Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie 15 28 december 2009"

Transcriptie

1 Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie december 2009 Dit is een openbaar document dat beschikbaar is via Tevens kunt u een kopie opvragen bij de OFRC, Postbus 30033, 3001 DA Rotterdam.

2 Inhoudsopgave INLEIDING...3 DEFINITIES/ OMSCHRIJVINGEN...3 WAT IS DE BIOSCOOPONTZEGGING EN HOE WERKT HET?...4 DOEL BIOSCOOPONTZEGGING...4 SAMENWERKINGSVERBAND...4 GEDRAGINGEN...5 FEIT...5 AARD VAN DE OVERTREDING...5 DUUR ONTZEGGING...5 WERKWIJZE...5 MINDERJARIGEN...6 DATABASE...6 WAARBORGEN VOOR BETROKKENE...7 KLACHTENPROCEDURE...8 LOOPTIJD EN EVALUATIE...8 CONTACTPERSONEN...9 2

3 Inleiding In navolging van Amsterdam willen de managers van de Rotterdamse bioscopen af van de overlastgevende bezoekers middels een zogenaamde bioscoopontzegging. Pathé Theaters in Amsterdam hanteren een dergelijke werkwijze al langer en de ervaring in deze stad is dat de veiligheid in de theaters is toegenomen, net als de individuele uitstraling van een bioscoop. Ook in Rotterdam zorgen overlastgevende bezoekers vaak voor problemen. De bioscoopbezoekers moeten optimaal en ongestoord van een film kunnen genieten. Hiervoor ingehuurd beveiligingspersoneel zorgt dat bezoekers die voor onrust zorgen meteen worden verwijderd uit de entree, de bioscoopzaal of uit een ander gedeelte van de bioscoop. Bij de Pathe bioscoop Schouwburgplein wordt daarnaast gewerkt met beveiligingscamera s. Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Hoewel dit zero tolerance beleid in Rotterdam zonder uitzondering wordt toegepast blijft overlast in de bioscopen een structureel probleem. Dit komt mede doordat overlastgevers na het veroorzaken van overlast wel kunnen worden verwijderd maar bioscopen niet kunnen voorkomen dat ze de week daarop weer langs komen. De ervaring leert dat een kleine groep keer op keer overlast veroorzaakt terwijl het overgrote deel van het publiek geen problemen oplevert. De bioscoopontzegging levert structureel een positieve bijdrage aan de rust en veiligheid in de bioscopen doordat overlastgevers voor langere tijd buiten de deur kunnen worden gehouden. De bezoekersvoorwaarden van de Rotterdamse bioscopen staan op hun website vermeld, op flyers (bij ingang bioscoop te verkrijgen) en tevens op A0 posters bij de ingang van de theaters. Bij het niet nakomen van deze bezoekersvoorwaarden, kan de bioscoop een ontzegging uitreiken. Door middel van speciaal ontworpen stickers meldt de bioscoop al bij de ingang dat, bij het niet nakomen van deze voorwaarden, een ontzegging kan worden opgelegd. Een overlastgevende bezoeker kan hier dus altijd op gewezen worden en zich niet beroepen op het niet weten/kennen van deze voorwaarden. Zodra een bezoeker de bioscoop betreedt en/of een kaartje koopt, gaat hij/zij akkoord met deze voorwaarden. Dit protocol van de bioscoopontzegging geldt voor de Rotterdamse Pathé bioscopen (Schouwburgplein en de Kuip), Cinerama en Lantaren/Venster. Pathé wil zich graag, bij succesvol functioneren van deze regelgeving, inspannen om via de landelijke brancheorganisatie de NVB ( de andere Nederlandse bioscopen op de hoogte te brengen van deze regelgeving. Definities/ omschrijvingen In dit protocol worden aan de onderstaande omschrijvingen de volgende betekenis toegekend: Deelnemer: Betrokkene: Bioscoopontzegging: Huisvredebreuk: Aangifte: Database: Verantwoordelijke: Bioscoop waar een ontzegging kan worden uitgedeeld. Persoon die een bioscoopontzegging kan ontvangen. Ontzegging van de toegang tot alle bioscopen van de aangesloten deelnemers, afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit, voor verschillende periodes. Bij overtreding van een bioscoopontzegging doet de deelnemer die de huisvredebreuk heeft geconstateerd aangifte bij de politie wegens overtreding van artikel 138 Sr. Van strafbare feiten en huisvredebreuk doen deelnemers altijd aangifte bij de politie. Centrale database waarin de bioscoopontzeggingen zijn opgenomen en die via internet door de deelnemers kan worden geraadpleegd. Ondernemersfederatie Rotterdam City (OFRC) beheert de database van aangesloten deelnemers. De deelnemer reikt de ontzeggingen uit. 3

4 Wat is de bioscoopontzegging en hoe werkt het? Bij de bioscoopontzegging slaan de (theater)managers van de bioscopen in Rotterdam de handen in één om gezamenlijk overlastgevers uit hun bioscoop te weren. Als een deelnemer een betrokkene een ontzegging heeft opgelegd, geldt deze ontzegging ook meteen voor alle andere aangesloten bioscopen. Met één ontzegging kan een overlastgever dus meteen geweerd worden uit de andere bioscopen in Rotterdam, om te voorkomen dat de persoon in kwestie overlast veroorzaakt, of zich op andere wijze misdraagt, in één van de andere bioscopen. Centraal wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd. De OFRC houdt deze administratie bij op Op deze website is een database geplaatst waarin alle personen met een bioscoopontzegging zijn opgenomen. Deelnemende bioscopen kunnen met een speciaal password inloggen in deze database. Daarnaast zijn op deze site detailgegevens van alle deelnemers te raadplegen. Voor de deelnemers is het mogelijk om tweewekelijks een up to date lijst aangeleverd te krijgen ten behoeve van het personeel op de werkvloer. Zodra een betrokkene met een ontzegging toch één van de bioscopen in Rotterdam binnen komt, doet de bewuste manager aangifte van huisvredebreuk. De politie neemt de betrokkene over en stelt een procesverbaal (PV) op. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt dat, voor zover mogelijk, tegen elke verdachte van huisvredebreuk in dit project vervolging wordt ingesteld. Doel bioscoopontzegging Verbeteren van de veiligheid in de Rotterdamse bioscopen (tegengaan van overlast binnen de bioscoop); De uitgaansbezoekers van Rotterdam een optimale gastvrije avond uit garanderen; Preventieve uitstraling en het ontmoedigen van overlastveroorzakers. Samenwerkingsverband Deelnemers conformeren zich aan de aanpak zoals beschreven in dit protocol. Een volledige deelnemerslijst en een lijst met strafbare feiten, waarvoor een bioscoopontzegging kan worden opgelegd, zijn te raadplegen via de website De bezoekersvoorwaarden van de bioscopen staan op hun website vermeld, op flyers (bij ingang bioscoop te verkrijgen) en tevens op A0 posters bij de ingang van de theaters. Bij het niet nakomen van deze bezoekersvoorwaarden, geldt een ontzegging. Door middel van speciaal ontworpen stickers op de buitengevel meldt de bioscoop al bij de ingang dat, bij het niet nakomen van deze voorwaarden een ontzegging geldt in alle bioscopen. Politie Rotterdam-Rijnmond Bij huisvredebreuk volgt na de melding/aangifte een aanhouding door de politie. Zij zijn te bereiken via , 112 of het telefoonnummer van het Toezichtmodel Met het Politie Service Center (PSC) zijn afspraken gemaakt om meldingen bij meteen uit te zetten naar het betreffende district. Openbaar Ministerie, arrondissement Rotterdam Het OM zal terzake artikel 138 Sr. in beginsel bij meerderjarigen vervolging instellen conform de BOS/POLARIS richtlijnen. Bij minderjarigen zal altijd eerst worden overlegd met de jeugd secretaris of jeugd officier voordat de zaak op een TOM-zitting komt voor een mogelijke taakstraf. 4

5 Gedragingen Feit Aard van de overtreding Duur ontzegging 1. Het niet opvolgen van aanwijzingen van personeel 2 maanden. Voor desbetreffende bioscoop. Niet voor alle deelnemende bioscopen 2. Het niet naleven van de huisregels van de betreffende bioscoop 2 maanden. Voor desbetreffende bioscoop. Niet voor alle deelnemende bioscopen 3. Belediging personeel/bezoeker(s) (conform artikel 261 Wetboek 2 maanden van Strafrecht) 4. Baldadigheid (conform artikel 424 Wetboek van Strafrecht) 6 maanden 5. Bedreiging of discriminatie personeel/bezoeker(s) (conform 6 maanden artikel 285 respectievelijk artikel 137 c t/m g Wetboek van Strafrecht) 6. Vernieling (conform artikel 350 Wetboek van Strafrecht) 12 maanden 7. Diefstal of verduistering (conform artikel 310 respectievelijk 12 maanden artikel 321 Wetboek van Strafrecht) 8. Mishandeling/openlijke geweldpleging (conform artikel maanden respectievelijk artikel 141 Wetboek van Strafrecht) 9. Overtreding ontzegging / huisvredebreuk (conform artikel 138 Wetboek van Strafrecht) 24 maanden Werkwijze Ontzegging Na het constateren van een overtreding, vraagt de betreffende deelnemer aan de betrokkene om zijn/haar NAW-gegevens en geboortedatum. De NAW-gegevens en geboortedatum kunnen bij weigering in het bijzijn van de politie op het formulier van de ontzegging worden ingevuld. De deelnemer kan ook genoegen nemen met enkel de print van het gezicht als bijlage bij de ontzegging (in de praktijk heb je veelal te maken met de herkenning van het gezicht, niet de herkenning van persoonsgegevens). In het geval van een strafbaar feit wordt er altijd aangifte gedaan. Let op: indien de betrokkene minderjarig blijkt te zijn (<18), dan ontvangt de persoon, in het geval van feiten 1, 2 en 3, eerst een waarschuwing. Bij de overtreding van deze waarschuwing volgt pas de ontzegging. Het waarschuwingsformulier wordt op eenzelfde manier ingevuld als de ontzegging. Deze waarschuwing geldt dan voor één jaar. Optie: De deelnemer voert op de controlefunctie van de database de achternaam. Indien al een waarschuwing/ontzegging blijkt te zijn uitgereikt, dan vult de deelnemer vervolgens zelf het relevante vervolgformulier in (ontzegging / aangifte huisvredebreuk). De deelnemer reikt, na ondertekening door de deelnemer en de betrokkene (bij weigering door een getuige), deel 2 van het relevante formulier uit aan de betrokkene zelf. Deel 1 wordt aan de Ondernemersfederatie Rotterdam City (OFRC) verzonden ten behoeve van de database en de bioscoop verkrijgt deel 3 ten behoeve van de schaduwadministratie. 5

6 Aangifte Huisvredebreuk Als het personeel van de deelnemer de aanwezigheid van een persoon met ontzegging constateert in de bioscoop, kan hij/zij via de database (via de website van de OFRC: checken of de persoon in kwestie daarin is opgenomen. Tevens hangt bij de kassa een lijst. Indien de betreffende deelnemer constateert dat al een ontzegging is uitgereikt, vraagt de deelnemer aan de betrokkene om zijn/haar NAW-gegevens en geboortedatum. Bij weigering kunnen nogmaals de NAWgegevens en geboortedatum in bijzijn van de politie op het formulier van de aangifte worden ingevuld dan wel worden overgenomen vanaf de ontzegging. De deelnemer reikt, na ondertekening door de deelnemer en de betrokkene (bij weigering door een getuige), deel 1 van het relevante formulier uit aan de politie ten behoeve van het proces-verbaal (PV). Deel 2 wordt aan de OFRC verzonden en de bioscoop verkrijgt deel 3 ten behoeve van de schaduwadministratie. In het geval van aangifte huisvredebreuk ontvangt de betrokkene geen formulier. Vervolgens wordt er door de politie op basis van het aangifte formulier een pv van aangifte opgemaakt. Dit pv dient ook te worden ondertekend door de aangever (bioscoop). Momenteel wordt door het OM, in het kader van de collectieve winkelontzegging, gekeken of deze werkwijze ingekort kan worden. Mogelijk kan dan het aangifte formulier dienen als pv van aangifte zodat de politie geen pv meer hoeft op te maken en de aangever niet naar het bureau hoeft te komen om het pv van aangifte te tekenen. Minderjarigen In geval van een minderjarige, in de leeftijd tot 18 jaar, worden altijd de ouders ingelicht. Dit geldt zowel voor de waarschuwing als de ontzegging. De OFRC stelt de ouders met een brief op de hoogte van de maatregelen ten aanzien van de minderjarige. Deze brief is ondertekend door de OFRC namens de samenwerkende partners in dit project (Rotterdamse bioscopen, Politie, OM, Centrumraad en Directie Veiligheid). Database De ontzeggingen worden opgenomen in een centrale database die onder verantwoordelijkheid en beheer van de OFRC wordt gevoerd. De persoonsgegevens die worden vastgelegd dienen om een mogelijke overtreder van een ontzegging te kunnen herkennen en om vervolging op grond van huisvredebreuk mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk de volgende persoonsgegevens vast te leggen: Naam (voor en achter) Adresgegevens Geboortedatum en plaats Wanneer beschikbaar een foto Ingangsdatum en einddatum waarschuwing/ontzegging (eventueel) Datum huisvredebreuk De in de database opgeslagen foto s zijn afkomstig van het interne camerasysteem van de bioscoop. De juistheid van de persoonsgegevens wordt gecontroleerd op basis van een identiteitsdocument. De gegevens worden ingevuld op het daarvoor bestemde formulier dat door de betrokkene zelf wordt ondertekend. De betrokkene krijgt hiervan een afschrift. Tenslotte heeft de betrokkene het recht op inzage in, en correctie van, de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd. De betrokkene wordt bij het uitreiken van de ontzegging, danwel waarschuwing, zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd over het feit dat zijn persoonsgegevens worden opgeslagen. Daarnaast worden bij minderjarigen de ouders schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat de persoonsgegevens worden opgeslagen. 6

7 Toegang tot de persoonsgegevens De database is enkel toegankelijk voor de theater managers en beveiligers die werkzaam zijn bij één van de aangesloten bioscopen. Deze personen ontvangen vanuit de OFRC een persoonlijke inlogcode die wordt ingetrokken als deze persoon niet langer bij een van de bioscopen werkzaamheden verricht. De aangesloten bioscopen werken enkel met gecertificeerde beveiligers. De persoonsgegevens worden verstrekt aan de politie wanneer er sprake is van de overtreding van een ontzegging. In dit geval wordt er altijd aangifte gedaan van huisvredebreuk. Andere partijen, waaronder de politie, hebben geen toegang tot de door de OFRC beheerde database. De deel van de website ( via waar de database is te bereiken waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen is extra beveiligd tegen onbevoegd binnendringen en het kopiëren van de gegevens. Hiertoe is beveiligingscertificaat afgegeven. Een afschrift van de papieren formulieren wordt bewaard bij de bioscoop die de ontzegging heeft uitgereikt en bij de OFRC. Deze formulieren worden bewaard in een afgesloten kast in een ruimte die alleen toegankelijk is voor de theater managers en de beveiligers. Melding bij het College bescherming persoonsgegevens Het geheel van gegevensverwerkingen dat ter uitvoering van dit protocol plaatsvindt, is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Waarborgen voor betrokkene Betrokkene krijgt van de deelnemer deel 2 van het meldingsformulier voor een waarschuwing / ontzegging uitgereikt. Het formulier geeft informatie over: de doeleinden waarvoor de gegevens van betrokkenen worden vastgelegd; de identiteit van de verantwoordelijke van de database; de rechten die betrokkene op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toekomen; de looptijd van de waarschuwing & bioscoopontzegging en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens; de klachtprocedure. Rechten op grond van de Wbp recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens (conform art. 35 Wbp); recht op correctie van zijn of haar persoonsgegevens; het recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering van de gegevens indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt (conform art. 36 Wbp); recht op verzet wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (conform art. 40 Wbp). Om een beroep te doen op het recht op verzet wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden, inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering kan de betrokkene zich wenden tot de OFRC of de bioscoop waar de ontzegging is uitgereikt. De betrokken bioscoop verzorgt inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en geeft de OFRC een advies over verzachtende of verzwarende omstandigheden in het geval van verzet wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. De daadwerkelijke correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering wordt na overleg met de betrokken bioscoop uitgevoerd door de OFRC. De OFRC besluit of wegens persoonlijke omstandigheden een aanpassing van de duur, of het geheel laten vervallen, van de ontzegging rechtvaardig is. Wanneer onduidelijk is in welke bioscoop de ontzegging is uitgeschreven kan betrokkene zich wenden tot de OFRC. De OFRC zorgt dat het verzoek door één van de bioscopen wordt behandeld. Betrokkene ontvangt binnen vier weken een schriftelijke reactie op een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van persoonsgegevens en in het geval van vrzet. Hierbij wordt betrokkene gewezen op de mogelijkheid het College Bescherming Persoonsgegevens te benaderen met het verzoek te bemiddelen of de zaak voor te leggen aan de rechter. 7

8 Bewaartermijnen Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Na het verlopen van de ontzegging worden de betreffende persoonsgegevens direct verwijderd. Minimaal één maal per maand neemt de OFRC hiertoe de lijst door met personen met een bioscoopontzegging. Alle gegevens van personen van wie de bioscoopontzegging is verlopen worden verwijderd uit het digitale bestand. Gelijktijdig worden bij het constateren dat een ontzegging is verlopen de bij de OFRC opgeslagen papieren formulieren, op basis waarvan het digitale bestand wordt gevuld, vernietigd. De bioscoop die de ontzegging heeft uitgereikt wordt per verzocht dit zelfde te doen met het formulier dat bij de bioscoop is opgeslagen. De OFRC controleert vier maal per jaar bij de aangesloten bioscopen of de daar aanwezige formulieren niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Het vernietigen van persoonsgegevens nadat blijkt dat iemand ten onrechte in de database is opgenomen gebeurt op overeenkomstige wijze. Klachtenprocedure Betrokkene kan bij het bestuur OFRC schriftelijk een klacht indienen tegen het feit dat hem/haar een CBO of waarschuwing is opgelegd. De OFRC informeert de betreffende bioscoop schriftelijk aangaande de ontvangen klacht. De klacht dient binnen 14 dagen na ontvangst van de CBO of waarschuwing te worden ingediend De klacht heeft geen schorsende werking Het bestuur OFRC handelt de klacht binnen zes weken af en informeert de desbetreffende bioscoop over de afhandeling Op de CBO en de waarschuwing en op de website is de klachtprocedure aangegeven. Indien betrokkene van mening is, dat zijn klacht niet op zorgvuldige en afdoende wijze door OFRC is behandeld, bestaat de mogelijkheid dat betrokkene een klacht of verzoek tot bemiddeling kan indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of de zaak voor te leggen aan de rechter. Looptijd en evaluatie Het samenwerkingsverband is voor onbepaalde tijd en blijft bestaan zolang partners het zinvol achten. Jaarlijks wordt de samenwerking onder verantwoordelijkheid van de OFRC geëvalueerd. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan: Werking van het systeem, in de zin van gebruiksvriendelijkheid en voldoende niveau van beveiliging. Efficiency van het systeem Effectiviteit van het systeem Toezicht en controle op de correcte naleving van de waarborgen in dit protocol. 8

9 Contactpersonen Pathé Schouwburgplein Rob van der Meer, theatermanager Schouwburgplein CL Rotterdam T F Pathé de Kuip Bram van den Broek, theatermanager Cor Kieboomplein MK Rotterdam T F Filmtheater Lantaren/Venster De heer J. Warnar Algemeen directeur a.i. Gouvernestraat 133 Rotterdam T Cinerama Filmtheater De heer K. Meerburg Algemeen directeur Westblaak KL Rotterdam T

10 Ondertekening De managers/directies van de Rotterdamse bioscopen hebben onderling met elkaar afgesproken dat een waarschuwing en/of een ontzegging gegeven in één van de bioscopen, ook geldt in de andere aangesloten bioscopen. Dit convenant is overeengekomen en ondertekend te Rotterdam op 29 september Pathé Schouwburgplein Rob van der Meer, theatermanager. Pathé de Kuip Bram van den Broek, theatermanager. De heer J. Warnar Algemeen directeur a.i.. De heer K. Meerburg Algemeen directeur. 10

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Rotterdam, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Definities / omschrijvingen 3 Wat is de collectieve winkelontzegging? 4 Hoe

Nadere informatie

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Den Haag, november 2006 Definities/ omschrijvingen Deelnemer: Ondernemer die lid is van een ondernemersvereniging in de binnenstad van Den Haag,

Nadere informatie

POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10. TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.

POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10. TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Besluit inzake de verklaring omtrent

Nadere informatie

Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein

Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein Inleiding Winkeldiefstal is van alle tijden en alle plaatsen. De inzet om dit fenomeen tegen te gaan deint mee op de bewegingen die de maatschappij

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Action Nederland B.V. (hierna Action ) hanteert een ketenaanpak

Nadere informatie

Het CBP baseert haar oordeel deels op de overwegingen zoals vastgesteld in het besluit van 16 mei 2008 (zie hiervoor bijlage 2 z ).

Het CBP baseert haar oordeel deels op de overwegingen zoals vastgesteld in het besluit van 16 mei 2008 (zie hiervoor bijlage 2 z ). Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent rechtmatigheid van de verweking van persoonsgegevens op basis van het gewijzigde protocol CWO Zuidplein; z2015-00268 1. Aanleiding voorafgaand onderzoek en procedure

Nadere informatie

Protocol (collectief ) winkelverbod

Protocol (collectief ) winkelverbod Protocol (collectief ) winkelverbod Inhoud Artikel Pagina 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 5 3. Procedurebeschrijving 6 4. Bescherming privacy 8 5. Gegevens betrokkene 8 6. Betrokken

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Protocol (collectief) winkelverbod

Protocol (collectief) winkelverbod Protocol (collectief) winkelverbod PROTOCOL (COLLECTIEF) WINKELVERBOD 2 Inhoudsopgave Protocol (collectief) winkelverbod 3 Artikelen 4 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 4 3. Procedurebeschrijving

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Den Haag, augustus 2014 Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Bijna elke winkelier in Nederland heeft

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Winkeldiefstalapplicatie van Sligro Food Group Nederland BV; z

Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Winkeldiefstalapplicatie van Sligro Food Group Nederland BV; z Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Winkeldiefstalapplicatie van Sligro Food Group Nederland BV; z2014-00296 1 Inleiding: aanleiding voorafgaand onderzoek Op 22 april

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN

Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN. 3 2 BEZOEKERSVOORWAARDEN 3 3 AANSPRAKELIJKHEID VAN PATHÉ 4 4 KLACHTEN 4 5 TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER. 4 6 MAATREGELEN..

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Privacy policy van Shared Ambition BV

Privacy policy van Shared Ambition BV U kunt de website van Shared Ambition bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt volledig automatisch een aantal webstatistieken

Nadere informatie

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel.

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel. Beleid inzake cameratoezicht Vanwege de veiligheid van personeel-studenten en bescherming van het materieel in het gebouw van De Kempel, zijn er nabij de ingang camera s opgehangen. In dit protocol wordt

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016

Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016 Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Inleiding... 4 3. De collectieve horecaontzegging (CHO)... 5 4. Feiten en gedragingen

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Koninklijke Horeca Nederland. Postbus 566 3440 AN WOERDEN. Bevindingen KHN Modelprotocol Collectieve Horecaontzegging. Geachte

Koninklijke Horeca Nederland. Postbus 566 3440 AN WOERDEN. Bevindingen KHN Modelprotocol Collectieve Horecaontzegging. Geachte POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijke Horeca Nederland Postbus

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Privacyreglement. beschrijving protocol

Privacyreglement. beschrijving protocol Privacyreglement beschrijving protocol Inhoudsopgave Begripsbepaling... 2 Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Artikel 2. Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Lytton.

Artikel 2. Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Lytton. Privacyreglement Lytton arbeid & gezondheid BV Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM 1. IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. er een keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W)

Nadere informatie