SAP HANA Enterprise Cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAP HANA Enterprise Cloud"

Transcriptie

1 SAP HANA Enterprise Cloud HEC voor projecten: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015

2 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden verveelvoudigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. SAP en andere SAP-producten en -diensten die in dit materiaal worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen. Zie voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken. Tenzij anderszins wordt bepaald in een separate schriftelijke overeenkomst tussen SAP of een aan SAP gelieerde onderneming en uw bedrijf, (1) gelden voor uw gebruik van deze SAP-site en van alle informatie, al het materiaal, alle content en/of alle services die op of via SAP-sites worden verstrekt de Gebruiksvoorwaarden die te vinden zijn op (ii) wordt/worden dergelijk(e) informatie, materiaal, content en services verstrekt in de toestand waarin ze zich bevinden ("as is"), zonder verklaringen of garanties van welke aard van SAP maar ook, tenzij anderszins wordt bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, (iii) wijst SAP elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor informatie, content en/of services die wordt/worden verstrekt op webpagina's van derden waaraan een SAP-site is gekoppeld, en (iv) vindt het Gebruik van al het voornoemde op eigen risico plaats, aangezien SAP uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor welke gebruiksvorm dan ook van de hand wijst.

3 Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service tegen aanvullende vergoeding aan SAP worden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als optionele service op abonnementsbasis aan SAP worden VIJF CATEGORIEËN voor HEC-standaardservices: Inbegrepen in de vergoeding De service is optioneel maar alleen SAP kan de taak uitvoeren omdat de klant niet de vereiste fysieke of logische toegang heeft, bijvoorbeeld om de opslagruimte uit te breiden. Vrijwel al deze services zijn rechtstreeks gerelateerd aan of ondersteunen werkzaamheden rond de toepassing. Bovendien zijn ze AMS-gerelateerd. Soms levert HEC een aantal van deze services in de vorm van support voor de primaire functionele of AMS-activiteit. De klant kan deze taken zelf uitvoeren, SAP AMS inzetten of een eigen externe systeemintegrator inzetten. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten, zoals een upgrade van een toepassing, een archiveringstaak, een prestatierapport enz. "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt. Als hierboven, maar voor toepassingsactiviteiten die doorlopend of repetitief van aard zijn, zoals bewaking, bijzonder onderhoud, enz. Met uitzondering van de optionele Serveringebruikstelling van HEC worden al deze services geleverd door AMS. "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt. Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Hierbij gaat het meestal om activiteiten waarvoor alleen de klant de vereiste toegang heeft en die door de klant moeten worden beheerd, zoals de toegang van het eigen personeel tot de SAP Support Desk, de telecomaanbieder, enz. In sommige, minder gebruikelijke gevallen heeft SAP op zakelijke gronden besloten de service niet aan te bieden. Deze categorie omvat meestal een mix van klantspecifieke services, dus het is van belang alleen te vermelden wat van toepassing is. Voor klanten zonder Serveringebruikstelling of Sybase IQ is dit bijvoorbeeld niet relevant! "Klant is verantwoordelijk" betekent niet dat er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt meestal bedoeld dat de klant dit kan doen als zij hiervoor kiest en dit voor haar geldt.

4 A - Servicebeheer Accountbeheer SM1 Plannings- en service-evaluatiebesprekingen houden (voor zover nodig) SM2 Capaciteit van systeemlandschap beheren en resourcegebruik (bijvoorbeeld opslagcapaciteit, geheugen en CPU's) bewaken en rapporteren om operationele problemen te voorkomen SM3 Capaciteitsplan ontwikkelen op basis van gewijzigde eisen (gebruikers, nieuwe toepassingen, enz.); noodzaak van servicewijzigingen en -uitbreidingen evalueren op basis van resourcegebruik, trends en bedrijfsprognoses van klant SM4 Escalaties beheren SM5 Evaluatie uitvoeren en suggesties formuleren indien groot aantal HECsupportaanvragen wordt gedaan Beheer van serviceverzoeken: technische support SM6 Gedefinieerd traceringssysteem gebruiken om technische verzoeken in te voeren en Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden bij te werken SM7 Serviceaanvragen beheren - Aanvragen in door SAP gedefinieerd aanvraagtraceringssysteem ontvangen en bevestigen - Ernst/prioriteit van aanvragen en vereiste inspanningen/goedkeuringen evalueren - Goedkeuring van aanvragen coördineren - Aanvragers inlichten over goed-/afkeuring - Planning van aanvragen coördineren - Voltooiing van aanvragen melden Voor zover nodig, max. één per kwartaal; service wordt alleen tijdens kantooruren geleverd Service wordt alleen tijdens kantooruren geleverd Wijzigingsverzoeken of -orders conform in de Overeenkomst gedefinieerd proces Beheer van OSS/Support Portal SM12 OSS-gebruikers aanmaken/wijzigen/verwijderen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SM13 Autorisaties toekennen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden SM14 Ontwikkelaarskeys aanvragen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Ontwikkelaarskeys voor beheerdoeleinden (bijvoorbeeld voor implementatie van patches en SAP Notes) dienen door klant aan SAP te worden verstrekt. SM15 Objectkeys aanvragen en beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Incidentbeheer SM16 24x7x365 incidenten ontvangen via een callcenter Support in Engels is 24x7 beschikbaar; support in ondersteunde andere talen is alleen tijdens kantooruren beschikbaar en voor zover expliciet overeengekomen met klant SM17 Incidenten verwerken - Incidenten kwalificeren en prioriteren - Incidentoplossingen initiëren - Voortgang van incidentoplossingen traceren - Incidenten escaleren volgens gedefinieerd escalatieproces - (Tijdelijke) oplossingen voor incidenten bepalen - (Tijdelijke) oplossingen implementeren - Incidentoplossingen verifiëren - Klant informeren over incidentoplossingen SM18 Oplossing goedkeuren/accepteren en opgeloste status van incident bevestigen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden 4 van 19

5 B - Infrastructuur In het deel "B - Infrastructuur" worden de infrastructurele services beschreven die worden geleverd voor componenten die als onderdelen van systemen met HEC-hosting worden gebruikt; de services rond de "serveringebruikstelling" (ook wel IaaS genoemd) worden gedetailleerd beschreven in het desbetreffende deel. Datacenterbeheer IM1 Datacenterbeheer HEC wordt uitgevoerd in faciliteiten waarvan SAP eigenaar of medehuurder is. Netwerkbeheer IM2 Verbinding tussen gehost systeemlandschap en SAP's supportinfrastructuur bewaken Service wordt gestart na formele transitie naar SAP IM3 Systemen in HEC-klantlandschap splitsen in meer dan één netwerksegment Hardwaretechnische werkzaamheden Voor hardware die door SAP wordt beheerd IM4 Geldige onderhoudsovereenkomsten met leveranciers aanhouden Voor zover noodzakelijk in kader van algehele systeem-sla IM5 Proactieve supportcapaciteit van leveranciers gebruiken om potentiële storingen te helpen identificeren IM6 Hardwareonderhoud plannen (in kader van geplande activiteiten of naar aanleiding van hardwarestoringen) IM7 Operationele hardware bewaken (beschikbaarheid, kritische operationele parameters) IM8 Schijfcapaciteit bewaken Aanvullende vergoedingen bij extra capaciteit IM9 Servercapaciteit bewaken Aanvullende vergoedingen bij extra capaciteit IM10 Netwerkgebruik bewaken IM11 Infrastructuur-/hardware-/systeemaanvragen: commerciële wijzigingsaanvragen inzake hardware-upgrades, uitbreidingen, enz. verwerken Afhankelijk van redelijkheid van doorlooptijd; Klant dient aanvraag met voldoende details via traceringssysteem te verstrekken; er worden aanvullende vergoedingen in rekening gebracht; service wordt uitsluitend tijdens kantooruren verstrekt (geldt alleen voor commerciële deel; technische implementatie wordt gepland op basis van contractbepalingen) IM12 Computercapaciteit (geheugen en CPU) schalen Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Toegenomen gebruik van resources leidt conform contract tot aanvullende vergoedingen Opslagbeheer IM13 Gegevensbestanden, bestandssystemen en schijven conform normen en best practices beheren IM14 Opslagcapaciteit schalen Toegenomen gebruik van resources leidt conform contract tot aanvullende vergoedingen Besturingssysteem IM15 Besturingssysteemgebruikers en -groepen aanmaken en onderhouden Alleen toegankelijk voor SAP; geen geprivilegieerde toegang tot besturingssysteem voor klant IM16 Klant informeren over beveiligingsincidenten IM17 Parameters van besturingssysteem configureren IM18 Problemen met besturingssysteem oplossen en systeemlog/bestandssystemen bewaken IM19 Met leveranciers samenwerken om problemen met besturingssysteem op te lossen IM20 Swap- en pagingruimte bewaken IM21 Geheugenbelasting bewaken IM22 Clusters beheren IM23 Patches doorvoeren in besturingssysteem IM24 Upgrades doorvoeren voor besturingssysteem Compatibiliteit van SAP-software dient in elk geval in stand te worden gehouden; afhankelijk van downtimegoedkeuring door klant Opstarten/afsluiten van systeem IM25 Hardware en besturingssysteem volgens planning opstarten/afsluiten IM26 Hardware/besturingssysteem na storing herstarten Back-up/herstel IM27 Back-ups maken van bestandssystemen en databases Conform SAP-normen of specifieke voorwaarden van HEC-overeenkomst IM28 Back-upprocessen bewaken IM29 Back-up-/herstelprocedures periodiek testen Heeft tot doel procedures te verifiëren die voor HEC en operationele paraatheid worden gebruikt; tests worden niet voor afzonderlijke systemen maar voor representatieve scenario's uitgevoerd IM30 Gegevens herstellen (bestandssystemen, databases) voor zover noodzakelijk na systeemstoringen Er worden extra kosten in rekening gebracht indien herstel noodzakelijk is vanwege fouten van klant IM31 Gegevens herstellen (bestandssystemen, databases) op verzoek van klant (om Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Er worden extra kosten in rekening gebracht andere redenen dan naar aanleiding van systeemstoringen) IM32 Bij aanvragers melden dat herstel is voltooid IM33 Aan gebruikers melden dat herstel is voltooid Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM34 Logische integriteit en consistentie van herstelde informatie valideren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Integratie van infrastructuur 5 van 19

6 IM35 Active Directory van klant integreren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Alleen voor SAPGUI-protocol; voor https dienen aanvullende certificaten te worden gebruikt, hetgeen niet in deze taak is inbegrepen IM36 Single Sign On implementeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden SSO-implementatieservices die als adviesproject door SAP Consulting worden geleverd; details hangen af van scoping en adviesovereenkomst IM37 Toegang verschaffen tot systemen/resources binnen infrastructuur van klant Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Indien vereist voor nakoming van contractuele verplichtingen Mogelijkheden voor bestandsoverdracht IM38 CIFS-share (ook wel Samba-share genoemd) beschikbaar stellen op LINUX Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd IM39 Gebruikers en toegang beheren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM40 Mappenstructuur op shares aanmaken en onderhouden Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden IM41 Bijgewerkte virusbescherming beschikbaar houden op eindgebruikersapparatuur die Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden verbinding maakt met aangeboden shares IM42 Virusbescherming implementeren op server IM43 Back-ups maken van gegevens op shares Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Klant dient ervoor te zorgen dat gegevens die naar CIFS-shares worden geüpload voldoende beveiligd worden bewaard aan de klantzijde; van shares zelf worden geen back-ups gemaakt 6 van 19

7 C - Databasebeheer SAP HANA De HEC-services die in deze versie van het document met HEC-rollen en -verantwoordelijkheden worden gespecificeerd, omvatten standaard de functies van SAP HANA SPS08. Dit betekent dat hogere releases van SAP HANA in HEC worden ondersteund maar uitsluitend voor de functies die al beschikbaar waren in SAP HANA SPS08. Er is geen HECondersteuning voor aanvullende functies van SAP HANA-releases boven SAP HANA SPS08. Aanvullende en uitgebreide services voor dergelijke nieuwe functies en hun beschikbaarheid in HEC worden per geval door SAP geëvalueerd en bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de inspanningen en kosten die dit vergt. DB1 DB2 Uitbreidingen van bestandssystemen plannen en uitvoeren, bijvoorbeeld voor backupactiviteiten Gebruik van databaseresources (geheugen, CPU's, opslag) bewaken om problemen bij technische werkzaamheden te detecteren Uitgevoerde gegevens komen terecht in capaciteitsbeheer; aanbevelingen voor optimalisatie zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB3 Tabelgroei bewaken om operationele problemen proactief te voorkomen en ervoor te zorgen dat service binnen contractueel vastgelegde omvangsgrenzen blijft functioneren Aanbevelingen voor inperking van gegevensgroei zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB4 Tabellen splitsen/in evenwicht brengen Als gevolg van sterke tabelgroei DB5 Migratie tussen databases op basis van rijen en kolommen uitvoeren Uitvoerende partij dient te worden overeengekomen door SAP en klant; migratie van grotere SAP-tabellen dient te worden uitgevoerd door SAP; klant kan werkzaamheden aan klanttabellen uitvoeren, indien gewenst; extra downtime dient te worden goedgekeurd door klant DB6 Database bewaken om technische problemen te detecteren; technische databasestoringen analyseren en oplossen DB7 Log- en traceringsbestanden van HANA opschonen (traces, statistische bestanden, enz.) om capaciteit vrij te maken en HANA-systeem schoon en in goede staat te houden DB8 SAP HANA-configuratieparameters onderhouden/wijzigen op basis van SAP-normen Inclusief XS-engine en -aanbevelingen DB9 Database starten/stoppen DB10 Aanvullende SAP HANA-node toevoegen om SAP HANA-capaciteit te vergroten Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Uitsluitend voor HANA-scaleoutconfiguraties DB11 Stand-bydatabases beheren (HANA-systeemreplicatie) om beschikbaarheid te vergroten DB12 Software en client van SAP HANA-database bijwerken Aanvullende downtime voor onderhoud is vereist DB13 SAP HANA Studio bijwerken en onderhouden Geldt voor aan SAP HEC-zijde geïnstalleerde SAP HANA Studio; klant gebruikt mogelijk SAP HANA Studio-instances voor eigen doeleinden, waarvoor klant dan verantwoordelijk is. DB14 SAP HANA Transport Management instellen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden DB15 Aanvullende SAP-tools implementeren/onderhouden (bijvoorbeeld SAP HANA Analytics Foundation Browser) Afhankelijk van vereisten van klant; alleen voor tools in HANA-context die door SAP worden geleverd; tools van derden vallen hier niet onder DB16 Zware SQL-instructies identificeren, analyseren en optimaliseren om prestaties van Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP Afhankelijk van beschikbaarheid van personeel toepassing te verbeteren worden DB17 Systeemproblemen oplossen (bijvoorbeeld geblokkeerde transacties) teneinde normale werking van SAP HANA te herstellen DB18 Gebruikers voor HANA-modellering in SAP HANA Studio aanmaken/wijzigen DB19 Gebruikers, rollen en rechten beheren voor niet-technische gebruikers DB20 Gebruikers, rollen en rechten beheren (technische gebruikers en beheerders) Technische gebruikers: bijvoorbeeld gebruikers die worden geleverd en gebruikt door SAP HANA DB21 Databaseback-ups uitvoeren (regelmatige volledige back-ups en logback-ups) Conform HEC-back-upbeleid DB22 SAP HANA na technische problemen herstellen Herstel op verzoek van klant, met aanvullende vergoedingen Databasebeheer (andere databases dan SAP HANA) DB22 Gebruik van databaseresources (geheugen, CPU's, opslag) bewaken om problemen bij technische werkzaamheden te detecteren Uitgevoerde gegevens komen terecht in capaciteitsbeheer; aanbevelingen voor optimalisatie zijn vast te stellen via SAP Enterprise Support-services DB23 Databases uitbreiden om capaciteit te vergroten Toegenomen gebruik wordt in rekening gebracht zoals contractueel overeengekomen DB24 Tabeluitbreidingsparameters bewaken om problemen te voorkomen DB25 Database bewaken om technische problemen te detecteren; technische databasestoringen analyseren en oplossen DB26 Periodieke statistische databasecollectors inplannen om statistische prestatiegegevens te genereren DB27 Databaselogs reorganiseren om ruimte vrij te maken 7 van 19

8 DB28 Databaseparameters onderhouden/wijzigen Op basis van aanbevelingen en best practices van de leverancier DB29 Database starten/stoppen DB30 Optimalisatiestatistieken genereren en controleren om databaseprestaties op peil te Wordt alleen uitgevoerd voor productiesystemen houden DB31 Upgrades van databasesoftware uitvoeren Compatibiliteit van SAP-software dient in elk geval in stand te worden gehouden; afhankelijk van downtimegoedkeuring door klant DB32 Databasepatches uitvoeren Extra downtime kan noodzakelijk zijn; afhankelijk van goedkeuring door klant DB33 Databaseback-ups uitvoeren (regelmatige database- en logback-ups) Conform HEC-back-upbeleid DB34 Database na technische problemen herstellen Na technische problemen; bij herstel op verzoek van klant gelden aanvullende vergoedingen DB35 Klant assisteren bij optimalisatie van SQL-instructies (indexen, Select-instructies, enz.) ter verbetering van toepassingen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden Afhankelijk van beschikbaarheid van personeel 8 van 19

9 D - Basiswerkzaamheden Eventdetectie en -melding ("bewaking") OP1 Waarschuwingsconsole(s) bewaken in verband met eventmelding OP2 Events detecteren conform bewakingsvoorschriften Bewakingsvoorschriften worden gedefinieerd op basis van HEC-rollen en - verantwoordelijkheden en SLA's OP3 Events loggen OP4 Op events reageren conform meldings- en escalatieprocedures SAP-versie-upgrades OP5 Upgradeplanning ontwikkelen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP6 Voorbereidingen, controles uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP7 Voorbereidingen uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP8 Database-uitbreidingen uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Toegenomen gebruik van infrastructuur brengt verhoging van servicevergoeding met zich mee OP9 Openstaande reparaties vrijgeven vóór upgrades Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP10 Upgrade van database uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP11 Technische upgrade van gehoste SAP-software uitvoeren Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd OP12 Wijzigingen doorvoeren (SPDD, SPAU) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP13 Toepassingsupgrade testen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP14 Functionele wijzigingen in maatwerkobjecten en -toepassingen doorvoeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP15 Basisfunctionaliteit testen Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd SAP-beveiligingsbeheer OP16 Rollen, profielen, autorisaties enz. definiëren, onderhouden, evalueren en controleren OP17 OP18 Gebruikers van klant beheren (bijvoorbeeld profielen, rollen, autorisaties, stamgegevens en wachtwoorden van gebruikers aanmaken, wijzigen, verwijderen en onderhouden) Profielen, rollen, autorisaties, stamgegevens en wachtwoorden van gebruikers in client 000 onderhouden OP19 Klant toegang geven tot client 000 Uitsluitend met beperkt en voorgedefinieerd profiel; beperkte gebruikersset beschikbaar; service wordt alleen op verzoek geleverd Homogene systeemkopie voor systemen die zich al in HEC bevinden OP20 Homogene systeemkopie uitvoeren (planning, voorbereidingen, controles, Wordt als eenmalige service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd databaseback-up, databaseherstel, technische nabewerkingstaken, test van technische systeemfunctionaliteit) OP21 Nabewerkingstaken uitvoeren (toepassing) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP22 Toepassing testen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden Wijzigingsbeheer OP23 Toepassingen aanpassen, configureren, onderhouden, ondersteunen en storingsvrij houden OP24 Wijzigingsverzoeken plannen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP25 SAP Notes toepassen op door SAP ondersteund softwaresysteem (voor zover vereist om toepassingsproblemen op te lossen) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden Afbakening tussen "toepassing" en "technisch" wordt gedefinieerd in document met HEC-rollen en -verantwoordelijkheden; oplossen van problemen die volgens dit document onder verantwoordelijkheid van SAP vallen, wordt geacht "technisch" te zijn en Notes worden toegepast zoals in respectieve taak wordt gedefinieerd. Onderwerp van desbetreffende Notes kan uitsluitend als ruwe indicatie dienen aangezien slechts onderselectie van BC-*-onderwerpen door HEC-standaardservice wordt gedekt. HEC-service is meestal van toepassing op BC-CST en BC-DB. OP26 SAP Notes toepassen op door SAP ondersteund softwaresysteem (voor zover vereist om problemen met technische SAP-componenten op te lossen) Afhankelijk van ernst van reparatie en uitsluitend indien geen geschikt Support Package beschikbaar is; afbakening tussen "toepassing" en "technisch" wordt gedefinieerd in document met HEC-rollen en - verantwoordelijkheden; oplossen van problemen die volgens dit document onder verantwoordelijkheid van SAP vallen, wordt geacht "technisch" te zijn en Notes worden toegepast zoals in respectieve taak wordt gedefinieerd. Onderwerp van desbetreffende Notes kan uitsluitend als ruwe indicatie dienen aangezien slechts onderselectie van BC-*-onderwerpen door HECstandaardservice wordt gedekt. HEC-service is meestal van toepassing op BC-CST en BC-DB. OP27 SAP-taalpakketten importeren Uitsluitend initiële import; doorlopend onderhoud (bijvoorbeeld fill-uptaken) is niet inbegrepen OP28 Patches implementeren voor systeemsoftware die op niveau van besturingssysteem draait, bijvoorbeeld SAP-kernel Aanvullende systeemdowntime kan noodzakelijk zijn 9 van 19

10 Uitvoerbeheer OP29 Printers in SAP-oplossing aanmaken, wijzigen en verwijderen SAP ondersteunt alleen printertypen die in door SAP gepubliceerde richtlijnen worden genoemd OP30 Uitvoerverzoeken met fouten analyseren (transactie SP01) OP31 SAP-spoolsysteem reorganiseren om systeem schoon te houden Via SAP-standaardbatchtaak OP32 Afdrukformulieren ontwerpen en implementeren OP33 SAP-printers blokkeren/deblokkeren OP34 Consistentie van spoolertabel controleren om afdrukproblemen te voorkomen Via SAP-standaardbatchtaak OP35 Virtuele spool configureren (load balancing tussen spoolprocessen) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP36 Technische spool- en afdrukproblemen oplossen (in SAP-systeem) Problemen die buiten SAP-systeem/oplossingsscope worden veroorzaakt, dienen door klant te worden opgelost Proactieve services OP37 SAP EarlyWatch Alert-rapporten analyseren om tot constateringen en aanbevelingen te komen voor aspecten die binnen servicescope van SAP HEC vallen (technische werkzaamheden) OP38 SAP-servicesessies voorbereiden door RTCCTTOOL te onderhouden OP39 Servicesessies analyseren die worden uitgevoerd op systemen die binnen SAP HEC draaien om tot constateringen en aanbevelingen te komen voor aspecten die binnen servicescope van SAP HEC vallen (technische werkzaamheden) OP40 Resultaten van SAP-servicesessies implementeren OP41 Prestatieproblemen bij eindgebruikers identificeren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP42 Toepassingsprestatieanalyses uitvoeren (bijvoorbeeld ABAP) Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden OP43 Kritische bedrijfstransacties bewaken OP44 Klantcode evalueren en optimaliseren om prestaties en stabiliteit van systeem te verbeteren OP45 EarlyWatch-rapporten analyseren en wijzigingen voorstellen voor SAP-toepassing (buiten technische omvang van HEC-standaardservice) OP46 Gegevensarchivering instellen en doorlopend uitvoeren om grip te houden op gegevensgroei en omvang van database Systeeminstallatie OP47 Oplossingslandschap installeren conform werkomschrijving en op basis van SAP- en HEC-normen/best practices Indien nieuw systeem wordt ingesteld als kopie van bestaand systeem in HEC, valt dit onder algemene instellingen en worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor deze "systeemkopie". Dit geldt niet voor onboarden van systemen in HEC, hetgeen separaat wordt afgehandeld in kader van service "Onboarding en migratie". Scope wordt bepaald door algemene rollen en verantwoordelijkheden volgens specificatie in HEC Service-catalogus OP48 Geïnstalleerde systemen technisch configureren (installatietechnisch nabewerken): planning van standaardbatchtaken/back-ups enz. OP49 Geïnstalleerde systemen integreren in operationele SAP HEC-omgeving OP50 Bewaking van HEC-systemen mogelijk maken OP51 Systeem met andere systemen en toepassingen integreren Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP52 Instellingen bewaken met Solution Manager van klant in HEC Wordt als optionele service aangeboden voor aanvullende vergoeding; kan niet door klant worden uitgevoerd Instelling van bewakingsagents en configuratie; omvat geen werkzaamheden binnen Solution Manager-systeem van klant zelf OP53 Toepassingsconfiguratie (configuratie na installatie) van geïnstalleerde systemen Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan als eenmalige service voor aanvullende vergoeding aan SAP worden SAP levert systemen die technisch op SAP NetWeaver-niveau zijn geconfigureerd en gereed zijn voor gebruik. Voor oplossingen (bijvoorbeeld SAP BW, SAP CRM, SAP EP) of klant specifieke configuratietaken zijn niet inbegrepen en dienen door klant te worden uitgevoerd 10 van 19

11 OP54 OP55 OP56 OP57 OP58 OP59 Calamiteitenherste Instellingen voor herstel bij calamiteiten implementeren conform architectuurblauwdruk en contractspecificaties Procedures voor herstel bij calamiteiten ontwikkelen (alleen voor datacenter en technische systeeminfrastructuur) Architectuur voor herstel bij calamiteiten doorlopend beheren: bewaking van gegevensreplicatie naar secundaire locatie, inclusief oplossen van problemen Architectuur voor herstel bij calamiteiten doorlopend beheren: onderhoud en wijzigingsbeheer voor systemen op secundaire locatie om systeemconsistentie te waarborgen, inclusief oplossen van problemen Procedures voor herstel bij calamiteiten ontwikkelen en onderhouden voor gebieden en aspecten van service die onder verantwoordelijkheid van klant vallen (toepassingslaag, klantinfrastructuur, verbinding met HEC, interfaces, organisatorische maatregelen/processen, enz.) Tests voor herstel bij calamiteiten uitvoeren (alleen voor datacenter en technische systeeminfrastructuur) OP60 Productiefailover uitvoeren in geval van officieel geconstateerde calamiteit OP61 Tests voor herstel bij calamiteiten uitvoeren (toepassingslaag, klantinfrastructuur, interfaces, organisatorische maatregelen, enz.) Beheer van Wide Area Network OP62 Netwerkinfrastructuur leveren voor datacenter/locatie van klant Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden OP63 Netwerkinfrastructuur leveren voor datacenter van SAP, zodat door klant verstrekte telecomapparatuur kan worden aangesloten Klant dient conform richtlijnen van SAP op eigen locatie voor compatibele netwerkinfrastructuur te zorgen OP64 Juiste omvang vaststellen van netwerkverbinding tussen klant en HEC-sites en deze Klant is verantwoordelijk voor uitvoering/levering; kan niet aan SAP worden verbinding inkopen; telecomprovider/isp beheren E - NetWeaver ABAP-werkzaamheden Algemene werkzaamheden AO1 Beschikbaarheid bewaken van SAP-instance AO2 Technische problemen met SAP-instance oplossen Alleen voor technische problemen; toepassingsproblemen dienen door klant te worden opgelost AO3 SAP-systeemlog analyseren en technische storingen die onder service vallen Assistentie van klant kan noodzakelijk zijn oplossen AO4 SAP-processen bewaken om problemen met systeembewerkingen te voorkomen AO5 Updateprocessen voor SAP-software bewaken om problemen met systeembewerkingen te voorkomen SAP informeert klant over problemen met updateproces; door SAP Enterprise Support aangeboden RCA-methoden kunnen worden gebruikt om toepassingsgerelateerde grondoorzaken voor updates te vinden AO6 Updatebeëindigingen analyseren, beslissingen nemen met inachtneming van consequenties en passende maatregelen bepalen AO7 Beëindigde updates opschonen AO8 Blokkeringen analyseren, beslissingen nemen met inachtneming van consequenties en passende maatregelen bepalen AO9 Blokkeringen controleren/wissen AO10 Op ABAP-dumps controleren om ernstige systeemproblemen op te sporen Heeft betrekking op toepassingsproblemen en -consequenties AO11 SAP-aanmeldgroepen beheren Klant mag deze activiteit uitvoeren; indien SAP wordt verzocht deze taak uit te voeren, dient ontwerp/definitie door klant te worden verstrekt 11 van 19

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015 SAP HANA Enterprise Cloud Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden. Versie, januari 2017

SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden. Versie, januari 2017 SAP HANA Enterprise Cloud Project Cloud: rollen en verantwoordelijkheden Versie, januari 2017 2017 SAP SE. Alle rechten voorbehouden 2017 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings

TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings Let op! Deze settings zijn voor ervaren beheerders en/of System Integrators van TiC Narrow Casting. Aangezien dit een functionele wijziging is van het

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Client Management en Universal Printing Solutions

Client Management en Universal Printing Solutions Client Management en Universal Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP

Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP Opslaan van bijlagen geschiedt standaard in SAP database Veel SAP gebruikers koppelen lokale PC bestanden aan SAP documenten. Via de "Generic object

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Service Level Agreement Classification: Extern Inhoudsopgave 1 Service Level Agreement... 3 2 Overzicht... 4 2.1 Achtergrond en doel van de SLA... 4 2.2

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT ORBIS SOFTWARE PRESENTEERT DE WEBINAR TASKCENTRE INTEGREERT TECHNISCH PRESENTATOR: GERARD KLOKGIETERS, ORBIS SOFTWARE VRIJDAG 27 JANUARI 2017 AANVANG: 11:00UUR TASKCENTRE INTEGREERT ALGEMENE INTRODUCTIE

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

5 Deuren met oude componenten weergeven op het dashboard

5 Deuren met oude componenten weergeven op het dashboard Xesar Software V2.1.37.17 (gepubliceerd op 09-12-2015) 1 Virtueel netwerk Integratie van max. 14 Xesar-updater wandlezers Er kunnen max. 14 Xesar-wandlezers als updater op het systeem worden aangesloten

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie

Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER Censys BV Eindhoven Inhoud Wat doet de Taxis Pitane Back-up beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 4 Instellingen van de software... 5 FTP back-up... 6 Berichtgeving

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark. Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een hadelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie