Beveiliging & configuratie van een computerklas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiliging & configuratie van een computerklas"

Transcriptie

1 KaHo Sint-Lieven Campus BNS-OLVP Plezantstraat Sint-Niklaas Beveiliging & configuratie van een computerklas Eindwerk voorgedragen tot het bekomen van het diploma leraar secundair onderwijs groep 1 door Tom Bogman Academiejaar Promotor: Dhr. Peter Van der Eedt

2 1. Voorwoord Het laatste jaar van een opleiding staat gekend als het jaar van afstuderen, maar daarnaast ook als het jaar waarin de student een scriptie, eindwerk of thesis maakt. Als student 3 de jaar leraar secundair onderwijs groep 1 was het dus dit jaar ook mijn beurt om deze klus te klaren. Eén van mijn keuzevakken is het vak informatica, een vak dat de laatste jaren een sterke opgang kent, zowel in de bedrijfswereld als in het onderwijs. Sinds enkel jaren interesseer ik mij enorm voor dit vakgebied, zowel in mijn studies als in mijn vrije tijd. Het onderwerp voor mijn eindwerk wou ik dan ook graag in dit deelgebied uitwerken. De taak van een leerkracht informatica bestaat niet enkel uit het geven van de lessen informatica, heel vaak wordt hij of zij ook verantwoordelijke voor het onderhoud van de computerklas. Tijdens verschillende stagelessen merkte ik echter dat bij aanvang van de les verschillende computers dienst weigerden. Als eindwerk besliste ik dan om de mogelijkheden te gaan onderzoeken om het onderhoud van een computerklas tot een minimum te herleiden. In dit eindwerk hoop ik hiervoor een aantal mogelijkheden en oplossingen aan te bieden. Ik zou hier dan ook graag een dankwoord willen richten tot alle mensen die bijgedragen hebben bij het tot stand komen van dit eindwerk. Allereerst mijn promotor, Dhr. Van der Eedt bij wie ik terecht kon met vragen. Ook onze school KaHo St. Lieven Campus BNS-OLVP wil ik bedanken voor de beschikbare infrastructuur en computerhardware waarop ik dingen kon uittesten. Dank ook aan ouders, vriendin en collega-studenten voor de steun tijdens mijn studies. Als laatste ook een woord van dank aan de mensen van de website specifiek Dhr. Sven De Troch die me op weg hielp en alle andere mensen die dagelijks al dan niet vrijwillig - honderden pagina s met nuttige informatie beschikbaar stellen via het World Wide Web. Eindwerk Tom Bogman 1

3 2. Inhoudsopgave 1. Voorwoord...p Inhoudsopgave...p.2 3 Bedoeling van het eindwerk...p.3 4. Voor elke leerling een account aanmaken op de server...p Homedirectory aanmaken...p Mandatory profiles aanmaken...p System policies...p Norton Ghost p Stop-It...p Service packs en patches...p Meer geavanceerde mogelijkheden...p Het besluit...p Literatuuropgave...p Praktisch deel...p.36 Eindwerk Tom Bogman 2

4 3. Bedoeling van het eindwerk Dat de computer en ICT-toepassingen in het algemeen steeds meer aan belang winnen hoef ik hier ongetwijfeld niet uit te leggen. Computers bieden ons heel wat extra mogelijkheden voor de verschillende vakken. De meest gekende zijn waarschijnlijk tekstverwerking en een rekenblad, maar ook een databank, grafische programma s en vakspecifieke software (speciaal geprogrammeerde software voor vakken zoals fysica, wiskunde, talen e.d.) kunnen een grote toegevoegde waarde bieden aan ons onderwijs. De meest recente besturingssystemen bieden ons de mogelijkheid om de computer naar eigen believen te configureren: achtergronden aanpassen, kleuren instellen en nog een ontelbaar andere instellingen die kunnen gewijzigd worden. Juist hier kan het wel eens mislopen. Hoe vaak gebeurt het namelijk niet dat bij aanvang van de les een pc niet correct kan opstarten? In veel gevallen is de oorzaak het wijzigen van de standaardcomputerinstellingen. Voor de leerkracht die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het computerpark wordt de belasting alleen maar groter. Het mag duidelijk zijn dat het onderhoud van de computerklas als een bijkomende taak van de informaticaleerkracht mag beschouwd worden. Ik ga trachten in dit eindwerk een aantal tips aan te bieden om een computernetwerk zodanig in te stellen dat leerlingen zo weinig mogelijk aan de instellingen kunnen prutsen en een aantal mogelijkheden aanbieden om het onderhoud van een pc-klas eenvoudiger te laten verlopen. Ik vertrek hierbij van een computernetwerk met op de cliëntpc s Windows98 als besturingssysteem en op de server WindowsNT 4.0. Er wordt ook vanuit gegaan dat de cliëntpc s al verbonden zijn met de server (netwerkkaarten, UTP-kabels, switch e.d. zijn geïnstalleerd). 4. Voor elke leerling een account aanmaken op de server. We gaan een gebruikersaccount aanmaken voor elke leerling op de server. Het is namelijk gewenst dat elke gebruiker van ons computerpark verplicht wordt om zich aan te melden op de server, op die manier kunnen we onder andere een logboek bijhouden van wie zich op welk tijdstip aangemeld heeft, dit zal ons ook nog andere extra s bieden. We openen hiervoor het gebruikersbeheer voor domeinen van WinNT, u kan dit vinden onder start, programma s, systeembeheer, gebruikersbeheer voor domeinen. Eindwerk Tom Bogman 3

5 Eindwerk Tom Bogman 4

6 We bevinden ons nu in het programma dat de gebruikers van ons netwerk zal beheren. We willen een nieuwe gebruiker aanmaken en dit doen we door in de menubalk gebruiker te kiezen en vervolgens nieuwe gebruiker. Na dit geselecteerd te hebben, krijgen we onderstaand venster. We moeten hier voor onze nieuwe gebruiker een aantal eigenschappen ingeven. Gebruikersnaam: de naam waarmee de leerling gaat inloggen b.v. Tbogman (eerste letter voornaam + familienaam) Volledige naam: volledige naam van de leerling b.v. Tom Bogman Beschrijving: hier kan u een beschrijving invullen b.v. Leerling van klas 2B Wachtwoord: het wachtwoord waarmee de leerling gaat inloggen Bevestig wachtwoord: nogmaals het wachtwoord ingeven ter controle Er zijn ook vier keuzevakjes die aangevinkt kunnen worden: gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen: deze optie is aan te raden, zo kan de leerling een paswoord kiezen dat enkel gekend is door zichzelf gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen: deze optie is niet aan te raden wachtwoord verloopt nooit: niet aan te raden, het is verstandig paswoorden regelmatig te wijzigen account ontoegankelijk: met deze optie kan de systeembeheerder een gebruikersaccount tijdelijk blokkeren en zo een leerling de toegang tot het netwerk ontzeggen. Eindwerk Tom Bogman 5

7 Onderaan vinden we nog zes opties: groepen: de leerling kan lid zijn van verschillende groepen. Lid van domeingebruikers geeft de leerling echter voldoende toegangsrechten. profiel: hier wordt later dieper op ingegaan tijden: leerlingen toestaan slechts op bepaalde tijdstippen aan te melden (b.v. enkel op de uren dat ze informaticales hebben). Selecteer de betreffende uren met de muis en klik vervolgens op toestaan of niet toestaan aanmelden op: u kan hier instellen op welke werkstations (cliënt) de leerling zich mag aanmelden, dit kan handig zijn wanneer de leerlingen elke les aan dezelfde pc zitten. account: een account op een bepaalde datum laten verlopen, b.v. op het einde van het schooljaar. Na die dag zal een leerling zich niet meer kunnen aanmelden inbellen: niet van toepassing! Wanneer we dit alles ingesteld hebben en op toevoegen klikken, merken we dat de nieuwe gebruiker aangemaakt is. Eindwerk Tom Bogman 6

8 Nieuwe gebruikers aanmaken kan heel eenvoudig met F8, zo wordt er gewoon een kopie genomen en moeten enkel de gebruikersnaam en paswoord veranderd worden. U kan deze nieuwe gebruikers ook onderbrengen in een specifieke groep b.v. leerlingen. Kies hiervoor in het venster gebruikersbeheer voor gebruiker en vervolgens nieuwe lokale groep of nieuwe globale groep. In onze situatie kiezen we voor nieuwe lokale groep omdat alle gebruikers inloggen op dezelfde fysieke locatie. 5. Homedirectory aanmaken De gebruikers zijn nu aangemaakt. We gaan voor elke gebruiker een map aanmaken op de server. Elke keer de gebruiker inlogt op zijn/haar account gaat er via een login script een verbinding gemaakt worden met een map op de server waarvoor enkel die gebruiker toegangsrechten heeft (samen met de systeembeheerder). Dit heeft als voordeel dat de gebruiker zijn of haar bestanden steeds kan bewaren op de server en dat de persoonlijke instellingen ook bewaard worden in dezelfde map. We gaan hiervoor als volgt te werk: Controleer eerst de computernaam van de server en het domein waarvoor deze server bevoegd is. Klik op Netwerkomgeving met de rechtermuisknop en selecteer eigenschappen. Onderstaand venster verschijnt: We merken hier dat de computernaam (=naam van de server in het netwerk) REGENTAAT is, de naam van ons netwerk (domein) is REGENT. Noteer dit, deze beide namen zijn nodig voor het aanmaken van de homedirectories. Verwar deze beide namen zeker niet! Eindwerk Tom Bogman 7

9 Maak op de server een map aan met de naam users (deze naam is vrij de kiezen), dit is de map waarin alle mappen van onze gebruikers gaan komen. Maak in deze map users een submap met de naam van de inlognaam van de gebruiker (in deze situatie maken we dus een map aan met de naam leerling ) en deel deze door met de rechtermuisknop op de map leerling te klikken en delen te kiezen Er verschijnt het volgende scherm Selecteer gedeeld als en geef als sharenaam dezelfde naam als die van de account, in dit geval dus leerling Klik ok, we zien in Verkenner dat de map gedeeld is door het handje onder de map Ga vervolgens terug naar gebruikersbeheer via het menu Start en dubbelklik de gebruiker leerling, we gaan nu ook profiel verder specifiëren. Eindwerk Tom Bogman 8

10 Bij naam aanmeldingsscript vult u in syslog.bat (deze naam is alweer vrij te kiezen, maar de extensie moet wel.bat zijn), dit is het aanmeldingscript dat de gebruiker gaat laden bij het aanlogen om verbinding te maken met zijn/haar persoonlijke map op de server. Bij basismap kiezen we om te verbinden met H: (vrij te kiezen, let wel op dat u niet gaat proberen verbinden met een reeds bestaande driveletter!) en in het vak na met vult u in \\REGENTAAT\leerling. Dit is: \\naam_server\%username%, waarbij u naam_server moet vervangen door de naam van de server (verwar servernaam niet met domeinnaam!). %username% mag u gebruiken, de computer vervangt dit dan zelf door de naam van de gebruiker. Klik ok. Ga nu terug naar de gedeelde map leerling in Verkenner en kies opnieuw delen, selecteer het tabblad beveiliging. Klik Machtigingen. We moeten nu toegangsrechten specifiëren voor de verschillende gebruikers. Het is namelijk niet wenselijk dat iedereen toegang heeft tot die persoonlijke map. Voeg de leerling toe als gemachtigde voor deze map, met als toegangsrecht wijzigen via toegangstype (leerling kan bestanden openen en wijzigen). Geef ook (indien nodig) de beheerders alle rechten. Dit kan via de knop toevoegen. Klik op ok en sluit het domeinbeheer. Eindwerk Tom Bogman 9

11 Verdere mogelijkheden: Via het gebruikersbeheer kiest u voor Beleid, enkele opties zijn hier weer mogelijk: - accountbeleid wachtwoorden - Maximale wachtwoordduur: instellen na welke tijd het wachtwoord verloopt. Het is aangeraden paswoorden regelmatig te wijzigen. - Minimale wachtwoordlengte: instellen uit hoeveel tekens een paswoord minimaal moet bestaan. - Uniekheid van het wachtwoord: paswoordgeschiedenis bijhouden. account vergrendelen - aantal inlogpogingen instellen + duur van de vergrendeling: ontgrendelen door beheerder is aangeraden. Gebruikers van server verwijderen als aanmeldingstijd is verlopen: aanbevolen. Gebruikers moeten zich aanmelden om paswoord te wijzigen: aanvinken! - controlebeleid aanduiden welke gebeurtenissen moeten gelogd worden in de logfile, enkel geslaagde pogingen, enkel mislukte pogingen of beide. - gebruikersrechtenbeleid aantal rechten die kunnen verleend worden aan bepaalde groepen of gebruikers, dit heeft echter enkel invloed op de gebruikers van de server en we gaan er van uit dat leerlingen niet op de server werken. Eindwerk Tom Bogman 10

12 We moeten nog enkel het loginscript aanmaken om de cliëntpc te verbinden met de map op de server bij het aanmelden. Maak hiervoor een bestandje aan met Kladblok of Notepad. De woorden net use H: /home zorgen ervoor dat alles correct verloopt, vervang de driveletter H: eventueel door een andere letter, afhankelijk welke driveletter u gekozen heeft bij profiel in het gebruikersbeheer. Sla het bestand op als syslog.bat, let erop dat Kladblok niet automatisch de extensie.txt toevoegt, om dit te vermijden, typ syslog.bat. Sla dit bestand op in de map WinNT\system32\Repl\Import\Scripts van de server. Ga via Verkenner kijken of het syslog.bat bestand er effectief staat, onderstaand icoon zou zichtbaar moeten zijn. Log in op de cliënt, geef als inlognaam leerling, geef het correcte paswoord en log in op het domein REGENT. Ga naar Verkenner en u merkt dat de map aangemaakt is. De leerling kan in deze map zijn/haar bestand bewaren, later zullen ook andere bestanden bewaard worden. Het $-teken wordt gebruikt opdat andere gebruikers deze map niet kunnen zien in de netwerkomgeving. hier 6. Mandatory profiles aanmaken We gaan verder met het configureren van onze cliëntcomputers. In Windows9x kan u o.a. gebruik maken van profielen, namelijk roaming profiles en mandatory profiles. Ik ga hier verder enkel in op de zogenaamd mandatory profiles. Wat mogen we hier onder verstaan? We gaan een computer configureren zoals die voor ons perfect is, nl. een achtergrond kiezen, de gewenste schermbeveiliging kiezen, de snelkoppelingen in het menu Start kiezen en schikken, de snelkoppelingen op het bureaublad aanmaken, kleurinstellingen voor de windowsvensters aanpassen e.d.. Al deze gegevens zullen worden opgeslagen in een bepaald profiel. Eindwerk Tom Bogman 11

13 Telkens de leerling gaat inloggen op het netwerk, zal de cliëntpc dit profiel opvragen bij de server en de desktop aan dat profiel aanpassen. Het profiel is in deze situatie mandatory, d.w.z. de gebruiker neemt dit profiel aan en kan hier niets aan wijzigen. De gebruiker kan zijn desktop aanpassen, maar bij een volgende aanmelding door die gebruiker zal de oorspronkelijke desktop teruggeplaatst worden. Het profiel is namelijk een enkel-lezen bestand waaraan geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Later zullen we de gebruiker ook verhinderen effectief wijzigingen aan de desktop aan te brengen. Stap 1: de computer voorbereiden om mandatory profiles te kunnen gebruiken. We moeten eerst een aantal zaken controleren en eventueel aanpassen. Ga naar het configuratiescherm van de cliëntpc via Deze computer en kies beveiliging. Stap 2: Selecteer de tweede optie zodat gebruikers hun eigen voorkeuren en instellingen kunnen gebruiken. Check ook de twee keuzevakjes zodat bureaubladpictogrammen, netwerkomgeving, het menu Start en programmagroepen opgenomen worden in de gebruikersinstellingen. Stap 3: Opgelet als u werkt in het register! Open via Start uitvoeren de registereditor: Eindwerk Tom Bogman 12

14 Controleer of de sleutel de waarde 1 heeft. Indien niet, wijzig dan deze sleutel in de waarde 1 In het register van Windows worden namelijk alle noodzakelijke waarden bewaard die nodig zijn om Windows correct te laten werken. Wijzig dan ook NOOIT zomaar een waarde! Regel is: als u niet weet wat u aan het doen bent, blijf er dan af! De computer moet nu opnieuw opgestart worden om de nieuwe registerinstellingen toe te passen. Als de computer opnieuw opgestart is, kan u beginnen met de instellingen naar believen aan te passen. Maak of verwijder snelkoppelingen op het bureaublad en het menu Start, schik ze, stel andere Windowskleuren in, totdat u de gewenste desktop heeft. Eindwerk Tom Bogman 13

15 Als u de gewenst desktop heeft, ga dan op zoek naar het bestand user.dat, dit is het bestand waar het profiel in bewaard wordt. Kopieer dit bestand naar de homedirectory van de gebruiker. Ga vervolgens naar de server en wijzig de naam user.dat in user.man, op die manier wordt dit profiel mandatory. Log nu opnieuw in op de cliëntpc zodat het mandatory profiel geladen kan worden, wijzig de desktop en log opnieuw af en aan zodat u kan zien of het mandatory profiel werkt. 7. System policies We hebben de pc s al zodanig ingesteld dat de gebruiker bij elke nieuwe aanmelding terug een standaarddesktopomgeving gaat inladen, ongeacht de wijzigingen die hij/zij bij de laatste sessie heeft aangebracht. We gaan verder door de gebruikers de rechten tot bepaalde functies te weigeren, zodat hij/zij niet meer in staat zal zijn om bepaalde wijzigingen aan te brengen. We gebruiken hiervoor een programma dat standaard op elke Windows9x Cd-rom staat, namelijk de System Policy Editor. Met dit programma kunnen we system policies aanmaken, dit zijn bestanden waarin een aantal registerinstellingen staan beschreven die de computer gaat toepassen op de pc telkens de gebruiker zich gaat aanmelden. - installatie van de System Policy Editor Ga via Deze computer naar het configuratiescherm en vervolgens naar software, na dubbelklikken krijgt u volgend venster: Selecteer het tabblad Windows Set-up en klik onderaan op Diskette Eindwerk Tom Bogman 14

16 U moet vervolgens de locatie opgeven waar de computer de bestanden van de Policy Editor kan terugvinden, klik hiervoor op Bladeren en selecteer de directory poledit (ik kan hier geen exacte locatie geven aangezien dit op de verschillende Win9x Cd-rom s kan verschillen, u heeft de bestanden grouppol.inf en poledit.inf nodig, dus die kan u d.m.v. een zoekfunctie eenvoudig terugvinden). Als u de correcte locatie heeft ingegeven, klikt u ok en volgend venster zal verschijnen: Selecteer zowel groepsbeleid als systeembeleid-editor en klik op installeren. Windows zal vervolgens de System Policy Editor installeren, u kan een snelkoppeling terugvinden bij accessoires, systeemgereedschap. Start de policy editor op. We gaan een nieuwe system policy aanmaken dus we kiezen via file (bestand) de optie new policy Volgend venster verschijnt: Binnen een system policy maakt men een onderscheid tussen registerinstellingen specifiek van toepassing op de computer en specifiek op het gebruik ervan. De belangrijkste registerinstellingen zullen hierna besproken worden. Eindwerk Tom Bogman 15

17 We beginnen bij de default computer door erop te dubbelklikken. Binnen default computer wordt er gewerkt met een boomstructuur. We krijgen hier Windows98 network en Windows98 System die nog verder zullen onderverdeeld worden in onderliggende lagen. Klik op het + teken om het menu uit te rollen, klik op om het terug in te rollen. Onder logon vinden we instellingen i.v.m. het inloggen, zo kan u b.v. door Require validation from network for Windows acces aan te vinken, afdwingen dat de gebruiker zich moet aanmelden op het netwerk om toegang te krijgen tot de computer. Deze optie moet zeker aangevinkt worden. Door Don t show last user at logon aan te vinken, zal de gebruiker niet kunnen zien wie zich vóór hem/haar heeft aangemeld. Met deze optie kan u de cliëntpc enkel laten aanmelden op het opgegeven domein, in dit geval het domein REGENT. Onderaan kan u kiezen om paswoorden te cachen of niet, aanvinken wordt aangeraden. Het gebruik van gebruikersprofielen al dan niet toestaan. Aangezien we ook gebruik maken van mandatory profiles moet deze optie aangevinkt worden. Hierboven werden de belangrijkste mogelijkheden voor de default computer besproken. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden aanwezig. Op de diverse websites die bij referenties vermeld staan achteraan in dit werk, kan u ongetwijfeld nog meer hierover te weten komen. Denk er wel aan dat u met registerinstellingen bezig bent, dus voorzichtigheid is vereist! Eindwerk Tom Bogman 16

18 We gaan vervolgens verder met de instellingen specifiek voor de gebruiker, klik hiervoor op het icoon default user. We merken hier onmiddellijk de gelijkenis met default computer op, opnieuw krijgen we een boomstructuur met Windows98 Network en Windows98 System. Werken met gedeelde printers (netwerk printer) en/of bestandsdeling al dan niet toestaan. Eén van de belangrijkste onderdelen: hier kan u o.a. het menu instellingen (settings) verwijderen uit het menu Start. Het volledige Startmenu, netwerkomgeving en delen van deze computer kan u hier verbergen. Hier kan u het volledige configuratiescherm of delen ervan verbergen. Achtergrond, schermbeveiliging, weergave en instellingen kunnen apart verborgen worden. Eindwerk Tom Bogman 17

19 Idem voor de optie netwerk in het venster deze computer U bepaalt of deze optie volledig of gedeeltelijk verborgen wordt. Idem voor de optie beveiliging (passwords) in het configuratiescherm van Windows9x. Idem voor de optie printers. Bepaal of de gebruikers de instellingen van de printer kunnen bekijken, een printer kunnen toevoegen of verwijderen. Het is aangeraden om printers toevoegen of verwijderen aan de beheerders over te laten. De optie systeem gedeeltelijk of volledig verbergen. De optie is eigenlijk voor ervaren computergebruikers, dus mag zeker aangevinkt worden. Eindwerk Tom Bogman 18

20 Een standaardbureaublad instellen en het gewenste kleurenschema voor de Windows-vensters instellen. Kies onderaan in het rolmenu de gewenste instelling. De gebruiker de toegang tot registerprogramma s (regedit) ontzeggen, enkel slechts een aantal programma s instellen die de gebruiker mag gebruiken en Dos-prompt (C:\) uitschakelen,. Tot zover alle belangrijke instellingen voor de Default user (standaard gebruiker). De system policy is aangemaakt en moet opgeslagen worden. Klik hiervoor bij File/Bestand voor Save as/opslaan als en geef de policy de naam config.pol Opmerkingen: het register bevat uiteraard nog veel meer mogelijke registerinstellingen. De System Policy Editor werkt op basis van *.adm bestanden, hierin staan de verwijzingen naar de desbetreffende registerinstellingen. Wil u bijvoorbeeld ook de Schermbeveiliginginstellingen toevoegen aan de policy editor dan kan u zelf hiervoor een *.adm bestand gaan schrijven. Eindwerk Tom Bogman 19

21 Ik heb hieronder b.v. de regels geprogrammeerd die het bestand scrsaver.chm vormen, zodat we een standaardschermbeveiliging kunnen instelling via de policies. CLASS USER CATEGORY!!Screen_Saver_Policy POLICY!!Screen_Saver KEYNAME "Control Panel\Desktop" PART!!Screen_Saver_Location EDITTEXT DEFAULT!!DEF_SCREEN_SAVER VALUENAME SCRNSAVE.EXE END PART END POLICY POLICY!!ENABLE_SCREEN_SAVER KEYNAME "Control Panel\Desktop" VALUENAME ScreenSaveActive VALUEON "1" VALUEOFF "0" END POLICY POLICY!!ENABLE_Password KEYNAME "Control Panel\Desktop" VALUENAME ScreenSaverIsSecure VALUEON "1" VALUEOFF "0" END POLICY END CATEGORY [strings] Screen_Saver_Policy="Screen Saver Policies" Screen_Saver="Screen Saver" ENABLE_SCREEN_SAVER="Enable Screen Saver" Screen_Saver_Location="Enter the location of the Screen Saver" DEF_Screen_Saver="%SYSTEMROOT%\system32\logon.scr" ENABLE_Password=Enable Password Plaats de regels in het rood in een gewoon tekstbestand en sla het op onder de naam scrsaver.adm in de map c:\windows\inf. Om dit bestand nu ook te importeren in de policy editor moet u de policy editor openen en options, policy templates klikken. Eindwerk Tom Bogman 20

22 Zorg er wel voor dat geen enkele policy geopend is (dus dat er geen icoontjes default user of default computer te zien zijn, gewoon een donkergrijs vlak). Klik add of toevoegen en selecteer c:\windows\inf\scrsaver.adm. De volgende malen dat u de System Policy Editor gaat opstarten wordt ook de screansaver-template geladen. Wenst u een aantal registerinstellingen te doen die permanent zijn, dan kan u hiervoor ook de System Policy Editor gebruiken. Selecteer hiervoor File/Bestand en Open registry/open register. - System Policy naar de server kopiëren: We moeten nu nog de config.pol naar de server verplaatsen. Zorg dat u als beheerder bent aangemeld op de server en plaats te config.pol gewoon in dezelfde map als het logon script, namelijk c\winnt\system32\repl\import\scripts (of %systemroot%\repl\import\scripts). Zorg er zeker voor dat uw bestand de naam config.pol heeft! Opmerking: policy bestanden die werken op WindowsNT (Ntconfig.pol) gaan niet werken op Windows9x en omgekeerd!!! Eindwerk Tom Bogman 21

23 Test nu de cliëntpc uit, u zal merken dat u b.v. het opstartmenu volledig kan aanpassen. Zo ziet u b.v. dat de optie uitvoeren uit het menu start is verdwenen, ook de link naar het configuratiescherm is verdwenen Als u dan toch zou proberen om op één of andere manier b.v. het configuratiescherm te openen, krijgt u deze melding: De systeembeheerder heeft het configuratiescherm voor het beeldscherm uitgeschakeld. Op voorgaande pagina s werden verschillende mogelijkheden beschreven om restricties op de pc s toe te passen. Verder in mijn scriptie wil ik nog een aantal programma s toelichten die u kunnen helpen mocht het toch fout gaan. 8. Norton Ghost 2001 Het eerste softwarepakket dat ik zou willen toelichten is Norton Ghost van het softwarebedrijf Symantec (www.symantec.com). Dit programma maakt een exacte kopie van uw volledige harde schijf, dus niet enkel een back-up van belangrijke bestanden maar elke bit wordt gekopieerd naar een bestand met de extensie *.gho. Stel nu dat het een leerling lukt om belangrijke bestanden te beschadigen zodat de pc niet meer kan opstarten, dan kan u heel eenvoudig de foto die Norton Ghost maakte van uw harde schijf terugplaatsen en heeft de computer zijn originele configuratie terug. Al wat u hiervoor hoeft te doen is het pakket op de computer installeren en een bootdiskette maken zodat Ghost altijd de computer kan opstarten. Hierna de verschillende stappen om deze diskette aan te maken. Kies Norton Ghost Boot Wizard uit het startmenu in de map van Norton Ghost. Norton Ghost zelf is een MS-DOS programma en kan enkel worden opgestart met de bootdiskette die we nu gaan aanmaken. Eindwerk Tom Bogman 22

24 Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert, moet u kiezen welk soort imagebestand u wenst aan te maken. In een netwerk is het bijvoorbeeld belangrijk te kiezen voor een optie met netwerkondersteuning. Indien u niet weet welke optie te kiezen, kies dan de eerste mogelijkheid, namelijk een standaard bootdiskette. Norton Ghost Boot Wizard vraagt naar de locatie van het hoofdbestand. In principe vult het programma dit zelf in, indien niet kan u bladeren en zo het programma ghostpe.exe zelf gaan opzoeken. Klik Next om verder te gaan. Selecteer het diskettestation voor de bootdiskette en geef in hoeveel diskettes u wenst aan te maken. Standaard zal de drive A zijn en 1 diskette is voldoende. Het wordt ook aangeraden om de diskette eerst nog eens te formatteren. Norton Ghost geeft een overzicht van de belangrijkste systeembestanden en instellingen Klik Next om verder te gaan. Eindwerk Tom Bogman 23

25 Door de belangrijke bestanden - die nodig zijn om het systeem op te starten - naar de opstartdiskette te kopiëren, wordt de diskette aangemaakt. Op het gekleurde balkje kan u de vooruitgang volgen, wacht tot deze actie voltooid is. Wanneer de diskette aangemaakt is, verschijnt dit scherm. Kies Finish om het programma gewoon af te sluiten, kies Start Again om de computer opnieuw op te starten en te booten via de Ghost opstartdiskette en zo in het eigenlijke programma Ghost te gaan werken. Aangezien Norton Ghost een MS-DOS programma is, heb ik slechts twee schermafdrukken kunnen maken van het eigenlijke programma en kan ik spijtig genoeg niet aantonen hoe dat imagebestand aangemaakt wordt. Ook in de officiële handleiding die bij het programma zit, heb ik geen schermafdrukken teruggevonden. Om het programma op te starten, hoeft u enkel de pc op te starten met de speciaal door Ghost aangemaakte opstartdiskette. Eindwerk Tom Bogman 24

26 Dit is de interface van het programma: U merkt onder andere dat Norton Ghost een imagebestand kan maken van een volledige schijf of van enkel een bepaalde partitie. Mogelijke werkwijze: stel één computer in naar wens, dus met alle instellingen zoals u die wenst en maak van deze pc een imagebestand. Dit imagebestand kan opgeslagen worden op een aparte partitie op dezelfde computer, maar wanneer u een Cd-rom schrijver heeft, kan u met Norton Ghost 2001 rechtstreeks op cd schrijven. Hou er wel rekening mee dat wanneer u een image maakt van een harde schijf van 2gb, uw imagebestand ook 2gb zal zijn. Echter, Norton Ghost ondersteund ook compressietechnieken om uw imagebestand kleiner te maken, dit zal dan wel ten koste gaan van de werksnelheid van het aanmaken en terugplaatsen van het imagebestand. Als u dan één image heeft kan u die heel eenvoudig op alle andere pc s plaatsen en hebben alle computers identiek dezelfde configuratie. Hou er ook rekening mee dat hardware niet te sterk mag verschillen tussen de verschillende computers. Eindwerk Tom Bogman 25

27 9. Stop-IT Een ander handig programma is Stop-It. Met dit stukje software kan u het printen van de leerlingen onder controle houden zodanig dat situaties waarin één leerling dagelijks 1000 pagina s afprint kunnen vermeden worden. De gebruiker moet zich aanmelden op de server om te kunnen printen. Hieronder zal ik de mogelijkheden van het programma uit te doeken doen. Bij het opstarten verschijnt volgend schermpje: en het eigenlijke hoofdvenster van Stop-It ziet er als volgt uit: Alle gebruikers die via de server gebruik kunnen maken van de (netwerk)printer worden weergegeven in het hoofdvenster, merk de gelijkenis op met het Gebruikersbeheer in WindowsNT Eindwerk Tom Bogman 26

28 Wanneer we nu een gebruiker gaan selecteren, kunnen we het aantal credits (= het aantal pagina s dat hij/zij mag printen) gaan instellen. Hiernaast ziet u het aantal credits van de gebruiker en kan u merken dat deze persoon nog 108 pagina s kan printen. Eventueel kan er een kostprijs aan een credit toegekend worden, handig als de gebruikers b.v. 2BEF per blad moeten betalen. Het aantal toegestane credits kan ook automatisch aan iedereen toegekend worden in dit venster. In de menubalk bij opties kan u nog een aantal instellingen maken. Zo kan u hier instellen dat wanneer een quota niet handmatig is ingesteld, er automatisch x aantal credits worden toegekend en wat er moet gebeuren als een bepaalde gebruiker zijn/haar credits op zijn. Alle acties van de gebruiker kunnen ook bijgehouden worden in een logboek, er zijn 4 verschillende acties nl. : - het aantal afdruktaken - het aantal verwijderde afdruktaken - het aantal creditwijzigingen - het aantal gebruikers zonder quotum Eindwerk Tom Bogman 27

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Beveiligingstips voor je laptop

Beveiligingstips voor je laptop Beveiligingstips voor je laptop Paswoord Policy Om je gegevens ze veilig mogelijk te bewaren zijn er enkele tips: Verander regelmatig je wachtwoord Dit doe je door na het aanmelden op ctrl-alt-del te drukken

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder)

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder) Inloggen op het bekabeld netwerk met een laptop Om in de PC-lokalen uw laptop via kabel op het bestaande netwerk aan te sluiten, moet u éénmalig een VPN client (software voor beveiligde communicatie) installeren

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Drenthe College Desktop. VMware View 6.1.0. Toegang met je Windows Laptop, of -PC.

Drenthe College Desktop. VMware View 6.1.0. Toegang met je Windows Laptop, of -PC. Drenthe College Desktop. VMware View 6.1.0 Toegang met je Windows Laptop, of -PC. Patrick Lubbers d.d. 8-6-2015 1. Inloggen in de DrentheCollege Desktop (VMware View) Ga met je internetbrowser (Internet

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6 How to in Cloud Inhoudsopgave Inloggen... 3 Uitloggen... 3 RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties... 4 Wachtwoord wijzigen... 5 Printers... 6 Bureaublad snelkoppelingen maken... 7 Snelkoppeling naar

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Plato3

Gebruikershandleiding Plato3 Gebruikershandleiding Plato3 Versie: 8-12-2011 Pagina 1 van 10 Inloggen op Plato3 Ga in internet explorer naar: https://plato3.minez.nl Type bij Gebruikersnaam de gebruikersnaam van je EZ account Type

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server I N D E X: 1.) Gebruikmaken van het SchoolLan netwerk 2.) Afmelden als gebruiker 3.) Uitvoeren van programma s op de server 4.) Gebruik maken van het Internet 5.) De thuis basis van een gebruiker in SchoolLan

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure VERA Softkey Teleworker Installatieprocedure Dit document beschrijft de te ondernemen stappen voor de installatie en ingebruikname van de VERA Softkey Teleworker. Dimitri Debock 23-10-2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST6

1.1 Installatie Solid Edge ST6 1.1 Installatie Solid Edge ST6 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Waarom Dat kan ik ook?

Waarom Dat kan ik ook? Waarom Dat kan ik ook? Deze folder leert u stapsgewijs hoe u thuis een eigen netwerk aan kunt leggen tussen twee PC's. We gaan er van uit dat op deze beide computers het besturingssysteem Windows 98SE

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN)

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) Met de Hosted Exchange oplossing van De Hostfabriek beschik je steeds over al je e-mails, publieke documenten en afspraken. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Inhoudsopgave 1.0 introductie... 2 2. 0 Voor je begint Software vereisten... 2 2.1 VPN client installeren (voor toegang thuis)... 2 2.2 Citrix Receiver

Nadere informatie

Handleiding UniDis Agendakoppeling

Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding versie 1.0 Gebaseerd op Agendakoppeling 1.1.2 1 Introductie De UniDis Agendakoppeling is ontwikkeld om een actieve koppeling te maken tussen uw Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST3

1.1 Installatie Solid Edge ST3 1.1 Installatie Solid Edge ST3 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Handleiding voor Windows besturingsystemen

Handleiding voor Windows besturingsystemen Draadloos internet (WIFI) met HGSECURE Handleiding voor Windows besturingsystemen Inleiding HGSECURE is een nieuw draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeel van de Avondschool. HGSECURE

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 26/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur Starten en veilig afsluiten

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie