ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen.

2 ScanFront 330 Installatiehandleiding Lees dit eerst Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen.

3 Internationaal ENERGY STAR programma voor kantoorapparatuur Als ENERGY STAR Partner heeft Canon Electronics Inc. bepaald dat dit apparaat voldoet aan de richtlijnen van het ENERGY STAR Program inzake zuinig energieverbruik. Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma ter bevordering van energiebesparing bij het gebruik van computers en andere kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en de verspreiding van producten met functies die het stroomverbruik op doeltreffende wijze verminderen. Het is een open systeem waaraan ondernemers vrijwillig kunnen deelnemen. Doelproducten zijn kantoorapparatuur, zoals computers, monitors, faxapparaten, kopieerapparaten en scanners. De deelnemende landen gebruiken uniforme normen en logo's. Met de standaardinstellingen gaat de scanner na 12 minuten inactiviteit over op de spaarstand. U kunt de tijd totdat de scanner overgaat op de spaarstand instellen tot 230 minuten. Wij raden u echter aan om de standaardinstelling te gebruiken. Alleen Europese Unie (en EER). Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/ 96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) Modelnummers De volgende modelnummers kunnen worden genoemd in de veiligheidsvoorschriften voor de diverse gebieden waar deze netwerkscanner te koop is. Model ScanFront 330: M Handelsmerken Canon en het Canonlogo zijn handelsmerken van Canon Inc. imageformula is een handelsmerk van Canon Electronics Inc. Microsoft, Windows, Internet Explorer en Active Directory zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe, Acrobat en Adobe Reader zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen. Andere producten die in deze handleiding worden vermeld zijn mogelijk de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

4 Afwijzing van aansprakelijkheid De informatie in dit document kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. CANON ELECTRONICS INC. GEEFT GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, BEHALVE WAT IN DEZE IS VOORZIEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DAARVAN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK OF NIET SCHENDEN. CANON ELECTRONICS INC. STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF KOSTEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL VOORTVLOEIEN. CANON ELECTRONICS INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN DIE MET DIT PRODUCT ZIJN GESCAND, OF VOOR DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN RESULTERENDE GESCANDE BEELDGEGEVENS. ALS U DE ORIGINELEN VAN GESCANDE DOCUMENTEN WILT AFVOEREN, BENT U, DE KLANT, VERANTWOORDELIJK VOOR CONTROLE VAN DE GESCANDE BEELDEN OM VAST TE STELLEN DAT DE GEGEVENS INTACT ZIJN. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON ELECTRONICS INC. ONDER DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT WAAR DEZE GARANTIE BETREKKING OP HEEFT. Copyright libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. libjpeg Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

5 MD5 derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message- Digest Algorithm Copyright (c) , Paul Johnston & Contributors All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Created All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message- Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. Hg LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS.

6 Opera or Opera Software are registered trademarks of Opera Software ASA in Norway or other countries. OPERA SOFTWARE ASA'S AND THIRD PARTY SUPPLIER'S COPYRIGHT NOTICE AND ACKNOWLEDGEMENTS I. Opera Software ASAs browser/browser engine Opera Browser from Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. All rights reserved. This software is being provided on an «as is» basis. Opera and its suppliers disclaim all warranties regarding the software, either express or implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of functionality, fitness for a particular purpose or non-infringement. II. The required acknowledgements for third party components included in the OperaRBrowser engine are as follows: 1. David Gay's binary/decimal conversion code (dtoa and strtod) "The author of this software is David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software. THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. 2. OpenSSL 0.9.8e (formerly SSLeay) The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact OpenSSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

7 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young This product includes software written by Tim Hudson Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

8 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines [SIC] from the library being used are not cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Copyright 2013 by CANON ELECTRONICS INC. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of overgebracht in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren en opnames, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CANON ELECTRONICS INC.

9 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Handleidingen voor de scanner... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen... 2 Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Installatieplek... 3 Stroom... 3 Verplaatsen van de scanner... 4 Gebruik... 4 Het apparaat afvoeren... 6 Het installeren van de ScanFront De toebehoren controleren Het verpakkingsmateriaal verwijderen en de invoerrol bevestigen De scanner installeren en aansluiten op een netwerk De wisselstroomadapter aansluiten De netwerkkabel aansluiten De stroom aan- en uitzetten De stroom aan- en uitzetten De stroom uitzetten De scannerinstellingen configureren Netwerkinstellingen De datum en tijd instellen en de tijdzone controleren Mailserverinstellingen Scanprocedure Meegeleverde toepassingen ScanFront Service ScanFront Administration Tool... 22

10 Inleiding Dank u voor uw aanschaf van de Canon imageformula ScanFront 330 netwerkscanner. Lees deze handleiding grondig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo leert u de vele functies kennen en kunt u ze zo goed mogelijk leren gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. ScanFront 330 De ScanFront 330 is een netwerkscanner die u kunt gebruiken zonder hem te hoeven aan te sluiten op een computer. De gegevens van een gescande afbeelding kunnen met de ScanFront 330 naar een gedeelde map op een server-pc of client-pc op het netwerk, naar een FTP-server*, naar een printer** voor afdrukken of via of internetfaxservice naar een externe locatie worden verzonden. Als de scanner niet in een netwerkomgeving wordt gebruikt kunnen de afbeeldingen ook in een USB-geheugen worden opgeslagen. * Voor het verzenden van afbeeldingsbestanden naar een gedeelde map op een computer in een ander segment van het netwerk is installatie van de meegeleverde software ScanFront Service op een computer in het netwerk vereist. ** Voor het verzenden van afbeeldingsbestanden naar een printer is installatie van de meegeleverde software ScanFront Service op een computer in het netwerk vereist. Gedeelde map (server, client-pc) Netwerk Bestand opslaan Printer FTP-server Bestand opslaan verzenden Mailserver Internetfaxservice ScanFront USB-geheugen Schematische weergave van de ScanFront 1

11 Handleidingen voor de scanner De volgende handleidingen worden meegeleverd met de Canon ScanFront 330. Lees deze handleidingen grondig door voordat u de scanner gaat gebruiken. Installatie- en bedieningshandleiding (Deze handleiding)* Installatiehandleiding Hierin wordt beschreven hoe u de scanner installeert. Installeer de ScanFront volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding. Voor nadere gegevens over de ScanFront raadpleegt u de Bedieningshandleiding en de ScanFront 300/300P/330 INSTRUCTIES (elektronische handleidingen). Bedieningshandleiding Hierin vindt u een overzicht van de functies van de scanner. Ook worden de handelingen beschreven die u moet verrichten om de ScanFront te gebruiken. Nadere gegevens over de instellingen van de ScanFront vindt u in de ScanFront 300/300P/330 INSTRUCTIES (elektronische handleiding). * De gedrukte versie van de Installatie- en bedieningshandleiding kan variëren, afhankelijk van uw woongebied. PDF-bestanden van de Installatie- en bedieningshandleiding in andere talen vindt u op de schijf met toepassingen. INSTRUCTIES: Elektronische handleiding Hierin leest u hoe u de scanner moet gebruiken, en vindt u aanwijzingen voor het configureren van de scannerinstellingen. Ook vindt u hier informatie over het gebruik, het onderhoud en het oplossen van problemen. Deze handleiding is opgeslagen als PDF-bestand op de meegeleverde schijf met toepassingen. U hebt Adobe Reader nodig om dit bestand te openen. (U kunt Adobe Reader downloaden van de website van Adobe.) In deze handleiding gebruikte symbolen De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om procedures, beperkingen, voorzorgsmaatregelen bij het gebruik en veiligheidsaanwijzingen toe te lichten. WAARSCHUWING Duidt op een waarschuwing voor handelingen die, indien niet correct uitgevoerd, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Als u de scanner veilig wilt gebruiken, dient u altijd deze waarschuwingen ter harte te nemen. LET OP Duidt op een waarschuwing voor handelingen die, indien niet correct uitgevoerd, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kunnen hebben. Als u de scanner veilig wilt gebruiken, dient u altijd deze waarschuwingen ter harte te nemen. Geeft belangrijke informatie aan over de bediening van de apparatuur. Lees deze informatie grondig door zodat u de scanner correct kunt bedienen en schade aan de scanner wordt voorkomen. Wenk Geeft aan dat er aanvullende informatie volgt over de bediening of over een procedure. Wij raden u nadrukkelijk aan om deze opmerkingen te lezen. 2

12 Belangrijke veiligheidsinstructies Lees voor een veilig gebruik van de scanner de onderstaande veiligheidsrichtlijnen en -maatregelen. Installatieplek De prestaties van deze scanner worden beïnvloed door de omgeving waarin u het apparaat installeert. Installeer de scanner daarom op een plaats die voldoet aan de volgende omgevingsvereisten: Zorg dat er voldoende ruimte rondom de scanner is voor gebruik, onderhoud en ventilatie. Tenminste 40 cm Tenminste 60 cm Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Gebruik zonodig gordijnen om de scanner af te schermen van zonlicht. Vermijd erg stoffige locaties. Vermijd warme of vochtige plaatsen, zoals in de buurt van kranen, geisers of luchtbevochtigers en plaatsen waar dampen van ammonia en verfverdunner of andere vluchtige chemische stoffen vrij kunnen komen. Vermijd plaatsen met veel trillingen. Plaats de scanner niet in ruimtes met snelle temperatuursschommelingen. Als de kamer waar u de scanner installeert koud is maar snel warm wordt, kan zich condens vormen binnen in de scanner. Dit kan leiden tot een aanmerkelijke verslechtering van de scankwaliteit. De volgende omstandigheden worden aanbevolen voor een optimale scankwaliteit: Kamertemperatuur: 10 C tot 32,5 C (50 F tot 90,5 F) Vochtigheid: 20% tot 80% RH Installeer de scanner niet in de nabijheid van apparatuur die een magnetisch veld kan genereren (bijv. luidsprekers, televisies of radio s). Stroom Gebruik alleen een stopcontact dat overeenkomt met de aangegeven spanning en frekwentie ( V, 50 / 60 Hz). Sluit geen andere elektrische apparatuur aan op hetzelfde stopcontact als dat van de scanner. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat dit de juiste kenmerken heeft voor de scanner. Het is uiterst gevaarlijk om de wisselstroomadapter uit elkaar te halen of te wijzigen - doe dit dus nooit. Het netsnoer en de wisselstroomadapter kunnen beschadigd raken als er vaak op wordt gestaan of als er zware voorwerpen op worden gezet. Als het netsnoer of de wisselstroomadapter beschadigd is en u blijft deze toch gebruiken, dan kan dat leiden tot ongelukken, zoals brand of elektrische schokken. 3

13 Gebruik het netsnoer niet als het in de knoop zit. Trek niet rechtstreeks aan het netsnoer. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer u het uit het stopcontact haalt. Plaats geen voorwerpen in de buurt van de stekker zodat u in noodgevallen bij het stopcontact kunt om de stekker eruit te halen. Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij de scanner is meegeleverd. Gebruik de wisselstroomadapter ook niet voor andere apparaten dan deze scanner. Model: MG Als u vragen heeft over de netvoeding, neem dan contact op met uw erkende Canon-leverancier of serviceafdeling voor verdere informatie. Verplaatsen van de scanner Wanneer u de scanner verplaatst, houd het apparaat dan altijd met beide handen vast zodat het niet kan vallen. De scanner weegt ongeveer 3,6 kg. Voordat u de scanner verplaatst dient u ervoor te zorgen dat de documentlade is gesloten en dat de verbindingskabel en het netsnoer zijn losgekoppeld. Als u de scanner vervoert terwijl de verbindingskabel en het netsnoer nog zijn aangesloten, kunnen de stekkers en aansluitingen mogelijk worden beschadigd door stoten tijdens transport. Gebruik WAARSCHUWING Let op de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de scanner. Houdt u zich aan deze voorschriften om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen. Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner, spuitbussen of andere licht ontvlambare materialen in de buurt van de scanner. Zorg ervoor dat u het netsnoer of de wisselstroomadapter nooit doorsnijdt, beschadigt of wijzigt. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de wisselstroomadapter. Trek niet aan het snoer en maak er geen overbodige lussen in. Sluit het netsnoer nooit aan met natte handen. Sluit de scanner niet aan op een stekkerdoos. Vermijd knopen en kronkelingen in het netsnoer omdat deze kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Zorg ervoor dat wanneer u het netsnoer aansluit, u de stekker helemaal in het stopcontact steekt. Gebruik alleen het netsnoer en de wisselstroomadapter die bij deze scanner zijn meegeleverd. Probeer de scanner niet uit elkaar te halen of op een of andere wijze te wijzigen. Probeer nooit de wisselstroomadapter uit elkaar te halen of op een of andere wijze te wijzigen; dit is gevaarlijk en kan leiden tot brand en elektrische schokken. Gebruik geen spuitbussen met brandbare inhoud in de buurt van de scanner. Wanneer u de scanner reinigt, zorg er dan voor dat u eerst het apparaat uitzet en de stekker uit het stopcontact trekt. Reinig de scanner met een licht bevochtigde, goed uitgewrongen doek. Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner of andere brandbare stoffen. 4

14 Als de scanner vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt, rook afgeeft of heet wordt, of als het apparaat helemaal niet meer werkt of afwijkend gedrag vertoont, schakel de scanner dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Canonleverancier of serviceafdeling voor advies. Laat de scanner niet vallen en stel hem niet bloot aan botsingen of heftige schokken. Als de scanner ooit beschadigd mocht raken, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Canon-leverancier of serviceafdeling en laat de scanner nakijken. Schakel voordat u de scanner verplaatst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. LET OP Plaats de scanner niet op een wankel of hellend oppervlak, of in een omgeving met hevige trillingen omdat hierdoor de scanner kan vallen waardoor u letsel kunt oplopen of de scanner kunt beschadigen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Dit kan oververhitting van de scanner veroorzaken waardoor brandgevaar ontstaat. Leg geen kleine metalen voorwerpen op de scanner, zoals nietjes, paperclips of juwelen. Deze voorwerpen kunnen in de scanner vallen en brand of elektrische schokken veroorzaken. Als dergelijke voorwerpen in de scanner terechtkomen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Canon-leverancier of serviceafdeling en laat de scanner nakijken. Plaats de scanner niet in een stoffige of vochtige omgeving. Dit kan brandgevaar en elektrische schokken veroorzaken. Plaats geen objecten boven op de scanner. Deze kunnen (om)vallen met persoonlijk letsel tot gevolg. Gebruik de scanner alleen met een netvoeding van V wisselstroom. Anders kunnen brand en elektrische schokken ontstaan. Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet direct aan het netsnoer omdat hierdoor het snoer of de binnenbedrading van de stekker beschadigd kunnen worden, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. Zorg voor voldoende ruimte rond de stekker zodat u deze eenvoudig uit het stopcontact kunt trekken. Als u voorwerpen plaatst rond de stekker, kunt u bij een noodgeval niet bij de stekker om deze uit het stopcontact te trekken. Zorg dat er geen water of brandbare stoffen (alcohol, verfverdunner, benzeen, etc.) terechtkomen in de scanner omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Schakel voor de veiligheid de scanner uit wanneer u het apparaat enige tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld s nachts. Zet voor de veiligheid het apparaat ook uit, koppel de wisselstroomadapter los en trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de eenheid voor een langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties. 5

15 Draag tijdens het gebruik van de scanner geen loshangende kleren of juwelen die in de scanner terecht kunnen komen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel. Wees extra voorzichtig wanneer u een stropdas draagt of lang haar hebt. Als er iets in de scanner vast komt te zitten, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om de scanner te stoppen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van papier in de scanner en wanneer u vastgelopen papier verwijdert. U kunt uw hand openhalen aan de rand van een vel papier. Het apparaat afvoeren Voordat u deze scanner afvoert, dient u de scanner te initialiseren; hierdoor worden alle geregistreerde gegevens verwijderd. Houd u bij het afdanken van de scanner altijd aan de plaatselijke wet- en regelgeving of raadpleeg uw leverancier. 6

16 Het installeren van de ScanFront Installeer de ScanFront volgens onderstaande aanwijzingen. 1. De toebehoren controleren (Zie pag. 8) Controleer of alle toebehoren zijn meegeleverd. 2. Het verpakkingsmateriaal verwijderen en de invoerrol bevestigen (Zie pag. 9) Verwijder het verpakkingsmateriaal dat de scanner beschermt en bevestig de meegeleverde invoerroller. (Zie pag. 9.) 3. De scanner installeren en aansluiten op een netwerk (Zie pag. 12) Plaats de scanner op de gewenste plek, en sluit de wisselstroomadapter en de netwerkkabel aan. 4. De stroom aan- en uitzetten (Zie pag. 13) Zet de scanner aan met de stroomschakelaar, en zet hem uit met de knop [Uitschakelen] die wordt weergegeven op het bedieningspaneel. 5. De scannerinstellingen configureren (Zie pag. 14) U stelt de scanner in door de beheerdersinstellingen op de scanner te configureren en door de webmenu-instellingen te configureren vanuit de webbrowser op uw computer. In deze handleiding leest u hoe u de netwerkinstellingen op de scanner configureert, hoe u datum en tijd instelt en hoe u de tijdzone controleert vanuit het webmenu, en hoe u de mailserverinstellingen configureert voor het verzenden van . Voor nadere gegevens over de overige instellingen raadpleegt u de Bedieningshandleiding en de ScanFront 300/300P/330 INSTRUCTIES op de schijf met toepassingen. * Gebruik als webbrowser Microsoft Internet Explorer 6.0 of later of Firefox 3.5 of later. Netwerkinstellingen Vanuit het scherm [Beheerdersinstellingen] op de scanner configureert u de [Apparaatnaam] en [IP-adres]; deze zijn nodig om verbinding te maken met het netwerk. (Zie pag. 15.) De datum en tijd instellen en de tijdzone controleren Stel de datum en tijd in en controleer de tijdzone door u aan te melden bij het webmenu. (Zie pag. 17.) Mailserverinstellingen Configureer de mailserver die moet worden gebruikt voor het verzenden van s. (Zie pag. 18.) 6. Scanprocedure (Zie pag. 19) In deze paragraaf vindt u een overzicht van hoe u een document scant. Als voorbeeld gaan we er vanuit dat u scant vanaf het startscherm. Voor nadere gegevens over deze procedure raadpleegt u de Bedieningshandleiding en de ScanFront 300/300P/330 INSTRUCTIES op de schijf met toepassingen. 7. Meegeleverde toepassingen (Zie pag. 22) In dit gedeelte worden de toepassingen beschreven (ScanFront Service en ScanFront Administration Tool) die zijn opgenomen op de meegeleverde schijf met toepassingen (instructies en hulpmiddelen). 7

17 1. De toebehoren controleren Nadat u de scanner hebt uitgepakt, controleert u of de volgende toebehoren zijn meegeleverd. In het onwaarschijnlijke geval dat er toebehoren missen of beschadigd zijn, neemt u contact op met uw plaatselijke officiële Canon-leverancier. ScanFront Netsnoer* (Kabellengte: 1 m) De vorm van de netsnoerstekker verschilt van land tot land. Invoerroller De invoerroller moet op de scanner worden bevestigd tijdens de installatie. (Zie pag. 9.) Wisselstroomadapter* (Kabellengte: 1,5 m) Installatie- en bedieningshandleiding (deze handleiding) De gedrukte versie van de Installatie- en bedieningshandleiding kan variëren, afhankelijk van uw woongebied. PDFbestanden van de Installatie- en bedieningshandleiding in andere talen vindt u op de schijf met toepassingen. Schijf met toepassingen** De volgende handleidingen zijn als PDFbestand opgeslagen op de schijf: INSTRUCTIES Installatie- en bedieningshandleiding * Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter en het meegeleverde netsnoer. ** De PDF-bestanden op de schijf kunnen alleen geopend worden met Adobe Acrobat of Adobe Reader. (U kunt Adobe Reader downloaden van de website van Adobe.) 8

18 2. Het verpakkingsmateriaal verwijderen en de invoerrol bevestigen Verwijder al het verpakkingsmateriaal dat de scanner beschermt en bevestig de meegeleverde invoerroller. 1. Verwijder het oranje plakband (3 stuks) waarmee de behuizing vastzit. LET OP Het openen/sluiten van het paneelgedeelte is gekoppeld aan het omhoog/omlaag bewegen van de documentuitvoerlade. Duw niet op de uitvoerlade wanneer u het paneelgedeelte opent. 2. Open voorzichtig de documentuitvoerlade. 4. Verwijder het oranje plakband (2 stuks) waarmee de rollerbehuizingen vastzitten. 3. Trek de vergrendelingshendel naar u toe en open het paneelgedeelte volledig. Vergrendelingsh endel 9

19 5. Open de rollerbehuizing voor de invoerroller. 8. Schuif de vergrendelingshendel in de richting van de pijl, en schuif hem dan in het gat van de invoerroller. 6. Til de rollervergrendelingshendel omhoog a, en schuif hem in de richting van de pijl b. 9. Duw de rollervergrendelingshendel omlaag zodat de invoerroller in de juiste positie wordt vergrendeld. 7. Zet het nokje in de as van de roller gelijk met de as van de scanner en plaats de invoerroller op zijn plek. 10. Sluit de rollerbehuizing. Let erop dat u een klik hoort, die aangeeft dat de behuizing terug is geplaatst op zijn oorspronkelijke positie. 10

20 11. Sluit het paneelgedeelte voorzichtig. Druk op beide zijden van de eenheid totdat u een klik hoort ten teken dat de eenheid vergrendeld is. 12. Sluit voorzichtig de documentuitvoerlade. 11