascholing: Alle individugerichte nascholingen gaan door op de campus Vorselaar van de KHKempen, Departement Lerarenopleiding, Lepelstraat 2. Hoe inschrijven? 1. Schrijf bij voorkeur in via Van elke inschrijving ontvangt u automatisch een bevestiging en een acceptatiemelding. Inschrijven kan tot 10 werkdagen voor de aanvang van de module. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten om de praktische voorbereiding optimaal te laten verlopen. 2. Stappen bij de inschrijving: - Duid de betalingswijze aan: de school, de gemeente of met opleidingscheques. Indien de betalingswijze verschilt voor de verschillende deelnemers, gelieve dan meerdere inschrijvingsformulieren te gebruiken - Vermeld volgende gegevens: - het modulenummer en de titel van de nascholing - de naam en het adres van de deelnemer(s) - naam en adres van de school - het adres van de school - de telefoon van de school en de naam van de directie indien u betaalt met opleidingscheques en/of in geval van een ICT-nascholing - thuisadres van de deelnemer(s) 3. Mocht de inschrijving niet lukken langs de website, bericht ons dan via mail aan Ook dan bevestigen we uw inschrijving. Vermeld zeker de gegevens die we ook vragen via de site. 4. Enkel wanneer u over geen internetverbinding beschikt, kan je inschrijven via fax 014/ In deze brochure is een modelformulier los toegevoegd. Kopieer het eerst zodat anderen nog over een blanco beschikken. Een formulier is ook te downloaden van de site. Opgelet: bij fax komt de inschrijvingsbevestiging enkel pas met de factuur kort voor de aanvang van de cursus. Individugerichte nascholing 9

10 Over opleidingscheques Het Donchecentrum als nascholingsdienst van de Lerarenopleiding Vorselaar is een opleidingsverstrekker erkend voor het gebruik van Vlaamse opleidingscheques. Wat is het voordeel? Elk personeelslid kan voor zijn nascholing jaarlijks cheques tot 250,00 aanschaffen, waarvan hij maar de helft betaalt. Dit betaalde deel kan door de school aan het personeelslid terug betaald worden. Zo kan u het nascholingsbudget van uw school helpen verdubbelen. Bij betaling met opleidingscheques wordt de factuur aan het thuisadres van de deelnemer gestuurd. Hoe aanvragen? Het vlotst gaat het via het gratis nummer , tussen 18u00 en 20u00. Het kan ook via Hoe lang geldig? Een cheque is 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. De vervaldatum is vermeld op de cheque. De totale waarde van de cheques mag niet groter zijn dan het totale bedrag van de factuur van de nascholing. Er wordt geen contant geld teruggegeven bij inleveren van de cheques. Hoe bezorgen aan het Donchecentrum? Breng een kopie van de factuur m.b.t. de nascholingscursus mee naar de nascholing. Overhandig aan het onthaal de cheque(s) op datum van de start van de nascholing. De administratie van het Donchecentrum noteert op de factuur het ontvangen bedrag en tekent voor ontvangst. Dit bewijs biedt u de directie aan op basis waarvan hij u kan vereffenen. Zonder kopie van uw factuur kunnen er géén opleidingcheques aanvaard worden. 10 Individugerichte nascholing

11 Betalingsvoorwaarden individugerichte nascholing Inschrijven voor een nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die 2 weken voor de aanvang van de cursus wordt toegestuurd. Indien u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan het Donchecentrum om na te gaan of de inschrijving geregistreerd is. Als u niet kan aanwezig zijn op de nascholing, verwachten wij uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de nascholing een schriftelijke verwittiging per mail via of per fax op 014/ Bij niet tijdig verwittigen wordt de deelnamevergoeding niet teruggestort. Bij verwittiging wordt een minimale administratiekost aangerekend van 10,00 per sessie als vergoeding voor de nodige administratieve handelingen en de voorziene syllabus, koffie en/of lunch. In geval van afwezigheid kan u zich ook laten vervangen door een collega. Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omwille van heirkracht bij de nascholer, bijv. ziekte, of wanneer een cursist niet kan deelnemen wegens volboeking, worden de gestorte inschrijvingsgelden spontaan door het Donchecentrum gecrediteerd. Wij danken u voor uw begrip. Individugerichte nascholing 11

12 15 ICT-nascholingen Hieronder informeren we je eerst over 15 ICT-nascholingen. Het is een aanbod dat een breed veld van interesses en behoeften aanspreekt. De voorstellen houden ook rekening met de verschillen in vordering tussen leraren met betrekking tot ICT-integratie in de klaspraktijk. De Vlaamse Overheid moedigt ICT-nascholingen aan, mede op grond van het recente jaarrapport van de inspectie. Zij subsidieert onderstaande nascholingen van het Donchecentrum via REN-Vlaanderen. Eén sessie van 3 uren kost daardoor voor de deelnemer slechts 15. departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Wanneer een groep van minimaal 10 geïnteresseerde leraren van een school of scholengemeenschap wordt samengesteld, dan zoeken we voor u uit om de cursus op uw school of in uw onmiddellijke buurt te laten doorgaan (zie daarvoor in het tweede deel van deze infobrochure onder nascholingen voor schoolteams of neem met ons contact). Module 1 FOTO S DIGITAAL BEWERKEN Tijdens deze cursus maak je kennis met heel wat mogelijkheden van freeware fotobewerkingsprogramma s: foto s inbrengen, uitsnijden, vergroten, bijwerken, bijknippen, invoegen in andere decors of foto s, fotocollages aanmaken, stripfoto s maken, foto s van speciale effecten voorzien,... Enerzijds wil de cursus jou scholen in het zelf aanmaken van creatief materiaal voor je klas. Anderzijds zoeken we op internet naar eenvoudige freeware fotobewerkingsprogramma s waar kinderen initieel mee aan de slag kunnen. Tom Claes, leraar en ICT-coördinator basisonderwijs Data : Je kan kiezen tussen 2 reeksen, reeks 2 is een herhaling van reeks 1 Reeks 1: sessie 1: woensdag 7 november 07 sessie 2: woensdag 14 november 07, telkens van 14u00 tot 17u00 reeks 2: sessie 1: woensdag 27 februari 08 sessie 2: woensdag 5 maart 08, telkens van 14u00 tot 17u00 12 Individugerichte nascholing

13 Module 2 GEBRUIK VAN DIGITAAL BEELDMATERIAAL IN DE KLAS Theoretisch gedeelte: - Klassieke en digitale fotografie: digitale foto s (Pixels, Resolutie, Dots per inch, Aspect-Ratio), vergelijking klassieke versus digitale fotografie - Kleurengebruik : kleurmodel, kleurdiepte, kleuropslag - Dynamisch bereik: wat is dynamisch bereik, dynamisch bereik en fstop,wat is HDR - Opslagen: opslagen van de foto, welk opslagformaat gebruik je waarvoor en waarom - Compressie: wat doet compressie met een foto, compressie methodes - Mogelijkheden om digitale beelden aan te maken: de scanner, beelden van het Internet, beelden aangeleverd door de fotograaf, het digitale fototoestel - Tekst met foto s afdrukken: printertypes, inkt, vervaging,papier - Gebruik van foto s in presentaties (klassikaal of via het web): via een dvd-speker, cd-rom of dvdschijfje, foto s voor het web, presentatie via beamer - Bewaren van foto s: digitaal bewaren of niet, backup, archivering, problemen, mappenstructuur en bestandsnamen Oefeningen: - EHBO voor foto s ; draaien ; wijzigen van afmetingen ; scherpte onscherpte kleurtechnieken ; tekst toevoegen ; filters ; ongewenste objecten verwijderen ; contact Sheet ; - Web gallery voor gebruik op het schoolweb - Foto s zoeken en downloaden van het Internet - Foto s gebruiken in een klassikale presentatie (powerpoint, slideshow) - Foto s klaarmaken voor gebruik in een tekst Leiding: Wim Van Craen, - werkzaam op de ICT-afdeling bij een bank/verzekeringsgroep - 15 jaar ervaring met opleidingen in avondonderwijs en bijscholing in de ICT-sector - auteur van het boek Digitale fotografie Data: sessie 1: donderdag 10 april 08 sessie 2: donderdag 17 april 08 sessie 3: donderdag 24 april 08, telkens van 18u30 tot 21u30 Module 3 lesideeen bij de ontwikkelingsdoelen ict - kleuterschool Doelgroep: Kleuterleidsters en ICT-coördinatoren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Inhoud: Op 1 september 2007 worden de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ingevoerd. Ze schetsen de contouren van wat in de basisschool wordt verwacht op vlak van ICT. Wat wordt in de kleuterschool verwacht? Hoe pak je het werken aan ICT-competenties bij kleuters aan? Verloop: Leiding: Datum: Het uitgangspunt voor deze nascholing is een voorbeeld van een schoolgebonden leerlijn voor de kleuterschool. De lesideeën voor de verschillende leeftijdsgroepen worden kort voorgesteld. Je kunt meteen zelf uitproberen en materiaal selecteren voor je klas. Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 23 januari 08 van 13u30 tot 16u30 Individugerichte nascholing 13

14 Module 4 lesideeen bij de eindtermen ict - KLAS 1, 2 en 3 Doelgroep: Leerkrachten eerste graad en derde leerjaar, ICT-coördinatoren, directeuren, zorgbegeleiders. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Inhoud: Verloop: Leiding: Datum: Op 1 september 2007 worden de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ingevoerd. Ze schetsen de contouren van wat in de basisschool wordt verwacht op vlak van ICT. Hoe pak je het werken aan ICT-competenties aan in de klas? Wat wordt in het eerste leerjaar verwacht? Wat doe je in het tweede leerjaar? Hoe bouw je verder in het derde leerjaar? Het uitgangspunt voor deze nascholing is een voorbeeld van een schoolgebonden leerlijn voor de basisschool. De lesideeën voor het eerste, tweede en derde leerjaar worden kort voorgesteld. Je kunt meteen zelf uitproberen en materiaal selecteren voor je klas. Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 20 februari 08 van 13u30 tot 16u30 Module 5 lesideeen bij de eindtermen ict - KLAS 4, 5 en 6 Doelgroep: Leerkrachten vierde leerjaar en derde graad, ICT-coördinatoren, directeuren, zorgbegeleiders. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Inhoud: Op 1 september 2007 worden de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ingevoerd. Ze schetsen de contouren van wat in de basisschool wordt verwacht op vlak van ICT. Hoe pak je het werken aan ICT-competenties aan in de klas? Wat wordt in het vierde leerjaar verwacht? Wat doe je in het vijfde leerjaar? Hoe bouw je verder in het zesde leerjaar? Verloop: Leiding: Datum: Het uitgangspunt voor deze nascholing is een voorbeeld van een schoolgebonden leerlijn voor de basisschool. De lesideeën voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar worden kort voorgesteld. Je kunt meteen zelf uitproberen en materiaal selecteren voor je klas. Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 19 maart 08 van 13u30 tot 16u30 14 Individugerichte nascholing

15 Module 6 WEBQUEST IN DE BOVENBOUW Doelgroep: Leerkrachten tweede en derde graad basisonderwijs die op zoek zijn naar zinvolle integratie van het Internet in de klas. Inhoud: Een webquest of webkwestie is een geleide zoektocht op het internet. Leerlingen krijgen een opdracht en internetadressen waar ze terecht kunnen om die opdracht uit te voeren. Nadien evalueren en beoordelen de leerlingen hun werk aan de hand van voorgeschreven criteria. Verloop: Wat aan bod komt: opbouw en structuur van een webquest, hoe een bestaande webquest gebruiken in de klas, zoekmachines om webkwesties op het Internet te vinden, selectie van een oefening voor je klas, doorlopen van die webquest zoals leerlingen dat doen en ten slotte een stappenplan om zelf een webquest of een zoekopdracht op het internet te ontwerpen. Leiding: Datum: Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 12 december 07 van 13u30 tot 16u30 Module 7 HOT POTATOES Hoe eigen leerinhouden eenvoudig in software verwerken? Doelgroep: Leerkrachten lager onderwijs die thuis of in de school over internet beschikken. Je bent al wat vertrouwd met de computer maar Hot Potatoes ken je nog niet. Inhoud: Hot Potatoes is een software-tool waarmee je zelf interactieve internetoefeningen ontwerpt. Het pakket voorziet vijf basismodules: quiz met meerkeuzevragen en vragen met korte antwoorden, kruiswoordraadsel, combineeroefening, invuloefening, assembleeroefening. Als je de software niet voor commerciële doeleinden gebruikt en als je de oefeningen die je maakt ook gratis ter beschikking stelt van andere gebruikers, kan je het pakket gratis downloaden en registreren. Verloop: Eerst bekijken we oefeningen op het Internet die gemaakt zijn in Hot Potatoes. We bespreken mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens gaan we met het pakket aan de slag. We ontwerpen samen enkele eenvoudige voorbeelden zodat je weet hoe je in de verschillende modules zelf oefeningen aanmaakt. Leiding: Datum: Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 21 november 07 van 13u30 tot 16u30 Individugerichte nascholing 15

16 Module 8 MS PUBLISHER Ontwerpen van een wenskaart, klaskrant, werkblad, affiche Doelgroep: Kleuterleidsters en leerkrachten lager onderwijs. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Je bent wel vertrouwd met Windows en Tekstverwerking en je wil de mogelijkheden van Publisher leren kennen. Inhoud: Verloop: Leiding: Datum: Een affiche voor het schoolfeest ontwerpen, een wenskaart of uitnodiging maken, een slogan voor de klas afdrukken, een werkblad met tekeningen, tekst en invulvakken voor de leerlingen maken, het kan allemaal in een tekstverwerker. Maar in Publisher heb je veel meer mogelijkheden. Je plaatst snel tekstvakken, tekeningen, titels, figuren en andere elementen op de plaats waar die moeten staan. We maken samen enkele voorbeelden zodat je de mogelijkheden van Publisher leert kennen. Chris Van de Peer, pedagogisch ICT-coördinator basisonderwijs woensdag 17 oktober 07 van 13u30 tot 16u30 Module 9 MINDMAPPING Brainstormen en webschema s maken met kinderen Een mindmap of webschema kan erg veel toegepast worden in ons onderwijs. Bijvoorbeeld: om te studeren, voor het brainstormen (vb les godsdienst), het visualiseren van problemen, bij het oplossen van vraagstukken, het maken van samenvattingen en het uiteenzetten van een idee of een plan. Bovendien kan een goed webschema helpen om bepaalde informatie terug voor de geest te halen, om verbanden te zien tussen leerstofonderdelen of om snel tot de kern van de zaak door te dringen. Om deze voordelen ten volle te kunnen benutten, is het gebruik van de pc aangewezen. In deze sessie leer je op eenvoudige wijze - en met gratis software - webschema's te maken. Deze kunnen vervolgens omgezet worden naar Word, zodat ze bijvoorbeeld ook afgeprint kunnen worden. Ook leer je hoe je dit met de kinderen kan doen en hoe dit alles best geïntegreerd wordt in de klaspraktijk.. Deze sessie staat open voor iedereen. Er is geen enkele voorkennis vereist. Datum : Filip Wuyts, ICT-coördinator, ICT-lector en nascholer aan de KHK, campus Vorselaar woensdag 13 februari 08 van 14u00 tot 17u00 16 Individugerichte nascholing

17 Module 10 WEBSITES BOUWEN (EN ONDERHOUDEN) MET BEHULP VAN EEN CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Voor het opbouwen en het onderhouden van een (school)website zijn velen afhankelijk van één persoon die ooit eens even tijd vond om enkele pagina s aan te maken. Te vaak laat een kleine aanpassing van een pagina te lang op zich wachten omdat die persoon het te druk heeft of moeilijk bereikbaar is. Met behulp van een Content Management Systeem (CMS) kan men de vormgeving en de inhoud van een website een flink stuk eenvoudiger beheren. Een toegangssysteem zorgt ervoor dat beheerders, auteurs en gebruikers tot een verschillend deel van de website toegang krijgen. Via eenvoudige webpagina s, kan iedereen die daarvoor de nodige rechten heeft gekregen inhoud wijzigen en/of toevoegen aan de website. Het Content Management Systeem maakt (vaak) gebruik van de PHP programmeertaal en een MySQL databank. Kennis hiervan is niet nodig. In de nascholing wordt zowel de installatie van het CMS, als het gebruik, beheer en de vormgeving van de verschillende elementen behandeld. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een beetje ervaring hebben in het maken van een website. Jan Leemans, ICT-coördinator Data : sessie 1: donderdag 10 april 08 sessie 2: donderdag 17 april 08 sessie 3: donderdag 24 april 08, telkens van 18u30 tot 21u30 Module 11 ICT- KANSEN IN DE LESSEN MUZIEK In 2 sessies krijg je nieuwe mogelijkheden aangereikt om via PC en Internet heerlijke lessen muziek op te bouwen. Sessie 1: Waar vinden we op het internet gratis materiaal om in de muzieklessen te gebruiken (afbeeldingen, educatieve software, liederen, teksten met gitaarakkoorden, partituren, muzieklessen, karaoke programma s + liederen, )? Onder welke verschillende verschijningsvormen kan je muziek allemaal aantreffen? Wat heb je nodig om deze verschillende soorten muziek te kunnen afspelen en waar vind je dit materiaal (gratis)? Wat zijn de voor- en de nadelen van deze verschillende formaten (Wave, midi, karaoke, MP3, real audio, )? Kan je ook muziek typen op een computer en welke programma s worden daar voor gebruikt? Sessie 2: In de tweede sessie leren we hoe we deze verschillende muziekformaten naar onze hand kunnen zetten zodat we ze op een CD kunnen zetten die we in een gewone CD speler kunnen afspelen. We leren hoe je met behulp van een PC zelf digitaal kan opnemen. We gaan op zoek naar radio-uitzendingen (eventueel van een tijdje geleden) en schrijven deze weg op een gewone CD. Je krijgt voldoende oefentijd om deze materie onder de knie te krijgen. Al deze know how zal je toelaten om de muzieklessen in de klas een verfrissend nieuw tintje te geven Kris Appeltans, lector en nascholer aan de KH Kempen campus Vorselaar Data : sessie 1: donderdag 29 november 07 sessie 2: donderdag 6 december 07, telkens van 18u30 tot 21u30 Individugerichte nascholing 17

18 Module 12 VEILIG INTERNET- EN COMPUTERGEBRUIK BIJ KINDEREN Virusaanvallen, computerinbraken en digitale fraude nemen de jongste tijd spectaculair toe. Fraudeurs worden steeds maar vindingrijker, antivirusprogramma s raken heel snel verouderd. Computerbeveiliging is gelukkig geen zaak van specialisten alleen: iedereen kan actie ondernemen om zijn computer te beschermen tegen misbruik. Deze nascholing geeft leerkrachten de nodige inzichten en vaardigheden om kinderen te begeleiden op het gebied van veilig internet- en computergebruik. Inhoud: - Gevaren van het Internet: virussen, spam, firewalls, spyware, popups, cookies, phishing, - Wat doen kinderen op Internet: surfen, forums, gastenboeken, en, chatten, instant messaging (ICQ en MSN), cammen, downloaden, een homepage maken, hacken, - Wat kan je leerlingen bijbrengen: algemene adviezen, leeftijdsgebonden, huiswerk doen met internet - Vuistregels voor Internetgebruik op school - Informatie van en naar ouders Wim Van Craen, - werkzaam op de ICT-afdeling bij een bank/verzekeringsgroep - 15 jaar ervaring met opleidingen in avondonderwijs en bijscholing in de ICT-sector - auteur van Alles over veilig internet- en computergebruik Data : sessie 1: donderdag 29 november 07 sessie 2: donderdag 6 december 07, telkens van 18u30 tot 21u30 Module 13 concreet ict-beleid op onze school WAT KAN EN WAT WILLEN WIJ? Doelgroep: ICT-coördinatoren, directies en leerkrachten LS. Inhoud: Datum : ICT zal voor de school des te meer toegevoegde waarde opleveren als er een goed ICT-beleid wordt gevoerd. Een sterk ICT-beleid houdt in dat de leerdoelen (eindtermen, leerplandoelen) die met het gebruik van ICT te maken hebben, gerealiseerd worden.hoe voer je een goed ICTbeleid? Wat is een beleidsplan? Hoe begin je aan zo n plan? Welk zijn de voornaamste rubrieken? Wat is de rol van de ICT-coördinator en de leerkracht in deze ICT-visie? Hoe implementeer je de eindtermen in je school/klas? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven. Marcel Vanlommel, ICT-consulent woensdag 24 oktober 07, van 14u00 tot 17u00 18 Individugerichte nascholing

19 Module 14 Installatie en onderhoud van klascomputers Voor ICT-coördinatoren Vele ICT-coördinatoren dromen ervan om het computerpark efficiënt te beheren. In deze module willen we hen een eindje op weg helpen. We bekijken de onderdelen van een computer naderbij en leren hoe je bijv. geheugen kan herkennen en uitbreiden, een defecte grafische kaart vervangt, een DVD-lezer installeert. We leren hoe je een harde schijf kan voorbereiden op een nieuwe installatie van het besturingssysteem en hoe je die installatie verder up-to-date brengt. Om met meerdere computers tegelijk op Internet te kunnen is het noodzakelijk dat zij in een netwerk staan. We leren je hoe je zo'n eenvoudig én veilig netwerk kunt opbouwen. Zowel het technische werk - netwerkkabels maken en netwerkkaarten plaatsen - als het instellen van de PC's en een eenvoudige router komt aan bod. Als je beschikt over een aantal gelijkaardige toestellen is het handig om van een goed geïnstalleerd toestel een "image" te maken, die je daarna kan gebruiken om de andere toestellen snel gebruiksklaar te maken. We leren je werken met "Sysprep", "Ghost", Ghost-castserver en TFTPD32 om dit klaar te krijgen. Jan Leemans, ICT-coördinator Data : sessie 1: dinsdag 25 september 07 sessie 2: dinsdag 2 oktober 07 sessie 3: dinsdag 9 oktober 07, telkens van 14u00 tot 17u00 Module 15 OPZETTEN VAN EEN SERVERGESTUURD - NETWERK Voor ICT-coördinatoren Het beheren van een netwerk wordt een flink stuk eenvoudiger als in het netwerk een server wordt geïnstalleerd. Na kennismaking met basisbegrippen, zoals Active Directory, domeincontroller, bestandsserver, DNS-server en een uitgebreide kennismaking met Microsoft Schoolserver wordt in deze module vooral praktisch gewerkt: - installatie van een Windows 2003 server; - installatie van en werken met Microsoft Schoolserver. Microsoft SchoolServer is een door Microsoft België/Luxemburg speciaal voor het onderwijs ontwikkeld educatief serversoftwarepakket. SchoolServer helpt scholen om eenvoudig en snel goede en vlot beheerbare schoolnetwerken en schoolintranetten te bouwen. (dit is vooral een praktische cursus max. 12 deelnemers) Jan Leemans, ICT-coördinator Data : sessie 1: dinsdag 27 november 07 sessie 2: dinsdag 4 december 07 sessie 3: dinsdag 11 december 07, telkens van 14u00 tot 17u00 Individugerichte nascholing 19

20 Voor kinderverzorgsters Module 16 KINDERVERZORGSTERS IN DE KLEUTERKLAS Voor kinderverzorgsters Sinds 1 september 2001 maken kinderverzorgsters deel uit van het team van een kleuterschool. Hierdoor wordt de taak van de kleuterjuf gedeeltelijk ontlast. In deze sessie willen we inzoemen op de boeiende wereld van de kleuterschool, maar wel in functie van de kinderverzorgster. Hoe verloopt de ontwikkeling van de peuter en de kleuter en hoe wordt hierop ingespeeld vanuit de visie op goed kleuteronderwijs? Wat zijn de krachtlijnen van goed kleuteronderwijs en waar krijgt de kinderverzorgster hierin een plaats? Het is geen sessie voor kleuterleidsters, maar de kinderverzorgster staat hier centraal. We willen hun opdracht eens echt in de kijker zetten en ook tijd maken om hierover van gedachten te wisselen. Leiding: Datum: Bijdrage: Ann De Busser, praktijklector en nascholer aan de KH Kempen campus Vorselaar woensdag 12 december 07, van 9u00 tot 12u00 35, koffie en syllabus inbegrepen 20 Individugerichte nascholing